23. Makale - Yalnız İleticiler

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

23. Makale

Yalnız İleticiler

23:0.1 (256.1) YALNIZ İleticiler, Bütünleştirici Yaratan’ın kişisel ve kâinatsal birliğidir; onlar Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek olan Kişiliklerinin ilk ve üstün düzeyidir. Onlar, yalnız kişilik ruhaniyetlerini mevcudiyet haline getirme amacıyla yalnız bir biçimde faaliyet göstererek Sınırsız Ruhaniyet’in öncül yaratıcı eylemini temsil eder. Ne Yaratıcı ne de Evlat doğrudan bir biçimde bu muhteşem ruhsallaştırmaya katılır.

23:0.2 (256.2) Bu ruhaniyet ileticileri, tek bir yaratım süreci içinde kişilikleştirilmiş olup, onların sayısı sabit bir konumdadır. Her ne kadar bu mevcut görev için bahse konu bu olağanüstü varlıklardan bir tanesine sahip olsam da, kâinat âlemlerinin tümü içinde mevcut olan bu tür kişiliklerin sayıca ne kadarının bulunduğunun bilgisine sahip değilim. Bunun yerine ben sadece, zaman zaman aşkın-evrenimizin yetki alanı içinde bir süreliğine faaliyet gösterir halde bulunanlara dair kayıt altına alınanların ne kadar olduğunun bilgisine sahibim. En son yayınlanan Uversa raporundan, Orvonton’un sınırları içinde faaliyet gösteren neredeyse 7,690 trilyon Yalnız İleticiler’in mevcut bulunmuş olduğunu gözlemledim; bu bakımdan ben, bahse konu bu rakamın onların toplam nüfusun yedi de birinden oldukça daha az olduğunun tahmininde bulunmaktayım.

1. Yalnız İleticiler’in Doğası ve Kökeni

23:1.1 (256.3) Havona Döngüleri’nin Yedi Ruhaniyeti’nin yaratımını eş zamanlı olarak takiben Sınırsız Ruhaniyet, Yalnız İleticiler’in geniş birlikleri şeklinde mevcudiyete kavuşturulmuştur. Cennet ve Havona döngüleri dışında Yalnız İleticiler için mevcudiyet-öncesi olan kâinatsal yaratımın hiçbir parçası yoktur; onlar, ebediyet yakınından muhteşem kâinat boyunca faaliyet içinde bulunur. Onlar, zaman ve mekânın uçsuz bucaksız yaratımları için ve onlarla kişisel ilişki halinde benliksel gerçekliğini açığa çıkarmak amacıyla, Sınırsız Ruhaniyet’in kutsal işleyiş biçimi bakımından temel olan bir niteliğe sahiptir.

23:1.2 (256.4) Her ne kadar bu ileticiler ebediyetin yakın zamanlarından mevcut bir halde olsa da, onların tümü birey olmanın başlangıcından haberdardır. Onlar, bahse konu bir zaman bilincini elinde bulundurmak bakımından Sınırsız Ruhaniyet’in yaratımından ilki olarak zamanın bilincinin kendisidir. Onlar, zaman içinde kişilikleştirilen ve mekân içinde ruhsallaştırılan Sınırsız Ruhaniyet’in ilk doğan yaratılmışlarıdır.

23:1.3 (256.5) Onlar, uçsuz bucaksız bir biçimde ve kusursuzca donanmış olan ruhaniyet varlıkları olarak zamanın başlangıç anında ortaya çıkmıştır. Onların tümü eşit olup, onlara dair kişisel farklılaşma üzerine kurulan hiçbir sınıflandırma veya alt bölümlendirme bulunmamaktadır. Onların sınıflandırılması bütünüyle, zaman zaman onların görevlendirildiği işlerin biçimi üzerine yapılmaktadır.

23:1.4 (256.6) Faniler, mekânın dünyaları üzerinde neredeyse maddi varlıklar olarak mevcudiyetlerine başlayıp; onlar Muhteşem Çevreler’e doğru olan içsel yükseliş haline geçerler. Bahse konu yalnız ruhaniyetler, her şeyin merkezinde mevcudiyetlerine başlayıp; onlar, en dış yerel evrenler ve hatta onun ötesinde bulunanlar biçimindeki bireysel dünyalar için görevlendirilmeyi arzularlar.

23:1.5 (256.7) Her ne kadar Yalnız İleticiler olarak adlandırılsalar da onlar, yalnız bir halde bulunan ruhaniyetler değildir; bunun yerine onlar, kelimenin tam anlamıyla yalnız çalışmak isteyen varlıklardır. Onlar her ne kadar kâinat aklının çok az miktardaki düzeyiyle kardeşlik içinde bulunacakları birlikten eşit bir derece memnuniyet duysa da, tüm yaratım içinde yalnız bir mevcudiyetten hoşlanabilen ve bunu hissedebilen tek varlıktır.

23:1.6 (257.1) Yalnız İleticiler, hizmetleri bakımından soyutlanmış bir konumda bulunmamaktadırlar; onlar, kısa süreli olarak ikamet ettikleri âlemlerin tüm yayınlarını “dinler bir halde” olmaya yetkin bir biçimde tüm yaratım aklının huzuruyla sürekli bir biçimde iletişim halindedir. Onlar aynı zamanda, aynı aşkın-evren içinde benzer bir görev yapan varlıklar biçiminde olan kendilerine ait dolaysız birliklerin üyeleri ile karşılıklı iletişimde bulunabilir. Onlar, kendilerine ait olan topluluğun diğerleri ile birlikte iletişim halinde olabilir; fakat onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet’in kurulu tarafından bunu yerine getirmemesi hususunda yönlendirilmektedir. Buna ek olarak onlar sadık bir topluluktur; bu bağlamda onlar, verilen bir yükümlülüğü yerine getirmemek veya emirlere riayet etmemek gibi bir davranışta bulunmamaktadırlar.

23:1.7 (257.2) Kâinat Güç Yöneticileri gibi Yalnız İleticiler, zaman ve mekânın mahkemeleri tarafından gözaltına alınmadan veya tutuklamadan muaf olan âlemler boyunca faaliyet gösteren varlıkların sayıca çok az olan türü arasındadır. Onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet dışında herhangi bir unsurdan önce ortaya çıkmış varlık olarak gösterilebilir; buna rağmen üstün âlemlerin tarihsel kayıtlarının tümünde, bahse konu bu Cennet kurulu şimdiye kadar herhangi bir Yalnız İletici’nin davası hakkında yargıya varmak çağrıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

23:1.8 (257.3) Yalnız görevin bu habercileri; Üçüncül Kaynak ve Merkez’den türeyen yaratılmış varlıkların güvenilir, öz-güvenli, çok yönlü, bütünüyle ruhsal ve kapsamlı bir biçimiyle duygudaş olan topluluğudur. Onlar, merkezi Cennet Adası üzerinde yerleşik olan ve yerel evrenlerin yönetim merkezi alanları üzerinde kişilikleştirilen Sınırsız Ruhaniyet’in yönetimi tarafından faaliyet içinde bulunur. Onlar; yerel evren Ana Ruhaniyetleri’nin dolaysız olan etkisi altında, yerel yaratımlar içinde faaliyet gösterirlerken bile Sınırsız Ruhaniyet’den kaynaklanan doğrusal döngünün sürekli bir biçimde devam eden katılımcılarıdır.

23:1.9 (257.4) Bahse konu Yalnız Haberciler’in yalnız başlarına seyahat etmeleri ve çalışmalarına dair işleyişsel bir neden bulunmaktadır. Onlar kısa süreli süreçler için ve sabit bir konumda bulundukları zaman, bir topluluk içerisinde ortaklaşa bir biçimde işbirliğinde bulunabilirler; fakat onlar bu nedenle bir araya geldiklerinde, kendilerine ait olan Cennet döngüsünün devamlılığından ve istikametinden bütünüyle mahrum bırakılırlar. Hareket halinde oldukları anda veya zamanın akışı ve mekânın döngüleri içinde faaliyet içerisinde bulundukları zaman, eğer bu düzeyin sayıca iki veya daha fazla olan unsuru birbirlerine yakın olan bir konumda bulunuyorsa, onların ikisi veya tümü daha yüksek olan döngüsel kuvvetlerine olan birleşim için reddedilir. Sizin görsel simgeler ile tarif edebileceğiniz bir biçimde onlar “kısa devre” yapmaktadır. Bu nedenden dolayı onlar, yerinde ve etkin faaliyetlerine müdahalede bulunmamak amacıyla, hataya yer bırakmayan bir biçimde yaklaşan çakışma durumu için onları bilgilendirecek ve eksiksiz bir biçimde onları etkin olarak ayrı tutacak, bir uyarı sinyali şeklinde kendiliğinden harekete geçen ikaz sisteminin bir gücüne kendi doğalarında sahiplerdir. Onlar aynı zamanda, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri ve kutsal Düşünce Düzenleyicileri’nin yakınlığını tespit edecek ve bunu bildirecek, doğalarından kaynaklanan ve kendiliğinden hareket geçen güçleri ellerinde bulundururlar.

23:1.10 (257.5) Bahse konu ileticiler, kişilik genişlemesinin veya yeniden üretiminin hiçbir gücünü ellerinde barındırmamaktadır; buna rağmen âlemler içinde onların katılamadıklarına ek olarak, temel teşkil edecek ve yardımcı olacak bir biçimde katkıda bulunamadıkları hiçbir görev bulunmamaktadır. Özellikle onlar, kâinat olaylarının idaresi ile ilgili olan varlıklar için çok büyük zaman kazandırıcılardır; buna ek olarak onlar, en yükseğinden en düşüğüne kadar hepimize yardımda bulunur.

2. Yalnız İleticiler’in Görevleri

23:2.1 (257.6) Yalnız İleticiler, göksel kişiliklerin herhangi bir bireyine veya topluluğuna kalıcı bir biçimde bağlanmamışlardır. Onlar her zaman görevlendirme sonucunda hizmet halinde bulunur; buna ek olarak bu tür hizmet boyunca onlar, kendilerine ait olan bağlılığın âlemlerini yönlendiren unsurların doğrudan üst denetimi altında görevlerini yerine getirir. Onlar arasında ne bir yapısal düzenin veya hükümetin bir türü bulunmaktadır; onlar Yalnız Haberciler’dir.

23:2.2 (258.1) Yalnız Haberciler, hizmetin şu yedi bölümü için Sınırsız Ruhaniyet tarafından görevlendirilmektedir:

23:2.3 (258.2) 1. Cennet Kutsal Üçlemesi’nin Habercileri.

23:2.4 (258.3) 2. Havona Döngüleri’nin Habercileri.

23:2.5 (258.4) 3. Aşkın Evrenler’in Habercileri.

23:2.6 (258.5) 4. Yerel Evrenler’in Habercileri.

23:2.7 (258.6) 5. Yönlendirilmemiş Görev’in Kâşifleri.

23:2.8 (258.7) 6. Özel Görev’in Elçileri ve Temsilcileri.

23:2.9 (258.8) 7. Gerçeğin Açığa Çıkarıcıları.

23:2.10 (258.9) Bahse konu ruhaniyet elçileri her bakımdan, hizmetin bir çeşidinden diğerine kıyasla karşılıklı olarak değiştirilebilir bir niteliğe sahiptir; bu tür devretme olayları sürekli bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Yalnız İleticiler’in ayrı hiçbir düzeyi bulunmamaktadır; onlar ruhsal bakımdan birbirlerinin aynı olup her bakımdan eşittirler. Onlar genel olarak sayılarca tanımlanırken, Sınırsız Ruhaniyet tarafından kişisel isimleriyle bilinmektedir. Onlar, mevcut görevlerinin isim ve sayıca tanımlanışı vasıtasıyla geride kalanlarımız tarafından tanınmaktadır.

23:2.11 (258.10) 1. Cennet Kutsal Üçlemesi’nin Habercileri. Ben, Kutsal Üçleme için görevlendirilen haberciler topluluğun görevi ile ilgili fazla bir şeyi gerçeğe çıkarmak için izne sahip bulunmamaktayım. Onlar, İlahiyatların güvenilir ve gizli olan hizmetlileridir; buna ek olarak kendilerine Tanrılar’ın açığa çıkarılmamış siyasaları ve gelecek işleyişi ile ilgili olan özel iletiler emanet edildiği zaman, onların düzeylerine ait olan sükûnetin gizliliğine ihanet edecek veya bir sırrı ifşa edecek bir biçimde davrandıklarına hiçbir zaman rastlanmamıştır. Buna ek olarak bu bağlantıyla ilgili olan her şey, onların kusursuzluğunun kendini beğenmişliğinin göstergesini değil; İlahiyatlar’ın kusursuz varlıkları yapmaya olan yetkinliğini ve bunu gerçekleştirmesini ortaya koyar.

23:2.12 (258.11) Urantia’nın karışıklığı ve karmaşıklığı, Cennet İdarecileri’nin Urantia’ya dair olan olaylar hakkında ne sahip olduğu ilgisinin yetersizliğini ne de onları farklı bir biçimde yönetmesi hususundaki yetkinsizliğini gösterir. Yaratanlar, Urantia’yı gerçek bir cennet haline getirmek için bütüncül güç ile donatılmıştır; fakat böyle bir Cennet Bahçesi, Tanrılar’ın kederin çekiçleri ve gerekliliğin örsleri arasında sizin dünyanızı kesin bir biçimde şekillendiren bahse konu bu güçlü, soylu ve deneyimli karakterlerin gelişimine katkıda bulunmayacaktı. Sizin deneyişleriniz ve hayal kırıklıklarınız biçimindeki kaygılarınız ve kederleriniz, tıpkı merkezi ve kusursuz kâinatın dünyaları üzerinde onların yüce amaçları için her şeyin seçkin kusursuzluğu ve sınırsız uyumu olduğu gibi, onlar sizin âleminiz üzerindeki kutsal tasarının bir parçasıdır.

23:2.13 (258.12) 2. Havona Döngüleri’nin İleticileri. Yükseliş süreci boyunca siz, Yalnız İleticiler’in mevcudiyetini saptamakta bariz bir biçimde görünmeyen ama yine de artan ölçeklerde yetkinleşeceksiniz; fakat siz, Havona’ya erişene kadar onları hataya yer bırakmayan bir biçimde tanıyamayacaksınız. Sizin yüz yüze göreceğiniz İleticiler’den ilki, bahse konu bu Havona döngülerinin unsurları olacaktır.

23:2.14 (258.13) Yalnız İleticiler, Havona dünyalarının sakinleriyle birlikte olan özel ilişkilerinden memnuniyet duyarlar. Birbirleriyle birliktelik halinde bulundukları zaman işlevsel olarak oldukça yetersiz olan bu ileticiler, Havona yerlileri ile birlikte fazlasıyla yakınlıkta bulunmaya ve kişisel bütünleşmeye yetkin olup, gerçekte bu niteliklere sahiptirler. Fakat kutsal bir biçimde kusursuz olan bahse konu bu varlıkların akıllarının, neredeyse aşkın olan bu türden bir kişiliklerin ruhaniyetleriyle olan ilişkisi sonucunda elde edilen yüce memnuniyeti insan aklına taşımak neredeyse imkânsızdır.

23:2.15 (259.1) 3. Aşkın Evrenlerin İleticileri. Kutsal gücün ve idari bilgeliğin bu üçlüsü şeklindeki, yedi aşkın evrenin nihai sonları üzerinde idarede bulunan Kutsal Üçleme kökenli bahse konu bu kişilikler biçimindeki Zamanın Ataları, Yalnız İleticiler tarafından oldukça cömert bir biçimde desteklenir. Bir aşkın evrenin bu üçleme bütünlüğünün yöneticilerinin doğrudan ve kişisel bir biçimde diğer idareciler ile iletişim halinde bulunabilmesi, ileticilerin sadece bu düzeyi vasıtasıyla gerçekleşebilir. Yalnız İleticiler, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nden muhtemel bir biçimde ayrı olarak, ruhaniyet aklın tek olanaklı biçimidir. Onlar, doğrudan bir biçimde bir aşkın evren yönetim merkezinden bir diğerine sevk edilebilir. Tüm diğer kişilikler bu türden bir yolculuğu, Havona ve Üstün Ruhaniyetler’in yönetici dünyaları kanalıyla gerçekleştirmek zorundadır.

23:2.16 (259.2) Orada, Çekim İleticileri, yansıma veya yayının herhangi biri tarafından elde edilemeyecek bazı bilgi türleri mevcuttur. Buna ek olarak Zamanın Ataları kesin bir biçimde bu şeylerin bilgisine sahip olduğunda, onlar bir Yalnız İletici’ye bilginin kaynağı için sevk edilmek durumundadır. Urantia üzerindeki yaşam mevcudiyetinin çok öncesinde, mevcut an içerisinde benim ile birliktelik halinde olan iletici; merkezi evrenin bir Uversa görevi için bulunduğu yerin dışına doğru görevlendirilmiş olduğunda, yaklaşın bir milyon yıl boyunca Orvonton’un yoklama çağrısında yer almamasına rağmen kendisinden beklenen zaman içinde istenilen bilgiye ulaşıp geri dönmüştür.

23:2.17 (259.3) Aşkın evrenler içinde Yalnız İleticiler’in hizmeti için hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır; onlar, yüksek mahkemelerin yargılarının uygulayıcıları veya âlemin iyiliği için bilgi toplayıcıları olarak faaliyet gösterebilir. Aşkın yaratılmışların bütünü içinde onlar, Orvonton üzerinde hizmet etmekten en büyük keyfi alanlardır; çünkü burada duyulan ihtiyaç en yüksek derecede olup, kahramansal çabalar için ortaya çıkan olanaklar fazlasıyla çoğalmış bir durumdadır. Bu bağlamda hepimiz, daha fazla ihtiyaç duyulan âlemlerde daha fazla doygun bir düzeyde bulunan faaliyete dair memnuniyeti duyumsamaktayız.

23:2.18 (259.4) 4. Yerel Evrenlerin Habercileri. Yerel bir evrenin hizmetleri içerisinde, Yalnız İleticiler’in faaliyetleri üzerinde hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Onlar, her ne kadar hükmeden bir durumda olan Üstün Evlat’ın bütüncül yetki alanı altında olsalar da, yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin amaçları ve niyetlerinin inanç sahibi olan gerçeği açığa çıkaranlarıdır. Buna ek olarak bu durum; evren yönetim merkezlerinden doğrudan bir biçimde dışa doğru seyir halinde olmalarından veya Takımyıldız Yaratıcıları, Sistem Egemenleri ve Gezegensel Prensler ile birlikte geçici olarak birliktelik halinde bulunmalarından bağımsız olarak, bir yerel evren içinde faaliyet halinde olan tüm ileticiler için doğru bir nitelik taşır. Bir Yaratan Evlat kendisine ait olan âlemin egemen idarecisi olarak yükseldiği anda onun eli altında tüm güçlerin toplanmasından önce; yerel âlemlerin bu ileticileri Zamanın Ataları’nın genel yönlendirmesi altında faaliyet gösterir, buna ek olarak onlar, Zamanın Birlikteliği biçimindeki kendilerine ait olan yerleşik temsilciye doğrudan bir biçimde sorumludur.

23:2.19 (259.5) 5. Yönlendirilmemiş Görev’in Kâşifleri. Yalnız İleticiler’in yedek birlikleri haddinden fazla bir biçimde görevlendirilmek üzere toplandığında, orada Yedi Yüce Güç Yöneticisi’nden biri tarafından gönüllülerin keşfi için bir çağrıda bulunulur. Buna ek olarak hiçbir zaman orada herhangi bir gönüllü eksikliği yaşanmamaktadır; çünkü onlar, yenidünyaların ve âlemlerin düzenleyici bir konumdaki çekirdeklerini bulmanın heyecanını deneyimlemek için özgür ve kısıtlanmamış kâşifler olarak sevk edilmekten büyük bir memnuniyet duyarlar.

23:2.20 (259.6) Onlar, âlemlerin mekân düşünürleri tarafından sağlanan izleri araştırmak için harekete geçerler. Kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde Cennet İlahiyatları, mekânın keşfedilmemiş bahse konu enerji sistemlerinin varlığının bilgisine sahiptir, fakat onlar hiçbir zaman bu bilgiyi ifşa etmemektedirler. Eğer Yalnız İleticiler; düzenlenmekte olan bu yeni enerji sistemlerini keşfetmemiş ve onların konumlarını tespit etmemiş olsalardı, bu tür olgular komşu âlemlerin akli varlıkları tarafından bile uzun bir süreliğine fark edilmemiş olarak kalmaya devam edecekti. Bir sınıf olarak Yalnız İleticiler, yer çekimine karşı bir hayli hassastırlar; bu nedenle onlar bazen, yaşam deneyimleri için en iyi bir biçimde uyumlu hale gelmiş olan bahse konu dünyalar şeklindeki küçük karanlık gezegenlerin olası mevcudiyetini tespit ederler.

23:2.21 (260.1) Yönlendirilmemiş görevin bahse konu iletici-kâşifleri, üstün evren içinde devriye halinde bulunmaktadır. Onlar sürekli olarak, dışsal uzayın tümünün ortaya çıkarılmamış kısımları için keşifsel seferler düzenlerler. Dışsal uzayın âlemleri içindeki etkileşimlerine dair elimizde bulundurduğumuz bilgilerin büyük bir kısmını biz, onların sık sık tekrar eden göksel gökbilimcileri ile olan görevleri ve çalışmaları biçimindeki Yalnız İleticiler’in keşiflerine borçlu bulunmaktayız.

23:2.22 (260.2) 6. Özel Görev’in Elçileri ve Temsilcileri. Yerel evrenler, evlatlığa ait olan elçilerin özgün düzeylerinden seçilen onların geleneksel olarak değişime uğradıkları aynı aşkın evren üzerinde konumlanmıştır. Fakat yaşanacak herhangi bir gecikmeden kaçınmak için sık sık Yalnız İleticiler’den, bir âlemi diğerine tanıtmak ve ifade etmek amacıyla bir yerel yaratımdan diğerine elçiler olarak ziyaret etmesi istenir. Örnek olarak; yeni bir yerleşik âlem keşfedildiğinde, yüksek bir melek uykusuna yatırılmış elçinin bahse konu bu uzak âleme ulaşabilmesinden önce uzun bir sürenin geçmesi, onun mekân üzerinde oldukça uzak bir konumda bulunduğunu kanıtlayabilir. Yüksek bir melek uykusuna yatırılmış bir varlık mümkün olan bir biçimde, sizin zamanınıza göre bir saniyede 558,840 Urantia milini aşan bir hıza ulaşamaz. Devasa yıldızlar, çapraz akıntılar ve tali yollara ek olarak ilgi çekici teğetler bu türden bir hızın tümünü yavaşlatmaya o kadar eğilimlidir ki, uzun bir yolculuk sürecinde sahip olunan hız ortalama olarak saniyede 550,000 mile düşmektedir.

23:2.23 (260.3) Bir özgün elçinin uzun bir yerel evrene ulaşmasının bin yıllar sürecek olması gerektiğinde, çoğunlukla bir Yalnız İletici’den geçici olarak elçi biçiminde doğrudan faaliyet göstermeye başlaması istenir. Yalnız İleticiler, Çekim İleticiler’in yaptığı gibi zamandan ve mekândan bağımsız olan bir şekilde değil fakat neredeyse ona benzer bir biçimde, çok kısa olan süreler içinde hareket edebilir. Onlar aynı zamanda, özel görevin sorumluları olarak diğer şartlar altında hizmet gösterebilir.

23:2.24 (260.4) 7. Gerçeğin Açığa Çıkarıcıları. Yalnız İleticiler, gerçeği açığa çıkarmayı kendilerine ait olan düzeyin en yüksek olan yetkinliği olarak değerlendirirler. Buna ek olarak onlar zaman zaman, aşkın evrenlerden mekânın bireysel gezegenlerine bu yetkinlik içerisinde faaliyet gösterirler.

3. Yalnız İleticiler’in Zaman ve Mekân Hizmetleri

23:3.1 (260.5) Yalnız İleticiler; yayın hizmetinin veya yansıma işleyişinin uygulanmasının elverişsiz olduğu zamanlarda, önemli ve acil iletimlerin hızlı aktarımı için tüm âlemler içinde olanaklı olan kusursuz ve güvenilir kişiliğin en yüksek biçimidir. Onlar, özellikle zaman unsurunun bir etken olarak bulunduğu yerlerde olan âlemlerin ruhsal ve maddi varlıklarına yardım etme biçimindeki görevlerinin sonu olmayan çeşitliliği içinde hizmet eder. Aşkın evren nüfuz alanlarının hizmetleri için görevlendirilen tüm düzeyler içinde onlar, zaman ve mekânın sınırlamasına karşı durmaya çok yaklaşan, en yüksek ve en çok yönlü niteliğe sahip olan kişilikleştirilmiş varlıklardır.

23:3.2 (260.6) Kâinat’a, ulaşım amaçları için çekim gücünü kullanan ruhaniyetler oldukça yeterli bir biçimde tedarik edilmiştir; onlar, herhangi bir yere aniden gerçekleşen bir biçimdeki zaman aralığında hareket edebilir, fakat onlar bu bağlamda kişiler değillerdir. Çekim İleticileri ve Aşkın Kaydediciler gibi belirli diğer çekim katedicileri kişisel varlıklardır; fakat onlar aşkın ve yerel evren idarecileri için uygun bir durumda değillerdir. Dünyalar; melekler, insanlar ve diğer yüksek kişisel varlıklar tarafından doldurulmuş bir durumdadır, fakat onlar zaman ve mekân tarafından sınırlandırılmış bir durumdadır. Yüksek bir melek uykusuna yatırılmamış olan varlıklar için hız sınırı, sizin dünyanızın ölçümüne ve zamanına göre saniyede 186,280 mildir; yarı-ölümlü yaratılmışlar ve belirli diğer varlıklar, yetkinliğe sahip oldukları biçimiyle ve çoğunlukla bunu gerçekleştikleri şekliyle hız sınırının iki katı olan saniyede 372,560 mile erişirler. Bunun karşısında ise yüksek melekler ve diğerleri, hız sınırının üç katı olan saniyede 558,840 mil ile uzayı kat edebilir. Buna rağmen orada, Yalnız İleticiler’in dışında yüce meleklerin görece düşük hızları ve çekim katedicilerinin anlık hızları arasında faaliyet gösteren hiçbir taşıma veya iletici kişiliği bulunmamaktadır.

23:3.3 (261.1) Bu nedenle Yalnız İleticiler genel olarak; kişiliğin görevin başarılması için temel olduğu, ve kişilik ileticisinin hazır bir biçimde uygun olan diğer türlerinin gönderimiyle oluşması mümkün zaman kaybından kaçınılması arzulanan bu durumlarda, sevk ve görevlendirilme için kullanılırlar. Onlar kesinlikle, muhteşem evrenin bir araya gelmiş kâinatsal akımlarını eş zamanlı haline getirebilen kişileştirilmiş tek varlıklarıdır. Onların uzay içindeki hareketleri bakımından sahip oldukları hızlar, müdahil olan etkilerin çok büyük bir çeşitliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir; fakat kayıtlar göstermektedir ki, bu anlatım görevini yerine getirmek için hareket halinde olan birliktelik içinde bulunduğum ileticinin hızı, ölçümlerinize ve zamanınıza göre saniyede 841.621.642.000 mile ulaşmıştır.

23:3.4 (261.2) Bir ruhaniyetin nasıl gerçek bir insan olabileceğini, ve aynı zamanda uzay içinde bu türden devasa hızlar içinde nasıl katedebileceğini, aklın maddesel bir biçimine açıklamam sahip olduğum yetkinliğin bütünüyle ötesindedir. Yine de bahse konu bu Yalnız İleticiler gerçekte, Uratia’ya ve Urantia’dan bu kavranılamaz hızlarda hareket etmektedir; aslında kâinatsal idarenin bütüncül işleyişsel yapısı böyle bir gerçekliğe sahip olmasaydı, kendisine ait olan kişisel unsurdan büyük bir biçimde yoksun bir şekilde olacaktı.

23:3.5 (261.3) Yalnız İleticiler; muhteşem kâinatın oluşturulan döngüleri içinde, bütünleşmemiş âlemler biçimindeki uzayın derinliklerideki bölgeler boyunca iletişimin acil hatları olarak faaliyet gösterebilir. Bir ileticinin bahse konu biçimde faaliyet halinde olduğunda, Urantia’nın gök bilimcilerinin yıldızsal uzaklıkları ölçtüğü biçimiyle yaklaşık yüz güneş yılı uzaklıkta bulunan birliktelik içindeki bir ileticiye uzay boyunca bir iletimi veya uyarıyı aktarabilmesi gerçekleşen bir durumdur.

23:3.6 (261.4) Aşkın-evrenlerin olaylarının işleyişinde bizler ile eş güdüm halinde bulunan varlıkların sayısız türü içinde hiçbiri, zaman kazandıran destek ve işlevsel yardım bakımından onlar kadar önemli değildir. Mekânın âlemleri içinde, zamanın yetersizlikleri ile yüzleşmek durumundayız; bu nedenden dolayı Yalnız İleticiler’in, iletişimin kişisel ayrıcalıklarının araçları vasıtasıyla gerçekleştirdikleri büyük hizmeti bir biçimde mekândan, ve onların devasa hızlarının niteliği nedeniyle ise neredeyse zamandan da bağımsızdır.

23:3.7 (261.5) Urantia faniler için, Yalnız İleticiler’in herhangi bir biçime sahip olmadan nasıl gerçek ve kesin kişiliklere sahip olabildiklerini anlatacak olmanın şaşkınlığı içerisindeyim. Her ne kadar onlar, doğal olarak kişilik ile ilişkilendirilen bahse konu biçime sahip olmasalar da; ruhaniyet varlıkların tüm diğer biçimleri tarafından algılanabilecek bir ruhaniyet mevcudiyetini ellerinde bulundururlar. Yalnız İleticiler; uçsuz bucaksız olan bir kişiliğin tüm ayrıcalıklarıyla bir araya gelmiş olan, biçimi bulunmayan bir ruhaniyetin neredeyse tüm olumlu özellikleriyle donatılmış görünümüne sahip olan varlıkların tek bir sınıfıdır. Onlar, yine de kişisel olmayan ruhaniyet dışavurumları özelliklerinin neredeyse tümüyle donatılmış olduğu gerçek kişiliklerdir.

23:3.8 (261.6) Yedi aşkın evren içinde genel olarak fakat her zaman gerçekleşmeyen bir biçimde, zaman ve mekânın yetersizlikleri karşısında herhangi bir yaratımın özgürlüğünü arttıran her şey, kişiliğin ayrıcalıklarını orantılı bir biçimde azaltmaya eğilimlidir. Yalnız İleticiler, bu genel kanun için istisnai bir niteliğe sahiptir. Onlar etkinliklerinin tümünde; ruhsal dışavurumun, kutsal hizmetin, kişisel yardımın ve kâinatsal iletişimin sınırı olmayan alanlarının herhangi birinin ve tümünün uygulanması bakımından neredeyse kısıtlanmamış bir haldedir. Kâinat idaresi içinde bu olağanüstü varlıklara benim deneyimim gözünden bakacak olursanız, onların çok yönlü olan eş güdümü olmadan kâinat olaylarını düzenlemenin ne kadar zor olacağını kavrayacaksınız.

23:3.9 (262.1) Kâinat ne kadar genişlerse genişlesin, muhtemelen herhangi bir ilave Yalnız İletici bir daha yaratılmayacaktır. Âlemler büyürken idarenin genişleyen görevi artan bir biçimde; ruhaniyet yardımcılarının diğer türlerine ek olarak yerel evren Ana Ruhaniyetleri ve Egemen Evlatları’nın yaratılmışları gibi bahse konu yeni yaratılmışlar içinden kaynaklığını alan varlıklar tarafından yüklenilmelidir.

4. Yalnız İleticiler’in Özel Hizmeti

23:4.1 (262.2) Yalnız İleticiler, ruhaniyet varlıkların tüm türleri için kişilik eş güdümcüleri şeklindeki görünüme sahiptirler. Onların hizmeti, uçsuz bucaksız ruhsal dünyanın tüm kişiliklerinin birbirine benzemesine yardımda bulunacaktır. Onlar tüm ruhaniyet varlıkları içinde topluluk kimliğinin bir bilincine ait olan bu gelişime fazlasıyla katkıda bulunmaktadır. Ruhaniyet varlığının her bir türüne, farklı olmasına rağmen tüm diğer türler ve düzeylerle olan bu tür varlıkların anlayışını ve kardeşlik biçimindeki bütünleşmesini geliştiren Yalnız İleticiler’in özel toplulukları tarafından hizmet edilir.

23:4.2 (262.3) Yalnız İleticiler’in, üstün evren üst denetimcilerinin absonit düzeniyle iletişim halinde bile bulunması şeklinde, sınırlı kişiliğin tüm türleri ve düzenlerini eş güdüm haline getirmede bu kadar muazzam bir yetkinliği ortaya koyması bazılarımızın, Sınırsız Ruhaniyet tarafından bu ileticilerin yaratımının bazı yönleriyle Yüce-Nihai Akıl’a ait olan Bütünleştirici Bünye’nin bahşedilişi ile iniltili olduğu varsayımında bulunmasına sebep olmaktadır.

23:4.3 (262.4) Kesinliğe erişecek olanlardan biri ve bir Cennet Vatandaşı Yüce-Nihayet’in açığa çıkarılmamış olan akıl potansiyelleri ile alakalı bir etkileşim biçimindeki, “ebediyetin ve zamanın bir çocuğunun” kutsal bir biçimde üçleştirilmesinde eş güdüm halinde bulunur. Buna ek olarak bu türden sınıflandırılmamış bir kişilik Vicegerington’a sevk edilince bir Yalnız İletici her zaman, bu tür ilahiyat aklının bahşedilmesinin kişilik etkisinin bir varsayımı olarak, yaratılmış kökenli olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bu türden bir evlat için koruyucu-refakatçi olarak görevlendirilir. Bu iletici, görevinin dünyası için nihai sonun yeni evladına eşlik eder, ve bir daha Vicegerington’dan ayrılmaz. Zamanın ve ebediyetin bir çocuğunun nihai sonuna bu nedenle bağlı olduklarında bir Yalnız İletici, sonsuza kadar Üstün Evren Mimarları’nın tek olan üst denetimine taşınır. Bu türden bir olağanüstü birlikteliğin geleceğinin ne olduğunun bilgisine sahip değiliz. Benzersiz kişiliklerin bu birliktelikleri çağlar boyunca Vicegerington üzerinde bir arada bulunmaya devam etmiş olup, buna rağmen onların bir çifti bile şimdiye kadar oradan ayrılmamıştır.

23:4.4 (262.5) Yalnız İleticiler, sayıca değişmez bir nüfusa sahiptir; fakat nihai sonun evlatlarının kutsal üçleştirilmesi, açık bir biçimde sınırı olmayan bir işleyiş biçimidir. Nihai sonun kutsal olarak üçleştirilen her bir evladı bir Yalnız İletici’ye atandığı için, bize öyle gelmektedir ki gelecek zaman içinde ileticilerin arzı karşısında onların talebinde bir artma olacaktır. Peki, bu durumda muhteşem kâinat içinde onların görevini kim devralacaktır? Onların hizmeti Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri arasındaki bazı yeni gelişimler tarafından mı üstlenilecektir? Tek ve çift kökenli yaratılmışlar dışsal uzayın âlemlerine doğru hareket ederlerken, muhteşem kâinat bazı uzun süreçler boyunca Kutsal Üçleme kökenli varlıklar tarafından daha yakından bir biçimde mi idare edilecektir? Eğer ileticiler bir önceki hizmetlerine dönerlerse nihai sonun bahse konu bu evlatları onlara eşlik edecek mi? Etkin Yalnız İleticiler’imizin hepsi Vicegerington üzerinde mi toplanacak? Bahse konu bu olağanüstü ruhaniyet kişilikleri ebedi olarak, açığa çıkarılmamış nihai sonun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları ile birliktelik halinde mi olacaklar? Vicegerington üzerinde bir araya gelen, Üstün Evren’in Mimarları biçimindeki bahse konu bu kudretli olan gizemli varlıkların ayrıcalıklı yönlendirilişi altında olan bu çiftlerin gerçekliğine hangi önemi atfetmeliyiz? Bu ve buna benzer kendimize ve göksel varlıkların sayısız diğer düzenlerine yönelttiğimiz soruların bilgisine sahip değiliz.

23:4.5 (263.1) Kâinat yönetiminin birçok benzer oluşumlarıyla birliktelik halindeki bu etkileşim; hataya yer bırakmayan biçimde Havona ve Cennet’e bile ait olan biçimdeki muhteşem kâinatın görevlilerinin, dışsal uzayın âlemleri boyunca şu an içinde ortaya çıkan çok geniş enerji evrimleriyle uyumlu ve onunla ilişkili olarak, belirli ve kesin olan bir yeniden düzenleniş sürecinden geçtiğini göstermektedir.

23:4.6 (263.2) Biz; gelecek zamanın, ebedi geçmişin deneyimlediği her şeyi fazlasıyla aşan kâinat evriminin olgular bütününü gözlemleyeceğine dair inancı kabul etmekteyiz. Buna ek olarak biz bu tür devasa serüvenleri, sizin bile yapmanız gereken bir biçimde, şevk dolu keyfiyetle ve en başından beri artan bir biçimde olan beklentilerle öngörmekteyiz.

23:4.7 (263.3) [Uversa’dan olan bir Kutsal Danışman tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved