Foundation News

Paul i Gosia Jaworski
Obecnie koncentrujemy się na szerzeniu nauk książki w Polsce. Nie jest to łatwe, skoro mieszkamy w Australii i media elektroniczne oraz komunikacja on-line są jedynymi środkami...
Judy Van Cleave
W przeciągu ubiegłego roku osiągnięty został nowy poziom kooperacji i porozumienia pomiędzy różnymi organizacjami, związanymi z Urantia Book. Fundacja Urantii...

Wpisz się do listy pocztowej

DrukujDrukuj

Lista poczty elektronicznej Fundacji Urantii

Zapisy do naszych biuletynów i codziennych myśli do rozważań.

Dołącz do listy naszej poczty elektronicznej, aby otrzymywać wiadomości i świeże informacje!

~ Możesz także zamówić otrzymywanie materiałów pocztą zwykłą. Lista poniżej. ~

Filmy z Urantii

Nauki Księgi Urantii

Wierzenie zawsze ogranicza i wiąże, wiara rozwija i uwalnia. Wierzenie utwierdza, wiara wyzwala.

Księga Urantii, 101:8.2

Opinie czytelników

Jako dziecko lubiłam patrzeć na gwiazdy i zastanawiać się, kim jestem? dlaczego jestem tutaj? czy tam gdzieś jest życie? co się ze mną stanie, gdy umrę? Miałam nadzieję, że być może, kiedy umrę, otrzymam odpowiedzi na moje pytania. Odkrycie Księgi Urantii uświadomiło mi, że odpowiedzi są już tutaj.

Brigitte Mars, pisarka, profesor uniwersytetu

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone