Kapitel 73. Edens Have

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 73

Edens Have

73:0.1 (821.1) DEN kulturelle dekadens og åndelig fattigdom som følge af Caligastias undergang og deraf følgende samfunds forvirring havde en ringe effekt på den fysiske eller biologiske tilstand blandt Urantias folk. Den organiske evolution skred frem med god fart, helt uberørt af det kulturelle og moralske tilbageslag som så hurtigt blev følgen af Caligastias og Daligastias oprørsånd. Der kom et tidspunkt i den planetariske historie, for næsten fyrre tusind år siden, da de tjenestegørende Livsbærere noterede sig, at Urantianernes udvikling, fra et rent biologisk synspunkt nærmere sig sit højdepunkt. Melkisedek forvalterne som var af samme opfattelse, samtykkede villigt til samstemmende med Livsbærerne om at fremsætte en anmodning til Edentias Højeste og bede om at Urantia blev inspiceret med henblik på en godkendelse til at få fremsendt biologiske opløftere, en Materiel Søn og Datter.

73:0.2 (821.2) Denne anmodning blev rettet til de Højeste af Edentia fordi de havde udøvet direkte beslutningsretten over mange af Urantias anliggender siden Caligastias undergang og den midlertidige ophævelse af magten på Jerusalem.

73:0.3 (821.3) Tabamantia, øverste vogter af rækken af decimal- eller eksperimentelle verdener, kom for at inspicere planeten og efter at have undersøgt raceudviklingen, anbefalede han behørigt, at Urantia blev bevilget Materielle Sønner. Indenfor omkring et hundrede år fra tidspunktet for denne inspektion, ankom Adam og Eva, en Materiel Søn og Datter fra det lokale system, og begyndte den vanskelige opgave med at forsøge at udrede de forvirrede anliggender på en planet som var retarderet af oprør og forvist til åndelig isolation.

1. Noditerne og amadoniterne

73:1.1 (821.4) På en normal planet ville den Materielle Søns ankomst normalt indvarsle tilgangen af en storslået tidsalder kendetegnende af opfindelser, materiel fremgang, og intellektuel oplysning. Tidsperioden efter Adam er en storslået videnskabelig tidsalder i de fleste verdener, men sådan var det ikke på Urantia. Selvom planeten var befolket af menneskeracer som var fysisk egnede, vansmægtede stammerne i dybet af barbari og moralsk stagnation.

73:1.2 (821.5) Ti tusind år efter oprøret var stort set alle fremskridt som Prinsens administration havde bragt udslettet; Verdens menneskeracer havde det ikke meget bedre, end hvis denne vildledte søn aldrig var kommet til Urantia. Kun blandt Noditerne og Amadoniterne overlevede traditioner fra Dalmatia og Planetprinsens kultur.

73:1.3 (821.6) Noditerne var efterkommere af de oprørske medlemmer af Prinsens personale. Deres navn stammer fra deres første leder, Nod, engang formand for Dalamatias kommission for håndværk og handel. Amadoniterne var efterkommere af de Andoniter der valgte at forblive loyale med Van og Amadon. "Amadonit" er mere en kulturel og religiøs betegnelse end et raceudtryk; med hensyn til racerne betragtes Amadoniterne hovedsaglig som Andoniter. "Nodit" er både et kulturel og racemæssig udtryk, for Noditerne selv udgjorde den ottende race på Urantia.

73:1.4 (822.1) Der eksisterede en traditionel fjendskab mellem Noditerne og Amadoniterne. Denne fejde blussede konstant op til overfladen, når efterkommere af disse to grupper forsøgte at påbegynde noget i fælles projekter. Endnu senere, i forbindelse med anlæggelsen af Eden, var det overordentlig vanskeligt for dem at samarbejde i fred.

73:1.5 (822.2) Kort efter ødelæggelsen af Dalmatia delte Nods tilhængerne sig i tre hovedgrupper. Den midterste gruppe forblev i umiddelbar nærhed af deres oprindelige hjem nær udspringet i Den Persiske Golf. Den østlige gruppe begav sig til Elams højlandsregioner, lidt øst for Eufratdalen. Den vestlige gruppe bosatte sig på den nordøstlige syriske kyst ved Middelhavet og i tilstødende område.

73:1.6 (822.3) Disse Noditer havde villigt parret sig med Sangikracerne og havde efterladt sig levedygtigt afkom. En del af efterkommerne til de oprørske Dalamatinere sluttede sig derefter til Van og hans loyale tilhængere i landområderne nord for Mesopotamien. Her i nærheden af søen Van og det sydlige Kaspiske Hav, omgik og blandede Noditer sig med Amadoniterne, og de blev regnet blandt "fortidens mægtigste mænd."

73:1.7 (822.4) Før ankomsten af Adam og Eva var disse grupper - Noditerne og Amadoniterne - de mest avancerede og kultiverede racer på jorden.

2. Planlægningen af haven

73:2.1 (822.5) I næsten hundrede år før Tabamantias inspektion, havde Van og hans medarbejdere, fra deres højland hovedkvarter for verdens etik og kultur, proklameret ankomsten af en lovet Guds Søn, en raceopløfter, en sandhedslærer og værdig efterfølger for forræderen Caligastia. Selv om størstedelen af verdens indbyggere på den tid udviste ringe eller ingen interesse i en sådan forudsigelse, tog de som var i umiddelbar kontakt med Van og Amadon, denne undervisning alvorligt og begyndte at planlægge for den faktiske modtagelse af den lovede Søn.

73:2.2 (822.6) Van fortalte sine nærmeste medarbejdere historien om de Materielle Sønner i Jerusem, hvad han vidste om dem, før han nogensinde kom til Urantia. Han vidste godt, at disse Adamiske Sønner altid boede i enkle, men charmerende havehjem og foreslog, treogfirs år før ankomsten af Adam og Eva, at de helligede sig proklamationen af deres ankomst og forberedte et havehjem til deres modtagelse.

73:2.3 (822.7) Fra deres højlands hovedkvarter og fra enogtres fjerntliggende bebyggelser, rekrutterede Van og Amadon et korps på over tre tusinde villige og entusiastiske arbejdere, som ved en højtidelige forsamling dedikeret sig til denne opgave med at forberede den lovede - i hvert fald forventet - søns ankomst.

73:2.4 (822.8) Van delte de frivillige i et hundrede arbejdsgrupper med en kaptajn over hver og en medarbejder som tjente i hans personlige personale som forbindelsesofficer. Amadon beholdte han som sin egen medarbejder. Disse grupper begyndte for alvor deres indledende arbejde, og lokalitetsgruppen gik ud for at søge efter den ideelle placering til haven.

73:2.5 (822.9) Selvom Caligastia og Daligastia har fået frataget en stor del af deres onde magt, gjorde de alt hvad de kunne for at frustrere og hæmme arbejdet med at forberede haven. Men deres onde rænkespil blev stort set opvejet af de næsten ti tusinde loyale mellemvæseners pligtopfyldende aktiviteter som så utrætteligt arbejdede for at fremme foretagendet.

3. Havens placering

73:3.1 (823.1) Lokaliseringskomitéen var borte i næsten tre år. Den rapporterede positivt om tre mulige placeringer: Den første var en ø i Den Persiske Golf; den anden var det flodområde som senere blev den anden haven; den tredje, en lang smal halvø - næsten en ø - som strakte sig vestpå fra Middelhavets østlige kyst

73:3.2 (823.2) Komitéen foretrak næsten enstemmigt det tredje valg. Denne placering blev valgt, og det tog to år at overføre verdens kulturelle hovedkvarter, herunder livets træ, til denne halvø i Middelhavet. Alle på nær en enkelt gruppe af halvøens beboere flyttede fredeligt bort, da Van og hans selskab ankom.

73:3.3 (823.3) Denne halvø i Middelhavet havde en sundt klima og en ensartet temperatur. Det stabile vejr beroede på de omkringliggende bjerge og det faktum, at dette område næsten var en ø i et indhav. Mens det regnede rigeligt på de omkringliggende højland, regnede det sjældent i selve Eden. Fra det omfattende netværk af kunstige vandingskanaler, en "tåge ville stige op" hver nat for at opfriske havens vegetation.

73:3.4 (823.4) Kystlinjen omkring denne landmasse var temmelig høje, og landtangen som forbandt halvøen med fastlandet var kun treogfyrre kilometer bred på det smalleste sted. Den store flod, som vandede haven kom ned fra de højere områder på halvøen og løb østover gennem halvøen hals til fastlandet og derfra over lavlandet i Mesopotamien til havet udenfor. Den fik tilstrømning fra fire bifloder, som havde deres oprindelse i de kystnære bakker på Edens halvø, og disse er de "fire hoveder" af floden, som "gik ud af Eden", og som senere blev forveksles med sidegrenene af de floder som omgav den anden have.

73:3.5 (823.5) Bjergene omkring haven var rige på ædelstene og metaller, men disse fik meget lidt opmærksomhed. Den dominerende idé var at frembringe et respektabelt værdsat gartneri og bevaringsværdigt landbrug.

73:3.6 (823.6) Det sted der var blevet valgt til haven var nok det smukkeste af sin slags i hele verden, og klimaet var så ideel. Intet andet sted var der et sted, som så godt var egnet til at blive sådan et paradis af botanisk udtryksform. Til denne mødeplads begyndte eliten af Urantias civilisation at samles. Udenfor og videre, lå verden i mørke, uvidenhed og vildskab. Eden var det eneste lyspunkt på Urantia. Det var naturligvis en drøm om skønhed, og det blev hurtigt et digt af udsøgt og perfektioneret landskabs herlighed.

4. Etableringen af haven

73:4.1 (823.7) Når Materielle Sønner, de biologiske opløftere, indleder deres ophold på en evolutionær verden, kaldes deres opholdssted ofte Edens have fordi den er kendetegnet af blomsterpragten og den botaniske skønhed i Edentia, konstellationens hovedstad. Van var meget fortrolig med disse skikke og sørgede derfor for, at hele halvøen blev anvendt til haven. Græsning og dyrehold blev planlagt til det tilstødende fastland. Af dyrelivet, var det kun fuglene og de forskellige tamme arter der fandtes i parken. Van anvisninger var, at Eden var en have og kun en have. Ingen dyr blev nogensinde slagtet inden for dens enemærker. Alt kød som arbejderne spiste i haven i alle årene under byggeriet blev bragt ind fra besætningerne under bevogtning på fastlandet.

73:4.2 (824.1) Den første opgave var opførelsen af tegelstensmur på tværs af halvøens hals. Så snart den var færdig, kunne det egentlige arbejde med at forskønne landskabet, bygge huse og hjem fortsætte uhindret.

73:4.3 (824.2) En zoologisk have blev skabt ved at bygge en mindre mur lidt uden for hovedmuren; det mellemliggende rum, som husede alle slags vilde dyr, tjente som et ekstra forsvar mod fjendtlige angreb. Denne dyrepark blev inddelt i tolv store afdelinger, og stier med murer langs siderne førte mellem disse afdelinger til de tolv porte i haven. Floden og tilstødende græsarealer udgjorde det centrale område.

73:4.4 (824.3) Ved fremstillingen af haven hyrede man kun frivillige arbejdere; intet lønnet personale blev nogensinde brugt. De dyrkede haven og passede besætningerne for deres levebrød. Bidrag i form af mad blev også modtaget fra troende som boede i nærheden. Dette store foretagende blev gennemført og afsluttet på trods af den forvirrede tilstand af verden i disse urolige tider.

73:4.5 (824.4) Men det forårsagede en stor skuffelse, at Van, der ikke vidste, hvor hurtigt den forventede søn og datter kunne tænkes at komme, foreslog, at den yngre generation også skulle uddannes i arbejdet med at fortsætte projektet, hvis deres ankomst blev udsat. Det virkede som en indrømmelse fra Vans side, at han vaklede i troen og dette skabte betydelige problemer, forårsagede mange desertører; men Van fortsatte med sin beredskabsplan, og han fyldte i mellemtiden desertørernes pladser med yngre frivillige.

5. Havehjemmet

73:5.1 (824.5) I centrum af Edens halvø fandtes den Universelle Faders udsøgte stentempel, havens helligdom. Længere mod nord blev det administrative hovedkvarter oprettet; mod syd blev bygget boliger til arbejderne og deres familier; og mod vest blev et markområde reserveret til de foreslåede skoler i uddannelsessystemet af den forventede Søn, mens der "Øst for Eden" blev bygget boliger beregnet til den lovede søn og dennes nærmeste afkom. De arkitektoniske planer for Eden forudså boliger samt rigeligt med landområde til en million mennesker.

73:5.2 (824.6) På tidspunktet for Adams ankomst, selvom haven kun var en fjerdedel færdig, var der tusindvis af kilometer af kunstvandings grøfter og mere end tyve tusinde kilometer af grusbelagte stier og veje. Der var lidt mere end fem tusinde murstensbygninger i de forskellige sektorer, og træer og planter var næsten utallige. Hver gruppe af bygninger i parken bestod højst af syv huse. Selvom strukturerne i haven var enkle, var de meget kunstnerisk. Vejene og stierne var godt anlagt, og landskabs udformningen var udsøgt.

73:5.3 (824.7) De sanitære arrangementer af haven stod højt over alt hvad der tidligere havde været forsøgt på Urantia. Drikkevandet i Eden blev holdt frisk gennem nøje overholdelse af de sanitære regler der var bestemt for at bevare dets renhed. Mange besværligheder opstod i disse tidlige tider fra forsømmelse af disse regler, men Van indprentede efterhånden over for sine medarbejdere vigtigheden af ikke at tillade noget at falde i havens vandforsyning.

73:5.4 (825.1) Før de senere byggede et kloaksystem praktiserede Edeniterne den samvittighedsfulde nedgravning af alt affald eller nedbrydnings materiale. Amadons inspektører gik deres runder hver dag i søgen efter mulige årsager til sygdom. Urantianerne vågnede ikke op igen til betydningen af forebyggelse af sygdomme hos mennesker, førend mod slutningen af det nittende og begyndelsen af det tyvende århundrede. Inden det Adamiske regime brød sammen havde man bygget et overdækket murstens- kloaksystem som løb under væggene og udmundede i floden fra Eden næsten halvanden kilometer udfor havens ydre eller mindre mur.

73:5.5 (825.2) På det tidspunkt da Adam ankom, voksede de fleste af de planter der fandtes i denne del af verden i Eden. Man havde allerede udviklet stærkt forbedrede arter af mange planter, der producerer frugt, korn og nødder. Mange af de nutidige grøntsager og kornsorter blev først dyrket her, men efterfølgende gik snesevis af sorter af næringsplanter tabt for verden.

73:5.6 (825.3) Omkring fem procent af haven var under intensiv kunstig dyrkning, femten procent delvist opdyrket, resten efterladt i en mere eller mindre naturlig tilstand indtil ankomsten af Adam, idet man mente det var bedst at afslutte parken i overensstemmelse med hans idéer.

73:5.7 (825.4) Og således var Edens blevet gjort klar til at modtage den lovede Adam og hans kone. Denne Edens have ville have gjort ære i en verden med en perfektioneret administration og normal overvågning. Adam og Eva var godt tilfredse med den generelle plan for Eden, selvom de gjorde mange ændringer i møblering af deres egen personlige bolig.

73:5.8 (825.5) Selv om arbejdet med forskønnelse ikke var færdig på det tidspunkt, da Adam ankomst, var stedet allerede en perle af botanisk skønhed; og i løbet af den første tid af sit ophold i Eden fik hele haven en ny form og antog nye dimensioner af skønhed og pragt. Aldrig før eller efter dette tidspunkt har Urantia næret en lignede smuk og rig udstilling af gartneri og landbrug.

6. Livets træ

73:6.1 (825.6) I midten af havens tempel plantede Van det længe bevogtet livets træ, hvis blade var "til helbredelse af nationerne", og hvis frugt så længe havde holdt ham i live på jorden. Van vidste godt, at Adam og Eva også for deres livs vedligeholdelse vil være afhængig af denne gave fra Edentia efter deres ankomst på Urantia i materiel form.

73:6.2 (825.7) I systemets hovedstæder behøver Materielle Sønner ikke livets træ for deres opretholde. Først når de er genpersonaliseret på planeterne er de afhængige af denne tilføjelse til fysisk udødelighed.

73:6.3 (825.8) "Kundskabens træ på godt og ondt" kan være en talemåde, en symbolsk betegnelse som omfatter et væld af menneskelige erfaringer, men "livets træ" var ikke en myte; det var virkeligt og eksisterede i lang tid på Urantia. Da de Højeste på Edentia godkendte Caligastias udnævnelse som Planetprins af Urantia og de hundrede medborgere i Jerusem som hans administrative personale, sendte de sammen med Melkisedekerne en busk fra Edentia til planeten, og denne plante voksede til at blive livets træ på Urantia. Denne form for ikke intelligent liv nedstammer fra konstellationernes hovedkvarterssfærer, og findes også i hovedkvartersverdnerne i lokal- og superuniverserne samt på sfærerne i Havona, men ikke på systemets hovedstæder.

73:6.4 (826.1) Denne superplante oplagrer visse rumenergier, som modvirkede de aldersbetingede producerende elementer af dyrelivets eksistens. Frugten af livets træ var som en super kemisk akkumulator, fra hvilken dens livsforlængende univers kraft på mystik måde frigives, når man spiser af frugten. Denne form for næring havde ingen indflydelse på de almindelige evolutionære væsener på Urantia, men den var specifikt en fordel til de hundrede materialiserede medlemmer af Caligastias personale og de hundrede modificerede Andoniter der havde bidraget med deres livsplasma til prinsens personale, og som til gengæld havde fået den livsplasma, som gjorde det muligt for dem at udnytte frugten af livets træ til ubestemt forlængelse af deres ellers dødelige eksistens.

73:6.5 (826.2) Under Prinsens regeringstid voksede træet fra jorden på den centrale og cirkulære gårdsplads i Faderens tempel. Efter at oprøret var udbrudt blev hovedroden genplantet af Van og hans medarbejdere i deres midlertidige lejr. Denne Edentia busk blev efterfølgende flyttet til deres tilflugtssted i højland, hvor det tjente både Van og Amadon for mere end hundrede og halvtreds tusind år.

73:6.6 (826.3) Da Van og hans medarbejdere gjorde haven klar til Adam og Eva, flyttede de Edentia træet til Edens have, hvor det endnu en gang, kunne vokse i den central, cirkulære gårdsplads i et andet tempel som var helliget til Faderen. Og Adam og Eva spiste regelmæssigt af dets frugt for vedligeholdelse af deres dobbelte form for fysisk liv.

73:6.7 (826.4) Da den Materielle Søns planer gik på afveje, havde Adam og hans familie ikke tilladelse til at fjerne træets rod fra haven. Da Noditerne invaderede Eden, fik de at vide, at de ville blive som "guder, hvis de spiste af træets frugt." Meget til deres overraskelse fandt de det ubevogtet. De spiste frit af frugten i årevis, men den havde ingen virkning på dem; de var alle materielle dødelige af denne verden; de manglede tilsætningsstoffet, som virkede som et supplement til frugten fra livets træ. De blev rasende over deres manglende evne til at drage fordel af livets træ, og i forbindelse med en af deres interne krige, blev både templet og træet ødelagt af brand. Kun stenmuren stod tilbage indtil haven senere sank i havet. Dette var det andet tempel til Faderen som gik tabt.

73:6.8 (826.5) Nu skal alle kødelige væsener på Urantia vandre det naturlige forløb af liv og død. Adam, Eva, deres børn, og deres børns børn, sammen med deres medarbejdere, omkom alle i løbet af tiden, og blev således omfattet af opstigningsplanen i lokaluniverset, hvorunder opstandelse i mansoniaverdnerne følger efter den fysiske død.

7. Edens skæbne

73:7.1 (826.6) Da Adam var flyttet væk fra den første have, blev den på forskelligt tidspunkter besat af Noditer, Kutiter, og Suntiter. Det blev senere boplads for de nordlige Noditer der var imod samarbejdet med Adamiterne. Halvøen var blevet invaderet af disse laverestående Noditer i næsten fire tusinde år efter at Adam forlod haven, da Middelhavets østlige bund sank i forbindelse med den voldsomme aktivitet af de omkringliggende vulkaner og oversvømmelse af den sicilianske jordbro til Afrika, hvilket bragte hele Edens halvø ned i dybet. Samtidig med denne store oversvømmelse hævede Middelhavets østlige kyst sig betydeligt. Dette var afslutningen på den smukkeste naturlige skabelse som nogensinde har eksisteret på Urantia. Nedsænkningen skete ikke pludselig, det tog mange hundrede år før hele halvøen var sunket i havet.

73:7.2 (827.1) Vi betragter ikke denne forsvinden af haven som værende på nogen måde et resultat af de guddommelige planer eller som følge af Adams og Evas fejltagelse. Vi anser det ikke som værende noget andet end en naturlig oversvømmelse af Eden, men det forekommer os, at sænkningen af haven var bestemt til at indtræffe omkring det tidspunkt hvor der var akkumuleret nok reserver af den violette race for at påbegynde rehabiliteringen af verdens folk.

73:7.3 (827.2) Melkisedekerne rådede Adam til ikke at indlede programmet for raceforbedring og blanding, indtil hans egen familie udgjorde en halv million. Det var aldrig meningen, at haven skulle være Adamiternes permanente hjemsted. De skulle blive udsendinge for et nyt liv for hele verden; de skulle mobiliseres til uselvisk at repræsentere sig til de nødlidende racer på jorden.

73:7.4 (827.3) De instruktioner som Melkisedekerne gav Adam betød, at han skulle etablere racemæssige, kontinentale og distrikts hovedkvarterer under ledelse af hans nærmeste sønner og døtre, mens han og Eva skulle fordele deres tid mellem disse forskellige verdenshovedstæder som rådgivere for og samarbejdende koordinatorer af den verdensomspændende aktivitet, der indebar biologisk forbedring, intellektuel udvikling, og moralsk rehabilitering.

73:7.5 (827.4) [Præsenteret af Solonia, den seraf som var "stemmen i haven."]

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.