Sissejuhatus Urantia raamatule

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Uus vaimne nägemus

Mother and Child

Kas olete kunagi endalt küsinud: "Mis on elu mõte?" Imestanud kriisiolukordades: "Kas minu kannatustel on eesmärk?" Või tunnete end segaduses, kui religioossed ideed on otseselt vastuolus teaduslike faktidega?

On olemas raamat, mis pakub neile iidsetele küsimustele värske vaatenurga. Samuti pakub see kindlust tuleviku osas ja teed isikliku meelerahu juurde. Seda nimetatakse Urantia raamatuks ning see on vaimse tõe ja intellektuaalsete arusaamade varakamber. Selle lehtedelt leiate kõikehaarava pildi elust, mida ühendavad teadus, religioon ja filosoofia. Alustades ajaloost, tuues esile fakte ja valgustades vaimse tarkusega, annavad selle õpetused teie eluteel uue eesmärgi.

Urantia raamat pakub kasulikke vastuseid elu kõige segasematele küsimustele:

  • Miks kurjus ja kannatused eksisteerivad?
  • Kuidas saavutada maailmas püsiv rahu?
  • Kas teistel planeetidel esineb arukat elu?
  • Mis on Jumala eesmärk minu elus?
  • Kuidas võiksin saada õnnelikumaks ja rahulolevamaks inimeseks?
  • Kes on Jeesus? Mida ta tegelikult õpetas?
  • Kus ta nüüd on? Kas ta tuleb taas tagasi?
  • Kas on elu pärast surma?
  • Milline on taevas tegelikult?

„Jumala meeles on plaan, mis hõlmab kõiki tema tohutute valduste loodud-olendeid, ja see plaan on piiritute võimaluste, piiramatu progressi ning lõputu elu igavene eesmärk…. Ees on igavikuline siht!... Iga inimese pingutusi kroonib kindel võit, kui ta jookseb usu ja usalduse jooksu.“ 32:5.7-8

The Cosmos

I osa: Keskne Universum ja Superuniversumid

„Kõik planeedisüsteemide müriaadid loodi selleks, et neid lõpuks asustaksid paljud erinevad mõistuslikud olendid, kes suudavad tunda Jumalat, võtta vastu jumalikku armastust ning ka ise Jumalat armastada. Universumite universum on Jumala looming ja erinevate loodud-olendite eluase.“ 1:0.2

I osa räägib kosmoloogiast ja on meeli avardav. Selle ainulaadsed õpetused kõlavad vastu sügaval teie sisemuses auväärseimate tõdedena maa peal, veendes teid, et te ei ole üksi. Kosmos on täis lugematuid asustatud planeete, taevaseid maailmu ja vaimisiksusi. Jumal särab ja jätab endast armastava ja hooliva isiksuse mulje, kes on seotud iga inimesega usaldusväärse taevase vanemana. Te elate sõbralikus, hästi organiseeritud ja hästi hallatud universumis. Teie elu maa peal on teie igavese seikluse algus. Te ei ole siin juhuslikult!

I osa lõpuks saate teada:

 • Kes on Jumal ja kus Ta elab

 • Kuidas saab Jumal teie elu muuta

 • Mis on Kolmsuse olemus ja roll

 • Kust universum pärineb, kuidas see areneb ja kuidas teie sinna sobitute

 • Kuidas keskne ja superuniversumid on korraldatud ja juhitud

 • Põnevatest üksikasjadest jumalike ja taevalike isiksuste kohta

I osa: Kohalik universum

Nii nagu meie maailm koosneb riikidest, koosneb superuniversum paljudest kohalikest universumitest. II osas kirjeldatakse põnevalt ja üksikasjalikult meie kohalikku universumit ning selle tähtkujude, süsteemide ja paljude asustatud planeetide iseärasusi. See kaardistab isegi meie asukoha kosmoses ja selle kuhu me pärast surma läheme. Saate aimu universumi haldushierarhiast ja sellest, kuidas Jeesus sellesse sobitub. Hakkate mõistma taevaste isiksuste olemust, nende rolli kosmose ajaloolistes sündmustes ning saate parema arusaama meie tänase maailma hetkeseisust.

 
Angel

II osas saate teada:

  • Kes oli Jeesus enne, kui ta Maa peal elas, ja kus ta praegu on
  • Kuidas toimivad armastus, halastus ja õiglus kogu universumis
  • Kuidas on kohalik universum astronoomiliselt ja administratiivselt korraldatud
  • Taevastest isiksustest, sealhulgas teie kaitseinglite olemusest ja rollist
  • Kuhu te lähed pärast surma ja mis edasi saab?
  • Kuidas saate varem lahkunud perekonna ja sõpradega taasühineda
  • Milline on inimelu arenenumates maailmades
  • Miks on Maal nii palju segadust, raskusi ja kannatusi

Inimliikide loomine on üks Jumala otsuseid. Universum on täidetud külluslikult inglite ning paljude teiste vaimisiksustega. Neil on oma hierarhia ning nad haldavad universumit. Nende intelligentsete vaimuisiksuste arv ja mitmekesisus ületab meie kujutlusvõime piirid.

 

III osa: Urantia ajalugu

III osas on kujutatud elu ajalugu Maal alates selle tärkamisest enam kui neli ja pool miljardit aastat tagasi. See jälgib inimkonna arengut, alates kahest esimesest inimesest, ligi 993 500 aastat tagasi, Aadama ja Eeva võidukäikude ja tragöödiateni ning jätkab Aabrahami, Moosese ja teiste planeedi ajaloo kangelaste lugudega.

Lisaks meie füüsilise arengu kujutamisele kirjeldab see osa ka tsivilisatsiooni, tööstuse, valitsuse, religiooni ja perekonna arengut. Inimeste katsumuste ja edusammude kirjeldused näitavad, et liigume tõepoolest parema maailma poole.

III osas esitatakse:

  • Teaduslik seletus meie päikesesüsteemi ja meie maailma päritolu kohta
  • Jumalikult juhitud evolutsiooniprotsessi etapid
  • Kuidas ja miks inimene Maal välja arenes
  • Muistsete tsivilisatsioonide tõusu ja langust
  • Luciferi mässu süngeid aastaid
  • Lugu valitsuste arengust ja tee maailmarahu juurde
  • Kuidas teie sisemuses elav Jumala Vaim töötab teie igavese ellujäämise tagamiseks
  • Kuidas tõhusamalt palvetada ja palveldada

„Teine Eeden jäi peaaegu kolmekümne tuhandeks aastaks tsivilisatsiooni hälliks. Mesopotaamia oli Aadama rahvastele tugipunkt, kust nad saatsid oma järeltulijaid maakera igasse otsa….Sellest piirkonnast pärinesid mehed ja naised, kes algatasid ajaloolisi sündmusi ning on kultuuri progressi Urantial nii tohutult kiirendanud.“ 78:0.1

 
Jesus helping the sick

IV osa: Jeesuse elu ja õpetused

IV osas esitatakse inspireeriv Jeesuse elulugu. Tema sündi, lapsepõlve ja noorukiiga kirjeldatakse aasta-aastalt, sealjuures ka perekonnaelu, reisise ja ameteid, mis ta pidas enne vaimse teenistuskäigu algust. See Jeesuse elu esitlus on ainulaadne, kuhu on pikitud uut teavet ja värskeid teadmisi. Siin pakutakse ka võimalus tema elu ja õpetusi paremini mõista ja läbi mõistmise tekib imetlus.

Jeesus oli tugev ja julge mees. Tema siirus, soojus, hea tuju, armastus inimeste vastu ja tõele pühendumine on inspiratsiooniks igas vanuses inimesele.

Jeesus oli täiuslikult ühtne inimisiksus. Ja nagu Galileas, nii ka täna jätkab ta surelike kogemuste ühitamist ning inimlike püüdluste koordineerimist. Ta ühtlustab elu, õilistab iseloomu ja lihtsustab kogemusi. Ta siseneb inimmeelde, et seda ülendada, muundada ja kirgastada. Sõna-sõnalt on õige väide: „Kui kelleski on Jeesus Kristus, siis on ta uus loodu; vana on kadumas, vaata, uus on tekkimas.” 100:7.18

IV osa olulisemad teemad on järgmised:

 • Jeesuse elu puuduvad aastad

 • Jeesuse isa enneaegne surm

 • Jeesuse abi oma seitsme venda ja õde kasvamisel

 • Rebecca abieluettepanek

 • Jeesuse töö puusepa, paadiehitaja, kirjatundja, õpetaja ja karavanijuhina

 • Tema reisid Egiptusesse, Rooma ja Kaspia mere äärde

 • Tema elu koos apostlitega

 • Ristilöömiseni viinud sündmused

 • Jeesuse ülestõusmine ja ilmumised

 • Tõe Vaimu jõud

Tõe otsing

Iga religioon õpetustes sisaldub tõde ja see võib hõlbustada inimese Jumala otsinguid. Kuid ühelgi usundil, raamatul ega ajastul pole tõe ega isegi osa üle sellest, monopoli.

„Iga usklike rühm eksib, kui peab oma usutunnistust Tõeks, niisugune hoiak kõneleb pigem religioossest upsakusest kui veendunud usust. Igal Urantia usundil tasuks uurida ja üle võtta teistes usundites sisalduvate tõdede paremikku, sest need kõik sisaldavad tõde.“ 92:7.3

 
candle

Seitse tõde Urantia raamatust

Me pole üksi

„Teie planeet on osake hiigelsuurest kosmosest ning te kuulute peaaegu lõpmatusse maailmadeperre, kuid sellest hoolimata hallatakse teie sfääri niisuguse täpsusega ning arendatakse teda niisuguse hoole ja armastusega, nagu oleks ta ainuke asustatud maailm, mis üldse olemas on.“ 15:14.9

Jumal on isikuline olend

„Jumal on transtsendentne tõelisus…. Ta on päästja ja armastav Isa kõikide jaoks, kes naudivad vaimset rahu maa peal ning ihkavad surmas kogeda isiksuse ellujäämist.“ 1:2.2

Surmajärgne elu on tõelisus

„Surm kujutab endast vaid seiklusterohke lõputu elujärgu algust, ootustest tulvil igavese elu, igikestva avastusretke algust.“ 14:5.10

Usk on ainus nõue igaveseks eluks

Jeesus ütles, „Minu Isa vastab alati usu nõrgimalegi vilkumisele.“ 155:6.17

Jumala fragment elab meis kõigis

„Igas inimmeeles elab jumalik vaim, taevase Isa kingitus. See hea vaim püüab meid alati Jumala juurde juhtida, aidata meil Jumalat leida ja tunda.“ 133:3.7

Jeesus ilmutab Jumalat

„Jeesus on inimkujul ilmunud vaimne lääts, mis teeb nähtamatu Tema ainelisele loodud-olendile nähtavaks.“ 169:4.13

Jeesus ilmutab Jumalat

Jeesus ütles, „Pühenda oma elu tõendamisele, et maailmas pole midagi armastusest suuremat. Just Jumala armastus ajendab inimesi pääsemist otsima. Armastus on kogu vaimse headuse eelkäija, kõige tõelise ja kauni põhiolemus.” 192:2.1

Mida lugejad Urantia raamatust arvavad

"Minust sai hospiitsi vabatahtlik tänu sellele, et raamat keskendub omakasupüüdmatule teenimisele. Ma ei kujutaks sellist tööd ette, kui mul ei oleks sellest raamatus teadmisi mida kasutada. See on minu patsientidele nii rahustav, kui ma neile ütlen, et pärast surma on elu ja et see saab olema ilus kogemus." ~ Texas, Ameerika Ühendriigid

„Mind paelus alati kõik, mis pakkus „vastuseid“ igavikulistele küsimustele. Lugesin läbi palju selle teemalisi raamatuid, aga ainult selleks, et need hüljata, sest need ei kõlanud tõesena. Õnneks juhatas see „otsing“ mind Urantia raamatuni. Ma vahel mõtlen, et igaühe vaimse otsingu lõpus ootab meid kord Urantia raamat.“ ~ Belfast, Põhja-Iirimaa

"Pärast elukestvat otsimist tantsis mu hing nendel lehekülgedel esitatud tõe ja teadmiste avastamise üle rõõmust. Nüüd kõnnin ma igavesti Jumala juures tema armastavate teenijate ja Urantia raamatu abiga." ~ Calgary, Kanada

"Pärast Urantia raamatu lugemist sai minu elu uue suurejoonelise tähenduse. Nüüd polnud enam midagi karta ja kõik, mida oodata, on meil ees. Kui on ainult üks raamat, mida te kunagi loete, siis olgu selleks viies epohhiline ilmutus." ~ Aylesbury, Inglismaa

"Kui leidsin Urantia raamatu, oli mu elu ristteel; religioon, teadus, filosoofia ja kogu uue ajastu kirjandus ei suutnud täita tühjust, mis minu sees kasvas. Minu palvetele vastati." ~ Québec, Kanada

"Rohkem kui 25 aastat olen otsinud tõde ida ja lääne religioonidest ja filosoofiatest, kuni leidsin Urantia raamatu, see sünteesib neid kõiki." ~ Marbella, Hispaania

"Urantia raamat võimaldab kriitiliselt ja põhjalikult uurida Jumala imet ja omadusi, avades tähenduste aspektid ja mõõtmed, mida ma polnud isegi ette kujutanud. See on vaieldamatult parim, kõige informatiivsem raamat, mida ma eales lugenud olen sellest, kes me oleme ja miks me oleme. " ~ Saskatoon, Kanada

"Tänan Teid, Jumal! Enam mul küsimusi pole. Selle sisu loogika rahuldab mind täielikult. Jah, esimene kord oli seda keeruline lugeda, kuid see oli nii põnev! See raamat on otsijatele ja lihtsalt kingitus taevast. " ~ Toronto, Kanada

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.