Съдържанието на книгата

   
   Red Jesus Text: On | Off    Paragraph Numbers: On | Off
Версия за печатВерсия за печат

Книгата Урантия

Съдържание на книгата

000. Предисловие

I. Божество и божественост
II. Бог
III. Първият източник и център
Седемте Абсолюта
Реалност
Концепцията за АЗ СЪМ
IV. Вселенска реалност
Раят
V. Личностни реалности
VI. Енергия и модел
VII. Висшето същество
VIII. Бог-Седмократният
IX. Бог-Пределният
X. Бог-Абсолютният
XI. Трите абсолюта
XII. Троиците
Забележка

ЧАСТ I
Централната и свръхвселените

001. Всеобщият Баща

1. Името на Отеца
2. Реалността на Бога
3. Бог е всеобщ дух
4. Тайнството на Бога
5. Личността на Всеобщия Отец
6. Личността във вселената
7. Духовната ценност на разбирането на личността

002. Природата на Бога

1. Безкрайността на Бога
2. Вечното съвършенство на Отеца
3. Правосъдието и праведността
4. Божието милосърдие
5. Любовта на Бога
6. Добродетелта на Бога
7. Божествената истина и красота

003. Атрибутите на Бога

1. Вездесъщността на Бога
2. Безкрайното могъщество на Бога
3. Всезнанието на Бога
4. Безкрайността на Бога
5. Върховната власт на Отеца
Неизбежностите
6. Първенството на Отеца
Благословията

004. Връзката между Бога и Вселената

1. Отношението на Отеца към Вселената
Провидението
2. Бог и природата
3. Неизменният характер на Бога
4. Осъзнаването на Бога
5. Погрешните представи за Бога

005. Връзката между Бога и индивида

1. Приближаването към Бога
2. Присъствието на Бога
3. Истинското поклонение
4. Бог в религията
5. Осъзнаването на Бога
6. Богът на личността

006. Вечният Син

1. Индивидуалността на Вечния Син
2. Същността на Вечния Син
3. Претворяването на любовта на Отеца
4. Атрибутите на Вечния Син
Всемогъщество вездесъщност и всеведение
5. Ограниченията на Вечния Син
6. Разумът на Духа
7. Личността на Вечния Син
8. Осъзнаването на Вечния Син

007. Връзката на Вечния Син с Вселената

1. Контурът на духовната гравитация
2. Ръководството на Вечния Син
3. Връзката на Вечния Син с индивида
4. Божествените планове за усъвършенстване
5. Духът на посвещението
Посвещенията на Вечния Син
Посвещенията на изначалния Михаил
6. Райските Божии Синове
7. Висшето разкриване на Отеца

008. Безкрайният Дух

1. Богът на Действието
2. Природата на Безкрайния Дух
3. Връзката на Духа с Отеца и Сина
4. Духът на Божественото Служене
Съзидателните Дъщери
5. Присъствието на Бога
6. Личността на Безкрайния Дух

009. Връзката между Безкрайния Дух и Вселената

1. Атрибутите на Третия Източник и Център
2. Вездесъщият Дух
3. Всеобщият Оператор
4. Абсолютният разум
5. Служенето на разума
6. Кръгът на гравитацията на разума
7. Вселенското отражение
8. Личностите на Безкрайния Дух
Функционалното семейство на Третия Източник и Център

010. Райската Троица

1. Саморазпространяването на Първия Източник и Център
2. Персонализацията на Божеството
3. Трите лица на Божеството
4. Троичното единство на Божеството
5. Функциите на Троицата
Отношение към Крайното, Абсонитното и Абсолютното
6. Неизменните синове на Троицата
Правосъдие, Доказателство, Присъда
7. Свръхуправлението на върховенството
8. Троицата отвъд пределите на Крайното
Граници на съдбата на смъртните

011. Вечният остров на Рая

1. Божествената обител
2. Природата на Вечния Остров
3. Горният Рай
4. Периферният Рай
5. Долният рай
6. Респирацията на пространството
Ненаситеното пространство
7. Пространствените функции на Рая
Промеждутъчното пространство
8. Гравитацията на Рая
Сила, енергия, вселенска енергия
9. Уникалността на Рая

012. Вселената на Вселените

1. Пространствените нива на Главната Вселена
2. Областта на Безусловния Абсолют
3. Всеобщата гравитация
4. Пространството и движението
5. Пространството и времето
6. Всеобщото свръхуправление
7. Частта и цялото
8. Материята, разумът и духът
9. Личностните реалности

013. Свещените сфери на Рая

1. Седемте свещени свята на Отеца
(1) Сферата на Божеството
(2) Сферата на Сина
(3) Сферата на Духа
(4) Сферата на Наместниците
(5) Сферата на Уединението
(6) Сферата на Серафимите
(7) Сферата на Духовното Извисяване
2. Взаимоотношенията между световете и Отеца
3. Свещените светове на Вечния Син
4. Световете на Безкрайния Дух
Изпълнителните светове на Седемте Главни Духа

014. Централната Божествена Вселена

1. Системата Рай-Хавона
Един ден в системата Рай-Хавона
Тъмните гравитационни тела
2. Строежът на Хавона
3. Световете на Хавона
4. Създанията на Централната Вселена
Местните на Хавона
5. Животът в Хавона
Еднообразие и приключения
6. Предназначението на Централната Вселена

015. Седемте свръхвселени

1. Пространственото ниво на свръхвселените
2. Структура на свръхвселените
3. Свръхвселената Орвонтон
4. Мъглявините – прародителки на вселените
5. Произходът на небесните тела
6. Сферите на пространството
7. Архитектурните сфери
Стандарт за времето в свръхвселената
8. Управлението и регулирането на енергията
9. Кръговете на свръхвселените
Кръговете на локалните вселени
10. Управителите на свръхвселените
11. Съвещателната асамблея
12. Върховните съдилища
13. Правителствата на секторите
14. Целите на седемте свръхвселени

016. Седемте Главни Духа

1. Връзката с Триединното Божество
2. Връзката с Безкрайния Дух
3. Индивидуалността и разнообразието на главните духове
4. Атрибути и функции на главните духове
5. Връзката със създанията
6. Космическият разум
Причинност, дълг, поклонение
7. Нравствеността, добродетелта и личността
8. Урантийската личност
9. Реалността на човешкото съзнание

017. Седемте групи Висши Духове

1. Седемте Висши Администратора
Синове, тринитизирани от създания
2. Маджестон – ръководителят на системата за отразяване
3. Отразяващите Духове
4. Спомагателни Образи на Отразяващите Духове
5. Седемте Духа на Кръговете
6. Съзидателни Духове на Локалните Вселени
7. Спомагателните Духове на Разума
8. Функции на Върховните Духове

018. Висшите Троични Личности

1. Тринитизираните Тайнства на Върховността.
2. Извечно Вечните.
3. Извечно Древните.
4. Извечно Съвършените.
5. Съвременниците на Вечността.
6. Извечно Единните.
7. Извечно Верните.

019. Еднородните Същества с Троичен произход

1. Троичните Синове-Учители
2. Възпитателите по Мъдрост
3. Божествените Съветници
4. Всеобщите Цензори
Неизменните Синове на Троицата
5. Свещените Троични Духове
6. Местните жители на Хавона
7. Жителите на Рая

020. Райските Божии Синове

1. Низходящите Божии Синове
2. Синовете-Арбитри
3. Съдебната дейност
4. Арбитражните мисии
5. Посвещаването на Райските Божии Синове
6. Посвещенията в образа на смъртни
7. Троичните Синове-Учители
8. Служенето на Дейналовците в локалните вселени
9. Планетарното служене на Дейналовците
10. Обединеното служене на Райските Синове

021. Райските Синове-Създатели

Изначалният Михаил
1. Произходът и природата на Синовете-Създатели
2. Създателите на локалните вселени
3. Пълновластието в локалната вселена
4. Посвещенията на Михаиловците
5. Връзката на Синовете-Владетели с Вселената
6. Предназначението на владетелите Михаиловци

022. Тринитизираните Божии Синове

1. Синовете, обхванати от Троицата
Тринитизирани Синове на Постижението
Подбрани Тринитизирани Синове
Тринитизирани Синове на Съвършенството
2. Могъщите Посланици
3. Снабдените с Върховни Пълномощия
4. Нямащите Име и Номер
5. Тринитизираните Опекуни
6. Тринитизираните Посланици
7. Методите за тринитизация
Синове, тринитизирани от възходящи създания
Синове, тринитизирани от създания от системата Рай-Хавона
Тринитизирани Синове на Съдбата
8. Синовете, тринитизирани от създания
9. Небесните Пазители
10. Помощниците на Върховните Синове

023. Единичните Посланици

1. Природата и произходът на Единичните Посланици
2. Назначенията на Единичните Посланици
3. Служенето на Единичните Посланици във времето и пространството
Серафически и други скорости
4. Особеното служене на Единичните Посланици
Тринитизирани синове на съдбата

024. Върховните Личности на Безкрайния Дух

1. Надзирателите на Вселенските Кръгове
2. Регистраторите на Волеви Създания
3. Лични Помощници на Безкрайния Дух
4. Спомагателните Инспектори
5. Пълномощните Стражи
6. Придружителите на Смъртните Кандидати
Грандфанда, първото еволюционно същество, достигнало Хавона
7. Произходът на Придружителите на Смъртните Кандидати

025. Пространствените Войнства на Посланиците

1. Хавонските Подчинени
2. Всеобщите Миротворци
3. Широкомащабното служене на миротворците
4. Юридическите Съветници
5. Пазителите на Райските Архиви
6. Небесните Архивариуси
7. Моронтийните Спътници
8. Райските Спътници

026. Попечителски духове на централната вселена

1. Попечителските духове
Попечителските духове на централната вселена
Попечителските духове на свръхвселените
Попечителските духове на локалните вселени
2. Могъщите Свръхнафими
3. Третичните Свръхнафими
(1) Съгласуващи
(2) Главни архивариуси
(3) Оператори на свръзки
(4) Посланици
(5) Координатори на събирането на информация
(6) Транспортни личности
(7) Резервни корпуси
4. Вторичните Свръхнафими
Пристигането на възходящите създания в Хавона
5. Помощниците на странстващите
6. Придружителите до Върховността
7. Придружителите до Троицата
8. Придружителите до Сина
Пристигането на възходящите създания в Хавона
9. Придружителите до Отеца
10. Съветниците и Консултантите
Назначения на неуспелите кандидати
11. Спътниците на Покоя
Синове тринитизирани от създания

027. Служене на Първичните свръхнафими

1. Успокоителите
Природа на покоя
2. Ръководителите на назначенията
3. Тълкувателите на етиката
4. Възпитателите
5. Пазителите на знанията
6. Преподавателите по философия
7. Възпитателите по поклонение

028. Попечителски духове на свръхвселените

1. Тертиафимите
2. Омниафимите
3. Секонафимите
4. Първичните Секонафими
(1) Гласът на Съвместния Извършител
(2) Гласът на Седемте Главни Духа
(3) Гласът на Синовете-Създатели
(4) Гласът на ангелското войнство
(5) Оператори по транслациите
(6) Транспортни личности
(7) Резервен корпус
5. Вторичните Секонафими
(1) Гласът на Мъдростта
(2) Душата на Философията
(3) Съюзът на Душите
(4) Сърцето на Съвета
(5) Радостта на Битието
(6) Радостта от Служенето
(7) Определителят на Духове
6. Третичните Секонафими
(1) Значението на Произхода
(2) Паметта за Милосърдието
(3) Същност на Времето
(4) Важност на Доверието
(5) Святост на Служенето
(6) и (7) Тайната на Величието и Душата на Добродетелта
7. Служенето на Секонафимите

029. Управляващите Вселенската Енергия

1. Седемте Върховни Управляващи Енергиите
2. Върховните Енергийни Центрове
(1) Върховни Управляващи Центрове
(2) Хавонски Центрове
(3) Центрове на свръхвселените
(4) Центрове на локалните вселени
(5) Центрове на съзвездията
(6) Центрове на системите
(7) Некласифицирани Центрове
3. Сферата на дейност на Енергийните центрове
4. Главните Физически Регулатори
(1) Спомагателни Управляващи Енергията
(2) Механични Регулатори
(3) Преобразуватели на Енергията
(4) Предаватели на Енергията
(5) Първични Обединители
(6) Вторични Разединители
(7) Баромери
(8) Хрономери
5. Главните Организатори на Силата
Първично Възникнали Главни Организатори на Силата
Вторични Трансцендентални Главни Организатори на Силата

030. Личности в Голямата Вселена

1. Райската класификация на живите същества
I. Същества с триединен произход
II. Същества с двойствен произход
III. Същества с единичен произход
IV. Възникнали трансцендентални същества
V. Фрагментирани божествени същности
VI. Свръхличностни същества
VII. Некласифицирани и неразкрити категории
2. Уверският регистър на личностите
I. Райски божества
II. Върховни духове
III. Същества с троичен произход
IV. Божии синове
V. Личности на Безкрайния Дух
VI. Управляващи вселенската енергия
VII. Корпус на постоянното гражданство
Смесени групи личности
3. Доброволческите колонии
(1) Изследователите на звездите
(2) Небесните занаятчии
(3) Управляващите Реверсията
(4) Преподавателите в Подготвителни Училища
(5) Различните Резервни Корпуси
(6) Стажантите
(7) Възходящите странстващи
4. Възвисяващите се смъртни
(1) Планетарни Смъртни
(2) Запазили Живота на Спящи Създания
(3) Студенти от Обителските Светове
(4) Моронтийни Прогресиращи
(5) Подопечни на Свръхвселените
(6) Хавонски Странстващи
(7) Пристигащи в Рая

031. Корпусът на Завършилите

1. Обитателите на Хавона
2. Гравитационните Посланици
3. Прославените Смъртни
4. Допуснатите Серафими
5. Прославените Материални Синове
6. Прославените Промеждутъчни Създания
7. Апостолите на Светлината
8. Трансценденталите
9. Архитектите на Мирозданието
10. Пътешествие в областта на Пределния

ЧАСТ II
Локалната вселена

032. Еволюцията на локалните вселени

1. Физическата поява на вселените
2. Организацията на вселената
3. Идеята за еволюция
4. Връзката на Бога с локалната вселена
5. Извечният и божествен замисъл

033. Администрация на локалната вселена

1. Михаил Небадонски
2. Властелинът на Небадон
3. Синът и Духът на вселената
4. Гавраил – Главният Администратор
5. Троичните посланици
6. Общото управление
Стандартното време в локалната вселена
7. Съдилищата на Небадон
8. Законодателните и изпълнителните функции

034. Майчинският Дух на локалната вселена

1. Персонализацията на Съзидателния Дух
2. Природата на Божествената Попечителка
3. Синът и Духът във времето и пространството
4. Кръговете на локалната вселена
5. Служенето на Духа
6. Духът в човека
Двойствената природа на човека
7. Духът и плътта
Това е пътят

035. Божиите Синове на локалната вселена

1. Бащата-Мелхиседек
2. Синовете­Мелхиседек
3. Световете на Мелхиседек
4. Специалната дейност на Мелхиседек
Появата на Мелхиседек в плът
5. Синовете­Ворондадек
6. Бащите на съзвездия
7. Световете на Ворондадек
8. Синовете­Ланонандек
Първични Ланонандек
Вторични Ланонандек
Третични Ланонандек
9. Управителите-Ланонандек
10. Световете на Ланонандек

036. Носителите на Живот

1. Произходът и природата на Носителите на Живот
2. Световете на Носителите на Живота
3. Трансплантирането на живот
4. Мелхиседек – Носителите на Живот
Мидсонитите
Салвингтонските Светове на Завършилите
5. Седемте спомагателни духове на разума
(1) Духът на интуицията
(2) Духът на разбирането
(3) Духът на куража
(4) Духът на знанието
(5) Духът на съвета
(6) Духът на поклонението
(7) Духът на мъдростта
6. Живите сили

037. Личности на локалната вселена

1. Вселенските Помощници
2. Ярките Вечерни Звезди
Създадените Вечерни Звезди
Възходящите Вечерни Звезди
Световете на Вечерните Звезди
3. Архангелите
Световете на архангелите
4. Височайшите Помощници
5. Върховните Упълномощени
Упълномощените по расовите въпроси
Небадонския Корпус на Съвършенството
Световете на слелите се с Духа смъртни
6. Небесните Наблюдатели
Образователната система на Небадон
7. Учителите на Обителските Светове
8. Върховните духовни категории
Единичните Посланици
Надзирател на Вселенските Кръгове е Андовонтия
Регистратор на Волеви Създания, Салсатия
Спомагателния Инспектор
Пълномощни Стражи
Всеобщите Миротворци
Юридически Съветници
Небесни Архивариуси
Моронтийни Спътници
9. постоянните жители на локалната вселена
(1) Сузати
(2) Унивитати
(3) Материални Синове
(4) Промеждутъчни създания
Абандонтери
10. Другите групи на локалната вселена
Спиронги
Спорнаги
Доброволчески колонии

038. Попечителски духове на локалната вселена

1. Произходът на Серафимите
2. Природата на Ангелите
3. Неразкритите Ангели
4. Серафическите светове
5. Подготовката на Серафимите
6. Серафическата организация
7. Херувимите и Сановимите
8. Еволюцията на Херувимите и Сановимите
(1) Кандидати за Възход
(2) Промеждутъчни Херувими
(3) Моронтийни Херувими
9. Промеждутъчните Създания
(1) Първични промеждутъчни създания
(2) Вторични промеждутъчни създания

039. Серафическите войнства

1. Върховните Серафими
(1) Попечители на Синовете и Духовете
Посвещенчески персонал
(2) Съдебни Съветници
(3) Вселенски консултанти
(4) Съветници по обучението
(5) Ръководители на мисии
(6) Регистратори
(7) Свободни попечители
2. Висшестоящите Серафими
(1) Информационен корпус
(2) Гласът на Милосърдието
(3) Духовни координатори
(4) Младши учители
(5) Транспортиращи
Серафическите транспортиращи
(6) Регистратори
Операторите на връзки
(7) Резерви
3. Старшите Серафими
(1) Старши помощници
(2) Правни прогнозисти
(3) Социални организатори
(4) Възпитатели по етика
(5) Транспортиращи
(6) Регистратори
(7) Резерви
4. Управляващите Серафими
(1) Административни помощници
(2) Съветници на правосъдието
(3) Тълкуватели на космическо гражданство
(4) Възпитатели по морал
(5) Транспортиращи
(6) Регистратори
(7) Резерви
5. Планетарните помощници
(1) Гласове на Градината
(2) Духове на братството
(3) Души на съгласието
(4) Духове на доверието
(5) Транспортиращи
Отпътуването на серафическия транспорт
(6) Регистратори
(7) Резерви
6. Преходните попечители
7. Серафимите на бъдещето
8. Предназначението на Серафимите
9. Серафическият корпус на завършилите

040. Възходящи Божии Синове

1. Еволюционните Серафими
2. Възходящите Материални Синове
3. Преобразуваните Промеждутъчни Създания
4. Личностните Настройчици
5. Смъртните на времето и пространството
Смъртни на преходното или емпирично пребиваване на Настройчиците
Смъртни, несливащи се с Настройчиците
Смъртни, притежаващи потенциал за сливане с Настройчиците
Неномерираните групи
6. Вероизповедните Божии Синове
7. Смъртните, слели се с Отеца
8. Смъртните, слели се със Сина
9. Смъртните, слели се с Духа
Механизъм за съхраняване на човешката памет
10. Съдбата на възходящите създания

041. Физически аспекти на локалната вселена

1. Енергийните центрове на Небадон
2. Физическите контрольори на Сатания
3. Нашите звездни партньори
4. Плътността на Слънцето
5. Слънчевата радиация
6. Калцият – космически пътешественик
7. Източниците на слънчева енергия
8. Енергийните реакции на Слънцето
9. Стабилността на Слънцето
10. Произходът на обитаемите светове

042. Енергия – разум и материя

1. Райските сили и енергии
2. Всеобщите недуховни енергийни системи
(1) Пространствен потенциал
(2) Изначална сила
(3) Възникващи енергии
а. Силова енергия
б. Гравитационна енергия
(4) Вселенска енергия
(5) Енергия на Хавона
(6) Трансцендентална енергия
(7) Монота
3. Класификация на материята
4. Превръщането на енергията и материята
5. Проявленията на вълновата енергия
6. Ултиматоните, електроните и атомите
7. Атомната материя
8. Атомната кохезия
9. Натурфилософията
10. Всеобщите недуховни енергийни системи (Системите на материалния разум)
(1) Типове разум, предшестващи спомагателния дух
(2) Спомагателните духове на разума
(3) Типове развиващ се моронтиен разум
Космическият разум
11. Вселенските механизми
12. Структурата и формата – господство на разума

043. Съзвездията

1. Столичната сфера на Съзвездието
2. Правителството на Съзвездието
3. Всевишните на Норлатиадек
4. Планинският събор – Извечно Верният
5. Бащите на Едемия от времето на бунта на Луцифер
6. Божиите градини
7. Унивитатите
8. Образователните светове на Едемия
9. Гражданството на Едемия

044. Небесните творци

1. Небесните музиканти
2. Свещените пресъздаващи
3. Божествените строители
4. Регистраторите на мисли
5. Енергийните оператори
6. Художниците и декораторите
7. Хармонизаторите
8. Стремежите на смъртните и моронтийните постижения

045. Администрацията на локалната система

1. Световете на преходна култура
(1) Светът на завършилите
(2) Светът на моронтия
(3) Светът на ангелите
(4) Светът на свръхангелите
(5) Светът на Синовете
(6) Светът на Духа
(7) Светът на Отеца
2. Властелинът на системата
3. Правителството на системата
4. Съветът на Двадесет и Четиримата
5. Материалните Синове
6. Адамическата подготовка на възходящите създания
Родителски опит
Изпитателен приют на Сатания
7. Училищата на Мелхиседек

046. Столица на локалната система

1. Физически аспекти на Йерусем
2. Физически черти на Йерусем
3. Транслационната служба на Йерусем
4. Жилища и административни зони
5. Йерусемските кръгове
(1) Кръговете на Божиите Синове
(2) Кръговете на ангелите
(3) Кръговете на Вселенските Помощници
(4) Кръговете на Главните Физически Регулатори
(5) Кръговете на получилите назначения възходящи смъртни
(6) Кръговете на доброволческите колонии
(7) Кръговете на Корпуса за Завършили
6. Квадрати: Административно-управленчески зони
7. Правоъгълници: Спорнаги
8. Йерусемските триъгълници

047. Седемте Обителски Свята

1. Светът на Завършилите
Необходим родителски опит
2. Изпитателният приют
3. Първият Обителски Свят
Моронтийните Спътници
4. Вторият Обителски Свят
5. Третият Обителски Свят
6. Четвъртият Обителски Свят
7. Петият Обителски Свят
8. Шестият Обителски Свят
Сливането с Настройчика
9. Седмият Обителски Свят
10. Гражданство в Йерусем

048. Моронтийният живот

1. Моронтийните материали
2. Управляващите моронтийната енергия
(1) Регулатори на кръгове
(2) Координатори на системи
(3) Планетарни опекуни
(4) Универсални регулатори
(5) Стабилизатори на връзки
(6) Селективни групиращи
(7) Спомагателни регистратори
3. Моронтийните спътници
(1) Хранителите на странстващите
(2) Спътниците, посрещащи странстващите и свободните компаньони
(3) Приемащи небесните посетители
(4) Координатори и управляващи връзката
(5) Устни и писмени преводачи
(6) Ръководители на екскурзии и реверсия
(7) Пазители на региони и постройки
4. Управляващите реверсията
Свръхчовешки хумор
Човешки хумор
5. Учителите в Обителските Светове
6. Серафимите на моронтийните светове – преходните попечители
(1) Серафически проповедници
Оригиналът на двадесет и трети псалм
(2) Расови тълкуватели
(3) Плановици на разума
(4) Моронтийни съветници
Стереоскопичният ефект на мотата
(5) Техници
(6) Учители-регистратори
Истина и факт
(7) Попечителски резерви
Успех, неуспех и его
7. Моронтийните мота
8. Моронтийните прогресори

049. Населените светове

1. Планетарният живот
2. Планетарните физически типове
(1) Атмосферни типове
(2) Елементални типове
(3) Гравитационни типове
(4) Температурни типове
(5) Електрически типове
(6) Консумиращи енергия типове
(7) Ненаименовани типове
3. Световете на недишащите
4. Еволюционните волеви създания
5. Планетарните групи смъртни
(1) Приспособяване към планетната среда
Експериментални светове инспектирани от Табамантия
(2) Типове мозък
(3) Типове възприемане на духа
(4) Епохи на планетните смъртни
(5) Родствени типове създания
(6) Сливане с Настройчика
(7) Способност за освобождаване от земния живот
6. Освобождаване от земен живот
(1) Периодически или групов начин за продължаване на живота
(2) Индивидуални начини за възход
(3) Възход, обусловен от изпитателните приюти
(4) Вторични модифицирани типове възход
(5) Първичен модифициран тип възход

050. Планетарните Принцове

1. Мисията на Принцовете
2. Планетарната администрация
3. Телесният персонал на Принца
4. Планетарната столица и училищата
5. Прогресиращата Цивилизация
6. Планетарната култура
7. Наградата за изолацията
Агондонтери
Табамантия - агондонтер

051. Планетарните Адамовци

1. Произход и природа на Материалните Божии Синове
2. Пренос на Планетарните Адамовци
3. Адамическите мисии
4. Шестте еволюционни раси
5. Расово смесване – Посвещаване на Адамическата кръв
6. Едемическият режим
7. Обединено управление

052. Планетарните епохи на смъртните

1. Първобитният човек
2. Човекът в епохата след пристигането на Планетарен Принц
3. Човекът в епохата след пристигането на Адам
4. Човекът в епохата след пристигането на Син-Арбитър
5. Човекът в епохата след пристигането на Посвещенчески Син
6. Урантия в епохата след идването на Посвещенчески Син
7. Човекът в епохата след пристигането на Син-Учител

053. Бунтът на Луцифер

1. Водачите на бунта
2. Причините за бунта
3. Манифестът на Луцифер
4. Обявяване на бунта
5. Характер на конфликта
6. Преданият командир на Серафимите
7. История на бунта
8. Човешкият Син на Урантия
9. Настоящото състояние на бунта

054. Проблеми вследствие бунта на луцифер

1. Истинската и лъжливата свобода
2. Похищаването на свободата
3. Отсрочване на правосъдието
4. Милосърдната отсрочка
5. Мъдростта на отсрочката
Дванадесет причини
6. Триумфът на любовта

055. Сферите на светлината и живота

1. Моронтийният храм
2. Смъртта и преобразуването
3. Златният век
4. Реорганизацията на управлението
Седемте етапа от развитието на една планета
Освобождаване на промеждутъчните създания
Освобождаването на Адам и Ева от планетарните им задължения
5. Върхът на материалното развитие
6. Смъртният индивид
7. Първият, или планетарен, етап
8. Вторият етап, или етапът Система
9. Третият етап, или етапът Съзвездие
10. Четвъртият етап, или етапът локална вселена
11. Етапите малък и голям сектор
12. Седмият етап, или етапът Свръхвселена
Безусловните Наблюдатели на Върховния

056. Всеобщото единство

1. Физическата координация
2. Интелектуалното единство
3. Духовното обединение
4. Личностното обединение
5. Единството на божествата
6. Обединението на Еволюционното Божество
7. Всеобщите последствия от еволюцията
8. Върховният обединител
9. Всеобщото абсолютно единство
10. Истината, красотата и добродетелта

ЧАСТ III
Историята на Урантия

057. Произход на Урантия

1. Мъглявината Андроновер
2. Първичният мъглявинен стадий
3. Вторичният мъглявинен стадий
4. Третичният и Четвъртичният стадий
Произход на слънцето
5. Произход на Монматия - слънчевата система на Урантия
Ретроградно движение
6. Стадият на слънчевата система
Ерата на формиране на планетите
Приливното триене
Приливно-гравитационен взрив
7. Ерата на метеоритите
Епохата на вулканите
Първичната планетарна атмосфера
8. Стабилизацията на кората
Епохата на земетресенията
Световният океан и първият континент

058. Установяване живота на Урантия

1. Предпоставки за физически живот
2. Атмосферата на Урантия
3. Пространственото обкръжение
4. Ерата на зараждане на живота
5. Континенталният дрейф
6. Преходният период
7. Геоложката летопис

059. Ерата на морския живот на Урантия

1. Ранният морски живот в плитководните морета
Епохата на трилобитите
2. Първият етап на на континенталните наводнения
Епохата на безгръбначните животни
3. Вторият етап на големите наводнения
Периодът на коралите
Епохата на брахиоподите
4. Стадият на голям подем на сушата
Периодът на вегетативния наземен живот
Епохата на рибите
5. Стадият на наместване на кората
Каменовъгленият период на папратовидните гори
Епохата на жабите
6. Стадият на преходния климат
Периодът на семенните растения
Епохата на биологичните трусове

060. Урантия в ерата на ранния наземен живот

1. Епохата на ранните влечуги
2. Епохата на късните влечуги
3. Кредният период
Периодът на цветоносните растения
Епохата на птиците
4. Краят на кредния период

061. Ерата на млекопитаещите на Урантия

1. Стадият на новата континентална суша
Епохата на ранните млекопитаещи
2. Стадият на нови наводнения
Епохата на по-развитите млекопитаещи
3. Стадият на формиране на съвременните планини
Епохата на слона и коня
4. Стадият на новото издигане на континентите
Последната голяма миграция на млекопитаещите
5. Първият ледников период
6. Първобитният човек в ледниковия период
7. Продължението на ледниковия период

062. Ранните видове първобитен човек

1. Ранните лемури
2. Ранните млекопитаещи
3. Промеждутъчните млекопитаещи
Произход на човекоподобните маймуни
4. Приматите
5. Първите човешки същества
6. Еволюцията на човешкия разум
7. Признаването като обитаем свят

063. Първото човешко семейство

1. Андон и Фонта
2. Бягството на близнаците
3. Семейството на Андон
4. Андоническите кланове
5. Разпръскване на Андонитите
6. Онагар – първият проповедник
7. Продължаването на живота на Андон и Фонта

064. Еволюционните цветни раси

1. Коренните Андонити
2. Фоксхолските племена
3. Бадонанските племена
4. Неандерталските раси
5. Произход на цветните раси
6. Шестте Сангикски раси на Урантия
(1) Червеният човек
(2) Оранжевият човек
(3) Жълтият човек
(4) Зеленият човек
(5) Синият човек
(6) Индиговата раса
Причини а съществуване на шестте цветни раси
7. Разпръскване на цветните раси

065. Свръхуправление на еволюцията

1. Функции на Носителите на живота
(1) Материалното електрохимическо ниво
(2) Обикновената средна фаза на квазиморонтийното съществуване
(3) По-високото, полудуховно ниво
2. Еволюционната панорама
3. Съдействието на еволюцията
4. Урантийската епопея
5. Превратностите в еволюцията на живите същества
6. Еволюционните методи на живот
7. Еволюционните нива на разума
Механичният неподлежащ на обучение разум
Немеханичният емпиричен разум
8. Еволюцията във времето и пространството

066. Планетарният Принц на Урантия

1. Принц Калигастия
2. Персоналът на Принца
3. Далматия – Градът на Принца
4. Ранният период на дейността на стоте
5. Организацията на стоте
(1) Съвет по въпросите на храненето и материалното благополучие
(2) Комисията по въпросите на опитомяването и използването на животните
(3) Съветници по въпросите на покоряването на хищните животни
(4) Групата за разпространяване и натрупване на знания
(5) Комисия по въпросите на занаятите и търговията
(6) Колегия на богооткровената религия
(7) Попечители на здравето и живота
(8) Планетарен съвет по въпросите на изкуството и науката
(9) Управление по въпросите на развитието на племенните отношения
(10) Върховен съд по въпросите на племенната координация и междурасовото сътрудничество
6. Управлението на Принца
7. Животът в Далматия
8. Нещастията, донесени от Калигастия

067. Планетарният бунт

1. Предателството на Калигастия
2. Началото на бунта
3. Седемте решаващи години
4. Стотицата на Калигастия след бунта
5. Преките последици от бунта
6. Ван — непоколебимият
7. Далечните последици от греха
8. Човешкият герой от бунта

068. Началото на цивилизацията

1. Предпазна социализация
2. Факторите за социално развитие
3. Социализиращото въздействие на страха пред духовете
4. Еволюцията на нравите
5. Методите за използване на земята като средство за съществуване
(1). Стадият на събирането
(2). Стадият на ловуване
(3). Стадият на чергарското скотовъдство
(4). Стадият на земеделието
6. Еволюцията на културата
Осигуреността на хората със земя

069. Първобитните човешки институции

1. Основните човешки институции
(1) Институциите по самоосигуряване
(2) Институциите за запазване на вида
(3) Институциите за самонаслаждение
2. Зараждането на промишленото производство
3. Разделението на труда
4. Възникването на търговията
5. Раждането на капитала
6. Значението на огъня за цивилизацията
7. Използване на животните
8. Владеенето на роби като фактор на цивилизацията
9. Частната собственост

070. Еволюция на управлението при хората

1. Възникването на войните
2. Социалното значение на войната
Съвременният индустриализъм срещу милитаризма
3. Първите човешки обединения
4. Клановете и племената
5. Зараждането на управлението
6. Монархическото управление
7. Първобитните клубове и тайните общества
8. Обществените класи
9. Правата на човека
10. Еволюцията на правосъдието
11. Законите и съдилищата
12. Разпределянето на гражданската власт

071. Развитие на държавата

1. Зачеването на държавата
2. Еволюцията на представителното управление
3. Идеалите на държавата
4. Развитие на цивилизацията
5. Еволюция на конкуренцията
6. Печалбата като мотив
7. Образованието
8. Характерът на държавността

072. Управлението на една съседна планета

1. Континенталната нация
2. Политическо устройство
3. Семеен живот
4. Системата за просвещение
5. Организация на промишлеността
6. Пенсионно осигуряване
7. Облагане с данъци
8. Специалните колежи
9. Система за всеобщо избирателно право
10. Борба с престъпността
11. Военна подготовка
12. Останалите нации

073. Едемската градина

Инспекцията на Табамантия
1. Нодитите и Амадонитите
2. Планирането на градината
3. Местоположението на градината
4. Създаването на градината
5. Градинската обител
6. Дървото на живота
7. Съдбата на Едем

074. Адам и Ева

1. Адам и Ева в Йерусем
2. Пристигането на Адам и Ева
3. Адам и Ева се запознават с планетата
4. Първи вълнения
5. Управлението на Адам
6. Семейният живот на Адам и Ева
7. Животът в градината
8. Легендата за сътворението на света

075. Простъпката на Адам и Ева

1. Проблемът на Урантия
2. Заговорът на Калигастия
3. Изкушаването на Ева
4. Осъзнаването на простъпката
5. Последиците от простъпката
6. Адам и Ева напускат градината
7. Понижаването на статута на Адам и Ева
8. Така наричаното грехопадение на човека

076. Втората градина

1. Едемитите пристигат в Месопотамия
2. Каин и Авел
3. Животът в Месопотамия
Сититското духовенство
4. Виолетовата раса
5. Смъртта на Адам и Ева
Посланието на Михаил
6. Продължаването на живота на Адам и Ева

077. Промеждутъчните създания

1. Първични промеждутъчни създания
2. Нодитската раса
3. Вавилонската кула
4. Центровете на цивилизацията на нодитите
5. Адамсон и Ратта
6. Вторичните промеждутъчни създания
7. Метежните промеждутъчни създания
8. Обединяване на промеждутъчните създания
9. Постоянните жители на Урантия

078. Виолетовата раса след епохата на Адам

1. Разпределянето на расите и културите
2. Адамитите във втората градина
3. Първите миграции на адамитите
4. Андитите
5. Миграцията на андитите
6. Последните преселения на андитите
7. Наводненията в Месопотамия
Повествуванието за Ной
8. Шумерите – последните от андитите

079. Разпространение на андитите на изток

1. Андитите на Туркестан
2. Покоряването на Индия от андитите
3. Дравидийска Индия
4. Нахлуването на арийците в Индия
5. Червената и жълтата раси
6. Началото на китайската цивилизация
7. Андитите влизат в Китай
8. По-нататъшното развитие на китайската цивилизация

080. Разпространение на андитите на запад

1. Адамитите навлизат в Европа
2. Климатични и геоложки изменения
Потопяването на Средиземноморския басей
3. Кроманьоидният син човек
4. Нахлуване на андитите в Европа
5. Покоряването на северна Европа от андитите
6. Андитите край бреговете на Нил
7. Андитите от островите в средиземноморието
8. Дунавските андонити
9. Трите бели раси

081. Развиване на съвременна цивилизация

1. Люлката на цивилизацията
2. Средствата на цивилизацията
(1) Укротяването на огъня
(2) Опитомяването на животни
(3) Поробването на пленници
(4) Частната собственост
3. Градове, производство и търговия
4. Смесените раси
(1) Европеиден тип
(2) Монголоиден тип
(3) Негроиден тип
5. Културното общество
Сила и правота
6. Запазване на цивилизацията
(1) Природните условия
(2) Средствата за производство
(3) Научните знания
(4) Човешките ресурси
(5) Ефективността на материалните ресурси
(6) Ефективността на езика
(7) Ефективността на механичните устройства
(8) Характерът на просветителите
(9) Човешките идеали
(10) Координацията на специалистите
(11) Методите за трудоустрояване
(12) Желанието да се сътрудничи
(13) Ефективното и мъдро ръководство
(14) Социалните промени
(15) Предотвратяването на краха в преходния период

082. Еволюция на брака

1. Брачният инстинкт
2. Ограничителните табу
3. Ранните брачни структури
4. Бракът в епохата на отношението към собствеността
5. Ендогамията и екзогамията
6. Расовите смесвания

083. Институцията на брака

1. Бракът като обществена институция
2. Ухажването и годежът
3. Откупуването и зестрата
4. Сватбената церемония
5. Многобрачието
6. Истинската моногамия – бракът по двойки
7. Разтрогването на брачния съюз
8. Идеализирането на брака

084. Бракът и семейният живот

1. Първобитните връзки по двойки
2. Ранният матриархат
3. Семейството в епохата на патриархата
4. Положението на жената в древното общество
5. Жената в условията на еволюиращите нрави
6. партньорството между мъжете и жените
7. Идеалът за семеен живот
8. Опасността от самонаслаждението

085. Източниците на поклонение

1. Поклонението пред камъните и хълмовете
2. Поклонението пред растенията и дърветата
3. Поклонението пред животните
4. Поклонението пред стихиите
5. Поклонението пред небесните тела
6. Поклонението пред човека
7. Спомагателните духове на поклонението и мъдростта

086. Ранната еволюция на религията

1. Случайност: сполука и несполука
2. Персонификацията на случайността
3. Смъртта – необяснимото
4. Представата за продължаването на живота след смъртта
5. Представата за призрака-душа
6. Средата на призраците-духове
7. Функцията на примитивната религия

087. Култовете към духове

1. Страхът от духове
2. Умиротворяването на духовете
3. Поклонението пред предците
4. Добрите и злите духове
5. Еволюцията на култа към духове
6. Принудата и заклинанието
7. Природата на култа

088. Фетиши, талисмани и магия

1. Вяра във фетишите
2. Еволюция на фетиша
Изображения и идоли
„Свещени книги”
3. Тотемизъм
4. Магия
5. Магически талисмани
6. Магически ритуали

089. Грях, жертвоприношение и изкупление

1. Табу
2. Концепцията за греха
3. Самоотречението и унижението
Култът към въздържание
4. Произход на жертвоприношенията
5. Жертвоприношение и канибализъм
6. Еволюцията на жертвоприношенията на хора
7. Преобразуването на жертвоприношенията на хора
Храмовата проституция
8. Изкуплението на заветите
9. Жертвоприношенията и причастията
10. Опрощаването на греха

090. Шаманство – знахари и жреци

1. Първите шамани – знахарите
2. Ритуалите на шаманите
3. Теорията за болестта и смъртта в шаманството
4. Медицината при шаманите
5. Жреците и ритуалите

091. Еволюция на молитвата

1. Примитивната молитва
2. Еволюцията на молитвата
Молитвата и магията
3. Молитвата и второто “аз”
4. Етичната молитва
5. Социалните последствия на молитвата
6. Компетенцията на молитвата
7. Мистицизъм, екстаз и вдъхновение
8. Моленето като личен опит
9. Условия за ефективност на молитвата

092. По-нататъшната еволюция на религията

1. Еволюционната природа на религията
2. Религията и нравите
3. Природата на еволюционната религия
4. Дарът на откровението
(1) Ученията на Даламатия
(2) Ученията на Едем
(3) Мелхиседек Салимски
(4) Иисус от Назарет
(5) Урантийските документи
5. Великите религиозни вождове
6. Съставните религии
Единадесет живи религии
7. По-нататъшната еволюция на религията

093. Макивента Мелхиседек

1. Инкарнацията на Макивента
2. Салимският мъдрец
3. Ученията на Мелхиседек
4. Религията на Салим
Вярата
Седемте заповеди
5. Избирането на Авраам
6. Заветът на Мелхиседек с Авраам
7. Мисионерите на Мелхиседек
8. Заминаването на Мелхиседек
9. След заминаването на Мелхиседек
10. Сегашният статут на Макивента Мелхиседек

094. Ученията на Мелхиседек на изток

1. Салимските учения във ведическа Индия
Риг-Веда
2. Брахманизмът
Доктрината за реинкарнацията
3. Брахманската философия
4. Индуистката религия
5. Борбата за истината в Китай
6. Лао-Дзъ и Конфуций
7. Гаутама Сидхартха
8. Будистката вяра
Евангелието на Гаутама
Моралните заповеди
9. Разпространяването на будизма
10. Религията в Тибет
11. Философията на будизма
12. Концепцията за Бога в будизма

095. Ученията на Мелхиседек в Левант

1. Салимската религия в Месопотамия
2. Религията на древен Египет
3. Еволюцията на морала
4. Учението на Аменемоп
5. Необикновеният Ехнатон
6. Салимските учения в Иран
7. Салимските учения в Арабия

096. Яхве – Бог на евреите

1. Представата за божеството при семитите
2. Семитските народи
3. Несравнимият Мойсей
4. Провъзгласяването на Яхве
5. Ученията на Мойсей
Материалистично провидение
6. Представата за Бога след смъртта на Мойсей
7. Псалмите и книгата на Йов

097. Развитие на представите за Бога сред древните евреи

1. Самуил – първият от древноеврейските пророци
2. Илия и Елисей
3. Яхве и Ваал
4. Амос и Осия
5. Първият Исая
Михей и Авдий
6. безстрашният Еремия
7. Вторият Исая
8. Свещената и светска история
9. Древноеврейската история
Ефрем и Юда
Саул и Давид
Соломон и налогооблагането
Израил и Юдея
Унищожаване на северното царство на Израил
Крахът на Юдея
Под властта на Вавилон
10. Древноеврейската религия

098. Ученията на Мелхиседек на запад

1. Религията на Салим при гърците
2. Гръцката философска мисъл
3. Ученията на Мелхиседек в Рим
4. Мистерийните култове
Фригийският култ към Кибела и Атис
Египетският култ към Озирис и Изида
Иранският култ към Митра
5. Култът към Митра
6. Митраизмът и християнството
7. Християнската религия

099. Социалните проблеми на религията

1. Религията и преобразуването на обществото
2. Слабостта на институционалната религия
3. Религията и вярващият
4. Трудностите на преходния период
5. Социалните аспекти на религията
6. Институционалната религия
7. Приносът на религията

100. Религията в опита на човека

1. Религиозният растеж
2. Духовният растеж
3. Концепциите за висшата ценност
4. Проблемите на растежа
5. Обръщането и мистицизмът
6. Признаците на религиозния живот
7. Върхът на религиозния живот

101. Истинската природа на религията

1. Истинската религия
2. Действителността на религията
3. Свойствата на религията
Дванадесет илюстрации на религиозната вяра
4. Ограниченията на откровението
5. Религията, разширена с откровение
6. Растящият религиозен опит
Седем аспекта на спасението
7. Личната философия на религията
8. Вярата и вярването
9. Религията и моралът
10. Религията като освободител на човека

102. Основите на религиозната вяра

1. Религиозната убеденост
2. Религията и реалността
3. Знанието, мъдростта и проницателността
4. Фактът на опита
5. Върховността на целенасочения потенциал
6. Несъмнеността на религиозната вяра
7. Неизбежността на божественото
8. Доказателствата на религията

103. Действителността на религиозния опит

1. Философия на религията
2. Религията и индивида
3. Религията и човешкият род
4. Духовното общуване
5. Произходът на идеалите
6. Философската координация
7. Науката и религията
8. Философията и религията
9. Същността на религията

104. Развитие на концепцията за Троицата

1. Урантийските концепции за Троицата
2. Единството на Троицата и множествеността на Божеството
3. Троиците и триединствата
4. Седемте триединства
5. Тройствените съюзи

105. Божество и реалност

1. Философската концепция за “АЗ СЪМ”
2. “АЗ СЪМ” като триединно и седмократно
3. Седемте Абсолюта на Безкрайността
4. Единството, двойствеността и триединството
5. Разпространяване на крайната реалност
6. Последствия от крайната реалност
7. Възникването на трансценденталните същности

106. Вселенските нива на реалността

1. Първичната асоциация на крайните функционални същности
Бог-Седмократния
2. Вторична висша крайна интеграция
Висшето Същество
3. Трансценденталното третично обединяване на реалността
Пределната Троица
4. Пределната четвъртична интеграция
Пределното Божество
5. Петата степен – фазата на коабсолютно обединение
Абсолютната Троица
6. Шестата степен – фазата на абсолютната интеграция
Безкрайният космос
7. Окончателността на предназначението
8. Троицата на троиците
(1) Нивото на трите Троици
(2) Нивото на емпиричното Божество
(3) Нивото на АЗ СЪМ
9. Екзистенциалното безкрайно обединение

107. Произход и същност на Настройчиците на Съзнанието

1. Произходът на Настройчиците на Съзнанието
2. Класификацията на Настройчиците
3. Сферата на Божествата – родина на Настройчиците
4. Същността и присъствието на Настройчиците
5. Разумността на Настройчиците
6. Настройчиците като чисто духовни същности
7. Настройчиците и личността

108. Мисия и дейност на Настройчиците на Съзнанието

1. Избирането и назначаването
2. Предпоставките за вселяване на Настройчик
На Урантия
На другите светове
3. Организацията и управлението
Приносът на Табамантия
4. Връзката с другите духовни явления
5. Мисията на Настройчиците
6. Бог в човека

109. Връзка на Настройчиците с вселенските създания

1. Развитието на Настройчиците
2. Самодействащите Настройчици
3. Връзката на Настройчиците с типовете смъртни
4. Настройчиците и човешката личност
5. Материалните препятствия за вселяване на Настройчик
6. Съхраняването на истинските ценности
Личният Настройчик на Михаил
7. Предназначението на Личностните Настройчици
Вселичностни същества

110. Връзка на Настройчиците с индивидуалните смъртни

1. Вселяването в смъртния разум
2. Настройчиците и човешката воля
3. Сътрудничеството с Настройчика
4. Дейността на Настройчика в разума
5. Погрешните представи за ръководството на Настройчиците
6. Седемте психически кръга
7. Постигането на безсмъртие
Духовното послание на Настройчика към душата

111. Настройчикът и душата

1. Разумът като арена на избора
2. Същността на душата
3. Еволюиращата душа
4. Вътрешният живот
5. Посвещаването на избора
6. Парадоксът на човека
7. Проблемът с Настройчика
Духовното послание на Настройчика към душата

112. Запазване на личността

Четиринадесет аспекта на личността
1. Личността и реалността
2. Вътрешното “аз”
3. Феноменът на смъртта
4. Настройчиците след смъртта
5. Съхраняването на човешкия "аз"
6. Моронтийният "аз"
7. Сливането с Настройчика

113. Серафическите хранители на съдбата

1. Ангелите-хранители
2. Хранителите на съдбата
3. Връзката с другите духовни влияния
4. Областите на дейност на Серафимите
5. Серафическото служене на смъртните
6. Ангелите-хранители след смъртта
7. Серафимите и възходът

114. Серафическо планетарно управление

1. Върховната власт над Урантия
2. Съветът на планетарните наблюдатели
3. Местният управляващ
4. Всевишният наблюдател
Регентското управление на Ворондадек
5. Планетарното правителство
6. Главните Серафими за планетарен надзор
(1) Ангели на епохата
(2) Ангели на прогреса
(3) Пазители на религията
(4) Ангели на държавата
(5) Ангели на расите
(6) Ангели на бъдещето
(7) Ангели на просвещението
(8) Ангели на здравето
(9) Серафими на семейството
(10) Ангели на промишлеността
(11) Ангели на развлечението
(12) Ангели на свръхчовешкото служене
7. Резервният корпус на съдбата

115. Висшето Същество

1. Относителност на понятийните структури
2. Абсолютната основа на върховността
3. Изначалното, актуалното и потенциалното
4. Източници на висша реалност
5. Връзката на Висшия с Райската Троица
6. Връзката на Висшия с тройствените съюзи
7. Същността на Висшия

116. Всемогъщият-Висшият

1. Висшият Разум
Космическият разум
2. Всемогъщият и Бог-Седмократният
3. Всемогъщият и Райското Божество
4. Всемогъщият и Висшите Създатели
5. Всемогъщият и Седмократните Управляващи
Проблемът на равновесието
6. Господството на Духа
7. Живият организъм на Голямата Вселена

117. Бог-Висшият

1. Природата на Висшето Същество
2. Източникът на еволюционния растеж
Синовете, тринитизирани от създания и растежът
3. Значението на Висшия за вселенските създания
4. Крайният Бог
Космическият морал – висш дълг
5. Свръхдушата на творението
Трансцендентация на завършилия
Последствия от опита на хората
6. Търсенето на Висшия
7. Бъдещето на Висшия

118. Висшият и Пределният – време и пространство

1. Времето и вечността
Eмпирични (субективни) времеви единици
2. Вездесъщността и повсеместността
3. Пространствено-времевите отношения
Истина и факт
Пространство и еталон
4. Първичната и вторичната причинност
5. Всемогъществото и взаимоприемливостта
6. Всемогъществото и всетворението
7. Всеведението и предназначението
8. Управлението и свръхуправлението
Времевият регулатор на постепенното освобождаване на човека
9. Механизмите на вселената
10. Функцията на провидението

119. Посвещенията на Христос Михаил

1. Първото посвещение
2. Второто посвещение
3. Третото посвещение
4. Четвъртото посвещение
5. Петото посвещение
6. Шестото посвещение
7. Седмото, последно посвещение
8. Следпосвещенческият статут на Михаил

ЧАСТ ІV
Животът и ученията на Иисус

120. Посвещаването на Михаил на Урантия

1. Седмото посвещенческо поръчение
2. Ограниченията, свързани с посвещението
3. По-нататъшните съвети и препоръки
4. Инкарнацията – превръщането на двама в един

121. Епохата на посвещаването на Михаил

1. Западът в първи век след Христа
2. Еврейският народ
3. Езическият свят
4. Езическата философия
(1) Епикурейска
(2) Стоическа
(3) Циници
(4) Скептици
5. Езическите религии
Мистерийните религии
6. Юдейската религия
7. Юдеите и езичниците
8. Предшестващите писмени свидетелства
(1) Евангелието от Марк
(2) Евангелието от Матей
(3) Евангелието от Лука
(4) Евангелието от Йоан
Забележка

122. Раждане и младенчество на Иисус

1. Йосиф и Мария
2. Гавраил се явява на Елисавета
3. Гавраил се явява на Мария
4. Сънят на Йосиф
Давидовият дом
5. Земните родители на Иисус
6. Домът в Назарет
7. Пътуването до Витлеем
8. Раждането на Иисус
Легендата за пастирите
Тримата свещеници от Ур
„Витлеемската звезда”
9. Представянето в храма
10. Ирод действа
Бягството в Египет

123. Ранното детство на Иисус

Пребиваването в Египет
1. Завръщането в Назарет
Четвъртата година на Иисус
2. Петата година (2 година преди н.е.)
Възпитанието на Иисус
3. Събитията през шестата година (1 година до н.е.)
4. Седмата година (1 година след н.е.)
Материални произшествия
5. Училищните години в Назарет
6. Неговата осма година (2 година след н.е.)

124. Късното детство на Иисус

1. Деветата година НА Иисус (3 година след н.е.)
Портретът върху пода на класната стая
Климатът в Галилея
2. Десетата година (4 година след н.е.)
Яков, синът на зидаря
3. Единадесетата година (5 година след н.е.)
Епизодът в Скитопол
4. Дванадесетата година (6 година след н.е.)
Личен морал и групова лоялност
5. Неговата тринадесета година (7 година след н.е.)
6. Пътуването до Йерусалим
Мария, Марта и Лазар

125. Иисус в Йерусалим

1. Иисус разглежда храма
2. Иисус и Пасхата
3. Йосиф и Мария напускат Йерусалим
4. Първите два дни в храма
5. Третият ден в храма
6. Четвъртият ден в храма

126. Двете решаващи години

1. Неговата четиринадесета година (8 година след н.е.)
2. Смъртта на Йосиф
3. Петнадесетата година (9 година след н.е.)
Произход на „Божията молитва”
„Синът човешки”
Кой е Месията?
4. Първата проповед в синагогата
5. Финансовите трудности

127. Юношеските години

1. Шестнадесетата година (10 година след н.е.)
2. Седемнадесетата година (11 година след н.е.)
Епизодът със зилотите
3. Осемнадесетата година (12 година след н.е.)
С Яков на Пасхата
Посещение при Елисавета и Йоан
Смъртта на Амос
4. Деветнадесетата година (13 година след н.е.)
Отглеждане на децата
5. Ребека, дъщерята на Езра
6. Неговата двадесета година (14 година след н.е.)
Посещението на Йерусалим за Пасхата

128. Иисус в периода на ранната зрелост

1. Двадесет и първата година (15 година след н.е.)
Нарастващо самоосъзнаване на божествеността
С Яков на Пасхата
2. Двадесет и втората година (16 година след н.е.)
Като ковач в Сефорис
3. Двадесет и третата година (17 година след н.е.)
Със Симон на Пасхата
Иисус се среща със Стефан
4. Епизодът в Дамаск
5. Двадесет и четвъртата година (18 година след н.е.)
Предложението на александрийските евреи
6. Двадесет и петата година (19 година след н.е.)
С Юда на Пасхата
„Чичо Йешуа, разкажи ни някоя история.”
7. Двадесет и шестата година (20 година след н.е.)
Женитбата на Яков
Омъжването на Мириам
Яков – глава на семейството на Йосиф

129. По-нататъшният живот на Иисус като възрастен

1. Двадесет и седмата година (21 година след н.е.)
Зеведей от Капернаум
Иисус – строителят на лодки
2. Двадесет и осмата година (22 година след н.е.)
Иисус посещава Йерусалим
Запознанството с Гонод и Ганид
3. Двадесет и деветата година (23 година след н.е.)
Причина за пътуването до Рим
4. Иисус-човекът

130. На път за Рим

1. В Йопия – беседата за Йон
Обсъждане на доброто и злото
2. В Кесария
Търговецът от Монголия
Гръцкият работник и римският началник
Божията воля и волята на човека
3. В Александрия
4. Беседата за реалността
5. На остров Крит
6. Юношата, който се боеше
7. В Картаген – беседата за времето и пространството
8. По пътя към Неапол и Рим
Езра; отдалият се на порока евреин

131. Световните религии

1. Цинизъм
2. Юдаизъм
3. Будизъм
4. Индуизъм
5. Зороастризъм
6. Судуанизъм (Джайнизъм)
7. Индуизъм
8. Даоизъм
9. Конфуцианство
10. „Нашата религия”

132. В Рим

Влияние на водачите на тридесет и двете религии
1. Истинските ценности
2. Добро и зло
3. Истината и вярата
4. Лично служене
На римския законодател
На римския войник
На оратора във форума
На бедняка, станал жертва на погрешно обвинение
5. Съветите към богатия човек
6. Социална опека
7. Пътувания в околностите на Рим
Глупавият езичник
„Учителю, хайде заедно да създадем нова религия”

133. Завръщане от Рим

Кастовата система на Индия
1. Милосърдие и правосъдие
2. Акостиране на кораба в Тарент
Мъжът, който се държеше грубо със своята жена
3. В Коринт
Крисп – управляващият синагогата
Юст – търговецът
Двете жени с леко поведение
4. Индивидуални наставления в Коринт
На мелничаря
На римския центурион
На водача на митраисткия култ
На учителя-епикуреец
На гръцкия предприемач и строител
На римски съдия
На владетелката на гръцка странноприемница
На китайския търговец
На пътешественик от Британия
На момчето-беглец
На осъдения престъпник
5. В Атина – беседа за науката
6. В Ефес – беседата за душата
7. Пребиваването в Кипър – беседата за разума
8. В Антиохия
9. В Месопотамия

134. Преходните години

1. Тридесетата година (24 година след н.е.)
Завръщане в Назарет
Женитбата на Симон; женитбата на Юда
2. Пътешествието с кервана към Каспийско море
3. Урмските лекции
4. Суверенността – божествена и човешка
5. Политическа суверенност
6. Законът, свободата и суверенността
7. Тридесет и първата година (25 година от н.е.)
Самотни странствания
8. Пребиваването на планината Ермон
Краят на бунта на Луцифер
Суверенността на Небадон
9. Времето на очакване
Посещение на Йерусалим с Йоан
Работа в лодкарската работилница на Зеведей

135. Йоан Кръстител

1. Йоан става назорей
2. Смъртта на Захария
3. Животът на един пастир
4. Смъртта на Елисавета
5. Царството Божие
6. Йоан започва да проповядва
7. Йоан отива на север
8. Срещата на Иисус и Йоан
Кръщаването на Иисус
9. Четиридесетте дни проповеди
10. Йоан отива на юг
11. Йоан в затвора
12. Смъртта на Йоан Кръстител

136. Кръщението и четиридесетте дни

1. Представите за очаквания Месия
2. Кръщаването на Иисус
3. Четиридесетте дни
Среща с Гавраил
Завършване на вселенската суверенност
4. Плановете за обществен труд
Пътят на Отеца
5. Първото велико решение
Личностният Настройчик – начело
Нечувствителност на Настройчика към времето
6. Второто решение
Пътят на нормалното земно съществуване
7. Третото решение
Подчинение на природните закони
8. Четвъртото решение
Отказ да се прави компромис със злото
9. Петото решение
Отказ от трона на Давид
10. Шестото решение
”Ще се подчинявам на волята на моя Отец.”

137. Очакване в Галилея

1. Избирането на първите четирима апостоли
Андрей и Петър
Яков и Йоан
2. Избирането на Филип и Натанаил
3. Посещението в Капернаум
4. Сватбата в Кана
5. Завръщането в Капернаум
6. Събитията от съботния ден
7. Четирите месеца подготовка
8. Проповедта за царството

138. Подготовка на посланиците на Царството

1. Последни наставления
2. Избирането на шестимата
3. Призоваването на Матей и Симон
Не праведниците, а грешниците
4. Призоваването на близнаците
5. Призоваването на Тома и Юда
6. Седмицата на интензивна подготовка
7. Новото разочарование
8. Началото на дейността на дванадесетте апостоли
9. Петте месеца изпитания
10. Организацията на дванадесетте апостоли

139. Дванадесетте апостоли

1. Андрей Първозваният
2. Симон Петър
3. Яков Зеведеев
4. Йоан Зеведеев
5. Филип Любопитният
6. Честният Натанаил
7. Матей Левий
8. Тома Дидим
9 и 10. Яков и Юда Алфееви
11. Симон Зелот
12. Юда Искариот

140. Посвещаването на дванадесетте за апостоли

1. Предварителните наставления
2. Посвещаването в сан
3. Проповедта на посвещението
„Проповедта на планината”
4. Вие сте солта на Земята
5. Бащинската и братската любов
“Щастливи са бедните духом – смирените.”
“Щастливи са гладните и жадуващите праведност
“Щастливи са кротките,
“Щастливи са чистите по сърце,
“Щастливи са скърбящите,
“Щастливи са милостивите,
“Щастливи са миротворците,
“Щастливи са преследваните за праведност
6. Вечерта в деня на посвещението
„Аз гледам по-дълбоко на своите действия”
Относно развода
Правосъдие и милосърдие
“На тях им е добре – не ги безпокой
7. Седмицата след посвещаването като апостоли
8. В четвъртък на обед на езерото
(1) Изпълняване на волята на Отеца
(2) Отношение към политическите въпроси
(3) Отношение към социалните въпроси
(4) Отношение към икономическите въпроси
(5) Лична религия
9. Денят на духовното посвещение
10. Вечерта след духовното посвещение

141. Начало на обществения труд

1. Иисус и апостолите напускат Галилея
2. Законът на Бога и волята на Отеца
3. Пристигането в Аматус
Личността на Иисус
Външността на Иисус
4. Учението за Отеца
Помагайте на болните
5. Духовното единство
6. Последната седмица в Аматус
Техерма – персийският търговец
7. В Задйорданска Бетания
Учението за царството
Спасение чрез вярата; свобода чрез осъзнаване на истината
8. Работа в Йерихон
9. Заминаването за Йерусалим

142. Пасхата в Йерусалим

Посещението при Ханан
1. Обучението в храма
2. Божият гняв
Яков от Крит
3. Представата за Бога
Шест представи на евреите за Бога
Първите десет заповеди
4. Флавий и гръцката култура
5. Беседата за увереността
6. Срещата с Никодим
7. Урокът за семейството
8. В Южна Юдея
Лагерът в Гетсимания

143. Преминаване през Самария

1. Проповедта в Архелаида
„Те направиха светлина от нашето послание.”
„Приличате ли на слабите?”
2. Урокът по самообладание
3. Развлечение и отдих
Три дни в планината Сартаба
4. Евреите и самаряните
5. Жената от Сихар
6. Възраждането на вярата в Самария
В лагера на планината Гаризим
7. Ученията за молитвата и поклонението

144. В Хеврон и в Декаполис

1. Лагерът в Хеврон
2. Беседата за молитвата
3. Молитвата на вярващия
4. Още за молитвата
5. Други форми на молитвата
Седем молитви от други светове
6. Съвещанието с апостолите на Йоан Кръстител
7. В градовете на Декаполис
8. В лагера в Пела
“Идете и кажете на Йоан, че той не е забравен.”
9. Смъртта на Йоан Кръстител

145. Четири знаменателни дни в Капернаум

Посещението на Рут
1. Риболовът
2. По обед в синагогата
Релиията е лично преживяване
Младият епилептик
Тъщата на Петър
3. Изцелението по залез слънце
4. Вечерта на същия ден
5. В неделя, рано сутринта

146. Първото проповедническо пътешествие по Галилея

1. Проповедта в Римон
2. В Йотапата
Молитвата, благодарността и поклонението
Правосъдието и прошката
Молитвата и личното усилие
Етическата молитва
3. Спирането в Рама
Религия, наука и философия
Увереността, пораждана от истината
Посещението в Завулон
4. Евангелието в Ирон
Работа в мините
Изцеляването на прокажения
5. Отново в Кана
Видният жител Тит
6. Наин и синът на вдовицата
7. В Ендор

147. Кратко посещение на Йерусалим

1. Слугата на центуриона
2. Пътешествието до Йерусалим
Отделянето от апостолите на Йоан
3. В Къпалнята на Витезда
4. Правилото на живота
Въпросът на Натанаил за златното правило
5. На гости при фарисея Симон
Притчата за лихваря
Статут и прогрес
6. Завръщането в Капернаум
Шестимата шпиони
„Съботата е за човека...”
7. Обратно на Капернаум
8. Празникът на духовната добродетел

148. Подготовка на евангелисти във Витсаида

1. Ново училище на пророците
2. Болницата във Витсаида
3. Делото на Отеца
4. Злото, грехът и пророкът
5. Смисълът на страданието
6. Погрешното разбиране на страданието – беседата за Йов
7. Човекът с изсъхналата ръка
8. Последната седмица във Витсаида
Кирмет от Багдат
9. Изцеляването на парализирания
Кръщаването на трима от шпионите

149. Второто проповедническо пътешествие

Куриерската служба на Давид
1. Широкото разпространяване на славата на Иисус
Необичайни и необясними изцеления
2. Отношението на хората
Двете грешки на ранното Християнство
Славата на Иисус като целител
Признаването от него на равенството на жените
Обаянието на неговата личност
3. Враждебността на религиозните водачи
4. Успехите на проповедническото пътешествие
Коментар за гнева
Относно хармоничния характер
5. Урокът за доброволството
6. “Страхът господен”
7. Завръщането във Витсаида

150. Третото проповедническо пътешествие

1. Женският евангелски корпус
2. Обстановката в Магдала
3. Събота в Тивериада
Беседа за „вълшебствата и суеверията”
4. Изпращането на апостолите по двойки
5. Какво да направя, за да се спася?
6. Вечерните уроци
7. Пребиваването в Назарет
8. Съботно богослужение
9. Назарет отхвърля Иисус

151. Време за очакване и обучение край морето

1. Притчата за сеяча
2. Тълкуването на притчите
3. Още за притчите
4. Новите притчи край морето
5. Посещението на Хереса
Бурята на езерото
6. Лудият от Хереса

152. Събитията, довели до кризата в Капернаум

Вероника от Кесария Филипова
1. В дома на Иаир
2. Нахранването на петте хиляди
3. Короноването
4. Нощното видение на Симон Петър
5. Завръщането във Витсаида
6. В Генисарет
Отново притчата за сеяча
7. В Йерусалим

153. Кризата в Капернаум

1. Обстановката в Синагогата
2. Епохалната проповед
„Аз съм хлябът на живота”
3. Заключителната среща
4. Последните думи в синагогата
Юношата, обладан от непокорен и разбунтувал се дух
“Как Сатана може да изгони Сатаната?
5. Съботната вечер
Изоставянето от частично повярвалите последователи

154. Последни дни в Капернаум

1. Седмицата на съвещания
2. Седмицата за отдих
Затварянето на синагогите
3. Второто съвещание в Тивериада
4. Съботната вечер в Капернаум
„Как да постъпим с Иисус?”
5. Паметната неделна сутрин
6. Пристигането на семейството на Иисус
7. Прибързаното бягство

155. Бягство през северна Галилея

1. Защо беснеят езичниците?
2. Евангелистите в Хоразин
3. В Кесария Филипова
Вярата и веруюто
Произход на религиозните традиции
4. На път към Финикия
5. Беседата за истинската религия
6. Втората беседа за религията

156. Пребиваване в Тир и Сидон

1. Сирийката
2. Обучението в Сидон
“Този свят е само мост”
3. Пътешествието по крайбрежието на север
4. В Тир
5. Учението на Иисус в Тир
Притча за неразумния дърводелец
Изкушението и човешката природа
Условията за материалния успех
Духовен живот и самоуважение
Идеали и идеи
Такт, чар и мъдрост
6. Завръщането от Финикия
Отношението на юдейските лидери

157. В Кесария Филипова

Иисус прави опит да се види със своето семейство
1. Събирачът на храмовия данък
„Рибата, в чиято уста има сребърна монета.”
2. Във Витсаида-Юлия
3. Признанието на Петър
“Какво говорят хората – кой казват, че съм?”
4. Беседата за Царството
5. Новото разбиране
6. На следващия ден
Четирите етапа от живота на Иисус
Нови авторитетни изказвания
7. Беседите на Андрей

158. Планината на преображението

1. Преображението
2. Спускането от планината
3. Значението на преображението
4. Момчето, страдащо от епилепсия
Яков от Сафед
5. Иисус изцелява момчето
“Господи, аз вярвам... помогни на моето неверие.”
6. В градината на Селса
7. Протестът на Петър
8. В дома на Петър

159. Пътешествие в Декаполис

1. Проповедта за прошката
„Ако моят брат греши против мен, колко пъти трябва да му прощавам?”
Притчата за царя, който искал да събере дълговете си от своите слуги
Опасността от това да съдиш своите ближни
2. Непознатият проповедник
3. Наставлението за учителите и вярващите
4. Разговорът с Натанаил
„Каква е истината за Писанията?”
5. Позитивният характер на религията на Иисус
„...да нося неговия товар още една миля?”
6. Завръщането в Магадан

160. Родан от Александрия

1. Гръцката философия на Родан
Трите велики движещи сили
Уединението във вероизповедния размисъл
Предразсъдъците и виждането на истината
2. Изкуството на живота
Приятелството, което подготвя за обществен живот
Огромната стойност на женитбата
3. Съблазните на зрелостта
4. Уравновесеността на зрелостта
Основните проблеми на тленното съществуване
Фактори на материалния успех
Значението на неуспеха
5. Религията на идеала
Какво представлява религията?
Идеята на Бога и идеала за Бога
Отецът е висшата ценност
„Но готови ли сме да платим цена...”

161. Продължение на беседата с Родан

1. Личността на Бога
Петте аргумента на Натанаил
2. Божествената същност на Иисус
Разсъжденията на Натанаил и Тома
3. Човешкият и божествен разум на Иисус
Разсъжденията на Натанаил и Тома

162. На Празника на шатрите

“Учителю, ... разреши ни да заповядаме от небето...”
1. Опасностите, свързани с посещението на Йерусалим
2. Първата реч в храма
Евер, упълномощеният представител на Синедриона
3. Жената, уличена в прелюбодеяние
4. Празникът на шатрите
5. Проповедта за светлината на света
6. Беседата за водата на живота
7. Беседата за духовната свобода
8. Срещата с Марта и Мария
9. Във Витлеем с Абнер

163. Посвещаването на седемдесетте в Магадан

1. Посвещаването на седемдесетте
“Жътвата е наистина голяма, но работниците са малко
2. Богатият младеж и другите
Богатството и любовта към богатството
3. Дискусията за богатството
Богатството и любовта към богатството
4. Прощаването със седемдесетте
Напътствията на Иисус
Проповедта на посвещението на Петър
5. Преместването на лагера в Пела
6. Завръщането на седемдесетте
7. Подготовката за последната мисия

164. На празника освещение на храма

1. Разказът за добрия самарянин
2. В Йерусалим
3. Изцеляването на слепия просяк
4. Йосия застава пред Синедриона
5. Обучението в притвора на Соломон

165. Начало на мисионерската дейност в Перея

1. В лагера край Пела
2. Проповедта за добрия пастир
3. Съботната проповед в Пела
„Пазете се от фарисейската закваска...”
„...и космите на главата ви са преброени”
4. Разделянето на наследството
Притчата за глупавия заможен човек
„Където е твоето съкровище, там ще бъде и сърцето ти.”
„Каква полза ще имаш, ако придобивайки целия свят, изгубиш душата си?”
5. Беседите с апостолите за богатството
„Вижте лилиите как раста...”
6. Отговорът на въпроса на Петър

166. Последното посещение на северна Перея

1. Фарисеите в Рагаба
Ритуалното измиване на ръцете
2. Десетимата прокажени
3. Проповедта в Гераса
Правият и тесен път
„Мнозина първи ще станат последни...”
„Аз стоя на вратата на човешките сърца и чукам...”
4. Учението за нещастните случаи
5. Общината на Филаделфия
Служенето и смъртта на Абнер

167. Посещението на Филаделфия

1. Закуската с фарисеите
Изцелението на вярващия
“... не сядайте на най-почетното място...”
2. Притчата за тържествената вечеря
3. Жената, обладана от Дух на Немощ
4. Вестта от Витания
5. По пътя към Витания
Фарисеят и митарят
Учението за брака и развода
6. Благославянето на малките деца
Красотата като действен помощник в истинското поклонение
7. Разговорът за ангелите

168. Възкресяването на Лазар

“Аз съм възкресението и животът.”
1. В гробницата на Лазар
2. Възкресяването на Лазар
3. Заседанието на Синедриона
“По-добре да умре един човек...”
4. Отговорът на молитвите
5. По-нататъшната съдба на Лазар

169. Последната седмица от обучението в Пела

Обвиненията на Синедриона против Иисус
1. Притчата за блудния син
2. Притчата за хитрия управител
3. Богаташът и беднякът
4. Отецът и неговото царство
Иисус беше откровение на Бога
Елохим и Яхве

170. Царството небесно

1. Представите за Царството небесно
2. Концепцията на Иисус за Царството
Грехът и прошката
3. За праведността
4. Учението на Иисус за Царството
5. Последвалите представи за Царството
Социалното и духовното братство
Нов, още по-велик Йоан Кръстител
Християнството и евангелието на Иисус

171. На път за Йерусалим

„..обещай ми, че моите синове ще бъдат удостоени с високата чест...”
1. Тръгването от Пела
Животът На Давид Зеведеев след това
Антиохия и Филаделфия
2. За изчисляването на стойността
3. Пътешествието из Перея
Прощални думи към Абнер
4. Обучението в Ливиас
Симон и Петър и стоте меча
Предупреждението на приятелски настроените фарисеи
5. Йерихонският слепец
6. Посещението при Зекхей
7. „Докато минаваше Иисус”
8. Притчата за талантите
Натанаил обяснява смисъла на притчата

172. Отиване в Йерусалим

1. Събота във Витания
Мария помазва краката на Иисус
Иисус укорява Юда
2. Неделната сутрин с апостолите
3. Тръгването за Йерусалим
4. Посещението на храма
Лептата на вдовицата
5. Отношението на апостолите

173. Понеделник в Йерусалим

1. Очистването на храма
2. Управителите оспорват властта на Учителя
„Откъде дойде кръщението на Йоан?”
3. Притчата за двамата сина
4. Притчата за отсъстващия земевладелец
Отхвърленият от строителите камък
5. Притчата за брачния пир
“Разрушете този храм и аз за три дни ще го въздигна.”

174. Вторник сутринта в храма

Личното приветствие към всеки от апостолите
1. Божествената прошка
2. Въпросите на юдейските управители
Законно ли е да плащаме дан на кесаря
3. Садукеите и неделята
4. Великата заповед
„Избавителят? Чий син е той?”
5. Делегацията на гърците
„Ако пшеничното зърно не падне в земята и не умре...”
„...ако бъда възнесен на земята и във вашия живот...”

175. Последната проповед в храма

1. Проповедта
„От поколение на поколение ние изпращахме своите пророци...”
„...нека сред вас този, който иска да бъде голям, бъде ваш слуга... ”
„Горко ви, книжници, фарисеи и лицемери”
„..вие ... очиствате чашата и блюдото отвън...”
„А сега ви напускам.”
2. Статутът на евреина като индивид
3. Съдбовното заседание на Синедриона
4. Положението в Йерусалим
Окончателното решение на Юда

176. Във вторник вечерта на Елеонската планина

1. Разрушаването на Йерусалим
2. Второто пришествие на Учителя
Евангелието на Матей
3. Продължение на обсъждането в лагера
Притчата за талантите
Продължавайте да се трудите, докато се върна
Коментар върху нарастването на живата истина
4. Завръщането на Михаил

177. Сряда, ден за отдих

1. Денят, прекаран насаме с Бога
Йоан Марк и кошницата с храната
2. Детство в кръга на семейството
3. Денят, прекаран в лагера
4. Юда и първосвещениците
5. Последните беседи
Пазете се от подкрепата на множеството

178. Последният ден в лагера

1. Беседата за синовството и гражданството
Научете се да бъдете предани даже в благополучието
Не изкушавайте опекунстващите ви ангели
2. След обедната трапеза
Давид освобождава Юда от апостолските средства
Подготовка на тайната вечеря
3. На път за града

179. Тайната вечеря

1. Стремежът към предпочитание
2. Началото на вечерята
3. Умиването на краката на апостолите
4. Последното обръщение към предателя
5. Учредяването на възпоменателната вечеря

180. Прощалната реч

1. Новата заповед
„...обичайте се така, както ви обичах аз”
2. Лозата и нейните клонки
3. Враждебността на света
„Нека не се смущават вашите сърца”
„Учителю, покажи ни Отеца”
4. Обещаният помощник
5. Духът на истината
Тълкуване на златното правило
6. Необходимостта от заминаване

181. Последни наставления и предупреждения

1. Последни утешения
„На всеки от вас давам толкова, колкото пожелаете да приемете”
„Нека не се смущават вашите сърца”
2. Прощалните наставления към всеки от апостолите

182. В Гетсимания

1. Последната обща молитва
Иисус разшири живото разкриване на името на Отеца
2. Един час преди предателството
Изпращане на куриер при Авенир
Сбогуване с Давид Зеведеев
3. Сам в Гетсимания
Духът е бодър, но плътта е слаба

183. Предателство и арест

1. Волята на Отеца
2. Юда в града
3. Арестът на Учителя
4. Съвещанието край маслинената преса
5. На път към двореца на първосвещеника

184. Съдебното заседания на Синедриона

1. Разпитът при Ханан
2. Петър в двора
3. Съдебното заседание на Синедриона
4. Часът на унижения
Новото разкриване на човека пред Бога
5. Второто заседание на Трибунала

185. Съдът на Пилат

1. Понтий Пилат
2. Иисус застава пред Пилат
Писмените обвинения против Иисус от трибунала на Синедриона
3. Насаме с Пилат
4. Иисус застава пред Ирод
5. Иисус се връща при Пилат
6. Последното възвание на Пилат
Подлагането на Иисус на бичуване
“Ето човека!”
7. Последната беседа с Пилат
8. Трагичната капитулация на Пилат

186. Преди разпятието

Семейството на Иисус във Витания
1. Краят на Юда Искариот
Тридесетте сребърника
2. Отношението на Учителя
“Иисус съди Пилат”
“Това е Бог и човек!”
3. Верният Давид Зеведеев
4. Подготовката за разпятието
5. Смъртта на Иисус и Пасхата

187. Разпъването

1. По пътя към Голгота
„Дъщери на Йерусалим, не мен оплаквайте...”
Симон от Кирения
2. Разпъването
3. Свидетели на разпъването
4. Крадецът на кръста
Поръчението от Иисус към Йоан
5. Последният час на кръста
6. След разпъването

188. В гробницата

Йосиф и Никодим при Пилат
1. Погребението на Иисус
2. Охрана на гробницата
3. В съботния ден
Какво предаде Иисус в ръцете на Отеца
Статут на личността на Иисус
4. Значението на смъртта на кръста
5. Уроците от кръста

189. Възкресението

1. Моронтийният преход
2. Материалното тяло на Иисус
3. Епохалното възкресение
Тръгването на Личностния Настройчик
4. Откриване на празната гробница
Петте жени
Иисус се явява на Мария Магдалена
5. Петър и Йоан край гробницата
Второто явяване – пред Мария Магдалена

190. Моронтийните явявания на Иисус

1. Вестителите на възкресението
2. Явяванията на Иисус във Витания
Явяването пред неговия брат Яков
Явяването пред неговото земно семейство
3. В дома на Йосиф
4. Явяването пред гърците
5. Разходката с двамата братя

191. Явяванията пред апостолите и другите лидери

Реакциите на отделните апостоли
1. Явяването пред Петър
2. Първото явяване пред апостолите
3. В обществото на моронтийните създания
Нива на моронтийното развитие
4. Десетото явяване (във Филаделфия)
5. Второто явяване пред апостолите
Благословени са тези, които в бъдещите векове
6. Явяването в Александрия

192. Явяванията в Галилея

1. Явяване край езерото
“Рибари, хванахте ли нещо?”
2. Беседи с апостолите по двама
3. На планината на посвещението
4. Събранието край езерото

193. Последните явявания и възнесението

Шестнадесетото явяване при Никодим
1. Явяването в Сихар
2. Явяването във Финикия
3. Последното явяване в Йерусалим
4. Причини за падението на Юда
5. Възнесението на учителя
6. Петър свиква вярващите

194. Посвещаването на Духа на Истината

Новото евангелие за Иисус
1. Проповедта в деня на Петдесетница
2. Значението на Петдесетница
Мисията на Духа на Истината
Водачеството на тройствения духовен дар
Седмократното въздействие на духовните фактори на вселената
3. Какво стана на Петдесетница
4. Ранната християнска църква

195. След Петдесетница

Причини за победата на християнството на Запад
Компромисите на ранното християнство
1. Влиянието на гърците
2. Римското влияние
3. Под властта на римската империя
4. Европейският мрак на мракобесието
5. Проблемът на съвременността
6. Материализмът
7. Уязвимостта на материализма
8. Секуларният тоталитаризъм
9. Проблемът на християнството
10. Бъдещето

196. Вярата на Иисус

Живата вяра на Иисус в Бога
“Търсете преди всичко царството небесно”
“Защо ме наричаш благи?”
Какво означаваше молитвата за Иисус
Вярата на Иисус напомняща безметежната доверчивост на дете
1. Иисус-човекът
2. Религията на Иисус
Религията за Иисус
Религията като лично преживяване
3. Върховенството на религията
Факт, идея и отношение
Разсъдък, мъдрост и вяра
Вещ, значение и ценност
Ако божественият възлюбен не живееше в човека
Морал и религия
Отецът е живата любов

Foundation Info

Версия за печатВерсия за печат

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved