Obsah knihy

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Obsah knihy

Obsah Stránka

Předmluva1

I. BOŽSTVO A BOŽSKOST2

II. BŮH3

III. PRVNÍ ZDROJ A STŘED4

IV. VESMÍRNÁ REALITA6

V. REALITY OSOBNOSTI8

VI. ENERGIE A MODEL9

VII. NEJVYŠŠÍ BYTOST10

VIII. BŮH SEDMIDÍLNÝ11

IX. BŮH KONEČNÝ12

X. BŮH ABSOLUTNÍ13

XI. TŘI ABSOLUTNA13

XII. TROJICE15

Díl I.
Střední vesmír a supervesmír

Obsah Stránka

1. Vesmírný Otec21

1. Jméno Otce22

2. Realita Boha23

3. Bůh je Vesmírný Duch25

4. Mystérium Boha26

5. Osobnost Vesmírného Otce27

6. Osobnost ve Vesmíru29

7. Duchodní Hodnota Konceptu Osobnosti31

2. Podstata Boha33

1. Nekonečnost Boha33

2. Věčná Dokonalost Otce35

3. Právo a Spravedlnost36

4. Boží Soucit38

5. Boží Láska38

6. Boží Laskavost40

7. Boží Pravda a Krása42

3. Vlastnosti Boha44

1. Všudypřítomnost Boha44

2. Nekonečná Moc Boha46

3. Vesmírná Vědomost Boha48

4. Nekonečnost Boha49

5. Nejvyšší Vláda Otce50

6. Nadřazenost Otce52

4. Vztah Boha k Vesmíru54

1. Vesmírný Postoj Otce54

2. Bůh a Příroda56

3. Neměnící se Charakter Boha57

4. Uvědomění si Boha58

5. Mylné Představy o Bohu59

5. Vztah Boha k Jedinci62

1. Přiblížení k Bohu62

2. Přítomnost Boha64

3. Skutečná Úcta65

4. Bůh v Náboženství66

5. Boží Vědomí68

6. Bůh Osobnosti70

6. Věčný Syn73

1. Identita Věčného Syna73

2. Podstata Věčného Syna74

3. Působení Otcovy Lásky75

4. Vlastnosti Věčného Syna76

5. Omezení Věčného Syna77

6. Mysl Ducha78

7. Osobnost Věčného Syna79

8. Uvědomění si Věčného Syna79

7. Vztah Věčného Syna k Vesmíru81

1. Okruh Duchovní Gravitace81

2. Správa Věčného Syna83

3. Vztah Věčného Syna k jedinci84

4. Božské plány pro dokonalost85

5. Duch poskytnutí86

6. Boží Synové Ráje87

7. NEJVYŠŠÍ ZJEVENÍ OTCE88

8. Nekonečný Duch90

1. Bůh působení90

2. Podstata Nekonečného Ducha92

3. Vztah Ducha k Otci a Synovi93

4. Duch božské služby94

5. Přítomnost Boha95

6. Osobnost Nekonečného Ducha96

9. Vztah Nekonečného Ducha k vesmíru98

1. Vlastnosti Třetího Zdroje a Středu98

2. Všudypřítomný Duch100

3. Vesmírný Manipulátor101

4. Absolutní mysl102

5. Působení mysli102

6. Okruh gravitace mysli103

7. Vesmírná reflexe105

8. Osobnosti Nekonečného Ducha105

10. Rajská Trojice108

1. Seberozdělování Prvotního Zdroje a Středu108

2. Zosobnění Božstva109

3. Tři osoby Božstva110

4. Trojné spojení Božstva112

5. Funkce Trojice113

6. Stálí synové Trojice114

7. Dohled Svrchovanosti115

8. Trojice za hranicemi konečna116

11. Věčný Ostrov Ráj118

1. Božské sídlo118

2. Podstata věčného Ostrova119

3. Horní Ráj120

4. Obvodový Ráj121

5. Dolní Ráj122

6. Dýchání prostoru123

7. Prostorové funkce Ráje124

8. Gravitační síla Ráje125

9. Jedinečnost Ráje126

12. Vesmír vesmírů128

1. Prostorové úrovně v hlavním vesmíru128

2. Území Neomezeného Absolutna130

3. Univerzální Gravitace131

4. Prostor a pohyb133

5. Prostor a čas134

6. Řízení vesmíru135

7. Část a celek137

8. Hmota, mysl a duch139

9. Osobní reality141

13. Posvátné sféry Ráje143

1. Sedm posvátných světů Otce144

2. Vztahy Otce ke světům147

3. Posvátné světy Věčného Syna149

4. Světy Nekonečného Ducha149

14. Střední a Božský vesmír152

1. Systém Ráj-Havona152

2. Struktura Havony154

3. Světy Havony155

4. Tvorové ve Středním Vesmíru156

5. Život v Havoně158

6. Účel Středního Vesmíru160

15. Sedm supervesmírů164

1. Prostorová úroveň supervesmíru164

2. Organizace supervesmírů165

3. Supervesmír Orvonton167

4. Mlhoviny—předchůdci vesmírů169

5. Původ kosmických těles170

6. Sféry prostoru172

7. Architektonické sféry174

8. Kontrola a regulace energie175

9. Okruhy supervesmírů176

10. Vládci supervesmírů178

11. Poradní shromáždění179

12. Nejvyšší soudy180

13. Vlády sektorů181

14. Účely sedmi supervesmírů181

16. Sedm Hlavních Duchů184

1. Vztah k trojjediné Božskosti185

2. Vztah k Nekonečnému Duchu185

3. Individuálnost a různorodost Hlavních Duchů186

4. Vlastnosti a funkce Hlavních Duchů189

5. Vztah ke tvorům190

6. Kosmická mysl191

7. Morálka, ctnost a osobnost192

8. Osobnost Urantie194

9. Realita lidského vědomí195

17. Sedm skupin Nejvyšších Duchů197

1. Sedm Nejvyšších Jednatelů198

2. Majeston—hlava systému reflexe199

3. Duchové reflexe200

4. Pomocníci reflektivního vyobrazení202

5. Sedm Okruhových Duchů202

6. Tvořiví Duchové lokálních vesmírů203

7. Pomocní duchové mysli205

8. Funkce Nejvyšších Duchů205

18. Nejvyšší Osobnosti Trojice207

1. Trinitizovaní Důvěrníci Svrchovanosti207

2. Věčně Věční208

3. Věčně Moudří209

4. Věčně Dokonalí210

5. VĚČNĚ SOUČASNÍ211

6. Věčně Jednotní212

7. Věčně Věrní213

19. Stejnorodé bytosti původu v Trojici214

1. Synové Trojice-Učitelé214

2. Zdokonavatelé Moudrosti215

3. Božští Poradci216

4. Univerzální Cenzoři217

5. Inspirovaní Duchové Trojice219

6. Narozeni v Havoně221

7. Obyvatelé Ráje222

20. Boží Synové Ráje223

1. Sestupní Boží Synové223

2. Autoritativní Synové224

3. Justiční činnost226

4. Úřední mise226

5. Poskytnutí Rajských Božích Synů227

6. Poskytování v podobě smrtelníků228

7. Synové Trojice-Učitelé230

8. Služba Daynalů v lokálních vesmírech231

9. Planetární služba Daynalů231

10. Společná služba Rajských Synů232

21. Synové Ráje-Tvořitelé234

1. Původ a podstata Synů Tvořitelů234

3. Tvořitelé lokálních vesmírů235

3. Pravomoc v lokálním vesmíru237

4. Poskytnutí Michaelů239

5. Vztah Synů-Vládců k vesmíru240

6. Osud Vládců Michaelů241

22. Trinitarizovaní Boží Synové243

1. Synové, pojati Trojicí243

2. Mocní Poslové245

3. Ti s Velkou Autoritou246

4. Ti beze Jména a Čísla246

5. Trinitarizovaní Opatrovatelé247

6. Trinitarizovaní Velvyslanci248

8. Metoda trinitarizování249

9. Synové, trinitarizovaní tvory251

9. Celestinští Strážci252

10. Asistenti Vznešených Synů253

23. Osamělí Poslové256

1. Podstata a původ Osamělých Poslů256

2. Funkce Osamělých Poslů257

3. Služba Osamělých Poslů v čase a prostoru260

4. Speciální služba Osamělých Poslů262

24. Vyšší Osobnosti Nekonečného Ducha264

1. Kontroloři vesmírných okruhů265

2. Sčítací Komisaři266

3. Osobní Pomocníci Nekonečného Ducha268

4. PŘIDRUŽENÍ INSPEKTOŘI268

5. Přidělení Strážci268

6. Průvodci Absolventů269

7. Původ Průvodců Absolventů270

25. Armády poslů prostoru273

1. Servitalové Havony273

2. Univerzální Usmiřovatelé275

3. Dalekosáhlá služba Usmiřovatelů276

4. Techničtí Poradci279

5. Opatrovatelé záznamů v Ráji281

6. Celestinští Zaznamenatelé281

7. Morontiální Průvodci282

8. Rajští Průvodci283

26. Pomocní Duchové Středního Vesmíru285

1. Pomocní Duchové285

2. Mocní supernafimové286

3. Terciární supernafimové288

4. Sekundární supernafimové289

5. Pomocníci poutníků291

6. Průvodci ke Svrchovanosti292

7. Průvodci k Trojici292

8. Průvodci k Synovi293

9. Průvodci k Otci294

10. Poradci a konzultanti295

11. Podporovateké odpočinku296

27. Služba primárních supernafimů298

1. Iniciátoři odpočinku299

2. Vedoucí úkolů300

3. Interpreti etiky300

4. Usměrňovatelé chování301

5. Opatrovatelé vědomostí301

6. Profesoři filozofie302

7. Dirigenti úcty303

28. Pomocní duchové supervesmírů306

1. Terciafimové306

2. Omniafimové307

3. Sekunafimové307

4. Primární sekunafimové307

5. Sekundární sekunafimové310

6. Terciární sekunafimové313

7. Služba sekunafimů317

29. Upravovatelé vesmírné Energie319

1. Sedm Nejvyšších Upravovatelů Eenergie320

2. Hlavní Centra Energie320

3. Oblast působení ENERGETICKÝCH CENTER322

4. Hlavní Fyzičtí Kontroloři324

5. Hlavní Organizátoři Síly329

30. Osobnosti Velkého Vesmíru330

1. Rajská klasifikace živých bytostí330

2. Registr osobností Uversy334

3. Kolonie laskavosti338

4. Vzestupní smrtelníci340

31. Sbor Konečnosti345

1. Narození v Havoně346

2. Gravitační Poslové346

2. Zdokonalení smrtelníci347

4. Adoptovaní serafové348

5. Zdokonalení Materiální Synové349

6. Zdokonalené midbytosti349

7. Evangelové Světla349

8. Trannscendentálové350

9. Architekti Hlavního Vesmíru351

10. Putování v Nekonečnosti352

Díl II.
Lokální Vesmír

Obsah Stránka

32. Evoluce Lokálních Vesmírů357

1. Fyzický vznik vesmírů357

2. Organizace vesmíru358

3. Záměr evoluce360

4. Vztah Boha k lokálnímu vesmíru362

5. Věčný a božský záměr364

33. Administrativa lokálních vesmírů366

1. Michael Nebadonský366

2. Vládce Nebadonu367

3. Vesmírný Syn a Duch368

4. Gabriel—vedoucí výkonné moci369

5. Velvyslanci Trojice370

6. Všeobecná administrativa371

7. Soudy Nebadonu372

8. Zákonodárné a výkonné funkce373

34. Mateřský Duch lokálního vesmíru374

1. Zosobnění Tvořivého Ducha374

2. Podstata Božského Pečovatele375

3. Syn a Duch v čase a prostoru376

4. Okruhy lokálního vesmíru377

5. Působení Ducha379

6. Duch v člověku380

7. Duch a tělo382

35. Boží Synové lokálního vesmíru384

1. Otec Melkísedek384

2. Synové Melkísedekové385

3. Světy Melkísedeků387

4. Speciální práce Melkísedeků388

5. Synové Vorondadekové389

6. Otcové souhvězdích390

7. Světy Vorondadeků391

8. Synové Lanonandekové392

9. Vládci Lanonandekové393

10. Světy Lanonandeků394

36. Nositelé Života396

1. Původ a podstata Nositelů Života396

2. Světy Nositelů Života397

3. Transplantace života399

4. Melkísedekovi Nositelé Života400

5. Sedm pomocných duchů mysli401

6. Živé síly403

37. Osobnosti lokálního vesmíru406

1. Vesmírní Pomocníci406

2. Oslnivé Večerní Hvězdy407

3. Archandělé408

4. Nejvyšší Asistenti409

5. Vysocí Komisaři410

6. Celestinští Dohlížitelé412

7. Učitelé obytných světů413

8. Vyšší duchovní řády413

9. Trvalí obyvatelé lokálního vesmíru414

10. Ostatní skupiny lokálního vesmíru416

38. Pomocní duchové lokálního vesmíru418

1. Původ serafů418

2. Podstata andělů419

3. Neodhalení andělé420

4. Serafské světy420

5. Výuka serafů420

6. Serafská organizace421

7. Cherubové a sanobimové422

8. Evoluce cherubů a sanobimů423

9. Midbytosti424

39. Serafské armády426

1. Nejvyšší serafové427

1. Nadřízení serafové429

3. Vedoucí serafové432

4. Administrativní serafové434

5. Planetární pomocníci436

6. Přechodní pečovatelé439

7. Serafové budoucnosti440

8. Osud serafů440

9. Serafský sbor završení441

40. Vzestupní Boží Synové443

1. Evoluční serafové443

2. Vzestupní Materiální Synové444

3. Přemístěné midbytosti444

4. Osobní adiči Myšlení444

5. Smrtelníci času a prostoru445

6. Důvěryhodní Boží Synové447

7. Smrtelníci, spojeni s Otcem448

8. Smrtelníci, spojeni se Synem449

9. Smrtelníci, spojeni s Duchem450

10. Osud vzestupných tvorů452

41. Fyzikální aspekty lokálního vesmíru455

1. Energetická Centra Nebadonu455

2. Fyzičtí Kontroloři Satanie456

3. Naši hvězdní společníci458

4. Hustota slunce459

5. Sluneční záření460

6. Vápník—poutník vesmíru461

7. Zdroje sluneční energie463

8. Energetické reakce na slunci464

9. Stabilita slunce465

10. Původ obydlených světů465

42. Energie—mysl a hmota467

1. Rajské síly a energie467

2. Univerzální neduchovní energetické systémy
(fyzické energie)
469

3. Klasifikace hmoty471

4. Přeměny energie a hmoty472

5. Projevy vlnové energie474

6. Ultimatony,elektrony a atomy476

7. Atomová hmota477

8. Soudržnost atomů478

9. Naturální filozofie479

10. Univerzální neduchovní energetické systémy
(Systémy materiální mysli)
480

11. Vesmírné mechanismy481

12. Struktura a forma—nadvláda mysli483

43. Souhvězdí485

1. Hlavní sféra souhvězdí485

2. Vládní sytém souhvězdí487

3. Nejsvrchovanější Norlatiadeku488

4. Hora setkání—Věčně Věrný489

5. Otcové Edentie po Luciferově vzpouře490

6. Boží zahrady492

7. Univitatiové493

8. Vzdělávací světy Edentie493

9. Občanství Edentie495

44. Celestinští umělečtí řemeslníci497

1. Celestinští hudebníci499

2. Nebeští interpretové500

3. Božští stavitelé501

4. Zaznamenatelé myšlenek503

5. Manipulátoři energie504

6. Návrháři a dekoratéři506

7. Harmonizátoři507

8. Cíle smrtelníků a morontiální úspěchy507

45. Administrativa lokální soustavy509

1. Přechodné vzdělávací světy509

2. Vládce soustavy511

3. Vládní systém soustavy512

4. Rada dvaceti čtyř513

5. Materiální Synové514

6. Adamická výuka vzestupných tvorů515

7. Školy Melkísedeků517

46. Řídící centrum lokální soustavy519

1. Fyzické aspekty Jerusemu519

2. Fyzické rysy Jerusemu520

3. Vysílání Jerusemu522

4. Obytné a administrativní zóny522

5. Okruhy Jerusemu523

6. Čtverce: administrativní-řídící zóny527

7. Obdélníky—spornagiové527

8. Jerusemské trojúhelníky528

47. Sedm obytných světů530

1. Svět konečných530

2. Zkušební útulek531

3. První obytný svět532

4. Druhý obytný svět534

5. Třetí obytný svět535

6. Čtvrtý obytný svět536

7. Pátý obytný svět537

8. Šestý obytný svět537

9. Sedmý obytný svět538

10. Občanství Jerusemu539

48. Morontiální život541

1. Morontiální materiály541

2. Kontroloři morontiální energie542

3. Morontiální Průvodci545

4. Instruktoři návratu547

5. Učitelé Obytných Světů550

6. Serafové morontiálních světů—přechodní pečovatelé551

7. Morontiální mota556

8. Morontiální progresisté557

49. Obydlené planety559

1. Planetární život559

2. Planetární fyzické typy560

3. Světy nedýchajících tvorů563

4. Evoluční tvorové vlastní vůle564

5. Planetární skupiny smrtelníků565

6. Odchod z pozemského života568

50. Planetární Princové572

1. Poslání Princů572

2. Planetární správa573

3. Princův osobní personál574

4. Hlavní centrum a školy planety575

5. Progresivní civilizace576

6. PLanetární kultura578

7. Odměny za izolaci578

51. Planetární Adamové580

1. Původ a podstata Materiálních Božích Synů580

2. Přeprava Planetárních Synů582

3. Poslání Adamů582

4. Šest evolučních ras584

5. Rasové míšení—
poskytnutí adamické krve
585

6. Edenský režim586

7. Sjednocená správa587

52. Planetární epochy smrtelníků589

1. Člověk primitivní589

2. Člověk v epoše po příchodu Planetárního Prince591

3. Člověk v epoše po příchodu Adama592

4. Člověk v epoše po oříchodu Autoritativního Syna594

5. Člověk v epoše po příchodu poskytnutého Syna595

6. Urantia v epoše po příchodu poskytnutého Syna597

7. Člověk v epoše po příchodu Syna-Učitele598

53. Luciferova vzpoura601

1. Vůdcové vzpoury601

2. Příčiny vzpoury602

3. Luciferův Manifest603

4. Vypuknutí vzpoury604

5. Podstata konfliktu605

5. Věrný velitel serafů606

7. Historie vzpoury607

8. Syn Člověka na Urantii609

9. Současný stav vzpoury610

54. Problémy Luciferovy vzpoury613

1. Opravdová a falešná svoboda613

2. Odcizení svobody614

3. Odklad spravedlnosti615

4. Odklad milosti615

5. Moudrost odkladu617

6. Triumf lásky618

55. Sféry světla a života621

1. Morontiální chrám622

2. Smrt a přeměna623

3. Zlatý věk624

4. Reorganizace řízení626

5. Vrchol materiálního rozvoje629

6. Individuální smrtelník630

7. První etapa, neboli etapa planety631

8. Druhá etapa,neboli etapa soustavy632

9. Třetí etapa,neboli etapa souhvězdí633

10. Čtvrtá etapa,neboli etapa lokálního vesmíru634

11. Etapy malého a velkého sektoru635

12. Sedmá etapa, neboli etapa supervesmíru636

56. Univerzální jednota637

1. Fyzická koordinace637

2. Intelektuální jednota638

3. Duchovní sjednocení639

4. Sjednocení osobnosti639

5. Jednota Božstva640

6. Sjednocení evolučního Božstva641

7. Univerzální důsledky evoluce642

8. Nejvyšší sjednotitel643

9. Univerzální absolutní jednota644

10. Pravda, krása a dobro646

Díl III.
Historie Urantie

Obsah Stránka

57. Vznik Urantie651

1. Mlhovina Andronovera651

2. Primární stadium mlhoviny652

3. Sekundární stadium mlhoviny653

4. Terciární a kvartová stadia654

5. Vznik Monmatie—sluneční soustavy Urantie655

6. Stadia sluneční soustavy—éra formování planet657

7. Éra meteoritů—vulkanická období
Počáteční planetární atmosféra
658

8. Stabilizace kúry
Období zemětřeseních
Světový oceán a první kontinent
660

58. Založení života na Urantii664

1. Předpoklady fyzického života664

2. Atmosféra Urantie665

3. Prostorové prostředí666

4. Éra počátku života667

5. Kontinentální posun668

6. Přechodové období669

7. Kniha geologické historie670

59. Éra mořského života na Urantii672

1. Počátky mořského života v mělkých mořích
Doba trilobitů
673

2. První etapa kontinentálních záplav
Období bezobratlových živočichů
674

3. Druhá etapa velkých záplav
Období korálů—éra ramenonožců
676

4. Období velkého vynoření pevniny
Éra rostlinného života na pevnině
Epocha ryb
678

5. Období posunování zemské kůry
Kamenouhelné období kapradinových lesů
Éra žab
680

6. Období přechodného klimatu
Údobí semenných rostlin
Epocha biologického strádání
682

60. Urantia v éře raného suchozemského života685

1. Epocha prvních plazů685

2. Období pozdních plazů687

3. Období křídy
Údobí kvetoucích rostlin
Éra ptáků
688

4. Konec křídového období691

61. Éra savců na Urantii693

1. Údobí nové kontinentální pevniny
Éra raných savců
693

2. Novodobé záplavy
Období pokročilých savců
694

3. Stadia formování současných hor
Éra slona a koně
696

4. Stadia novodobého vyzvednutí kontinentů
Poslední velké stěhování savců
698

5. Začátek doby ledové699

6. Primitivní člověk v době ledové700

7. Pokračování doby ledové700

62. Rané rasy předchůdce člověka703

1. Rané druhy lemurů703

2. Raní předkové člověka703

3. Přechodní předchůdci člověka704

4. Primáti706

5. První lidé707

6. Evoluce lidské mysli709

7. Přiznání statusu obydlený svět709

63. První lidská rodina711

1. Andon a Fonta711

2. Útěk dvojčat712

3. Andonova rodina713

4. Andonské klany713

5. Rozptýlení Andonitů715

6. Onagar─první učitel pravdy715

7. Věčný život Andona a Fonty717

64. Evoluční barevné rasy718

1. Původní Andonité718

2. Foxhalské kmeny719

3. Badonanské kmeny720

4. Neandertálské rasy720

5. Původ barevných ras722

6. Šest sangikských ras Urantie722

7. Rozptýlení barevných ras726

65. Dohled nad evolucí730

1. Funkce Nositelů Života730

2. Evoluční panorama731

3. Podpora evoluce733

4. Urantijská epopej734

5. Proměnlivosti evoluce života736

6. Evoluční metody života737

7. Evoluční úrovně mysli738

8. Evoluce v čase a prostoru739

66. Planetární Princ Urantie741

1. Princ Kaligastia741

2. Personál Prince742

3. Dalamatia─město Prince743

4. Počáteční období činnosti setniny743

5. Organizace setniny745

6. Vládnutí Prince749

7. Život v Dalamatii750

8. Neštěstí, způsobené Kaligastiou752

67. Planetární vzpoura754

1. Kaligastiova zrada754

2. Začátek vzpoury755

3. Sedm rozhodujících let756

4. Kaligastiova setnina po vzpouře757

5. Přímé důsledky vzpoury758

6. Van─nezlomný759

7. Dlouhodobé důsledky hříchu760

8. Lidský hrdina vzpoury761

68. Počátky civilizace763

1. Ochranné společenství763

2. Faktory sociálního rozvoje764

3. Společenské důsledky strachu z duchů766

4. Evoluce mravů767

5. Metody využívání půdy─prostředky k bytí768

6. Evoluce kultury769

69. Prvotní lidské instituce772

1. Základní lidské instituce772

2. Počátky průmyslu773

3. Dělba práce773

4. Počátky obchodu775

5. Vznik kapitálu775

6. Význam ohně pro civilizaci777

7. Využívání zvířat778

8. Otroctví jako faktor civilizace778

9. Soukromé vlastnictví780

70. Vývoj lidských správních systémů783

1. Vznik válek783

2. Společenský význam války785

3. První lidská společenství787

4. Klany a kmeny788

5. Počátky správních systémů788

6. Vláda monarchie789

7. Primitivní kluby a tajné spolky790

8. Společenské třídy792

9. Lidská práva793

10. Vývoj soudnictví794

11. Zákony a soudy796

12. Rozdělení občanské moci797

71. Rozvoj státu800

1. Začátky státu800

2. Evoluce parlamentní vlády801

3. Ideály státnosti803

4. Rozvoj civilizace804

5. Evoluce konkurence805

6. Motiv zisku805

7. Vzdělání806

8. Carakter státnosti806

72. Vládní systém na sousední planetě808

1. Kontinentální národ808

2. Politické uspořádání809

3. Rodinný život811

4. Vzdělávací systém812

5. Organizace průmyslu813

6. Pojištění na stáříÍ814

7. Daně815

8. SPECIÁLNÍ VYSOKÉ ŠKOLY816

9. Systém všeobecného volebního práva817

10. Řešení trestné činnosti818

11. Vojenská připravenost818

12. Ostatní národy819

73. Edenská zahrada821

1. Nodité a Amadonité821

2. Plánování Zahrady822

3. Umístění Zahrady823

4. Vybudování Zahrady823

5. Zahradní obydlí824

6. Strom života825

7. Osud Edenu826

74. Adam a Eva828

1. Adam a Eva na Jerusemu828

2. Příchod Adama a Evy829

3. Adam a Eva se seznamují s planetou830

4. První nepokoje832

5. Vládnutí Adama833

6. Rodinný život Adama a Evy834

7. Život v Zahradě835

8. Legenda o stvoření světa836

75. Pochybení Adama a Evy839

1. Problém Urantie839

2. Kaligastiovo spiknutí840

3. Pokušení Evy841

4. Uvědomění si přestupku842

5. Důsledky přestupku843

6. Adam a Eva odcházejí ze Zahrady844

7. Sesazení Adama a Evy845

8. Takzvaný dědičný hřích845

76. Druhá zahrada847

1. Příchod Edenitů do Mezopotámie847

2. Kain a Ábel848

3. Život v Mezopotámii849

4. Fialová rasa850

5. Smrt Adama a Evy851

6. Pokračování života Adama a Evy853

77. Midbytosti855

1. Prvotné midbytosti855

2. Noditská rasa856

3. Babylonská věž858

4. Centrum civilizace Noditů859

5. Adamson a Ratta861

6. Sekundární Midbytosti862

7. Rebelující midbytosti863

8. Sjednocené midbytosti864

9. Trvalí obyvatelé Urantie865

78. Fialová rasa v době po Adamovi868

1. Rozdělení ras a kultur868

2. Adamité ve druhé zahradě869

3. První migrace Adamitů870

4. Andité871

5. Migrace Anditů872

6. Poslední stěhování Anditů873

7. Povodně v Mezopotámii874

8. Sumerové─poslední Andité875

79. Rozšíření Anditů na východ878

1. Andité Turkestánu878

2. Podrobení Indie Andity879

3. Drávidská Indie881

4. Invaze Árijců do Indie882

5. Červená a žlutá rasa883

6. Počátek čínské civilizace884

7. Andité vnikají do Číny886

8. Pozdější čínská civilizace887

80. Rozšíření Anditů na západ889

1. Adamité vnikají do Evropy889

2. Klimatické a geologické změny890

3. Kromaňonský modrý člověk891

4. Invaze Anditů do Evropy892

5. Andité pokoří severní Evropu893

6. Andité na březích Nilu894

7. Andité na ostrovech Středozemního mořeMOŘE895

8. Dunajští Andonité896

9. Tři bílé rasy897

81. Rozvoj moderní civilizace900

1. Kolébka civilizace900

2. Nástroje civilizace901

3. Města, výroba a obchod903

4. Smíšené rasy904

5. Kulturní společnost905

6. Zachování civilizace906

82. Evoluce manželství913

1. Instinkt páření913

2. Omezující tabu914

3. Rané manželské mravy915

4. Manželství uzavíraná z majetkových důvodů917

5. Endogamiea exogamie918

6. Směšování ras919

83. Instituce manželství922

1. Manželství jako společenská instituce922

2. Nnámluvy a zasnoubení923

3. Koupě a věno923

4. Svatební obřad924

5. Polygamie925

6. Opravdová monogamie─manželství v páru927

7. Zrušení manželského svazku928

8. Idealizace manželství929

84. Manželství a rodinný život931

1. Primitivní párové svazky931

2. Raný matriarchát932

3. Rodina v době patriarchátu933

4. Postavení ženy v rané společnosti935

5. Žena pod vlivem vyvíjejících se mravů936

6. Partnerství muže a ženy938

7. Ideály rodinného života939

8. Nebezpečí sebeuspokojování942

85. Původy uctívání944

1. Uctívání kamenů a kopců944

2. Uctívání rostlin a stromů945

3. Uctívání zvířat946

4. Uctívání přírodních živlů946

5. Uctívání nebeských těles947

6. Uctívání člověka948

7. Pomocní duchové úcty a moudrosti948

86. Raný vývoj náboženství950

1. Náhoda:štěstí a smůla950

2. Zosobnění náhody951

3. Smrt─nevysvětlitelná952

4. Představa o dalším životě po smrti952

5. Pojem démon-duše953

6. Prostředí démonů-duchů955

7. Funkce primitivního náboženství956

87. Kulty duchů958

1. Strach z duchů958

2. Usmiřování duchů959

3. Uctívání předků960

4. Dobří a zlí duchové961

5. Evoluce kultu duchů962

6. Zaklínání a vymítání963

7. Podstata kultu965

88. Fetiše, talismany a magie967

1. Víra ve fetiše967

2. Evoluce fetiše968

3. Totemismus970

4. Magie970

5. Magické talismany971

6. Magické rituály972

89. Hřích, obětování a vykoupení974

1. Tabu974

2. Koncepce hříchu975

3. Odříkání a pokora976

4. Původy obětování977

5. Obětování a kanibalismus978

6. Evoluce obětování lidí980

7. Změny v obětování lidí981

8. Vykoupení a úmluvy982

9. Obětování a svátosti983

10. Odpuštění hříchu984

90. Šamanismus─léčitelé a kněží986

1. První šamani─léčitelé986

2. Rituály šamanů987

3. Teorie nemoci a smrti v šamanismu989

4. Medicína v době šamanů990

5. Kněží a rituály992

91. Vývoj modlitby994

1. Primitivní modlitba994

2. Vývoj modlitby995

3. Modlitba a druhé „Já“996

4. Etické modlení997

5. Sociální důsledky modlitby998

6. Působení modlitby999

7. Mysticismus, extáze a vnuknutí1000

8. Modlení jako osobní zkušenost1001

9. Podmínky pro účinnou modlitbu1002

92. Pozdější vývoj náboženství1003

1. Evoluční podstata náboženství1003

2. Náboženství a mravy1004

3. Podstata evolučního náboženství1005

4. Dar zjevení1007

5. Významní náboženští vůdci1008

6. Sdružená náboženství1010

7. Další vývoj náboženství1012

93. Machiventa Melkísedek1014

1. Inkarnace Machiventy1014

2. Mudrc Šálemský1015

3. Melkísedekovo učení1016

4. Náboženství Šálemu1017

5. Volba Abrahama1018

6. Melkísedekova úmluva s Abrahamem1020

7. Melkísedekovi misionáři1021

8. Odchod Melkísedeka1022

9. Po odchodu Melkísedeka1022

10. Současný status Machiventy Melkísedeka1024

94. Melkísedekovo učení navýchodě1027

1. Šálemské učení ve védské Indii1027

2. Bráhmanismus1028

3. Bráhmanská filozofie1030

4. Hinduistické náboženství1031

5. Boj za pravdu v Číně1032

6. Lao-c`a Konfucius1033

7. Gautama Siddhártha1035

8. Buddhistická víra1036

9. Rozšíření Buddhismu1037

10. Náboženství v Tibetu1038

11. Buddhistická Filozofie1038

12. Koncepce Boha v Buddhismu1040

95. Učení Melkísedekovi v Levantě1042

1. Šálemské náboženství v Mezopotámii1042

2. Rané egyptské náboženství1043

3. Evoluce mravů1045

4. Učení Amenemopa1046

5. Pozoruhodný Achnaton1047

6. Šálemské učení v Iránu1049

7. Šálemské Učení v Arábii1050

96. Jahve─Bůh Hebrejců1052

1. Představy Božstva u Semitů1052

2. Semitské Národy1054

3. Nesrovnatelný Mojžíš1055

4. Prohlášení Jahveho1056

5. Učení Mojžíše1057

6. Koncepce Boha po Mojžíšově smrti1059

7. Žalmy a Kniha Jób1060

97. Vývoj představ o Bohu mezi Hebrejci1062

1. Samuel─první z hebrejských proroků1062

2. Elijáš a Elíša1064

3. Jahve a Baal1064

4. Ámos a Ozeáš1065

5. První Izajáš1066

6. Neohrožený Jeremjáš1067

7. Druhý Izajáš1068

8. Náboženská a světská historie1070

9. Hebrejská historie1071

10. Hebrejské náboženství1075

98. Melkísedekovo učení na západě1077

1. Šálemské náboženství u Řeků1077

2. ŘECKÉ FILOZOFICKÉ MYŠLENÍ1078

3. Melkísedekovo učení v Římě1080

4. Mysterijní kulty1081

5. Kult Mithry1082

6. Mithraismus a křesťanství1083

7. Křesťanské náboženství1083

99. Sociální problémy náboženství1086

1. Náboženství a sociální přestavba1086

2. Slabina institucionálního náboženství1087

3. Náboženství a věřící1088

4. Potíže přechodného období1089

5. Sociální sspekty náboženství1090

6. Institucionální náboženství1092

7. Přínos náboženství1092

100. Náboženství v lidské zkušenosti1094

1. Náboženský růst1094

2. Duchovní růst1095

3. Koncepce vyšší hodnoty1096

4. Problémy růstu1097

5. Konverze a mysticismus1098

6. Příznaky náboženského života1100

7. Vrchol náboženského života1101

101. Skutečná podstata náboženství1104

1. Opravdové náboženství1104

2. Podstata náboženství1105

3. Charakteristické rysy náboženství1107

4. Omezení zjevení1109

5. Náboženství, rozšířeno zjevením1110

6. Vzrůstající náboženská zkušenost1111

7. Osobní filozofie náboženství1113

8. Víra a přesvědčení1114

9. Náboženství a morálka1115

10. Náboženství jako osvoboditel člověka1116

102. Základy náboženské víry1118

1. Jistoty víry1118

2. Zbožnost a realita1119

3. Vědomost, moudrost a prozíravost1121

4. Fakt zkušenosti1123

5. Nadřazenost účelového potenciálu1123

6. Jistoty duchovní víry1124

7. Jistoty božskosti1126

8. Důkazy duchovnosti1127

103. Realita náboženské zkušenosti1129

1. Filozofie náboženství1129

2. Náboženství a jedinec1130

3. Náboženství a lidská rasa1132

4. Duchovní spojení1133

5. Původ ideálů1133

6. Filozofická koordinace1135

7. Věda a náboženství1137

8. Filozofie a náboženství1140

9. Podstata náboženství1140

104. Růst koncepce Trojice1143

1. Urantijské koncepce Trojice1143

2. Jednota Trojice a pluralita Božstva1145

3. Trojice a trojjedinosti1146

4. Sedm trojjediností1147

5. Trojitá spojenectví1151

105. Božstvo a realita1152

1. Filozofická koncepce „Já Jsem“1152

2. Já Jsem─Trojjediný a Sedmidílný1153

3. Sedm absoluten nekonečnosti1155

4. Jednota, dvojitost a trojjedinost1157

5. Rozšíření konečné reality1158

6. Důsledky rozšíření konečné reality1159

7. Vznikání transcendentálních podstat1159

106. Vesmírné úrovně reality1162

1. Primární spojení konečných funkčních podstat1163

2. Sekundární nejvyšší konečná integrace1164

3. Transcendentální terciární spojení reality1165

4. Konečná kvartová integrace1166

5. Pátá úroveň─fáze koabsolutního spojení1167

6. Šestá úroveň─absolutní fáze spojení1167

7. Konečnost osudu1168

8. Trojice Trojic1170

9. Existenciální nekonečné sjednocení1173

107. Původ a podstata Ladičů Myšlení1176

1. Původ Ladičů Myšlení1177

2. Kategorizace Ladičů1178

3. Divinington─domov Ladičů1179

4. Podstata a přítomnost Ladičů1180

5. Inteligence Ladičů1181

6. Ladiči jako ryzí duchové1182

7. Ladiči a osobnost1183

108. Poslání a působení Ladičů Myšlení1185

1. Výběr a pověření1185

2. Předpoklady pro pobývání Ladiče1186

3. Organizace a řízení1188

4. Vztah k jiným duchovním vlivům1190

5. Poslání Ladičů1191

6. Bůh v člověku1192

109. Vztah Ladičů k vesmírným tvorům1195

1. Vývoj Ladičů1195

2. Samočinní Ladiči1196

3. Vztah Ladičů k typům smrtelníků1197

4. Ladiči a lidská osobnost1198

5. Materiální překážky pro zavedení Ladiče1199

6. Přetrvání opravdových hodnot1200

7. Osud osobních Ladičů1201

110. Vztah Ladičů k jednotlivým smrtelníkům1203

1. Pobývání ve smrtelné mysli1203

2. Ladiči a lidská vůle1204

3. Spolupráce s Ladičem1205

4. Činnost Ladiče v mysli1207

5. Mylné představy o působení Ladiče1207

6. Sedm psychických okruhů1209

7. Dosažení nesmrtelnosti1212

111. Ladič Myšlení a duše1215

1. Mysl jako aréna volby1216

2. Podstata duše1217

3. Vyvíjející se duše1218

4. Vnitřní život1219

5. Posvěcení volby1221

6. Lidský paradox1221

7. Problém Ladiče1223

112. Přežití osobnosti1225

1. Osobnost a realita1226

2. Vnitřní „Já“1227

3. Fenomén smrti1229

4. Ladiči po smrti1231

5. Přežití lidského „Já“1232

6. Morontiální „Já“1235

7. Splynutí s Ladičem1237

113. Serafští strážci osudu1241

1. Strážní andělé1241

2. Strážci osudu1242

3. Vztah k jiným duchovním vlivům1244

4. Oblasti působení serafů1245

5. Serafská služba smrtelníkům1245

6. Strážní andělé po smrti1246

7. Serafové a vzestup1248

114. Serafský planetární řídící systém1250

1. Svrchovanost Urantie1250

2. Rada planetárních správců1251

3. Místní hlavní správce1252

4. Nejvyšší pozorovatel1253

5. Planetární řídící systém1254

6. Hlavní serafové planetárního dozoru1254

7. Záložní sbor osudu1257

115. Nejvyšší Bytost1260

1. Relativita koncepčních rámců1260

2. Absolutní podstata svrchovanosti1261

3. Původní, aktuální a potenciální1261

4. Zdroje nejvyšší reality1263

5. Vztah Nejvyššího k Rajské Trojici1264

6. Vztah Nejvyššího k trojitým spojenectvím1265

7. Podstata Nejvyššího1266

116. Všemohoucí Nejvyšší1268

1. Nejvyšší Mysl1268

2. Všemohoucí a Bůh Sedmidílný1269

3. Všemohoucí a Rajské Božstvo1270

4. Všemohoucí a Nejvyšší Tvořitelé1271

5. Všemohoucí a Sedmidílní Kontroloři1273

6. Nadvláda Ducha1275

7. Živý organismus Velkého Vesmíru1276

117. Bůh Nejvyšší1278

1. Podstata Nejvyšší Bytosti1278

2. Zdroj evolučního růstu1280

3. Význam Nejvyššího pro vesmírné tvory1281

4. Konečný Bůh1283

5. Nadduše tvoření1285

6. Hledání Nejvyššího1287

7. Budoucnost Nejvyššího1291

118. Nejvyšší a Konečný─čas a prostor1294

1. Čas a věčnost1295

2. Všudypřítomnost a všudypůsobnost1296

3. Časově-prostorové vztahy1297

4. Primární a sekundární příčinnost1298

5. Všemohoucnost a schopnost existovat1299

6. Všemohoucnost a všetvořivost1299

7. Vševědoucnost a předurčení1300

8. Ovládání a nad-dohled1301

9. Mechanismy vesmíru1303

10. Funkce prozřetelnosti1304

119. Poskytnutí Krista Michaela1308

1. První poskytnutí1309

2. Druhé poskytnutí1310

3. Třetí poskytnutí1312

4. Čtvrté poskytnutí1313

5. Páté poskytnutí1314

6. Šesté poskytnutí1315

7. Sedmé a poslední poskytnutí1316

8. Status Michaela po posledním poskytnutí1317

Díl IV.
Život a učení Ježíše

Obsah Stránka

120. Poskytnutí Michaela na Urantii1323

1. Poslání sedmého poskytnutí1325

2. Omezení spojená s poskytnutím1327

3. Další rady a doporučení1329

4. Inkarnace—proměna dvou v jednoho1331

121. Údobí Michaelova poskytnutí1332

1. Západ v prvním století po Kristu1332

2. Židovský národ1333

3. Pohanský svět1334

4. Pohanská filozofie1335

5. Pohanská náboženství1336

6. Hebrejské náboženství1338

7. Židé a pohané1339

8. Předchozí písemná svědectví1341

122. Narození a první roky Ježíše1344

1. Josef a Marie1344

2. Gabriel se zjevuje Alžbětě1345

3. Gabriel promluví k Marii1346

4. Josefův sen1347

5. Pozemští rodiče Ježíše1348

6. Domov v Nazaretu1349

7. Cesta do Betléma1350

8. Narození Ježíše1351

9. Představení v chrámě1352

10. Herodes jedná1353

123. Rané dětsví Ježíše1355

1. Návrat do Nazaretu1356

2. Pátý rok (2. rok př. Kr.)1357

3. Události šestého roku (1 rok př. Kr.)1359

4. Sedmý rok (1. rok n.l.)1361

5. Školní roky v Nazaretu1362

6. Jeho osmý rok (2.rok n.l.)1364

124. Pokročilé dětství Ježíše1366

1. Devátý rok Ježíše (3. rok n.l.)1366

2. Desátý rok (4. rok n.l.)1368

3. Jedenáctý rok (5. rok n.l.)1369

4. Dvanáctý rok (6. rok n.l.)1371

5. Jeho třináctý rok (7. rok n.l.)1373

6. Ceste do Jerusalema1374

125. Ježíš v Jerusalemu1377

1. Ježíš si prohlíží chrám1378

2. Ježíš a Pascha1379

3. Odchod Josefa a Marie1381

4. První a druhý den v chrámu1381

5. Třetí den v chrámu1382

6. Čtvrtý den v chrámu1383

126. Dva rozhodující roky1386

1. Jeho čtrnáctý rok (8. rok n.l.)1387

2. Smrt Josefa1388

3. Patnáctý rok (9. rok n.l.)1389

4. První kázání v synagoze1391

5. Finanční potíže1392

127. Léta dospívání1395

1. Šestnáctý rok (10. rok n.l.)1395

2. Sedmnáctý rok (11. rok n.l.)1396

3. Osmnáctý rok (12. rok n.l.)1398

4. Devatenáctý rok (13. rok n.l.)1401

5. Rebeka, dcera Ezdráše1402

6. Jeho dvacátý rok (14. rok n.l.)1403

128. Ježíšovo rané mužství1407

1. Dvacátý první rok (15. rok n.l.)1407

2. Dvacátý druhý rok (16. rok n.l.)1409

3. Dvacátý třetí rok (17. rok n.l.)1411

4. Episoda v Damašku1412

5. Dvacátý čtvrtý rok (18. rok n.l.)1413

6. Dvacátý pátý rok (19. rok n.l.)1415

7. Dvacátý šestý rok (20. rok n.l.)1416

129. Ježíšův pozdější život v dospělosti1419

1. Dvacátý sedmý rok (21. rok n.l.)1419

2. Dvacátý osmý rok (22. rok n.l.)1421

3. Dvacátý devátý rok (23. rok n.l.)1423

4. Ježíš-člověk1424

130. Na cestě do Říma1427

1. V Jafě─rozprava o Jonáši1428

2. V Cesarei1429

3. V Alexandrii1432

4. Rozprava o realitě1433

5. Na ostrově Kréta1436

6. Mladý muž, který se bál1437

7. V Kartágu─rozprava o čase a prostoru1438

8. Na cestě do Neapole a Říma1440

131. Světová náboženství1442

1. Kynizmus1442

2. Judaizmus1444

3. Buddhizmus1446

4. Hinduizmus1447

5. Zoroastrizmus1449

6. Suduanizmus (džainizmus)1450

7. Šintoizmus1451

8. Taoizmus1451

9. Konfucianizmus1452

10. „Naše náboženství“1453

132. Pobyt v Římě1455

1. Opravdové hodnoty1456

2. Dobro a zlo1457

3. Pravda a víra1459

4. Osobní služba1460

5. Rady bohatému muži1462

6. Sociální péče1465

7. Cesty po okolí Říma1466

133. Návrat z Říma1468

1. Milosrdenství a spravedlnost1468

2. Nalodění v Tarantu1470

3. V Korintu1471

4. Individuální kázání v Korintu1474

5. V Aténách─rozhovor o vědě1476

6. V Efesu─rozhovor o duši1477

7. Pobyt na Kypru─rozhovor o mysli1479

8. V Antiochii1480

9. V Mezopotámii1481

134. Přechodné roky1483

1. Třicátý rok (24. rok n.l.)1483

2. Putování s karavanou ke Kaspickému moři1484

3. Lekce u jezera Urumiyeh1485

4. Svrchovanost─božská a lidská1486

5. Politická svrchovanost1487

6. Zákon, svoboda a svrchovanost1490

7. Třicátý první rok (25. rok n.l.)1492

8. Pobyt na hoře Hermon1492

9. Čas očekávání1494

135. Jan Křtitel1496

1. Jan se stává Nazírem1496

2. Smrt Zachariáše1497

3. Život pastýře1497

4. Smrt Alžběty1499

5. Království Boží1500

6. Jan začíná kázat1501

7. Jan odchází na sever1503

8. Setkání Ježíše s Janem1503

9. Čtyřicet dní kázání1505

10. Jan se vydává na jih1506

11. Jan ve vězení1506

12. Smrt Jana Křtitele1508

136. Křest a čtyřicet dní1509

1. Představy o očekávaném Mesiáši1509

2. Křest Ježíše1510

3. Čtyřicet dní1512

4. Plány pro veřejnou práci1514

5. První velké rozhodnutí1516

6. Druhé rozhodnutí1517

7. Třetí rozhodnutí1519

8. Čtvrté rozhodnutí1520

9. Páté rozhodnutí1521

10. Šesté rozhodnutí1523

137. Pobývání v Galileji1524

1. Vybrání prvních čtyř apoštolů1524

2. Vybrání Filipa a Natanaela1526

3. Návštěva Kafarnaumu1527

4. Svatba v Káně1528

5. Zpět v Kafarnaumu1531

6. Události během soboty1532

7. Čtyři měsíce příprav1533

8. Kázání o království1535

138. Příprava poslů království1538

1. Poslední poučení1538

2. Vybraná šestice1539

3. Povolání Matouše a Šimona1540

4. Povolání dvojčat1541

5. Povolání Tomáše a Jidáše1542

6. Týden intenzivní přípravy1542

7. Další zklamání1543

8. První práce dvanácti apoštolů1545

9. Pět měsíců zkoušek1546

10. Organizace dvanácti apoštolů1547

139. Dvanáct apoštolů1548

1. Ondřej, první povolaný1548

2. Šimon Petr1550

3. Jakub Zebedeus1552

4. Jan Zebedeus1553

5. Filip, zvaný zvědavý1556

6. Čestný Natanael1558

7. Matouš Lévi1559

8. Tomáš Didymus1561

9 a 10. Jakub a Juda Alfeusovi1563

11. Šimon Zélóta1564

12. Jidáš Iškariotský1565

140. Vysvěcení dvanácti apoštolů1568

1. Úvodní poučení1568

2. Vysvěcení1569

3. Kázání po vysvěcení1570

4. Vy jste solí země1572

5. Otcovská a bratrská láska1573

6. Večer v den vysvěcení1576

7. Následující týden po vysvěcení1578

8. Čtvrteční odpoledne na jezeře1579

9. Den duchovního posvěcení1583

10. Večer po posvěcení1584

141. Počátky činnosti na veřejnosti1587

1. Odchod z Galileje1587

2. Zákon Boha a vůle otce1588

3. Pobyt v Amathu1589

4. Učení o Otci1590

5. Duchovní jednota1591

6. Poslední týden v Amathu1592

7. V Zajordánské Betanii1593

8. Práce v Jerichu1595

9. Odchod do Jerusalema1595

142. Pascha v Jerusalemu1596

1. Vyučování v chrámu1596

2. Boží hněv1597

3. Představa Boha1598

4. Flavius a řecká kultura1600

5. Rozprava o přesvědčení1601

6. Setkání s Nikodémem1601

7. LEKCE O RODINĚ1603

8. V jižní Judeji1605

143. Putování Samaří1607

1. Kázání v Archelai1607

2. Lekce sebeovládání1609

3. Rozptýlení a odpočinek1610

4. Židé a Samařané1612

5. Žena ze Sycharu1612

6. Obnovení víry v Samaří1615

8. Učení o modlitbě a zbožnosti1616

144. V Gilbóe a v Dekapoli1617

1. Tábor v Gilbóe1617

2. Rozprava o modlitbě1618

3. Modlitba věřícího1619

4. Více o modlitbě1620

5. Jiné formy modlitby1621

6. Rozhovor s apoštoly Jana1624

7. Ve městech Dekapoli1626

8. V táboře poblíž města Pella1626

9. Smrt Jana Křtitele1627

145. Čtyři významné dny v Kafarnaumu1628

1. Chytání ryb1628

2. Odpoledne v synagoze1629

3. Léčení při západu slunce1631

4. Večer téhož dne1634

5. Brzy ráno v neděli1634

146. První poutní kázání v Galileji1637

1. Kázání v Rimónu1637

1. V Jotopatě1638

3. Zastávka v Rámě1641

4. Evangelium v Jirónu1643

5. Návrat do Kány1644

6. Naim a syn vdovy1645

7. V Én-Dóru1646

147. Krátká návštěva Jerusalema1647

1. Sluha římského setníka1647

2. Cesta do Jerusalema1648

3. U pramene Bethesda1649

4. Pravidlo života1650

5. Návštěva farizeje Šimona1651

6. Návrat do Kafarnaumu1653

7. Zpět v Kafarnaumu1655

8. Svátek duchovní dobroty1656

148. Příprava evangelistů v Betsaidě1657

1. Nová škola proroků1657

2. Nemocnice v Betsaidě1658

3. Dílo Otce1659

4. Zlo, hřích a špatnost1659

5. Smysl strádání1661

6. Neporozumění utrpení─
rozprava o Jóbovi
1662

7. Muž s odumřelou rukou1664

8. Poslední týden v Betsaidě1665

9. Uzdravení ochrnutého1666

149. Druhé poutní kázání1668

1. Rozšíření Ježíšovy slávy1668

2. Názory lidí1670

3. Nepřátelství náboženských vůdců1672

4. Úspěchy poutního kázání1673

5. Lekce o spokojenosti1674

6. Sstrach z Hospodina1675

7. Návrat do Betsaidy1677

150. Třetí poutní kázání1678

1. Ženský evangelický sbor1678

2. Zastávka v Magdale1679

3. Sobota v Tiberii1680

4. Rozeslání apoštolů po dvou1681

5. Co musím udělat, abych byl spasen?1682

6. Večerní lekce1683

7. Pobyt v Nazaretu1683

8. Sobotní bohoslužba1684

9. Nazaret odmítne Ježíše1686

151. Odpočívání a učení u moře1688

1. Podobenství o rozsévači1688

2. Výklad podobenství1689

3. Více o podobenství1691

4. Nová podobenství u moře1693

5. Návštěva Keresy1694

6. Duševně nemocný z Keresy1695

152. Události vedoucí ke krizi v Kafarnaumu1698

1. V domě Jaira1699

2. Nasycení pěti tisíců1700

3. Korunovace1702

4. Noční vidění Šimona Petra1703

5. Návrat do Betsaidy1703

6. V Genezaretu1705

7. V Jerusalemu1706

153. Krize v Kafarnaumu1707

1. Situace v synagoze1707

2. Epochální kázání1709

3. Debata po kázání1712

4. Poslední slova v synagoze1713

5. Sobotní večer1715

154. Poslední dny v Kafarnaumu1717

1. Týden konzultací1717

2. Týden odpočinku1718

3. Druhá porada v Tibeře1719

4. Sobota večer v Kafarnaumu1719

5. Památné nedělní ráno1720

6. Příchod Ježíšovy rodiny1721

7. Spěšný útěk1723

155. Útěk přes severní Galilej1725

1. Proč se zlobí pohané?1725

2. Evangelisté v Chorazinu1726

3. V Cesareji Filipova1727

4. Na cestě do Fénicie1728

5. Rozprava o opravdovém náboženství1728

6. Druhá rozprava o náboženství1730

156. Pobyt v Týru a Sidónu1734

1. Syrská žena1734

2. Učení v Sidónu1735

3. Putování po pobřeží na sever1736

4. V Týru1737

5. Učení Ježíše v Týru1737

6. Návrat z Fénicie1741

157. V Cesareje Filipovy1743

1. Chrámový výběrčí daní1743

2. V Betsaidě-Julii1744

3. Petrovo vyznání1745

4. Rozhovor o království1746

5. Nové pojetí1748

6. Následující den odpoledne1748

7. Beseda s Ondřejem1750

158. Proměnění na hoře1752

1. Zjevení1752

2. Sestup s hory1754

3. Význam proměnění1755

4. Epileptický chlapec1755

5. Ježíš uzdravuje chlapce1757

6. V zahradě Celsuse1758

7. Petrův protest1759

8. V Petrově domě1761

159. Putování po Dekapoli1762

1. Kázání o odpuštění1762

2. Neznámý kazatel1764

3. Pokyny pro učitele a věřící1765

4. Rozhovor s Natanaelem1767

5. Pozitivní podstata Ježíšova náboženství1769

6. Návrat do Magadanu1771

160. Ródan z Alexandrie1772

1. Ródanova řecká filozofie1772

2. Umění žít1775

3. Vábidla vyspělosti1777

4. Vyrovnanost vyspělosti1778

5. Náboženství ideálu1780

161. Pokračování rozpravy s Ródanem1783

1. Osobnost Boha1783

2. Božská podstata Ježíše1785

3. Lidská a božská mysl Ježíše1787

162. Na slavnosti stánků1788

1. Nebezpečí spojená s návštěvou Jerusalema1788

2. První řeč v chrámu1790

3. Žena, obviněna z cizoložství1792

4. Slavnost stánků1793

5. Kázání o světle světa1794

6. Rozprava o vodě života1795

7. Rozprava o duchovní svobodě1796

8. Setkání s Martou a Marií1797

9. V Betlémě s Abnérem1798

163. Vysvěcení sedmdesáti v Magadanu1800

1. Vysvěcení sedmdesáti1800

2. Bohatý mladý muž a ostatní1801

3. Debata o majetku1803

4. Rozloučení se sedmdesáti1804

5. Přestěhování tábora do Pelly1806

6. Návrat sedmdesáti1806

7. Příprava na poslední misi1808

164. Na slavnosti posvěcení1809

1. Příběh o dobrém Samařanovi1809

2. V Jerusalemu1810

3. Vyléčení slepého žebráka1811

4. Jóšijáš před Velkou Radou1813

5. Učení na Šalamounově kolonádě1815

165. Začíná misionářská činnost v Pereji1817

1. V táboře u Pelly1817

2. Kázání o dobrém pastýři1818

3. Sobotní kázání v Pelle1819

4. Dělení dědictví1821

5. Rozhovor s apoštoly o majetku1823

6. Odpověď na Petrovu otázku1824

166. Poslední návštěva v severní Pereji1825

1. Farizejové v Ragabě1825

2. Deset malomocných1827

3. Kázání v Gerase1828

4. Učení o nehodách1830

5. Věřící ve Filadelfii1831

167. Návštěva Filadelfie1833

1. Snídaně s farizeji1833

2. Podobenství o velké večeři1835

3. Žena slabá duchem1835

4. Zpráva z Betanie1836

5. Na cestě do Betanie1838

6. Žehnání malým dětem1839

7. Rozhovor o andělech1840

168. Vzkříšení Lazara1842

1. U Lazarovy hrobky1843

2. Vzkříšení Lazara1845

3. Zasedání Velké rady1847

4. Odpověď na modlitbu1848

5. Další osud Lazara1849

169. Poslední týden učení v Pelle1850

1. Podobenství o ztraceném synovi1850

2. Podobenství o vychytralém správci1853

3. Boháč a žebrák1854

4. Otec a jeho království1855

170. Království nebeské1858

1. Představy o královstvím nebeském1858

2. Ježíšovo pojetí království1859

3. O spravedlnosti1861

4. Ježíšovo učení o spravedlnosti1862

5. Pozdější představy o království1864

171. Na cestě do Jerusalema1867

1. Odchod z Pelly1868

2. O vyčíslení ztrát1869

3. Putování po Pereji1870

4. Učení v Liviasu1871

5. Slepec u Jericha1873

6. Návštěva Zachea1873

7. „Když Ježíš prošel kolem“1874

8. Podobenství o hřivnách1875

172. Vjezd do Jerusalema1878

1. Sobota v Betanii1878

2. Nedělní ráno s apoštoly1880

3. Odchod do Jerusalema1880

4. Návštěva chrámu1883

5. Postoj apoštolů1883

173. Pondělí v Jerusalemu1888

1. Očištění chrámu1888

2. Zpochybnění pravomoce Učitele1891

3. Podobenství o dvou synech1893

4. Podobenství o nepřítomném hospodáři1893

5. Podobenství o svatební hostině1894

174. Úterní ráno v chrámu1897

1. Boží odpuštění1898

2. Otázky židovských vůdců1899

3. Saduceové a vzkříšení1900

4. Největší přikázání1901

5. Otázky Řeků1902

175. Poslední kázání v chrámu1905

1. Kázání1905

2. Postavení Žida jako jedince1909

3. Setkání věrných Velké rady1909

4. Situace v Jerusalemu1910

176. Úterý večer na Olivové hoře1912

1. Zničení Jerusalema1912

2. Druhý příchod Učitele1914

3. Další rozhovor v Táboře1916

4. Návrat Michaela1918

177. Středa, den odpočinku1920

1. Jeden den sám s Bohem1920

2. Dětství v kruhu rodinném1921

3. Den v táboře1923

4. Jidáš a velekněží1924

5. Poslední společný rozhovor1927

178. Poslední den v Táboře1929

1. Rozprava o synovství a občanství1929

2. Po poledním jídle1932

3. Na cestě do města na večeři1934

179. Poslední večeře1936

1. Touha po výhodě1936

2. Začátek večeře1937

3. Umývání nohou apoštolů1938

4. Poslední slova zrádci1940

5. Ustanovení pamětní večeře1941

180. Rozmluva na rozloučenou1944

1. Nové přikázání1944

2. Vinná réva a ratolesti1945

3. Nepřátelství světa1946

4. Slíbený pomocník1948

5. Duch Pravdy1949

6. Nezbytnost odchodu1951

181. Poslední napomenutí a varování1953

1. Poslední slova útěchy1953

2. Varování na rozloučenou každému z apoštolů1955

182. V Getsemane1963

1. Poslední společná modlitba1963

2. Poslední hodina před zradou1966

3. Sám v Getsemane1968

183. Zrada a zatčení Ježíše1971

1. Otcova vůle1971

2. Jidáš ve městě1972

3. Zatčení učitele1973

4. Rozhovor u olivového lisu1975

5. Na cestě do paláce Velekněze1977

184. Před Velkou radou1978

1. Vyslýchání Annášem1978

2. Petr ve dvoře1980

3. Před soudním tribunálem Vysoké rady1982

4. Hodina ponížení1984

5. Druhé zasedání soudu1985

185. Ježíš před Pilátem1987

1. Pontius Pilát1987

2. Ježíš před Pilátem1989

3. Osobní výslech Pilátem1991

4. Ježíš před Herodem1992

5. Ježíš se vrací k Pilátovi1993

6. Pilátova poslední výzva1994

7. Pilátův poslední výslech1995

8. Pilátovo tragické podlehnutí1996

186. Krátce před ukřižováním1997

1. Konec Jidáše Iškariotského1997

2. Učitelův postoj1999

3. Spolehlivý David Zebedeus2000

4. Přípravy pro ukřižování2001

5. Smrt Ježíše a Pascha2002

187. Ukřižování2004

1. Na cestě na Golgotu2004

2. Ukřižování2006

3. Ti, co viděli ukřižování2008

4. Zloděj na kříži2008

5. Poslední hodina na kříži2010

6. PO UKŘIŽOVÁNÍ2011

188. V hrobce2012

1. Pohřbení Ježíše2012

2. Stráž u hrobky2014

3. Sobota2014

4. Význam smrti na kříži2016

5. Poučení z kříže2017

189. Vzkříšení2020

1. Morontiální přechod2020

2. Materiální tělo Ježíše2022

3. Epochální vzkříšení2024

4. Objevení prázdné hrobky2025

5. Petr a Jan u hrobky2027

190. Morontiální zjevení Ježíše2029

1. Zvěstovatelé vzkříšení2029

2. Zjevení Ježíše v Betanii2031

3. V domě Josefa2033

4. Zjevení Řekům2033

5. Procházka se dvěma bratry2034

191. Zjevení apoštolům a ostatním vůdcům2037

1. Zjevení Petrovi2039

2. První zjevení apoštolům2040

3. S morontiálními tvory2040

4. Desáté zjevení (ve Filadelfii)2041

5. Druhé zjevení apoštolům2042

6. Zjevení v Alexandrii2044

192. Zjevení v Galileji2045

1. Zjevení u jezera2045

2. Rozhovory s apoštoly po dvojicích2047

3. Na hoře vysvěcení2050

4. Shromáždění u jezera2050

193. Poslední zjevení a nanebevstoupení2052

1. Zjevení v Sycharu2053

2. Zjevení ve Fénicii2054

3. Poslední zjevení v Jerusalemu2055

4. Příčiny Jidášova pádu2055

5. Nanebevstoupení Učitele2057

6. Petr svolává schůzi2057

194. Seslání Ducha Pravdy2059

1. Kázání v den Pentekosté2060

2. Význam Pentekosté2060

3. Co se stalo při Pentekosté2062

4. Začátky křesťanské církve2066

195. Po Pentekosté2069

1. Vliv Řeků2071

2. Vliv Římanů2072

3. Pod vládou římského impréria2073

4. Doba temna v Evropě2074

5. Problémy moderní doby2075

6. Materialismus2076

7. Zranitelnost materialismu2078

8. Sekulární totalitářství2081

9. Problémy křesťanství2082

10. Budoucnost2084

196. Ježíšova víra2087

1. Ježíš─člověk2090

2. Náboženství Ježíše2091

3. Svrchovanost náboženství2093

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.