34 Kiri - Kohaliku universumi Emavaim

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

34. Kiri

Kohaliku universumi Emavaim

34:0.1 (374.1) KUI Kõikne Isa ja Igavene Poeg isikustavad Looja-Poja, siis individualiseerib Lõpmatu Vaim oma uue ja ainulaadse esindaja Looja-Poja saatjaks kosmosemaailmades, tema sealseks kaaslaseks esmalt füüsilise korrastamise ajal ja hiljem uue kavandatud universumi loodud-olendite loomisel ja nende eest hoolitsemisel.

34:0.2 (374.2) Loov Vaim reageerib nii füüsilistele kui ka vaimsetele reaalsustele, samuti reageerib Looja-Poeg, ning nii on nad kohaliku aja- ja ruumiuniversumi haldamisel kooskõlastatud kaaslased.

34:0.3 (374.3) Need Tütarvaimud on Lõpmatu Vaimu põhiolemusega, kuid nad ei saa tegelda üheaegselt füüsilise loometööga ja vaimse hoolekandega. Füüsilisel loomisel koostab Universumi Poeg algkuju, Universumi Vaim aga algatab füüsiliste reaalsuste ainestumise. Poeg tegeleb võimsuse kavandamisega, Vaim muundab need energialoomingud füüsiliseks aineks. Kuigi seda Lõpmatu Vaimu varast kohalolekut isikuna on mõnevõrra raske kirjeldada, on Vaimust kaaslane Looja-Poja jaoks isikuline ning on alati tegutsenud kindlapiirilise indiviidina.

1. Loova Vaimu isikustumine

34:1.1 (374.4) Pärast seda, kui tähtede ja planeetide parve füüsiline korrastamine on lõpule jõudnud ja superuniversumi energiaringlused võimsuskeskuste abil loodud, kui Lõpmatu Vaimu esindajad on tema loova koondumise ja juhendamise abil tegutsedes selle ettevalmistustöö ära teinud, kuulutab Miikael-Poeg, et nüüd kavandatakse uues korrastatud universumis elu. Kui väljakuulutatud kavatsus on Paradiisis teatavaks võetud, reageerib Paradiisi-Kolmsus sellele heakskiiduga, mille järel Meistervaim, kelle superuniversumis see uus loodu on moodustumas, kaob Jumaluste vaimsesse särasse. Teised Meistervaimud lähenevad sel ajal sellele Paradiisi Jumaluste kesksele asupaigale, ja kui Jumalusest hõlmatud Meistervaim neile taas ilmub, toimub niinimetatud „esmane purse”. See on tohutu vaimne sähvatus, nähtus, mis on selgesti eristatav isegi vastava superuniversumi keskuse kaugusel; samaaegselt selle vähe mõistetava Kolmsuse avaldumisega toimub märgatav muutus Lõpmatu Vaimu kõnealuses kohalikus universumis asuva loova vaimu kohaloleku olemuses ja võimus. Neile Paradiisi-nähtustele reageerides isikustub Looja-Poja vahetus kohalolekus kohe uus Lõpmatu Vaimu isikuline esindaja. See on Jumalik Hoolekandja. Looja-Poja abiline, individualiseeritud Loov Vaim on saanud tema isiklikuks loovaks kaaslaseks, kohaliku universumi Emavaimuks.

34:1.2 (375.1) Sellest uuest Ühise Looja isiklikust jagunemisest lähtuvad ja selle kaudu kulgevad need vaimu võimu ja vaimse mõju voolud ning ettenähtud ringlused, mis peavad täitma kõiki selle kohaliku universumi maailmu ja olendeid. Tegelikkuses on see uus ja isikuline kohalolek lihtsalt Poja varasema universumi füüsilise korrastamistöö aegse ja vähem isikulise kaaslase teisendus.

34:1.3 (375.2) Niisugune on mõne sõnaga see hämmastav epopöa, kuid selles on öeldud peaaegu kõik, mida nende otsustava tähtsusega toimingute kohta saab öelda. Need on hetkelised, mõistatuslikud ja arusaamatud; nende toimumise viisi ja korra saladus on varjul Paradiisi-Kolmsuse põues. Me oleme kindlad vaid ühes asjas: Vaimu kohalolek kohalikus universumis puhtfüüsilise loomise või korraldamise ajal ei olnud täielikult eristatav Paradiisi Lõpmatu Vaimu vaimust; ent pärast juhendava Meistervaimu taasilmumist Jumalate salajasest hõlmatusest ja pärast vaimse energia sähvatust muutub Lõpmatu Vaimu avaldumine kohalikus universumis äkki ja täielikult isiklikult selle Meistervaimu sarnaseks, kes oli Lõpmatu Vaimuga muundavas ühenduses. Selliselt omandab kohaliku universumi Emavaim isikulise olemuse, millel on tema astronoomilisse jurisdiktsiooni kuuluva superuniversumi Meistervaimu värving.

34:1.4 (375.3) Lõpmatu Vaimu isikustatud kohalolekut, kohaliku universumi Loovat Emavaimu nimetatakse Satanias Jumalikuks Hoolekandjaks. Praktilises ja vaimses tähenduses on see Jumaluse avaldus jumalik indiviid, vaimisik. Ja sellisena teda Looja-Poeg ka tunnistab ja arvestab. Just selle Kolmanda Allika ja Keskme paiknemise ja isikustumise kaudu meie kohalikus universumis sai see Vaim hiljem nii täielikult Loojale-Pojale alluda, et selle Poja kohta öeldi tõega: „Temale on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.”

2. Jumaliku Hoolekandja olemus

34:2.1 (375.4) Teinud elu loomise ajal läbi märgatava isiksuse metamorfoosi, tegutseb Jumalik Hoolekandja pärast seda isikuna ja teeb Looja-Pojaga nende kohaliku loodu laialdaste asjade planeerimisel ja juhtimisel väga isiklikku laadi koostööd. Paljudele universumiolendite tüüpidele võib tunduda, et seegi Lõpmatu Vaimu esindaja ei olnud Miikaeli viimase annetumise eelsete ajastute jooksul täielikult isikuline; kuid pärast Looja-Poja ülendamist Meister-Poja suveräänivolitustesse lisandub Loovale Emavaimule nii palju isikulisi omadusi, et kõik temaga kokkupuutuvad indiviidid tunnevad ta isikuliselt ära.

34:2.2 (375.5) Oma varasemast ühendusest Looja-Pojaga pärinevad kõik Universumi Vaimu füüsiliseks juhtimiseks vajalikud Lõpmatu Vaimu omadused, kaasa arvatud täielik antigravitatsiooni võime. Isikulise staatuse omandanud Universumi Vaimul on kohalikus universumis täpselt niisama täielik ja terviklik kontroll vaimugravitatsiooni üle, nagu seda oleks Lõpmatul Vaimul, kui ta isiklikult kohal viibiks.

34:2.3 (375.6) Igas kohalikus universumis tegutseb Jumalik Hoolekandja vastavalt Lõpmatu Vaimu olemusele ja loomuomadustele, mis on kehastunud Paradiisi Seitsmes Meistervaimus. Kuigi kõik Universumi Vaimud on põhiolemuselt ühesugused, on nende tegevuses ka erinevusi, mis on tingitud sellest, et nende eellaseks on üks Seitsmest Meistervaimust. Sellest erinevast päritolust tulenevad ka kohalike universumite Emavaimude erinevad tegutsemisviisid erinevates superuniversumites. Kuid kõigi oluliste vaimuomaduste poolest on need Vaimud identsed, võrdselt vaimsed ja täiesti jumalikud, olenemata superuniversumite erinevustest.

34:2.4 (376.1) Loov Vaim on koos Looja-Pojaga kaasvastutav maailmade olendite loomise eest ega jäta kunagi Poega abistamata kõigis pingutustes neid looduid ülal hoida ja säilitada. Elu eest hoolitsetakse ja seda hoitakse alal Loova Vaimu vahendusel. „Sa läkitad välja oma Vaimu, ja nad luuakse. Sina uuendad maa näo.”

34:2.5 (376.2) Intellektiolendite universumi loomisel tegutseb Loov Emavaim kõigepealt universumi täiustamise alal, luues koos Pojaga Helkja Koidutähe. Seejärel lähenevad Vaimu järglased üha enam planeetidel olevate loodud-olendite klassidele, täpselt samuti nagu Poegade klassid astmeliselt laskuvad üha allapoole alates Melkisedekitest kuni Aineliste Poegadeni, kes maailmade surelikega tegelikult kokku puutuvad. Surelike olendite hilisemas evolutsioonis annavad Elukandjad-Pojad neile füüsilise keha, mis on valmistatud maailmas eksisteerivast korrastatud materjalist, ja Universumi Vaim annab neile „elava hingeõhu”.

34:2.6 (376.3) Kuigi suuruniversumi seitsmenda segmendi areng võib paljuski olla aeglane, näevad meie probleemide põhjalikud uurijad eelolevatel ajastutel ette loodu erakordselt tasakaalustatud arenemist. Me prognoosime Orvontonil seda kõrgetasemelist sümmeetriat sellepärast, et selle superuniversumi eesistujaks olev Vaim on Meistervaimude kõrge juht, ta on vaim-intellekt, mis kehastab kõigi kolme igavese Jumaluse joonte ja loomuse tasakaalustatud liitu ning täiuslikku koordinatsiooni. Me oleme teiste sektoritega võrreldes aeglased ja mahajäänud, kuid tuleviku igavestel ajastutel ootab meid kahtlemata ees transtsendentne areng ja enneolematud saavutused.

3. Poeg ja Vaim ajas ja ruumis

34:3.1 (376.4) Ei Igavene Poeg ega Lõpmatu Vaim ole aja või ruumiga piiratud ega neist sõltuvad, kuid enamik nende järglasi on seda küll.

34:3.2 (376.5) Lõpmatu Vaim täidab kogu ruumi ja elab igaviku ringil. Oma isiklikes kokkupuudetes aja lastega peavad Lõpmatu Vaimu isiksused sageli siiski arvestama aega, kuigi mitte niivõrd ruumi. Paljud meele hoolekanded jätavad arvestamata ruumi, kuid nad peavad leppima sellega, et kõikse reaalsuse eri tasandite koordineerimisele kulub teatav aeg. Üksildane Sõnumitooja on ruumist tegelikult sõltumatu, kuid ühest kohast teise reisimiseks kulub tegelikult aega; ja on ka teisi samasuguseid, teile tundmatuid olemusvorme.

34:3.3 (376.6) Isiklike eesõiguste poolest on Loov Vaim ruumist täielikult ja tervenisti sõltumatu, kuid mitte ajast. Sellel Universumi Vaimul ei ole konkreetset isikulist kohalolekut tähtkujude ega süsteemide keskustes. Ta on võrdselt ja hajutatult ligi kogu oma kohalikus universumis ja on seega ühes maailmas täpselt sama otseselt ja isikuliselt kohal kui mõnes teises.

34:3.4 (376.7) Loov Vaim on oma universumi hoolekandes piiratud ainult ajaliselt. Looja-Poeg tegutseb kogu oma universumi ulatuses hetkega; kuid Loov Vaim peab arvestama, et kõikse meele eest hoolitsemiseks kulub aega, välja arvatud siis, kui ta kasutab teadlikult ja kavatsuslikult Universumi Poja isiklikke omadusi. Puht vaimuna tegutsedes toimib Loov Vaim samuti ajast sõltumatult, ja nii ka koostöös universumi peegelduvuse saladusliku toimega.

34:3.5 (377.1) Kuigi Igavese Poja vaimugravitatsiooniringlus toimib ajast ja ruumist sõltumatult, ei ole Loojate-Poegade kõik tegevused ruumipiirangutest vabad. Kui arengumaa ilmade toimingud välja arvata, siis näib, et need Miikael-Pojad suudavad tegutseda ajast suhteliselt sõltumatult. Loojat-Poega ei kammitse aeg, kuid ta sõltub ruumist; ta ei saa olla isiklikult korraga kahes kohas. Nebadoni Miikael tegutseb oma universumis ajatult ja peegelduvuse kaudu tegelikult samamoodi ka superuniversumis. Ta suhtleb ajatult otse Igavese Pojaga.

34:3.6 (377.2) Jumalik Hoolekandja on Looja-Poja mõistev abiline, võimaldades tal ületada ja kompenseerida tema loomupärast piiratust ruumi osas, sest kui need kaks tegutsevad haldusliiduna koos, on nad oma kohaliku loodu piires tegelikult ajast ja ruumist sõltumatud. Seetõttu, nagu seda praktikas võib täheldada kogu kohaliku universumi ulatuses, tegutsevad Looja-Poeg ja Loov Vaim tavaliselt nii ajast kui ka ruumist sõltumatult, sest mõlemad saavad alati kasutada teise sõltumatust ruumist või ajast.

34:3.7 (377.3) Absoluutses mõttes on ajast ja ruumist sõltumatud ainult absoluutsed olendid. Enamik nii Igavesele Pojale kui ka Lõpmatule Vaimule alluvaid isikuid sõltub nii ajast kui ka ruumist.

34:3.8 (377.4) Kui Loov Vaim muutub „ruumist teadlikuks”, siis valmistub ta tunnistama mõnda piiritletud „ruumiala” enda omaks, ruumiks, kus ta saab olla ruumist vaba, vastupidiselt kogu ülejäänud ruumile, millest ta on sõltuv. Vabalt valida ja tegutseda saab igaüks ainult sel alal, mida hõlmab tema teadvus.

4. Kohaliku universumi ringlused

34:4.1 (377.5) Nebadoni kohalikus universumis on kolm selgelt eristatavat vaimuringlust:

34:4.2 (377.6) 1. Looja-Poja annetatud vaim, Lohutaja, Tõe Vaim;

34:4.3 (377.7) 2. Jumaliku Hoolekandja vaimuringlus, Püha Vaim;

34:4.4 (377.8) 3. arukuse hoolekande ringlus, mis hõlmab seitsme meeleabivaimu enamvähem ühtlustatud tegevusi, kuid erinevaid tegevusviise.

34:4.5 (377.9) Loojatele-Poegadele on annetatud kõikse kohaloleku vaim, mis on paljuski analoogiline Paradiisi Seitsmele Meistervaimule. See on Tõe Vaim, mida annetuv Poeg valab maailmale, kui ta on saanud selle sfääri üle vaimse valdusõiguse. See annetatav Lohutaja on vaimujõud, mis tõmbab kõiki tõeotsijaid alati Tema poole, kes on tõe isikustumine kohalikus universumis. See vaim on Looja-Poja loomupärane anne, mis tuleneb tema jumalikust loomusest, nii nagu suuruniversumi tervikringlused tulenevad Paradiisi Jumaluste isiksuste kohalolekust.

34:4.6 (377.10) Looja-Poeg võib tulla ja minna; ta võib olla isiklikult kohal kohalikus universumis või mujal, kuid Tõe Vaim toimib siiski häirimatult, sest see jumalik kohalolek, mis tuleneb küll Looja-Poja isiksusest, on toimimise poolest koondunud Jumaliku Hoolekandja isikus.

34:4.7 (378.1) Universumi Emavaim ei lahku aga kunagi kohaliku universumi keskusmaailmast. Looja-Poja vaim võib tegutseda ja tegutsebki sõltumatult Poja isiklikust kohalolekust, kuid Jumaliku Hoolekandja isikliku vaimuga see nii ei ole. Jumaliku Hoolekandja Püha Vaim ei saaks tegutseda, kui tema isiklik kohalolek Salvingtonilt ära viidaks. Tema vaimu kohalolek näib olevat kinnistunud universumi keskusmaailma ja just see asjaolu võimaldab Looja-Poja vaimul tegutseda sõltumatult Poja asukohast. Universumi Emavaim toimib Tõe Vaimu ning samuti tema oma isikliku mõju, Püha Vaimu koondumispunkti ja keskmena universumis.

34:4.8 (378.2) Looja Isa-Poeg ja Loov Emavaim annavad mõlemad oma kohaliku universumi lastele annetatud meelesse erineva panuse. Kuid Loov Vaim annetab meelt vaid siis, kui talle on antud isikulised eesõigused.

34:4.9 (378.3) Kohalike universumite evolutsiooni kõrgematele isiksuseklassidele on antud superuniversumi meelealgkuju järgi kohaliku universumi tüüpi meel. Areneva elu inimlikele ja inimlikest alamatele klassidele on antud meeleabivaimu tüüpi meel.

34:4.10 (378.4) Seitse meeleabivaimu on loodud kohaliku universumi Jumaliku Hoolekandja poolt. Need meelevaimud on ühesuguse iseloomuga, kuid neil on eri võim ja kõik nad saavad ühtmoodi osa Universumi Vaimu olemusest, ehkki vaevalt neid peetaks nende Ema-Loojast eraldi seisvateks isiksusteks. Seitsmele meeleabivaimule on antud järgmised nimed: tarkusevaim, palveldamisvaim, nõuandevaim, teadmisvaim, julgusevaim, arusaamisvaim ja intuitsioonivaim — kiire taju vaim.

34:4.11 (378.5) Need on „seitse Jumala vaimu”, „nagu tulelambid põlemas trooni ees”, mida prohvet sümbolitena nägemuses nägi. Kuid ta ei näinud kahekümne nelja vahimehe istekohta nende seitsme meeleabivaimu ümber. Selles ürikus on segi aetud kaks esindust, millest üks seondub universumi keskusega ja teine süsteemi keskusmaailmaga. Kahekümne nelja vanema istekohad on Jerusemil, teie asustatud maailmade kohaliku süsteemi keskuses.

34:4.12 (378.6) Kuid Johannes kirjutas just Salvingtoni kohta: „Ja troonist väljub välke ja kõuemürinaid ja pikselööke ja hääli” — see oli universumi teabelevi kohalikele süsteemidele. Ta nägi vaimus ka kohaliku universumi suunda kontrollivaid olendeid, keskusmaailma elavaid kompasse. Seda kontrolli suuna üle peavad Nebadonis neli Salvingtoni kontrollivat olendit, kes töötavad universumi vooludega ja keda abistab võimekalt esimene toimiv meeleabivaim, intuitsiooni vaim, „kiire arusaamise” vaim. Kuid nende nelja metsalisteks nimetatava loodud-olendi kirjeldust on kahetsusväärselt moonutatud: nad on võrratult kaunid ja kujult imelised.

34:4.13 (378.7) Kompassi neli ilmakaart on universaalsed ja Nebadoni elule loomuomased. Kõigi elusolendite kehas on osakesi, mis on nende voolusuundade suhtes tundlikud ning reageerivad neile. Need loodud-olendite omadused korduvad universumis kuni üksikplaneetideni, ja ühenduses maailmade magnetjõududega aktiveerivad nad loomses organismis mikroskoopiliste osakeste hulki selliselt, et need suunarakud osutavad alati põhja ja lõuna suunas. Nii on universumi elusolenditel alatiseks määratud orientatsioonimeel. See meel teadliku meelena ei ole inimkonnal mitte täiesti puudu. Need osakesed avastati Urantial esmakordselt umbes käesoleva jutustuse edastamise ajal.

5. Vaimu hoolekanne

34:5.1 (379.1) Jumalik Hoolekandja tegutseb koos Looja-Pojaga elu ja uute olenditeklasside loomisel kuni tema seitsmenda annetumise ajani, aga hiljem, pärast tema tõstmist universumi täievoliliseks suverääniks, jätkab ta koostöös Poja ja Pojale annetatud vaimuga maailma eest hoolitsemise ja planeetide edasiarendamise tööd.

34:5.2 (379.2) Asustatud maailmades alustab Vaim tööd arengulise edasiliikumise nimel, kõigepealt maailma elutu materjaliga, annetades algul taimse elu, edasi tulevad loomsed organismid, siis inimeksistentsi esimesed klassid; iga järgmine annetus alates esimestest primitiivsetest etappidest kuni tahteolendite ilmumiseni aitab kaasa planeedi elu arengupotentsiaali edasisele avardumisele. Vaimu tööd teevad suures osas seitse abilist, tõotuse vaimud, arenguplaneetide ühtlustav ja koordineeriv vaimmeel, mis viib inimrasse alati ja ühiselt kõrgemate ideede ning vaimsete ideaalide poole.

34:5.3 (379.3) Surelik inimene kogeb Vaimu hoolekannet kõigepealt seoses meelega, kui arenevate loodud-olendite puhtloomsel meelel kujuneb välja palveldamise ja tarkuse meeleabivaimude vastuvõtmise võime. See kuuenda ja seitsmenda meeleabivaimu hoolekanne näitab, et meele evolutsioon astub üle vaimse hoolekande läve. Ja need palveldamis- ja tarkusefunktsiooniga meeled lülitatakse kohe Jumaliku Hoolekandja vaimsetesse ringlustesse.

34:5.4 (379.4) Kui meelele on sel kombel annetatud Püha Vaimu hoolitsus, on ta võimeline (teadlikult või alateadlikult) valima Kõikse Isa vaimset kohalolekut — Mõttekohandajat. Kuid kõik normaalsed meeled on automaatselt valmis Mõttekohandajate vastuvõtmiseks alles siis, kui Poja annetumine vabastab Tõe Vaimu kõigi planeedisurelike eest hoolitsemiseks. Tõe Vaim toimib ühtselt Jumaliku Hoolekandja vaimu kohalolekuga. See kahene vaimuliit hõljub üle maailmade, püüdes õpetada tõde ja anda inimeste meelele vaimuvalgust, innustada tõusuteel olevatesse rassidesse kuuluvate loodudolendite hingi ja juhtida arenguplaneetidel elavaid rahvaid nende jumaliku saatuse poole Paradiisis.

34:5.5 (379.5) Kuigi Tõe Vaimu valatakse välja kõige lihaliku peale, on selle Poja vaim tegutsemise ja võimu osas peaaegu täielikult piiratud inimese isikliku võimega võtta vastu seda, milles seisneb annetuva Poja missiooni olemus ja sisu. Püha Vaim on inimsuhtumisest osaliselt sõltumatu, osaliselt aga sõltub inimtahte otsustest ja koostööst. Vaatamata sellele saab Püha Vaimu hoolekanne üha tõhusamalt pühalikumaks muuta ja vaimsustada nende surelike siseelu, kes kuuletuvad täielikumalt jumalikule juhatusele.

34:5.6 (379.6) Teil kui indiviididel ei ole isiklikult Looja Isa-Poja ega Loova Emavaimu vaimu eraldi osa ega olemusvormi; need hoolekandjad ei puutu indiviidi meele mõtlemiskeskustega kokku ega ela neis nii nagu Saladuslikud Järelevaatajad. Mõttekohandajad on Kõikse Isa eelisikulise reaalsuse kindlapiirilised individualisatsioonid, mis elavad tegelikult sureliku meele sisimas nagu selle meele osa ja töötavad alati täielikus kooskõlas Looja-Poja ja Loova Vaimu vaimudega.

34:5.7 (380.1) Püha Vaimu kui Lõpmatu Vaimu Universumi-Tütre, Tõe Vaimu kui Igavese Poja Universumi-Poja ja Paradiisi-Isa Kohandaja-vaimu kohalolek arenevas surelikus näitab vaimu annetamise ja hoolekande sümmeetriat ja võimaldab surelikul teadlikult mõista Jumala pojaks olemise usku kui fakti.

6. Vaim inimeses

34:6.1 (380.2) Asustatud planeedi evolutsiooni jätkudes ja selle asukate edasise vaimsustumise käigus võivad need küpsed isiksused saada täiendavaid vaimseid mõjutusi. Sedamööda kuidas areneb surelike kontroll meele üle ja vaimne taju, võrdsustuvad üha enam mitmete vaimuhoolekannete funktsioonid; nad põimuvad üha enam Paradiisi-Kolmsuse üldhoolekandega.

34:6.2 (380.3) Kuigi Jumalus võib avalduda paljuselt, on Jumalus inimkogemuses alati ainus, alati üks. Ka vaimne hoolekanne ei ole inimkogemuses mitmuslik. Kõigil vaimsetel mõjutustel on nende mitmesest päritolust olenemata üks funktsioon. Nad ongi tõepoolest üks, sest nad kujutavad endast Seitsmekordse Jumala vaimu hoolekannet suuruniversumi loodud-olendites ja nende jaoks; ning kui loodud-olendid hakkavad seda vaimu ühendavat hoolekannet üha enam hindama ja vastu võtma, saab see nende kogemuses Ülima Jumala hoolekandeks.

34:6.3 (380.4) Jumalik Vaim laskub igavese auhiilguse kõrgustest paljusid astmeid mööda alla, et kohata teid sellistena, nagu te olete ja kus iganes te olete, et usu ja armastusega hõlmata surelikku päritolu hinge ning asuda siis astuma neid allatuleku astmeid mööda kindlalt ning selgelt tagasi üles, peatudes alles siis, kui arenev hing on kindlalt ülendatud just nende õndsuse kõrgusteni, millest jumalik Vaim algselt seda armu-ja hoolekandemissiooni alustas.

34:6.4 (380.5) Vaimujõud leiavad ja saavutavad eksimatult iseenda esialgsed tasemed. Lähtununa Igavesest, pöörduvad nad kindlasti sellesse tagasi, tuues endaga kaasa need aja ja ruumi lapsed, kes on sisimas elava Kohandaja juhtimise ja õpetamise omaks võtnud, need, kes on tõesti „sündinud Vaimust”, Jumala usupojad.

34:6.5 (380.6) Jumalik Vaim on inimlastele pideva hoolekande ja julgustuse allikas. Teie võimed ja saavutused on „tema halastust mööda, Vaimu uuendamise kaudu”. Vaimuelu, nagu ka füüsiline energia, kulub. Vaimse pingutuse tulemusena tekib suhteline vaimne väsimus. Kogu tõusuteekogemus on samavõrd reaalne kui ka vaimne, mistõttu on õigusega kirjutatud: „Vaim on see, kes elustab”, „Vaim teeb elusaks.”

34:6.6 (380.7) Ka kõrgeimate usudoktriinide surnud teooria on võimetu inimloomust muutma ja surelike käitumist juhtima. Tänapäeva maailmale on vaja tõde, mida kuulutas teie kunagine õpetaja: „Mitte ainult sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus.” Teoreetilise tõe seeme on surnud, kõrgeimadki kõlbelised arusaamad mõjuta, kuni jumalik vaim pole hinganud tõe vormidele ega muutnud elavaks õigluse vormeleid.

34:6.7 (381.1) Need, kes on Jumala oma sisimasse vastu võtnud ja ta ära tundnud, on sündinud Vaimust. „Teie olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees.” Ei piisa sellest, kui seda vaimu teie peale välja valatakse; jumalik Vaim peab domineerima inimkogemuse kõigi faaside üle ja neid oma juhtimise all hoidma.

34:6.8 (381.2) Just jumaliku Vaimu kohalolek, see eluvesi, hoiab ära sureliku rahulolematuse kurnava janu ja vaimsustamata inimmeele kirjeldamatu nälja. Vaimust motiveeritud olendid „ei janune iialgi, sest see vaimne vesi saab neis rahulolu allikaks, mis pulbitseb üles igavesse ellu”. Need jumalikult kosutatud hinged on elurõõmude ja maise eksistentsi rahulduste osas ainelisest keskkonnast peaaegu sõltumatud. Nad on vaimselt valgustatud ja värskendatud, kõlbeliselt tugevdatud ja ette valmistatud.

34:6.9 (381.3) Igal surelikul on kahene olemus: päritud loomalikud kalduvused ja annetatud vaimu kõrge sund. Teie lühikese Urantia-elu jooksul saab neid kaht vastupidist tungi harva päriselt lepitada, vaevalt saab neid kooskõlastada ja ühitada, kuid kogu teie elu jooksul hoolitseb ühtne Vaim alati selle eest, et aidata teil oma ihu üha enam Vaimu juhtimisele allutada. Kuigi te peate elama oma ainelise elu lõpuni, kuigi te ei pääse kehast ja selle vajadustest, on teil eesmärkide ja ideaalide osas üha enam võimalik loomset olemust allutada Vaimu ülevõimule. Teie sees on tõepoolest vaimujõudude salanõu, jumalike võimete salaliit, mille ainsaks eesmärgiks on vabastada teid lõplikult ainelistest kammitsatest ja piiritletud olemasolu puudustest.

34:6.10 (381.4) Kogu selle hoolitsuse eesmärk on: „Et te saaksite väelt tugevaks Tema Vaimu läbi, kes elab inimese sees.” Ja kõik see on vaid ettevalmistus usu ja teenimise täiuse lõplikuks saavutamiseks, selleks kogemuseks, milles te saate „täidetud Jumala kogu täiusega”, „sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, needsinased on Jumala lapsed”.

34:6.11 (381.5) Vaim ei sunni kunagi tagant, ainult juhib. Kui olete valmis õppima, kui soovite jõuda vaimu tasanditele ja jumalike kõrgusteni, kui te soovite siiralt saavutada igavest eesmärki, siis jumalik Vaim juhib teid õrnalt ja armastavalt mööda pojaks olemise ja vaimse edenemise rada. Iga samm, mida astute, peab olema valmisoleku, aruka ja rõõmsa koostöö samm. Vaimu ülemvõimuga ei kaasne kunagi sundus ning seda ei määri iialgi kohustamine.

34:6.12 (381.6) Ja kui niisugune vaimust juhitud elu on vabatahtlikult ja arukalt vastu võetud, areneb inimmeeles järk-järgult välja positiivne teadlikkus kontaktist jumalikkusega ja kindlus vaimse osaduse suhtes. Varem või hiljem „Vaim tunnistab koos teie vaimuga (Kohandajaga), et te olete Jumala laps”. Teie oma Mõttekohandaja on teile teie sugulusest Jumalaga juba rääkinud, nii et kroonika kohaselt Vaim tunnistab „koos teie vaimuga”, mitte teie vaimule.

34:6.13 (381.7) Teadlikkusega sellest, et inimelu üle valitseb vaim, kaasneb otsekohe Vaimu omaduste üha selgem ilmnemine niisuguse vaimust juhitud sureliku elureaktsioonides, „vaimu vili aga on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, mõõdukus”. Niisugused vaimust juhitud ja jumalikult valgustatud surelikud, kes astuvad veel küll mööda töövaeva alamaid teid ja täidavad inimlikus ustavuses oma maiste ülesannetega seotud kohustusi, on ometi hakanud juba eristama igavese elu valgust, mis helgib teise maailma kaugetel kallastel; nad on juba hakanud aru saama selle innustava ja lohutava tõe reaalsusest, et „Jumala riik ei ole ju söömine ega joomine, vaid õigus ja rahu ja rõõm Pühas Vaimus”. Ja igas katsumuses ning igas raskuses toetab vaimust sündinud hingi see lootus, mis ületab kogu hirmu, sest jumaliku Vaimu kohalolek külvab kõigisse südametesse Jumala armastust.

7. Vaim ja liha

34:7.1 (382.1) Loomse päritoluga rassidele omane loomus, lihalikkus, ei kanna loomulikult jumaliku Vaimu vilju. Kui surelikku loomust on täiustatud Jumala Aineliste Poegade olemuse lisamisega, nii nagu Urantia rasse täiustati Aadama annetamisega, siis on tee Tõe Vaimu koostööks sisimas elava Kohandajaga paremini ette valmistatud, toomaks esile olemuse vaimuviljade kaunist saaki. Kui te ei lükka seda vaimu tagasi, ehkki ülesande täitmiseks võib kuluda igavik, „juhib ta teid kõige tõe sisse”.

34:7.2 (382.2) Vaimselt edasiliikuvates normaalsetes maailmades elavad arenevad surelikud ei koge vaimu ja liha vahelisi teravaid vastuolusid, mis iseloomustavad Urantia tänapäeva rasse. Kuid isegi kõige ideaalsematel planeetidel peab Aadama-eelne inimene tegema tõsiseid pingutusi, et tõusta puhtloomselt eksistentsitasandilt läbi üha intellektuaalsemate tähenduste ja järjest kõrgemate vaimsete väärtustasemete aina kõrgemale.

34:7.3 (382.3) Normaalse maailma surelikud ei koge pidevat sõjaseisukorda oma füüsilise ja vaimse olemuse vahel. Nad on silmitsi vajadusega tõusta loomsetelt eksistentsitasanditelt vaimse elu kõrgematele tasanditele, kuid see tõus sarnaneb rohkem hariva väljaõppega, võrreldes Urantia surelike pingeliste vastuoludega selles lahknevate aineliste ja vaimsete olemustega maailmas.

34:7.4 (382.4) Urantia rahvad kannatavad seetõttu, et nad on juba kaks korda jäetud ilma abist oma ülesande täitmisel, milleks on kogu planeedi vaimne edenemine. Caligastia mäss vallandas ülemaailmse segaduse ja röövis kõigilt järgnevatelt põlvkondadelt moraalse abi, mida oleks pakkunud hästikorraldatud ühiskond. Kuid veelgi hävitavam oli Aadama eksimus, sest see jättis rassid ilma sellest kõrgemat tüüpi füüsilisest olemusest, mis oleks paremini vastanud vaimsetele püüdlustele.

34:7.5 (382.5) Urantia surelikud on sunnitud niisuguse vaimu ja liha vahelise olulise võitluse läbi tegema sellepärast, et nende kauged esivanemad ei muutunud Eedeni annetusega piisavalt Aadama sarnaseks. Jumaliku kava kohaselt oleks Urantia surelike rasside füüsiline olemus pidanud loomulikumalt vastama vaimule.

34:7.6 (382.6) Vaatamata sellele inimloomust ja tema keskkonda tabanud topeltõnnetusele kogeksid tänapäeva surelikud seda selget võitlust liha ja vaimu vahel vähem, kui nad siseneksid vaimuriiki, kus Jumala usupojad tunnevad valgustatud ja vabastavas teenimises rõõmu suhtelisest vabanemisest lihaorjuse kammitsatest ja pühenduvad kõigest südamest taevase Isa tahte täitmisele. Jeesus näitas inimkonnale uut surelikku eluviisi, mille abil inimesed saavad väga suures osas pääseda Caligastia mässu kohutavatest tagajärgedest ja väga tõhusalt kompenseerida Aadama eksimusest tulenenud kaotused. „Kristuses Jeesuses kätkev elu vaim on vabastanud meid loomse elu seadusest ja kurja ning patu kiusatustest.” „See ongi võit, mis on võitnud ära liha, nimelt teie usk.”

34:7.7 (383.1) Need Jumalat tundvad mehed ja naised, kes on Vaimust sündinud, ei koge rohkem vastuolusid oma sureliku loomusega kui kõige normaalsemate maailmade asukad planeetidel, mida ei ole kunagi varjutanud patt ega puudutanud mäss. Usupojad töötavad intellektuaalsetel tasanditel ja elavad vaimsetel tasanditel palju kõrgemal vastuoludest, mida kutsuvad esile ohjeldamatud või ebaloomulikud füüsilised ihad. Loomsete olendite normaalsed tungid ja füüsilise olemuse loomulikud isud ja kihud on kõrgeima vaimse saavutusega vastuolus ainult võhiklike, vääriti õpetatud või kahetsusväärselt ülipüüdlike inimeste silmis.

34:7.8 (383.2) Asunud igikestva elu teele, võtnud vastu selle ülesande ja saanud korralduse edasi liikuda, ärge kartke inimlikku hajameelsust ja sureliku ebakindluse ohte, ärge vaevake end läbikukkumiskahtlustega ega hämmeldust tekitava segadusega, ärge kõhelge ega kahelge oma staatuses ja positsioonis, sest igal pimedal tunnil, igal edasiviiva heitlemise ristteel kõneleb teiega alati Tõe Vaim, öeldes: „See on see tee.”

34:7.9 (383.3) [Esitanud ajutiselt Urantiale teenistusse määratud Vägev Sõnumitooja.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.