24. Makale - Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

24. Makale

Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri

24:0.1 (264.1) UVERSA üzerinde biz, Bütünleştirici Yaratan’ın tüm kişiliklerini ve unsurlarını üç büyük bölüme ayırdık: bunlar Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri, Mekânın İletici Ev sahipleri ve Zamanın Yardımcı Ruhaniyetleri’dir. Bu ruhsal varlıklar, fani ilerlemenin yükseliş düzenine ait olan irade sahibi yaratılmışlarına hizmet etme ve onların eğitimi ile görevlidir.

24:0.2 (264.2) Bu anlatımlarda ifade edilen Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri, muhteşem kâinat içinde yedi bölüm altında faaliyet gösterir:

24:0.3 (264.3) 1. Yalnız İleticiler.

24:0.4 (264.4) 2. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri.

24:0.5 (264.5) 3. Nüfus İdarecileri.

24:0.6 (264.6) 4. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları.

24:0.7 (264.7) 5. Yardımcı Müfettişler.

24:0.8 (264.8) 6. Görevlendirilmiş Koruyucular.

24:0.9 (264.9) 7. Mezun Rehberleri.

24:0.10 (264.10) Yalnız İleticiler, Döngü-Yüksek Denetimcileri ve Kişisel Yardımcılar, karşı-çekimin devasa edinimlerinin iyeliği tarafından tanımlanmaktadırlar. Yalnız İleticiler, genel bir yönetim merkezine sahip olmamalarıyla tanınırlar; çünkü onlar kâinat âlemlerinin tümü içerisinde sürekli hareket halindedirler. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri ve Nüfus İdarecileri, aşkın-evrenlerin başkentleri üzerindeki yönetim merkezlerini idame ettirirler. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları, Işığın Adası’nın merkezi üzerinde konumlanmışlardır. Yardımcı Müfettişler ve Görevlendirilmiş Koruyucular sırasıyla, yerel evrenlerin ve bağlı bulundukları sistemlerin başkentleri üzerinde ayrı ayrı konumlanmışlardır. Mezun Rehberleri, Havona evreni üzerinde ikamet edip, ona ait sayıca milyara varan dünyaların hepsi üzerinde faaliyet gösterir. Bahse konu bu yüksek kişiliklerin büyük bir çoğunluğu, yerel evrenler üzerinde yerel merkezlere sahiptir; fakat onlar, organik olarak evrimsel âlemlerin idarelerine bağlı değillerdir.

24:0.11 (264.11) Bu topluluğu oluşturan yedi sınıf içerisinde sadece Yalnız İleticiler ve muhtemelen Kişisel Yardımcılar kâinat âlemlerinin tümünü kapsar. Yalnız İleticiler’e; Havona döngüleri boyunca aşkın-evren başkentlerine doğru, ve buradan dışa doğru uzanan yerel evrenlere ait olan alt bölümlerle birlikte onların birimleri boyunca yerleşik dünyalara bile varasıya kadar uzanan bir kapsam dâhilinde Cennet’in dışına doğru rastlanır. Her ne kadar Yalnız İleticiler, Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri’ne dâhil olsalar da; onların kökeni, doğası ve hizmeti bir önceki makalede etraflıca dile getirilmiştir.

1. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri

24:1.1 (265.1) Mekânın geniş güç mevcutları ve ruhani enerji döngüleri kendiliğinden işler bir görünüme sahip olabilir; onlar herhangi bir izin veya engelleme olmadan işlevini yerine getiriyormuş gibi görünebilir, fakat böyle bir durum bahse konu unsurlar için söz konusu değildir. Enerjinin bu olağanüstü derecede görkemli olan sistemlerinin tümü denetim altında bulunur; onlar akli yüksek denetime bağlıdır. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri; Kâinat Güç Yöneticileri’nin nüfuz alanı olan, saf bir biçimde bulunan fiziksel veya maddi enerjinin alanlarıyla ilgili değildir; bunun yerine onlar, akli yaratılmışların morontia veya geçiş türüne ek olarak bir hayli gelişmiş ruhsal varlıkların ikisinin de idamesi için temel teşkil eden, bahse konu değişikliğe uğratılmış ve göreceli olan ruhsal enerjinin döngüleriyle ilgilidir. Yüksek denetimciler, kutsallığın aşkın özünün ve enerjisinin döngülerine kökenlik teşkil etmezler; fakat onlar genel olarak, aşkın evreni bir araya getiren kısımlarının idaresi içerisinde ilgili olan göreceli ruhaniyet döngülerinin tümüne ek olarak ebediyetin ve zamanın tüm yüksek ruhaniyet döngüleriyle alakalıdır. Onlar, Cennet Adası’nın dışında bulunan bu tür ruhaniyet-enerji döngülerinin tümünü yönetir ve yönlendirir.

24:1.2 (265.2) Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri, Sınırsız Ruhaniyet’in ayrıcalıklı yaratılmışları olup; onlar sadece Bütünleştirici Bünye’nin görevlileri olarak faaliyet gösterirler. Onlar şu dört düzey içinde hizmet vermek amacıyla kişileştirilmiştir:

24:1.3 (265.3) 1. Yüce Döngü-Yüksek Denetimcileri.

24:1.4 (265.4) 2. Bağlı Döngü-Yüksek Denetimcileri.

24:1.5 (265.5) 3. İkincil Döngü-Yüksek Denetimcileri.

24:1.6 (265.6) 4. Üçüncül Döngü-Yüksek Denetimcileri.

24:1.7 (265.7) Havona’nın yüce yüksek denetimcileri ve aşkın evrenlerin bağlı yüksek denetimcileri nüfusları bakımından tamamlanmıştır; bu düzeylere ait olan hiçbir yeni unsur artık yaratılmamaktadır. Yüce yüksek denetimciler sayıca yedi olup, yedi Havona döngüsünün öncü dünyaları üzerinde konumlanmışlardır. Yedi aşkın evrenin döngüleri; Yedi Yüce İdareci’nin dünyaları biçimindeki Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet alanı üzerinde yönetim merkezlerini düzenleyen, yedi bağlı yüksek denetimcinin muhteşem bir topluluğundan sorumludur. Onlar buradan mekânın aşkın evrenlerinin döngülerini yönlendirir ve onlar üzerinde yüksek denetimde bulunur.

24:1.8 (265.8) Ruhaniyet’in bu Cennet alanları üzerinde, yedi bağlı döngü-yüksek-denetimcileri ve Yüce Güç Merkezleri’nin ilk düzeyi; Yüce İdareciler’in yönetimi altında yedi aşkın-evrene doğru yayılan, tüm maddi ve ruhsal döngülerin alt Cennet eş güdümünde sonuçlanan bir birlikteliği yerine getirir.

24:1.9 (265.9) Her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde, ikincil yüksek deneyimciler zaman ve mekânın yerel evrenleri için konumlanmışlardır. Azınlık ve çoğunluk birimleri, aşkın hükümetlerin yönetim bölümleridir; fakat onlar, ruhaniyet-enerji yüksek denetiminin bahse konu olaylarıyla ilişkili değildir. Ben, muhteşem kâinat içinde ne kadar ikincil-döngü-yüksek denetimcisinin var olduğunun bilgisine sahip değilim; fakat Uversa üzerinde bu varlıkların sayıca nüfusu 84.691’dir. İkincil yüksek denetimciler sürekli bir biçimde yaratılış halindedir; zaman zaman onlar, Yüce İdareciler’in dünyaları üzerinde yetmişerli topluluklar halinde ortaya çıkar. Biz; yetki alanımız içinde bulunan evrim halindeki yeni evrenler için kuvvet birliğinin ve ruhaniyet enerjisinin ayrı döngülerinin oluşturulması amacıyla düzenlemede bulunurken, onları kullanmak üzere idari talebimiz ile birlikte elde ederiz.

24:1.10 (265.10) Üçüncül bir döngü-yüksek denetimcisi her yerel evrenin yönetim merkezi üzerinde faaliyette bulunur. Bu düzey, ikincil yüksek denetimcilere benzer bir biçimde, yedi yüzlü topluluklar halinde yaratılma biçiminde sürekli devam eden yaratımın bir parçasıdır. Onlar, Zamanın Ataları tarafından yerel evrenler için görevlendirilmiştir.

24:1.11 (266.1) Döngü-yüksek denetimcileri belirli görevler için yaratılmışlardır, buna ek olarak onlar ebedi bir biçimde kendilerine ait özgün görevlerinin toplulukları içinde hizmet eder. Onlar hizmet içinde dönüşümlü olarak faaliyette bulunmazlar, ve bu nedenden dolayı onlar özgün görevlerinin âlemleri içinde bulunan sorunların çok uzun yıllar süren araştırmasını gerçekleştirebilirler. Örnek olarak; 572.842’nci üçüncül döngü-yüksek denetimcisi, yerel evreninizin öncül halinden beri Salvington üzerinde faaliyet göstermekte olup; o Nebadonlu Mikâil’in bireysel görevlilerinin bir üyesidir.

24:1.12 (266.2) Yerel veya daha yüksek olan evrenler içinde faaliyet göstermesinden bağımsız olarak döngü-yüksek denetimcileri; tüm kişiliklerin taşınması amacıyla ruhaniyet iletilerinin bütünün aktarımı için ilgili tüm uygun döngüleri uygulama gayesiyle yönlendirir. Döngü-yüksek denetiminin kendilerine ait olan görevlerinde bu etkili varlıklar; kâinat âlemlerinin tümü içindeki tüm kurumları, kuvvetleri ve kişilikleri kullanır. Onlar, açığa çıkarılmamış olan “döngü denetiminin yüksek ruhaniyet kişiliklerini” görevlendirip; Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliklerinden oluşan sayısız görevli tarafından çok yetkin bir biçimde yardım görür. Eğer bir evrimsel dünyanın Gezegensel Prensi Kâinatın Yaratıcısı’na ve ona vekâlet Evlat’a karşı gelecek olursa, bahse konu bu dünyayı tecrit altına alacak olan onlardır. Onlar, yüksek ruhsal düzeyin belirli kâinat döngülerinin herhangi bir dünyasını dışarı çıkarmaya yetkindirler; fakat onlar, kuvvet yöneticilerinin maddi mevcudiyetlerini feshedemezler.

24:1.13 (266.3) Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri, Kâinat Güç Yöneticileri’nin maddi döngülerle sahip olması gereken ilişkisine benzer bir ilişkiye ruhaniyet döngüleriyle sahiptir. Bahse konu bu iki düzey, bir birini tamamlar bir nitelikte olup; beraber bir biçimde, yaratılmışlar tarafından denetlenebilen ve onlar tarafından düzenlenebilen tüm ruhani ve maddi döngülerin gözetimine sahiptir.

24:1.14 (266.4) Döngü-yüksek denetimcileri, güç yöneticilerinin mekanik akıl biçimindeki fiziksel-enerji ile birliktelik halinde olan aklın düzeyleri üzerinde belirli yetkiye sahip olduğu kadar, ruhaniyet ile birliktelik halinde bulunan bahse konu akıl döngülerinin belirli gözetimini uygularlar. Genel olarak, her düzeyin faaliyeti bir diğerinin etkileşimsel birlikteliği tarafından genişlemiştir; fakat saf aklın döngüleri, hiçbirinin yüksek denetimine bağlı değildir. Buna ek olarak iki düzeyden hiçbiri eş güdüm halinde değildir; Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri çok katmanlı görevlerinin tümünde, Yedi Yüce Güç Yöneticileri ve onların emri altındaki unsurlara bağımlıdır.

24:1.15 (266.5) Döngü-yüksek denetimcileri kendilerine ait olan düzey içinde bütüncül olarak birbirlerine benzerlerken, gerçekte onların hepsi farklı bireylerdir. Onlar kelimenin tam anlamıyla kişisel varlıklardır; fakat yine onlar, kâinatsal mevcudiyetin tümü içinde yaratılmışın herhangi bir diğer biçiminde karşılaşılmamış, Yaratıcı’nın bahşettiği kişiliğin dışında olan bir kişilik türünü elinde bulundururlar.

24:1.16 (266.6) Her ne kadar siz, içsel doğrultuda bulunan Cennet’e doğru olan yolculuğunuzda onları tanıyacak ve onların farkına varacak olsanız bile, onlar ile hiçbir kişisel ilişkiye sahip olmayacaksınız. Onlar döngü-yüksek denetimcileri olup, kendilerini ilgilendiren görevlerine katı ve etkin bir biçimde katılım halinde bulunmaktadırlar. Onlar sadece, kendilerinin yüksek denetimlerine bağlı olan döngülerle ilgili bu eylemlerin denetimine sahip olan bahse konu unsurlar ve kişilikler ile etkileşim halindedir.

2. Nüfus İdarecileri

24:2.1 (266.7) Her ne kadar Evrensel Us’un sahip olduğu kâinat aklı, tüm düşünen yaratılmışların mevcudiyetinin ve onların nerede bulunduklarının farkında olsa da; orada, tüm irade sahibi yaratılmışların sayımının yapıldığı kâinat âlemlerinin tümü içinde işlev dâhilinde olan bağımsız bir yöntem bulunmaktadır.

24:2.2 (266.8) Nüfus İdarecileri, Sınırsız Ruhaniyet’in özel ve tamamlanmış bir yaratımıdır, ve onlar bizler tarafından bilinmeyen bir nüfusa sahiptirler. Onlar; ussal iradeye kişisel olarak duyarlı ve ona karşılık veren bir niteliğe sahip olurken, aşkın âlemlerin yansıma işleyiş biçimiyle kusursuz eş zamanlılığı yerine getirmeye yetkin olması amacıyla yaratılmıştır. Bahse konu bu idareciler, muhteşem kâinatın herhangi bir parçası içinde herhangi bir iradenin doğuşundan -tamamiyle anlaşılamamış bir işleyiş biçimiyle- anında haberdar olan bir nitelikte yaratılmıştır. Bu nedenle onlar her zaman; yedi aşkın-evren ve merkezi yaratımın herhangi bir parçası üzerindeki tüm irade sahibi yaratılmışların nüfusu, doğası ve nerede bulunduklarını bizlere bildirmeye yetkindirler. Fakat onlar Cennet üzerinde faaliyet göstermemektedir; çünkü onların burada bulunmalarını gerektirecek herhangi bir neden bulunmamaktadır. Cennet üzerinde bilgi içkin olup; İlahiyatlar her şeyin bilgisine sahiptir.

24:2.3 (267.1) Yedi Nüfus İdarecisi, onlardan her birinin her bir Havona döngüsünün öncül dünyası üzerinde konumlanması biçiminde Havona içinde faaliyet gösterir. Ruhaniyet’in Cennet dünyaları üzerinde düzeyin bahse konu yedi unsuru ve yedek birlikleri haricinde tüm Nüfus İdarecileri, Zamanın Ataları’nın yetkisi altında faaliyet gösterir.

24:2.4 (267.2) Bir Nüfus İdarecisi, her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde hâkimiyeti yerine getirir; böyle bir baş yöneticiye tabi olma durumu her yerel evrenin bir başkenti üzerinde binlercedir. Bu düzeyin tüm kişilikleri, Havona öncül dünyaları üzerinde bulunan unsurlar ve yedi aşkın evren baş yöneticileri haricinde eş niteliğe sahiptir.

24:2.5 (267.3) Yedinci aşkın evren üzerinde, yüz bin Nüfus İdarecisi bulunmaktadır. Ve bu sayı bütünüyle, yerel evrenler için hali hazırda görevlendirilebilecek olanlardan oluşmaktadır; bu sayı, tüm Orvonton yöneticilerinin aşkın evren baş yöneticisi biçimindeki Usatia’nın kişisel görevlilerini kapsamamaktadır. Usatia, diğer aşkın evren baş yöneticilerine benzer bir biçimde, ussal aklın onayına doğrudan bir biçimde bağlı bir halde değildir. O sadece, Orvonton âlemleri içinde konumlanmış kendisinin emri altında bulunan unsurlarına bağımlıdır; bu nedenle o, yerel yaratılmışların başkentlerinden gelen raporları için muhteşem bir bütünleştirici kişilik olarak hareket eder.

24:2.6 (267.4) Zaman zaman Uversa’nın resmi yazıcıları, Usatia’nın kişiliği üzerinde ve onun içindeki kütük kayıtları tarafından tanımlandığı biçimde aşkın evrenlerin durumunu kendi kayıtlarına geçirirler. Bu tür sayım verileri aşkın evrenlere özgüdür; bahse konu bu raporlar ne Havona’ya ne de Cennet’e iletilirler.

24:2.7 (267.5) Nüfus İdarecileri sadece, diğer irade sahibi varlıklarla olduğu gibi, irade faaliyetinin gerçekliğini kayıt altına alma kapsamında insan varlığıyla ilişkilidir. Onlar, sizin yaşamınız veya onun eylemlerinin kaydı ile ilgili değillerdir; onlar hiçbir biçimde yazıcı kişilikler değillerdir. Şu an Salvington üzerinde konumlanmış bir biçimde bulunan Orvonton’un sayıca 81.412’ncisi olan Nebadon’un Nüfus İdareci’si, mevcut an içerisinde Urantia üzerindeki sizin yaşayan mevcudiyetinizin kişisel olarak bilincinde ve ondan haberdardır; buna ek olarak o, bir irade sahibi yaratılmış olarak faaliyetinizin sonuna geldiğimiz ölüm anınızın onaylanmasına dair kayıtları yerine getirecektir.

24:2.8 (267.6) Nüfus İdarecileri, iradenin ilk eylemi ortaya konulduğu zaman yeni bir irade yaratılmışının mevcudiyetini kayıt altına alacaktır; bu bağlamda yine onlar, iradenin en son eylemi gerçekleştiği anda bir irade yaratılmışının ölümünü bildireceklerdir. Yüksek hayvanların belirli tepkileri içinde gözlemlenen iradenin kısmi ortaya çıkışı, Nüfus İdarecileri’nin nüfuz alanlarına dâhil değildir. Onlar, tamamiyle gerçek olan irade yaratılmışları dışında hiçbir şeyin kaydını tutmamaktadırlar; buna ek olarak onlar, irade faaliyeti dışında hiçbir şeye karşılık vermemektedirler. Onların iradenin faaliyetini nasıl kayıt altına aldıklarına dair olan etraflıca bilgiye sahip bulunmamaktayız.

24:2.9 (267.7) Bu varlıklar, şimdiye kadar her zaman oldukları gibi ve gelecekte her zaman olacakları gibi Nüfus İdarecileri’dir. Onlar, kâinat görevinin herhangi bir diğer bölümü için görece yararsız olabilirlerdi. Fakat onlar faaliyetleri içinde hataya yer bırakmayan bir biçimde görev yaparlar; onlar hiçbir zaman ne yükümlülüğünü yerine getirememe durumuyla karşılaşır, ne de kendilerinden beklenen niteliklerin dışına çıkarak aksi yönde değişirler. Buna ek olarak her ne kadar onlar olağanüstü görkemli olan kuvvetlere ve inanılmayacak derecedeki ayrıcalıklara sahip olsalar da, onlar son kertede kişiliklerdir; onlar tanınabilen ruhaniyet mevcudiyeti ve biçimine sahiptir.

3. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları

24:3.1 (268.1) Kişisel Yardımcılar’ın yaratımlarının biçimine ve zamanına dair özgün hiçbir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Onların nüfusu çok kalabalık olmalıdır, fakat bu varsayım Uversa üzerinde bulunan hiçbir bir kayda dayanmamaktadır. Onların görevlerine dair olan bilgimize dayanan tutarlı çıkarımlardan yola çıkarak, onların nüfusunun sayıca trilyonlara kadar uzanan yüksek rakamlara ulaştığını tahmin etme girişiminde bulunmaktayım. Biz, Sınırsız Ruhaniyet’in bahse konu bu Kişisel Yardımcılar’ın yaratımı içindeki nüfus ile sınırlı olmadığı görüşünü beslemekteyiz.

24:3.2 (268.2) Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları, İlahiyat’ın Üçüncül Bireyi’nin Cennet mevcudiyetini ayrıcalıklı bir biçimde desteklemek amacıyla mevcut bir halde bulunmaktadır. Her ne kadar Cennet üzerinde konumlanmış ve doğrudan bir biçimde Sınırsız Ruhaniyet’e bağlanmış olsa da onlar, yaratımın en uzakta bulunan kısımlarına doğru ileri ve geri, sağa ve sola olan bir biçimde her yana doğru sürekli bir halde ışık saçmaya devam ederler. Bütünleştirici Yaratan’ın döngüleri nerede genişlerse orada bahse konu bu Kişisel Yardımcılar, Sınırsız Ruhaniyet’in emrini yerine getirme amacıyla ortaya çıkabilirler. Onlar, Yalnız İleticiler gibi mekân üzerinde çok fazla bir biçimde yol kat edebilirler, fakat onlar ileticilerin olduğu gibi kişiler değildirler.

24:3.3 (268.3) Kişisel Yardımcılar bütünüyle birbirine eşit ve özdeştir; onlar bireyselliğin hiçbir farklılaşmasını sergilemezler. Her ne kadar Bütünleştirici Bünye, onlara gerçek kişilikler gibi davransa da, diğerleri için onları gerçek kişilikler olarak görmek bir hayli zordur; onlar diğer ruhaniyet varlıkları için bir ruhaniyet mevcudiyeti ortaya koymazlar. Cennet-kökenli varlıklar her zaman bu Yardımcılar’ın yakın bir konumda bulunduklarından haberdardır; fakat biz bir kişilik mevcudiyetinin farkına varamayız. Bu türden bir mevcudiyet-biçiminin yoksunluğu kuşkusuz olarak, İlahiyat’ın Üçüncül Birey’i için onların bütününün daha yetkin bir biçimde hizmet verebilen bir nitelikle olmasını mümkün kılar.

24:3.4 (268.4) Sınırsız Ruhaniyet içinden kaynağını alan ruhani varlıkların açığa çıkarılmış düzeylerinin tümü içerisinde Kişisel Yardımcılar, Cennet’e yapacağınız içe doğru olan yolculuğunuzda sizin karşılaşmayacağınız tek unsurdur.

4. Yardımcı Müfettişler

24:4.1 (268.5) Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet alanı üzerinde bulunan Yedi Yüce İdareci, yedi aşkın evren için aşkın idarecilerin idari kurulu olarak ortaklaşa bir biçimde faaliyet gösterir. Yardımcı Müfettişler, zaman ve mekânın yerel evrenleri için Yüce İdareciler’in yetki gücünün kişisel bir biçimde bütünleşmiş halidir. Yerel yaratımların olaylarının bahse konu bu yüksek gözlemcileri, Cennet’in Yedi Üstün Ruhaniyeti ve Sınırsız Ruhaniyet’in ortak doğumudur. Ebediyetin yakın zamanları içinde onların yedi yüz bini kişileştirilmiş olup, onların yedek birlikleri Cennet üzerinde ikamet eder.

24:4.2 (268.6) Yardımcı Müfettişler, zamanın ve mekânın yerel evrenleri için Yedi Yüce İdareci’nin kişisel ve güçlü temsilcileri olarak onların doğrudan yüksek denetimi altında görev yapar. Bir Müfettiş, her yerel yaratımın yönetim merkezi alanı üzerinde konumlanmıştır; ve o, yerleşik Zamanın Birlikteliği’nin yakın bir birlikteliği içindedir.

24:4.3 (268.7) Yardımcı Müfettişler, raporlarını sadece onların doğrudan üstü olan aşkın evren olaylarından sorumlu Yüce İdareci için hazırlarken; onlar raporları ve tavsiyeleri sadece, yerleşik dünyaların yerel sistemlerinin başkentleri üzerinde konumlanan Görevlendirilmiş Koruyucular biçimindeki onların emri altında çalışan unsurlardan alırlar.

5. Görevlendirilmiş Koruyucular

24:5.1 (268.8) Görevlendirilmiş Koruyucular, Yedi Yüce İdareci’nin eş güdüm sağlayıcı kişilikleri ve irtibat temsilcileridir. Onlar Cennet üzerinde Sınırsız Ruhaniyet tarafından kişilikleştirilmiştir, ve onlar bu görevin özel amaçları için yaratılmışlardır. Onların sabit bir nüfusa sahiptirler, ve mevcudiyet halinde bulunan onlardan sayıca tam olarak yedi milyarı bulunmaktadır.

24:5.2 (269.1) Bir Bağlı Müfettişin tüm bir yerel evrene Yedi Yüce İdareci’yi temsil ettiği kadar; yerel yaratım içindeki on bin sistemden her birinde yedi aşkın evrenin tümünün olayları için, üst denetimin yüce kurulu ve uzaklığın doğrudan temsilcisi olarak orada hareket eden bir Görevlendirilmiş Koruyucu bulunmaktadır. Orvonton’un yerel sistem hükümetleri içinde görev halindeki koruyucular, yedinci aşkın evrenin eş güdüm sağlayıcısı biçimindeki Yedinci Yüce İdareci’nin doğrudan yetki alanı altında hareket eder. Fakat, onların sahip olduğu idari düzenlenme altında yerel bir evrende görevlendirilmiş tüm koruyucular, kâinat yönetim merkezinde konumlanan Yardımcı Müfettişler’e bağlıdır.

24:5.3 (269.2) Yerel bir yaratım içinde Görevlendirilmiş Koruyucular, bir sistemden diğerine aktarılma biçiminde değişmeli olarak hizmet ederler. Onlar genellikle, yerel evren zamanına göre her bin yıllık bir süre sonunda değiştirilir. Onlar, bir sistem merkezi üzerinde konumlanan en yüksek kıdeme sahip olan kişilikler arasındadır; fakat onlar, sistem olaylarıyla ilgili karar alma süreçlerine hiçbir zaman katılmazlar. Yerel sistemler içinde onlar, evrimsel dünyalardan gelen yirmi idareci ve reysen görev halinde olan dört baş yönetici olarak hizmet ederler; fakat bunların haricindeki durumlarda, yükseliş halinde olan faniler onlarla çok kısıtlı bir iletişime sahiptir. Koruyucular neredeyse tümüyle ayrıcalıklı bir biçimde; ilgili evrenlerinde bulunan Yardımcı Müfettişler, görevlerine ait olan sistemlerim durumu ve refahı ile alakalı olan tüm konularda bütünüyle haberdar kılmaktan sorumludur.

24:5.4 (269.3) Görevlendirilmiş Koruyucular ve Yardımcı Müfettişler, bir aşkın evren yönetim merkezi kanalıyla Yüce İdareciler’e raporlarını sunmazlar. Onlar sadece, ilgili aşkın evrenin Yüce İdareci’sine karşı sorumludur; onların eylemleri, Zamanın Ataları’nın idaresinden farklıdır.

24:5.5 (269.4) Yüce İdareciler, Yardımcı Müfettişler ve Görevlendirilmiş Koruyucular, açığa çıkarılmamış kişiliklerin bir ev sahibi ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte; varlıklar ve unsurların muhteşem kâinatının tümünün idari eş güdümüne ek olarak etkin, doğrudan, merkezi ve aynı zamanda uçsuz bucaksız olan danışmanın sistemini oluşturur.

6. Mezun Rehberleri

24:6.1 (269.5) Bir topluluk olarak Mezun Rehberleri; Tanrı, geride kalan her şey ve bunun sonrasında kusursuzlaştırılan hizmetin ebediyeti biçimindeki çağların nihai amacının fani erişimi için oldukça temel olan ruhsal eğitimin ve teknik öğretimin yüksek üniversitesini destekleyip onu işler hale getirirler. Bu oldukça kişisel olan varlıklar, isimlerini görevlerinin amacı ve doğasından almaktadır. Onlar ayrıcalıklı bir biçimde; Cennet ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne kabul için, yükselişin kutsal yolcularını hazırlamak amacıyla hizmet eden, eğitim ve öğretiminin Havona çalışması boyunca zamanın aşkın evrenlerinden fani mezunlarını yönlendirme görevlerine adanmıştır.

24:6.2 (269.6) Bahse konu bu Mezun Rehberleri’nin görevlerini sizlere söyleme girişiminde bulunmam benim için yasaklanmış bir nitelik taşımaz; fakat onların çok katmanlı olan eylemlerinin bir kavramını, maddi akıl için yetkin bir biçimde tasvir etmeye yetkin olabilmenin umutsuzluğunu taşıyor olmam aynı zamanda son derece ruhsal bir durumdur. Malikâne dünyalar üzerinde, görüş kapsamınız genişledikten ve maddi karşılaştırmanın engellerinden özgürleştirildikten sonra; “bir gözün göremediği bir kulağın duyamadığı ve buna ek olarak insan aklının hiçbir zaman erişemediği kavramlar”, ve hatta “böyle ebedi gerçeklikleri sevenler için Tanrı’nın hazırladığı” gerçekliklerin anlamını kavramaya başlayabileceksiniz. Siz her zaman, sahip olduğunuz ufkun ve ruhsal kavramın kapsamı içinde bu kadar sınırlı bir biçimde olmayacaksınız.

24:6.3 (270.1) Mezun Rehberleri, Havona dünyalarının yedi döngüsü boyunca zamanın kutsal yolcularına kılavuzluk etmekle görevlidir. Dış Havona döngüsünün varış dünyası üzerine olan varışınız üzerine sizi karşılayan rehber, cennetsel döngüler üzerinde olan deneyimleyeceğiniz sürecin bütünü boyunca sizinle birlikte kalmaya devam edecektir. Her ne kadar, bir milyar dünya üzerindeki kısa süreli olan ikametiniz boyunca sayısız kişilik ile birliktelik içinde bulunacak olsanız da, sizin Mezun Rehberi’niz sahip olacağınız Havona ilerleyişinin sonuna kadar sizi takip etmeye devam edecektir. Buna ek olarak Mezun Rehberi’niz; uyanmanız üzerine sizi karşılamak için görevlendirilmiş Cennet Refakatçisi tarafından selamlanacağınız yer olan, Cennet amacına erişmek için ebediyet uykusu biçimindeki zamanın geçici süreliğine olan duruşu sürecine girişinizi gözlemleyecektir. Ayrıca o muhtemel bir biçimde, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin bir üyesi olarak kabul edilmenize kadar sizinle birlikte kalacaktır.

24:6.4 (270.2) Mezun Rehberleri’nin nüfusu, insan aklının kavrayışa dair gücünün ötesindedir; ve buna ek olarak onlar, sayıca çoğalmaya devam etmektedir. Onların kökeni bir gizeme benzer nitelik taşır. Onlar ebediyetten gelen bir biçimde var olmamışlardır; onlar ihtiyaç duyuldukları bir süreçte gizemli bir biçimde ortaya çıkmışlardır. Oldukça uzun bir sürece önce gerçekleşen bir zaman zarfında tüm zamanların ilk fani kutsal yolcusu merkezi yaratımın dış kemerine doğru kendi yolculuğunu gerçekleştirdiği ana kadar, merkezi evrenin tüm âlemleri içinde bir Mezun Rehberi’ne dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. En dışta bulunan döngünün öncül dünyasına ulaştığı andan itibaren bu kutsal yolcu, Mezun Rehberleri’nin ilki olan ve şu an onların geniş eğitim düzeninin yöneticiliğine ek olarak onların yüce kurulunun başı olarak görev yapan Malvorian’ın arkadaşça selamıyla tanıştırılmıştır.

24:6.5 (270.3) Havona’nın Cennet kayıtları üzerinde “Mezun Rehberleri” olarak ayrılmış bölüm içerisindeki ilk kayıt şu şekilde görünmektedir:

24:6.6 (270.4) “Ve Malvorian, bu düzenin ilk üyesi, Havona’nın kutsal yolcu kâşifini karşıladı ve onu yönlendirdi; buna ek olarak o, kâşifin Cennet için ebediyetin eşiğini geçmesini takiben öncül deneyimin dışta bulunan döngülerinden tüm kişiliğin Nihai Sonu ve Kökeni’nin tam da mevcudiyetinde ikamet etmesine kadar, bir aşamadan diğerine bir döngüden diğer bir döngüye ona rehberlik etmeye devam etti.

24:6.7 (270.5) Çok uzun bir zaman önce gerçekleşen bir zaman zarfında ben Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlanmıştım; ve benimle birlikte hepimiz, bulunduğumuz aşkın evrenden olan kutsal yolcuların nihai olarak Havona’ya erişecek olmasının güvencesinden oldukça büyük memnuniyet duymuştuk. Çağlar boyunca biz; mekânın evrimsel yaratılmışlarının Cennet’e erişecek olmalarına ek olarak, tüm zamanın gergin bekleyişinin ilk kutsal yolcunun gerçekte Cennet’e ulaşmasıyla cennetsel mahkemeler aracılığıyla sona erdiği hususunda bilgilendirildik.

24:6.8 (270.6) Havona’nın bahse konu bu kutsal yolcusunun ismi Grandfanda olup; o, birinci aşkın evren üzerinde konumlanmış 1.131’inci yerel evrenin 62’nci takımyıldızının 84’üncü sisteminin 341’inci gezegeninden gelmiştir. Onun varışı, kâinat âlemlerinin tümünün yayın hizmetinin kurulması içi bir uyarı niteliğinde olmuştur. O zaman zarfına kadar, sadece aşkın evrenlerin ve yerel evrenlerin yayıncıları faaliyet halinde bulunmaktaydı fakat Grandfanda’nın varışının duyurulması, Havona kapılarında “ihtişamın mekân raporlarının” faaliyete geçmesine dair olan gereksinimi işaret etmiştir. Bu türden bir isim verilmesinin sebebi; ilk evren yayınının, yükseliş mevcudiyetinin nihai amacı üzerinde evrimsel varlıkların ilkinin katılımda bulunmaya erişmesi için Havona’ya varışını duyuruşudur.

24:6.9 (270.7) Mezun Rehberleri, Havona dünyalarından hiçbir zaman ayrılmamaktadırlar; onlar zaman ve mekânın mezun kutsal yolcularının hizmetine adanmışlardır. Buna ek olarak eğer siz; yükselişinizi ve varlığınızı devam ettirmeyi yerine getirme amacıyla planlanan belirlenmiş ve tümüyle kusursuzlaştırılmış tasarıyı reddetmezseniz, bahse konu bu kutsal varlıklarla herhangi bir zaman aralığında yüz yüze gelerek onlarla tanışacaksınız.

7. Mezun Rehberleri’nin Kökeni

24:7.1 (270.8) Her ne kadar evrim, merkezi evrenin düzeni olmasa da Mezun Rehberleri’nin; Havona Hizmetlileri biçimindeki merkezi evren yaratılmışlarının diğer düzeyinin kusursuzlaştırılmış veya daha deneyimli getirilmiş üyeleri olduğuna inanmaktayız. Mezun Rehberleri’nin yükseliş yaratılmışlarını anlamak için bu türden bir yetkinliği ve duygudaşlığın böyle bir düzeyini göstermiş olması onların bu türden bir kültürü, kâinat hizmetinin Havona Hizmetlileri olarak aşkın evren âlemleri içinde mevcut hizmet ile birlikte kazandıkları hususunda ikna olmamıza sebep olmuştur. Eğer bu türden bir yargı doğru değilse peki biz, kıdemli veya daha deneyimli olan hizmetlilerin sürekli bir biçimde yok olmasını nasıl açıklayabiliriz?

24:7.2 (271.1) Bir hizmetli, aşkın evren görevi için Havona’dan uzun bir süre ayrı bir konumda olacaktır. Bu türden birçok görevde bulunduktan sonra evine geri dönecektir. Kendisine Cennet Merkezi Işıltısı ile “kişisel ilişki’ halinde bulunmanın ayrıcalığı verildiğinde, Aydınlık Kişiler ile bütünleşecektir. Bunun sonrasında ise ruhani yoldaşlarının algısı içinde gözden kaybolacak, ve bir daha kendi türünden hiç kimse için yeniden ortaya çıkmayacaktır.

24:7.3 (271.2) Aşkın evren hizmetinden dönüşü üzerine bir Havona Hizmetli’si sayısız kutsal bütünlüğe erişebilir, ve buradan yalnızca yüceltilmiş bir hizmetli olarak ortaya çıkabilir. Aydınlıkla bütünleşmeyi deneyimlemek, bir hizmetlinin Mezun Rehberi’sine dönüşmesini zorunlu kılmamaktadır; fakat kutsal bütünleşmeye erişen bu unsurların neredeyse dörtte biri, âlemlerin hizmetine bir daha geri dönmemektedir.

24:7.4 (271.3) Yüce olan bu arşivlerde bu türden olan kayıtların birbirini takip eden sıralarından birinde şu detaylar ortaya çıkmaktadır:

24:7.5 (271.4) “Ve İsmi Sudna olan, sayıca Havona’nın 842.842.682.846.782’ncisi hizmetli; aşkın evren hizmetinden geldiğinde Cennet üzerinde karşılanmıştır. Yaratıcısını tanımış olan ve kutsal bütünlüğe giriş yapan bu hizmetli artık yoktur.”

24:7.6 (271.5) Arşivler üzerinde bu türden bir kayıt ortaya çıktığında böyle bir hizmetlinin süreci tamamlanmıştır. Fakat sadece üç an içinde (bu zaman zarfı sizin zamanınıza göre üç günden daha az olan süreye denk gelmektedir) yeni doğan bir Mezun Rehberi “kendiliğinden” Havona evreninin dış döngüleri üzerinde belirir. Buna ek olarak geçiş sürecinde olanların dikkate alınması sonucunda ufak bir yanılma payı göz ardı edildiğinde, Mezun Rehberleri’nin nüfusu tam olarak ortadan kaybolan hizmetlilerin sayısına eşittir.

24:7.7 (271.6) Mezun Rehberleri’nin Havona Hizmetlileri’nden evirildiğini varsaymak için ilave bir neden bulunmaktadır; bu ise bahse konu rehberlerin ve onların birliktelik halinde bulundukları hizmetlilerin, bu türden bir olağanüstü bağ kurmalarına dair hataya yer bırakmayan eğilime sahip olmalarıdır. Varlıkların önceden kabul edildiği biçimiyle ayrı olan düzeylerinin bu biçimde birbirlerini anlamaları ve duygudaşlık kurmaları tamamiyle, açıklanamaz olan bir nitelik taşır. Onların karşılıklı olan sadakatini gözlemlemek canlandırıcı ve ilham vericidir.

24:7.8 (271.7) Yedi Yüce İdareci ve onların birliktelik halinde bulundukları Yedi Yüce Güç Yöneticisi sırasıyla, henüz kişisel olarak işlev göstermeyen Yüce Varlık’ın akıl ve güç potansiyelinin kişisel muhafaza unsurlarıdır. Buna ek olarak bahse konu Cennet birliktelikleri Havona Seritalleri’ni yaratmak için işbirliğinde bulundukları zaman, Havona Hizmetlileri içkin olarak Yücelik’in belirli fazlarına katılmış olur. Havona Hizmetlileri bu nedenle mevcudiyetleri içinde; bir hizmetli dönüşüm ve yeniden yaratım süreci geçirdiğinde bahse geçen her şeyin ortaya çıktığı, zaman-mekân nüfuz alanlarının belirli evrimsel potansiyellerinin kusursuz merkezi evreninde bir yansımadır. Biz bu dönüşümün kuşkusuz, Yücelik adına hareket eden Sınırsız Ruhaniyet’in iradesine karşılık olarak ortaya çıktığına inanmaktayız. Mezun Rehberleri, Yüce Varlık tarafından yaratılmamıştır; fakat hepimiz, deneyimsel İlahiyat’ın bazı biçimlerde bu varlıkları mevcut hale getiren bahse konu etkileşimler ile ilgili olduklarının kanısına varmaktayız.

24:7.9 (271.8) Havona şu an içinde, Grandfanda zamanlarından önce olduğu gibi, merkezi evrenden birçok açıdan farklılık gösteren yükseliş fanileri tarafından kat edilir. Yükseliş halinde bulunan fanilerin Havona döngüleri üzerine varışı, merkezi ve kutsal yaratımın işleyişsel düzeni içinde köklü değişikleri beraberinde getirdi. Bu değişikler kuşkusuz olarak; yedi aşkın evrenden olan, kendisine ait deneyimsel çocuklarının ilkinin varışına karşılık biçiminde, evrimsel yaratılmışların Tanrı’sı konumundaki Yüce Varlık tarafından başlatılmıştır. Mezun Rehberleri’nin üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaratımı ile birlikte ortaya çıkışı, Yüce olan Tanrı’nın bahse konu dışavurumlarının bir göstergesidir.

24:7.10 (272.1) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved