Indholdet af bogen

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Indholdet af bogen

Indholdet Sidenummer

Forord1

l. Guddommen og guddommelighed2

ll. Gud3

III. Den første kilde og center4

IV. Univers virkelighed.6

V. Personligheds virkeligheder8

VI. Energi og mønster9

VII. Det højeste væsen10

Vlll. Gud den syvfoldige11

IX. Gud den ultimative12

X. Gud den absolutte13

XI. De tre absolutter13

XII. Treenighederne15

DEL I
Kapitel det Centrale og Superuniverserne

Indholdet Sidenummer

1. Den Universelle Fader21

1. Faderens navn22

2. Virkelighedens gud23

3. Gud er en universel ånd25

4. Mysteriet gud26

5. Den universelle faders personlighed27

6. Personlighed i universet29

7. Personlighedsbegrebets åndelige værdi31

2. Guds Væsen33

1. Guds infinitet33

2. Faderens evige fuldkommenhed35

3. Ret og retfærdighed36

4. Den guddommelige nåde38

5. Guds kærlighed38

6. Guds godhed40

7. Guddommelig sandhed og skønhed42

3. Guds Egenskaber44

1. Guds allestedsnærværelse44

2. Guds uendelige kraft46

3. Guds universelle kundskab48

4. Guds grænseløshed49

5. Faderens overordnede styring50

6. Faderens overhøjhed52

4. Guds Forhold Til Universet54

1. Faderens holdning til universet54

2. Gud og naturen56

3. Guds uforanderlig karakter57

4. Guds virkeliggørelse58

5. Fejlagtige idéer om gud59

5. Guds Forhold Til Individet62

1. Vejen til gud62

2. Tilstedeværelsen af gud64

3. Sand tilbedelse65

4. Gud i religion66

5. Bevidstheden om gud68

6. Personlighedens gud70

6. Den Evige Søn73

1. Den evige søns identitet73

2. Den evige søns natur74

3. Faderens kærligheds tjeneste75

4. Den evige søns egenskaber76

5. Den evige søns begrænsninger77

6. Åndesindet78

7. Den evige søns personlighed79

8. Forståelsen af den evige søn79

7. Den Evige Søns Forhold Til Universet81

1. Åndetyngdekraftens kredsløb81

2. Den evige søns administration83

3. Den evige søns forhold til individet84

4. Den guddommelige perfektions plan85

5. Overdragelsesånden86

6. Guds paradissønner87

7. Faders højeste åbenbaring88

8. Den Uendelige Ånd90

1. Handlingens gud90

2. Den uendelige ånds natur92

3. Åndens forhold til faderen og sønnen93

4. Ånden af guddommelig tjeneste94

5. Guds tilstedeværelse95

6. Den uendelige ånds personlighed96

9. Den Uendelige Ånds Forhold Til Universet98

1. Den tredje kilde og centers egenskaber98

2. Den allestedsnærværende ånd100

3. Den universelle manipulator101

4. Det absolutte sind102

5. Sindets tjeneste102

6. Sindets tyngdekrafts kredsløb103

7. Universets refleksionsevne105

8. Den uendelige ånds personligheder105

10. Paradisets Treenighed108

1. Den første kilde og centers selvdistribution108

2. Guddoms personalisering109

3. De tre guddoms personer110

4. Guddommens treenigheds forening112

5. Treenighedens funktioner113

6. Treenighedens stationære sønner114

7. Højestehedens overkontrol115

8. Treenigheden udover det finite116

11. Den Evige Paradisøen118

1. Den guddommelige bolig118

2. Øens evige natur119

3. Øvre paradis120

4. Perifere paradis121

5. Nedre paradis122

6. Rummets respiration123

7. Paradisets rumfunktioner124

8. Paradis tyngdekraft125

9. Det unikke paradis126

12. Universernes Univers128

1. Mesteruniversets rumniveauer128

2. Den egenskabsløse absoluttets domæner130

3. Universel tyngdekraft131

4. Rum og bevægelse133

5. Rum og tid134

6. Universel overkontrol135

7. Delen og helheden137

8. Materie, sind og ånd139

9. Personlige realiteter141

13. Paradisets Hellige Sfærer143

1. Faderens syv hellige verdener144

2. Forholdet mellem faderens verdener147

3. Den evige søns hellige verdener149

4. Den uendelige ånds verdener149

14. Det Centrale Og Guddommelige Univers152

1. Paradis-havona systemet152

2. Havonas forfatning154

3. Havona verdnerne155

4. Central universets skabninger156

5. Livet i havona158

6. Central universets formål160

15. De Syv Superuniverser164

1. Superuniversets rumniveau164

2. Superuniversernes organisation165

3. Superuniverset orvonton167

4. Stjernetåger - universernes forfædre169

5. Oprindelsen af rumlegemerne170

6. Rummets sfærer172

7. De arkitektoniske sfærer174

8. Kontrol og regulering af energi175

9. Superuniversernes kredsløb176

10. Superuniversets herskere178

11. Den rådgivende forsamling179

12. De højeste domstole180

13. Sektorregeringerne181

14. De syv superuniversers formål181

16. De Syv Mesterånder184

1. Forholdet til den treenig guddom185

2. Forholdet til den uendelige ånd185

3. Mesteråndernes identitet og forskellighed186

4. Mesteråndernes egenskaber og funktioner189

5. Forhold til skabte væsener190

6. Det kosmiske sind191

7. Moral, dyd og personlighed192

8. Urantiapersonlighed194

9. Menneskebevidsthedens realitet195

17. De Syv Højeste Åndegrupper197

1. De syv højeste udøvere198

2. Majeston - lederen for afspejlingen199

3. De afspejlende ånder200

4. De afspejlende billedhjælpere202

5. Kredsløbenes syv ånder202

6. Lokaluniversernes skabende ånder203

7. De bistående sindsånder205

8. De højeste ånders funktioner205

18. De Højeste Treenighedspersonligheder207

1. Højestehedens treenigedede hemmeligheder207

2. Dagenes evige208

3. Dagenes ældste209

4. Dagenes fuldkomne.210

5. Dagenes yngste.211

6. Dagenes forenede.212

7. Dagenes trofaste.213

19. De Koordinerede Væsener Med Treenighedsoprindelse214

1. Treenighedens undervisende sønner214

2. Visdommens fuldkomne215

3. De guddommelige rådgivere216

4. Universelle censorer217

5. Inspirerende treenighedsånder219

6. Havona indfødte221

7. Borgere i paradiset222

20. Guds Paradissønner223

1. Guds nedstigende sønner223

2. Administratorsønnerne224

3. Juridiske processer226

4. Administrations opgaver226

5. Overdragelsen af guds paradissønner227

6. Den dødelige overdragelses karriere228

7. Treenighedens undervisende sønner230

8. Daynalernes tjeneste i lokaluniverserne231

9. Daynalernes planetariske tjeneste231

10. Paradissønnernes forenede tjeneste232

21. Paradisets Skabersønner234

1. Skabersønnernes oprindelse og natur234

2. Lokaluniversernes skabere235

3. Lokaluniversernes suverænitet237

4. Mikaelernes overdragelser239

5. Mestersønnernes forhold til universet240

6. Mester mikaelernes skæbner241

22. Guds Treenigede Sønner243

1. De af treenigheden omfavnede sønner243

2. De mægtige budbringere245

3. De med stor autoritet246

4. De uden navn og nummer246

5. De treenigede vogtere247

6. De treenigede ambassadører248

7. Treenighedsgørelse teknik249

8. de af de skabte treenigede sønner251

9. de himmelske beskyttere252

10. de høje sønners assistenter253

23. De Enlige Budbringere256

1. De enlige budbringers natur og oprindelse256

2. De enlige budbringers opgave257

3. De enlige budbringers tjenester i tid og rum260

4. De enlige budbringers specielle tjeneste262

24. Den Uendelige Ånds Højere Personligheder264

1. Universets kredsløbs vejledere265

2. Folketællingens ledere266

3. Den uendeliges ånds personlige assistenter268

4. De tilknyttede inspektører268

5. De forordnede vagter268

6. De gradueredes vejledere269

7. Oprindelsen af de gradueredes vejledere270

25. Rummets Budbringerskarer273

1. Havona servitalerne273

2. De universelle mæglere275

3. Mæglernes vidtrækkende tjeneste276

4. Tekniske rådgivere279

5. Vogterne af paradisets registre281

6. De himmelske registratorer281

7. Morontialedsagerne282

8. Paradisledsagerne283

26. Centraluniversets Tjenende Ånder285

1. De tjenende ånder285

2. De mægtige supernafer286

3. Tredje gradens supernafer288

4. Anden gradens supernafer289

5. Pilgrimmenes hjælpere291

6. Højestehedens vejledere292

7. Treenighedens vejledere292

8. Sønfinderne293

9. Faderens vejledere294

10. Rådgiverne og konsulenterne295

11. Hvilens fuldbyrder296

27. Første Gradens Supernafer Og Deres Virke298

1. Hvilens iværksættere299

2. Opgavecheferne300

3. Etikettens fortolkere300

4. Etikettelederne301

5. Videns vogtere301

6. Filosofiens mestre302

7. Gudsdyrkelseslederne303

28. De Tjenende Ånder I Superuniverserne306

1. Tertiaferne306

2. Omniaferne307

3. Sekonaferne307

4. Første gradens sekonafer307

5. Anden gradens sekonafer310

6. Tredje gradens sekonafer313

7. Sekonafernes tjeneste317

29. Styrkelederne I Universet319

1. De syv højeste styrkeledere320

2. De højeste styrkecentrer320

3. Styrkecentrenes domæne322

4. De ledende fysiske overvågere324

5. De ledende kraftorganisatorer329

30. Personligheder I Storuniverset330

1. Paradisets klassifikation af levende væsener330

2. Personlighedsregistret i uversa334

3. Æreskolonierne338

4. De opstigende dødelige340

31. Finalitkorpset 345

1. De indfødte havonaer346

2. Tyngdekraftsbudbringerne346

3. Forherligede dødelige347

4. Adopterede serafer348

5. Forherligede materielle sønner349

6. Forherligede mellemvæsener349

7. Lysets evangelister349

8. Transcendentalerne350

9. Mesteruniversets arkitekter351

10. Det ultimative eventyr352

DEL II
Lokaluniverset

Indholdet Sidenummer

32. Evolutionen Af Lokaluniverser357

1. Universernes fysiske fremkomst357

2. Organiseringen af universet358

3. Evolutionens idé360

4. Guds forhold til et lokalunivers362

5. Det evige og gudommelige formål364

33. Administrationen Af Lokaluniverset366

1. Mikael fra nebadon366

2. Den suveræne af nebadon367

3. Universets søn og ånd368

4. Gabriel — den ledende udøver369

5. Treenighedens ambassadører370

6. Almindelig administration371

7. Nebadons domstole372

8. De lovgivende og udøvende funktioner373

34. Lokaluniversets Moderånd374

1. Personaliseringen af den skabende ånd374

2. Den guddommelige ministers væsen375

3. Sønnen og ånden i tid og rum376

4. Kredsløbene i lokaluniverset377

5. Åndens tjeneste379

6. Ånden i mennesket380

7. Ånden og kødet382

35. Guds Sønner I Lokaluniverset384

1. Fader melkisedek384

2. Melkisedeksønnerne385

3. Melkisedekverdnerne387

4. Melkisedekernes specialopgaver388

5. Vorondadeksønnerne389

6. Konstellationsfædrene390

7. Vorondadek verdnerne391

8. Lanonandeksønnerne392

9. Lanonandekherskerne393

10. Lanonandekverdnerne394

36. Livsbærerne396

1. Livsbærernes oprindelse og væsen396

2. Livsbærernes verdner397

3. Livets overflyttelse399

4. Melkisedeklivsbærerne400

5. De syv bistående sindsånder401

6. Levende kræfter403

37. Lokaluniversets Personligheder406

1. Univershjælperne406

2. De lysende aftenstjerner407

3. Ærkeenglene408

4. Assistenterne til de allerhøjeste409

5. Høje kommissionærer410

6. Himmelske tilsynsførende412

7. Mansoniaverdens lærere413

8. Højere åndeklasser med forordning413

9. Lokaluniversets permanente borgere414

10. Andre grupper i lokaluniverset416

38. Lokaluniversets Tjenende Ånder418

1. Serafernes oprindelse418

2. Englenes væsen419

3. Uåbenbarede engle420

4. Serafernes verden420

5. Serafernes uddannelse420

6. Serafernes organisation421

7. Keruber og sanober422

8. Kerubernes og sanobernes evolution423

9. Mellemvæsenerne424

39. De Serafiske Hærskarer426

1. Højeste serafer427

2. Højere serafer429

3. Vejledende serafer432

4. Forvaltningsseraferne434

5. Planetariske hjælpere436

6. Overgangs ministrene439

7. Fremtidens serafer440

8. Serafernes skæbne440

9. Fuldendelsens serafiske korps441

40. Guds Opstigende Sønner443

1. Evolutionære serafer443

2. Opstigende materielle sønner444

3. Overførte mellemvæsener444

4. Personaliserede rettere444

5. De dødelige i tid og rum445

6. Guds sønner gennem troen447

7. Faderfusionerede dødelige448

8. Sønfusionerede dødelige.449

9. Åndsfusionerede dødelige.450

10. Opstigendes skæbner452

41. Lokaluniversets Fysiske Aspekter455

1. Nebadons styrkecentre455

2. De fysiske kontrollere i satania456

3. Vores stjernekompagnoner458

4. Solenes tæthed459

5. Solstrålingen460

6. Kalcium - vandreren i rummet461

7. Solenergiens oprindelse463

8. Solenergiens reaktioner464

9. Solenes stabilitet465

10. De beboede verdners oprindelse465

42. Energi - Sind Og Materie467

1. Paradisets krafter og energier467

2. De universelle ikke-åndelige energisystemer
(fysiske energier)
469

3. Klassificeringen af materie471

4. Forvandlingerne af energi og materie472

5. Den bølgeformede energis manifestationer474

6. ultimatoner, elektroner og atomer476

7. Atomisk materie477

8. Atomets kohæsion478

9. Naturfilosofi479

10. Universelle ikke-åndelige energisystemer
(materielle sindssystemer)
480

11. Universets mekanismer481

12. Mønster og form - sindets dominans483

43. Konstellationerne485

1. Konstellationens hovedkvarter485

2. Konstellationens regering487

3. De højeste i norlatiadek488

4. Forsamlingsbjerget - dagenes trofaste489

5. Edentiafædrene siden lucifers oprør490

6. Guds haver492

7. Univitatianerne493

8. Edentias uddannelsesverdner493

9. Statsborgerskab på edentia495

44. De Himmelske Håndværkere497

1. De himmelske musikere499

2. De himmelske gengivere500

3. De guddommelige bygmestre501

4. Tankeoptagerne503

5. Energibehandlerne504

6. Formgiverne og forskønnerne506

7. Harmoniarbejderne507

8. De dødeliges stræben og morontiafremgange507

45. Administrationen Af Lokalsystemet509

1. Overgangskulturens verdner509

2. System suveræne511

3. Systemregeringen512

4. De fireogtyve rådgivere513

5. De materielle sønner514

6. Adamernes uddannelse af de opstigende515

7. Melkisedekernes skoler517

46. Lokalsystemets Hovedkvarterer519

1. Jerusems fysiske aspekter519

2. Jerusems fysiske træk520

3. Jerusems informationsudsendelser522

4. Beboelses- og administrationsområder.522

5. Jerusems cirkler523

6. De udøvende- og administrative kvadrater527

7. Rektanglerne - spornagierne527

8. Trekanterne i jerusem528

47. De Syv Mansoniaverdner530

1. Finaliternes verden530

2. Prøvetidsbørnehjemmet531

3. Den første mansoniaverden532

4. Den anden mansoniaverden534

5. Den tredje mansoniaverden535

6. Den fjerde mansoniaverden536

7. Den femte mansoniaverden537

8. Den sjette mansoniaverden537

9. Den syvende mansoniaverden538

10. Statsborgerskab i jerusem539

48. Morontialivet541

1. Morontiamaterialer541

2. Morontiastyrkens vejledere542

3. Morontialedsagerne545

4. Omvekslingslederne547

5. Mansoniaverdens lærere550

6. Morontiaverdens serafer - overgangsministre551

7. Morontia mota556

8. Morontiafremadskriderne557

49. De Beboede Verdner559

1. Det planetariske liv559

2. De planetariske fysiske typer560

3. Verdnerne for dem som ikke ånder563

4. De evolutionære viljevæsener564

5. De planetariske serier af dødelige565

6. Frigørelsen fra jordelivet568

50. De Planetariske Prinser572

1. Prinsernes opgave572

2. Planetarisk administration573

3. Prinsens legemliggjorte stab574

4. Planetens hovedkvarter og skoler575

5. Civilisationens fremadskridelse576

6. Den planetariske kultur578

7. Belønningen for isolering578

51. De Planetariske Adamer580

1. Guds materielle sønners oprindelse og væsen580

2. Overføringen af de planetariske adamer582

3. Adamernes missioner582

4. De seks evolutionære racer584

5. Racesammenlægningen - overdragelsen af det adamiske blod585

6. Edens regime586

7. Forenet administration587

52. De Dødeliges Planetariske Epoker589

1. Det primitive menneske589

2. Mennesket efter planetprinsen591

3. Mennesket efter adam592

4. Mennesket efter administratorsønnen594

5. Mennesket efter overdragelsens søn595

6. Tiden efter overdragelsens søn på urantia597

7. Mennesket efter den undervisende søn598

53. Lucifers Oprør601

1. Lederne af oprøret601

2. Årsagerne til oprøret602

3. Lucifers manifest603

4. Oprøret bryder ud604

5. Konfliktens art605

6. En loyal serafkommandør606

7. Oprørets historie607

8. Menneskesønnen på urantia609

9. Oprørets nuværende status610

54. Problemmer I Forbindelse Med Lucifers Oprør613

1. Sand og falsk frihed613

2. Tyveri af friheden614

3. Forsinkelse af retfærdighed615

4. Barmhjertighedens forsinkelsen615

5. Visdom med forsinkelse617

6. Kærligheden sejrer618

55. Lysets Og Livets Sfærer621

1. Morontiatemplet622

2. Død og overførsel623

3. De gyldne tidsaldre624

4. Administrative justeringer626

5. Den materielle udviklings højdepunkt629

6. Den individuelle dødelig630

7. Det første eller planetariske stadiet631

8. Det andet eller systemstadiet632

9. Det tredje eller konstellationsstadiet633

10. Det fjerde eller lokaluniversets stadiet634

11. De mindre og større sektorer stadier635

12. Det syvende eller superunivers stadiet636

56. Universel Enhed 637

1. Fysisk koordinering637

2. Intellektuel enhed638

3. Åndelig forening639

4. Personlighedens forening639

5. Guddommens enhed640

6. Den evolutionære guddoms forening641

7. Universelle evolutionære eftervirkninger642

8. Den højeste forener643

9. Universel absolut enhed644

10. Sandhed, skønhed og godhed646

DEL III
Urantias Historie

Indholdet Sidenummer

57. Urantias Oprindelse651

1. Andronover tågen651

2. Det første stjernetåge stadium652

3. Det andet stjernetåge stadium653

4. Det tredje og fjerde stadie654

5. Oprindelsen af monmatia — urantias solsystem655

6. Solsystemstadiet — planetdannelsernes æra657

7. Den meteoriske æra — den vulkanske tidsalder
den primitive planetariske atmosfære
658

8. Jordskorpens stabilisering
jordskælvenes tidsalder
verdenshavet og det første kontinent
660

58. Livets Tilblivelse På Urantia664

1. Forudsætningerne for fysik liv664

2. Urantias atmosfære665

3. Miljøet i rummet666

4. Livets begyndende æra667

5. Kontinentaldriften668

6. Overgangsperioden669

7. Den geologiske historie bog670

59. Marine Livets Æra På Urantia672

1. Det første marine liv på lavt vand
trilobitternes tidsalder
673

2. Det første kontinentale oversvømmelsesstadie
de hvirvelløse dyrs tidsalder
674

3. Den anden store oversvømmelsesstadie
koralperioden - brachipodernes tidsalder
676

4. Det store landhævningsstadie
perioden for planteliv på land - fiskenes tidsalder
678

5. Jordskorpens forskydningsstadium -
bregneskovens kuldannelsesperiode
frøernes tidsalder
680

6. Det klimatiske overgangsstadiet - frøplanternes periode
de biologiske prøvelsernes tidsalder
682

60. Urantia I Den Tidlige Landbaserede Livets Æra685

1. Den tidlige krybdyrs tidsalder685

2. Den senere krybdyrs tidsalder687

3. Kridtstadiet
blomsterplanternes periode -
fuglenes tidsalder
688

4. Kridttidens afslutning691

61. Pattedyrenes Æra På Urantia693

1. Kontinentets nye landstadium
de første pattedyrs tidsalder
693

2. Det senere oversvømmelsesstadiet
de højere udviklede pattedyrs tidsalder
694

3. De nuværende bjerges stadium
elefanten og hestens tidsalder
696

4. Kontinenternes seneste hævningsstadiet
pattedyrernes sidste store migration
698

5. Den første istid699

6. Det primitive menneske i istiden700

7. Fortsættelsen af istiden700

62. Urmenneskets Første Racer703

1. De første typer af lemurer703

2. De præ-menneskelige pattedyr703

3. Mellemliggende pattedyr704

4. Primaterne706

5. De første mennesker707

6. Menneskesindets evolution709

7. Anerkendelse af en beboet verden709

63. Den Første Menneskefamilie711

1. Andon og fonta711

2. Tvillingernes flugt712

3. Andons familie713

4. De andoniske klaner713

5. Spredningen af andoniterne715

6. Onagar - den første sandhedslærer715

7. Andon og fontas overlevelse717

64. De Evolutionære Farvede Racer718

1. De andoniske urbefolkninger718

2. Foxhall-folket719

3. Badonans stammer720

4. Neandertal racerne720

5. De farvede racers oprindelse722

6. De seks sangikracer på urantia722

7. De farvede racers spredning726

65. Overvågningen Af Evolutionen730

1. Livsbærernes funktioner730

2. Det evolutionære panorama731

3. Fremmelse af evolutionen733

4. Urantia eventyret734

5. Livsevolutionens omskiftelser736

6. Livets evolutionære fremgangsmåde737

7. Evolutionære sindsniveauer738

8. Evolutionen i tid og rum739

66. Urantias Planetprins741

1. Prins caligastia741

2. Prinsens personale742

3. Dalamatia - prinsens by743

4. De et hundredes første tider743

5. De hundredes organisation745

6. Prinsens regeringstid749

7. Livet i dalamatia750

8. Caligastias ulykke752

67. Det Planetariske Oprør754

1. Caligastias forræderi754

2. Oprøret bryder ud755

3. De syv afgørende år756

4. Caligastias et hundrede efter oprøret757

5. Øjeblikkelig virkning af oprøret758

6. Van - den standhaftige759

7. Dybtgående konsekvenser af synd760

8. Oprørets menneskehelt761

68. Civilisationens Begyndelse763

1. Socialisering som en beskyttelsesforanstaltning763

2. Faktorer i social udvikling764

3. Samfundsfremmende virkning af frygt for spøgelser766

4. Skikkenes udvikling767

5. Arealanvendelse - opretholdelsens kunst768

6. Kulturens udvikling769

69. Primitive Menneskelige Institutioner772

1. Menneskets grundlæggende institutioner772

2. Industriens begyndelse773

3. Arbejdskraftens specialisering773

4. Begyndelse af handels udveksling775

5. Begyndelsen af kapital775

6. Ild i forhold til civilisationen777

7. Udnyttelse af dyr778

8. Slaveriet som en faktor i civilisationen778

9. Privat egendom780

70. Udviklingen Af Den Menneskelige Regering783

1. Krigens tilblivelse783

2. Den samfundsmæssige værdi af krig785

3. Menneskets første sammenslutninger787

4. Klaner og stammer788

5. Statsstyrets første stadier788

6. Monarkisk regeringsform789

7. Primitive klubber og hemmelige selvskaber790

8. Samfundets klasser792

9. Menneske rettigheder793

10. Rettens udvikling794

11. Love og domstole796

12. Regeringsmagtens fordelning797

71. Statens Udvikling800

1. Den embryoniske stat800

2. Udviklingen af den representative regering801

3. Statens idealer803

4. Progressiv civilisation804

5. Konkurrencens udvikling805

6. Profitmotivet805

7. Uddannelse806

8. Statdannelsens karakter806

72. Regeringen På En Naboplanet808

1. Den kontinentale nation808

2. Politisk organisation809

3. Hjemmelivet811

4. Uddannelsessystemet812

5. Erhvervslivets organisation813

6. Alderdomsforsikring814

7. Beskatning815

8. Specielhøjskolerne816

9. Planen for almindelige valgret817

10. Behandlingen af kriminelle818

11. Det militære beredskab818

12. De øvrige nationer819

73. Edens Have821

1. Noditerne og amadoniterne821

2. Planlægningen af haven822

3. Havens placering823

4. Etableringen af haven823

5. Havehjemmet824

6. Livets træ825

7. Edens skæbne826

74. Adam Og Eva828

1. Adam og eva i jerusem828

2. Adam og evas ankomst829

3. Adam og eva lærer mere om planeten830

4. Den første omvæltning832

5. Adams administration833

6. Adams og evas hjemmeliv834

7. Livet i haven835

8. Skabeelseslegenden836

75. Adams Og Evas Misligeholdelse839

1. Urantias problem839

2. Caligastias intrige840

3. Eva udsættes for fristelsen841

4. Indsigten om misligholdelse842

5. Konsekvenserne af misligholdelsen843

6. Adam og eva forlader haven844

7. Adams og evas degradering845

8. Det såkaldte syndefald845

76. Den Anden Have847

1. Edeniterne ankommer til mesopotamien847

2. Kain og abel848

3. Livet i mesopotamien849

4. Den violette race850

5. Adams og evas død851

6. Adams og evas overlevelse853

77. Mellemvæsenerne855

1. Første gradens mellemvæsener855

2. Noditracen856

3. Babels tårnet858

4. Noditernes civilisationscentre859

5. Adamsson og ratta861

6. Anden gradens mellemvæsener862

7. De oprørske mellemvæsener863

8. De forenede mellemvæsener864

9. Urantias permanente borgere865

78. Den Violette Race Efter Adams Dage868

1. Racernes og kulturernes fordeling868

2. Adamiterne i den anden have869

3. Adamiternes tidlige spredning870

4. Anditerne871

5. Anditernes vandringer872

6. Anditernes sidste udvandringer873

7. Oversvømmelserne i mesopotamien874

8. Sumererne — de sidste anditere875

79. Anditernes Udbredelse I Østen878

1. Anditerne i turkestan878

2. Anditernes erobring af indien879

3. Dravidafolkets indien881

4. Ariernes invasion af indien882

5. De røde mennesker og de gule mennesker883

6. Den kinesiske civilisationens begyndelse884

7. Anditerne ankommer til kina886

8. Den senere kinesiske civilisation887

80. Anditernes Udbredelse I Vesten889

1. Adamiterne ankommer til europa889

2. Forandringer i klimaet og geologi890

3. Cro-magnons blå mennesker891

4. Anditernes invasioner i europa892

5. Anditernes erobring af nordeuropa893

6. Anditerne langs nilen894

7. Anditerne på øerne i middelhavet895

8. Andoniterne ved donau896

9. De tre hvide racer897

81. Nutidens Civilisations Udvikling900

1. Civilisationens vugge900

2. Civilisationens værktøj901

3. Byer, håndværk og handel903

4. De blandede racer904

5. Kultursamfundet905

6. Civilisationens opretholdelse906

82. Ægteskabets Udvikling913

1. Parringsinstinktet913

2. De restriktive tabuer914

3. De tidligste ægteskabsskikke915

4. Ægteskab under ejendomsbestemmelserne917

5. Endogami og exogami918

6. Raceblandingerne919

83. Ægteskabsinstitutionen922

1. Ægteskabet som en samfundsinstitution922

2. Frieri og forlovelse923

3. Køb og medgift923

4. Bryllupsceremonien924

5. Flere ægteskaber925

6. Ægte monogami - parægteskab927

7. Opløsning af ægteskabet928

8. Idealiseringen af ægteskabet929

84. Ægteskab Og Familieliv931

1. Primitive parforhold931

2. Den tidlige moderfamilie932

3. Den faderdominerede familie933

4. Kvindens stillning i det tidlige samfund935

5. Kvindens stilling under de udviklende skikke936

6. Partnerskab mellem mand og kvinde938

7. Familielivets ideal939

8. Farerne ved selvtilfredsstillelse942

85. Tilbedelsens Oprindelse944

1. Tilbedelse af sten og bakker944

2. Tilbedelse af planter og træer945

3. Tilbedelse af dyr946

4. Tilbedelse af naturelementer946

5. Tilbedelsen af himmellegemer947

6. Tilbedelse af mennesket948

7. Tilbedelse og visdommens sindsånder948

86. Religionens Tidligste Udvikling950

1. Chance: held og uheld950

2. Personaliseringen af chancen951

3. Døden - den uforklarlige952

4. Opfattelsen af død og overlevelse952

5. Opfattelsen om spøgelse og sjælen953

6. Spøgelse-ånd miljø955

7. Den primitive religions funktion956

87. Spøgelseskulterne958

1. Frygten for spøgelser958

2. Spøgelsernes formildelse959

3. Tilbedelse af forfædrene960

4. Gode og onde åndespøgelser961

5. Den udviklende spøgelseskult962

6. Tvang og exorcisme963

7. Kultismens natur965

88. Feticher, Amuletter Og Magi967

1. Troen på feticher967

2. Fetichens udvikling968

3. Totemisme970

4. Magi970

5. Magiske amuletter971

6. Udøvelse af magi972

89. Synd, Offer Og Forsoning974

1. Tabuet974

2. Begrebet om synd975

3. Afkald og ydmygelse976

4. Oprindelsen af ofring977

5. Ofringer og kannibalisme978

6. Menneskeofringens udvikling980

7. Modifikationer af menneskeofringer981

8. Forløsning og pagter982

9. Ofre og sakramenter983

10. Syndernes forladelse984

90. Shamanisme — Medicinmænd Og Præster986

1. De første shamanere — medicinmændene986

2. Shamanistiske skikke og anvendelse987

3. Shamanismens teori om sygdom og død989

4. Shamanernes lægekunst990

5. Præster og ritualer992

91. Bønnens Udvikling994

1. Primitive bønner994

2. Bønnen under udvikling995

3. Bøn og alter ego996

4. Etisk bøn997

5. Bønnens sociale eftervirkninger998

6. Bønnens virkningsområde999

7. Mystik, ekstase og inspiration1000

8. Bøn som en personlig oplevelse1001

9. Vilkår for effektiv bøn1002

92. Religionens Senere Udvikling1003

1. Religionens evolutionære karakter1003

2. Religionen og skikkene1004

3. Udviklingsreligiones karakter1005

4. Åbenbaringens gave1007

5. De store religiøse ledere1008

6. De sammensatte religioner1010

7. Religionens fortsatte udvikling1012

93. Makiventa Melkisedek1014

1. Makiventas inkarnation1014

2. Den vise i salem1015

3. Den melkisedekske lære1016

4. Salemreligionen1017

5. Valget af abraham1018

6. Melkisedeks forbund med abraham1020

7. Melkisedeks missionærer1021

8. Melkisedeks afrejse1022

9. Efter melkisedeks afrejse1022

10. Makiventa melkisedeks nuværende stilling1024

94. Melkisedeks Lærdomme I Østen1027

1. Salemlærdomme i vediske indien1027

2. Brahmanismen1028

3. Den brahmanske filosofi1030

4. Hindureligionen1031

5. Kampen for sandhed i kina1032

6. Lao-tse og konfutse1033

7. Gautama siddhartha1035

8. Den buddhistiske tro1036

9. Buddhismens spredning1037

10. Religionen i tibet1038

11. Buddhistisk filosofi1038

12. Buddhismens gudsbegreb1040

95. Melkisedeks Lærdomme I Levanten1042

1. Salemreligionen i mesopotamien1042

2. Den tidlige religion i egypten1043

3. Moralbegrebernes udvikling1045

4. Amenemopes lærdomme1046

5. Den bemærkelsesværdige ikhnaton1047

6. Salemlæren i iran1049

7. Salemlæren i arabien1050

96. Jahve - Hebræernes Gud1052

1. Gudomsbegreber blandt semiterne1052

2. De semitiske folk1054

3. Den uforlignelige moses1055

4. Proklamationen af jahve1056

5. Moses lære1057

6. Gudsbegrebet efter moses død1059

7. Salmerne og jobs bog1060

97. Gudsbegrebets Udvikling Blandt Hebrærne1062

1. Samuel - den første af hebrærnes profeter1062

2. Elias og elisa1064

3. Jahve og baal1064

4. Amos og hosea1065

5. Den første esaja1066

6. Den frygtløse jeremia1067

7. Den anden esaja1068

8. Hellig og verdslig historie1070

9. Hebræernes historie1071

10. Den hebraiske religion1075

98. Melkisedeks Lære I Vesten1077

1. Salemreligionen blandt grækerne1077

2. Græsk filosofisk tænkning1078

3. Melkisedeks lære i rom1080

4. Mysteriekulterne1081

5. Mithraskulten1082

6. Mithraismen og kristendommen1083

7. Kristendommen1083

99. Sociale Problemer I Religionen1086

1. Religion og social genopbygning1086

2. Den institutionelle religions svaghed1087

3. Religionen og religionsudøveren1088

4. Overgangsfasens vanskeligheder1089

5. Religionens sociale aspekter1090

6. Institutionel religion1092

7. Religionens bidrag1092

100. Religionen I Menneskelig Erfaring1094

1. Religiøs vækst1094

2. Åndelig vækst1095

3. Højeste værdibegreber1096

4. Vækst problemer1097

5. Omvendelse og mystik1098

6. Det religiøse livs kendetegn1100

7. Den højeste form af religiøst liv1101

101. Religionens Virkelige Natur1104

1. Sand religion1104

2. Religionen som et faktum1105

3. Religionens kendetegn1107

4. Åbenbaringens begrænsninger1109

5. Religionen udvidet af åbenbaringen1110

6. Tiltagende religiøs oplevelse1111

7. En personlig religionsfilosofi1113

8. Tro og trosopfattelse1114

9. Religion og moral1115

10. Religionen som menneskets befrier1116

102. Den Religiøse Tros Grundværdier1118

1. Troens visheder1118

2. Religionen og virkeligheden1119

3. Kundskab, visdom og indsigt1121

4. Erfaring som et faktum1123

5. Overherredømme af formålbestemt potentiale1123

6. Den religiøse tros vished1124

7. Visheden om det guddommelige1126

8. Beviserne på religion1127

103. Den Religiøse Erfarings Virkelighed1129

1. Religionsfilosofi1129

2. Religionen og individet1130

3. Religionen og menneskeslægten1132

4. Åndligt trosfællesskab1133

5. Oprindelsen af idealer1133

6. Filosofisk koordinering1135

7. Videnskab og religion1137

8. Filosofi og religion1140

9. Religionens væsen1140

104. Treenighedsbegrebets Udvikling1143

1. Treenighedsopfattelsen på urantia1143

2. Treenighedens enhed og gudommens pluralitet1145

3. Treenigheder og trefoldigheder1146

4. De syv trefoldigheder1147

5. Treoder1151

105. Guddom Og Virkelighed1152

1. Det filosofiske begreb jeg er1152

2. ”jeg er” som trefoldig og som syvfoldig1153

3. Uendelighedens syv absolutter1155

4. Enhed, dualitet og trefoldighed1157

5. Frembringelse af den finite virkelighed1158

6. Følgevirkningerne af den finite virkelighed1159

7. Eventualisering af transcendente virkeligheder1159

106. Universets Niveauer Af Virkelighed1162

1. Første gradens sammenslutning af finite funktionelle virkeligheder1163

2. Anden gradens højeste integration af de finite virkeligheder1164

3. Tredje gradens transcendentale virkelighedsassociation1165

4. Fjerde gradens ultimative integration1166

5. Medabsolut eller femte fasens association1167

6. Absolut eller sjette fasens integration1167

7. Skæbnens endelighed1168

8. Treenighedernes treenighed1170

9. Eksistentiel uendelig forening1173

107. Tankeretternes Oprindelse Og Natur1176

1. Tankeretternes oprindelse1177

2. Klassificering af retterne1178

3. Retternes hjem på divinington1179

4. Retternes natur og tilstedeværelse1180

5. Retternes sindsbegavelse1181

6. Retterne som rene ånder1182

7. Retterne og personligheden1183

108. Tankeretternes Mission Og Tjenestegørelse1185

1. Udvælgelse og udnævnelse1185

2. Forudsætninger for retters iboelse1186

3. Organisation og administration1188

4. Forholdet til andre åndelige påvirkninger1190

5. Retternes mission1191

6. Gud i mennesket1192

109. Retternes Forhold Til De Skabte Væsener I Universet1195

1. Retternes udvikling1195

2. Selvvirkende rettere1196

3. Retternes forhold til forskellige typer af dødelige1197

4. Retternes og menneskets personlighed1198

5. Materielle hindringer for retterens iboelse1199

6. De sande værdiers vedholdenhed1200

7. De personaliserede retters skæbne1201

110. Retternes Forhold Til Individuelle Dødelige1203

1. Iboende i den dødliges sind1203

2. Rettere og menneskets vilje1204

3. Samarbejde med retteren1205

4. Retterens arbejde i sindet1207

5. Fejlagtige opfattelser om retterens ledelse1207

6. De syv psykiske cirkler1209

7. Opnåelse af udødelighed1212

111. Retteren Og Sjælen1215

1. Sindet - mødested for at vælge1216

2. Sjælens natur1217

3. Den udviklende sjæl1218

4. Det indre liv1219

5. Indvielsen af valg1221

6. Menneskets paradoks1221

7. Retterens problem1223

112. Personlighedens Overlevelse1225

1. Personligheden og virkeligheden1226

2. Selvet1227

3. Dødsfænomenet1229

4. Tankerettere efter døden1231

5. Overlevelse af det menneskelige selv1232

6. Morontia selvet1235

7. Fusion med retteren1237

113. De Serafiske Skæbnevogtere1241

1. Skytsenglene1241

2. Skæbnevogterne1242

3. Forholdet til andre åndelige indflydelser1244

4. Serafernes handlingsområder1245

5. Serafisk tjeneste til de dødelige1245

6. Skytsenglene efter døden1246

7. Seraferne og den opstigende karriere1248

114. Serafernes Planetariske Styre1250

1. Urantia's suverænitet1250

2. De planetariske overvågers råd1251

3. Den bosiddende generalguvernør1252

4. Den højeste observatør1253

5. Den planetariske regering1254

6. Mesterseraferne for planetarisk overvågning1254

7. Skæbnens reservekorps1257

115. Det Højeste Væsen1260

1. Begrebsrammernes relativitet1260

2. Det absolute grundlag for overherredømme1261

3. Oprindelse, aktuel og potential1261

4. Kilder til den højeste virkelighed1263

5. Den højestes forhold til paradistreenigheden1264

6. Den højestes forhold til treoderne1265

7. Den højestes væsen1266

116. Den Almægtige Højeste1268

1. Det højeste sind1268

2. Den almægtige og gud den syvfoldige1269

3. Den almægtige og paradisguddommen1270

4. Den almægtige og de højeste skabere1271

5. Den almægtige og de syvfoldige overvågere1273

6. Åndens dominans1275

7. Den levende organisme af storuniverset1276

117. Gud Den Højeste1278

1. Det højeste væsens natur1278

2. Kilden til den evolutionære vækst1280

3. Den højestes betydning for universernes skabte væsener1281

4. Den finite gud1283

5. Skabelsens oversjæl1285

6. Søgningen efter den højeste1287

7. Den højestes fremtid1291

118. Højeste Og Ultimative - Tid Og Rum1294

1. Tid og evighed1295

2. Allestedsnærværelse og allestedsnærværende1296

3. Forholdet mellem tid og rum1297

4. Primær og sekundær årsagssammenhæng1298

5. Almagt og kompatibilitet1299

6. Almagt og altvirkende1299

7. Alvidenhed og forudbestemmelse1300

8. Kontrol og overkontrol1301

9. Universets mekanismer1303

10. Forsynets funktioner1304

119. Kristus Mikaels Overdragelse 1308

1. Den første overdragelse1309

2. Den anden overdragelse1310

3. Den tredje overdragelse1312

4. Den fjerde overdragelse1313

5. Den femte overdragelse1314

6. Den sjette overdragelse1315

7. Den syvende og sidste overdragelse1316

8. Mikaels status efter overdragelserne1317

DEL IV
Jesu Liv og Lære

Indholdet Sidenummer

120. Mikaels Overdragelse På Urantia1323

1. Den syvende overdragelses kommission1325

2. Overdragelsens begrænsninger1327

3. Yderligere råd og anvisninger1329

4. Inkarnationen - to bliver en1331

121. Forholdene På Tiden For Mikaels Overdragelse1332

1. Vesten under det første århundrede efter kristus1332

2. Det jødiske folk1333

3. Forholdene blandt ikke-jøder1334

4. Den ikke-jødiske filosofi1335

5. De ikke-jødiske religioner1336

6. Den hebraiske religion1338

7. Jøderne og ikke-jøderne1339

8. Tidigere skriftlige fremstillinger1341

122. Jesu Fødsel Og Spæde Barndom1344

1. Josef og maria1344

2. Gabriel åbenbarer sig for elisabeth1345

3. Gabriels budskab til maria1346

4. Josefs drøm1347

5. Jesu jordiske forældre1348

6. Hjemmet i nazaret1349

7. Rejsen til betlehem1350

8. Jesu fødsel1351

9. Præsentationen i templet1352

10. Herodes går i aktion1353

123. Jesu Tidlige Barndom1355

1. Tilbage i nazaret1356

2. Det femte år (2 f.kr.)1357

3. Hændelser under det sjette år (1 f.kr.)1359

4. Det syvende år (1 e.kr.)1361

5. Skoleårene i nazaret1362

6. Hans åttende år (2 e.kr.)1364

124. Jesu Senere Barndom1366

1. Jesu niende år (3 e.kr.)1366

2. Det tiende år (4 e.kr.)1368

3. Det elvte år (5 e.kr.)1369

4. Det tolvte år (6 e.kr.)1371

5. Hans trettende år (7 e.kr.)1373

6. Rejsen til jerusalem1374

125. Jesus I Jerusalem1377

1. Jesus beskuer templet1378

2. Jesus og påsken1379

3. Josefs og marias afrejse1381

4. Første og anden dag i templet1381

5. Tredje dagen i templet1382

6. Fjerde dagen i templet1383

126. De To Afgørende År1386

1. Hans fjortende år (8 e.kr.)1387

2. Josefs død1388

3. Det femtende år (9 e.kr.)1389

4. Den første prædiken i synagogen1391

5. Økonomiske bekymringer1392

127. Ungdomsårene1395

1. Det sekstende år (10 e.kr.)1395

2. Det syttende år (11 e.kr.)1396

3. Det attende år (12 e.kr.)1398

4. Det nittende år (13 e.kr.)1401

5. Rebekka, esras datter1402

6. Hans tyvende år (14 e.kr.)1403

128. Jesu Tidlige Manddomstid1407

1. Det enogtyvende år (15 e.kr.)1407

2. Det toogtyvende år (16 e.kr.)1409

3. Det treogtyvende år (17 e.kr.)1411

4. Damaskusepisoden1412

5. Det fireogtyvende år (18 e.kr.)1413

6. Det femogtyvende år (19 e.kr.)1415

7. Det seksogtyvende år (20 e.kr.)1416

129. Jesu Senere Voksenliv1419

1. Det syvogtyvende år (21 e.kr.)1419

2. Det otteogtyvende år (22 e.kr.)1421

3. Det niogtyvende år (23 e.kr.)1423

4. Mennesket jesus1424

130. På Vej Til Rom1427

1. I jaffa - samtalen om jonas1428

2. I cæsarea1429

3. I alexandria1432

4. Samtalen on virkelighed1433

5. På øen kreta1436

6. Den unge mand som var bange1437

7. I katago - samtalen om tid og rum1438

8. På vejen til napoli og rom1440

131. Verdens Religioner1442

1. Kynikerne1442

2. Jødedommen1444

3. Buddhismen1446

4. Hinduismen1447

5. Zarathustras lære1449

6. Suduanismen (jainismen)1450

7. Shintoreligionen1451

8. Taoismen1451

9. Konfutses lære1452

10. ”vores religion”1453

132. Opholdet I Rom1455

1. Sande værdier1456

2. Godt og ondt1457

3. Sandhed og tro1459

4. Personlig tjeneste1460

5. Råd til den rige mand1462

6. Social tjeneste1465

7. Rejser til roms omegn1466

133. Tilbagerejsen Fra Rom1468

1. Barmhjertighed og retfærdighed1468

2. Påmønstring i tarentum1470

3. I korinth1471

4. Personligt arbejde i korinth1474

5. I athen - forelæsning om videnskab1476

6. I efesos — forelæsning om sjælen1477

7. Besøget på cypern — forelæsning om sindet1479

8. I antiokia1480

9. I mesopotamien1481

134. Mellemårene1483

1. Det tredivte år (24 e.kr.)1483

2. Karavanerejsen til det kaspiske hav1484

3. Forelæsningerne i urmia1485

4. Suverænitet - guddommelig og menneskelig1486

5. Politisk suverænitet1487

6. Lov, frihed og suverænitet1490

7. Det enogtredivte år (25 e.kr.)1492

8. Opholdet på hermonbjerget1492

9. Ventetiden1494

135. Johannes Døberen1496

1. Johannes bliver naziræer1496

2. Zakarias død1497

3. En hyrdes liv1497

4. Elisabeths død1499

5. Guds rige1500

6. Johannes begynder at forkynde1501

7. Johannes vandrer nordover1503

8. Mødet mellen jesus og johannes1503

9. Fyrre dage med forkyndelse1505

10. Johannes vandrer sydover1506

11. Johannes i fængsel1506

12. Johannes døberens død1508

136. Dåben Og De Fyrre Dage1509

1. Forestillingerne om den ventede messias1509

2. Jesu dåb1510

3. De fyrre dage1512

4. Planer for det offentlige arbejde1514

5. Den første store beslutning1516

6. Den anden beslutning1517

7. Den tredje beslutning1519

8. Den fjerde beslutning1520

9. Den femte beslutning1521

10. Den sjette beslutning1523

137. Ventetid I Galilæa1524

1. Udvælgelsen af de første fire apostle1524

2. Udvælgelse af filip og nataniel1526

3. Besøget i kapernaum1527

4. Brylluppet i kana1528

5. Tilbage i kapernaum1531

6. En sabbatsdags hændelser1532

7. Fire måneder med oplæring1533

8. Prædiken om guds rige1535

138. Træningen Af Rigets Budbringere1538

1. De sidste instruktioner1538

2. Valget af de seks apostle1539

3. Udnævnelsen af mattæus og simon1540

4. Udnævnelsen af tvillingerne1541

5. Udnævnelsen af thomas og judas1542

6. En uge af intensiv uddannelse1542

7. En ny skuffelse1543

8. De tolvs første arbejde1545

9. Fem prøvende måneder1546

10. De tolvs organisation1547

139. De Tolv Apostle1548

1. Andreas, den først udvalgte1548

2. Simon peter1550

3. James zebedæus1552

4. Johannes zebedæus1553

5. Filip den nysgerrige1556

6. Den ærlige nataniel1558

7. Mattæus levi1559

8. Thomas didymus1561

9. og 10. james og judas alfeus1563

11. Simon zeloten1564

12. Judas iskariot1565

140. Ordinationen Af De Tolv1568

1. Forberedende instruktioner1568

2. Ordinationen1569

3. Ordinationsprædiken1570

4. I er jordens salt1572

5. Faderlig og broderlig kærlighed1573

6. Ordinationensaftenen1576

7. Ugen efter ordinationen1578

8. Torsdag eftermiddag på søen1579

9. Indvielsesdagen1583

10. Aftenen efter indvielsen1584

141. Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde1587

1. Afrejsen fra galilæa1587

2. Guds lov og faderens vilje1588

3. Opholdet i amathus1589

4. Undervisning om faderen1590

5. Åndelig enhed1591

6. Sidste uge i amathus1592

7. I betania ved jordan1593

8. Arbejdet i jeriko1595

9. Afrejse til jerusalem1595

142. Påsken I Jerusalem1596

1. Undervisning i templet1596

2. Guds vrede1597

3. Opfattelsen om gud1598

4. Flavius og den græske kultur1600

5. Forelæsningen om sikkerhed1601

6. Samtalen med nikodemos1601

7. Lektionen om familien1603

8. I den sydlige del af judæa1605

143. På Vej Gennem Samaria1607

1. Forkyndelsen i arkelais1607

2. Lektion om selvkontrol1609

3. Adspredelse og afslapning1610

4. Jøderne og samaritanerne1612

5. Kvinden fra sykar1612

6. Den samaritanske vækkelse1615

7. Lærdomme om bøn og gudstilbedelse1616

144. I Gilboa Og Dekapolis1617

1. Lejren ved gilboa1617

2. Forelæsningen om bøn1618

3. Den troendes bøn1619

4. Mere om bøn1620

5. Andre typer af bønner1621

6. Konferense med johannes apostle1624

7. I byerne i dekapolis1626

8. I lejren nær pella1626

9. Johannes døberens død1627

145. Fire Begivenhedsrige Dage I Kafarnaum1628

1. Fiskefangsten1628

2. Eftermiddagen i synagogen1629

3. Helbredelsen ved solnedgangen1631

4. Senere samme aften1634

5. Tidigt søndagmorgen1634

146. Den Første Prædiketur I Galilæa1637

1. Forkyndelsen i rimmon1637

2. I jotapata1638

3. Opholdet i rama1641

4. Evangeliet i jireon1643

5. Tilbage i kana1644

6. Nain og enkens søn1645

7. I endor1646

147. Et Kort Besøg I Jerusalem1647

1. Officerens tjenere1647

2. Rejsen til jerusalem1648

3. Ved dammen i betesda1649

4. Levereglen1650

5. Besøget hos farisæren simon1651

6. Tilbagerejsen til kafarnaum1653

7. Tilbage i kafarnaum1655

8. Den åndelige godhedens fest1656

148. Undervisning Af Evangelister I Betsaida1657

1. En ny profetskole1657

2. Sygehuset i betsaida1658

3. Faderens anliggender1659

4. Ondskab, synd og uretfærdighed1659

5. Formålet med lidelse1661

6. Misforståelsen om lidelse — talen om job1662

7. Manden med den visne hånd1664

8. Sidste uge i betsaida1665

9. Helbredelsen af den lamme1666

149. Den Anden Prædiketur1668

1. Jesus udbredte berømmelse1668

2. Folkets indstilling1670

3. De religiøse lederes fjendtlighed1672

4. Prædiketurens fremskridt1673

5. Lektion om tilfredshed1674

6. ”herrens frygt”1675

7. Tilbage til betsaida1677

150. Den Tredje Prædiketur1678

1. Kvindernes evangelistkorps1678

2. Opholdet i magdala1679

3. Sabbat i tiberias1680

4. Apostlerne sendes ud parvis1681

5. Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?1682

6. Aftenlektionerne1683

7. Opholdet i nazaret1683

8. Sabbatsgudstjensten1684

9. Nazaret afviser jesus1686

151. Venten Og Undervisning Ved Søen1688

1. Lignelsen om sædemanden1688

2. Tolkning af lignelsen1689

3. Mere om lignelser1691

4. Flere lignelser ved søbredden1693

5. Besøget i heresa1694

6. Den vanvittige i heresa1695

152. Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum1698

1. I jairos hus1699

2. Mad til fem tusinde mennesker1700

3. Konge skabelses episoden1702

4. Simon peters natlige vision1703

5. Tilbage i betsaida1703

6. I genesaret1705

7. I jerusalem1706

153. Krisen I Kafarnaum1707

1. Scenen gøres klar1707

2. Den epokegørende prædiken1709

3. Mødet bagefter1712

4. De sidste ord i synagogen1713

5. Lørdag aften1715

154. De Sidste Dage I Kafarnaum1717

1. En uges drøftelser1717

2. En uges hvile1718

3. Den anden konference i tiberias1719

4. Lørdag aften i kafarnaum1719

5. Den begivenhedsrige søndag morgen1720

6. Jesu familie ankommer1721

7. Den forhastede flugt1723

155. Flugten Gennem Nord Galilæa1725

1. Hvorfor er hedningerne så rasende?1725

2. Evangelisterne i chorazin1726

3. I caesarea-philippi1727

4. På vej til fønikien1728

5. Foredraget om sand religion1728

6. Det andet foredrag om religion1730

156. Turen Til Tyrus Og Sidon1734

1. Den syriske kvinde1734

2. Undervisning i sidon1735

3. Rejsen opad kysten1736

4. I tyrus1737

5. Jesu undervisning i tyrus1737

6. Tilbagevejen til fønikien1741

157. I Caesarea Filippi1743

1. Tempelskatteopkræveren1743

2. I betsaida julias1744

3. Peters bekendelse1745

4. Diskussionen om riget1746

5. Den nye opfattelse1748

6. Den følgende eftermiddag1748

7. Andreas konference1750

158. Forklarelsens Bjerg1752

1. Forklarelsen1752

2. Nedstigningen fra bjerget1754

3. Hvad forklarelsen betyder1755

4. Den epileptiske dreng1755

5. Jesus helbreder drengen1757

6. I celsus have1758

7. Peters protest1759

8. I peters hus1761

159. Turen Gennem Dekapolis1762

1. Prædiken om tilgivelse1762

2. Den fremmede prædikant1764

3. Forholdsregler for lærere og troende1765

4. Samtalen med nataniel1767

5. Jesu religions positive karakter1769

6. Tilbage til magadan1771

160. Rodan Fra Alexandria1772

1. Rodans græske filosofi1772

2. Kunsten at leve1775

3. Modenhedens tillokkelser1777

4. Modenhedens ligevægt1778

5. Idealets religion1780

161. Videre Samtaler Med Rodan1783

1. Guds personlighed1783

2. Jesu guddommelige natur1785

3. Jesu menneskelige og guddommelige natur1787

162. Ved Løvhyttefesten1788

1. Farerne ved besøget i jerusalem1788

2. Den første tempeltale1790

3. Kvinden som er grebet i ægteskabsbrud1792

4. Løvhyttefesten1793

5. Prædiken over verdens lys1794

6. Forelæsningen om livets vand1795

7. Forelæsningen om åndelig frihed1796

8. Samtalen med marta og maria1797

9. I betlehem hos abner1798

163. Ordinationen Af De Halvfjerds I Magadan1800

1. Ordinationen af de halvfjerds1800

2. Den rige unge mand og andre1801

3. Diskussionen om rigdom1803

4. Farvel til de halvfjerds1804

5. Lejren flyttes til pella1806

6. De halvfjerds vender tilbage1806

7. Forberedelse for den sidste missionsrejse1808

164. Tempelindvielsesfesten1809

1. Historien om den barmhjertige samaritaner1809

2. I jerusalem1810

3. Helbredelse af den blinde tigger1811

4. Josia foran jødernes råd1813

5. Undervisning i salomons søjlegang1815

165. Missionen I Peræa Begynder1817

1. I lejren ved pella1817

2. Prædiken om den gode hyrde1818

3. Sabbatsprædiken ved pella1819

4. At dele arven1821

5. Samtalen med apostlerne om rigdom1823

6. Svaret på peters spørgsmål1824

166. Sidste Besøg I Det Nordlige Peræa1825

1. Farisæerne i ragaba1825

2. De ti spedalske1827

3. Prædiken i gerasa1828

4. Undervisning om ulykker1830

5. Forsamlingen i filadelfia1831

167. Besøget I Filadelfia1833

1. Morgenmad med farisæerne1833

2. Lignelsen om det store festmåltid1835

3. Kvinden med skrøbelighedens ånd1835

4. Budskabet fra betania1836

5. På vej til betania1838

6. Velsignelsen af de små børn1839

7. Samtalen om engler1840

168. Lazarus Opvækkelse Fra De Døde1842

1. Ved lazarus grav1843

2. Lazarus opvækkelse1845

3. Møde i jødernes råd1847

4. Svaret på bøn1848

5. Hvad der skete med lazarus1849

169. Den Sidste Undervisning Ved Pella1850

1. Lignelsen om den fortabte søn1850

2. Lignelsen om den uærlige godsforvalter1853

3. Den rige mand og tiggeren1854

4. Faderen og hans rige1855

170. Himmelriget1858

1. Opfattelser om himmelriget1858

2. Jesu opfattelse om riget1859

3. I forhold til retfærdigheden1861

4. Jesu undervisning om riget1862

5. Senere idéer om guds rige1864

171. På Vej Til Jerusalem1867

1. Afrejsen fra pella1868

2. Om at tælle omkostningerne1869

3. Rundrejsen i peræa1870

4. Undervisning i livias1871

5. Den blinde mand ved jeriko1873

6. Besøget hos zakæus1873

7. ”når jesus gik forbi”1874

8. Lignelsen om de betroede pund1875

172. Rejsen Ind Til Jerusalem1878

1. Sabbatten i betania1878

2. Søndagmorgen med apostlerne1880

3. Afrejsen til jerusalem1880

4. Besøg rundt om i templet1883

5. Apostlernes indstilling1883

173. Mandagen I Jerusalem1888

1. Templet renses1888

2. Mesterens autoritet udfordres1891

3. Lignelsen om de to sønner1893

4. Lignelsen om den fraværende jordejer1893

5. Lignelsen om bryllupsfesten1894

174. Tirsdag Morgen I Templet1897

1. Guddommelig tilgivelse1898

2. Jødernes ledere stiller spørgsmål1899

3. Saddukærerne og opstandelsen1900

4. Det store bud1901

5. Grækerne som søgte jesus1902

175. Den Sidste Tale I Templet1905

1. Talen1905

2. Status for de enkelte jøder1909

3. Det jødiske råds skæbnesvangre møde1909

4. Situationen i jerusalem1910

176. Tirsdagaften På Oliebjerget1912

1. Jerusalems ødelæggelse1912

2. Mesterens anden ankomst1914

3. Senere diskussioner i lejren1916

4. Mikaels tilbagekomst1918

177. Onsdagen — Hviledagen1920

1. En dag alene med gud1920

2. Barndomstiden i hjemmet1921

3. Dagen i lejren1923

4. Judas og ypperstepræsterne1924

5. Den sidste fællestime1927

178. Sidste Dag I Lejren1929

1. Forelæsningen om sønskab og medborgerskab1929

2. Efter middagsmåltidet1932

3. På vej til aftensmaden1934

179. Det Sidste Aftensmåltid1936

1. Ønsket efter forrang1936

2. Aftensmadens begyndelse1937

3. Jesus vasker apostlernes fødder1938

4. De sidste ord til forræderen1940

5. Indstiftelse af mindemåltiden1941

180. Afskedstalen1944

1. Det nye bud1944

2. Vintræet og grenene1945

3. Verdens fjendskab1946

4. Den lovede hjælperen1948

5. Sandhedens ånd1949

6. Afskedens nødvendighed1951

181. De Sidste Råd Og Advarsler1953

1. De sidste trøstende ord1953

2. Personlige afskedsråd1955

182. I Getsemane1963

1. Den sidste gruppebøn1963

2. Den sidste time før forræderiet1966

3. Alene i getsemane1968

183. Jesus Forrådes Og Arresteres1971

1. Faderens vilje1971

2. Judas inde i byen1972

3. Mesteren arresteres1973

4. Diskussionen ved olivenpressen1975

5. På vej til ypperstepræstens palads1977

184. Foran Det Jødiske Råds Domstol1978

1. Jesus forhøres af hannas1978

2. Peter inde i gården1980

3. Jesus foran det jødiske råds domstol1982

4. Ydmygelsens time1984

5. Domstolens andet møde1985

185. Rettergangen Foran Pilatus1987

1. Pontius pilatus1987

2. Jesus foran pilatus1989

3. Pilatus forhører jesus alene1991

4. Jesus foran herodes1992

5. Jesus vender tilbage til pilatus1993

6. Pilatus sidste appel1994

7. Pilatus sidste samtale med jesus1995

8. Pilatus tragiske kapitulation1996

186. Kort Før Korsfæstelsen1997

1. Judas iskariot når sin afslutning1997

2. Mesterens attitude1999

3. Den pålidelige david zebedæus2000

4. Forberedelserne for korsfæstelsen2001

5. Jesu død i forhold til påsken2002

187. Korsfæstelsen2004

1. På vej til golgata2004

2. Korsfæstelsen2006

3. De som så korsfæstelsen2008

4. Tyven på korset2008

5. Den sidste time på korset2010

6. Efter korsfæstelsen2011

188. Tiden I Gravkammeret2012

1. Jesu begravelse2012

2. Beskyttelse af gravkammeret2014

3. Sabbatdagens hændelser2014

4. Betydningen af døden på korset2016

5. Korsets lærdomme2017

189. Opstandelsen2020

1. Morontiaovergangen2020

2. Jesu materielle krop2022

3. Opstandelsen afslutter en domsperiode2024

4. Graven opdages at være tom2025

5. Peter og johannes ved gravkammeret2027

190. Jesus Åbenbarer Sig I Morontiaform2029

1. Opstandelsens budbringere2029

2. Tilsynekomsten af jesus i betania2031

3. I josefs hjem2033

4. Tilsynekomsten for grækerne2033

5. Vandringen med de to brødre2034

191. Jesus Åbenbare Sig For Apostlerne Og Andre Ledere2037

1. Tilsynekomsten for peter2039

2. Første tilsynekomst for apostlerne2040

3. Hos morontiavæsenerne2040

4. Tiende tilsynekomst (i filadelfia)2041

5. Anden tilsynekomst for apostlerne2042

6. Tilsynekomsten i alexandria2044

192. Tilsynekomsterne I Galilæa2045

1. Tilsynekomsten ved søen2045

2. Samtale med to apostle ad gangen2047

3. På ordinationsbjerget2050

4. Samlingen ved søbredden2050

193. De Sidste Tilsynekomster Og Himmelfarten2052

1. Tilsynekomsten i sykar2053

2. Tilsynekomsten i fønikien2054

3. Sidste tilsynekomst i jerusalem2055

4. Årsagerne til judas fald2055

5. Mesterens himmelfart2057

6. Peter indkalder til møde2057

194. Overdragelsen Af Sandhedens Ånd2059

1. Pinsedagsprædiken2060

2. Pinsens betydning2060

3. Hvad skete på pinsedagen2062

4. Den kristne kirkes begyndelse2066

195. Efter Pinsen2069

1. Grækernes påvirkning2071

2. Den romerske påvirkning2072

3. Under det romerske kejserdømme2073

4. Europas mørke tidsalder2074

5. Det moderne problem2075

6. Materialismen2076

7. Materialismens svage side2078

8. Den sekulære totalitarisme2081

9. Kristendommens problem2082

10. Fremtiden2084

196. Jesu Tro2087

1. Mennesket jesus2090

2. Jesu religion2091

3. Religionens overhøjhed2093

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.