Přečtěte si Kniha Urantia online

Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

 • Úvod
 • Díly knihy
 • Názvy kapitol
 • Obsah knihy
 • Předmluva
 • Kapitola 1 Vesmírný Otec
 • Kapitola 2 Podstata Boha
 • Kapitola 3 Vlastnosti Boha
 • Kapitola 4 Vztah Boha k Vesmíru
 • Kapitola 5 Vztah Boha k Jedinci
 • Kapitola 6 Věčný Syn
 • Kapitola 7 Vztah Věčného Syna k Vesmíru
 • Kapitola 8 Nekonečný Duch
 • Kapitola 9 Vztah Nekonečného Ducha k vesmíru
 • Kapitola 10 Rajská Trojice
 • Kapitola 11 Věčný Ostrov Ráj
 • Kapitola 12 Vesmír vesmírů
 • Kapitola 13 Posvátné sféry Ráje
 • Kapitola 14 Střední a Božský vesmír
 • Kapitola 15 Sedm supervesmírů
 • Kapitola 16 Sedm Hlavních Duchů
 • Kapitola 17 Sedm skupin Nejvyšších Duchů
 • Kapitola 18 Nejvyšší Osobnosti Trojice
 • Kapitola 19 Stejnorodé bytosti původu v Trojici
 • Kapitola 20 Boží Synové Ráje
 • Kapitola 21 Synové Ráje-Tvořitelé
 • Kapitola 22 Trinitarizovaní Boží Synové
 • Kapitola 23 Osamělí Poslové
 • Kapitola 24 Vyšší Osobnosti Nekonečného Ducha
 • Kapitola 25 Armády poslů prostoru
 • Kapitola 26 Pomocní Duchové Středního Vesmíru
 • Kapitola 27 Služba primárních supernafimů
 • Kapitola 28 Pomocní duchové supervesmírů
 • Kapitola 29 Upravovatelé vesmírné Energie
 • Kapitola 30 Osobnosti Velkého Vesmíru
 • Kapitola 31 Sbor Konečnosti
 • Kapitola 32 Evoluce Lokálních Vesmírů
 • Kapitola 33 Administrativa lokálních vesmírů
 • Kapitola 34 Mateřský Duch lokálního vesmíru
 • Kapitola 35 Boží Synové lokálního vesmíru
 • Kapitola 36 Nositelé Života
 • Kapitola 37 Osobnosti lokálního vesmíru
 • Kapitola 38 Pomocní duchové lokálního vesmíru
 • Kapitola 39 Serafské armády
 • Kapitola 40 Vzestupní Boží Synové
 • Kapitola 41 Fyzikální aspekty lokálního vesmíru
 • Kapitola 42 Energie—mysl a hmota
 • Kapitola 43 Souhvězdí
 • Kapitola 44 Celestinští umělečtí řemeslníci
 • Kapitola 45 Administrativa lokální soustavy
 • Kapitola 46 Řídící centrum lokální soustavy
 • Kapitola 47 Sedm obytných světů
 • Kapitola 48 Morontiální život
 • Kapitola 49 Obydlené planety
 • Kapitola 50 Planetární Princové
 • Kapitola 51 Planetární Adamové
 • Kapitola 52 Planetární epochy smrtelníků
 • Kapitola 53 Luciferova vzpoura
 • Kapitola 54 Problémy Luciferovy vzpoury
 • Kapitola 55 Sféry světla a života
 • Kapitola 56 Univerzální jednota
 • Kapitola 57 Vznik Urantie
 • Kapitola 58 Založení života na Urantii
 • Kapitola 59 Éra mořského života na Urantii
 • Kapitola 60 Urantia v éře raného suchozemského života
 • Kapitola 61 Éra savců na Urantii
 • Kapitola 62 Rané rasy předchůdce člověka
 • Kapitola 63 První lidská rodina
 • Kapitola 64 Evoluční barevné rasy
 • Kapitola 65 Dohled nad evolucí
 • Kapitola 66 Planetární Princ Urantie
 • Kapitola 67 Planetární vzpoura
 • Kapitola 68 Počátky civilizace
 • Kapitola 69 Prvotní lidské instituce
 • Kapitola 70 Vývoj lidských správních systémů
 • Kapitola 71 Rozvoj státu
 • Kapitola 72 Vládní systém na sousední planetě
 • Kapitola 73 Edenská zahrada
 • Kapitola 74 Adam a Eva
 • Kapitola 75 Pochybení Adama a Evy
 • Kapitola 76 Druhá zahrada
 • Kapitola 77 Midbytosti
 • Kapitola 78 Fialová rasa v době po Adamovi
 • Kapitola 79 Rozšíření Anditů na východ
 • Kapitola 80 Rozšíření Anditů na západ
 • Kapitola 81 Rozvoj moderní civilizace
 • Kapitola 82 Evoluce manželství
 • Kapitola 83 Instituce manželství
 • Kapitola 84 Manželství a rodinný život
 • Kapitola 85 Původy uctívání
 • Kapitola 86 Raný vývoj náboženství
 • Kapitola 87 Kulty duchů
 • Kapitola 88 Fetiše, talismany a magie
 • Kapitola 89 Hřích, obětování a vykoupení
 • Kapitola 90 Šamanismus─léčitelé a kněží
 • Kapitola 91 Vývoj modlitby
 • Kapitola 92 Pozdější vývoj náboženství
 • Kapitola 93 Machiventa Melkísedek
 • Kapitola 94 Melkísedekovo učení navýchodě
 • Kapitola 95 Učení Melkísedekovi v Levantě
 • Kapitola 96 Jahve─Bůh Hebrejců
 • Kapitola 97 Vývoj představ o Bohu mezi Hebrejci
 • Kapitola 98 Melkísedekovo učení na západě
 • Kapitola 99 Sociální problémy náboženství
 • Kapitola 100 Náboženství v lidské zkušenosti
 • Kapitola 101 Skutečná podstata náboženství
 • Kapitola 102 Základy náboženské víry
 • Kapitola 103 Realita náboženské zkušenosti
 • Kapitola 104 Růst koncepce Trojice
 • Kapitola 105 Božstvo a realita
 • Kapitola 106 Vesmírné úrovně reality
 • Kapitola 107 Původ a podstata Ladičů Myšlení
 • Kapitola 108 Poslání a působení Ladičů Myšlení
 • Kapitola 109 Vztah Ladičů k vesmírným tvorům
 • Kapitola 110 Vztah Ladičů k jednotlivým smrtelníkům
 • Kapitola 111 Ladič Myšlení a duše
 • Kapitola 112 Přežití osobnosti
 • Kapitola 113 Serafští strážci osudu
 • Kapitola 114 Serafský planetární řídící systém
 • Kapitola 115 Nejvyšší Bytost
 • Kapitola 116 Všemohoucí Nejvyšší
 • Kapitola 117 Bůh Nejvyšší
 • Kapitola 118 Nejvyšší a Konečný─čas a prostor
 • Kapitola 119 Poskytnutí Krista Michaela
 • Kapitola 120 Poskytnutí Michaela na Urantii
 • Kapitola 121 Údobí Michaelova poskytnutí
 • Kapitola 122 Narození a první roky Ježíše
 • Kapitola 123 Rané dětsví Ježíše
 • Kapitola 124 Pokročilé dětství Ježíše
 • Kapitola 125 Ježíš v Jerusalemu
 • Kapitola 126 Dva rozhodující roky
 • Kapitola 127 Léta dospívání
 • Kapitola 128 Ježíšovo rané mužství
 • Kapitola 129 Ježíšův pozdější život v dospělosti
 • Kapitola 130 Na cestě do Říma
 • Kapitola 131 Světová náboženství
 • Kapitola 132 Pobyt v Římě
 • Kapitola 133 Návrat z Říma
 • Kapitola 134 Přechodné roky
 • Kapitola 135 Jan Křtitel
 • Kapitola 136 Křest a čtyřicet dní
 • Kapitola 137 Pobývání v Galileji
 • Kapitola 138 Příprava poslů království
 • Kapitola 139 Dvanáct apoštolů
 • Kapitola 140 Vysvěcení dvanácti apoštolů
 • Kapitola 141 Počátky činnosti na veřejnosti
 • Kapitola 142 Pascha v Jerusalemu
 • Kapitola 143 Putování Samaří
 • Kapitola 144 V Gilbóe a v Dekapoli
 • Kapitola 145 Čtyři významné dny v Kafarnaumu
 • Kapitola 146 První poutní kázání v Galileji
 • Kapitola 147 Krátká návštěva Jerusalema
 • Kapitola 148 Příprava evangelistů v Betsaidě
 • Kapitola 149 Druhé poutní kázání
 • Kapitola 150 Třetí poutní kázání
 • Kapitola 151 Odpočívání a učení u moře
 • Kapitola 152 Události vedoucí ke krizi v Kafarnaumu
 • Kapitola 153 Krize v Kafarnaumu
 • Kapitola 154 Poslední dny v Kafarnaumu
 • Kapitola 155 Útěk přes severní Galilej
 • Kapitola 156 Pobyt v Týru a Sidónu
 • Kapitola 157 V Cesareje Filipovy
 • Kapitola 158 Proměnění na hoře
 • Kapitola 159 Putování po Dekapoli
 • Kapitola 160 Ródan z Alexandrie
 • Kapitola 161 Pokračování rozpravy s Ródanem
 • Kapitola 162 Na slavnosti stánků
 • Kapitola 163 Vysvěcení sedmdesáti v Magadanu
 • Kapitola 164 Na slavnosti posvěcení
 • Kapitola 165 Začíná misionářská činnost v Pereji
 • Kapitola 166 Poslední návštěva v severní Pereji
 • Kapitola 167 Návštěva Filadelfie
 • Kapitola 168 Vzkříšení Lazara
 • Kapitola 169 Poslední týden učení v Pelle
 • Kapitola 170 Království nebeské
 • Kapitola 171 Na cestě do Jerusalema
 • Kapitola 172 Vjezd do Jerusalema
 • Kapitola 173 Pondělí v Jerusalemu
 • Kapitola 174 Úterní ráno v chrámu
 • Kapitola 175 Poslední kázání v chrámu
 • Kapitola 176 Úterý večer na Olivové hoře
 • Kapitola 177 Středa, den odpočinku
 • Kapitola 178 Poslední den v Táboře
 • Kapitola 179 Poslední večeře
 • Kapitola 180 Rozmluva na rozloučenou
 • Kapitola 181 Poslední napomenutí a varování
 • Kapitola 182 V Getsemane
 • Kapitola 183 Zrada a zatčení Ježíše
 • Kapitola 184 Před Velkou radou
 • Kapitola 185 Ježíš před Pilátem
 • Kapitola 186 Krátce před ukřižováním
 • Kapitola 187 Ukřižování
 • Kapitola 188 V hrobce
 • Kapitola 189 Vzkříšení
 • Kapitola 190 Morontiální zjevení Ježíše
 • Kapitola 191 Zjevení apoštolům a ostatním vůdcům
 • Kapitola 192 Zjevení v Galileji
 • Kapitola 193 Poslední zjevení a nanebevstoupení
 • Kapitola 194 Seslání Ducha Pravdy
 • Kapitola 195 Po Pentekosté
 • Kapitola 196 Ježíšova víra
 • Foundation Info

  Verze pro tiskVerze pro tisk

  Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
  Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
  © Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.