ΕΓΓΡΑΦΟ 29, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

   
   Paragraph Numbers: On | Κλειστό
Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Το Βιβλίο της Ουράντια

ΕΓΓΡΑΦΟ 29

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

ΑΠ ΟΛΕΣ τις προσωπικότητες οι οποίες ασχολούνται με τη ρύθμιση των διαπλανητικών και διασυμπαντικών υποθέσεων, οι διευθυντές δυνάμεως και οι συνεργάτες τους είναι οι λιγότερο κατανοητοί στην Ουράντια. Ενώ οι φυλές σας έχουν από παλιά γνωρίσει την ύπαρξη των αγγέλων και των άλλων συναφών τάξεων των ουρανίων υπάρξεων, ελάχιστες πληροφορίες πάνω στους ελεγκτές και τους συντονιστές του φυσικού κόσμου έχουν γίνει γνωστές. Ακόμη και τώρα, μόνο την τρίτη από τις ακόλουθες τρεις τάξεις ζώντων πλασμάτων, σχετικών με τον έλεγχο της δυνάμεως και τον συντονισμό της ενεργείας στο κυρίαρχο σύμπαν μου επιτρέπεται να σας αποκαλύψω πλήρως:

1. Αρχικοί Οργανωτές Υπάρχουσας Κυρίαρχης Δυνάμεως

2. Συνεργικοί Οργανωτές Υπερβατικής Κυρίαρχης Δυνάμεως

3. Συμπαντικοί Διευθυντές Δυνάμεως

Αν και θεωρώ αδύνατη την παρουσίαση της ιδιαιτερότητας των διαφόρων ομάδων των διευθυντών, των κέντρων και των ελεγκτών της συμπαντικής δυνάμεως, ελπίζω να μπορέσω να εξηγήσω κάτι σχετικά με το πεδίο των δραστηριοτήτων τους. Πρόκειται για μία μοναδική ομάδα ζώντων πλασμάτων τα οποία σχετίζονται με τον ευφυή συντονισμό της ενεργείας σε ολόκληρο το μέγα σύμπαν. Μαζί με τους υπέρτατους διευθυντές, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες μείζονες υποδιαιρέσεις:

1. Οι Επτά Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως

2. Τα Κέντρα Υπέρτατης Δυνάμεως

3. Οι Κυρίαρχοι Φυσικοί Ελεγκτές

4. Οι Επόπτες της Μοροντιανής Δυνάμεως

Οι Διευθυντές και τα Κέντρα Υπέρτατης Δυνάμεως υπήρχαν από την αρχή της αιωνιότητας και απ’ όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν δημιουργηθεί άλλες υπάρξεις των τάξεων αυτών. Οι Επτά Υπέρτατοι Διευθυντές εξατομικεύθηκαν από τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα , οπότε και συνεργάσθηκαν με τους γεννήτορές τους για τη δημιουργία περισσότερων των δέκα δισεκατομμυρίων συνεργατών. Προ της εποχής των διευθυντών δυνάμεως , τα ενεργειακά κυκλώματα του διαστήματος εκτός του κεντρικού σύμπαντος , βρίσκονταν υπό την επιδέξια εποπτεία των Οργανωτών της Κυρίαρχης Δυνάμεως του Παραδείσου.

Έχοντας γνώση των υλικών πλασμάτων, έχετε τουλάχιστον μία εξ αντιθέτου αντίληψη των πνευματικών υπάρξεων. Είναι ωστόσο εξαιρετικά δύσκολο για το θνητό νου να φαντασθεί τους διευθυντές δυνάμεως. Στο σχέδιο της ανελικτικής προόδου προς τα ανώτερα επίπεδα της ύπαρξης, δεν έχετε καμία άμεση σχέση με τους υπέρτατους διευθυντές ή τα κέντρα δυνάμεως. Σε ορισμένες, σπάνιες, περιπτώσεις θα συνδιαλεχθείτε με τους φυσικούς ελεγκτές και ελεύθερα θα εργασθείτε με τους επόπτες της μοροντιανής δυνάμεως μόλις φθάσετε στους κόσμους-δώματα. Οι Επόπτες αυτοί της Μοροντιανής Δυνάμεως λειτουργούν τόσο αποκλειστικά στο μοροντιανό καθεστώς των τοπικών δημιουργιών ώστε είναι καλύτερο να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές τους στο μέρος του βιβλίου του οποίου το θέμα θα είναι το τοπικό σύμπαν.

Οι Επτά Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως είναι οι φυσικοί-ενεργειακοί συντονιστές του μεγάλου σύμπαντος. Η δημιουργία τους από τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα είναι το πρώτο καταγεγραμμένο γεγονός από τη στιγμή κατά την οποία άρχισε η δημιουργία ημι-υλικών απογόνων από πραγματικούς πνευματικούς γεννήτορες. Όταν τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα δημιουργούν μεμονωμένα, παράγουν ανώτατες πνευματικά προσωπικότητες της τάξεως των αγγέλων. Όταν δημιουργούν συλλογικά, παράγουν ορισμένες φορές τους ανώτερους αυτούς τύπους των ημι-υλικών υπάρξεων. Ακόμη όμως και οι σχεδόν φυσικές αυτές υπάρξεις θα ήσαν αόρατες για την περιορισμένη όραση των θνητών της Ουράντια.

Οι Διευθυντές της Υπέρτατης Δυνάμεως είναι επτά με ταυτόσημη εμφάνιση και λειτουργία. Ουδείς διακρίνεται από τον άλλο και ο μόνος που τους ξεχωρίζει είναι εκείνο το Κυρίαρχο Πνεύμα με το οποίο έχει ο καθένας τους στενή σχέση και προς το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη λειτουργική υποτέλεια. Με τον τρόπο αυτό, καθένα από τα Κυρίαρχα Πνεύματα είναι αιώνια ενωμένο με έναν από τους συλλογικούς τους απογόνους. Ο ίδιος διευθυντής συνεργάζεται πάντα με το ίδιο Πνεύμα και η λειτουργική συνεργασία τους έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας μοναδικής σχέσεως φυσικής και πνευματικής ενεργείας, σχέσεως μεταξύ μιας ημι-φυσικής ύπαρξης και μίας πνευματικής προσωπικότητας.

Οι Επτά Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως σταθμεύουν στην περιφέρεια του Παραδείσου, όπου οι αργά περιστρεφόμενες παρουσίες τους καταδεικνύουν τη θέση των αρχηγείων εστιακής ισχύος των Κυρίαρχων Πνευμάτων. Οι διευθυντές αυτοί της δυνάμεως δραστηριοποιούνται μεμονωμένα στο συντονισμό δυνάμεως -ενεργείας των υπερσυμπάντων, αλλά συλλογικά στη διεύθυνση της κεντρικής δημιουργίας. Λειτουργούν από τον Παράδεισο, αλλά παραμένουν αποτελεσματικά κέντρα δυνάμεως σε όλους τους τομείς του μεγάλου σύμπαντος.

Οι κραταιές αυτές υπάρξεις είναι οι φυσικοί προπάτορες του απείρου πλήθους των κέντρων δυνάμεως και, δι’ αυτών, των φυσικών ελεγκτών οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι στα επτά υπερσύμπαντα. Παρόμοιοι δευτερεύοντες οργανισμοί φυσικού ελέγχου είναι βασικά ομοιόμορφοι, ταυτόσημοι, εκτός του διαφορετικού τονισμού του κάθε υπερσυμπαντικού σώματος. Προκειμένου να αλλάξει η υπηρεσία τους στα υπερσύμπαντα, το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι απλώς να επιστρέψουν στον Παράδεισο για επανατονισμό. Η φυσική δημιουργία είναι κατά βάσιν ομοιόμορφη, όσον αφορά στη διεύθυνσή της.

Οι Επτά Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως δεν μπορούν, μεμονωμένα, να αναπαραχθούν, συλλογικά όμως και σε συνεργασία με τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα αναπαράγουν – δημιουργούν – άλλες υπάρξεις σαν τους ίδιους. Τέτοια είναι η προέλευση των Κέντρων Υπέρτατης Δυνάμεως στο μέγα σύμπαν, τα οποία Κέντρα λειτουργούν μέσα από τις επτά ομάδες που ακολουθούν:

1. Επόπτες των Υπέρτατων Κέντρων

2. Κέντρα της Χαβόνα

3. Κέντρα του Υπερσύμπαντος

4. Κέντρα των Τοπικών Συμπάντων

5. Κέντρα των Αστερισμών

6. Κέντρα των Συστημάτων

7. Αταξινόμητα Κέντρα

Τα κέντρα αυτά της δυνάμεως, μαζί με τους Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως είναι υπάρξεις ανωτέρας ελευθέρας βουλήσεως και δράσεως. Έχει σε όλους απονεμηθεί η προσωπικότητα της Τρίτης Γενεσιουργού Αιτίας και όλοι παρουσιάζουν υψηλού βαθμού αδιαφιλονίκητη ικανότητα θελήσεως. Τα κατευθυντήρια αυτά κέντρα του συστήματος δυνάμεως του σύμπαντος κατέχουν εξαιρετικό διανοητικό φορτίο. Αποτελούν τις διάνοιες του δυναμικού συστήματος του μεγάλου σύμπαντος και το μυστικό της τεχνικής του διανοητικού ελέγχου ολόκληρου του αχανούς δικτύου των απείρων λειτουργιών των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών και των Εποπτών Μοροντιανής Δυνάμεως .

1. Επόπτες των Υπέρτατων Κέντρων. Οι επτά αυτοί ομόβαθμοι και συνεργάτες των Διευθυντών Υπέρτατης Δυνάμεως είναι οι συντονιστές των κυκλωμάτων κυρίαρχης ενεργείας του μεγάλου σύμπαντος. Κάθε επόπτης κέντρου έχει την έδρα του σ’ έναν από τους ιδιαίτερους κόσμους των Επτά Υπέρτατων Διοικητών και όλοι δρουν συνεργαζόμενοι στενά με τους συντονιστές αυτούς των γενικών θεμάτων του σύμπαντος.

Οι Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως και οι Επόπτες των Υπέρτατων Κέντρων λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους, πάνω σε όλα τα κοσμικά φαινόμενα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της «βαρυτικής ενεργείας.» Όταν δραστηριοποιούνται συνεργικά, οι δέκα τέσσερις αυτές υπάρξεις έχουν για τη δύναμη του σύμπαντος τη σημασία που έχουν οι Επτά Υπέρτατοι Διοικητές για τις γενικές υποθέσεις του σύμπαντος και τη σημασία που έχουν τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα για την κοσμική διάνοια.

2. Τα Κέντρα της Χαβόνα. Πριν από τη δημιουργία των συμπάντων του χρόνου και του διαστήματος, τα κέντρα δυνάμεως δεν χρειάζονταν στη Χαβόνα, από εκείνους όμως τους πολύ μακρινούς καιρούς, λειτουργούν ένα εκατομμύριο στην κεντρική δημιουργία, με το κάθε κέντρο να έχει την εποπτεία χιλίων κόσμων της Χαβόνα. Εδώ, στο θείο σύμπαν, υπάρχει η τελειότητα του ενεργειακού ελέγχου, μία κατάσταση που δεν υπάρχει αλλού. Η τελειότητα του συντονισμού ενεργείας είναι ο απώτατος στόχος όλων των κέντρων δυνάμεως καθώς και των φυσικών ελεγκτών του διαστήματος.

3. Τα Κέντρα του Υπερσύμπαντος. Καταλαμβάνοντας μία απέραντη έκταση στον κόσμο-πρωτεύουσα κάθε ενός των επτά υπερσυμπάντων, βρίσκονται χίλια κέντρα δυνάμεως τρίτου βαθμού. Τρία ρεύματα πρωταρχικής ενεργείας, δέκα διαφορετικών υποκατηγοριών η κάθε μία , φθάνουν στα κέντρα αυτά της δυνάμεως, ενώ επτά εξειδικευμένα και καλώς κατευθυνόμενα, αν και ατελώς ελεγχόμενα, κυκλώματα δυνάμεως ξεκινούν από την έδρα της ενωμένης δράσης τους. Αυτή είναι η ηλεκτρονική οργάνωση της δυνάμεως του σύμπαντος.

Όλη η ενέργεια βρίσκεται μέσα στον κύκλο του Παραδείσου, οι Διευθυντές Δυνάμεως του Σύμπαντος, όμως, κατευθύνουν τις ενεργειακές δυνάμεις του κατώτερου Παραδείσου καθώς αυτές διαφοροποιούνται δια των διαστημικών λειτουργιών του κεντρικού σύμπαντος και των υπερσυμπάντων, μεταβάλλοντας και κατευθύνοντας τις ενέργειες αυτές μέσα από διαύλους χρήσιμης και εποικοδομητικής εφαρμογής. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ενεργείας της Χαβόνα και των ενεργειών των υπερσυμπάντων. Το δυναμικό φορτίο ενός υπερσύμπαντος συνίσταται σε τρεις φάσεις ενεργείας δέκα υποδιαιρέσεων η κάθε μία. Το τριπλό αυτό ενεργειακό φορτίο απλώνεται σε ολόκληρο το χώρο του υπερσύμπαντος. Μοιάζει με ωκεανό ενεργείας που κινήται ταχέως, περιβάλλει και διαποτίζει το σύνολο κάθε μίας των επτά υπερδημιουργιών.

Η ηλεκτρονική οργάνωση της συμπαντικής δυνάμεως λειτουργεί σε επτά φάσεις και παρουσιάζει μεταβλητή απόκριση στην τοπική, ή στη γραμμική βαρύτητα. Το επταπλό αυτό κύκλωμα προωθείται από τα κέντρα δυνάμεως του υπερσύμπαντος και διαπερνά κάθε υπερδημιουργία. Τέτοια εξειδικευμένα ρεύματα του χρόνου και του διαστήματος αποτελούν συγκεκριμένες και εντοπισμένες ενεργειακές κινήσεις οι οποίες δημιουργούνται και λειτουργούν με συγκεκριμένο σκοπό, όπως περίπου το Ρεύμα του Κόλπου λειτουργεί ως περιγεγραμμένο φαινόμενο στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού.

4. Τα Κέντρα του Τοπικού Σύμπαντος. Στο αρχηγείο κάθε τοπικού σύμπαντος βρίσκονται εκατό κέντρα δυνάμεως τετάρτου βαθμού. Λειτουργούν προς τα κάτω αλλά και προς άλλες κατευθύνσεις για να τροποποιήσουν τα προερχόμενα από τα αρχηγεία των υπερσυμπάντων επτά κυκλώματα δυνάμεως καθιστώντας τα έτσι κατάλληλα να λειτουργήσουν στους αστερισμούς και στα συστήματα. Οι τοπικές αστρονομικές καταστροφές του διαστήματος έχουν παροδική σημασία για τα κέντρα αυτά της δυνάμεως. Κύριο μέλημά τους είναι η μεθοδική διαβίβαση αποτελεσματικής ενεργείας στους υποκειμένους αστερισμούς και συστήματα. Προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στους Δημιουργούς Υιούς κατά τη διάρκεια των χρόνων προσφάτων της συμπαντικής οργάνωσης και της ενεργειακής κινητοποίησης. Τα κέντρα αυτά μπορούν να παράσχουν επιτεταμμένες διόδους ενεργείας, χρήσιμες στη διαπλανητική επικοινωνία μεταξύ σημαντικών κατοικημένων περιοχών. Μία τέτοια δίοδος ή γραμμή ενεργείας, ενίοτε αποκαλούμενη επίσης ενεργειακό μονοπάτι, είναι ένα άμεσο ενεργειακό κύκλωμα από ένα κέντρο δυνάμεως προς ένα άλλο ή από έναν φυσικό ελεγκτή προς έναν άλλο. Πρόκειται για μία ξεχωριστή ροή δυνάμεως και λειτουργεί σε αντίθεση με τις ελεύθερες διαστημικές κινήσεις της αδιαφοροποίητης ενεργείας .

5. Τα Κέντρα των Αστερισμών. Δέκα από τα ζώντα αυτά κέντρα δυνάμεως βρίσκονται σε κάθε αστερισμό, όπου λειτουργούν ως προβολείς ενεργείας προς εκατό υποκείμενα τοπικά συστήματα. Από τις υπάρξεις αυτές εκπορεύονται οι γραμμές δυνάμεως για την επικοινωνία και τη μεταγωγή καθώς και για την ενεργοποίηση των ζώντων αυτών πλασμάτων των εξαρτωμένων από συγκεκριμένες μορφές φυσικής ενεργείας για τη διατήρηση της ζωής. Ούτε όμως τα κέντρα δυνάμεως, ούτε οι υποκείμενοι φυσικοί ελεγκτές ασχολούνται, κατ’ άλλον τρόπο, με τη ζωή ως λειτουργική οργάνωση.

6. Τα Κέντρα των Συστημάτων. Σε κάθε τοπικό σύστημα βρίσκεται αποσπασμένο ένα Κέντρο Υπέρτατης Δυνάμεως. Τα κέντρα αυτά των συστημάτων μεταφέρουν τα κυκλώματα δυνάμεως στους κατοικημένους κόσμους του χρόνου και του διαστήματος. Συντονίζουν τις δραστηριότητες των υποκειμένων φυσικών ελεγκτών και επιπλέον λειτουργούν για να διασφαλίσουν την ικανοποιητική κατανομή της δυνάμεως σ’ ένα τοπικό σύστημα. Η μετάδοση των κυκλωμάτων μεταξύ των πλανητών εξαρτάται από τον τέλειο συντονισμό ορισμένων υλικών ενεργειών καθώς και από την επαρκή ρύθμιση της φυσικής δυνάμεως .

7. Αταξινόμητα Κέντρα. Πρόκειται για τα κέντρα τα οποία λειτουργούν σε ειδικές τοπικές περιστάσεις, αλλά όχι στους κατοικημένους κόσμους. Οι μεμονωμένοι κόσμοι βρίσκονται υπό την ευθύνη των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών και λαμβάνουν τις κυκλικές γραμμές δυνάμεως που αποστέλλονται από το κέντρο δυνάμεως του οικείου συστήματος. Μόνον οι εξαιρετικών ενεργειακών σχέσεων κόσμοι διαθέτουν κέντρα δυνάμεως έβδομου βαθμού, τα οποία λειτουργούν ως συμπαντικοί εξισορροποιητικοί τροχοί, ή ως ενεργειακοί ελεγκτές. Σε κάθε περίσταση ή δραστηριότητα, τα κέντρα αυτά της δυνάμεως είναι τα πλήρη ισοδύναμα εκείνων τα οποία λειτουργούν στις ανώτερες μονάδες ελέγχου, αλλά ούτε ένα διαστημικό σώμα στο εκατομμύριο δεν φιλοξενεί έναν τέτοιο ζώντα οργανισμό δυνάμεως .

Τα κατανεμημένα σε ολόκληρη την έκταση των υπερσυμπάντων Κέντρα Υπέρτατης Δυνάμεως φθάνουν, μαζί με τους συνεργάτες και τους υφισταμένους τους, τα δέκα δισεκατομμύρια και περισσότερο. Και όλα βρίσκονται σε τέλειο συγχρονισμό και απόλυτο σύνδεσμο με τους γεννήτορές τους στον Παράδεισο, τους Επτά Διευθυντές της Υπέρτατης Δυνάμεως. Ο έλεγχος δυνάμεως του μεγάλου σύμπαντος τίθεται με τον τρόπο αυτό στη φύλαξη και διεύθυνση των Επτά Κυριάρχων Πνευμάτων, των δημιουργών των Επτά Διευθυντών της Υπέρτατης Δυνάμεως .

Τα δικαστήρια ολόκληρου του διαστήματος ποτέ δεν συλλαμβάνουν, ούτε παρεμβαίνουν στη λειτουργία των Διευθυντών Υπέρτατης Δυνάμεως και όλων των συνεργατών, των βοηθών και των υφισταμένων τους. Οι Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως, επίσης, δεν υπόκεινται σε διοικητικές εντολές ούτε από την υπερσυμπαντική κυβέρνηση των Αρχαίων των Ημερών, ούτε από την τοπική συμπαντική διοίκηση των Δημιουργών Υιών.

Τα κέντρα αυτά της δυνάμεως καθώς και οι διευθυντές δημιουργούνται από τα παιδιά του Απείρου Πνεύματος. Δεν έχουν σχέση με τη διακυβέρνηση των Υιών του Θεού, αν και συσχετίζονται με τους Δημιουργούς Υιούς κατά τη διάρκεια των μετέπειτα εποχών της υλικής οργάνωσης του σύμπαντος. Τα κέντρα δυνάμεως, πάντως, κατά κάποιο τρόπο, συνδέονται στενά με τον κοσμικό υπερέλεγχο του Υπερτάτου Όντος.

Τα κέντρα δυνάμεως και οι φυσικοί ελεγκτές δεν υποβάλλονται σε εκπαίδευση. Είναι όλοι τέλεια δημιουργήματα και η τελειότητα στη λειτουργία τους είναι εγγενής. Ποτέ δεν περνούν από μία λειτουργία σε μία άλλη. Υπηρετούν πάντα όπως αρχικά τους ορίσθηκε. Οι τάξεις τους δεν εξελίσσονται και τούτο αληθεύει και για τις επτά υποδιαιρέσεις και των δύο τάξεων.

Καθώς δεν έχουν παρελθόν ως ανελισσόμενοι για να αναθυμηθούν, τα κέντρα και οι διευθυντές της δυνάμεως δεν παίζουν ποτέ. Είναι απόλυτα υπηρεσιακοί σε όλες τους τις δραστηριότητες. Είναι πάντα αφοσιωμένοι στο καθήκον. Στο συμπαντικό σχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για διακοπή των φυσικών γραμμών ενεργείας. Οι υπάρξεις αυτές ούτε για κλάσμα του δευτερολέπτου δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την άμεση εποπτεία των ενεργειακών κυκλωμάτων του χρόνου και του διαστήματος.

Οι διευθυντές, τα κέντρα και οι ελεγκτές της δυνάμεως δεν έχουν σχέση με τίποτα στο σύμπαν εκτός από τη δυναμική, υλική, ή ημι-φυσική ενέργεια. Δεν την παράγουν, αλλά την τροποποιούν, την διαχειρίζονται και την κατευθύνουν. Ούτε με την φυσική βαρύτητα έχουν οποιαδήποτε σχέση, εκτός του να αντιστέκονται στην ελκτική της δύναμη. Η σχέση τους προς τη βαρύτητα είναι απόλυτα αρνητική.

Τα κέντρα δυνάμεως χρησιμοποιούν πελώριους υλικούς μηχανισμούς και συντονισμούς συνεργαζόμενοι με τους ζώντες μηχανισμούς των διαφόρων μεμονωμένων ενεργειακών συγκεντρώσεων. Κάθε μεμονωμένο κέντρο δυνάμεως αποτελείται από ένα ακριβώς εκατομμύριο μονάδες λειτουργικού ελέγχου και οι τροποποιούσες την ενέργεια αυτές μονάδες δεν είναι σταθερές, όπως είναι τα ζωτικά όργανα στο φυσικό σώμα του ανθρώπου. Τα «ζωτικά» αυτά όργανα του συντονισμού δυνάμεως είναι κινητά και πράγματι καλειδοσκοπικά, όσον αφορά στις συνεργικές τους δυνατότητες.

Είναι απολύτως πέραν της ικανότητάς μου να εξηγήσω τον τρόπο με τον οποίο οι ζώσες αυτές υπάρξεις πραγματοποιούν τη διαχείριση και τον συντονισμό των κυρίαρχων κυκλωμάτων της ενεργείας στο σύμπαν. Το να αναλάβω να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες πάνω στο μέγεθος και τη λειτουργία των γιγάντιων αυτών και σχεδόν τέλειων δυναμικών κέντρων ισχύος, θα μεγάλωνε μόνο τη σύγχυση και την κατάπληξή σας. Είναι και οι δύο ζωντανές και «ατομικές», αλλά βρίσκονται πέραν των ορίων της αντίληψης σας.

Έξω από τη Χαβόνα, τα Κέντρα Υπέρτατης Δυνάμεως λειτουργούν μόνο σε ειδικά δομημένους (αρχιτεκτονικούς) κόσμους, ή σε κατάλληλα διαμορφωμένα διαστημικά σώματα. Οι αρχιτεκτονικοί κόσμοι είναι δομημένοι με τρόπο ώστε τα ζώντα κέντρα δυνάμεως να μπορούν να λειτουργούν ως διακόπτες επιλογής για να κατευθύνουν, να τροποποιούν και να συγκεντρώνουν τη διαστημική ενέργεια καθώς περιλούζουν τους κόσμους αυτούς. Δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με τον τρόπο αυτό πάνω σε ένα συνηθισμένο εξελικτικό ήλιο ή πλανήτη. Ορισμένες ομάδες ασχολούνται επίσης με τη θέρμανση αλλά και άλλες υλικές ανάγκες των ιδιαίτερων αυτών αρχηγικών κόσμων. Και, παρά το γεγονός ότι τούτο βρίσκεται πέραν της κατανόησης της Ουράντια, μπορώ να σας εκθέσω ότι οι τάξεις αυτές των ζωντανών δυναμικών προσωπικοτήτων έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την κατανομή του χωρίς θερμότητα φωτός. Δεν δημιουργούν το φαινόμενο αυτό, αλλά ασχολούνται με την διασπορά και την κατεύθυνσή του.

Τα κέντρα δυνάμεως και οι υποκείμενοι σ’ αυτά ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του συνόλου της φυσικής ενεργείας του οργανωμένου διαστήματος. Λειτουργούν με τα τρία βασικά ενεργειακά ρεύματα των δέκα υποδιαιρέσεων το καθένα. Τούτο είναι το ενεργειακό φορτίο του οργανωμένου διαστήματος. Και το οργανωμένο διάστημα είναι ο χώρος κυριαρχίας τους. Οι Συμπαντικοί Διευθυντές Δυνάμεως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις τρομακτικές αυτές διεργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα πέραν των παρόντων ορίων των επτά υπερσυμπάντων.

Τα κέντρα και οι ελεγκτές δυνάμεως ασκούν τέλειο έλεγχο μόνο επί επτά εκ των δέκα μορφών της περιεχομένης σε κάθε βασικό συμπαντικό ρεύμα ενεργείας. Οι μορφές οι οποίες εν μέρει ή συνολικά εξαιρούνται του ελέγχου τους πρέπει να αντιπροσωπεύουν τους απρόβλεπτους χώρους των ενεργειακών εκδηλώσεων οι οποίες κυριαρχούνται από το Απροσδιόριστο Απόλυτο. Αν επιδρούν επί των αρχέτυπων δυνάμεων αυτού του Απολύτου δεν το γνωρίζουμε, αν και υπάρχει κάποιο ελάχιστο στοιχείο που θα συνηγορούσε με την άποψη ότι ορισμένοι από τους φυσικούς ελεγκτές αντιδρούν κάποιες φορές αυτόματα έναντι ορισμένων ώσεων του Συμπαντικού Απόλυτου.

Οι ζώντες αυτοί μηχανισμοί δυνάμεως δεν έχουν συνειδητή σχέση με τον ενεργειακό υπερέλεγχο του Απροσδιόριστου Απόλυτου στο κυρίαρχο σύμπαν, εικάζουμε όμως ότι το συνολικό και σχεδόν τέλειο σχέδιο κατεύθυνσης της δυνάμεως υπόκειται, κατά κάποιο άγνωστο τρόπο, στην υπερβαρυτική αυτή παρουσία. Σε οποιαδήποτε τοπική ενεργειακή κατάσταση τα κέντρα και οι ελεγκτές φθάνουν σχεδόν στο υπέρτατο, αλλά έχουν πάντα συνείδηση της υπερ-ενεργειακής παρουσίας και της μη αναγνωρίσιμης δραστηριότητας του Απροσδιόριστου Απολύτου.

Οι υπάρξεις αυτές είναι οι γοργοί υφιστάμενοι των Κέντρων Υπέρτατης Δυνάμεως. Οι φυσικοί ελεγκτές είναι εφοδιασμένοι με ικανότητες ατομικής μεταμόρφωσης τέτοιας φύσης ώστε να μπορούν να αυτομεταφέρονται με αξιοσημείωτα ποικίλους τρόπους, να είναι σε θέση να διασχίζουν το τοπικό διάστημα σε ταχύτητες που πλησιάζουν εκείνη της πτήσης των Μοναχικών Αγγελιαφόρων. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους όσους διασχίζουν το διάστημα, χρειάζονται τη βοήθεια τόσο των συντρόφων τους, όσο και ορισμένων άλλων τύπων πλασμάτων για να νικήσουν τη δύναμη της βαρύτητας και την αντίσταση της αδράνειας προκειμένου να φύγουν από έναν υλικό κόσμο.

Οι Κυρίαρχοι Φυσικοί Ελεγκτές δραστηριοποιούνται σ’ ολόκληρο το μέγα σύμπαν. Κυβερνώνται άμεσα από τον Παράδεισο, από τους Επτά Διευθυντές Υπέρτατης Δυνάμεως μέχρι τα αρχηγεία των υπερσυμπάντων. Από εδώ κατευθύνονται και διανέμονται από το Συμβούλιο Εξισορρόπησης, τους ανώτερους επιτρόπους δυνάμεως που προέρχονται από το προσωπικό των Συνεργαζόμενων Οργανωτών Κυρίαρχης Δυνάμεως, οι οποίοι αποστέλλονται από τα Επτά Κυρίαρχα Πνεύματα. Οι ανώτεροι αυτοί επίτροποι έχουν τη δύναμη να ερμηνεύουν τις ενδείξεις και τις καταγραφές των κυρίαρχων φράνταλανκ, των ζώντων αυτών οργάνων τα οποία δείχνουν την δυναμική πίεση και το ενεργειακό φορτίο του συνόλου ενός υπερσύμπαντος.

Ενώ η παρουσία των Θεών του Παραδείσου περιβάλλει το μέγα σύμπαν και σαρώνει τον κύκλο της αιωνιότητας, η επίδραση οποιουδήποτε των Επτά Κυρίαρχων Πνευμάτων περιορίζεται σε ένα μόνο υπερσύμπαν. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός ενεργείας και δυναμικών κυκλωμάτων μεταξύ των επτά υπερδημιουργιών. Για το λόγο αυτό απαιτούνται και εφαρμόζονται ξεχωριστές μέθοδοι ελέγχου.

Οι Κυρίαρχοι Φυσικοί Ελεγκτές είναι οι άμεσοι απόγονοι των Κέντρων Υπέρτατης Δυνάμεως και στις τάξεις τους περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

1. Οι Βοηθοί Διευθυντές Δυνάμεως

2. Οι Μηχανικοί Ελεγκτές

3. Οι Μετατροπείς Ενεργείας

4. Οι Αναμεταδότες Ενεργείας

5. Οι Πρωτεύοντες Εταιριστές

6. Οι Δευτερεύοντες Διαχωριστές

7. Οι Φράνταλανκ και οι Χρόνολντεκ

Οι τάξεις αυτές δεν αποτελούνται όλες από άτομα, υπό την έννοια των ελεύθερης επιλογής ατόμων. Οι τέσσερις τελευταίες, ιδιαίτερα, φαίνονται να ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα των ανωτέρων τους και να αντιδρούν στις υπάρχουσες ενεργειακές συνθήκες εντελώς αυτόματα και μηχανικά. Έστω, όμως, και αν οι αντιδράσεις τους φαίνονται εντελώς μηχανικές, στην πραγματικότητα δεν είναι. Μπορεί να φαίνονται ως αυτόματα, όλες όμως παρουσιάζουν τις διαφοροποιημένες λειτουργίες της διάνοιας.

Η προσωπικότητα δεν αποτελεί απαραίτητα συνακόλουθο του νου. Ο νους μπορεί να σκέπτεται ακόμη και χωρίς καμία δυνατότητα επιλογής, όπως συμβαίνει με πολυάριθμους, κατώτερους τύπους ζώων, αλλά και με ορισμένους από αυτούς τους κατώτερους φυσικούς ελεγκτές. Πολλοί από αυτούς τους περισσότερο αυτόματους συντονιστές φυσικής δυνάμεως δεν είναι άτομα υπό τη συνήθη έννοα του όρου. Δεν διαθέτουν το χάρισμα της ελεύθερης βούλησης και της ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων, όντας απόλυτα υποτελείς στη μηχανική τελειότητα του σχεδιασμού τους προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο που τους αναλογεί. Οπωσδήποτε, πάντως, πρόκειται για ανώτερα ευφυείς υπάρξεις.

Οι φυσικοί ελεγκτές ασχολούνται κυρίως με τη ρύθμιση των βασικών ενεργειών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη στην Ουράντια. Οι άγνωστες αυτές ενέργειες είναι ουσιώδεις για το διαπλανητικό σύστημα μεταγωγής καθώς και για ορισμένες τεχνικές επικοινωνίας. Όταν χαράσσουμε ενεργειακές γραμμές με το σκοπό μετάδοσης ηχητικών ισοδύναμων, ή με το σκοπό επέκτασης της όρασης, οι άγνωστες αυτές μορφές ενεργείας χρησιμοποιούνται από τους ζώντες φυσικούς ελεγκτές και τους συνεργάτες τους. Οι ίδιες ενέργειες χρησιμοποιούνται ενίοτε από τα μεσοδιάστατα πλάσματα κατά την εκτέλεση του συνήθους έργου τους.

1. Βοηθοί Διευθυντές Δυνάμεως . Οι θαυμαστά ικανές αυτές υπάρξεις είναι επιφορτισμένες με τη διεκπεραίωση και την αποστολή όλων των εντολών των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών σύμφωνα με τις αεί μεταβαλλόμενες ανάγκες της διαρκώς μεταλλασσόμενης ενεργειακής κατάστασης των κόσμων. Οι απέραντες εφεδρείες των φυσικών ελεγκτών διατηρούνται στους αρχηγικούς κόσμους των ελασσόνων τομέων και από τα σημεία αυτά συγκέντρωσης αποστέλλονται περιοδικά, από τους βοηθούς διευθυντές δυνάμεως στα αρχηγεία των συμπάντων, στους αστερισμούς και στα συστήματα, καθώς και στους μεμονωμένους πλανήτες. Όταν αναλάβουν το έργο αυτό, οι φυσικοί ελεγκτές τίθενται προσωρινά υπό τις εντολές των θείων εκτελεστών των ειρηνευτικών επιτροπών, πέραν αυτού όμως, είναι υπόλογοι μόνο στους βοηθούς τους διευθυντές και στα Κέντρα Υπέρτατης Δυνάμεως .

Τρία εκατομμύρια βοηθοί διευθυντές δυνάμεως είναι αποσπασμένοι σε κάθε ένα από τους ελάσσονες τομείς του Όρβοντον, δίνοντας ένα σύνολο τριών δισεκατομμυρίων από τις εκπληκτικά πολύπλευρες αυτές υπάρξεις για ολόκληρο το υπερσύμπαν. Οι εφεδρείες τους παραμένουν στους κόσμους των ίδιων αυτών ελασσόνων τομέων, όπου επίσης υπηρετούν ως καθοδηγητές όλων εκείνων οι οποίοι μελετούν την επιστήμη της τεχνικής του ευφυούς ενεργειακού ελέγχου και μεταστοιχείωσης.

Οι διευθυντές αυτοί εναλλάσσουν περιόδους εκτελεστικής υπηρεσίας στους ελάσσονες τομείς με ίσες περιόδους επιθεώρησης στους κόσμους του διαστήματος. Τουλάχιστον ένας εν ενεργεία επιθεωρητής είναι πάντα παρών σε κάθε τοπικό σύστημα, διατηρώντας το αρχηγείο του στον πρωτεύοντα κόσμο του συστήματος. Οι διευθυντές αυτοί διατηρούν το σύνολο της απέραντης, ζώσας ενεργειακής συγκέντρωσης σε αρμονικό συγχρονισμό.

2. Οι Μηχανικοί Ελεγκτές. Τούτοι είναι οι εξαιρετικά πολυμήχανοι και ευκίνητοι αρωγοί των βοηθών διευθυντών δυνάμεως. Τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων υπηρετούν στην Ένσα, τον ελάσσονα τομέα σας. Οι υπάρξεις αυτές ονομάζονται μηχανικοί ελεγκτές, επειδή κυριαρχούνται απόλυτα υπό των ανωτέρων τους, επειδή είναι ολοκληρωτικά υποτελείς στη βούληση των βοηθών διευθυντών δυνάμεως. Οι ίδιοι όμως είναι εξαιρετικά ευφυείς και το έργο τους, αν και μηχανικό και πραγματιστικό από τη φύση του, επιτελείται με επιδεξιότητα.

Από όλους τους Διευθυντές Κυρίαρχης Δυνάμεως που υπηρετούν στους κατοικημένους κόσμους, οι μηχανικοί ελεγκτές είναι μακράν ισχυρότεροι. Διαθέτοντας το ζωντανό χάρισμα της αντιβαρύτητας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλη ύπαρξη, η αντίσταση καθενός τους έναντι της βαρύτητας είναι τόσο μεγάλη που μόνο με την αντίσταση πελώριων κόσμων, περιστρεφόμενων με τρομακτική ταχύτητα μπορεί να συγκριθεί. Δέκα από τους ελεγκτές αυτούς σταθμεύουν επί του παρόντος την Ουράντια και μία από τις πλέον σημαντικές πλανητικές τους δραστηριότητες είναι το να διευκολύνουν την αναχώρηση των σεραφικών μεταγωγών. Στη λειτουργία τους αυτή δρουν και οι δέκα ενωμένοι, ενώ μία σειρά χιλίων μεταδοτών ενεργείας παρέχει την αρχική ώθηση για τη σεραφική αναχώρηση.

Οι μηχανικοί ελεγκτές μπορούν να κατευθύνουν τη ροή της ενεργείας και να διευκολύνουν τη συγκέντρωσή της στα ειδικά για το σκοπό αυτό ρεύματα, ή κυκλώματα. Τα κραταιά αυτά πλάσματα έχουν μεγάλη σχέση με το διαχωρισμό, την κατεύθυνση και την εντατικοποίηση της φυσικής ενεργείας καθώς επίσης και με την ισοστάθμιση της πίεσης των διαπλανητικών κυκλωμάτων. Είναι ειδικοί στη διαχείριση είκοσι μίας από τις τριάντα φυσικές ενέργειες του διαστήματος, οι οποίες συνιστούν το ενεργειακό φορτίο ενός υπερσύμπαντος. Μπορούν επίσης να επιτυγχάνουν πολλά όσον αφορά στη διαχείριση και τον έλεγχο έξι εκ των εννέα περισσότερο πολύπλοκων μορφών φυσικής ενεργείας. Τοποθετώντας τους ελεγκτές αυτούς στη σωστή μηχανική σχέση τόσο μεταξύ τους όσο και προς ορισμένα κέντρα δυνάμεως, οι βοηθοί διευθυντές δυνάμεως μπορούν να πραγματοποιούν απίστευτες αλλαγές στο συντονισμό της δυνάμεως και τον έλεγχο της ενεργείας .

Οι Κυρίαρχοι Φυσικοί Ελεγκτές συχνά λειτουργούν σε συστοιχίες εκατοντάδων, χιλιάδων, ακόμη και εκατομμυρίων και τροποποιώντας τις θέσεις και τους σχηματισμούς τους, μπορούν να ελέγχουν την ενέργεια συλλογικά, αλλά και μεμονωμένα. Καθώς οι απαιτήσεις ποικίλουν, μπορούν να αναβαθμίζουν και να επιταχύνουν τον όγκο της ενεργείας και να κινούν, να διακόπτουν, να συμπυκνώνουν και να επιβραδύνουν τα ενεργειακά ρεύματα. Επηρεάζουν τους ενεργειακούς και δυναμικούς μετασχηματισμούς περίπου όπως οι λεγόμενοι καταλύτες επαυξάνουν τις χημικές αντιδράσεις. Λειτουργούν δι’ εγγενούς ικανότητας και συνεργάζονται με τα Κέντρα Υπέρτατης Δυνάμεως .

3. Μετατροπείς Ενεργείας . Ο αριθμός των υπάρξεων αυτών σ’ ένα υπερσύμπαν είναι απίστευτος. Είναι σχεδόν ένα εκατομμύριο μόνο στη Σατάνια και η συνήθης αναλογία είναι εκατό για κάθε κατοικημένο κόσμο.

Οι μετατροπείς ενεργείας αποτελούν την κοινή δημιουργία των Επτά Διευθυντών Υπέρτατης Δυνάμεως και των Επτά Κεντρικών Εποπτών. Περιλαμβάνονται στις πλέον εξατομικευμένες τάξεις των φυσικών ελεγκτών και εκτός από την περίπτωση όπου κάποιος βοηθός διευθυντής δυνάμεως βρίσκεται παρών σ’ έναν κατοικημένο κόσμο, οι μετατροπείς κυριαρχούν. Είναι οι πλανητικοί επιθεωρητές όλων των σεραφικών μεταγωγών κατά την αναχώρησή τους. Όλες οι τάξεις της ουράνιας ζωής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λιγότερο εξατομικευμένες κατηγορίες των φυσικών ελεγκτών μόνο σε συνεργασία με τις περισσότερο εξατομικευμένες κατηγορίες των βοηθών διευθυντών και των μετατροπέων ενεργείας.

Οι μετατροπείς αυτοί είναι ισχυροί και αποτελεσματικοί ζωντανοί διακόπτες, ικανοί να διατίθενται δια, ή έναντι μιας δεδομένης παροχής, ή κατεύθυνσης της δυνάμεως. Μπορούν, επίσης, να μονώνουν τους πλανήτες έναντι των ισχυρών ενεργειακών ρευμάτων που περνούν μεταξύ των γιγάντιων πλανητικών και αστρικών γειτόνων. Οι ιδιότητά τους να μεταλλάσσουν την ενέργεια τους καθιστά πολύτιμους στο σημαντικό έργο της διατήρησης της συμπαντικής ενεργειακής ισορροπίας, ή της δυναμικής εξισορρόπησης. Μία στιγμή φαίνονται να καταναλώνουν, ή να αποθηκεύουν ενέργεια. Άλλες στιγμές μοιάζουν να αποβάλλουν, ή να απελευθερώνουν ενέργεια. Οι μετατροπείς μπορούν να αυξήσουν, ή να μειώσουν το «δυναμικό απόθεμα» της ζώσας, ή νεκρής ενεργείας των οικείων κόσμων. Διαχειρίζονται όμως μόνο τη φυσική, ή την ημι-υλική ενέργεια, δεν λειτουργούν άμεσα στους κόσμους όπου υπάρχει ζωή, ούτε μεταβάλλουν τη μορφή των ζωντανών υπάρξεων.

Από ορισμένες απόψεις οι μετατροπείς ενεργείας είναι τα πιο αξιοπρόσεκτα και μυστηριώδη απ’ όλα τα ημι-υλικά ζώντα πλάσματα. Είναι, κατά κάποιο άγνωστο τρόπο, φυσιολογικά διαφοροποιημένα και, αλλάζοντας τις μεταξύ τους σχέσεις, μπορούν να ασκούν βαθιά επίδραση στην ενέργεια που διαπερνά τις συνδεδεμένες τους παρουσίες. Η κατάσταση των φυσικών κόσμων φαίνεται να μεταμορφώνεται κάτω από την επιδέξια διαχείρισή τους. Μπορούν και σίγουρα αλλάζουν τη φυσική μορφή της ενεργείας του διαστήματος. Με τη βοήθεια των συντρόφων τους ελεγκτών μπορούν ουσιαστικά να αλλάξουν τη μορφή και τη δυναμική είκοσι μιας από τις τριάντα φυσικές ενέργειες του δυναμικού φορτίου του υπερσύμπαντος. Το ότι τρεις από τις ενέργειες αυτές βρίσκονται πέραν του ελέγχου τους, αποδεικνύει ότι δεν είναι οι μεσολαβητές του Απροσδιόριστου Απόλυτου.

Οι υπόλοιπες τέσσερις ομάδες των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν άτομα, υπό οποιαδήποτε αποδεκτή έννοια του όρου. Οι μεταδότες αυτοί, οι σύνδεσμοι, οι διαχωριστές και οι φράνταλανκ αντιδρούν εντελώς αυτόματα. Είναι, όμως, υπό κάθε έννοια ευφυείς. Η γνώση μας πάνω σ’ αυτές τις θαυμάσιες υπάρξεις είναι εξαιρετικά περιορισμένη, επειδή δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Φαίνονται να κατανοούν τη γλώσσα των κόσμων, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Φαίνονται απόλυτα ικανοί να λαμβάνουν την επικοινωνία μας, αλλά ανίκανοι να αποκριθούν.

4. Αναμεταδότες Ενεργείας . Οι υπάρξεις αυτές λειτουργούν κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο διαπλανητικό χώρο. Είναι θαυμάσιοι αποστολείς ενεργείας, όπως αυτή εκδηλώνεται στον κάθε κόσμο χωριστά.

Όταν η ενέργεια πρόκειται να διοχετευθεί σ’ ένα καινούργιο κύκλωμα, οι αναμεταδότες παρατάσσονται στη σειρά, κατά μήκος της επιθυμητής πορείας της ενεργείας και με τη μοναδική ιδιότητα που έχουν να ελκύουν την ενέργεια, μπορούν ουσιαστικά να επιφέρουν μία αυξημένη ενεργειακή ροή προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Τούτο γίνεται κυριολεκτικά με τον τρόπο που ορισμένα μεταλλικά κυκλώματα κατευθύνουν τη ροή ορισμένων μορφών ηλεκτρικής ενεργείας. Και αποτελούν τους ζώντες υπεραγωγούς για περισσότερες από τις μισές από τις τριάντα μορφές φυσικής ενεργείας .

Οι αναμεταδότες σχηματίζουν ειδικούς συνδέσμους αποτελεσματικούς στην αποκατάσταση των εξασθενούντων ρευμάτων εξειδικευμένης ενεργείας η οποία περνά από πλανήτη σε πλανήτη και από σταθμό σε σταθμό, πάνω στον συγκεκριμένο πλανήτη. Μπορούν να ανιχνεύσουν ρεύματα τόσο αδύνατα ώστε κανένα άλλο ζωντανό πλάσμα να μην μπορεί να τα αναγνωρίσει ενώ μπορούν να προσαυξήσουν την ενέργεια αυτή σε τέτοιο σημείο, ώστε το συνοδευτικό μήνυμα να γίνει τέλεια κατανοητό. Οι υπηρεσίες τους είναι ανεκτίμητες για τους δέκτες των εκπομπών.

Οι Αναμεταδότες της ενεργείας δραστηριοποιούνται σε όλες τις μορφές επικοινωνιακής αντίληψης. Μπορούν να κάνουν μία μακρινή σκηνή «ορατή» καθώς επίσης και ένα μακρινό ήχο «ακουστό.» Παρέχουν τις γραμμές επείγουσας ανάγκης για την επικοινωνία στα τοπικά συστήματα και στους μεμονωμένους πλανήτες. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται από όλα, πρακτικά, τα πλάσματα προκειμένου να επικοινωνήσουν εκτός των κανονικών κυκλωμάτων.

Οι υπάρξεις αυτές, μαζί με τους μετατροπείς ενεργείας, είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της ύπαρξης των θνητών στους πλανήτες εκείνους των οποίων η ατμόσφαιρα είναι φτωχή, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της τεχνικής της ζωής στους χωρίς ατμόσφαιρα πλανήτες.

5. Οι Βασικοί Σύνδεσμοι. Οι ενδιαφέρουσες και ανεκτίμητες αυτές οντότητες είναι κυρίως συντηρητές και επιτηρητές της ενεργείας. Όπως ένα φυτό αποθηκεύει ηλιακό φως, έτσι και οι ζώντες αυτοί οργανισμοί αποθηκεύουν ενέργεια κατά τις περιόδους αφθονίας. Εργάζονται σε γιγάντια κλίμακα, μετατρέποντας την διαστημική ενέργεια σε φυσική, άγνωστη στην Ουράντια. Μπορούν επίσης να εξελίσσουν τους μετασχηματισμούς αυτούς μέχρι του σημείου να παράγουν κάποιες πρωτόγονες μονάδες υλικής ύπαρξης. Οι υπάρξεις αυτές δρουν απλά δια της παρουσίας τους. Δεν εξαντλούνται, ούτε αποδυναμώνονται από τη λειτουργία αυτή. Δρουν ως ζωντανοί καταλύτες.

Κατά τις εποχές ενεργειακής ένδειας έχουν την δύναμη να απελευθερώνουν τη συγκεντρωμένη ενέργεια. Οι γνώσεις σας όμως πάνω στην ενέργεια και την ύλη δεν είναι αρκετά προχωρημένες ώστε να μπορέσετε να εξηγήσετε την τεχνική αυτής της φάσης του έργου τους. Εργάζονται πάντοτε σύμφωνα με τους συμπαντικούς νόμους, διακινώντας και κατευθύνοντας τα άτομα, τα ηλεκτρόνια και τα ουλτιματόνια με τον ίδιο τρόπο που χειρίζεστε τα ίδια αλφαβητικά σύμβολα για να πείτε εντελώς διαφορετικές ιστορίες.

Οι συνεργάτες είναι η πρώτη ζώσα ομάδα η οποία παρουσιάσθηκε σ’ ένα οργανωμένο, υλικό κόσμο και μπορούν να λειτουργήσουν σε φυσικές θερμοκρασίες τις οποίες θα θεωρούσατε εντελώς ασύμβατες με την ύπαρξη ζωντανών πλασμάτων. Αντιπροσωπεύουν ένα είδος ζωής το οποίο, απλά, βρίσκεται πέραν των ορίων της ανθρώπινης φαντασίας. Μαζί με τους συνεργάτες τους, τους διαχωριστές, είναι τα πλέον μιμητικά από όλα τα ευφυή πλάσματα.

6. Οι Δευτερεύοντες Διαχωριστές. Συγκρινόμενες με τους βασικούς συνδέσμους, οι υπάρξεις αυτές, οι διαθέτουσες πελώρια δύναμη αντιβαρύτητας, είναι οι αντίστροφα εργαζόμενοι. Ουδείς κίνδυνος υπάρχει να εξαντληθεί η ειδική, ή η τροποποιημένη φυσική ενέργεια στους τοπικούς κόσμους, ή στα τοπικά συστήματα, εφ’ όσον οι ζώντες αυτοί οργανισμοί διαθέτουν τη μοναδική δύναμη του να αναπτύσσουν απεριόριστες παροχές ενεργείας. Κύρια ασχολία τους είναι η ανάπτυξη μίας μορφής ενεργείας, άγνωστης στην Ουράντια, από μία μορφή ύλης περισσότερο άγνωστης. Είναι, πράγματι, οι αλχημιστές του διαστήματος, οι μάγοι του χρόνου. Σε όλα όμως τα θαύματα που κάνουν, ουδέποτε παραβαίνουν τις επιταγές του Κοσμικού Υπέρτατου.

7. Οι Φράνταλανκ. Οι υπάρξεις αυτές αποτελούν την από κοινού δημιουργία και των τριών τάξεων των πλασμάτων που ελέγχουν την ενέργεια: των βασικών και δευτερευόντων οργανωτών της δυνάμεως και των διευθυντών δυνάμεως. Οι Φράνταλανκ είναι οι πολυπληθέστεροι όλων των Κυρίαρχων Φυσικών Ελεγκτών. Ο αριθμός τους που λειτουργεί στη Σατάνια και μόνο βρίσκεται πέραν της αριθμητικής σας αντίληψης. Βρίσκονται σε όλους τους κατοικημένους κόσμους και είναι πάντα αποσπασμένοι στις ανώτερες τάξεις των φυσικών ελεγκτών. Λειτουργούν εναλλασσόμενοι στο κεντρικό σύμπαν και στα υπερσύμπαντα καθώς και στους κόσμους του εξώτερου διαστήματος.

Οι Φράνταλανκ δημιουργούνται σε τριάντα υποδιαιρέσεις, μία για κάθε μορφή βασικής συμπαντικής δυνάμεως και λειτουργούν αποκλειστικά ως ζώντες και αυτοματοποιημένοι μετρητές της παρουσίας, της πίεσης και της ταχύτητας. Τα ζώντα αυτά βαρόμετρα απασχολούνται μόνο με την αυτόματη και αλάθητη καταχώρηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κάθε μορφή ισχύος-ενεργείας. Στο φυσικό σύμπαν σημαίνουν ό,τι και ο απέραντος μηχανισμός ανάκλασης στο έλλογο σύμπαν. Οι φράνταλανκ οι οποίοι καταχωρούν το χρόνο επιπλέον της ποσοτικής και ποιοτικής ενεργειακής παρουσίας αποκαλούνται χρόνολντεκ.

Αναγνωρίζω ότι οι φράνταλανκ είναι ευφυείς, ωστόσο δεν μπορώ να τους ταξινομήσω διαφορετικά, παρά μόνο ως ζώσες μηχανές. Ο μόνος τρόπος για να σας βοηθήσω να κατανοήσετε τους ζώντες αυτούς μηχανισμούς, είναι να τους συγκρίνετε με τα δικά σας μηχανικά επινοήματα τα οποία λειτουργούν με ακρίβεια και ορθότητα που σχεδόν μοιάζει ευφυής. Τότε, αν μπορέσετε να συλλάβετε την ύπαρξη των πλασμάτων αυτών, αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας μέχρι του σημείου να αναγνωρίσει ότι στο μέγα σύμπαν έχουμε πράγματι ευφυείς και ζώντες μηχανισμούς (οντότητες) οι οποίοι μπορούν να επιτελούν πολυπλοκώτερα έργα, κάνοντας τρομακτικούς υπολογισμούς, με ακόμη μεγαλύτερη λεπτότητα στην ευστοχία, ακόμη και με ύπατη ακρίβεια.

Οι οργανωτές της δυνάμεως κατοικούν στον Παράδεισο, αλλά λειτουργούν σε όλη την έκταση του μεγάλου σύμπαντος, ιδιαίτερα δε στους χώρους του μη οργανωμένου διαστήματος. Οι παράξενες αυτές υπάρξεις δεν είναι δημιουργοί, ούτε δημιουργήματα και συνιστούν δύο μεγάλες ομάδες λειτουργίας:

1. Αρχικοί Οργανωτές Υπάρχουσας Κυρίαρχης Δυνάμεως

2. Συνεργικοί Οργανωτές Υπερβατικής Κυρίαρχης Δυνάμεως

Οι δύο αυτές ισχυρές τάξεις των διαχειριστών αρχέτυπης δυνάμεως εργάζονται αποκλειστικά υπό την εποπτεία των Αρχιτεκτόνων του Κύριου Σύμπαντος, και επί του δεν λειτουργούν εκτεταμένα εντός των ορίων του μεγάλου σύμπαντος.

Οι Αρχικοί Οργανωτές Υπάρχουσας Κυρίαρχης Δυνάμεως είναι οι διαχειριστές των αρχέτυπων, ή βασικών διαστημικών δυνάμεων του Ανεπιφύλακτου Απόλυτου. Είναι οι δημιουργοί των νεφελωμάτων. Είναι οι ζώντες διεγέρτες των ενεργειακών κυκλώνων του διαστήματος και οι αρχικοί οργανωτές και κατευθυντές των γιγάντιων αυτών εκδηλώσεων. Οι οργανωτές αυτοί της δυνάμεως μετασχηματίζουν την αρχέτυπη δύναμη (την προ-ενέργεια η οποία δεν ανταποκρίνεται στην άμεση βαρύτητα του Παραδείσου) σε βασική, ή ισχυρή ενέργεια, ενέργεια η οποία μετασχηματίζεται από το αποκλειστικό άδραγμα του Απροσδιόριστου Απόλυτου στο βαρυτικό άδραγμα του Νησιού του Παραδείσου. Αμέσως μετά ακολουθούνται από τους συνεργικούς οργανωτές της δυνάμεως οι οποίοι συνεχίζουν τη διαδικασία του μετασχηματισμού της ενεργείας από τη βασική της μορφή σε δευτερογενή, ή στάδιο βαρυτικής ενεργείας .

Όταν ολοκληρωθούν τα σχέδια για τη δημιουργία ενός τοπικού σύμπαντος, σηματοδοτούμενοι από την άφιξη ενός Δημιουργού Υιού, οι Συνεργικοί Οργανωτές Κυρίαρχης Δυνάμεως ανοίγουν το δρόμο στις τάξεις των διευθυντών δυνάμεως οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο υπερσύμπαν με αστρονομική δικαιοδοσία. Σε απουσία όμως τέτοιων σχεδίων, οι συνεργικοί οργανωτές δυνάμεως συνεχίζουν επ’ άπειρον να είναι επικεφαλής των υλικών αυτών κόσμων, όπως ακριβώς και τώρα λειτουργούν στο εξώτερο διάστημα.

Οι Οργανωτές της Κυρίαρχης Δυνάμεως αντέχουν σε θερμοκρασίες και λειτουργούν υπό συνθήκες οι οποίες θα ήταν αφόρητες ακόμη και για τα ευέλικτα κέντρα δυνάμεως και τους φυσικούς ελεγκτές του Όρβοντον. Οι μόνοι άλλοι τύποι γνωστών υπάρξεων, ικανών να λειτουργούν στους χώρους αυτούς του εξώτερου διαστήματος είναι οι Μοναχικοί Αγγελιαφόροι και τα Εμπνευσμένα Τριαδικά Πνεύματα.

[Υποστηρίχθηκε από έναν Συμπαντικό Ελεγκτή λειτουργούντα για λογαριασμό των Αρχαίων των Ημερών στην Ουβέρσα.]

Foundation Info

Προβολή για εκτύπωσηΠροβολή για εκτύπωση

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Όλα τα δικαιώματα κρατημένα.