29. Makale - Kâinat Güç Yöneticileri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

29. Makale

Kâinat Güç Yöneticileri

29:0.1 (319.1) GEZEGENLER arası ve evrenler arası olan olayların idaresiyle ilgili kâinat kişiliklerinin tümü içinde, güç yöneticileri ve onların birliktelikleri Urantia üzerinde en az anlaşılan olanıdır. Her ne kadar sizin ırklarınız, göksel varlıkların melekleri ve buna benzer düzeylerinin varlığını uzun bir süreden beri biliyor olsa da; fiziksel nüfuz alanının düzenleyicileri ve idarecileri ile ilgili şimdiye kadar çok az bir bilgi aktarılmıştır. Şu an bile üstün evren içindeki kuvvet düzenlenmesi ve enerji idaresi ile ilgili olan yaşayan varlıkların şu üç topluluğun en sonuncusunu bütünüyle açığa çıkarmaya izin verildim:

29:0.2 (319.2) 1. Varedilmiş Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri.

29:0.3 (319.3) 2. Aşkın Yardımcı Üstün Kuvvet Düzenleyicileri.

29:0.4 (319.4) 3. Kâinat Güç Yöneticileri.

29:0.5 (319.5) Her ne kadar kâinat gücünün yöneticilerinin, merkezlerinin ve düzenleyicilerinin çok çeşitli olan topluluklarının bireyselliğini tasvir etmeyi olanaksız görsem de; onların etkinliklerinin nüfuz alanı ile ilgili bir takım şeyleri size açıklamakta yetkin olabilmeyi umuyorum. Onlar, muhteşem kâinat boyunca enerjinin akli düzenlenmesine ilişkin yaşayan varlıkların benzersiz bir topluluğudur. Yüce yöneticileri içine alan bir biçimde onlar, şu ana topluluklar ile bütünleşir:

29:0.6 (319.6) 1. Yedi Yüce Güç Yöneticisi.

29:0.7 (319.7) 2. Yüce Güç Merkezleri.

29:0.8 (319.8) 3. Üstün Fiziksel Düzenleyicileri.

29:0.9 (319.9) 4. Morontia Güç Üst Denetimcileri.

29:0.10 (319.10) Yüce Güç Yöneticileri ve Merkezleri, ebediyetin yakın zamanlarından beri mevcut bir durumda bulunmaktadır; ve bildiğimiz kadarıyla bu düzeylerin varlıklarına ek olarak yeni unsurlar yaratılmamaktadır. Yedi Yüce İdareci, Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından kişileştirilmiştir; ve onlar bunun sonucunda, sayıca on milyardan fazla olan birlikteliklerinin yapımında ebeveynleri ile birlikte işbirliğinde bulunmuştur. Güç yöneticilerinin zamanlarından önce merkezi evrenin dışında olan mekânın enerji döngüleri, Cennet’in Üstün Kuvvet Düzenleyicileri’nin akli üst denetimi altında bulunmuştur.

29:0.11 (319.11) Maddi yaratımlar ile ilgili bilgiye sahip olarak en azından siz, ruhsal varlıkların karşılaştırmalı bir kavramsallaşmasına sahip bir halde bulunmaktasınız; fakat fani akıl için güç yöneticilerini tahayyül etmek oldukça zor bir durumdur. Mevcudiyetin daha yüksek olan düzeylerine olan yükseliş ilerleyişinin düzeni içinde siz, ne yüce yöneticiler ve ne de güç merkezleri ile ilgili doğrudan bir ilişkiye sahip bulunmamaktasınız. Belirli olan nadir durumda siz, fiziksel düzenleyiciler ile etkileşim halinde olacaksınız; buna ek olarak siz, malikâne dünyalarına olan erişiminiz üzerine morontia gücünün üst denetimcileri ile özgür bir biçimde çalışacaksınız. Bahse konu bu Morontia Güç Üst Denetimcileri; yerel evren ile ilgili bölüm içerisinde onların etkinliklerini en iyi anlatan niteliğe sahip olarak kabul edilen, yerel yaratımların morontia düzeni içinde oldukça ayrıcalıklı bir biçimde faaliyet içerisinde bulunmaktadır.

1. Yedi Yüce Güç Yöneticisi

29:1.1 (320.1) Yedi Yüce Güç Yöneticisi, muhteşem evrenin fiziksel-enerji düzenleyicileridir. Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından onların yaratımı, gerçek ruhaniyet soyundan gelen yarı-maddi kuşağın türevlerine ait bir biçimde ilk olarak kaydedilen emsalleridir. Yedi Üstün Ruhaniyet bireysel olarak yaratımda bulunduğu zaman, onlar meleksel düzen içinde oldukça yüksek ruhsal kişilikleri meydana getirirler; onlar ortaklaşa bir biçimde yaratımda bulunduğu zaman, zaman zaman yarı-maddi varlıkların bahse konu bu yüksek türlerini üretirler. Fakat bu yarı-fiziksel varlıklar bile, Urantia fanilerinin kısa olan görüş açıları için görünmez bir nitelikte bulunacaktır.

29:1.2 (320.2) Yüce Güç Yöneticileri, sayıca yedi tane olup; görünüş ve faaliyet bakımından onlar özdeştirler. Üstün Ruhaniyet haricinde onlar içinde birini diğerinden ayırmak mümkün değildir; Üstün Ruhaniyet ile birlikte onların her biri doğrudan birliktelik halinde olup, onun için her biri bütüncül bir işlevsel hizmet içindedir. Bahse konu bir yönetici, her zaman aynı Ruhaniyet ile birliktelik halindedir; ve onların görevsel işbirliği, yarı-fiziksel bir varlık ve bir ruhaniyet kişiliğine ait olan bir biçimde fiziksel ve ruhsal enerjilerin benzersiz bir birlikteliği olarak sonuçlanır.

29:1.3 (320.3) Yedi Yüce Güç Yöneticisi; onların yavaş bir biçimde çevride bulunan mevcudiyetlerinin Üstün Ruhaniyetler’in kuvvet-odak yönetim merkezlerinin nerede olduğunu belirttiği yer olan, Cennet’in çevresi üzerinde konumlanmıştır. Bahse konu bu güç yöneticileri, aşkın-evrenlerin güç-enerji düzenlenmesi içinde tek başına faaliyette bulunur; fakat onlar işbirliği halinde merkezi yaratımın idaresi içinde görev yaparlar. Onlar, konumsal olarak Cennet’den faaliyetlerinde bulunurlar; fakat kendilerini, muhteşem kâinatın tüm bölümleri içinde etkin kuvvet merkezleri olarak idare ederler.

29:1.4 (320.4) Bahse konu bu kudretli varlıklar; güç merkezlerinin çok geniş bir ev sahipliğinin fiziksel soylarıdır, ve onlar vasıtasıyla yedi aşkın evren boyunca dağıtılmış fiziksel düzenleyicilerine aittir. Bu türden emir altında bulundan fiziksel-düzenleme oluşumları, her aşkın evren birliğinin farklılaşan güçlendirilmesi haricinde özdeş bir şekilde tek tiptir. Aşkın evren hizmeti içinde değişiklikte bulunmak için onlar yalnızca, yeniden güçlendirme amacıyla Cennet’e dönmek zorundadır. Fiziksel yaratım idari bakımdan temel olarak tek-tiptir.

2. Yüce Güç Merkezleri

29:2.1 (320.5) Yedi Yüce Güç Yöneticisi, bireysel olarak kendilerini yeniden yaratmak için yetkin değildirler; fakat işbirliği içinde ve Yedi Üstün Ruhaniyet ile birliktelik halinde onlar, yaratma biçiminde olan kendileri gibi diğer varlıkların üretilmesine yetkin olup bunu gerçekleştirirler. Muhteşem Kâinat’ın Yüce Güç Merkezleri’nin kökeni olan bu türden unsurlar, şu yedi topluluk içinde faaliyet gösterir:

29:2.2 (320.6) 1. Yüce Merkez Üst Denetimcileri.

29:2.3 (320.7) 2. Havona Merkezleri.

29:2.4 (320.8) 3. Aşkın Evren Merkezleri.

29:2.5 (320.9) 4. Yerel Evren Merkezleri.

29:2.6 (320.10) 5. Takımyıldız Merkezleri.

29:2.7 (320.11) 6. Sistem Merkezleri.

29:2.8 (320.12) 7. Sınıflandırılmamış Merkezler.

29:2.9 (321.1) Bahse konu bu güç merkezleri Yüce Güç Yöneticileri ile birlikte, yüksek irade özgürlüğü ve eyleminin varlıklarıdır. Onların tümü, Üçüncül Kaynak kişiliği ile donatılmış olup; bir yüksek düzeyin sorgulanmayacak olan iradesel yetkinliğini açığa çıkarır. Kâinat güç sisteminin bahse konu bu yönetici merkezleri, seçkin akli edinimin işleticileridir; onlar, muhteşem kâinatın güç sisteminin akli yapısı olup, Üstün Fiziksel Denetleyiciler’in ve Morontia Güç Üst Denetimcileri’nin uçsuz bucaksız işletimlerinin geniş ağının tümüne ait olan akli düzenlenmesinin işletim düzenidir.

29:2.10 (321.2) 1. Yüce Merkez Üst Denetimcileri. Yüce Güç Yöneticileri’nin bahse konu bu yedi yardımcısı ve birlikteliği, muhteşem kâinatın üstün enerji döngülerinin düzenleyicileridir. Her merkez üst denetimcisi, Yedi Yüce İdareci’nin özel dünyalarının biri üzerinde yönetim merkezi halinde konumlandırılmıştır; ve onlar genel kâinat olaylarının bu yardımcıları ile birlikte yakın birliktelik içinde görev yapar.

29:2.11 (321.3) Yüce Güç Yöneticileri ve Yüce Merkez Üst Denetimcileri, “çekim enerjisinin” düzeyleri altında tüm kâinatsal olgular bütünü ile ilgili bireysel olarak ve işbirliği halinde faaliyet gösterir. İrtibat halinde faaliyette bulunurken bahse konu bu on dört varlık; Yedi Yüce İdareci genel evren olayları için ve Yedi Üstün Ruhaniyet kâinat aklı için ne anlama geliyorsa kâinat gücü için o derece öneme sahiptir.

29:2.12 (321.4) 2. Havona Merkezleri. Zaman ve mekânın evrenlerinin yaratımından önce, Havona içinde güç merkezlerine ihtiyaç duyulmamaktaydı fakat bu oldukça uzun zaman önce gerçekleşmiş zamanlardan beri, sayıca bir bin Havona dünyasının üst denetimine her merkezin sahip olduğu biçimde bir milyon unsur merkezi yaratım içinde faaliyet göstermektedir. Burada kutsal evren içinde, hiçbir yerde bulunmayan bir durum olarak enerji denetiminin kusursuzluğu bulunmaktadır. Enerji düzenlenmesinin kusursuzluğu, mekânın güç merkezleri ve fiziksel düzenleyicilerinin tümünün nihai amacıdır.

29:2.13 (321.5) 3. Aşkın Evren Merkezleri. Onlar, aşkın evrenlerin her birinin başkent âlemi üzerinde çok büyük bir alan kaplayarak üçüncü düzeyin sayıca bin tane olan güç merkezleridir. On ayrışımın öncül enerjisinin üç akımından her biri bu güç merkezlerine gelmektedir; fakat her ne kadar kusursuz olmayan bir biçimde düzenlenmiş olsa da yedisi özelleşmiş ve oldukça iyi bir şekilde yönlendirilmiş bir biçimde, gücün döngüleri birleşik eylem içindeki bulundukları konumlardan hareket eder. Bu işleyiş, kâinat gücünün elektronsal işletim düzenidir.

29:2.14 (321.6) Enerjinin tümü, Cennet çevrimi içinde döngüsel halde bulunur; fakat Kâinat Güç Yöneticileri alt Cennet’in kuvvet-enerjilerini, merkezi ve aşkın evrenlerin mekân faaliyetleri içinde onları değişikliğe uğramış bir biçimde bulduklarında onları yararlı ve yapıcı uygulamanın kanallarına çevirerek ve yönlendirerek, yönetir. Havona enerjisi ve aşkın evrenlerin enerjileri arasında bir farklılık bulunmaktadır. Bir aşkın evrenin kuvvet etkisi, on ayrışımın her birinin enerjisine ait olan üç fazdan oluşmaktadır. Bu üç katmanlı enerji etkisi, muhteşem kâinatın mekânı boyunca yayılır; bu durum, yedi aşkın yaratımının her birinin bütününü içine alan ve onu bütünüyle kaplayan biçimde enerjinin hareket eden çok geniş bir okyanusu gibidir.

29:2.15 (321.7) Kâinat gücünün elektronsal işleyiş düzeni, yedi faz içinde faaliyet gösterip; yerel veya doğrusal çekime farklılaşan biçimlerde karşılık gösteren biçimde açığa çıkar. Bu yedi katmanlı döngü, aşkın evren güç merkezlerinden başlayıp her aşkın yaratımı kapsamı altında alır. Zamanın ve mekânın bu türden olan özelleşmiş akımları, özel amaçlar için başlatılan ve yönlendirilen belirli ve yerelleşmiş enerji hareketleridir; onların birçoğu Körfez Akıntısı gibi Atlas Okyanusu’nun ortasında sınırlandırılmış bir oluşum biçiminde faaliyet gösterir.

29:2.16 (321.8) 4. Yerel Evren Merkezleri. Her yerel evren merkezinin yönetim merkezleri üzerinde, dördüncü düzeyin sayıca yüz güç merkezi konumlanmıştır. Onlar, azaltıcı biçimde ve diğer hallerde ise aşkın evren yönetim merkezlerinden kökenini alan yedi güç döngüsünü değiştirme şeklinde faaliyet gösterir; bu nedenden dolayı onlar, takımyıldızları ve sistemlerin hizmetleri için bu döngüleri uygulanabilir hale getirirler. Mekânın yerel gök bilimsel felaketleri, bu güç merkezlerinin ilgili olduğu olaylara aittir; onlar, bağımlı takımyıldızları ve sistemleri için etkin enerjiyi düzenli bir biçimde dağıtma görevine katılırlar. Onlar, kâinatın işlevsel düzenlenmesinin ve enerji hareketlendirilmesinin sonraki zamanları boyunca Yaratıcı Evlatlar’a yapılan büyük yardım içinde bulunurlar. Bu merkezler, önemli yerleşik konumlar arasında gezegensel iletişim için yararlı olan enerjinin yoğunlaşmış şeridini sağlamaya yetkindirler. Bir enerji yolu olarak da zaman zaman adlandırılan bu türden enerjinin bir şeridi veya hattı, bir güç merkezinden diğerine veya bir fiziksel düzenleyiciden diğerine olan enerjinin doğrusal döngüsüdür. Bahse konu bu nitelik, gücün bireyselleşmiş bir akıntısı olup; farklılaşmamış enerjinin özgür mekân hareketlerine tezat bir biçimde bulunmaktadır.

29:2.17 (322.1) 5. Takımyıldız Merkezleri. Bahse konu bu yaşayan güç merkezlerinin sayıca on unsuru; yüz ırmak kolu yerel sistemi için enerji yansıtıcıları olarak faaliyet gösteren bir biçimde, her takımyıldızı içinde konumlanmıştır. Bu varlıklardan, iletişim ve taşımaya ek olarak yaşamın sağlanması amacıyla fiziksel enerjinin belirli biçimlerine bağlı olan bu yaşayan yaratılmışlarına enerji vermek için güç hatları uzanmaktadır. Fakat ne güç merkezleri ne de onların altında bulunan fiziksel düzenleyiciler, bir işlevsel düzen olarak yaşamla bunların dışında olan bir biçimde ilişkili değildir.

29:2.18 (322.2) 6. Sistem Merkezleri. Bir Yüce Güç Merkezi, kalıcı olarak her yerel sistem için görevlendirilmiştir. Bu sistem merkezleri, güç döngülerini zaman ve mekânın yerleşik dünyalarına dağıtır. Onlar, altlarında bulunan fiziksel düzenleyicilerin etkinliklerini eş güdüm haline getirir; ve bunun dışında ise, yerel sistem içinde gücün tatmin edici dağıtımını teminat altına almak için faaliyette bulunur. Bahse konu gezegenler arasında döngü rölesi, belirli maddi enerjilerin kusursuz olan eş güdümüne ve fiziksel gücün etkin düzenlenmesine bağlıdır.

29:2.19 (322.3) 7. Sınıflandırılmamış Merkezler. Bu unsurlar, yerleşik gezegenlerde değil fakat özel yerel konumlar içinde faaliyet gösteren merkezlerdir. Bireysel dünyalar; Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in sorumluluğu altında olup, onların sisteminin güç merkezi tarafından dağıtılan gücün döngüleştirilmiş hatlarını alırlar. En olağandışı enerji ilişkilerinin sadece bu âlemleri, evren denge burgaçları veya enerji idarecileri olarak hareket eden yedinci düzeyin güç merkezlerine sahiptir. Eylemin her fazı içinde bu güç merkezleri, düzenin daha yüksekte bulunan birimleri üzerinde faaliyette bulunan bu unsurlarının bütüncül eşitleridir; fakat sayıca bir milyonu bulan mekân bünyesi içinde hiçbiri, bu türden yaşayan bir kuvvet işleyiş düzeninde barınmamaktadır.

3. Güç Merkezleri’nin Nüfuz Alanları

29:3.1 (322.4) Yüce Güç Merkezleri, sayıca on milyardan fazla olan bir biçimde birliktelikleri ve altlarında bulunan unsurlar ile birlikte aşkın evrenler boyunca dağıtılmıştır. Ve onların tümü, Yedi Yüce Güç Yöneticileri biçimindeki Cennet atalarıyla kusursuz uyum ve bütüncül birliktelik içerisinde bulunmaktadır. Muhteşem kâinatın güç denetimi bu nedenle, Yedi Yüce Güç Yöneticisi’nin yaratıcıları olan Yedi Üstün Ruhaniyet’in koruması ve yönlendirmesine emanet edilmiştir.

29:3.2 (322.5) Yüce Güç Yöneticileri ve onların birliktelikleri, yardımcıları ve emirleri altında bulunan unsurların hepsi; tüm mekânın mahkemelerinin hepsi tarafından yürütülecek olan herhangi bir tutuklamadan veya sorgulamadan muaftır; onlar ne Zamanın Ataları’nın aşkın evren hükümetinin idari yönetimine, ne de Yaratan Evlatlar’ın yerel evren idaresine bağlıdır.

29:3.3 (323.1) Bu güç merkezleri ve yöneticileri, Sınırsız Ruhaniyet’in evlatları tarafından mevcut hale getirilir. Her ne kadar onlar, maddi kâinat işleyiş düzeninin sonraki çağları boyunca Yaratan Evlatlar ile ilişki halinde olsalar da; Tanrı’nın Evlatları’na ait olan idareye bağlı değillerdir. Fakat güç merkezleri bazı biçimlerde Yüce Varlık’ın kâinatsal üst denetim ile yakın olarak birliktelik içindedir.

29:3.4 (323.2) Güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler hiçbir eğitim sürecinden geçmemektedirler; onların tümü kusursuzluk içinde yaratılmış olup, eylemleri bakımından içkin olarak kusursuzdur. Onlar hiçbir zaman bir faaliyetten diğerine geçmemektedir, bunun yerine onlar her zaman özgün olarak görevlendirildikleri görevlerde hizmetlerini sürdürür. Onların sıralanmalarında hiçbir evrimsel gelişim bulunmamaktadır, ve bu durum iki düzeyin yedi kısmının tümü için gerçeklik taşır.

29:3.5 (323.3) Hafızalarında ziyaret edecekleri hiçbir yükseliş geçmişine sahip olmadıkları için, güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler hiçbir zaman eğlencesel etkinlikler içinde bulunmamaktadırlar; onlar tüm eylemlerinde bütünüyle iş ciddiyetine sahiptir. Onlar her zaman görev üzerinde bulunur; kâinatsal düzen içinde enerjinin fiziksel hatlarının aksaklığa uğraması için hiçbir hüküm bulunmamaktadır; bir saniye içinde bir saliseliğine bile bu varlıklar, zamanın ve mekânın enerji döngüleri üzerinde sahip oldukları doğrudan üst denetimi elden bırakamazlar.

29:3.6 (323.4) Gücün bu yöneticileri, merkezleri ve düzenleyicileri; güç, maddi veya yarı-fiziksel enerji dışında yaratımın tümü içinde hiçbir ilişkiye sahip bir biçimde bulunmamaktadır; onlar enerjiyi oluşturmazlar, fakat onu dönüştürebilir, değiştirebilir ve yönlendirebilirler. Onlar, çekim gücüne karşı koyma dışında fiziksel çekim ile ilgili hiçbir şeyle alakalı değillerdir. Onların çekim ile olan ilişkisi bütünüyle aksi bir yöndedir.

29:3.7 (323.5) Güç merkezleri; birçok ayrışmış enerji yoğunlaşmasının yaşayan işleyiş düzenleri ile bağlılık içinde, bir maddi düzenin geniş bir kapsamda bulunan işleyiş düzenlerini ve düzenlemelerini kullanır. Her bireysel güç merkezi, faaliyetsel düzenlemenin sayıca tam olarak bir milyon birimi içinde oluşturulmuş olup; bu enerji-dönüştürücü birimleri, insanın fiziksel bedeninin hayati organları gibi sabit değildir; bu güç düzenlenmesinin bahse konu “hayati organları” birliktelik olanakları içinde hareket halinde ve gerçek anlamda sürekli değişen bir niteliktedir.

29:3.8 (323.6) Bu yaşayan varlıkların, kâinat enerjisinin üstün döngülerinin idaresi ve düzenlenmesini nasıl bir biçimde kapsadıklarını açıklamak bütünüyle benim yetkinliğimin dışındadır. Bahse konu bu devasa ve neredeyse kusursuz bir biçimde etkin olan güç merkezlerinin büyüklüğü ve faaliyeti ile ilgili sizi daha detaylı bir biçimde bilgilendirmeye girişmek, sizin kafa karışıklığınıza ve şaşkınlığınıza sadece yenilerini ekleyecektir. Onlar, yaşayan ve “kişisel” varlıklardır; fakat onlar, kavrayışınızın ötesindedir.

29:3.9 (323.7) Havona dışında Yüce Güç Merkezleri sadece, mimari bir biçimde özellikle inşa edilmiş alanlarda veya bunun dışındaki buna uygun bir biçimde oluşturulmuş mekân bünyeleri üzerinde faaliyet gösterir. Bu mimari dünyalar öyle bir biçimde inşa edilmişlerdir ki; yaşayan güç merkezleri seçici bir biçimde bu alanlar üzerinde yayılan mekânın enerjilerini yönlendirir, dönüştürür ve yoğunlaştırır. Onlar, olağan bir evrimsel güneş veya gezegen üzerinde bu biçimde faaliyet gösterecek yetkinliğe sahip değildir. Belirli topluluklar aynı zamanda, bu özel yönetim merkezi dünyalarının ısıtılması ve diğer maddi ihtiyaçları ile ilgilidir. Buna ek olarak her ne kadar bu durum, Urantia bilgisinin kapsamının ötesinde bulunsa da; yaşayan güç kişiliklerinin bu düzeylerinin daha çok, ısı vermeden ışık yayan ışığın dağıtımıyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Onlar bu olgular bütününü üretmemektedir, fakat yine de onlar bahse konu bu oluşumun dağıtımı ve yönlendirmesi ile ilgilidir.

29:3.10 (323.8) Güç merkezleri onların altlarında görev yapan düzenleyiciler, düzenlenmiş mekânın fiziksel enerjilerinin bütününün çalışması ile görevlendirilmiştir. Onlar, on enerjinin her birinin üç temel akımıyla birlikte görev yapar. Bu durum, düzenlenmiş mekânın enerji etkisidir; ve düzenlenmiş mekân onların nüfuz alanıdır. Kâinat Güç Yöneticilerinin, yedi aşkın-evrenin mevcut sınırlarının dışında şu an içinde gerçekleşen kuvvetin bahse konu devasa eylemleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.

29:3.11 (324.1) Güç merkezleri ve düzenleyicileri, her kâinat temel akımı içinde taşınan enerjinin on biçiminden sadece yedisi üzerinde kusursuz bir denetim sağlar; onların denetiminden kısmi veya bütünüyle muaf olan bu biçimler, Koşulsuz Mutlaklık tarafından hâkim bir biçimde yönlendirilen enerji dışavurumunun tahmin edilemez âlemlerini temsil etmekle yükümlüdür. Eğer onlar bu Mutlaklık üzerinde ezeli kuvvetler üzerinde bir etkide bulunursa; bir takım fiziksel düzenleyicilerin zaman zaman kendiliğinden Kâinatsal Mutlak’ın belirli tepkilerine karşılık verdiğine dair kesin bir görüşü sağlayacak azıcık da olsa bir takım kanıtların mevcut bir biçimde bulunmasına rağmen, bu faaliyetlerin farkında bulunmamaktayız.

29:3.12 (324.2) Bu yaşayan güç işleyiş biçimleri, bilinçli bir biçimde Koşulsuz Mutlaklık’ın üstün kâinat enerji üst denetimiyle ilişkili değildir; fakat onların bütüncül ve neredeyse kusursuz olan güç yönetimi düzeninin, bilinmeyen bir biçimde bahse konu bu aşkın çekim mevcudiyetinin etkisi altına bağlanmış olduğunu varsayabiliriz. Herhangi bir yerel enerji durumunda, merkezler ve düzenleyiciler yakın yüceliği uygularlar; fakat onlar her zaman, aşkın enerjinin mevcudiyetinin ve Koşulsuz Mutlaklık’ın farkında bulunulamayacak olan uygulamasının bilincindedir.

4. Üstün Fiziksel Denetimciler

29:4.1 (324.3) Bu varlıklar, Yüce Güç Merkezleri’nin emrinde hareket halinde bulunan unsurlardır. Fiziksel düzenleyiciler; Yalnız İleticiler’in seyahatine yaklaşan hızlarda yerel mekânı kat etmeye yetkin olan bir biçimde, kendiliğinden olan taşımanın belirgin bir çeşitliliğine katılan bu türden bir doğanın bireysellik dönüşümünün yetkinlikleriyle donatılmıştır. Fakat tüm diğer mekân kat edicileri gibi onlar; çekim eyleminin üstesinden gelmede ve maddi bir alandan ayrılış içinde eylemsizliğe karşı koymada, görevdeşlerinin ve varlıkların belirli diğer türlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

29:4.2 (324.4) Üstün Fiziksel Düzenleyiciler, muhteşem kâinat boyunca hizmette bulunurlar. Onlar doğrudan bir biçimde, Yedi Yüce Güç Yöneticisi tarafından olabildiğinde aşkın-evrenlerin yönetim merkezlerinden idare edilirler; buradan onlar, Birliktelik İçindeki Üstün Kuvvet Düzenleyicileri’nin sorumlu görevlileri olarak Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından görevlendirilen yüksek güç delegeleri biçimindeki Dengenin Heyeti tarafından yönlendirilip dağıtılır. Bahse konu bu yüksek delegeler; bir bütüncül aşkın-evrenin güç baskısını ve enerji etkisini işaret eden yaşayan araçlar biçimindeki üstün frandalankların ölçümlerini ve kayıtlarını yorumlamakla güçlendirilmiştir.

29:4.3 (324.5) Cennet İlahiyatları’nın mevcudiyeti, muhteşem kâinatı çevrelerken ve ebediyetin döngüsü etrafında yayılırken; Yedi Yüce Ruhaniyet’in herhangi birinin etkisi tek bir aşkın evrenle sınırlıdır. Her yedi aşkın yaratımın biri arasında, farklı bir ayrışım ve güç döngülerinin bir bölünüşü mevcuttur; bu nedenle bireyselleşmiş düzenlenme biçimleri, yürürlükte bulunmak yükümlülüğünde olan bir biçimde bunu gerçekleştirir.

29:4.4 (324.6) Üstün Fiziksel Düzenleyicileri, Yüce Güç Merkezleri’nin doğrudan doğumu olup; onların nüfusu şu düzeyleri içine alır:

29:4.5 (324.7) 1. Yardımcı Güç Yöneticileri.

29:4.6 (324.8) 2. Mekanik Düzenleyiciler.

29:4.7 (324.9) 3. Enerji Dönüştürücüleri.

29:4.8 (325.1) 4. Enerji Taşıyıcıları.

29:4.9 (325.2) 5. Birinci Derece Birliktelik Sağlayıcıları.

29:4.10 (325.3) 6. İkinci Derece Birliktelik Ayrıştırıcıları.

29:4.11 (325.4) 7. Frandalanklar ve Kronoldekler.

29:4.12 (325.5) Bu düzeylerin bütünü, tercihte bulunmanın bireysel güçlerini elinde bulundurma bakımından kişiler biçiminde bulunmamaktadır. Özellikle onların son dört düzeyi; üstlerinin etkilerine cevap vermede ve mevcut olan enerji durumlarına karşılık vermede, bütünüyle kendiliğinden hareket eden bir biçimde olup tamamiyle mekanik bir görünüme sahiptir. Fakat her ne kadar bu türden karşılık tümüyle mekanik olarak görünse de, gerçekte durum böyle değildir; onlar bir çeşit robot görülse de, onların hepsi akli yapının farklı bir işleyişini açığa çıkarır.

29:4.13 (325.6) Kişilik nedensel bir biçimde, usun beraberinde getirdiği bir sonuç değildir. Akıl; hayvanların alt düzeyde bulunan sayısız türleri ve bu emir altında bulunan fiziksel düzenleyicilerinin birtakım unsurları içinde, tercihin gücünden bütünüyle yoksun olunan zamanlarda bile düşünme işlevini yerine getirebilir. Fiziksel gücün kendiliğinden daha fazla bir biçimde hareket eden bahse konu bu düzenleyicilerinin birçoğu, kavramsal olarak kişiler biçiminde bulunmamaktadır. Onlar, paylarına düşen görevler için tasarımın mekanik kusursuzluğuna bütünüyle tabi olarak irade ve karar vermenin bağımsızlığıyla donatılmamıştır. Yine de onların tümü bütünüyle ussal varlıklardır.

29:4.14 (325.7) Fiziksel düzenleyiciler başlıca olarak, Urantia üzerinde keşfedilmemiş temel enerjilerin düzenlenmesinden sorumludur. Bahse konu bu bilinmeyen enerjiler, taşımanın gezegensel sistemi ve iletişimin belirli işleyiş biçimleri için oldukça hayati bir nitelikte bulunmaktadır. Biz, ses eşdeğerlerinin taşınması ve görüşün genişlemesi amacıyla enerjinin hatlarını oluşturduğumuzda; bahse konu enerjinin bu keşfedilmemiş biçimleri, yaşayan fiziksel düzenleyiciler ve onların birliktelikleri tarafından kullanılır. Yeri geldiğinde bahse konu bu enerjiler aynı zamanda, olağan görevleri içinde yarı-ölümlü yaratılmışlar tarafından kullanılır.

29:4.15 (325.8) 1. Yardımcı Güç Yöneticileri. Olağanüstü biçimde etkin olan bu varlıklar; âlemlerin sürekli değişen enerji düzeylerinin başından beri yön değiştiren ihtiyaçlarıyla iniltili bir biçimde, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in tüm düzeylerinin görevlendirilmesi ve dağıtımı ile yükümlü hale getirilmiştir. Fiziksel düzenleyicilerin bu geniş sayıdaki yedek birlikler, azınlık birimlerinin yönetim merkezleri üzerinde idare edilip; bu odak noktalarından onlar dönemsel olarak, birliktelik halinde bulunan güç yöneticileri tarafından âlemlerin yönetim merkezlerine, takımyıldızlarına ve bireysel gezegenlere atanır. Onlar bu şekilde görevlendirildiğinde, fiziksel düzenleyiciler geçici olarak arabulucu heyetlerin kutsal uygulayıcılarının düzeylerine tabi bir biçimde bulunmaktadır; fakat onlar aksi halde, yalnızca birliktelik yöneticilerine ve Yüce Güç Merkezleri’ne bağımlıdır.

29:4.16 (325.9) Birliktelik içinde bulunan sayıca üç milyon güç yöneticisi; bu olağanüstü biçimde çok yönlü olan varlıkların aşkın evren kotasını bir bütün halinde üç milyara tamamlayan bir şekilde, Orvonton azınlık birimlerinin her biri için görevlendirilmiştir. Onların kendi yedek birlikleri; akli enerji düzenlenmesinin ve dönüştürülmesinin bilimleri üzerinde çalışan herkesin öğreticileri olarak aynı zamanda hizmet ettikleri yer olan, bu aynı azınlık birim dünyaları üzerinde idare edilir.

29:4.17 (325.10) Bahse konu bu yöneticiler; mekânın âlemleri için müfettişlik hizmetinin eşit süreçleriyle birlikte, azınlık birimleri içinde yönetim hizmetinin belirli zaman aralıklarında dönüşümlü olarak görevde bulunur. Faaliyet içindeki en az bir müfettiş, onun başkent âlemi içindeki yönetim merkezlerini idare eder bir biçimde her yerel sistem içinde her zaman mevcut bir halde bulunmaktadır. Onlar, yaşayan enerjinin geniş bir biçimde olan tüm bir araya gelişini uyum halinde bulunan eş güdüm içinde tutar.

29:4.18 (325.11) 2. Mekanik Düzenleyiciler. Bu unsurlar, birliktelik halindeki güç yöneticilerinin oldukça çok yönlü ve hareket halinde olan yardımcılarıdır. Onların sayıca trilyonlarcası, azınlık birimizin olan Ensa üzerinde görevlendirilmiştir. Bu varlıklar, mekanik düzenleyiciler olarak adlandırılırlar; çünkü onlar, birliktelik içinde bulunan güç yöneticilerin idaresine oldukça bütüncül bir biçimde tabi olan bir şekilde üstleri tarafından eksiksiz bir şekilde idare edilir. Yine de kendileri oldukça akıl sahibi olup; her ne kadar görevleri doğası bakımından mekanik ve maddi bir biçimde işlevsel olsa da, bu görevler maharet dolu bir biçimde onlar yerine getirilir.

29:4.19 (326.1) Yerleşik dünyalar için görevlendirilen üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in tümü içinde mekanik düzenleyiciler, açık ara en güçlü olanlarıdır. Tüm diğer varlıkları aşan bir şekilde karşı-çekimin yaşayan edinimini elinde bulunduran bir biçimde her düzenleyici, devasa hızlarda dönen ve sadece çok büyük alanlar tarafından eşitlenen bir çekim direncine sahiptir. Bu düzenleyicilerin sayıca onu, şu an içinde Urantia üzerinde konumlanmıştır; ve onların en önemli gezegensel etkinliklerinden biri, yüksek meleksel taşımaya ait olan ayrılışı yerine getirmedir. Sayıca bin enerji taşıyıcısının bir bölüğü meleksel ayrılış için öncül devinimi sağlarken, bu biçimde faaliyet göstererek mekanik düzenleyicilerin onunun da hepsi uyum içinde hareket eder.

29:4.20 (326.2) Mekanik düzenleyiciler; enerjinin akışını yönlendirmeye ve onun özelleşmiş akımlarına veya döngülerine olan yoğunlaşmasını gerçekleştirmeye yetkindir. Bu kudretli varlıklar daha çok; fiziksel enerjilerin ayrışması, yönlendirilmesi ve yoğunlaşması ile birlikte gezegenler arası döngülerin basınçlarının eşitlenmesiyle ilgilidir. Onlar, bir aşkın evrenin güç etkisini oluşturan bir haldeki mekânın sayıca otuz fiziksel enerjisinin yirmi birinin idaresinde uzmandır. Onlar aynı zamanda, fiziksel enerjinin ayrıntısal olarak farklılaşan dokuz ek biçiminden altısının idaresine ve düzenlenmesine daha çok dönük bir biçimde erişim sağlamaya yetkindir. Bu düzenleyicilerin, her biriyle ve belirli güç merkezleriyle olması gereken teknik ilişkiler içine yerleştirilmesiyle, birliktelik halindeki güç yöneticileri; güç düzenlenmesi ve enerji denetimi içinde hayretler içinde bıraktıracak değişimleri gerekleştirmeye etkin hale getirilir.

29:4.21 (326.3) Üstün Fiziksel Düzenleyiciler sıklıkla; yüzlükler, binlikler ve hatta milyonlar halindeki bölükler içinde faaliyet gösterir; ve değişen konumları ve farklılaşan dizilimleriyle onlar, bir bireysel kabiliyete ek olarak işbirliği halinde enerji düzenlemesini yerine getirmeye yetkindir. Değişen gerekliliklere bağlı olarak onlar; enerji hacmini ve hareketini yükseltip hızlandırır, veya enerji akımlarını engeller, yoğunlaştırır ve yavaşlatır. Onlar; katalizör etkenlerinin kimyasal tepkimeleri arttırması olarak bir biçimde adlandırılan haliyle enerji ve güç dönüşümleri üzerinde etkide bulunur. Onlar, içkin yetkinlikleri tarafından ve Yüce Güç Merkezleri ile işbirliği içinde faaliyet gösterir.

29:4.22 (326.4) 3. Enerji Dönüştürücüleri. Bu varlıkların bir aşkın evren içindeki nüfusu inanılmaz derecededir. Sadece Satania içinde onlardan neredeyse bir milyon unsur bulunmakta olup, her yerleşik dünya için olağan sınır sayıca yüz unsurun mevcudiyetinden oluşmaktadır.

29:4.23 (326.5) Enerji dönüştürücüleri, Yedi Güç Yöneticisi ve Yedi Merkez Üst Denetimcisi’nin bütünleştirici yaratımıdır. Onlar, fiziksel düzenleyicilerin daha kişisel olan düzeyleri arasında olup; bir birliktelik halindeki güç yöneticisi bir yerleşik dünya üzerinde mevcut bir halde bulunduğu zamanın dışında kalan hallerde dönüştürücüler, her zaman idari konumda bulunmaktadır. Onlar, ayrılış meleksel taşımanın tümünün gezegensel müfettişleridir. Göksel yaşamın tüm sınıfları, sadece birliktelik halindeki yöneticiler ve enerji dönüştürücülerinin daha kişisel olan düzeyleriyle olan bütünlük vasıtasıyla fiziksel düzenleyicilerin daha az kişisel olan düzeylerini kullanabilir.

29:4.24 (326.6) Bu dönüştürücüler; verilen bir güç düzenlenmesi veya yönlendirilmesi için veya ona karşı kendilerini konumlandırmaya yetkin olarak, güçlü ve etkin yaşayan akım anahtarlarıdır. Onlar aynı zamanda; devasa gezegensel ve yıldızsal komşuları arasında geçen güçlü enerji akımlarına karşı gezegenleri yalıtma bakımından, kendi çabalarında oldukça hünerlidir. Onların enerji-dönüştürücü nitelikleri, kâinatsal enerji dengesi ve güç eşitliği idaresinin önemli olan görevi içinde onları en olanaklı biçimde hizmet verebilen bir konuma getirir. Bir zaman aralığından bakıldığında onlar enerjiyi harcayan veya biriktiren bir biçimde gözlenir, diğer zamanlarda ise onlar enerjinin boşalması veya onun özgürleşmesini sağlayan bir görünüme sahiptir. Dönüştürücüler, kendilerinin ilgili âlemlerin yaşayan ve ölü enerjilerinin “biriktirilen-depolanması” potansiyelini arttırmaya ve azaltmaya yetkindir. Fakat onlar sadece, fiziksel ve yarı-maddi enerjiler ile ilgilidir; doğrudan bir biçimde ne yaşamın nüfuz alanı içinde faaliyet gösterir, ne de yaşayan varlıkların oluşumlarını değiştirir.

29:4.25 (327.1) Bazı açılardan enerji dönüştürücüleri, yarı-maddi yaşayan yaratılmışların tümü içinde en göze çarpan ve en gizemli olanıdır. Onlar, bilinmeyen biçimlerde fiziksel olarak farklılaşmıştır; ve bütünlük ilişkilerinin değişen biçimleri vasıtasıyla onlar, birliktelik içinde bulundukları mevcudiyetler boyunca geçen enerji üzerinde derin bir etkide bulunmaya yetkindir. Fiziksel âlemlerin durumu, onların hünerli idaresi altında bir dönüşüm altında bulunan görünüme sahip bulunmaktadır. Onlar, mekânın enerjilerinin fiziksel biçimini değiştirmeye yetkin olup bunu yerine getirir. Eş düzenleyicilerinin yardımıyla onlar mevcut olarak, aşkın evren güç etkisinin sayıca otuz olan fiziksel enerjisinin yirmi yedisinin biçimini ve potansiyelini değiştirmeye yetkindir. Bahse konu geriye kalan enerjilerin bu üç tanesinin onların denetiminin dışında olması, Koşulsuz Mutlaklık’ın kullandığı araçların dışında bulunduğunu gösterir.

29:4.26 (327.2) Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in geriye kalan dört topluluğu, kişiler olarak kullanılan kelimenin herhangi kabul edilen tanımı içinde ifade edilebilecek düzeyde bir niteliğe sahip değildir. Bahse konu bu taşıyıcılar, birliktelik sağlayıcılar, ayrıştırıcılar ve frandalanklar; karşılıklarında bütünüyle istemsiz olarak hareket eder. Biz, bahse konu bu muhteşem birimlerin bilgisinde oldukça kısıtlı bir durumda bulunmaktayız; çünkü biz, onlarla iletişim kuramamaktayız. Onlar, âlemlerin dilini anlar bir görünüme sahiptir; fakat onlar bizimle iletişime geçemez. Onlar, iletişimlerimizi bütünüyle algılayamaya yetkin görünmektedir; fakat iletişimlerimize karşılık vermede oldukça güçsüz bir durumda bulunmaktadır.

29:4.27 (327.3) 4. Enerji Taşıyıcıları. Bu varlıklar başlıca olarak fakat bütününü kapsamayan bir biçimde, gezegenler-içi bütünlüğü içerisinde faaliyet gösterir. Onlar, bireysel dünyalar üzerinde dışa vurulduğu biçimiyle enerjinin muazzam dağıtıcılarıdır.

29:4.28 (327.4) Enerji yeni bir döngü için çevrildiği zaman, taşıyıcılar kendilerini arzulanan enerji yolunun hattı boyunca konumlandırır; ve sahip oldukları enerji-çekimin benzersiz nitelikleri vasıtasıyla onlar mevcut bir biçimde, arzulanan yön dâhilinde arttırılan bir enerji akımını başlatabilir. Onların faaliyet içinde bulundukları bu eylem kelimenin tam anlamıyla, belirli madeni döngülerin elektrik enerjisinin belirli türlerinin akımını yönlendirmesine benzer; ve onlar, fiziksel enerjinin otuz türünün yarısından fazlası için yaşayan aşkın-ileticileridir.

29:4.29 (327.5) Taşıyıcılar; bir bireysel gezegen üzerinde, bir gezegenden diğerine ve konumlanmış bir görev merkezinden bir diğerine geçmekte olan özelleşmiş enerjinin gücünü kaybeden akımlarını onarmada etkin olan hünerli birliktelikleri oluşturur. Onlar, yaşayan varlıkların diğer türleri tarafından tanınabilecek derecede oldukça güçsüz hale gelmiş olan akımları tespit eder; ve onlar, eşlik eden iletimin kusursuz bir biçimde ussal hale gelmesini sağlamak amacıyla bu enerjileri oldukça arttırabilir. Onların hizmetleri, yayın alıcıları için oldukça paha biçilmezdir.

29:4.30 (327.6) Enerji taşıyıcıları, iletişimsel algılının tüm biçimleri bakımından faaliyet göstermeye yetkindir; onlar, uzak bir sesi “duyulabilen” hale getirmeye ek olarak uzak bir görüşü “görünebilir” kılar. Onlar, yerel sistemler içinde ve bireysel gezegenler üzerinde iletişimin acil durum hatlarını sağlarlar. Onların hizmetleri, düzenli bir biçimde oluşturulmuş döngülerin dışındaki iletişim amaçları için tüm yaratımlar tarafından işlevsel olarak kullanılmak durumundadır.

29:4.31 (327.7) Bu varlıklar enerji dönüştürücüleri ile birlikte, güçsüzleşen bir atmosfere sahip olan bahse konu dünyalar üzerinde fani mevcudiyetin iradesi için hayati derece öneme sahiptir; ve onlar, nefes almayan gezegenler içinde yaşamın işleyiş biçiminin bütünleyici bir parçasıdır.

29:4.32 (328.1) 5. Birinci Derece Birliktelik Sağlayıcıları. Bu ilgi çekici ve çok değerli birimler, üstün bir biçimde enerji koruyucuları ve sorumlularıdır. Bir bitkinin güneş enerjisini içinde depolamasına benzer bir biçimde bu yaşayan canlı varlıklar, artı yönlü olan dışavurumların zamanı boyunca enerjiyi bünyelerinde muhafaza eder. Onlar, mekânın enerjilerini Urantia üzerinde bilinmeyen bir fiziksel duruma çevirme şeklindeki devasa bir ölçek dâhilinde görev yapmaktadır. Onlar aynı zamanda bu dönüştürmeleri, maddi mevcudiyetin öncül birimlerinin bazılarının üretilmesi noktasına kadar taşımaya yetkindir. Bu varlıklar, basit bir değişle mevcudiyetleri vasıtasıyla hareket eder. Onlar hiçbir biçimde bu işlevden yorulmuş veya bitap düşmüş bir hale gelmez; onlar, yaşayan katalizör etkenleri olarak hareket eder.

29:4.33 (328.2) Eksi yönlü dışavurumların dönemleri boyunca onlar, muhafaza edilen bu enerjilerin salınımıyla güçlendirilmiştir. Fakat enerji ve madde hususundaki sizin bilginiz, onların görevlerinin bu fazının işleyiş biçimini açıklamayı uygun hale getirmek için yeterli bir gelişmişlik düzeyinde değildir Onlar her zaman; bahse konu alfabetik sembolleri onların çok geniş olan oluşumlarını anlatabilmek için ciddi bir biçimde uyguladığız türler biçimindeki atomların, elektronların ve ultimatonların kullanımını ve idare edilmesini içine alan evrensel yasa ile uyumluluk halinde görev yapar.

29:4.34 (328.3) Birliktelik sağlayıcıları, oluşumsal olarak düzenlenmekte olan bir maddi âlem üzerinde ortaya çıkmak amacı taşıyan yaşamın ilk topluluğudur; ve onlar, yaşayan varlıkların mevcudiyeti ile tamamiyle bağdaşmaz olarak tanımlayacağınız fiziksel sıcaklık koşullarında faaliyet gösterebilir. Onlar, insan hayal gücünün kapsamının basit bir değişle ötesinde olan yaşamın bir düzeyini temsil eder. Yardımcı çalışanları olan ayrıştırıcılar ile birlikte onlar, tüm akli yaratılmışlar içinde en fazla hizmet gösteren emir altındaki unsurlardır.

29:4.35 (328.4) 6. İkinci Derece Ayrıştırıcılar. Birinci derece birliktelik sağlayıcılarıyla karşılaştırıldıklarında devasa karşı-çekim ediniminin bu varlıkları, karşıt bir biçimde faaliyet gösteren çalışanlardır. Yerel dünyalar üzerinde veya yerel sistemler içinde fiziksel enerjinin özel veya dönüştürülmüş biçimlerinin herhangi bir biçimde tükenecek olmasına dair hiçbir tehlike bulunmamaktadır; çünkü bu yaşayan oluşumsal düzenlenmeler, enerjinin evrimleşen sınırsız arzının benzersiz gücü ile donatılmıştır. Başlıca olarak onlar, Urantia üzerinde neredeyse hiçbir biçimde bilinmeyen enerjinin bir türünün, daha az biçimde tanınan maddenin bir türünden olan evrimi ile ilgilidir. Onlar gerçek anlamıyla mekânın simyacıları ve zamanın harika-yaratıcılarıdır. Fakat onların görev yaptıkları harikaların tümü içinde onlar, Kâinatsal Yüceliği’nin emirlerine hiçbir zaman karşı gelmezler.

29:4.36 (328.5) 7. Frandalanklar. Bu varlıklar; birinci ve ikinci kuvvet düzenleyicileri ve güç yöneticileri biçimindeki, enerji-düzenleyici varlıkların üç düzeyinin tümünün bütünleştirici yaratımıdır. Frandalanklar, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in tümü içinde en fazla nüfusa sahip olanlardır; Satania içinde faaliyet gösterenlerin nüfusu tek başına sizin rakamsal kavramlarınızın ötesindedir. Onlar, yerleşik dünyaların tümü üzerinde konumlanmış olup, her zaman fiziksel düzenleyicilerin yüksek düzeylerine bağlanmıştır. Onlar dönüşümsel olarak, merkezi ve aşkın evrenler içinde ve dışsal uzayın nüfuz alanları üzerinde faaliyet gösterirler.

29:4.37 (328.6) Frandalanklar, temel evren kuvvetinin her türüne karşılık gelen bir biçimde otuz bölüm içinde yaratılmıştır; ve onlar, yaşayan ve istemsiz mevcudiyetlerine ek olarak basınç ve hız ölçücüleri biçiminde ayrıcalıklı bir şekilde faaliyet gösterir. Bu yaşayan basınçölçerler yalnızca, kuvvet-enerjisinin tüm biçimlerinin durumunun istemsiz ve hataya yer bırakmayan kaydı ile ilgilidir. Geniş yansıtma işleyiş düzeni ussallık kazandırılmış evren için ne anlama geliyorsa, onlar fiziksel evren için eşdeğer bir değere sahiptir. Niteliksel ve niceliksel enerji mevcudiyetine ek olarak zamanı kaydeden frandalanklar, kronoldekler olarak adlandırılır.

29:4.38 (328.7) Frandalankların ussal niteliğe sahip olduklarının bilincine sahibim, fakat onları yaşayan istemsiz makinelerden başka bir sınıflandırma altında tanımlamamaktayım. Bahse konu bu yaşayan işleyiş düzenlerini anlamanıza yardım edebilmemin tek yolu onları, neredeyse ussal kesinlik ve doğruluk ile çalışan sizin mekaniksel buluşlarınız ile karşılaştırmak olacaktır. Bunun sonucunda eğer bu varlıkları, muhteşem kâinat içinde tanımanız ölçeğinde hayalinizde canlandırma biçiminde algılayacak olursanız; doğruluğun daha hassas kesinliği ve kesinliğin nihayeti ile bile daha hayranlık uyandırıcı hesaplamaları içine alan daha karmaşık görevleri yerine getirebilen ussal ve yaşayan birimler şeklindeki işleyiş düzenlerine gerçekte sahip olduğumuzu ifade edebiliriz.

5. Üstün Kuvvet Düzenleyicileri

29:5.1 (329.1) Kuvvet düzenleyicileri Cennet üzerinde yerleşik bir konumdadır; fakat onlar daha özel bir biçimde, düzenlenmemiş mekânın nüfuz alanlarını içine alan bir biçimde üstün evren boyunca faaliyette bulunur. Bu olağanüstü varlıklar ne yaratanlar ne de yaratılmışlardır, ve onlar hizmetin bu iki devasa bölümünden oluşmaktadır:

29:5.2 (329.2) 1. Varedilmiş Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri.

29:5.3 (329.3) 2. Aşkın Yardımcı Üstün Kuvvet Düzenleyicileri.

29:5.4 (329.4) Ezeli-kuvvet düzenleyicilerinin bu iki kudretli düzeyi, Üstün Evren Mimarları’nın yüksek denetimi altında ayrıcalıklı bir biçimde görev yapmaktadır; ve onlar mevcut zaman içinde muhteşem kâinatın sınırları dâhilinde kapsamlı bir biçimde faaliyet içerisinde bulunmamaktadır.

29:5.5 (329.5) Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, Koşulsuz Mutlaklık’ın ezeli veya temel mekân-kuvvetlerinin idarecileridir; onlar nebula yaratıcılarıdır. Onlar, mekânın enerji tufanlarının yaşayan başlatıcıları ve bu devasa dışavurumların öncü düzenleyicileri ve yönlendiricileridir. Bu kuvvet düzenleyicileri; doğrusal Cennet çekime karşılık veren bir niteliğe sahip olmayan biçimdeki ezeli kuvveti, Koşulsuz Mutlaklık’ın ayrıcalıklı kavrayışından Cennet Adası’nın çekim kapsayışına değişen enerji biçimindeki birincil veya muazzam enerjisine dönüştürür. Bunun sonucunda onların görevi, birincil düzeyden ikincil veya çekim-enerji aşaması boyunca enerji dönüşümünün sürecine devam eden birliktelik halindeki kuvvet düzenleyicileri tarafından devralınır.

29:5.6 (329.6) Bir Yaratan Evlat’ın varışı tarafından simgelenen biçimdeki yerel bir evrenin yaratımı için tasarıların tamamlanması üzerine Birliktelik İçindeki Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, gökbilimsel yargı yetkisinin aşkın evreni içinde hareket etmesi için güç yöneticilerinin düzeylerinin önünü açar. Fakat bu türden olan tasarıların yoksunluğunda birliktelik içindeki kuvvet düzenleyicileri, şu an içinde bile dışsal uzay içinde faaliyet gösterdiği biçimdeki bahse konu maddi yaratımların sorumluluğuna sahip olmaya sonsuza kadar devam eder.

29:5.7 (329.7) Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, sıcaklık değerlerine karşı dayanıklı olup; Orvonton’un çok yönlü güç merkezleri ve fiziksel düzenleyicileri için bile tahammül edilemez olan fiziksel koşullar altında faaliyet gösterir. Bahse konu bu varlıkların haricinde, dışsal uzayın bu alanları içinde faaliyet göstermeye yetkin olan açığa çıkarılmış varlıkların diğer tek türü; Yalnız İleticiler ve Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’dir.

29:5.8 (329.8) [Bu anlatım, Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın yönetimi altında hareket eden bir Kâinatsal Denetimci tarafından sağlanmıştır.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved