23 Kiri - Üksildased Sõnumitoojad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

23. Kiri

Üksildased Sõnumitoojad

23:0.1 (256.1) ÜKSILDASED Sõnumitoojad on Ühise Looja isiklikud ja kõiksed korpused — nad on Lõpmatu Vaimu Kõrgemate Isiksuste esimene ja kõrgeim klass. Nad esindavad Lõpmatu Vaimu esimest loomistegu, kus ta tegutses üksinda eesmärgiga ellu kutsuda üksildasi isiksusvaime. Selles hämmastavas vaimsustamises ei osalenud otseselt ei Isa ega Poeg.

23:0.2 (256.2) Need vaim-sõnumitoojad isikustati ühesainsas loomisepisoodis ja nende arv on jääv. Minuga on küll käesolevas missioonis kaasas üks niisugune erakordne olend, ent ma ei tea, kui palju niisuguseid isiksusi universumite universumis on. Ma tean ainult seda, kui palju on mingil ajal registris arvel neid, kes toimivad ajutiselt meie superuniversumi jurisdiktsiooni piirkonnas. Uversa viimasest aruandest näen, et sel ajal tegutses Orvontoni piires peaaegu 7690 triljonit Üksildast Sõnumitoojat, ja ma arvan, et see on tunduvalt vähem kui seitsmendik nende üldarvust.

1. Üksildaste Sõnumitoojate päritolu ja olemus

23:1.1 (256.3) Kohe pärast Havona ringluste seitsme Vaimu loomist lõi Lõpmatu Vaim Üksildaste Sõnumitoojate tohutu korpuse. Kõikses loodus pole ühtki osa, mis oleks eksisteerinud enne Üksildasi Sõnumitoojaid, välja arvatud Paradiis ja Havona ringlused; nad on tegutsenud kõikjal kogu suuruniversumis peaaegu igavikust saadik. Nad moodustavad aluse, millel rajaneb jumalik viis, kuidas Lõpmatu Vaim avaldab end ajas ja ruumis kaugele ulatuvatele loodutele ja astub nendega isiklikult ühendusse.

23:1.2 (256.4) Vaatamata sellele, et need sõnumitoojad on olemas peaaegu igavikust saadik, on nad kõik teadlikud oma individuaalsuse algusest. Nad on teadlikud ajast ja nad on esimesed Lõpmatu Vaimu poolt loodutest, kellel on niisugune ajateadlikkus. Nad on Lõpmatu Vaimu esmasündinud loodud-olendid, keda on isikustatud ajas ja vaimsustatud ruumis.

23:1.3 (256.5) Need üksildased vaimud ilmusid aegade koidikul täielikult väljaarenenud ja täiuslike vaimuannetega vaimolenditena. Nad on kõik võrdsed ega jagune isiklike iseärasuste alusel rühmadesse ega alajaotustesse. Nende liigitus põhineb täielikult vaid sellel, missugusele tööle neid aeg-ajalt määratakse.

23:1.4 (256.6) Surelikud alustavad kosmosemaailmades peaaegu täiesti aineliste olenditena ja tõusevad sissepoole Suurte Keskmete suunas. Üksildased vaimud aga alustavad kõigi asjade keskmest ja ihaldavad määramisi kaugete loodute juurde, isegi kõige välimiste kohalike universumite üksikmaailmadesse ja veelgi kaugemale.

23:1.5 (256.7) Kuigi neid nimetatakse Üksildasteks Sõnumitoojateks, ei tunne nad end üksildaste vaimudena, sest neile tõepoolest meeldib töötada üksi. Nad on kõigist loodud asjadest ja olenditest ainsad, kes võivad tõesti üksildust nautida — ja naudivadki —, kuigi nad tunnevad samavõrra rõõmu ka läbikäimisest nende väga väheste universumiintellekti klassidega, kellega saavad vennastuda.

23:1.6 (257.1) Üksildased Sõnumitoojad ei ole oma teenistuses isoleeritud; nad on pidevas kontaktis kogu loodu intellekti rikkusega, sest nad on võimelised „pealt kuulama” kogu teabelevi oma viibimiskohas. Nad võivad suhelda ka oma lähinaabruses olevate oma korpuse liikmetega, kes teevad samas superuniversumis samalaadset tööd. Samuti võiksid nad suhelda ka teiste omasugustega, kuid Seitsme Meistervaimu nõukogu on neil keelanud seda teha ja nende rühm on lojaalne: nad ei ole sõnakuulmatud ega jäta kohustusi täitmata. Pole teada, et mõni Üksildane Sõnumitooja oleks kunagi eksinud.

23:1.7 (257.2) Üksildased Sõnumitoojad nagu ka Universumi Võimsusesuunajad on ühed vähestest kõikjal tegutsevate olendite liikidest, keda ei ähvarda oht, et aja ja ruumi kohtud neid kinni peavad. Neid võidakse kutsuda ainult Seitsme Meistervaimu ette, kuid tervikuniversumi üheski annaalis pole ainsatki märget, et niisugune Paradiisi nõukogu oleks kunagi kokku kutsutud mõne Üksildase Sõnumitooja kohtuasja arutama.

23:1.8 (257.3) Need üksinda töötavad sõnumitoojad on usaldusväärne, enesekindel, mitmekülgne, läbinisti vaimne ja igati osavõtlik Kolmandast Allikast ja Keskmest pärinev loodud-olendite rühm. Nad tegutsevad Lõpmatu Vaimu volitusel: see Vaim asub kesksel Paradiisisaarel ning on isikustunud kohalike universumite keskussfääridel. Nad saavad pidevalt osa Lõpmatult Vaimult hoovavast otsesest ringlusest, isegi kui nad tegutsevad kohalikes loodud maailmades kohaliku universumi Emavaimude vahetu mõju all.

23:1.9 (257.4) Sellel, miks Üksildased Sõnumitoojad peavad rändama ja töötama üksi, on tehniline põhjus. Lühikeste ajavahemike vältel ja paigal olles võivad nad küll rühmas koos töötada, kuid selliselt koos olles on nad oma Paradiisi-ringluse toest ja juhistest täiesti ära lõigatud, täielikult isoleeritud. Kui kaks või enam selle klassi olendit on teel olles või ruumiringlustes ja ajavooludes tegutsedes üksteise läheduses, katkestatakse nende mõlema või kõigi side kõrgemate ringlusjõududega. Nad satuvad „lühisesse”, nagu seda võiks piltlikult kirjeldada. Seetõttu on neisse loodud sisemine automaatne häiresüsteem, hoiatussignaal, mis teatab neile eksimatult lähenevatest kokkupuutumistest ja hoiab nad alati üksteisest piisavas kauguses, et nende õige ja tõhus tegutsemine ei häiruks. Neil on ka sisemiselt omane ja automaatne võime avastada ja näidata ära nii Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude kui ka jumalike Mõttekohandajate juuresolek.

23:1.10 (257.5) Neil sõnumitoojatel pole võimalik oma isiksust avardada ega paljuneda, kuid universumites praktiliselt polegi niisugust tööd, millega nad hakkama ei saaks ja millesse nad ei võiks midagi olulist ja abistavat lisada. Nad säästavad eriti hästi nende aega, kes tegelevad universumi asjade haldamisega, ja nad abistavad meid kõiki, kõige kõrgematest kõige madalamateni.

2. Üksildaste Sõnumitoojate ülesanded

23:2.1 (257.6) Üksildased Sõnumitoojad ei ole alatiseks kinnistatud ühegi taevase isiksuse või nende rühma juurde. Nad täidavad oma teenistuskohustusi vastavalt määratud ülesandele ja teenistuse käigus töötavad nad nende vahetus alluvuses, kes juhivad seda ala, kuhu nad on kinnistatud. Neil pole mingisugust oma organisatsiooni ega valitsust: nad on Üksildased Sõnumitoojad.

23:2.2 (258.1) Üksildased Sõnumitoojad on määratud Lõpmatu Vaimu poolt järgmisse seitsmesse teenistusse:

23:2.3 (258.2) 1. Paradiisi-Kolmsuse sõnumitoojad;

23:2.4 (258.3) 2. Havona ringluste sõnumitoojad;

23:2.5 (258.4) 3. superuniversumite sõnumitoojad;

23:2.6 (258.5) 4. kohalike universumite sõnumitoojad;

23:2.7 (258.6) 5. konkreetse ülesandeta uurijad;

23:2.8 (258.7) 6. eriülesandega suursaadikud ja emissarid;

23:2.9 (258.8) 7. tõeilmutajad.

23:2.10 (258.9) Nende sõnumitoojate vaimude teenistuse liiki võib igati vabalt vahetada ja niisuguseid üleviimisi toimub pidevalt. Üksildased Sõnumitoojad ei jagune eraldi klassideks, nad on vaimselt ühesugused ja igas mõttes võrdsed. Kuigi neid eristatakse üldiselt numbri järgi, tunneb Lõpmatu Vaim neid nimepidi. Meie ülejäänud tunneme neid nime või numbri järgi, mis näitab nende praegust ülesannet.

23:2.11 (258.10) 1. Paradiisi-Kolmsuse sõnumitoojad. Kolmsuse juurde määratud sõnumitoojate rühma tööst pole mul lubatud palju avaldada. Need on Jumaluste usaldatavad ja salajased teenrid ja pole teada, et nad oleksid oma klassile usaldatud erisõnumeid Jumalate avaldamata plaanide ja tulevase käitumise kohta reetnud või kurjasti kasutanud. Ja siinkohal ei räägi me sellest mitte seepärast, et nende täiuslikkusega hoobelda, vaid pigem, et näidata: Jumalused saavad luua täiuslikke olendeid ning nad ka teevad seda.

23:2.12 (258.11) Urantial valitsev segadus ja rahutus ei tähenda seda, et Paradiisi Valitsejatel puuduks huvi või võime asju teistmoodi korraldada. Loojatel on täielik võim teha Urantiast tõeline paradiis, kuid niisugune Eeden ei aitaks kaasa nende tugevate, üllaste ja kogenud iseloomude arenemisele, mida Jumalad nii kindlalt teie maailmas sepistavad hädavajaduse alasite ja ängistuse vasarate vahel. Teie mured ja hingevalu, teie katsumused ja pettumused kuuluvad teie sfääris just samamoodi jumalikku plaani nagu kõigi asjade oivaline täiuslikkus ja lõputu kohanemisvõime kuulub nende ülimasse eesmärki keskse ja täiusliku universumi maailmades.

23:2.13 (258.12) 2. Havona ringluste sõnumitoojad. Kogu oma tõusutee jooksul olete te võimelised ähmaselt, kuid üha suuremal määral tajuma Üksildaste Sõnumitoojate lähedust, kuid alles Havonasse jõudes tunnete nad eksimatult ära. Esimesed sõnumitoojad, keda te palgest palgesse näete, on Havona ringluste sõnumitoojad.

23:2.14 (258.13) Üksildastel Sõnumitoojatel on Havona maailmade asukatega erilised suhted. Need sõnumitoojad, kelle toimimine on üksteisega koos olles nii pärsitud, võivad Havona asukatega olla ning ongi väga lähedastes ja isiklikes suhetes. Kuid inimmeelele on võimatu kirjeldada seda ülimat rahuldust, mida annab sellise jumalikult täiusliku olendi meele kontakt niisuguse peaaegu transtsendentse isiksuse vaimuga.

23:2.15 (259.1) 3. Superuniversumite sõnumitoojad. Päevilt Vanad, need Kolmsus-päritolu isiksused, kellele alluvad seitsme superuniversumi saatused, need jumaliku võimu ja haldamistarkuse kolmikud, on Üksildaste Sõnumitoojatega külluslikult varustatud. Ühe superuniversumi kolmühtsed valitsejad saavad teise superuniversumi valitsejatega otseselt ja isiklikult suhelda vaid selle sõnumitoojate klassi kaudu. Üksildased Sõnumitoojad on ainus vaimset intellekti esindav liik — välja arvatud vahest Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud —, keda võib lähetada ühe superuniversumi keskusest otse teise universumi keskusesse. Kõik teised isiksused peavad tegema niisuguseid reise Havona ja Meistervaimude haldusmaailmade kaudu.

23:2.16 (259.2) On olemas teatud liiki informatsiooni, mida ei saa hankida Gravitatsiooni Sõnumitoojate, peegelduvuse ega teabelevi vahendusel. Ja et Päevilt Vanad tahavad muidugi neidki asju teada, peavad nad saatma teadmiste allika juurde Üksildase Sõnumitooja. Ammu enne seda, kui Urantial tekkis elu, lähetati praegu minuga kaasas olev sõnumitooja Uversalt ülesandega kesksesse universumisse — ta puudus Orvontoni loendustelt peaaegu miljon aastat, kuid pöördus siis soovitud informatsiooniga õigeaegselt tagasi.

23:2.17 (259.3) Üksildaste Sõnumitoojate teenistusel superuniversumites pole mingeid piiranguid: nad võivad toimida kõrgete kohtute otsuste täideviijatena või teabekogujatena oma piirkonna heaks. Kogu superloodust meeldib neile kõige enam teenida Orvontonil, sest siin vajatakse neid kõige rohkem ja võimalusi kangelastegudeks on palju kordi enam. Meile kõigile pakub rahuldust võimalus tegutseda just neis piirkondades, kus meid kõige rohkem vajatakse.

23:2.18 (259.4) 4. Kohalike universumite sõnumitoojad. Kohaliku universumi teenistustes ei ole Üksildaste Sõnumitoojate tegutsemisel mingeid piire. Nad on kohaliku universumi Emavaimu motiivide ja kavatsuste ustavad ilmutajad, jäädes siiski täielikult valitseva Meister-Poja jurisdiktsiooni alla. Sama kehtib ka kõigi kohalikus universumis tegutsevate sõnumitoojate suhtes, ükskõik kas nad tulevad siis otse universumi keskusest või tegutsevad ajutiselt koos Tähtkujude Isadega, Süsteemi Suveräänidega või Planeedivürstidega. Enne kui kogu võim koondub Looja-Poja kätte tema ülendamisel oma universumi suveräänseks valitsejaks, tegutsevad need kohalike universumite sõnumitoojad Päevilt Vanade üldjuhtimise all ja annavad otseselt vastust nende kohalikule esindajale — Päevilt Ühtsele.

23:2.19 (259.5) 5. Konkreetse ülesandeta uurijad. Kui Üksildaste Sõnumitoojate varukorpuses on liiga palju liikmeid, kuulutab mõni Seitsmest Ülimast Võimsusesuunajast välja vabatahtlike uurijate värbamise. Vabatahtlikest pole kunagi puudust, sest nad lasevad end meeleldi teele saata vabade ja kammitsemata uurijatena, kogemaks põnevust uute maailmade ja universumite korrastuvate tuumade leidmisel.

23:2.20 (259.6) Nad lähevad välja, et uurida lähemalt piirkondade kosmosevaatlejate vihjeid. Paradiisi Jumalused on kahtlemata teadlikud kosmose avastamata energiasüsteemide olemasolust, kuid nad ei avalikusta kunagi seda informatsiooni. Kui Üksildased Sõnumitoojad ei uuriks ega kaardistaks neid alles korrastuvaid energiakeskusi, jääksid niisugused nähtused isegi naaberpiirkondade intellektiolenditele kauaks märkamatuks. Üksildased Sõnumitoojad kui klass on gravitatsiooni suhtes ülimalt tundlik, seetõttu võivad nad mõnikord avastada väga väikestegi tumedate planee tide võimaliku olemasolu, just niisugused maailmad aga sobivad elu katsetamisteks kõige paremini.

23:2.21 (260.1) Need konkreetse ülesandeta sõnumitoojad-uurijad patrullivad tervikuniversumis. Nad viibivad pidevalt uurimisreisidel kõikjal väliskosmose kaardistamata regioonides. Väga suure osa informatsioonist, mis meil on väliskosmose maailmades toimuva kohta, võlgneme Üksildaste Sõnumitoojate uuringutele, sest nad töötavad ja uurivad sageli koos taevaste astronoomidega.

23:2.22 (260.2) 6. Eriülesandega suursaadikud ja emissarid. Samas superuniversumis asuvad kohalikud universumid vahetavad tavaliselt suursaadikuid, kes on valitud kohalikku päritolu poegade klassidest. Kuid viivituste vältimiseks palutakse sageli Üksildastel Sõnumitoojatel minna saadikutena ühest kohalikust loodud maailmast teise, esindada ja üht piirkonda teisele lahti mõtestada. Näiteks kui avastatakse mõni äsja asustatud piirkond, võib see olla kosmoses nii kaugel, et seeraviks ülendatud suursaadikul võib sinna jõudmiseks kuluda väga palju aega. Seeraviks ülendatud olend ei saa mingil juhul ületada kiirust 899 370 kilomeetrit teie aja sekundis. Massiivsed tähed, vastuvoolud ja ringiminekud, samuti kõrvalekallutavad jõud kipuvad seda kiirust vähendama, nii et pikal teel on kiirus keskmiselt umbes 885 000 kilomeetrit sekundis.

23:2.23 (260.3) Kui on ilmne, et kohalikku päritolu suursaadikul kulub kauge kohaliku universumini jõudmiseks sadu aastaid, palutakse sageli Üksildasel Sõnumitoojal kohe sinna suunduda, et ajutise suursaadikuna tegutseda. Üksildased Sõnumitoojad saavad liikuda väga kiiresti, mitte küll täiesti ajast ja ruumist sõltumata nagu Gravitatsiooni Sõnumitoojad, kuid peaaegu samamoodi. Mõningatel puhkudel tegutsevad nad ka eriülesannetega emissaridena.

23:2.24 (260.4) 7. Tõeilmutajad. Tõeilmutamise ülesannet loevad Üksildased Sõnumitoojad oma klassi suurima usaldamise märgiks. Ja nad täidavad seda ülesannet ikka ja jälle, superuniversumitest kuni kosmose üksikplaneetideni. Neid määratakse sageli komisjonidesse, mis saadetakse edendama tõeilmutamist maailmadele ja süsteemidele.

3. Üksildaste Sõnumitoojate teenistus ajas ja ruumis

23:3.1 (260.5) Üksildased Sõnumitoojad on täiuslike ja usaldatavate isiksuste kõrgeim liik, keda saab kasutada kõigis piirkondades tähtsate ja pakiliste sõnumite kiireks edastamiseks juhtudel, kui teabeleviteenistust või peegelduvusmehhanismi pole otstarbekas kasutada. Nad täidavad lõputult mitmekesiseid ülesandeid, aidates piirkondade vaimseid ja ainelisi olendeid, eriti olukordades, kui on tegemist ajaga. Kõigist superuniversumi valdusaladele määratud klassidest on need kõrgeimad ja mitmekülgseimad isikustatud olendid, kes võivad esitada väljakutse ajale ja ruumile.

23:3.2 (260.6) Kõiksuses on palju vaime, kes kasutavad edasiliikumiseks gravitatsiooni; nad võivad minna ükskõik millal ja ükskõik kuhu silmapilkselt, kuid nad pole isikud. Mõned teised gravitatsiooni ületajad on isikulised olendid, näiteks Gravitatsiooni Sõnumitoojad ja Transtsendentsed Kroonikud, kuid super- ja kohalike universumite haldurid ei saa neid kasutada. Maailmad kubisevad inglitest ja inimestest ning teistest väga isikulistest olenditest, kuid neid pärsivad aeg ja ruum: enamiku seeraviks ülendamata olendite kiirus ei saa ületada 299 790 teie maailma kilomeetrit teie aja sekundis; keskteelised loodud-olendid ja mõned teised on võimelised saavutama ja sageli saavutavadki topeltkiiruse — 599 580 kilomeetrit sekundis —, kuid seeravid ja teised võivad läbida ruumi kolmekordse kiirusega, umbes 899 370 kilomeetrit sekundis. Siiski ei ole peale Üksildaste Sõnumitoojate teisi saadetavaid ega sõnumitoojaid isiksusi, kelle liikumiskiirus jääks gravitatsiooni ületajate hetkeliste kiiruste ja seeravite suhteliselt aeglaste kiiruste vahele.

23:3.3 (261.1) Üksildasi Sõnumitoojaid kasutatakse seetõttu üldiselt sõnumite lähetamiseks ja teenistusteks neis olukordades, kus ülesande täitmiseks on vaja isiksust ja kus tahetakse vältida ajakadu, mida põhjustaks mõne teist liiki kasutada oleva isikulise sõnumitooja saatmine. Need on ainsad kindlalt isikustatud olendid, kes võivad sünkroniseeruda suuruniversumi kõigi kombineeritud vooludega. Nad läbivad kosmost muutliku kiirusega, sõltuvalt väga mitmesugustest segavatest mõjudest, kuid kroonikad näitavad, et käesoleva missiooni täitmisel kulges minuga kaasas olev sõnumitooja kiirusega 1 354 458 739 000 teie kilomeetrit teie aja sekundis.

23:3.4 (261.2) Minu võimetest ei piisa, et selgitada ainelist liiki meelele, kuidas vaim võib olla reaalne isik ning läbida samal ajal ruumi nii tohutu kiirusega. Kuid need Üksildased Sõnumitoojad tegelikult just tulevadki Urantiale ja lahkuvad sealt niisuguse mõistetamatu kiirusega; tõepoolest, kui see nii ei oleks, oleks universumi haldamise kogu korralduslik külg suures osas ilma jäetud isikulisest elemendist.

23:3.5 (261.3) Üksildased Sõnumitoojad saavad toimida erakorraliste sideliinidena kõigis kaugetes kosmosepiirkondades, aladel, mida suuruniversumi väljakujunenud ringlused ei hõlma. Tuleb välja, et üks selliselt toimiv sõnumitooja saab edastada sõnumi või saata impulsi läbi ruumi teisele sõnumitoojale umbes saja valgusaasta kaugusele, nagu tähekaugusi hindavad Urantia astronoomid.

23:3.6 (261.4) Meiega superuniversumi asjade ajamisel koostööd tegevate olendite müriaadidest pole mitte keegi praktilise abi ja aja säästmise seisukohalt tähtsam. Ruumiuniversumites peame arvestama aja pärssivat mõju, seetõttu on suur abi Üksildastest Sõnumitoojatest, kes oma isiklike sidepidamiseeliste tõttu on mõnevõrra sõltumatud ruumist ja oma tohutute liikumiskiiruste tõttu nii lähedal sõltumatusele ajast.

23:3.7 (261.5) Ma ei oska selgitada Urantia surelikele, kuidas Üksildased Sõnumitoojad saavad olla ilma kujuta ja samas siiski reaalsed ning kindlakujulised isiksused. Kuigi neil pole niisugust kuju, mida tavaliselt seostatakse isiksusega, on neil siiski vaim, mis on tajutav kõigile kõrgemat liiki vaimolenditele. Üksildased Sõnumitoojad on ainus olendite liik, kellel näivad olevat peaaegu kõik kujuta vaimu hüved koos kõigi väljaarenenud isiksuse eelistega. Nad on tõelised isikud, kellel aga on peaaegu kõik mitteisikuliselt avaldunud vaimu omadused.

23:3.8 (261.6) Seitsmes superuniversumis on tavaliselt — kuid mitte alati — nii, et kõik, mis kaldub soodustama mõne loodu vabanemist aja ja ruumi kütkeist, vähendab samavõrra isiksuslikke omadusi. Üksildased Sõnumitoojad on sellest üldisest seadusest erandid. Nad saavad oma tegevuses peaaegu piiramatult kasutada vaimse väljenduse, jumaliku teenistuse, isikliku hoolekande ja kosmilise suhtlemise kõikvõimalikke piirituid lähenemisteid. Kui te saaksite jälgida neid erakordseid olendeid, arvestades minu kogemusi universumi haldamises, saaksite aru, kui raske oleks ilma nende mitmekülgse koostööta koordineerida superuniversumite tegevust.

23:3.9 (262.1) Ükskõik kui palju universum ka ei suureneks, Üksildasi Sõnumitoojaid ilmselt enam juurde ei looda. Universumite kasvades peavad täiendavat haldamistööd üha enam tegema muud liiki vaimsed hoolekandjad ja olendid, kes pärinevad neist uutest loodud maailmadest, näiteks Suveräänsete Poegade poolt loodud-olendid ja kohalike universumite Emavaimud.

4. Üksildaste Sõnumitoojate eriline hoolekandetöö

23:4.1 (262.2) Üksildased Sõnumitoojad näivad olevat suhete loojad igat liiki vaimolendite isiksuste vahel. Nende teenistus aitab kõigil ulatusliku vaimuilma isiksustel saada sugulasteks. Nad aitavad palju kaasa sellele, et kõigis vaimolendites tekib arusaam grupiidentiteedist. Igat vaimolendite liiki teenivad spetsiaalsed Üksildaste Sõnumitoojate rühmad, kes edendavad nende olendite võimet saada aru kõigist teistest, ükskõik kui erinevat liiki ja klassi nad on, ning nendega vennastuda.

23:4.2 (262.3) Üksildased Sõnumitoojad näitavad üles nii hämmastavat võimet luua sidemeid kõigi piiritletud isiksuste liikide ja klasside vahel — võtta isegi ühendust tervikuniversumi ülemjuhtide absoniitse valitsusega —, et mõned meist väidavad nende sõnumitoojate loomise Lõpmatu Vaimu poolt olevat mingil viisil seotud Ülima-Viimase Meele annetamisega Ühise Toimija poolt.

23:4.3 (262.4) Kui mõni lõpetanu ja Paradiisi kodanik teevad koostööd mingi „aja ja igaviku lapse” kolmsustamiseks — see tegu hõlmab Ülima-Viimase meele ilmutamata potentsiaale — ja kui niisugune liigitamata isiksus saadetakse Vicegeringtonile, määratakse sellele loodud-olendi kolmsustatud pojale kaitsjaks-kaaslaseks alati mõni Üksildane Sõnumitooja (niisuguse jumalusmeele annetamise arvatav isiksuslik vastukaja). See sõnumitooja saadab uue kindla eesmärgiga poja maailmani, kuhu see on määratud, ega lahku enam kunagi Vicegeringtonilt. Olles selliselt köidetud aja ja igaviku lapse saatusega, jääb Üksildane Sõnumitooja nüüd alatiseks üksnes Tervikuniversumi Arhitektide alluvusse. Missugune võiks olla niisuguse erakordse ühenduse tulevik, pole meile teada. Sellistest ainulaadsetest isiksustest partnereid on juba ammustest aegadest Vicegeringtonile kogunenud, kuid kunagi pole ükski neist paaridest sealt lahkunud.

23:4.4 (262.5) Üksildaste Sõnumitoojate arv on jääv, kuid kindla eesmärgiga poegade kolmsustamine näib olevat piiramatu toiming. Kuna iga kindla eesmärgiga kolmsustatud poja juurde kuulub ka Üksildane Sõnumitooja, siis näib meile, et kunagi kauges tulevikus sõnumitoojate varud ammenduvad. Kes võtab nende töö suuruniversumis enda kanda? Kas nende teenistuse võtab üle mõni uus arendus Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude hulgast? Kas suuruniversumit hakkavad mingil kaugel tulevikuperioodil haldama pigem Kolmsus-päritolu olendid, kusjuures ühese ja kahese päritoluga loodud-olendid suunduvad edasi väliskosmose aladele? Kui sõnumitoojad pöörduvad oma endisesse teenistusse tagasi, kas siis need kindla eesmärgiga kolmsustatud pojad tulevad nendega kaasa? Kas lõpetanute ja Paradiisi-Havona asukate vahelised kolmsustamised lakkavad, kui Üksildased Sõnumitoojad on kõik muutunud nende kindla eesmärgiga poegade kaitsjateks-kaaslasteks? Kas kõik meie tõhusad Üksildased Sõnumitoojad koonduvad Vicegeringtonile? Kas need erakordsed vaimisiksused jäävad igavesti kokku ilmutamata saatusel kolmsustatud poegadega? Kui oluliseks peaksime pidama asjaolu, et need Vicegeringtonile kogunevad paarid on nende vägevate saladuslike olendite, Tervikuniversumi Arhitektide ainujuhtimise all? Me esitame endile neid ja paljusid samalaadseid küsimusi ning küsime sedasama ka arvukatelt teistelt taevaste olendite klassidelt, kuid vastuseid me ei tea.

23:4.5 (263.1) See sündmuste ahel koos paljude samasuguste juhtumitega universumi haldamises näitab eksimatult, et suuruniversumi, isegi Havona ja Paradiisi isikkonnas on teoksil selge ja kindel ümberkorraldumine, mis on kooskõlas ja vastavuses väliskosmose piirkondades praegu toimuvate tohutute energiaarengutega.

23:4.6 (263.2) Me kaldume arvama, et igavene tulevik saab tunnistajaks universumi evolutsiooni nähtustele, mis ületavad kaugelt kõike seda, mida on kogenud igavene minevik. Ja me ootame neid tohutuid avastusretki elava huvi ja rõõmuga ning üha suurema põnevusega, nagu seda peaksite tegema teiegi.

23:4.7 (263.3) [Esitanud Jumalik Nõuandja Uversalt.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.