Urantijos Knygos mokymai

Meilė yra aukščiausias motyvavimas, kurį žmogus gali panaudoti savo kilime visatoje.

Urantijos knyga, (196:3.29)

Subscribe to Daily Inspirations

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Subscriptions for daily Thoughts to Ponder and Foundation News.

You may also sign up to be contacted by students of the book in your area.

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved