Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΕΓΓΡΑΦΟ 24, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 24

ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Στην Ουβέρσα, χωρίζουμε όλες τις προσωπικότητες και τις οντότητες του Συνδεδεμένου Δημιουργού σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: Τις Ανώτερες Προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος, τις Στρατιές των Αγγελιαφόρων του Διαστήματος και τα Πνεύματα-Λειτουργούς του Χρόνου, τις πνευματικές εκείνες υπάρξεις οι οποίες ασχολούνται με τη διδασκαλία και τη λειτουργία σε όλα τα ελεύθερης βούλησης πλάσματα του σχεδίου της ανελικτικής πορείας των θνητών.

Οι Ανώτερες αυτές Προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα αφήγηση λειτουργούν, σε ολόκληρο το μέγα σύμπαν, χωρισμένοι σε επτά υποδιαιρέσεις:

1. Μοναχικοί Αγγελιαφόροι

2. Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων

3. Διευθυντές Απογραφής

4. Προσωπικοί Συνεργαζόμενοι του Απείρου Πνεύματος

5. Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές

6. Επιφορτισμένοι Φύλακες

7. Οδηγοί Αποφοίτων

Οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι, οι Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων, οι Διευθυντές Απογραφής και οι Προσωπικοί Συνεργαζόμενοι χαρακτηρίζονται από το ότι διαθέτουν τρομακτική δύναμη αντιβαρύτητας. Το αρχηγείο των Μοναχικών Αγγελιαφόρων δεν είναι γνωστό. Περιφέρονται στο σύμπαν των συμπάντων. Οι Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων και οι Διευθυντές Απογραφής διατηρούν τα αρχηγεία τους στις πρωτεύουσες των υπερσυμπάντων. Οι Προσωπικοί Συνεργαζόμενοι του Απείρου Πνεύματος σταθμεύουν στην κεντρική Νήσο του Φωτός. Οι Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές και οι Επιφορτισμένοι Φύλακες σταθμεύουν αντίστοιχα στις πρωτεύουσες των τοπικών συμπάντων και στις πρωτεύουσες των συστημάτων τα οποία αποτελούν τα τοπικά σύμπαντα. Οι Οδηγοί Αποφοίτων κατοικούν στο σύμπαν της Χαβόνα και δρουν σε ολόκληρο το ένα δισεκατομμύριο κόσμους του. Οι περισσότερες από τις ανώτερες αυτές προσωπικότητες έχουν βάσεις στα τοπικά σύμπαντα, αλλά δεν είναι οργανικά προσαρτημένοι στη διακυβέρνηση των εξελικτικών κόσμων.

Από τις επτά κατηγορίες που συνθέτουν την ομάδα αυτή, μόνον οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι και πιθανόν οι Προσωπικοί Συνεργαζόμενοι δρουν στο σύμπαν των συμπάντων. Οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι απαντώνται εκτός Παραδείσου: Μέσω των κυκλωμάτων της Χαβόνα στις πρωτεύουσες των υπερσυμπάντων και από εκεί στους τομείς και τα τοπικά σύμπαντα και τις υποδιαιρέσεις τους, ακόμη και σε κατοικημένους κόσμους. Αν και οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι ανήκουν στις Ανώτερες Προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος, η προέλευση, η φύση και οι υπηρεσίες τους έχουν αναλυθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Τα πελώρια δυναμικά ρεύματα του διαστήματος και τα κυκλώματα πνευματικής ενέργειας φαίνονται, ίσως, ότι λειτουργούν αυτόματα. Μοιάζουν να λειτουργούν χωρίς κωλύματα και προσκόμματα, αλλά δεν είναι έτσι. Όλα αυτά τα τρομακτικά ενεργειακά συστήματα βρίσκονται υπό έλεγχο. Υπόκεινται σε διανοητική εποπτεία. Οι Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων ασχολούνται όχι με τους αμιγούς φυσικής, ή υλικής ενέργειας κόσμους – τους χώρους κυριαρχίας των Διευθυντών της Ισχύος του Σύμπαντος – αλλά με τα κυκλώματα της σχετικής πνευματικής ενέργειας καθώς και με τα τροποποιημένα εκείνα κυκλώματα τα απαραίτητα για την διατήρηση των ανώτατα ανεπτυγμένων πνευματικών υπάρξεων καθώς και του μοροντιανού, ή μεταβατικού τύπου νοημόνων πλασμάτων. Οι επιτηρητές δεν δημιουργούν ενεργειακά κυκλώματα, ούτε προκαλούν υπέρ-παρουσία του θείου, αλλά γενικά δραστηριοποιούνται σε όλα τα ανώτερα πνευματικά κυκλώματα του χρόνου και της αιωνιότητας, μαζί με όλα τα σχετικά πνευματικά κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στη διακυβέρνηση των επί μέρους τμημάτων του μεγάλου σύμπαντος. Κατευθύνουν και διαχειρίζονται όλα αυτά τα κυκλώματα πνευματικής ενέργειας πέραν της Νήσου του Παραδείσου.

Οι Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων αποτελούν αποκλειστική δημιουργία του Απείρου Πνεύματος και λειτουργούν μόνον ως απεσταλμένοι του Συνδεδεμένου Δρώντος. Για τις υπηρεσίες τους αυτές προσωποποιούνται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

1. Ανώτατοι Επιτηρητές Κυκλωμάτων

2. Συνεργαζόμενοι Επιτηρητές Κυκλωμάτων

3. Δευτερεύοντες Επιτηρητές Κυκλωμάτων

4. Τριτεύοντες Επιτηρητές Κυκλωμάτων

Ο αριθμός των υπέρτατων επιτηρητών της Χαβόνα και των συνεργαζόμενων επιτηρητών των επτά υπερσυμπάντων έχει ολοκληρωθεί. Δεν δημιουργούνται, πλέον, μέλη των κατηγοριών αυτών. Οι Ανώτατοι επιτηρητές είναι επτά σε αριθμό και σταθμεύουν στους πιλοτικούς κόσμους των κυκλωμάτων της Χαβόνα. Για τα κυκλώματα των επτά υπερσυμπάντων υπεύθυνη είναι μία θαυμάσια ομάδα επτά συνεργαζόμενων επιτηρητών των οποίων το αρχηγείο βρίσκεται στους επτά Παραδείσιους κόσμους του Απείρου Πνεύματος, τους κόσμους των Επτά Ανώτατων Διοικητών. Από εκεί επιτηρούν και κατευθύνουν τα κυκλώματα των υπερσυμπάντων του διαστήματος.

Στις Παραδείσιες αυτές σφαίρες του Πνεύματος, οι επτά συνεργαζόμενοι επιτηρητές κυκλωμάτων καθώς και η πρώτη κατηγορία των Ανώτατων Κέντρων Δύναμης πραγματοποιούν ένα σύνδεσμο ο οποίος, υπό τη διεύθυνση των Ανώτατων Διοικητών, έχει ως αποτέλεσμα τον, υπό τον Παράδεισο, συντονισμό όλων των υλικών και πνευματικών κυκλωμάτων τα οποία φθάνουν στα επτά υπερσύμπαντα.

Στους αρχηγικούς κόσμους κάθε υπερσύμπαντος σταθμεύουν οι δευτερεύοντες επιτηρητές των τοπικών συμπάντων του χρόνου και του διαστήματος. Οι μείζονες και οι ελάσσονες τομείς αποτελούν διοικητικές υποδιαιρέσεις των υπερκυβερνήσεων αλλά δεν ασχολούνται με, τα πνευματικής ενέργειας, αυτά θέματα επιτήρησης. Δεν γνωρίζω πόσοι δευτερεύοντες επιτηρητές κυκλωμάτων υπάρχουν στο μέγα σύμπαν, αλλά στην Ουβέρσα υπάρχουν 84,691 από τις υπάρξεις αυτές. Οι δευτερεύοντες επιτηρητές συνεχίζουν να δημιουργούνται. Παρουσιάζονται από καιρό σε καιρό στους κόσμους των Ανώτατων Διοικητών σε ομάδες των εβδομήντα. Τους εξασφαλίζουμε όταν τους ζητήσουμε, κατά τη διαδικασία διευθέτησης ξεχωριστών κυκλωμάτων πνευματικής ενέργειας και συνεργικής ισχύος στα πρόσφατα εξελισσόμενα σύμπαντα της δικαιοδοσίας μας.

Ένας τριτεύων επιτηρητής κυκλώματος δρα στον αρχηγικό κόσμο κάθε τοπικού σύμπαντος. Η κατηγορία αυτή, όπως ακριβώς οι δευτερεύοντες επιτηρητές, είναι συνεχούς δημιουργίας δημιουργούμενη σε ομάδες των επτακοσίων. Έχουν αποσπασθεί στα τοπικά σύμπαντα από τους Αρχαίους των Ημερών.

Οι επιτηρητές των κυκλωμάτων δημιουργούνται για το συγκεκριμένο έργο τους και αιώνια υπηρετούν στις ομάδες της αρχικής αποστολής των. Η υπηρεσία τους δεν εναλλάσσεται και για το λόγο αυτό αιώνια μελετούν τα προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους της αρχικής τους αποστολής. Για παράδειγμα: Ο τριτεύων επιτηρητής κυκλώματος υπ’ αριθμόν 572,842 λειτουργεί στον Σάλβινγκτον απ’ όταν ξεκίνησε η σκέψη της δημιουργίας του τοπικού σας σύμπαντος και είναι μέλος του προσωπικού του Μιχαήλ του Νέβαδον.

Είτε δραστηριοποιούνται στα τοπικά σύμπαντα, είτε στα ανώτερα, οι επιτηρητές κυκλωμάτων κατευθύνουν όλους τους ενδιαφερόμενους στο κατάλληλο κύκλωμα, ώστε να αναλάβουν την μετάδοση όλων των πνευματικών μηνυμάτων και την διέλευση όλων των προσωπικοτήτων. Στο έργο τους της επιτήρησης των κυκλωμάτων, οι ικανές αυτές υπάρχεις χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, τις δυνάμεις και τα άτομα στο σύμπαν των συμπάντων. Προσλαμβάνουν τις μη αποκαλυφθείσες «ανώτερες πνευματικές προσωπικότητες ελέγχου των κυκλωμάτων» και βοηθούνται επιδέξια από επιτελείο αποτελούμενο από προσωπικότητες του Απείρου Πνεύματος. Είναι αυτοί οι οποίοι απομονώνουν έναν εξελικτικό κόσμο, αν ο Πλανητικός του Πρίγκιπας επαναστατήσει εναντίον του Πατέρα του Σύμπαντος και του αντιβασιλέα Υιού του. Είναι σε θέση να απομακρύνουν οποιοδήποτε πλανήτη από το οποιοδήποτε, ανώτερης πνευματικής βαθμίδας, συμπαντικό του κύκλωμα, ωστόσο δεν μπορούν να ακυρώσουν τα υλικά ρεύματα των διευθυντών δύναμης.

Οι Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων έχουν κάποια σχέση προς τα πνευματικά κυκλώματα, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι Διευθυντές Συμπαντικής Δύναμης σχετίζονται με τα υλικά κυκλώματα. Οι δύο αυτές τάξεις αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν μαζί την εποπτεία όλων των πνευματικών και υλικών κυκλωμάτων τα οποία μπορούν να ελεγχθούν και τα διαχειρισθούν υπό των πλασμάτων.

Οι επιτηρητές των κυκλωμάτων ασκούν ορισμένου βαθμού εποπτεία στα διανοητικά εκείνα κυκλώματα τα οποία συνδέονται πνευματικώς, ακριβώς όπως οι διευθυντές δύναμης έχουν ορισμένου βαθμού δικαιοδοσία πάνω στα στάδια εκείνα του νου τα οποία συνδέονται με τρόπο φυσικό/ενεργειακό – στο μηχανικό νου. Γενικά, οι λειτουργίες κάθε κατηγορίας διευρύνονται σε συνεργασία με την άλλη, τα κυκλώματα, όμως, της αμιγούς διάνοιας σε ουδεμία εποπτεία υπόκεινται. Ούτε υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Σε ολόκληρο το πολύμορφο έργο τους, οι Επιτηρητές των Συμπαντικών Κυκλωμάτων υπόκεινται στους Επτά Ανώτατους Διευθυντές Δύναμης και τους υφισταμένους τους.

Ενώ οι επιτηρητές των κυκλωμάτων είναι απόλυτα ίδιοι μέσα στις τάξεις τους, είναι απόλυτα διαχωρισμένοι ως οντότητες. Είναι πραγματικά εξατομικευμένες υπάρξεις, αλλά διαθέτουν μία διαφορετική από την χαρισμένη από τον Πατέρα προσωπικότητα, η οποία δεν συναντάται σε κανένα άλλο τύπο πλάσματος, σ’ ολόκληρο το σύμπαν.

Αν και θα τους αναγνωρίσετε και θα τους γνωρίσετε καθώς θα ταξιδεύετε προς τον Παράδεισο, δεν θα αποκτήσετε προσωπική σχέση μαζί τους. Πρόκειται για επιτηρητές κυκλώματος οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το έργο τους. Συναλλάσσονται μόνο με τις προσωπικότητες και τις οντότητες εκείνες οι οποίες έχουν την εποπτεία των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τα υποκείμενα στην εποπτεία τους κυκλώματα.

Παρά το γεγονός ότι ο κοσμικός νους της Συμπαντικής Διανοίας γνωρίζει την παρουσία και τη θέση όλων των σκεπτόμενων πλασμάτων, λειτουργεί, στο σύμπαν των συμπάντων μία ανεξάρτητη μέθοδος καταγραφής όλων των πλασμάτων ελεύθερης βούλησης.

Οι Διευθυντές Απογραφής αποτελούν μία ειδική και ολοκληρωμένη δημιουργία του Απείρου Πνεύματος ενώ ο αριθμός τους μας είναι άγνωστος. Είναι φτιαγμένοι με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν να διατηρούν τέλειο συγχρονισμό με την αντανακλαστική τεχνική των υπερσυμπάντων, ενώ ταυτόχρονα είναι προσωπικά ευαίσθητοι και ανταποκρίνονται στη διανοητική βούληση. Οι διευθυντές αυτοί, μέσω μιας μη πλήρως κατανοητής τεχνικής, γίνονται άμεσα γνώστες της γέννησης της βούλησης, σε κάθε σημείο του μεγάλου σύμπαντος. Για το λόγο αυτό, είναι πάντα σε θέση να μας δώσουν τον αριθμό, τη φύση και την ακριβή θέση όλων των πλασμάτων ελεύθερης βούλησης σε κάθε σημείο της κεντρικής δημιουργίας και των επτά υπερσυμπάντων. Δεν λειτουργούν, όμως, στον Παράδεισο. Δεν χρειάζονται εκεί. Η εν τω Παραδείσω γνώση είναι εγγενής. Οι Θεοί γνωρίζουν τα πάντα.

Στη Χαβόνα δρουν επτά Διευθυντές Απογραφής, κάθε ένας των οποίων έχει τη βάση του στον πιλοτικό κόσμο του κάθε κυκλώματος της Χαβόνα. Εκτός αυτών των επτά καθώς και των εφεδρειών της τάξης τους στους Παραδείσιους κόσμους του Πνεύματος, όλοι οι Διευθυντές Απογραφής λειτουργούν υπό την δικαιοδοσία των Αρχαίων των Ημερών.

Στο αρχηγείο κάθε υπερσύμπαντος προΐσταται ένας Διευθυντής Απογραφής, ενώ υποκείμενοι στον προϊστάμενο αυτό διευθυντή είναι χιλιάδες χιλιάδων, ένας σε κάθε πρωτεύουσα κάθε τοπικού σύμπαντος. Όλες οι προσωπικότητες αυτής της τάξης είναι ισότιμες, εκτός εκείνων που βρίσκονται στους καθοδηγητικούς κόσμους της Χαβόνα και των προϊσταμένων στα επτά υπερσύμπαντα.

Στο έβδομο υπερσύμπαν υπάρχουν εκατό χιλιάδες Διευθυντές Απογραφής. Και ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει αποκλειστικά εκείνους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσπασθούν στα τοπικά σύμπαντα. Δεν περιλαμβάνει το προσωπικό επιτελείο του Ουζέιτια, του υπερσυμπαντικού προϊσταμένου όλων των διευθυντών του Όρβοντον. Ο Ουζέιτια, όπως και οι άλλοι υπερσυμπαντικοί προϊστάμενοι, δεν ασχολείται προσωπικά με την καταγραφή της διανοητικής βούλησης. Επιβλέπει αποκλειστικά τους υφισταμένους του οι οποίοι σταθμεύουν στα σύμπαντα του Όρβοντον. Με τον τρόπο αυτό λειτουργεί ως μία μεγαλειώδης, ολοκληρωμένη προσωπικότητα και λαμβάνει τις αναφορές τους καθώς έρχονται από τις πρωτεύουσες των τοπικών δημιουργιών.

Κατά διαστήματα, οι επίσημοι καταγραφείς της Ουβέρσα αναφέρουν στις καταγραφές τους την κατάσταση του υπερσύμπαντος, όπως αυτή παρουσιάζεται από τις καταγραφές δια και επί της προσωπικότητας του Ουζέιτια. Παρόμοια δεδομένα απογραφής παραμένουν μέσα στα όρια των υπερσυμπάντων. Οι αναφορές αυτές δεν διαβιβάζονται ούτε στην Χαβόνα, ούτε στον Παράδεισο.

Οι Διευθυντές Απογραφής ασχολούνται με τις ανθρώπινες υπάρξεις – καθώς και με άλλα πλάσματα ελεύθερης βούλησης – μόνο μέχρι του σημείου να καταγράψουν το γεγονός της λειτουργίας της βούλησης. Δεν ασχολούνται με την καταγραφή της ζωής και των πεπραγμένων σας. Κατ’ ουδένα τρόπο καταγράφουν τις προσωπικότητες. Ο Διευθυντής Απογραφής του Νέβαδον, υπ’ αριθμόν 81,412 του Όρβοντον ο οποίος τώρα σταθμεύει στον Σάλβινγκτον, έχει, αυτήν ακριβώς τη στιγμή συνείδηση και γνωρίζει την ζώσα παρουσία σας εδώ, στην Ουράντια. Και θα παράσχει την καταγραφή της βεβαίωσης του θανάτου σας τηνf στιγμή ακριβώς που θα πάψετε να λειτουργείτε ως πλάσματα ελεύθερης βούλησης.

Οι Διευθυντές Απογραφής καταχωρούν την ύπαρξη ενός πλάσματος ελεύθερης βούλησης μόλις πραγματοποιηθεί η πρώτη ελεύθερη πράξη του. Σημειώνουν το θάνατο ενός πλάσματος ελεύθερης βούλησης μόλις λάβει χώρα η τελευταία του ελεύθερη πράξη. Η μερική παρουσία βούλησης η οποία παρατηρείται στις αντιδράσεις ορισμένων από τα ανώτερα ζώα δεν ανήκει στο χώρο δράσης των Διευθυντών Απογραφής. Εκείνοι απογράφουν μόνο τα γνήσια πλάσματα ελεύθερης βούλησης και ανταποκρίνονται μόνο στη λειτουργία της βούλησης. Το πώς ακριβώς καταγράφουν τη λειτουργία της βούλησης, δεν το γνωρίζουμε.

Οι οντότητες αυτές ανέκαθεν υπήρξαν και θα είναι για πάντα Διευθυντές Απογραφής. Θα ήσαν συγκριτικά άχρηστοι σε οποιοδήποτε άλλο τομέα του συμπαντικού έργου. Η λειτουργία τους, ωστόσο, είναι αλάθητη. Δεν υποπίπτουν σε παραλείψεις, ούτε παραποιούν το έργο τους. Και παρά τις θαυμάσιες δυνάμεις και τα απίστευτα προνόμια που διαθέτουν, είναι άτομα. Έχουν αναγνωρίσιμη πνευματική παρουσία και μορφή.

Δεν έχουμε σαφή γνώση του χρόνου και του τρόπου δημιουργίας των Προσωπικών Βοηθών. Ο αριθμός τους πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος, ωστόσο δεν είναι καταγεγραμμένος στην Ουβέρσα. Από παραδοσιακά συμπεράσματα βασιζόμενα στις γνώσεις μας πάνω στη λειτουργία τους τολμώ να υπολογίσω ότι ο αριθμός τους φθάνει τα τρισεκατομμύρια. Είμαστε της γνώμης ότι το Άπειρο Πνεύμα δεν περιορίζεται ως προς τον αριθμό των Προσωπικών αυτών Βοηθών τους οποίους δημιουργεί.

Οι Προσωπικοί Βοηθοί του Απείρου Πνεύματος υπάρχουν για να προσφέρουν αποκλειστική βοήθεια στην Παραδείσια παρουσία του Τρίτου Προσώπου του Θείου. Αν και συνδέονται άμεσα με το Άπειρο Πνεύμα και κατοικούν στον Παράδεισο, αστραπιαία πηγαίνουν κι’ έρχονται στα πλέον απομακρυσμένα σημεία της δημιουργίας. Οποτεδήποτε τα κυκλώματα του Συνδεδεμένου Δρώντος διευρύνονται, εκεί εμφανίζονται οι Προσωπικοί αυτοί Βοηθοί με σκοπό να εκτελέσουν τις εντολές του Απείρου Πνεύματος. Διασχίζουν το διάστημα όπως ακριβώς και οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι αλλά δεν είναι άτομα, με την έννοια που είναι οι αγγελιαφόροι.

Οι Προσωπικοί Βοηθοί είναι όλοι ισόβαθμοι και ταυτόσημοι. Δεν παρουσιάζουν ατομικές διαφορές. Αν και ο Συνδεδεμένος Δρων τους θεωρεί πραγματικές προσωπικότητες, είναι δύσκολο για τους άλλους να τους θεωρήσουν αληθινά άτομα. Δεν εκδηλώνουν κάποια πνευματική παρουσία στις άλλες πνευματικές υπάρξεις. Οι εκ του Παραδείσου προερχόμενες υπάρξεις γνωρίζουν πάντα αν βρίσκονται κοντά τους οι Βοηθοί αυτοί. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζουμε κάποια προσωπική παρουσία. Η έλλειψη τέτοιας παρουσίας αναμφίβολα τους καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμους στο Τρίτο Πρόσωπο του Θείου.

Από όλες τις μη αποκαλυφθείσες τάξεις των εκ του Απείρου Πνεύματος προερχομένων πνευματικών υπάρξεων, οι Προσωπικοί Βοηθοί είναι σχεδόν οι μοναδικοί τους οποίους δεν θα συναντήσετε κατά την ανέλιξή σας προς τον Παράδεισο.

Οι Επτά Ανώτατοι Διοικητές των επτά Παραδείσιων κόσμων του Απείρου Πνεύματος λειτουργούν συλλογικά ως το διοικητικό συμβούλιο των υπερδιευθυντών των επτά υπερσυμπάντων. Οι Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές ενσωματώνουν προσωπικά την εξουσία των Ανώτατων Διοικητών στα τοπικά σύμπαντα του χρόνου και του διαστήματος. Οι ανώτατοι αυτοί παρατηρητές των θεμάτων των τοπικών δημιουργιών είναι οι κοινοί απόγονοι του Απείρου Πνεύματος και των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων του Παραδείσου. Σε κοντινές εποχές της αιωνιότητας προσωποποιήθηκαν επτακόσιες χιλιάδες και το εφεδρικό τους σώμα κατοικεί στον Παράδεισο.

Οι Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές εργάζονται υπό την άμεση εποπτεία των Επτά Ανώτατων Διοικητών, όντας οι προσωπικοί και ισχυροί εκπρόσωποί τους στα τοπικά σύμπαντα του χρόνου και του διαστήματος. Ένας επιθεωρητής σταθμεύει στον αρχηγικό κόσμο της κάθε τοπικής δημιουργίας και συνεργάζεται στενά με τον οικείο Ενοποιημένο των Ημερών.

Οι Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές λαμβάνουν αναφορές και παρατηρήσεις μόνον από τους υφισταμένους τους, τους Επιφορτισμένους Φύλακες, οι οποίοι σταθμεύουν στις πρωτεύουσες των τοπικών συστημάτων των κατοικημένων κόσμων, ενώ δίνουν αναφορά μόνο στον άμεσο προϊστάμενό τους, τον Υπέρτατο Διοικητή του συγκεκριμένου υπερσύμπαντος.

Οι Επιφορτισμένοι Φύλακες είναι προσωπικότητες συντονιστικές και λειτουργούν ως συνδετικοί εκπρόσωποι των Επτά Ανώτατων Διοικητών. Εξατομικεύθηκαν στον Παράδεισο από το Άπειρο Πνεύμα και δημιουργήθηκαν για το συγκεκριμένο σκοπό που τους ανατέθηκε. Ο αριθμός τους είναι σταθερός και υπάρχουν ακριβώς επτά δισεκατομμύρια.

Όπως ακριβώς ένας Συνεργαζόμενος Επιθεωρητής εκπροσωπεί τους Επτά Υπέρτατους Διοικητές σε ολόκληρη την έκταση ενός τοπικού σύμπαντος, έτσι και σε κάθε ένα από τα δέκα χιλιάδες συστήματα της συγκεκριμένης τοπικής δημιουργίας υπάρχει ένας Επιφορτισμένος Φρουρός, ο οποίος δρα ως άμεσος εκπρόσωπος του απομακρυσμένου και υπέρτατου συμβουλίου υπερελέγχου για τα θέματα και των επτά υπερσυμπάντων. Οι φύλακες που υπηρετούν στις κυβερνήσεις των τοπικών συστημάτων του Όρβοντον λειτουργούν υπό την άμεση εξουσία του Υπέρτατου Εκτελεστικού Υπ’ αριθμόν Επτά, συντονιστή του έβδομου υπερσύμπαντος. Όσον αφορά όμως στη διοικητική τους οργάνωση, όλοι οι φύλακες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σ’ ένα τοπικό σύμπαν είναι υφιστάμενοι του Συνεργαζόμενου Επιθεωρητή που εδράζει στο αρχηγείο του σύμπαντος.

Μέσα σε μία τοπική δημιουργία, οι υπηρετούντες Επιφορτισμένοι Φύλακες εναλλάσσονται, μεταφερόμενοι από σύστημα σε σύστημα. Συνήθως αλλάζουν κάθε χιλιετηρίδα τοπικού συμπαντικού χρόνου. Συγκαταλέγονται στις πλέον υψηλόβαθμες προσωπικότητες που έχουν την έδρα τους στην πρωτεύουσα ενός συστήματος, αλλά ποτέ δεν συμμετέχουν στις συσκέψεις πάνω στις υποθέσεις του συγκεκριμένου συστήματος. Στα τοπικά συστήματα λειτουργούν ως αυτεπάγγελτοι επικεφαλής των είκοσι τεσσάρων ανερχόμενων από τους εξελικτικούς κόσμους διοικητών, πέραν αυτών, ωστόσο, οι ανελισσόμενοι θνητοί ελάχιστη επαφή έχουν μαζί τους. Οι φύλακες ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με την πλήρη ενημέρωση του Συνεργαζόμενου Επιθεωρητή του συστήματός τους, πάνω σε όλα τα θέματα τα σχετικά με την ευημερία και τη σταθερότητα των συστημάτων όπου υπηρετούν.

Οι Επιφορτισμένοι Φύλακες και οι Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές δεν λογοδοτούν στους Υπέρτατους Διοικητές μέσω των αρχηγείων του υπερσύμπαντος. Η ευθύνη τους περιορίζεται μόνον απέναντι του Υπέρτατου Διοικητή του συγκεκριμένου σύμπαντος. Οι δραστηριότητές τους είναι διαχωρισμένες από εκείνες των Αρχαίων των Ημερών.

Οι Ανώτατοι Διοικητές, οι Συνεργαζόμενοι Επιθεωρητές και οι Επιφορτισμένοι Φύλακες, μαζί με τα όμνιαφειμ αλλά και μία στρατιά μη αποκαλυφθεισών προσωπικοτήτων συνιστούν ένα επαρκές, άμεσο, συγκεντρωτικό, αλλά απέραντο σύστημα συμβουλευτικής και διαχειριστικής συνεργασίας ολόκληρου του μεγάλου σύμπαντος, πάντων των πραγμάτων και των πλασμάτων.

Οι Οδηγοί Αποφοίτων, ως ομάδα, αναλαμβάνουν και διευθύνουν το ανώτατο πανεπιστήμιο της τεχνικής καθοδήγησης και της πνευματικής εκπαίδευσης, το τόσο απαραίτητο στη θνητή επίτευξη του στόχου των εποχών: Την κατάκτηση του Θείου, της πνευματικής γαλήνης και της αιωνιότητας μετά την τέλεια προσφερθείσα υπηρεσία. Οι ανώτερες αυτές, εξατομικευμένες, υπάρξεις παίρνουν το όνομά τους από τη φύση και το σκοπό του έργου τους. Είναι αποκλειστικά αφοσιωμένοι στο έργο της καθοδήγησης των θνητών αποφοίτων των υπερσυμπάντων του χρόνου, μέσω της επί της Χαβόνα, καθοδήγησης και εκπαίδευσης που γίνονται για να προετοιμάσουν τους ανελισσόμενους οδοιπόρους ώστε να γίνουν δεκτοί στον Παράδεισο και το Σώμα της Τελικότητας.

Δεν μου απαγορεύεται να σας μιλήσω για το έργο των Οδηγών αυτών των Αποφοίτων, πρόκειται, ωστόσο, για κάτι τόσο ακραία πνευματικό, ώστε απελπίζομαι στη σκέψη ότι δεν θα παρουσιάσω πλήρως στον υλικό νου μία άποψη των πολυποίκιλων δραστηριοτήτων τους. Όταν ανέλθετε στα δώματα, αφού η οπτική σας θα έχει διευρυνθεί και θα έχετε απελευθερωθεί από τα δεσμά των υλικών συγκρίσεων, θα αρχίσετε να κατανοείτε τη σημασία των πραγματικοτήτων αυτών τις οποίες «μάτι δεν μπορεί να δει και αυτί δεν μπορεί ν’ ακούσει και που ποτέ δεν κατάλαβε ο ανθρώπινος νους,» ακόμη και όσων «ο Θεός ετοίμασε για όσους αγαπούν τις αιώνιες αυτές αλήθειες.» Δεν θα έχετε πάντα τόσο περιορισμένη άποψη και πνευματική αντίληψη.

Οι Οδηγοί Αποφοίτων ασχολούνται με την καθοδήγηση των οδοιπόρων του χρόνου μέσα στα επτά κυκλώματα των κόσμων της Χαβόνα. Ο οδηγός που σας καλωσορίζει μόλις φθάσετε στον κόσμο υποδοχής του εξωτερικού κυκλώματος της Χαβόνα, θα μείνει μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας σας στα ουράνια κυκλώματα. Αν και θα συνδεθείτε με αμέτρητες άλλες προσωπικότητες κατά τη διαμονή σας σ’ ένα δισεκατομμύριο κόσμους, ο Διπλωματούχος Οδηγός σας θα σας ακολουθήσει μέχρι το τέλος της προοδευτικής σας πορείας στη Χαβόνα και θα γίνει μάρτυρας της εισόδου σας στο στάδιο του τελικού ύπνου μέσα στο χρόνο, του ύπνου της αιώνιας μετάβασης προς, τον Παράδεισο, όπου, μόλις ξυπνήσετε θα σας χαιρετήσει ο επιφορτισμένος με το καλωσόρισμά σας Παραδείσιος Σύντροφος και ίσως μείνει μαζί σας μέχρις ότου μπείτε στο Θνητό Σώμα της Τελικότητας.

Ο αριθμός των Οδηγών Αποφοίτων βρίσκεται πέραν της αντίληψης του ανθρώπινου νου, ενώ εκείνοι συνεχίζουν να εμφανίζονται. Η προέλευσή τους αποτελεί μυστήριο. Δεν προϋπήρχαν στην αιωνιότητα. Παρουσιάζονται μυστηριωδώς όταν χρειάζονται. Δεν υπήρξε ούτε ένας Διπλωματούχος Οδηγός καταγεγραμμένος, σε όλους τους κόσμους του κεντρικού σύμπαντος, μέχρι τη μακρινή εκείνη ημέρα, όταν ο πρώτος θνητός οδοιπόρος του χρόνου ξεκίνησε για την εξωτερική ζώνη της κεντρικής δημιουργίας. Μόλις έφθασε στον κόσμο των οδηγών του εξωτερικού κυκλώματος, συναντήθηκε, εν μέσω φιλικών χαιρετισμών με τον Μαλβόριαν, τον πρώτο των Οδηγών Αποφοίτων και τώρα προϊστάμενο του ανώτατου συμβουλίου τους και διευθυντή του απέραντου εκπαιδευτικού τους οργανισμού.

Στα Παραδείσια αρχεία της Χαβόνα, στο εδάφιο με τον τίτλο «Οδηγοί Αποφοίτων» βρίσκεται το εισαγωγικό αυτό σημείωμα:

«Και ο Μαλβόριαν, ο πρώτος της κατηγορίας του, χαιρέτησε και εκπαίδευσε τον οδοιπόρο που ανακάλυψε τη Χαβόνα και τον κατεύθυνε από τα εξωτερικά κυκλώματα της αρχικής εμπειρίας, βήμα με βήμα και από το ένα κύκλωμα στο άλλο, μέχρις ότου βρέθηκε μπροστά στη Γενεσιουργό Αιτία και Προορισμό κάθε προσωπικότητας, διασχίζοντας, στη συνέχεια, το κατώφλι της αιωνιότητας προς τον Παράδεισο.»

Εκείνη την τόσο μακρινή εποχή ήμουν αποσπασμένος στην υπηρεσία των Αρχαίων των Ημερών στην Ουβέρσα και όλοι αγαλλιάσαμε στη διαβεβαίωση ότι, τελικά, οι οδοιπόροι του υπερσύμπαντός μας θα φθάσουν στη Χαβόνα. Για αιώνες διδασκόμασταν ότι τα εξελικτικά πλάσματα του διαστήματος θα έφθαναν στον Παράδεισο και η μεγαλύτερη συγκίνηση στους αιώνες πλημμύρισε τις ουράνιες αυλές όταν πράγματι έφθασε ο πρώτος οδοιπόρος.

Το όνομα του οδοιπόρου εκείνου ο οποίος ανακάλυψε τη Χαβόνα είναι Γκραντφάντα και ανέβηκε από τον πλανήτη υπ’ αριθμόν 341 του συστήματος υπ’ αριθμόν 84 του αστερισμού υπ’ αριθμόν 62 του τοπικού σύμπαντος υπ’ αριθμόν 1,131 που βρίσκεται στο υπ’ αριθμόν ένα υπερσύμπαν. Η άφιξή του σηματοδότησε την εγκαθίδρυση της υπηρεσίας εκπομπών του σύμπαντος των συμπάντων. Μέχρι τότε μόνον οι εκπομπές των υπερσυμπάντων και των τοπικών συμπάντων λειτουργούσαν, η αναγγελία όμως της άφιξης του Γκραντφάντα στις πύλες της Χαβόνα σηματοδότησε την εγκαινίαση των «διαστημικών αναφορών της δόξας,» που ονομάσθηκαν έτσι επειδή η αρχική συμπαντική εκπομπή ανέφερε την άφιξη στη Χαβόνα του πρώτου των εξελικτικών υπάρξεων ο οποίος έγινε δεκτός όταν ολοκλήρωσε την πορεία της ανέλιξής του.

Οι Οδηγοί Αποφοίτων δεν εγκαταλείπουν ποτέ τους κόσμους της Χαβόνα. Είναι αφιερωμένοι στην υπηρεσία των αποφοίτων οδοιπόρων του χρόνου και του διαστήματος. Και κάποια στιγμή θα συναντήσετε τις ευγενικές αυτές υπάρξεις πρόσωπο με πρόσωπο αν δεν απορρίψετε το βέβαιο και καθ’ όλα τέλειο σχέδιο το οποίο δημιουργήθηκε για να πραγματοποιήσει την επιβίωση και την ανέλιξή σας.

Αν και η εξέλιξη δεν είναι ο κανόνας στο κεντρικό σύμπαν, θεωρούμε ότι οι Οδηγοί Αποφοίτων είναι τα τελειοποιημένα, ή τα εμπειρότερα μέλη μιας άλλης τάξης πλασμάτων του κεντρικού σύμπαντος, των Υπηρετών της Χαβόνα. Οι Οδηγοί Αποφοίτων δείχνουν τόσο μεγάλη συμπάθεια και τέτοια ικανότητα κατανόησης των ανελισσόμενων πλασμάτων ώστε είμαστε πεπεισμένοι ότι έχουν αποκτήσει την παιδεία αυτή δια της ουσιαστικής τους υπηρεσίας στους υπερσυμπαντικού χώρους, ως Υπηρέτες συμπαντικής λειτουργίας της Χαβόνα. Αν η άποψη αυτή δεν είναι ορθή, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη συνεχή εξαφάνιση των παλαιότερων, ή περισσότερο έμπειρων υπηρετών;

Ένας υπηρέτης θα απομακρυνθεί πάρα πολύ καιρό από τη Χαβόνα σε υπερσυμπαντική υπηρεσία, θα έχει φέρει εις πέρας σε πολλές τέτοιες αποστολές στο παρελθόν, θα επιστρέψει, θα του δοθεί το προνόμιο της «προσωπικής επαφής» με την Κεντρική Λάμψη του Παραδείσου, θα τον περιβάλλουν τα Φωτοβόλα Πρόσωπα και θα εξαφανισθεί από τους εν πνεύματι φίλους του, για να μην παρουσιασθεί ποτέ ξανά στο είδος του.

Όταν επιστρέψει από κάποια υπερσυμπαντική υπηρεσία, ο Υπηρέτης της Χαβόνα θα απολαύσει πολλές θείες επαφές και θα αναδυθεί κατόπιν απλά, ως ένας ανελιγμένος υπηρέτης. Το να βιώσει το φωτοβόλο εναγκαλισμό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ο υπηρέτης θα μετασχηματιστεί σε Οδηγό Αποφοίτων, ωστόσο το ένα τέταρτο σχεδόν εκείνων οι οποίοι εναγκαλίζονται από το θείο δεν επιστρέφουν ποτέ στην υπηρεσία.

Στα ανώτατα αρχεία εμφανίζονται σειρές αποσπασμάτων όπως το ακόλουθο:

«Και ο υπηρέτης υπ’ αριθμόν 842,842,682,846,782 της Χαβόνα, με το όνομα Σούντνα, ήλθε από την υπερσυμπαντική του υπηρεσία, έγινε δεκτός στον Παράδεισο, γνώρισε τον Πατέρα, εναγκαλίστηκε από το θείο και δεν υπάρχει πλέον.»

Όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο απόσπασμα στα αρχεία, η καριέρα ενός τέτοιου υπηρέτη έχει τελειώσει. Αλλά σε τρεις μόνο στιγμές (κάτι λιγότερο από τρεις μέρες του χρόνου σας) ένας νεογέννητος Οδηγός Αποφοίτων εμφανίζεται «αυτόματα» στο εξωτερικό κύκλωμα του σύμπαντος της Χαβόνα. Και ο αριθμός των Οδηγών Αποφοίτων, με μία μικρή απόκλιση, οφειλόμενη χωρίς αμφιβολία στον αριθμό των μεταλλασσομένων, αντιστοιχεί ακριβώς στον αριθμό των υπηρετών που εξαφανίσθηκαν.

Υπάρχει ένας επιπλέον λόγος για να υποθέσουμε ότι οι Οδηγοί Αποφοίτων είναι εξελιγμένοι Υπηρέτες της Χαβόνα και τούτος συνίσταται στην αλάθητη τάση των οδηγών αυτών και των συνεργαζομένων υπηρετών τους να δημιουργούν τέτοιο ασυνήθιστο σύνδεσμο. Ο τρόπος με τον οποίο οι υποθετικά διαχωρισμένες τάξεις πλασμάτων κατανοούν ο ένας τον άλλο και συμφωνούν μεταξύ τους είναι εντελώς ανεξήγητος. Είναι αναζωογονητικό και εγκαρδιωτικό το να γίνει κάποιος μάρτυρας της αμοιβαίας αφοσίωσής των.

Τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα και οι συνεργαζόμενοι Επτά Ανώτατοι Διευθυντές Δύναμης, είναι, αντίστοιχα, τα προσωπικά αποθέματα της διανοητικής δυναμικής και της δυνητικής ισχύος του Υπέρτατου Όντος, τις οποίες το ίδιο μέχρι στιγμής δεν έχει δραστηριοποιήσει προσωπικά. Και όταν οι Παραδείσιοι αυτοί βοηθοί συνεργασθούν για να δημιουργήσουν τους Υπηρέτες της Χαβόνα, οι τελευταίοι εγγενώς αποτελούν μέρος ορισμένων φάσεων του Υπέρτατου. Με τον τρόπο αυτό, οι Υπηρέτες της Χαβόνα γίνονται ουσιαστικά η αντανάκλαση, μέσα στο τέλειο κεντρικό σύμπαν, ορισμένων εξελικτικών δυνατοτήτων των χώρων κυριαρχίας του χωροχρόνου, οι οποίες παρουσιάζονται όταν ένας υπηρέτης υποστεί μετάλλαξη και επαναδημιουργία. Πιστεύουμε ότι η μετάλλαξη αυτή γίνεται σύμφωνα με τη θέληση του Απείρου Πνεύματος, που αναμφίβολα δρα εκ μέρους του Υπέρτατου. Οι Οδηγοί Αποφοίτων δεν δημιουργούνται από το Άπειρο Πνεύμα, αλλά ότι θεωρούμε ότι η εμπειρική Θεότητα λαμβάνει, κατά κάποιο τρόπο, μέρος στις διαδικασίες αυτές, οι οποίες δημιουργούν τα πλάσματα αυτά.

Η Χαβόνα την οποία τώρα διασχίζουν οι ανελισσόμενοι θνητοί διαφέρει σε πολλές απόψεις από το κεντρικό σύμπαν που ήταν πριν από την εποχή του Γκραντφάντα. Η άφιξη των θνητών ανερχομένων στα κυκλώματα της Χαβόνα εγκαινίασε δραματικές αλλαγές στην οργάνωση της κεντρικής και θείας δημιουργίας, αλλαγές τις οποίες αναμφίβολα ξεκίνησε το Υπέρτατο Ον – ο Θεός των εξελικτικών πλασμάτων – ως απάντηση στην άφιξη του πρώτου των εμπειρικών του τέκνων από τα επτά υπερσύμπαντα. Η εμφάνιση των Οδηγών Αποφοίτων, μαζί με τη δημιουργία των τριτευόντων υπερναφείμ είναι ενδεικτική των δραστηριοτήτων αυτών του Θεού του Υπέρτατου.

[Παρουσιάσθηκε από έναν Θείο Σύμβουλο της Ουβέρσα].