Læs Urantia Bogen Online

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Forside
Bogens afsnit
Papirernes Titler
Forord
Kapitel I. Den Universelle Fader
Kapitel 2. Guds Væsen
Kapitel 3. Guds Egenskaber
Kapitel 4. Guds Forhold Til Universet
Kapitel 5. Guds Forhold Til Individet
Kapitel 6. Den Evige Søn
Kapitel 7. Den Evige Søns Forhold Til Universet
Kapitel 8. Den Uendelige Ånd
Kapitel 9. Den Uendelige Ånds Forhold Til Universet
Kapitel 10. Paradisets Treenighed
Kapitel 11. Den Evige Paradisøen
Kapitel 12. Universernes Univers
Kapitel 13. Paradisets Hellige Sfærer
Kapitel 14. Det Centrale Og Guddommelige Univers
Kapitel 15. De Syv Superuniverser
Kapitel 16. De Syv Mesterånder
Kapitel 17. De Syv Højeste Åndegrupper
Kapitel 18. De Højeste Treenighedspersonligheder
Kapitel 19. De Koordinerede Væsener Med Treenighedsoprindelse
Kapitel 20. Guds Paradissønner
Kapitel 21. Paradisets Skabersønner
Kapitel 22. Guds Treenigede Sønner
Kapitel 23. De Enlige Budbringere
Kapitel 24. Den Uendelige Ånds Højere Personligheder
Kapitel 25. Rummets Budbringerskarer
Kapitel 26. Centraluniversets Tjenende Ånder
Kapitel 27. Første Gradens Supernafer Og Deres Virke
Kapitel 28. De Tjenende Ånder I Superuniverserne
Kapitel 29. Styrkelederne I Universet
Kapitel 30. Personligheder I Storuniverset
Kapitel 31. Finalitkorpset
Kapitel 32. Evolutionen Af Lokaluniverser
Kapitel 33. Administrationen Af Lokaluniverset
Kapitel 34. Lokaluniversets Moderånd
Kapitel 35. Guds Sønner I Lokaluniverset
Kapitel 36. Livsbærerne
Kapitel 37. Lokaluniversets Personligheder
Kapitel 38. Lokaluniversets Tjenende Ånder
Kapitel 39. De Serafiske Hærskarer
Kapitel 40. Guds Opstigende Sønner
Kapitel 41. Lokaluniversets Fysiske Aspekter
Kapitel 42. Energi - Sind Og Materie
Kapitel 43. Konstellationerne
Kapitel 44. De Himmelske Håndværkere
Kapitel 45. Administrationen Af Lokalsystemet
Kapitel 46. Lokalsystemets Hovedkvarterer
Kapitel 47. De Syv Mansoniaverdner
Kapitel 48. Morontialivet
Kapitel 49. De Beboede Verdner
Kapitel 50. De Planetariske Prinser
Kapitel 51. De Planetariske Adamer
Kapitel 52. De Dødeliges Planetariske Epoker
Kapitel 53. Lucifers Oprør
Kapitel 54. Problemmer I Forbindelse Med Lucifers Oprør
Kapitel 55. Lysets Og Livets Sfærer
Kapitel 56. Universel Enhed
Kapitel 57. Urantias Oprindelse
Kapitel 58. Livets Tilblivelse På Urantia
Kapitel 59. Marine Livets Æra På Urantia
Kapitel 60. Urantia I Den Tidlige Landbaserede Livets Æra
Kapitel 61. Pattedyrenes Æra På Urantia
Kapitel 62. Urmenneskets Første Racer
Kapitel 63. Den Første Menneskefamilie
Kapitel 64. De Evolutionære Farvede Racer
Kapitel 65. Overvågningen Af Evolutionen
Kapitel 66. Urantias Planetprins
Kapitel 67. Det Planetariske Oprør
Kapitel 68. Civilisationens Begyndelse
Kapitel 69. Primitive Menneskelige Institutioner
Kapitel 70. Udviklingen Af Den Menneskelige Regering
Kapitel 71. Statens Udvikling
Kapitel 72. Regeringen På En Naboplanet
Kapitel 73. Edens Have
Kapitel 74. Adam Og Eva
Kapitel 75. Adams Og Evas Misligeholdelse
Kapitel 76. Den Anden Have
Kapitel 77. Mellemvæsenerne
Kapitel 78. Den Violette Race Efter Adams Dage
Kapitel 79. Anditernes Udbredelse I Østen
Kapitel 80. Anditernes Udbredelse I Vesten
Kapitel 81. Nutidens Civilisations Udvikling
Kapitel 82. Ægteskabets Udvikling
Kapitel 83. Ægteskabsinstitutionen
Kapitel 84. Ægteskab Og Familieliv
Kapitel 85. Tilbedelsens Oprindelse
Kapitel 86. Religionens Tidligste Udvikling
Kapitel 87. Spøgelseskulterne
Kapitel 88. Feticher, Amuletter Og Magi
Kapitel 89. Synd, Offer Og Forsoning
Kapitel 90. Shamanisme — Medicinmænd Og Præster
Kapitel 91. Bønnens Udvikling
Kapitel 92. Religionens Senere Udvikling
Kapitel 93. Makiventa Melkisedek
Kapitel 94. Melkisedeks Lærdomme I Østen
Kapitel 95. Melkisedeks Lærdomme I Levanten
Kapitel 96. Jahve - Hebræernes Gud
Kapitel 97. Gudsbegrebets Udvikling Blandt Hebrærne
Kapitel 98. Melkisedeks Lære I Vesten
Kapitel 99. Sociale Problemer I Religionen
Kapitel 100. Religionen I Menneskelig Erfaring
Kapitel 101. Religionens Virkelige Natur
Kapitel 102. Den Religiøse Tros Grundværdier
Kapitel 103. Den Religiøse Erfarings Virkelighed
Kapitel 104. Treenighedsbegrebets Udvikling
Kapitel 105. Guddom Og Virkelighed
Kapitel 106. Universets Niveauer Af Virkelighed
Kapitel 107. Tankeretternes Oprindelse Og Natur
Kapitel 108. Tankeretternes Mission Og Tjenestegørelse
Kapitel 109. Retternes Forhold Til De Skabte Væsener I Universet
Kapitel 110. Retternes Forhold Til Individuelle Dødelige
Kapitel 111. Retteren Og Sjælen
Kapitel 112. Personlighedens Overlevelse
Kapitel 113. De Serafiske Skæbnevogtere
Kapitel 114. Serafernes Planetariske Styre
Kapitel 115. Det Højeste Væsen
Kapitel 116. Den Almægtige Højeste
Kapitel 117. Gud Den Højeste
Kapitel 118. Højeste Og Ultimative - Tid Og Rum
Kapitel 119. Kristus Mikaels Overdragelse
Kapitel 120. Mikaels Overdragelse På Urantia
Kapitel 121. Forholdene På Tiden For Mikaels Overdragelse
Kapitel 122. Jesu Fødsel Og Spæde Barndom
Kapitel 123. Jesu Tidlige Barndom
Kapitel 124. Jesu Senere Barndom
Kapitel 125. Jesus I Jerusalem
Kapitel 126. De To Afgørende År
Kapitel 127. Ungdomsårene
Kapitel 128. Jesu Tidlige Manddomstid
Kapitel 129. Jesu Senere Voksenliv
Kapitel 130. På Vej Til Rom
Kapitel 131. Verdens Religioner
Kapitel 132. Opholdet I Rom
Kapitel 133. Tilbagerejsen Fra Rom
Kapitel 134. Mellemårene
Kapitel 135. Johannes Døberen
Kapitel 136. Dåben Og De Fyrre Dage
Kapitel 137. Ventetid I Galilæa
Kapitel 138. Træningen Af Rigets Budbringere
Kapitel 139. De Tolv Apostle
Kapitel 140. Ordinationen Af De Tolv
Kapitel 141. Begyndelsen Af Det Offentlige Arbejde
Kapitel 142. Påsken I Jerusalem
Kapitel 143. På Vej Gennem Samaria
Kapitel 144. I Gilboa Og Dekapolis
Kapitel 145. Fire Begivenhedsrige Dage I Kafarnaum
Kapitel 146. Den Første Prædiketur I Galilæa
Kapitel 147. Et Kort Besøg I Jerusalem
Kapitel 148. Undervisning Af Evangelister I Betsaida
Kapitel 149. Den Anden Prædiketur
Kapitel 150. Den Tredje Prædiketur
Kapitel 151. Venten Og Undervisning Ved Søen
Kapitel 152. Hændelserne Som Førte Frem Til Krisen I Kafernaum
Kapitel 153. Krisen I Kafarnaum
Kapitel 154. De Sidste Dage I Kafarnaum
Kapitel 155. Flugten Gennem Nord Galilæa
Kapitel 156. Turen Til Tyrus Og Sidon
Kapitel 157. I Caesarea Filippi
Kapitel 158. Forklarelsens Bjerg
Kapitel 159. Turen Gennem Dekapolis
Kapitel 160. Rodan Fra Alexandria
Kapitel 161. Videre Samtaler Med Rodan
Kapitel 162. Ved Løvhyttefesten
Kapitel 163. Ordinationen Af De Halvfjerds I Magadan
Kapitel 164. Tempelindvielsesfesten
Kapitel 165. Missionen I Peræa Begynder
Kapitel 166. Sidste Besøg I Det Nordlige Peræa
Kapitel 167. Besøget I Filadelfia
Kapitel 168. Lazarus Opvækkelse Fra De Døde
Kapitel 169. Den Sidste Undervisning Ved Pella
Kapitel 170. Himmelriget
Kapitel 171. På Vej Til Jerusalem
Kapitel 172. Rejsen Ind Til Jerusalem
Kapitel 173. Mandagen I Jerusalem
Kapitel 174. Tirsdag Morgen I Templet
Kapitel 175. Den Sidste Tale I Templet
Kapitel 176. Tirsdagaften På Oliebjerget
Kapitel 177. Onsdagen — Hviledagen
Kapitel 178. Sidste Dag I Lejren
Kapitel 179. Det Sidste Aftensmåltid
Kapitel 180. Afskedstalen
Kapitel 181. De Sidste Råd Og Advarsler
Kapitel 182. I Getsemane
Kapitel 183. Jesus Forrådes Og Arresteres
Kapitel 184. Foran Det Jødiske Råds Domstol
Kapitel 185. Rettergangen Foran Pilatus
Kapitel 186. Kort Før Korsfæstelsen
Kapitel 187. Korsfæstelsen
Kapitel 188. Tiden I Gravkammeret
Kapitel 189. Opstandelsen
Kapitel 190. Jesus Åbenbarer Sig I Morontiaform
Kapitel 191. Jesus Åbenbare Sig For Apostlerne Og Andre Ledere
Kapitel 192. Tilsynekomsterne I Galilæa
Kapitel 193. De Sidste Tilsynekomster Og Himmelfarten
Kapitel 194. Overdragelsen Af Sandhedens Ånd
Kapitel 195. Efter Pinsen
Kapitel 196. Jesu Tro

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.