Kapitel 88. Feticher, Amuletter Og Magi

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 88

Feticher, Amuletter Og Magi

88:0.1 (967.1) OPFATTELSEN om, at en ånd kan bo i en død ting, et dyr eller et menneske, er en meget gammel og ærværdig tro, der har eksisteret siden udviklingen af religionen begyndte. Denne lære om åndebesiddelse er hverken mere eller mindre end fetichisme. Den vilde tilbad ikke nødvendigvis fetichen; helt logisk tilbad og ærede han ånden som boede deri.

88:0.2 (967.2) I begyndelsen troede man, at ånden i en fetich var et dødt menneskes spøgelse; senere blev det antaget, at de højere ånder opholdte sig i feticher. Så efterhånden indbefattede fetichkulten alle de primitive ideer om spøgelser, sjæle, ånder, og dæmonbesiddelse.

1. Troen på feticher

88:1.1 (967.3) Det primitive menneske har altid ønsket at gøre noget ekstraordinært til en fetich; chance gav derfor anledning til mange. Et menneske er syg, der sker noget, og han får det godt. Det samme gælder for omdømmet af mange lægemidler og de chancemetoder til behandling af sygdomme. Objekter, der er forbundet med drømme var tilbøjelige til at blive omdannet til feticher. Vulkaner, men ikke bjerge blev feticher; kometer, men ikke stjerner. Fortidens mennesker betragtede stjerneskud og meteorer, som specielle besøgende ånder som kom til jorden.

88:1.2 (967.4) De første feticher var ejendommeligt markeret småsten, og lige siden har mennesket søgt efter "hellige sten"; en perlerække af perler var engang en samling af hellige sten, et batteri af amuletter. Mange stammer havde fetichsten, men få har overlevet så som Kabaen og Sconestenen. Ild og vand var også blandt de første feticher, og tilbedelse af ild, sammen med troen på vievand, overlever stadig.

88:1.3 (967.5) Træ feticher var en senere udvikling, men blandt nogle stammer førte den vedvarende tilbedelse af naturen til troen på amuletter beboet af en slags naturånd. Når planter og frugter blev feticher, var de tabu som fødevarer. Æblet var blandt de første til at falde ind under denne kategori; befolkningen i Mellemøsten spiste aldrig æbler.

88:1.4 (967.6) Hvis et dyr spiste menneskekød, blev det en fetich. På denne måde kom hunden til at være det hellige dyr af Parserne. Hvis fetichen er et dyr, og spøgelset har sin faste bopæl i dyret, så kan fetichisme indvirke på reinkarnationstanken. På mange måder misundte de vilde dyrene; de følte sig ikke overlegen i forhold til dem, og blev ofte navngivet efter deres favoritdyr.

88:1.5 (967.7) Når dyr blev feticher, blev det tabu at spise kødet af fetichdyret. Aber og marekatte, på grund af deres lighed med mennesket, blev tidligt fetichdyr; senere blev slanger, fugle og svin også tilsvarende betragtet. På et tidspunkt var koen en fetich, mælken bliver tabu, mens ekskrementerne var højt ansete. Slangen blev æret i Palæstina, især af fønikerne, der sammen med jøderne, anså den for at være talerør for onde ånder. Selv mange nutidige mennesker tror på krybdyrenes magiske kraft. Fra Arabien videre gennem Indien til de røde menneskers Moqui stammens slangedans er slangen blevet æret.

88:1.6 (968.1) Visse dage i ugen var feticher. Under lange tidsaldre er fredag blevet betragtet som en uheldig dag, og nummer tretten som et ondt tal. De heldige tal tre og syv kom fra senere åbenbaringer; fire var de primitive menneskers lykketal og stammer fra den tidlige anerkendelse af de fire verdenshjørner. Det blev anset som uheldssvanger at tælle kvæg eller andre ejendele; fortidens mennesker modsatte sig altid en folketælling, "nummerering af folket."

88:1.7 (968.2) De primitive tiders mennesker gjorde ikke nogen urimelig fetich ud af seksuallivet; den reproduktive funktion fik kun en begrænset mængde opmærksomhed. Den vilde havde en naturlig, og ikke en uanstændig eller liderlig følelse.

88:1.8 (968.3) Spyt var en potent fetich; djævle kunne blive drevet ud ved at spytte på en person. Når en ældre eller overordnet person spyttede på en, var dette det højeste kompliment. Dele af det menneskelige legeme blev betragtet som potentielle feticher, især hår og negle. Høvdingernes lange voksende fingernegle blev højt værdsat, og afpudset heraf var en kraftfuld fetich. Troen på kranie feticher udgør meget af senere dages hovedskalpe jagt. Navlestrengen var en højt værdsat fetich; selv i dag betragtes den i Afrika. Menneskehedens første legetøj var en bevaret navlestreng. Prydet med perler, som man ofte gjorde, var det menneskets første halskæde.

88:1.9 (968.4) Pukkelryggede og forkrøblede børn blev betragtet som feticher; galninge blev betragtet som værende måneramte. De primitive mennesker kunne ikke skelne mellem genialitet og sindssyge; idioter blev enten slået ihjel eller æret som fetichpersonligheder. Et stigende hysteri bekræftede den populære tro på trolddom; epileptikere var ofte præster og medicinmænd. Fuldskab blev betragtet som en form for åndebesættelse; når en vild gik ud for at gå amok, satte han et blad i sit hår for at meddele, at han ikke tog ansvar for sine handlinger. Giftstoffer og rusmidler blev feticher; de blev anset for at være besat.

88:1.10 (968.5) Mange mennesker så på genier som fetichpersonligheder besat af en klog ånd. Disse talentfulde mennesker lærte hurtigt at ty til bedrageri og svindel til fremme af deres selviske interesser. Et fetichmenneske blev anset for at være mere end menneskelig; han var guddommelig, selv ufejlbarlig. Således fik høvdinge, konger, præster, profeter og kirkelige herskere til sidst en stor magt og udøvede en ubegrænset myndighed.

2. Fetichens udvikling

88:2.1 (968.6) Det var en formodet præference at spøgelser foretrak at bebo nogle objekter, som havde tilhørt dem, mens de var i live i kødet. Denne tro forklarer effekten af mange moderne relikvier. Fortidens mennesker ærede altid deres lederes knogler, og skeletrester af helgener og helte betragtes stadig med overtroisk ærefrygt af mange. Selv i dag, foretages der pilgrimsrejser til de store mænds grave.

88:2.2 (968.7) Troen på relikvier er en udvækst af fortidens fetichkult. De moderne religioners relikvier udgør et forsøg på at rationalisere den vildes fetich og dermed ophøje den til en værdig og respektabel plads i de moderne religiøse systemer. Det er hedensk at tro på feticher og magi, men angiveligt i orden at godtage relikvier og mirakler.

88:2.3 (969.1) Ildstedet - arnen - blev mere eller mindre en fetich, et helligt sted. Helligdomme og templer var i begyndelsen fetichsteder, fordi de døde blev begravet der. Hebræernes fetichhytte blev ophøjet af Moses til det sted, hvor den nærede en superfetich, den daværende eksisterende opfattelse af Guds lov. Israelitterne opgav imidlertid aldrig den ejendommelige kanaanæiske tro på stenalteret: ". Og denne sten, som jeg har sat op som en søjle, skal være Guds hus." De troede virkelig, at deres Guds ånd boede i sådanne stenaltre, som i virkeligheden var feticher.

88:2.4 (969.2) De tidligste afbildninger blev gjort for at bevare udseendet og hukommelse af den hæderkronede døde; de var virkelig mindesmærker. Afbildningerne var en videreudvikling af fetichisme. De primitive mente, at en ceremoni for indvielse forårsagede ånden til at komme ind i billedet; ligeledes, når visse genstande blev velsignet, blev de amuletter.

88:2.5 (969.3) Moses, i tilføjelsen til det andet bud fra det gamle Dalamatia moralkodeks, gjorte et forsøg på at styre fetichtilbedelse blandt hebræerne. Han instruerede omhyggeligt, at de ikke skulle fremstille nogen form for billede, der kunne blive indviet som en fetich. Han gjorde det klart: "Du må ikke fremstille et udskåret billede eller noget afbillede af noget, der er oppe i himmelen eller nede på jorden eller som er i vandene i jorden." Selvom denne bud forårsagede meget forsinkelse af kunsten blandt jøderne, så formindskede det fetichtilbedelsen. Moses var for klog til at forsøge pludselig at fortrænge de urgamle feticher, og han gav derfor samtykke til at sætte visse relikvier ved siden af loven i en kombination af krigsalteret og den religiøse helligdom, som var arken.

88:2.6 (969.4) Ord blev i sidste ende feticher, især dem, der blev betragtet som Guds ord. På denne måde er mange religioners hellige bøger blevet fetichistiske fængsler som indespærrer menneskets åndelige forestillingsevne. Selv Moses forsøg på at nedbryde feticherne blev en suveræn fetich; hans bud blev senere brugt til at mistænkeliggøre kunsten og forsinke nydelsen og tilbedelse af det smukke.

88:2.7 (969.5) I gamle dage var fetich ord med autoritet en frygtindgydende doktrin, den mest forfærdelige af alle tyranner, som underkuer mennesker. En læresætning som er en fetich vil få dødelige mennesker til at forråde sig selv i kløerne på snæversyn, fanatisme, overtro, intolerance, og de mest rædselsvækkende barbariske grusomheder. Den moderne respekt for visdom og sandhed er blot den seneste flugt fra den fetichskabende tendens op til tænkningens og fornuftens højere niveauer. Når det gælder de samlede fetichskrifter som besiddes af forskellige religioner, som hellige bøger, så tror man ikke kun, at det, der er i bogen er sandt, men også, at enhver sandhed er indeholdt i bogen. Hvis en af disse hellige bøger tilfældigvis nævnte at jorden er flad, så nægtede, ellers fornuftige mænd og kvinder for mange generationer, at acceptere klare beviser for, at planeten er rund.

88:2.8 (969.6) Denne praksis med at åbne en af disse hellige bøger for at lade øjet tilfældigt falde på en passage, som efterfølgende kan bestemme vigtige livsbeslutninger eller projekter, er intet mere eller mindre end topmålt fetichisme. At aflægge en ed på en "hellige bog" eller sværge ved en ekstremt æret genstand er en form for raffineret fetichisme.

88:2.9 (969.7) Det repræsenterer et reelt evolutionært fremskridt at gå videre fra fetich frygt for en brutal høvdings fingernegls afpudsning til tilbedelse af en fantastisk samling af breve, love, legender, allegorier, myter, digte, og krøniker, som trods alt afspejler den rensede moralske visdom fra mange århundreder, i hvert fald op til den tid og tilfælde af at de bliver samlet som en "hellig bog."

88:2.10 (970.1) For at ordene bliver feticher, må man betragte dem som værende inspirerede, og påkaldelse af de skrifter som formodes at være guddommeligt inspireret førte direkte til oprettelsen af kirkens autoritet, mens udviklingen af civilsamfundets former førte til fremkomsten af statens autoritet.

3. Totemisme

88:3.1 (970.2) Fetichismen løb gennem alle de primitive kulter fra den tidligste tro på hellige sten, gennem afgudsdyrkelse, kannibalisme og naturtilbedelse, til totemisme.

88:3.2 (970.3) Totemisme er en kombination af sociale og religiøse ritualer. Oprindeligt tænkte man, at respekt for det totemdyr fra hvilken man formodede at have sin biologiske oprindelse forsikret fødevareforsyningen. Totem var på en og samme tid symboler for gruppen og deres gud. Sådan en gud var personificeringen af klanen. Totemisme var en fase af den forsøgte socialisering af en ellers personlig religion. Totem udviklede sig siden til de forskellige nutidens folks flag eller nationale symboler,

88:3.3 (970.4) En fetich taske, en medicintaske, var en pose, som indeholder en velrenommeret sortiment af spøgelses-imprægnerede artikler, og fortidens medicinmænd tillod aldrig sin taske, symbolet på hans magt, at røre jorden. Civiliserede folk i det tyvende århundrede ser til, at deres flag, det nationale bevidstheds emblem, ligeledes aldrig rører jorden.

88:3.4 (970.5) Insignier af præstelige og kongelige stillinger blev til sidst betragtet som feticher og den højeste statsmagt fetich har gennemgået mange udviklingsstadier, fra klaner til stammerne, fra overherredømme til suverænitet, fra totems til flag. Fetichkonger har regeret med "guddommelig ret," og mange andre offentlige styreformer har forekommet. Mennesket har også lavet en fetich for demokrati, ophøjelse og tilbedelse af de fælles menneskelige ideer, som kollektivt kaldes "den offentlige mening." Et menneskets mening, betragtet alene, anses ikke for at være meget værd, men når mange mennesker kollektivt fungerer som et demokrati, så er den samme middelmådige dom anset for at være myndigheden der afgør, hvad der er rigtigt og standarden for retfærdighed.

4. Magi

88:4.1 (970.6) Det civiliserede menneske angriber problemerne i de rigtige omgivelser gennem hans videnskab; den vilde forsøgte at løse de reelle problemer i en illusorisk spøgelsesomgivelse ved magi. Magien var det redskab med hvilken man manipulerede de formodede åndeomgivelser hvis uendelige rænkespil forklarede det uforklarlige; Det var kunsten at opnå frivilligt samarbejde med ånderne og tvinge dem til ufrivillig åndehjælp gennem brug af feticher eller andre og mere kraftfulde ånder.

88:4.2 (970.7) Magi, trolddom, og åndebesværgelsernes formål er dobbelt:

88:4.3 (970.8) 1. At få indsigt i fremtiden.

88:4.4 (970.9) 2. Positivt at påvirke omgivelserne.

88:4.5 (970.10) Videnskabens formål er identiske med dem af magi. Menneskeheden skrider fremad fra magi til videnskaben, ikke ved meditation og fornuft, men snarere gennem lang erfaring, gradvist og smerteligt. Mennesket er gradvist på vej baglæns til sandheden, det begynder i fejl, fortsætter ved en fejl, og når til sidst tærsklen til sandheden. Først med den videnskabelige metodes ankomst har mennesket vendt sig fremad. Det primitive menneske måtte eksperimentere eller omkomme.

88:4.6 (970.11) Fascinationen af fortidens overtro var moder til den senere videnskabelige nysgerrighed. Der var progressive dynamiske følelser - frygt plus nysgerrighed - i disse primitive overtro; der var en fremadrettet drivende kraft i den gamle magi. Denne overtro repræsenterede fremkomsten af menneskets ønske om at kende og kontrollere den planetariske omgivelse.

88:4.7 (971.1) Magien fik sådan et stærkt greb om den vilde, fordi han ikke kunne forstå begrebet om en naturlig død. Den senere idé om arvesynden hjalp meget til at svække grebet af magien på den menneskelige race, idet det indebar en forklaring til den naturlige død. Der var en tid, hvor det slet ikke var ualmindeligt for ti uskyldige personer, at blive dræbt, fordi de blev antaget at være ansvarlige for en persons naturlige død. Dette er en af grundene til hvorfor fortidens folk ikke forøgede sig hurtigere, og det er stadig sandt for nogle afrikanske stammer. De anklagede personer tilstod sig normalt skyldig, selv når de ventede på døden.

88:4.8 (971.2) Magien er naturlig for den vilde. Han mener, at en fjende faktisk kan dræbes ved at praktisere trolddom på nogle totter fra hans hår eller negle afpudsning. Slangebidets dødelighed tilskrives troldmandens magi. Vanskeligheden i bekæmpelsen af magi skyldes, at frygt kan dræbe. Primitive folkeslag var så rædselsslagne for magi, at den faktisk dræbte, og sådanne resultater var tilstrækkelige til at underbygge denne fejlagtige tro. I tilfælde af fejl, var der altid nogen plausibel forklaring; kuren for defekt magi var mere magi.

5. Magiske amuletter

88:5.1 (971.3) Da alt som hørte til kroppen kunne blive en fetich, havde den tidligste magi at gøre med hår og negle. Hemmeligholdelse, der ledsager udskillelser fra kroppen, voksede ud af frygten for, at en fjende kunne få noget fra kroppen i sin besiddelse ville bruge det i skadelig magi; alle ekskrementer af kroppen blev derfor omhyggeligt begravet. Offentlig spytning blev afstået fra på grund af frygten for, at spyt ville blive brugt i skadelig magi; spyt var altid tildækket. Selv madrester, tøj og smykker kunne blive magiske genstande. Den vilde efterlod aldrig nogen madrester fra sit måltid på bordet. Alt dette blev gjort ud af frygt for, at ens fjender kunne bruge disse ting i magiske ritualer, og ikke fra nogen værdsættelse af hygiejnisk værdi af sådan en praksis.

88:5.2 (971.4) Magiske amuletter blev brygget sammen fra en stor række ting: menneskekød, tigerkløer, krokodilletænder, giftplante frø, slangegift og menneskehår. Knogler af de døde var meget magiske. Selv støvet fra fodspor kunne anvendes i magi. Fortidens mennesker troende meget på kærligheds amuletter. Blod og andre former for kropslige sekreter var i stand til at sikre den magiske indflydelse af kærlighed.

88:5.3 (971.5) Billeder skulle være effektive i magi. Afbildningerne blev foretaget, og når de behandlede syge eller raske mente man, at det havde den samme virkning på den virkelige person. Når de foretog indkøb, ville overtroiske personer tygge på et stykke hårdt træ med henblik på at blødgøre sælgerens hjerte.

88:5.4 (971.6) Mælken fra en sort ko var meget magisk; det var sorte katte også. Vandringsstaven eller tryllestaven var magisk, sammen med trommer, klokker og knuder. Alle gamle genstande var magiske amuletter. En ny eller højere civilisations skikke blev betragtet med unåde på grund af deres angivelige onde magiske natur. Skrivning, trykning og billeder var længe således betragtet.

88:5.5 (971.7) Det primitive menneske mente, at navne skal behandles med respekt, især gudernes navne. Navnet blev betragtet som en enhed, en indflydelse adskilt fra den fysiske personlighed; det blev agtet ligesom sjælen og skyggen. Navne blev pantsat for lån; en mand kunne ikke bruge sit navn, indtil det var blevet forløst ved tilbagebetaling af lånet. I dag underskriver man med sit navn på en veksel. En persons navn blev hurtigt vigtig i magi. Den vilde havde to navne; det vigtige ene blev betragtet som alt for helligt til at bruge ved almindelige lejligheder, derfor havde man et andet eller dagligdags navn - et kaldenavn. Han fortalte aldrig sit rigtige navn til fremmede. Hver usædvanlig begivenhed fik ham til at ændre sit navn; nogle gange var det i et forsøg på at helbrede sygdommen eller for at stoppe uheld. Den vilde kunne få et nyt navn ved at købe det fra stammehøvdingen; mennesker investere stadig i titler og grader. Blandt de mest primitive stammer, som de afrikanske buskmænd, eksisterer der ingen individuelle navne.

6. Udøvelse af magi

88:6.1 (972.1) Magi blev praktiseret gennem brug af tryllestave, "medicin" ritual, og besværgelser, og det var sædvane for den praktiserende udøver at arbejde nøgen. Kvinder overstiger mænd i antallet af primitive tryllekunstnere. I magi, betyder "medicin" mystik, ikke behandling. Den vilde behandlede aldrig sig selv; han brugte aldrig medicin undtagen på rådgivning af specialister i magi. Voodoolæger i det tyvende århundrede er typiske for de gamle tryllekunstnere.

88:6.2 (972.2) Der var både en offentlig og en privat fase til magi. Det som medicinmanden, shamanen eller præsten udførte, skulle være til gavn for hele stammen. Hekse, troldmænd og tryllekunstnere udøvede privat magi, personlig og egoistisk magi, der blev brugt som tvangsforanstaltnings metode til at bringe det onde på ens fjender. Begrebet om en dualistisk spiritisme, gode og dårlige ånder, gav anledning til de senere overbevisninger i hvid og sort magi. Som religionen udviklede sig, var magi den betegnelse som blev anvendt for ånde operationer uden for ens egen kult, og det refererede også til ældre spøgelsesoverbevisninger.

88:6.3 (972.3) Ordkombinationer, rituelle sange og besværgelser, var meget magiske. En del tidligere tiders besværgelser udviklede sig til slut til bønner. Snart begyndte imitativt magi at blive praktiseret. Bønner blev udlevet; magiske danse var intet andet end dramatiske bønner. Bønnen fortrængte efterhånden magien som en del af ofringen

88:6.4 (972.4) Gestikulering, som er ældre end tale, var mere hellig og magisk, og mimik mentes at have en stærk magisk kraft. De røde mennesker iscenesatte ofte en bøffel dans, hvor en af deres egne ville spille en bøffel, og fik man fanget ham, sikrede dette succes i den forestående jagt. Seksuel festlighederne på første maj var simpelthen imitativ magi, en suggestiv appel til planteverdens seksuelle lidenskaber. Dukken blev først anvendt som magisk talisman af den golde hustru.

88:6.5 (972.5) Magi var grenen fra det evolutionære religiøse træ, som i sidste ende bar frugten af en videnskabelig tidsalder. Troen på astrologi førte til udviklingen af astronomi; troen på de vise sten førte til beherskelse af metaller, mens troen på magiske tal grundlagde videnskaben om matematik.

88:6.6 (972.6) En verden, der var så fyldt med magiske handlinger bidrog meget til at ødelægge alle personlige ambitioner og initiativ. Frugterne af ekstra arbejdskraft eller af flid blev betragtet som magiske. Hvis en mand havde mere korn i sin mark end sin nabo, kunne han blive kaldt frem for høvdingen og anklaget for at have lokket dette ekstra korn fra den dovne naboens område. Under barbariets dage var det faktisk farligt at vide særligt meget; der var altid en chance for at blive henrettet som en sort kunstner.

88:6.7 (972.7) Gradvist fjernede videnskaben hasardelementet fra livet. Hvis de moderne uddannelsesmetoder skulle mislykkedes, ville der være en næsten øjeblikkelig tilbagevenden til de primitive magiske trosforestillinger. Denne overtro befinder sig stadig i hovedet på mange såkaldte civiliserede mennesker. Sproget indeholder mange fossiler, der vidner om, at den menneskelige race længe har været gennemsyret af den magiske overtro, sådanne ord som tryllebundet, under en ugunstig stjerne, besættelse, inspiration, forsvinde ved et trylleslag, snedighed, fortryllende, ramt af lynet, og forbløffede. Intelligente mennesker tror stadig på held og lykke, det onde øje, og astrologi.

88:6.8 (973.1) Ældgammel magi var den moderne videnskabs kokon, uundværlig i sin tid, men den er ikke længere til nogen nytte. Således satte den uvidende overtros fantasifoster de primitive menneskers sind i ophidselse indtil videnskabens begreber kunne blive født. I dag, befinder Urantia sig halvvejs i denne intellektuelle udvikling. Den ene halvdel af verden griber ivrigt efter sandhedens lys og de faktiske omstændigheder i videnskabelige opdagelser, mens den anden halvdel vansmægter fanget i den gamle overtro og en slet skjult magi.

88:6.9 (973.2) [Præsenteret af en Lysende Aftenstjerne i Nebadon.]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.