Kapitel 172. Rejsen Ind Til Jerusalem

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Bogen

Kapitel 172

Rejsen Ind Til Jerusalem

172:0.1 (1878.1) JESUS og apostlene ankom til Betania kort efter klokken fire fredag eftermiddag, den 31. marts i år 30 e.Kr. Lazarus, hans søstre og deres venner ventede dem, og fordi så mange mennesker kom hver dag for at tale med Lazarus om hans opstandelse blev Jesus informeret om, at planlægningen var gjort for ham til at bo hos en tilstødende nabo troende, Simon, den førende borger i den lille landsby efter dødsfaldet af Lazarus far.

172:0.2 (1878.2) Den aften, modtog Jesus mange besøgende, og landsbyboerne i Betania og Betfage gjorde deres bedste for at få ham til at føle sig velkommen. Selvom mange mente, at Jesus, nu som en direkte udfordring mod det jødiske råds dødsdom, ville gå ind i Jerusalem for at udråbe sig selv til jødernes konge, så forstod familien i Betania - Lazarus, Marta og Maria - bedre end andre, at Jesus ikke var sådan en konge. De havde en vag fornemmelse af, at dette kunne være hans sidste besøg i Jerusalem og Betania.

172:0.3 (1878.3) Ypperstepræsterne var informeret om, at Jesus tilbragte natten i Betania, men de syntes, det var bedst ikke at forsøge at gribe ham blandt hans venner; de besluttede at vente, indtil han kom ind i Jerusalem. Jesus vidste alt om dette, men han var majestætisk rolig. Hans venner havde aldrig set ham mere sammensat og rar. Selv apostlene var overrasket over, at han var så ubekymret når jødernes råd havde opfordret alle jøder til at overdrage ham i deres hænder. Mens Mesteren sov den nat, overvågede apostlene to og to over ham, og mange af dem var udstyret med sværd. Tidligt næste morgen blev de vækket af hundredvis af pilgrimme, der kom ud fra Jerusalem, selv på sabbatsdagen, for at se Jesus og Lazarus, hvem han havde oprejst fra de døde.

1. Sabbatten i betania

172:1.1 (1878.4) Pilgrimmene udenfor Judæa samt de jødiske myndigheder, havde alle spurgt: "Hvad tror du? Vil Jesus komme op til højtiden?"Derfor da folk hørte, at Jesus var i Betania, blev de glade, men ypperstepræsterne og farisæerne var noget forvirret. De var glade for at have ham indenfor deres forvaltningsområde, men de var lidt bekymret over hans dristighed; de huskede, at Lazarus ved hans tidligere besøg i Betania var blevet oprejst fra de døde, og Lazarus var ved at blive et stort problem for Jesu fjender.

172:1.2 (1878.5) Seks dage før påske, om aftenen efter sabbatten, samledes hele Betania og Betfage for at fejre ankomsten af Jesus ved et offentlig festmåltid i Simons hjem. Aftensmaden var til ære for både Jesus og Lazarus; det blev tilbudt i strid med jødernes råd. Marta instruerede serveringen af maden. Hendes søster Maria var blandt de kvindelige tilskuere da det var mod jødernes sædvane for en kvinde at sidde til bordet ved et offentligt festmåltid. Det jødiske råds agenter var også til stede, men de frygtede for at pågribe Jesus midt iblandt hans venner.

172:1.3 (1879.1) Jesus talte med Simon om Josva fra oldtiden, som var hans navnebror, og forklarede, hvordan Josva og israelitterne var kommet op til Jerusalem gennem Jeriko. Da Jesu kommenterede legenden om hvordan Jerikos mure kollapsede, sagde han: "Jeg er ikke bekymret om sådanne vægge af mursten og sten, men jeg vil gerne få væggene af fordomme, selvretfærdighed og had til at smuldre for denne prædiken af Faderens kærlighed til alle mennesker."

172:1.4 (1879.2) Festmåltidet forløb i en munter og normal måde, bortset fra at alle apostlene var usædvanlig alvorlige. Jesus var usædvanligt munter og havde leget med børnene, indtil han gik til bords.

172:1.5 (1879.3) Intet usædvanligt skete indtil nær slutningen af festen, da Lazarus søster Maria trådte frem fra gruppen af kvindelige tilskuere, gik op til Jesus, hvor han lå tilbagelænet som æresgæst og åbnede et stort alabasterkrus af meget sjælden og dyrebar salve. Da hun havde salvet Mesterens hoved, begyndte hun at hælde det på hans fødder, samtidig som hun tog sit hår ned og tørrede dem med det. Hele huset var fyldt med duften af salven, og alle til stede blev overrasket over, hvad Maria havde gjort. Lazarus sagde ikke noget, men da nogle af menneskerne mumlede, viste deres indignation over, at en så dyr salve blev brugt på denne måde, gik Judas Iskariot over til hvor Andreas lå tilbagelænet og sagde: "Hvorfor blev denne salve ikke solgt og pengene fordelt til de fattige? Du bør tale med Mesteren, så han kan irettesættelse et sådant sløseri."

172:1.6 (1879.4) Jesus vidste, hvad de tænkte og hørte, hvad de sagde, lagde sin hånd på Marias hoved da hun knælede ved hans side, og sagde med et venligt udtryk i ansigtet: "Lad hende være, hver eneste af jer. Hvorfor har du problemer med hende om dette, når i se, at hun i sit hjerte har gjort en god gerning? Til jer, der knurrer og siger, at denne salve skulle have været solgt og pengene givet til de fattige, vil jeg sige, at de fattige har I altid hos jer, så I til enhver tid det forekommer hensigtsmæssigt, kan hjælpe dem; men jeg er ikke altid med jer, for jeg går snart til min Fader. Denne kvinde har længe gemt denne salve til begravelsen af min krop, og nu, da hun troede, det var godt at gøre denne salvelse i forventning om min død, må hun ikke nægtes en sådan tilfredshed. Når Maria gør dette, har hun irettesat jer alle i, at ved denne handling, røber hun troen på det, jeg har sagt om min død og himmelfart til min Fader i himlen. Denne kvinde skal ikke irettesættes for det, hun har gjort i aften; snarere skal jeg sige jer, at uanset hvor i verden, hvor man i de kommende tider prædiker evangeliet, vil man berette om, hvad hun gjorde og huske hende."

172:1.7 (1879.5) Det var på grund af denne irettesættelse, hvilken Judas Iskariot tog som en personlig bebrejdelse, at han endelig besluttede at søge hævn for sine sårede følelser. Mange gange, havde han i sin underbevidsthed underholdt sådanne idéer, men nu vovede han at tænke sådanne onde tanker i hans åbne og bevidste sind. Mange andre opfordrede ham i denne holdning, da omkostningerne ved denne salve svarede til en mands løn i et år - nok til at give brød til fem tusinde personer. Men Maria elskede Jesus; hun havde anskaffet denne dyrebare salve for at balsamere hans krop, for hun troede hans ord, når han advaret dem om, at han skulle dø, og det kunne ikke nægtes hende, hvis hun havde ændret mening og valgte at skænke denne offergave til Mesteren mens han stadig var i live.

172:1.8 (1879.6) Både Lazarus og Marta vidste, at Maria længe havde sparet penge til at købe denne krukke med lavendelolie, og de gav deres hjertelige samtykke til at hun gjorde som hendes hjerte ønskede i sådan en sag, for de var velstillet og kunne let bekoste en sådan offergave.

172:1.9 (1880.1) Da ypperstepræsterne hørte om denne middag for Jesus og Lazarus i Betania, begyndte de at rådføre sig indbyrdes om, hvad der skulle ske med Lazarus, og snart besluttede de, at Lazarus også skulle dø. De konkluderede med rette, at det ville være nytteløst at slå Jesus ihjel hvis de tillod Lazarus, hvem han havde oprejst fra de døde, at fortsætte med at leve.

2. Søndagmorgen med apostlerne

172:2.1 (1880.2) Denne søndag morgen kaldte Mesteren sine tolv apostle omkring sig i Simons smukke have og gav dem deres sidste instrukser inden de gik ind i Jerusalem. Han fortalte dem, at han sandsynligvis ville give mange taler og undervise i mange erfaringer før han vendte tilbage til Faderen, men rådede apostlene til at afstå fra alle offentlige aktiviteter i løbet af dette påskeophold i Jerusalem. Han instruerede dem til at forblive i nærheden af ham, og at "våge og bede". Jesus vidste, at mange af hans apostle og umiddelbare tilhængere endda bar sværd skjulte under deres klæder, men han nævnte ikke noget om det.

172:2.2 (1880.3) Denne morgens instruktioner omfattede en kort gennemgang af deres tjeneste fra dagen for deres ordination nær Kapernaum frem til denne dag, da de blev klar til at gå ind i Jerusalem. Apostlene lyttede i tavshed; de stillede ingen spørgsmål.

172:2.3 (1880.4) Tidligt om morgenen havde David Zebedæus overgivet til Judas de midler, han havde modtaget fra salget af udstyret fra lejren ved Pella, og Judas, til gengæld havde lagt størstedelen af disse penge i varetægt hos Simon, deres vært, til opbevaring i forventning om det umiddelbare behov deres ankomst i Jerusalem eventuelt kunne medføre.

172:2.4 (1880.5) Efter konferencen med apostlene havde Jesus en samtale med Lazarus og pålagde ham at undgå at ofre sit liv for det jødiske råds hævngerrighed. Det var i lydighed mod denne formaning, at Lazarus, et par dage senere, flygtede til Filadelfia da rådet sendte mænd for at anholde ham.

172:2.5 (1880.6) På en eller anden måde fornemmede alle Jesu disciple den forestående krise, men de blev forhindret i fuldt ud at indse hvor alvorlig den var af Mesteren usædvanlige munterhed og ekstraordinær gode humor.

3. Afrejsen til jerusalem

172:3.1 (1880.7) Betania var omkring tre kilometer fra templet, og klokken var halv to denne søndag eftermiddag da Jesus var klar til at gå til Jerusalem. Han havde en dyb hengivenhed for Betania og dets simple mennesker. Nazaret, Kapernaum, og Jerusalem havde afvist ham, men Betania havde accepteret ham, havde troet på ham. Det var i denne lille landsby, hvor næsten hver mand, kvinde og barn var troende, at han valgte at udføre det mægtigste arbejde i hans overdragelse på jorden, Lazarus opstandelse fra de døde. Han opvækkede ikke Lazarus, for at landsbyboerne skulle tro, men snarere fordi de allerede troede.

172:3.2 (1880.8) Hele formiddagen havde Jesus tænkt over sit indtog i Jerusalem. Hidtil havde han altid bestræbt sig på at undertrykke alle offentlige anerkendelse af ham som Messias, men nu var situationen anderledes; han nærmede sig slutningen af sin kødelige karriere, jødernes råd havde besluttet hans død, og ingen skade kunne komme af at tillade hans disciple at give frie tøjler til deres følelser, der ligesom kunne tænkes at opstå, hvis han besluttede sig for at lave en formel og offentlig indtog i byen.

172:3.3 (1881.1) Jesus besluttede ikke at gøre dette offentlige indtog til Jerusalem som en sidste forsøg på at vinde folkets gunst eller som et sidste greb om magten. Heller ikke gjorde han det kun for at tilfredsstille sine disciples og apostles menneskelige længsel. Jesus underholdt ingen illusioner som en fantastisk drømmer; Han vidste godt, hvordan hans besøg ville ende.

172:3.4 (1881.2) Da Mesteren havde besluttet at foretage en offentlig indtog i Jerusalem blev han mødt af behovet for at vælge en passende metode til at håndhæve en sådan beslutning. Jesus tænkte over alle de mange mere eller mindre modstridende såkaldte messianske profetier, men der syntes kun at være en eneste, der overhovedet var passende for ham at følge. De fleste af disse profetiske udsagn beskrev en konge, søn og efterfølger til David, en modig og aggressiv tidsmæssig befrier af hele Israel fra åget af udenlandsk dominans. Men der var én passage i skriften, nogle gange forbundet med Messias af dem, der havde en mere åndelig opfattelse af hans mission, som Jesus mente kunne tages som en rettesnor for hans forventede indtog i Jerusalem. Denne tekst blev fundet i Zakarias, og sagde: "Bryd ud i jubel, du Zions datter; høje råb, du Jerusalems Datter. Se, din konge kommer til dig. Han er retfærdig og han bringer frelse. Han kommer som den ydmyge, og ridende på et æsel, på et føl, på et føl af et æsel."

172:3.5 (1881.3) En kriger konge marcherede altid ind i en by, ridende på en hest. En konge, der kom i en fredelig og mindelig mission red altid ind på et æsel. Jesus ville ikke komme ind Jerusalem som en mand på hesteryg, men han var villig til at komme ind på fredelig vis og med god vilje som Menneskesønnen på et æsel.

172:3.6 (1881.4) Jesus havde længe prøvet ved direkte undervisning at indprente sine apostle at hans rige ikke var af denne verden, men at det var et rent åndeligt anliggende, men det var ikke lykkedes ham i denne bestræbelse. Hvad han derfor ikke havde været i stand til at gøre med en enkel og personlig undervisning, ville han forsøge at opnå gennem en symbolsk appel. Derfor kaldte Jesus på Peter og Johannes umiddelbart efter måltidet ved middagstid, og bad dem om at gå over til Betfage, en nærliggende landsby lidt væk fra hovedvejen og en kort afstand nordvest for Betania, og sagde han videre: "Gå til Betfage, og når du kommer til en skillevej, vil du finde et føl bundet der. Løs føllet og bring det tilbage hertil med jer. Hvis nogen spørger dig, hvorfor du gør dette, siger du bare, "Mesteren har brug for det." "Da de to apostle var gået til Betfage som Mesteren havde bedt dem, fandt de føllet bundet tæt på sin mor i den åbne gade og tæt på et hus i krydset. Så Peter begyndte at løsne føllet, ejeren kom ud og spurgte, hvad de lavede, og da Peter svarede ham som Jesus havde pålagt, sagde manden: "Hvis din Mester er Jesus fra Galilæa, så lad ham få føllet.” Så vendte de tilbage med ungæslet.

172:3.7 (1881.5) På dette tidspunkt havde flere hundrede pilgrimme samlet sig omkring Jesus og hans apostle. Siden formiddagen havde de besøgende, der passerede forbi på deres vej til påsken opholdt sig her. I mellemtiden, havde David Zebedæus og nogle af hans tidligere budbringere påtaget sig sagen at skynde sig ned til Jerusalem, hvor de blandt flokke af besøgende pilgrimme om templet effektivt spredte budskabet om, at Jesus fra Nazaret var ved at lave en triumferende indtog i byen. Derfor strømmede flere tusinde af disse besøgende sammen for at hilse på denne meget omtalte profet og mirakelmager, hvem nogle mente var Messias. Denne mængde, der kommer ud fra Jerusalem, mødte Jesus og den skare, der gik ind i byen lige efter de havde passeret Oliebjergets bakkekam og var begyndt nedstigningen ind i byen.

172:3.8 (1882.1) Da optoget startede fra Betania, var der stor begejstring blandt den festlige flok af disciple, troende og besøgende pilgrimme, af hvilken mange kom fra Galilæa og Peræa. Lige før de startede, ankom de tolv kvinder i det oprindelige kvindekorps, ledsaget af nogle af deres medarbejdere og sluttede sig til denne unikke procession, da den munter drog af sted mod byen.

172:3.9 (1882.2) Før de begyndte at gå lagde Alpheus tvillinger deres kapper på æsel og holdt det, mens Mesteren satte sig op. Mens processionen bevægede sig mod toppen af Oliebjerget kastede menneskerne i den festlige skare deres klæder på jorden og bragte kviste fra træerne nær vejen for at lave et tæppe af ære for æslet som bar den kongelige Søn, den lovede Messias. Som den lystige skare nærmede sig Jerusalem begyndte de at synge, eller rettere at råbe i kor, salmen, "Hosianna Davids Søn; Velsignet er den, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Velsignet være riget, der kommer ned fra himlen."

172:3.10 (1882.3) Jesus var let om hjertet og glad i sindet da de bevægede sig fremad sammen, indtil han kom til bakkekammen af Oliebjerget, hvorfra byen og templets tårne blev synlige. Der standsede Mesteren optoget, og en stor stilhed faldt over dem alle, da de så ham grædende. Da Mesteren kiggede ud over den enorme menneskemængde, der var på vej ud fra byen for at byde ham velkommen, sagde han med mange følelser og med tårevædet stemme: "Jerusalem, hvis du kun havde forstået, selv dig, i det mindste på denne dag, som er din, hvad som giver dig fred og du så frit kunne have fået! Men nu er disse herligheder ved at blive skjult for dine øjne. Du er ved at afvise Fredens Søn og vende ryggen til frelsens evangelium. Det vil snart komme en tid, hvor du vil se dine fjender grave en voldgrav omkring dig og belejre dig fra alle sider. De vil ødelægge dig så grundigt, at ikke en sten skal blive tilbage på en anden. Og alt dette skal ramme dig, fordi du ikke forstod, at tiden var inde for dit guddommelige besøg. Du er ved at afvise Guds gave, og alle mænd vil afvise dig."

172:3.11 (1882.4) Da han var færdig med at tale, begyndte nedstigningen af Oliebjerget og blev snart forenet med skaren af besøgende, der var kommet ud fra Jerusalem og som vinkede med palmegrene, råbe hosianna, og ellers udtrykte glæde og godt kammeratskab. Mesteren havde ikke planlagt, at disse skarer skulle komme ud fra Jerusalem for at byde dem velkommen; det var noget, som andre havde afstedkommet. Han planlage aldrig noget overlagt som var dramatisk.

172:3.12 (1882.5) Blandt denne menneskemængde, der strømmede ud for at byde velkommen til Mesteren, var der også mange af farisæerne og hans andre fjender. De blev så forvirret over denne pludselige og uventede udbrud af populær anerkendelse, at de ikke turde arrestere ham af frygt for at en sådan handling kunne have fået folk til at indlede et åbent oprør. De var meget bange for holdningen hos det store antal besøgende, der havde hørt meget om Jesus og af hvilken mange troede på ham.

172:3.13 (1882.6) Da mængden nærmede sig Jerusalem blev den mere demonstrativ i sit udtryk, så meget, at nogle af farisæerne banede sig vej op til Jesus og sagde: "Mester, du skal irettesætte dine disciple og formane dem til at opføre sig mere anstændigt."Jesus svarede: "Der er kun passende, at disse børn byder Fredens Søn velkommen, som ypperstepræsterne har afvist. Det ville være nytteløst at stoppe dem, for i deres sted, vil disse stene langs vejkanten begynde at skrige."

172:3.14 (1882.7) Farisæerne skyndte sig forud for processionen for at forene sig med jødernes råd, som netop holdt møde i templet, og de indberettede til deres medarbejdere: "Se, alt hvad vi gør, er til ingen nytte; vi er forvirrede over denne galilæer. Menneskerne er gået tosset over ham; hvis vi ikke stopper disse uvidende, vil hele verden følge ham."

172:3.15 (1883.1) Der var ingen dybere betydning i denne overfladiske og spontane udbrud af populære entusiasme. Selv om denne velkomst var glad og oprigtig, bebudede den ikke nogen oprigtig eller dybtliggende overbevisning i hjertet på mennesker i denne jublende skare. Disse folkesamlinger var lige så villige til hurtigt at afvise Jesus senere på ugen, da jødernes råd til sidst tog en fast og beslutsom holdning til ham, og de blev desillusioneret - da de indså, at Jesus ikke ville etablere riget i overensstemmelse med deres lange nærede forventninger.

172:3.16 (1883.2) Men hele byen befandt sig i en tilstand af mægtig opvågnen, til det punkt, hvor alle spurgte: "Hvem er denne mand?" Og folkeskaren svarede: "Dette er profeten fra Galilæa, Jesus af Nazaret.”

4. Besøg rundt om i templet

172:4.1 (1883.3) Mens Alpheus tvillingerne bragte æsel tilbage til sin ejer, løsrev Jesus og de ti apostle sig fra deres nærmeste medarbejdere og vandrede omkring i templet, og kiggede på forberedelserne til påsken. Der blev ikke gjort forsøg på at forulempe Jesus eftersom at jødernes råd stærkt frygtede for folket, og det var helt sikkert en af årsagerne til at Jesus havde tilladt folkemængden at ære ham som de havde gjort. Apostlene forstod kun lidt, at dette var den eneste menneskelige måde at forebygge Jesu umiddelbare anholdelse, så snart han kom ind i byen. Mesteren ønskede at give Jerusalems Indbyggere, høj og lav, samt titusindvis af påske besøgende, denne ene mere og sidste chance for at høre evangeliet og at, hvis de ville, tage imod Fredens Søn.

172:4.2 (1883.4) Nu da aftenen nærmede sig og folkemængderne begyndte at søge ud for at få noget at spise, blev Jesus og hans umiddelbare tilhængere efterladt alene. Sikke en mærkelig dag det havde været! Apostlene var tankefulde, men målløse. Aldrig i løbet af deres år med Jesus, havde de set sådan en dag. Et kort øjeblik, satte de sig ved tempelkisten, og så folk lægge deres bidrag i: de rige lagde meget i kisten, og alle gav noget i overensstemmelse med omfanget af deres aktiver. Til sidst kom der en fattig enke, som var sparsomt klædt, og de så på mens hun kastede to mider (små kobbermønter) i kisten. Så sagde Jesus, der henledte apostlenes opmærksom på enke: "Læg vel mærke til, hvad du lige har set. Denne fattige enke smed mere end alle de andre, for alle de andre som gav en gave, gav en beskeden del af deres overflod, men denne fattige kvinde, selvom hun er i nød, gav alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af."

172:4.3 (1883.5) Som aftenen skred frem gik de tavse omkring på tempelpladsen, og efter at Jesus atter havde kastet et blik på disse velkendte steder og huskede sine følelser i forbindelse med tidligere besøg, uden at forglemme den tidligste, sagde han: "Lad os gå op til Betania for at hvile." Jesus gik sammen med Peter og Johannes til Simons hjem, mens de andre apostle overnattede blandt deres venner i Betania og Betfage.

5. Apostlernes indstilling

172:5.1 (1883.6) Denne søndag aften da de vendte tilbage til Betania, gik Jesus foran apostlene. Ikke et ord blev sagt, indtil de skilles, efter at de var ankommet til Simons hus. Ingen andre tolv mennesker havde nogensinde oplevet så forskellige og uforklarlige følelser som nu susede gennem sind og sjæl i disse rigets ambassadører. Disse robuste galilæere var forvirret og befippet. De vidste ikke, hvad de kunne forvente som det næste; de var for overrasket over at være meget bange. De vidste intet om Mesterens planer for den næste dag, og de stillede ingen spørgsmål. De gik til deres logi, selvom de ikke sov meget, med undtagelse af tvillinger. Men de holdt ikke væbnet vagt over Jesus ved Simons hus.

172:5.2 (1884.1) Andreas var grundigt fortumlet, så godt som forvirret. Han var den eneste apostel, som ikke for alvor foretog sig at evaluere den hyldest, der var brudt ud blandt folket. Han var også optaget af tanken om hans ansvar som chef for det apostoliske korps til seriøst at overveje meningen med eller betydningen af folkemængdens højlydte hosianna råb. Andreas var travlt optaget med at se nogle af hans medarbejdere, da han var bange for, at de i løbet af begejstringen kunne blive vildledt af deres følelser, især Peter, James, Johannes, og Simon Zelotes. Hele denne dag og i løbet af de næste følgende dage blev Andreas plaget med alvorlig tvivl, men han sagde aldrig noget om disse betænkeligheder til sine apostolske medarbejdere. Han var bekymret over holdningen hos nogle af de tolv, som han vidste, var bevæbnet med sværd; men han vidste ikke, at hans egen bror, Peter, bar et sådant våben. Derfor gjorde processionen ind i Jerusalem et forholdsvis overfladisk indtryk på Andreas. Han var for travlt optaget med sit ansvar i tjenesten til at blive påvirket af noget andet.

172:5.3 (1884.2) Simon Peter var først næsten helt beruset af denne manifestation af begejstring, men han var betydeligt ædru, da de vendte tilbage til Betania samme aften. Peter kunne simpelthen ikke komme til klarhed over, hvad Mesteren ønskede. Han var meget skuffet over, at Jesus ikke fulgte op på denne bølge af folkelig gunst med en form for erklæring. Peter kunne ikke forstå, hvorfor Jesus ikke talte til de mange, da de ankom til templet, eller i det mindste tillod en af apostlene at holde en tale til mængden. Peter var en stor prædikant, og han kunne ikke lide at se sådan en stor, modtagelig, og begejstret publikum gå til spilde. Han ville meget gerne have prædiket rigets evangelium til mængden lige der i templet; men Mesteren havde specifikt pålagt dem ikke at undervise eller prædike, mens de var i Jerusalem denne påskeuge. Reaktionen fra den spektakulære procession ind i byen var katastrofal for Simon Peter. Om natten var han ædru og usigeligt bedrøvet.

172:5.4 (1884.3) For James Zebedæus, var denne søndag en dag med rådvildhed og dyb forvirring. Han kunne ikke forstå betydningen af, hvad der skete. Han kunne ikke forstå Mesterens formål i at tillade denne vilde anerkendelse og derefter i at nægte at sige et ord til menneskerne, da de ankom til templet. Som processionen bevægede sig ned fra Oliebjerget mod Jerusalem, især da de blev mødt af de tusinder af pilgrimme, der strømmede ud for at byde Mesteren velkommen, blev James grusomt sønderrevet af sine modstridende følelser af opstemthed og tilfredsstillelse over hvad han så og ved hans dybe følelse af frygt for, hvad ville ske, når de nåede templet. Og han blev modløs og overvældet af skuffelse, da Jesus steg ned fra æsel og fortsatte med at gå i ro og mag omkring på templets gårdspladser. James kunne ikke forstå, hvorfor de smed sådan en storslået mulighed væk for at forkynde Guds Rige. Frem mod aftenen holdt en sørgeligt og frygtelige usikkerhed et fast greb om hans sind.

172:5.5 (1884.4) Johannes Zebedæus kom et sted i nærheden af forståelsen af hvorfor Jesus gjorde, som han gjorde; i det mindst forstod han delvis den åndelige betydning af dette såkaldte triumftog ind i Jerusalem. Da mængden var på vej til templet, og da Johannes så Mesteren sidder der overskrævs på føllet, huskede han, at han engang havde hørt Jesus citere en passage af skrifterne, ytringen af Zakarias, der beskrev, hvordan Messias ville komme som en fredens mand og ride ind i Jerusalem på et æsel. Da Johannes vendte dette skriftsted rundt i sit sind begyndte han at forstå den symbolske betydning af denne søndag eftermiddags festspil. I det mindste vidste han tilstrækkeligt af skriftens betydning i dette tilfælde til i en vis grad at kunne nyde episoden og forhindre ham i at blive for meget modløs af triumftogets tilsyneladende formålsløshed. Johannes havde en type for sind, som havde en naturlig evne til at tænke og føle i symboler.

172:5.6 (1885.1) Filip kom helt ud af balance af at udbruddet kom så pludseligt og så spontan. Han kunne ikke samle sine tanker tilstrækkeligt, mens de var på vej ned fra Oliebjerget til at komme til nogen klar idé om, hvad hele demonstrationen var om. På en vis måde nød han forestillingen, fordi hans Mester blev hædret. Da de nåede templet, blev han urolig ved tanken om, at Jesus eventuelt kunne bede ham om at bespise de mange, så da Jesu adfærd roligt vendte sig bort fra mængden, som gjorde de fleste af apostlene så bittert skuffet, var det en stor lettelse for Filip. Folkemængderne havde nogle gange været en stor prøvelse for proviantforvalteren af de tolv. Efter at han var sluppet af med denne personlige frygt for massernes materielle behov, sluttede Filip sig sammen med Peter i at udtrykke sin skuffelse over, at intet blev gjort for at undervise de mange. Den nat begyndte Filip at tænke over disse erfaringer, og var fristet til at tvivle på hele idéen med riget. Han spekulerede ærligt på, hvad alt dette kunne betyde, men han udtrykte ikke sin tvivl til nogen; han elskede Jesus for meget. Han havde stor personlig tro på Mesteren.

172:5.7 (1885.2) Bortset fra de symbolske og profetiske aspekter, så kom Natanael nærmest til at forstå Mesterens grund til at mobilisere folkelig støtte hos påskens pilgrimme. Før de nåede templet, havde han gennemtænkt, at uden et sådan demonstrativt indtog i Jerusalem ville Jesus have været arresteret af det jødiske råds embedsmænd og kastet i fængsel i det øjeblik, han formodes at komme ind i byen. Han var derfor ikke i den mindst overrasket over, at Mesteren ikke brugte flere af de jublende skarer til andre formål, da han var kommet indenfor byens mure og havde dermed gjort så stærkt et indtryk på de jødiske ledere, at de afstod fra straks at fængsle ham. Da Natanael forstod den virkelige årsag til Mesterens ankom i byen på denne måde, var han åbenbart mere samlet, når han gik sammen med de andre, og mindre forstyrret og skuffet over Jesu senere adfærd end de andre apostle. Nataniel havde stor tillid til Jesu forståelse af mennesker såvel som i hans klogskab og kløgt i håndteringen med vanskelige situationer.

172:5.8 (1885.3) Mattæus var først rådvild over denne storslåede forestilling. Han forstod ikke betydningen af det, hans øjne så, indtil han også kom i tanke om skriftstedet hos Zakarias hvor profeten havde hentydet til jubel i Jerusalem, fordi dens konge var kommet med frelse og ridende på et ungæsel. Da processionen bevægede sig i retning af byen og derefter drog mod templet, blev Mattæus ekstatisk. Han var sikker på, at noget særligt ville ske, når Mesteren ankom til templet i spidsen for denne råbende mangfoldighed. Da en af farisæerne hånede Jesus og sagde: "Se, alle, se, hvem der kommer her, jødernes konge rider på et æsel!" krævede det store tilbageholdenhed af Mattæus til ikke at gå til håndgribeligheder. Ingen af de tolv var mere deprimeret, den nat på vej tilbage til Betania. Næst efter Simon Peter og Simon Zelotes, oplevede han de største nervøse spændinger, og da natten kom, var han helt udmattet. Men om morgenen var Mattæus meget jublede; Han var trods alt, en munter taber.

172:5.9 (1886.1) Thomas var den mest forvirrede og rådvilde af alle de tolv. Det meste af tiden, fulgte han bare med, stirrede på skuespillet og ærligt spekulerer på, hvad kunne være Mesterens motiv for at deltage i sådan en mærkelig demonstration. Dybt i sit hjerte betragtede han hele forestillingen som noget barnligt, hvis ikke ligefrem fjollet. Han havde aldrig set Jesus gøre noget lignende, og var ikke sikker på, hvordan han skulle forklare hans mærkelige adfærd på denne søndag eftermiddag. Da de nåede templet, havde Thomas udledt, at formålet med denne populære demonstration var at skræmme jødernes råd, så de ikke straks turde arrestere Mesteren. På vej tilbage til Betania tænkte Thomas meget, men sagde ikke noget. Ved sengetid havde Mesterens dygtighed i at iscenesætte dette tumultagtige indtog i Jerusalem begyndt at syntes ret humoristisk, og reaktionen opmuntrede ham meget.

172:5.10 (1886.2) Denne søndag startede som en stor dag for Simon Zelotes. Han så syner af vidunderlige gerninger i de kommende dage i Jerusalem, og heri havde han ret, men Simon drømte om etablering af et nyt nationalt styre for jøderne, med Jesus på Davids trone. Simon så nationalisterne træde i aktion, så snart riget blev udråbt, og sig selv som den øverste chef for de militære styrker som samledes i det nye rige. På vej ned fra Oliebjerget, forestillede han sig endda medlemmer af jødernes råd og alle deres sympatisører døde før solnedgang samme dag. Han troede virkelig, at noget stort vil ske. Han var den højstråbende i hele mængden. Ved femtiden om eftermiddagen var han en tavs, knust, og illusionsløs apostel. Han genvandt sig aldrig helt fra denne depression, som slog sig ned på ham som et resultat af denne dags chok, i hvert fald ikke før længe efter Mesterens opstandelse.

172:5.11 (1886.3) For Alpheus tvillinger var dette en perfekt dag. De nød virkelig det alt sammen hele vejen, og da de ikke var til stede under den stille gåtur rundt omkring i templet, undgik de meget af den antiklimaks, der fulgte uroen blandt folket. De kunne umuligt forstå den nedslåede opførsel blandt apostlene da de vendte tilbage til Betania samme aften. I tvillingerne hukommelse fremstod denne dag altid som den dag da de havde været tættest på himlen på jorden. Denne dag var det tilfredsstillende højdepunkt i hele deres karriere som apostle. Mindet om glæden af denne søndag eftermiddag førte dem videre gennem hele tragedien i denne begivenhedsrige uge, helt op til korsfæstelsen. Det var det mest værdige indtog tvillingerne kunne forestille sig af en konge; de nød hvert øjeblik af hele festspillet. De godkendt fuldt ud alt hvad de så og næret længe mindet om det.

172:5.12 (1886.4) Af alle apostlene, var Judas Iskariot den mest negativt påvirket af dette festlige indtog i Jerusalem. Hans sind var i en gærende splid på grund af Mesterens irettesættelse den foregående dag i forbindelse med Marias salvelse på højtiden i Simons hus. Judas var forarget med hele skuespillet. For ham virkede det barnligt, hvis ikke ligefrem latterligt. Da denne hævngerrige apostel betragtede denne søndag eftermiddag, forekom Jesus ham mere at ligne en klovn end en konge. Han var inderligt fornærmet over hele forestillingen. Han delte synspunkter med grækerne og romerne, der så ned på alle, der indvilligede i at ride på et æsel, eller et æselføl. På det tidspunkt da triumftoget var kommet ind i byen, havde Judas så godt som besluttet at opgive hele idéen om en sådan rige; han havde næsten besluttet at trække sig ud af alle sådanne farceagtige forsøg på at etablere himmelriget. Men så tænkte han på Lazarus opstandelse, og mange andre ting, og besluttede at blive med de tolv, i det mindste for endnu en dag. Desuden bar han posen, og han ville ikke desertere med de apostoliske midler i hånden. På vejen tilbage til Betania den aften syntes hans adfærd ikke mærkeligt, da alle apostlene var lige så nedslået og tavse.

172:5.13 (1887.1) Judas blev voldsomt påvirket af at hans venner blandt saddukæerne gjorde ham til grin. Ingen anden enkelt faktor påvirkede ham så stærkt, da han endelig besluttet at opgive Jesus og sine apostlevenner, som en vis episode, der fandt sted lige som Jesus nåede indgangen til byen: En fremtrædende saddukæer (en ven af Judas familie) styrtede op til ham i en ånd af skadefro latterliggørelse og dunkede ham på ryggen og sagde: "Hvorfor er du så bekymret, min gode ven? Op med humøret! og slut dig til os alle, mens vi hylder denne Jesus af Nazaret jødernes konge, når han rider gennem Jerusalems porte siddende på et æsel." Judas havde aldrig skrumpet fra forfølgelse, men han kunne ikke udholde denne form for latterliggørelse. Med den længe nærede følelse af hævnlyst der nu blev blandet med denne fatale frygt for latterliggørelse, den frygtelige og bange følelse af at skamme sig over sin Mester og sine medapostle. I sit hjerte, var denne ordineret ambassadør af riget allerede en desertør. Det forblev kun for ham at finde nogen brugbar undskyldning for en åben brud med Mesteren.

Foundation Info

Udskriv-egnet versionUdskriv-egnet version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Alle rettigheder forbeholdes.