Urantijos Knygos mokymai

Ir šitokiu būdu, kada jūs kartą išėjote iėškoti Dievo, tai yra įtikinamas įrodymas, jog Dievas jus jau surado.

Urantijos knyga, (195:6.16)

Subscribe to Daily Inspirations

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Subscriptions for our Newsletters and daily Thoughts to Ponder.

Join our email list for new and updated information!

You may also sign up to be contacted by students of the book in your area.

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved