Luku 33, Paikallisuniversumin hallinto

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 33

Paikallisuniversumin hallinto

33:0.1 (366.1) VAIKKA ei ole epäilystäkään siitä, että Jumala hallitsee valtavaa luomustaan, hän toimii paikallisuniversumin hallinnossa kuitenkin Luoja-Pojan persoonan kautta. Muulla tavoin Isä ei paikallisuniversumin hallintoasioihin henkilökohtaisesti vaikutakaan. Nämä asiat uskotaan Luoja-Pojan ja paikallisuniversumin Äiti-Hengen sekä heidän moninaisten lastensa hoitoon. Paikallisuniversumia koskevat suunnitelmat, toimintaohjelmat ja hallinnolliset toimenpiteet laatii ja toteuttaa tämä Poika, joka yhdessä Henki-kumppaninsa kanssa siirtää toimeenpanovallan Gabrielille ja oikeudenkäyttövallan Konstellaatioiden Isille, Järjestelmänhallitsijoille ja Planeettaprinsseille.

1. Nebadonin Mikael

33:1.1 (366.2) Oma Luoja-Poikamme on Universaalisessa Isässä ja Iankaikkisessa Pojassa yhtaikaisesti syntyneen infiniittistä identiteettiä koskeneen 611 121:nnen alkuperäisen ajatuksen personoituma. Nebadonin Mikael on ”ainokainen poika”, jossa personoituu tämä 611 121:s universaalinen ajatus jumalallisuudesta ja infiniittisyydestä. Hänen päämajansa on kolminkertaisessa valon palatsissa Salvingtonissa. Ja tämä asuinsija on näin järjestetty, koska Mikael on kokenut älyllisen luodun elämän sen kaikissa kolmessa vaiheessa: hengellisessä, morontiaalisessa ja aineellisessa. Hänen Urantialla tapahtuneeseen seitsemänteen ja viimeiseen lahjoittautumiseensa liittyvän nimen johdosta hänestä puhutaan toisinaan Kristus Mikaelina.

33:1.2 (366.3) Luoja-Poikamme ei ole Iankaikkinen Poika, Universaalisen Isän ja Äärettömän Hengen eksistentiaalinen paratiisikumppani. Nebadonin Mikael ei ole Paratiisin-Kolminaisuuden jäsen. Mestari-Poikamme omaa siitä huolimatta omassa valtakunnassaan kaikki ne jumalalliset ominaisuudet ja kyvyt, jotka Iankaikkinen Poika itse toisi esiin, jos hänen olisi määrä olla aktuaalisesti läsnä Salvingtonissa ja toimia Nebadonissa. Mikaelilla on valtaa ja auktoriteettia jopa enemmän, sillä hän ei personoi vain Iankaikkista Poikaa, vaan hän edustaa täysivaltaisesti myös Universaalisen Isän persoonallisuuden läsnäoloa ja henkilöi sen tälle paikallisuniversumille ja tässä paikallisuniversumissa. Hän edustaa jopa Isä-Poikaa. Näiden suhteiden ansiosta Luoja-Poika on voimallisin, monipuolisin ja vaikutusvaltaisin kaikista niistä jumalallisista olennoista, jotka kykenevät ilman välikäsiä hallitsemaan evolutionaarisia universumeja ja olemaan persoonallisuuden tasolla yhteydessä epäkypsiin luotuihin olentoihin.

33:1.3 (366.4) Luoja-Poikamme käyttää paikallisuniversumin päämajasta käsin samaa hengellistä vetovoimaa, henkigravitaatiota, jota Paratiisin Iankaikkinen Poika käyttäisi, jos hän olisi henkilökohtaisesti läsnä Salvingtonissa, ja enemmänkin, sillä tämä Universumin Poika on myös Universaalisen Isän personoituma Nebadonin universumille. Luoja-Pojat ovat persoonallisuuskeskuksia Paratiisin Isä-Pojan hengellisille voimille. Luoja-Pojat ovat Seitsenkertaisen Jumalan voimallisten ajallis-avaruudellisten attribuuttien lopullisia valta- ja persoonallisuuskeskittymiä.

33:1.4 (367.1) Luoja-Poika on Universaalisen Isän sijaishallitsijapersonoituma, Iankaikkisen Pojan vertainen jumalallisuudessa ja Äärettömän Hengen luova kumppani. Universumillemme ja kaikille sen asutuille maailmoille Hallitsija-Poika on – käytännöllisesti katsoen – Jumala. Hän personoi Paratiisin Jumaluuksista kaiken, minkä kehittyvät kuolevaiset voivat oivaltaen käsittää. Tämä Poika ja hänen Henki-kumppaninsa ovat luojavanhempanne. Mikael, Luoja-Poika, on teille korkein persoonallisuus; Iankaikkinen Poika on teille superkorkein – infiniittinen jumaluuspersoonallisuus.

33:1.5 (367.2) Meillä on Luoja-Pojan persoonassa hallitsija ja jumalallinen vanhempi, joka on aivan yhtä voimallinen, tehokas ja hyvää tahtova kuin olisivat Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika, jos kummatkin olisivat läsnä Salvingtonissa ja osallistuisivat Nebadonin universumin asioiden hoitoon.

2. Nebadonin hallitsija

33:2.1 (367.3) Luoja-Poikia tarkkailtaessa käy selville, että toiset heistä muistuttavat enemmän Isää, toiset enemmän Poikaa, kun taas jotkut ovat sekoitus molemmista infiniittisistä vanhemmistaan. Meidän Luoja-Pojassamme tulee varsin selvästi esille enemmän Iankaikkista Poikaa muistuttavia piirteitä ja ominaisuuksia.

33:2.2 (367.4) Mikael otti asiakseen tämän paikallisuniversumin organisoimisen, ja nyt hän on täällä korkein valtias. Hänen henkilökohtaista valtaansa rajoittavat edeltäkäsin olemassa olevat gravitaatiopiirit, joiden keskuksena on Paratiisi, sekä superuniversumihallituksen Päivien Muinaisten itselleen pidättämä oikeus langettaa kaikki persoonallisuuden hävittämistä koskevat täytäntöönpanopäätökset. Persoonallisuus on yksinomaisesti Isän antama lahja, mutta Iankaikkisen Pojan suostumuksella Luoja-Pojat panevat vireille suunnitelmia uusiksi luoduiksi olennoiksi, ja yhdessä Henki-kumppaninsa kanssa he saavat yrittää uusien energia-aineen muunnelmien aikaansaamista.

33:2.3 (367.5) Mikael on Paratiisin Isä-Pojan personoituma Nebadonin paikallisuniversumille ja universumissa; niinpä kun Luova Äiti-Henki, Äärettömän Hengen edustuma paikallisuniversumissa, alisti itsensä Kristus Mikaelille tämän palattua lopulliselta, Urantialla tapahtuneelta lahjoittautumiseltaan, Mestari-Poika sai siinä ja silloin haltuunsa ”kaiken vallan taivaassa ja maan päällä”.

33:2.4 (367.6) Tämä Jumalallisten Hoivaajien alistuminen paikallisuniversumien Luoja-Pojille tekee näistä Mestari-Pojista Isän, Pojan ja Hengen finiittisyydessä ilmennettävissä olevan jumalallisuuden tyyssijoja, samalla kun Mikaelien kokemukset luotuna olentona lahjoittautumisesta oikeuttavat heidät ilmentämään Korkeimman Olennon kokemuksellista jumalallisuutta. Universumeissa ei ole muita olentoja, jotka olisivat tällä tavoin henkilökohtaisesti ammentaneet tyhjiin nykyisen finiittisen kokemuksen potentiaalit, eivätkä ketkään muut universumien olennot omaa tällaisia edellytyksiä yksin ja omissa nimissä tapahtuvaan hallitsemiseen.

33:2.5 (367.7) Vaikka Mikaelin päämaja virallisesti sijaitseekin Salvingtonissa, Nebadonin pääkaupungissa, hän viettää suuren osan ajastaan vierailemalla konstellaatioiden ja järjestelmien päämajoissa, jopa yksittäisillä planeetoilla. Aika ajoin hän matkustaa Paratiisiin, ja usein hänen käyntikohteenaan on Uversa, jossa hän neuvottelee Päivien Muinaisten kanssa. Kun hän on poissa Salvingtonista, Gabriel ottaa hänen paikkansa toimien silloin Nebadonin universumin sijaishallitsijana.

3. Universumin Poika ja Henki

33:3.1 (368.1) Vaikka Ääretön Henki läpäisee kaikki ajalliset avaruuden universumit, hän toimii kunkin paikallisuniversumin päämajasta käsin erityisenä kohdistumana, joka saa täydet persoonallisuuden ominaisuudet toimimalla yhteistyössä Luoja-Pojan kanssa. Paikallisuniversumin kohdalla korkein hallinnollinen valta on Luoja-Pojalla; Ääretön Henki – Jumalallisen Hoivaajan hahmossa – on hänen suhteensa kaikin puolin yhteistyöhaluinen, mutta täydellisen rinnasteinen.

33:3.2 (368.2) Salvingtonin Universumin Äiti-Henki, Mikaelin työtoveri Nebadonin valvonnan ja hallinnon alalla, kuuluu Korkeimpien Henkien kuudenteen ryhmään, ja on tämän yhteisön 611 121:s. Hän tarjoutui seuraamaan Mikaelia tilanteessa, jossa tämä vapautui velvollisuuksistaan Paratiisissa, ja hän on aina siitä lähtien toiminut yhdessä Mikaelin kanssa Mikaelin universumin luomis- ja hallintotehtävissä.

33:3.3 (368.3) Mestari-Luojapoika on universuminsa henkilökohtainen hallitsija, mutta kaikissa sen johtamiseen liittyvissä yksityiskohdissa Universumin Henki on oheisjohtaja Pojan rinnalla. Samalla kun Henki iäti tunnustaa Pojan hallitsijaksi ja valtiaaksi, Poika myöntää puolestaan aina Hengelle tasavertaisen aseman ja samanlaisen määräysvallan kaikissa tuon toimipiirin asioissa. Kaikessa rakkaudentyössään ja elämän lahjoittamisessa Luoja-Poika saa aina ja ikuisesti täydellistä tukea ja taitavaa apua joka suhteessa viisaalta ja iäti uskolliselta Universumin Hengeltä ja koko tämän enkelipersoonallisuuksista koostuvalta moninaiselta seurueelta. Tämä Jumalallinen Hoivaaja on todellisuudessa henkien ja henkipersoonallisuuksien äiti, Luoja-Pojan aina läsnä oleva ja kaikkiviisas neuvonantaja, Paratiisin Äärettömän Hengen uskollinen ja aito ilmentymä.

33:3.4 (368.4) Poika toimii omassa paikallisuniversumissaan isän ominaisuudessa. Henki – niin kuin kuolevaiset luodut asian käsittäisivät – näyttelee äidin osaa toimien aina Pojan apuna ja ollen ajasta aikaan universumin hallinnon kannalta korvaamaton. Kun joudutaan kasvokkain kapinan kanssa, vain Poika ja hänen työtovereinaan toimivat Pojat voivat toimia tilanteen pelastajina. Henki ei milloinkaan voi ryhtyä taisteluun kapinaa vastaan tai puolustaa laillista valtaa, mutta Henki antaa aina tukensa Pojalle kaikessa, mitä Poika saattaa joutua kokemaan ponnistellessaan hallinnon vakiinnuttamiseksi ja arvovallan ylläpitämiseksi maailmoissa, jotka ovat pahuuden tahraamia ja synnin vallassa. Vain Poika voi voittaa takaisin heidän yhteisen luomistyönsä tuloksen, muttei yksikään Poika voisi edes toivoa saavuttavansa lopullista menestystä ilman katkeamatonta yhteistyötä Jumalallisen Hoivaajan ja hänen henkiauttajiensa valtavan armeijan kanssa, ilman yhteistyötä niiden Jumalan tyttärien kanssa, jotka niin uskollisesti ja urheasti ponnistelevat kuolevaisten ihmisten parhaaksi ja jumalallisten vanhempiensa kunniaksi.

33:3.5 (368.5) Luoja-Pojan päätettyä seitsemännen ja viimeisen, luodun olennon hahmossa tapahtuneen lahjoittautumisensa Jumalalliselta Hoivaajalta loppuvat ajoittaisen eristyneisyyden aiheuttamat epävarmuudet, ja Pojan universumiauttaja pääsee iäiseen varmuuteen ja vastuuseen. Nimenomaan siinä tilaisuudessa, jossa Luoja-Poika asetetaan Mestari-Pojan valtaistuimelle, Universumin Henki julistaa tähän juhlien juhlaan saapuneiden taivaallisten joukkojen edessä ensimmäistä kertaa julkisesti ja universaalisesti, että hän on Pojan alamainen, ja vakuuttaa, että hän on Pojalle uskollinen ja kuuliainen. Tämä merkkitapaus sattui Nebadonissa, silloin kun Mikael Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisensa jälkeen palasi Salvingtoniin. Ennen tätä suurimerkityksistä tapahtumaa Universumin Henki ei milloinkaan tunnustanut alamaisuutta Universumin Pojalle, ja vasta kun Henki näin luopui vapaaehtoisesti vallasta ja valtuuksista, Pojasta voitiin totuudenmukaisesti julistaa, että ”kaikki valta taivaassa ja maan päällä on annettu hänen käsiinsä”.

33:3.6 (369.1) Kun Luova Äiti-Henki oli antanut tämän alamaisuuden vakuutuksen, Nebadonin Mikael tunnusti ylevästi ikuisen riippuvuutensa Henki-kumppanistaan, asetti Hengen omien universaalisten toimipiiriensä kanssahallitsijaksi ja edellytti kaikkien heidän luotujensa antavan lojaalisuuden vakuutuksen Hengelle niin kuin he olivat antaneet Pojalle; ja sen jälkeen julkaistiin ja lähetettiin eteenpäin lopullinen ”Tasa-arvoisuuden julistus”. Vaikka Poika oli tämän paikallisuniversumin täysivaltainen hallitsija, hän julisti maailmoille sen totuuden, että Henki on hänen vertaisensa kaikilta persoonallisuuden kyvyiltään ja jumalallisen luonteen ominaisuuksiltaan. Ja tästä tulee ylimaallinen esikuva jopa avaruuden maailmojen vähäisten luotujen perheorganisaatiolle ja -hallinnolle. Se on toden totta perheen ja ihmisten vapaaehtoisuuteen perustuvan avioliittoinstituution korkea ihanne.

33:3.7 (369.2) Poika ja Henki johtavat universumia nyt paljolti niin kuin isä ja äiti valvovat pojistaan ja tyttäristään koostuvaa perhettä ja hoivaavat sitä. Ei ole mitenkään mahdotonta puhua Universumin Hengestä Luoja-Pojan luovana elämäntoverina ja pitää maailmojen luotuja olentoja heidän poikinaan ja tyttärinään – suurenmoisena ja kunniakkaana perheenä, mutta perheenä, josta heillä on suunnaton vastuu ja loputon huoli.

33:3.8 (369.3) Poika panee vireille tiettyjen universumilasten luomisen, kun taas Henki yksin vastaa niiden lukuisten henkipersoonallisuusyhteisöjen saattamisesta olevaisiksi, jotka hoivaavat ja palvelevat tämän Äiti-Hengen johdolla ja opastuksella. Muuntyyppisten universumipersoonallisuuksien luomisessa sekä Poika että Henki toimivat yhdessä, eikä yhdessäkään luomisteossa toinen heistä tee mitään neuvottelematta siitä toisen kanssa ja saamatta siihen toisen hyväksymistä.

4. Gabriel – toimeenpanopäällikkö

33:4.1 (369.4) Kirkas Aamutähti on personoituma Luoja-Pojan ja Äärettömän Hengen paikallisuniversumi-ilmentymän yhdessä muodostamasta ensimmäisestä persoonallisuuden identiteetin ja ihanteen ajatuksesta. Jos palataan paikallisuniversumin olemassaolon alkuaikoihin, aikaan ennen Luoja-Pojan ja Äiti-Hengen liittymistä luovan yhteistoiminnan sitein toisiinsa, takaisin heidän pojistaan ja tyttäristään koostuvan monitaitoisen perheen luomista edeltävän ajan alkuun, nähdään, että näiden kahden jumalallisen persoonan ensimmäisen yhteisen teon tuloksena tästä varhaisesta ja esteettömästä liitosta on Pojan ja Hengen korkeimman henkipersoonallisuuden, Kirkkaan Aamutähden, luominen.

33:4.2 (369.5) Kussakin paikallisuniversumissa luodaan vain yksi tällainen viisas ja majesteettinen olento. Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika voivat luoda – ja itse asiassa he myös luovat – rajattoman määrän Poikia, jotka ovat jumalallisuudessa heidän vertaisiaan; mutta nämä Pojat voivat liitossa Äärettömän Hengen tyttärien kanssa luoda kussakin universumissa vain yhden Kirkkaan Aamutähden, kaltaisensa olennon, joka saa runsain määrin kaikkea, mikä sisältyy heistä kummankin olemukseen, mutta jolle ei kuitenkaan anneta heidän luomisoikeuksiaan. Salvingtonin Gabriel on Universumin Pojan kaltainen olemuksensa jumalallisuuden osalta, vaikka hän Jumaluutta edustavien ominaisuuksien osalta onkin selvästi rajoittunut.

33:4.3 (369.6) Tämä uuden universumin vanhempien esikoinen on ainutkertainen persoonallisuus monine sellaisine ihailtavine ominaisuuksineen, joita ei kummassakaan hänen vanhemmassaan näkyvästi esiinny, olento, joka on ennennäkemättömän monipuolinen ja jonka lahjakkuus on suurempi kuin, minkä pystyy kuvittelemaan. Tässä verrattomassa persoonallisuudessa ilmenee Pojan jumalallinen tahto yhdistyneenä Hengen luovaan mielikuvitukseen. Kirkkaan Aamutähden ajatukset ja teot edustavat loppuun asti ja täydellisesti sekä Luoja-Poikaa että Luovaa Henkeä. Sellainen olento pystyy myös laajassa määrin ymmärtämään sekä hengellisiä serafijoukkoja että aineellisia, evolutionaarisia ja tahdollisia luotuja ja olemaan näihin myötätuntoisessa yhteydessä.

33:4.4 (370.1) Kirkas Aamutähti ei ole luoja, mutta hän on loistava hallintopersoonallisuus, joka on Luoja-Pojan henkilökohtainen edustaja hallinnon alalla. Luomistyötä ja elämän antamista lukuun ottamatta Poika ja Henki eivät koskaan neuvottele tärkeistä universumia koskevista menettelytavoista muutoin kuin Gabrielin läsnä ollessa.

33:4.5 (370.2) Salvingtonin Gabriel on Nebadonin universumin ylin toimeenpanija ja kaikkien sen hallintoa koskevien toimeenpanopyyntöjen ratkaisija. Tämä universumin toimeenpanija luotiin sellaiseksi, että hänellä on kaikki työnsä edellyttämät valmiudet, mutta kokemustaan hän on kartuttanut paikallisluomuksemme kasvun ja kehittymisen myötä.

33:4.6 (370.3) Gabriel on se päällikkö, joka paikallisuniversumissa toteuttaa ei-persoonallisia asioita koskevat superuniversumin määräykset. Myös useimmat Päivien Muinaisten langettamia joukkotuomioita ja tuomiokautisia kuolleistaherättämisiä koskevat asiat siirretään Gabrielin ja hänen esikuntansa toimeenpantaviksi. Näin ollen Gabriel on sekä super- että paikallisuniversumin hallitsijoiden yhteinen toimeenpanopäällikkö. Hänellä on komennossaan taitava joukkokunta erityistyöhönsä luotuja hallinnollisia avustajia, joita ei paljasteta evolutionaarisille kuolevaisille. Gabriel voi näiden avustajien lisäksi käyttää kaikkia tai mitä tahansa Nebadonissa toimivista taivaallisten olentojen yhteisöistä, ja hän on myös ”taivaan armeijoiden”, taivaallisten varusjoukkojen, ylipäällikkö.

33:4.7 (370.4) Gabriel ja hänen esikuntansa eivät ole opettajia; he ovat hallintopersoonallisuuksia. Heidän ei tiedetä milloinkaan jättäneen säännönmukaista työtään jonkin muun tehtävän vuoksi, paitsi silloin kun Mikael oli inkarnoituneena suorittamassa luodun hahmossa tapahtunutta lahjoittautumistaan. Tällaisten lahjoittautumisten aikana Gabriel aina tarkasti noudatti inkarnoituneen Pojan tahtoa, ja Päivien Yhdistyneen antaman tuen turvin hänestä tuli myöhempien lahjoittautumisten ajaksi universumin asioiden tosiasiallinen ohjaaja. Mikaelin kuolevaisen hahmossa tapahtuneesta lahjoittautumisesta lähtien Gabriel on liittynyt läheisesti Urantian historiaan ja kehitykseen.

33:4.8 (370.5) Lahjoittautumisen kohteena olevissa maailmoissa tapahtuvia kohtaamisia sekä yleisten ja erityisten kuolleistaherätysnimenhuutojen yhteydessä sattuvia tapaamisia lukuun ottamatta kuolevaiset, ennen kuin heidät otetaan mukaan paikallisluomuksen hallintotyöhön, tulevat harvoin Gabrielin kanssa kohdakkain paikallisuniversumin kautta ylöspäin noustessaan. Hallintopersoonallisuuksina te – luokasta ja asemasta riippumatta – tulette kuulumaan Gabrielin alaisuuteen.

5. Kolminaisuuden suurlähettiläät

33:5.1 (370.6) Kolminaisuudesta peräisin olevien persoonallisuuksien harjoittama hallinto päättyy superuniversumien hallitukseen. Paikallisuniversumeille on ominaista niiden kaksinainen johtaminen, mikä on isä–äiti-idean alkulähde. Universumin isä on Luoja-Poika; universumin äiti on Jumalallinen Hoivaaja, paikallisuniversumin Luova Henki. Jokaista paikallisuniversumia on kuitenkin siunattu tiettyjen keskusuniversumista ja Paratiisista lähtöisin olevien persoonallisuuksien läsnäololla. Tätä paratiisillista ryhmää johtaa Nebadonissa Paratiisin-Kolminaisuuden suurlähettiläs, Salvingtonin Immanuel, Nebadonin paikallisuniversumiin osoitettu Päivien Yhdistynyt. Korkea-arvoinen Kolminaisuuden Poika on tietyssä mielessä myös Universaalisen Isän Luoja-Pojan hoviin osoittama henkilökohtainen edustaja; tästä johtuu hänen nimensä: Immanuel.

33:5.2 (370.7) Salvingtonin Immanuel, Korkeimpien Kolminaisuuspersoonallisuuksien kuudennen luokan numero 611 121, on ylevää arvokkuutta henkilöivä olento ja niin suuresti itsensä alentava, että hän torjuu kaikkien elollisten luotujen hänelle osoittaman palvonnan ja jumaloinnin. Hän erottuu muista olemalla koko Nebadonissa ainoa persoonallisuus, joka ei ole koskaan tunnustanut alamaisuutta veljelleen Mikaelille. Hän toimii Hallitsija-Pojan neuvojana, mutta hän antaa neuvojaan vain pyydettäessä. Luoja-Pojan poissa ollessa hän voi toimia puheenjohtajana missä tahansa korkea-arvoisessa universumineuvostossa, mutta muutoin hän ei halua osallistua universumin toimeenpanoasioihin, paitsi kun häneltä sitä pyydetään.

33:5.3 (371.1) Tämä Paratiisin Nebadonin-suurlähettiläs ei ole paikallisuniversumin hallituksen päätäntävallan alainen. Toisaalta hän ei myöskään harjoita ratkaisevaa päätösvaltaa kehittyvän paikallisuniversumin toimeenpanoasioissa, paitsi sikäli, että hän valvoo hänen kanssaan yhteistyössä toimivia veljiään, Päivien Uskollisia, jotka palvelevat konstellaatioiden päämajoissa.

33:5.4 (371.2) Päivien Yhdistyneen tavoin Päivien Uskollisetkaan eivät koskaan tyrkytä neuvoja tai tarjoa apuaan konstellaatioiden hallitsijoille, ellei heiltä sellaista pyydetä. Nämä Paratiisin konstellaatioihin osoittamat suurlähettiläät edustavat paikallisuniversumeissa neuvonantajan osassa toimivien Kolminaisuuden Stationaaristen Poikien viimeistä henkilökohtaisen läsnäolon tasoa. Konstellaatiot liittyvät superuniversumin hallintoon läheisemmin kuin paikallisjärjestelmät, joiden hallintoa hoitavat yksinomaisesti paikallisuniversumin syntyperäiset persoonallisuudet.

6. Yleishallinto

33:6.1 (371.3) Gabriel on Nebadonin ylin täytäntöönpanija ja varsinainen hallinnosta vastaava persoonallisuus. Mikaelin poissaolo Salvingtonista ei millään tavoin häiritse universumin säännönmukaista asiainhoitoa. Mikaelin poissa ollessa, kuten äskettäin tapahtui hänen osallistuessaan Orvontonin Mestari-Poikien kokoukseen Paratiisissa, Gabriel toimii universumin sijaishallitsijana. Tällaisissa tapauksissa Gabriel pyytää kaikkien suurempien ongelmien kohdalla aina Salvingtonin Immanuelin neuvoja.

33:6.2 (371.4) Isä-Melkisedek on Gabrielin ensimmäinen avustaja. Aina kun Kirkas Aamutähti on poissa Salvingtonista, tämä alkuperäinen Melkisedek-Poika kantaa hänen vastuunsa.

33:6.3 (371.5) Universumin eri alihallituksille on määrätty tietyt erityisvastuualueet. Samalla kun järjestelmän hallitus yleisesti ottaen huolehtii planeettojen hyvinvoinnista, se pitää aivan erityisesti huolta elollisten olentojen fyysisestä statuksesta, biologisista ongelmista. Konstellaatioiden hallitsijat vuorostaan kiinnittävät erityistä huomiota eri planeetoilla ja järjestelmissä vallitseviin sosiaalisiin ja hallinnollisiin oloihin. Konstellaation hallinto työskentelee pääasiassa yhtenäistämiseen ja vakauttamiseen liittyvien asioiden parissa. Vieläkin ylemmäs mentäessä universumin hallitsijoiden mielenkiinnon kohteena on yhä enemmän maailmojen hengellinen status.

33:6.4 (371.6) Suurlähettiläät nimitetään oikeudellisella määräyksellä, ja he edustavat universumeja toisissa universumeissa. Konsulit ovat konstellaatioiden keskenään vaihtamia edustajia sekä konstellaatioiden edustajia universumipäämajassa. Heidät nimitetään lakiasäätävän elimen päätöksellä, ja he toimivat vain paikallisuniversumin puitteissa. Järjestelmän Hallitsijan antama toimeenpanomääräys valtuuttaa Tarkkailijat edustamaan kyseistä järjestelmää muissa järjestelmissä ja konstellaation pääkaupungissa, ja hekin toimivat vain paikallisuniversumin piirissä.

33:6.5 (371.7) Salvingtonista suunnataan samanaikaiset kaukoviestilähetykset konstellaatiopäämajoihin, järjestelmäpäämajoihin ja yksittäisille planeetoille. Taivaallisten olentojen kaikki korkeammat luokat kykenevät käyttämään hyväkseen tätä viestitysjärjestelmää pitäessään yhteyttä universumin joka puolelle hajaantuneisiin tovereihinsa. Universumin kaukoviestityspalvelu yltää kaikkiin asuttuihin maailmoihin niiden hengellisestä statuksesta riippumatta. Planeettainvälinen tietoliikenne evätään vain hengellisessä karanteenissa olevilta maailmoilta.

33:6.6 (372.1) Konstellaation Isien päällikkö lähettää määräajoin konstellaation kaukoviestilähetykset konstellaation päämajasta.

33:6.7 (372.2) Ajan kulumisen arvioi, laskee ja oikaisee erityinen Salvingtonissa toimiva olentoryhmä. Nebadonin standardipäivä on yhtä pitkä kuin on kahdeksantoista päivää ja kuusi tuntia ynnä kaksi ja puoli minuuttia Urantian aikaa. Nebadonin vuoden muodostaa tietty aikajakso universumin kierroksesta suhteessa Uversan kehään, ja se vastaa sataa universumin standardiajan mukaista päivää eli noin viittä Urantian vuotta.

33:6.8 (372.3) Nebadonin aika, joka viestitetään Salvingtonista, on kaikkien konstellaatioiden ja järjestelmien standardiaika tässä paikallisuniversumissa. Kukin konstellaatio hoitaa asioitaan Nebadonin ajan mukaan, mutta järjestelmät noudattavat yksittäisten planeettojen tavoin omaa ajanlaskuaan.

33:6.9 (372.4) Jerusemin ajanlaskun mukaan Satanian päivä on hieman (eli 1 tunti, 4 minuuttia ja 15 sekuntia) alle kolme päivää Urantian aikaa. Nämä ajat tunnetaan yleisesti Salvingtonin eli universumin aikana sekä Satanian eli järjestelmän aikana. Standardiaika on universumin aika.

7. Nebadonin oikeusistuimet

33:7.1 (372.5) Mestari-Pojan, Mikaelin, huolehdittavana on viime kädessä vain kolme asiakokonaisuutta: luominen, ylläpito ja hoivaaminen. Hän ei henkilökohtaisesti osallistu universumin oikeudelliseen työhön. Luojat eivät milloinkaan toimi luotujensa tuomareina, vaan tällainen tehtävä kuuluu yksinomaisesti korkean koulutuksen ja luodun olennon aktuaalisen kokemuksen omaaville luoduille.

33:7.2 (372.6) Nebadonin koko oikeuskoneisto on Gabrielin valvonnassa. Salvingtonissa sijaitsevat korkeat oikeusistuimet käsittelevät ongelmia, joilla on yleisempää, koko universumia koskevaa merkitystä, sekä järjestelmien tuomioistuimilta tulevia valitustapauksia. Näissä universumin oikeusistuimissa on seitsemänkymmentä osastoa, jotka kukin toimivat kymmenestä jaoksesta koostuvina seitsemänä jaostona. Kaikissa oikeusjutuissa toimii puheenjohtajana kaksijäseninen tuomaristo, johon kuuluu yksi taustaltaan täydellisyyttä oleva tuomari ja yksi ylösnousemuskokemuksen omaava tuomari.

33:7.3 (372.7) Paikallisuniversumin oikeusistuimien tuomiovaltaa on rajoitettu seuraavissa asioissa:

33:7.4 (372.8) 1. Paikallisuniversumin hallintokoneiston huolena on luominen, kehitys, ylläpito ja hoiva. Universumin oikeusistuimilta evätään sen vuoksi oikeus käsitellä tapauksia, joissa on kysymys ikuisesta elämästä ja kuolemasta. Tämä ei liity mitenkään kysymykseen luonnollisesta kuolemasta sellaisena kuin se toteutuu Urantialla, mutta jos käsiteltäväksi tulee kysymys oikeudesta olemassaolon jatkumiseen, ikuiseen elämään, se pitää siirtää Orvontonin oikeusistuinten ratkaistavaksi; ja jos päätös on yksilön kannalta kielteinen, pannaan kaikki yksilön hävittämistä koskevat tuomiot täytäntöön superhallituksen hallitsijoiden määräyksestä ja heidän edustajiensa toimesta.

33:7.5 (372.9) 2. Jumalan Paikallisuniversumipoikien laiminlyöntiä ja luopuruutta, joka vaarantaa heidän asemansa ja arvovaltansa Poikina, ei koskaan käsitellä Pojan tuomioistuimessa, vaan tällainen riitakysymys vietäisiin välittömästi superuniversumin oikeusistuinten käsittelyyn.

33:7.6 (372.10) 3. Kun kysymys on paikallisuniversumin rakenteeseen kuuluvan osan, kuten paikallisjärjestelmän, hengellisen eristämisen jälkeen tapahtuvasta jäsenyyden palauttamisesta paikallisluomuksen täyden hengellisen statuksen omaavien yhteisöön, siihen on saatava superuniversumin korkean kansankokouksen suostumus.

33:7.7 (373.1) Kaikkien muiden asioiden osalta Salvingtonin oikeusistuimet ovat lopullisia ja korkeimpia. Niiden langettamista tuomioista ja päätöksistä ei ole valitus- eikä pakotietä.

33:7.8 (373.2) Näyttävätpä inhimillisten riitakysymysten ratkaisut Urantialla joskus kuinka epäoikeudenmukaisilta tahansa, universumissa vallitsee kuitenkin eittämätön oikeudenmukaisuus ja jumalallinen tasapuolisuus. Elätte kaikin puolin järjestyneessä universumissa ja voitte ennemmin tai myöhemmin luottaa siihen, että teitä kohdellaan oikeamielisesti, jopa armollisesti.

8. Lainsäädäntä- ja toimeenpanoelimet

33:8.1 (373.3) Nebadonin päämajassa, Salvingtonissa, ei ole varsinaisia lakiasäätäviä elimiä. Universumin päämajamaailmat huolehtivat suuressa määrin asioiden tuomioistuinkäsittelystä. Paikallisuniversumin lakiasäätävät kansankokoukset sijaitsevat sadassa konstellaatiopäämajassa. Järjestelmät huolehtivat etupäässä paikallisluomusten täytäntöönpanoon liittyvästä ja hallinnollisesta työstä. Järjestelmänhallitsijat työtovereineen saattavat voimaan konstellaation vallankäyttäjien lainsäädännölliset määräykset ja panevat täytäntöön universumin korkeiden tuomioistuinten oikeudelliset ratkaisut.

33:8.2 (373.4) Vaikka varsinainen lainsäädäntätyö ei tapahdukaan universumipäämajassa, Salvingtonissa toimii silti joukko neuvoa-antavia ja tutkimuksia suorittavia kokouksia, joiden kokoonpano vaihtelee ja joita johdetaan toimialansa ja tarkoituksensa edellyttämällä tavalla. Toiset ovat pysyviä, toiset hajaantuvat tarkoituksensa täytettyään.

33:8.3 (373.5) Paikallisuniversumin korkeimpaan neuvostoon kuuluu kolme jäsentä kustakin järjestelmästä ja seitsemän edustajaa jokaisesta konstellaatiosta. Eristetyillä järjestelmillä ei ole edustusta tässä kokouksessa, mutta niiden sallitaan lähettää tarkkailijoita, jotka ovat läsnä sen kaikissa keskusteluissa ja tutustuvat sen tekemiin johtopäätöksiin.

33:8.4 (373.6) Korkeimman sanktion sata neuvostoa sijaitsevat nekin Salvingtonissa. Näiden neuvostojen presidentit muodostavat suoraan Gabrielin kanssa toimivan työkabinetin.

33:8.5 (373.7) Universumin korkeiden neuvoa-antavien neuvostojen kaikki päätelmät alistetaan joko Salvingtonin oikeuselimien tai konstellaatioiden lakiasäätävien kokousten ratkaistaviksi. Näillä korkea-arvoisilla neuvostoilla ei ole valtuuksia eikä valtaa saattaa suosituksiaan voimaan. Mikäli niiden antamat neuvot perustuvat universumin peruslakeihin, silloin Nebadonin oikeusistuimet antavat määräykset niiden täytäntöönpanosta; mutta jos niiden suositukset liittyvät paikallisiin oloihin tai hätätilanteisiin, niille on hankittava konstellaatioiden lakiasäätävien kokousten harkinnanvarainen hyväksyntä, minkä jälkeen ne siirretään paikallisjärjestelmän viranomaisten toimeenpantaviksi. Nämä korkea-arvoiset neuvostot ovat todellisuudessa universumin superlainsäädäntäelimiä, mutta ne toimivat voimaansaattamisvaltuuksitta ja täytäntöönpanovallatta.

33:8.6 (373.8) Puhuessamme universumin hallinnosta käytämme sellaisia sanoja kuin ”oikeusistuin” ja ”kansankokous”; tällöin tulisi ymmärtää, että nämä hengelliset toimitukset poikkeavat varsin paljon sellaisista Urantian alkukantaisemmista ja aineellisemmista toiminnoista, joista käytetään samoja nimityksiä.

33:8.7 (373.9) [Esittänyt Nebadonin Arkkienkelien päällikkö.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään