A személyes adatok védelme

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia Alapítvány elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Az adatvédelem szintjének növelése érdekében tesszük közzé ezt a szabályzatot, melyben az online adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetjük. E szabályzatot a könnyebb elérhetőség érdekében a honlapunkon jelentetjük meg.

Először is leszögezzük, hogy nem értékesítünk, nem osztunk meg, nem cserélünk el, illetőleg egyéb módon sem használunk fel semmilyen adatot, hacsaknem az adatgazdától kifejezetten ilyen felhasználásra engedélyt kaptunk. Az Urantia Alapítvány ilyen adatokat egyrészt a szolgáltatási színvonal fejlesztésére, másrészt annak érdekében gyűjt, hogy az adatok segítségével meghatározhassa a felhasználók egyedi igényeit s ezáltal jobban tudja szolgálni mind az egyéni, mind a közösségi érdekeket.

Az adatkezelési jog bármikor visszavonható és ennek egyszerű a módja. Minden tőlünk kézbesített villámpostai vagy hagyományos postai levéllel hozzáférést ajánlunk fel az adatgazda adatprofiljához (illetőleg azokhoz az adatokhoz, amelyekkel az adatgazda igényeit jellemezzük). Az adatgazda bármikor hozzáférhet a saját adatprofiljához, beleértve az adatkezelési jog visszavonásáról való rendelkezési lehetőséget is, s élhet is a jogával, amennyiben az igényeknek nem tudnánk megfelelni vagy az általunk nyújtott garanciák elégtelennek minősülnének.

Személyes adatok gyűjtése

Az Urantia Alapítvány személyes adatot gyűjt minden olyan esetben, amikor a felhasználó valamelyik külön meghatározott szolgáltatásunkat (pl. hírlevél, hírszolgáltatás) igénybe veszi. A kapcsolattartáshoz szükséges adatokat gyűjtjük, úgymint név, cím, villámposta cím, népességstatisztikai adatok, valamint telefon- és fax szám. Az Urantia Alapítvány akkor is gyűjt személyes adatot, amikor a felhasználó észrevételt vagy egyéb üzenetet küld nekünk a honlapon keresztül.

Az Urantia Alapítvány jelenleg nem gyűjt személyes adatot a honlapját látogatókról sütik és kattintások nyomon követése révén, azonban ez nem zárja ki, hogy a jövőben se tegye. A sütik és a kattintások nyomon követése révén szerzett minden adatot anonim módon, összesítve használunk fel, és az Urantia Alapítványon kívül harmadik féllel nem osztunk meg. Az adatokat a honlap látogatások jellegzetességeinek meghatározására és nyomon követésére, a látogatói szokások feltérképezésére, jelentőségük meghatározására és egyéb mutatószámok képzésére vesszük igénybe a honlap fejlesztése és karbantartása céljából.

Személyes adatok felhasználása és megosztása

Az Urantia Alapítvány a felhasználók engedélyével és tudomásával használ fel, illetőleg oszt meg személyes adatokat különféle célokkal, így például összesített honlap-használati statisztikákat készít a honlap fejlesztéséhez, karbantartásához és szerkesztéséhez, vagy például nyomon követi a felhasználók által a honlapon keresztül küldött észrevételeket és egyéb üzeneteket.

A választás lehetősége

Az Urantia Alapítvány honlapjának megtekintéséhez nem szükséges megadni semmilyen személyes adatot.

A személyes adatok javítása, pontosítása és eltávolítása

Ha valamely felhasználó személyes adataiban változás áll be, vagy valamely adata helytelenül lett rögzítve, akkor a felhasználó a következőképpen javíthatja, pontosíthatja vagy távolíthatja el a személyes adatát:

kérését elküldi a [email protected] villámposta címre (angolul)

levelet küld az alábbi postacímre (angolul):
Attn: Privacy Officer
Urantia Foundation
533 Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
USA

Az adatok biztonsága és megőrzése

Az Urantia Alapítvány bizonyos információtechnológiai és adatkezelési biztonsági rendszabályokat dolgozott ki a személyes adatok elveszés, helytelen felhasználás, megváltozás és megsemmisülés elleni védelme érdekében. Ezen kívül ésszerű mértékben teszünk intézkedéseket a személyes adatok eltávolítására olyan esetekben, amikor a fent meghatározott célokhoz az adatra már nincs szükség. Ennek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy adatvesztés, helytelen adatfelhasználás, adatváltozás, adat-megsemmisülés vagy szükségtelen adattárolás soha ne következzék be, és ilyenért felelősséget nem is vállalunk.

Harmadik felek honlapjai

Az Urantia Alapítvány honlapján lehetnek harmadik fél honlapjára mutató hivatkozások is. A harmadik fél honlapjával kapcsolatosan semmilyen felelősséget vagy garanciát nem vállalunk. A harmadik fél honlapjának meglátogatásakor tudatosítani szükséges, hogy az adott honlap tulajdonosa vagy üzemeltetői az Urantia Alapítvány szabályzataitól eltérő szabályok és feltételek alapján gyűjt személyes adatot. A harmadik fél honlapjára való átlépéskor érdemes tájékozódni az adott honlapra vonatkozó adatvédelmi szabályokról.

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.