Foundation News

Judy Van Cleave
Trzeci kwartał i wyniki sprzedaży od początku roku do teraz są doskonałe, wskazując na odrodzenie czytania z powodu koronawirusa. Oto liczby z 2020 roku w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku...
Saulo Q. Fraga
Jedną z cudownych rzeczy, jakie Księga Urantii uczyniła dla mojego postrzegania Boga, było poszerzenie mojego wewnętrznego, czy też duchowego, spojrzenia na wielkość Boga. Z mojej religijnej przeszłości, jako...

Wpisz się do listy pocztowej

DrukujDrukuj

Lista poczty elektronicznej Fundacji Urantii

Zapisy do naszych biuletynów i codziennych myśli do rozważań.

Dołącz do listy naszej poczty elektronicznej, aby otrzymywać wiadomości i świeże informacje!

~ Możesz także zamówić otrzymywanie materiałów pocztą zwykłą. Lista poniżej. ~

Filmy z Urantii

Nauki Księgi Urantii

Silne charaktery nie powstają z nie robienia źle, ale raczej z prawdziwego czynienia dobrze.

Księga Urantii, 140:4.6

Opinie czytelników

Jako dziecko lubiłam patrzeć na gwiazdy i zastanawiać się, kim jestem? dlaczego jestem tutaj? czy tam gdzieś jest życie? co się ze mną stanie, gdy umrę? Miałam nadzieję, że być może, kiedy umrę, otrzymam odpowiedzi na moje pytania. Odkrycie Księgi Urantii uświadomiło mi, że odpowiedzi są już tutaj.

Brigitte Mars, pisarka, profesor uniwersytetu

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone