Sisällysluettelo

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Sisällysluettelo

Sisältö Sivu

Esipuhe 1

I. Jumaluus ja jumalallisuus 2

II. Jumala 3

III. Ensimmäinen Lähde ja Keskus 4

IV. Universumitodellisuus 6

V. Persoonallisuusrealiteetit 8

VI. Energia ja hahmo 9

VII. Korkein Olento 10

VIII. Seitsenkertainen Jumala 11

IX. Perimmäinen Jumala 12

X. Absoluuttinen Jumala 13

XI. Kolme Absoluuttia 13

XII. Kolminaisuudet 15

I OSA
Keskusuniversumi ja superuniversumit

Sisältö Sivu

1. Universaalinen Isä 21

1. Isän nimi 22

2. Jumala on todellinen 23

3. Jumala on universaalinen henki 25

4. Jumalan mysteeri 26

5. Universaalisen Isän persoonallisuus 27

6. Persoonallisuus maailmankaikkeudessa 29

7. Persoonallisuuskäsitteen hengellinen arvo 31

2. Jumalan olemus 33

1. Jumalan infiniittisyys 33

2. Isän ikuinen täydellisyys 35

3. Oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus 36

4. Jumalallinen armo 38

5. Jumalan rakkaus 38

6. Jumalan hyvyys 40

7. Jumalallinen totuus ja kauneus 42

3. Jumalan attribuutit 44

1. Jumalan kaikkiallisuus 44

2. Jumalan infiniittinen valta ja voima 46

3. Jumalan universaalinen tietävyys 48

4. Jumalan äärettömyys 49

5. Isä hallitsee ylimpänä 50

6. Isän ensimmäisyys 52

4. Jumalan suhde maailmankaikkeuteen 54

1. Isän asenne maailmankaikkeuteen 54

2. Jumala ja luonto 56

3. Jumalan muuttumaton luonne 57

4. Jumalan tajuaminen 58

5. Erheelliset käsitykset Jumalasta 59

5. Jumalan suhde yksilöön 62

1. Tie Jumalan luo 62

2. Jumalan läsnäolo 64

3. Oikea palvonta 65

4. Uskonnon Jumala 66

5. Tietoisuus Jumalasta 68

6. Persoonallisuuden Jumala 70

6. Iankaikkinen Poika 73

1. Iankaikkisen Pojan identiteetti 73

2. Iankaikkisen Pojan olemus 74

3. Isän rakkauden osoittaminen 75

4. Iankaikkisen Pojan attribuutit 76

5. Iankaikkista Poikaa koskevat rajoitukset 77

6. Henkimieli 78

7. Iankaikkisen Pojan persoonallisuus 79

8. Iankaikkisen Pojan käsittäminen 79

7. Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen 81

1. Henkigravitaation piiri 81

2. Iankaikkisen Pojan hallinto 83

3. Iankaikkisen Pojan suhde yksilöön 84

4. Jumalalliset täydellistämissuunnitelmat 85

5. Lahjoittautumisen henki 86

6. Jumalan Paratiisin-Pojat 87

7. Korkein Isää koskeva ilmoitus 88

8. Ääretön Henki 90

1. Toiminnan Jumala 90

2. Äärettömän Hengen olemus 92

3. Hengen suhde Isään ja Poikaan 93

4. Jumalallisen huolenpidon henki 94

5. Jumalan läsnäolo 95

6. Äärettömän Hengen persoonallisuus 96

9. Äärettömän Hengen suhde maailmankaikkeuteen 98

1. Kolmannen Lähteen ja Keskuksen attribuutit 98

2. Kaikkialla oleva Henki 100

3. Universaalinen Säätelijä 101

4. Absoluuttinen mieli 102

5. Mielen antaminen 102

6. Mieligravitaation piiri 103

7. Universumiheijasteisuus 105

8. Äärettömän Hengen persoonallisuudet 105

10. Paratiisin-Kolminaisuus 108

1. Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen minuuden jakaminen 108

2. Jumaluuden personoituminen 109

3. Jumaluuden kolme persoonaa 110

4. Jumaluuden kolminaisuusunioni 112

5. Kolminaisuuden toiminnot 113

6. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat 114

7. Korkeimmuuden harjoittama ylivalvonta 115

8. Finiittisen tuolla puolen vaikuttava kolminaisuus 116

11. Ikuinen Paratiisin Saari 118

1. Jumalallinen asuinpaikka 118

2. Ikuisen Saaren olemus 119

3. Ylä-Paratiisi 120

4. Perifeerinen Paratiisi 121

5. Ala-Paratiisi 122

6. Avaruuden respiraatio 123

7. Paratiisin avaruustoiminnot 124

8. Paratiisin gravitaatio 125

9. Paratiisin ainutlaatuisuus 126

12. Universumien universumi 128

1. Kokonaisuniversumin avaruustasot 128

2. Kvalifioimattoman Absoluutin vaikutuspiirit 130

3. Universaalinen gravitaatio 131

4. Avaruus ja liike 133

5. Avaruus ja aika 134

6. Universaalinen ylivalvonta 135

7. Osa ja kokonaisuus 137

8. Aine, mieli ja henki 139

9. Persoonalliset realiteetit 141

13. Paratiisin pyhät sfäärit 143

1. Isän seitsemän pyhää maailmaa 144

2. Isän maailmojen sisäiset suhteet 147

3. Iankaikkisen Pojan pyhät maailmat 149

4. Äärettömän Hengen maailmat 149

14. Keskus- ja jumalallinen universumi 152

1. Paratiisi–Havonan järjestelmä 152

2. Havonan koostumus 154

3. Havonan maailmat 155

4. Keskusuniversumin luodut olennot 156

5. Elämä Havonassa 158

6. Keskusuniversumin tarkoitus 160

15. Seitsemän superuniversumia 164

1. Superuniversumien avaruustaso 164

2. Superuniversumien organisaatio 165

3. Orvontonin superuniversumi 167

4. Tähtisumut – universumien esivanhemmat 169

5. Taivaankappaleiden alkuperä 170

6. Avaruuden sfäärit 172

7. Arkkitehtoniset sfäärit 174

8. Energian kontrolli ja säätely 175

9. Superuniversumien piirit 176

10. Superuniversumien hallitsijat 178

11. Neuvotteleva edustajakokous 179

12. Korkeimmat tuomioistuimet 180

13. Sektorihallitukset 181

14. Seitsemän superuniversumin tarkoitukset 181

16. Seitsemän Valtiashenkeä 184

1. Suhde kolmiyhteiseen Jumaluuteen 185

2. Suhde Äärettömään Henkeen 185

3. Valtiashenkien identiteetti ja erilaisuus 186

4. Valtiashenkien ominaisuudet ja toiminnat 189

5. Suhde luotuihin 190

6. Kosminen mieli 191

7. Moraali, hyve ja persoonallisuus 192

8. Urantia-persoonallisuus 194

9. Ihmisen tietoisuuden reaalisuus 195

17. Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää 197

1. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa 198

2. Majeston – Heijastustoiminnan Päällikkö 199

3. Heijastavat Henget 200

4. Heijastusavustajat 202

5. Kehien Seitsemän Henkeä 202

6. Paikallisuniversumien Luovat Henget 203

7. Mielenauttajahenget 205

8. Korkeimpien Henkien toiminnot 205

18. Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet 207

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet 207

2. Päivien Ikuiset 208

3. Päivien Muinaiset 209

4. Päivien Täydelliset 210

5. Päivien Äskettäiset 211

6. Päivien Yhdistyneet 212

7. Päivien Uskolliset 213

19. Rinnasteiset kolminaisuusperäiset olennot 214

1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat 214

2. Viisauden Täydellistäjät 215

3. Jumalalliset Neuvonantajat 216

4. Universaaliset Sensorit 217

5. Inspiroidut Kolminaisuushenget 219

6. Havonan syntyperäisasukkaat 221

7. Paratiisin kansalaiset 222

20. Jumalan Paratiisin-Pojat 223

1. Taivaasta laskeutuvat Jumalan Pojat 223

2. Hallinnolliset Pojat 224

3. Oikeudelliset toimet 226

4. Hallinnolliset tehtäväkäynnit 226

5. Jumalan Paratiisin-Poikien lahjoittautuminen 227

6. Lahjoittautumiset kuolevaisen hahmossa 228

7. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat 230

8. Daynaalien paikallisuniversumipalvelu 231

9. Daynaalien planetaarinen palvelu 231

10. Paratiisin-Poikien yhteispalvelu 232

21. Paratiisin Luoja-Pojat 234

1. Luoja-Poikien alkuperä ja olemus 234

2. Paikallisuniversumien Luojat 235

3. Paikallisuniversumisuvereenisuus 237

4. Mikaelien lahjoittautumiset 239

5. Mestari-Poikien suhde universumiin 240

6. Mestari-Mikaelien tulevaisuus 241

22. Kolminaistetut Jumalan Pojat 243

1. Kolminaisuuden syleilemät Pojat 243

2. Voimalliset Sanansaattajat 245

3. Korkea-arvoiset 246

4. Nimettömät ja Numerottomat 246

5. Kolminaistetut Suojelijat 247

6. Kolminaistetut Lähettiläät 248

7. Kolminaistamisen tekniikka 249

8. Luotujen kolminaistamat Pojat 251

9. Taivaalliset Vartijat 252

10. Ylhäisten Poikien Avustajat 253

23. Yksinäiset Sanansaattajat 256

1. Yksinäisten Sanansaattajien olemus ja alkuperä 256

2. Yksinäisten Sanansaattajien tehtävät 257

3. Yksinäisten Sanansaattajien ajallis-avaruudelliset palvelukset 260

4. Yksinäisten Sanansaattajien erityistoiminta 262

24. Äärettömän Hengen korkeammat persoonallisuudet 264

1. Universumien Piirienvalvojat 265

2. Väestönlaskennan Johtajat 266

3. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat 268

4. Apulaistarkastajat 268

5. Valtuutetut Vartiomiehet 268

6. Kandidaattien Opastajat 269

7. Mistä Kandidaattien Opastajat ovat peräisin? 270

25. Avaruuden Sanansaattajajoukot 273

1. Havonan Servitaalit 273

2. Universaaliset Sovittelijat 275

3. Sovittelijoiden laajalle ulottuva palvelu 276

4. Tekniset Neuvojat 279

5. Paratiisin Arkistojen Hoitajat 281

6. Taivaalliset Kirjurit 281

7. Morontiakumppanit 282

8. Paratiisikumppanit 283

26. Keskusuniversumin hoivaavat henget 285

1. Hoivaavat henget 285

2. Voimalliset supernafit 286

3. Kolmannen asteen supernafit 288

4. Toisen asteen supernafit 289

5. Pyhiinvaeltajien auttajat 291

6. Korkeimmuuden oppaat 292

7. Kolminaisuuden oppaat 292

8. Pojan löytäjät 293

9. Isän oppaat 294

10. Neuvonantajat ja neuvojat 295

11. Levon täydentäjät 296

27. Ensi asteen supernafien toiminta 298

1. Levon alkuunpanijat 299

2. Valtuutuspäälliköt 300

3. Etiikantulkitsijat 300

4. Käytöksenohjaajat 301

5. Tiedonvarjelijat 301

6. Filosofian mestarit 302

7. Palvonnanohjaajat 303

28. Superuniversumien hoivaavat henget 306

1. Tertiafit 306

2. Omniafit 307

3. Sekonafit 307

4. Ensimmäisen asteen sekonafit 307

5. Toisen asteen sekonafit 310

6. Kolmannen asteen sekonafit 313

7. Sekonafien hoiva 317

29. Universumivoiman ohjaajat 319

1. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa 320

2. Korkeimmat Voimakeskukset 320

3. Voimakeskusten toimipiiri 322

4. Fyysiset päävalvojat 324

5. Vahvuuden Pääorganisoijat 329

30. Suuruniversumin persoonallisuudet 330

1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu 330

2. Uversan persoonallisuusrekisteri 334

3. Hyväntahdon siirtokunnat 338

4. Ylösnousemuskuolevaiset 340

31. Lopullisuuden Saavuttajakunta 345

1. Havonan syntyperäisasukkaat 346

2. Gravitaatiosanansaattajat 346

3. Kunnialla kruunatut kuolevaiset 347

4. Adoptoidut serafit 348

5. Kunnialla kruunatut Aineelliset Pojat 349

6. Kunnialla kruunatut keskiväliolennot 349

7. Valon Evankelistat 349

8. Transsendentaalit 350

9. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit 351

10. Löytöretki perimmäisyyteen 352

II OSA
Paikallisuniversumi

Sisältö Sivu

32. Paikallisuniversumien kehitys 357

1. Universumien fyysinen ilmaantuminen 357

2. Universumin organisointi 358

3. Evoluution idea 360

4. Jumalan suhde paikallisuniversumiin 362

5. Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus 364

33. Paikallisuniversumin hallinto 366

1. Nebadonin Mikael 366

2. Nebadonin hallitsija 367

3. Universumin Poika ja Henki 368

4. Gabriel – toimeenpanopäällikkö 369

5. Kolminaisuuden suurlähettiläät 370

6. Yleishallinto 371

7. Nebadonin oikeusistuimet 372

8. Lainsäädäntä- ja toimeenpanoelimet 373

34. Paikallisuniversumin Äiti-Henki 374

1. Luovan Hengen personoituminen 374

2. Jumalallisen Hoivaajan olemus 375

3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa 376

4. Paikallisuniversumin yhteyspiirit 377

5. Hengen hoiva 379

6. Ihmisessä oleva henki 380

7. Henki ja lihallisuus 382

35. Jumalan paikallisuniversumipojat 384

1. Isä-Melkisedek 384

2. Melkisedek-Pojat 385

3. Melkisedekien maailmat 387

4. Melkisedekien erityistyö 388

5. Vorondadek-Pojat 389

6. Konstellaation-Isät 390

7. Vorondadekien maailmat 391

8. Lanonandek-Pojat 392

9. Lanonandek-hallitsijat 393

10. Lanonandekien maailmat 394

36. Elämänkantajat 396

1. Elämänkantajain alkuperä ja olemus 396

2. Elämänkantajien maailmat 397

3. Elämän juurruttaminen 399

4. Melkisedek-elämänkantajat 400

5. Seitsemän mielenauttajahenkeä 401

6. Elävät voimat 403

37. Paikallisuniversumin persoonallisuudet 406

1. Universumiauttajat 406

2. Loistavat Iltatähdet 407

3. Arkkienkelit 408

4. Korkeimmat Avustajat 409

5. Pääkomissionaarit 410

6. Taivaalliset Valvojat 412

7. Mansiomaailman Opettajat 413

8. Tehtävään määrättyjen korkeampien henkien yhteisöt 413

9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset 414

10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä 416

38. Paikallisuniversumin hoivaavat henget 418

1. Serafien alkuperä 418

2. Enkelien olemus 419

3. Esittelemättä jäävät enkelit 420

4. Serafien maailmat 420

5. Serafien koulutus 420

6. Serafien organisaatio 421

7. Kerubit ja sanobit 422

8. Kerubien ja sanobien kehitys 423

9. Keskiväliolennot 424

39. Serafien armeijakunnat 426

1. Korkeimmat serafit 427

2. Korkeammat serafit 429

3. Valvojaserafit 432

4. Hallintoserafit 434

5. Planetaariset auttajat 436

6. Siirtymähoivaajat 439

7. Tulevaisuuden serafit 440

8. Serafien määränpää 440

9. Täyttymyksen Serafikunta 441

40. Ylösnousemukselliset Jumalan pojat 443

1. Evolutionaariset serafit 443

2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat 444

3. Taivaaseen otetut keskiväliolennot 444

4. Personoidut Suuntaajat 444

5. Ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset 445

6. Jumalan uskonpojat 447

7. Isään fuusioituneet kuolevaiset 448

8. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset 449

9. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset 450

10. Ylösnousemuksen määränpäät 452

41. Paikallisuniversumin fyysiset aspektit 455

1. Nebadonin voimakeskukset 455

2. Satanian fyysiset valvojat 456

3. Tähtikumppanimme 458

4. Aurinkojen tiheys 459

5. Aurinkosäteily 460

6. Kalsium – avaruuden vaeltaja 461

7. Aurinkoenergian lähteet 463

8. Aurinkoenergian reaktiot 464

9. Aurinkojen stabiliteetti 465

10. Asuttujen maailmojen alkuperä 465

42. Energia – mieli ja aine 467

1. Paratiisin vahvuudet ja energiat 467

2. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät
(fyysiset energiat)
469

3. Aineen luokittelu 471

4. Energian ja aineen transmutaatiot 472

5. Aaltoenergian ilmenemät 474

6. Ultimatonit, elektronit ja atomit 476

7. Atominen aine 477

8. Atomin koossapysyvyys 478

9. Luonnonfilosofia 479

10. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät
(aineelliset mielijärjestelmät)
480

11. Maailmankaikkeuden mekanismit 481

12. Hahmo ja muoto – mielen hallitsevuus 483

43. Konstellaatiot 485

1. Konstellaation päämaja 485

2. Konstellaation hallitus 487

3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat 488

4. Kokousvuori – Päivien Uskollinen 489

5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen 490

6. Jumalan puutarhat 492

7. Univitatia 493

8. Edentian koulutusmaailmat 493

9. Edentian kansalaisuus 495

44. Taivaalliset taidetyöntekijät 497

1. Taivaalliset muusikot 499

2. Taivaalliset toisintajat 500

3. Jumalalliset rakentajat 501

4. Ajatusten muistiinmerkitsijät 503

5. Energiankäsittelijät 504

6. Muotoilijat ja kaunistajat 506

7. Harmoniatyöntekijät 507

8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset 507

45. Paikallisjärjestelmän hallinto 509

1. Siirtymäkulttuurin maailmat 509

2. Järjestelmän hallitsija 511

3. Järjestelmän hallitus 512

4. Neljäkolmatta neuvonantajaa 513

5. Aineelliset Pojat 514

6. Aatamien taivasmatkalaisille antama koulutus 515

7. Melkisedekien koulut 517

46. Paikallisjärjestelmän päämaja 519

1. Jerusemin fyysiset aspektit 519

2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet 520

3. Jerusemin kaukoviestilähetykset 522

4. Asuin- ja hallintoalueet 522

5. Jerusemin ympyrät 523

6. Toimeenpano- ja hallintoneliöt 527

7. Suorakulmiot – Spornagia 527

8. Jerusemin kolmiot 528

47. Seitsemän mansiomaailmaa 530

1. Finaliittien maailma 530

2. Lastenkoehoitola 531

3. Ensimmäinen mansiomaailma 532

4. Toinen mansiomaailma 534

5. Kolmas mansiomaailma 535

6. Neljäs mansiomaailma 536

7. Viides mansiomaailma 537

8. Kuudes mansiomaailma 537

9. Seitsemäs mansiomaailma 538

10. Jerusemin kansalaisuus 539

48. Morontiaelämä 541

1. Morontiamateriaalit 541

2. Morontiavoiman Valvojat 542

3. Morontiaseuralaiset 545

4. Vaihtelunohjaajat 547

5. Mansiomaailmojen Opettajat 550

6. Morontiamaailmojen serafit – Siirtymävaiheen hoivaajat 551

7. Morontiamota 556

8. Morontiaetenijät 557

49. Asutut maailmat 559

1. Planetaarinen elollisuus 559

2. Planeettakohtaiset fyysiset tyypit 560

3. Hengittämättömien maailmat 563

4. Evolutionaariset tahdolliset luodut 564

5. Kuolevaisten planetaariset sarjat 565

6. Maan päällä vietetystä elämästä vapautuminen 568

50. Planeettaprinssit 572

1. Prinssien tehtävä 572

2. Planeetan hallinto 573

3. Prinssin ruumiillinen esikunta 574

4. Planeetan päämaja ja koulut 575

5. Edistyvä sivilisaatio 576

6. Planetaarinen kulttuuri 578

7. Eristämisen ansiot 578

51. Planetaariset Aatamit 580

1. Jumalan Aineellisten Poikien alkuperä ja olemus 580

2. Planetaaristen Aatamien siirtäminen paikasta toiseen 582

3. Aatamien tehtävät 582

4. Evolutionaariset kuusi rotua 584

5. Rotujen sekoittuminen –
Aatamin verenperinnön lahjoittaminen
585

6. Eedenin hallintojärjestelmä 586

7. Yhteishallinto 587

52. Planetaariset kuolevaisten aikakaudet 589

1. Alkukantainen ihminen 589

2. Planeettaprinssin jälkeinen ihminen 591

3. Aatamin jälkeinen ihminen 592

4. Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen 594

5. Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen 595

6. Lahjoittautumisen jälkeinen aikakausi Urantialla 597

7. Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen 598

53. Luciferin kapina 601

1. Kapinan johtajat 601

2. Kapinan syyt 602

3. Luciferin manifesti 603

4. Kapinan puhkeaminen 604

5. Selkkauksen luonne 605

6. Lojaali serafikomentaja 606

7. Kapinan historia 607

8. Ihmisen Poika Urantialla 609

9. Kapinan tämänhetkinen tila 610

54. Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat 613

1. Oikea ja väärä vapaus 613

2. Vapauden anastus 614

3. Oikeudenmukaisuuden sanelema aikaviive 615

4. Armeliaisuudesta johtuva viive 615

5. Viivytykseen kätkeytyvä viisaus 617

6. Rakkauden riemuvoitto 618

55. Valon ja elämän sfäärit 621

1. Morontiatemppeli 622

2. Kuolema ja taivaaseenotto 623

3. Kultaiset aikakaudet 624

4. Hallinnolliset uudelleenjärjestelyt 626

5. Aineellisen kehityksen lakikorkeus 629

6. Yksittäinen kuolevainen 630

7. Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe 631

8. Toinen eli järjestelmävaihe 632

9. Kolmas eli konstellaatiovaihe 633

10. Neljäs eli paikallisuniversumivaihe 634

11. Pien- ja suursektorivaiheet 635

12. Seitsemäs eli superuniversumivaihe 636

56. Universaalinen ykseys 637

1. Fyysinen koordinointi 637

2. Älyllinen ykseys 638

3. Hengellinen yhdistyminen 639

4. Persoonallisuuden yhdistyminen 639

5. Jumaluuden ykseys 640

6. Evolutionaarisen Jumaluuden yhdistyminen 641

7. Universaaliset evoluution seurausilmiöt 642

8. Korkein yhdistäjä 643

9. Universaalisen Absoluutin ykseys 644

10. Totuus, kauneus ja hyvyys 646

III OSA
Urantian historia

Sisältö Sivu

57. Urantian alkuperä 651

1. Andronoverin tähtisumu 651

2. Ensimmäinen tähtisumuvaihe 652

3. Toinen tähtisumuvaihe 653

4. Kolmas ja neljäs vaihe 654

5. Monmatian – Urantian aurinkokunnan – synty 655

6. Aurinkokuntavaihe – Planeettojen muodostumisvaihe 657

7. Meteoriajanjakso – Vulkaaninen aikakausi
Planeetan alkuvaiheen ilmakehä
658

8. Maankuoren asettuminen
Maanjäristysten aikakausi
Maailman valtameri ja ensimmäinen manner
660

58. Elämän juurruttaminen Urantialle 664

1. Fyysisen elämän perusedellytykset 664

2. Urantian ilmakehä 665

3. Avaruusympäristö 666

4. Elämän aamunkoiton aikakausi 667

5. Mantereiden liukuminen 668

6. Siirtymäkausi 669

7. Geologinen historiankirja 670

59. Elämän merellisen muodon aikakausi Urantialla 672

1. Matalien merien varhainen merieliöstö
Trilobiittien aikakausi
673

2. Ensimmäinen mantereisten tulvien vaihe
Selkärangattomien eläinten aikakausi
674

3. Toinen suuri tulvien vaihe
Korallikausi – Lonkerojalkaisten aikakausi
676

4. Suuri maankohoamisen vaihe
Maalla elävän kasvikunnan ajanjakso
Kalojen aikakausi
678

5. Maankuoren siirrosvaihe
Saniaismetsien hiiltymisjakso
Sammakoiden aikakausi
680

6. Ilmastollinen siirtymävaihe
Siemenkasvien ajanjakso
Biologisten koettelemusten aikakausi
682

60. Urantia maaeliöstön varhaiskaudella 685

1. Matelijoiden varhaiskausi 685

2. Myöhempi matelijoiden aikakausi 687

3. Liitukausi
Kukkakasvien ajanjakso
Lintujen aikakausi
688

4. Liitukauden loppu 691

61. Nisäkkäiden aikakausi Urantialla 693

1. Mannerten uusi kuivanmaan kausi
Varhaisnisäkkäiden aikakausi
693

2. Viimeisin tulvehtimisvaihe
Pitemmälle edistyneiden nisäkkäiden aikakausi
694

3. Nykyisten vuorten muodostumisvaihe
Elefantin ja hevosen aikakausi
696

4. Viimeisin mannerten kohoamisvaihe
Viimeinen suuri nisäkkäiden vaelluskausi
698

5. Ensimmäinen jääkausi 699

6. Alkukantainen ihminen jääkaudella 700

7. Jääkauden jatkuminen 700

62. Alkuihmisen kantarodut 703

1. Varhaiset puoliapinalajit 703

2. Ihmisen kantanisäkkäät 703

3. Välinisäkkäät 704

4. Kädelliset 706

5. Ensimmäiset ihmisolennot 707

6. Ihmismielen evoluutio 709

7. Asutuksi maailmaksi tunnustaminen 709

63. Ensimmäinen ihmisperhe 711

1. Andon ja Fonta 711

2. Kaksosten pakomatka 712

3. Andonin suku 713

4. Andonilaisklaanit 713

5. Andoniittien hajaantuminen 715

6. Onagar – ensimmäinen totuuden opettaja 715

7. Andonin ja Fontan eloonjääminen 717

64. Evolutionaariset värilliset rodut 718

1. Andonilaiset kanta-asukkaat 718

2. Foxhallin kansat 719

3. Badonanin heimot 720

4. Neandertal-rodut 720

5. Värillisten rotujen synty 722

6. Urantian kuusi sangik-rotua 722

7. Värillisten rotujen levittäytyminen 726

65. Evoluution valvonta 730

1. Elämänkantajien tehtävät 730

2. Evoluution sisältämät näköalat 731

3. Evoluution vaaliminen 733

4. Uusien urien aukominen Urantialla 734

5. Elollisuuden kehityksen kohtaamat hankaluudet 736

6. Elollisuuden kehittämisen menetelmät 737

7. Evolutionaariset mielen tasot 738

8. Evoluutio ajan ja avaruuden näkökulmasta 739

66. Urantian Planeettaprinssi 741

1. Prinssi Caligastia 741

2. Prinssin esikunta 742

3. Dalamatia – Prinssin kaupunki 743

4. Caligastian sadan alkuajat 743

5. Caligastian sadan organisaatio 745

6. Prinssin hallituskausi 749

7. Elämä Dalamatiassa 750

8. Caligastian aiheuttamat onnettomuudet 752

67. Planeetan kapina 754

1. Caligastian petos 754

2. Kapinan puhkeaminen 755

3. Seitsemän ratkaisevaa vuotta 756

4. Caligastian sata kapinan jälkeen 757

5. Kapinan välittömät seuraukset 758

6. Järkkymätön Van 759

7. Synnin etäisvaikutukset 760

8. Kapinan ihmissankari 761

68. Sivilisaation sarastus 763

1. Varjeleva sosiaalistuminen 763

2. Sosiaaliseen edistymiseen vaikuttavia tekijöitä 764

3. Aaveidenpelon sosiaalistava vaikutus 766

4. Tapasäännösten kehitys 767

5. Maankäyttötavat – toimeentulokeinot 768

6. Kulttuurin kehitys 769

69. Ihmisen perusinstituutiot 772

1. Ihmisen perusinstituutiot 772

2. Teollisuuden sarastus 773

3. Työvoiman erikoistuminen 773

4. Tavaranvaihdon alkuvaiheet 775

5. Pääoman syntyvaiheet 775

6. Tulen suhde sivilisaatioon 777

7. Eläinten hyötykäyttö 778

8. Orjuus sivilisaatioon vaikuttavana tekijänä 778

9. Yksityisomaisuus 780

70. Ihmisperäisen hallitusjärjestelmän kehitys 783

1. Sodan syntyhistoria 783

2. Sodan yhteiskunnallinen arvo 785

3. Ihmisen ensimmäiset yhteenliittymät 787

4. Sukukunnat ja heimot 788

5. Hallitusjärjestelmän alkuvaiheet 788

6. Monarkkinen hallitusmuoto 789

7. Alkuaikojen klubit ja salaseurat 790

8. Yhteiskuntaluokat 792

9. Ihmisoikeudet 793

10. Oikeuden kehitys 794

11. Lait ja oikeusistuimet 796

12. Hallintovallan jako 797

71. Valtion kehittyminen 800

1. Alkioasteinen valtio 800

2. Edustuksellisen hallitustavan kehitys 801

3. Valtiollisuuden ihanteet 803

4. Edistyvä sivilisaatio 804

5. Kilpailun kehitys 805

6. Taloudellisen voiton tavoittelu 805

7. Opetus 806

8. Valtiomuodostuman luonne 806

72. Erään naapuriplaneetan hallitusjärjestelmä 808

1. Mannerkansakunta 808

2. Poliittinen järjestelmä 809

3. Kotielämä 811

4. Opetusjärjestelmä 812

5. Tuotantotoiminnan organisaatio 813

6. Vanhuusvakuutus 814

7. Verotus 815

8. Erikoiskorkeakoulut 816

9. Yleisen äänioikeuden rakenne 817

10. Menettely rikollisuuden suhteen 818

11. Sotilaallinen valmius 818

12. Muut kansakunnat 819

73. Eedenin Puutarha 821

1. Nodiitit ja amadoniitit 821

2. Puutarhan suunnittelu 822

3. Puutarhan sijaintipaikka 823

4. Puutarhan perustaminen 823

5. Puutarhakoti 824

6. Elämänpuu 825

7. Eedenin kohtalo 826

74. Aatami ja Eeva 828

1. Aatami ja Eeva Jerusemissa 828

2. Aatamin ja Eevan saapuminen 829

3. Aatami ja Eeva tutustuvat planeettaan 830

4. Ensimmäinen mullistus 832

5. Aatamin hallinto 833

6. Aatamin ja Eevan kotielämä 834

7. Elämä Puutarhassa 835

8. Luomistaru 836

75. Aatami ja Eeva rikkovat sopimuksensa 839

1. Urantian ongelma 839

2. Caligastian salajuoni 840

3. Eeva joutuu kiusaukseen 841

4. Rikkomuksen tajuaminen 842

5. Rikkomuksen jälkivaikutukset 843

6. Aatami ja Eeva lähtevät puutarhasta 844

7. Aatamin ja Eevan arvonalennus 845

8. Niin kutsuttu syntiinlankeemus 845

76. Toinen Puutarha 847

1. Eedeniläiset saapuvat Mesopotamiaan 847

2. Kain ja Aabel 848

3. Elämä Mesopotamiassa 849

4. Violetti rotu 850

5. Aatamin ja Eevan kuolema 851

6. Aatamin ja Eevan eloonjääminen 853

77. Keskiväliolennot 855

1. Ensiasteiset keskiväliolennot 855

2. Nodiittirotu 856

3. Baabelin torni 858

4. Nodilaiset sivilisaation keskukset 859

5. Aataminpoika ja Ratta 861

6. Toisasteiset keskiväliolennot 862

7. Kapinalliset keskiväliolennot 863

8. Yhdistyneet keskiväliolennot 864

9. Urantian vakinaiset kansalaiset 865

78. Violetti rotu Aatamin aikojen jälkeen 868

1. Rotujen ja kulttuurien levinneisyys 868

2. Toisen Puutarhan adamiitit 869

3. Adamiittien ensimmäiset levittäytymiset 870

4. Andiitit 871

5. Andiittien vaellukset 872

6. Andiittien viimeiset hajaantumiset 873

7. Mesopotamian tulvat 874

8. Sumerilaiset – andiiteista viimeiset 875

79. Andiittien leviäminen itämaihin 878

1. Turkestanin andiitit 878

2. Andiitit valtaavat Intian 879

3. Dravidain Intia 881

4. Arjalaiset tunkeutuvat Intiaan 882

5. Punainen ihminen ja keltainen ihminen 883

6. Kiinalaisen sivilisaation aamunkoitto 884

7. Andiitit saapuvat Kiinaan 886

8. Myöhempi kiinalainen sivistys 887

80. Andiittien leviäminen länsimaihin 889

1. Adamiitit saapuvat Eurooppaan 889

2. Ilmastolliset ja geologiset muutokset 890

3. Cro-Magnonin sininen ihminen 891

4. Andiitit tunkeutuvat Eurooppaan 892

5. Andiitit valloittavat Pohjois-Euroopan 893

6. Andiitit Niilin varsilla 894

7. Välimeren saarten andiitit 895

8. Tonavan andoniitit 896

9. Kolme valkoista rotua 897

81. Nykysivilisaation kehittyminen 900

1. Sivilisaation kehto 900

2. Sivilisaation työvälineet 901

3. Kaupungit, käsiteollisuus ja kauppa 903

4. Sekoittumarodut 904

5. Kulttuuriyhteiskunta 905

6. Sivilisaation ylläpitäminen 906

82. Avioliiton kehitys 913

1. Pariutumisvaisto 913

2. Rajoittavat tabut 914

3. Vanhimmat avioliittoa koskevat tapasäännöt 915

4. Avioliitto omaisuutta koskevien tapasääntöjen kohteena 917

5. Endogamia ja eksogamia 918

6. Rotusekoitukset 919

83. Avioliittoinstituutio 922

1. Avioliitto yhteiskunnallisena instituutiona 922

2. Seurustelu ja kihlautuminen 923

3. Ostaminen ja myötäjäiset 923

4. Häämenot 924

5. Moniavioisuus 925

6. Varsinainen yksiavioisuus – pariavioliitto 927

7. Aviosuhteen purkaminen 928

8. Avioliiton ihannointi 929

84. Avioliitto ja perhe-elämä 931

1. Alkukantaiset pariliitot 931

2. Alkuaikojen äitivaltainen perhe 932

3. Isävaltainen perhe 933

4. Naisen asema alkuaikojen yhteiskunnassa 935

5. Nainen kehittyvien tapasääntöjen kohteena 936

6. Miehen ja naisen välinen kumppanuus 938

7. Perhe-elämän ihanteet 939

8. Halujen tyydyttämiseen sisältyvät vaarat 942

85. Palvonnan alkujuuret 944

1. Kivien- ja mäkienpalvonta 944

2. Kasvien- ja puidenpalvonta 945

3. Eläintenpalvonta 946

4. Luonnonelementtien palvonta 946

5. Taivaankappaleiden palvonta 947

6. Ihmisenpalvonta 948

7. Palvonnan ja viisauden auttajat 948

86. Uskonnon varhaiskehitys 950

1. Sattuma: hyvä onni ja huono onni 950

2. Sattuman personoiminen 951

3. Kuolema – selittämätön 952

4. Kuolemasta eloonjäämisen käsite 952

5. Aavesielun käsite 953

6. Aavehenkiympäristö 955

7. Alkukantaisen uskonnon tehtävä 956

87. Aavekultit 958

1. Aaveidenpelko 958

2. Vainajahenkien lepyttely 959

3. Esi-isienpalvonta 960

4. Hyvät ja pahat henkiaaveet 961

5. Edistyvä aavekultti 962

6. Pakottaminen ja poismanaaminen 963

7. Kultismin luonne 965

88. Fetissit, taikakalut ja magia 967

1. Usko fetisseihin 967

2. Fetissin kehittyminen 968

3. Totemismi 970

4. Magia 970

5. Maagiset taikakalut 971

6. Magian harjoittaminen 972

89. Synti, uhri ja sovitus 974

1. Tabu 974

2. Syntikäsite 975

3. Kieltäymys ja nöyrtyminen 976

4. Uhraamisen alkujuuret 977

5. Uhrit ja kannibalismi 978

6. Ihmisuhriajatuksen kehittyminen 980

7. Ihmisuhrin muunnelmia 981

8. Lunastus ja liittosopimukset 982

9. Uhrit ja sakramentit 983

10. Synnin anteeksianto 984

90. Shamanismi – poppamiehet ja papit 986

1. Ensimmäiset shamaanit – poppamiehet 986

2. Shamanistiset toiminnot 987

3. Shamanismin teoria sairaudesta ja kuolemasta 989

4. Shamaanien harjoittama lääkintätoimi 990

5. Papit ja rituaalit 992

91. Rukoilun kehityshistoria 994

1. Alkukantainen rukous 994

2. Rukoilun kehittyminen 995

3. Rukous ja toinen minä 996

4. Eettinen rukoilu 997

5. Rukouksen sosiaaliset heijastusvaikutukset 998

6. Rukouksen vaikutuspiiri 999

7. Mystiikka, hurmio ja henkeytyminen 1000

8. Rukoilu henkilökohtaisena kokemuksena 1001

9. Tuloksellisen rukoilun ehdot 1002

92. Uskonnon myöhempi kehitys 1003

1. Uskonnon evolutionaarinen luonne 1003

2. Uskonto ja tapasäännöt 1004

3. Kehitysuskonnon luonne 1005

4. Lahjaksi annettu ilmoitus 1007

5. Suuret uskonnolliset johtajat 1008

6. Monikoosteiset uskonnot 1010

7. Uskonnon edelleenkehittyminen 1012

93. Makiventa Melkisedek 1014

1. Makiventan inkarnoituminen 1014

2. Saalemin viisas 1015

3. Melkisedekin opetukset 1016

4. Saalemin uskonto 1017

5. Abrahamin valitseminen 1018

6. Melkisedekin liittosopimus Abrahamin kanssa 1020

7. Melkisedekin lähetyssaarnaajat 1021

8. Melkisedekin lähtö 1022

9. Melkisedekin lähdön jälkeen 1022

10. Makiventa Melkisedekin nykyinen asema 1024

94. Melkisedekin opetusten vaikutus itämailla 1027

1. Saalemin opetukset vedalaisessa Intiassa 1027

2. Brahmalaisuus 1028

3. Brahmalainen filosofia 1030

4. Hindulainen uskonto 1031

5. Kiinassa käyty kamppailu totuuden puolesta 1032

6. Lao-tse ja Konfutse 1033

7. Gautama Siddhartha 1035

8. Buddhalainen usko 1036

9. Buddhalaisuuden leviäminen 1037

10. Tiibetin uskonto 1038

11. Buddhalainen filosofia 1038

12. Buddhalaisuuden jumalakäsitys 1040

95. Melkisedekin opetusten vaikutus Levantissa 1042

1. Saalemin uskonto Mesopotamiassa 1042

2. Egyptin varhaisuskonto 1043

3. Moraalikäsitysten kehitys 1045

4. Amenemopen opetukset 1046

5. Ainutlaatuinen Ikhnaton 1047

6. Saalemin opit Iranissa 1049

7. Saalemin opetukset Arabiassa 1050

96. Jahve – heprealaisten Jumala 1052

1. Seemiläisten jumaluuskäsityksiä 1052

2. Seemiläiset kansat 1054

3. Verraton Mooses 1055

4. Julistustyö Jahven puolesta 1056

5. Mooseksen opetukset 1057

6. Mooseksen kuoleman jälkeen vallinnut jumalakäsitys 1059

7. Psalmit ja Jobin kirja 1060

97. Jumalakäsityksen kehitys heprealaisten keskuudessa 1062

1. Samuel – heprealaisprofeetoista ensimmäinen 1062

2. Elia ja Elisa 1064

3. Jahve ja Baal 1064

4. Aamos ja Hoosea 1065

5. Ensimmäinen Jesaja 1066

6. Peloton Jeremia 1067

7. Toinen Jesaja 1068

8. Pyhä ja epäpyhä historiankirjoitus 1070

9. Heprealaisten historiaa 1071

10. Heprealainen uskonto 1075

98. Melkisedekin opetusten vaikutus länsimaissa 1077

1. Saalemin uskonto kreikkalaisten keskuudessa 1077

2. Kreikkalainen filosofinen ajattelu 1078

3. Melkisedekin opetukset Roomassa 1080

4. Mysteerikultit 1081

5. Mitra-kultti 1082

6. Mitralaisuus ja kristinusko 1083

7. Kristinusko 1083

99. Uskontoon liittyvät yhteiskunnalliset kysymykset 1086

1. Uskonto ja yhteiskunnallinen uudistustyö 1086

2. Institutionaalisen uskonnon heikkous 1087

3. Uskonto ja uskonnonharjoittaja 1088

4. Siirtymävaiheen vaikeudet 1089

5. Uskonnon sosiaaliset aspektit 1090

6. Institutionaalinen uskonto 1092

7. Uskonnon anti 1092

100. Uskonto ihmisen kokemuksessa 1094

1. Uskonnollinen kasvu 1094

2. Hengellinen kasvu 1095

3. Käsitykset korkeimmasta arvosta 1096

4. Kasvun ongelmat 1097

5. Kääntymys ja mystiikka 1098

6. Uskonnollisen elämän tunnusmerkit 1100

7. Uskonnollisen elämäntavan korkein ilmenemä 1101

101. Uskonnon todellinen luonne 1104

1. Aito uskonto 1104

2. Uskonnon tosiasia 1105

3. Uskonnon tunnusmerkit 1107

4. Ilmoitusta koskevat rajoitukset 1109

5. Ilmoituksen avartama uskonto 1110

6. Edistyvä uskonnollinen kokemus 1111

7. Omakohtainen uskontofilosofia 1113

8. Usko ja uskomus 1114

9. Uskonto ja moraalisuus 1115

10. Uskonto ihmisen vapauttajana 1116

102. Uskonnollisen uskon perustukset 1118

1. Uskon tuottamat vakuuttuneisuudet 1118

2. Uskonto ja todellisuus 1119

3. Tieto, viisaus ja ymmärrys 1121

4. Kokemuksen tosiasia 1123

5. Tavoitteellisen potentiaalin ylivalta 1123

6. Uskonnollisen uskon varmuus 1124

7. Jumalallisen epäilyksettömyys 1126

8. Uskonnon todisteet 1127

103. Uskonnollisen kokemuksen reaalisuus 1129

1. Uskonnonfilosofia 1129

2. Uskonto ja yksilö 1130

3. Uskonto ja ihmissuku 1132

4. Hengellinen uskonyhteys 1133

5. Ihanteiden alkuperä 1133

6. Filosofinen koordinointi 1135

7. Tiede ja uskonto 1137

8. Filosofia ja uskonto 1140

9. Uskonnon sisin olemus 1140

104. Kolminaisuuskäsityksen kasvu 1143

1. Urantialaiset kolminaisuuskäsitykset 1143

2. Kolminaisuuden ykseys ja Jumaluuden monikollisuus 1145

3. Kolminaisuudet ja kolmiyhteydet 1146

4. Seitsemän kolmiyhteyttä 1147

5. Kolmiudet 1151

105. Jumaluus ja todellisuus 1152

1. Filosofinen ”MINÄ OLEN” -käsite 1152

2. ”MINÄ OLEN” kolmiyhteisenä ja seitsenkertaisena 1153

3. Infiniittisyyden Seitsemän Absoluuttia 1155

4. Ykseys, kaksinaisuus ja kolmiyhteys 1157

5. Finiittisen todellisuuden esiintuonti 1158

6. Finiittisen todellisuuden seurausilmiöt 1159

7. Transsendentaalien olevaistuminen 1159

106. Universumin todellisuustasot 1162

1. Ensiasteinen finiittisten funktionaalien yhteenliittymä 1163

2. Toisasteinen, korkeinta finiittistä edustava integraatio 1164

3. Transsendentaalinen, kolmannen asteen todellisuusyhteenliittymä 1165

4. Perimmäinen, neljännen asteen integroituma 1166

5. Ko-absoluuttinen eli viidennen vaiheen yhteenliittymä 1167

6. Absoluuttinen eli kuudennen vaiheen integroituma 1167

7. Päämäärän lopullisuus 1168

8. Kolminaisuuksien kolminaisuus 1170

9. Eksistentiaalinen infiniittinen yhdistyminen 1173

107. Ajatuksensuuntaajien alkuperä ja olemus 1176

1. Ajatuksensuuntaajien alkuperä 1177

2. Suuntaajien luokitus 1178

3. Suuntaajien Diviningtonin-koti 1179

4. Suuntaajien olemus ja läsnäolo 1180

5. Suuntaajien mielellisyys 1181

6. Puhtaasti hengiksi ymmärretyt suuntaajat 1182

7. Suuntaajat ja persoonallisuus 1183

108. Ajatuksensuuntaajien tehtävä ja toiminta 1185

1. Valinta ja tehtäväänosoittaminen 1185

2. Suuntaajan ihmismielessäasumisen edellytykset 1186

3. Organisaatio ja hallinto 1188

4. Suhde muihin hengellisiin influensseihin 1190

5. Suuntaajan tehtävä 1191

6. Jumala ihmisessä 1192

109. Suuntaajien suhde universumin luotuihin 1195

1. Suuntaajien kehitys 1195

2. Omatoimiset Suuntaajat 1196

3. Suuntaajien suhde eri kuolevaistyyppeihin 1197

4. Suuntaajat ja ihmispersoonallisuus 1198

5. Suuntaajan mielessäoloa haittaavat aineelliset tekijät 1199

6. Todellisten arvojen häviämättömyys 1200

7. Personoitujen Suuntaajien kohtalo 1201

110. Suuntaajien suhde yksittäisiin kuolevaisiin 1203

1. Asuminen kuolevaisen mielessä 1203

2. Suuntaajat ja ihmistahto 1204

3. Yhteistyö Suuntaajan kanssa 1205

4. Suuntaajan työskentely mielessä 1207

5. Erheellisiä käsityksiä Suuntaajan opastuksesta 1207

6. Seitsemän psyykkistä kehää 1209

7. Kuolemattomuuden saavuttaminen 1212

111. Suuntaaja ja sielu 1215

1. Valinnat tehdään mielen areenalla 1216

2. Sielun olemus 1217

3. Kehittyvä sielu 1218

4. Sisäinen elämä 1219

5. Valinnan pyhittäminen 1221

6. Ihmisen paradoksi 1221

7. Suuntaajan ongelma 1223

112. Persoonallisuuden eloonjääminen 1225

1. Persoonallisuus ja todellisuus 1226

2. Minä 1227

3. Kuolemaksi kutsuttu ilmiö 1229

4. Suuntaajat kuoleman jälkeen 1231

5. Ihmisminän eloonjääminen 1232

6. Morontiaminä 1235

7. Suuntaajafuusio 1237

113. Kohtalonsuojelijaserafit 1241

1. Suojelusenkelit 1241

2. Kohtalonsuojelijat 1242

3. Suhde muihin henki-influensseihin 1244

4. Serafien toimipiirit 1245

5. Kuolevaisiin kohdistuva serafihoiva 1245

6. Suojelusenkelit kuoleman jälkeen 1246

7. Serafit ja ylösnousemuksellisena elettävä elämänvaihe 1248

114. Serafien planetaarinen hallitus 1250

1. Urantian hallitsijanvalta 1250

2. Planetaaristen valvojain lautakunta 1251

3. Residentti kenraalikuvernööri 1252

4. Kaikkein Korkein tarkkailija 1253

5. Planeetan hallitus 1254

6. Planetaariseen valvontaan kuuluvat mestariserafit 1254

7. Kohtalon varajoukko 1257

115. Korkein Olento 1260

1. Käsitepuitteiden suhteellisuus 1260

2. Korkeimmuuden absoluuttinen perusta 1261

3. Alkuperäinen, aktuaalinen ja potentiaalinen 1261

4. Korkeimman todellisuuden lähteet 1263

5. Korkeimman suhde Paratiisin-Kolminaisuuteen 1264

6. Korkeimman suhde kolmiuksiin 1265

7. Korkeimman olemus 1266

116. Kaikkivaltias Korkein 1268

1. Korkein Mieli 1268

2. Kaikkivaltias ja Seitsenkertainen Jumala 1269

3. Kaikkivaltias ja Paratiisin-Jumaluus 1270

4. Kaikkivaltias ja Korkeimmat Luojat 1271

5. Kaikkivaltias ja Seitsenkertaiset Valvojat 1273

6. Hengen valta-asema 1275

7. Suuruniversumi on elävä organismi 1276

117. Korkein Jumala 1278

1. Korkeimman Olennon olemus 1278

2. Evolutionaarisen kasvun lähde 1280

3. Korkeimman merkitys universumien luoduille 1281

4. Finiittinen Jumala 1283

5. Luomakunnan ylisielu 1285

6. Korkeimman tavoitteleminen 1287

7. Korkeimman tulevaisuus 1291

118. Korkein ja Perimmäinen – ajallisuus ja avaruus 1294

1. Ajallisuus ja ikuisuus 1295

2. Omnipresenssi ja ubikviteetti 1296

3. Ajallis-avaruudelliset yhteydet 1297

4. Ensisijainen ja toissijainen kausaatio 1298

5. Kaikkivoipaisuus ja mahdollisenmyötäisyys 1299

6. Kaikkivoipaisuus ja kaikentekevyys 1299

7. Kaikentietävyys ja predestinaatio 1300

8. Valvonta ja ylivalvonta 1301

9. Maailmankaikkeuden mekanismit 1303

10. Kaitselmustoiminnot 1304

119. Kristus Mikaelin lahjoittautumiset 1308

1. Ensimmäinen lahjoittautuminen 1309

2. Toinen lahjoittautuminen 1310

3. Kolmas lahjoittautuminen 1312

4. Neljäs lahjoittautuminen 1313

5. Viides lahjoittautuminen 1314

6. Kuudes lahjoittautuminen 1315

7. Seitsemäs ja lopullinen lahjoittautuminen 1316

8. Mikaelin asema lahjoittautumisten jälkeen 1317

IV OSA
Jeesuksen elämä ja opetukset

Sisältö Sivu

120. Mikaelin lahjoittautuminen Urantialla 1323

1. Seitsemäs lahjoittautumistoimeksianto 1325

2. Lahjoittautumista koskevat rajoitukset 1327

3. Muita ohjeita ja neuvoja 1329

4. Ruumiillistus – kahdesta tehdään yksi 1331

121. Mikaelin lahjoittautumisen aikaiset olot 1332

1. Länsimaat ensimmäisellä Kristuksen jälkeisellä vuosisadalla 1332

2. Juutalaiset 1333

3. Tilanne ei-juutalaisten keskuudessa 1334

4. Ei-juutalainen filosofia 1335

5. Ei-juutalaiset uskonnot 1336

6. Heprealainen uskonto 1338

7. Juutalaiset ja ei-juutalaiset 1339

8. Aikaisemmin laaditut kirjalliset esitykset 1341

122. Jeesuksen syntymä ja vauvaikä 1344

1. Joosef ja Maria 1344

2. Gabriel ilmestyy Elisabetille 1345

3. Gabrielin ilmoitus Marialle 1346

4. Joosefin uni 1347

5. Jeesuksen maiset vanhemmat 1348

6. Nasaretin-koti 1349

7. Matka Betlehemiin 1350

8. Jeesuksen syntymä 1351

9. Jeesus viedään temppeliin 1352

10. Herodes ryhtyy toimenpiteisiin 1353

123. Jeesuksen varhaislapsuus 1355

1. Paluu Nasaretiin 1356

2. Viides vuosi (2 eKr.) 1357

3. Kuudennen vuoden tapahtumat (1 eKr.) 1359

4. Seitsemäs vuosi (1 jKr.) 1361

5. Kouluvuodet Nasaretissa 1362

6. Hänen kahdeksas vuotensa (2 jKr.) 1364

124. Jeesuksen myöhempi lapsuusikä 1366

1. Jeesuksen yhdeksäs vuosi (3 jKr.) 1366

2. Kymmenes vuosi (4 jKr.) 1368

3. Yhdestoista vuosi (5 jKr.) 1369

4. Kahdestoista vuosi (6 jKr.) 1371

5. Hänen kolmastoista vuotensa (7 jKr.) 1373

6. Matka Jerusalemiin 1374

125. Jeesus Jerusalemissa 1377

1. Jeesus tutustuu temppeliin 1378

2. Jeesus ja pääsiäinen 1379

3. Joosefin ja Marian lähtö 1381

4. Ensimmäinen ja toinen päivä temppelissä 1381

5. Kolmas päivä temppelissä 1382

6. Neljäs päivä temppelissä 1383

126. Kaksi ratkaisevan tärkeää vuotta 1386

1. Hänen neljästoista vuotensa (8 jKr.) 1387

2. Joosefin kuolema 1388

3. Viidestoista vuosi (9 jKr.) 1389

4. Ensimmäinen saarna synagogassa 1391

5. Kamppailu rahahuolien kanssa 1392

127. Nuoruusvuodet 1395

1. Kuudestoista vuosi (10 jKr.) 1395

2. Seitsemästoista vuosi (11 jKr.) 1396

3. Kahdeksastoista vuosi (12 jKr.) 1398

4. Yhdeksästoista vuosi (13 jKr.) 1401

5. Esran tytär Rebekka 1402

6. Hänen kahdeskymmenes vuotensa (14 jKr.) 1403

128. Jeesuksen varhaismiehuus 1407

1. Kahdeskymmenesyhdes vuosi (15 jKr.) 1407

2. Kahdeskymmeneskahdes vuosi (16 jKr.) 1409

3. Kahdeskymmeneskolmas vuosi (17 jKr.) 1411

4. Damaskoksen-välinäytös 1412

5. Kahdeskymmenesneljäs vuosi (18 jKr.) 1413

6. Kahdeskymmenesviides vuosi (19 jKr.) 1415

7. Kahdeskymmeneskuudes vuosi (20 jKr.) 1416

129. Jeesuksen aikuisiän loppupuoli 1419

1. Kahdeskymmenesseitsemäs vuosi (21 jKr.) 1419

2. Kahdeskymmeneskahdeksas vuosi (22 jKr.) 1421

3. Kahdeskymmenesyhdeksäs vuosi (23 jKr.) 1423

4. Jeesus ihmisenä 1424

130. Matkalla Roomaan 1427

1. Joppassa – keskustelu Joonasta 1428

2. Kesareassa 1429

3. Aleksandriassa 1432

4. Luento todellisuudesta 1433

5. Kreetan saarella 1436

6. Nuori pelokas mies 1437

7. Karthagossa – luento ajasta ja avaruudesta 1438

8. Matkalla Napoliin ja Roomaan 1440

131. Maailman uskonnot 1442

1. Kyyninen koulukunta 1442

2. Juudaismi 1444

3. Buddhalaisuus 1446

4. Hindulaisuus 1447

5. Zarathustralaisuus 1449

6. Sudualaisuus (Jainalaisuus) 1450

7. Shinto 1451

8. Taolaisuus 1451

9. Konfutselaisuus 1452

10. ”Meidän uskontomme” 1453

132. Roomassa vietetty aika 1455

1. Todelliset arvot 1456

2. Hyvä ja paha 1457

3. Totuus ja usko 1459

4. Henkilökohtainen hoiva 1460

5. Neuvot rikkaalle miehelle 1462

6. Sosiaalinen hoiva 1465

7. Retkiä Rooman ympäristöön 1466

133. Paluu Roomasta 1468

1. Armo ja oikeudenmukaisuus 1468

2. Laivaannousu Tarentumissa 1470

3. Korintissa 1471

4. Henkilökohtainen työ Korintissa 1474

5. Ateenassa – luento tieteestä 1476

6. Efesoksessa – luento sielusta 1477

7. Kyproksella-oleskelu – luento mielestä 1479

8. Antiokiassa 1480

9. Kaksoisvirranmaassa 1481

134. Siirtymäkauden vuodet 1483

1. Kolmaskymmenes vuosi (24 jKr.) 1483

2. Karavaanimatka Kaspianmerelle 1484

3. Urmia-luennot 1485

4. Suvereenisuus – jumalallinen ja ihmisperäinen 1486

5. Poliittinen suvereenisuus 1487

6. Laillisuus, vapaus ja suvereenisuus 1490

7. Kolmaskymmenesyhdes vuosi (25 jKr.) 1492

8. Oleskelu Hermonvuorella 1492

9. Odotuksen aika 1494

135. Johannes Kastaja 1496

1. Johanneksesta tulee nasiiri 1496

2. Sakariaan kuolema 1497

3. Lammaspaimenen elämää 1497

4. Elisabetin kuolema 1499

5. Jumalan valtakunta 1500

6. Johannes ryhtyy saarnaamaan 1501

7. Johannes taivaltaa pohjoiseen 1503

8. Jeesuksen ja Johanneksen kohtaaminen 1503

9. Neljäkymmentä saarnapäivää 1505

10. Johannes taivaltaa etelään 1506

11. Johannes vankilassa 1506

12. Johannes Kastajan kuolema 1508

136. Kaste ja ne neljäkymmentä päivää 1509

1. Käsitykset odotetusta Messiaasta 1509

2. Jeesuksen kaste 1510

3. Ne neljäkymmentä päivää 1512

4. Suunnitelmat julkista toimintaa varten 1514

5. Ensimmäinen suuri päätös 1516

6. Toinen päätös 1517

7. Kolmas päätös 1519

8. Neljäs päätös 1520

9. Viides päätös 1521

10. Kuudes päätös 1523

137. Odottelua Galileassa 1524

1. Ensimmäisten neljän apostolin valitseminen 1524

2. Filippuksen ja Natanaelin valitseminen 1526

3. Kapernaumissa-käynti 1527

4. Kaanan häät 1528

5. Jeesus palaa Kapernaumiin 1531

6. Sapattipäivän tapahtumat 1532

7. Neljä kuukautta harjoitusta 1533

8. Saarna valtakunnasta 1535

138. Valtakunnan sanansaattajain kouluttaminen 1538

1. Lopulliset ohjeet 1538

2. Kuuden apostolin valitseminen 1539

3. Matteuksen ja Simonin kutsuminen 1540

4. Kaksosten kutsuminen 1541

5. Tuomaksen ja Juudaksen kutsuminen 1542

6. Viikko teho-opetusta 1542

7. Taas uusi pettymys 1543

8. Kahdentoista apostolin ensimmäinen tehtävä 1545

9. Viiden kuukauden koettelu 1546

10. Kahdentoista apostolin organisaatio 1547

139. Kaksitoista apostolia 1548

1. Andreas, ensiksi valittu 1548

2. Simon Pietari 1550

3. Jaakob Sebedeus 1552

4. Johannes Sebedeus 1553

5. Filippus Utelias 1556

6. Rehellinen Natanael 1558

7. Matteus Leevi 1559

8. Tuomas Didymus 1561

9. ja 10. Jaakob ja Juudas Alfeus 1563

11. Simon Selootti 1564

12. Juudas Iskariot 1565

140. Kahdentoista apostolin virkaanasettaminen 1568

1. Alustavat ohjeet 1568

2. Virkaanasettaminen 1569

3. Virkaanasettajaissaarna 1570

4. Olette maan suola 1572

5. Isällinen ja veljellinen rakkaus 1573

6. Virkaanasettajaispäivän ilta 1576

7. Virkaanasettajaisten jälkeinen viikko 1578

8. Torstai-iltapäivä järvellä 1579

9. Vihkimispäivä 1583

10. Vihkimisen jälkeinen ilta 1584

141. Julkisen toiminnan alku 1587

1. Lähtö Galileasta 1587

2. Jumalan laki ja Isän tahto 1588

3. Oleskelu Amathuksessa 1589

4. Opetus Isästä 1590

5. Hengellinen yhtenäisyys 1591

6. Viimeinen viikko Amathuksessa 1592

7. Jordanin vastarannan Betaniassa 1593

8. Toiminta Jerikossa 1595

9. Lähtö Jerusalemiin 1595

142. Pääsiäinen Jerusalemissa 1596

1. Opetusta temppelissä 1596

2. Jumalan viha 1597

3. Jumalakäsitys 1598

4. Flavius ja Kreikan kulttuuri 1600

5. Luento vakuuttuneisuudesta 1601

6. Keskustelu Nikodemuksen kanssa 1601

7. Oppitunti perheestä 1603

8. Etelä-Juudeassa 1605

143. Matka Samarian halki 1607

1. Sananjulistusta Arkelaiksessa 1607

2. Oppitunti itsehillinnästä 1609

3. Ajanviettoa ja rentoutumista 1610

4. Juutalaiset ja samarialaiset 1612

5. Syykarilaisnainen 1612

6. Samarian uskonnollinen herääminen 1615

7. Opetukset rukoilemisesta ja palvonnasta 1616

144. Gilboalla ja Dekapoliissa 1617

1. Gilboan leiri 1617

2. Luento rukouksesta 1618

3. Uskovan rukous 1619

4. Lisää rukoilemisesta 1620

5. Muita rukouskaavoja 1621

6. Neuvottelu Johanneksen apostolien kanssa 1624

7. Dekapoliin kaupungeissa 1626

8. Leirissä Pellan lähistöllä 1626

9. Johannes Kastajan kuolema 1627

145. Neljä vaiheikasta päivää Kapernaumissa 1628

1. Kalansaalis 1628

2. Iltapäivä synagogassa 1629

3. Parantaminen auringonlaskun aikaan 1631

4. Saman päivän iltana 1634

5. Varhain sunnuntaiaamuna 1634

146. Ensimmäinen Galilean-saarnamatka 1637

1. Sananjulistusta Rimmonissa 1637

2. Jotapatassa 1638

3. Pysähdys Raamassa 1641

4. Jireonissa esitetty evankeliumi 1643

5. Toistamiseen Kaanassa 1644

6. Nain ja lesken poika 1645

7. Eendorissa 1646

147. Pistäytyminen Jerusalemissa 1647

1. Sadanpäämiehen palvelija 1647

2. Matka Jerusalemiin 1648

3. Bethesdan lammen äärellä 1649

4. Elämänohje 1650

5. Käynti fariseus Simonin luona 1651

6. Paluu Kapernaumiin 1653

7. Jälleen Kapernaumissa 1655

8. Hengellisen hyvyyden juhla 1656

148. Evankelistojen koulutusta Betsaidassa 1657

1. Uusi profeettakoulu 1657

2. Betsaidan sairaala 1658

3. Isän asioiden toimittaminen 1659

4. Pahuus, synti ja paatuneisuus 1659

5. Kärsimisen tarkoitus 1661

6. Kärsimisen väärinymmärtäminen –
puhe Jobista
1662

7. Mies, jonka käsi oli kuivettunut 1664

8. Viimeinen Betsaidassa vietetty viikko 1665

9. Halvaantuneen parantaminen 1666

149. Toinen saarnamatka 1668

1. Jeesuksen laajalle kiirinyt maine 1668

2. Kansan suhtautuminen 1670

3. Uskonnollisten johtajien vihamielisyys 1672

4. Saarnamatkan edistyminen 1673

5. Oppitunti tyytyväisyydestä 1674

6. ”Herran pelko” 1675

7. Paluu Betsaidaan 1677

150. Kolmas saarnamatka 1678

1. Naisten evankelistaryhmä 1678

2. Pysähdys Magdalassa 1679

3. Sapatti Tiberiaassa 1680

4. Apostolit lähetetään taipaleelle kaksittain 1681

5. Mitä minun tulee tehdä pelastuakseni? 1682

6. Iltaoppitunnit 1683

7. Nasaretissa-oleskelu 1683

8. Sapattipalvelus 1684

9. Nasaret hylkää Jeesuksen 1686

151. Odottelua ja opetusta järvenrannalla 1688

1. Kylväjävertaus 1688

2. Vertauksen tulkinta 1689

3. Lisää vertauksista 1691

4. Lisää järvenrannalla esitettyjä vertauksia 1693

5. Käynti Heresassa 1694

6. Heresan mielipuoli 1695

152. Kapernaumin kriisiin johtaneet tapahtumat 1698

1. Jairuksen talossa 1699

2. Viidentuhannen henkilön ruokkiminen 1700

3. Kuninkaantekijäiset 1702

4. Simon Pietarin öinen näky 1703

5. Jälleen Betsaidassa 1703

6. Gennesaretissa 1705

7. Jerusalemissa 1706

153. Kapernaumin kriisi 1707

1. Näyttämön lavastaminen 1707

2. Käänteentekevä saarna 1709

3. Jälkikokous 1712

4. Viimeiset synagogassa lausutut sanat 1713

5. Lauantai-ilta 1715

154. Viimeiset Kapernaumissa vietetyt päivät 1717

1. Neuvonpitojen viikko 1717

2. Lepoviikko 1718

3. Toinen Tiberiaassa käyty neuvottelu 1719

4. Lauantai-ilta Kapernaumissa 1719

5. Vaiheikas sunnuntaiaamu 1720

6. Jeesuksen perhe saapuu 1721

7. Pikainen pako 1723

155. Pakomatka Pohjois-Galilean halki 1725

1. Miksi pakanat pauhaavat? 1725

2. Evankelistat Horasinissa 1726

3. Filippuksen Kesareassa 1727

4. Matkalla Foinikiaan 1728

5. Luento aidosta uskonnosta 1728

6. Toinen luento uskonnosta 1730

156. Oleskelu Tyyrossa ja Siidonissa 1734

1. Syyrialaisnainen 1734

2. Opetusta Siidonissa 1735

3. Matka merenrannikkoa pohjoiseen 1736

4. Tyyrossa 1737

5. Jeesus opettaa Tyyrossa 1737

6. Paluu Foinikiasta 1741

157. Filippuksen Kesareassa 1743

1. Temppeliveronkantaja 1743

2. Betsaida-Juliaassa 1744

3. Pietarin tunnustus 1745

4. Keskustelu valtakunnasta 1746

5. Uusi käsitys 1748

6. Seuraavana iltapäivänä 1748

7. Andreaksen neuvonpito 1750

158. Kirkastusvuori 1752

1. Kirkastus 1752

2. Laskeutuminen vuorelta 1754

3. Kirkastuksen merkitys 1755

4. Kaatumatautinen poika 1755

5. Jeesus parantaa pojan 1757

6. Celsuksen puutarhassa 1758

7. Pietarin vastalause 1759

8. Pietarin talossa 1761

159. Kiertomatka Dekapoliissa 1762

1. Saarna anteeksiantamisesta 1762

2. Outo saarnamies 1764

3. Opastusta opettajille ja uskoville 1765

4. Keskustelu Natanaelin kanssa 1767

5. Jeesuksen uskonnon positiivinen luonne 1769

6. Paluu Magadaniin 1771

160. Rodan Aleksandrialainen 1772

1. Rodanin kreikkalainen filosofia 1772

2. Elämisen taito 1775

3. Kypsyyden houkuttimet 1777

4. Kypsyydestä kertova tasapainoisuus 1778

5. Ihanneuskonto 1780

161. Jatkokeskustelut Rodanin kanssa 1783

1. Onko Jumala persoonallinen? 1783

2. Jeesuksen jumalallinen olemus 1785

3. Jeesuksen inhimillinen ja jumalallinen mieli 1787

162. Lehtimajanjuhla 1788

1. Jerusalemin-vierailun vaarat 1788

2. Ensimmäinen temppelipuhe 1790

3. Aviorikoksesta yllätetty nainen 1792

4. Lehtimajanjuhla 1793

5. Saarna maailman valosta 1794

6. Puhe elämän vedestä 1795

7. Puhe hengellisestä vapaudesta 1796

8. Keskustelu Martan ja Marian kanssa 1797

9. Abnerin luona Betlehemissä 1798

163. Seitsemänkymmenen opettajan virkaanasettajaiset Magadanissa 1800

1. Seitsemänkymmenen virkaanasettaminen 1800

2. Rikas nuorukainen ja muita henkilöitä 1801

3. Keskustelu varallisuudesta 1803

4. Jäähyväiset seitsemällekymmenelle 1804

5. Leiri siirretään Pellaan 1806

6. Seitsemänkymmenen paluu 1806

7. Valmistelut viimeistä lähetysretkeä varten 1808

164. Temppelin vihkimisen muistojuhla 1809

1. Kertomus laupiaasta samarialaisesta 1809

2. Jerusalemissa 1810

3. Sokean kerjäläisen parantaminen 1811

4. Joosia sanhedrinin kuultavana 1813

5. Opetusta Salomon pylväikössä 1815

165. Perean-lähetysretki alkaa 1817

1. Pellan leirillä 1817

2. Saarna hyvästä paimenesta 1818

3. Sapattisaarna Pellassa 1819

4. Perinnön jakaminen 1821

5. Apostoleille pidetyt puheet varallisuudesta 1823

6. Vastaus Pietarin kysymykseen 1824

166. Viimeinen käynti Pohjois-Pereassa 1825

1. Fariseukset Ragabassa 1825

2. Kymmenen lepratautista 1827

3. Saarna Gerasassa 1828

4. Opetus onnettomuuksista 1830

5. Filadelfian seurakunta 1831

167. Käynti Filadelfiassa 1833

1. Aamiainen fariseusten seurassa 1833

2. Vertaus suurista illallisista 1835

3. Nainen, jota vaivasi voimattomuuden henki 1835

4. Viesti Betaniasta 1836

5. Matkalla Betaniaan 1838

6. Pikkulasten siunaaminen 1839

7. Keskustelu enkeleistä 1840

168. Lasaruksen kuolleistaherättäminen 1842

1. Lasaruksen haudalla 1843

2. Lasaruksen kuolleistaherääminen 1845

3. Sanhedrinin kokous 1847

4. Vastaus rukoukseen 1848

5. Miten Lasaruksen kävi 1849

169. Viimeinen opetuskerta Pellassa 1850

1. Vertaus hukkaan joutuneesta pojasta 1850

2. Vertaus nokkelasta taloudenhoitajasta 1853

3. Rikas mies ja kerjäläinen 1854

4. Isä ja hänen valtakuntansa 1855

170. Taivaan valtakunta 1858

1. Käsityksiä taivaan valtakunnasta 1858

2. Jeesuksen käsitys valtakunnasta 1859

3. Suhteessa vanhurskauteen 1861

4. Jeesuksen opetus valtakunnasta 1862

5. Myöhempiä ideoita valtakunnasta 1864

171. Matkalla Jerusalemiin 1867

1. Pellasta-lähtö 1868

2. Kustannusten laskemisesta 1869

3. Perean-kiertomatka 1870

4. Jeesus opettaa Liviaassa 1871

5. Jerikon sokea mies 1873

6. Vierailu Sakkeuksen luokse 1873

7. ”Kun Jeesus kulki ohi” 1874

8. Vertaus leivisköistä 1875

172. Jerusalemiin-meno 1878

1. Sapatti Betaniassa 1878

2. Sunnuntaiaamu apostolien seurassa 1880

3. Lähtö Jerusalemiin 1880

4. Seurustelua temppelin liepeillä 1883

5. Apostolien suhtautuminen 1883

173. Maanantai Jerusalemissa 1888

1. Temppelin puhdistaminen 1888

2. Mestarin auktoriteetti kyseenalaistetaan 1891

3. Vertaus kahdesta pojasta 1893

4. Vertaus poissa olevasta isännästä 1893

5. Vertaus hääjuhlasta 1894

174. Tiistaiaamu temppelissä 1897

1. Jumalallinen anteeksiantamus 1898

2. Juutalaisten vallanpitäjien kysymyksiä 1899

3. Saddukeukset ja kuolleistaherääminen 1900

4. Suuri käsky 1901

5. Tiedonjanoiset kreikkalaiset 1902

175. Viimeinen temppelipuhe 1905

1. Puhe 1905

2. Yksittäisten juutalaisten asema 1909

3. Sanhedrinin kohtalokas kokous 1909

4. Tilanne Jerusalemissa 1910

176. Tiistai-ilta Öljymäellä 1912

1. Jerusalemin hävitys 1912

2. Mestarin toinen tuleminen 1914

3. Myöhemmin leirissä käyty keskustelu 1916

4. Mikaelin paluu 1918

177. Keskiviikko – lepopäivä 1920

1. Yhdessä Jumalan kanssa vietetty päivä 1920

2. Lapsuudenaikaista kotielämää 1921

3. Päivä leirillä 1923

4. Juudas ja pääpapit 1924

5. Viimeinen seurustelutuokio 1927

178. Viimeinen leirillä vietetty päivä 1929

1. Puhe poikaudesta ja kansalaisuudesta 1929

2. Keskipäivän ateriahetken jälkeen 1932

3. Matkalla ehtoolliselle 1934

179. Viimeinen ehtoollinen 1936

1. Etusijan tavoittelua 1936

2. Ehtoollinen alkaa 1937

3. Apostolien jalkojen peseminen 1938

4. Viimeiset sanat kavaltajalle 1940

5. Muistoehtoollisen asettaminen 1941

180. Jäähyväispuhe 1944

1. Uusi käsky 1944

2. Viinipuu ja sen oksat 1945

3. Maailman vihamielisyys 1946

4. Luvattu auttaja 1948

5. Totuuden Henki 1949

6. Lähdön välttämättömyys 1951

181. Viimeiset kehotukset ja varoitukset 1953

1. Viimeiset lohdutuksen sanat 1953

2. Henkilökohtaiset jäähyväiskehotukset 1955

182. Getsemanessa 1963

1. Viimeinen yhteisrukous 1963

2. Viimeinen kavallusta edeltänyt tunti 1966

3. Yksikseen Getsemanessa 1968

183. Jeesus kavalletaan ja pidätetään 1971

1. Isän tahto 1971

2. Juudaksen puuhat kaupungissa 1972

3. Mestari pidätetään 1973

4. Oliivinpuristamolla käyty keskustelu 1975

5. Matkalla ylipapin palatsiin 1977

184. Sanhedrinin oikeusistuimen edessä 1978

1. Hannaan suorittama kuulustelu 1978

2. Mitä Pietari teki pihalla 1980

3. Sanhedristien oikeusistuimen edessä 1982

4. Nöyryytyksen tunti 1984

5. Oikeusistuimen toinen kokous 1985

185. Oikeuskäsittely Pilatuksen edessä 1987

1. Pontius Pilatus 1987

2. Jeesus astuu Pilatuksen eteen 1989

3. Pilatuksen toimeenpanema yksityinen kuulustelu 1991

4. Jeesus Herodeksen edessä 1992

5. Jeesus palaa Pilatuksen luokse 1993

6. Pilatuksen viimeinen vetoomus 1994

7. Viimeinen keskustelu Pilatuksen kanssa 1995

8. Pilatuksen traaginen antautuminen 1996

186. Hetkeä ennen ristiinnaulitsemista 1997

1. Juudas Iskariot tiensä päässä 1997

2. Mestarin suhtautuminen 1999

3. Luotettava Daavid Sebedeus 2000

4. Ristiinnaulitsemisen valmistelu 2001

5. Jeesuksen kuoleman ja pääsiäisen välinen yhteys 2002

187. Ristiinnaulitseminen 2004

1. Meno Golgatalle 2004

2. Ristiinnaulitseminen 2006

3. Ristilläolon näkijät 2008

4. Ristillä riippuva varas 2008

5. Viimeinen tunti ristillä 2010

6. Ristilläolon jälkeen 2011

188. Haudassaolon aika 2012

1. Jeesuksen hautaus 2012

2. Haudan vartiointi 2014

3. Sapatinpäivän tapahtumat 2014

4. Ristinkuoleman merkitys 2016

5. Ristin antamat opetukset 2017

189. Kuolleistanousu 2020

1. Morontiasiirtymävaihe 2020

2. Jeesuksen aineellinen ruumis 2022

3. Tuomiokautinen kuolleistanousu 2024

4. Hautakammio havaitaan tyhjäksi 2025

5. Pietari ja Johannes haudalla 2027

190. Jeesuksen morontiailmestymiset 2029

1. Kuolleistanousun airuet 2029

2. Jeesuksen ilmestyminen Betaniassa 2031

3. Joosefin kodissa 2033

4. Ilmestyminen kreikkalaisille 2033

5. Kävelymatka kahden veljeksen kanssa 2034

191. Ilmestymiset apostoleille ja muille johtohenkilöille 2037

1. Ilmestyminen Pietarille 2039

2. Ensimmäinen ilmestyminen apostoleille 2040

3. Morontialuotujen seurassa 2040

4. Kymmenes ilmestyminen (Filadelfiassa) 2041

5. Toinen ilmestyminen apostoleille 2042

6. Ilmestyminen Aleksandriassa 2044

192. Ilmestymiset Galileassa 2045

1. Ilmestyminen järven rannalla 2045

2. Apostolien kanssa kaksittain käydyt keskustelut 2047

3. Virkaanasettajaisvuorella 2050

4. Kokoontuminen järven rannalla 2050

193. Viimeiset ilmestymiset ja taivaaseenastuminen 2052

1. Ilmestyminen Syykarissa 2053

2. Ilmestyminen Foinikiassa 2054

3. Viimeinen ilmestyminen Jerusalemissa 2055

4. Syyt Juudaksen suistumiseen 2055

5. Mestarin taivaaseenastuminen 2057

6. Pietari kutsuu koolle kokouksen 2057

194. Totuuden Hengen lahjoittaminen 2059

1. Helluntaisaarna 2060

2. Helluntain merkitys 2060

3. Mitä Helluntaina tapahtui 2062

4. Kristillisen kirkon alkuvaiheet 2066

195. Helluntain jälkeen 2069

1. Kreikkalaisten vaikutus 2071

2. Roomalainen vaikutus 2072

3. Rooman valtakunnan alaisuudessa 2073

4. Euroopan pimeät vuosisadat 2074

5. Nykyajan ongelma 2075

6. Materialismi 2076

7. Materialismin haavoittuvuus 2078

8. Sekulaari totalitarianismi 2081

9. Kristinuskon ongelma 2082

10. Tulevaisuus 2084

196. Jeesuksen usko 2087

1. Jeesus ihmisenä 2090

2. Jeesuksen uskonto 2091

3. Uskonnon korkeimmuus 2093

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään