Четене на Книгата

Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия

 1. Покрийте лист
 2. Частите на книга
 3. Заглавията на документи
 4. Съдържанието на книгата
 5. 000. Предисловие
 6. 001. Всеобщият Баща
 7. 002. Природата на Бога
 8. 003. Атрибутите на Бога
 9. 004. Връзката между Бога и Вселената
 10. 005. Връзката между Бога и индивида
 11. 006. Вечният Син
 12. 007. Връзката на Вечния Син с Вселената
 13. 008. Безкрайният Дух
 14. 009. Връзката между Безкрайния Дух и Вселената
 15. 010. Райската Троица
 16. 011. Вечният Остров на Рая
 17. 012. Вселената на Вселените
 18. 013. Свещените Сфери на Рая
 19. 014. Централната Божествена Вселена
 20. 015. Седемте свръхвселени
 21. 016. Седемте Главни Духа
 22. 017. Седемте групи Висши Духове
 23. 018. Висшите Троични Личности
 24. 019. Еднородните Същества с Троичен Произход
 25. 020. Райските Божии Синове
 26. 021. Райските Синове-Създатели
 27. 022. Тринитизираните Божии Синове
 28. 023. Единичните Посланици
 29. 024. Върховните Личности на Безкрайния Дух
 30. 025. Пространствените Войнства на Посланиците
 31. 026. Попечителски духове на централната вселена
 32. 027. Служене на Първичните свръхнафими
 33. 028. Попечителски духове на свръхвселените
 34. 029. Управляващите Вселенската Енергия
 35. 030. Личности в Голямата Вселена
 36. 031. Корпусът на Завършилите
 37. 032. Еволюцията на локалните вселени
 38. 033. Администрация на локалната вселена
 39. 034. Майчинският Дух на локалната вселена
 40. 035. Божиите Синове на локалната вселена
 41. 036. Носителите на Живот
 42. 037. Личности на локалната вселена
 43. 038. Попечителски духове на локалната вселена
 44. 039. Серафическите войнства
 45. 040. Възходящи Божии Синове
 46. 041. Физически аспекти на локалната вселена
 47. 042. Енергия – разум и материя
 48. 043. Съзвездията
 49. 044. Небесните творци
 50. 045. Администрацията на локалната система
 51. 046. Столица на локалната система
 52. 047. Седемте Обителски Свята
 53. 048. Моронтийният живот
 54. 049. Населените светове
 55. 050. Планетарните Принцове
 56. 051. Планетарните Адамовци
 57. 052. Планетарните епохи на смъртните
 58. 053. Бунтът на Луцифер
 59. 054. Проблеми вследствие бунта на луцифер
 60. 055. Сферите на светлината и живота
 61. 056. Всеобщото единство
 62. 057. Произход на Урантия
 63. 058. Установяване живота на Урантия
 64. 059. Ерата на морския живот на Урантия
 65. 060. Урантия в ерата на ранния наземен живот
 66. 061. Ерата на млекопитаещите на Урантия
 67. 062. Ранните видове първобитен човек
 68. 063. Първото човешко семейство
 69. 064. Еволюционните цветни раси
 70. 065. Свръхуправление на еволюцията
 71. 066. Планетарният Принц на Урантия
 72. 067. Планетарният бунт
 73. 068. Началото на цивилизацията
 74. 069. Първобитните човешки институции
 75. 070. Еволюция на управлението при хората
 76. 071. Развитие на държавата
 77. 072. Управлението на една съседна планета
 78. 073. Едемската градина
 79. 074. Адам и Ева
 80. 075. Простъпката на Адам и Ева
 81. 076. Втората градина
 82. 077. Промеждутъчните създания
 83. 078. Виолетовата раса след епохата на Адам
 84. 079. Разпространение на андитите на изток
 85. 080. Разпространение на андитите на запад
 86. 081. Развиване на съвременна цивилизация
 87. 082. Еволюция на брака
 88. 083. Институцията на брака
 89. 084. Бракът и семейният живот
 90. 085. Източниците на поклонение
 91. 086. Ранната еволюция на религията
 92. 087. Култовете към духове
 93. 088. Фетиши, талисмани и магия
 94. 089. Грях, жертвоприношение и изкупление
 95. 090. Шаманство – знахари и жреци
 96. 091. Еволюция на молитвата
 97. 092. По-нататъшната еволюция на религията
 98. 093. Макивента Мелхиседек
 99. 094. Ученията на Мелхиседек на изток
 100. 095. T 095. Ученията на Мелхиседек в Левант
 101. 096. Яхве – Бог на евреите
 102. 097. Развитие на представите за Бога сред древните евреи
 103. 098. Ученията на Мелхиседек на запад
 104. 099. Социалните проблеми на религията
 105. 100. Религията в опита на човека
 106. 101. Истинската природа на религията
 107. 102. Основите на религиозната вяра
 108. 103. Действителността на религиозния опит
 109. 104. Развитие на концепцията за Троицата
 110. 105. Божество и реалност
 111. 106. Вселенските нива на реалността
 112. 107. Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието
 113. 108. Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието
 114. 109. Връзка на Настройчиците с вселенските създания
 115. 110. Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни
 116. 111. Настройчикът и душата
 117. 112. Запазване на личността
 118. 113. Серафическите хранители на съдбата
 119. 114. Серафическо планетарно управление
 120. 115. Висшето Същество
 121. 116. Всемогъщият-Висшият
 122. 117. Бог-Висшият
 123. 118. Висшият и Пределният – време и пространство
 124. 119. Посвещенията на Христос Михаил
 125. 120. Посвещаването на Михаил на Урантия
 126. 121. Епохата на посвещаването на Михаил
 127. 122. Раждане и младенчество на Иисус
 128. 123. Ранното детство на Иисус
 129. 124. Късното детство на Иисус
 130. 125. Иисус в Йерусалим
 131. 126. Двете решаващи години
 132. 127. Юношеските години
 133. 128. Иисус в периода на ранната зрелост
 134. 129. По-нататъшният живот на Иисус като възрастен
 135. 130. На път за Рим
 136. 131. Световните религии
 137. 132. В Рим
 138. 133. Завръщане от Рим
 139. 134. Преходните години
 140. 135. Йоан Кръстител
 141. 136. Кръщението и четиридесетте дни
 142. 137. Очакване в Галилея
 143. 138. Подготовка на посланиците на Царството
 144. 139. Дванадесетте апостоли
 145. 140. Посвещаването на дванадесетте за апостоли
 146. 141. Начало на обществения труд
 147. 142. Пасхата в Йерусалим
 148. 143. Преминаване през Самария
 149. 144. В Хеврон и в Декаполис
 150. 145. Четири знаменателни дни в Капернаум
 151. 146. Първото проповедническо пътешествие по Галилея
 152. 147. Кратко посещение на Йерусалим
 153. 148. Подготовка на евангелисти във Витсаида
 154. 149. Второто проповедническо пътешествие
 155. 150. Третото проповедническо пътешествие
 156. 151. Време за очакване и обучение край морето
 157. 152. Събитията, довели до кризата в Капернаум
 158. 153. Кризата в Капернаум
 159. 154. Последни дни в Капернаум
 160. 155. Пребиваване в Тир и Сидон
 161. 156. Пребиваването в тир и Сидон
 162. 157. В Кесария Филипова
 163. 158. Планината на преображението
 164. 159. Пътешествие в Декаполис
 165. 160. Родан от Александрия
 166. 161. Продължение на беседата с Родан
 167. 162. На Празника на шатрите
 168. 163. Посвещаването на седемдесетте в Магадан
 169. 164. На празника освещение на храма
 170. 165. Начало на мисионерската дейност в Перея
 171. 166. Последното посещение на северна Перея
 172. 167. Посещението на Филаделфия
 173. 168. Възкресяването на Лазар
 174. 169. Последната седмица от обучението в Пела
 175. 170. Царството небесно
 176. 171. На път за Йерусалим
 177. 172. Отиване в Йерусалим
 178. 173. Понеделник в Йерусалим
 179. 174. Вторник сутринта в храма
 180. 175. Последната проповед в храма
 181. 176. Във вторник вечерта на Елеонската планина
 182. 177. Сряда, ден за отдих
 183. 178. Последният ден в лагера
 184. 179. Тайната вечеря
 185. 180. Прощалната реч
 186. 181. Последни наставления и предупреждения
 187. 182. В Гетсимания
 188. 183. Предателство и арест
 189. 184. Съдебното заседания на Синедриона
 190. 185. Съдът на Пилат
 191. 186. Преди разпятието
 192. 187. Разпъването
 193. 188. В гробницата
 194. 189. Възкресението
 195. 190. Моронтийните явявания на Иисус
 196. 191. Явяванията пред апостолите и другите лидери
 197. 192. Явяванията в Галилея
 198. 193. Последните явявания и възнесението
 199. 194. Посвещаването на Духа на Истината
 200. 195. След Петдесетница
 201. 196. Вярата на Иисус

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Всички права запазени.