Luku 34, Paikallisuniversumin Äiti-Henki

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 34

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

34:0.1 (374.1) SILLOIN kun Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika personoivat Luoja-Pojan, Ääretön Henki yksilöllistää uuden ja ainutkertaisen oman minuutensa edustuman seuraamaan tätä Luoja-Poikaa avaruuden maailmoihin ja olemaan siellä tämän kumppanina: ensi vaiheessa vasta projisoidun universumin fyysisessä organisoinnissa ja myöhemmin luomistyössä sekä sen luotuihin olentoihin kohdistuvassa huolenpidossa.

34:0.2 (374.2) Luova Henki reagoi sekä fyysisiin että hengellisiin olevaisiin; niin reagoi myös Luoja-Poika, ja näin he ovat ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumin hallinnossa rinnasteisia ja toisiinsa liittyviä.

34:0.3 (374.3) Nämä Tytär-Henget ovat Äärettömän Hengen olemusta, mutta he eivät voi toimia samanaikaisesti sekä fyysisen luomistyön että hengellisen hoivaamisen toimissa. Universumin Poika antaa fyysisen luomistyön osalta yleiskaavan, kun sen sijaan Universumin Henki panee alulle fyysisten olevaisten materialisoinnin. Poika toimii voimaa koskevien suunnitelmien parissa, mutta Henki muuntaa nämä energialuomukset fyysisiksi substansseiksi. Vaikka onkin jossain määrin vaikeaa antaa sellaista kuvaa, että tämä Äärettömän Hengen varhainen universumiläsnäolo olisi persoona, Henki-kumppani on kuitenkin Luoja-Pojalle persoonallinen ja on aina toiminut selvästi erottuvana yksilönä.

1. Luovan Hengen personoituminen

34:1.1 (374.4) Sen jälkeen kun tähti- ja planeettasikermän fyysinen organisointi on saatu päätökseen ja superuniversumin energiapiirit ovat voimakeskusten toimenpitein rakentuneet, kun Äärettömän Hengen toimintayksiköt ovat tehneet tämän valmistavan luomuksen hänen paikallisuniversumissa olevan luovan kohdentumansa kautta toimien, silloin Mikael-Poika antaa julistuksen, jonka mukaan vasta organisoituun universumiin on seuraavaksi määrä projisoida elämä. Sitten kun Paratiisi on tämän aikomusjulistuksen tunnustanut, Paratiisin-Kolminaisuudessa ilmenee hyväksymisreaktio ja sitä seuraa sen Valtiashengen katoaminen Jumaluuksien hengelliseen hohteeseen, jonka superuniversumissa tämä uusi luomus on järjestymässä. Muut Valtiashenget siirtyvät sillä välin lähelle tätä Paratiisin Jumaluuksien keskusasuinsijaa, ja myöhemmin, kun Jumaluuden syleilemä Valtiashenki ilmestyy kumppaniensa näkyville, tapahtuu ilmiö, joka tunnetaan ”primaaripurkauksena”. Se on suunnaton hengellinen leimahdus, ilmiö, joka voidaan erottaa selvästi niinkin kaukana kuin asianomaisen superuniversumin päämajassa; ja yhtä aikaa vähän ymmärretyn kolminaisuusmanifestaation kanssa tapahtuu Äärettömän Hengen tuossa paikallisuniversumissa asuvan luovan hengen henkiläsnäolon voiman luonteessa merkittävä muutos. Välittömänä vastakaikuna näihin Paratiisissa tapahtuviin ilmiöihin personoituu suoraan Luoja-Pojan edessä Äärettömän Hengen uusi persoonallinen edustuma. Tämä on Jumalallinen Hoivaaja. Luoja-Pojan yksilöllistetystä Luova Henki -auttajasta on tullut hänen henkilökohtainen luova työtoverinsa, paikallisuniversumin Äiti-Henki.

34:1.2 (375.1) Tästä Myötäluojan uudesta persoonallisesta eriytymästä lähtevät ja hänen kauttaan kulkevat ne henkivoiman ja hengellisen vaikuttamisen vakiintuneet virrat ja säädetyt yhteyspiirit, joiden on määrä läpäistä tämän paikallisuniversumin kaikki maailmat ja olennot. Todellisuudessa tämä uusi ja persoonallinen läsnäolo ei ole muuta kuin sen aiemman ja vähemmän persoonallisen työtoverin muunnos, joka toimi Pojan kanssa tämän aiemmassa työssä fyysisen universumin organisoimiseksi.

34:1.3 (375.2) Tällainen on muutamin sanoin esitettynä kertomus tästä mykistävästä draamasta, mutta se on suunnilleen kaikki, mitä näistä suurimerkityksisistä tapahtumista voidaan kertoa. Ne ovat silmänräpäyksellisiä, selittämättömiä ja käsittämättömiä; tämän menetelmän ja menettelyn salaisuus lepää Paratiisin-Kolminaisuuden povessa. Vain yhdestä asiasta olemme varmoja: Hengen paikallisuniversumiläsnäolo oli puhtaasti fyysisen luomisen tai organisoinnin aikoihin Paratiisin Äärettömän Hengen hengestä epätäydellisesti eriytynyt, kun Äärettömän Hengen paikallisuniversumi-ilmentymä taas asianomaisen valvovan Valtiashengen Jumalten salaisesta syleilystä ilmaantumisen ja hengellisen energian leimahduksen jälkeen muuttuu äkkiä ja täydellisesti sen Valtiashengen persoonallisuuden kaltaiseksi, joka oli muuntavassa yhteydessä Äärettömään Henkeen. Paikallisuniversumin Äiti-Henki saa näin sellaisen persoonallisen olemuksen, jota sävyttää asianomaisen astronomisen hallintoalueen kattavan superuniversumin Valtiashengen olemus.

34:1.4 (375.3) Tämä Äärettömän Hengen personoitu läsnäolo, paikallisuniversumin Luova Äiti-Henki, tunnetaan Sataniassa Jumalallisena Hoivaajana. Käytännössä ja hengellisessä merkityksessä tämä Jumaluuden ilmentymä on jumalallinen yksilö, henkipersoona. Ja sellaiseksi Luoja-Poika hänet tunnustaa, ja sellaisena hän tätä pitää. Juuri puheena olevan, Kolmannen Lähteen ja Keskuksen paikallisuniversumissamme esiintyvän paikallistuman ja personoituman kautta Hengestä saattoi sittemmin tulla niin täysin Luoja-Pojan alamainen, että tästä Pojasta totuuden mukaisesti sanottiin: ”Kaikki valta taivaassa ja maan päällä on uskottu hänelle.”

2. Jumalallisen Hoivaajan olemus

34:2.1 (375.4) Siitä lähtien, kun Jumalallinen Hoivaaja elollisuuden luomisen aikoihin on kokenut persoonallisuuteen kohdistuneen merkittävän muodonmuutoksen, hän toimii persoonana ja harjoittaa erittäin persoonallisella tavalla yhteistyötä Luoja-Pojan kanssa heidän paikallisluomuksensa laajakantoisten asioiden suunnittelussa ja johtamisessa. Universumin monien olentotyyppien mielestä tämäkään Äärettömän Hengen edustuma ei ehkä näytä täysimääräisen persoonalliselta vielä, silloin kun eletään Mikaelin lopullista lahjoittautumista edeltäviä aikoja, mutta sitten kun Luoja-Poika on ylennetty Mestari-Pojan vallalla hallitsevaksi valtiaaksi, Luovan Äiti-Hengen persoonalliset piirteet lisääntyvät siinä määrin, että kaikki hänen kanssaan kosketuksiin tulevat yksilöt tunnistavat hänet persoonallisesti.

34:2.2 (375.5) Luoja-Pojan kanssa harjoittamansa yhteistyösuhteen varhaisimmista hetkistä alkaen Universumin Hengellä on kaikki ne Äärettömän Hengen attribuutit, jotka liittyvät fyysiseen valvontaan täydellinen vetovoiman vastustamiskyky mukaan luettuna. Persoonallisen statuksen saavutettuaan Universumin Henki harjoittaa paikallisuniversumissa aivan yhtä täysimääräistä ja perinpohjaista mieligravitaation valvontaa kuin Ääretön Henki harjoittaisi, jos hän olisi siellä henkilökohtaisesti läsnä.

34:2.3 (375.6) Jumalallinen Hoivaaja toimii kussakin paikallisuniversumissa Äärettömän Hengen olemuksen ja luontaisten ominaispiirteiden mukaisesti, sellaisina kuin ne ruumiillistuvat yhdessä Paratiisin Seitsemästä Valtiashengestä. Vaikka kaikkien Universumin Henkien luonteessa ilmenee pohjimmainen samankaltaisuus, samalla esiin tulee myös toiminnallinen erilaisuus, joka määräytyy siitä, että heidän alkuperänsä johtaa yhteen Seitsemästä Valtiashengestä. Tämä alkuperän eroavaisuus aiheuttaa eri superuniversumeissa tavattavat erilaiset menetelmät paikallisuniversumien Äiti-Hengen toiminnassa. Mutta kaikilta oleellisilta hengellisiltä ominaisuuksiltaan nämä Henget ovat superuniversumikohtaisesta erilaistumisesta huolimatta yhdenkaltaisia, yhtä hengellisiä ja täysin jumalallisia.

34:2.4 (376.1) Luova Henki on Luoja-Pojan kanssa myötävastuullinen tuotettaessa maailmojen luotuja olentoja, eikä hän koskaan jätä Poikaa pulaan missään ponnisteluissa näiden luomakuntien ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi. Elollisuutta vaalitaan ja ylläpidetään Luovan Hengen toimintayksikön välityksellä. ”Sinä lähetät Henkesi, ja ne luodaan. Sinä uudistat maan kasvot.”

34:2.5 (376.2) Älyllisten luotujen universumia luotaessa Luova Äiti-Henki toimii ensin universumitäydellisyyden sfäärissä ja työskentelee yhdessä Pojan kanssa Kirkkaan Aamutähden aikaansaamiseksi. Hengen jälkeläiset käyvät sen jälkeen luokka luokalta yhä enemmän planeetoille tarkoitettujen luotujen olentojen luokan kaltaisiksi, aivan kuten Poikienkin luokat asteittain alenevat Melkisedekeistä Aineellisiin Poikiin, jotka ovat varsinaisesti yhteydessä maailmojen kuolevaisiin. Myöhemmän kuolevaisluotujen evoluution myötä Elämänkantaja-Pojat järjestävät fyysisen ruumiin, joka valmistetaan maailmassa jo olevasta järjestyneestä materiaalista, kun Universumin Henki sen sijaan antaa ”elämän henkäyksen”.

34:2.6 (376.3) Vaikka suuruniversumin seitsemäs lohko saattaakin monissa suhteissa olla verkkaisesti kehittyvä, syvämietteiset ongelmiemme tutkijat odottavat, että siitä tulevina aikoina kehittyy erinomaisen tasapainoinen luomistulos. Ennustamme Orvontonin osalle näin korkea-asteista sopusuhtaisuutta, sillä tätä superuniversumia johtava Henki on korkeuksissa olevien Valtiashenkien päällikkö. Hän on älyllinen henkiolento, joka ilmentää kaikkien kolmen ikuisen Jumaluuden ominaispiirteiden ja luonteen tasapainoista yhdistymistä ja täydellistä koordinoitumista. Muihin sektoreihin verrattuina olemme verkkaisia ja takapajuisia, mutta joskus tulevaisuuden iäisinä aikakausina meitä odottaa epäilemättä ylimaallinen kehitys ja pääsy ennennäkemättömiin tuloksiin.

3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa

34:3.1 (376.4) Sen paremmin Iankaikkinen Poika kuin Ääretön Henkikään ei ole ajan eikä avaruuden rajoittama eikä niistä riippuvainen, mutta useimmat heidän jälkeläisistään ovat.

34:3.2 (376.5) Ääretön Henki läpäisee koko avaruuden ja asuu ikuisuuden kehällä. Äärettömän Hengen persoonallisuuksien on silti henkilökohtaisessa yhteydenpidossaan ajallisuuden lapsiin otettava useinkin huomioon ajalliset tekijät, vaikkakaan ei samassa määrin avaruutta. Monet mielenhoivaajat voivat olla piittaamatta avaruudesta, mutta ne joutuvat sietämään viivettä koordinoidessaan universumitodellisuuden moninaisia tasoja. Yksinäinen Sanansaattaja on käytännöllisesti katsoen riippumaton avaruudesta, paitsi sikäli, että paikasta toiseen matkaamiseen vaaditaan aikaa. Ja on olemassa myös muita samanlaisia entiteettejä, mutta ne ovat teille tuntemattomia.

34:3.3 (376.6) Henkilökohtaisten ominaisuuksiensa osalta Luova Henki on täysin ja tyystin riippumaton avaruudesta muttei ajasta. Sen paremmin konstellaation kuin järjestelmänkään päämajassa ei ole mitään tämän Universumin Hengen erityistä henkilökohtaista läsnäoloa. Hän on tasapuolisesti ja tasaisesti hajaantuneena läsnä paikallisuniversuminsa joka puolella ja on sen vuoksi aivan yhtä konkreettisesti ja persoonallisesti läsnä yhdessä maailmassa kuin missä hyvänsä toisessakin.

34:3.4 (376.7) Vain kun kysymys on aikaelementistä, koskee mikään rajoitus Luovan Hengen universumeissa suorittamaa hoivaamista. Luoja-Poika toimii silmänräpäyksessä kaikkialla universumissaan; mutta Luovan Hengen on universaalisessa mielen hoivassa otettava huomioon aika, paitsi milloin hän tietoisesti ja tarkoituksellisesti käyttää hyväkseen Universumin Pojan henkilökohtaisia valtaoikeuksia. Myös puhtaasti henkeä koskevassa toiminnassa Luova Henki toimii ajasta riippumattomana, samoin kuin yhteistyössään universumin salaperäisen heijastustoiminnan kanssa.

34:3.5 (377.1) Vaikka Iankaikkisen Pojan henkigravitaation piiri toimii sekä ajasta että avaruudesta riippumattomana, kaikki Luoja-Poikien toiminnat eivät silti ole vapaita avaruuden asettamista rajoituksista. Ellei evolutionaarisissa maailmoissa tapahtuvia toimintoja oteta lukuun, nämä Mikael-Pojat näyttävät kykenevän toimimaan suhteellisen riippumattomina ajasta. Aika ei tuota Luoja-Pojalle hankaluuksia, mutta avaruus asettaa hänelle rajoituksia, sillä hän ei voi henkilönä olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Nebadonin Mikael toimii ajattomasti oman universuminsa piirissä, ja heijastamisen kautta hän toimii käytännöllisesti katsoen ajattomasti superuniversumissa. Hän on ajattomasti yhteydessä suoraan Iankaikkiseen Poikaan.

34:3.6 (377.2) Jumalallinen Hoivaaja on Luoja-Pojan ymmärtäväinen auttaja, joka mahdollistaa Luoja-Pojan luontaisten, avaruuteen kohdistuvien rajoitusten voittamisen ja kompensoimisen. Sillä kun nämä kaksi toimivat hallinnollisessa liitossa, he ovat omassa paikallisuniversumissaan ajasta ja avaruudesta käytännöllisesti katsoen riippumattomia. Siksipä, niin kuin havaitaan käytännössä tapahtuvan koko paikallisuniversumin piirissä, Luoja-Poika ja Luova Henki toimivatkin tavallisesti sekä ajasta että avaruudesta riippumatta, sillä kummallakin on aina käytettävissään toisen riippumattomuus ajasta ja toisen riippumattomuus avaruudesta.

34:3.7 (377.3) Vain absoluuttiset olennot ovat absoluuttisessa merkityksessä riippumattomia ajasta ja avaruudesta. Sekä Iankaikkisen Pojan että Äärettömän Hengen alaisten enemmistö on niin ajasta kuin avaruudestakin riippuvaista.

34:3.8 (377.4) Kun Luovasta Hengestä tulee ”avaruustietoinen”, hän valmistautuu tiedostamaan rajatun ”avaruusalueen” omakseen, toimipiirin, jossa hän on riippumaton avaruudesta, toisin kuin koko muun avaruuden suhteen, josta hän on riippuvainen. Vain tietoisuutensa kattamalla alueella voi kukaan tehdä valintoja ja toimia.

4. Paikallisuniversumin yhteyspiirit

34:4.1 (377.5) Nebadonin paikallisuniversumissa on kolme erillistä henkiyhteyspiiriä:

34:4.2 (377.6) 1. Luoja-Pojan lahjoittama henki, Lohduttaja, Totuuden Henki.

34:4.3 (377.7) 2. Jumalallisen Hoivaajan henkiyhteyspiiri, Pyhä Henki.

34:4.4 (377.8) 3. Älyllisyydenhoivan yhteyspiiri, johon kuuluvat muiden muassa seitsemän mielenauttajahengen enemmän tai vähemmän yhtenäiset toiminnot, mutta yksityiskohdissaan moninainen toiminta.

34:4.5 (377.9) Luoja-Pojat on varustettu universumissa läsnä olevalla hengellä, joka on monin tavoin yhdenmukainen Paratiisin Seitsemän Valtiashengen hengen kanssa. Tämä on se Totuuden Henki, jonka lahjoittautunut Poika vuodattaa maailman ylle, sen jälkeen kun hän saa hengellisen omistusoikeuden tällaiseen sfääriin. Tämä lahjaksi annettu Lohduttaja on se hengellinen voima, joka vetää kaikkia totuudenetsijöitä iäti kohti häntä, joka on paikallisuniversumissa totuuden henkilöitymä. Tämä henki on Luoja-Pojalle luontaisesti kuuluva ominaisuus, joka nousee esille hänen jumalallisesta olemuksestaan, aivan kuten suuruniversumin pääyhteyspiirit juontuvat Paratiisin Jumaluuksien persoonallisuuksien läsnäoloista.

34:4.6 (377.10) Luoja-Poika voi tulla ja mennä, hänen henkilökohtainen läsnäolonsa voi olla paikallisuniversumissa tai muualla, ja Totuuden Henki toimii silti häiriintymättä. Sillä vaikka tämä jumalallinen läsnä oleva juontuukin Luoja-Pojan persoonallisuudesta, toiminnan osalta se kuitenkin keskittyy Jumalallisen Hoivaajan persoonaan.

34:4.7 (378.1) Universumin Äiti-Henki sitä vastoin ei koskaan poistu paikallisuniversumin päämajamaailmasta. Luoja-Pojan henki voi toimia ja myös toimii Pojan henkilökohtaisesta läsnäolosta riippumatta, mutta samaa ei voi sanoa Äiti-Hengen henkilökohtaisesta hengestä. Jumalallisen Hoivaajan Pyhä Henki lakkaisi toimimasta, jos hänen henkilökohtainen läsnäolonsa sattuisi poistumaan Salvingtonista. Hänen henkiläsnäolonsa näyttää olevan sidoksissa universumin päämajamaailmaan, ja tämä nimenomainen tosiasia mahdollistaa sen, että Luoja-Pojan henki toimii Pojan olinpaikasta riippumatta. Universumin Äiti-Henki toimii sekä Totuuden Hengen että oman henkilökohtaisen vaikutuksensa, Pyhän Hengen, universumikeskiönä ja -keskuksena.

34:4.8 (378.2) Sekä Isä–Poika-Luojan että Luovan Äiti-Hengen anti on erilainen heidän varustaessaan paikallisuniversuminsa lapset mielellä. Mutta Luova Henki ei lahjoita mieltä, ennen kuin hänet on varustettu henkilökohtaisin valtaoikeuksin.

34:4.9 (378.3) Paikallisuniversumin superevolutionaariset persoonallisuusluokat varustetaan superuniversumin mallista johdetulla paikallisuniversumityyppisellä mielellä. Evolutionaarisen elollisuuden ihmis- ja ihmisen alapuolella olevat luokat varustetaan sellaista tyyppiä olevalla mielellä, jota auttajahenget hoivaavat.

34:4.10 (378.4) Seitsemän mielenauttajahenkeä ovat paikallisuniversumin Jumalallisen Hoivaajan luomus. Nämä mielen henget ovat luonteeltaan samanlaisia, mutta kyvyiltään erilaisia, ja ne saavat kaikki samalla tavoin osansa Universumin Hengen olemuksesta, vaikkei niitä oikeastaan voi pitää Äiti-Luojastaan erottuvina persoonallisuuksina. Näille seitsemälle auttajalle on annettu seuraavat nimet: viisauden henki, palvonnan henki, neuvon henki, tiedon henki, rohkeuden henki, ymmärryksen henki, intuition, nopean oivaltamisen, henki.

34:4.11 (378.5) Nämä ovat ne ”seitsemän Jumalan henkeä”, jotka ”paloivat tulisoihtuina valtaistuimen edessä” ja jotka profeetta näki symboleina näyssään. Mutta hän ei nähnyt neljänkolmatta vartiomiehen istuimia näiden seitsemän mielenauttajahengen ympärillä. Mainitussa kirjoituksen kohdassa on sekoittunut kaksi esitystä, joista toinen liittyy universumin päämajaan ja toinen järjestelmän pääkaupunkiin. Neljänkolmatta vanhimman istuimet ovat asutuista maailmoista koostuvan paikallisjärjestelmänne päämajassa Jerusemissa.

34:4.12 (378.6) Mutta kysymys oli Salvingtonista Johanneksen kirjoittaessa: ”Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää” – nämä olivat paikallisjärjestelmiin suunnattuja universumin kaukoviestilähetyksiä. Hän näki mielessään myös paikallisuniversumin suunnanvalvontaluotuja, päämajamaailman eläviä kompasseja. Nebadonissa tätä suunnanvalvontaa ylläpitävät Salvingtonin neljä valvontaluotua, jotka toimivat universumivirtausten yllä ja joita ensimmäinen toimiva mielen henki, intuition auttaja, ”nopean oivaltamisen” henki, taitavasti auttaa. Mutta näistä neljästä olennosta annettu kuvaus, kun heitä englanniksi kutsutaan pedoiksi – on ikävästi vääristynyt, sillä he ovat verrattoman kauniita ja hahmoltaan ihania.

34:4.13 (378.7) Kompassin neljä ilmansuuntaa ovat universaalisia ja kuuluvat myötäsyntyisesti Nebadonin elollisuuteen. Kaikilla elollisilla luoduilla on ruumiiseen kuuluvat yksikkönsä, jotka ovat herkkiä näille suuntavirroille ja reagoivat niihin. Näitä luoduissa ilmeneviä luomia monennetaan jatkuvasti universumin joka puolella aina yksittäisiä planeettoja myöten, ja yhdessä maailmojen magneettisten voimien kanssa ne aktivoivat eläinorganismissa olevat lukemattomat mikroskooppisen pienet hiukkaset niin, että nämä suuntasolut osoittavat aina pohjoiseen ja etelään. Suuntavaisto liittyy tällä keinoin ainaisesti universumin elollisiin olentoihin. Ihmiskunta ei ole täysin tietämätön siitä, että sillä on tällainen vaisto. Nämä hiukkaset havaittiin Urantialla ensi kerran suunnilleen näiden kertomusten laatimisen aikoihin.

5. Hengen hoiva

34:5.1 (379.1) Jumalallinen Hoivaaja toimii yhteistyössä Luoja-Pojan kanssa elollisuuden muotoilemisessa ja uusien olentoluokkien luomisessa aina tämän seitsemännen lahjoittautumisen aikaan saakka. Ja sen jälkeen kun Poika on korotettu universumin täysivaltaiseksi hallitsijaksi, Hoivaaja jatkaa yhteistoimintaansa Pojan ja Pojan lahjoittaman hengen kanssa siinä edelleen jatkuvassa työssä, jota tehdään maailmojen hoivaamiseksi ja planeettojen edistämiseksi.

34:5.2 (379.2) Asutuissa maailmoissa Henki aloittaa työn evolutionaarisen edistymisen aikaansaamiseksi, tuon maailman eloton aine lähtökohtanaan hän varustaa sen ensin kasvikunnalla, sitten eläinorganismeilla, sen jälkeen inhimillisen olemassaolon ensimmäisillä edustajilla; ja toinen toisensa perään jokainen anti edistää osaltaan planeetan elämän kehityspotentiaalin yhä laajempaa julkituloa sen varhaisista ja primitiivisistä vaiheista aina tahdollisten luotujen ilmestymiseen saakka. Tämän Hengelle kuuluvan tehtävän suorittavat suurelta osin seitsemän mielenauttajaa, lupauksen henget, se kehittyvien planeettojen yhdistävä ja koordinoiva henki-mieli, joka iäti ja yhtenäisesti johtaa ihmisrotuja kohti korkeampia ideoita ja hengellisiä ihanteita.

34:5.3 (379.3) Kuolevainen ihminen kokee Hengen huolenpidon ensi kerran mielen yhteydessä, kun evolutionaaristen olentojen puhtaasti eläimestä polveutuva mieli kehittää kyvyn palvonnan- ja viisaudenauttajien vastaanottamiseen. Tämä kuudennen ja seitsemännen auttajan palvelus on osoitus siitä, että mielen kehitys on astumassa hengellisen huolenpidon kynnyksen yli. Ja tällaiset mielet, joissa esiintyy palvonta- ja viisaustoimintaa, liitetään välittömästi Jumalallisen Hoivaajan hengellisiin yhteyspiireihin.

34:5.4 (379.4) Päästyään näin osalliseksi Pyhän Hengen hoivasta mielellä on kyky (tietoisesti tai tiedottomasti) tehdä valinta Universaalisen Isän läsnäolon – Ajatuksensuuntaajan – hyväksi. Mutta vasta silloin kun lahjoittautunut Poika on vapauttanut Totuuden Hengen kaikille kuolevaisille annettavaan planetaariseen hoivaan, kaikki normaalit mielet ovat automaattisesti valmiita Ajatuksensuuntaajan vastaanottamiseen. Totuuden Henki työskentelee ikään kuin se olisi yhtä Jumalallisen Hoivaajan henkiläsnäolon kanssa. Tämä kaksinainen henkien yhteys leijuu maailmojen yllä ja pyrkii opettamaan totuutta ja valaisemaan ihmisten mieltä hengellisesti, innoittamaan ylösnousemuksellisten rotujen luotujen sielua ja johtamaan evolutionaarisilla planeetoilla asuvia kansoja pääsemään yhä lähemmäksi jumalallisen kohtalonsa Paratiisissa olevaa määränpäätä.

34:5.5 (379.5) Vaikka Totuuden Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle, tämä Pojan henki on toimintansa ja valtansa osalta rajoittunutta siten, että se lähes kokonaan määrittyy kunkin ihmisen henkilökohtaisesta vastaanottavuudesta kaikkea sitä kohtaan, mistä lahjoittautuneen Pojan tehtävässä on kaiken kaikkiaan ja itse asiassa kysymys. Pyhä Henki on osin riippumaton ihmisen asenteesta ja osittain riippuvainen ihmisen tahdon tekemistä päätöksistä ja yhteistyöhalukkuudesta. Kaiken kaikkiaan Pyhän Hengen hoiva käy kuitenkin entistäkin tehokkaammaksi niiden kuolevaisten sielunelämän pyhittämisessä ja hengellistämisessä, jotka yhä täydellisemmin noudattavat jumalallisia johdatuksia.

34:5.6 (379.6) Yksilöinä teillä ei omakohtaisesti ole hallussanne Isä–Poika-Luojan eikä Luovan Äiti-Hengen hengestä erotettua osaa eikä entiteettiä, sillä nämä hoivaajahenget eivät, toisin kuin Salaperäiset Opastajat, ota yhteyttä yksilön mielen ajattelukeskuksiin eivätkä asu niissä. Ajatuksensuuntaajat ovat Universaalisen Isän esipersoonallisen reaalisuuden tarkalleen määrättyjä yksilöitymiä, jotka tosiasiallisesti asuvat kuolevaisen mielessä tämän mielen olennaisena osana ja toimivat aina täydellisessä sopusoinnussa Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhdessä vaikuttavien henkien kanssa.

34:5.7 (380.1) Äärettömän Hengen Universumi-Tyttären Pyhän Hengen, Iankaikkisen Pojan Universumi-Pojan Totuuden Hengen ja Paratiisin-Isän Suuntaaja-hengen läsnäolo evolutionaarisessa kuolevaisessa tai hänen tykönään osoittaa hengellisen varustamisen ja hoivan symmetrisyyttä ja antaa tälle kuolevaiselle kyvyn tietoisesti käsittää se uskon tosiasia, että hän on Jumalan poika.

6. Ihmisessä oleva henki

34:6.1 (380.2) Asutetun planeetan evoluution edistymisen ja sen asukkaiden hengellistymisen etenemisen myötä tällaiset kypsät persoonallisuudet voivat entisten lisäksi ottaa vastaan muitakin hengellisesti vaikuttavia tekijöitä. Kun kuolevaiset edistyvät mielen hallinnassa ja hengen käsittämisessä, nämä moninaiset henkihoivaajat käyvät toimintansa osalta yhä tasavertaisemmiksi, ne sekoittuvat yhä enemmän Paratiisin-Kolminaisuuden harjoittamaan ylihoivantaan.

34:6.2 (380.3) Vaikka Jumalallisuus saattaa ilmetä monikollisena, ihmisen kokemuksessa Jumaluus on yksiköllinen, aina yksi. Hengellinen hoivakaan ei ole ihmisen kokemuksessa monikollista. Alkuperänsä monikollisuudesta huolimatta kaikki henkivaikuttajat ovat toiminnallisesti yhtä. Ne ovat todellakin yhtä, sillä ne ovat Seitsenkertaisen Jumalan henkihoivaa suuruniversumin luoduissa ja luoduille; ja kun luodut edistyvät tämän hengen harjoittaman, yhdistävän hoivan arvostamisessa ja vastaanottavuudessa, siitä tulee heidän kokemuksessaan Korkeimman Jumalan harjoittamaa huolenpitoa.

34:6.3 (380.4) Jumalallinen Henki laskeutuu ikuisen kunnian kukkuloilta pitkän portaikon kohdatakseen sinut sellaisena kuin olet ja siellä, missä olet, sulkeakseen sitten rakastavasti, uskoon pohjautuvan kumppanuuden vallassa, kuolevaissyntyisen sielun syleilyynsä ja lähteäkseen taas varmasti ja vakaasti astumaan takaisinpäin noita alentumisen askelmia ja pysähtyen vasta, kun evolutionaarinen sielu on turvallisesti nostettu niille samoille autuuden kukkuloille, joilta jumalallinen Henki alun perin lähti matkaan tähän laupeutta ja hoivaa osoittavaan tehtävään.

34:6.4 (380.5) Hengelliset voimat pyrkivät ja pääsevät erehtymättä omille alkuperäisille tasoilleen. Kun ne kerran ovat lähteneet Ikuisen luota, sinne ne varmasti myös palaavat ja tuovat mukanaan kaikki ne ajallisuuden ja avaruuden lapset, jotka ovat ottaneet omakseen sisäisen Suuntaajan johdatuksen ja opetuksen, ne, jotka totisesti ovat ”Hengestä syntyneitä”, Jumalan uskonpoikia.

34:6.5 (380.6) Jumalallinen Henki on alituisen hoivan ja rohkaisun lähde ihmisten lapsille. Kykynne ja saavutuksenne ovat ”Hänen armonsa määräiset, Hengen tekemän uudistamisen kautta.” Fyysisen energian tavoin myös hengellinen elämä kuluu; hengellisen ponnistuksen seurauksena on vastaava hengellinen uupumus. Koko ylösnousemuskokemus on sekä todellinen että hengellinen. Niinpä pitääkin paikkansa, kun on kirjoitettu: ”Henki on se, joka eläväksi tekee”, ”Henki tekee eläväksi.”

34:6.6 (380.7) Ylevimpienkään uskonnollisten oppien kuollut teoria ei kykene muuttamaan ihmisluonnetta eikä säätelemään kuolevaisten käyttäytymistä. Mitä tämän päivän maailma tarvitsee, on muinaisen opettajanne julistamaa totuutta: ”Ei vain sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä.” Teoreettisen totuuden siemen on kuollut, korkeimmatkin moraalikäsitykset ovat vailla tehoa, paitsi jos ja kunnes jumalallinen Henki puhaltaa hengen totuuden muotoihin ja elävöittää vanhurskauden kaavat.

34:6.7 (381.1) Jotka ovat saaneet ja tunnistaneet sisällään olevan Jumalan osasen, ovat syntyneet Hengestä. ”Te olette Jumalan temppeli, ja Jumalan henki asuu teissä.” Ei riitä, että tämä henki vuodatetaan päällenne, vaan jumalallisen Hengen pitää myös hallita ja säädellä ihmisen kokemuksen jokaista vaihetta.

34:6.8 (381.2) Juuri jumalallisen Hengen, elämän veden, läsnäolo ehkäisee kuolevaisen tunteman tyytymättömyyden aiheuttaman kuluttavan janon ja hengellistymättömän ihmismielen sanoin kuvaamattoman nälän. Hengen motivoimat olennot ”eivät ikinä janoa, sillä tämä hengellinen vesi on oleva heissä tyydytyksen lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Tällaiset jumalallisella vedellä janonsa sammuttaneet sielut ovat kutakuinkin riippumattomia aineellisesta ympäristöstä, mitä tulee elämän iloihin ja maallisen olemassaolon tarjoamiin tyydytyksiin. He ovat hengellisesti valaistuneita ja virvoittuneita, moraalisesti vahvistuneita ja varustautuneita.

34:6.9 (381.3) Jokaisessa kuolevaisessa on kaksinainen olemus: eläimellisistä taipumuksista koostuva perimä ja henkivarustuksen antama ylevä virike. Urantialla viettämänne lyhyen elämän kuluessa näitä kahta erilaista ja vastakkaista yllykettä kyetään harvoin sovittamaan täysin yhteen. Niiden saattaminen sopusointuun ja yhdistäminen lienee melko mahdotonta. Yhdistynyt Henki antaa kuitenkin koko elinaikasi lakkaamatta tukeaan auttaakseen sinua lihallisuuden alistamisessa yhä enemmän Hengen johdatukseen. Vaikka sinun onkin elettävä aineellinen elämäsi loppuun, vaikka et pääsekään pakoon ruumistasi ja sen tarpeita, kaikesta huolimatta käyt tavoitteittesi ja ihanteittesi osalta yhä kykenevämmäksi alistamaan eläimellisen olemuksen Hengen hallintaan. Sisimmässäsi vaikuttaa todellakin hengellisten voimien salaliitto, jumalallisten voimien liittoutuma, jonka yksinomaisena tarkoituksena on saada aikaan lopullinen vapautumisesi aineellisuuden orjuudesta ja finiittisen olemassaolon hankaluuksista.

34:6.10 (381.4) Kaiken tämän huolenpidon tarkoituksena on, ”Että te vahvistuisitte voimalla Hänen henkensä kautta, joka on ihmisen sisimmässä.” Ja tämä kaikki edustaa vasta ensi askelta kohti uskon ja palvelun täydellisyyden lopullista saavuttamista, kokemusta, jossa ”täytyt kaikella Jumalan täyteydellä”, ”sillä kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan poikia.”

34:6.11 (381.5) Henki ei milloinkaan pakota, ainoastaan johdattaa. Jos olet halukas oppimaan, jos tahdot saavuttaa henkitasot ja päästä jumalallisiin korkeuksiin, jos vilpittömästi haluat saavuttaa ikuisen päämäärän, jumalallinen Henki on hellästi ja lempeästi johdattava sinua Jumalan poikauden ja hengellisen edistymisen polkua. Jokainen astumasi askel on astuttava halullisesti, älyllistä ja riemullista yhteistyötä osoittaen. Hengen herruus ei ole milloinkaan pakon tahraamaa eikä painostuksen likaamaa.

34:6.12 (381.6) Ja kun auliisti ja järjen kautta hyväksytään tällainen hengen ohjauksessa oleva elämä, ihmisen mielessä kehittyy vähitellen positiivinen tietoisuus jumalallisesta yhteydestä ja varmuus henkisestä kanssakäymisestä; ennemmin tai myöhemmin ”Henki todistaa sinun henkesi (Suuntaajan) kanssa, että olet Jumalan lapsi.” Ajatuksensuuntaajasi on jo kertonut sinulle, että olet sukua Jumalalle, niin että äsken mainittu kirjoituskin osoittaa Hengen todistavan ”sinun henkesi kanssa”, ei sinun hengellesi.

34:6.13 (381.7) Tietoisuutta siitä, että henki vallitsee ihmisen elämää, seuraa ennen pitkää Hengen luonteenpiirteiden yhä laajempi näyttäytyminen tällaisen hengen johdatuksessa olevan kuolevaisen elämänasenteissa, ”sillä hengen hedelmät ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, usko, sävyisyys ja itsehillintä”. Vaikka tällaiset hengen opastuksessa olevat ja jumalallisesti valaistuneet kuolevaiset vielä astuvatkin vaatimattomia uurastuksen polkuja ja inhimillistä uskollisuutta osoittaen täyttävät maisten tehtäviensä mukaiset velvollisuudet, he ovat jo alkaneet erottaa ne ikuisen elämän valot, jotka tuikkivat toisen maailman kaukaisilla rannoilla; he ovat jo alkaneet ymmärtää, miten todellinen onkaan se innoittava ja lohduttava totuus, että ”Jumalan valtakunta ei ole ruokaa eikä juomaa, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Ja hengestä syntyneitä sieluja tukee jokaisen koettelemuksen läpi ja jokaisen vastoinkäymisen hetkellä tuo toivo, joka voittaa kaiken pelon, sillä jumalallisen Hengen läsnäolo levittää Jumalan rakkautta kaikissa sydämissä.

7. Henki ja lihallisuus

34:7.1 (382.1) Lihallisuus, eläimestä polveutuvilta roduilta peräisin oleva myötäsyntyinen olemus, ei luonnostaan kanna jumalallisen Hengen hedelmiä. Kun kuolevaisolemusta on kohennettu tuomalla siihen lisäksi Jumalan Aineellisten Poikien olemusta, sillä tavoin kuin Urantian rotuja tietyssä määrin edistettiin Aatamin lahjoittamisella, silloin on tie paremmin valmistettu Totuuden Hengen yhteistyölle ihmisen sisimmässä olevan Suuntaajan kanssa hengen luonnehedelmien kauniin sadon tuottamiseksi. Ellet torju tätä henkeä, niin vaikka tehtävän täyttämiseen tarvittaisiin ikuisuus, ”on hän johdattava sinut kaikkeen totuuteen.”

34:7.2 (382.2) Evolutionaariset kuolevaiset, jotka asuvat hengelliseltä kehitykseltään normaaleissa maailmoissa, eivät koe sellaisia voimakkaita hengen ja lihallisuuden välisiä ristiriitoja, jotka ovat ominaisia nykyisille Urantian roduille. Mutta ihanteellisimmillakin planeetoilla on Aatamia edeltävän ihmisen ilman muuta ponnisteltava noustakseen puhtaasti eläimelliseltä olemassaolon tasolta eteenpäin toinen toistaan seuraavien, yhä älyperäisempiä merkityksiä ja yhä korkeampia hengellisiä arvoja edustavien tasojen kautta.

34:7.3 (382.3) Normaalin maailman kuolevaiset eivät koe jatkuvaa sotatilaa fyysisen ja hengellisen olemuksensa välillä. He joutuvat kohtaamaan välttämättömyyden kavuta olemassaolon eläimellisiltä tasoilta elämän hengellisen elämisen korkeammille tasoille, mutta tämä nousu on enemmänkin kasvattavan koulutuksen läpikäymisen kaltaista, kun sitä verrataan Urantian kuolevaisten kokemiin syviin ristiriitoihin tässä maailmassa, jossa aineellinen ja hengellinen olemus vetävät eri suuntiin.

34:7.4 (382.4) Urantialaiset kärsivät seuraamuksista, jotka juontuvat siitä, että he jo kahdesti ovat jääneet vaille apua tässä tehtävässä, jonka tavoitteena on eteneminen planetaarisen hengellisyyden saavuttamisessa. Caligastian mullistus syöksi planeetan maailmanlaajuiseen sekasortoon ja riisti kaikilta myöhemmiltä sukupolvilta sen moraalisen tuen, jonka kunnollisesti järjestetty yhteiskunta olisi tarjonnut. Mutta tätäkin tuhoisampi oli Aatamin lankeemus sikäli, että se riisti luoduilta sellaisen korkeammantyyppisen fyysisen olemuksen, joka olisi ollut hengellisten pyrkimysten kanssa paremmin sopusoinnussa.

34:7.5 (382.5) Urantian kuolevaiset joutuvat pakostakin kokemaan tällaista korostunutta hengen ja lihallisuuden välistä kamppailua siksi, ettei Eedenin anti enempää aatamilaistanut heidän kaukaisia esivanhempiaan. Jumalallisen suunnitelman mukaan Urantian kuolevaisrotujen olisi pitänyt saada henkeen nähden luontaisesti herkempi fyysinen olemus.

34:7.6 (382.6) Tästä ihmisen olemusta ja hänen ympäristöään kohdanneesta kaksinkertaisesta onnettomuudesta huolimatta nykypäivän kuolevaiset kokisivat vähemmän tätä ilmeistä sodankäyntiä lihallisuuden ja hengen välillä, jos he astuisivat hengen valtakuntaan, jossa Jumalan uskonpojat ovat valaistuneessa ja vapahtavassa palvelussa vapautuneet verrattain hyvin lihallisuuden orjuudesta omistautuessaan täydestä sydämestään taivaallisen Isän tahdon täyttämiseen. Jeesus osoitti ihmiskunnalle uuden tavan elää kuolevaisen elämää, tavan, jolla ihmiset voivat hyvin suurelta osalta välttää Caligastian kapinan hirveät seuraamukset ja mitä tehokkaimmin korvata Aatamin lankeemuksen aiheuttamat menetykset. ”Kristus Jeesuksen elämän henki on vapauttanut meidät eläimellisen elämän laista sekä pahan ja synnin kiusauksista.” ”Tämä on se voitto, joka voittaa lihallisuuden, nimittäin teidän uskonne.”

34:7.7 (383.1) Ne Jumalaa tuntevat miehet ja naiset, jotka ovat syntyneet Hengestä, eivät koe sen enempää ristiriitaa kuolevaisen olemuksensa kanssa kuin kaikkein normaaleimpien maailmojen kuolevaiset, planeettojen, joita synti ei ole koskaan tahrannut eikä kapinointi koskaan koskettanut. Uskonpojat toimivat ja elävät sellaisilla älyllisillä ja hengellisillä tasoilla, jotka ovat kaukana hillittömien ja luonnottomien fyysisten himojen aiheuttamien ristiriitojen yläpuolella. Eläimestä polveutuvien olentojen normaalit vietit ja fyysiseen olemukseen kuuluvat luonnolliset halut ja impulssit eivät ole ristiriidassa korkeimmankaan hengellisen tuloksiinpääsyn kanssa, paitsi tietämättömien, väärin opetettujen tai pahaksi onnekseen liian arkatuntoisten henkilöiden mielessä.

34:7.8 (383.2) Kerran ikuisen elämän tielle astuttuasi, tämän tehtävän vastaanotettuasi ja etenemiskäskyn saatuasi, älä pelkää inhimillisen unohtavaisuuden ja kuolevaiselle ominaisen epävakaisuuden vaaroja, älä anna epäonnistumisenpelon tai hätäännyttävän hämmennyksen vaivata itseäsi, älä horju äläkä epäile asemaasi ja arvoasi, sillä aina, kun näyttää pimeältä, aina kun eteenpäin ponnistellessasi tulet tienhaaraan, aina on Totuuden Henki puhuva sinulle sanoen: ”Tämä on se tie.”

34:7.9 (383.3) [Esittänyt Voimallinen Sanansaattaja, joka on määrätty väliaikaiseen palvelukseen Urantialle.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään