Przekaz 13, Święte sfery Raju

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 13

Święte sfery Raju

13:0.1 (143.1) POMIĘDZY centralną Wyspą Raj a najbardziej wewnętrzną, planetarną orbitą Havony, znajdują się w przestrzeni trzy mniejsze orbity sfer specjalnych. Najbardziej wewnętrzna orbita składa się z siedmiu tajemniczych sfer Ojca Wszechświatowego; grupa druga składa się z siedmiu jaśniejących światów Wiecznego Syna; najbardziej zewnętrzną orbitę stanowi siedem ogromnych sfer Nieskończonego Ducha, centralnych światów administracyjnych Siedmiu Duchów Nadrzędnych.

13:0.2 (143.2) Te trzy, siedmioświatowe orbity Ojca, Syna i Ducha, stanowią sfery o niedoścignionym majestacie i niewyobrażalnej chwale. Nawet ich materialna czy fizyczna konstrukcja należy do klasy wam nie objawionej. Każda orbita jest zróżnicowana w materiale, a każdy świat każdej orbity jest inny, za wyjątkiem siedmiu światów Syna, jednakowych w swej budowie fizycznej. Wszystkie dwadzieścia jeden światów stanowią olbrzymie globy i każda grupa siedmiu światów jest odmiennie uwieczniona. O ile wiemy, one zawsze tam były; są wieczne tak jak Raj. Nie istnieją zapisy ani tradycje o ich początku.

13:0.3 (143.3) Siedem tajemniczych sfer Ojca Wszechświatowego, krążących wokół Raju w bliskiej odległości wiecznej Wyspy, silnie odbija duchowy blask centralnej światłości wiecznych Bóstw, rozsiewając światło Boskiej chwały na Raj a nawet na siedem orbit Havony.

13:0.4 (143.4) Wydaje się, że źródło nieosobowych energii duchowej światłości znajduje się na siedmiu świętych światach Wiecznego Syna. Żadna osobowa istota nie może przebywać na którejkolwiek z tych siedmiu jaśniejących sfer. Oświetlają one duchową chwałą cały Raj i Havonę oraz kierują czystą światłość duchową w kierunku siedmiu superwszechświatów. Te olśniewające sfery drugiej orbity emitują również swą światłość (światło bez ciepła) do Raju i do miliarda światów siedmiu orbit wszechświata centralnego.

13:0.5 (143.5) Siedem Duchów Nadrzędnych zajmuje siedem światów Nieskończonego Ducha; zarządzają one przeznaczeniem siedmiu superwszechświatów, przesyłając duchową iluminację Trzeciej Osoby Bóstwa tym kreacjom czasu i przestrzeni. I cała Havona, ale nie Wyspa Raj, skąpana jest w tych uduchowiających wpływach.

13:0.6 (143.6) Chociaż dla wszystkich osobowości z Ojcowskim wyposażeniem, światy Ojca są sferami o statusie ostatecznym, nie jest to ich wyłączna funkcja. Na tych światach przebywa wiele istot i bytów innych niż osobowe. Każdy świat orbity Ojca i orbity Ducha posiada odmienny rodzaj stałych obywateli, ale uważamy, że światy Syna są zamieszkałe przez jednorodne typy istot odmiennych niż osobowe. Fragmenty Ojca zaliczają się do rodowitych mieszkańców Diviningtonu; inne klasy stałego obywatelstwa nie zostały wam objawione.

13:0.7 (143.7) Dwadzieścia jeden satelitów Raju służy wielu celom, nieujawnionym w tych narracjach, zarówno dla wszechświata centralnego jak i dla superwszechświatów. Tak niewiele potraficie zrozumieć o życiu na tych sferach, że nie możecie się spodziewać wyrobienia sobie czegoś w rodzaju sensownej opinii, zarówno o ich naturze jak i funkcjonowaniu; odbywa się tam tysiące rodzajów działalności, wam nie objawionych. Tych dwadzieścia jeden sfer zawiera potencjały funkcjonowania wszechświata nadrzędnego. Przekazy te dają jedynie przelotny wgląd w pewne, określone działania, odnoszące się do obecnego wszechświatowego wieku wielkiego wszechświata, a raczej do jednego z jego siedmiu sektorów.

1. Siedem świętych światów Ojca

13:1.1 (144.1) Ojcowska orbita świętych sfer życia zawiera jedyne związane z osobowością tajemnice we wszechświecie wszechświatów. Te satelity Raju, krążące na najbardziej wewnętrznych trzech orbitach, stanowią jedyne, dotyczące osobowości, zabronione domeny we wszechświecie centralnym. Raj dolny oraz światy Syna również są zamknięte dla osobowości, ale żadna z tych domen w żaden sposób nie jest bezpośrednio związana z osobowością.

13:1.2 (144.2) Rajskie światy Ojca są nadzorowane przez najwyższą klasę Niezmiennych Synów Trójcy – Utrójcowione Tajemnice Najwyższości. Niewiele mogę powiedzieć o tych światach, jeszcze mniej o ich różnorodnych funkcjach. Informacje takie dotyczą tylko tych istot, które tam działają i stamtąd pochodzą. I chociaż jestem w pewnym sensie obeznany z tymi sześcioma specjalnymi światami, nigdy nie lądowałem na Diviningtonie; wstęp na ten świat jest mi absolutnie wzbroniony.

13:1.3 (144.3) Jedna z przyczyn tajemnicy, spowijającej te światy, jest taka, że każda święta sfera posiada specjalne wyobrażenie czy uzewnętrznienie Bóstw, składających się na Rajską Trójcę; nie osobowość, ale unikalną obecność Boskości, która może być doceniona i zrozumiana tylko przez specyficzne grupy istot inteligentnych tam zamieszkałych lub dopuszczonych do takiej właśnie sfery. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości są osobistymi przedstawicielami tych, wyspecjalizowanych i nieosobowych obecności Boskości. Tajemnice Najwyższości są istotami wysoce osobowymi, wspaniale wyposażonymi i zdumiewająco przystosowanymi do swej wzniosłej i trudnej pracy.

13:1.4 (144.4) 1. DIVININGTON. Świat ten jest w pewnym, specyficznym znaczeniu, „łonem Ojca”, sferą osobistej styczności z Ojcem Wszechświatowym i na tym świecie znajduje się specjalne uzewnętrznienie jego boskości. Divinington jest rajskim miejscem spotkania Dostrajaczy Myśli, ale jest on również miejscem pobytu licznych innych bytów, osobowości oraz istot pochodzących od Ojca Wszechświatowego. Poza Wiecznym Synem, wiele innych osobowości powstało mocą aktów stwórczych samego tylko Ojca Wszechświatowego. Tylko fragmenty Ojca oraz te osobowości i istoty, które pochodzą bezpośrednio i wyłącznie od Ojca Wszechświatowego, bratają się i działają w tym miejscu.

13:1.5 (144.5) Tajemnice Diviningtonu obejmują tajemnicę obdarzeń i misji Dostrajaczy Myśli. Tajemnicę tej rajskiej sfery stanowi natura Dostrajaczy, ich pochodzenie i metoda kontaktu z istotami niskiego pochodzenia ze światów ewolucyjnych. Te zdumiewające sprawy osobiście nie dotyczą reszty z nas, dlatego Bóstwa uważają za stosowne nie udostępniać nam pełnych informacji o pewnych cechach tej wspaniałej, boskiej służby. Tak dalece, jak mamy styczność z tym stadium boskiej działalności, udostępnia się nam pełną wiedzę o tych funkcjach, jednak nie jesteśmy dokładnie poinformowani o tym, co dotyczy intymnych szczegółów tego wielkiego obdarzenia.

13:1.6 (145.1) Sfera ta zawiera także tajemnice natury, przeznaczenia i działalności wszelkich innych rodzajów fragmentów Ojca, Posłańców Grawitacji oraz zastępów różnorodnych istot wam nie objawionych. Jest bardzo prawdopodobne, że te prawdy dotyczące Diviningtonu, których nie dano mi poznać, gdyby zostały mi objawione, mogłyby tylko zdezorientować mnie i przeszkadzać w mojej obecnej pracy a oprócz tego leżą one prawdopodobnie poza zdolnością ich zrozumienia przez moją klasę istot.

13:1.7 (145.2) 2. SONARINGTON. Ta sfera jest „łonem Syna”, światem, gdzie osobiście przyjmuje Wieczny Syn. Jest to rajska stolica zstępujących i wznoszących się Synów Boga, po tym, jak zostaną w pełni uznani i ostatecznie zaaprobowani. Świat ten jest rajskim domem wszystkich Synów Wiecznego Syna oraz Synów partnerskich i pomocniczych. Jest wiele klas Boskiego synostwa, związanych z tym niebiańskim miejscem pobytu, które nie zostały objawione śmiertelnikom, jako że nie są one związane z planami systemu wznoszenia się, ludzkiego rozwoju duchowego poprzez wszechświaty i dalej do Raju.

13:1.8 (145.3) Tajemnice Sonaringtonu obejmują tajemnicę wcielenia boskich Synów. Kiedy Syn Boży staje się Synem Człowieczym, zostaje dosłownie zrodzony z kobiety, jak to miało miejsce na waszym świecie dziewiętnaście stuleci temu, stanowi to wszechświatową tajemnicę. Zdarza się to we wszystkich wszechświatach i stanowi tajemnicę boskiego synostwa Sonaringtonu. Dostrajacze są tajemnicą Boga-Ojca. Wcielenie Boskich Synów jest tajemnicą Boga-Syna, tajemnicą ukrytą w siódmym sektorze Sonaringtonu, domenie niezgłębionej przez nikogo oprócz tych, którzy osobiście przeżyli tak unikalne doświadczenie. Tylko te stadia wcielenia, które są związane z waszą drogą wznoszenia się, zostały podane do waszej wiadomości. Istnieje również wiele innych stadiów tajemnicy wcielenia Rajskich Synów klasy nie objawionej, działających w służbie wszechświatowej na swych misjach, które nie zostały wam ujawnione. A są jeszcze inne tajemnice Sonaringtonu.

13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. Ten świat jest „łonem Ducha”, rajskim domem wysokich istot, które reprezentują wyłącznie Nieskończonego Ducha. Tutaj zbiera się Siedem Duchów Nadrzędnych oraz pewne ich potomstwo ze wszystkich wszechświatów. W tym, niebiańskim miejscu pobytu, znaleźć też można liczne nie objawione klasy osobowości duchowych, istoty przydzielone do różnorodnych funkcji we wszechświecie, nie związanych z planami wywyższania śmiertelnych istot czasu do rajskich poziomów wieczności.

13:1.10 (145.5) Tajemnice Spiritingtonu obejmują nieprzeniknione sekrety odzwierciedlania. Opowiadamy wam o rozległym i powszechnym zjawisku odzwierciedlania, zwłaszcza jak funkcjonuje ono w światach zarządów siedmiu superwszechświatów, ale nigdy dokładnie nie wyjaśniamy tego fenomenu, ponieważ nie w pełni go rozumiemy. Dużo rozumiemy, nawet bardzo dużo, ale sporo zasadniczych szczegółów nadal pozostaje dla nas tajemnicą. Odzwierciedlanie jest tajemnicą Boga-Ducha. Powiedziano wam, jak funkcjonuje odzwierciedlanie w odniesieniu do schematu wznoszenia się żyjącego wiecznie śmiertelnika i działa ono w ten sposób, jednak odzwierciedlanie jest również nieodłączną cechą normalnej pracy licznych innych stadiów zamieszkiwania wszechświata. To wyposażenie Nieskończonego Ducha stosowane jest także w kanałach innych niż te, które dotyczą zbierania informacji i rozpowszechniania informacji. A są jeszcze inne tajemnice Spiritingtonu.

13:1.11 (145.6) 4. VICEGERINGTON. Planeta ta jest „łonem Ojca i Syna” oraz tajną sferą pewnych nie objawionych istot, które powstają w wyniku działania Ojca i Syna. Jest to również rajskie miejsce pobytu wielu gloryfikowanych istot o złożonym pochodzeniu, tych, których pochodzenie jest skomplikowane ze względu na wiele różnorodnych sposobów ich powstawania w siedmiu superwszechświatach. Na tym świecie zbiera się również wiele grup istot, których tożsamość nie została objawiona śmiertelnikom z Urantii.

13:1.12 (146.1) Tajemnice Vicegeringtonu obejmują tajemnice utrójcowienia a utrójcowienie jest tajemnicą zezwolenia na reprezentowanie Trójcy, na działanie w charakterze namiestników Bogów. Upoważnienie do reprezentowania Trójcy nadawane jest tylko tym istotom, objawionym i nie objawionym, które są utrójcowione, stworzone, wynikłe lub uwiecznione przez jakiekolwiek dwie spośród trzech osób Rajskiej Trójcy. Osobowości powołane do istnienia aktem utrójcowienia, przez określony rodzaj gloryfikowanych istot, nie reprezentują niczego ponad potencjał pojęciowy, zaktywizowany w akcie utrójcowienia, aczkolwiek istoty takie mogą się wznieść do objęć Bóstwa drogą otwartą dla wszystkich, należących do ich gatunku.

13:1.13 (146.2) Nie utrójcowione istoty nie rozumieją w pełni metody utrójcowienia, dokonanego zarówno przez dwóch jak i trzech Stwórców, albo przez pewne inne istoty. Nigdy nie zrozumiecie w pełni tego zjawiska, chyba, że w bardzo odległej przyszłości waszej gloryfikowanej drogi bytu będziecie mogli spróbować tego przedsięwzięcia i osiągniecie sukces, ponieważ inaczej owe tajemnice Vicegeringtonu pozostaną dla was na zawsze zabronione. Dla mnie jednak, dla istoty, która ma wysokie pochodzenie od Trójcy, wszystkie sektory Vicegeringtonu pozostają otwarte. W pełni rozumiem i równocześnie w pełni i święcie chronię tajemnicę mojego pochodzenia oraz przeznaczenia.

13:1.14 (146.3) Są jeszcze inne formy i stadia utrójcowienia, nie podane do wiadomości ludziom z Urantii i te właśnie doświadczenia, w ich aspektach osobowych, są odpowiednio zabezpieczone w tajnym sektorze Vicegeringtonu.

13:1.15 (146.4) 5. SOLITARINGTON. Świat ten jest „łonem Ojca i Ducha” oraz miejscem spotkania wspaniałych zastępów nie objawionych istot, zapoczątkowanych wspólnym aktem stwórczym Ojca Wszechświatowego i Nieskończonego Ducha, istot, które mają udział w cechach Ojca w dodatku do ich dziedzictwa Ducha.

13:1.16 (146.5) Jest to też miejsce pobytu Samotnych Posłańców oraz innych osobowości klasy superanielskiej. Znacie zaledwie kilka rodzajów tych istot a istnieje ogromna liczba ich klas, nie objawionych na Urantii. To, że zamieszkują one na piątym świecie, nie musi koniecznie oznaczać, że Ojciec miał cokolwiek do czynienia ze stwarzaniem Samotnych Posłańców albo ich superanielskich towarzyszy, jednak w tej epoce wszechświata Ojciec związany jest z ich funkcjonowaniem. W obecnej epoce wszechświata jest to także rodzima sfera Wszechświatowych Dyspozytorów Mocy.

13:1.17 (146.6) Istnieją liczne dodatkowe klasy osobowości duchowych, istot nieznanych śmiertelnemu człowiekowi, które uważają Solitarington za swą rajską sferę rodzimą. Należy przypomnieć, że wszystkie działy i poziomy wszechświatowej działalności są w takim stopniu obdarowane duchowymi opiekunami, w jakim dana domena jest zainteresowana w pomaganiu śmiertelnemu człowiekowi we wznoszeniu się ku jego boskiemu, rajskiemu przeznaczeniu.

13:1.18 (146.7) Tajemnice Solitaringtonu. Oprócz pewnych tajemnic utrójcowienia, świat ten zawiera tajemnice osobistych związków Nieskończonego Ducha z pewnym, wyższym potomstwem Trzeciego Źródła i Centrum. Na Solitaringtonie zachowywane są tajemnice intymnego związku licznych, nie objawionych klas istot, z duchami Ojca, Syna i Ducha, z trojakim duchem Trójcy oraz z duchami Najwyższego, Ostatecznego i Najwyższego-Ostatecznego.

13:1.19 (146.8) 6. SERAFINGTON. Sfera ta jest „łonem Syna i Ducha” oraz światem ojczystym rozległych zastępów istot nie objawionych, stworzonych przez Syna i Ducha. Jest to także sfera przeznaczenia wszystkich klas posługujących zastępów anielskich, z supernafinami, sekonafinami i serafinami włącznie. We wszechświecie centralnym i we wszechświatach sąsiadujących służy również wiele klas wspaniałych duchów, które nie są „duchami przeznaczonymi do posług tym, co mają posiąść zbawienie”. Wszyscy ci pracownicy duchowi ze wszystkich poziomów i wszystkich domen wszechświatowej działalności, traktują Serafington jako swój rajski dom.

13:1.20 (147.1) Tajemnice Serafingtonu zawierają trojakie sekrety; wspomnieć mogę tylko o jednym z nich – o tajemnicy transportu seraficznego. Zdolność różnych klas serafinów i pokrewnych im istot duchowych do spowicia własnymi formami duchowymi wszelkich klas osobowości niematerialnych i do przenoszenia ich na długie dystanse międzyplanetarnych podróży, jest tajemnicą zamkniętą w świętych sektorach Serafingtonu. Serafini transportujący rozumieją tę tajemnicę, ale nam pozostałym jej nie przekazują albo, być może nie mogą jej przekazać. Inne tajemnice Serafingtonu odnoszą się do osobistych doświadczeń tych służb duchowych, które dotychczas nie zostały objawione śmiertelnikom. I nie chcemy omawiać tajemnic tych, blisko z wami spokrewnionych istot, gdyż możecie nieomal zrozumieć tak bliskie wam klasy bytu a przedstawienie nawet częściowej naszej wiedzy o takim zjawisku byłoby bliskie sprzeniewierzeniu zaufania.

13:1.21 (147.2) 7. ASCENDINGTON. Ten unikalny świat jest „łonem Ojca, Syna i Ducha”, miejscem spotkania wzniosłych istot czasu, sferą przyjmującą pielgrzymów czasu, przemierzających wszechświat Havony w drodze do Raju. Ascendington jest faktycznie rajskim domem wznoszących się dusz czasu i przestrzeni, zanim osiągną one rajski status. Wy, śmiertelnicy, większość waszych havońskich „wakacji” spędzać będziecie na Ascendingtonie. Podczas waszego życia w Havonie, Ascendington będzie dla was tym, czym byli organizatorzy powrotu podczas wznoszenia się we wszechświecie lokalnym i superwszechświecie. Tutaj zajmować się będziecie tysiącem rzeczy przekraczających pojmowanie śmiertelnej wyobraźni. I wasza ludzka jaźń znajdzie tutaj nową relację z waszą Boską jaźnią, tak jak w czasie każdego poprzedniego zbliżania się do Boga w procesie wznoszenia się.

13:1.22 (147.3) Tajemnice Ascendingtonu obejmują arkana stopniowego i niezawodnego tworzenia w materialnym, śmiertelnym umyśle, duchowego i potencjalnie nieśmiertelnego odpowiednika charakteru oraz tożsamości. Zjawisko to stanowi jedną z najbardziej zdumiewających tajemnic wszechświatów – ewolucję nieśmiertelnej duszy w obrębie umysłu istoty śmiertelnej i materialnej.

13:1.23 (147.4) Nigdy w pełni nie zrozumiecie tych tajemniczych procesów, zanim nie dotrzecie do Ascendingtonu. I właśnie dlatego cały Ascendington otworzy się przed waszymi zdziwionymi oczami. Wstęp do jednej siódmej Ascendingtonu jest dla mnie wzbroniony, do tego właśnie sektora, który dotyczy tajemnicy, jaka jest (lub będzie) wyłącznym doświadczeniem i własnością waszego rodzaju istot. Doświadczenie to jest właściwe waszej, ludzkiej klasie bytu. Moja klasa osobowości bezpośrednio nie interesuje się tymi sprawami. Dlatego dla mnie jest to niedozwolone a wam będzie w końcu objawione. Ale nawet kiedy zostanie wam to objawione, z pewnych przyczyn na zawsze zostanie to waszą tajemnicą. Nie objawicie tego nam ani żadnej innej klasie istot. Wiemy o wiecznym połączeniu Boskiego Dostrajacza i nieśmiertelnej duszy ludzkiego pochodzenia, ale wznoszący się finaliści znają takie właśnie doświadczenie jako absolutną rzeczywistość.

2. Związki wzajemne światów Ojca

13:2.1 (147.5) Światy stałego pobytu różnych klas istot duchowych są ogromnymi i zdumiewającymi sferami; są równe Rajowi w swym niezrównanym pięknie oraz wspaniałej chwale. Są to światy spotkania, sfery ponownego połączenia, służące jako stałe, kosmiczne adresy istot. Jako finaliści zamieszkacie w Raju, ale Ascendington będzie cały czas waszym domowym adresem, nawet, kiedy zaczniecie służbę w przestrzeni zewnętrznej. Przez całą wieczność traktować będziecie Ascendington jako dom waszych sentymentalnych reminiscencji i powracających wspomnień. Gdy zostaniecie istotami duchowymi siódmego stadium, być może zrezygnujecie z waszego statusu mieszkańców Raju.

13:2.2 (148.1) Skoro zewnętrzne wszechświaty są w trakcie tworzenia, skoro mają być zamieszkałe przez istoty czasu z potencjałem wznoszenia się, dochodzimy do wniosku, że te dzieci przyszłości również traktować będą Ascendington jako swe rajskie miejsce zamieszkania.

13:2.3 (148.2) Ascendington jest jedyną świętą sferą, którą będziecie mogli oglądać w całości, jako przybysze do Raju. Vicegerington jest jedyną świętą sferą, którą ja mogę badać w pełni i bez zastrzeżeń. Nie uważam Vicegeringtonu za swe miejsce zamieszkania w tej epoce wszechświata, chociaż jego tajemnice są związane z moim pochodzeniem. Istoty pochodzące od Trójcy i utrójcowione nie są tymi samymi istotami.

13:2.4 (148.3) Istoty pochodzące od Trójcy nie podzielają w pełni światów Ojca; mają one swe siedziby wyłącznie na Wyspie Raj, bardzo blisko Najświętszej Sfery. Często pojawiają się na Ascendingtonie, „łonie Ojca-Syna-Ducha”, gdzie przebywają ze swymi braćmi, którzy przybyli z niższych światów przestrzeni.

13:2.5 (148.4) Moglibyście przypuszczać, że Synowie Stwórcy, istoty pochodzące od Ojca-Syna, powinny traktować Vicegerington jako swą ojczyznę, jednak nie tak się rzecz przedstawia w obecnej epoce wszechświata – epoce działalności Boga Siedmiorakiego. I jest wiele podobnych problemów, które będą was zdumiewać, ponieważ z pewnością napotkacie wiele trudności, gdy będziecie próbować zrozumieć te rzeczy, które są tak blisko Raju. Nie możecie również właściwie wydedukować tych kwestii; za mało wiecie. I jeśli wiedzielibyście więcej o światach Ojca, napotkalibyście tylko więcej trudności, zanim dowiedzielibyście się o nich wszystkiego. Stałą pozycję, na którymkolwiek z tych tajnych światów, można zdobyć zarówno przez służbę jak i z natury swego pochodzenia, a w kolejnych epokach wszechświata może nastąpić redystrybucja pewnych grup tych osobowości i na pewno nastąpi.

13:2.6 (148.5) Światy orbity wewnętrznej są raczej światami określonego statusu czy światami zbratania niż rzeczywistymi sferami mieszkalnymi. Śmiertelnicy osiągną pewien status na każdym ze światów Ojca, za wyjątkiem jednego. Na przykład, kiedy wy śmiertelnicy przybywacie do Havony, otrzymujecie zezwolenie na pobyt na Ascendingtonie, gdzie jesteście najmilej widziani, ale nie dostajecie zezwolenia na odwiedziny sześciu innych świętych światów. Po waszym przejściu przez porządek Raju i po przyjęciu do Korpusu Finalizmu, otrzymacie zezwolenie na Sonarington, skoro jesteście synami Boga jak również istotami wznoszącymi się – a nawet czymś więcej. Jednak jedna siódma Sonaringtonu pozostanie zawsze dla was zamknięta, sektor tajemnic wcielenia Boskich Synów, którego nie będziecie mogli oglądać. Te tajemnice nigdy nie będą objawione wznoszącym się synom Boga.

13:2.7 (148.6) W końcu będziecie mieli pełny dostęp do Ascendingtonu i względny dostęp do innych sfer Ojca, za wyjątkiem Diviningtonu. Ale nawet gdy otrzymacie zezwolenie lądowania na pięciu dodatkowych, tajnych sferach, po tym jak zostaniecie finalistami, nie będziecie mogli odwiedzać wszystkich sektorów tych światów. Nie będzie też wolno wam lądować na Diviningtonie, „łonie Ojca”, chociaż na pewno wiele razy będziecie stać „po prawicy Ojca”. Nigdy, przez całą wieczność, nie wyniknie żadna potrzeba waszego pobytu na świecie Dostrajaczy Myśli.

13:2.8 (149.1) Światy spotkań życia duchowego są terenem zastrzeżonym w takim stopniu, że jesteśmy proszeni nie pertraktować w sprawie wejścia do tych miejsc owych sfer, które pozostają zupełnie poza domenami naszego doświadczenia. Możecie zostać istotami doskonałymi, nawet tak, jak Ojciec Wszechświatowy jest bosko doskonały, ale nie możecie poznać wszystkich empirycznych tajemnic wszelkich innych klas osobowości wszechświata. Kiedy Stwórca ma empiryczny, osobisty sekret ze stworzonym, Stwórca zachowuje ten sekret dla siebie na wieczność.

13:2.9 (149.2) Wszystkie te tajemnice przypuszczalnie znane są zbiorowemu ciału Utrójcowionych Tajemnic Najwyższości. Istoty te znane są w pełni jedynie tym grupom istot, które przebywają na tych światach specjalnych; inne klasy słabo je rozumieją. Po dotarciu do Raju poznacie i będziecie gorąco kochać te dziesięć Tajemnic Najwyższości, które zarządzają Ascendingtonem. Zrozumiecie także częściowo Tajemnice Najwyższości na innych światach Ojca, za wyjątkiem Diviningtonu, choć nie tak doskonale jak na Ascendingtonie.

13:2.10 (149.3) Utrójcowione Tajemnice Najwyższości, jak może sugerować ich nazwa, są spokrewnione z Najwyższym; są one także spokrewnione z Ostatecznym oraz z przyszłym Najwyższym-Ostatecznym. Tajemnice Najwyższości są tajemnicami Najwyższego, jak również tajemnicami Ostatecznego a nawet tajemnicami Najwyższego-Ostatecznego.

3. Święte światy Wiecznego Syna

13:3.1 (149.4) Siedem jaśniejących sfer Wiecznego Syna to światy siedmiu stadiów czysto duchowego bytu. Te jaśniejące globy są źródłem trojakiego światła Raju i Havony; wpływ jaki wywierają, ograniczony jest w większości, choć nie całkowicie, do wszechświata centralnego.

13:3.2 (149.5) Nie ma osobowości na tych satelitach Raju, zatem niewiele tylko z tego, co dotyczy owych czysto duchowych miejsc pobytu, można zobrazować śmiertelnej i materialnej osobowości. Powiedziano nam, że światy te roją się życiem istot Wiecznego Syna, innych niż osobowe. Dochodzimy do wniosku, że byty te są istotami zgromadzonymi tutaj dla służby w projektowanych, nowych wszechświatach przestrzeni zewnętrznej. Rajscy filozofowie utrzymują, że każdemu rajskiemu cyklowi, trwającemu około dwu miliardów lat czasu Urantii, towarzyszy stwarzanie dodatkowych rezerw tych klas istot na tajemniczych światach Wiecznego Syna.

13:3.3 (149.6) Tak dalece, jak zostałem poinformowany, żadna osobowość nigdy nie przebywała na żadnej z tych sfer Wiecznego Syna. W całym moim długim doświadczeniu, w Raju i poza nim, nigdy nie wysłano mnie na żaden z tych światów. Nie odwiedzają tych światów nawet osobowości stworzone przy współudziale Wiecznego Syna. Dochodzimy do wniosku, że wszystkie typy duchów nieosobowych – niezależnie od tego skąd pochodzą – są przyjmowane w tych duchowych mieszkaniach. Ponieważ jestem osobą i posiadam formę duchową, bez wątpienia świat taki wydawałby mi się pusty i opuszczony, nawet gdyby pozwolono mi go odwiedzić. Wysokie osobowości duchowe nie pozwalają sobie na zaspokajanie bezcelowej ciekawości, na przeżycia czysto bezużyteczne. Jest tutaj cały czas, ogółem biorąc, za dużo intrygujących i celowych przygód, żeby przejawiać jakiekolwiek większe zainteresowanie tymi planami, które są czcze lub nierzeczywiste.

4. Światy Nieskończonego Ducha

13:4.1 (149.7) Pomiędzy wewnętrzną orbitą Havony a jaśniejącymi sferami Wiecznego Syna krąży siedem globów Nieskończonego Ducha, światów zajmowanych przez potomstwo Nieskończonego Ducha, przez utrójcowionych synów gloryfikowanych osobowości stworzonych oraz przez pewne rodzaje istot nie objawionych, zajmujących się administracją wielu przedsięwzięć w różnych domenach wszechświatowej działalności.

13:4.2 (150.1) Siedem Duchów Nadrzędnych to najwyżsi i ostateczni reprezentanci Nieskończonego Ducha. Na obwodzie Raju mają one swe osobowe stanowiska, swe zogniskowania mocy, jednak wszelka ich działalność, dotycząca zarządzania i kierowania wielkim wszechświatem, prowadzona jest na tych i z tych siedmiu specjalnych sfer administracyjnych Nieskończonego Ducha. W rzeczywistości, Siedem Duchów Nadrzędnych stanowi umysłowo-duchowy balansjer wszechświata wszechświatów, bezgraniczną, wszystko zawierającą i wszystko koordynującą, centralnie zlokalizowaną moc.

13:4.3 (150.2) Duchy Nadrzędne działają z tych siedmiu specjalnych sfer, aby równoważyć i stabilizować obwody kosmicznego umysłu wielkiego wszechświata. Mają one również do czynienia ze zróżnicowaną postawą duchową i obecnością Bóstw w całym wielkim wszechświecie. Reakcje fizyczne są jednolite, niezróżnicowane, zawsze natychmiastowe i automatyczne. Jednak empiryczna obecność duchowa zależy od podstawowych warunków i stanu podatności duchowej, właściwej indywidualnym umysłom danych sfer.

13:4.4 (150.3) Nadzór fizyczny, jego obecność i funkcjonowanie, jest jednakowy we wszystkich wszechświatach, małych czy wielkich. Czynnikiem różnicującym obecność, czy reakcją duchową, jest ulegające wahaniom zróżnicowanie jej poznawania i przyjmowania przez istoty obdarzone wolą. Podczas gdy duchowa obecność absolutnego i egzystencjalnego Bóstwa w żaden sposób nie ulega wpływom postaw lojalności czy nielojalności istot stworzonych, równocześnie prawdą jest, że funkcjonalna obecność podabsolutnego i empirycznego Bóstwa jest zdecydowanie i bezpośrednio zależna od decyzji, wyboru i nastawienia woli takich, skończonych istot – od lojalności i oddania pojedynczej istoty, planety, systemu, konstelacji czy wszechświata. Jednakże taka duchowa obecność boskości nie jest kapryśna czy arbitralna; jej empiryczna zmienność jest nieodłączna wyposażeniu wolnej woli istot osobowych.

13:4.5 (150.4) Wyznacznik zróżnicowania duchowej obecności istnieje w waszych własnych sercach i umysłach a polega on na rodzaju waszego własnego wyboru, na waszych decyzjach oraz na determinacji waszej własnej woli. Zróżnicowanie takie jest nieodłączną cechą funkcjonowania wolnej woli inteligentnych istot osobowych, tych istot, którym Ojciec Wszechświatowy nakazał, żeby korzystały z wolności wyboru. I Bóstwa zawsze są lojalne, gdy idzie o przypływ i odpływ ich duchów, wychodząc naprzeciw i zaspokajając warunki oraz wymagania różnorodnych decyzji istoty, obdarzając bardziej swą obecnością w odpowiedzi na szczere jej pragnienie i znowu wycofując się ze sceny, kiedy stworzeni decydują odwrotnie, korzystając ze swego Boskiego obdarzenia – wolności wyboru. I tym sposobem duch boskości staje się pokornie posłuszny decyzjom istot z ich różnych sfer.

13:4.6 (150.5) Administracyjnymi siedzibami Siedmiu Duchów Nadrzędnych są w rzeczywistości rajskie światy zarządu siedmiu superwszechświatów oraz przynależnych im segmentów przestrzeni zewnętrznej. Każdy Duch Nadrzędny przewodzi jednemu superwszechświatowi i każdy z tych siedmiu światów jest przydzielony wyłącznie jednemu Duchowi Nadrzędnemu. Literalnie, w siedmiu superwszechświatach wszystkie stadia administracji podrajskiej są prowadzone na jednym z tych światów wykonawczych. Nie są one tak zastrzeżone, jak sfery Ojca czy sfery należące do Syna i chociaż ich status mieszkalny ogranicza się do istot miejscowych oraz tych, które na nich pracują, siedem planet administracyjnych zawsze jest otwarte dla wszystkich istot, które pragną je odwiedzić i które mają do dyspozycji odpowiednie środki transportu.

13:4.7 (151.1) Te światy administracyjne są dla mnie, poza Rajem, najbardziej ciekawymi i intrygującymi miejscami we wszechświecie. W żadnym innym miejscu, w całym szerokim wszechświecie, nie można dostrzec tak różnorodnych aktywności, angażujących tak wiele różnych klas istot żywych, mających do czynienia z pracą na tak wielu różnorodnych poziomach, z zajęciami jednocześnie materialnymi, intelektualnymi i duchowymi. Gdy mam przyznany czas wolny od wykonywanych zadań, gdy mam sposobność przebywać w Raju czy w Havonie, udaję się najczęściej do jednego z tych ożywionych światów Siedmiu Duchów Nadrzędnych, aby tam inspirować mój umysł widokiem inicjatyw, oddania, lojalności, mądrości i wydajności. Nigdzie, poza tym miejscem, nie mogę zauważyć tak zadziwiających powiązań wzajemnych, występujących w funkcjonowaniu osobowości na wszystkich siedmiu poziomach rzeczywistości wszechświatowej. I zawsze jestem podbudowany pracą tych, którzy dobrze wiedzą, jak wykonywać swe zadania i którzy znajdują tak wielką radość w ich wykonywaniu.

13:4.8 (151.2) [Przedstawione przez Perfektora Mądrości, działającego z upoważnienia Pradawnych Czasu z Uversy].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone