Privacy Beleid

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation heeft zich geëngageerd uw privacy  te  beschermen . Om uw privacy beter te beschermen geven wij U in dit document  een uitleg over  onze online informatie beleidslijnen. Om dit bericht makkelijk te vinden, stellen wij het ter beschikking op onze homepage.

Van alle informatie die u verstrekt , zullen wij eerst en vooral deze informatie  niet verkopen, noch delen met anderen ,verhandelen of anderszins gebruik maken, tenzij u uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik geeft. Urantia Foundation verzamelt deze informatie om onze dienstverlening te verbeteren en ons te helpen  uw individuele behoeften te bepalen, zodat we u beter kunnen dienen zowel individueel als collectief.

Op elk moment kunt u afhaken en wij maken het zeer eenvoudig. Met elke e-mail of correspondentie die u ontvangt, krijgt U  toegang tot uw eigen profiel (of gegevens die wij gebruiken om uw behoeften te profileren ).  U kunt uw eigen profiel zien en veranderen op elk ogenblik, met inbegrip van verwijderen ervan als wij niet aan uw behoeften of onze verplichtingen  voldoen.

Inzameling van Persoonlijke Informatie

Urantia Foundation verzamelt persoonlijke informatie van u wanneer u een van onze unieke diensten met inbegrip van bulletins, of extra informatie aanvraagt.We verzamelen contact informatie zoals naam, adres, e-mail adres, demografische gegevens, telefoon- en faxnummers. Urantia Foundation verzamelt ook persoonlijke informatie wanneer u opmerkingen of andere berichten aan ons doorgeeft via de website.

Urantia Foundation verzamelt op dit moment niet, maar zou  in de toekomst, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen via haar website door gebruik te maken van cookies en clicktrails. Alle informatie verzameld door middel van cookies of clicktrails zal op annonieme wijze worden verzameld en samengevat , en slechts door Urantia Foundation worden gebruikt voor het ontwikkelen en monitoren van web verkeer, gebruikspatronen, volume van gebruikspatronen en andere metriek relevante gegevens voor  ontwikkeling en onderhoud van de website.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie

Urantia Foundation kan van alle persoonlijke informatie  gebruik maken of deze openbaar maken ,alléén met uw toestemming en begrip voor een aantal doeleinden, waaronder het opstellen van statistieken van het gebruik van de website ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de website, en het behandelen  van opmerkingen en andere berichten die u ons toestuurt via de website.

Keuze

Om alléén de Urantia Foundation website te gebruiken, hoeft U ons geen enkele persoonlijke informatie te verschaffen,

Het corrigeren, actualiseren en verwijderen van persoonlijke gegevens

Als de informatie van een gebruiker verandert of incorrect is, kan de gebruiker de persoonlijke informatie corrigeren, updaten of verwijderen doormiddel van:

Een e-mail te sturen naar: [email protected]

Een brief te sturen naar:
Attn: Privacy Officer
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
USA

De Veiligheid van gegevens en Integriteit

Urantia Foundation heeft bepaalde technologische en procedurele veiligheids systemen ingebouwd om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Bovendien zullen wij redelijke inspanningen gebruiken om uw persoonlijke informatie te verwijderen wanneer het niet meer voor de hierboven gespecificeerde doeleinden wordt vereist. Nochtans, kunnen wij niet waarborgen dat dergelijk verlies, misbruik, wijziging, vernietiging of behoud nooit zal voorkomen, en verklaren dat dan ook niet als zodanig.

Websites van derden

De Urantia Foundation website kan links bevatten naar websites van derden. Wij maken geen verklaringen of garanties met betrekking tot dergelijke websites van derden. U dient zich bewust te zijn dat de eigenaren en exploitanten van dergelijke websites van derden persoonlijke informatie zouden kunnen verzamelen, gebruiken of overdracht van persoonlijke gegevens onder andere voorwaarden dan de Urantia Foundation. Bij het linken naar een website van een derde, zou U Uzelf over het privacybeleid van dergelijke websites van derden moeten informeren.

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden