Ochrona prywatności

DrukujDrukuj

Fundacja Urantii zobowiązuje się do chronienia Twojej prywatności. Aby lepiej chronić Twoją prywatność zamieszczamy tę wiadomość, wyjaśniającą nasze pryncypia dotyczące informacji otrzymywanych elektronicznie. Aby łatwo było znaleźć tę wiadomość, zamieszczamy ją na naszej stronie.

Po pierwsze i najważniejsze, nie sprzedajemy, nie dzielimy się, nie wymieniamy ani w inny sposób nie używamy informacji dostarczonych przez Ciebie, chyba, że nam wyraźnie na to zezwolisz. Fundacja Urantii zbiera takie informacje, aby usprawnić naszą działalność i ustalić Twoje, indywidualne potrzeby, abyśmy mogli Ci lepiej służyć, tak indywidualnie jak również zbiorowo.

Gdy zechcesz, łatwo możesz zrezygnować z kontaktów z nami. Każdej poczcie elektronicznej czy korespondencji, którą otrzymasz, towarzyszy dostęp do Twojej charakterystyki (albo dane, których używamy, aby określić Twoje potrzeby). Możesz zobaczyć i zmienić Twoją charakterystykę kiedykolwiek, oraz zrezygnować z kontaktów z nami, jeśli uznasz, że nie spełniamy twoich wymagań, czy nie wywiązujemy się z naszych zobowiązań w stosunku do Ciebie.

Gromadzenie danych osobowych

Fundacja Urantii zbiera Twoje dane osobowe wtedy, kiedy zażyczysz sobie jakichkolwiek naszych usług, tak biuletynów jak i dodatkowych informacji. Zbieramy informacje umożliwiające skontaktowanie się z Tobą, takie jak imię i nazwisko, adres, dane demograficzne oraz numery telefonów i faksów. Fundacja Urantii zbiera także dane osobowe, kiedy coś skomentujesz czy przyślesz jakieś wiadomości poprzez naszą stronę.

Fundacja Urantii chwilowo nie gromadzi informacji osobowych poprzez swoją stronę internetową, z użyciem ciasteczek (cookies) i śladów kliknięć (click trails), ale może to robić w przyszłości. Wszystkie informacje zbierane w ten sposób będą anonimowe, pogrupowane i używane tylko przez Fundację Urantii, w celu obserwowania wzorców ruchu na stronie, wzorców użytku strony, natężenia użytku strony i innych mierników, istotnych dla rozwoju i utrzymywania strony.

Używanie i ujawnianie informacji osobowych

Wyłącznie za Twoim zezwoleniem i w porozumieniu z Tobą, Fundacja Urantii może używać czy ujawniać informacje osobowe przesłane do nas poprzez stronę, w rezultacie Twoich komentarzy i innych wiadomości, w celu realizacji różnych zadań, włącznie ze sporządzaniem pogrupowanej statystyki użytku strony, z rozwojem, utrzymywaniem i administrowaniem stroną.

Twoja opcja

Nie musisz nam dawać żadnych informacji osobowych, po prostu używaj strony internetowej Fundacji Urantii.

Korygowanie, uaktualnianie i usuwanie informacji osobowych

Jeśli zauważone zostaną błędy w danych osobowych użytkownika, lub dane te ulegną zmianie, użytkownik może je skorygować, uaktualnić bądź usunąć poprzez:

wysłanie swego żądania pocztą internetową do: [email protected]

wysłanie żądania pocztą zwykłą do:

Attn: Privacy Officer
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
USA

Bezpieczeństwo i integralność danych

Fundacja Urantii zastosowała określone techniczne i proceduralne zabezpieczenia, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, nieprawidłowym użyciem, wprowadzeniem do nich zmian, czy skasowaniem. Dodatkowo, dołożymy odpowiednich starań, aby usunąć Twoje informacje osobowe, kiedy nie będą już potrzebne do celów wyżej wymienionych. Nie możemy jednak gwarantować, że nigdy się nie zdarzy taka utrata danych, nieprawidłowe ich użycie, wprowadzenie zmian, skasowanie czy ich zachowanie i nie ponosimy za to odpowiedzialności.

Inne strony internetowe

Strona Fundacji Urantii może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie dajemy żadnych gwarancji, gdy chodzi o takie strony. Należy zdać sobie sprawę z tego, że właściciele i administratorzy takich stron mogą zbierać, używać czy przekazywać dane osobowe na innych warunkach niż Fundacja Urantii. Wchodząc na takie strony, należy się upewnić odnośnie ich zasad ochrony prywatności.

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone