ΕΓΓΡΑΦΟ 25, ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 25

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ στο μέσον της οικογένειας του Απείρου Πνεύματος βρίσκονται οι Στρατιές των Αγγελιαφόρων του Διαστήματος. Οι πολύπλευρες αυτές υπάρξεις λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των ανώτερων προσωπικοτήτων και των λειτουργικών πνευμάτων. Οι στρατιές των αγγελιαφόρων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες τάξεις ουρανίων υπάρξεων:

1. Υπηρέτες της Χαβόνα

2. Συμπαντικοί Συμβιβαστές

3. Τεχνικοί Σύμβουλοι

4. Φύλακες των Αρχείων του Παραδείσου

5. Ουράνιοι Πρακτικογράφοι

6. Μοροντιανοί Σύντροφοι

7. Παραδείσιοι Σύντροφοι

Από τις επτά κατηγορίες που απαριθμίσθηκαν, μόνον τρεις – οι υπηρέτες, οι συμβιβαστές και οι Μοροντιανοί Σύντροφοι – δημιουργήθηκαν με τη συγκεκριμένη μορφή. Οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα στα οποία έφθασαν οι τάξεις των αγγέλων. Σύμφωνα με την εγγενή φύση τους και το επίπεδο στο οποίο έφθασαν, οι στρατιές των αγγελιαφόρων υπηρετούν με πολλούς τρόπους στο σύμπαν των συμπάντων, αλλά πάντοτε υπόκεινται στην καθοδήγηση εκείνων οι οποίοι κυβερνούν τους κόσμους λειτουργίας των.

Αν και ονομάσθηκαν υπηρέτες, αυτά τα «μεσοδιάστατα πλάσματα» του κεντρικού σύμπαντος δεν είναι υπηρέτες με την υποτιμητική έννοια του όρου. Στον πνευματικό κόσμο δεν υπάρχει υποτιμητική υπηρεσία. Κάθε υπηρεσία είναι καθαγιασμένη και γίνεται με ενθουσιασμό. Και οι ανώτερες τάξεις πλασμάτων δεν περιφρονούν τις κατώτερες τάξεις της δημιουργίας.

Οι Υπηρέτες της Χαβόνα αποτελούν το κοινό έργο των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων και των συνεργατών τους, των Επτά Ανώτατων Διευθυντών της Δύναμης. Η δημιουργική αυτή συνεργασία πλησιάζει περισσότερο το πρότυπο του μεγάλου καταλόγου αναπαραγωγής της διττής τάξης στα εξελικτικά σύμπαντα, που εκτείνεται από τη δημιουργία ενός Φωτεινού και Πρωινού Αστέρα από το σύνδεσμο ενός Δημιουργού Υιού και ενός Δημιουργικού Πνεύματος, μέχρι την δια της συνουσίας αναπαραγωγή σε κόσμους όπως η Ουράντια.

Ο αριθμός των υπηρετών είναι τεράστιος, ενώ εξακολουθούν να δημιουργούνται συνεχώς. Εμφανίζονται σε ομάδες των χιλίων, τρεις στιγμές αφού συγκεντρωθούν τα Κυρίαρχα Πνεύματα και οι Ανώτατοι Διευθυντές Δύναμης στην περιοχή συνάντησής τους, στον μακρινό βόρειο τομέα του Παραδείσου. Ένας στους τέσσερις υπηρέτες έχει υλικότερο τύπο από τους άλλους. Με άλλα λόγια, από τους χίλιους, οι επτακόσιοι πενήντα είναι προφανώς πνευματικοί τύποι, ενώ διακόσιοι πενήντα είναι ημι-υλικοί κατά φύση. Αυτά τα τέταρτα πλάσματα ανήκουν κατά κάποιο τρόπο στην κατηγορία των υλικών πλασμάτων (υλικών κατά την έννοια της Χαβόνα) και μοιάζουν στους διευθυντές φυσικής δύναμης περισσότερο παρά στα Κυρίαρχα Πνεύματα.

Στις προσωπικές τους σχέσεις, το πνευματικό μέρος υπερισχύει του υλικού, έστω και αν αυτό δεν φαίνεται τώρα στην Ουράντια. Και κατά την παραγωγή των Υπηρετών της Χαβόνα, επικρατεί ο νόμος της κυριαρχίας του πνεύματος. Η καθιερωμένη αναλογία είναι τρεις πνευματικές υπάρξεις έναντι μιας ημι-υλικής.

Οι πρόσφατα δημιουργηθέντες υπηρέτες μαζί με τους πρόσφατα εμφανιζόμενους Οδηγούς Αποφοίτων περνούν από τις τάξεις εκπαίδευσης τις οποίες οι ανώτεροι οδηγοί συνεχώς διευθύνουν σε κάθε ένα από τα επτά κυκλώματα της Χαβόνα. Κατόπιν αυτού, οι υπηρέτες αναλαμβάνουν τις δραστηριότητες εκείνες για τις οποίες είναι καλύτερα εφοδιασμένοι και εφ’ όσον ανήκουν σε δύο τύπους – πνευματικό και ημι-υλικό – ελάχιστοι περιορισμοί υπάρχουν όσον αφορά στο εύρος του έργου το οποίο μπορούν να επιτελέσουν αυτές οι πολύπλευρες υπάρξεις. Στις ανώτερες, ή πνευματικές ομάδες ανατίθενται επιλεκτικά οι υπηρεσίες του Πατέρα, του Υιού και του Πνεύματος καθώς και το έργο των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων. Αποστέλλονται σε μεγάλους αριθμούς, κατά διαστήματα, για να υπηρετήσουν στους κόσμους μελέτης, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους αρχηγικούς κόσμους των επτά υπερσυμπάντων, τους αφιερωμένους στην τελική εξάσκηση και πνευματική παιδεία κόσμους των ανερχομένων ψυχών του χρόνου, οι οποίες προετοιμάζονται για να προωθηθούν στα κυκλώματα της Χαβόνα. Τόσο οι πνευματικοί υπηρέτες όσο και οι πιο υλικοί φίλοι τους διορίζονται αρωγοί και συνεργάτες των Οδηγών των Αποφοίτων, στη βοήθεια και καθοδήγηση των διάφορων τάξεων των ανερχομένων πλασμάτων που έφθασαν στη Χαβόνα και που προσπαθούν να φθάσουν στον Παράδεισο.

Οι Υπηρέτες της Χαβόνα και οι Οδηγοί Αποφοίτων επιδεικνύουν μία υπερβατική αφοσίωση στο έργο τους και μία συγκινητική στοργή ο ένας για τον άλλο, μία στοργή την οποία, ενώ είναι πνευματική, θα μπορούσατε να κατανοήσετε μόνο σε σύγκριση με το φαινόμενο της ανθρώπινης αγάπης. Υπάρχει ένας θείος πόνος όταν χωρίζονται οι υπηρέτες από τους οδηγούς, όπως τόσο συχνά συμβαίνει όταν οι υπηρέτες πηγαίνουν σε αποστολές πέραν των ορίων του κεντρικού σύμπαντος. Πηγαίνουν όμως όλοι, με χαρά, όχι με λύπη. Η ικανοποίηση του υψηλού καθήκοντος επισκιάζει τη συγκίνηση στις πνευματικές υπάρξεις. Λύπη δεν μπορεί να υπάρξει στο πρόσωπο της συνειδητοποίησης του θείου καθήκοντος το οποίο πιστά επιτελείται. Και όταν η ανελιχθείσα ψυχή του ανθρώπου σταθεί μπροστά στον Ανώτατο Κριτή, η απόφαση της αιώνιας εισόδου δεν θα ληφθεί βάσει της υλικής επιτυχίας, ή των επιτευγμάτων ποσοτικά. Η ετυμηγορία που αντηχεί στα ανώτατα δικαστήρια δηλώνει: «Έπραξες καλά, καλέ και πιστέ υπηρέτη. Υπήρξες πιστός σε θέματα βασικά. Θα κυβερνήσεις τις συμπαντικές πραγματικότητες.»

Στην υπερσυμπαντική υπηρεσία οι Υπηρέτες της Χαβόνα αναλαμβάνουν πάντοτε τον τομέα στον οποίο προήδρευσε το Κυρίαρχο Πνεύμα με το οποίο μοιάζουν περισσότερο γενικά, αλλά και ειδικότερα στα πνευματικά γνωρίσματα. Υπηρετούν μόνο στους εκπαιδευτικούς κόσμους που περιβάλλουν τις πρωτεύουσες των επτά υπερσυμπάντων, και η τελευταία αναφορά της Ουβέρσα μιλά για σχεδόν 138 δισεκατομμύρια υπηρέτες που υπηρέτησαν στους 490 δορυφόρους της. Αναλαμβάνουν μία ατέλειωτη ποικιλία δραστηριοτήτων σχετικών με το έργο αυτών των εκπαιδευτικών κόσμων οι οποίοι αποτελούν τα υπέρ-πανεπιστήμια στο υπερσύμπαν του Όρβοντον. Εδώ γίνονται οι σύντροφοί σας. Κατεβαίνουν από το επόμενο στάδιό σας για να σας μελετήσουν και να σας εμποτίσουν με την πραγματικότητα και τη βεβαιότητα της τελικής σας αποφοίτησης από τα πανεπιστήμια του χρόνου, στα βασίλεια της αιωνιότητας. Και στις επαφές αυτές, οι υπηρέτες αποκτούν την προκαταρκτική εκείνη εμπειρία της λειτουργίας επί των ανερχομένων πλασμάτων του χρόνου, η οποία τόσο χρήσιμη αποδεικνύεται για το μετέπειτα έργο τους στα κυκλώματα της Χαβόνα, ως συνεργατών των Οδηγών των Αποφοίτων ή – ως μετασχηματισμένοι υπηρέτες – ως Οδηγών των Αποφοίτων οι ίδιοι.

Για κάθε ένα Υπηρέτη της Χαβόνα που δημιουργείται, επτά Συμπαντικοί Συμβιβαστές έρχονται σε ύπαρξη, ένας σε κάθε υπερσύμπαν. Η δημιουργική αυτή πράξη απαιτεί μία σαφή υπερσυμπαντική τεχνική ανακλαστικής απόκρισης στις διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον Παράδεισο.

Στους κόσμους-αρχηγεία των επτά υπερσυμπάντων λειτουργούν οι επτά ανακλάσεις των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων. Είναι δύσκολο για μένα να απεικονίσω τη φύση των Ανακλαστικών αυτών Πνευμάτων στον υλικό νου. Πρόκειται για αληθείς προσωπικότητες. Επιπλέον, κάθε μέλος μιας υπερσυμπαντικής ομάδας αντανακλά τέλεια ένα μόνο εκ των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων. Και οσάκις τα Κυρίαρχα Πνεύματα συνδέονται με τους διευθυντές δύναμης με σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας Υπηρετών της Χαβόνα, λαμβάνει χώρα μία ταυτόχρονη εστίαση πάνω σε κάθε Ανακλαστικό Πνεύμα, σε κάθε υπερσυμπαντική ομάδα ενώ από το σημείο αυτό και σε πλήρη ανάπτυξη παρουσιάζεται ένας αντίστοιχος αριθμός Συμπαντικών Συμβιβαστών στους αρχηγικούς κόσμους των υπερδημιουργιών. Αν, κατά τη δημιουργία των υπηρετών, αναλάβει την πρωτοβουλία το Κυρίαρχο Πνεύμα Υπ’ αριθμόν Επτά, μόνο τα Ανακλαστικά Πνεύματα της έβδομης τάξης θα εγκυμονήσουν τους συμβιβαστές. Και ταυτόχρονα με τη δημιουργία των χιλίων υπηρετών που θα προσιδιάζουν στον Όρβοντον, χίλιοι Συμβιβαστές της έβδομης τάξης θα παρουσιασθούν στην πρωτεύουσα του κάθε υπερσύμπαντος. Από τις διεργασίες αυτές οι οποίες αντανακλούν την επταπλή φύση των Κυρίαρχων Πνευμάτων προκύπτουν οι επτά τάξεις των συμβιβαστών οι οποίοι υπηρετούν σε κάθε υπερσύμπαν.

Οι Συμβιβαστές της προ-Παραδείσιας σειράς δεν υπηρετούν εναλλακτικά μεταξύ των υπερσυμπάντων, περιοριζόμενοι στους τομείς της δημιουργίας όπου γεννήθηκαν. Κάθε υπερσυμπαντικό σώμα, το οποίο περιλαμβάνει το ένα έβδομο κάθε δημιουργηθείσας τάξης, αφιερώνει έτσι ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπό την επίδραση ενός εκ των Κυρίαρχων Πνευμάτων των υπολοίπων εξαιρουμένων, καθώς, ενώ και τα επτά ανακλώνται στις πρωτεύουσες των υπερσυμπάντων, μόνο ένα είναι κυρίαρχο σε κάθε υπερδημιουργία.

Κάθε μία από τις επτά υπερδημιουργίες διαπερνάται από Κυρίαρχο εκείνο Πνεύμα το οποίο προΐσταται του πεπρωμένου της. Με τον τρόπο αυτό, κάθε υπερσύμπαν γίνεται ένας γιγάντιος καθρέφτης που αντανακλά τη φύση και το χαρακτήρα του προϊστάμενου Κυρίαρχου Πνεύματος και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται περαιτέρω σε κάθε εξαρτώμενο τοπικό σύμπαν δια της παρουσίας και λειτουργίας των Δημιουργικών Πνευμάτων-Μητέρων. Ο αντίκτυπος ενός τέτοιου περιβάλλοντος στην εξελικτική ανάπτυξη είναι τόσο μεγάλος ώστε στην μετά-υπερσυμπαντική τους πορεία, οι συμβιβαστές συλλογικά παρουσιάζουν σαράντα εννέα απόψεις, ή ενοράσεις, όλες γωνιώδεις – και εξ αυτού ατελείς – όλες όμως αμοιβαία αντισταθμιστικές και τείνουσες από κοινού να περιβάλλουν τον κύκλο του Υπέρτατου.

Σε κάθε υπερσύμπαν οι Συμπαντικοί Συμβιβαστές βρίσκονται με τρόπο περίεργο και συμφυή διαχωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων, σχηματισμούς στους οποίους εξακολουθούν να υπηρετούν. Σε κάθε ομάδα, οι τρεις αποτελούν πνευματικές προσωπικότητες και ο ένας, όπως συμβαίνει με τα τέταρτα πλάσματα των υπηρετών, αποτελεί μία ύπαρξη ημι-υλική. Η ομάδα αυτή των τεσσάρων συνιστά μία συμβιβαστική επιτροπή και έχει ως εξής:

1. Ο Δικαστής-Διαιτητής. Εκείνος ο οποίος ομόφωνα καθορίσθηκε από τους άλλους τρεις ως ο πλέον ικανός και κατάλληλος να λειτουργήσει ως δικαστική κεφαλή της ομάδας.

2. Ο Πνευματικός Συνήγορος. Εκείνος ο οποίος ορίσθηκε από τον δικαστή-διαιτητή να παρουσιάσει στοιχεία και να διαφυλάξει τα δικαιώματα κάθε προσωπικότητας που σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα για το οποίο πρόκειται να αποφασίσει η συμβιβαστική επιτροπή.

3. Ο Θείος Εκτελεστής. Ο συμβιβαστής εκείνος ο οποίος εκ φύσεως είναι αρμόδιος να έλθει σε επαφή με τα υλικά πλάσματα των κόσμων και να εκτελέσει τις αποφάσεις της επιτροπής. Οι Θείοι εκτελεστές, όντας τέταρτα πλάσματα – σχεδόν υλικές υπάρξεις – είναι σχεδόν, αλλά όχι εντελώς, ορατοί στην περιορισμένου εύρους όραση των θνητών.

4. Ο Πρακτικογράφος. Το τελευταίο μέλος της επιτροπής αυτόματα γίνεται ο πρακτικογράφος, ο γραμματέας του δικαστηρίου. Εξασφαλίζει ώστε όλες οι εκθέσεις να έχουν ετοιμασθεί κατάλληλα για τα αρχεία του υπερσύμπαντος και για εκείνα του τοπικού σύμπαντος. Αν η επιτροπή υπηρετεί σ’ έναν εξελικτικό κόσμο, μία τρίτη έκθεση, με τη βοήθεια του εκτελεστού, ετοιμάζεται για τα φυσικά αρχεία της κυβέρνησης του συστήματος στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται.

Όταν συνεδριάζει μία επιτροπή, λειτουργεί ως ομάδα των τριών, εφ’ όσον ο συνήγορος δεν παρίσταται κατά την λήψη της απόφασης και λαμβάνει μέρος στη διατύπωση της ετυμηγορίας μόνο στη λήξη της ακροαματικής διαδικασίας. Εξ αυτού ορισμένες φορές οι επιτροπές αυτές αποκαλούνται τρίο των διαιτητών.

Οι συμβιβαστές είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του σύμπαντος των συμπάντων. Διασχίζοντας το διάστημα με το σεραφικό ρυθμό της τριπλής ταχύτητας, υπηρετούν ως ταξιδεύοντα δικαστήρια στους κόσμους, επιτροπές αφιερωμένες στη γρήγορη εκδίκαση ελασσόνων προβλημάτων. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι κινητές και έξοχα δίκαιες επιτροπές, τα δικαστήρια των κόσμων θα βρίσκονταν απελπιστικά απασχολημένα με τις ήσσονες παρεξηγήσεις των κόσμων.

Τα τρίο αυτά των διαιτητών δεν παραβλέπουν θέματα που έχουν αιώνια σημασία. Η ψυχή, οι αιώνιες προοπτικές ενός πλάσματος του χρόνου, δεν τίθενται ποτέ σε κίνδυνο από τις πράξεις τους. Οι Συμβιβαστές δεν ασχολούνται με θέματα πέραν της προσωρινής ύπαρξης και της κοσμικής ευημερίας των πλασμάτων του χρόνου. Όταν όμως μία επιτροπή δεχθερί να αναλάβει ένα πρόβλημα, οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και πάντα ομόφωνες. Δεν γίνεται έφεση στην απόφαση του δικαστή-διαιτητή.

Οι Συμβιβαστές διατηρούν το αρχηγείο της ομάδας τους στην πρωτεύουσα του υπερσύμπαντός τους, όπου και βρίσκεται το βασικό εφεδρικό τους σώμα. Οι δευτερεύουσες εφεδρείες τους σταθμεύουν στις πρωτεύουσες των τοπικών συμπάντων. Τα νεώτερα και λιγότερο έμπειρα μέλη των επιτροπών αρχίζουν την υπηρεσία τους στους κατώτερους κόσμους, κόσμους σαν την Ουράντια και προωθούνται στην εκδίκαση μεγαλυτέρων προβλημάτων αφού έχουν γίνει περισσότερο έμπειροι.

Η τάξη των συμβιβαστών είναι απόλυτα αξιόπιστη. Ουδείς έχει εξοκείλει. Έστω και αν η σοφία και η κρίση τους δεν είναι αλάθητη, είναι αναντίρρητα αξιόπιστοι και άσφαλτα πιστοί. Προέρχονται από το αρχηγείο ενός υπερσύμπαντος και τελικά εκεί επιστρέφουν, προωθούμενοι μέσα από τα ακόλουθα επίπεδα συμπαντικής υπηρεσίας:

1. Συμβιβαστές των Κόσμων. Όταν οι εποπτεύουσες τους κόσμους προσωπικότητες αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύγχυσης, ή φθάνουν σε αδιέξοδο πάνω στην κατάλληλη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί υπό τις επικρατούσες συνθήκες και αν το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό ώστε να τεθεί υπ’ όψιν των τακτικών δικαστηρίων των κόσμων, τότε, μόλις τούτο αιτηθεί από δύο προσωπικότητες, με διαφορετική άποψη η κάθε μία, αρχίζει πάραυτα η λειτουργία μιας συμβιβαστικής επιτροπής.

Όταν τα συγκεκριμένα προβλήματα διαχείρισης και δικαιοδοσίας αφεθούν στα χέρια των συμβιβαστών για μελέτη και λήψη απόφασης, οι συμβιβαστές ασκούν τη μέγιστη εξουσία. Δεν θα διατυπώσουν όμως την απόφασή τους μέχρις ότου κοινοποιηθούν όλα τα στοιχεία και δεν υπάρχει κανένα απολύτως όριο στην εξουσία που έχουν να καλέσουν μάρτυρες από οπουδήποτε. Και ενώ οι αποφάσεις τους δεν είναι εφέσιμες, τα γεγονότα ορισμένες φορές εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε η επιτροπή σταματά σ’ ένα δεδομένο σημείο, συνομολογεί τις απόψεις της και μεταφέρει το όλο θέμα στα ανώτερα δικαστήρια του κόσμου.

Οι αποφάσεις των μελών της επιτροπής καταγράφονται στα πλανητικά αρχεία και, αν χρειασθεί, τίθενται σε εφαρμογή από τον θείο εκτελεστή. Η δύναμη του είναι πολύ μεγάλη και το φάσμα των δραστηριοτήτων, του σ΄ ένα κατοικημένο κόσμο, ευρύτατο. Οι θείοι εκτελεστές είναι αδήριτοι διαχειριστές των θεμάτων εκείνων που αφορούν σε ό,τι έπρεπε να γίνει. Το έργο τους επιτελείται ορισμένες φορές για την προφανή ευημερία του κόσμου και, κάποιες άλλες φορές οι πράξεις τους στους κόσμους του χρόνου και του διαστήματος ερμηνεύονται δύσκολα. Αν και εκτελούν τις αποφάσεις τους χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψιν ούτε τους φυσικούς νόμους, ούτε τη διατεταγμένη χρήση ενός κόσμου, κατά καιρούς πραγματοποιούν τα παράξενα έργα τους και ενισχύουν τις επιταγές των συμβιβαστών, σύμφωνα με τους ανώτερους νόμους της διοίκησης του συστήματος.

2. Συμβιβαστές των Αρχηγείων των Συστημάτων. Από την υπηρεσία τους στους εξελικτικούς κόσμους, οι τετραμελείς αυτές επιτροπές προωθούνται για να αναλάβουν καθήκοντα στο αρχηγείο ενός συστήματος. Εδώ τους περιμένει πολλή δουλειά και αποδεικνύονται οι γεμάτοι κατανόηση φίλοι των ανθρώπων, των αγγέλων και των άλλων πνευματικών υπάρξεων. Τα τρίο των διαιτητών δεν ασχολούνται τόσο με τις προσωπικές διαφορές, όσο με τις ομαδικές διαφορές και τις παρανοήσεις που αναφύονται μεταξύ πλασμάτων διαφορετικών κατηγοριών. Και στα αρχηγεία ενός συστήματος βρίσκονται τόσο πνευματικές όσο και υλικές υπάρξεις, καθώς επίσης και σύνθετοι τύποι, όπως οι Υλικοί Υιοί.

Τη στιγμή κατά την οποία οι Δημιουργοί δίνουν την ύπαρξη εξελισσόμενα άτομα που διαθέτουν τη δύναμη της επιλογής, εκείνη ακριβώς τη στιγμή κάτι διαταράσσεται στην ομαλή λειτουργία της θείας τελειότητας. Είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν παρανοήσεις και πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη δίκαιη διευθέτηση αυτών των ειλικρινών διαφορών στην άποψη. Πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οι πάνσοφοι και παντοδύναμοι Δημιουργοί θα μπορούσαν να είχαν κάνει τα τοπικά σύμπαντα τέλεια σαν τη Χαβόνα. Οι συμβιβαστικές επιτροπές δεν χρειάζονται στην κεντρική δημιουργία. Οι Δημιουργοί, ωστόσο, δεν έκαναν αυτή την επιλογή μέσα στην πανσοφία τους. Και εφ’ όσον δημιούργησαν σύμπαντα στα οποία αφθονούν οι διαφορές και οι διαφορετικές απόψεις, έχουν κατά τον ίδιο τρόπο προβλέψει τους μηχανισμούς και τα μέσα για να διευθετήσουν όλες αυτές τις διαφορές και να εναρμονίσουν όλη τούτη τη φαινομενική σύγχυση.

3. Οι Συμβιβαστές των Αστερισμών. Μετά την υπηρεσία τους στα συστήματα, οι συμβιβαστές προάγονται για να αναλάβουν την εκδίκαση των θεμάτων ενός αστερισμού, αναλαμβάνοντας τις ήσσονες διαφορές που δημιουργούνται μεταξύ των εκατό συστημάτων των κατοικημένων κόσμων του. Ελάχιστα από τα προβλήματα που δημιουργούνται στα αρχηγεία των αστερισμών εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, παραμένουν όμως πολυάσχολοι καθώς πηγαίνουν από σύστημα σε σύστημα συλλέγοντας στοιχεία και προετοιμάζοντας τις προκαταρκτικές τους εκθέσεις. Αν η διαφωνία είναι καλοπροαίρετη, αν οι δυσκολίες δημιουργούνται από ειλικρινείς διαφορές απόψεων και καλόπιστη διάσταση απόψεων, ανεξαρτήτως του πόσο λίγα πρόσωπα είναι αναμεμειγμένα, ανεξαρτήτως του πόσο ασήμαντη είναι η παρεξήγηση, η συμβιβαστική επιτροπή μπορεί πάντα να αντιληφθεί την αξία της διένεξης.

4. Οι Συμβιβαστές των Τοπικών Συμπάντων. Στο ευρύτερο αυτό συμπαντικό έργο, τα μέλη της επιτροπής προσφέρουν μεγάλη βοήθεια τόσο στους Μελχισεδέκ όσο και στους Υιούς Μαγίστρους καθώς και στους κυβερνήτες των αστερισμών και τις στρατιές των προσωπικοτήτων οι οποίες ασχολούνται με τον συντονισμό και τη διοίκηση των εκατό αστερισμών. Οι διάφορες τάξεις των σεραφείμ και των άλλων κατοίκων των αρχηγικών κόσμων ενός τοπικού σύμπαντος διατίθενται επίσης για να βοηθήσουν ώστε να αποφασίσει το τρίο των διαιτητών.

Είναι σχεδόν αδύνατο να εξηγήσουμε τη φύση των διαφορών εκείνων οι οποίες μπορεί να προκύψουν στα διεξοδικά θέματα ενός συστήματος, ενός αστερισμού, ή ενός σύμπαντος. Δυσκολίες πράγματι προκύπτουν, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τις ασήμαντες δοκιμασίες και τις αγωνίες της υλικής ύπαρξης, όπως αυτή βιώνεται στους εξελικτικούς κόσμους.

5. Οι Συμβιβαστές των Ελασσόνων Τομέων των Υπερσυμπάντων. Από τα προβλήματα των τοπικών συμπάντων οι συμβιβαστές προωθούνται στη μελέτη των θεμάτων που ανακύπτουν στους ελάσσονες τομείς των υπερσυμπάντων τους. Όσο απομακρύνονται, ανερχόμενοι από τους μεμονωμένους πλανήτες, τόσο λιγότερα είναι τα υλικά καθήκοντα του θείου εκτελεστού. Σταδιακά αναλαμβάνει ένα καινούργιο ρόλο ως ερμηνευτής της ελεήμονος δικαιοσύνης, διατηρώντας ταυτόχρονα – εφ’ όσον είναι σχεδόν υλική ύπαρξη – την επιτροπή συνολικά ευμενή έναντι των υλικών πλευρών των ερευνών της.

6. Οι Συμβιβαστές των Μειζόνων Τομέων του Υπερσύμπαντος. Ο χαρακτήρας του έργου των επιτρόπων εξακολουθεί να μεταβάλλεται καθώς προχωρούν. Υπάρχουν ολοένα και λιγότερες παρεξηγήσεις που πρέπει να εκδικάσουν, ενώ αυξάνονται τα φαινόμενα τα οποία καλούνται να αποσαφηνίσουν και να ερμηνεύσουν. Από το ένα στάδιο στο άλλο εξελίσσονται από διαιτητές διαφορών σε αποσαφηνιστές των μυστηρίων – δικαστές εξελισσόμενοι σε ερμηνευτικούς δασκάλους. Κάποτε ήσαν οι διαιτητές εκείνων οι οποίοι από άγνοια επιτρέπουν στα προβλήματα και τις παρεξηγήσεις να δημιουργούνται. Τώρα όμως γίνονται οι καθοδηγητές εκείνων οι οποίοι είναι αρκετά ευφυείς και επιεικείς ώστε να αποφεύγουν τις διανοητικές διαμάχες και τις διχογνωμίες. Όσο ανώτερη είναι η παιδεία ενός πλάσματος, τόσο περισσότερο σεβασμό έχει για τη γνώση, την εμπειρία και τη γνώμη των άλλων.

7. Οι Συμβιβαστές του Υπερσύμπαντος. Εδώ οι συμβιβαστές συντονίζονται – γίνονται τέσσερις διαιτητές-δάσκαλοι με αμοιβαία κατανόηση και τέλεια λειτουργικότητα. Ο θείος εκτελεστής δεν διαθέτει πλέον τη δύναμη του τιμωρού και μεταβάλλεται στη φυσική φωνή του πνευματικού τρίο. Μέχρι τότε οι σύμβουλοι και δάσκαλοι αυτοί έχουν επιδέξια εξοικειωθεί με τα περισσότερα από τα πραγματικά προβλήματα και τις δυσκολίες που απαντώνται στη διεύθυνση των θεμάτων του υπερσύμπαντος. Γίνονται, έτσι, θαυμάσιοι σύμβουλοι και συνετοί διδάσκαλοι των ανερχομένων οδοιπόρων οι οποίοι διαμένουν στους εκπαιδευτικούς κόσμους που περιβάλλουν τα αρχηγεία των υπερσυμπάντων.

Όλοι οι συμβιβαστές υπηρετούν υπό τη γενική εποπτεία των Αρχαίων των Ημερών και υπό την άμεση διεύθυνση των Βοηθών της Σκέψης μέχρι τη στιγμή που προωθούνται προς τον Παράδεισο. Κατά την παραμονή τους στον Παράδεισο λογοδοτούν στο Κυρίαρχο Πνεύμα που προΐσταται στο υπερσύμπαν της καταγωγής τους.

Τα μητρώα του υπερσύμπαντος δεν απαριθμούν τους συμβιβαστές εκείνους οι οποίοι ξεπέρασαν τη δικαιοδοσία τους και οι επιτροπές αυτές ευρέως διασκορπίζονται στο μέγα σύμπαν. Η τελευταία καταγραφή στα μητρώα της Ουβέρσα δίνει ένα αριθμό λειτουργούντων επιτρόπων στον Όρβοντον που σχεδόν φθάνει τα δέκα οκτώ τρισεκατομμύρια – πέραν των εβδομήντα τρισεκατομμυρίων ατόμων. Πρόκειται όμως για ένα πολύ μικρό κλάσμα του πλήθους των συμβιβαστών που δημιουργήθηκαν στον Όρβοντον. Ο αριθμός αυτός είναι εξαιρετικά μεγαλύτερος και ισοδυναμεί με το συνολικό αριθμό των Υπηρετών της Χαβόνα, με κάποια απόκλιση για εκείνους που μεταλλάσσονται σε Οδηγούς Αποφοίτων.

Κατά διαστήματα, καθώς οι αριθμοί των υπερσυμπαντικών συμβιβαστών αυξάνονται μεταφέρονται στο συμβούλιο της τελειότητας στον Παράδεισο, από το οποίο στη συνέχεια αναδύονται ως το υπό του Απείρου Πνεύματος εξελιχθέν συντονιστικό σώμα, για το σύμπαν των συμπάντων, μία θαυμαστή ομάδα υπάρξεων της οποίας ο αριθμός και η επάρκεια αυξάνουν διαρκώς. Δια της εμπειρικής ανέλιξης και της εν Παραδείσω εξάσκησης έχουν αποκτήσει μία μοναδική αντίληψη της αναδυόμενης πραγματικότητας του Υπέρτατου Όντος και περιδιαβαίνουν στο σύμπαν των συμπάντων σε ειδικές αποστολές.

Τα μέλη μιας συμβιβαστικής επιτροπής δεν χωρίζουν ποτέ. Μία τετραμελής ομάδα υπηρετεί πάντα ενωμένη, έτσι ακριβώς όπως αρχικά σχηματίσθηκε. Ακόμα και στην υψηλότερη υπηρεσία τους εξακολουθούν να λειτουργούν ως κουαρτέτα συγκεντρωμένης κοσμικής εμπειρίας και τελειοποιημένης εμπειρικής σοφίας. Είναι αιώνια συνδεδεμένοι ως η κωδικοποίηση της υπέρτατης δικαιοσύνης στο χρόνο και το χώρο.

Οι νομικές και τεχνικές αυτές διάνοιες δεν δημιουργήθηκαν με τη μορφή αυτή. Από τα πρώιμα υπερναφείμ και ομνιαφείμ, επιλέχθηκαν από το Άπειρο Πνεύμα ένα εκατομμύριο από τις πλέον μεθοδικές διάνοιες, ως πυρήνας αυτής της απέραντης και πολυσήμαντης ομάδας. Και από την μακρινή εκείνη εποχή, απαιτείται ουσιαστική εμπειρία στην εφαρμογή των νόμων της τελειοποίησης των σχεδίων της εξελικτικής δημιουργίας από όλους όσους διακαώς επιθυμούν να γίνουν Τεχνικοί Σύμβουλοι.

Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι επιστρατεύονται από τις προσωπικότητες των ακόλουθων κατηγοριών:

1. Τα Υπερναφείμ

2. Τα Σεκοναφείμ

3. Τα Τερτιαφείμ

4. Τα Ομνιαφείμ

5. Τα Σεραφείμ

6. Ορισμένους Τύπους Ανερχομένων Θνητών

7. Ορισμένους Τύπους Ανερχομένων Μεσοδιάστατων

Επί του παρόντος, χωρίς να υπολογίζονται οι θνητοί και οι στο μεσοδιάστημα ευρισκόμενοι, των οποίων η συμμετοχή είναι προσωρινή, ο αριθμός των εγγεγραμμένων στην Ουβέρσα και λειτουργούντων στον Όρβοντον Τεχνικών Συμβούλων είναι λίγο μεγαλύτερος των εξήντα ενός τρισεκατομμυρίων.

Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι συχνά λειτουργούν ως ιδιώτες, αλλά είναι η υπηρεσία τους είναι οργανωμένη και διατηρούν αρχηγείο στους κόσμους που τους ανατέθηκαν σε ομάδες των επτά. Σε κάθε ομάδα, τουλάχιστον πέντε πρέπει να είναι μόνιμοι, ενώ δύο μπορεί να είναι προσωρινοί. Οι ανερχόμενοι θνητοί και οι ανερχόμενοι του μεσοδιαστήματος υπηρετούν στις συμβουλευτικές αυτές επιτροπές ενώ συνεχίζουν την άνοδό τους προς τον Παράδεισο, δεν συμμετέχουν ωστόσο στα τακτικά μαθήματα εξάσκησης των Τεχνικών Συμβούλων, ούτε γίνονται ποτέ μόνιμα μέλη της τάξης.

Οι θνητοί εκείνοι και οι στο μεσοδιάστημα ευρισκόμενοι οι οποίοι υπηρετούν προσωρινά με τους συμβούλους επιλέγονται για το έργο αυτό εξ αιτίας της ικανότητάς των να αντιλαμβάνονται τους συμπαντικούς νόμους και την ανώτατη δικαιοσύνη. Καθώς ταξιδεύετε προς τον εν Παραδείσω προορισμό σας, συνεχώς αποκτώντας γνώσεις και βελτιώνοντας τις ικανότητές σας θα έχετε πάντα την ευκαιρία να μεταδώσετε και σε άλλους τη σοφία και την εμπειρία που έχετε ήδη συγκεντρώσει. Σε όλη τη διαδρομή προς τη Χαβόνα παίζετε το ρόλο του σπουδαστή-δάσκαλου. Θα βρείτε το δρόμο σας μέσω των επιπέδων ανέλιξης του αχανούς αυτού εμπειρικού πανεπιστημίου μεταδίδοντας σ’ εκείνους που βρίσκονται στο αμέσως κατώτερο από εσάς στάδιο τη νεοαποκτηθείσα γνώση της προοδευτικής σας πορείας. Στο συμπαντικό καθεστώς δεν θεωρείσθε ότι κατακτήσατε πραγματικά τη γνώση και την αλήθεια μέχρις ότου αποδείξετε την ικανότητα και την προθυμία σας να μεταδώσετε τη γνώση και την αλήθεια αυτή και στους άλλους.

Μετά από μακρά εξάσκηση και ουσιαστική εμπειρία, οποιοδήποτε λειτουργικό πνεύμα πάνω από την τάξη των χερουβείμ μπορεί να διορισθεί μόνιμος Τεχνικός Σύμβουλος. Όλοι οι υποψήφιοι μπαίνουν εκούσια σ’ αυτή την τάξη υπηρεσίας. Από τη στιγμή όμως που θα αναλάβουν τις ευθύνες τους, δεν μπορούν να τις αποποιηθούν. Μόνον οι Αρχαίοι των Ημερών μπορούν να μετατάξουν τους συμβούλους αυτούς σε άλλες δραστηριότητες.

Η εξάσκηση των Τεχνικών Συμβούλων που άρχισε στα κολέγια των Μελχισεδέκ στα τοπικά σύμπαντα, συνεχίζεται στα δικαστήρια των Αρχαίων των Ημερών. Μετά την υπερσυμπαντική αυτή εξάσκηση, προωθούνται στα «σχολεία των επτά κύκλων» που βρίσκονται στους καθοδηγητικούς κόσμους των κυκλωμάτων της Χαβόνα. Και από τους καθοδηγητικούς κόσμους γίνονται δεκτοί στο «κολέγιο της ηθικής του νόμου και της τεχνικής του Υπέρτατου,» το Παραδείσιο σχολείο εξάσκησης για την τελειοποίηση των Τεχνικών Συμβούλων.

Οι σύμβουλοι αυτοί είναι κάτι περισσότερο από ειδικοί στο νόμο. Είναι σπουδαστές και δάσκαλοι του εφαρμοσμένου νόμου , των νόμων του σύμπαντος οι οποίοι εφαρμόζονται στη ζωή και το πεπρωμένο όλων όσων κατοικούν τις αχανείς κτίσεις της απέραντης δημιουργίας. Με την πάροδο του χρόνου γίνονται οι ζωντανές νομικές βιβλιοθήκες του χρόνου και του διαστήματος, αποτρέποντας τα ατέλειωτα προβλήματα και τις μη απαραίτητες καθυστερήσεις δια της καθοδήγησης των προσωπικοτήτων του χρόνου πάνω στη φόρμα και τον τρόπο δια των οποίων μία διαδικασία είναι περισσότερο αποδεκτή από τους κυβερνήτες της αιωνιότητας. Είναι σε θέση να συμβουλεύουν τους εργάτες του διαστήματος ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραδείσου. Είναι οι δάσκαλοι όλων των πλασμάτων πάνω στην τεχνική των Δημιουργών.

Μία τέτοια ζώσα βιβλιοθήκη του εφαρμοσμένου νόμου δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Οι υπάρξεις αυτές πρέπει να εξελιχθούν δια της ουσιαστικής εμπειρίας. Οι άπειρες Θεότητες είναι αυθύπαρκτες, και τούτο αναπληρώνει την έλλειψη εμπειρίας. Γνωρίζουν τα πάντα πριν βιώσουν τα πάντα, αλλά δεν μεταδίδουν αυτή την μη εμπειρική γνώση στα υποδεέστερα αυτών πλάσματα.

Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι είναι αφοσιωμένοι στο έργο της πρόληψης της καθυστέρησης, της διευκόλυνσης της προόδου και της παροχής συμβουλών. Υπάρχει πάντα ένας καλύτερος και σωστότερος τρόπος για να γίνονται τα πράγματα. Υπάρχει πάντα η τεχνική της τελειοποίησης, μία μέθοδος θεία και οι σύμβουλοι αυτοί γνωρίζουν πώς να κατευθύνουν όλους εμάς στην εξεύρεση αυτού του καλύτερου τρόπου.

Οι εξαιρετικά συνετές και πρακτικές αυτές υπάρξεις είναι πάντα στενά συνδεδεμένες με την υπηρεσία και το έργο των Συμπαντικών Ελεγκτών. Οι Μελχισεδέκ διαθέτουν ένα ικανό σώμα. Οι κυβερνήτες των συστημάτων, των αστερισμών, των συμπάντων και των υπερσυμπαντικών τομέων είναι γενναιόδωρα εφοδιασμένοι με αυτόν τον τεχνικής, ή νομικής κατεύθυνσης νου του πνευματικού κόσμου. Μία ειδική ομάδα δρα ως ομάδα νομικών συμβούλων στους Υποστηρικτές της Ζωής, συμβουλεύοντας τους Υιούς αυτούς πάνω στο μέγεθος της επιτρεπόμενης αναχώρησης από την κατεστημένη τάξη της εξάπλωσης της ζωής, καθοδηγώντας τους πάνω στα προνόμια και το εύρος λειτουργίας των. Είναι σύμβουλοι όλων των πλασμάτων, κάθε κατηγορίας πάνω στην σωστή χρήση και τεχνική όλων των διεργασιών του πνευματικού κόσμου. Ωστόσο, δεν συνδιαλέγονται άμεσα και προσωπικά με τα υλικά πλάσματα των κόσμων.

Εκτός του να συμβουλεύουν πάνω σε νομικά θέματα, οι Τεχνικοί Σύμβουλοι είναι εξ ίσου αφοσιωμένοι στην επαρκή ερμηνεία όλων των νόμων οι οποίοι αφορούν στα δημιουργημένα πλάσματα – φυσικά, διανοητικά και πνευματικά. Βρίσκονται στη διάθεση των Συμπαντικών Συμβιβαστών και όλων των άλλων που επιθυμούν να γνωρίσουν την ουσία του νόμου. Με άλλα λόγια, να κατανοήσουν το πώς το Υπέρτατο του Θείου μπορεί να βασιστεί για να δράσει σε μία δεδομένη κατάσταση στηριζόμενο στους παράγοντες μιας εγκαθιδρυμένης φυσικής, διανοητικής και πνευματικής τάξης. Αποπειρώνται ακόμη και να διασαφηνίσουν την τεχνική του Απώτατου.

Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι είναι υπάρξεις επιλεγμένες και δοκιμασμένες. Δεν γνώρισα ποτέ ούτε ένα τους που να παραστράτησε. Δεν έχουμε αρχεία στην Ουβέρσα τα οποία να δείχνουν ότι δικάστηκαν ποτέ για περιφρόνηση προς τους θείους νόμους, που τόσο αποτελεσματικά ερμηνεύουν και τόσο εύγλωττα αναπτύσσουν. Δεν υπάρχει γνωστό όριο του των κτίσεων όπου υπηρετούν, ούτε έχουν τεθεί περιορισμοί στην πρόοδό τους. Συνεχίζουν να λειτουργούν ως σύμβουλοι ακόμα και στις πύλες του Παραδείσου. Ολόκληρο το σύμπαν του νόμου και της εμπειρίας είναι ανοικτό σ’ αυτούς.

Μεταξύ των τρίτης τάξης υπερναφείμ στη Χαβόνα, ορισμένοι από τους αρχαιότερους πρακτικογράφους επιλέγονται ως Φύλακες των Αρχείων, ως φύλακες των επίσημων αρχείων της Νήσου του Φωτός, των αρχείων εκείνων τα οποία διατηρούνται, σε αντίθεση με τις ζώσες καταγραφές των μητρώων στο νου των Φυλάκων της γνώσης, ενίοτε αποκαλούμενων «ζωντανών βιβλιοθηκών του Παραδείσου.»

Οι καταγράφοντες άγγελοι των κατοικημένων πλανητών αποτελούν την πηγή όλων των ατομικών αρχείων. Μέσα σε όλα τα σύμπαντα, άλλοι καταγραφείς λειτουργούν πάνω στα επίσημα, αλλά και τα ζώντα αρχεία. Από την Ουράντια μέχρι τον Παράδεισο συναντώνται και τα δύο είδη αρχείων: Σ’ ένα τοπικό σύμπαν περισσότερο τα γραπτά και λιγότερο τα ζώντα. Στον Παράδεισο περισσότερο τα ζώντα και λιγότερο τα επίσημα. Στην Ουβέρσα είναι και τα δύο ισοδύναμα.

Κάθε σημαντικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στην οργανωμένη και κατοικημένη δημιουργία αποτελεί θέμα καταγραφής. Ενώ τα γεγονότα με τοπική μόνο σημασία καταγράφονται στα τοπικά αρχεία, εκείνα τα ευρύτερης σημασίας γεγονότα αντιμετωπίζονται ανάλογα. Από τους πλανήτες, τα συστήματα και τους αστερισμούς του Νέβαδον οτιδήποτε μεταδίδεται συμπαντικά ταχυδρομείται στον Σάλβινγκτον. Και από τις συμπαντικές αυτές πρωτεύουσες, τα συμβάντα αυτά προωθούνται στα ανώτερα αρχεία τα αφορώντα στα θέματα του τομέα και των υπερκυβερνήσεων. Στον Παράδεισο επίσης υπάρχει μία σχετική σύνοψη των δεδομένων του υπερσύμπαντος και της Χαβόνα. Και τούτη η ιστορική και συγκεντρωτική παρουσίαση του σύμπαντος των συμπάντων βρίσκεται υπό τη φρούρηση αυτών των προαχθέντων τρίτης βαθμίδας υπερναφείμ.

Ενώ ορισμένες από τις υπάρξεις αυτές έχουν αποσταλεί στα υπερσύμπαντα για να υπηρετήσουν ως Προϊστάμενοι Αρχείων κατευθύνοντας τις δραστηριότητες των Ουρανίων Καταγραφέων, ουδείς έχει ποτέ μεταταχθεί από το συγκεκριμένο έργο της τάξης του.

Είναι οι καταγραφείς οι οποίου φτιάχνουν τα αντίγραφα όλων των αρχείων, που κάνουν μία αυθεντική πνευματική καταχώρηση και μία παράλληλη ημι-υλική – αυτό που θα μπορούσε να ονομασθεί αντίγραφο. Είναι σε θέση να το κάνουν αυτό εξ αιτίας της ασυνήθιστης ικανότητας που διαθέτουν, να μπορούν να διαχειρίζονται ταυτόχρονα την πνευματική, αλλά και την υλική ενέργεια. Οι Ουράνιοι Καταγραφείς δεν δημιουργήθηκαν με τη μορφή αυτή. Πρόκειται για ανερχόμενα σεραφείμ από τα τοπικά σύμπαντα. Γίνονται δεκτοί, ταξινομούνται και αποστέλλονται στους κόσμους όπου θα εργασθούν από τα συμβούλια των Προϊσταμένων των Αρχείων στα αρχηγεία των επτά υπερσυμπάντων. Εκεί βρίσκονται επίσης τα σχολεία όπου εκπαιδεύονται οι Ουράνιοι Καταγραφείς. Το σχολείο στην Ουβέρσα διευθύνεται από τους Τελειοποιητές της Σοφίας και τους Θείους Συμβούλους.

Καθώς οι καταγραφείς εξελίσσονται στην συμπαντική υπηρεσία, συνεχίζουν το σύστημά τους της διπλής καταγραφής, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τα αρχεία τους πάντα διαθέσιμα σε όλες τις κατηγορίες των πλασμάτων, από εκείνα της υλικής υπόστασης μέχρι τα ανώτερα πνεύματα του φωτός. Στη μεταβατική σας πορεία, καθώς ανελίσσεστε από τον υλικό κόσμο, θα μπορείτε πάντα να συμβουλεύεστε τα αρχεία και να γνωρίσετε την ιστορία και τις παραδόσεις του κόσμου καταγωγής σας.

Οι καταγραφείς είναι σώμα ελεγμένο και δοκιμασμένο. Ουδέποτε αντιμετώπισα παράλειψη καθήκοντος κάποιου Ουράνιου Καταγραφέα, ούτε ποτέ απεκαλύφθη παραποίηση στις εγγραφές τους. Υπόκεινται σε ένα διπλό έλεγχο, οι καταγραφές τους μελετώνται ενδελεχώς από τους προαχθέντες συντρόφους τους στην Ουβέρσα και από τους Κραταιούς Αγγελιαφόρους οι οποίοι πιστοποιούν την ορθότητα των ημι-φυσικών αντιγράφων των αυθεντικών πνευματικών αρχείων.

Ενώ οι προοδεύοντες καταγραφείς που σταθμεύουν στους υποδεέστερους κόσμους αρχείων στα σύμπαντα του Όρβοντον αριθμούν τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων, εκείνοι οι οποίοι κατέκτησαν μία θέση κύρους στην Ουβέρσα δεν αριθμούν ούτε οκτώ δισεκατομμύρια. Οι αρχαιότεροι αυτοί, ή απόφοιτοι καταγραφείς είναι οι υπερσυμπαντικοί Φύλακες και προωθητές των αρχείων του χρόνου και του διαστήματος. Τα μόνιμα αρχηγεία τους βρίσκονται στις κυκλικές κατοικίες που περιβάλλουν την περιοχή των αρχείων στην Ουβέρσα. Ουδέποτε αφήνουν την επιτήρηση των αρχείων αυτών σε άλλους. Μπορεί να απουσιάσουν ως άτομα, αλλά ποτέ σε μεγάλους αριθμούς.

Όπως ακριβώς τα υπερναφείμ εκείνα που έγιναν Φύλακες των Αρχείων, έτσι και το σώμα των Ουράνιων Καταγραφέων έχει μόνιμη αποστολή. Από τη στιγμή που τα σεραφείμ και τα υπερναφείμ αναλάβουν τις υπηρεσίες αυτές, θα παραμείνουν ως Ουράνιοι Καταγραφείς και Φύλακες των Αρχείων αντίστοιχα μέχρι την ημέρα της νέας και τροποποιημένης διαχείρισης της πλήρους προσωποποίησης του Θεού του Υψίστου.

Στην Ουβέρσα, οι ανώτεροι αυτοί Ουράνιοι Καταγραφείς μπορούν να δείξουν τα αρχεία κάθε κοσμικής εισαγωγής σε ολόκληρο τον Όρβοντον από την πολύ μακρινή εποχή της άφιξης των Αρχαίων των Ημερών, ενώ στο αιώνιο Νησί, οι Φύλακες των Αρχείων φρουρούν τα αρχειοφυλακεία των κόσμων εκείνων οι οποίοι αποδεικνύουν τις συναλλαγές του Παραδείσου από την εποχή της προσωποποίησης του Απείρου Πνεύματος.

Τα παιδιά αυτά των Πνευμάτων-Μητέρων του τοπικού σύμπαντος είναι οι φίλοι και συνεργάτες όλων εκείνων οι οποίοι βιώνουν την ανελισσόμενοι μοροντιανή ζωή. Δεν είναι απαραίτητοι στο ουσιαστικό έργο της προόδου ενός ανελισσομένου, ούτε υποκαθιστούν καθ’ οιανδήποτε έννοια το έργο των σεραφικών φρουρών που συχνά συνοδεύουν τους θνητούς συντρόφους τους στο ταξίδι προς τον Παράδεισο. Οι Μοροντιανοί Σύντροφοι είναι απλά οι ελεήμονες οικοδεσπότες εκείνων οι οποίοι μόλις αρχίζουν τη μακρά τους ανέλιξη. Είναι επίσης ικανοί υποστηρικτές και βοηθώνται επιδέξια στο έργο αυτό από τους διευθυντές ανάκλησης.

Ενώ θα έχετε σοβαρά και προοδευτικά δύσκολα έργα να επιτελέσετε στους μοροντιανούς εκπαιδευτικούς κόσμους του Νέβαδον, θα σας δίνονται πάντα τακτικές περίοδοι ανάπαυσης και ανάκλησης. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού προς τον Παράδεισο θα υπάρχει πάντα χρόνος για ανάπαυση και πνευματική διασκέδαση. Και στην πορεία του φωτός και της ζωής πάντα υπάρχει χρόνος για λατρεία και νέα επιτεύγματα.

Οι Μοροντιανοί αυτοί Σύντροφοι είναι τόσο φιλικοί συνεργάτες που, όταν τελικά αφήνετε την τελική φάση της μοροντιανής εμπειρίας, καθώς ετοιμάζεστε να επιβιβασθείτε για την υπερσυμπαντική, πνευματική σας περιπέτεια, θα λυπηθείτε ειλικρινά για το γεγονός ότι τα συντροφικά αυτά πλάσματα δεν μπορούν να σας ακολουθήσουν, αφού υπηρετούν αποκλειστικά στα τοπικά σύμπαντα. Σε κάθε στάδιο της πορείας ανόδου, όλες οι προσωπικότητες με τις οποίες θα έλθετε σε επαφή θα είναι φιλικές και συντροφικές, αλλά μέχρις ότου συναντήσετε τους Παραδείσιους Συντρόφους δεν θα βρείτε άλλη ομάδα τόσο αφοσιωμένη στη φιλία και τη συντροφικότητα.

Το έργο των Μοροντιανών Συντρόφων παρουσιάζεται πληρέστερα στο κεφάλαιο που αναλύει τα θέματα του δικού σας τοπικού σύμπαντος.

Οι Παραδείσιοι Σύντροφοι είναι μία ομάδα σύνθετη, ή συστρατευμένη από τις τάξεις των σεραφείμ, των σεκοναφείμ, των υπερναφείμ και των ομνιαφείμ. Αν και υπηρετούν για χρόνο που θα μπορούσατε να θεωρήσετε εξαιρετικά μεγάλο, δεν έχουν μόνιμη απασχόληση. Όταν η λειτουργία τους αυτή ολοκληρωθεί, κατά κανόνα (αλλά όχι πάντοτε) επιστρέφουν στα καθήκοντα εκείνα τα οποία επιτελούσαν όταν εκλήθησαν για να υπηρετήσουν στον Παράδεισο.

Τα μέλη των αγγελικών στρατιών διορίζονται για την συγκεκριμένη υπηρεσία από τα Πνεύματα-Μητέρες του τοπικού σύμπαντος, από τα Ανακλαστικά Πνεύματα του υπερσύμπαντος και από τις Μεγαλειότητες του Παραδείσου. Συγκαλούνται στην Κεντρική Νήσο και διορίζονται ως Παραδείσιοι Σύντροφοι από ένα εκ των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων. Πέραν της μόνιμης θέσης τους στον Παράδεισο, η προσωρινή αυτή υπηρεσία ως συντρόφων του Παραδείσου είναι η ύψιστη τιμή η οποία μπορεί ποτέ να απονεμηθεί στα λειτουργικά πνεύματα.

Οι επιλεγμένοι αυτοί άγγελοι είναι αφιερωμένοι στην υπηρεσία της συντροφικότητας και έχουν διορισθεί συνεργάτες κάθε κατηγορίας πλασμάτων που μπορεί κατά τύχην να βρεθούν μόνοι στον Παράδεισο, κυρίως των ανερχομένων θνητών, αλλά επίσης και όλων των άλλων που βρίσκονται μόνοι στην κεντρική Νήσο. Οι Παραδείσιοι Σύντροφοι δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο να διεκπεραιώσουν για λογαριασμό εκείνους με τους οποίους γίνονται αδελφοί. Είναι απλά σύντροφοι. Κάθε δεύτερη, σχεδόν, ύπαρξη που εσείς οι θνητοί θα συναντήσετε κατά τη σύντομη διαμονή σας στον Παράδεισο – πέραν των συνοδοιπόρων σας – θα έχει κάτι συγκεκριμένο να κάνει με εσάς, ή για εσάς. Οι σύντροφοι αυτοί, όμως, έχουν μοναδική αποστολή να είναι κοντά σας και να επικοινωνούν μαζί σας ως προσωπικοί συνεργάτες. Στο έργο τους έχουν συχνά τη βοήθεια των μεγαλόθυμων και λαμπρών Πολιτών του Παραδείσου.

Οι θνητοί προέρχονται από φυλές πολύ κοινωνικές. Οι Δημιουργοί γνωρίζουν ότι «ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον,» και έχει γι’ αυτό προβλεφθεί συντροφιά, ακόμα και στον Παράδεισο.

Εάν, ως ανερχόμενοι θνητοί, φθάσετε στον Παράδεισο συνοδευόμενοι από τους φίλους, ή τους στενούς συνεργάτες της γήινης ζωής σας, ή, εάν ο σεραφικός φρουρός του προορισμού σας συμβεί να φθάσει μαζί σας, ή να σας περιμένει, τότε δεν θα σας δοθεί μόνιμη συντροφιά. Αν όμως φθάσετε μόνοι, σίγουρα θα σας καλωσορίσει ένας σύντροφος καθώς θα ξυπνάτε στο Νησί του Φωτός μετά από τον τελικό ύπνο σας μέσα στο χρόνο. Ακόμη και αν γνωρίζετε ότι τα συντροφεύεσθε από κάποιον που ανελίχθη μαζί σας, οι προσωρινοί σας σύντροφοι θα είναι έτοιμοι να σας καλωσορίσουν στις αιώνιες ακτές και να σας συνοδεύσουν στις εγκαταστάσεις που είναι έτοιμες για την υποδοχή τη δική σας και των συντρόφων σας. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα σας καλωσορίσουν θερμά όταν θα έχετε την εμπειρία της ανάστασης στην αιωνιότητα, στις παντοτινές ακτές του Παραδείσου.

Οι σύντροφοι υποδοχής διορίζονται κατά τις τελευταίες ημέρες της προσωρινής παραμονής του ανερχόμενου στο τελευταίο κύκλωμα της Χαβόνα και εξετάζουν προσεκτικά τα αρχεία προέλευσης του θνητού καθώς και εκείνα της ανέλιξής του μέσα από τους κόσμους του διαστήματος και τους κύκλους της Χαβόνα. Όταν χαιρετήσουν τους θνητούς του χρόνου, γνωρίζουν ήδη πολύ καλά την πορεία των αφικνούμενων αυτών οδοιπόρων και αμέσως δίνουν συμπάθεια και γεμάτη ενδιαφέρον συντροφιά.

Κατά την προ-τελική σας παραμονή στον Παράδεισο, αν, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρισθείτε προσωρινά από το σύντροφο της ανελικτικής σας πορείας – θνητό, ή σεραφικό – ένας Παραδείσιος Σύντροφος θα διορισθεί για να σας δώσει συμβουλές και τα σας συντροφέψει. Από τη στιγμή που θα του ανατεθεί ένας ανερχόμενος θνητός που πρόκειται να μείνει μόνος στον Παράδεισο, ο σύντροφος αυτός παραμένει κοντά στο συγκεκριμένο πρόσωπο μέχρις ότου είτε επανασυνδεθεί με τους συνεργάτες του στην ανελικτική πορεία, είτε δεόντως ενταχθεί στο Σώμα της Τελικότητας.

Οι Παραδείσιοι Σύντροφοι διορίζονται κατά σειρά αναμονής, εκτός του ότι σε ένα ανερχόμενο δεν ανατίθεται ποτέ να συντροφέψει κάποιον του οποίου η φύση δεν προσιδιάζει στον υπερσυμπαντικό του τύπο. Αν ένας θνητός της Ουράντια έφθανε στον Παράδεισο σήμερα, θα του δινόταν ο πρώτος σύντροφος στη λίστα αναμονής, είτε προέρχεται από τον Όρβοντον, είτε διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη φύση του Έβδομου Κυρίαρχου Πνεύματος. Εξ ου, τα ομνιαφείμ δεν υπηρετούν με τα ανερχόμενα πλάσματα που προέρχονται από τα επτά υπερσύμπαντα.

Οι Παραδείσιοι Σύντροφοι προσφέρουν πολλές επιπλέον υπηρεσίες: Αν ένας ανερχόμενος θνητός φθάσει στο κεντρικό σύμπαν μόνος και, ενώ διασχίζει τη Χαβόνα αποτύχει σε κάποιο σημείο του Θείου εγχειρήματος, σύντομα θα κληθεί για να δικασθεί στα σύμπαντα του χρόνου και αμέσως θα κληθούν οι εφεδρείες των Ουράνιων Συντρόφων. Ένας από την τάξη αυτή θα αναλάβει να ακολουθήσει τον οδοιπόρο που διαψεύσθηκε, να μείνει μαζί του, να τον παρηγορήσει και να τον κάνει να χαρεί και να παραμείνει κοντά του μέχρις ότου επιστρέψει στο κεντρικό σύμπαν για να ξαναρχίσει την ανέλιξή του προς τον Παράδεισο.

Αν ένας ανερχόμενος οδοιπόρος συναντήσει την αποτυχία στην προσπάθειά του να κατακτήσει το Θείο ενώ διασχίζει τη Χαβόνα συνοδευόμενος από ένα ανερχόμενο σεραφείμ, ο φύλακας άγγελος της θνητής πορείας μπορεί να επιλέξει να συνοδεύει το θνητό σύντροφό του. Τα σεραφείμ αυτά προσφέρονται πάντα εθελοντικά και τους επιτρέπεται να συνοδεύουν τους παλιούς θνητούς συντρόφους τους πίσω, για να υπηρετήσουν στο χρόνο και το διάστημα.

Μα δεν συμβαίνει μόνον αυτό με δύο στενά συνδεδεμένους θνητούς ανερχόμενους: Αν ο ένας φθάσει στο Θεό, ενώ ο άλλος προσωρινά αποτύχει, εκείνος που έφθασε με επιτυχία πάντα επιλέγει να επιστρέψει στον εξελικτικό κόσμο μαζί με την απογοητευμένη προσωπικότητα, αλλά δεν του επιτρέπεται. Αντίθετα, καλούνται οι εφεδρείες των παραδείσιων Συντρόφων και επιλέγεται ένας από τους εθελοντές για να συνοδεύσει τον απογοητευμένο οδοιπόρο. Ένας εθελοντής Πολίτης του Παραδείσου συνδέεται τότε με τον επιτυχόντα θνητό, ο οποίος εγκαθίσταται στο κεντρικό Νησί, περιμένοντας την επιστροφή του νικημένου συντρόφου στη Χαβόνα, ενώ εν τω μεταξύ διδάσκει σε ορισμένα σχολεία του Παραδείσου, παρουσιάζοντας τη γεμάτη περιπέτειες ιστορία της εξελικτικής ανόδου.

[Υποστηρίχθηκε από Έναν Υψηλά Ιστάμενο στην Εξουσία από την Ουβέρσα.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.