Urantijos Knygos mokymai

Ne tiek svarbu mylėti visus žmones šiandien, kiek svarbu, jog kiekvieną dieną jūs išmoktumėte pamilti dar vieną žmogiškąją būtybę.

Urantijos knyga, (100:4.6)

Subscribe to Daily Inspirations

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Subscriptions for our Newsletters and daily Thoughts to Ponder.

Join our email list for new and updated information!

You may also sign up to be contacted by students of the book in your area.

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved