Perskaitykite Urantijos knygą internete

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos knyga

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved