Wprowadzenie do Ksiegi Urantii

DrukujDrukuj

Nowa wizja duchowa

Mother and Child

Czy kiedykolwiek zadałeś(aś) sobie pytanie, „Jaki jest sens życia”? Kiedy zdarzyło się nieszczęście, zastanawiałeś(aś) się, „Czy moje cierpienie ma sens”? Albo czy czułeś(aś) się zdezorientowany(na), kiedy ideom religii zaprzeczały fakty naukowe?

Jest książka, która przynosi nowy punkt widzenia na te stare zagadnienia. Daje też gwarancję na przyszłość i drogę do osiągnięciu osobistego spokoju ducha. Nazywa się Księga Urantii i jest skarbnicą prawd duchowych i wnikliwości umysłowej. Odkryjesz na jej stronach zintegrowany obraz życia, jednoczonego przez naukę, religię i filozofię. Jej nauczanie, zakorzenione w historii, objaśniane przez fakty i naświetlane mądrością duchową, przyda nowego poczucia celowości w twojej drodze przez życie.

Księga Urantii przynosi sensowne odpowiedzi na najbardziej skomplikowane pytania:

  • Dlaczego istnieje zło i cierpienie?
  • Jak możemy osiągnąć trwały światowy pokój?
  • Czy istnieje rozumne życie na innych planetach?
  • Jakie są Boże zamiary odnośnie mojego życia?
  • Jak zostać szczęśliwszą i bardziej usatysfakcjonowaną osobą?
  • Kim jest Jezus? Czego nauczał?
  • Gdzie jest teraz? Czy znowu przyjdzie?
  • Czy istnieje życie po śmierci?
  • Czym jest niebo?

„Jest w umyśle Boga plan, który dotyczy każdej istoty ze wszystkich, rozległych Bożych domen a plan ten jest wiecznym celem niezmierzonych możliwości, nieograniczonego postępu i niekończącego się życia....Przed wami cel wieczności!...Pewne zwycięstwo ukoronuje wysiłki każdej ludzkiej istoty, która idzie z prądem wiary i zaufania”. 32:5.7-8

The Cosmos

Część I: Wszechświat centralny i superwszechświaty

„Stworzono miriady układów planetarnych, aby w końcu zostały zamieszkane przez wiele różnorodnych rodzajów istot inteligentnych, istot mogących rozpoznać Boga, odczuwać Boską miłość i odwzajemniać to uczucie. Wszechświat wszechświatów jest dziełem Boga i miejscem zamieszkania jego rozmaitych istot”. 1:0.2

Część I jest częścią kosmiczną i poszerzającą horyzonty. Jej niepowtarzalne nauczanie znajdzie swój głęboki oddźwięk w twoim wewnętrznym jestestwie, upewniając cię, że nie jesteś sam(a). Kosmos pełen jest niezliczonych zamieszkałych planet, niebiańskich światów i osobowości duchowych. Bóg jaśnieje, jako kochająca i troskliwa osoba, związana z każdą ludzką istotą, jako godny zaufania, niebiański rodzic. Żyjesz w przyjaznym, wysoce zorganizowanym i dobrze zarządzanym wszechświecie. Twoje życie na Ziemi wprowadza cię w zadania wieczności. Nie jesteś tutaj przypadkiem!

Pod koniec Części I zrozumiesz:

 • Kim jest Bóg i gdzie przebywa

 • W jaki sposób Bóg może przekształcić twoje życie?

 • Jaka jest natura i rola Trójcy?

 • Skąd wziął się wszechświat, jak się rozwija i jaka jest twoja w nim rola?

 • Jak wszechświat centralny i superwszechświaty są zorganizowane i zarządzane

 • Fascynujące szczegóły dotyczące osobowości boskich i niebiańskich

Część II: Wszechświat lokalny

Tak jak nasz świat składa się z państw, superwszechświat stworzony jest z wielu wszechświatów lokalnych. Część II opisuje w fascynujących szczegółach nasz wszechświat lokalny i jego części składowe, konstelacje, systemy i wiele planet zamieszkałych. Nawet określa nasze miejsce w kosmosie i to, dokąd idziemy po śmierci. Zrozumiesz hierarchię nim zarządzającą i rolę Jezusa w tej hierarchii. Lepsze zrozumienie tych osobowości, ich funkcji i historycznych wydarzeń w naszym rejonie przestrzeni, naświetli dzisiejszy stan naszego świata.

 
Angel

W Części II poznasz:

  • Kim był Jezus, zanim żył na Ziemi i gdzie jest teraz
  • Jak miłość, miłosierdzie i sprawiedliwość działają we wszechświecie
  • Jak wszechświat lokalny jest zorganizowany, administracyjnie i astronomicznie
  • Natura i rola osobowości niebiańskich, z aniołami stróżami włącznie
  • Dokąd idziesz po śmierci i co się dzieje później
  • Kiedy znowu się spotkasz z rodziną i przyjaciółmi
  • Jak wygląda życie ludzkie na zaawansowanych światach
  • Dlaczego tak wiele jest zamętu, trudności i cierpienia na Ziemi

Gatunek ludzki jest tylko jedną klasą Bożego stworzenia. Wszechświat jest pełen aniołów i wielu innych osobowości duchowych. Istnieje rozległa hierarchia duchowa, zarządzająca wszechświatem i w nim żyjąca. Ilość i różnorodność tych rozumnych osobowości duchowych przekracza nasze pojmowanie.

 

Część III: Historia Urantii

Część III opisuje historię życia i Ziemi, od jej początków, ponad cztery i pół miliarda lat temu. Wywodzi rodowód ludzkości od pierwszych dwóch istot ludzkich sprzed około 993.500 lat, idąc przez sukcesy i tragedie Adama i Ewy, dalej opowiada o Abrahamie, Mojżeszu i innych bohaterach planetarnej historii.

Poza nakreśleniem naszej ewolucji materialnej, część ta opisuje kształtowanie się cywilizacji, wytwórczości, rządu, religii i życia rodzinnego. Opisy ludzkich cierpień i postępu wskazują na to, że naprawdę idziemy w kierunku lepszego świata.

Część III przedstawia:

  • Naukowe wyjaśnienie pochodzenia naszego Układu Słonecznego i naszego świata
  • Etapy niebiańsko ukierunkowanego procesu ewolucyjnego
  • Jak i dlaczego życie ludzkie ukształtowało się na Ziemi
  • Powstania i upadki starożytnych cywilizacji
  • Ponure lata buntu Lucyfera
  • Kształtowanie się rządu i drogę do światowego pokoju
  • Jak działa zamieszkujący cię Duch Boży, aby zapewnić ci życie wieczne
  • Jak się skuteczniej modlić i czcić

„Prawie trzydzieści tysięcy lat drugi Eden był kolebką cywilizacji. Tutaj, w Mezopotamii, umocnił się lud adamiczny i stąd wysyłał swe potomstwo do krańców Ziemi.... Z tego regionu wyszli ci mężczyźni i kobiety, którzy zapoczątkowali wydarzenia czasów historycznych i którzy tak bardzo przyspieszyli kulturowy rozwój Urantii”. 78:0.1

 
Jesus helping the sick

Część IV: Życie i nauki Jezusa

Część IV jest podbudowującą biografią Jezusa. Jego narodziny, dzieciństwo i wczesny wiek dojrzały opisywane są rok po roku, wraz z życiem rodzinnym, podróżami i zajęciami prowadzonymi przed rozpoczęciem Jego działalności życiowej. To zobrazowanie Jezusa pozostaje unikalne, przepełnione nowymi informacjami i świeżymi spostrzeżeniami. Jego życie i nauki zachwycą cię i lepiej je zrozumiesz.

Jezus był silnym i odważnym człowiekiem. Jego szczerość, ciepło, pogoda ducha, miłość do ludzi i oddanie prawdzie stanowią inspirację dla wszystkich wieków.

„Jezus posiadał doskonale zjednoczoną osobowość ludzką. I dziś, tak samo jak w Galilei, wciąż jednoczy doświadczenie śmiertelników i koordynuje wysiłki ludzkie. Jednoczy życie, uszlachetnia charakter i upraszcza doświadczenie. Wnika w umysł ludzki, aby go wywyższać, zmieniać i przekształcać. Jest dosłowną prawdą: ‚Jeśli ktokolwiek ma w sobie Jezusa Chrystusa, jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe’”. 100:7.18

Najciekawsze w Części IV to:

 • Lata zagubione życia Jezusa

 • Przedwczesna śmierć ojca Jezusa

 • Jezus pomaga wychować siedmioro swych braci i sióstr

 • Oświadczyny Rebeki

 • Praca Jezusa w charakterze cieśli, szkutnika, uczonego w Piśmie, nauczyciela i przewodnika karawan

 • Jego podróże do Egiptu, Rzymu i Morza Kaspijskiego

 • Jego życie z apostołami

 • Wydarzenia prowadzące do ukrzyżowania

 • Zmartwychwstanie Jezusa i jego ukazania

 • Moc Ducha Prawdy

Poszukiwanie Prawdy

Każda religia zawiera prawdę w swoich naukach i może ułatwiać jednostce poszukiwanie Boga. Jednak żadna religia, książka czy epoka nie posiada całej prawdy czy monopolu na jakąkolwiek jej część.

„Wyobrażanie sobie swoich doktryn jako Prawdy jest błędem jakiejkolwiek grupy ludzi religijnych; postawa taka bardziej świadczy o arogancji teologicznej niż o pewności wiary. Nie ma takiej religii na Urantii, która nie mogłaby z korzyścią dla siebie badać i asymilować najlepszych prawd zawartych w każdej innej wierze, jako że wszystkie zawierają prawdę”. 92:7.3

 
candle

Siedem prawd z Księgi Urantii

Nie jesteśmy sami

„Planeta wasza jest elementem składowym gigantycznego kosmosu; należycie do prawie nieskończonej rodziny światów, ale sfera wasza jest tak precyzyjnie zarządzana i z taką miłością prowadzona, jak gdyby była jedynym zamieszkałym światem całego istnienia”. 15:14.9

Bóg jest istotą osobową

„Bóg jest rzeczywistością transcendentalną... Jest on zbawicielem i kochającym Ojcem wszystkich tych, którzy cieszą się pokojem ducha na Ziemi i którzy pragną trwania osobowości po śmierci”. 1:2.2

Życie pozagrobowe jest rzeczywiste

„Śmierć jest tylko początkiem niekończącej się drogi przygód, wiecznotrwałego życia, radosnego oczekiwania, wiecznej, odkrywczej podróży”. 14:5.10

Wiara jest jedynym warunkiem życia wiecznego

Jezus powiedział, „Mój Ojciec zawsze odpowie na najsłabsze migotanie wiary”. 155:6.17

Fragment Boga żyje w każdym z nas

„W każdym ludzkim umyśle żyje Boski duch, dar Ojca w niebie. Ten dobry duch zawsze pragnie prowadzić nas do Boga, pomóc nam znaleźć Boga i poznać Boga”. 133:3.7

Jezus objawia Boga

„Jezus jest duchową soczewką w ludzkiej formie, która materialnym istotom uwidacznia Tego, który jest niewidoczny”. 169:4.13

Miłość jest silna i prawdziwa

Jezus powiedział, „Poświęć swoje życie, aby udowodnić, że miłość jest największą rzeczą na świecie... Z miłości wywodzi się cała duchowa dobroć, esencja prawdy i piękna”. 192:2.1

Co mówią czytelnicy o Księdze Urantii

„Zgłosiłem się do hospicjum jako wolontariusz, w wyniku nacisku, jaki książka kładła na bezinteresowną pomoc. Nie mogę sobie wyobrazić wykonywania takiej pracy gdybym nie znał tej książki, służącej mi za przewodnika. Moim pacjentom bardzo dodawało otuchy, gdy im mówiłem, że istnieje życie po śmierci i jakie jest ono piękne”. ~ Teksas, Stany Zjednoczone

„Zawsze interesowało mnie wszystko, co dawało “odpowiedzi” na pytania dotyczące wieczności i przeczytałem wiele książek, tylko po to, aby odrzucić to, co czytałem ponieważ nie brzmiało to prawdziwie. Moje poszukiwanie w końcu doprowadziło mnie do Księgi Urantii. Czasami myślę, że Księga Urantii oczekuje każdego, kto wytrwał tak dużo, na koniec jego duchowych poszukiwań”. ~ Belfast, Irlandia Północna

„Po całych latach poszukiwań, dusza moja skakała z radości po odkryciu prawd i wiedzy przedstawionej na tych stronach i zawsze będę szła z Bogiem, z pomocą Jego kochających służb i Księgi Urantii”. ~ Calgary, Kanada

„Po przeczytaniu Księgi Urantii moje życie nabrało wspaniałego, nowego znaczenia. Teraz nie pozostało nic z obaw a tylko niecierpliwe oczekiwanie wszystkiego. Jeśli miałaby być tylko jedna książka do czytania, niech to będzie piąte epokowe objawienie”. ~ Aylesbury, Anglia

„Kiedy znalazłem Księgę Urantii, moje życie stało na rozdrożu; religia, nauka, filozofia i cała literatura New Age nie mogły wypełnić pustki, która we mnie narastała. Dostałem odpowiedź na moje modlitwy”. ~ Québec, Kanada

„Przez ponad 25 lat poszukiwałam w religiach i filozofiach Wschodu i Zachodu, aż znalazłam Księgę Urantii, która syntetyzuje je wszystkie”. ~ Marbella, Hiszpania

„Księga Urantii pozwala na krytyczną, dogłębną eksplorację cudowności i przymiotów Boga, objawiając aspekty i wymiary znaczeń trudnych nawet do wyobrażenia. Jak dotąd jest to najlepsza, najbardziej pouczająca książka, jaką kiedykolwiek czytałem, odnośnie tego, kim jesteśmy i dlaczego jesteśmy”. ~ Saskatoon, Kanada

„Dzięki ci Boże! Moje pytania zanikły. Jestem w pełni usatysfakcjonowana logiką tej treści. Tak, trudno było przeczytać to szybko, ale było to tak fascynujące! Ta książka jest dla poszukujących i jest to po prostu dar z nieba”. ~ Toronto, Canada

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone