ΕΓΓΡΑΦΟ 13, ΟΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 13

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΜΕΤΑΞΥ της κεντρικής Νήσου του Παραδείσου και του εσώτερου των πλανητικών κυκλωμάτων της Χαβόνα υπάρχουν στο διάστημα τρία ήσσονα κυκλώματα μοναδικών κόσμων. Το εσώτατο κύκλωμα συνίσταται από τους επτά μυστικούς κόσμους του Συμπαντικού Πατέρα. Η δεύτερη ομάδα συντίθεται από επτά φωτοβόλους κόσμους του Αιώνιου Υιού. Στο εξωτερικό κύκλωμα βρίσκονται οι επτά απέραντοι κόσμοι του Απείρου Πνεύματος, οι κόσμοι των εκτελεστικών αρχηγείων των Επτά Πρωταρχικών Πνευμάτων.

Αυτά τα τρία κυκλώματα των επτά κόσμων, του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος είναι σφαίρες αξεπέραστου μεγαλείου και ομορφιάς πέρα από κάθε φαντασία. Ακόμη και η υλική, ή φυσική τους δομή έχει μία διευθέτηση άγνωστη σ’ εσάς. Κάθε κύκλωμα διαφέρει ως προς την ύλη και κάθε κόσμος είναι διαφορετικός, εκτός των επτά κόσμων του Υιού, οι οποίοι είναι όμοιοι, όσον αφορά στη φυσική τους δομή. Και οι είκοσι μία είναι πελώριες σφαίρες, και κάθε ομάδα των επτά είναι διαφορετικά αιωνιοποιημένη. Από όσα γνωρίζουμε έτσι ήταν πάντα. Όπως και ο Παράδεισος, είναι αιώνιοι. Δεν υπάρχουν καταγραφές, ή παραδόσεις σχετικές με την προέλευσή τους.

Οι επτά μυστικές σφαίρες του Συμπαντικού Πατέρα οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από τον Παράδεισο, σε στενή γειτονία με την αιώνια Νήσο, αντανακλούν πολύ μεγάλο μέρος του πνευματικού φωτός της κεντρικής λάμψης των αιωνίων οντοτήτων, περιχύνοντας το φως αυτό του θείου μεγαλείου σ’ ολόκληρο τον Παράδεισο, ακόμη και πάνω στα επτά κυκλώματα της Χαβόνα.

Στους επτά ιερούς κόσμους του Αιώνιου Υιού φαίνεται ότι βρίσκεται η προέλευση των μη προσωπικών ενεργειών της πνευματικής φωτοβολίας. Κανένα πλάσμα δεν μπορεί να ταξιδέψει στους επτά αυτούς λαμπρούς κόσμους. Με πνευματικό μεγαλείο φωτίζουν ολόκληρο τον Παράδεισο και τη Χαβόνα και κατευθύνουν αγνή, πνευματική φωτοβολία στα επτά υπερσύμπαντα. Οι υπέρλαμπροι αυτοί κόσμοι του δεύτερου κυκλώματος, με τον ίδιο τρόπο εκπέμπουν το φως τους (φως χωρίς θερμότητα) στον Παράδεισο και στο ένα δισεκατομμύριο κόσμους του εβδόμου κυκλικού, κεντρικού σύμπαντος.

Οι επτά κόσμοι του Απείρου Πνεύματος καταλαμβάνονται από τα Επτά Πρωταρχικά Πνεύματα που εποπτεύουν το πεπρωμένο των επτά υπερσυμπάντων, προωθώντας το πνευματικό φως του Τρίτου Προσώπου της Θεότητας στα πλάσματα αυτά του χρόνου και του διαστήματος. Και ολόκληρη η Χαβόνα, αλλά όχι και τη Νήσο του Παραδείσου, λούζονται στις εξαγνισμένες αυτές επενέργειες.

Αν και οι κόσμοι του Πατέρα είναι κόσμοι ύπατου κύρους για όλες τις από τον Πατέρα προικισμένες προσωπικότητες, δεν είναι αυτή η αποκλειστική τους λειτουργία. Πολλές υπάρξεις και οντότητες διαφορετικές από τα άτομα ταξιδεύουν στους κόσμους αυτούς. Κάθε κόσμος στο κύκλωμα του Πατέρα και στο κύκλωμα του Υιού έχει ένα ξεχωριστό τύπο μόνιμων αυτοχθόνων πλασμάτων, πιστεύουμε όμως ότι οι κόσμοι του Υιού κατοικούνται από ομοιόμορφους τύπους διαφορετικών από το άτομο υπάρξεων. Τμήματα του Πατέρα βρίσκονται μεταξύ των αυτοχθόνων του Ντιβίνινγκτον. Οι άλλες τάξεις των μόνιμων αυτοχθόνων δεν σας έχουν αποκαλυφθεί.

Οι εικοσιένας δορυφόροι του Παραδείσου εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς στο κεντρικό σύμπαν και στα υπερσύμπαντα, οι οποίοι δεν αποκαλύπτονται στις διηγήσεις μας αυτές. Είναι τόσο λίγα αυτά που μπορείτε να κατανοήσετε σχετικά με τη ζωή στις σφαίρες αυτές, ώστε να μην μπορείτε ούτε να ελπίσετε ότι θα αποκτήσετε ποτέ σωστή άποψη γι’ αυτές, είτε για τη φύση και τη λειτουργία τους. Χιλιάδες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα εκεί, οι οποίες δεν σας αποκαλύπτονται. Αυτοί οι εικοσιένας κόσμοι περιβάλλουν τις δυναμικές της λειτουργίας του κυρίαρχου σύμπαντος. Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν τα κείμενα αυτά είναι μία φευγαλέα ματιά ορισμένων μόνο οριοθετημένων δραστηριοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα κοσμική εποχή του μεγάλου σύμπαντος – ή, μάλλον, ενός από τους επτά τομείς του μεγάλου σύμπαντος.

Το κύκλωμα των ιερών κόσμων ζωής του Πατέρα περιέχει τα μοναδικά ενυπάρχοντα στην προσωπικότητα απόκρυφα στο σύμπαν των συμπάντων. Οι δορυφόροι αυτοί του Παραδείσου, το εσώτατο των τριών κυκλωμάτων, είναι οι μοναδικοί απαγορευμένοι τόποι που έχουν σχέση με την προσωπικότητα στο κεντρικό σύμπαν. Ο κατώτερος Παράδεισος και οι κόσμοι του Υιού είναι με τον ίδιο τρόπο κλειστοί στην προσωπικότητα, κανένα, όμως, από τα βασίλεια αυτά απασχολείται με την προσωπικότητα.

Οι Παραδείσιοι κόσμοι του Πατέρα διευθύνονται από την υψηλότερη τάξη των Σταθερών Υιών της Τριάδας, τα Τριαδοποιημένα Απόκρυφα του Υπερτατοσύνη. Λίγα μπορώ να πω για τους κόσμους αυτούς. Λιγότερα ακόμη μπορώ να πω για τις πολλαπλές δραστηριότητές τους. Παρόμοια πληροφορία φορά μόνο στις υπάρξεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν εκεί και ξεκινούν από εκεί. Και, έστω και εάν είμαι κάπως εξοικειωμένος με έξι από τους μοναδικούς αυτούς κόσμους, ποτέ δεν πάτησα στον Ντιβίνινγκτον. Ο κόσμος αυτός μου είναι απόλυτα απαγορευμένος.

Ένας από τους λόγους για τη μυστικότητα των κόσμων αυτών είναι το ότι κάθε μία από τις ιερές αυτές σφαίρες απολαμβάνει μιας ιδιαίτερης εκπροσώπησης, ή εκδήλωσης των Θεοτήτων οι οποίες αποτελούν την Τριάδα του Παραδείσου· όχι μία μόνο προσωπικότητα, αλλά τη μοναδική παρουσία του Θείου η οποία μπορεί να εκτιμηθεί και να γίνει κατανοητή μόνο από τις ιδιαίτερες εκείνες ομάδες των διανοιών που κατοικούν, ή που γίνονται δεκτές σε αυτήν την ξεχωριστή σφαίρα. Τα Τριαδοποιημένα Απόκρυφα του Υπέρτατου είναι οι προσωπικοί εκφραστές των εξειδικευμένων αυτών και μη προσωπικών παρουσιών της Θειότητας. Και τα Απόκρυφα του Υπέρτατου είναι ύψιστα προσωποπαγείς υπάρξεις, υπέροχα προικισμένες και θαυμάσια προσαρμοσμένες στο υψηλό και ακριβές έργο τους.

1. ΝΤΙΒΙΝΙΝΓΚΤΟΝ. Ο κόσμος αυτός, είναι κατά μία μοναδική έννοια «η αγκάλη του Πατέρα,» ο κόσμος προσωπικής κοινωνίας του Συμπαντικού Πατέρα και εκεί λαμβάνει χώρα μία ιδιαίτερη εκδήλωση της θειότητάς του. Ο Ντιβίνινγκτον είναι ο τόπος συνάντησης των Ρυθμιστών της Σκέψης με τον Παράδεισο, είναι όμως επίσης και η πατρίδα πολυάριθμων άλλων οντοτήτων, προσωπικοτήτων και άλλων υπάρξεων οι οποίες έλκουν την προέλευσή τους από τον Συμπαντικό Πατέρα. Πολλές προσωπικότητες εκτός του Αιώνιου Υιού προέρχονται άμεσα από τα έργα του Συμπαντικό Πατέρα και μόνο. Μόνο τα τμήματα του Πατέρα και των προσωπικοτήτων εκείνων, και εκείνες οι προσωπικότητες και άλλες υπάρξεις οποίες έλκουν την προέλευσή τους άμεσα και αποκλειστικά από τον Συμπαντικό Πατέρα αδελφοποιούνται και λειτουργούν σε αυτήν την κατοικία.

Τα Απόκρυφα του Ντιβίνινγκτον περιλαμβάνουν το μυστικό της επιφοίτησης και της αποστολής των Ρυθμιστών της Σκέψης. Η φύση τους, η προέλευσή τους και η τεχνική της επαφής τους με τα κατώτερα πλάσματα των εξελικτικών κόσμων αποτελεί μυστικό του Παραδείσιου αυτού κόσμου. Οι εκπληκτικές αυτές συναλλαγές δεν αφορούν τους υπόλοιπους από εμάς και για το λόγο αυτό οι Θεότητες θεωρούν ορθό το να κρατούν ορισμένα χαρακτηριστικά της μεγάλης αυτής και θείας λειτουργίας πέρα από την πλήρη κατανόησή μας. Πλήρης γνώση των συναλλαγών αυτών μας επιτρέπεται μέχρι του βαθμού που ερχόμαστε σε επαφή με τη φάση αυτή της θείας δραστηριότητας, όσον αφορά, όμως, στις απόκρυφες λεπτομέρειες της μεγάλης αυτής επιφοίτησης, δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση.

Ο κόσμος αυτός φυλάσσει, επίσης, τα μυστικά της φύσης, το σκοπό και τις δραστηριότητες όλων των άλλων μορφών των τμημάτων του Πατέρα, των Αγγελιαφόρων της Βαρύτητας και των στρατιών των άλλων υπάρξεων που δεν σας έχουν αποκαλυφθεί. Είναι πάρα πολύ πιθανόν ότι οι αλήθειες εκείνες που αφορούν στον Ντιβίνινγκτον, τις οποίες δεν γνωρίζω, αν αποκαλυφθούν, θα μου προκαλέσουν σύγχυση και θα δυσχεράνουν το παρόν έργο μου, ενώ επί πλέον, βρίσκονται πέραν της ικανότητας αντίληψης του είδους μου.

2. ΣΟΝΑΡΙΝΓΚΤΟΝ. Ο κόσμος αυτός είναι «η αγκάλη του Υιού,» ο ατομικός κόσμος στον οποίο μας υποδέχεται ο Αιώνιος Υιός. Βρίσκεται στο Παραδείσιο αρχηγείο των κατερχομένων και ανερχομένων Υιών του Θεού, όταν και αφού εγκριθούν και επιδοκιμασθούν πλήρως. Ο κόσμος αυτός αποτελεί την Παραδείσια κατοικία όλων των Υιών του Αιώνιου Υιού αλλά και των ομόβαθμων και συνεργαζόμενων Υιών. Υπάρχουν πολυάριθμες τάξεις θείων Υιών που συνδέονται με την ουράνια αυτή κατοικία οι οποίοι δεν έχουν αποκαλυφθεί στους θνητούς, αφού δεν λαμβάνουν μέρος στο σχέδιο ανέλιξης της πνευματικής προόδου του ανθρώπου μέσα στα σύμπαντα, προς τον Παράδεισο.

Τα Απόκρυφα του Σονάρινγκτον περιλαμβάνουν το μυστικό της ενσάρκωσης των θείων Υιών. Όταν ένας Υιός του Θεού γίνεται Υιός του Ανθρώπου, όταν γεννιέται κυριολεκτικά από μία γυναίκα, όπως συνέβη στον κόσμο σας πριν από χίλια εννιακόσια χρόνια, είναι ένα συμπαντικό μυστήριο. Λαμβάνει χώρα σε όλα τα σύμπαντα και αποτελεί κυστικό του Σονάρινγκτον σχετικό με την ύπαρξη των θείων υιών στο σύμπαν. Οι Ρυθμιστές είναι μυστήριο του Θεού του Πατέρα. Η ενσάρκωση των θείων Υιών είναι μυστήριο του Θεού του Υιού. Είναι ένα μυστικό κλειδωμένο στον έβδομο τομέα του Σονάρινγκτον, ένα βασίλειο το οποίο ουδείς μπορεί να διαπεράσει, εκτός εκείνων οι οποίοι προσωπικά είχαν την μοναδική αυτή εμπειρία. Μόνο οι φάσεις εκείνες της ενσάρκωσης οι οποίες έχουν σχέση με την ανελικτική σας πορεία σας έχουν γνωστοποιηθεί. Υπάρχουν πολλές άλλες φάσεις του μυστηρίου της ενσάρκωσης των Υιών του Παραδείσου το είδος, ή η αποστολή των οποίων στο σύμπαν δεν έχει αποκαλυφθεί, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι σ’ εσάς. Και υπάρχουν πολλά άλλα μυστήρια στον Σονάρινγκτον.

3. ΣΠΙΡΙΤΙΝΓΚΤΟΝ. «Ο κόσμος αυτός είναι η αγκάλη του Πνεύματος,» η Παραδείσια κατοικία των υψηλών υπάρξεων οι οποίες αποκλειστικά εκπροσωπούν το Άπειρο Πνεύμα. Εδώ συναθροίζονται τα Επτά Πρωταρχικά Πνεύματα και ορισμένα εξ’ αυτών προερχόμενα, από όλα τα σύμπαντα. Στην ουράνια αυτή κατοικία μπορούν επίσης να βρεθούν πολυάριθμες, μη αποκαλυφθείσες τάξεις πνευματικών προσωπικοτήτων, υπάρξεις επιφορτισμένες με πολλαπλές δραστηριότητες στο σύμπαν, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αναβάθμιση των θνητών πλασμάτων του χρόνου στα Παραδείσια επίπεδα της αιωνιότητας.

Τα Απόκρυφα του Σπιρίτινγκτον συνδέονται με τα αδιαπέραστα μυστήρια της ανακλαστικότητας. Σας μιλούμε για το αχανές και συμπαντικό φαινόμενο της ανακλαστικότητας, ιδιαίτερα δε για το πώς λειτουργεί στους αρχηγικούς κόσμους των επτά υπερσυμπάντων, αλλά δεν εξηγούμε ποτέ το φαινόμενο αυτό απόλυτα, διότι δεν το κατανοούμε πλήρως. Πολλά, πάρα πολλά είναι αυτά που κατανοούμε, αλλά πολλές βασικές λεπτομέρειες είναι μυστήριο για μας. Η ανακλαστικότητα αποτελεί μυστικό του Θεού - Πνεύματος. Έχετε διδαχθεί για τις λειτουργίες της ανακλαστικότητας σε σχέση με το σχέδιο ανέλιξης της θνητής ζωής και πράγματι έτσι λειτουργεί, η ανακλαστικότητα, όμως, αποτελεί επίσης αδιαχώριστο χαρακτηριστικό της του φυσιολογικού έργου πολυάριθμων άλλων φάσεων της ενασχόλησης του σύμπαντος. Το χάρισμα αυτό του Απείρου Πνεύματος χρησιμοποιείται επίσης σε διαύλους διαφορετικούς από εκείνους που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση της διάνοιας και της διασποράς πληροφοριών. Και, υπάρχουν και άλλα μυστικά στον Σπιρίτινγκτον.

4. ΒΑΙΣΤΖΕΡΙΝΓΚΤΟΝ. Ο πλανήτης αυτός είναι «η αγκάλη του Πατέρα και του Υιού» και πρόκειται για το μυστικό κόσμο ορισμένων μη αποκαλυπτομένων υπάρξεων των οποίων η προέλευση βρίσκεται στα έργα του Πατέρα και του Υιού. Είναι επίσης η Παραδείσια κατοικία πολλών υπέρλαμπρων υπάρξεων σύνθετης γενεαλογίας, εκείνων των οποίων η προέλευση είναι πολύπλοκη εξ αιτίας των πολλών και διαφορετικών λειτουργικών τεχνικών στα επτά υπερσύμπαντα. Πολλές ομάδες υπάρξεων συναθροίζονται στον κόσμο αυτό, η ταυτότητα των οποίων δεν έχει αποκαλυφθεί στους θνητούς της Ουράντια.

Τα Απόκρυφα του Βαϊστζέρινγκτον εριλαμβάνουν τα μυστικά της τριαδοποίησης και η τριαδοποίηση συνιστά το μυστικό του δικαιώματος για την εκπροσώπηση της Τριάδας, του να δρα ως αντιβασιλέας των Θεών. Το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Τριάδα παραχωρείται μόνο στις οντότητες εκείνες, αποκαλυφθείσες και μη, οι οποίες είναι τριαδοποιημένες, έχουν δημιουργηθεί, ζήσει, ή ενταχθεί στην αιωνιότητα από δύο, ή και τα τρία πρόσωπα της Τριάδας του Παραδείσου. Οι προσωπικότητες που δημιουργήθηκαν από τις πράξεις τριαδοποίησης ορισμένων μορφών θαυμαστών πλασμάτων δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα περισσότερο από την θεωρητική δυναμική η οποία κινητοποιείται στην τριαδοποίηση αυτή, αν και παρόμοια πλάσματα μπορούν να ανελιχθούν στο δρόμο του εναγκαλισμού με το Θείο, το οποίο είναι ανοικτό στα πλάσματα του είδους των.

Οι μη τριαδικές υπάρξεις δεν κατανοούν πλήρως την τεχνική της τριαδοποίησης από δύο, ή τρεις Δημιουργούς, ή ορισμένα άλλα πλάσματα. Ένα τέτοιο φαινόμενο δεν θα το κατανοήσετε ποτέ απόλυτα, εκτός αν, κάπου στο μακρινό μέλλον της λαμπρής σας πορείας, δοκιμασθείτε και επιτύχετε στο εγχείρημα αυτό, διότι, διαφορετικά, τα απόκρυφα αυτά του Βαϊστζέρινγκτον θα μείνουν για πάντα απαγορευμένα. Για μένα, όμως, ένα πλάσμα που προέρχεται από ψηλά, από την Αγία Τριάδα, όλοι οι τομείς του Βαϊστζέρινγκτον είναι ανοικτοί. Κατανοώ πλήρως, και το ίδιο πλήρως και ιερώς προστατεύω το μυστικό της καταγωγής και του πεπρωμένου μου.

Υπάρχουν ακόμη περισσότερες μορφές και φάσεις τραδοποίησης οι οποίες δεν έχουν τεθεί υπ’ όψιν των ανθρώπων της Ουράντια και οι υπάρξεις αυτές, στις προσωπικές τους απόψεις, προστατεύονται δεόντως στον μυστικό τομέα του Βαϊστζέρινγκτον.

5. ΣΟΛΙΤΑΡΙΝΓΚΤΟΝ. Ο κόσμος αυτός είναι «η αγκάλη του Πατέρα και του Πνεύματος» και αποτελεί το σημείο συνάντησης μιας μεγαλειώδους στρατιάς μη αποκαλυπτομένων υπάρξεων οι οποίες έλκουν την καταγωγή στα κοινά έργα του Συμπαντικού Πατέρα και του Απείρου Πνεύματος, υπάρξεων οι οποίες φέρουν και τις ιδιότητες του Πατέρα μαζί με όσα τους κληροδότησε το Πνεύμα.

Αυτή είναι επίσης η πατρίδα των Μοναχικών Αγγελιαφόρων αλλά και άλλων προσωπικοτήτων των υπερ-αγγελικών τάξεων. Γνωρίζετε ελάχιστες από τις υπάρξεις αυτές. Υπάρχει άπειρος αριθμός τάξεων που δεν έχουν αποκαλυφθεί στην Ουράντια. Το ότι κατοικούν στον πέμπτο κόσμο δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ο Πατέρας δεν έχει καμία σχέση με τους Μοναχικούς Αγγελιαφόρους, ή τους υπέρ-αγγελικούς συνεργάτες τους, αλλά ότι σ’ αυτήν ακριβώς την εποχή του σύμπαντος, έχει σχέση με τη λειτουργία τους. Κατά την παρούσα φάση του σύμπαντος, ο πλανήτης αυτός είναι επίσης ο υψηλού κύρους κόσμος των Διευθυντών της Δύναμης του Σύμπαντος.

Υπάρχουν πολυάριθμες ακόμη τάξεις πνευματικών προσωπικοτήτων, υπάρξεις άγνωστες στους θνητούς, οι οποίες θεωρούν τον Σολιτάρινγκτον ως τον πατρικό τους πλανήτη στον Παράδεισο. Πρέπει να θυμάστε ότι όλες οι υποδιαιρέσεις και τα επίπεδα των συμπαντικών δραστηριοτήτων είναι τόσο απόλυτα εφοδιασμένα με πνευματικούς λειτουργούς, όσο και το βασίλειο του οποίου το έργο είναι η βοήθεια προς το θνητό άνθρωπο προκειμένου να ανελιχθεί στο θείο, Παραδείσιο πεπρωμένο του.

Τα Απόκρυφα του Σολιτάρινγκτον. Εκτός από ορισμένα μυστικά της τριαδοποίησης, ο κόσμος αυτός φυλάσσει τα μυστικά της προσωπικής σχέσης του Απείρου Πνεύματος με ορισμένα από τα υψηλότερα σε βαθμό παιδιά της Τρίτης Πηγής και Κέντρου. Στον Σολιτάρινγκτον φυλάσσονται τα μυστήρια της στενής σχέσης πολυάριθμων μη αποκαλυφθεισών τάξεων με τα πνεύματα του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος, με το τριπλό πνεύμα της Αγίας Τριάδας και με τα πνεύματα του Υπέρτατου, του Απώτατου και του Υπέρτατου-Απώτατου.

6. ΣΕΡΑΦΙΝΓΚΤΟΝ. Ο πλανήτης αυτός είναι «η αγκάλη του Υιού και του Πνεύματος» και είναι ο πατρικός πλανήτης των απειράριθμων στρατιών των μη αποκαλυφθεισών υπάρξεων που δημιουργήθηκαν από τον Υιό και από το Πνεύμα. Είναι επίσης ο πλανήτης του πεπρωμένου όλων των τάξεων των αγγελικών στρατιών που υπηρετούν, περιλαμβανομένων των σουπερναφείμ, σεκοναφείμ και σεραφείμ. Στο κεντρικό αλλά και τα εξωτερικά σύμπαντα υπηρετούν επίσης πολλές κατηγορίες υπέροχων πνευμάτων τα οποία δεν «υπηρετούν εκείνους που θα κληρονομήσουν τη σωτηρία.» Όλοι αυτοί οι πνευματικοί εργάτες, σε όλα τα επίπεδα και βασίλεια των συμπαντικών δραστηριοτήτων θεωρούν τον Σεράφινγκτον Παραδείσια κατοικία τους.

Τα απόκρυφα του Σεράφινγκτον περιλαμβάνουν ένα τριπλό μυστικό, ένα μόνο μέρος του οποίου μπορώ να αναφέρω – το μυστήριο της σεραφικής μεταφοράς. Η ικανότητα των διάφορων τάξεων των σεραφείμ και των συμμαχικών τους πνευματικών υπάρξεων να περιβάλλουν με την πνευματική τους μορφή όλες τις τάξεις των μη υλικών πλασμάτων και να τα μεταφέρουν μακριά, σε μεγάλα διαπλανητικά ταξίδια, είναι ένα μυστικό καλά φυλαγμένο στους ιερούς τομείς του Σεράφινγκτον. Τα σεραφείμ μεταφοράς κατανοούν το μυστήριο αυτό, αλλά δεν το αποκαλύπτουν στους υπόλοιπους από εμάς, ή, ίσως, να μην μπορούν. Τα άλλα μυστήρια του Σεράφινγκτον αφορούν στις προσωπικές εμπειρίες των τύπων των πνευματικών υπηρετών οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί στους θνητούς. Και αποφεύγουμε να συζητούμε τα μυστικά αυτών των τόσο στενά συνδεδεμένων υπάρξεων, επειδή σχεδόν κατανοείτε παρόμοιες, κοντινές σ’ εσάς τάξεις υπάρξεων και θα ήταν κατάχρηση εμπιστοσύνης το να παρουσιάσουμε ακόμη και την ελλιπή μας γνώση πάνω στα φαινόμενα αυτά.

7. ΑΣΕΝΤΙΝΓΚΤΟΝ. Ο μοναδικός αυτός κόσμος είναι «η αγκάλη του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος», ο τόπος συνάντησης των ανελισσομένων πλασμάτων του διαστήματος, ο πλανήτης που υποδέχεται τους οδοιπόρους του χρόνου, οι οποίοι περνούν από το σύμπαν της Χαβόνα στην πορεία τους για τον Παράδεισο. Ο Ασέντινγκτον είναι η πραγματική Παραδείσια κατοικία των ανελισσομένων ψυχών του χρόνου και του διαστήματος μέχρι να αποκτήσουν την υψηλή τους θέση στον Παράδεισο. Εσείς οι θνητοί, περνάτε τον περισσότερο χρόνο από τις «διακοπές σας» στη Χαβόνα, στον Ασέντινγκτον. Κατά τη διάρκεια της ζωής σας στη Χαβόνα, ο Ασέντινγκτον θα γίνει για σας αυτό που οι ρυθμιστές της επανόδου υπήρξαν κατά τη διάρκεια της ανέλιξης του τοπικού αλλά και του υπερσύμπαντος. Εδώ θα απασχοληθείτε σε χιλιάδες δραστηριότητες πέραν της θνητής σας φαντασίας. Και όπως σε κάθε προηγούμενη πρόοδο προς τον Θεό, η ανθρώπινη υπόστασή σας θα εισέλθει στη φάση νέων σχέσεων με τη θεία σας υπόσταση.

Τα μυστικά του Ασέντινγκτον συμπεριλαμβάνουν το μυστήριο της σταδιακής και βεβαίης οικοδόμησης στην υλική και θνητή διάνοια μιας πνευματικής και εν δυνάμει αθάνατης αντιστοιχίας χαρακτήρα και ταυτότητας. Αυτό το φαινόμενο συνιστά ένα από τα πιο περιπεπλεγμένα μυστήρια των συμπάντων - την εξέλιξη μιας αθάνατης ψυχής εντός της διανοίας ενός θνητού και υλικού δημιουργήματος.

Ποτέ δεν θα κατανοήσετε απόλυτα τη μυστηριώδη αυτή συναλλαγή, μέχρις ότου φθάσετε στον Ασέντινγκτον. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ολόκληρος ο Ασέντινγκτον θα είναι ανοικτός στο έκπληκτο βλέμμα σας. Το ένα έβδομο του Ασέντινγκτον μου είναι απαγορευμένο – ο τομέας εκείνος μέλημα του οποίου είναι αυτό καθ’ εαυτό το μυστικό εκείνο, το οποίο είναι (ή θα γίνει) η αποκλειστική εμπειρία και κατάκτηση του είδους σας. Η εμπειρία αυτή ανήκει στην δική σας κατηγορία ύπαρξης, στην τάξη των ανθρώπων. Η δική μου τάξη ύπαρξης δεν έχει άμεση σχέση με παρόμοιες συναλλαγές. Για το λόγο αυτό μου απαγορεύεται και εν καιρώ αποκαλύπτεται σ’ εσάς. Ακόμη όμως και αφού σας αποκαλυφθεί, για κάποιο λόγο μένει για πάντα το μυστικό σας. Δεν το αποκαλύπτετε σ’ εμάς, ή σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία πλασμάτων. Γνωρίζουμε για την αιώνια ένωση ενός θείου Προσαρμοστή και της αθάνατης ψυχής ενός ανθρώπινου πλάσματος, αλλά οι ανερχόμενοι τελικιστές γνωρίζουν την εμπειρία αυτή καθ’ εαυτή ως απόλυτη πραγματικότητα.

Οι κόσμοι αυτοί που αποτελούν την πατρίδα των διαφόρων τάξεων των πνευματικών υπάρξεων είναι φοβεροί και τρομεροί πλανήτες ίδιοι με τον Παράδεισο, όσον αφορά στην μοναδική τους ομορφιά και υπέροχη λαμπρότητα. Είναι κόσμοι συνάντησης, πλανήτες ένωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κοσμικές διευθύνσεις. Ως τελικιστές κάποτε θα κατοικήσετε στον Παράδεισο, ο Ασέντινγκτον, όμως, θα είναι για πάντα η διεύθυνση κατοικίας σας έστω και αν αναλάβετε υπηρεσία στο εξώτατο διάστημα. Σε ολόκληρη την αιωνιότητα θα θεωρείτε τον Ασέντινγκτον πατρίδα των συναισθηματικών σας αναμνήσεων, θα σας θυμίζει τα περασμένα. Όταν γίνετε πνευματικές υπάρξεις εβδόμου επιπέδου, πιθανόν να αποσυρθείτε στον Παράδεισο.

Αν τα εξωτερικά σύμπαντα βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευήν, αν πρόκειται να κατοικηθούν από πλάσματα του χρόνου δυνάμενα να ανελιχθούν, τότε συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά αυτά του μέλλοντος θα προορίζονται επίσης να θεωρήσουν τον Ασέντινγκτον ως κόσμο-κατοικία τους στον Παράδεισο.

Το Ασέντινγκτον είναι η μόνη ιερή σφαίρα η οποία θα είναι ανεπιφύλακτα ανοικτή στη διερεύνησή σας μόλις φθάσετε στον Παράδεισο. Το Βαϊστζέρινγκτον είναι η μοναδική ιερή σφαίρα η οποία είναι ανεπιφύλακτα και απόλυτα ανοικτή στη δική μου ενδελεχή μελέτη. Αν και τα μυστικά της έχουν σχέση με την καταγωγή μου, εν τούτοις, στην παρούσα εποχή του σύμπαντος, δεν θεωρώ το Βαϊστζέρινγκτον πατρίδα μου. Τα όντα Τριαδικής προέλευσης και τα τριαδοποιημένα όντα δεν είναι τα ίδια.

Οι υπάρξεις που προέρχονται από την Αγία Τριάδα και οι τριαδικές υπάρξεις έχουν τη μοναδική τους κατοικία στη Νήσο του Παραδείσου, σε στενή γειτονία με την Πανίερη Σφαίρα. Εμφανίζονται συχνά στον Ασέντινγκτον, την «αγκάλη του Πατέρα-Υιού-Πνεύματος,» όπου γίνονται ένα με τους αδελφούς των, οι οποίοι προήλθαν από τους κατώτερους κόσμους του διαστήματος.

Μπορεί να υποθέσετε ότι οι Υιού του Δημιουργού, έλκοντας την καταγωγή από τον Πατέρα-Υιό, θεωρούν τον Βαϊστζέρινγκτον πατρίδα τους, δεν συμβαίνει όμως αυτό στην παρούσα συμπαντική εποχή της λειτουργίας του Θεού του Επτάπτυχου. Και υπάρχουν πολλά παρόμοια προβλήματα που θα σας περιπλέξουν, αφού σίγουρα θα συναντήσετε πολλές δυσκολίες στην προσπάθειά σας να κατανοήσετε τα πράγματα αυτά, που είναι τόσο κοντά στον Παράδεισο. Ούτε μπορείτε να απαντήσετε με επιτυχία στα ερωτήματα αυτά· γνωρίζετε ελάχιστα. Και αν γνωρίσετε περισσότερα για τους κόσμους του Πατέρα, θα συναντήσετε απλά περισσότερες δυσκολίες, μέχρις ότου μάθετε τα πάντα γι’ αυτούς. Η γνώση για τον καθένα από αυτούς τους μυστικούς κόσμους αποκτάται με την υπηρεσία αλλά και σύμφωνα με τη φύση προέλευσης και οι διαδοχικές συμπαντικές εποχές μπορούν και αναδιανέμουν ορισμένες από αυτές τις ομαδοποιημένες προσωπικότητες.

Οι κόσμοι του εσώτερου κυκλώματος είναι πράγματι κόσμοι περισσότερο αδελφικοί, ή κόσμοι υψηλού κύρους από όσο είναι πλανήτες κατοικίας. Οι θνητοί θα κατακτήσουν κάποια θέση στους κόσμους του Πατέρα εκτός από ένα. Για παράδειγμα: Όταν εσείς οι θνητοί φθάσετε στη Χαβόνα, σας επιτρέπεται η είσοδος στον Ασέντινγκτον, όπου είστε εξαιρετικά ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν σας επιτρέπεται να επισκεφθείτε τους άλλους έξι ιερούς κόσμους. Αφού περάσετε στο βασίλειο του Παραδείσου και αφού γίνετε δεκτοί στα Σώματα της Τελικότητας σας επιτρέπεται η είσοδος στον Σονάρινγκτον, αφού είσαστε παιδιά του Θεού, όπως επίσης και ανερχόμενοι – και είσαστε κάτι περισσότερο από αυτό. Αλλά θα υπάρχει πάντα το ένα έβδομο του Σονάρινγκτον, ο τομέας των μυστικών ενσάρκωσης των θείων Υιών που δεν θα ανοίξει ποτέ για να τον μελετήσετε. Τα μυστικά αυτά δεν θα αποκαλυφθούν ποτέ στους ανερχόμενους υιούς του Θεού.

Εν τέλει θα αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στον Ασέντινγκτον και σχετική πρόσβαση στους άλλους πλανήτες του Πατέρα εκτός του Ντιβίνινγκτον. Αλλά ακόμα και όταν θα σας επιτραπεί η είσοδος να προσεδαφιστείτε σε πέντε επιπλέον απόκρυφους πλανήτες, αφού θα έχετε γίνει τελικιστές, δεν θα σας επιτραπεί να επισκεφθείτε όλους τους τομείς τέτοιων κόσμων. Ούτε θα σας επιτραπεί να προσεδαφιστείτε στις ακτές του Ντιβίνινγκτον, της «αγκάλης του Πατέρα,» αν και θα σταθείτε, επανειλημμένα, στο «εκ δεξιών του Πατρός.» Ποτέ, σ’ ολόκληρη την αιωνιότητα δεν θα χρειασθεί η παρουσία σας στον κόσμο των Προσαρμοστών της Σκέψης.

Οι κόσμοι αυτοί συνάντησης της πνευματικής ζωής αποτελούν απαγορευμένο έδαφος μέχρι του σημείου όπου μας ζητείται να μην διαπραγματευθούμε την είσοδό μας στις φάσεις εκείνες αυτών των κόσμων οι οποίες βρίσκονται απολύτως μακράν του χώρου των εμπειριών μας. Μπορείτε να γίνετε πλάσματα τέλεια, όπως ο Πατέρας του Σύμπαντος είναι τέλειος σε θεία υπόσταση, αλλά μπορεί να μη γνωρίσετε όλα τα εμπειρικά απόκρυφα όλων των άλλων τάξεων συμπαντικής προσωπικότητας. Όταν ο Δημιουργός έχει ένα εμπειρικό μυστικό προσωπικότητας με ένα από τα πλάσματά του, ο Δημιουργός φυλάσσει το μυστικό αυτό στην αιωνιότητα.

Όλα αυτά τα απόκρυφα είναι υποτίθεται γνωστά στο συλλογικό σώμα των Τριαδοποιημένων Αποκρύφων του Υπέρτατου. Οι υπάρξεις αυτές αναγνωρίζονται πλήρως μόνο μέσω των ομάδων των μοναδικών τους κόσμων. Οι άλλες τάξεις ελάχιστα τις κατανοούν. Όταν θα κατακτήσετε τον Παράδεισο, θα γνωρίσετε και θερμά θα αγαπήσετε τα δέκα Απόκρυφα του Υπέρτατου τα οποία διευθύνουν τον Ασέντινγκτον. Με εξαίρεση τον Ντιβίνινγκτον, θα επιτύχετε, επίσης, μερική κατανόηση των Αποκρύφων του Υπέρτατου στους άλλους κόσμους του Πατέρα, αν και όχι τόσο τέλεια όσο στον Ασέντινγκτον.

Τα Τριαδοποιημένα Απόκρυφα της Υπερτατοσύνης, όπως υποδηλοί το όνομά τους, έχουν σχέση με το Υπέρτατο. Έχουν, με τον ίδιο τρόπο, σχέση και με το Απώτατο και το μελλοντικό Υπέρτατο-Απώτατο. Τα Απόκρυφα αυτά της Υπερτατοσύνης αποτελούν τα μυστικά του Υπέρτατου και επίσης τα μυστικά του Απώτατου, ακόμη και τα μυστικά του Υπέρτατου-Απώτατου.

Οι επτά λαμπρές σφαίρες του Αιώνιου Υιού είναι οι κόσμοι των επτά φάσεων της αμιγούς- πνευματικά ύπαρξης. Οι αστραφτερές αυτές σφαίρες είναι η απαρχή του τριπλού φωτός του Παραδείσου και της Χαβόνα και η επίδρασή τους είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αν και όχι απόλυτα περιορισμένη στο κεντρικό σύμπαν.

Η προσωπικότητα δεν είναι παρούσα στους δορυφόρους αυτούς του Παραδείσου. Για το λόγο αυτό υπάρχουν ελάχιστα για τις αμιγώς πνευματικές αυτές κατοικίες τα οποία μπορούν να παρουσιασθούν στα θνητά, υλικά πλάσματα. Διδαχθήκαμε ότι αυτοί οι κόσμοι εγκυμονούν τη διαφορετική από το άτομο ζωή των υπάρξεων του Αιώνιου Υιού. Συμπεραίνουμε ότι οι οντότητες αυτές συγκεντρώνονται για να λειτουργήσουν στα προβαλλόμενα καινούργια σύμπαντα του εξωτερικού διαστήματος. Οι φιλόσοφοι του Παραδείσου υποστηρίζουν ότι κάθε Παραδείσιος κύκλος, δύο περίπου δισεκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τη μέτρηση του χρόνου στην Ουράντια, γίνεται μάρτυρας της δημιουργίας επιπλέον εφεδρειών των τάξεων αυτών στους απόκρυφους κόσμους του Αιώνιου Υιού.

Από όσα γνωρίζω, ουδεμία προσωπικότητα υπήρξε ποτέ, σε οποιοδήποτε από τους πλανήτες αυτούς του Αιώνιου Υιού. Δεν μου ανετέθη ποτέ να επισκεφθώ κάποιον από τους κόσμους αυτούς , σ’ ολόκληρη τη μακρά διαδρομή μου, μέσα και έξω από τον Παράδεισο. Ακόμη και οι προσωπικότητες που συνδημιουργήθηκαν από τον Αιώνιο Υιό δεν πηγαίνουν στους κόσμους αυτούς. Συμπεραίνουμε ότι σε όλους τους τύπους των μη προσωπικών πνευμάτων – ανεξάρτητα από την καταγωγή τους – επιτρέπεται η είσοδος στους κόσμους αυτούς. Εφ’ όσον είναι άτομο και έχω πνευματική μορφή, ένας τέτοιος κόσμος, χωρίς αμφιβολία, θα μου φαινόταν άδειος και έρημος, αν μου επιτρεπόταν να τον επισκεφθώ. Οι υψηλές πνευματικές προσωπικότητες δεν διαθέτουν την ικανοποίηση της ανώφελης περιέργειας, της καθαρά άχρηστης περιπέτειας. Υπάρχουν πάντοτε, συνολικά, τόσο ενδιαφέροντα και πλήρη σκοπιμότητας εγχειρήματα, για να επιτρέψουν την ανάπτυξη οποιουδήποτε σημαντικού ενδιαφέροντος στα σχέδια αυτά, που είναι είτε μάταια, είτε εξωπραγματικά.

Μεταξύ του εσώτερου κυκλώματος της Χαβόνα και των λαμπρών πλανητών του Αιώνιου Υιού κάνουν κύκλους οι επτά τροχιές του Άπειρου Πνεύματος, κόσμοι που κατοικούνται από τους απογόνους του Απείρου Πνεύματος, από τους τριαδικούς υιούς ένδοξων, δημιουργημένων προσωπικοτήτων, αλλά και από άλλες μορφές, μη αποκαλυφθέντων πλασμάτων, σχετικών με την αποτελεσματική διοίκηση των πολλών επιχειρήσεων των διαφόρων βασιλείων των συμπαντικών δραστηριοτήτων.

Τα Επτά Πρωταρχικά Πνεύματα είναι οι υπέρτατοι και ύπατοι εκπρόσωποι του Απείρου Πνεύματος. Διατηρούν τις προσωπικές τους βάσεις, τις εστίες δύναμης, στην περιφέρεια του Παραδείσου, αλλά όλες οι λειτουργίες που αφορούν στη διοίκηση και την κατεύθυνση του μεγάλου σύμπαντος διευθύνονται από αυτούς τους επτά μοναδικούς εκτελεστικούς πλανήτες του Απείρου Πνεύματος. Τα Επτά Πρωταρχικά Πνεύματα είναι, πράγματι, ο τροχός ισορροπίας διάνοιας-πνεύματος του σύμπαντος των συμπάντων, μία δύναμη που βρίσκεται στο κέντρο, η οποία περικλείει, περιλαμβάνει και συντονίζει τα πάντα.

Από τους επτά αυτούς μοναδικούς κόσμους τα Πρωταρχικά Πνεύματα λειτουργούν για να ισοσταθμίσουν και να σταθεροποιήσουν τα κυκλώματα κοσμικής διάνοιας του μεγάλου σύμπαντος. Σχετίζονται επίσης με τη διαφορική πνευματική ιδιότητα και παρουσία των Θεοτήτων μέσα στο μεγάλο σύμπαν. Οι φυσικές αντιδράσεις είναι ομοιόμορφες, αναλλοίωτες και πάντα ακαριαίες και αυτόματες. Η εμπειρική πνευματική παρουσία, όμως, υπάρχει σύμφωνα με τις υποκείμενες συνθήκες, ή καταστάσεις πνευματικής δεκτικότητας οι οποίες ενυπάρχουν στη διάνοια του κάθε βασιλείου.

Η φυσική εξουσία, η παρουσία και λειτουργία παραμένουν αναλλοίωτες σε όλα τα σύμπαντα, μικρά, ή μεγάλα. Η ειδοποιός διαφορά στην πνευματική παρουσία, ή αντίδραση, είναι η κυμαινόμενη μεταβλητή στην αναγνώριση και αποδοχή της από τα πλάσματα ελεύθερης βούλησης. Ενώ η πνευματική παρουσία της απόλυτης και υπαρκτής Θεότητας ουδόλως επηρεάζεται από τις διαθέσεις αφοσίωσης ή απιστίας εκ μέρους των δημιουργημένων πλασμάτων, ταυτόχρονα είναι αληθές ότι η λειτουργούσα παρουσία του υπο-απόλυτου και εμπειρικού Θείου επηρεάζεται απόλυτα και άμεσα από τις αποφάσεις, τις επιλογές και τις προθέσεις τέτοιων πεπερασμένων πλασμάτων – από τη νομιμοφροσύνη και την αφοσίωση του κάθε ατόμου, κάθε πλανήτη, συστήματος, αστερισμού, ή σύμπαντος. Η πνευματική αυτή, ωστόσο, παρουσία του θείου δεν είναι εκκεντρική, ή αυθαίρετη. Η εμπειρική της αντίφαση είναι συμφυής στο δώρο της ελεύθερης βούλησης των πλασμάτων.

Ο παράγων ο οποίος προσδιορίζει τη μεταβλητή της πνευματικής παρουσίας βρίσκεται στην καρδιά και το νου σας και συνίσταται στον τρόπο με τον οποίο κάνετε τις επιλογές σας, στις αποφάσεις του νου σας και στην αποφασιστικότητα της βούλησής σας. Η μεταβλητή αυτή ενυπάρχει στις εκούσιες αντιδράσεις των ευφυών υπάρξεων, υπάρξεων τις οποίες ο Συμπαντικός Πατέρας έχει διορίσει να ασκήσουν την ελευθερία αυτή της επιλογής. Και οι Θεότητες είναι εξ ίσου αληθείς στην άμπωτη και τη ροή των πνευμάτων τους, στο να κατανοήσουν και να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της μεταβλητής αυτής της επιλογής των πλασμάτων, επιφοιτώντας τώρα με μεγαλύτερο μέρος της παρουσίας τους, ως ανταπόκριση στην ειλικρινή επιθυμία γι’ αυτό, αποσυρόμενοι και πάλι από τη σκηνή, όταν τα πλάσματά τους πάρουν αντίθετη απόφαση κατά την άσκηση της υπό του θείου χαρισμένης ελευθερίας στην επιλογή τους. Και με τον τρόπο αυτό, το πνεύμα του θείου υπακούει ταπεινά στις επιλογές των πλασμάτων των βασιλείων.

Οι εκτελεστικές κατοικίες των Επτά Πρωταρχικών Πνευμάτων είναι στην πραγματικότητα τα Παραδείσια αρχηγεία των επτά υπερσυμπάντων και των σχετικών με αυτά τομέων στο εξωτερικό διάστημα. Κάθε Πρωταρχικό Πνεύμα επιβλέπει από ένα υπερσύμπαν και καθένας από τους επτά αυτούς κόσμους είναι αποκλειστικά εντεταλμένος σε ένα από τα Πρωταρχικά Πνεύματα. Δεν υπάρχει, κυριολεκτικά, φάση στην διοίκηση του υπο-Παραδείσου των επτά υπερσυμπάντων, για την οποία να μην έχει ληφθεί πρόνοια σ’ αυτούς τους εκτελεστικούς κόσμους. Δεν είναι τόσο αποκλειστικοί όσο οι κόσμοι του Πατέρα, ή του Υιού ενώ αν και ως κατοικίες αφορούν μόνο στους αυτόχθονες, ή εκείνους που εργάζονται εκεί, αυτοί οι επτά διοικητικοί πλανήτες είναι πάντα ανοικτοί σε όλες τις υπάρξεις οι οποίες επιθυμούν να τους επισκεφθούν και οι οποίες μπορούν να επιτάξουν τα απαραίτητα μέσα μεταφοράς.

Για μένα, οι εκτελεστικοί αυτοί κόσμοι είναι τα πλέον ενδιαφέροντα και διεγερτικά σημεία εκτός Παραδείσου. Σε κανένα άλλο μέρος, σ’ ολόκληρο το απέραντο σύμπαν δεν μπορεί κάποιος να βρει τόσο πολυποίκιλες δραστηριότητες, στις οποίες λαμβάνουν μέρος τόσες πολλές, διαφορετικές κατηγορίες πλασμάτων, που σχετίζονται με τις λειτουργίες τόσο πολλών, διαφορετικών επιπέδων, ενασχολήσεις ταυτόχρονα υλικές, διανοητικές και πνευματικές. Όταν μου χορηγείται μία περίοδος ανάπαυσης από τις αποστολές μου, αν τύχει να βρίσκομαι στον Παράδεισο, ή στη Χαβόνα, συνήθως πηγαίνω σ’ έναν από τους πολυάσχολους αυτούς κόσμους των Επτά Πρωταρχικών Πνευμάτων, για να εμπνευσθώ από το θέαμα των εγχειρημάτων, της αφοσίωσης, της νομιμοφροσύνης, της σοφίας και της αποτελεσματικότητας. Πουθενά αλλού δεν μπορώ να διαπιστώσω τέτοια εκπληκτική συσχέτιση των εκδηλώσεων της προσωπικότητας, σε όλα τα επτά επίπεδα της συμπαντικής πραγματικότητας. Και με διεγείρουν πάντοτε οι δραστηριότητες εκείνων οι οποίοι γνωρίζουν καλά πώς να επιτελέσουν το έργο τους και που απολαμβάνουν βαθιά τη διαδικασία.

[Παρουσιάσθηκε από έναν Τελειοποιητή της Σοφίας επιφορτισμένο να λειτουργήσει τοιουτοτρόπως από τους Αρχαίους των Ημερών στην Ουβέρσα.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.