Gå til hovedindhold

Kapitel 91. Bønnens Udvikling

Urantia Bogen

Kapitel 91

Bønnens Udvikling

91:0.1 (994.1)BØN, som en af religionens udtryksformer, udviklede sig fra tidligere ikke-religiøse monologer og dialogformer. Da det primitive menneske opnåelsen selvbevidsthed indtraf der den uundgåelige konsekvens af bevidsthed om andre eksistenser, den dobbelte potentiale af social respons og forståelse af Gud.

91:0.2 (994.2)De tidligste former for bøn blev ikke rettet til Guddommen. Disse udtryk var meget ligesom hvad I ville sige til en ven, når I begynder på nogle vigtige foretagende, "Ønsk mig held og lykke." Det primitive menneske var slave af magien; held, gode og dårlige, var en del af alle livets affærer. I første omgang var disse appeller om lykke monologer - bare en form for højt tænkning af den der styrer magien. Dernæst vil dem som troende på held søge støtte fra deres venner og familier, og snart udførte man en form for ceremoni som omfattede hele klanen eller stammen.

91:0.3 (994.3)Når begreberne om spøgelser og ånder udviklede sig, fik disse andragender en overmenneskelig fokus, og da bevidstheden om guder vågnede i dem, nåede disse tankeudtryk op til de ægte bønners niveauer. Som en illustration af dette kan nævnes, at der blandt visse australske stammer var primitive religiøse bønner før de troede på ånder og overmenneskelige personligheder.

91:0.4 (994.4)Todastammen i Indien overholder nu denne praksis med ikke at bede til nogen i særdeleshed, ligesom de tidlige folkeslag gjorde før den religiøse bevidsthed var vågnet. Blandt Todastammen udgør dette imidlertid en tilbagegang af deres degenererede religion til dette primitive niveau. De nuværende ritualer som Todastammens mejeristpræster udfører, er ikke en religiøs ceremoni, da disse upersonlige bønner ikke bidrager til at bevare eller forbedre nogle sociale, moralske eller åndelige værdier.

91:0.5 (994.5)Førreligiøse bønner var en del af mana skikkene i Melanesien, af Udah overbevisninger hos de afrikanske pygmæer, og Manitou overtroen hos de nordamerikanske indianere. BaGanda stammerne i Afrika har først for nylig kommet ud af mana niveauet af bøn. I denne tidlige evolutionære forvirring beder mennesker til guderne - lokale og nationale - til feticher, amuletter, spøgelser, herskere, og til almindelige mennesker.

1. Primitive bønner

91:1.1 (994.6)Den tidlige evolutionsreligions funktion er at bevare og højne de væsentlige sociale, moralske og åndelige værdier, som langsomt er ved at tage form. Denne opgave hos religionen er ikke bevidst observeret af menneskeheden, men den foregår først og fremmest gennem bønnens funktion. Denne praksis med bøn repræsenterer den utilsigtede, men ikke desto mindre personlige og kollektive indsats af en gruppe for at sikre (at aktualisere) denne bevarelse af højere værdier. Hvis det ikke var for bønnens beskyttelse, ville alle helligdage hurtigt vende tilbage til status af almindelige feriedage.

91:1.2 (995.1)Religionen og dens udtryksformer, hvoraf den forreste er bøn, klæber kun til de værdier, som har generel social anerkendelse, gruppe godkendelse. Når det primitive menneske derfor forsøgte at tilfredsstille sine lavere følelser eller at opnå hensynsløse egoistiske ambitioner, blev han berøvet trøst af religionen og hjælp fra bønnen. Hvis den enkelte forsøgt at udrette noget antisocialt, blev han tvunget til at søge hjælp fra ikke-religiøs magi, ty til troldmænd, og dermed berøvet den hjælp bønnen giver. Bøn blev derfor meget tidligt et kraftfuldt element for social udvikling, moralske fremskridt, og åndelig opnåelse.

91:1.3 (995.2)Det primitive sind var hverken logisk eller konsekvent. Fortidens mennesker var ikke klar over, at materielle ting ikke hører til bønnens område. Disse enkeltsindede sjæle ræsonnerede, at mad, husly, regn, spil og andre materielle goder øgede den sociale velfærd, og derfor begyndte de at bede for disse fysiske velsignelser. Mens dette repræsenterede en perversion af bønnen, så tilskyndede det bestræbelserne på at realisere disse materielle mål gennem sociale og etiske handlinger. Mens et sådan misbrug af bønnen, degraderede et folks åndelige værdier, så forhøjede det ikke desto mindre direkte deres økonomiske, sociale og etiske skikke.

91:1.4 (995.3)Bøn er kun monologlignende i den mest primitive type af sind. Det bliver tidligt en dialog og udvides hurtigt til gruppetilbedelsens niveau. Bønnen indikerer, at den primitive religions før-magiske besværgelser har udviklet sig til det niveau, hvor det menneskelige sind anerkender virkeligheden af godgørende magter eller væsener, der er i stand til at forbedre de sociale værdier, og øge de moralske idealer, og videre, at disse påvirkninger er overmenneskelige og adskiller sig fra egoet af det selvbevidste menneske og hans dødelige kolleger. Ægte bøn opstår derfor ikke, førend udøveren af det religiøse ministerium er visualiseret som personlig.

91:1.5 (995.4)Bøn er lidt forbundet med animisme, men sådanne overbevisninger kan eksistere side om side med nye religiøse følelser. Mange gange, har religion og animisme haft helt adskilte oprindelse.

91:1.6 (995.5)For de dødelige som ikke er blevet befriet fra den primitive trældom af frygt, er der en reel fare for, at al bøn kan føre til en morbid følelse af synd, ubegrundede overbevisninger af skyld, reelle eller indbildte. I dag er det ikke sandsynligt, at mange vil bruge meget tid til bøn, der vil føre til denne skadelige grublende over deres uværdighed eller syndighed. De farer der forbinder forvrængningen og perversionen af bøn består i uvidenhed, overtro, forstening, aftagende livskraft, materialisme og fanatisme.

2. Bønnen under udvikling

91:2.1 (995.6)De første bønner var blot verbaliseret ønsker, udtryk for oprigtige ønsker. Dernæst blev bønnen en måde til at opnå åndens samarbejde. Siden nået den op til den højere funktion til at assistere religionen i beskyttelse af alle bevaringsværdige værdier.

91:2.2 (995.7)Både bøn og magi opstod som et resultat af menneskets tilpasnings reaktioner til omgivelserne på Urantia. Udover dette generelle forhold, har de lidt til fælles. Bønnen har altid indikeret en positiv handling fra det bedende ego; det har altid været psykisk og til tider åndelig. Magien har normalt betydet et forsøg på at manipulere virkeligheden uden at påvirke manipulatorens ego, udøveren af magi. Selv om deres oprindelse er uafhængige af hinanden, har magien og bønnen ofte været sammenflettet i deres senere udviklingsstadier. Magien har undertiden hævet sig mod et højere mål fra formler gennem ritualer og besværgelser til den sande bøns tærskel. Bøn er undertiden blevet så materialistisk, at det har udartet sig til en pseudomagisk måde at undgå udgifterne til den indsats, der er nødvendig for at løse problemerne på Urantia.

91:2.3 (996.1)Da mennesket lærte, at bøn ikke kunne tvinge guderne, så blev det mere noget af et andragende, et forsøg på at vinde gunst. Men den sandeste bøn er i virkeligheden en altergang mellem mennesket og dets Skaber.

91:2.4 (996.2)Offertankens tilsynekomst i en religion forringer ufejlbarligt den højere effektivitet af ægte bøn, når menneskerne i stedet for at ofre deres egne indviede helliget ønske om at gøre Guds vilje forsøger at erstatte den med ofringer af materielle besiddelser.

91:2.5 (996.3)Når religionen bliver berøvet en personlig Gud, overføres dens bønner til teologiske og filosofiske niveauer. Når det højeste Guds begreb i en religion består af en upersonlig guddom, som i panteistisk idealisme, så viser det sig, at selvom det giver grundlag for visse former for mystisk fællesskab, fatalt for kraften af ægte bøn, som altid står for menneskets fællesskab med en personlige og højerestående væsen.

91:2.6 (996.4)Under de tidligere tider af menneskets evolution og endda selv i dag, er bønnen i den gennemsnitlige dødeliges daglige erfaringer, meget et fænomen, hvor mennesket tilbringer tid sammen med deres egen underbevidsthed. Der er også sådan et bønneområde, hvor den intellektuelt alerte og åndeligt progressive individ opnår mere eller mindre kontakt med det menneskelige sinds overbevidste niveauer, den iboende Tankeretterens domæne. Derudover er der en klar åndelig fase af ægte bøn, som vedrører dens modtagelse og anerkendelse fra de åndelige kræfter i universet, og som er helt adskilt fra alle menneskelige og intellektuelle sammenhæng.

91:2.7 (996.5)Bønnen bidrager i høj grad til udviklingen af den religiøse følelse af det udviklende menneskelige sind. Det er en mægtig indflydelse som virker for at forebygge personlighedens isolation.

91:2.8 (996.6)Bønnen repræsenterer en bestemt procedure i forbindelse med de racemæssige evolutions naturlige religioner, og som også udgør en del af de erfaringsmæssige værdier i den etiske ekspertise af de højere religioner, åbenbarelsesreligionerne.

3. Bøn og alter ego

91:3.1 (996.7)Når børn først lærer at bruge sproget, er de tilbøjelige til at tænke højt, for at udtrykke deres tanker i ord, selv om ingen er til stede for at høre dem. Så når den kreative fantasi opstår, viser det en tendens til at tale med indbildte kammerater. Således søger det spirende ego at holde et fællesskab med et fiktiv alter ego. På denne måde lærer barnet tidligt at omdanne sine monolog samtaler til pseudo dialoger, hvor dette alter ego svarer på barnets verbale tanker og udtrykte ønsker. En meget stor del af den voksne menneskelige tænkning foregår mentalt i form af samtale.

91:3.2 (996.8)Den tidlige og primitive form for bøn minder meget om nutidens Todastammens halvmagiske recitationer, bønner, der ikke var rettet til nogen bestemt modtager. Fremkomsten af idéen om et alter ego har en tendens til at udvikle sig i metoder til at bede i dialogtype kommunikation. Over tid, ophøjede idéen om dette alter ego sig til en højere guddommelig værdighed, og bønnen som et udtryk for religionen er dermed opstået. Gennem mange faser, og under lange tidsaldre er denne primitive form for bøn bestemt til at udvikle sig inden den når det intelligente og virkelig etiske bønnens niveau.

91:3.3 (997.1)Som alter egoet er opfattet af hinanden efterfølgende generationer af bedende dødelige, udviklede alter egoet sig op gennem spøgelser, feticher og ånder til polyteistiske guder, og i sidste ende til den ene Gud, et guddommeligt væsen, der personificerede det bedende egos højeste idealer og de ædleste ambitioner. Således fungerer bønnen som det mest potente udtryk for religionen ved bevarelsen af de højeste værdier og idealer hos dem, som beder. Fra det øjeblik, at idéen om et alter ego opstår indtil begrebet om en guddommelig og himmelsk Fader opstår, er bønnen altid en samfundstilpassende, moraliserende og åndeliggørende proces.

91:3.4 (997.2)Den enkle bøn baseret på troen tilkendegiver en kraftig udvikling i den menneskelige erfaring, hvorved fortidens samtaler med alter egoet, den primitive religions fiktive symbol, er blevet ophøjet til niveauet af fællesskab med den Uendelige ånd og til en ægte bevidsthed om virkeligheden af den evige Gud og Paradisfaderen for alt intelligent skabelse.

91:3.5 (997.3)Bortset fra alt, som i bønneoplevelsen står over jeget, bør det erindres, at etisk bøn er en glimrende måde at ophøje ens ego og styrke sig selv for et bedre liv og højere opnåelse. Bønnen formår det menneskelige ego til at se begge veje for at få hjælp: materiel støtte fra det underbevidste reservoir af dødelig oplevelse og inspiration og vejledning fra de overbevidste grænseområder af den materielles kontakt med det åndelige, med Mysterieledsageren.

91:3.6 (997.4)Bønnen har altid været og vil altid være en dobbelt menneskelig erfaring: en psykologisk proces i forbindelse med en åndelig teknik. Disse to funktioner i bønnen kan aldrig helt adskilles.

91:3.7 (997.5)En oplyst bøn må erkende ikke blot en ekstern og personlig Gud, men også en intern og upersonlig guddommelighed, Retteren i det menneskelige sind. Det er helt rimeligt, at mennesket, når det beder, bør stræbe efter at forstå begrebet om den Universelle Fader i Paradiset; men en mere effektiv teknik for de fleste praktiske formål, er at vende tilbage til idéen om et relateret alter ego, ligesom det primitive sind plejede at gøre, og så til at indse, at idéen om dette alter ego har udviklet sig fra en simpel fiktion til den sandhed at Gud er iboende i det dødelige menneske som Retterens faktiske tilstedeværelse, så mennesket kan tale ansigt til ansigt, så at sige, med et reel, ægte og guddommeligt alter ego, der bor i det og som er selve tilstedeværelsen og essensen af den levende Gud, den Universelle Fader.

4. Etisk bøn

91:4.1 (997.6)Ingen bøn kan være etisk, når den bedende søger egoistisk fordel over sine medmennesker. Egoistiske og materialistiske bønner er uforenelig med de etiske religioner, som er baseret på uselvisk og guddommelig kærlighed. Alle sådanne uetisk bedende vender tilbage til primitive niveauer af pseudo magi og er uværdigt for fremrykkende civilisationer og oplyste religioner. Selvisk bøn krænker ånden i alt etik baseret på kærlig retfærdighed.

91:4.2 (997.7)Bønnen må aldrig blive misbrugt, for at blive en erstatning for handling. Alle etisk bøn er et incitament til handling og en vejviser for den progressive stræben mod idealistiske mål af højere opnåelse af en selv.

91:4.3 (998.1)Vær fair i alle dine bønner; forvent ikke at Gud vil være forudindtaget, at han vil elske dig mere end hans andre børn, mere end dine venner, naboer og endda dine fjender. Bønnen i de fysiske eller udviklede religioner er slet ikke i begyndelse etisk, som den er i de senere åbenbarede religioner. Alle bønner, uanset om de er individuelle eller fælles, kan enten være egoistisk eller altruistisk. Det vil sige, du kan enten bede for dig selv eller for andre. Når bønnen intet søger for den, der beder eller for sine medmennesker, så nærmer sjælens holdninger sig til niveauerne for sand tilbedelse. Egoistiske bønner omfatter bekendelser og andragender og består ofte i anmodninger om materielle fordele. Bøn er noget mere etisk, når det handler om tilgivelse og søger visdom for øget selvkontrol.

91:4.4 (998.2)Mens den uselviske type af bøn er styrkende og trøstende, så er materialistisk bøn bestemt til at bringe skuffelse og desillusion som avancerede videnskabelige opdagelser viser, at mennesket lever i et fysisk univers af lov og orden. Barndommen for en person eller en race er præget af primitive, egoistiske og materialistiske bønner. Til en vis grad er alle sådanne andragender effektive i, at det uundgåeligt fører til den indsats og anstrengelser, som bidrager til, at den bedende modtager svar på sådanne bønner. Den sande tro baserede bøn bidrager altid til forøgelse af levemåden, selv om disse andragender ikke er værdigt for åndelig erkendelse. En åndeligt avancerede person bør udvise stor forsigtighed i forsøget på at modvirke det primitive eller umodne sind vedrørende sådanne bønner.

91:4.5 (998.3)Husk, at selvom bønnen ikke får Gud til at ændre sig, så afstedkommer det meget ofte store og varige ændringer i den, der beder i tro og tillid forventning. Bønnen har været forløberen for megen fred i sindet, munterhed, ro, mod, selvbeherskelse, og retvist sindelag blandt de udviklende mænd og kvinder af de udviklende racer.

5. Bønnens sociale eftervirkninger

91:5.1 (998.4)I tilbedelsen af forfædrene, fører bønnen til dyrkelse af de nedarvede idealer. Bønnen, som en del af tilbedelsen af Guddommen, transcenderer alle andre sådanne praksis, fordi det fører til dyrkelse af guddommelige idealer. Da begrebet om alter egoet i bønnen bliver det øverste og guddommelig, så forhøjes de menneskelige idealer i overensstemmelse hermed fra simpel menneske mod himmelske og guddommelige niveauer, og resultatet af alle disse bønner er en videreudvikling af den menneskelige karakter og den dybe forening af den menneskelige personlighed.

91:5.2 (998.5)Men bønner behøver ikke altid være individuel. Bønner som forekommer i gruppe eller forsamling er meget effektiv i og med at det i sine konsekvenser fremmer et stærkt socialt samvær. Når en gruppe i samfundet dedikeret i bøn for moralsk forbedring og spirituel opløftelse, så indvirker disse andagter på de personer, der udgør gruppen; de bliver alle bedre på grund af deltagelse. Selv en hel by eller en hel nation kan blive hjulpet af sådanne bønneandagter. Bekendelse, omvendelse og bøn har ført enkeltpersoner, byer, nationer og hele racer til mægtige reformændringer og modige gerninger som har ført til tapre bedrifter.

91:5.3 (998.6)Hvis du virkelig ønsker at overvinde vanen med at kritisere nogle venner, så er den hurtigste og sikreste måde at opnå en sådan holdningsændring at etablere den vane at bede for den pågældende person hver dag i dit liv. De sociale konsekvenser af sådanne bønner er i vid udstrækning afhængige af to betingelser:

91:5.4 (998.7)1. Den person, man beder for bør vide, at man beder for dem.

91:5.5 (999.1)2. Den person, der beder skulle komme i tæt social kontakt med den person, for hvem han beder.

91:5.6 (999.2)Bønnen er den proces, hvorved enhver religion, før eller senere, bliver institutionaliseret. Over tid bliver bønnen forbundet med en række sekundære faktorer, nogle nyttige, andre decideret skadelige, såsom præster, hellige bøger, tilbedelses ritualer og ceremonier.

91:5.7 (999.3)De sind, der besidder en større åndelig oplysning skal være tålmodig med, og tolerant over for de mindre begavet intellekt, der kræver symbolik for at mobilisering deres svage åndelige indsigt. Den stærke må ikke se med foragt på de svage. De, som er Gud-bevidste uden symbolik må ikke forhindre symbolernes nådetjeneste til dem, der finder det vanskeligt at tilbede Guddommen og ærer sandhed, skønhed, og godhed uden form og ritual. I bøn tilbedelse, forestiller de fleste dødelige sig et symbol på genstanden og formålet for deres andagt.

6. Bønnens virkningsområde

91:6.1 (999.4)Bønnen, undtagen i samarbejde med viljen og handlinger af de personlige åndelige kræfter og materielle vejledere i en verden, kan have nogen direkte indvirkning på ens fysiske miljø. Mens der er en meget konkret grænse for virkningsområdet af bønnen, behøver sådanne begrænsninger ikke at gælde for troen hos dem, der beder.

91:6.2 (999.5)Bønnen er ikke en teknik til at kurere reelle og organiske sygdomme, men den har bidraget enormt til at mennesker har været i stand til at nyde godt helbred og til helbredelse af mange mentale, følelsesmæssige og nervøse lidelser. Selv ved faktiske bakterielle forårsaget sygdomme, har bøn mange gange øget effekten af andre afhjælpende procedurer. Bønnen har vendt mange en irritabel og klagende invalid til en mønsterperson af tålmodighed og gjorde dem til en inspiration for alle andre lidende mennesker.

91:6.3 (999.6)Uanset hvor svært det kan være at forene den videnskabelige tvivl om effekten af bøn med den allestedsnærværende trang til at søge hjælp og vejledning fra guddommelige kilder, glem aldrig, at den oprigtige troens bøn er en mægtig kraft til fremme af personlig lykke, individuel selvkontrol, social harmoni, moralske fremskridt, og åndelig opnåelse.

91:6.4 (999.7)Selv som et rent menneskelig fænomen, en dialog med et alter ego, udgør bønnen en proces som på den mest effektive måde nærmer sig realisering af den menneskelige naturs reserve kræfter, som er gemt og bevaret i det menneskelige sinds ubevidste områder. Ud over sin religiøse implikation og dens åndelige betydning repræsenterer bønnen også en sund psykologisk praksis. Det er en kendsgerning af menneskelig erfaring, at de fleste personer, når de er tilstrækkeligt hårdt presset, vil bede på en eller anden måde til en vis kilde om hjælp.

91:6.5 (999.8)Vær ikke så doven, at du beder Gud om at løse dine problemer, men tøv aldrig med at bede ham om visdom og åndelig styrke til at vejlede og støtte dig, mens du selv resolut og modigt angribe problemerne ved hånden.

91:6.6 (999.9)Bønnen har været en uundværlig faktor i den religiøse civilisations udvikling og bevarelse, og den har stadig kraftigt bidraget til at gøre yderligere forbedring og åndeliggørelse af samfundet, hvis de, der beder blot vil gøre det i lyset af de videnskabelige fakta, filosofisk visdom, intellektuel oprigtighed og åndelig tro. Bed som Jesus lærte sine disciple - ærligt, uselvisk, med rimelighed, og uden at tvivle.

91:6.7 (1000.1)Men bønnens effektivitet i den personlige åndelige oplevelse hos den bedende, er på ingen måde afhængig af en sådan gudstilbeders intellektuelle forståelse, filosofiske skarphed, sociale niveau, kulturelle status eller andre dødelige kundskaber. De mentale og åndelige følgeresultater af troens bøn er umiddelbare, personlige og erfaringsbaseret. Der er ingen anden metode, hvorved hvert menneske, uanset alle andre dødelige resultater, så effektivt og straks kan nærme sig tærsklen til det rige, hvor han kan kommunikere med sin Skaber, hvor det skabte væsen får kontakt med Skaberens virkelighed, med den iboende Tankeretteren.

7. Mystik, ekstase og inspiration

91:7.1 (1000.2)Mystik, som en teknik til at dyrke bevidstheden om Guds nærværelse er helt prisværdigt, men når sådanne øvelser fører til social isolation og kulminere i religiøs fanatisme, er de så godt som forkastelige. Alt for ofte, hvad den overbebyrdede mystiker vurderer som guddommelig inspiration er som sådan noget der opstiger fra hans egen dybe sind. Selv om det dødelige sinds kontakt ofte er begunstiget af hengiven meditation med sin iboende Retter, understøttes kontakten oftere af helhjertet, uselvisk og kærlig tjeneste til ens medskabninger.

91:7.2 (1000.3)De store religiøse lærere og profeter under tidligere tidsaldre var ikke ekstreme mystikere. De var Gud bevidste mænd og kvinder, der bedst tjente deres Gud ved uselvisk tjeneste til gavn for deres dødelige medmennesker. Jesus tog ofte sine apostle væk i korte perioder til at engagere sig i meditation og bøn, men for det meste, holdt han dem i tjeneste kontakt med folkemasserne. Menneskets sjæl kræver åndelig motion samt åndelig næring.

91:7.3 (1000.4)Religiøs ecstasy er tilladt, når den har en sund baggrund, men sådanne oplevelser er oftere et resultat af rent følelsesmæssige påvirkninger end en manifestation af dyb åndelig karakter. Religiøse personer bør ikke betragte enhver levende psykologisk forudanelse, og hver intense følelsesmæssig oplevelse som en guddommelig åbenbaring eller en åndelig kommunikation. Ægte åndelige ecstasy er normalt forbundet med stor ydre ro og næsten perfekt følelsesmæssig kontrol. Sandt profetisk vision er en overpsykologisk forudanelse. Sådanne guddommelige oplevelser er ikke pseudo hallucinationer og heller ikke trancelignende ekstaser.

91:7.4 (1000.5)Det menneskelige sind kan give udtryk for såkaldt inspiration, når det er modtagelig enten til det som stiger op fra det ubevidste eller til stimulus af det overbevidste. I begge tilfælde forekommer det den enkelte, at sådanne bidrag til indholdet af bevidstheden er mere eller mindre fremmed. Uhæmmet mystisk entusiasme og hæmningsløs religiøs ekstase er ikke garantier for inspiration, angiveligt guddommelige garantier.

91:7.5 (1000.6)Den praktiske prøve af alle disse mærkelige religiøse erfaringer med mystik, ekstase, og inspiration er at observere, om disse fænomener forårsager en person:

91:7.6 (1000.7)1. Til at nyde bedre og mere komplet fysisk sundhed.

91:7.7 (1000.8)2. Til at fungere mere effektivt og praktisk i sit mentale liv.

91:7.8 (1000.9)3. Til mere fuldt ud og lykkeligt dele sin religiøse oplevelse.

91:7.9 (1000.10)4. Til mere fuldstændigt at åndeliggøre sit daglige liv mens det trofast varetage dets daglige opgaver, der hører til den dødeliges rutine tilværelse.

91:7.10 (1001.1)5. Til at styrke sin kærlighed og påskønnelse af, sandhed, skønhed og godhed.

91:7.11 (1001.2)6. Til at opretholde sine nuværende anerkendte sociale, moralske, etiske og åndelige værdier.

91:7.12 (1001.3)7. Til at øge sin åndelige indsigt - Gudsbevidsthed.

91:7.13 (1001.4)Bønnen har imidlertid ikke nogen reel tilknytning til disse usædvanlige religiøse erfaringer. Når bønnen bliver alt for meget æstetisk, når den næsten udelukkende består af en smuk og salig kontemplation af den paradisiske guddommelighed, mister den meget af sin socialiserings indflydelse og tenderer mod mysticisme og isolering af sine tilhængere. Der er en vis fare forbundet med for meget privat bøn som rettes til og forebygges ved gruppebøn, gennem fælles andagt.

8. Bøn som en personlig oplevelse

91:8.1 (1001.5)Der er et virkelig spontan aspekt til bøn, for det primitive menneske befandt sig selv bedende længe før han havde nogen klar opfattelse om en Gud. De tidlige mennesker plejede at bede i to forskellige situationer: Når det var i alvorlig nød, vågnede impulsen til at række ud efter hjælp; og når det var jublende lykkeligt, hengav det sig til impulsive udtryk for glæde.

91:8.2 (1001.6)Bønnen er ikke en videreudvikling af magi; de opstod begge uafhængigt af hinanden. Magien var et forsøg på at tilpasse Guddommen på visse betingelser; bønnen er bestræbelserne på at justere personligheden til Guddommens vilje. Ægte bøn er både moralsk og religiøs; magi er ingen af delene.

91:8.3 (1001.7)Bønnen kan blive en etableret sædvane; mange beder fordi andre gør. Atter andre beder fordi de frygter noget forfærdeligt vil ske, hvis de ikke tilbyder deres regelmæssige bønner.

91:8.4 (1001.8)For nogle individer er bøn et stille udtryk for taknemmelighed; til andre, et gruppe udtryk for ros, social andagt. Undertiden er bønnen en efterligning af en anden religion, mens den i ægte bøn er en oprigtig og tillidsfuld kommunikation mellem det skabte væsens åndelige natur og den overalt tilstedeværende nærværelse af ånden i Skaberen.

91:8.5 (1001.9)Bønnen kan være et spontant udtryk for gudsbevidsthed eller en meningsløs recitation af teologiske formler. Det kan være en ekstatisk lovprisning af en sjæl som kender Gud eller en slavisk bøjede sig af en frygt redet dødelig. Den er nogle gange det patetiske udtryk for åndelig trang og nogle gange en åbenlys råben af fromme fraser. Bønnen kan være en glad ros eller en ydmyg bøn om tilgivelse.

91:8.6 (1001.10)Bønnen kan være den barnlige opfordring om det umuligt eller den modne anmodning for moralsk vækst og åndelig kraft. Et anmodning kan gælde det daglige brød eller kan indeholde en helhjertet længsel efter at finde Gud og gøre hans vilje. Det kan være en ren egoistisk anmodning eller et sandt og storslået gestus mod realiseringen af et uselvisk broderskab.

91:8.7 (1001.11)Bønnen kan være et vredt råb om hævn eller en barmhjertig forbøn for sine fjender. Det kan være udtryk for et håb om at forandre Gud eller en kraftfuld måde til at ændre sig selv. Det kan være en fortabt synders krybende forsvar foran en formodet streng dommer eller et udtryk af glæde hos en befriet søn af den levende og barmhjertig himmelske Fader.

91:8.8 (1001.12)Det moderne menneske er forvirret ved tanken om at tale tingene igennem med Gud på en rent personlig måde. Mange har opgivet regelmæssig bøn; de beder kun, når de er under usædvanlige pres - i nødsituationer. Mennesket skal ikke være bange for at tale med Gud, men kun et åndeligt barn ville forsøge at overtale, eller formode at det kan ændre, Gud.

91:8.9 (1002.1)Men reelle bønner opnår faktisk virkeligheden. Ikke engang de opadstigende luftstrømme kan få en fugl til at svæve undtagen med udbredte vinger. Bønnen opløfter mennesket, fordi det er en teknik til at bevæge sig fremad ved hjælp af de opstigende åndelige strømninger i universet.

91:8.10 (1002.2)Ægte bøn fremmer åndelig vækst, ændrer holdninger, og giver den tilfredsstillelse, der kommer fra fællesskab med guddommeligheden. Det er et spontant udbrud af gudsbevidsthed.

91:8.11 (1002.3)Gud besvarer menneskets bøn ved at give det en øget åbenbaring af sandhed, en forbedret påskønnelse af skønhed, og en udvidet begrebsopfattelse af godhed. Bønnen er en subjektiv handling, men den får kontakt med mægtige objektive realiteter på de åndelige niveauer af menneskelig erfaring. Det er en meningsfuld menneskelig søgen efter overmenneskelige værdier. Det er den stærkeste stimulans til åndelig vækst.

91:8.12 (1002.4)Ord er irrelevante til bøn; de er blot den intellektuelle kanal, hvor den åndelige bønnens flod kan tænkes at ville flyde. Værdien af ordet i en bøn i individuel andagt har en rent suggestiv virkning på dig selv og ved andagt i gruppe en suggestiv virkning på gruppen. Gud besvarer sjælens holdning, ikke ordene.

91:8.13 (1002.5)Bønnen er ikke en måde at undgå konflikter, men snarere et incitament til vækst, inden selve konflikten. Bed kun for værdier, ikke ting; for vækst, ikke for tilfredsstillelse.

9. Vilkår for effektiv bøn

91:9.1 (1002.6)Hvis du ønsker at engagere dig i effektiv bøn, bør du huske på de love der gælder for vellykkede anmodninger:

91:9.2 (1002.7)1. Du skal kvalificere dig som en stærk bedende ved oprigtigt og modigt at møde universvirkelighedens problemer. Du skal have kosmisk udholdenhed.

91:9.3 (1002.8)2. Du skal ærligt have udtømt menneskets egen evne til menneskelig justering. Du skal have været flittig.

91:9.4 (1002.9)3. Du skal overgive alle sindets ønsker, og ethvert af sjælens længsel til den åndelig væksts transformerende omfavnelse. Du må have oplevet en udvidelse af betydninger og en højde af værdier.

91:9.5 (1002.10)4. Du skal lave et helhjertet valg af den guddommelige vilje. Du skal udslette det døde centrum af ubeslutsomhed.

91:9.6 (1002.11)5. Du anerkender ikke kun Faderens vilje og vælger at gøre den, men du har også uforbeholdent dedikeret dig selv og dynamisk helliget dig selv til virkelig at gøre Faderens vilje.

91:9.7 (1002.12)6. Din bøn vil udelukkende være rettet mod guddommelig visdom til at løse de konkrete menneskelige problemer i opstigningen til Paradiset - opnåelsen af guddommelig perfektion.

91:9.8 (1002.13)7. Og du skal have tro - levende tro.

91:9.9 (1002.14)[Præsenteret af lederen for mellemvæsenerne på Urantia.]