Luku 32, Paikallisuniversumien kehitys

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 32

Paikallisuniversumien kehitys

32:0.1 (357.1) PAIKALLISUNIVERSUMI on Mikaelien Paratiisi-yhteisöön kuuluvan Luoja-Pojan kätten työtä. Siihen kuuluu sata konstellaatiota, joissa kussakin on sata asuttujen maailmojen muodostamaa paikallisjärjestelmää. Kuhunkin järjestelmään tulee lopulta kuulumaan osapuilleen tuhat asuttua sfääriä.

32:0.2 (357.2) Nämä ajallisuuden ja avaruuden universumit ovat kaikki evolutionaarisia. Paratiisin-Mikaelien luomissuunnitelma etenee aina niiden moninaisten luotujen olentojen fyysisen, älyllisen ja hengellisen olemuksen ja kykyjen asteittaisen kehityksen ja vähittäisen kehkeytymisen tietä, jotka kansoittavat tällaisen paikallisuniversumin muodostavat, erilaisiin ryhmiin kuuluvat sfäärit.

32:0.3 (357.3) Urantia kuuluu paikallisuniversumiin, jonka hallitsija on Nebadonin Jumala-ihminen, Nasaretin Jeesus ja Salvingtonin Mikael. Ja Paratiisin-Kolminaisuus hyväksyi täydelleen kaikki Mikaelin tätä paikallisuniversumia varten laatimat suunnitelmat, ennen kuin hän edes lähti suurimmalle tutkimusmatkalle, jonka avaruus voi tarjota.

32:0.4 (357.4) Jumalan Pojat saavat valita luomistoimiensa tapahtumapaikan, mutta alun perin nämä aineelliset luomukset ovat Kokonaisuniversumin Paratiisi-Arkkitehtien laatimia ja suunnittelemia.

1. Universumien fyysinen ilmaantuminen

32:1.1 (357.5) Universumien luomista edeltävät avaruusvahvuuden ja alkuenergioiden manipuloinnit ovat Paratiisissa olevien Vahvuuden Pääorganisoijien aikaansaannosta; mutta kun emergentti energia alkaa superuniversumien toimipiireissä reagoida paikalliseen eli lineaariseen gravitaatioon, he poistuvat näyttämöltä tehdäkseen tilaa asianomaisen superuniversumin voimanohjaajille.

32:1.2 (357.6) Nämä voimanohjaajat toimivat yksikseen paikallisuniversumin esiaineellisissa ja vahvuudenjälkeisissä luomisvaiheissa. Luoja-Pojalla ei ole mitään mahdollisuutta ryhtyä organisoimaan universumia, ennen kuin voimanohjaajat ovat saaneet avaruusenergiat mobilisoiduiksi niin, että ne riittävät tarjoamaan ilmaantuvalle universumille aineellisen perustan: aineelliset auringot ja materiaaliset sfäärit.

32:1.3 (357.7) Kaikilla paikallisuniversumeilla on suunnilleen sama energiapotentiaali, vaikka ne fyysisten mittasuhteidensa puolesta eroavat suuresti toisistaan ja vaikka niihin sisältyvän näkyvän aineen määrä saattaa aika ajoin vaihdella. Se, miten suuria paikallisuniversumin energiavaraus ja potentiaalisen aineen varanto ovat, määräytyy voimanohjaajien ja heidän edeltäjiensä suorittamien manipulointien perusteella samoin kuin Luoja-Pojan toimista sekä siitä, että hänen luovalla kumppanillaan on luontaisesti fyysisen valvonnan kykyä.

32:1.4 (358.1) Paikallisuniversumin energiavaraus on suunnilleen sadastuhannesosa asianomaisen superuniversumin vahvuusvarannosta. Paikallisuniversuminne, Nebadonin, tapauksessa massa-aineellistuma on hieman tätä vähemmän. Nebadonilla on fyysisessä mielessä koko se energian ja aineen fyysinen saama, joka on tavattavissa jokaisesta Orvontonin paikallisluomuksesta. Ainoa Nebadonin universumin kehittymällä tapahtuvaa laajenemista koskeva rajoitus muodostuu siitä avaruusenergian määrällisestä varauksesta, jota pitää otteessaan yhdistetyn universumimekanismin yhdessä toimivien voimien ja persoonallisuuksien gravitaatiokontrolli.

32:1.5 (358.2) Energia-aineen saavutettua massan materialisoitumisessa tietyn vaiheen näyttämölle ilmaantuu Paratiisin Luoja-Poika seurassaan Äärettömän Hengen Luova Tytär. Yhtä aikaa Luoja-Pojan saapumisen kanssa ryhdytään rakentamaan sitä arkkitehtonista sfääriä, josta on määrä tulla hankkeissa olevan paikallisuniversumin päämajamaailma. Tällainen paikallisluomus kehittyy pitkät aikakaudet: auringot vakiintuvat; planeetat muotoutuvat ja asettuvat radoilleen, samalla kun työ niiden arkkitehtonisten maailmojen luomiseksi jatkuu, joiden on määrä toimia konstellaatiopäämajoina ja järjestelmäpääkaupunkeina.

2. Universumin organisointi

32:2.1 (358.3) Ennen Luoja-Poikia universumin organisoinnista ovat vastuussa voimanohjaajat ja muut Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta polveutuvat olennot. Edeltäkäsin tällä tavoin organisoiduista avaruuden energioista Luoja-Poikanne Mikael loi Nebadonin universumin asutetut maailmat, ja siitä alkaen hän on itseään säästämättä omistautunut niiden hallinnon hoitamiseen. Ennalta olemassa olevasta energiasta nämä jumalalliset Pojat aineellistavat näkyvää materiaa, projisoivat elollisia olentoja ja luovat yhteistyössä Äärettömän Hengen universumiläsnäolon kanssa henkipersoonallisuuksista koostuvan monijäsenisen hallitsijan seurueen.

32:2.2 (358.4) Nämä voimanohjaajat ja energianvalvojat, jotka jo kauan ennen Luoja-Poikaa suorittivat universumin organisoinnin edellyttämän fyysisen valmistelutyön, toimivat myöhemmin suurenmoisessa yhteistyösuhteessa tähän Universumin Poikaan ja jäävät iäksi valvomaan yhdessä hänen kanssaan niitä energioita, jotka he alkujaan organisoivat ja johtivat virtapiireihinsä. Salvingtonissa toimivat nykyäänkin samat sata voimakeskusta, jotka työskentelivät tämän paikallisuniversumin muovaamisen alkuvaiheessa yhdessä Luoja-Poikanne kanssa.

32:2.3 (358.5) Nebadonin fyysisen luomistyön ensimmäinen päätökseen saatettu toimi oli päämajasfäärin, Salvingtonin arkkitehtonisen sfäärin, ja sen satelliittien organisointi. Planeettanne nykyisen ajanlaskun mukaan kului vähän yli miljardi vuotta siitä, kun voimakeskukset ja fyysiset valvojat suorittivat ensimmäiset toimenpiteensä, siihen kun elollinen henkilöstö saapui Salvingtonin vasta valmistuneille sfääreille. Välittömästi Salvingtonin rakentamisen jälkeen seurasi suunniteltujen konstellaatioiden sadan päämajamaailman sekä planeettojen valvontaa ja niiden hallintoa varten suunniteltujen paikallisjärjestelmien kymmenentuhannen päämajasfäärin ja näiden arkkitehtonisten satelliittien luominen. Tällaiset arkkitehtoniset maailmat on tarkoitettu asuinsijoiksi sekä fyysisille että hengellisille persoonallisuuksille samoin kuin niiden väliin sijoittuville morontia- eli siirtymävaiheen olennoille.

32:2.4 (359.1) Salvington, Nebadonin päämaja, sijaitsee tarkalleen paikallisuniversumin energiamassan keskuksessa. Mutta paikallisuniversuminne ei ole erillinen astronominen systeemi, vaikka sen fyysisessä keskuksessa onkin muuan laaja järjestelmä.

32:2.5 (359.2) Salvington on Nebadonin Mikaelin henkilökohtainen päämaja, mutta häntä ei aina tavoita sieltä. Vaikka niin onkin, ettei paikallisuniversuminne kitkaton toiminta enää vaadi Luoja-Pojan pysyvää läsnäoloa pääkaupunkisfäärillä, asia ei kuitenkaan ollut näin organisoimisen varhaisemmissa vaiheissa. Luoja-Poika voi lähteä päämajamaailmastaan, vasta kun toimipiirin gravitaatio on riittävän suuren energiamäärän aineellistumisen myötä vakautunut niin, että keskinäisen aineellisen vetovoiman kautta mahdollistuu virtapiirien ja järjestelmien tasapainottuminen toisiaan vastaan.

32:2.6 (359.3) Ennen pitkää universumin fyysinen suunnitelma on toteutunut, ja Luoja-Poika laatii yhdessä Luovan Hengen kanssa suunnitelmansa elollisuuden luomiseksi. Sen jälkeen tämä Äärettömän Hengen edustuma aloittaa universumitoimintansa erillisenä luovana persoonallisuutena. Kun tämä ensimmäinen luomisteko on hahmotettu ja toteutettu, olevaisuuden piiriin ilmaantuu Kirkas Aamutähti, edellä mainitun ensimmäisen luomisteon sisältämän identiteettikäsityksen ja jumalallisuuden ihanteen personoituma. Kysymyksessä on universumin toimeenpanopäällikkö, Luoja-Pojan henkilökohtainen työtoveri, joka on hänen kaltaisensa kaikkien luonteenpiirteidensä puolesta, vaikka hän jumalallisuutta edustavien ominaisuuksien osalta onkin merkittävässä määrin rajoittunut.

32:2.7 (359.4) Nyt kun Luoja-Pojan oikeana kätenä toimiva avustaja ja ensimmäinen toimeenpanija on ilmaantunut, vuorossa on erilaisten olentojen monilukuisen ja ihmeellisen joukkokunnan olevaiseksi saattaminen. Paikallisuniversumin pojat ja tyttäret ilmaantuvat, ja pian sen jälkeen järjestetään tämän luomakunnan hallinto. Se ulottuu universumin korkeimmista neuvostoista konstellaatioiden isiin ja paikallisjärjestelmien hallitsijoihin – sellaisista maailmoista koostuvien ryhmittymien hallitsijoihin, joista on myöhemmin määrä tulla tahdollisia luotuja edustavien erilaisten kuolevaisrotujen kotipaikkoja, ja Planeettaprinssi tulee johtamaan jokaista tällaista maailmaa.

32:2.8 (359.5) Ja sitten kun tällainen universumi näin on täysin organisoitu ja kokonaan miehitetty, Luoja-Poika ryhtyy toteuttamaan Isän ehdotusta luoda kuolevainen ihminen heidän jumalalliseksi kuvakseen.

32:2.9 (359.6) Nebadonissa asuinplaneettojen organisointi jatkuu edelleen, sillä tämä universumi on Orvontonin tähti- ja planeettatarhoissa tosiaan nuori taivaankappalerykelmä. Viimeisen rekisteritiedon mukaan Nebadonissa oli 3 840 101 asuttua planeettaa, ja teidän maailmanne paikallisjärjestelmä, Satania, on muihin järjestelmiin verrattuna varsin tyypillinen.

32:2.10 (359.7) Satania ei ole yhtenäinen fyysinen järjestelmä, erillinen astronominen yksikkö tai organisaatio. Sen 619 asuttua maailmaa sijaitsevat yli viidessäsadassa erillisessä fyysisessä järjestelmässä. Vain viidessä on enemmän kuin kaksi asuttua maailmaa, ja näistä vain yhdellä on neljä kansoitettua planeettaa, kun taas neljässäkymmenessäkuudessa on kaksi asuttua maailmaa.

32:2.11 (359.8) Satanian asuttujen maailmojen järjestelmä on varsin etäällä Uversasta sekä siitä suuresta aurinkojen parvesta, joka toimii seitsemännen superuniversumin fyysisenä eli astronomisena keskuksena. Jerusemista, Satanian päämajasta, on yli kahdensadantuhannen valovuoden matka Orvontonin superuniversumin fyysiseen keskukseen, joka on hyvin, hyvin kaukana, Linnunradan tiheällä halkaisijalla. Satania on paikallisuniversumin äärialueella, ja Nebadon on nyt hyvin lähellä Orvontonin reunaa. Asuttujen maailmojen uloimmasta järjestelmästä superuniversumin keskukseen on hiukan alle kaksisataaviisikymmentätuhatta valovuotta.

32:2.12 (360.1) Nebadonin universumi kiertää nyt kaukana etelässä ja idässä Orvontonin superuniversumin kehällä. Lähimmät naapuriuniversumit ovat Avalon, Henselon, Sanselon, Portalon, Wolvering, Fanoving ja Alvoring.

32:2.13 (360.2) Mutta paikallisuniversumin kehitys on pitkä tarina. Superuniversumia käsittelevät luvut esittelevät tuota aihepiiriä. Tämän nyt esillä olevan jakson paikallisuniversumia käsittelevät luvut jatkavat siitä, kun taas tämän jälkeen seuraavat Urantian historiaa ja kohtaloa käsittelevät luvut vievät tämän tarinan päätökseen. Mutta tällaisen paikallisluomuksen kuolevaisten kohtalosta voitte saada riittävän käsityksen vain tutkiessanne kertomuksia Luoja-Poikanne elämästä ja opetuksista siinä mielessä, että hän eli kerran ihmisen elämän kuolevaisen lihallisessa hahmossa omassa evolutionaarisessa maailmassanne.

3. Evoluution idea

32:3.1 (360.3) Ainoa täysin vakiintunut luomistulos on Havona, keskusuniversumi, joka luotiin suoraan Universaalisen Isän ajatuksella ja Iankaikkisen Pojan sanalla. Havona on eksistentiaalinen, täydellinen ja valmis universumi, joka ympäröi ikuisten Jumaluuksien kotia, kaiken olevaisen keskusta. Seitsemään superuniversumiin kuuluvat luomukset ovat finiittisiä, evolutionaarisia ja tasaisesti edistyviä.

32:3.2 (360.4) Ajallisuuden ja avaruuden fyysiset järjestelmät ovat kaikki alkuperältään evolutionaarisia. Ne eivät ole edes fyysisessä mielessä vakiintuneita, ennen kuin ne ovat asettuneet kiertämään määrättyjä superuniversumiensa kehiä. Paikallisuniversumi ei myöskään asetu valoon ja elämään, ennen kuin sen sisältämät fyysiset laajenemis- ja kehittymismahdollisuudet on ammennettu tyhjiin ja, vasta kun sen kaikkien asuttujen maailmojen hengellinen tila on iäksi asettunut ja vakiintunut.

32:3.3 (360.5) Muualla kuin keskusuniversumissa täydellisyys saavutetaan vähin erin edeten. Keskusuniversumi on meille täydellisyyttä edustava esikuva, mutta kaikkien muiden maailmojen pitää tämä täydellisyys saavuttaa juuri näiden maailmojen tai universumien edistämiseksi asetettuja menetelmiä käyttäen. Ja miltei loputon vaihtelevuus on ominaista Luoja-Poikien suunnitelmille omien paikallisuniversumiensa organisoimiseksi, kehittämiseksi, harjoittamiseksi ja vakauttamiseksi.

32:3.4 (360.6) Isän jumaluusläsnäoloa lukuun ottamatta jokainen paikallisuniversumi on tietyssä mielessä keskus- eli malliluomakunnan hallinto-organisaation jäljennös. Vaikka Universaalinen Isä on henkilökohtaisesti läsnä asuinuniversumissaan, hän ei asu tuosta universumista peräisin olevien olentojen mielessä, niin kuin hän sananmukaisesti asuu ajallisuuden ja avaruuden kuolevaisten sielun tykönä. Kaukaisuuksiin ulottuvan luomistuloksen hengellisten asioiden järjestelyssä ja säätelyssä näyttää vallitsevan kaikin puolin viisas vastavuoroisuus. Keskusuniversumissa Isä on läsnä sellaisenaan ja henkilökohtaisesti, mutta hän ei ole läsnä tuon täydellisen luomuksen lasten mielessä; avaruuden universumeista Isä on henkilönä poissa – siellä häntä edustavat hänen Hallitsija-Poikansa – samalla kun hän on mitä läheisimmin läsnä kuolevaisten lastensa mielessä siten, että häntä edustaa hengellisesti näiden tahdollisten luotujen mielessä asuvan Salaperäisen Opastajan esipersoonallinen läsnäolo.

32:3.5 (360.7) Universaalisen Isän henkilökohtaista läsnäoloa lukuun ottamatta paikallisuniversumin päämajassa asuu kaikkia niitä luoja- ja luovia persoonallisuuksia, jotka edustavat itsenäistä valtaa ja hallinnollista itsenäisyyttä. Paikallisuniversumissa on tavattavissa jotakin jokaisesta ja joku lähes kaikkiin keskusuniversumissa elävien älyllisten olentojen luokkiin kuuluvista olennoista – Universaalista Isää lukuun ottamatta. Vaikka Universaalinen Isä ei olekaan henkilökohtaisesti läsnä paikallisuniversumissa, häntä edustaa henkilökohtaisesti tämän universumin Luoja-Poika, joka yhteen aikaan on Jumalan sijaishallitsija ja myöhemmin omissa nimissään toimiva korkein ja täysivaltainen hallitsija.

32:3.6 (361.1) Mitä alemmaksi elollisuuden asteikkoa menemme, sitä vaikeammaksi käy näkymättömän Isän löytäminen uskon silmin. Alemmat luodut – ja toisinaan korkeammatkin persoonallisuudet – huomaavat, ettei aina ole helppoa nähdä Universaalista Isää hänen Luoja-Pojissaan. Niinpä he ennen hengellisen ylevöitymisensä aikaa, aikaa, jolloin kehittymisen täyttymys antaa heille kyvyn nähdä Jumala persoonana, väsyvät eteenpäin kulkiessaan, ruokkivat hengellisiä epäilyksiä, lankeavat sekasortoon ja eristäytyvät näin oman aikansa ja universuminsa edistyvistä hengellisistä tavoitteista. Tällä tavoin he kadottavat sen kyvyn, että he Luoja-Poikaa katsellessaan näkisivät Isän. Luodun varmimpana turvana tällaista vastaan koko pitkän, Isän luo pääsemiseksi käydyn kamppailun aikana, koko sinä aikana, jolloin luontaiset olosuhteet tekevät sellaisen saavutuksen mahdottomaksi, on pitää itsepintaisesti kiinni siitä totuudesta ja tosiasiasta, että Isä on läsnä Pojissaan. Kirjaimellisesti ja kuvaannollisesti, hengellisesti ja persoonallisesti, Isä ja Pojat ovat yksi. Tämä on totuus: Joka on nähnyt Luoja-Pojan, on nähnyt Isän.

32:3.7 (361.2) Ensi alkuun tietyn universumin persoonallisuudet ovat vakiintuneita ja luotettavia vain suhteessa siihen, miten läheisesti he ovat sukua Jumaluudelle. Kun Luodun olennon syntyperä on kyllin kaukana alkuperäisistä ja jumalallisista Lähteistä, olipa kysymys Jumalan Pojista tai Äärettömälle Hengelle kuuluvista hoivaavista olennoista, epäsovun, sekasorron ja joskus kapinoinnin – synnin – mahdollisuus lisääntyy.

32:3.8 (361.3) Jumaluudesta polveutuvia täydellisiä olentoja lukuun ottamatta kaikki superuniversumien tahdolliset luodut ovat olemukseltaan evolutionaarisia; he aloittavat vähäpätöisyydestä ja kapuavat alati ylöspäin eli todellisuudessa sisäänpäin. Varsin hengellisetkin persoonallisuudet jatkavat nousuaan elämän porraspuilla asteittain elämästä elämään ja sfääriltä sfäärille ylenemällä. Ja Salaperäistä Opastajaa vieraanaan pitävien tapauksessa ei todellakaan ole mitään rajaa sille, mihin mahdollisiin korkeuksiin heidän hengellinen ylösnousemuksensa ja universaalinen tuloksiinpääsynsä johtaa.

32:3.9 (361.4) Ajallisuuden luotujen täydellisyys, sitten kun se viimein saavutetaan, on kokonaan hankittu ominaisuus, kiistämätön persoonallisuuden saavuttama ominaisuus. Vaikka tapaukseen sekoittuukin ylen määrin armon aineksia, luodun saavutukset ovat kuitenkin tulosta yksilökohtaisesta ponnistelusta ja elämän tosiasiallisesta elämisestä, persoonallisuuden reagoinnista olemassa olevaan ympäristöön.

32:3.10 (361.5) Se, että evoluution mukaisesti polveutuu eläimestä, ei universumin silmissä lyö poltinmerkkiä yhteenkään persoonallisuuteen, onhan se ainoa menetelmä tuottaa toinen finiittisten, älyllisten ja tahdollisten olentojen kahdesta perustyypistä. Kun täydellisyyden ja ikuisuuden korkeudet saavutetaan, se on sitäkin kunniakkaampaa niille, jotka aloittivat pohjalta ja riemukkaasti kapusivat puola puolalta elämän porraspuita, eli niille, jotka todellakin kunnian kukkulat saavuttaessaan ovat saaneet henkilökohtaisen kokemuksen, johon kuuluu tosipohjainen tieto elämän jokaisesta vaiheesta: pohjalta huipulle.

32:3.11 (361.6) Tässä kaikessa tulee näkyviin Luojien viisaus. Universaaliselle Isälle olisi aivan yhtä helppoa tehdä kaikista kuolevaisista täydellisiä olentoja, jumalallisen sanansa voimalla jaella ympäriinsä täydellisyyttä. Mutta sellainen riistäisi kuolevaisilta sen ihmeellisen kokemuksen, jonka tarjoaa sisäänpäin tapahtuvaan asteittaiseen nousuun liittyvä löytöretki ja koulutus, kokemus, josta pääsevät osallisiksi vain elollisen olemassaolon pohjalta aloittavat onnekkaat.

32:3.12 (362.1) Havonaa ympäröivissä universumeissa on täydellisiä luotuja vain määrä, joka tarvitaan esikuvallisiksi opettajiksi ja oppaiksi niille, jotka ovat kapuamassa elämän evolutionaarisia portaita. Evolutionaarisen persoonallisuustyypin kokemuksellinen olemus on Paratiisi-Havonan luotujen ikuisesti täydellisen olemuksen luonnollinen kosminen täydenne. Todellisuudessa sekä täydelliset että täydellistyneet luodut ovat keskeneräisiä kaiken sen osalta, mikä kuuluu finiittisyyteen. Mutta Paratiisi-Havona -järjestelmän eksistentiaalisesti täydellisten luotujen ja evolutionaarisista universumeista nousevien kokemisen kautta täydellistyneiden finaliittien välisessä toisiaan täydentävässä suhteessa molemmat olentotyypit vapautuvat myötäsyntyisistä rajoituksistaan ja voivat näin yhdessä pyrkiä saavuttamaan luodun olennon statuksen perimmäisyyteen kuuluvat ylimmät korkeudet.

32:3.13 (362.2) Nämä luotuja koskevat tapahtumat ovat Seitsenkertaisessa Jumaluudessa ilmenevien vaikutusten ja vastavaikutusten universumissa julki tulevia seuraamuksia. Seitsenkertaisessa Jumaluudessa Paratiisin-Kolminaisuuden ikuiseen jumalallisuuteen yhdistyy Korkeimpien Luojien kehittyvä jumalallisuus Korkeimman Olennon voima-aktuaalistuvassa Jumaluudessa, sen avulla ja sen kautta.

32:3.14 (362.3) Jumalallisen täydellinen luotu ja kehityksen täydellistämä luotu ovat jumaluuspotentiaalinsa määrän puolesta tasavertaisia, mutta laadultaan nämä potentiaalit eroavat. Kumpaisenkin on korkeimman palvelutason saavuttamiseksi luotettava toiseen. Evolutionaariset superuniversumit luottavat siihen, että täydellinen Havona tarjoaa ylösnousemuskansalaisilleen lopullisen koulutuksen, mutta samoin tarvitsee täydellinen keskusuniversumi täydellistyvien superuniversumien olemassaoloa ja niiden tarjoamaa tilaisuutta keskusuniversumista alas laskeutuvien asukkaiden kehityksen loppuunsaattamiseen.

32:3.15 (362.4) Nämä finiittisen todellisuuden kaksi ensisijaista ilmentymää: myötäsyntyinen täydellisyys ja kehityksen kautta saavutettu täydellisyys, ovat – olipa kysymys persoonallisuuksista tai universumeista – keskenään tasavertaisia, toisistaan riippuvaisia ja yhden kokonaisuuden muodostavia. Kumpikin tarvitsee toista toiminnan, palvelun ja kohtalon täysimääräisyyden saavuttaakseen.

4. Jumalan suhde paikallisuniversumiin

32:4.1 (362.5) Älkää elätelkö sellaista ajatusta, että Universaalinen Isä olisi jonkinlainen äänetön tai epäaktiivinen jäsen Jumaluuden yhteisössä siksi, että hän on antanut itsestään ja vallastaan niin paljon toisille. Persoonallisuuden maailmoja ja Suuntaajan lahjoittamista lukuun ottamatta hän näyttää olevan Paratiisin Jumaluuksista vähiten aktiivinen sikäli, että hän sallii vertaistensa Jumaluuksien, Poikiensa, ja lukuisten älyllisten luotujen suorittaa varsin paljon siitä, mikä liittyy hänen ikuisen tarkoituksensa toteuttamiseen. Hän on luovan kolmikon äänetön jäsen vain sikäli, ettei hän milloinkaan tee mitään, minkä joku hänen tasa-arvoinen kumppaninsa tai alaisensa voi tehdä.

32:4.2 (362.6) Jumala ymmärtää täysin jokaisen älyllisen luodun tarpeen toimia ja kokea, ja siksi Jumala kaikissa tilanteissa, olipa kysymyksessä yksittäisen universumin kohtalo tai hänen luoduistaan vähäisimmän hyvinvointi, vetäytyy toiminnasta niiden sikermittäin olemassa olevien luotujen persoonallisuuksien ja Luoja-persoonallisuuksien hyväksi, jotka luonnostaan toimivat välittäjinä hänen ja jokaisen universumitilanteen tai luomistapahtuman välillä. Mutta tästä syrjäänvetäytymisestä, tästä äärettömän tasavertaisuuden osoituksesta huolimatta Jumala osallistuu tosiasiallisesti, kirjaimellisesti ja henkilökohtaisesti näihin tapahtumiin mainittujen, tehtävään määrättyjen edustajien ja persoonallisuuksien välityksellä. Isä toimii kaikissa näissä kanavissa ja niiden kaikkien kautta koko kaukaisuuksiin ulottuvan luomistuloksensa parhaaksi.

32:4.3 (363.1) Kun kysymys on paikallisuniversumissa noudatettavista menettelytavoista, paikallisuniversumin johtamisesta ja hallinnosta, Universaalinen Isä toimii Luoja-Poikansa persoonassa. Kun kysymys on Jumalan Poikien keskinäisistä suhteista, Kolmannesta Lähteestä ja Keskuksesta polveutuvien, persoonallisuuksista muodostuvien ryhmien välisistä suhteista tai keiden tahansa muiden luotujen, sellaisten kuin ihmisten, välisistä keskinäissuhteista, Universaalinen Isä ei näihin milloinkaan puutu. Luoja-Pojan laki, Konstellaation Isien, Järjestelmänhallitsijoiden ja Planeettaprinssien harjoittama vallankäyttö, kyseistä universumia varten säädetyt menettelytavat ja menetelmät, pätevät aina. Mitään vallanjakoa ei ole. Jumalallinen valta ja tarkoitus eivät koskaan mene ristiin. Jumaluuksien välillä vallitsee täydellinen ja ikuinen yksimielisyys.

32:4.4 (363.2) Luoja-Poika hallitsee korkeimpana kaikissa asioissa, jotka liittyvät eettisiin suhteisiin; kaikissa asioissa, joissa on kysymys luotujen minkä tahansa jakautuman suhteista mihin tahansa muuhun luotujen luokkaan tahi kahden tai useamman yksilön välisistä suhteista minkä tahansa tietyn ryhmän sisällä. Mutta tällainen menettely ei tarkoita, ettei Universaalinen Isä voisi omalla tavallaan puuttua asioihin ja tehdä luomakunnan piirissä missä tahansa olevalle kenelle tahansa yksittäiselle luodulle mitä hyvänsä, mikä ilahduttaa jumalallista mieltä, siltä osin kuin kysymys on tämän yksilön nykyisestä statuksesta tai tulevaisuudennäkymistä, ja niin kuin se liittyy Isän ikuiseen suunnitelmaan ja infiniittisiin tarkoituksiin.

32:4.5 (363.3) Isä on kuolevaisissa ja tahdollisissa luoduissa aktuaalisesti läsnä siinä Suuntaajassa, siinä hänen esipersoonallisen henkensä osasessa, joka on heidän sisimmässään; ja samoin Isä on tällaisen kuolevaisen ja tahdollisen olennon persoonallisuuden alkulähde.

32:4.6 (363.4) Nämä Universaalisen Isän lahjoittamat Ajatuksensuuntaajat ovat verrattain erillään kaikesta muusta; ne asustavat ihmismielissä, mutta niillä ei ole mitään selvästi havaittavaa yhteyttä paikallisluomuksen eettisiin asioihin. Ne eivät suoranaisesti koordinoidu serafien palveluun eivätkä järjestelmien, konstellaatioiden tai paikallisuniversumien hallintoon eivätkä edes sen Luoja-Pojan harjoittamaan vallankäyttöön, jonka tahto on hänen universuminsa korkein laki.

32:4.7 (363.5) Kuolevaisten sisimmässä olevat Suuntaajat ovat eräs Jumalan erillisistä mutta toisiinsa liittyvistä tavoista pitää yhteyttä hänen kutakuinkin infiniittisen luomistuloksensa luotuihin. Tällä tavoin hän, joka on näkymätön kuolevaiselle ihmiselle, ilmaisee läsnäolonsa, ja jos hän voisi, hän näyttäytyisi meille vielä muillakin tavoin, mutta tällainen pitemmälle menevä paljastuminen ei ole jumalallisesti mahdollista.

32:4.8 (363.6) Kykenemme käsittämään ja ymmärtämään mekanismin, jolla Pojat saavat käyttöönsä yksityiskohtaista ja täydellistä tietoa hallintaansa kuuluvista universumeista. Mutta emme kykene täysin käsittämään menetelmiä, joiden avulla Jumala on niin täydellisesti ja henkilökohtaisesti perillä universumien universumin yksityiskohdista, vaikka kykenemmekin tiedostamaan sen väylän, jota kautta Universaalinen Isä voi saada tietoa suunnattoman luomakuntansa olennoista ja ilmaista heille läsnäolonsa. Persoonallisuuspiirin kautta Isä on tietoinen – hän saa henkilökohtaista tietoa – koko luomistuloksen kaikkien universumien kaikissa järjestelmissä olevien kaikkien olentojen kaikista ajatuksista ja teoista. Vaikkemme täysin käsitäkään tätä menetelmää, jolla Jumala on yhteydessä lapsiinsa, voimme kuitenkin tuntea itsemme vahvemmiksi sen vakuutuksen turvin, että ”Herra tuntee lapsensa” ja että ”Hän” meitä jokaista ajatellen ”ottaa huomioon, missä me synnyimme.”

32:4.9 (363.7) Universaalinen Isä on hengellisessä mielessä läsnä universumissasi ja sydämessäsi yhden keskusasuinsijan Seitsemään Valtiashenkeen kuuluvan Hengen kautta, ja eritoten sen jumalallisen Suuntaajan kautta, joka elää ja työskentelee ja odottaa kuolevaisen mielen syvyyksissä.

32:4.10 (363.8) Jumala ei ole itsekeskeinen persoonallisuus, vaan Isä jakaa minuuttaan auliisti luomakunnalleen ja luoduilleen. Hän elää ja toimii, ei vain Jumaluuksissa, vaan myös Pojissaan, joiden tehtäväksi hän uskoo kaiken, mikä heidän on jumalallisessa mielessä mahdollista tehdä. Universaalinen Isä on toden totta luopunut jokaisesta sellaisesta tehtävästä, jonka voi suorittaa joku toinen olento. Ja tämä pitää paikkansa yhtä hyvin kuolevaiseen ihmiseen kuin siihen Luoja-Poikaankin nähden, joka Jumalan sijasta hallitsee paikallisuniversumin päämajassa. Tässä näemme, miten Universaalisen Isän ihanteet ja loputon rakkaus toteutuvat käytännössä.

32:4.11 (364.1) Tässä universaalisessa minuutensa lahjoittamisessa meillä on ylen määrin todistetta sekä Isän olemuksen suuruudesta että sen suurenmoisuudesta. Jos Jumala on universumeiksi jakautuvalta luomakunnalta jotakin minuudestaan pidättänyt, silloin hän tästä jäännöksestä lahjoittaa yltäkylläisen tuhlailevasti maailmojen kuolevaisille Ajatuksensuuntaajat, nuo ajallisuuden Salaperäiset Opastajat, jotka niin kärsivällisesti asuvat ikuiseen elämään ehdolla olevissa kuolevaisissa.

32:4.12 (364.2) Universaalinen Isä on antanut minuuttaan, jotta hän, jos niin voisimme sanoa, rikastuttaisi koko luomakuntaa sillä, että sillä on persoonallisuus, ja että sillä on hengellisyyden saavuttamisen potentiaali. Jumala on antanut meille minuuttaan, jotta voisimme olla hänen kaltaisiaan, ja hän on pidättänyt itselleen valtaa ja kunniaa vain sen verran kuin on välttämätöntä niiden asioiden ylläpitämiseksi, joita kohtaan hän tuntemansa rakkauden vuoksi on näin luopunut kaikista muista asioista.

5. Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus

32:5.1 (364.3) Universumien kulkuun avaruuden läpi sisältyy suuri ja ylevä tarkoitus. Mikään ei ole turhaa siinä kamppailussa, jota te kuolevaisina käytte. Olemme kaikki osa valtavaa suunnitelmaa, jättiläismäistä hanketta, ja juuri hankkeen suunnattomuus estää meitä siitä yhden ainoan hetken tai yhden ainoan elämän kuluessa näkemästä kovinkaan paljon. Olemme kaikki osa ikuista projektia, jota Jumalat valvovat ja toteuttavat. Koko ihmeellinen ja universaalinen mekanismi etenee majesteettisesti avaruuden halki Ensimmäisen Suuren Lähteen ja Keskuksen infiniittisen ajatuksen ja ikuisen tarkoituksen sävelten poljennossa.

32:5.2 (364.4) Ikiaikojen Jumalan ikuinen tarkoitus on ylevä hengellinen ihanne. Ajalliset tapahtumat ja aineelliseen olemassaoloon kuuluvat kamppailut eivät ole kuin väliaikaisia rakennustelineitä, jotka toimivat siltana toiselle puolen, hengellisen todellisuuden ja ylimaallisen olemassaolon luvattuun maahan. Teidän, kuolevaisten, on tietenkin vaikea ymmärtää ajatusta ikuisesta tarkoituksesta; ette itse asiassa kykene ymmärtämään edes ajatusta ikuisuudesta, jostakin, joka ei koskaan ala eikä koskaan lopu. Kaikella, mikä on teille tuttua, on loppunsa.

32:5.3 (364.5) Onpa kysymys yksilön elämästä, maailman eliniästä tai yhteen kytkeytyvän tapahtumasarjan kronologiasta, näyttää helposti siltä, että olemme tekemisissä irrallisen aikajakson kanssa; kaikella näyttää olevan alku ja loppu. Ja näyttäisi siltäkin, että tällaisten kokemusten, elämäin, aikakausien tai ajanjaksojen sarja peräkkäin järjestettynä muodostaa suoraviivaisen tien – irrallisen ajallisen tapahtuman, joka välähtää hetkellisesti ikuisuuden äärettömien kasvojen ylitse. Mutta katsellessamme kaikkea tätä kulissien takaa laajempi näköala ja täydellisempi ymmärtämys panevat ajattelemaan, että tuollainen selitys on riittämätön, irrallinen ja täysin mahdoton antamaan oikeaa kuvaa ajallisuuden tapahtumista ja muutoinkaan suhteuttamaan niitä ikuisuuden pohjimmaisiin tarkoituksiin ja perusreaktioihin.

32:5.4 (364.6) Jotta asia saataisiin selitetyksi kuolevaisen mielelle, näyttää minusta tilanteeseen paremmin sopivalta käsittää ikuisuus sykliksi ja ikuinen tarkoitus loputtomaksi kehäksi, ikuisuuden sykliksi, joka on jollakin tavoin synkronoitu ajallisuuden ohimenevien aineellisten syklien kanssa. Kun kysymys on niistä aikasektoreista, jotka liittyvät ikuisuuden sykliin ja muodostavat siitä osan, meidän on pakostakin käsitettävä, että sellaiset lyhytikäiset ajanjaksot syntyvät, elävät ja kuolevat aivan samoin kuin ajallisuuden lyhytikäiset olennotkin syntyvät, elävät ja kuolevat. Useimmat ihmiset kuolevat, koska he eivät ole onnistuneet saavuttamaan Suuntaajaan fuusioitumisen edellyttämää henkitasoa, ja näin kuolemassa tapahtuva muodonmuutos jää ainoaksi mahdolliseksi menetelmäksi, jolla he voivat vapautua ajallisuuden kahleista ja aineellisen luomakunnan siteistä ja sillä keinoin saada kyvyn kulkea hengellisessä tahdissa eteenpäin marssivan ikuisuuden kulkueen kanssa. Ajallisuudessa elettävästä koetteluelämästä ja aineellisesta olomuodosta selviydyttyänne teille käy mahdolliseksi jatkaa eteenpäin ikuisuuden tuntumassa, jopa ikuisuuden osana, ja kiertää iäti avaruuden maailmojen mukana pitkin ikuisten aikakausien kehää.

32:5.5 (365.1) Ajan sektorit ovat kuin persoonallisuuden leimahdukset ajallisessa muodossa; ne ilmestyvät hetkeksi ja katoavat sitten ihmisten näkyviltä vain ilmestyäkseen taas uusina vaikuttajina ja entistä jatkavina tekijöinä ikuista kehää loputtomasti kiertävässä elämän korkeammassa muodossa. Ikuisuutta voi tuskin käsittää suoraviivaiseksi tieksi sen valossa, että uskomme rajalliseen universumiin, joka kulkee pitkin valtavaa, pitkänomaista kehää Universaalisen Isän keskusasuinpaikan ympäri.

32:5.6 (365.2) Ikuisuus on ajallisuuden finiittiselle mielelle suoraan sanoen käsittämätön. Ette yksinkertaisesti voi sitä tajuta; ette voi sitä ymmärtää. Minäkään en sitä täysin pysty mielessäni hahmottamaan, ja vaikka pystyisinkin, minun olisi mahdotonta välittää käsitystäni ihmismielelle. Olen kaikesta huolimatta tehnyt voitavani esittääkseni edes jotakin näkemyksestämme, kertoakseni teille edes vähän siitä, mitä ikuisista olevaisista ymmärrämme. Koetan auttaa teitä kiteyttämään ajatuksianne näistä arvoista, jotka ovat luonteeltaan infiniittisiä ja merkitykseltään ikuisia.

32:5.7 (365.3) Jumalalla on mielessään suunnitelma, joka kattaa hänen suunnattomien valtakuntiensa jokaisen luodun, ja tämä suunnitelma on ikuinen tarkoitus, joka edustaa rajatonta mahdollisuutta, rajoittamatonta edistymistä ja loputonta elämää. Ja tällaisen verrattoman elämänuran loputtomat aarteet ovat teidän kilvoiteltavinanne!

32:5.8 (365.4) Ikuisuutta oleva määränpää on edessäpäin! Jumalallisuuden saavuttamisen uskalias yritys on edessänne! Kilpajuoksu täydellisyyteen on meneillään! Jokainen halukas voi tulla mukaan, ja varma voitto on kruunaava jokaisen ihmisen ponnistukset, kunhan hän juoksee uskon ja luottamuksen kilpajuoksun luottamalla matkan joka askeleella sisäisen Suuntaajan johdatukseen ja Universumin Pojan hyvän hengen opastukseen, hengen, joka niin auliisti on vuodatettu kaiken lihan ylle.

32:5.9 (365.5) [Esittänyt eräs Voimallinen Sanansaattaja, joka on väliaikaisesti kiinnitettynä Nebadonin Korkeimpaan Neuvostoon ja jolle Salvingtonin Gabriel antoi tämän tehtävän.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään