22 Kiri - Jumala Kolmsustatud Pojad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

22. Kiri

Jumala Kolmsustatud Pojad

22:0.1 (243.1) ON kolm olendite rühma, keda nimetatakse Jumala Poegadeks. Lisaks poegade laskuvatele ja tõusvatele klassidele on veel kolmas rühm, keda nimetakse Jumala Kolmsustatud Poegadeks. Poegade kolmsustatud klass jaguneb kõigepealt kolmeks põhirühmaks vastavalt sellele, kust eri liiki isiksused — nii ilmutatud kui ilmutamata isiksused — pärinevad. Need kolm põhirühma on:

22:0.2 (243.2) 1. Jumaluse kolmsustatud Pojad;

22:0.3 (243.3) 2. Kolmsusest hõlmatud Pojad;

22:0.4 (243.4) 3. loodud-olendite kolmsustatud Pojad.

22:0.5 (243.5) Olenemata päritolust on kõigil Jumala Kolmsustatud Poegadel ühine kolmsustatuse kogemus, kas siis tulenevalt nende päritolust või on see hiljem saadud Kolmsusest hõlmatuse kogemus. Jumaluse kolmsustatud Poegi käesolevates tekstides ei käsitleta, seetõttu piirdub käesolev esitus ülejäänud kahe rühma, eriti Kolmsusest hõlmatud Jumala poegade kirjeldamisega.

1. Kolmsusest hõlmatud Pojad

22:1.1 (243.6) Kõik Kolmsusest hõlmatud pojad on algselt kahese või ühese päritoluga, kuid pärast Kolmsusest hõlmatust on nad alatiseks pühendunud Kolmsuse teenimisele ja selle ülesannete täitmisele. See superuniversumi teenimiseks ilmutatud ja moodustatud korpus koosneb seitsmest isiksuste klassist:

22:1.2 (243.7) 1. Vägevad Sõnumitoojad;

22:1.3 (243.8) 2. Kõrgeaulised;

22:1.4 (243.9) 3. Nime ja Numbrita Olendid;

22:1.5 (243.10) 4. Kolmsustatud Hooldajad;

22:1.6 (243.11) 5. Kolmsustatud Saadikud;

22:1.7 (243.12) 6. Taevased Valvurid;

22:1.8 (243.13) 7. Kõrgete Poegade Abilised.

22:1.9 (243.14) Need seitse isiksuste gruppi jagunevad oma päritolu, olemuse ja funktsiooni järgi kolme suurde rühma: Saavutuse Kolmsustatud Pojad, Väljavalimise Kolmsustatud Pojad ja Täiustumise Kolmsustatud Pojad.

22:1.10 (244.1) Saavutuse Kolmsustatud Pojad—Vägevad Sõnumitoojad, Kõrgeaulised ning Nime ja Numbrita Olendid — on kõik Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikud, kes on jõudnud Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse. Kuid nad ei kuulu lõpetanute hulka: pärast Kolmsusest hõlmatust arvatakse nende nimed lõpetanute nimekirjast välja. Selle klassi uued pojad läbivad spetsiaalsed suhteliselt lühiajalised väljaõppekursused Havona ringluste keskusplaneetidel Päevilt Igaveste juhendamisel. Seejärel määratakse nad Päevilt Vanade teenistusse seitsmes superuniversumis.

22:1.11 (244.2) Väljavalimise Kolmsustatud Poegade hulka kuuluvad Kolmsustatud Hooldajad ja Kolmsustatud Saadikud. Need värvatakse teatavate arenevate seeravite ja üleviidud keskteeliste seast, kes on kulgenud läbi Havona ja jõudnud Paradiisi, samuti mõnede Vaimuga ühtesulanud ja Pojaga ühtesulanud surelike seast, kes on samamoodi tõusnud kesksele Valguse ja Elu Saarele. Paradiisi-Kolmsusega hõlmamise järel ja pärast lühikest koolitust Havonal suunatakse Väljavalimise Kolmsustatud Pojad Päevilt Vanade kohtutesse.

22:1.12 (244.3) Täiustumise Kolmsustatud Pojad. Taevased Valvurid ja nendega samaväärsed Kõrgete Poegade Abilised moodustavad ainulaadse kahekordselt kolmsustatud isiksuste rühma. Need on loodud-olendite — Paradiisi-Havona isiksuste või pikka aega Lõplikkuse Korpuses silma paistnud täiustunud tõususurelike kolmsustatud pojad. Mõned neist loodud-olendite kolmsustatud poegadest taaskolmsustatakse (hõlmatakse) Paradiisi-Kolmsusega pärast seda, kui nad on teeninud Seitsme Meistervaimu Ülimate Täideviijate ja Kolmsuse Õpetajate-Poegade juures, ning saadetakse siis Päevilt Vanade kohtutesse Taevaste Valvuritena ja Kõrgete Poegade Abilistena. Täiustumise Kolmsustatud Pojad suunatakse täiendava koolituseta otse superuniversumi teenistusse.

22:1.13 (244.4) Meie Kolmsus-päritolu kaaslaste — Tarkuse Täiustajate, Jumalike Nõuandjate ja Kõiksete Hindajate arv püsib sama, aga Kolmsusest hõlmatud poegade hulk kasvab pidevalt. Igaüks neist seitsmesse klassi kuuluvatest Kolmsusest hõlmatud poegadest on volitatud töötama ühes seitsmest superuniversumist valitsuse liikmena ja neid on iga superuniversumi teenistuses täpselt ühepalju, ükski neist pole kunagi kaduma läinud. Kolmsusest hõlmatud olendid pole kunagi teelt eksinud; nad võivad küll ajutiselt komistada, kuid ükski neist pole sattunud superuniversumi valitsuste põlguse alla. Saavutuse Kolmsustatud Pojad ja Väljavalimise Kolmsustatud Pojad ei ole Orvontoni teenistuses kunagi vääratanud, kuid Täiustumise Kolmsustatud Pojad on mõnikord otsustamisel eksinud ja tekitanud sellega ajutist segadust.

22:1.14 (244.5) Kõik seitse klassi tegutsevad Päevilt Vanade suunamisel õige suures osas iseseisvate üksustena. Neil on avar teenistusvaldkond: Täiustumise Kolmsustatud Pojad ei välju superuniversumist, mille teenistuses nad on, kuid nende kolmsustatud kaaslased liiguvad üle kogu suuruniversumi, rännates arenevatest aja ja ruumi maailmadest kuni igavese Paradiisisaareni. Nad võivad tegutseda suvalises superuniversumis, kuid teevad seda alati selle supervalitsuse liikmetena, kuhu nad algselt nimetati.

22:1.15 (244.6) Näib, et Kolmsusest hõlmatud pojad on suunatud seitsme superuniversumi teenistusse alatiseks; see ülesanne on neil kindlasti praegusel universumiajastul, kuid meile pole öeldud, et see peaks igavesti nii jääma.

2. Vägevad Sõnumitoojad

22:2.1 (245.1) Vägevad Sõnumitoojad kuuluvad Kolmsustatud Poegade tõusurühma. See on täiustunud surelike rühmitus, keda on mässus testitud või kelle isiklik lojaalsus on muul sarnasel viisil tõestamist leidnud; kõigi nende universumitruudus on mingis kindlas katses kontrollitud. Paradiisi tõusmise ajal jäid nad mingil etapil endast ülemate ebalojaalsusest hoolimata kindlaks ja ustavaks ning mõned neist asusid aktiivselt ja lojaalselt tegutsema niisuguste truudusetute juhtide asemel.

22:2.2 (245.2) Omades ustavuse ja pühendumise osas selliseid isiklikke saavutusi, kulgevad need tõususurelikud koos aja-palverändurite vooluga läbi Havona, jõuavad Paradiisi, lõpetavad selles oma õpingud ja võetakse Lõplikkuse Korpusesse. Seejärel nad kolmsustatakse Paradiisi-Kolmsuse salajase hõlmatusega ning lähetatakse siis Päevilt Vanade juurde seitsme superuniversumi valitsuste tööd korraldama.

22:2.3 (245.3) Iga mässukogemusega tõususurelik, kes jääb vastuhaku olukorras lojaalseks, saab lõpuks superuniversumi teenistuse Vägevaks Sõnumitoojaks, samuti nagu iga tõusuolend, kes niisugust eksimuste, pahe või patu esilekerkimist tõhusalt ära hoiab. Sest tegu, mis on suunatud mässu vältimisele või mille eesmärk on universumi kriisis osutada kõrgemat tüüpi lojaalsust, loetakse veelgi väärtuslikumaks kui ustavust tegeliku mässu olukorras.

22:2.4 (245.4) Vanemad Vägevad Sõnumitoojad valiti nende aja ja ruumi tõususurelike seast, kes olid varasemate Paradiisi jõudjate hulgas, paljud neist läbisid Havona isegi Grandfanda aegadel. Kuid esimesed Vägevad Sõnumitoojad kolmsustati alles siis, kui kandidaatide korpuses leidus esindajaid kõigist seitsmest superuniversumist. Ja viimasesse sellesse klassi kuuluvasse rühma, kes Paradiisis kolmsustati, kuulusid tõusu-palverändurid Nebadoni kohalikust universumist.

22:2.5 (245.5) Paradiisi-Kolmsus hõlmab Vägevaid Sõnumitoojaid seitsmesajatuhandeliste rühmitustena, sada tuhat igasse superuniversumisse suunamiseks. Uversale on saadetud peaaegu triljon Vägevat Sõnumitoojat ja on põhjust arvata, et igaühes seitsmest superuniversumist teenib neid täpselt sama palju.

22:2.6 (245.6) Mina olen Vägev Sõnumitooja ja urantialastel on ehk huvitav teada, et minu sureliku kogemuse kaaslane ja seltsiline läbis suure katse samuti võidukalt ning ehkki me olime igikestval sissepoole tõusul Havonasse korduvalt ja pikki perioode lahus, hõlmati meid mõlemaid samas seitsmesajatuhandelises rühmituses ning me kulgesime läbi Vicegeringtoni lähedaste ja armastavate kaaslastena. Lõpuks kinnitati meid koos ametisse ja läkitati Orvontoni Uversale ning meid saadetakse sageli koos täitma ülesandeid, milles vajatakse kahe Sõnumitooja teenuseid.

22:2.7 (245.7) Vägevaid Sõnumitoojaid nagu kõiki Kolmsusest hõlmatud poegi määratakse superuniversumite tegutsemise suvalistele tasanditele. Nad peavad oma keskustega pidevat sidet superuniversumi peegeldusteenistuse kaudu. Vägevad Sõnumitoojad teenivad superuniversumi kõigis sektorites ja täidavad sageli ülesandeid kohalikes universumites ning isegi üksikutes maailmades nagu mina praegu.

22:2.8 (245.8) Superuniversumi kohtutes tegutsevad Vägevad Sõnumitoojad nii üksikisikute kui ka planeetide kaitsjatena, kui nende üle kohut mõistetakse; nad aitavad ka Päevilt Täiuslikel suursektorites asju korraldada. Nende kui rühmituse põhiülesandeks on olla superuniversumi vaatlejad. Nad paigutatakse eri keskusmaailmadesse ja tähtsamatele üksikplaneetidele Päevilt Vanade ametlike vaatlejatena. Saanud sellise ülesande, tegutsevad nad ka võimuorganite nõuandjatena, juhtides asju oma piirkonnas. Sõnumitoojad osalevad aktiivselt surelike arengu tõusuplaani kõigil etappidel. Koos oma surelikku päritolu kaaslastega hoolitsevad nad selle eest, et supervalitsused oleksid laskuvate Jumala Poegade olukorraga ja kavade arenguga hästi ning isiklikult kursis.

22:2.9 (246.1) Vägevad Sõnumitoojad on kogu oma tõusuteest täielikult teadlikud ja seetõttu ongi nad nii kasulikud ja kaastundlikud hoolekandjad, mõistvad sõnumitoojad, kes sobivad teenistuseks kõigis maailmades ja kõigi ajaolendite jaoks. Niipea kui te oma kehast vabanete, hakkate meiega vabalt ja kõigest aru saades suhtlema, sest meie oleme pärit kõigi arengumaailmade kõigist rassidest, see tähendab, neist surelikest rassidest, kelle sisimas elavad Mõttekohandajad, kellega nad hiljem ühte sulavad.

3. Kõrgeaulised

22:3.1 (246.2) Kõrgeaulised, Saavutuse Kolmsustatud Poegade teine rühm, on kõik Kohandajaga ühtesulanud surelikku päritolu olendid. Need on täiustunud surelikud, kes on ilmutanud oivalisi haldamisvõimeid ning näidanud end kogu oma pika tõusutee jooksul erakordselt andekate täideviijatena. Nad on kosmose ellujäävatest surelikest pärinev grupp, kes on parimate valitsemisvõimetega.

22:3.2 (246.3) Igas Kolmsuse ühenduses kolmsustatakse korraga seitsekümmend tuhat Kõrgeaulist. Kuigi Nebadoni kohalik universum on loodud suhteliselt hiljuti, on temalgi selle klassi äsja kolmsustatud rühmituses oma esindajaid. Praeguseks on Orvontonile saadetud üle kümne miljardi niisuguse osava halduri. Nagu kõigil taevaste olendite klassidel, on ka neil Uversal oma keskus, ja nagu kõigi Kolmsusest hõlmatud poegade puhul, on nende reserv Uversal nende Orvontoni-klassi keskseks juhtorganiks.

22:3.3 (246.4) Kõrgeaulised on piiramatute volitustega haldurid. Nad on Päevilt Vanade kõikjal ligiolevad ja alati tõhusad täideviijad. Nad teenivad kõigis seitsmes superuniversumis kõigil aladel, kõigis asustatud maailmades ja tegevuse kõigil etappidel.

22:3.4 (246.5) Oma ülima haldamistarkuse ja ebatavalise täideviimisoskuse tõttu võtavad need väljapaistvad olendid enda kanda kohtuasjade esindamise superuniversumi kohtutes; nad hoolitsevad otsuste elluviimise ja hälvete korrigeerimise eest arenevates universumites. Seega, kui teile teie kosmiliseks edasiliikumiseks määratud maailmades ja sfääridel tõustes peaks kunagi ette heidetama väärotsuste tegemist, tuleb teil vaevalt ebaõigluse all kannatada, sest teie prokurörid on kunagised tõusuolendid, kes tunnevad isiklikult teie poolt läbitud ja hetkel läbitava tee kõiki samme.

4. Nime ja Numbrita Olendid

22:4.1 (246.6) Nime ja Numbrita Olendid moodustavad Saavutuse Kolmsustatud Poegade kolmanda ja viimase rühma; need on tõusuteel olevad hinged, kes on arendanud endas sellise palveldamisvõime, mis ületab tunduvalt aja ja ruumi maailmade arenevate rasside kõigi teiste poegade ja tütarde oskusi. Neil on arenenud selline vaimne arusaam Kõikse Isa igavesest eesmärgist, et see ületab nime ja numbrit omavate arenevate olendite arusaamise, mistõttu nimetataksegi neid Nime ja Numbrita Olenditeks. Täpsemalt tõlgituna oleks nende nimeks „Nimest ja Numbrist kõrgemal seisvad Olendid”.

22:4.2 (247.1) Seda poegade klassi hõlmab Paradiisi-Kolmsus seitsmetuhandeliste rühmadena. Uversal on arvel üle saja miljoni niisuguse Orvontonisse lähetatud poja.

22:4.3 (247.2) Et Nime ja Numbrita Olendid esindavad ellujäävate rasside ülimat vaimset mõtlemist, sobivad nad eriti hästi õigust mõistma ja arvamusi esitama, kui vajatakse vaimset vaatenurka ja kui arutluse all oleva probleemiga seotud küsimuste õigeks mõistmiseks on olulised tõusuteekogemused. Nad on Orvontoni kõrgeimad vandekohtunikud. Vääralt rakendatud vandekohtusüsteem võib mõnes maailmas õiglust ka rohkemal või vähemal määral moonutada, kuid Uversal ja sellest lähtuvates kohtutes rakendame me vandekohtunikena arenenud vaimse meelsuse kõrgeimat vormi. Kohtumõistmine on iga valitsuse kõrgeim funktsioon ja need, kellele on usaldatud kohtuotsuste langetamine, tuleks valida kõige kogenenumate ja mõistvamate isikute kõige kõrgema ja üllama osa seast.

22:4.4 (247.3) Kandidaatide valik Vägevate Sõnumitoojate, Kõrgeauliste ja Nime ja Numbrita Olendite kolmsustamisrühmitustesse toimub loomulikult ja automaatselt. Paradiisi valikumeetodid pole üheski mõttes meelevaldsed. Saavutuse Kolmsustatud Poegade hulka valitakse isiklike kogemuste ja vaimsete väärtuste alusel. Niisugused olendid on võrdsete volituste ja ühesuguse halduristaatusega, kuid igaüks neist on oma isikupära ja loomusega: nad ei ole standardsed olendid. Kõik nad on loomult erinevad, sõltuvalt nende tõusuteede erinevusest.

22:4.5 (247.4) Lisaks neile kogemustest tulenevatele omadustele on Saavutuse Kolmsustatud Pojad kolmsustatud Paradiisi Jumaluste jumaliku hõlmatusega. Seetõttu toimivad nad Kolmsuse Alaliste Poegade kooskõlastatud kaaslastena, sest Kolmsusest hõlmatus näib tulevase aja voolust esile tõstvat paljusid loodud-olendite teostamata võimeid. Kuid see on õige üksnes praegust universumiajastut puudutava kohta.

22:4.6 (247.5) See poegade rühm tegeleb põhiliselt — kuid mitte ainult — tõusuteel olevate aegruumi surelike teenimisega. Kui sureliku olendi seisukoht tekitab kahtlusi, antakse see küsimus lahendada tõusukomisjonile, kuhu kuuluvad üks Vägev Sõnumitooja, üks Kõrgeauline ning üks Nime ja Numbrita Olend.

22:4.7 (247.6) Teie, surelikud, kes te seda sõnumit loete, võite ise tõusta Paradiisi, saavutada Kolmsusest hõlmatuse ning kauges tulevikus võidakse teid määrata Päevilt Vanade teenistusse ühes seitsmest superuniversumist ning saata edendama tõe ilmutamist mõnel areneval asustatud planeedil, nagu mina seda praegu teen Urantial.

5. Kolmsustatud Hooldajad

22:5.1 (247.7) Kolmsustatud Hooldajad on Väljavalimise Kolmsustatud Pojad. Peale teie rasside ja teiste ellujäämist väärivate surelike, kes läbivad Havona, jõuavad Paradiisi ning keda määratakse mõnikord Kolmsuse Alaliste Poegade juurde superuniversumi teenistusse, võivad samasuguse Kolmsuse tunnustuse ja suurepärase isiksuse kandidaatideks saada ka teie ustavad seeravitest kaitseinglid ja niisama ustavad keskteelistest kaaslased.

22:5.2 (248.1) Kolmsustatud Hooldajad on tõusuteel olevad seeravid ja üleviidud keskteelised, kes on läbinud Havona ja jõudnud Paradiisi ning Lõplikkuse Korpusesse. Seejärel hõlmas neid Paradiisi-Kolmsus ja nad määrati Päevilt Vanade teenistusse.

22:5.3 (248.2) Kolmsusest hõlmamise kandidaadid tõusuteel olevate seeravite seast saavad sellise tunnustuse osaliseks oma vapra koostöö tõttu mõne tõususurelikuga, kes on jõudnud Lõplikkuse Korpusesse ning on seejärel kolmsustatud. Minu enda sureliku elutee seeravist kaitseingel tegi selle läbi koos minuga, hiljem ta kolmsustati ja on nüüd suunatud Uversa valitsuse juurde Kolmsustatud Hooldajana.

22:5.4 (248.3) Sama käib ka keskteeliste kohta: paljud neist kantakse üle ja nad jõuavad Paradiisi koos seeravitega ja hõlmatakse Kolmsusest samadel põhjustel ning määratakse superuniversumitesse Hooldajateks.

22:5.5 (248.4) Kolmsustatud Hooldajad hõlmatakse Paradiisi-Kolmsusest seitsmekümnetuhandeliste rühmadena ja igasse superuniversumisse läkitatakse seitsmendik igast rühmast. Praegu on neid usaldatavaid ja kõrgeid Hooldajaid Orvontoni teenistuses veidi üle kümne miljoni. Nad teenivad Uversal ja suurematel ning väiksematel keskussfääridel. Neid aitab nende töös mitmest miljardist sekonavist ja teistest superuniversumi võimekatest isiksustest koosnev korpus.

22:5.6 (248.5) Kolmsustatud Hooldajad alustavad oma tegevust hooldajatena ja jätkavad seda tööd supervalitsuste tasemel. Nad on omamoodi supervalitsuste ametnikud, kuid ei tegele üksikisikutega nagu Taevased Valvurid. Kolmsustatud Hooldajad juhivad rühmi puudutavaid asju ja edendavad kollektiivseid projekte. Nad valvavad arhiivide, plaanide ja institutsioonide üle; nad on ürituste, isiksuste rühmade, tõusuprojektide, morontia plaanide, universumikavade ja arvukate muude ettevõtmiste puhul usaldusisikud.

6. Kolmsustatud Saadikud

22:6.1 (248.6) Kolmsustatud saadikud on Väljavalimise Kolmsustatud Poegade teine klass ja nagu nende kaaslasi Hooldajaid, värvatakse neidki kaht tüüpi tõusuolendite seast. Mitte kõik tõususurelikud pole Kohandaja ehk Isaga ühte sulanud, mõned on ühte sulanud Vaimuga, mõned Pojaga. Osa neist Vaimu ja Pojaga ühtesulanud surelikest jõuab Havonasse ja pääseb Paradiisi. Neist Paradiisi tõusjatest valitakse kandidaadid Kolmsusega hõlmamiseks ja aeg-ajalt neid kolmsustatakse koos seitsmetuhandelistes rühmitustes. Seejärel määratakse nad tegutsema superuniversumitesse Päevilt Vanade Kolmsustatud Saadikutena. Uversal on neid registreeritud peaaegu pool miljardit.

22:6.2 (248.7) Kolmsustatud Saadikuid valitakse Kolmsusest hõlmamiseks nende Havona õpetajate soovituste põhjal. Rühmades, mida nad esindavad, on nad säravaima mõistusega ja suudavad seetõttu kõige paremini aidata superuniversumi valitsejatel mõista ning arvestada selle maailma huvisid, kust Vaimuga ühtesulanud surelikud pärinevad. Pojaga ühtesulanud Saadikud on meile suureks abiks nende probleemide lahendamisel, mis seonduvad isiksuseklassiga, kes on ühte sulanud Pojaga.

22:6.3 (248.8) Kolmsustatud Saadikud on Päevilt Vanade emissarid kõikjal ja kõikvõimalike ülesannete täitmisel kõigis selle superuniversumi maailmades ja universumites, kuhu nad on lähetatud. Nad osutavad konkreetseid ja tähtsaid teenuseid väikesektorite keskustes ning täidavad arvukaid väga mitmekesiseid ülesandeid superuniversumis. Nad on supervalitsuste Kolmsustatud Poegade eriolukorra- või varukorpus ja seetõttu saab neile anda väga mitmesuguseid ülesandeid. Nad tegelevad superuniversumi tuhandete ja tuhandete asjatoimetustega, mida inimmõistusele on võimatu kirjeldada, sest Urantial ei toimu midagi, mis oleks mingiski mõttes analoogiline nende tegevusega.

7. Kolmsustamise tehnika

22:7.1 (249.1) Ma ei saa täiuslike ja täiustunud vaimolendite ülima loova teo — kolmsustamise kogemust ainelisele meelele täielikult avada. Kolmsustamise tehnika on üks Vicegeringtoni ja Solitaringtoni saladusi ning see avaldatakse ja on arusaadav vaid neile, kes on need ainulaadsed kogemused läbi teinud. Seepärast ei õnnestu ühelgi olendil selle erakordse toimingu olemust ja sisu inimmõistusele kirjeldada.

22:7.2 (249.2) Peale Jumaluste tegelevad kolmsustamisega ainult Paradiisi-Havona isiksused ning iga lõpetanute korpuse teatavad kindlad liikmed. Paradiisi täiuse erioludes võivad need võrratud olendid alustada ainulaadset ettevõtmist, et anda mõistele identiteet, ning tihtilugu neil õnnestubki saada selle tulemusena uus olend, loodud-olendite kolmsustatud poeg.

22:7.3 (249.3) Need aulised loodud-olendid, kes niisuguste kolmsustamisjuhtumitega tegelevad, võivad osaleda ainult ühes niisuguses kogemuses, kuid Paradiisi Jumalustel ei näi olevat mingeid takistusi kolmsustamisepisoode pidevalt sooritada. Jumalus näib olevat piiratud vaid ühes suhtes: saab olla ainult üks Algne ja Lõpmatu Vaim, ainult üks Isa-Poja ühise tahte lõpmatu täideviija.

22:7.4 (249.4) Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikest lõpetanud, kes on saavutanud Paradiisi kultuuri ja vaimse arengu teatava tasandi, on samuti nende hulgas, kes võivad proovida loodud-olendit kolmsustada. Paradiisis asuvatele surelikest lõpetanute kaaslaskondadele võimaldatakse vaheaeg igal millenniumil Havona ajaarvamise järgi. Niisugused lõpetanud võivad selle kohustustest vaba perioodi veetmiseks valida seitse eri viisi ja üks neist viisidest on üritada koos mõne teise lõpetanuga või mõne Paradiisi-Havona isiksusega loodud-olendi kolmsustamist.

22:7.5 (249.5) Kui kaks surelikku lõpetanut astuvad Tervikuniversumi Arhitektide ette ja näitavad, et nad on iseseisvalt valinud kolmsustamiseks identse mõiste, on Arhitektidel õigus omal äranägemisel anda volitused, mis lubavad neil aulistel surelikel tõusuteelistel oma vaheaega pikendada ja eemalduda mõneks ajaks Paradiisi kodanike kolmsustamissektorisse. Kui nad selle lubatud puhkeaja lõpus kannavad ette, et nad on üksikult ja ühiselt otsustanud teha paradiisliku pingutuse, et vaimsustada, ideaalseks muuta ja tegelikustada mõni väljavalitud algupärane mõiste, mida seni veel ei ole kolmsustatud, siis annab Meistervaim Number Seitse oma korraldusega volitused niisuguse erakordse ettevõtmise tarvis.

22:7.6 (249.6) Mõnikord kulub nendeks ettevõtmisteks uskumatult palju aega; tundub mööduvat terve ajastu, enne kui need ustavad ja kindlameelsed kunagised surelikud — ja mõnikord Paradiisi-Havona isiksused — jõuavad lõpuks eesmärgile ning neil õnnestub tõesti nende poolt valitud universaalse tõe mõiste tegelikku olemisse viia. Neid pühendunud paare ei saada sugugi alati edu; paljudel juhtudel üritus äpardub, kuigi nad omalt poolt ei ole ühtki ilmset viga teinud. Ebaõnne kogenud kolmsustamise kandidaadid võetakse vastu spetsiaalsesse lõpetanute rühma. Selle liikmeid määratletakse olenditena, kes on teinud ülima pingutuse ja elanud läbi ülima pettumuse. Kui kolmsustamiseks ühinevad Paradiisi Jumalused, siis õnnestub see neil alati, kuid ühesuguste loodud-olendite paaril, kahe sama astme olendi katselisel liidul, ei lähe see sugugi alati korda.

22:7.7 (250.1) Kui Jumalad kolmsustavad uue ja ainulaadse olendi, jääb jumalike vanemate jumaluslik potentsiaal muutumatuks; aga kui ülendatud loodud-olendid niisuguse loomisteo sooritavad, teeb ühe selles osaleva indiviidi isiksus läbi ainulaadse muundumise. Loodud-olendite kolmsustatud poja kaks vanemat saavad teatud mõttes vaimselt üheks. Me usume, et see isiksuse teatavate vaimsete faaside kahest üheks saamine jääb ilmselt valdavaks kuni selle ajani, mil Ülim Olend on saavutanud isiksuse täieliku ja lõpuleviidud avaldumise suuruniversumis.

22:7.8 (250.2) Samaaegselt loodud-olendite kolmsustatud uue pojaga tekib kahe vanema vaimne funktsionaalne ühinemine: kaks kolmsustavat vanemat saavad lõplikul funktsionaalsel tasandil üheks. Ükski loodud-olend universumis ei suuda seda hämmastavat nähtust täielikult seletada — see on peaaegu jumalik kogemus. Kui Isa ja Poeg ühinesid, et igavikustada Lõpmatut Vaimu, said nad oma eesmärgile jõudmisel kohe üheks ja sellest peale on nad olnudki üks. Ja kuigi kahe loodud-olendi kolmsustamisliit kuulub samasse klassi mis Kõikse Isa ja Igavese Poja täiusliku jumalusliidu lõpmatu ulatusega ühendus, ei ole loodud-olendi kolmsustamise järelmid oma olemuselt igavesed, vaid lõpevad kogemuslike Jumaluste tõelisuseks saamisel.

22:7.9 (250.3) Kuigi need loodud-olendite kolmsustatud poegade vanemad saavad oma universumi ülesannete täitmisel üheks, arvestatakse neid Lõplikkuse Korpuse ja Tervikuniversumi Arhitektide nimekirjades jätkuvalt kahe isiksusena. Praegusel universumiajastul on kõik kolmsustamises ühinenud vanemad ülesannete jaotuses ja tegutsemises lahutamatud: kuhu läheb üks, sinna läheb ka teine, mida teeb üks, seda teeb ka teine. Kui vanemateks ühinevad surelik (või muu) lõpetanu ja mõni Paradiisi-Havona isiksus, ei tegutse ühinenud vanematest olendid koos ei Paradiisi asukate, Havona elanike ega lõpetanutega. Niisugused segaliidud koonduvad erilistesse korpustesse, kuhu kuuluvad kõik samasugused olendid. Ja kõigis kolmsustamisliitudes, olgu need siis sega- või muud tüüpi ühendused, on vanemad teineteisest teadlikud. Nad võivad omavahel suhelda ning saavad täita ülesandeid, mida kumbki enne seda poleks suutnud.

22:7.10 (250.4) Seitsmel Meistervaimul on õigus lõpetanute ja Paradiisi-Havona isiksuste kolmsustamisliitu heaks kiita ja niisugused segaühendused saavutavad alati edu. Selle tulemusena tekivad suurepärased loodud-olendite kolmsustatud pojad esindavad mõisteid, mis ei ole arusaadavad ei Paradiisi igavestele ega ka kosmose ajalikele loodud-olenditele, mistõttu nad jäävad Tervikuniversumi Arhitektide eestkoste alla. Nendes saatuse kolmsustatud poegades kehastuvad ideed, ideaalid ja kogemused, mis kuuluvad ilmselt mõnesse tulevasse universumiajastusse ning seetõttu pole neil vahetut praktilist väärtust ei superuniversumite ega keskse universumi haldusorganite jaoks. Need aja laste ja igaviku kodanike ainulaadsed pojad hoitakse reservis Vicegeringtonil, kus nad uurivad aja mõisteid ja igaviku reaalsusi sfääri selles erisektoris, kus asuvad Loojate-Poegade korpuse salajased kolledžid.

22:7.11 (251.1) Ülimas Olendis on ühinenud Jumalus-reaalsuse kolm faasi: Ülim Jumal, Paradiisi-Kolmsuse teatavate lõplike aspektide vaimne ühendus; Kõikvõimas Ülim, suuruniversumi Loojate jõu ühendus; ja Ülim Meel, Kolmanda Allika ja Keskme ning tema kaaslaste isiklik panus Ülima Olendi reaalsusesse. Keskse universumi ja Paradiisi võrratud loodud-olendid tegelevad oma kolmsustamisüritustes Ülima Jumaluse kolmese uurimisega, mille tulemusena tekib loodud-olendite kolmsustatud poegade kolm klassi:

22:7.12 (251.2) 1. tõusuteeliste kolmsustatud pojad. Lõpetanud püüavad oma loomispingutustes kolmsustada Kõikvõimsa Ülima teatavaid mõistelisi reaalsusi, mida nad on kogemuslikult omandanud oma tõusul Paradiisi läbi aja ja ruumi;

22:7.13 (251.3) 2. Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad. Paradiisi kodanike ja Havona asukate loovate pingutuste tulemusena kolmsustatakse Ülima Olendi teatavad kõrged vaimsed aspektid, mida nad on kogemuslikult omandanud Viimase ja Igavesega piirneval superülimal taustal;

22:7.14 (251.4) 3. saatuse kolmsustatud pojad. Kui aga lõpetanu ja Paradiisi-Havona asukas koos kolmsustavad uue loodud-olendi, tekitab see ühine pingutus vastukajasid Ülima-Viimase Meele teatavates faasides. Selle tulemusena tekkivad loodud-olendite kolmsustatud pojad on loomisülesed: nad esindavad Ülima-Viimase Jumaluse tegelikkusi, mida ei ole muidu kogemuslikult saavutatud ja mis kuuluvad seega automaatselt Tervikuniversumi Arhitektide võimkonda. Arhitektid hooldavad ju neid asju, mis ületavad praeguse universumiajastu loomispiire. Saatuse kolmsustatud pojad kehastavad Ülima-Viimase tervikuniversumit puudutava ilmutamata funktsiooni teatavaid külgi. Me ei tea neist aja ja igaviku ühistest lastest palju, ent ometi tublisti rohkem, kui meil on lubatud avaldada.

8. Loodud olendid kolmsustatud pojad

22:8.1 (251.5) Lisaks käesolevas tekstis käsitletavatele loodud-olendite kolmsustatud poegadele on veel arvukalt teisi loodud-olendite kolmsustatud ja teile ilmutamata olendite klasse — seitsme lõpetanute korpuse ja Paradiisi-Havona isiksuste mitmesuguste ühenduste järeltulijaid. Kuid kõigile neile loodud-olendite kolmsustatud, nii ilmutatud kui ka ilmutamata olenditele annab isiksuse Kõikne Isa.

22:8.2 (251.6) Kui uued tõusuteeliste kolmsustatud ja Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad on noored ja õpetamata, saadetakse nad tavaliselt pikaks ajaks teenima Lõpmatu Vaimu seitsmesse Paradiisisfääri, kus nad teenivad Seitsme Ülima Täideviija eestkoste all. Seejärel võivad Kolmsuse Õpetajad-Pojad võtta neid edasi õppima kohalikesse universumitesse.

22:8.3 (251.7) Need kõrgetest ja aulistest loodud-olenditest pärinevad kasupojad on Õpetajate-Poegade õpipoisid, õpilastest abilised, ja neid liigitatakse sageli ajutiselt nende Poegade hulka. Nad võivad täita ja täidavadki paljusid enesesalgamist nõudvaid ülesandeid omavalitud teenistusmaailma heaks.

22:8.4 (251.8) Õpetajad-Pojad võivad kohalikes universumites nimetada, kes loodud-olendite poolt kolmsustatud eestkostealustest sobiks Paradiisi-Kolmsusest hõlmamiseks. Naastes sellest hõlmatusest Täiustumise Kolmsustatud Poegadena, astuvad nad seitsmes superuniversumis Päevilt Vanade teenistusse ning see ongi selle ainulaadse, kahekordselt kolmsustatud olendite rühma praegu teada olev saatus.

22:8.5 (252.1) Mitte kõik loodud-olendite kolmsustatud pojad ei ole Kolmsusest hõlmatud; paljudest saavad Paradiisi Seitsme Meistervaimu, superuniversumite Peegeldavate Vaimude ja kohalike loodute Emavaimude kaaslased ning saadikud. Teised võivad vastu võtta eriülesandeid igavesel Saarel. Kolmandad võivad astuda Isa salajaste maailmade ja Vaimu Paradiisisfääride eriteenistustesse. Nad võivad leida lõpuks tee Kolmsustatud Poegade ühisesse korpusesse Havona sisemises ringluses.

22:8.6 (252.2) Välja arvatud Täiustumise Kolmsustatud Pojad ja need, kes koonduvad Vicegeringtonile, näib kõigi loodud-olendite kolmsustatud poegade ülimaks saatuseks olevat astumine Kolmsustatud Lõpetanute Korpusesse, mis on üks seitsmest Lõplikkuse Korpusest Paradiisis.

9. Taevased Valvurid

22:9.1 (252.3) Loodud-olendite kolmsustatud pojad hõlmatakse Paradiisi-Kolmsusest seitsmetuhandeliste rühmitustena. Need täiustunud inimolendite ja Paradiisi-Havona isiksuste kolmsustatud järeltulijad on kõik ühtemoodi Jumalustest hõlmatud, kuid nad on määratud superuniversumitesse vastavalt nende endiste juhendajate, Kolmsuse Õpetajate-Poegade soovitustele. Need pojad, kelle teenistus oli vastuvõetavam, määratakse Kõrgete Poegade Abilisteks, teenistuses vähem silma paistnud määratakse Taevasteks Valvuriteks.

22:9.2 (252.4) Pärast seda, kui need ainulaadsed olendid on Kolmsusest hõlmatud, saab neist väärtuslik täiendus superuniversumi valitsustele. Nad tunnevad hästi tõusutee küsimusi, mitte isikliku tõusmise kaudu, vaid Kolmsuse Õpetajate-Poegade juures kosmosemaailmades teenimise tõttu.

22:9.3 (252.5) Orvontonile on suunatud peaaegu miljard Taevast Valvurit. Nad on määratud peamiselt Päevilt Täiuslike haldusorganitesse suuremate sektorite keskustes ning neile on võimekaks abiliseks Pojaga ühtesulanud tõususurelike korpus.

22:9.4 (252.6) Taevased Valvurid on Päevilt Vanade kohtute ametnikud, kes toimivad kohtu sõnumitoojatena ja superuniversumi valitsuste eri kohtute kutsete ning otsuste kohaletoimetajatena. Nad sooritavad vajalikud vahistamised Päevilt Vanade nimel; nad lahkuvad Uversalt, toomaks kohale olendeid, kes peavad ilmuma superuniversumi kohtunike ette; nad täidavad kinnipidamiskorraldusi suvaliste isikute suhtes superuniversumis. Nad käivad ka kaasas kohalikest universumitest pärit Vaimuga ühtesulanud surelikel, kui nende kohalolek Uversal on mingil põhjusel vajalik.

22:9.5 (252.7) Taevaste Valvurite ja nende kaaslaste, Kõrgete Poegade Abiliste sisimas ei ole kunagi elanud Kohandajad. Nad ei ole ka ühte sulanud ei Vaimu ega Pojaga. Täiustumise Kolmsustatud Poegade ühtesulamata jäämise asendab aga Paradiisi-Kolmsusest hõlmatus. Kolmsusest hõlmatus võib mõjuda ainult sellele ideele, mis on loodud-olendite kolmsustatud pojas isikustunud, jättes hõlmatud poja muus osas muutumatuks, kuid niisugune piirang tekib vaid siis, kui see on kavatsuslik.

22:9.6 (252.8) Need kahekordselt kolmsustatud pojad on imepärased olendid, kuid nad pole ei nii mitmekülgsed ega ka usaldusväärsed nagu nende tõusvad kaaslased: neil puudub see tohutu ja sügav isiklik kogemus, mille ülejäänud sellesse rühma kuuluvad pojad on omandanud tegeliku pürgimisega kosmose pimedatelt aladelt aulisusse. Meie, kel on selja taga tõusutee, armastame neid ja teeme kõik, mis meie võimuses, et nende puudusi kompenseerida, kuid nende tõttu oleme alati tänulikud oma alamale päritolule ja kogemisvõimele. Nende valmisolek ära tunda ja tunnistada oma puudusi universumitõusus kogetavate realiteetide suhtes on ebamaiselt kaunis ja mõnikord liigutavalt kaastundmust äratav.

22:9.7 (253.1) Täiustumise Kolmsustatud Pojad on teiste Kolmsusest hõlmatud poegadega võrreldes piiratud, sest nende kogemisvõimet pärsib aegruum. Nad on vaatamata pikaajalistele õpingutele Ülimate Täideviijate ja Õpetajate-Poegade juures puudulike kogemustega, ning kui see nii ei oleks, siis nende kogemustega küllastumise tõttu ei saaks neid jätta reservi kogemuste omandamiseks tulevases universumiajastus. Kogu kõikses eksistentsis lihtsalt pole midagi, mis võiks asendada tegelikke isiklikke kogemusi, ning need loodud-olendite kolmsustatud pojad hoitakse varuks kogemuslikuks tegutsemiseks mõnel tulevasel universumiepohhil.

22:9.8 (253.2) Eluasemeilmades olen ma sageli näinud neid superuniversumi kõrgete kohtute väärikaid ametnikke vaatamas nii igatsevalt ja paluvalt isegi neid, kes on just saabunud arenevatest kosmosemaailmadest, et sai üsna selgeks — need mittekogemuslikult kolmsustatud tõepoolest kadestasid oma pealtnäha vähem õnnelikus seisukorras vendi, kes tõusevad kõiksel rajal bona fide kogemuste ja tegeliku elu astmeid mööda. Vaatamata oma puudustele ja piiratustele moodustavad nad imepäraselt kasuliku töötajate korpuse, kes on alati valmis ellu viima superuniversumi valitsuste keerulisi halduskavasid.

10. Kõrgete Poegade Abilised

22:10.1 (253.3) Kõrgete Poegade Abilised on Surelike Lõplikkuse Korpus auliste tõusuolendite ja nende igaveste kaaslaste, Paradiisi-Havona isiksuste, taaskolmsustatud kolmsustatud poegade kõrgem rühm. Nad on määratud teenima superuniversumis ja toimivad Päevilt Vanade valitsuste kõrgete poegade isiklike abilistena. Neid sobiks nimetada ka erasekretärideks. Nad tegutsevad aeg-ajalt erikomisjonide ja kõrgete poegade muude rühmaühenduste ametnikena. Nad teenivad Tarkuse Täiustajaid, Jumalikke Nõuandjaid, Kõikseid Hindajaid, Vägevaid Sõnumitoojaid, Kõrgeaulisi ning Nime ja Numbrita Olendeid.

22:10.2 (253.4) Kui ma Taevaseid Valvureid käsitledes näisin tähelepanu pööravat nende kahekordselt kolmsustatud poegade piiratusele ja puudustele, siis lubage mul nüüd õigluse mõttes juhtida tähelepanu nende ühele väga tugevale küljele, omadusele, mis muudab nad meie jaoks peaaegu hindamatuks. Need olendid võlgnevad oma olemasolu asjaolule, et nad on mingi ühe ja ülima mõiste kehastused. Nende isiksuses on kehastunud mõni jumalik idee, mõni kõikne ideaal, mida kunagi varem pole mõeldud, väljendatud või kolmsustatud. Ja seejärel on neid Kolmsusest hõlmatud: seega nad esitavad ja tegelikult kehastavad jumaliku Kolmsuse enda tarkust, niivõrd kui see puudutab nende isiksuse eksistentsi ideed-ideaali. Niivõrd kui seda konkreetset mõistet on võimalik universumitele ilmutada, kehastavad need isiksused kõike kõigest, mida mõne loodud-olendi või Looja intellekt võib olla välja mõelnud, väljendanud või näitega tõestanud. Nad on selle idee kehastused.

22:10.3 (253.5) Te ju mõistate, et universumi reaalsuse mingi ülima mõiste niisugune elav koondumine oleks ütlemata kasulik neile, kellele on usaldatud superuniversumite haldamine?

22:10.4 (254.1) Alles hiljuti saadeti mind juhtima kuueliikmelist komisjoni, kuhu kuulus üks igast kõrgest pojast. Komisjon pidi uurima kolme probleemi seoses ühe uute universumite rühmaga Orvontoni lõunapiirkondades. Ma sain Kõrgete Poegade Abiliste väärtusest eriti selgelt aru siis, kui taotlesin nende klassi juhilt Uversal niisuguste sekretäride ajutist määramist minu komisjoni. Meie esimest ideed esindas üks Kõrgete Poegade Abiline Uversal, kes kinnitati otsekohe meie rühma juurde. Teine probleem oli kehastunud Kõrgete Poegade Abilises, kes oli määratud superuniversumisse number kolm. Saime sellest allikast palju abi keskse universumi arvelduskoja kaudu, mis koordineerib ja levitab põhiteadmisi, kuid miski pole võrreldav abiga, mida meile osutas selle isiksuse tegelik kohalolek, kes on loodud-olendi poolt ülimuslikult kolmsustatud ja lõplikult Jumaluse poolt kolmsustatud mõiste. Meie kolmanda probleemi kohta näitasid Paradiisi arhiivid, et niisugust ideed ei olnud loodud-olendid kunagi kolmsustanud.

22:10.5 (254.2) Kõrgete Poegade Abilised on vapustavate mõistete ja hämmastavate ideaalide ainulaadsed ja algupärased isikustumised. Ja sellistena suudavad nad meie arutlusi aeg-ajalt kirjeldamatult valgustada. Mõelge, milline abi on mulle sellest, kui ma täidan kusagil kauge kosmose universumis mingit ülesannet ja mul on õnnestunud oma missiooni juurde kinnistada mõni Kõrgete Poegade Abiline, kes kehastab jumalikku arusaama probleemist, mida mind on saadetud ründama ja lahendama, ning mul on olnud korduvalt just niisugune kogemus. Niisuguse kava puhul on ainus raskus vaid selles, et üheski superuniversumis ei saa olla nende kolmsustatud ideede täielikku kogumit: meil on vaid seitsmendik neist olenditest; seega saame vaid umbes ühel juhul seitsmest tunda rõõmu isiklikest sidemetest nende olenditega, kuigi kroonika näitab, et idee on kolmsustatud.

22:10.6 (254.3) Meil oleks Uversal sellest suur kasu, kui saaksime neid olendeid palju rohkem kasutada. Et nad on superuniversumite valitsustele väga väärtuslikud, ergutame igati ruumi-palverändureid ja ka Paradiisi asukaid kolmsustamist proovima, pärast seda kui nad on üksteist aidanud nende kogemuslike reaalsuste osas, mis on niisuguste loovate ürituste teostamiseks olulised.

22:10.7 (254.4) Praegu on meie superuniversumis umbes üks ja veerand miljonit Kõrgete Poegade Abilist ning nad teenivad nii suuremates kui ka väikesektorites, toimides samal ajal Uversal. Nad saadavad meid väga sageli, kui meid lähetatakse kaugetesse universumitesse ülesandeid täitma. Kõrgete Poegade Abilised ei ole alaliselt määratud ühegi Poja ega komisjoni juurde. Nad liiguvad pidevalt ühest kohast teise, teenides seal, kus see idee või ideaal, mis nad on, saab kõige paremini edendada selle Paradiisi-Kolmsuse igavesi eesmärke, kelle poegadeks nad on saanud.

22:10.8 (254.5) Nad on liigutavalt südamlikud, äärmiselt ustavad, erakordselt arukad, ülimalt targad — konkreetse idee osas — ja piiritult alandlikud. Kuigi nad võivad teile oma idee või ideaali kohta anda kogu universumis olemasoleva teadmise, on peaaegu haletsusväärne jälgida, kuidas nad otsivad teadmisi ja informatsiooni teiste teemade valdajatelt, isegi tõususurelikelt.

22:10.9 (254.6) Selline on lugu mõnede nende olendite päritolust, olemusest ja toimimisest, keda nimetatakse Jumala Kolmsustatud Poegadeks, nimelt nendest, kes on viibinud Paradiisi-Kolmsuse jumalikus hõlmatuses ja keda on seejärel suunatud superuniversumite teenistusse, et teha seal targas ja mõistvas koostöös Päevilt Vanade halduritega väsimatuid pingutusi, hõlbustamaks aja tõususurelike kulgemist sissepoole, nende Havona sihtkoha ja Paradiisi saatuse suunas.

22:10.10 (255.1) [Jutustanud Vägev Sõnumitooja Orvontoni ilmutamiskorpusest.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.