ΕΓΓΡΑΦΟ 22, ΟΙ ΤΡΙΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 22

ΟΙ ΤΡΙΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Υπάρχουν τρεις ομάδες υπάρξεων οι οποίες αποκαλούνται Υιοί του Θεού. Επιπροσθέτως των κατιουσών και ανιουσών τάξεων υιότητας, υπάρχει μία τρίτη ομάδα γνωστή ως οι Τριαδοποιημένοι Υιοί του Θεού. Η τριαδοποιημένη τάξη υιότητας χωρίζεται περαιτέρω σε τρεις υποδιαιρέσεις σύμφωνα με την προέλευση των πολλών τύπων προσωπικοτήτων της, αποκαλυμμένων και μη. Οι βασικές αυτές υποδιαιρέσεις είναι:

1. Εκ της Θεότητας τριαδοποιημένοι Υιοί

2. Εκ της Τριάδας αποδεκτοί Υιοί

3. Εκ των πλασμάτων τριαδοποιημένοι Υιοί

Ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, όλοι οι Τριαδοποιημένοι Υιοί του Θεού διαθέτουν από κοινού την εμπειρία της τριαδοποίησης είτε ως μέρος της προέλευσής τους, είτε ως μια εμπειρία του εναγκαλισμού της Τριάδας, που στη συνέχεια επετεύχθη. Οι εκ της Θεότητας τριαδοποιημένοι Υιοί δεν αποκαλύπτονται στα κείμενα αυτά. Για το λόγο αυτό, η παρουσίαση αυτή θα περιορισθεί στην απεικόνιση των υπόλοιπων δύο ομάδων, και ιδιαίτερα των από την Τριάδα αποδεκτούς Υιούς του Θεού.

Όλοι οι Υιοί που γίνονται αποδεκτοί από την Τριάδα είναι αρχικά διπλής ή μονής προέλευσης, αλλά κατόπιν της αποδοχής τους από την Τριάδα αφοσιώνονται για πάντα στην υπηρεσία και τις αναθέσεις της Τριάδας. Αυτό το σώμα, όπως αποκαλύπτεται, αλλά και όπως είναι οργανωμένο για υπερσυμπαντική υπηρεσία, περιλαμβάνει επτά τάξεις προσωπικοτήτων:

1. Κραταιοί Αγγελιαφόροι

2. Εκείνοι Υψηλά στην Εξουσία

3. Εκείνοι Χωρίς Όνομα και Αριθμό

4. Τριαδοποιημένοι Φύλακες

5. Τριαδοποιημένοι Πρεσβευτές

6. Ουράνιοι Φρουροί

7. Ανώτεροι Βοηθοί του Υιού.

Οι επτά αυτές ομάδες των προσωπικοτήτων ταξινομούνται περαιτέρω σύμφωνα με την προέλευση, τη φύση και τη λειτουργία, σε τρεις μείζονες υποδιαιρέσεις: τους Τριαδοποιημένους Υιούς της Επίτευξης, τους Τριαδοποιημένους Υιούς της Επιλογής , και τους Τριαδοποιημένους Υιούς της Τελειότητας.

Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί της Επίτευξης –Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι, οι Υψηλά στην Εξουσία και οι Χωρίς Όνομα και Αριθμό – είναι όλοι με τον Προσαρμοστή συγχωνευθέντες ανιόντες θνητοί που κατέκτησαν τον Παράδεισο και το Σώμα της Τελικότητας. Δεν είναι όμως τελικιστές. Όταν γίνουν αποδεκτοί από την Τριάδα, τα ονόματά τους απαλείφονται από τους καταλόγους των τελικιστών. Οι νέοι υιοί αυτής της κατηγορίας περνούν από συγκεκριμένη εκπαίδευση, για σύντομες συγκριτικά περιόδους, στους αρχηγικούς πλανήτες κάθε κυκλώματος της Χαβόνα υπό την καθοδήγηση των Αιωνίων των Ημερών. Κατόπιν αυτού διορίζονται στην υπηρεσία των Αρχαίων των Ημερών στα επτά υπερσύμπαντα.

Οι Τριαδοποιημένοι δια της Επιλογής Υιοί περιλαμβάνουν τους Τριαδοποιημένους Φύλακες και τους Τριαδοποιημένους Πρεσβευτές. Στρατολογούνται από τις τάξεις ορισμένων εξελικτικών σεραφείμ και μετασχηματισμένων μεσοδιάστατων πλασμάτων που έχουν διασχίσει τη Χαβόνα και έχουν κατακτήσει τον Παράδεισο, καθώς επίσης και ορισμένων θνητών συγχωνευμένων με το Πνεύμα και συγχωνευμένων με τον Υιό οι οποίοι έχουν παρομοίως αναρριχηθεί μέχρι την κεντρική Νήσο του Φωτός και της Ζωής. Αφού γίνουν αποδεκτοί από την Τριάδα του Παραδείσου και μετά από σύντομη εξάσκηση στη Χαβόνα, οι Τριαδοποιημένοι δια της Επιλογής Υιοί διορίζονται στα δικαστήρια των Αρχαίων των Ημερών.

Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας. Οι Ουράνιοι Φρουροί και οι ομοβάθμιοί τους, Ανώτεροι Συνεργάτες του Υιού, αποτελούν μία μοναδική ομάδα διπλά τριαδοποιημένων προσωπικοτήτων. Είναι οι εκ των πλασμάτων τριαδοποιημένοι υιοί, από τις προσωπικότητες του Παραδείσου-Χαβόνα, ή οι τελειοποιημένοι, ανελθόντες θνητοί που από πολύ καιρό διακρίθηκαν στο Σώμα της Τελικότητας. Ορισμένοι από αυτούς των θνητής προέλευσης τριαδοποιημένους υιούς, αφού υπηρετήσουν μαζί με τους Υπέρτατους Διοικητές των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων, και αφού υπηρετήσουν υπό τους Διδασκάλους Υιούς της Τριάδας, επανατριαδοποιούνται (γίνονται αποδεκτοί) από την Τριάδα του Παραδείσου και στη συνέχεια αναλαμβάνουν υπηρεσία στα δικαστήρια των Αρχαίων των Ημερών ως Ουράνιοι Φρουροί και ως Ανώτεροι Συνεργάτες του Υιού. Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας αναλαμβάνουν αμέσως υπηρεσία στο υπερσύμπαν χωρίς περαιτέρω εξάσκηση.

Οι αριθμοί των Τριαδικής προέλευσης συνεργατών μας – των Τελειοποιητών της Σοφίας, των Θείων Συμβούλων και των Συμπαντικών Ελεγκτών – είναι σταθεροί, οι αποδεκτοί από την Τριάδα, όμως, υιοί αυξάνονται συνεχώς. Όλες οι επτά τάξεις των από την Τριάδα αποδεκτών υιών υπηρετούν ως μέλη μιας εκ των κυβερνήσεων των επτά υπερσυμπάντων και ο αριθμός εκείνων που υπηρετούν σε κάθε υπερσύμπαν είναι ακριβώς ο ίδιος. Κανείς τους δεν έχει χαθεί ποτέ. Οι από την Τριάδα αποδεκτές υπάρξεις ποτέ δεν ξεστρατίζουν. Μπορεί να σφάλλουν προσωρινά, αλλά κανείς τους δεν έχει ποτέ δικαστεί για περιφρόνηση προς τις υπερσυμπαντικές κυβερνήσεις. Οι Υιοί του Επιτεύγματος και οι Υιοί της Επιλογής δεν έχουν ποτέ ταλαντευθεί κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους στον Όρβοντον, οι Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας, όμως, έχουν κρίνει εσφαλμένα και έχουν γι’ αυτό προκαλέσει παροδική σύγχυση.

Υπό την καθοδήγηση των Αρχαίων των Ημερών, όλες οι επτά ομάδες λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως αυτοκυβερνώμενες ομάδες. Το πεδίο δράσης τους είναι εξαιρετικά εκτεταμένο. Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας δεν εγκαταλείπουν τα υπερσύμπαντα όπου υπηρετούν, αλλά οι τριαδοποιημένοι συνεργάτες τους απλώνονται στο μέγα σύμπαν, ταξιδεύοντας από τους εξελικτικούς κόσμους του χρόνου και του διαστήματος μέχρι το αιώνιο Νησί του Παραδείσου. Μπορεί να λειτουργούν σε οποιοδήποτε από τα υπερσύμπαντα, αλλά δεν λειτουργούν πάντα ως μέλη της υπερκυβέρνησης στην οποία αρχικά διορίσθηκαν.

Είναι προφανές ότι οι αποδεκτοί από την Τριάδα υιοί έχουν μόνιμα τοποθετηθεί στην υπηρεσία των επτά υπερσυμπάντων. Φυσικά, η τοποθέτηση αυτή είναι μόνο για τη διάρκεια της παρούσας εποχής του σύμπαντος, αλλά δεν έχουμε καμία πληροφορία ότι μπορεί να γίνει αιώνια.

Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι ανήκουν στην ανερχόμενη ομάδα των Τριαδοποιημένων Υιών. Αποτελούν μία τάξη τελειοποιημένων θνητών οι οποίοι εξετάσθηκαν για συμμετοχή σε στάση, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αποδείχθηκαν εξ ίσου νομιμόφρονες. Έχουν όλοι περάσει από κάποια καθοριστική δοκιμασία υπακοής στο σύμπαν. Σε κάποιο σημείο της ανάβασής τους προς τον Παράδεισο παρέμεινα σταθεροί και πιστοί απέναντι στην απιστία των ανωτέρων τους, ενώ ορισμένοι δραστήρια και με πίστη εργάζονται στη θέση αυτών των άπιστων αρχηγών.

Με τέτοιο προσωπικό παρελθόν πιστότητας και αφοσίωσης, οι ανερχόμενοι αυτοί θνητοί περνούν από τη Χαβόνα μαζί με το ρεύμα των οδοιπόρων του χρόνου, κατακτούν τον Παράδεισο, αποφοιτούν από εκεί και εντάσσονται στα Σώματα της Τελικότητας. Εκεί τριαδοποιούνται στην απόκρυφη αγκάλη της Τριάδας του Παραδείσου και εν συνεχεία διορίζονται ως συνεργάτες των Αρχαίων των Ημερών στη διοίκηση των κυβερνήσεων των επτά υπερσυμπάντων.

Κάθε ανερχόμενος θνητός απεριόριστης εμπειρίας ο οποίος εργάζεται με νομιμοφροσύνη κατά της στάσης, προορίζεται να γίνει, τελικά, Κραταιός Αγγελιαφόρος στην υπηρεσία του υπερσύμπαντος. Με τον ίδιο τρόπο εξελίσσεται κάθε ανερχόμενο πλάσμα που αποτελεσματικά αποτρέπει παρόμοιες αναταραχές οφειλόμενες στο λάθος, στο πονηρό, ή την αμαρτία. Διότι ο τρόπος δράσης ο οποίος σχεδιάστηκε για να αποτρέπει τη στάση, ή για να επιτυγχάνει ανώτερους τύπους νομιμοφροσύνης σε μία συμπαντική κρίση, θεωρείται ακόμη μεγαλύτερης αξίας από την νομιμοφροσύνη εναντίον μιας υπαρκτής στάσης.

Οι αρχαιότεροι Κραταιοί Αγγελιαφόροι επιλέχθηκαν από τους ανερχόμενους εκείνους θνητούς του χρόνου και του διαστήματος που περιλαμβάνοντας στους αρχικά αφιχθέντες στον Παράδεισο, έχοντας πολλοί από αυτούς διασχίσει τη Χαβόνα την εποχή του Γκραντφάντα. Η αρχική όμως τριαδοποίηση των Κραταιών Αγγελιαφόρων δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι τη στιγμή κατά την οποία στα υποψήφια σώματα περιελήφθησαν αντιπρόσωποι από κάθε ένα από τα επτά υπερσύμπαντα. Και η τελευταία ομάδα της τάξης αυτής η οποία πιστοποιήθηκε στον Παράδεισο περιέλαβε ανελθόντες οδοιπόρους από το τοπικό σύμπαν του Νέβαδον.

Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι γίνονται αποδεκτοί από την Τριάδα του Παραδείσου σε τάξεις των επτακοσίων χιλιάδων, δηλαδή εκατό χιλιάδες αποστέλλονται σε κάθε υπερσύμπαν. Σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο Κραταιοί Αγγελιαφόροι υπηρετούν στην Ουβέρσα και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι σε κάθε ένα από τα επτά υπερσύμπαντα είναι υπηρετεί ακριβώς ο ίδιος αριθμός.

Εγώ είμαι Κραταιός Αγγελιαφόρος και μπορεί να ενδιαφέρει τους κατοίκους της Ουράντια να μάθουν ότι ο σύντροφος και συνεργάτης μου στη διάρκεια της εμπειρίας μου ως θνητού θριάμβευσε επίσης στη μεγάλη δοκιμασία και ότι, αν και πολλές φορές και για μεγάλες περιόδους χωριστήκαμε, στην προαιώνια εσωτερική μας ανέλιξη προς τη Χαβόνα, περιληφθήκαμε στην ίδια ομάδα των επτακοσίων χιλιάδων και περάσαμε μέσω του Βάϊστζέρινγκτον αναπτύσσοντας μία στενή και τρυφερή σχέση. Αναλάβαμε, εν τέλει, υπηρεσία και μαζί αποσπασθήκαμε στην Ουβέρσα του Όρβοντον ενώ συχνά πηγαίνουμε μαζί για να εκτελέσουμε τις αποστολές οι οποίες απαιτούν την υπηρεσία δύο Αγγελιαφόρων.

Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι, από κοινού με όλους τους υπό της Τριάδας αποδεκτούς υιούς, υπηρετούν σε όλες τις φάσεις των υπερσυμπαντικών δραστηριοτήτων. Διατηρούν συνεχή επαφή με τα αρχηγεία τους μέσω της ανακλαστικής υπηρεσίας του υπερσύμπαντος. Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι υπηρετούν σε όλους τους τομείς ενός υπερσύμπαντος και συχνά φέρουν εις πέρας αποστολές στα τοπικά σύμπαντα, ακόμη και σε μεμονωμένους πλανήτες, όπως εγώ στην προκειμένη περίπτωση.

Στα δικαστήρια του υπερσύμπαντος οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι λειτουργούν ως συνήγοροι των ατόμων αλλά και των πλανητών, όταν προσαχθούν στο δικαστήριο. Βοηθούν επίσης τους Τέλειους των Ημερών ως προς την κατεύθυνση των υποθέσεων των μειζόνων τομέων. Ως ομάδα, η κύρια αποστολή τους είναι αυτή των υπερσυμπαντικών παρατηρητών. Σταθμεύουν στους διάφορους αρχηγικούς κόσμους καθώς και σημαντικούς, μεμονωμένους πλανήτες, ως επίσημοι παρατηρητές των Αρχαίων των Ημερών. Όταν αναλαμβάνουν μία τέτοια αποστολή, υπηρετούν επίσης ως σύμβουλοι των αρχών η οποίες κατευθύνουν τις υποθέσεις των πλανητών διαμονής τους. Οι Αγγελιαφόροι λαμβάνουν ενεργό μέρος σε όλες τις φάσεις του ανελικτικού σχεδίου της προόδου των θνητών. Μαζί με τους θνητής προέλευσης συνεργάτες τους, κρατούν τις υπερκυβερνήσεις σε στενή και προσωπική επαφή με την επικρατούσα κατάσταση και την πρόοδο των σχεδίων των κατερχομένων Υιών του Θεού.

Οι Κραταιοί Αγγελιαφόροι έχουν πλήρη συνείδηση ολόκληρης της ανελικτικής τους πορείας και γι’ αυτό αποδεικνύονται τόσο χρήσιμοι και ευμενώς διακείμενοι λειτουργοί, γεμάτοι κατανόηση αγγελιαφόροι, που υπηρετούν σε κάθε κόσμο και για κάθε πλάσμα του χρόνου. Μόλις θα απελευθερωθείτε από τη σάρκα θα επικοινωνήσετε ελεύθερα μαζί μας και θα βρείτε την κατανόησή μας, αφού προερχόμαστε από όλες τις φυλές όλων των εξελικτικών κόσμων του διαστήματος, από τις θνητές εκείνες φυλές, δηλαδή, που ενοικούνται από και στη συνέχεια συγχωνεύονται με τους Προσαρμοστές της Σκέψης.

Οι Υψηλά Ιστάμενοι στην Εξουσία, η δεύτερη ομάδα των Τριαδοποιημένων Υιών του Επιτεύγματος, είναι όλοι συγχωνευθείσες με τον Προσαρμοστή υπάρξεις θνητής προέλευσης. Αυτοί είναι οι τελειοποιημένοι θνητοί που επέδειξαν ανώτερη διοικητική ικανότητα και έδειξαν εξαιρετική εκτελεστική ιδιοφυΐα καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ανελικτικής τους πορείας. Αποτελούν την αφρόκρεμα της ικανότητας διακυβέρνησης που εκπορεύεται από τους διασωθέντες θνητούς του διαστήματος.

Εβδομήντα χιλιάδες από Εκείνους τους Υψηλά Ιστάμενους στην Εξουσία τριαδοποιούνται σε κάθε συνέλευση της Τριάδας. Αν και το τοπικό σύμπαν του Νέβαδον είναι μία σχετικά νέα δημιουργία, έχει τους αντιπροσώπους του μεταξύ των πρόσφατα τριαδοποιημένων τάξεων της κατηγορίας αυτής. Τη στιγμή αυτή υπηρετούν στον Όρβοντον περισσότεροι από δέκα δισεκατομμύρια από τους ικανούς αυτούς διοικητές. Όπως όλες οι μεμονωμένες τάξεις των ουρανίων υπάρξεων, διατηρούν τα δικά τους αρχηγεία στην Ουβέρσα και, όπως των άλλων, υπό της Τριάδας αποδεκτών υιών, οι εφεδρείας τους στην Ουβέρσα λειτουργούν ως το κεντρικό κατευθυντήριο σώμα της τάξης τους στον Όρβοντον.

Οι Υψηλά Ιστάμενοι στην Εξουσία διοικούν χωρίς περιορισμούς. Είναι οι πανταχού παρόντες και πάντα αποτελεσματικοί διοικητές των Αρχαίων των Ημερών. Υπηρετούν σε κάθε πλανήτη, σε κάθε κατοικημένο κόσμο και σε κάθε φάση δραστηριότητας, σε κάθε ένα από τα επτά υπερσύμπαντα.

Διαθέτοντας εντυπωσιακή διοικητική κρίση και ασυνήθιστη εκτελεστική ικανότητα, οι εξέχουσες αυτές υπάρξεις αναλαμβάνουν να παρουσιάσουν το προς κρίση γεγονός στα υπερσυμπαντικά δικαστήρια. Επικροτούν την απονομή της δικαιοσύνης και την αποκατάσταση της κακής προσαρμογής στα εξελικτικά σύμπαντα. Για το λόγο αυτό, αν ποτέ εγκλιθείτε για εσφαλμένη κρίση, καθώς θα ανέρχεστε στους κόσμους και τους πλανήτες της προκαθορισμένης κοσμικής σας προόδου, είναι μάλλον απίθανο να αντιμετωπίσετε αδικία, εφ’ όσον οι κατήγοροί σας κάποτε υπήρξαν ανελθόντα πλάσματα και είναι οι ίδιοι εξοικειωμένοι με κάθε βήμα της πορείας που ακολουθήσατε και που συνεχίζετε να ακολουθείτε.

Οι Χωρίς Όνομα και Αριθμό συνιστούν την τρίτη και τελευταία ομάδα των Τριαδοποιημένων Υιών του Επιτεύγματος. Είναι οι ανελθούσες ψυχές που ανέπτυξαν την ικανότητα να λατρεύουν καλύτερα από όλους τους υιούς και τις θυγατέρες των εξελικτικών φυλών από τους κόσμους του χρόνου και του διαστήματος. Έχουν αποκτήσει πνευματική θεώρηση της αιώνιας επιδίωξης του Πατέρα του Σύμπαντος, η οποία, συγκριτικά, υπερβαίνει την αντίληψη των εξελικτικών πλασμάτων με όνομα και αριθμό. Για το λόγο αυτό προσδιορίζονται ως Εκείνοι που δεν έχουν Όνομα και Αριθμό. Μεταφρασμένο αυστηρότερα, το όνομά τους θα ήταν «Εκείνοι που βρίσκονται υπεράνωΟνομάτων και Αριθμών.»

Η τάξη αυτή των υιών γίνεται αποδεκτή από την Τριάδα του Παραδείσου σε ομάδες των επτά χιλιάδων. Στην Ουβέρσα υπάρχουν καταγεγραμμένοι περισσότεροι των εκατό εκατομμυρίων από τους υιούς αυτούς που υπηρετούν στον Όρβοντον.

Εφ’ όσον Εκείνοι Χωρίς Όνομα και Αριθμό είναι οι ανώτερες πνευματικές διάνοιες των φυλών που διασώθηκαν, είναι ειδικά διαπιστευμένοι στο να κρίνουν και να δίνουν την άποψή τους όποτε μία πνευματική άποψη είναι επιθυμητή, αλλά και όταν η εμπειρία της ανελικτικής πορείας είναι θεμελιώδης για την επαρκή κατανόηση των θεμάτων που έχουν σχέση με το πρόβλημα το οποίο πρόκειται να εκδικαστεί. Είναι οι υπέρτατοι ένορκοι του Όρβοντον. Ένα κακοδιοικούμενο σύστημα δικαιοσύνης μπορεί κατά το μάλλον, ή ήττον να αποτελέσει παρωδία δικαιοσύνης σε ορισμένους κόσμους, στην Ουβέρσα, όμως και στα αιώνια δικαστήριά της προσλαμβάνουμε ως ενόρκους-δικαστές τους ανώτατους τύπους της εξελιγμένης πνευματικής νοοτροπίας. Η απονομή της δικαιοσύνης είναι η ύπατη λειτουργία κάθε κυβέρνησης και εκείνοι στους οποίους εμπιστεύεται η παράδοση της ετυμηγορίας πρέπει να επιλέγονται μεταξύ των ανώτατων και πλέον ευγενών τύπων, των πλέον πεπειραμένων και εχόντων κατανόηση ατόμων.

Η επιλογή των υποψηφίων για τριαδοποίηση τάξεων των Κραταιών Αγγελιαφόρων, Εκείνων των Υψηλά ισταμένων στην Εξουσία και Εκείνων Χωρίς Όνομα και Αριθμό είναι συμφυής και αυτόματη. Οι τεχνικές επιλογής στον Παράδεισο δεν είναι, κατά καμία έννοια, αυθαίρετες. Η ατομικές εμπειρίες και οι πνευματικές αξίες καθορίζουν το προσωπικό των Τριαδοποιημένων Υιών του Επιτεύγματος. Οι υπάρξεις αυτές είναι ισότιμες όσον αφορά στην εξουσία και ενιαίες στη διοικητική τοποθέτηση, όλοι, όμως διαθέτουν ατομικότητα και έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Δεν είναι τυποποιημένες υπάρξεις. Είναι όλες χαρακτηριστικά διαφορετικές, ανάλογα με τη διαφορικότητα της ανελικτικής τους πορείας.

Πέραν των εμπειρικών αυτών προσόντων, οι Τριαδοποιημένοι Υιοί του Επιτεύγματος έχουν τριαδοποιηθεί στο θείο εναγκαλισμό των Θεοτήτων του Παραδείσου. Λειτουργούν συνεπώς ως ομοβάθμιοι συνεργάτες των Σταθερών Υιών της Τριάδας, διότι ο εναγκαλισμός της Τριάδας φαίνεται ότι διαχωρίζει από το ρεύμα του μέλλοντος χρόνου πολλές από τις ανεδαφικές δυναμικές των θνητών πλασμάτων. Τούτο, όμως, είναι αληθές μόνο σε σχέση με ό,τι αφορά στην παρούσα εποχή του σύμπαντος.

Η ομάδα αυτή των υιών ασχολείται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, με την υπηρεσία της ανελικτικής πορείας των θνητών του χρόνου και του διαστήματος. Αν η άποψη ενός θνητού πλάσματος αμφισβητηθεί, το θέμα τίθεται προς έφεση σε μία ανελισσόμενη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα Κραταιό Αγγελιαφόρο, Έναν Υψηλά Ιστάμενο στην Εξουσία και Έναν Χωρίς Όνομα και Αριθμό.

Μπορεί εσείς οι ίδιοι οι θνητοί που διαβάζετε τούτο το μήνυμα να ανέλθετε στον Παράδεισο, να κερδίσετε την αποδοχή της Τριάδας και στους καιρούς του μακρινού μέλλοντος να προσαρτηθείτε στην υπηρεσία των Αρχαίων των Ημερών σε ένα από τα επτά υπερσύμπαντα και κάποτε να επιφορτισθείτε με τη διεύρυνση της αποκάλυψης της αλήθειας σε κάποιον εξελισσόμενο, κατοικημένο πλανήτη, όπως εγώ, λειτουργώ τώρα στην Ουράντια.

Οι Τριαδοποιημένοι Φύλακες είναι Τριαδοποιημένοι δια της Επιλογής Υιοί. Δεν είναι μόνον οι φυλές σας και οι άλλοι θνητοί που αξίζει να σωθούν, εκείνοι οι οποίοι διασχίζουν την Χαβόνα, κατακτούν τον Παράδεισο και ενίοτε προορίζονται για υπερσυμπαντική υπηρεσία μαζί με τους Σταθερούς Υιούς της Τριάδας, αλλά και οι πιστοί σας σεραφικοί φρουροί, καθώς και οι εξ ίσου πιστοί μεσοδιάστατοι συνεργάτες σας μπορούν επίσης να γίνουν υποψήφιοι για την ίδια Τριαδική αναγνώριση και το μεγαλειώδες ατομικό πεπρωμένο.

Οι Τριαδοποιημένοι Φύλακες είναι ανελθόντα σεραφείμ και μετασχηματισθέντα μεσοδιάστατα πλάσματα που διέσχισαν τη Χαβόνα και κατέκτησαν τον Παράδεισο και το Σώμα της Τελικότητας. Εν συνεχεία έγιναν αποδεκτοί από την Τριάδα του Παραδείσου και τοποθετήθηκαν στην υπηρεσία των Αρχαίων των Ημερών.

Στους υποψήφιους για την Τριαδική αποδοχή, οι οποίοι προέρχονται από τα ανελθόντα σεραφείμ, παρέχεται η αναγνώριση αυτή, εξ αιτίας της θαρραλέας συνεργασίας τους με κάποιο ανελθόντα θνητό ο οποίος κατέκτησε το Σώμα της Τελικότητας και συνακόλουθα τριαδοποιήθηκε. Ο προσωπικός μου σεραφικός φρουρός που ακολούθησε την πορεία των θνητών με ακολούθησε μέχρι τέλους, αργότερα τριαδοποιήθηκε και τώρα είναι αποσπασμένος στην κυβέρνηση της Ουβέρσα ως Τριαδοποιημένος Κηδεμόνας.

Έτσι και με τα μεσοδιάστατα πλάσματα. Πολλοί μετασχηματίζονται και επιτυγχάνουν τον Παράδεισο και, μαζί με τους σεραφείμ και για τους ίδιους λόγους, αγκαλιάζονται από την Τριάδα και διορίζονται ως Θεματοφύλακες στα υπερσύμπαντα.

Οι Τριαδοποιημένοι Φύλακες γίνονται αποδεκτοί από την Τριάδα του Παραδείσου σε ομάδες των εβδομήντα χιλιάδων και το ένα έβδομο της κάθε ομάδας αποσπάται σε ένα υπερσύμπαν.Στην υπηρεσία του Όρβοντον βρίσκονται τώρα λίγο περισσότεροι των δέκα εκατομμυρίων από τους αξιόπιστους αυτούς και ανώτερους Φύλακες. Υπηρετούν στην Ουβέρσα, καθώς επίσης και στους μείζονες και ελάσσονες αρχηγικούς κόσμους. Στο έργο τους έχουν τη βοήθεια ενός σώματος αρκετών δισεκατομμυρίων σεκοναφείμ, καθώς και άλλων, ικανών, συμπαντικών προσωπικοτήτων.

Οι Τριαδοποιημένοι Θεματοφύλακες αρχίζουν την πορεία τους ως απλοί φύλακες και έτσι συνεχίζουν πάνω στα θέματα των υπερκυβερνήσεων. Κατά κάποιο τρόπο, είναι αξιωματούχοι των κυβερνήσεων των οικείων υπερσυμπάντων, αλλά δεν συναλλάσσονται με μεμονωμένα άτομα, όπως συναλλάσσονται οι Ουράνιοι Φρουροί. Οι Τριαδοποιημένοι Φύλακες διαχειρίζονται ομαδικές υποθέσεις και υποθάλπουν συλλογικά έργα. Είναι οι φύλακες των αρχείων, των σχεδίων και των ιδρυμάτων. Ενεργούν ως διαχειριστές των επιχειρήσεων, των ομάδων προσωπικοτήτων, των σχεδίων ανέλιξης, των μοροντιανών πλάνων, των συμπαντικών προβολών, και αναρίθμητων άλλων επιχειρήσεων.

Οι Τριαδοποιημένοι Πρεσβευτές αποτελούν τη δεύτερη τάξη των δια της Επιλογής Τριαδοποιημένων Υιών και όπως ακριβώς οι συνεργάτες τους οι Φύλακες, στρατολογούνται από δύο τύπους ανερχομένων πλασμάτων. Δεν συγχωνεύονται όλοι οι ανερχόμενοι θνητοί με τον Προσαρμοστή, ή τον Πατέρα. Μερικοί συγχωνεύονται με το Πνεύμα, άλλοι με τον Υιό. Ορισμένοι εξ αυτών των με το Πνεύμα και τον Υιό συγχωνευθέντες θνητοί φθάνουν στη Χαβόνα και κατακτούν τον Παράδεισο. Από αυτούς τους ανερχόμενους του Παραδείσου επιλέγονται οι υποψήφιοι για την Τριαδική αποδοχή και κατά διαστήματα τριαδοποιούνται σε τάξεις των επτά χιλιάδων. Τότε αναλαμβάνουν υπηρεσία στα υπερσύμπαντα, ως Τριαδοποιημένοι Πρεσβευτές των Αρχαίων των Ημερών. Σχεδόν μισό δισεκατομμύριο είναι καταγεγραμμένοι στην Ουβέρσα.

Οι Τριαδοποιημένοι Πρεσβευτές επιλέγονται για Τριαδική αποδοχή βάσει των εισηγήσεων των διδασκάλων τους στη Χαβόνα. Αντιπροσωπεύουν τις ανώτερες διάνοιες των οικείων ομάδων και είναι, για το λόγο αυτό, οι πλέον αρμόδιοι για να βοηθήσουν τους κυβερνήτες των υπερσυμπάντων στην κατανόηση και τη διαχείριση των συμφερόντων των κόσμων εκείνων από τους οποίους προέρχονται οι με το Πνεύμα συγχωνευθέντες θνητοί. Οι με τον Υιό συγχωνευθέντες Πρεσβευτές προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στο χειρισμό των προβλημάτων στα οποία εμπλέκεται η με τον Υιό συγχωνευθείσα τάξη οντοτήτων.

Οι Τριαδοποιημένοι Πρεσβευτές είναι οι απεσταλμένοι των Αρχαίων των Ημερών για οποιοδήποτε λόγο, σε οποιοδήποτε κόσμο, ή σύμπαν στα όρια του υπερσύμπαντος στο οποίο είναι αποσπασμένοι. Προσφέρουν ιδιαίτερες και σημαντικές υπηρεσίες στα αρχηγεία των ελασσόνων τομέων και εκτελούν τις αναρίθμητες διαφορετικές αποστολές ενός υπερσύμπαντος. Αποτελούν το σώμα επείγουσας ανάγκης, ή εφεδρείας των Τριαδοποιημένων Υιών των υπερκυβερνήσεων και έτσι είναι διαθέσιμοι για ένα μεγάλο φάσμα καθηκόντων. Διεκπεραιώνουν χιλιάδες επί χιλιάδων αποστολών πάνω στα θέματα των υπερσυμπάντων τις οποίες είναι αδύνατο να περιγράψουμε στον ανθρώπινο νου, αφού στην Ουράντια δεν συμβαίνει τίποτα καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάλογο προς τις δραστηριότητες αυτές.

Δεν μπορώ να περιγράψω πλήρως στον ανθρώπινο νου την εμπειρία της υπέρτατης δημιουργικής λειτουργικότητας των τέλειων και τελειοποιημένων πνευματικών υπάρξεων – το έργο της τριαδοποίησης. Οι τεχνικές της τριαδοποίησης ανήκουν στα απόκρυφα του Βάϊστζέρινγκτον και του Σολιτάρινγκτον και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε κανένα και να γίνουν κατανοητά από κανέναν, εκτός εκείνων οι οποίοι έχουν βιώσει τις μοναδικές αυτές εμπειρίες. Είναι, γι’ αυτό, πέραν των δυνατοτήτων οποιασδήποτε ύπαρξης να παρουσιάσει επιτυχώς στον ανθρώπινο νου τη φύση και τη σημασία της εξαιρετικής αυτής συνδιαλλαγής.

Εκτός των Θεοτήτων, μόνον οι προσωπικότητες του Παραδείσου-Χαβόνα, καθώς και ορισμένα μέλη από κάθε σώμα τελικιστών τριαδοποιούνται. Στις ειδικά διαμορφωμένες συνθήκες της τελειότητας του Παραδείσου, οι υπέροχες αυτές υπάρξεις αρχίζουν τη μοναδική περιπέτεια της ιδεολογικής ταυτοποίησης, ενώ πολλές φορές επιτυγχάνουν την παραγωγή μιας καινούργιας ύπαρξης, ενός εκ των πλασμάτων προερχόμενου τριαδοποιημένου υιού.

Τα μεγαλυνθέντα πλάσματα που εισέρχονται στις διαδικασίες αυτές της τριαδοποίησης μπορούν να συμμετάσχουν μία μόνο φορά, ενώ για τις Παραδείσιες Θεότητες φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός των συνεχών πράξεων των επεισοδίων τριαδοποίησης. Η Θεότητα φαίνεται ότι περιορίζεται από μία και μόνη άποψη: Υπάρχει ένα μόνο Αυθεντικό και Άπειρο Πνεύμα, ένας μόνον άπειρος διαχειριστής της ενωμένης βούλησης του Πατέρα-Υιού.

Οι ανερχόμενοι, με τον Προσαρμοστή συγχωνευθέντες, θνητοί τελικιστές οι οποίοι έφθασαν σε συγκεκριμένα επίπεδα Παραδείσιας κουλτούρας και πνευματικής ανάπτυξης βρίσκονται μεταξύ εκείνων οι οποίοι μπορούν να αποπειραθούν να τριαδοποιήσουν ένα θνητό πλάσμα. Στις ομάδες των θνητών τελικιστών, όταν σταθμεύσουν στον Παράδεισο, παραχωρείται μία ανάπαυλα κάθε χιλιετία του χρόνου της Χαβόνα. Υπάρχουν επτά διαφορετικοί τρόποι τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι τελικιστές αυτοί για να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και ένας εξ αυτών, σε συνεργασία με ένα σύντροφο τελικιστή, ή κάποια οντότητα του Παραδείσου-Χαβόνα, είναι να επιχειρήσουν την πράξη της τριαδοποίησης ενός θνητού πλάσματος.

Αν δύο θνητοί τελικιστές, παρουσιαζόμενοι στους Αρχιτέκτονες του Κυρίαρχου Σύμπαντος, καταδείξουν ότι, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, υιοθέτησαν μία ταυτόσημη θεώρηση της τριαδοποίησης, οι Αρχιτέκτονες είναι εξουσιοδοτημένοι να εκδώσουν, κατά την κρίση τους, οδηγίες που θα επιτρέπουν στους μεγαλυνθέντες αυτούς ανερχόμενους να παρατείνουν το χρόνο ανάπαυλας και να αποσυρθούν, για λίγο καιρό, στον τριαδοποιημένο τομέα των Πολιτών του Παραδείσου. Στο τέλος της περιόδου αυτής, αν δηλώσουν ότι αποφάσισαν, ανεξάρτητα, αλλά και από κοινού, να κάνουν την παραδεισιακή προσπάθεια να εξαγνίσουν, να εξιδανικεύσουν και να πραγματώσουν μία ανώτερη και αυθεντική άποψη η οποία δεν έχει ποτέ μέχρι τότε τριαδοποιηθεί, τότε, Το Υπ’ Αριθμόν Επτά Κυρίαρχο Πνεύμα εκδίδει εντολές δια των οποία εξουσιοδοτείται ένα τόσο εξαιρετικό τόλμημα.

Απίστευτα μακρές χρονικές περίοδοι αναλίσκονται, ορισμένες φορές, στα εγχειρήματα αυτά. Αιώνες μπορεί να περάσουν προτού οι πιστοί και αποφασισμένοι, κάποτε, θνητοί – και ενίοτε προσωπικότητες του Παραδείσου-Χαβόνα – επιτύχουν τελικά το στόχο τους, κατορθώσουν στ’ αλήθεια να κάνουν την επιλεγμένη τους άποψη πάνω στη συμπαντική αλήθεια, πραγματική ύπαρξη. Και, τα αφοσιωμένα αυτά ζευγάρια, δεν τα καταφέρνουν πάντα. Πολλές φορές αποτυγχάνουν και τούτο παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώνεται σφάλμα από την πλευρά τους. Οι υποψήφιοι για τριαδοποίηση που αποτυγχάνουν με τον τρόπο αυτό, γίνονται δεκτοί σε μία ειδική ομάδα τελικιστών, που προσδιορίζονται ως υπάρξεις οι οποίες κατέβαλαν την υπέρτατη προσπάθεια και υπέστησαν την υπέρτατη απογοήτευση. Όταν οι Θεότητες του Παραδείσου ενώνονται για να τριαδοποιήσουν, επιτυγχάνουν πάντα, δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με ένα ομογενές ζεύγος θνητών πλασμάτων, την επιχειρηθείσα ένωση δύο μελών της ίδιας κατηγορίας υπάρξεων.

Όταν μία νέα και αυθεντική ύπαρξη τριαδοποιείται από τους Θεούς, οι θείοι γονείς παραμένουν με θεϊκή δυναμική, αναλλοίωτοι. Όταν όμως ανελιγμένα θνητά πλάσματα διαπράττουν ένα τέτοιο δημιουργικό εγχείρημα, το ένα εκ των δύο συμβαλλομένων και συμμετεχόντων ατόμων υφίσταται μία μοναδική αλλαγή στην προσωπικότητά του. Οι δύο γεννήτορες του θνητής προέλευσης τριαδοποιημένου υιού γίνονται, κατά μία έννοια, πνευματικά ένα. Πιστεύουμε ότι το καθεστώς αυτό της αμφίπλευρης ενοποίησης ορισμένων πνευματικών φάσεων της προσωπικότητας πιθανότατα θα επικρατεί, μέχρις ότου το Υπέρτατο Ον θα έχει επιτύχει την πλήρη και ολοκληρωμένη εκδήλωση της προσωπικότητάς του στο μέγα σύμπαν.

Ταυτόχρονα με την εμφάνιση του νέου, θνητής προέλευσης τριαδοποιημένου υιού, επισυμβαίνει η λειτουργική, αυτή, πνευματική ένωση των δύο γεννητόρων. Οι δύο τριαδοποιημένοι γονείς γίνονται ένας στο ύπατο λειτουργικό επίπεδο. Κανένα θνητό πλάσμα στο σύμπαν δεν μπορεί να εξηγήσει αυτό το εκπληκτικό φαινόμενο. Είναι μία σχεδόν θεία εμπειρία. Όταν ο Πατέρας και ο Υιός ενώθηκαν για να διαιωνίσουν το Άπειρο Πνεύμα, μόλις πραγματοποίησαν το στόχο τους έγιναν αμέσως ένα και από τότε παραμένουν ένα. Και ενώ η δια της τριαδοποίησης ένωση δύο πλασμάτων ανήκει στην κατηγορία του απείρου πεδίου δράσης της τέλειας Θείας ένωσης του Πατέρα του Σύμπαντος και του Αιώνιου Υιού, οι επιπτώσεις της τριαδοποίησης των πλασμάτων δεν έχουν αιώνια φύση. Θα τερματισθούν μόλις ολοκληρωθεί η πραγμάτωση των εμπειρικών Θεοτήτων.

Ενώ οι γονείς αυτοί των θνητής προέλευσης τριαδοποιημένων υιών γίνονται ως ένας στις συμπαντικές τους αποστολές, εξακολουθούν να θεωρούνται δύο προσωπικότητες στις αδελφότητες και τους καταλόγους των Σωμάτων της Τελικότητας και των Αρχιτεκτόνων του Κυρίαρχου Σύμπαντος. Κατά την παρούσα χρονική περίοδο, όλοι οι δια της τριαδοποίησης ενωθέντες γονείς είναι αδιαχώριστοι, όσον αφορά στο έργο και τη λειτουργία. Όπου πηγαίνει ο ένας, πηγαίνει και ο άλλος. Ό,τι κάνει ο ένας, κάνει και ο άλλος. Αν στη γονική αμφίπλευρη ενοποίηση συμμετέχουν ένας θνητός (ή άλλος) τελικιστής και μία οντότητα του Παραδείσου-Χαβόνα, οι ενοποιημένες γονεϊκές υπάρξεις δεν λειτουργούν ούτε με τους κατοίκους του Παραδείσου, ούτε με τους κατοίκους της Χαβόνα, αλλά ούτε και με τους τελικιστές. Τέτοιες μικτές συνενώσεις συγκεντρώνονται σε ένα ειδικό σώμα που φτιάχτηκε για παρόμοιες υπάρξεις. Και σε όλες τις, δια της τριαδοποίησης ενοποιήσεις, μικτές, ή μη, οι γονεϊκές υπάρξεις έχουν συνείδηση ο ένας για τον άλλο και μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ενώ επίσης μπορούν να διεκπεραιώσουν καθήκοντα τα οποία κανείς τους δεν θα μπορούσε να διεκπεραιώσει στο παρελθόν.

Τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα έχουν την εξουσία να επικυρώνουν την τριαδοποιούμενη ένωση των τελικιστών και των οντοτήτων του Παραδείσου-Χαβόνα και τέτοιες μικτές σχέσεις είναι πάντα επιτυχείς. Οι προκύπτοντες, μεγαλειώδεις, θνητής προέλευσης, τριαδοποιημένοι υιοί αντιπροσωπεύουν τις απόψεις που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές είτε από τα αιώνια πλάσματα του Παραδείσου, είτε από τα, χρονικά, περιοριζόμενα πλάσματα του διαστήματος. Και για το λόγο αυτό γίνονται οι φρουροί των Αρχιτεκτόνων του Κυρίαρχου Σύμπαντος. Οι τριαδοποιημένοι αυτοί υιού του πεπρωμένου κωδικοποιούν ιδέες, ιδανικά και εμπειρίες, οι οποίες προφανώς αναφέρονται σε μία μελλοντική εποχή του σύμπαντος και δεν έχουν, γι’ αυτό, άμεση, πρακτική αξία στις κυβερνήσεις των υπερσυμπάντων, ή σ’ αυτήν του κεντρικού σύμπαντος. Οι μοναδικοί αυτοί υιοί των παιδιών του χρόνου και των πολιτών της αιωνιότητας παραμένουν ως εφεδρείες στον Βάϊστζερινγκτον, όπου ασχολούνται με την μελέτη της θεώρησης του χρόνου και τις πραγματικότητες της αιωνιότητας, σ’ έναν ειδικό τομέα του πλανήτη που καταλαμβάνεται από τα απόκρυφα κολέγια των σωμάτων των Δημιουργών Υιών.

Το Υπέρτατο Ον αποτελεί την ενοποίηση τριών φάσεων της Θείας πραγματικότητας: του Θεού του Υπέρτατου, της πνευματικής εκδήλωσης ορισμένων πεπερασμένων εκφάνσεων της Παραδείσιας Τριάδας. Του Παντοδύναμου Υπέρτατου, της δυναμικής ενοποίησης των Δημιουργών του μεγάλου σύμπαντος. Και του Υπέρτατου Νου, της προσωπικής συνεισφοράς της Τρίτης Γενεσιουργού Αιτίας και Κέντρου και των συνεργατών του για την πραγμάτωση του Υπέρτατου Όντος. Στα τριαδοποιητικά τους εγχειρήματα, τα μεγαλειώδη πλάσματα του κεντρικού σύμπαντος και του Παραδείσου ασχολούνται με την τρίπτυχη εξερεύνηση της Θείας φύσης του Υπέρτατου, η οποία καταλήγει στην παραγωγή των τριών κατηγοριών των θνητής προέλευσης τριαδοποιημένων υιών:

1. Ανερχομένοι-τριαδοποιημένοι Υιοί. Στις δημιουργικές τους προσπάθειες, οι τελικιστές επιχειρούν να τριαδοποιήσουν ορισμένες θεωρητικές πραγματικότητες του Παντοδύναμου Υπέρτατου τις οποίες έχουν εμπειρικά αποκτήσει κατά την ανέλιξή τους μέσα στο χρόνο και το διάστημα προς τον Παράδεισο.

2. Τριαδοποιημένοι Υιοί του Παραδείσου-Χαβόνα Οι δημιουργικές προσπάθειες των Κατοίκων του Παραδείσου και των κατοίκων της Χαβόνα έχουν ως αποτέλεσμα την τριαδοποίηση ορισμένων ανώτερων πνευματικών θεωρήσεων του Υπέρτατου Όντος, τις οποίες έχουν εμπειρικά αποκτήσει σε ένα υπέρ-υπέρτατο υπόβαθρο, που γειτνιάζει με το Ύπατο και το Αιώνιο.

3. Τριαδοποιημένοι Υιοί του Πεπρωμένου. Όταν όμως ένας τελικιστής και ένας κάτοικος του Παραδείσου-Χαβόνα από κοινού τριαδοποιήσουν ένα νέο πλάσμα, η συνδυασμένη τους αυτή προσπάθεια έχει αντίκτυπο σε ορισμένες φάσεις της Υπέρτατης-Ύπατης Διάνοιας. Οι προκύπτοντες, θνητής προέλευσης τριαδοποιημένοι υιοί, είναι υπέρ-δημιουργήματα. Αντιπροσωπεύουν πραγματώσεις του Υπέρτατου-Ύπατου Θείου οι οποίες δεν κατακτήθηκαν με κανέναν άλλο τρόπο και που για το λόγο αυτό εμπίπτουν αυτόματα στη σφαίρα επιρροής των Αρχιτεκτόνων του Κυρίαρχου Σύμπαντος, φύλακες των ιδεών εκείνων οι οποίες υπερβαίνουν τα δημιουργικά όρια της παρούσας συμπαντικής εποχής. Οι τριαδοποιημένοι υιοί του πεπρωμένου ενσωματώνουν ορισμένες απόψεις της άγνωστης λειτουργίας στο κυρίαρχο σύμπαν του Υπέρτατου-Ύπατου. Δεν γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτά τα συνδεδεμένα παιδιά του χρόνου και της αιωνιότητας, γνωρίζουμε, όμως, περισσότερα από όσα μας επιτρέπεται να αποκαλύψουμε.

Πέραν των θνητής προέλευσης τριαδοποιημένων υιών που αναλύσαμε στην έκθεση αυτή, υπάρχουν πολυάριθμες, μη αποκαλυφθείσες κατηγορίες τριαδοποιημένων θνητής προέλευσης υιών – οι διαφορετικοί απόγονοι των πολλαπλών ενώσεων των επτά σωμάτων των τελικιστών και των οντοτήτων του Παραδείσου-Χαβόνα. Όλες όμως αυτές οι θνητής προέλευσης τριαδοποιημένες υπάρξεις, αποκαλυφθείσες και μη, έχουν προικισθεί με προσωπικότητα από τον Πατέρα του Σύμπαντος.

Όταν ένας καινούργιος, ανερχόμενης προέλευσης τριαδοποιημένος υιός και ένας εκ του Παραδείσου-Χαβόνα τριαδοποιημένος υιός είναι νέοι και απαίδευτοι, αποστέλλονται συνήθως για μακρές περιόδους υπηρεσίας στις επτά σφαίρες του Παραδείσου του Απείρου Πνεύματος, όπου υπηρετούν υπό την εποπτεία των Επτά Υπέρτατων Διοικητών. Στη συνέχεια μπορούν να εγκολπωθούν για περαιτέρω εξάσκηση στα τοπικά σύμπαντα από την Τριάδα των Διδασκάλων Υιών.

Οι εγκολπωθέντες αυτοί υιοί της ανώτερης και μεγαλυνθείσας προέλευσης είναι οι δόκιμοι, μαθητευόμενοι βοηθοί των Διδασκάλων Υιών και, όσον αφορά στην ταξινόμησή τους, συχνά συγχρωτίζονται σε προσωρινή βάση με τους Υιούς αυτούς. Μπορούν και εκτελούν πολλές ευγενικές αποστολές με αυταπάρνηση, για το συμφέρον των κόσμων στους οποίους επέλεξαν να υπηρετήσουν.

Οι Διδάσκαλοι Υιοί στα τοπικά σύμπαντα μπορούν να προτείνουν τους θνητής προέλευσης τριαδοποιημένους φρουρούς τους για αποδοχή από την Τριάδα του Παραδείσου. Αναδυόμενοι από την αποδοχή αυτή ως Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας, εντάσσονται στην υπηρεσία των Αρχαίων των Ημερών στα επτά υπερσύμπαντα, και αυτός είναι ο επί του παρόντος γνωστός προορισμός της μοναδικής αυτής ομάδας των διπλά τριαδοποιημένων υπάρξεων.

Δεν γίνονται όλοι οι θνητής προέλευσης τριαδοποιημένοι υιοί αποδεκτοί από την Τριάδα. Πολλοί γίνονται οι συνεργάτες και οι πρεσβευτές των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων του Παραδείσου, των Ανακλαστικών Πνευμάτων των υπερσυμπάντων καθώς και των Πνευμάτων-Μητέρων των τοπικών δημιουργιών. Άλλοι μπορεί να αποδεχθούν ειδικές αποστολές στο αιώνιο Νησί. Άλλοι πάλι μπορεί να ενταχθούν στις ειδικές υπηρεσίες των απόκρυφων κόσμων του Πατέρα και στις Παραδείσιες σφαίρες του Πνεύματος. Τελικά, πολλοί θα βρουν το δρόμο τους στα συνδεδεμένα σώματα των Τριαδοποιημένων Υιών του εσώτατου κυκλώματος της Χαβόνα.

Με εξαίρεση τους Τριαδοποιημένους Υιούς της Τελειότητας καθώς και εκείνους οι οποίοι συναθροίζονται στον Βάϊστζέρινγκτον το υπέρτατο πεπρωμένο όλων των θνητής προέλευσης τριαδοποιημένων υιών φαίνεται ότι είναι η ένταξη στα Σώματα των Τριαδοποιημένων Τελικιστών, ενός εκ των επτά εν Παραδείσω Σωμάτων της Τελικότητας.

Οι θνητής προέλευσης τριαδοποιημένοι υιοί γίνονται αποδεκτοί από την Τριάδα του Παραδείσου σε τάξεις των επτά χιλιάδων, Οι τριαδοποιημένοι αυτοί απόγονοι των τελειοποιημένων θνητών και των προσωπικοτήτων του Παραδείσου-Χαβόνα γίνονται εξ ίσου αποδεκτοί από τις Θεότητες, αλλά υπηρετούν στα υπερσύμπαντα σύμφωνα με την εισήγηση των πρώην καθοδηγητών τους, των Διδασκάλων Υιών της Τριάδας. Εκείνοι οι οποίοι παρέχουν περισσότερο αποδεκτές υπηρεσίες διορίζονται Ανώτεροι Βοηθοί των Υιών. Εκείνοι των οποίων η απόδοση δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα διορίζονται Ουράνιοι Φρουροί.

Όταν οι μοναδικές αυτές υπάρξεις γίνουν αποδεκτές από την Τριάδα ορίζονται βοηθοί στις κυβερνήσεις των υπερσυμπάντων. Εξοικειώνονται με τα θέματα της ανελικτικής πορείας, όχι μέσω ατομικής ανέλιξης, αλλά ως αποτέλεσμα της υπηρεσίας τους με τους Διδασκάλους Υιούς της Τριάδας στους κόσμους του διαστήματος.

Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο Ουράνιοι Φρουροί έχουν αποσταλεί για να υπηρετήσουν στον Όρβοντον. Ασχολούνται κυρίως με τα διαχειριστικά θέματα των Τέλειων των Ημερών στα αρχηγεία των μειζόνων τομέων και βοηθούνται αποτελεσματικά από ένα σώμα θνητών συγχωνευθέντων με τους εκ των ανερχομένων Υιούς.

Οι Ουράνιοι Φρουροί είναι οι αξιωματούχοι των δικαστηρίων των Αρχαίων των Ημερών, που λειτουργούν ως αγγελιαφόροι και φορείς των κλητεύσεων και των αποφάσεων των διαφόρων δικαστηρίων των υπερσυμπαντικών κυβερνήσεων. Είναι οι συλλαμβάνοντες πράκτορες των Αρχαίων των Ημερών. Φεύγουν από την Ουβέρσα για να φέρουν πίσω υπάρξεις των οποίων η παρουσία απαιτείται από τους υπερσυμπαντικούς δικαστές. Εκτελούν τις εντολές κράτησης οποιασδήποτε προσωπικότητας στο υπερσύμπαν. Συνοδεύουν, επίσης, τους συγχωνευμένους με το Πνεύμα θνητούς των τοπικών συμπάντων όταν, για οποιοδήποτε λόγο, η παρουσία τους απαιτείται στην Ουβέρσα.

Οι Ουράνιοι Φρουροί και οι συνεργάτες τους, οι Ανώτεροι Συνεργάτες του Υιού, ουδέποτε ενοικήθηκαν από τους Προσαρμοστές. Ούτε συγχωνεύθηκαν με το Πνεύμα, ή τον Υιό. Η αποδοχή τους ωστόσο από την Τριάδα του Παραδείσου, αποζημιώνει για τη μη συγχωνευθείσα κατάσταση των Τριαδοποιημένων Υιών της Τελειότητας. Η από την Τριάδα αποδοχή μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα πάνω στην ιδέα η οποία προσωποποιείται σε ένα θνητής προέλευσης τριαδοποιημένο υιό, και να αφήνει τον αποδεκτό υιό κατά τα λοιπά αναλλοίωτο. Ένας τέτοιος, όμως περιορισμός συμβαίνει μόνο βάσει σχεδίου.

Τούτοι οι διπλά τριαδοποιημένοι υιοί είναι υπάρξεις εξαιρετικές, αλλά δεν είναι τόσο πολυμήχανοι, ούτε τόσο αξιόπιστοι όσο οι ανερχόμενοι συνεργάτες τους. Στερούνται αυτής της τρομακτικής και βαθιάς προσωπικής εμπειρίας, την οποία οι υπόλοιποι υιοί που ανήκουν στην ομάδα αυτή απέκτησαν αναρριχώμενοι πραγματικά προς την αιωνιότητα από τα σκοτεινά βασίλεια του διαστήματος. Εμείς που ακολουθούμε ανελικτική πορεία τους αγαπούμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξουδετερώσουμε τις ελλείψεις τους, εκείνοι όμως μας κάνουν να νοιώθουμε πάντα ευγνώμονες για την ταπεινή μας καταγωγή και την ικανότητά μας να αποκτούμε εμπειρίες. Η προθυμία τους να αναγνωρίσουν και να παραδεχθούν τις ελλείψεις τους σχετικά με τις εμπειρικές πραγματικότητες της συμπαντικής ανέλιξης είναι υπερβατικά ωραία και ορισμένες φορές πολύ συγκινητικά θλιβερή.

Οι Τριαδοποιημένοι Υιοί της Τελειότητας είναι περιορισμένοι, εν αντιθέσει προς τους άλλους, τους από την Τριάδα αποδεκτούς Υιούς, επειδή οι εμπειρικές τους δυνατότητες αναστέλλονται από το χωροχρόνο. Οι εμπειρίες τους είναι ανεπαρκείς, παρά τη μακρά εξάσκηση με τους Υπέρτατους Διοικητές και τους Διδασκάλους Υιούς και, εάν δεν συνέβαινε αυτό, ο κορεσμός της εμπειρίας τους θα τους απέκλειε από το να παραμείνουν εφεδρικοί για να αποκτήσουν εμπειρίες σε μία μελλοντική συμπαντική εποχή. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα στο σύνολο της συμπαντικής ύπαρξης που να αντικαθιστά την ουσιαστική, προσωπική εμπειρία και αυτοί οι θνητής προέλευσης τριαδοποιημένοι υιοί παραμένουν σε εφεδρεία για να αποκτήσουν εμπειρίες μέσω της δραστηριοποίησής τους σε κάποια μελλοντική, συμπαντική εποχή.

Στους κόσμους δώματα έχω δει συχνά τους εξυψωμένους αυτούς αξιωματούχους των ανώτατων δικαστηρίων του υπερσύμπαντος να δείχνουν τέτοια λαχτάρα και ικεσία ακόμα και για τους νεοαφιχθέντες από τους εξελικτικούς κόσμους του διαστήματος που δεν μπορεί κανείς παρά να αντιληφθεί ότι οι κάτοχοι αυτοί της μη εμπειρικής τριαδοποίησης αληθινά φθονούν τους υποθετικά λιγότερο τυχερούς αδελφούς τους που ανέβηκαν στο μονοπάτι του σύμπαντος στα βήματα της καλή τη πίστει εμπειρίας και της πραγματικής ζωής. Παρά τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς τους αποτελούν ένα υπέροχα χρήσιμο και πάντα πρόθυμο σώμα εργατών όταν πρόκειται για την διεκπεραίωση των πολύπλοκων διαχειριστικών σχεδίων των υπερσυμπαντικών κυβερνήσεων.

Οι Συνεργάτες των Ανώτερων Υιών αποτελούν την ανώτερη ομάδα των επανατριαδοποιημένων, τριαδοποιημένων υιών των μεγαλυνθέντων, ανερχομένων πλασμάτων του Θνητού Σώματος της Τελικότητας και των αιώνιων συνεργατών τους, των οντοτήτων του Παραδείσου-Χαβόνα. Είναι αποσπασμένοι στην υπερσυμπαντική υπηρεσία και λειτουργούν ως προσωπικοί βοηθοί των ανώτερων υιών των κυβερνήσεων των Αρχαίων των Ημερών. Σωστά θεωρούνται ιδιαίτεροι γραμματείς. Εργάζονται κατά διαστήματα ως υπάλληλοι για ειδικές εργασίες καθώς και για άλλες ομαδικές συνεργασίες των ανώτερων υιών. Υπηρετούν τους Τελειοποιητές της Σοφίας, τους Θείους Συμβούλους, τους Συμπαντικούς Ελεγκτές, τους Κραταιούς Αγγελιαφόρους, Εκείνους τους Υψηλά στην Εξουσία και Εκείνους Χωρίς όνομα και Αριθμό.

Αν, μιλώντας για τους Ουράνιους Φρουρούς, φάνηκα να εφιστώ την προσοχή στους περιορισμούς και τα ελαττώματα αυτών των διπλά τριαδοποιημένων υιών, αφήστε με τώρα, με κάθε αμεροληψία να επιστήσω στην προσοχή σας στο μοναδικό, εξαιρετικά δυνατό σημείο τους, την ιδιότητα που τους κάνει σχεδόν ανυπολόγιστης αξίας για μας. Οι υπάρξεις αυτές οφείλουν αυτή καθ’ εαυτή την ύπαρξή τους στο γεγονός ότι αποτελούν την προσωποποίηση μίας και μοναδικής ιδέας. Αποτελούν την ενσωμάτωση μίας θείας ιδέας, ενός συμπαντικού ιδανικού, όπως ποτέ πριν δεν συνελήφθη, δεν εκφράσθηκε και δεν τριαδοποιήθηκε. Και στη συνέχεια έγιναν αποδεκτοί από την Τριάδα. Έτσι, πλέον καταδεικνύουν, και στην πραγματικότητα ενσωματώνουν, την ίδια τη σοφία της θείας Τριάδας όσον αφορά στο αιώνιο πρότυπο και το ιδεώδες της προσωπικής τους ύπαρξης. Μέχρι του σημείου όπου η ιδιαίτερη αυτή ιδέα μπορεί να αποκαλυφθεί στα σύμπαντα, οι προσωπικότητες αυτές ενσωματώνουν τα πάντα των πάντων όσων οποιοδήποτε πλάσμα, ή διάνοια Δημιουργού μπορούσε να συλλάβει, να εκφράσει, ή να φέρει ως παράδειγμα. Είναι αυτή η ιδέα προσωποποιημένη.

Πώς μπορείτε να μην βλέπετε ότι τέτοιες ζώσες συγκεντρώσεις μίας μοναδικής, υπέρτατης ιδέας συμπαντικής πραγματικότητας θα προσέφεραν άφατες υπηρεσίες σ’ εκείνους οι οποίοι επιφορτίσθηκαν με τη διαχείριση των υπερσυμπάντων;

Δεν είναι πολύς καιρός αφ’ ότου έλαβα την εντολή να ηγηθώ μιας εξαμελούς επιτροπής – με ένα μέλος για κάθε ένα από τους ανώτερους υιούς – επιφορτισμένης με τη μελέτη τριών προβλημάτων αφορώντων σε μία ομάδα νέων συμπάντων νότια του Όρβοντον. Γνώριζα σε βάθος την αξία των Συνεργατών των Ανώτερων Υιών όταν ζήτησα από τον προϊστάμενο της τάξης τους στην Ουβέρσα προσωρινή απόσπαση τέτοιων γραμματέων στην επιτροπή μου. Η πρώτη από τις ιδέες μας αντιπροσωπεύθηκε από έναν Συνεργάτη των Ανώτερων Υιών στην Ουβέρσα, ο οποίος αμέσως εντάχθηκε στην ομάδα μας. Το δεύτερο πρόβλημά μας υπήρξε ένας Συνεργάτης των Ανώτερων Υιών που υπηρετούσε στο υπ’ αριθμόν τρία υπερσύμπαν. Εξασφαλίσαμε μεγάλη βοήθεια από την πηγή αυτή μέσω του κεντρικού πανεπιστημιακού ιδρύματος διευθέτησης για το συντονισμό και τη διασπορά της βασικής γνώσης, αλλά τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί με τη βοήθεια που μας παρεσχέθη από την ουσιαστική παρουσία μιας προσωπικότητας που είναι ένα από το χώρο του ιδεατού πλάσμα, τριαδοποιημένο στο χώρο του υπέρτατου, αλλά επίσης τριαδοποιημένο από το Θείο, στην τελικότητα. Σχετικά με το τρίτο μας, τώρα, πρόβλημα, τα αρχεία του Παραδείσου αποκαλύπτουν ότι μία τέτοια ιδέα ουδέποτε τριαδοποιήθηκε με κάποιο πλάσμα.

Οι Συνεργάτες των Ανώτερων Υιών είναι μοναδικές και αυθεντικές προσωποποιήσεις τρομακτικών απόψεων και θαυμάσιων ιδεωδών. Και σαν τέτοιες μπορούν κατά διαστήματα να διαφωτίζουν, πέρα από τη δυνατότητα της έκφρασης, το διαλογισμό μας. Όταν εκτελώ κάποια απομακρυσμένη αποστολή στα σύμπαντα του διαστήματος, αναλογίζομαι πόσο σπουδαίο είναι, από την πλευρά της παροχής βοήθειας, το να είμαι τόσο τυχερός ώστε να έχω στην αποστολή μου ένα Συνεργάτη των Ανώτερων Υιών, ο οποίος είναι το σύνολο των θείων απόψεων πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο έχω κληθεί να αντιμετωπίσω και να επιλύσω. Και πολλές φορές είχα τη συγκεκριμένη αυτή εμπειρίας. Η μόνη δυσκολία με το σχέδιο αυτό είναι ότι κανένα υπερσύμπαν δεν μπορεί να έχει μία πλήρη έκδοση των τριαδοποιημένων αυτών ιδεών. Προσλαμβάνουμε το ένα έβδομο μόνο των υπάρξεων αυτών. Έτσι, μόνο μία φορά στις επτά απολαμβάνουμε την προσωπική συνεργασία αυτών των υπάρξεων, έστω και αν τα αρχεία μας δείχνουν ότι η ιδέα δεν έχει τριαδοποιηθεί.

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, αποκομίζοντας μεγάλα οφέλη, πολύ μεγαλύτερο αριθμό των υπάρξεων αυτών στην Ουβέρσα. Εξ αιτίας της αξίας που έχουν στη διοίκηση των υπερσυμπάντων, εμείς από την πλευρά μας, και με κάθε δυνατό τρόπο, ενθαρρύνουμε τους οδοιπόρους του διαστήματος, καθώς επίσης και τους πολίτες του Παραδείσου να επιχειρήσουν μία τριαδοποίηση, αφού θα έχουν συμμετάσχει σε μία άλλη από τις εμπειρικές αυτές πραγματικότητες τις τόσο θεμελιώδεις για την πραγμάτωση παρόμοιων δημιουργικών εγχειρημάτων.

Έχουμε, τη στιγμή αυτή, στα υπερσύμπαντά μας περίπου ένα εκατομμύριο και ένα τέταρτο Συνεργάτες των Ανώτερων Υιών οι οποίοι υπηρετούν τόσο στους μείζονες όσο και στους ελάσσονες τομείς, επιπλέον δε, λειτουργούν και στην Ουβέρσα. Συχνά μας συνοδεύουν στις αποστολές μας στα απομακρυσμένα σύμπαντα. Οι Συνεργάτες των Ανώτερων Υιών δεν προσαρτώνται μόνιμα σε κανένα Υιό, ή σε οποιαδήποτε επιτροπή. Κυκλοφορούν συνεχώς υπηρετώντας εκεί όπου η ιδέα, ή το ιδεώδες, το οποίο αυτοί οι ίδιοι είναι, μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να προαγάγει τους αιώνιους στόχους της Tριάδας του Παραδείσου, της οποίας έχουν γίνει υιοί.

Είναι συγκινητικά στοργικοί, εντυπωσιακά νομιμόφρονες, εξαιρετικά ευφυείς, υπέροχα συνετοί – όσον αφορά μία συγκεκριμένη ιδέα – και υπερβολικά ταπεινοί. Ενώ μπορούν να σας μεταδώσουν τις γνώσεις ολόκληρου του σύμπαντος πάνω στη δική τους, μοναδική ιδέα, ή ιδεώδες, προκαλεί μεγάλη θλίψη να τους βλέπετε να αναζητούν τη γνώση και την πληροφόρηση στα πλήθη άλλων υποκειμένων, ακόμη και μεταξύ των ανερχομένων θνητών.

Αυτή ήταν η εξιστόρηση της προέλευσης, της φύσης και της λειτουργίας ορισμένων από εκείνους οι οποίοι αποκαλούνται οι Τριαδοποιημένοι Υιοί του Θεού, ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι βίωσαν την θεία αποδοχή της Τριάδας του Παραδείσου και στη συνέχεια τους ανετέθη να υπηρετήσουν στα υπερσύμπαντα, για να προσφέρουν εκεί συνετή και φιλική συνεργασία, μαζί με τους διοικητές των Αρχαίων των Ημερών στις ακάματες προσπάθειές τους να διευκολύνουν την εσωτερική πρόοδο των ανελισσομένων θνητών του χρόνου προς τον άμεσο προορισμό τους στη Χαβόνα και τον τελικό προορισμό τους, τον Παράδεισο.

(Εξιστορήθηκε από έναν Κραταιό Αγγελιαφόρο του σώματος αποκάλυψης του Όρβοντον.)

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.