Przejdź do treści

Czym się zajmujemy

Misją Fundacji jest zasiewanie nauk Księgi Urantii w umysłach ludzi na skalę światową.

Owen Atwebembire

Nasz główny motyw działania to TRUST (zaufanie):

  • Praca zespołowa. Naszym celem jest doskonalenie sztuki pracy zespołowej.
  • Szacunek. Szanujemy osobowość naszych bliźnich, którą uważamy za dar od Boga.
  • Jedność. Mamy jedność duchowego celu, który pochodzi z naszego pragnienia życia zgodnie z wolą Boga i służenia naszym bliźnim.
  • Służba. Postrzegamy służbę jako świętą i radosną, a motywują nas do niej miłość i owoce ducha.
  • Przejrzystość. Jesteśmy otwarci, komunikatywni, odpowiedzialni i odpowiedzialni, aby kultywować zaufanie.
Conference room table in the Forum Room of Urantia Foundation Headquarters

"Wizją Fundacji Księgi Urantii jest wspieranie duchowej transformacji ludzkości poprzez prezentowanie światu nauk Księgi Urantii, metodami współmiernymi do naszych wartości i wiary w kochającego Boga."

Programy Fundacji Urantia

Wydawnictwo książkowe:

Istnieje wiele aspektów wysiłków wydawniczych Fundacji Urantia. Pliki tekstowe muszą zostać sformatowane i zredagowane zanim Księga Urantii i jej tłumaczenia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i drukowanej czytelnikom na całym świecie.

Dystrybucja książek:

Fundacja Urantia dokłada wszelkich starań, aby egzemplarze książki były dostępne dla księgarń i osób prywatnych na całym świecie. Aby złagodzić przeszkody, które mogą uniemożliwić dostęp do Księgi Urantii, Fundacja rozprowadza ją za pośrednictwem swojego programu pomocy i organizacji usługowych.

Przekłady:

Fundacja Urantia jest zaangażowana w dostarczanie wysokiej jakości tłumaczeń Księgi Urantii, które wiernie odzwierciedlają oryginalny tekst angielski w 25 językach. Praca ta nie byłaby możliwa bez poświęcenia wielojęzycznych czytelników, którzy wykonują żmudną pracę tłumaczenia tej 2097-stronicowej książki.

Edukacja:

Fundacja Urantia ustanowiła programy edukacyjne, w tym oferowanie bezpłatnych zajęć w wielu językach za pośrednictwem Międzynarodowej Szkoły Księgi Urantii. Dodatkowe działania obejmują warsztaty, rekolekcje, seminaria i sympozja.

Dotarcie:

Głównym celem programu dotarcia jest wspieranie Księgi Urantii, aby służyła szkołom, grupom lokalnym i indywidualnych czytelnikom. Czytelnicy na całym świecie korzystają z 26-języcznej strony internetowej i wielu platform mediów społecznościowych. Są oni informowani za pomocą kwartalnych biuletynów i mogą subskrybować codzienne inspirujące e-maile.

Cyfrowy:

Objawienie Urantii rozprzestrzenia się wykładniczo w świecie cyfrowym. Czytelnicy na całym świecie mogą korzystać z 27-języcznej strony internetowej i wielu platform mediów społecznościowych. Tekst online, pliki do pobrania i aplikacja na Androida dają ludziom swobodny dostęp do książki i jej nauk. Wyszukiwarka online usprawnia studiowanie jak nigdy dotąd. Silna obecność cyfrowa jest niezbędna dla misji Urantia Foundation.

Ochrona budynku:

Siedziba Urantia Foundation znajduje się w pięknym zabytkowym budynku w dzielnicy Lincoln Park w Chicago. Zbudowany w 1908 roku, służył jako miejsce wczesnych wymian, spotkań i grup badawczych związanych zKsięgą Urantii. Nadal jest siedzibą rady powierniczej, organizacji usługowych, warsztatów i seminariów oraz cotygodniowej grupy badawczej. Odwiedzający są zawsze mile widziani!

Co znaczy dla mnie Księga Urantii

Deklaracja zaufania

Fundacja Urantia jest edukacyjną fundacją non-profit działającą na podstawie Deklaracji Zaufania. Jest to dokument prawny i statut zarządzający, który definiuje działania naszych powierników i pracowników. Działania obejmują odpowiedzialność za publikację książki przy jednoczesnej ochronie integralności tekstu i rozpowszechnianiu wzniosłych nauk na całym świecie w sposób odpowiedni dla każdego kraju. Powiernicy są odpowiedzialni nie tylko przed obecnym pokoleniem, ale także przed pokoleniami, które dopiero nadejdą. Piąte epokowe objawienie przyniesie światło na wieki.

Latest News