Wpisz się do listy pocztowej

DrukujDrukuj

~ Możesz także zamówić otrzymywanie materiałów pocztą zwykłą. Lista poniżej. ~

Filmy z Urantii

Nauki Księgi Urantii

Pewnego dnia władcy państwowi zrozumieją, że Najwyżsi Ojcowie rządzą w królestwach ludzkich.

Księga Urantii, 134:5.3

Opinie czytelników

Jako dziecko lubiłam patrzeć na gwiazdy i zastanawiać się, kim jestem? dlaczego jestem tutaj? czy tam gdzieś jest życie? co się ze mną stanie, gdy umrę? Miałam nadzieję, że być może, kiedy umrę, otrzymam odpowiedzi na moje pytania. Odkrycie Księgi Urantii uświadomiło mi, że odpowiedzi są już tutaj.

Brigitte Mars, pisarka, profesor uniwersytetu

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone