Kitabın İçeriği

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

Kitabın İçeriği

İçerik Sayfa

Önsöz1

1. İlahiyat ve Kutsallık2

2. Tanrı3

3. İlk Kaynak ve Merkez4

4. Evren Gerçekliği6

5. Kişilik Gerçeklikleri8

6. Enerji ve Yöntem9

7. Yüce Varlık10

8. Yedi Katmanlı Tanrı11

9. Nihayi Olan Tanrı12

10. Mutlak Olan Tanrı13

11. Üç Mutlaklık13

12. Kutsal Üçlemeler15

Kısım I / Bölüm 1
Merkezi ve Aşkın Evrenleri

İçerik Sayfa

1. Kâinatın Yaratıcısı21

1. Yaratıcı’nın İsmi22

2. Tanrı’nın Gerçekliği23

3. Evrensel Bir Ruh Olarak Tanrı25

4. Tanrı’nın Gizemi26

5. Kâinatın Yaratıcısı’nın Kişiliği27

6. Kâinat İçindeki Kişilik29

7. Kişilik Kavramının Ruhani Değeri31

2. Tanrı’nın Doğası33

1. Tanrı’nın Sınırsızlığı33

2. Yaratıcı’nın Ebedi Kusursuzluğu35

3. Adalet ve Doğruluk36

4. Kutsal Bağışlama38

5. Tanrı’nın Sevgisi38

6. Tanrı’nın İyiliği40

7. Kutsal Doğruluk ve Güzellik42

3. Tanrı’nın Özellikleri44

1. Tanrı’nın Her Yerde Oluşu44

2. Tanrı’nın Sınırsız Gücü46

3. Tanrı’nın Evrensel Bilgisi48

4. Tanrı’nın Sınırsızlığı49

5. Yaratıcı’nın Yüce Hakimiyeti50

6. Yaratıcı’nın Yüceliği52

4. Tanrı’nın Evren ile İlişkisi54

1. Yaratıcı’nın Evrensel Tutumu54

2. Tanrı ve Doğa56

3. Tanrı’nın Değişmez Karakteri57

4. Tanrı’nın Kendisini Gerçekleştirmesi58

5. Tanrı Hakkındaki Yanlış Bilgiler59

5. Tanrı’nın Bireyle olan İlişkisi62

1. Tanrı’ya olan Erişim62

2. Tanrı’nın Mevcudiyeti64

3. Gerçek İbadet65

4. Din İçerisinde Tanrı’nın Yeri66

5. Tanrı’nın Bilinci68

6. Tanrı’nın Kişiliği70

6. Ebedi Evlat73

1. Ebedi Evlat’ın Kimliği73

2. Ebedi Evlat’ın Doğası74

3. Yaratıcı’nın Sevgisinin Hizmeti75

4. Ebedi Evlat’ın Özellikleri76

5. Ebedi Evlat’ın Sınırlılıkları77

6. Ruhaniyet Aklı78

7. Ebedi Evlat’ın Kişiliği79

8. Ebedi Evlat’ın Kendisini Gerçekleştirmesi79

7. Ebedi Evlat’ın Evren ile İlişkisi81

1. Ruhaniyet-Çekim Döngüsü81

2. Ebedi Evlat’ın Yönetimi83

3. Ebedi Evlat’ın Birey İlişkisi84

4. Kutsal Kusursuzluk Tasarıları85

5. Bahşedişin Ruhaniyeti86

6. Tanrı’nın Cennet Evlatları87

7. Yaratıcı’nın Yüce Açığa Çıkarılışı88

8. Sınırsız Ruhaniyet90

1. Eylem olan Tanrı90

2. Sınırsız Ruhaniyet’in Doğası92

3. Ruhaniyet’in Yaratıcı ve Evlat’la olan İlişkisi93

4. Kutsal Hizmetin Ruhaniyeti94

5. Tanrı'nın Mevcudiyeti95

6. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişiliği96

9. Sınırsız Ruhaniyet’in Evren ile İlişkisi98

1. Üçüncül Kaynak ve Merkez’in Özellikleri98

2. Her Zaman Her Yerde Aynı Anda Bulunan Ruhaniyet100

3. Evrensel İdareci101

4. Mutlak Akıl102

5. Aklın Hizmeti102

6. Akıl-Çekim Döngüsü103

7. Evren Yansıması105

8. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişilikleri105

10. Cennet Kutsal Üçlemesi108

1. İlk Kaynak ve Merkez’in Bireysel Dağıtımı108

2. İlahiyat Kişileşmesi109

3. İlahiyat’ın Üç Ayrı Kişilikleri110

4. İlahiyatın Kutsal Üçleme Birliği112

5. Kutsal Üçleme’nin Faaliyetleri113

6. Kutsal Üçleme’nin Yerleşik Evlatları114

7. Yüceliğin Aşkın Denetimi115

8. Sınırlılığın Ötesindeki Kutsal Üçleme116

11. Cennetin Ebedi Adası118

1. Kutsal İkamet118

2. Ebedi Adanın Doğası119

3. Üst Cennet120

4. Çevresel Cennet121

5. Alt Cennet122

6. Mekân’ın Solunumu123

7. Cennetin Mekân Faaliyetleri124

8. Cennet’in Çekimi125

9. Cennet’in Benzersizliği126

12. Kâinatın Âlemlerinin Tümü128

1. Üstün Evrenin Mekân Düzeyleri128

2. Koşulsuz Mutlaklık’ın Nüfuz Alanları130

3. Evrensel Çekim131

4. Mekân ve Hareket133

5. Mekân ve Zaman134

6. Kâinatsal Üst Denetim135

7. Parça ve Bütün137

8. Madde, Akıl ve Ruhaniyet139

9. Kişisel Gerçeklikler141

13. Cennetin Kutsal Alanları143

1. Yaratıcının Yedi Kutsal Dünyası144

2. Yaratıcı-Dünya İlişkileri147

3. Ebedi Evlat’ın Kutsal Dünyaları149

4. Sınırsız Ruhaniyet’in Dünyaları149

14. Merkezi ve Kutsal Evren152

1. Cennet-Havona Sistemi152

2. Havona’nın Oluşumu154

3. Havona Dünyaları155

4. Merkezi Evren’in Yaratılmışları156

5. Havona’da Yaşam158

6. Merkezi Evren’in Nihai Amacı160

15. Yedi Aşkın Evren164

1. Yedi Aşkın Evren Mekân Düzeyi164

2. Aşkın Evrenlerin Düzenlenmesi165

3. Orvonton’un Aşkın Evreni167

4. Âlemlerin Ataları olarak Nebula169

5. Mekân Bedenlerinin Kökeni170

6. Uzay Mekânları172

7. Mimari Alanlar174

8. Enerji Denetimi ve Düzenlenmesi175

9. Aşkın Evrenlerin Döngüleri176

10. Aşkın Evren’in Yöneticileri178

11. Katılımcı Meclis179

12. Yüce Yargı Organları180

13. Birim Hükümetleri181

14. Yedi Aşkın Evren’in Amaçları181

16. Yedi Üstün Ruhaniyet184

1. İlahiyat’ın Üçleme Bütünlüğü’yle olan İlişki185

2. Sınırsız Ruhaniyet’le olan İlişki185

3. Üstün Ruhaniyetlerin Kimliği ve Çeşitliliği186

4. Üstün Ruhaniyetler’in Özellikleri ve Faaliyetleri189

5. Yaratılmışlarla olan İlişki190

6. Kâinatsal Akıl191

7. Ahlaki Değerler, Erdem, ve Kişilik192

8. Urantia Kişiliği194

9. İnsan Bilincinin Gerçekliği195

17. Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları197

1. Yedi Yüce İdareci198

2. Yansımanın Baş Sorumlusu, Majeston199

3. Yansıtıcı Ruhaniyetler200

4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları202

5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti202

6. Yerel Evren Yaratıcı Ruhaniyetleri203

7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri205

8. Yüce Ruhaniyetler’in İşlevleri205

18. Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri207

1. Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları207

2. Zamanın Ebedileri208

3. Zamanın Ataları209

4. Zamanın Kusursuzlukları210

5. Zamanın Geçmişleri211

6. Zamanın Birliktelikleri212

7. Zamanın İnançlıları213

19. Kutsal Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları214

1. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları214

2. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları215

3. Kutsal Danışmanlar216

4. Kâinatsal Denetimciler217

5. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri219

6. Havona Yerlileri221

7. Cennet Vatandaşları222

20. Tanrı’nın Cennet Evlatları223

1. Tanrı’nın Alçalış Halinde olan Evlatları223

2. Hakimane Evlatlar224

3. Yargısal Faaliyetler226

4. Hakimane Görevler226

5. Tanrı’nın Cennet Evlatları’nın Bahşedilişi227

6. Fani-Bahşedilme Süreçleri228

7. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları230

8. Daynallar’ın Yerel Evren Hizmeti231

9. Daynallar’ın Gezegensel Hizmeti231

10. Cennet Evlatları’nın Bütünleşmiş Hizmeti232

21. Cennet Yaratan Evlatları234

1. Yaratan Evlatlar’ın Kökeni ve Doğası234

2. Yerel Evrenler’in Yaratanları235

3. Yerel Evren Egemenliği237

4. Mikâil Bahşedilmişleri239

5. Üstün Evlatlar’ın Kâinat ile İlişkisi240

6. Üstün Mikâiller’in Nihai Sonu241

22. Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları243

1. Kutsal Üçleme ile Bütünleşmiş Evlatlar243

2. Kudretli Haberciler245

3. Yetkide Yüksek Olanlar246

4. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar246

5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular247

6. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler248

7. Kutsal Üçleştirme’nin İşleyiş Biçimi249

8. Yaratılmış Kökenli Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar251

9. Göksel Koruyucular252

10. Yüksek Evlat Yardımcıları253

23. Yalnız İleticiler256

1. Yalnız İleticiler’in Doğası ve Kökeni256

2. Yalnız İleticiler’in Görevleri257

3. Yalnız İleticiler’in Zaman ve Mekân Hizmetleri260

4. Yalnız İleticiler’in Özel Hizmeti262

24. Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri264

1. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri265

2. Nüfus İdarecileri266

3. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları268

4. Yardımcı Müfettişler268

5. Görevlendirilmiş Koruyucular268

6. Mezun Rehberleri269

7. Mezun Rehberleri’nin Kökeni270

25. Mekân’ın İletici Ev Sahipleri273

1. Havona Hizmetlileri273

2. Kâinatsal Arabulucular275

3. Arabulucular’ın Geniş Kapsamlı Hizmeti276

4. Teknik Danışmanlar279

5. Cennet Üzerindeki Arşiv Sorumluları281

6. Göksel Kaydediciler281

7. Morontia Dostları282

8. Cennet Dostları283

26. Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri285

1. Hizmetkâr Ruhaniyetler285

2. Kudretli Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri286

3. Üçüncü Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri288

4. İkinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri289

5. Kutsal Yolcu Yardımcıları291

6. Yücelik Rehberleri292

7. Kutsal Üçleme Rehberleri292

8. Evlat Bulucuları293

9. Yaratıcı Rehberleri294

10. Danışmanlar ve Karar Yardımcıları295

11. İstirahatın Tamamlayıcıları296

27. Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti298

1. İstirahatın Başlatıcıları299

2. Görevin Baş İdarecileri300

3. Etiğin Yorumlayıcıları300

4. Davranışın Yöneticileri301

5. Bilginin Sorumluları301

6. Felsefenin Üstatları302

7. İbadetin Yönlendiricileri303

28. Aşkın Evrenlerin Hizmetkâr Ruhaniyetleri306

1. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri306

2. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri307

3. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri307

4. Birinci Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri307

5. İkinci Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri310

6. Üçüncü Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri313

7. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti317

29. Kâinat Güç Yöneticileri319

1. Yedi Yüce Güç Yöneticisi320

2. Yüce Güç Merkezleri320

3. Güç Merkezleri’nin Nüfuz Alanları322

4. Üstün Fiziksel Denetimciler324

5. Üstün Kuvvet Düzenleyicileri329

30. Muhteşem Kâinat’ın Kişilikleri330

1. Yaşayan Varlıkların Cennet Sınıflandırılması330

2. Uversa Kişilik Kaydedicisi334

3. Eşlenik Toplulukları338

4. Yükseliş Fanileri340

31. Kesinli ğe Erişecek Olanların Birlikleri345

1. Havona Yerlileri346

2. Çekim İleticileri346

3. Yüceltilmiş Faniler347

4. Dönüştürülmüş Yüksek Melekler348

5. Yüceltilmiş Maddi Evlatlar349

6. Yüceltilmiş Yarı-Ölümlü Yaratılmışları349

7. Işığın Müjdeleri349

8. Aşkınlaştırılmışlar350

9. Üstün Evren’in Mimarları351

10. Nihai Serüven352

Kısım II / Bölüm 2
Yerel Evrenler

İçerik Sayfa

32. Yerel Evrenler’in Evrimi357

1. Evrenlerin Fiziksel Ortaya Çıkışı357

2. Evrenin İşleyişsel Düzenlenişi358

3. Evrimselliğin Düşüncesi360

4. Tanrı’nın Yerel Bir Evrenle İlişkisi362

5. Ebedi ve Kutsal Amaç364

33. Yerel Evren’in İdaresi366

1. Nebadonlu Mikâil366

2. Nebadon’un Egemeni367

3. Evren Evladı ve Ruhaniyeti368

4. Cebrail — Baş İdareci369

5. Kutsal Üçleme Elçileri370

6. Genel İdare371

7. Nebadon’un Mahkemeleri372

8. Yasama ve Yürütme Faaliyetleri373

34. Yerel Evren Ana Ruhaniyeti374

1. Yaratıcı Ruhaniyet’in Kişilikleşmesi374

2. Kutsal Hizmetkâr’ın Doğası375

3. Zaman ve Mekân içinde Evlat ve Ruhaniyet376

4. Yerel Evren Döngüleri377

5. Ruhaniyet’in Hizmeti379

6. İnsan İçindeki Ruhaniyet380

7. Ruhaniyet ve Beden382

35. Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları384

1. Yaratıcı Melçizedek384

2. Melçizedek Evlatları385

3. Melçizedek Dünyaları387

4. Melçizedekler’in Özel Görevi388

5. Vorondadek Evlatları389

6. Takımyıldız Yaratıcıları390

7. Vorondadek Dünyaları391

8. Lanonandek Evlatları392

9. Lanonandek Yöneticileri393

10. Lanonandek Dünyaları394

36. Yaşam Taşıyıcıları396

1. Yaşam Taşıyıcıları’nın Kökeni ve Doğası396

2. Yaşam Taşıyıcı Dünyaları397

3. Yaşam Nakli399

4. Melchizedek Yaşam Taşıyıcıları400

5. Yedi Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyeti401

6. Yaşayan Kuvvetler403

37. Yerel Evren’in Kişilikleri406

1. Evren Yardımcıları406

2. Berrak Akşam Yıldızları407

3. Başmelekler408

4. En Yüksek Yardımcılar409

5. Yüksek Heyet Üyeleri410

6. Göksel Denetçiler412

7. Malikâne Dünya Eğitmenleri413

8. Görevin Daha Yüksek Ruhaniyet Düzeyleri413

9. Yerel Evren’in Kalıcı Vatandaşları414

10. Diğer Yerel Evren Toplulukları416

38. Yerel Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri418

1. Yüksek Melekler’in Kökeni418

2. Meleksel Doğalar419

3. Açığa Çıkarılmamış Melekler420

4. Yüksek Melek Dünyaları420

5. Yüksek Melek Eğitimi420

6. Yüksek Melek Düzenlenişi421

7. Çocuksu Melekler ve Sanobimler422

8. Çocuksu Melekler ve Sanobimler423

9. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar424

39. Yüksek Meleksel Ev Sahipleri426

1. Yüce Yüksek Melekler427

2. Üstün Yüce Melekler429

3. Yüksek Denetimci Yüksek Melekler432

4. İdareci Yüksek Melek434

5. Gezegensel Yardımcılar436

6. Geçiş Hizmetkârları439

7. Geleceğin Yüksek Melekleri440

8. Yüksek Meleksel Nihai Son440

9. Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri441

40. Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları443

1. Evrimsel Yüksek Melekler443

2. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar444

3. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler444

4. Kişileşmiş Düzenleyiciler444

5. Zaman ve Mekân’ın Fanileri445

6. Tanrı’nın İnanç Evlatları447

7. Yaratıcı-İle-Bütünleşmiş Faniler448

8. Evlat-İle-Bütünleşen Faniler449

9. Ruhaniyet-İle-Bütünleşmiş Faniler450

10. Yükseliş Nihai Sonları452

41. Yerel Evren’in Fiziksel Özellikleri455

1. Nebadon Güç Merkezleri455

2. Satania Fiziksel Düzenleyicileri456

3. Bizim Yıldızsal Birlikteliklerimiz458

4. Güneş Yoğunluğu459

5. Güneş Radyasyonu460

6. Mekânın Gezgini olarak, Kalsiyum461

7. Güneş Enerjisi’nin Kaynakları463

8. Güneş-Enerji Tepkileri464

9. Güneş’in Yerleşik Konumu465

10. Yerleşik Dünyaların Kökeni465

42. Enerji — Akıl ve Madde467

1. Cennet Kuvvetleri ve Enerjileri467

2. Kâinatsal Ruhsal Olmayan Enerji Sistemleri
(Fiziksel Enerjiler)
469

3. Madde’nin Sınıflandırılışı471

4. Enerji ve Madde Dönüşümleri472

5. Dalga-Enerji Dışavurumları474

6. Ultimatonlar, Elektronlar ve Atomlar476

7. Atomsal Madde477

8. Atomsal Birleşim478

9. Doğal Felsefe479

10. Evrensel Ruhsal Olmayan Enerji Sistemleri
(Maddi Akıl Sistemleri)
480

11. Evren İşleyiş Düzenleri481

12. Yöntem ve Biçim — Akıl Baskınlığı483

43. Takımyıldızlar485

1. Takımyıldız Yönetim Merkezleri485

2. Takımyıldız Hükümeti487

3. Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları488

4. Toplanım Dağı — Zamanın İnançlıları489

5. Lucifer İsyanı’ndan İtibaren Edentia Yaratıcıları490

6. Tanrı’nın Bahçeleri492

7. Univitatialar493

8. Edentia Eğitim Dünyaları493

9. Edentia Üzerindeki Vatandaşlık495

44. Göksel Zanaatkârlar497

1. Göksel Müzisyenler499

2. Cennetsel Yeniden İcracılar500

3. Kutsal İnşacılar501

4. Düşünce Kaydedicileri503

5. Enerji Dönüştürücüleri504

6. Tasarımcılar ve Süsleyiciler506

7. Ahenk Çalışanları507

8. Fani Arzular ve Morontia Kazanımları507

45. Yerel Sistem İdaresi509

1. Geçiş Kültür Dünyaları509

2. Sistem Egemeni511

3. Sistem Hükümeti512

4. Yirmi Dört Danışman513

5. Maddi Evlatlar514

6. Yükseliş Unsurları’nın Âdemsel Eğitimi515

7. Melçizedek Evlatları517

46. Yerel Sistem Yönetim Merkezleri519

1. Jerusem’in Fiziksel Nitelikleri519

2. Jerusem’in Fiziksel Özellikleri520

3. Jerusem Yayınları522

4. Yerleşim Alanları ve İdari Alanlar522

5. Jerusem Daireleri523

6. Yürütme-İdare Kareleri527

7. Dikdörtgenler — Spornagilar527

8. Jerusem Üçgenleri528

47. Yedi Malikâne Dünyası530

1. Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Dünyası530

2. Bakım Yuvası531

3. İlk Malikâne Dünyası532

4. İkinci Malikâne Dünyası534

5. Üçüncü Malikâne Dünyası535

6. Dördüncü Malikâne Dünyası536

7. Beşinci Malikâne Dünyası537

8. Altıncı Malikâne Dünyası537

9. Yedinci Malikâne Dünyası538

10. Jerusem Vatandaşlığı539

48. Morontia Yaşamı541

1. Morontia Maddeleri541

2. Morontia Güç Yüksek Denetimcileri542

3. Morontia Dostları545

4. Anımsama Yöneticileri547

5. Malikâne Dünya Eğitmenleri550

6. Morontia Dünya Yüksek Melekleri — Geçiş Hizmetkârları551

7. Morontia Mota556

8. Morontia İlerleyiş Unsurları557

49. Yerleşik Dünyalar559

1. Gezegensel Yaşam559

2. Gezegensel Fiziksel Türler560

3. Solunumda-Bulunmayan Unsurlar’ın Dünyaları563

4. Evrimsel İrade Yaratılmışları564

5. Fanilerin Gezegensel Dizileri565

6. Dünyasal Kaçış568

50. Gezegensel Prensler572

1. Prensler’in Görevleri572

2. Gezegensel İdare573

3. Prens’in Bendensel Görevlileri574

4. Gezegensel Yönetim Merkezleri ve Okulları575

5. İlerleyici Medeniyet576

6. Gezegensel Kültür578

7. Tecridin Mükâfatları578

51. Gezegensel Âdemler580

1. Tanrı’nın Maddi Evlatları’nın Köken ve Doğası580

2. Gezegensel Âdemler’in Aktarılışı582

3. Âdemsel Görevler582

4. Altı Evrimsel Irk584

5. Irksal Karışım
Âdemsel Kan’ın Bahşedilişi
585

6. Cennet Bahçesi Düzeni586

7. Bütünleşmiş İdare587

52. Gezegensel Fani Çağları589

1. İlkel İnsan589

2. Gezegensel Prens sonrası İnsan591

3. Âdem sonrası İnsan592

4. Hakimane Evlat sonrası İnsan594

5. Bahşedilme sonrası İnsan595

6. Urantia’nın Bahşedilme sonrası Çağı597

7. Eğitmen Evlat sonrası İnsan598

53. Lucifer İsyanı601

1. İsyan’ın Baş Yöneticileri601

2. İsyan’ın Nedenleri602

3. Lucifer Bildirisi603

4. İsyan’ın Ortaya Çıkışı604

5. Çatışma’nın Doğası605

6. Bir Sadık Yüksek Melek Kumandanı606

7. İsyan’ın Tarihi607

8. Urantia üzerinde İnsan’ın Evladı609

9. İsyan’ın Mevcut Düzeyi610

54. Lucifer İsyanı’nın Yarattı ğı Sorunlar613

1. Gerçek ve Sahte Özgürlük613

2. Özgürlük’ün Gaspı614

3. Adalet’in Bekleme Süresi615

4. Bağışlama’nın Bekleme Süresi615

5. Gecikme’nin Bilgeliği617

6. Derin Sevgi’nin Zaferi618

55. Işık ve Yaşam’ın Âlemleri621

1. Morontia Mabedi622

2. Ölüm ve Aktarım623

3. Altın Çağlar624

4. İdari Yeniden Düzenlememler626

5. Maddi Gelişim’in Doruk Noktası629

6. Bireysel Fani630

7. Birinci veya Gezegensel Aşama631

8. İkinci veya Sistem Aşaması632

9. Üçüncü veya Takımyıldız Aşaması633

10. Dördüncü veya Yerel Evren Aşaması634

11. Azınlık ve Çoğunluk Birim Aşamaları635

12. Yedinci veya Aşkın Evren Aşaması636

56. Evrensel Bütünlük637

1. Fiziksel Eş Güdüm637

2. Ussal Bütünlük638

3. Ruhsal Bütünleşme639

4. Kişilik Bütünleşmesi639

5. İlahiyat Bütünlüğü640

6. Evrimsel İlahiyat’ın Bütünleşmesi641

7. Evrensel Nitelikteki Evrimsel Sonuçlar642

8. Yüce Bütünleştirici643

9. Evrensel Nitelikteki Mutlak Bütünlük644

10. Gerçeklik, Güzellik, İyilik646

Kısım III / Bölüm 3
Urantia’nın Tarihi

İçerik Sayfa

57. Urantia’nın Kökeni651

1. Andronover Nebulası651

2. Öncül Nebulasal Aşama652

3. İkincil Nebulasal Aşama653

4. Üçüncül ve Dördüncül Aşamalar654

5. Monmatia’nın Kökeni — Urantia Güneş Sistemi655

6. Güneş Sistemi Aşaması — Gezegen Oluşum Dönemi657

7. Göktaşsal Çağ — Volkanik Dönem
İlkel Gezegensel Atmosfer
658

8. Kabuksal İstikrar
Depremler Çağı
Dünya Okyanusu ve İlk Kıta
660

58. Urantia üzerinde Yaşamın Oluşumu664

1. Fiziksel Yaşam Şartları664

2. Urantia Atmosferi665

3. Uzaysal Çevre666

4. Yaşam-Doğuş Dönemi667

5. Kıtasal Ayrılış668

6. Geçiş Dönemi669

7. Yeryüzü Tarih Kitabı670

59. Urantia Üzerinde Deniz-Yaşam Dönemi672

1. Sığ Sularda Öncül Deniz Yaşamı
Trilobit Çağı
673

2. İlk Kıtasal Sel Çağı
Omurgasız-Hayvan Çağı
674

3. İkinci Büyük Sel Aşaması
Mercan Dönemi — Kolsuayaklılar Çağı
676

4. Büyük Kara-Yerleşim Düzeyi
Bitkisel Kara-Yaşam Dönemi
Balıkların Çağı
678

5. Kabuksal-Değişim Dönemi
Eğreltiotu Ormanı’nın Kömür Devri Dönemi
Kurbağaların Çağı
680

6. İklim Geçiş Aşaması
Tohum-Ekim Dönemi
Biyolojik Karışıklık Çağı
682

60. Öncül Kara-Yaşam Dönemi Sürecinde Urantia685

1. Öncül Sürüngen Çağı685

2. İleriki Sürüngen Çağı687

3. Tebeşir Devir Aşaması
Çiçekli-Bitkiler Dönemi
Kuşların Çağı
688

4. Tebeşir Dönemi’nin Sonu691

61. Urantia üzerindeki Memeliler Dönemi693

1. Yeni Kıtasal Kara Aşaması
Öncül Memeli Çağı
693

2. Yeni Su Baskını Aşaması
Gelişmiş Memelilerin Çağı
694

3. Çağdaş Çağ Aşaması
Fillerin ve Atların Çağı
696

4. Yeni Kıta-Yükseliş Aşaması
Son Büyük Memeli Göçü
698

5. Öncül Buz Devri699

6. Buz Devri’nde İlkel İnsan700

7. Devam Eden Buzul Çağı700

62. İlk İnsanın Doğuş Irkları703

1. Öncül Lemur Türleri703

2. İlkel Memeliler703

3. Ara-Memeliler704

4. Primatlar706

5. İlk İnsan Varlıkları707

6. İnsan Aklının Evrimi709

7. Yerleşik bir Dünya Olarak Tanınma709

63. İlk İnsan Ailesi711

1. Andon ve Fonta711

2. İkizlerin Kaçışı712

3. Andon’un Ailesi713

4. Andonsal Kavimler713

5. Andonsal Unsurlar'ın Dağılımı715

6. Onagar — İlk Doğruluk Öğretmeni715

7. Andon ve Fonta’nın Kurtuluşu717

64. Evrimsel Renkli Irklar718

1. Andonsal Yerliler718

2. Foxhall Toplulukları719

3. Badonan Kabileleri720

4. Neanderthal Irkları720

5. Renkli Irklar’ın Kökeni722

6. Urantia’nın Altı Sangik Irkı722

7. Renkli Irklar’ın Dağılımı726

65. Evrim’in Yüksek Denetimi730

1. Yaşam Taşıyıcı Faaliyetleri730

2. Evrimsel Bütünlüğün Görünümü731

3. Evrimin Desteklenişi733

4. Urantia Serüveni734

5. Yaşam Evrimi’nin Beklenmemiş Talihsizlikleri736

6. Yaşamın Evrimsel İşleyiş Biçimleri737

7. Evrimsel Akıl Düzeyleri738

8. Zaman ve Mekân içerisinde Evrim739

66. Urantia’nın Gezegensel Prensi741

1. Prens Caligastia741

2. Prens’in Yönetim Görevlileri742

3. Dalamatia — Prens’in Şehri743

4. Yüz Unsur’un İlk Zamanları743

5. Yüz Unsur’un Düzenlenişi745

6. Prens’in Hükümranlığı749

7. Dalamatia’da Yaşam750

8. Caligastia’nın Talihsizlikleri752

67. Gezegensel İsyan754

1. Caligastia İhaneti754

2. İsyan’ın Çıkışı755

3. Yedi Hayati Yıl756

4. İsyan sonrasında Yüz Caligastia Unsuru757

5. İsyan’ın Doğrudan Sonuçları758

6. Kararlı Van759

7. Günah’ın Yan Sonuçları760

8. İsyan’ın İnsan Kahramanı761

68. Medeniyetin Doğuşu763

1. Koruyucu Toplumsallaşma763

2. Toplumsal İlerlemedeki Etkenler764

3. Hayalet Korkusunun Toplumlaştırıcı Etkisi766

4. Örf ve Adetlerin Evrimi767

5. Yeryüzü Yaşam Yöntemleri — Korunum Sanatları768

6. Kültürün Evrimi769

69. İlkel İnsan Toplulukları772

1. Temel İnsan Kurumları772

2. Üretimin Doğuşu773

3. İşgücünün Farklılaşması773

4. Ticaretin İlk Adımları775

5. Sermayenin İlk Adımları775

6. Medeniyet ile ilgili olarak Ateş777

7. Hayvanların Kullanılması778

8. Medeniyetin Oluşumunda bir Etken olarak Kölelik778

9. Özel Mülkiyet780

70. İnsan Hükümeti’nin Evrimi783

1. Savaşın Kökeni783

2. Savaşın Toplumsal Değeri785

3. Öncül İnsan Birliktelikleri787

4. Kavimler ve Kabileler788

5. Hükümetin İlk Adımları788

6. Monarşik Hükümet789

7. İlkel Cemiyetler ve Gizli Topluluklar790

8. Toplumsal Sınıflar792

9. İnsan Hakları793

10. Adaletin Evrimi794

11. Yasalar ve Mahkemeler796

12. Sivil Yönetimin Tahsisi797

71. Devletin Gelişimi800

1. İlkel Devlet800

2. Temsili Hükümetin Evrimi801

3. Devlet Yönetiminin Nihai Hedefleri803

4. Gelişmeye Açık Medeniyet804

5. Rekabetin Evrimi805

6. Kar Amacı805

7. Eğitim806

8. Devlet Yönetiminin Niteliği806

72. Komşu Bir Gezegen Üzerindeki Hükümet808

1. Kıtasal Ülke808

2. Siyasi Düzen809

3. Ev Yaşamı811

4. Eğitim Düzeni812

5. Üretim Düzeni813

6. Emeklilik Sigortası814

7. Vergilendirme815

8. Özel Amaçlı Üniversiteler816

9. Genel Oy Hakkı Tasarımı817

10. Suçla Mücadele818

11. Askeri Hazırlılık818

12. Diğer Ülkeler819

73. Cennet Bahçesi821

1. Nodit ve Amadonit Unsurları821

2. Bahçe’nin Tasarlanışı822

3. Cennet Yerleşkesi823

4. Bahçe’nin Kurulması823

5. Cennet Evi824

6. Yaşam Ağacı825

7. Cennet Bahçesi’nin Kaderi826

74. Âdem ve Havva828

1. Jerusem’de Âdem ve Havva828

2. Âdem ve Havva’nın Varışı829

3. Âdem ve Havva’nın Gezegeni Tanıması830

4. İlk Başkaldırı832

5. Âdem’in İdaresi833

6. Âdem ve Havva’nın Ev Yaşamı834

7. Cennet Bahçesi’nde Yaşam835

8. Yaratım’a Dair Efsane836

75. Âdem ve Havva’nın Yükümlülüklerini Yerine Getirmedeki Başarısızlığı839

1. Urantia Sorunu839

2. Caligastia’nın Komplosu840

3. Havva’nın Cezbedilişi841

4. Doğru Düzenden Ayrılışın Gerçekleşmesi842

5. Doğru Düzenden Ayrılmanın Sonuçları843

6. Âdem ve Havva’nın Cennet Bahçesi’nden Ayrılışları844

7. Âdem ve Havva’nın Düzeylerinin Alçaltılması845

8. Sözde İnsanın Çöküşü845

76. İkinci Bahçe847

1. Cennet Bahçesi Unsurları’nın Mezopotamya’ya Girişi847

2. Kabil ve Habil848

3. Mezopotamya’da Yaşam849

4. Eflatun Irkı850

5. Âdem ve Havva’nın Ölümü851

6. Âdem ve Havva’nın Kurtuluşu853

77. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar855

1. Birincil Yarı-Ölümlüler855

2. Nod Irkı856

3. Babil Kulesi858

4. Nod İnsan Toplulukları’nın Medeniyet Merkezleri859

5. Âdemoğlu ve Ratta861

6. İkincil Yarı-Ölümlü Varlıklar862

7. İsyankâr Yarı-Ölümlüler863

8. Bütünleşmiş Yarı-Ölümlüler864

9. Urantia Üzerindeki Kalıcı Vatandaşlar865

78. Âdem Döneminden Sonra Eflatun Irkı868

1. Irksal ve Kültürel Dağılım868

2. İkinci Bahçe İçindeki Âdem Unsurları869

3. Âdem Unsurlarının Öncül Genişlemesi870

4. And Unsurları871

5. And Göçleri872

6. Son And Göçleri873

7. Mezopotamya’daki Seller874

8. Sümerliler — Son And Toplulukları875

79. Doğu’daki And Genişlemesi878

1. Türkistan Andları878

2. Andlar’ın Hindistan’ı Fethi879

3. Dravid Hindistanı881

4. Ari Irkın Hindistan’ı İstilası882

5. Kırmızı ve Sarı Irklar883

6. Çin Medeniyeti’nin Doğuşu884

7. And Unsurları’nın Çin’e Girişi886

8. Daha Sonraki Çin Medeniyeti887

80. And Topluluklarının Batıdaki Genişlemesi889

1. Âdem Unsurları’nın Avrupa’ya Girişi889

2. İklim ve Yeryüzü Oluşumlarındaki Değişiklikler890

3. Cro-Magnon Mavi Irkı891

4. Avrupa’nın And İstilaları892

5. Kuzey Avrupa’nın And Fethi893

6. Nil Irmağı Boyunca Yerleşik And Toplulukları894

7. Akdeniz Adaları’nın And Toplulukları895

8. Tuna Andon Toplulukları896

9. Üç Beyaz Irk897

81. Çağdaş Medeniyet’in Gelişimi900

1. Medeniyetin Beşiği900

2. Medeniyet Araçları901

3. Şehirler, Üretim ve Ticaret903

4. Karma Irklar904

5. Kültürel Toplum905

6. Medeniyetin İdaresi906

82. Evliliğin Evrimi913

1. Çiftleşme İçgüdüsü913

2. Kısıtlayıcı Tabular914

3. Öncül Evlilik Adetleri915

4. Özel Mülkiyet Adetleri altındaki Evlilik917

5. Aile İçi ve Dışı Evlilik918

6. Irksal Karışımlar919

83. Evlilik Kurumu922

1. Bir Toplum Kurumu olarak Evlilik922

2. Kur ve Nişan923

3. Satın Alma ve Çeyiz923

4. Düğün Töreni924

5. Çoklu Evlilikler925

6. Gerçek Tekeşlilik — Çift Evliliği927

7. Evlilik Bağının Kopuşu928

8. Evliliğin İdealleştirilmesi929

84. Evlilik ve Aile Yaşamı931

1. İlkel Çift Birliktelikleri931

2. Öncül Anne-Ailesi932

3. Baba Baskısı Altındaki Aile933

4. Öncül Toplumda Kadının Düzeyi935

5. Gelişen Adetler Uyarınca Kadın936

6. Kadın ve Erkeğin Birlikteliği938

7. Aile Yaşamı’nın İdealleri939

8. Birey Tatmini’nin Tehlikeleri942

85. İbadet’in Kökeni944

1. Taşlara ve Tepelere Tapınma944

2. Bitki ve Ağaçlara Tapınma945

3. Hayvanlara Tapınma946

4. Doğa Güçleri’ne Tapınma946

5. Cennetsel Bünyelere olan İbadet947

6. İnsana Tapınma948

7. İbadet ve Bilgeliğin Emir-Yardımcıları948

86. Dinin Öncül Evrimi950

1. Şans: İyi Talih and Kötü Talih950

2. Şansın Kişileştirilmesi951

3. Ölüm — Açıklanamaz952

4. Ölüm-Kurtuluş Kavramı952

5. Hayalet-Ruh Kavramı953

6. Hayalet-Ruhaniyet Çevresi955

7. İlkel Dinin İşlevi956

87. Hayalet İnanışları958

1. Hayalet Korkusu958

2. Hayaletlerin Sakinleştirilmesi959

3. Atalara Tapınma960

4. İyi ve Kötü Ruhaniyet Hayaletleri961

5. Gelişen Hayalet İnanışı962

6. Zorlama ve Kötü Ruhları Kovma963

7. Belirli Nesnelere ve Bünyelere Beslenen Ortak İnancın Doğası965

88. Putlaştırılan Şeyler, Büyülü Nesneler, and Büyü967

1. Putlaştırılmış Şeylere olan İnanç967

2. Putsal İnancın Evrimi968

3. Totemcilik970

4. Büyü970

5. Büyülü Nesneler971

6. Büyünün Uygulanması972

89. Günah, Kurban ve Kefaret974

1. Tabu974

2. Günah Kavramı975

3. Hazzın Reddi ve Aşağılama976

4. Feda Etmenin Kökenleri977

5. Kurbanlıklar ve Yamyamlık978

6. İnsanların Kurban Verilişinin Evrimi980

7. İnsanların Kurban Verilişinde Yapılan Değişimler981

8. Kefaret ve Sözleşmeler982

9. Kurbanlar ve Başat Dini Törenler983

10. Günahın Bağışlanması984

90. Şamanlık — Sağlıkçılar and Din Adamları986

1. İlk Şamanlar — Sağlıkçılar986

2. Şamanlık Uygulamaları987

3. Hastalık ve Ölüme Dair Şamansal Kuram989

4. Şamanlar Denetimindeki Tıp990

5. Din Adamları ve Ayinler992

91. Duanın Evrimi994

1. İlkel Dua994

2. Evrimleşen Dua995

3. Dua ve Öteki-Benlik996

4. Etik Dua997

5. Duanın Toplumsal Sonuçları998

6. Duanın Yetki Alanı999

7. Gizemcilik, Coşku ve İlham1000

8. Bir Kişisel Deneyim Olarak Dua Etme1001

9. Etkili Duanın Koşulları1002

92. Dinin Daha Sonraki Evrimi1003

1. Dinin Evrimsel Doğası1003

2. Din ve Adetler1004

3. Evrimsel Dinin Doğası1005

4. Açığa Çıkarılışın Hediyesi1007

5. Büyük Dini Önderler1008

6. Bileşik Dinler1010

7. Dinin Daha İleri Evrimi1012

93. Maçiventa Melçizede ği1014

1. Maçiventa Bedensellenişi1014

2. Salemli Bilge1015

3. Melçizedek’in Öğretileri1016

4. Salem Dini1017

5. İbrahim’in Tercih Edilişi1018

6. Melçizedek’in İbrahim İle Yaptığı Sözleşme1020

7. Melçizedek Din Yayıyıcıları1021

8. Melçizedek’in Ayrılışı1022

9. Melçizedek’in Ayrılış Sonrası1022

10. Maçiventa Melçizedeği’nin Mevcut Konumu1024

94. Batıdaki Melçizedek Öğretileri1027

1. Vedik Hindistanı’nda Salem Öğretileri1027

2. Brahmanlık1028

3. Brahmansal Felsefe1030

4. Hindu Dini1031

5. Çin’de Gerçeklik İçin Verilen Mücadele1032

6. Laozi ve Konfüçyüs1033

7. Gotama Sidarta1035

8. Budist İnanç1036

9. Budizm’in Yayılışı1037

10. Tibet’deki Din1038

11. Budist Felsefe1038

12. Budizm’in Tanrı Kavramı1040

95. Levant’da Melçizedek Ö ğretileri1042

1. Mezopotamya’daki Salem Dini1042

2. Öncül Mısır Dini1043

3. Ahlaki Kavramların Evrimi1045

4. Amenemope’nin Öğretileri1046

5. Dikkate Değer İkhnaton1047

6. İran’da Salem Öğretileri1049

7. Arabistan’da Salem Öğretileri1050

96. Yahveh — Museviler’in Tanrısı1052

1. Sami Toplulukları İçindeki İlahiyat Kavramsallaşmaları1052

2. Sami Toplulukları1054

3. Benzersiz Musa1055

4. Yahveh’in Duyurusu1056

5. Musa’nın Öğretileri1057

6. Musa’nın Ölümünden Sonra Tanrı Kavramsallaşması1059

7. Eyüp’ün Kitabı ve Mezmurları1060

97. İbraniler Arasında Tanrı Kavramının Evrimi1062

1. Samuel — İbrani Peygamberlerin İlki1062

2. İlyas ve Elyasa1064

3. Yahveh ve Baal1064

4. Amos ve Hosea1065

5. İlk İşaya1066

6. Korkusuz Jeremiah1067

7. İkinci İşaya1068

8. Kutsal ve Dinsiz Tarih1070

9. İbrani Tarihi1071

10. İbrani Dini1075

98. Batıdaki Melçizedek Ö ğretileri1077

1. Yunanlılar Arasındaki Salem Dini1077

2. Yunan Felsefi Düşüncesi1078

3. Roma’daki Melçizedek Öğretileri1080

4. Gizem İnanışları1081

5. Mitra İnanışı1082

6. Mitracılık ve Hristiyanlık1083

7. Hıristiyan Dini1083

99. Dinin Toplumsal Sorunları1086

1. Din ve Toplumsal Yeniden Yapılanma1086

2. Kurumsal Dinin Zafiyeti1087

3. Din ve Dindar1088

4. Geçiş Zorlukları1089

5. Dinin Toplumsal Yönleri1090

6. Kurumsal Din1092

7. Dinin Katkısı1092

100. İnsan Deneyimi İçindeki Din1094

1. Dini Büyüme1094

2. Ruhsal Büyüme1095

3. Yüce Değer’in Kavramsallaşmaları1096

4. Büyümenin Sorunları1097

5. Dönüştürme ve Gizemcilik1098

6. Dini Yaşamın İşaretleri1100

7. Dini Yaşamın Zirve Noktası1101

101. Din’in Gerçek Doğası1104

1. Gerçek Din1104

2. Din Bilgisi1105

3. Dinin Temel Özellikleri1107

4. Açığa Çıkarılışın Sınırları1109

5. Açığa Çıkarılış Tarafından Genişleyen Din1110

6. İlerleyici Dini Deneyim1111

7. Dinin Kişisel Bir Felsefesi1113

8. İnanç ve İnanış1114

9. Din ve Ahlak1115

10. İnsan’ın Özgürleştiricisi Olarak Din1116

102. Dini İnanç’ın Temelleri1118

1. İnancın Teminatları1118

2. Din ve Gerçeklik1119

3. Bilgi, Bilgelik ve Kavrayış1121

4. Deneyim Gerçekliği1123

5. Amaçsal Potansiyelin Yüceliği1123

6. Dini İnanç’ın Kesinliği1124

7. Kutsal’ın Kesinliği1126

8. Din’e dair Kanıtlar1127

103. Dini Deneyimin Gerçekli ği1129

1. Din’in Felsefesi1129

2. Din ve Birey1130

3. Din ve İnsan Irkı1132

4. Ruhsal Birliktelik1133

5. İdeallerin Kökeni1133

6. Felsefi Eşgüdüm1135

7. Bilim ve Din1137

8. Felsefe ve Din1140

9. Din’in Özü1140

104. Kutsal Üçleme Kavramı’nın Büyümesi1143

1. Urantialı Kutsal Üçleme Kavramsallaşmaları1143

2. Kutsal Üçleme Birliği ve İlahiyat’ın Çoklu Niteliği1145

3. Üçleme ve Üçlü Birlikler1146

4. Yedi Üçlü Birlik1147

5. Üçlükler1151

105. İlahiyat ve Gerçeklik1152

1. BEN’in Felsefi Kavramsallaşması1152

2. Kutsal Üçleme ve Yedi Katmanlı olarak BEN1153

3. Sonsuzluk’un Yedi Mutlaklığı1155

4. Tek Birlik, Çifte Yapı ve Üçlü Birlik1157

5. Sınırlı Gerçekliğin Yayılışı1158

6. Sınırlı Gerçekliğin Sonuçları1159

7. Aşkınların Mevcut Hale Gelişi1159

106. Gerçekli ğin Kâinat Düzeyleri1162

1. Sınırlı İşlevliliklerin Başat İlişkilenimi1163

2. İkincil Yüce Sınırlılık Bütünleşimi1164

3. Aşkın Üçüncül Gerçeklik İlişkilenimi1165

4. Nihai Dördüncül Bütünleşme1166

5. Ortak-Mutlak veya Beşinci-Faz İlişkilemi1167

6. Mutlak veya Altıncı-Faz Bütünleşimi1167

7. Nihai Son’un Kesinliği1168

8. Kutsal Üçlemeler’in Kutsal Üçlemesi1170

9. Deneyimsel Sonsuz Bütünleşme1173

107. Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni ve Doğası1176

1. Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni1177

2. Düzenleyiciler’in Sınıflandırılışı1178

3. Düzenleyiciler’in Divinington Evi1179

4. Düzenleyiciler’in Doğası ve Mevcudiyeti1180

5. Düzenleyici’nin Akılsal Bütünlüğü1181

6. Saf Ruhaniyetler olarak Düzenleyiciler1182

7. Düzenleyiciler ve Kişilik1183

108. Düşünce Düzenleyicileri’nin Görev ve Hizmeti1185

1. Seçim ve Görevlendirme1185

2. Düzenleyici İkameti’nin Öncelikli Koşulları1186

3. Örgütlenme ve İdare1188

4. Diğer Ruhsal Etkiler ile İlişki1190

5. Düzenleyici’nin Görevi1191

6. İnsan İçindeki Tanrı1192

109. Kâinat Yaratılmışları ile Düzenleyiciler’in İlişkisi1195

1. Düzenleyiciler’in Gelişimi1195

2. Bağımsız Düzenleyiciler1196

3. Düzenleyiciler’in Maddi Türler ile İlişkisi1197

4. Düzenleyiciler ve İnsan Kişiliği1198

5. Düşünce Düzenleyicileri’nin Maruz Kaldıkları Maddi Engeller1199

6. Gerçek Değerlerin Sürekliliği1200

7. Kişilikleştirilmiş Düzenleyiciler’in Nihai Sonu1201

110. Bireysel Faniler ile Düzenleyiciler’in İlişkisi1203

1. Fani Akılda İkamet1203

2. Düzenleyiciler ve İnsan İradesi1204

3. Düzenleyici ile olan Eş Güdüm1205

4. Akıl içinde Düzenleyici’nin Faaliyeti1207

5. Düzenleyici Rehberliğine Dair Hatalı Kavramsallaşmalar1207

6. Yedi Zihinsel Döngü1209

7. Ölümsüzlüğe Erişim1212

111. Düzenleyici ve Ruh1215

1. Tercihin Akıl Düzlemi1216

2. Ruhun Doğası1217

3. Evrimleşen Ruh1218

4. İçsel Yaşam1219

5. Tercihin Kutsallığa Adanışı1221

6. İnsan Çıkmazı1221

7. Düzenleyici’nin Sorunu1223

112. Kişilik Kurtulu şu1225

1. Kişilik ve Gerçeklik1226

2. Benlik1227

3. Ölüm Olgusu1229

4. Ölümden Sonra Düzenleyiciler1231

5. İnsan Benliğinin Kurtuluşu1232

6. Morontia Benliği1235

7. Düzenleyici Bütünleşimi1237

113. Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları1241

1. Koruyucu Melekler1241

2. Nihai Son Koruyucuları1242

3. Diğer Ruhaniyet Etkileri ile İlişki1244

4. Eylemin Yüksek Meleksel Nüfuz Alanları1245

5. Fanilere olan Yüksek Meleksel Hizmet1245

6. Ölümden Sonra Koruyucu Melekler1246

7. Yüksek Melekler ve Yükseliş Süreci1248

114. Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti1250

1. Urantia’nın Egemenliği1250

2. Gezegensel Yüksek Denetimciler’in Kurulu1251

3. İkamet Eden Baş Yönetici1252

4. En Yüksek Unsur Gözlemcisi1253

5. Gezegensel Hükümet1254

6. Gezegensel Yüksek Denetim’in Üstün Yüksek Melekleri1254

7. Nihai Son’un Yedek Birlikleri1257

115. Yüce Varlık1260

1. Kavramsal Çerçevelerin Göreceliği1260

2. Yücelik için Mutlak Dayanak1261

3. Kökensel, Mevcut ve Potansiyel1261

4. Yüce Gerçekliğin Kaynakları1263

5. Yüce’nin Cennet Kutsal Üçlemesi ile olan İlişkisi1264

6. Yüce’nin Üçlü-İlahiyat-Birlikleri ile olan İlişkisi1265

7. Yüce’nin Doğası1266

116. Her-Şeye-Gücü-Yeten Yüce1268

1. Yüce Akıl1268

2. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Yedi Katmanlı Tanrı1269

3. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Cennet İlahiyatı1270

4. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Yüce Yaratanlar1271

5. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Yedi Katmanlı Düzenleyiciler1273

6. Ruhaniyet Baskınlığı1275

7. Asli Evren’in Yaşayan Organizması1276

117. Yüce olan Tanrı1278

1. Yüce Varlık’ın Doğası1278

2. Evrimsel Büyümenin Kaynağı1280

3. Yüce’nin Evren Yaratılmışları için Önemi1281

4. Sınırlı Tanrı1283

5. Yaratımın Ruh-Ötesi Bütünlüğü1285

6. Yüce’nin Arayışı1287

7. Yüce’nin Geleceği1291

118. Yüce ve Nihai — Zaman ve Mekân1294

1. Zaman ve Ebediyet1295

2. Her-Yerde-Varoluş ve Eş-Zamanlı-Mevcudiyet1296

3. Zaman-Mekân İlişkileri1297

4. Birincil ve İkincil Nedensellik1298

5. Her-Şeye-Muktedir-Olma ve Onun-Her-Şeyle-Olan-Uyumu1299

6. Her-Şeye-Muktedir-Olma ve Mevcut-Olan-Her-Şeyi-Yaratma1299

7. Her-Şeyin-Bilgisine-Sahip-Olma ve Önceden-Belirlenmiş-Yazgı1300

8. Denetim ve Üst-Denetim1301

9. Evren İşleyiş Düzenleri1303

10. Yazgı’nın İşlevleri1304

119. Mesih Mikâil’in Bahşedilişleri1308

1. İlk Bahşedilme1309

2. İkinci Bahşediliş1310

3. Üçüncü Bahşediliş1312

4. Dördüncü Bahşediliş1313

5. Beşinci Bahşediliş1314

6. Altıncı Bahşediliş1315

7. Yedinci ve Son Bahşediliş1316

8. Mikâil’in Bahşediliş-Sonrası Düzeyi1317

Kısım IV / Bölüm 4
İsa’nın Hayatı ve Öğretileri

İçerik Sayfa

120. Urantia üzerinde Mikâil’in Bahşedilişi1323

1. Yedinci Bahşediliş Görevlendirilişi1325

2. Bahşediliş Kısıtlılıkları1327

3. İlave Öneri ve Tavsiye1329

4. Vücutlaşım — İkiyi Bir Yapmak1331

121. Mikâil’in Bahşedildiğindeki Dönemler1332

1. Mesih’den Sonraki Birinci Yüzyılda Batı1332

2. Musevi Topluluğu1333

3. Musevi-Olmayanlar Arasındaki Yaşam1334

4. Musevi-Olmayanların Sahip Olduğu Felsefe1335

5. Musevi-Olmayanların Sahip Oldukları Dinler1336

6. Musevi Dini1338

7. Museviler ve Musevi-Olmayanlar1339

8. Daha Önceki Yazılı Kayıtlar1341

122. İsa’nın Doğumu ve Bebekliği1344

1. Yusuf ve Meryem1344

2. Cebrail’in Elizabet’e Görünüşü1345

3. Cebrail’in Meryem’e Olan Duyuruşu1346

4. Yusuf’un Rüyası1347

5. İsa’nın Dünya Ebeveynleri1348

6. Nasıra’daki Ev1349

7. Beytüllahim’e Olan Ziyaret1350

8. İsa’nın Doğumu1351

9. Mabed’deki Sunuş1352

10. Hirodes’in Eylemleri1353

123. İsa’nın Öncül Çocukluğu1355

1. Nasıra’ya Geri Dönüş1356

2. Beşinci Yıl (M.Ö. 2)1357

3. Altıncı Yılın Yaşanılmışlıkları (M.Ö. 1.yıl)1359

4. Yedinci Yaş (M.S. 1.yıl)1361

5. Nasıra’daki Okul Günleri1362

6. Onun Sekizinci Yaşı (M.S. 2.yıl)1364

124. İsa’nın Geç Çocukluğu1366

1. İsa’nın Dokuzuncu Yaşı (M.S. 3. yıl)1366

2. Onuncu Yaş (M.S. 4.yıl)1368

3. On Birinci Yaş (M.S. 5. yıl)1369

4. On İkinci Yaş (M.S. 6.yıl)1371

5. On Üçüncü Yaşı (M.S. 7.yıl)1373

6. Kudüs’e olan Yolculuk1374

125. Kudüs’de İsa1377

1. İsa’nın Mabet’i Görüşü1378

2. İsa ve Hamursuz1379

3. Yusuf ve Meryem’in Ayrılışı1381

4. Mabed’deki İlk ve İkinci Gün1381

5. Mabed’deki Üçüncü Gün1382

5. Mabed’deki Dördüncü Gün1383

126. İki Çok Önemli Yıl1386

1. On Dördüncü Yaş (M.S. 8. yıl)1387

2. Yusuf’un Ölümü1388

3. On Beşinci Yıl (M.S. 9.yıl)1389

4. Sinagog’daki İlk Vaaz1391

5. Ekonomik Mücadele1392

127. Ergenlik Yılları1395

1. On Altıncı Yaş (M.S. 10.yıl)1395

2. On Yedinci Yaş (M.S. 11.yıl)1396

3. On Sekizinci Yaş (M.S. 12.yıl)1398

4. On Dokuzuncu Yaş (M.S. 13.yıl)1401

5. Üzeyir’in Kızı, Rebeka1402

6. Yirminci Yaş (M.S. 14.yıl)1403

128. İsa’nın Öncül Erişkinli ği1407

1. Yirmi Birinci Yaş (M.S. 15.yıl)1407

2. Yirmi İkinci Yaş (M.S. 16.yıl)1409

3. Yirmi Üçüncü Yaş (M.S. 17.yıl)1411

4. Şam Olayı1412

5. Yirmi Dördüncü Yaş (M.S. 18.yıl)1413

6. Yirmi Beşinci Yaş (M.S. 19.yıl)1415

7. Yirmi Altıncı Yaş (M.S. 20.yıl)1416

129. İsa’nın Daha Sonraki Erişkin Yaşamı1419

1. Yirmi Yedinci Yaş (M.S. 21.yıl)1419

2. Yirmi Sekizinci Yaş (M.S. 22.yıl)1421

3. Yirmi Dokuzuncu Yaş (M.S. 23.yıl)1423

4. İnsan İsa1424

130. Roma Yolu1427

1. Yafa’da — Yunus Üzerine Söyleşi1428

2. Kayserya’da1429

3. İskenderiye’de1432

4. Gerçeklik üzerine olan Konuşma1433

5. Girit Adası’nda1436

6. Korkmuş Olan Genç Adam1437

7. Kartaca’da — Zaman ve Mekân üzerine olan Konuşma1438

8. Napoli ve Roma Yolunda1440

131. Dünya’nın Dinleri1442

1. Kinizm1442

2. Musevilik1444

3. Budizm1446

4. Hinduizm1447

5. Zerdüştlük1449

6. Suduanizm (Jainizm)1450

7. Şinto1451

8. Taoizm1451

9. Konfüsyüsçülük1452

10. “Bizlerin Dini”1453

132. Roma’daki Konukluk1455

1. Gerçek Değerler1456

2. İyilik ve Kötülük1457

3. Gerçeklik ve İnanç1459

4. Kişisel Hizmet1460

5. Zengin Adam’a Tavsiye1462

6. Toplumsal Hizmet1465

7. Roma Etrafındaki Geziler1466

133. Roma’dan Geri Dönüş1468

1. Merhamet ve Adalet1468

2. Taranto Seyahatine Çıkış1470

3. Korint’de1471

4. Korint’deki Kişisel Görev1474

5. Atina’da — Bilim Üzerine Söyleşi1476

6. Efes — Ruh üzerine Söyleşi1477

7. Kıbrıs’daki Konukluk — Akıl üzerine Söyleşi1479

8. Antakya’da1480

9. Mezopotamya’da1481

134. Geçiş Yılları1483

1. Otuzuncu Yaş (M.S. 24.yıl)1483

2. Hazar Denizi’ne olan Kervan Yolculuğu1484

3. Urmiye Dersleri1485

4. Kutsal ve İnsani olarak — Egemenlik1486

5. Siyasal Egemenlik1487

6. Yasa, Bağımsızlık ve Egemenlik1490

7. Otuz Birinci Yaş (M.S. 25.yıl)1492

8. Hermon Dağı’ndaki Konukluk1492

9. Bekleme Dönemi1494

135. Vaftizci Yahya1496

1. Yahya’nın Nazir Oluşu1496

2. Zekeriya’nın Ölümü1497

3. Bir Çobanın Yaşamı1497

4. Elizabet’in Ölümü1499

5. Tanrı’nın Krallığı1500

6. Yahya’nın Duyurusuna Başlaması1501

7. Yahya’nın Kuzeye olan Seyahati1503

8. İsa ve Yahya’nın Buluşması1503

9. Kırk Günlük Duyuru1505

10. Yahya’nın Güneye olan Yolculuğu1506

11. Hapisteki Yahya1506

12. Vaftizci Yahya’nın Ölümü1508

136. Vaftiz ve Kırk Gün1509

1. Beklenen Mesih’e ait Kavramsallaşmalar1509

2. İsa’nın Vaftizi1510

3. Kırk Gün1512

4. Kamu Görevi için Tasarımlar1514

5. İlk Büyük Karar1516

6. İkinci Karar1517

7. Üçüncü Karar1519

8. Dördüncü Karar1520

9. Beşinci Karar1521

10. Altıncı Karar1523

137. Celile’deki Bekleyiş Dönemi1524

1. İlk Dört Havariyi Seçiş1524

2. Filip ve Nataniyel’i Seçiş1526

3. Kapernaum’a olan Ziyaret1527

4. Kana’daki Düğün1528

5. Kapernaum’a Geri Dönüş1531

6. Bir Şabat Gününde Yaşanılanlar1532

7. Dört Aylık Hazırlanış1533

8. Krallık Üzerine Verilmiş olan Vaaz1535

138. Krallı ğ ın İleticileri’nin Eğ itimi1538

1. Son Yönergeler1538

2. Diğer Altılıyı Seçiş1539

3. Matta ve Şimon’un Görevlendirilişi1540

4. İkizlerin Görevlendirilişi1541

5. Tomas ve Yudas’ın Görevlendirilişi1542

6. Yoğun Eğitim Haftası1542

7. Bir Diğer Hayal Kırıklığı1543

8. On İkili’nin İlk Çalışması1545

9. Beş Haftalık Sınanış1546

10. On İki’nin Örgütlenişi1547

139. On İki Havari1548

1. Andreas, En Önce Seçilen1548

2. Şimon Petrus1550

3. Yakub Zübeyde1552

4. Yahya Zübeyde1553

5. Meraklı Filip1556

6. Dürüst Nathanyel1558

7. Matta Levi1559

8. Tomas Didimus1561

9. ve 10. Yakub ve Yudas Alpheus1563

11. Köktenci Şimon1564

12. Yudas İskariot1565

140. On İkilinin Görevlendirişi1568

1. Başlangıçsal Eğitim1568

2. Görevlendirme1569

3. Görevlendirme Vaazı1570

4. Sizler Yeryüzü’nün Tuzusunuz1572

5. Babasal ve Kardeşsel Sevgi1573

6. Görevlendirmenin Akşamı1576

7. Görevlendirmeyi Takip Eden Hafta1578

8. Göldeki Perşembe Öğleden-Sonrası1579

9. Resmi Adanış Günü1583

10. Resmi Adanışın Akşamı1584

141. Kamu Görevine Baş layış1587

1. Celile’den Ayrılış1587

2. Tanrı’nın Yasası ve Tanrı’nın İradesi1588

3. Amathus’daki Konukluk1589

4. Yaratıcı’ya Dair Öğreti1590

5. Ruhsal Bütünlük1591

6. Amathus’daki Son Hafta1592

7. Ürdün Vadisi Sonrası, Bethani’de1593

8. Eriha’da Çalışma1595

9. Kudüs İçin Ayrılış1595

142. Kudüs’de Hamursuz1596

1. Mabed’deki Öğreti1596

2. Tanrı’nın Gazabı1597

3. Tanrı’nın Kavramsallaşması1598

4. Flavius ve Yunan Kültürü1600

5. Güvence Üzerine Söyleşi1601

6. Nikodemus ile olan Sohbet1601

7. Aileye Üzerine Ders1603

8. Güney Yehuda’da1605

143. Samarya’dan Geçiş1607

1. Arçelis’deki Duyuru1607

2. Benlik Üzerindeki Üstünlüğe Dair Ders1609

3. İlginin Dağılımı ve Dinlenme1610

4. Museviler ve Samiriler1612

5. Secemli Kadın1612

6. Samarya Canlanışı1615

7. Dua ve İbadete Dair Öğretiler1616

144. Cilboğa ve Dekapolis’de1617

1. Cilboğa Kampı1617

2. Dua Üzerine Söyleşi1618

3. İnananın Duası1619

4. Dua Üzerine İlave Sözler1620

5. Dua’nın Diğer Türleri1621

6. Yahya’nın Havarileri ile olan Görüşme1624

7. Dekapolis Şehirleri1626

8. Pella Yakınındaki Kamp1626

9. Vaftizci Yahya’nın Ölümü1627

145. Kapernaum’daki Dört Önemli Gün1628

1. Kucak Dolusu Balık1628

2. Sinagogdaki Öğleden Sonrası1629

3. Günbatımındaki İyileştirme1631

4. Hemen Ertesindeki Akşam1634

5. Erken Pazar Sabahı1634

146. Celile’deki İlk Duyuru Turnesi1637

1. Rimon’daki Duyuru1637

2. Yotapata1638

3. Ramah’daki Durak1641

4. İron’daki Müjde1643

5. Kana’ya Geri Dönüş1644

6. Nain ve Dul’un Oğlu1645

7. Endor’da1646

147. Kudüs’e Olan Ara Ziyaret1647

1. Bir Centruion’un Yaveri1647

2. Kudüs’e Olan Yolculuk1648

3. Bethsayda Gölcüğünde1649

4. Yaşamın Kuralı1650

5. Farisi Şimon’la olan Sohbet1651

6. Kapernaum’a Geri Dönüş1653

7. Kapernaum’a Geri Dönüş1655

8. Ruhsal İyiliğin Şöleni1656

148. Bethsayda’da Öğreti-Yayıcılarının Eğitimi1657

1. Tanrı-Elçileri’nin Yeni Bir Okulu1657

2. Bethsayda Hastanesi1658

3. Yaratıcı’nın Vermiş Olduğu Görev1659

4. Kötülük, Günah ve Haksızlık1659

5. Çekilen Sıkıntının Taşıdığı Amaç1661

6. Sıkıntı Çekmeye dair Yanlış Anlaşılma
Eyüp Üzerine Söyleşi
1662

7. Felçli Ele Sahip Adam1664

8. Bethsayda’daki Son Hafta1665

9. Felçlinin İyileştirilişi1666

149. İkinci Duyuru Turnesi1668

1. İsa’nın Yaygın Hale Gelmiş Ünü1668

2. İnsanların Tutumu1670

3. Dini Önderlerin Düşmanlığı1672

4. Duyuru Turnesinin İlerleyişi1673

5. Tatminkârlığa dair Ders1674

6. “Koruyucu Korkusu” Üzerine1675

7. Bethsayda’ya Geri Dönüş1677

150. Üçüncü Duyuru Turnesi1678

1. Kadınların Öğreti-Yayıcı Birliği1678

2. Mecdel’deki Duruş1679

3. Tiberya’daki Şabat1680

4. Havarileri İkişerli Topluluklar Halinde Gönderiş1681

5. Kurtarılmak İçin Ne Yapmak Zorundayım?1682

6. Akşam Dersleri1683

7. Nasıra’daki Konukluk1683

8. Şabat Ayini1684

9. Nasıra Reddi1686

151. Deniz Kenarındaki Bekleyiş ve Öğretim1688

1. Hasatçının Simgesel Hikâyesi1688

2. Simgesel Hikâyenin Yorumu1689

3. Simgesel Hikâyeler Hakkında İlave Şeyler1691

4. Deniz Kenarındaki Yeni Simgesel Hikâyeler1693

5. Keresa’ya olan Seyahat1694

6. Keresa Delisi1695

152. Kapernaum Krizine Kadar Giden Olaylar1698

1. Yairus’un Evi1699

2. Beş Bin Kişiyi Doyurma1700

3. Kral Yapma Olayı1702

4. Şimon Petrus’un Gecede Görmüş Olduğu Rüya1703

5. Bethsayda’ya Geri Dönüş1703

6. Gennesaret’de1705

7. Kudüs’de1706

153. Kapernaum’daki Kriz1707

1. Koşulların Bir Araya Gelmesi1707

2. Çağ Açan Vaaz1709

3. Buluşma Sonrası1712

4. Sinagogdaki Son Sözler1713

5. Cumartesi Akşamı1715

154. Kapernaum’daki Son Günler1717

1. Bir Haftalık Tavsiye Dönemi1717

2. Bir Haftalık Dinlenme Dönemi1718

3. İkinci Tiberya Görüşmesi1719

4. Kapernaum’daki Cumartesi Gece1719

5. Çok Önemli Pazar Sabahı1720

6. İsa’nın Ailesinin Varışı1721

7. Aceleci Kaçış1723

155. Kuzey Celile Boyunca Kaçış1725

1. Başka İnanca Sahip Olanlar Neden Kin Duymaktadır?1725

2. Çorazin’deki Öğreti-Yayıcıları1726

3. Kaesarea-Filippi’de1727

4. Fenike’ye Olan Yol Üzerinde1728

5. Gerçek Din’e Dair Söyleşi1728

6. Din’e Dair İkinci Söyleşi1730

156. Tire ve Sidon’daki Konukluk1734

1. Suriyeli Kadın1734

2. Sidon’daki Öğreti1735

3. Kuzeydeki Sahil’e olan Seyahat1736

4. Tire’de1737

5. Tire’deki İsa’nın Öğretisi1737

6. Fenike’den Geri Dönüş1741

157. Kaysera-Filippi’de1743

1. Mabet Vergi Toplayıcısı1743

2. Bethsayda-Yulias’da1744

3. Petrus’un İtirafı1745

4. Krallık Hakkında Konuşma1746

5. Yeni Kavramsallaşma1748

6. Ertesi Öğleden Sonrası1748

7. Andreas’ın Konuşması1750

158. Güzelleşimin Dağı1752

1. Güzelleşme1752

2. Dağdan İniş1754

3. Güzelleşmenin Anlamı1755

4. Saralı Çocuk1755

5. İsa’nın Erkek Çocuğunu İyileştirişi1757

6. Celsus’un Bahçesinde1758

7. Petrus’un İtirazı1759

8. Petrus’un Evinde1761

159. Dekapolis Turnesi1762

1. Bağışlama Üzerine olan Vaaz1762

2. Yabancı Duyurucu1764

3. Öğretmenler ve İnananlar İçin Yönerge1765

4. Nathanyel ile olan Konuşma1767

5. İsa’nın Dininin Olumlayıcı Doğası1769

6. Mecdel’e Geri Dönüş1771

160. İskenderiyeli Rodan1772

1. Rodan’ın Yunan Felsefesi1772

2. Yaşam Sanatı1775

3. Olgunluğun Cezp Edici Çekicilikleri1777

4. Olgunluğun Dengesi1778

5. İdeal’in Dini1780

161. Rodan ile İlave Söyleşiler1783

1. Tanrı’nın Kişiliği1783

2. İsa’nın Kutsal Doğası1785

3. İsa’nın İnsan ve Kutsal Akılları1787

162. Mişkan Şöleninde1788

1. Kudüs’e olan Ziyaretin Tehlikeleri1788

2. İlk Mabet Konuşması1790

3. Zina ile Suçlanan Kadın1792

4. Mişkan Şöleni1793

5. Dünyanın Işığı Vaazı1794

6. Yaşam Suyu Üzerine Söyleşi1795

7. Ruhsal Özgürlük Üzerine Söyleşi1796

8. Marta ve Meryem ile olan Sohbet1797

9. Abner ile Beytüllahimde1798

163. Mecdel’de Yetmişlinin Görevlendirilişi1800

1. Yetmişlinin Görevlendirilişi1800

2. Genç Adam ve Diğerleri1801

3. Servet üzerine Söyleşi1803

4. Yetmişliye Elveda1804

5. Kampın Pella’ya Taşınması1806

6. Yetmişlinin Geri Dönüşü1806

7. Son Görev için Hazırlanış1808

164. Adanma Şöleninde1809

1. İyi Samiri Hikâyesi1809

2. Kudüs’te1810

3. Gözleri Görmeyen Dilencinin İyileştirilişi1811

4. Sanhedrin Karşısında Yoşiyahu1813

5. Solomon’un Verandasındaki Öğreti1815

165. Perea Görevi Başlıyor1817

1. Bella Kampında1817

2. İyi Çobana Dair Vaaz1818

3. Pella’daki Şabat Vaazı1819

4. Mirasın Bölünüşü1821

5. Havariler ile Servet Üzerine Konuşmalar1823

6. Petrus’un Sorusuna Cevap1824

166. Kuzey Perea’ya olan Son Ziyaret1825

1. Ragaba’daki Ferisiler1825

2. On Cüzamlı1827

3. Geresa’daki Vaaz1828

4. Kazalara Dair Öğreti1830

5. Philadelphia’daki Toplanış1831

167. Philadelphia’ya olan Ziyaret1833

1. Ferisilerle olan Kahvaltı1833

2. Büyük Şölen Hikâyesi1835

3. Yılgın Tutumdaki Kadın1835

4. Bethani’den Gelen İleti1836

5. Bethani’ye olan Yollarında1838

6. Küçük Çocukların Kutsanışı1839

7. Melekler Üzerine Konuşma1840

168. Lazarus’un Dirilişi1842

1. Lazarus’un Kabrinde1843

2. Lazarus’un Dirilişi1845

3. Sanhedrin Buluşması1847

4. Dua’ya Cevap1848

5. Lazarus’un Başına Gelenler1849

169. Pella’daki Son Öğreti1850

1. Kayıp Evlat’ın Simgesel Hikâyesi1850

2. Akıllı Koruyucu’nun Simgesel Hikâyesi1853

3. Zengin Adam ve Dilenci1854

4. Baba ve Onun Krallığı1855

170. Cennetin Krallığı1858

1. Cennetin Krallığı Kavramsallaşmaları1858

2. İsa’nın Krallığa Dair Kavramsallaşması1859

3. Doğruluk ile olan İlişkisi1861

4. İsa’nın Krallığa dair Öğretisi1862

5. Krallığa dair Daha Sonraki Düşünceler1864

171. Kudüs Yolunda1867

1. Pella’dan Ayrılış1868

2. Bedelin Hesabı1869

3. Perea Turnesi1870

4. Livias’taki Öğreti1871

5. Eriha’daki Gözleri Görmeyen Adam1873

6. Zakheus ile olan Sohbet1873

7. “İsa Geçerken”1874

8. Sterlinlerin Simgesel Hikâyesi1875

172. Kudüs’e Gidiş1878

1. Bethani’deki Şabat1878

2. Havariler ile Pazar Sabahı1880

3. Kudüs için Yola Çıkış1880

4. Mabet Çevresini Ziyaret1883

5. Havarilerin Tutumu1883

173. Kudüs’teki Pazar1888

1. Mabed’in Temizlenişi1888

2. Üstün’ün Yönetim Yetkisine Karşı Çıkış1891

3. İki Evladın Simgesel Hikâyesi1893

4. Gelmeyen Ev Sahibi’nin Simgesel Hikâyesi1893

5. Evlilik Ziyareti’nin Simgesel Hikâyesi1894

174. Mabet’teki Salı Sabahı1897

1. Kutsal Bağışlama1898

2. Musevi Yöneticileri’nin Soruları1899

3. Saddukiler ve Yeniden Diriliş1900

4. Büyük Emir1901

5. Soran Yunanlılar1902

175. Son Mabet Konuşması1905

1. Konuşma1905

2. Bireysel Musevilerin Durumu1909

3. Vahim Sanhedrin Buluşması1909

4. Kudüs’teki Durum1910

176. Zeytin Dağı’ndaki Salı Akşamı1912

1. Kudüs’ün Yıkımı1912

2. Üstün’ün İkinci Gelişi1914

3. Kamp’taki Daha Sonraki Söyleşi1916

4. Mikâil’in Geri Dönüşü1918

177. Çarşamba, Dinlenme Günü1920

1. Tanrı ile Baş Başa Bir Gün1920

2. Öncül Ev Yaşamı1921

3. Kamptaki Gün1923

4. Yudas ve Baş Din-adamları1924

5. Son Grup Vakti1927

178. Kamptaki Son Gün1929

1. Evlatlık ve Vatandaşlık Üzerine Söyleşi1929

2. Öğle Vakti Yemeğinden Sonra1932

3. Akşam Yemeği Yolunda1934

179. Son Akşam Yemeği1936

1. Tercih Edilme Arzusu1936

2. Akşam Yemeği’nin Başlangıcı1937

3. Havarilerin Ayaklarının Yıkanışı1938

4. İhanetkar’a Son Sözler1940

5. Hatırlanma Yemeğinin Oluşturuluşu1941

180. Elveda Konuşması1944

1. Yeni Emir1944

2. Asma ve Dalları1945

3. Dünyanın Düşmanlığı1946

4. Sözü Verilmiş Yardımcı1948

5. Gerçekliğin Ruhaniyeti1949

6. Ayrılmanın Gerekliliği1951

181. Son Tembihler and Uyarılar1953

1. Son Teselli Sözleri1953

2. Elveda Kişisel Tembihleri1955

182. Gethsemane’de1963

1. Son Topluluk Duası1963

2. İhanetten Önceki Son Saat1966

3. Gethsemane’de Tek Başına1968

183. İsa’nın İhanet Edilişi ve Tutuklanışı1971

1. Baba’nın İradesi1971

2. Yudas Şehirde1972

3. Üstün’ün Tutuklanışı1973

4. Zeytindağı’ndaki Konuşma1975

5. Yüksek Din-Adamı’nın Sarayına olan Yolda1977

184. Sanhedrin Mahkemesi Önünde1978

1. Annas’ın Sorgusu1978

2. Bahçede Petrus1980

3. Sanhedrincilerin Mahkemesi Önünde1982

4. Aşağılanma Vakti1984

5. Mahkemenin İkinci Oturumu1985

185. Pilatus Karşısındaki Mahkeme1987

1. Pontius Pilatus1987

2. İsa’nın Pilatus Karşısına Çıkışı1989

3. Pilatus’un Özel Sorgusu1991

4. Hirodes’in Karşısında İsa1992

5. İsa Pilatus’a Geri Dönüyor1993

6. Pilatus’un Son Çağrısı1994

7. Pilatus’un Son Sorgusu1995

8. Pilatus’un Acı Teslimi1996

186. Çarmıh’tan Hemen Önce1997

1. Yudas İskaryot’un Sonu1997

2. Üstün’ün Tutumu1999

3. Güvenilir Davud Zübeyde2000

4. Çarmıh İçin Hazırlanma2001

5. İsa’nın Ölümünün Hamursuzla İlişkisi2002

187. Çarmığa Gerilme2004

1. Golgotha Yolunda2004

2. Çarmıha Geriliş2006

3. Çarmığa Gerilişi Görenler2008

4. Çarmıhtaki Hırsız2008

5. Çarmıhtaki Son Saat2010

6. Çarmıhtan Sonra2011

188. Mezar Vakti2012

1. İsa’nın Defini2012

2. Mezarın Korunuşu2014

3. Şabat Günü Süreci2014

4. Çarmıh Üzerindeki Ölümün Anlamı2016

5. Çarmıhın Dersleri2017

189. Yeniden Diriliş2020

1. Morontia Taşınması2020

2. İsa’nın Maddi Bedeni2022

3. Yazgı Dönemsel Yeniden Diriliş2024

4. Boş Mezarın Keşfi2025

5. Kabirde Petrus ve Yahya2027

190. İsa’nın Morontia Görünüşleri2029

1. Yeniden Dirilişin İlk Haberleri2029

2. İsa’nın Bethani’deki Görünüşü2031

3. Yusuf’un Evinde2033

4. Yunanlılara olan Görünüş2033

5. İki Kardeşle olan Yürüyüş2034

191. Havariler ve Diğer Önderlere Görünüşler2037

1. Petrus’a Görünüş2039

2. Havarilere olan İlk Görünüş2040

3. Morontia Yaratılmışlarıyla2040

4. Onuncu Görünüş (Philadelphia’da)2041

5. Havarilere olan İkinci Görünüş2042

6. İskenderiye Görünüşü2044

192. Celile’deki Görünüşler2045

1. Göl Çevresinde Görünüş2045

2. İkişerli Sohbetler2047

3. Görevlendirilme Dağı Üzerinde2050

4. Göl Çevresindeki Toplanma2050

193. Son Görünüşler ve Yükseliş2052

1. Şakar’daki Görünüş2053

2. Fenike Görünüşü2054

3. Kudüs’teki Son Görünüş2055

4. Yudas’ın Çöküşünün Nedenleri2055

5. Üstün’ün Yükselişi2057

6. Petrus Bir Buluşma Düzenliyor2057

194. Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin Bahşedilişi2059

1. Hamsin Yortusu Vaazı2060

2. Hamsin Yortusu’nun Önemi2060

3. Hamsin Yortusu’nda Yaşananlar2062

4. Hıristiyan Kilisesi’nin Başlangıçları2066

195. Hamsin Yortusu’ndan Sonra2069

1. Yunanlıların Etkileri2071

2. Roma Etkisi2072

3. Roma İmparatorluğu Altında2073

4. Avrupalı Karanlık Çağlar2074

5. Modern Sorun2075

6. Maddiyatçılık2076

7. Maddiyatçılığın Zaafı2078

8. Din-Dışı Totaliter Rejim2081

9. Hıristiyanlığın Sorunu2082

10. Gelecek2084

196. İsa’nın İnancı2087

1. İsa — İnsan2090

2. İsa’nın Dini2091

3. Dinin Yüceliği2093

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved