Ana içeriğe atla

13. Makale - Cennetin Kutsal Alanları

Urantia’nın Kitabı

13. Makale

Cennetin Kutsal Alanları

13:0.1 (143.1)MERKEZİ Cennet Adası ve Havona gezegensel döngülerinin en iç kısmı arasında, uzay içinde konumlanan üç tane daha küçük olan özel alanların döngüsü bulunmaktadır. En iç kısım döngüsü, Kâinatın Yaratıcısı’nın yedi gizli alanından meydana gelmekte olup; ikinci topluluk ise, Ebedi Evlat’ın yedi tane parlak dünyasından oluşmaktadır; en dış kısım ise, Yedi Üstün Ruhaniyet’in yönetim merkez dünyaları olan Sınırsız Ruhaniyet’in yedi engin alanıdır.

13:0.2 (143.2)Bu sayısı üç olan yedi-dünyadan meydana gelmiş Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in döngüleri, hayal edilemeyen ihtişamın ve eşsiz görkemin alanlarıdır. Onların her maddi veya fiziksel inşası bile, sizin için henüz açığa çıkarılmayan gerçekliğinin bir düzeyidir. Her döngü, maddesel bakımdan farklılık arz eder; ve her döngünün her dünyası fiziksel oluşum bakımından birbirlerinin aynısı olan Evlat’ın yedi dünyası dışında birbirlerinden tamamiyle farklıdır. Yirmi-bir dünyanın hepsi çok muazzam olan alanlardır, ve onların yedişerli her bir grubu farklılaşan bir biçimde ebedileştirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla onlar başından beri tıpkı Cennet gibi ebedidir. Onların kökeni hakkında ne bir kayıt ne de bir gelenek bulunmaktadır.

13:0.3 (143.3)Ebedi Ada’ya yakın bir biçimde Cennet etrafında dönen Kâinatın Yaratıcısı’nın yedi saklı alanı ebedi İlahiyatlar’ın merkezi parlaklığının ruhsal aydınlığının yüksek bir biçimde yansıtıcıları olup, onlar kutsal ihtişamın bu aydınlığını Cennet ve hatta Havona’nın yedi döngüsü üzerine yansıtırlar.

13:0.4 (143.4)Ebedi Evlat’ın yedi kutsal dünyası üzerinde, ruhaniyet aydınlığının birey dışı enerjilerinin kaynağını oradan alıyor olduğu açığa çıkmaktadır. Hiçbir kişisel varlık, bu yedi parıldayan alanların herhangi biri üzerinde geçici olarak ikamet edemez. Ruhsal ihtişamla birlikte, onlar Cennet ve Havona’nın tümünü aydınlatır, buna ek olarak onlar yedi aşkın-evrene saf ruhaniyet aydınlığının yönlendirici idaresini yaparlar. Buna benzer bir biçimde, ikincil döngünün bu harikulade alanları ısıya sahip olmayan ışıklarını Cennet üzerine ve yedi-döngüden oluşan merkezi evrenin bir milyar olan dünyasına yayar.

13:0.5 (143.5)Sınırsız Ruhaniyet’in yedi dünyası yedi aşkın-evrenin nihai sonları üzerinde yönetimlerini gerçekleştiren, ve İlahiyatın Üçüncül Bireyi’nin ruhsal aydınlanmasını bu zaman ve mekân yaratılmışlarına ulaştıran Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından doldurulmuştur. Buna ek olarak Cennet Adası dışındaki tüm Havona bu ruhsallaştırıcı etkilerle kaplanmıştır.

13:0.6 (143.6)Yaratıcı’nın dünyaları, Yaratıcı-ihsanına sahip tüm kişilikler için nihai düzey alanları olsa da, bu onların ayrıcalıklı faaliyetini oluşturmaz. Birçok varlık ve unsur, kişisel bir geçici süreli olan ikametin dışında bu dünyalar üzerinde mevcutturlar. Yaratıcı’nın döngüsü ve Evlat’ın döngüsündeki her dünya, farklı bir kalıcı vatandaşlık biçimine sahiptir; fakat Evlat’ın dünyalarının kişisel varlıkların dışında tek tip biçimlerde olan unsurlar tarafından ikamet edildiğini düşünmekteyiz. Yaratıcı nüveleri, Divinington’un yerlileri arasındadır; kalıcı vatandaşlıkların diğer düzeyleri ise sizler için açığa çıkarılmamışlardır.

13:0.7 (143.7)Yirmi-bir Cennet uydusu, merkezi ve aşkın evrenlerde bu anlatımda açığa çıkarılmayan birçok amaca hizmet eder. Bu alanlardaki hayat hakkında çok az şeyi anlamaya yetkin bir durumdasınız; bu nedenle, onların sizin için açığa çıkarılmayan, doğası veya işleyişi bakımından binlerce devam eden faaliyeti hakkında tutarlı bir görüşü elde etmeyi düşleyemezsiniz. Bu yirmi-bir alan, üstün evren faaliyetinin potansiyelleriyle bütünleşir. Bu makaleler muhteşem kâinatın yedi bölgesinden birinin mevcut evren çağıyla ilgili olarak, kapsamı sınırlı olan bahse konu belirli eylemlerine sadece kısa bir anlık bakışı sizlere sunar.

1. Yaratıcının Yedi Kutsal Dünyası

13:1.1 (144.1)Yaratıcı’nın kutsal yaşam alanlarının döngüsü, kâinat âlemlerinin tümü içinde sadece doğasında olan kişilik sırlarını taşır. Üç döngünün en iç kısmında bulunan Cennet’in bu uyduları, merkezi evrende kişilik ile alakalı tek yasaklı nüfuz alanlarıdır. Alt Cennet ve Evlat’ın dünyaları benzer bir biçimde kişiliklere ayrılmıştır, fakat bu alanların hiçbiri hiçbir biçimde doğrudan kişilik ile ilişkili değildir.

13:1.2 (144.2)Yaratıcı’nın Cennet dünyaları, Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları olan Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları’nın en yüksek düzeyi tarafından idare edilir. Bu dünyalar hakkında size çok az şey ifade edebilirim; onların çok katmanlı faaliyetleri hakkında ise önceki duruma nazaran sizlere daha da az bilgiler sunabilirim. Böyle bir bilgi, sadece orada faaliyet eden ve oradan faaliyetlerini yürüten varlıklara ilişkindir. Buna ek olarak, bu özel dünyaların altısına az veya çok aşina olsam da, ben hiçbir zaman Divinington üzerinde ikamet etmedim; çünkü bu dünya benim için tamamiyle yasaklı bir durumdadır.

13:1.3 (144.3)Bu dünyaların sır dolu olmasına ilişkin nedenlerden bir tanesi; bu kutsal alanlardan her birinin bir kişilik olarak değil, fakat sadece bu ilgili alan üzerinde ikamet eden veya ona erişebilen belirli us sahibi topluluklar tarafından değeri anlaşılabilen ve kavranabilen Kutsallık’ın benzersiz bir mevcudiyeti olarak, Cennet Kutsal Üçlemesi’ni meydana getiren İlahiyatlar hakkında özelleşmiş bir tanıtımın veya dışavurumunun ayrıcalığına sahip oluşudur. Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları, Kutsallık’ın bu birey dışı ve özelleşmiş mevcudiyetlerinin kişisel görevlileridir. Buna ek olarak Yüceliğin Sırları, onların engin ve zahmetli görevleri için üstün bir biçimde donanmış ve muhteşem bir biçimde onlara uyum sağlamış olan oldukça kişisel varlıklardır.

13:1.4 (144.4)1. DİVİNİNGTON. Bu dünya tamamiyle özgün bir biçimde, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel-bütünleşme alanı ve bu sebeple onun kutsallığının özel bir dışavurumu olması bakımından “Yaratıcı’nın bağrıdır."Divinington, Düşünce Düzenleyicileri’nin Cennet buluşma yeridir; fakat o aynı zamanda, kaynağını Kâinatın Yaratıcısı’ndan aldığı sayısız birçok diğer unsurun, kişiliğin ve varlığın evidir. Ebedi Evlat’ın yanı sıra birçok kişilik, Kâinatın Yaratıcısı’nın tek başına gerçekleştirdiği eylemlerinin doğrudan bir kökenidir. Doğrudan ve ayrıcalıklı kaynağını Kâinatın Yaratıcısı’ndan alan Yaratıcı nüvelerine ek olarak sadece bu kişilikler ve diğer varlıklar, bu yerleşke üzerinde bir araya gelip faaliyette bulunabilir.

13:1.5 (144.5)Divinington’un sırları, Düşünce Düzenleyicileri’nin bahşedişinin ve onun asli görevinin sırrını içine alır. Onların doğası, kaynağı ve evrimsel dünyaların düşük düzeyde bulunan yaratılmışlarıyla olan iletişim biçimi, bu Cennet alanının bir sırrıdır. Bu muhteşem iletişim, kişisel olarak hiçbirimizi ilgilendirmemektedir; bu nedenle İlahiyatlar, bu büyük ve kutsal hizmetin belirli özelliklerini bizim bütüncül anlayışımızın dışında tutmayı uygun olarak görmektedirler. Kutsal eylemin bu fazıyla ilişki dâhiline geçtiğimiz kadarınca, bu iletişimin tüm bilgisine erişmemize izin verilmiştir, fakat bu büyük bahşedişin içsel ayrıntılarıyla ilgili olarak bütünüyle bilgilendirilmedik.

13:1.6 (145.1)Bu faz aynı zamanda; Çekim İleticileri’nin, Yaratıcı nüvesinin, ve sizin için açığa çıkarılmamış diğer varlıkların ev sahiplerinin tüm diğer biçimlerinin doğasının, nihai amacının ve eylemlerinin sırlarını içinde barındırmaktadır. Divinington ile ilgili benim erişiminden uzak tutulan, açığa çıkarılsaydı bile muhtemelen şu an yazdığım bu eser sürecinde benim yalnızca bocalamama ve kısıtlanmama sebep olacak bu gerçekler, büyük bir olasılıkla benim düzeyimde bulunan varlığın kavramsal yetisini hala aşan bir konumdadır.

13:1.7 (145.2)2. SONARİNGTON. Bu alan Ebedi Evlat’ın kişisel varış dünyası olarak “Evlat’ın bağrıdır." Bütünüyle çağrılması ve kesin olarak kabul edilmesiyle birlikte ve onun hemen sonucunda yeryüzüne inen ve oradan yükselen Tanrı'nın Evlatları’nın Cennet yönetim merkezidir. Bu dünya, Ebedi Evlat’dan ve onun eş güdüm halindeki yardımcı Evlatları’ndan türeyen tüm Evlatları’nın Cennet evidir. İnsanın ruhsal ilerleyişinin âlemler ve Cennet huzuru boyunca yükselişinin işleyişi ile ilgili tasarılar fanileri ilgilendirmediği için, kutsal evlatlığın sayısız düzeninin bağlı bulunduğu bu aşkın yerleşke faniler için açığa çıkarılmamıştır.

13:1.8 (145.3)Sonarington’un sırları, kutsal evlatların ete kemiğe bürünmesinin sırrını içine alır. Tanrı’nın bir Evlat’ın bin dokuz yüz yıl önce gerçekleştiği gibi kelimenin tam anlamıyla bir anneden İnsan olan Evlat halinde dünyaya gelmesi hala kâinatsal bir gizemdir. Bu oluşum âlemler boyunca süregelmeye devam etmekte olup, bu gizem kutsal evlatlığın bir Sonarington sırrıdır. Düzenleyiciler Yaratıcı olan Tanrı’nın bir gizemidir. Kutsal Evlatlar’ın ete kemiğe bürünmesi Evlat olarak Tanrı’nın bir gizemidir; bu bir sır olarak, bahse konu benzersiz deneyim vasıtasıyla kişisel olarak oraya geçen kişileri koruyan, hiç kimsenin erişemediği bir alan olan Sonarington’un yedinci bölgesinde saklı kalmaktadır. Yükseliş uğraşınızla ilgili olarak yalnızca ete kemiğe bürünmenin bu fazları, sizin algısal dikkatinize çekilmiştir. Sizin için ortaya serilmemiş kâinatsal hizmetin görevleri içinde, Cennet Evlatları’nın ete kemiğe bürünmesinin açığa çıkarılmamış biçimlerinin gizemi arasında diğer birçok faz bulunmaktadır. Buna ek olarak hala bahsi geçmemiş diğer Sonarington gizemleri mevcuttur.

13:1.9 (145.4)3. SPİRİTİNGTON. Sınırsız Ruhaniyet’i ayrıcalıklı olarak yansıtan yüksek varlıkların Cennet evi olarak “Ruhaniyet’in bağrıdır."Burada Yedi Üstün Ruhaniyet ve tüm âlemlerden onların belirli doğumları bir araya gelir. Bu göksel yerleşimde, ebediyetin Cennet düzeylerinin zamanın yükselen fani yaratılmışlarının tasarılarıyla birlik içinde olmadığı evrenin çok katmanlı eylemleri için görevlendirilen varlıklar olarak ruhaniyet kişiliklerinin açığa çıkarılmamış sayısız düzeyi bulunabilir.

13:1.10 (145.5)Spiritington’un sırları yansımanın erişilemez gizemlerini içine alır. Yansımanın bu çok geniş ve kâinatsal olgular bütünü hakkında ifadelerimizi belirtirken, daha detaylı olarak yedi aşkın evrenin yönetim merkez dünyaları üzerinde onların işleyiş halinde olmasından bahsediyoruz; fakat bu bağlamda hiçbir zaman bu olgular bütününü tamamiyle açıklayamıyoruz, çünkü onu hiçbir biçimde bütünüyle kavrayamadık. Onu ne kadar fazlasıyla algılamaya çalışırsak çalışalım, onlarla iniltili birçok temel detay hala bizim için algılamamızı engelleyen bir biçimde gizemini koruyama devam edecektir. Yansıma, Ruhaniyet olan Tanrı’nın bir sırrıdır. Fani varlığı devam ettirmenin yükseliş işleyişi ile alakalı yansıma işlevleri bakımından bilgilendirildiniz ve işlev bu biçimde görevini yerine getirmektedir; fakat yansıma aynı zamanda, evren yerleşiminin sayısız diğer fazlarının olağan işleyişinin hayati bir özelliğidir. Sınırsız Ruhaniyet’in bu ihsanı aynı zamanda, kaynaksal bilginin elde edilmesinden ve bu gerçeğin dağıtılmasından farklı olan kanallarda kullanılmaktadır. Buna ek olarak Springton’un burada bahsi geçmemiş diğer sırları da bulunmaktadır.

13:1.11 (145.6)4. VİCEGERINGTON. Bu gezegen “Yaratıcı ve Evlat’ın bağrı” olup o Yaratıcı ve Evlat’ın eylemleriyle kökenini alan açığa çıkarılmamış belirli varlıkların gizli alanıdır. Burası aynı zamanda, yedi aşkın evrende birçok farklı biçimlerde işlev göstermesi sebebiyle kökensel bakımdan karmaşık olan birbiri içine girişik haldeki soyun birçok yüceltilmiş varlıklarının Cennet evidir. Bu varlıkların birçok topluluğu, kimlikleri Urantia’nın fanileri için açığa çıkarılmamış bu dünya üzerinde bir araya gelir.

13:1.12 (146.1)Vicegerington’un sırları, kutsal üçleştirmenin sırlarını içine olmakta olup bu kutsal üçleştirme, Tanrılar’ın vekilleri olarak faaliyet gösterme biçiminde Kutsal Üçleme’yi temsil eden idarenin sırrını oluşturur. Kutsal Üçleme’yi temsil etmek için irade sadece, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin herhangi iki üyesi veya hepsi tarafından açığa çıkarılmış ve çıkarılmamış, kutsal üçlemeleştirilmiş, yaratılmış, var edilmiş veya ebedileştirilmiş bu varlıklara aittir. Kişilikler her ne kadar bu tür yaratılmışlar onların türlerinin tümüyle bütünleşmeye açık olarak İlahiyat’ın yolunda yükselebilseler de; onlar, kutsal üçleştirme içerisinde kavramsallığı belirlenen potansiyel hareketlerinin fazlasını yansıtmaya yetkin olmayan yüceltilmiş yaratılmışların belirli biçimlerinin kutsal üçleştirilmiş faaliyetleri tarafından mevcudiyet kazandırılmıştır.

13:1.13 (146.2)Kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş varlıklar; iki veya üç Yaratan’ın, veya belirli yaratılmışların üçleştirme biçimini bütünsel olarak anlayamazlar. Böyle bir olgular bütününü, yüceltilmiş uğraşınızın uzak geleceğinde bu tür bir tecrübeye girişmedikçe ve bu maceranın içinde yer almadıkça hiçbir zaman kavrayamayacaksınız; çünkü Vicegerinton’un bu sırları sizin için her zaman yasaklı bir nitelikte olacaktır. Fakat benim gibi yüksek bir Kutsal Üçleme kökeninden gelen biri için, Vicegerinton’un tüm bölümleri erişime açıktır. Bu bakımdan, kökenimin ve nihai sonumun sırrını tamamiyle anladığım gibi onu her zaman bütünsel ve kutsal olarak korumaktayım.

13:1.14 (146.3)Urantia insanlarının dikkati çekilmemiş, kutsal üçleştirmenin hala bahsi geçmemiş diğer biçimleri ve fazları mevcuttur; ve bu deneyimler onların kişisel yönleri bakımından, Vicegerinton’un gizli bölgesinde gerektiğine uygun olarak korunmaktadır.

13:1.15 (146.4)5. SOLİTARİNGTON. Bu dünya “Yaratıcı ve Ruhaniyet’in bağrı” olup; kalıtsal Ruhaniyet edinimlerine ek olarak Yaratıcı özelliklerini alan açığa çıkarılmamış bu varlıklar, Sınırsız Ruhaniyet ve Kâinatın Yaratıcı’nın bütünleştirici eylemlerinde onların muazzam bir ev sahipliğini yaptığı buluşma yeridir.

13:1.16 (146.5)Burası aynı zamanda Yalnız İleticiler’in ve aşkın meleksel düzeylerin diğer kişiliklerin evidir. Bu varlıklar hakkında çok az şey bilmektesiniz; ve buna ek olarak Urantia üzerine açığa çıkarılmamış çok geniş sayıda ve düzeyde varlık bulunmaktadır. Onların beşinci dünyada yerleşik olması sebebiyle, Yaratıcı’nın hiçbir biçimde Yalnız İleticiler’in veya onların aşkın meleksel birlikteliklerin yaratımı ile ilgili bir ilişkisinin olamayacağı yönünde bir çıkarsama kendiliğinden yapılamaz; fakat bu evren çağında Yaratıcı’nın bu varlıkların işleyişi ile ilgisi olduğu ifade edilebilir. Mevcut olan evren çağı süresinde, bahse konu bu düzen Kainat Güç Yöneticileri’nin konumsal alanıdır.

13:1.17 (146.6)Solitarington’u kendilerinin Cennet ev alanı olarak gören, fani insanlar için bilinmez bir durumda olan varlıklar biçiminde ruhaniyet kişiliklerinin sayısız ek düzeyleri mevcuttur. Evren eylemlerinin tüm bölümleri ve düzeylerinin; tıpkı fani insanın onun kutsal Cennet nihai sonuna yükselimi için yardım görmesiyle iniltili olan alanda olduğu gibi, ruhaniyet yardımcılarıyla birlikte bütünsel olarak desteklenmiş oldukları unutulmamalıdır.

13:1.18 (146.7)Solitarington’un sırları. Kutsal üçleştirmenin belirli sırlarının yanı sıra bu dünya, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in daha yüksek olan belirli doğumuyla birlikte Sınırsız Ruhaniyet’in kişisel ilişkisinin sırlarını saklar. Solarington üzerinde; Ruhaniyet’in, Yaratıcı’nın, Evlat’ın, Yücelik’in, Nihayet’in, Yüce-Nihayet’in ruhaniyetlerine ek olarak, Kutsal Üçleme’nin üç katmanlı ruhaniyetiyle birlikte açığa çıkarılmamış sayısız düzeylerin içsel birlikteliğinin gizemleri saklı tutulur.

13:1.19 (146.8)6. SERAPHİNGTON. Bu alan “Evlat ve Ruhaniyet’in bağrı” olup; Ruhaniyet ve Evlat tarafından yaratılmış, açığa çıkarılmamış varlıkların geniş yerleşkelerinin ev sahipliğini yapan ana dünyadır. Buna ek olarak bu dünya; birincil, ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ek olarak yüksek melekleri içine alan meleksel yerleşkenin tüm yardımcı düzeylerinin nihai alanıdır. Burası aynı zamanda, “kurtuluşun mirasçıları için var olan yardımcı ruhaniyetlerden" olmayan aşkın ruhaniyetlerin birçok düzeyine, merkezi ve dışsal âlemlerde hizmet eder. Tüm bu ruhaniyet çalışanları, kâinat eylemlerinin bütün seviyelerinde ve alanlarında Seraphington’u onların Cennet evi olarak değerlendirir.

13:1.20 (147.1)Seraphington’un sırları; yüksek meleksel taşımanın gizemi olan, benim sadece bir tanesi hakkında görüşlerimi ifade edebileceğim üç katmanlı bir gizemi içine alır. Yüksek meleklerin çeşitli birçok düzeyinin ve onların müttefik ruhaniyet varlıklarının, maddiyat dışı kişiliklerin tüm düzeylerini kendi ruhaniyet biçimlerinde sarmalama ve uzun gezegenler arası seyahatler boyunca onları taşıma yetisi, Seraphingon’un kutsal bölgelerinde saklı bir sırdır. Bahse konu taşıyıcı yüksek melekler bu gizemi kavrayabilir, fakat onlar bu yeti hakkında hiçbirimizle iletişim kurmaz veya muhtemelen böyle bir niteliğe sahip değildir. Ruhaniyet sağlayıcılarının kişisel deneyimlerinin biçimleri hakkındaki Seraphington’un diğer gizemleri henüz faniler için açığa çıkarılmamıştır. Buna ek olarak size yakın olan bu tür düzeylerin mevcudiyetini neredeyse tamamen kavrayabilir olmanızdan dolayı ve bizim bu tür olgular hakkındaki sınırlı bilgimizi sunmamız bile tarafımıza olan güvenin boşa çıkmasına benzer durumla sonuçlanabileceğinden dolayı bahse konu varlıklarla çok yakından ilişkili olan sırları tartışmaktan kendimizi uzak tutmaktayız.

13:1.21 (147.2)7. ASCENDİNGTON. Bu özgün dünya “Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bağrı” olup, Havona âlemleri boyunca Cennet’e doğru olan yolda ilerleyen zamanın kutsal yolcularını kabul eden alan olarak mekânın yükseliş halindeki yaratılmışlarının buluşma yeridir. Ascendington, Cennet düzeyine erişimlerine kadar zaman ve mekânın yükselen ruhlarının mevcut Cennet evidir. Siz faniler Havona “istirahatınızın” büyük bir kısmını Ascendington üzerinde geçireceksiniz. Yerel ve aşkın-evren yükseliş süreci için anımsama yöneticileri için ne anlama geldiyse, Havona yaşamınız boyunca Ascendington sizin için o anlamı beraberinde taşımaktadır. Burada siz, fani hayalinin kavrayışının çok ötesinde olan binlerce eylem içerisine katılacaksınız. Buna ek olarak Tanrı huzuruna olan yükselişin her öncül aşamasında, insan benliğiniz sahip olduğu kutsal özünüzle birlikte yeni ilişkiler içine girecektir.

13:1.22 (147.3)Ascendington’un sırları, kimliğin ve karakterin ruhsal ve potansiyel olarak ölümsüz eşleniği içerisinde maddi ve fani bir akıl üzerinde yavaş ve belirli olan inşasının gizemini içine alır. Bu olgular bütünü, maddi ve fani yaratılmışın aklı içerisinde ölümsüz bir ruhun evrimi olan en şaşırtıcı gizemlerden bir tanesini oluşturur.

13:1.23 (147.4)Ascendington’a erişiminizden önce bu gizemli iletişimi hiçbir biçimde bütünsel olarak kavrayamayacaksınız. Ve bu nedenden dolayı Ascendington’un bütünü merak dolu bakışlarınıza açık bir halde olacaktır. Mevcut bir biçimde varlığın sizin türünüzde olanlarının ayrıcalıklı deneyimi ve edinimi olmasına ek olarak her zaman böyle bir biçimde kalacak olan, bu çok gizli sırla ilişkili Ascendington’un yedide biri olan bölüm benim için yasaklı bir bölgedir. Bu deneyim varoluşun sahip olduğunuz insan düzeyine aittir. Benim kişilik düzeyim, bu tür iletişimler ile doğrudan ilişkili değildir. Bu nedenle, benim için yasaklı olan bu iletişim nihai olarak sizin için açığa çıkarılacaktır. Fakat sizin açığa çıkarılmasından sonra bile, bir takım nedenlerden dolayı o her zaman sizin sırrınız olarak kalmaya devam edecektir. Siz bu sırrı ne bizim ne de varlığın hiçbir düzeyi için açığa çıkarmayacaksınız. İnsan kökenli kutsal bir Düzenleyici’nin ve ölümsüz bir ruhun ebedi bütünleşmesi hakkında bir takım bilgiye sahibiz, fakat yükseliş kesinliğine erişecekler bu bahse konu deneyimi mutlak bir gerçeklikte bilmektedirler.

2. Yaratıcı-Dünya İlişkileri

13:2.1 (147.5)Ruhsal varlıkların farklı düzeylerinin bu ev sahibi dünyaları, muazzam ve bir hayli hayret verici alanlardır; buna ek olarak onlar, benzersiz güzellikleri ve üstün ihtişamı bakımından Cennet’e eş değerlik gösterir. Kalıcı kâinatsal adresleri biçiminde hizmet ederek onlar buluşma yeri dünyaları ve birleşim alanlarıdır. Kesinliğe erişecekler olarak siz Cennet üzerinde yerleşik bir durumda olacaksınız; fakat dışsal uzayda görev alsanız bile, Ascendington her zaman sizin ev adresiniz olarak kalmaya devam edecektir. Tüm ebediyet boyunca Ascendington’u, duygusal anılarınızın ve anımsadığınız hatıratlarınızın evi olarak göreceksiniz. Ruhaniyet varlıklarının yedinci düzeyine eriştiğinizde, muhtemelen siz Cennet üzerindeki yerleşik düzeyinizden vazgeçeceksiniz.

13:2.2 (148.1)Eğer dışsal âlemler oluş sürecinde olup ve onlar yükseliş potansiyeline sahip zaman yaratılmışları tarafından ikame edileceklerse; bunun sonucunda geleceğin bu evlatlarının da Ascendington’u nihai olarak kendilerinin Cennet ev dünyası biçiminde değerlendireceklerinin çıkarımını yapabiliriz.

13:2.3 (148.2)Ascendington, bir Cennet varış alanı olarak sizin incelemenize koşulsuz bir biçimde açık olan tek kutsal alandır. Vicegerington ise, benim denetimime bütüncül ve şartsız olarak açık tek kutsal alandır. Onun sırları kökenimle iniltili olsa da, bu evren çağında ben Vicegerington’u kendi evim olarak değerlendirmemekteyim. Kökensel Kutsal Üçleme varlıkları ile kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıklar birbirinin aynı değillerdir.

13:2.4 (148.3)Kökensel Kutsal Üçleme varlıkları Yaratıcı’nın dünyalarını bütünsel olarak paylaşmamakta olup, En Yüksek Kutsal Alan’a yakın bir uzaklıkta Cennet Adası üzerinde kendi özel evlerine sahiplerdir. Onlar; mekânın alt düzey dünyalarından gelen kardeşleriyle birlikte bütünleştiği, Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bağrı” olan Ascendington üzerinde sık sık ortaya çıkarlar.

13:2.5 (148.4)Yaratıcı-Evlat kökeninden gelmesi bakımından Yaratıcı Evlatlar’ın Vicegerington’u kendi evleri olarak göreceğini düşünebilirsiniz, fakat Yedi Katmanlı olan Tanrı’nın bu evren çağındaki işlevi bakımından böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ek olarak, Cennet’e çok yakın olan bu unsurları anlamaya çalışıyorken birçok zorlukla karşılaşmakta kararlı olduğunuz için, bu çabalarınızda sizlerin bocalamasına sebebiyet verecek benzer birçok sorunun mevcut bulunduğunu sizlere hatırlatmak gerekmektedir. Bu durumla ile ilgili sorularınızı bile yeterli ölçüde mantıksal düzleme bağlayamazsınız, çünkü siz onlar hakkında çok az şey bilmektesiniz. Buna ek olarak, Yaratıcı’nın dünyaları hakkında daha çok şey biliyor olsaydınız bile, ona dair her şeyi öğrenene kadar açıkçası daha fazla bir biçimde karşınıza çıkacak zorluklara mücadele etmek zorunda kalmaya devam edecektiniz. Bu sır dünyalarda mevki, hizmete ek olarak kaynaksal doğayla elde edilir, ve ardışık evren çağları bu kişilik toplulukların bazılarını yeniden dağıtır veya dağıtabilir.

13:2.6 (148.5)İçsel döngü dünyaları, mevcut yerleşik alanlardan açıkçası daha bütünlükçü veya itibarlı dünyalardır. Faniler, Yaratıcı’nın dünyaları arasında izin verdiği her bir dünya için belirli bir konuma erişeceklerdir. Örneğin siz faniler Havona’ya ulaşınca, sonuna kadar hoşnutlukla karşılaşacağınız yer olan Ascendington’a giriş hakkını kazanırsınız; fakat geride kalan altı diğer dünyayı ziyaret etmenize izin verilmez. Cennet iradesine olan geçişiniz ve onun sonrasında Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne olan kabulünüzle, Tanrı’nın evlatlarına ek olarak onun yükselmişleri ve daha fazlası olarak Sonarington için giriş hakkını elde edersiniz. Fakat kutsal Evlatlar’ın ete kemiğe bürünüşünün sırlarının olduğu bölüm olan Sonarington’un yedide biri, sizin incelemenize kapalı bir durumda bulunacaktır. Bu sırlar hiçbir zaman Tanrı’nın yükseliş evlatları için açığa çıkarılmayacaktır.

13:2.7 (148.6)Nihai olarak siz Ascendington’a tamamiyle ve Yaratıcı’nın Divinington hariç diğer âlemlerine göreceli olarak erişim hakkına sahip olacaksınız. Siz kesinliğe erişeceklerden biri haline geldikten sonra ilave beş sır bölgesi üzerinde oturum hakkını elde edeceksiniz, ancak bu durumda ise bu dünyaların bütün bölgelerini ziyaret etmenize izin verilmeyecek. Her ne kadar siz kesin ve tekrarlanan bir biçimde “Yaratıcı’nın sağ elinde” olsanız da, “Yaratıcı’nın bağrı olan” Divinington’un kıyılarında ikamet etmenize izin verilmemektedir. Ebediyetin bütünü boyunca orada Düşünce Denetleyicileri’nin dünyası üzerinde, sizin mevcudiyetiniz için hiçbir zaman herhangi bir zorunluluk oluşmayacaktır.

13:2.8 (149.1)Ruhani hayatın bu buluşma yeri olan dünyaları, deneyimsel algımızın bütünüyle dışında olan bu alanların bahse konu aşamalarına giriş için müzakere etmememizin istenmesi bakımından onlar yasaklıdırlar. Tıpkı Kâinatın Yaratıcısı’nın ilahi kusursuz oluşu gibi siz yaratılmış kusursuzluğa erişebilirsiniz, fakat kâinat kişiliklerinin tüm diğer düzeylerinin deneyimsel sırlarının tamamının bilgisine erişemezsiniz. Yaratıcı yaratılmışıyla ilgili deneyimsel bir kişilik sırrına sahip olduğunda, Yaratan bu sırrı ebedi gizlilikte muhafaza eder.

13:2.9 (149.2)Varsayılan bir biçimde tüm bu sırlar, Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları’nın birleşik bünyesi tarafından bilinen bir haldedir. Bu varlıklar bütüncül olarak onların özel dünya toplulukları tarafından bilinmekte olup; siz Ascendington’u yöneten Yücelik Sırları’nın onuyla birden tanışıp, bunun akabinde ona sevgi besleyeceksiniz. Divinington’un haricinde, her ne kadar Ascendington’un üzerinde oldukça kusursuz bir biçimde olmasa da Yaratıcı’nın diğer dünyaları üzerinde, ilaveten Yücelik Sırları’nın kısmi bir anlayışına erişeceksiniz.

13:2.10 (149.3)Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları, isminin belirttiği gibi Yücelik ile ilişkilidir; buna ek olarak onlar Nihayet ve gelecek Nihai-Yücelik’e benzer bir biçimde iniltilidir. Bu Yücelik Sırları, Yücelik’e ek olarak Nihayet’in ve hatta Nihai-Yücelik’in sırlarıdır.

3. Ebedi Evlat’ın Kutsal Dünyaları

13:3.1 (149.4)Ebedi Evlat’ın yedi aydınlık alanı, saf-ruhaniyet varlığının yedi fazının dünyalarıdır. Bu parıldayan küreler, Cennet ve Havona’nın üç katmanlı ışığının kaynağını oluşturur; ancak onlar etkileri çok geniş olmasıyla sebebiyle tamamiyle merkezi evrenle sınırlı kalmamıştır.

13:3.2 (149.5)Kişilik, Cennet uyduları üzerinde mevcut değildir; bu nedenle fani ve maddi kişilikler için temsil edilebilecek bu saf-ruhaniyet yerleşkeleriyle alakalı orada çok az şey bulunmaktadır. Bu dünyaların, Ebedi Evlat’ın varlıklarının kişisel yaşamlarından farklı olan hayatlarıyla kaynaşmış olmaları hakkında bilgilendirildik. Dışsal uzayın tasarlanan yeni âlemlerinde bu oluşumların hizmet için bir araya geldiklerinin çıkarsamasını yapmaktayız. Cennet filozofları Urantia zamanının yaklaşık iki milyar yıllık süreçsel döngüsünde her Cennet çevriminin, Ebedi Evlat’ın gizli dünyaları üzerinde bu düzeylerin ilave yedek birliklerinin yaratımına şahit oldukları bilgisini öne sürerler.

13:3.3 (149.6)Bilgilendirildiğim kadarıyla; hiçbir kişilik, Ebedi Evlat’ın bu alanlarının hiçbirinde şimdiye kadar hiçbir biçimde mevcut bir halde bulunmamıştır. Şu ana kadar uzun deneyimlerimin tümü boyunca, Cennet içinde veya dışında hiçbir zaman bu dünyalardan birini ziyaret etmek için görevlendirilmedim. Ebedi Evlat’ın eş yaratımı olan kişilikler bile bu dünyalara uğramamışlardır. Biz, geldikleri ebeveynsel kökenden bağımsız olarak kişilik dışı ruhaniyetlerin bütün türlerinin bu ruhaniyet evlerine kabul edildiklerinin çıkarımını yapmaktayız. Bir kişilik ve ruhaniyet biçimine sahip olarak bahse konu dünyaları ziyaret etmem izin verilmiş olsaydı bile, bu tür bir dünya benim için kuşkusuz olarak ıssız ve terk edilmiş olarak görünecekti. Yüksek ruhaniyet kişilikleri, katışıksız bir biçimde gereksiz maceradan oluşan amacı olmayan meraktan memnuniyet duymamaktadır. Bu tür gereksiz veya gerçek dışı olan niyetlerde herhangi bir büyük merakın gelişmesine izin verilemeyecek kadar fazla merak uyandırıcı ve amaç dolu serüven bulunmaktadır.

4. Sınırsız Ruhaniyet’in Dünyaları

13:4.1 (149.7)Havona’nın içsel döngüleri ve Ebedi Evlat’ın parıldayan alanlarının arasında; Sınırsız Ruhaniyet’in doğumu tarafından, yüceltilen yaratılmış kişiliklerin kutsal olarak üçleştirilmiş evlatları tarafından, ve kâinat eylemlerinin çeşitli âlemlerinin birçok girişimlerinin etkili iradesiyle iniltili olarak açığa çıkarılmamış varlıkların diğer biçimleri tarafından, Sınırsız Ruhaniyet’in yedi küresi dönüş halindedir.

13:4.2 (150.1)Yedi Üstün Ruhaniyet, Sınırsız Ruhaniyet’in yüce ve nihai temsilcileridir. Onlar Cennet’in çevresi üzerinde bahsi geçen bu kişiliklerin güç odakları olan kişisel konumlarını idare ederler; fakat onların muhteşem kâinat idaresi ve yönlendirmesiyle ilgili tüm faaliyetler, Sınırsız Ruhaniyet’in yedi özel yönetim alanları üzerinde ve bu konumlardan gerçekleştirilir. Gerçekte Yedi Üstün Ruhaniyet gerçekte; her şeyi düzenleyen, her şeyi içine alan ve her şeyle bütünleşen bir merkezi konum olan kâinatın âlemlerinin tümünün akıl-ruhaniyet denge burgacıdır.

13:4.3 (150.2)Üstün Ruhaniyetler bu yedi özel alandan, muhteşem kâinatın kâinatsal-akıl döngülerini sabitler ve onları birbirine denkleştirir. Buna ek olarak muhteşem kâinat boyunca onlar, İlahiyatlar’ın mevcudiyeti ve farklılaşan ruhsal tutumuyla alakalıdır. Fiziksel tepkimeler; tek tip, değişmez ve her zaman anlık olarak ortaya çıkan mekanik bir karşılıklardır. Fakat deneyimsel olan ruhsal mevcudiyet, âlemlerin bireysel akıllarının doğasında bulunan ruhsal algının içinde bulunduğu durumlar ve şartlarla her zaman iniltilidir.

13:4.4 (150.3)Fiziksel irade, mevcudiyet ve işleyiş, tüm âlemlerde küçük veya büyük ölçeklerde farklılık göstermesinden bağımsız olarak değişmezdir. Ruhsal mevcudiyette veya ruhsal karşılıkta farklılığı yaratan etmen, irade sahibi yaratılmışlar tarafından onların farkındalığında ve algısında yatan sabit olmayan farklılaşmadır. Her ne kadar mutlaklığın ruhsal mevcudiyeti ve varoluşsal İlahiyat, hiçbir biçimde yaratılmış varlıkların sadakati veya sadakatsizliğinin herhangi bir tutumu tarafından etkilenmemesine rağmen; bireysel varlığın, gezegenin, sistemin, takımyıldızının veya evrenin sadakati ve bağlılığı olan bu tür yaratılmış varlıkların iradesel tutumları, tercihleri ve kararlarından alt mutlağın işlevsel mevcudiyetinin ve varoluşsal İlahiyat’ın kesin ve doğrudan bir biçimde etkilendiği aynı zamanda doğrudur. Fakat kutsallığın bu ruhsal mevcudiyeti ne tuhaf bir değişkenlikte ne de keyfidir; onun deneyimsel değişimi, kişisel yaratılmışların özgür irade edinimlerinin doğasından kaynaklanmaktadır.

13:4.5 (150.4)Farklılaşmanın veya ruhsallığın belirleyicisinin kalplerinizde ve akıllarınızda mevcut olmasına ek olarak, onlar tercih etme biçiminizden, akıllarınızın kararlardan ve kendi iradelerinizin belirleyiciliğinden meydana gelir. Bu farklılaşma; Kâinatın Yaratıcısı’nın hükmünü verdiği ve uygulanmasını istediği tercih özgürlüğüne sahip, aklı barındıran kişisel varlıkların bağımsız iradesinin tepkilerinin doğasında bulunur. Buna ek olarak İlahiyatlar, yaratılmışın bu farklılaşan tercihin isteklerini ve şartlarını yerine getirmesi bakımından onların ruhaniyetlerinin hareketi ve işleyişi içinde de başından beri gerçeklik arz eder. Bununla birlikte onların kutsal bir biçimde bahşettiği özgür tercihin uygulanması bakımından; onlar yaratılmışların samimi istekleri karşısında kendi mevcudiyetlerinin bahşedişlerini daha fazla bir biçimde gösterirken, bu varlıkların tam tersi bir biçimde olan istekleri karşısında ise İlahiyatlar mevcudiyetlerini geri plana çekerler. Bu nedenle, kutsallığın ruhaniyeti, âlemlerin yaratılmışların tercihine alçak gönüllülükle bağlı bir duruma gelmektedir.

13:4.6 (150.5)Yedi Üstün Ruhaniyet’in yönetim yerleşkeleri gerçekte, dışsal uzayda yedi aşkın evrenin Cennet yönetim merkezlerinde ve onların bağlantılı bölümlerindedir. Her üstün Ruhaniyet bir aşkın evren üzerine hükmetmekte olup, bu yedi dünyanın her biri ayrıcalıklı olan Üstün Ruhaniyetler’den biri için görevlendirilmiştir. Bu yönetim dünyaları üzerinde sağlanmayan yedi aşkın evrenin alt-Cennet idaresinin hiçbiri, kelimenin tam anlamıyla orada mevcut bir biçimde bulunmamaktadır. Onlar Yaratıcı’nın veya Evlat’ın âlemleri gibi ayrıcalıklı bir niteliğe sahip değillerdir, ve onların yerleşik konumu sadece onun üzerine çalışan yerli varlıkların yerleşimiyle sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak bu yedi yönetim gezegenleri, gerekli ulaşım araçlarını yönlendirecek olan ve buraları ziyaret etme arzusu taşıyan tüm varlıklara her zaman açıktır.

13:4.7 (151.1)Benim için bu yönetim dünyaları, Cennet’in dışında olan en ilgi çekici ve en şaşırtıcı olan yerlerdir. Herhangi bir kimse geniş kâinatta başka hiçbir yerde; maddi, akli ve ruhsal olan işlerin bir arada olduğu, birçok farklı düzeyde işlevlerle bu kadar ilişkili olan, yaşayan varlıkların birçok farklı düzeylerinin katıldığı böyle değişken eylemleri aynı mekân içerisinde gözlemleyemez. Görevimden bir süreliğine uzaklaşmaya razı olduğumda, Cennet üzerinde veya Havona içerisinde bir yeri seçme şansı sunulduğunda, genel olarak Yedi Üstün Ruhaniyet’in bu yoğun olan dünyalarından bir tanesine yönlendirilirim. Orada etkileyiciliğin, bilgeliğin, sadakatin, bağlılığın ve girişimin bu tür görüntüleri benim aklım için ilham niteliği oluşturmaktadır. Başka hiçbir yerde, kâinatsal gerçekliğin tüm yedi düzeyi üzerinde kişilik uygulamalarının böyle bir muhteşem içsel birlikteliğini gözlemleyememekteyim. Buna ek olarak, görevlerini nasıl yerine getirmesi gerektiğini çok iyi bilen ve yaptıkları işlerden fazlasıyla zevk alan bu kişiliklerin eylemlerinden her zaman yararlı dersler çıkarırım.

13:4.8 (151.2)[Uversa üzerindeki Zamanın Ataları tarafından bu bağlamda faaliyet göstermesi için görevlendirilen bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı tarafından sunulmuştur.]