30 Kiri - Suuruniversumi isiksused

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

30. Kiri

Suuruniversumi isiksused

30:0.1 (330.1) PRAEGU Paradiisis ja suuruniversumis tegutsevad isiksused ja mitteisikulised olemusvormid on elusolendid, keda on peaaegu lõputu arv. Isegi suuremate klasside ja liikide arv tunduks inimlikule kujutlusvõimele vapustav, rääkimata loendamatutest alaliikidest ja variatsioonidest. Tuleks aga siiski esitada elusolendite kaks põhiliigitust — anda ettekujutus Paradiisi liigitusest ja — lühendatult — Uversa Isiksuseregister.

30:0.2 (330.2) Suuruniversumi isiksuste liigitusi ei ole võimalik kõikehõlmavalt ja täiesti järjekindlalt formuleerida, sest mitte kõik rühmad ei ole ilmutatud. Kõikide rühmade süstemaatiline liigitamine eeldaks paljude edasiste ilmutamiste kirjeldamiseks täiendavate kirjade avaldamist. Niisugune kontseptuaalne avardamine oleks vaevalt soovitatav, sest see jätaks järgneva tuhande aasta mõtlevad surelikud ilma sellest loova arutlemise stiimulist, mida need osaliselt ilmutatud mõisted neile pakuvad. Parem on, kui inimesele liiga palju ei ilmutata, see lämmataks kujutlusvõime.

1. Elusolendite liigitus Paradiisis

30:1.1 (330.3) Elusolendeid liigitatakse Paradiisis vastavalt nende loomuomastele ja Paradiisi Jumalustega saavutatud suhetele. Keskse universumi ja superuniversumite suurkogunemistel jagatakse kohalviibijad sageli rühmadesse nende päritolu järgi: kolmese päritoluga või Kolmsuseni jõudnud olendid, kahese päritoluga olendid, ühese päritoluga olendid. Elusolendite liigitust Paradiisis on raske surelikule mõistusele tõlgendada, kuid meid on volitatud esitama see liigitus järgnevalt:

30:1.2 (330.4) I. KOLMESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes on loodud kõigi kolme Paradiisi Jumaluse poolt, kas nende kui selliste või Kolmsuse poolt, koos Kolmsustatud Korpusega, mis hõlmab kõiki, nii ilmutatud kui ka ilmutamata kolmsustatud olendite rühmi.

30:1.3 (330.5) A. Ülimad Vaimud.

30:1.4 (330.6) 1. Seitse Meistervaimu.

30:1.5 (330.7) 2. Seitse Ülimat Täideviijat.

30:1.6 (330.8) 3. Seitse Peegeldavate Vaimude klassi.

30:1.7 (330.9) B. Kolmsuse Alalised Pojad.

30:1.8 (330.10) 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused.

30:1.9 (330.11) 2. Päevilt Igavesed.

30:1.10 (330.12) 3. Päevilt Vanad.

30:1.11 (330.13) 4. Päevilt Täiuslikud.

30:1.12 (331.1) 5. Päevilt Uued.

30:1.13 (331.2) 6. Päevilt Ühtsed.

30:1.14 (331.3) 7. Päevilt Ustavad.

30:1.15 (331.4) 8. Tarkuse Täiustajad.

30:1.16 (331.5) 9. Jumalikud Nõuandjad.

30:1.17 (331.6) 10. Kõiksed Hindajad.

30:1.18 (331.7) C. Kolmsus-päritolu ja Kolmsustatud Olendid.

30:1.19 (331.8) 1. Kolmsuse Õpetajad-Pojad.

30:1.20 (331.9) 2. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud.

30:1.21 (331.10) 3. Havona põliselanikud.

30:1.22 (331.11) 4. Paradiisi kodanikud.

30:1.23 (331.12) 5. Kolmsus-päritoluga ilmutamata olendid.

30:1.24 (331.13) 6. Jumaluse poolt kolmsustatud ilmutamata olendid.

30:1.25 (331.14) 7. Saavutuse Kolmsustatud Pojad.

30:1.26 (331.15) 8. Väljavalitud Kolmsustatud Pojad.

30:1.27 (331.16) 9. Täiustatud Kolmsustatud Pojad.

30:1.28 (331.17) 10. Loodud-olendite poolt Kolmsustatud Pojad.

30:1.29 (331.18) II. KAHESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes pärinevad kahest Paradiisi Jumalusest või on muul viisil loodud kahe olendi poolt, kes on Paradiisi Jumaluste otsesed või kaudsed järglased.

30:1.30 (331.19) A. Laskuvad klassid.

30:1.31 (331.20) 1. Loojad-Pojad.

30:1.32 (331.21) 2. Kohtumõistjad-Pojad.

30:1.33 (331.22) 3. Helkjad Koidutähed.

30:1.34 (331.23) 4. Melkisedek-Isad.

30:1.35 (331.24) 5. Melkisedekid.

30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekid.

30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekid.

30:1.38 (331.27) 8. Kirkad Õhtutähed.

30:1.39 (331.28) 9. Peainglid.

30:1.40 (331.29) 10. Elukandjad.

30:1.41 (331.30) 11. Universumi Ilmutamata Abid.

30:1.42 (331.31) 12. Jumala Ilmutamata Pojad.

30:1.43 (331.32) B. Alalised klassid.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonterid.

30:1.45 (331.34) 2. Susatiad.

30:1.46 (331.35) 3. Univitatiad.

30:1.47 (331.36) 4. Spirongad.

30:1.48 (331.37) 5. Kahese päritoluga ilmutamata olendid.

30:1.49 (331.38) C. Tõusvad klassid.

30:1.50 (331.39) 1. Kohandajaga ühtesulanud surelikud.

30:1.51 (331.40) 2. Pojaga ühtesulanud surelikud.

30:1.52 (331.41) 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud.

30:1.53 (331.42) 4. Üleviidud keskteelised.

30:1.54 (331.43) 5. Ilmutamata tõusuolendid.

30:1.55 (332.1) III. ÜHESE PÄRITOLUGA OLENDID. Olendid, kes pärinevad mõnest Paradiisi Jumalusest või on loodud muul viisil mõne olendi poolt, kes on Paradiisi Jumaluste otsene või kaudne järglane.

30:1.56 (332.2) A. Ülimad Vaimud.

30:1.57 (332.3) 1. Gravitatsiooni Sõnumitoojad.

30:1.58 (332.4) 2. Havona ringluste seitse vaimu.

30:1.59 (332.5) 3. Iga Havona ringluse kaksteist abivaimu.

30:1.60 (332.6) 4. Peegeldusabilised.

30:1.61 (332.7) 5. Universumi Emavaimud.

30:1.62 (332.8) 6. Seitse meeleabivaimu.

30:1.63 (332.9) 7. Jumalusest pärinevad ilmutamata olendid.

30:1.64 (332.10) B. Tõusvad klassid.

30:1.65 (332.11) 1. Isikustatud Kohandajad.

30:1.66 (332.12) 2. Tõusuteelistest Ainelised Pojad.

30:1.67 (332.13) 3. Arenevad seeravid.

30:1.68 (332.14) 4. Arenevad keerubid.

30:1.69 (332.15) 5. Ilmutamata tõusuolendid.

30:1.70 (332.16) C. Lõpmatu Vaimu perekond.

30:1.71 (332.17) 1. Üksildased Sõnumitoojad.

30:1.72 (332.18) 2. Universumiringluste Juhendajad.

30:1.73 (332.19) 3. Loenduse Juhatajad.

30:1.74 (332.20) 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abilised.

30:1.75 (332.21) 5. Inspektor-kaaslased.

30:1.76 (332.22) 6. Kohalemääratud Tunnimehed.

30:1.77 (332.23) 7. Aspirantide Teejuhid.

30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitalid.

30:1.79 (332.25) 9. Kõiksed Lepitajad.

30:1.80 (332.26) 10. Morontiakaaslased.

30:1.81 (332.27) 11. Supernavid.

30:1.82 (332.28) 12. Sekonavid.

30:1.83 (332.29) 13. Tertsiavid.

30:1.84 (332.30) 14. Omniavid.

30:1.85 (332.31) 15. Seeravid.

30:1.86 (332.32) 16. Keerubid ja sanobid.

30:1.87 (332.33) 17. Vaimust pärinevad ilmutamata olendid.

30:1.88 (332.34) 18. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat.

30:1.89 (332.35) 19. Ülimad Võimsuskeskused.

30:1.90 (332.36) 20. Füüsilised Meisterjuhtijad.

30:1.91 (332.37) 21. Morontia Võimsusejuhendajad.

30:1.92 (332.38) IV. ILMNENUD TRANSTSENDENTSED OLENDID. Paradiisis leidub tohutul hulgal transtsendentseid olendeid, kelle päritolu avaldatakse aja ja ruumi universumitele tavaliselt alles siis, kui need universumid stabiliseeruvad valgusesse ja ellu. Need transtsendentsed olendid ei ole ei loojad ega loodud: nad on jumalikkuse, lõplikkuse ja igaviku ilmnenud lapsed. Need „ilmnejad” ei ole ei piiritletud ega lõpmatud — nad on absoniitsed ja absoniitsus ei ole ei lõpmatus ega absoluutsus.

30:1.93 (333.1) Need mitteloodud mitteloojad on alati lojaalsed Paradiisi-Kolmsusele ja kuulekad Viimasele. Nad eksisteerivad isiksuse tegevuse neljal lõplikul tasandil ja tegutsevad absoniitsuse seitsmel tasandil kaheteistkümne suure rühmana, mis hõlmavad tuhandet suurt töörühma, millest igaüks koosneb seitsmest klassist. Need ilmnenud olendid kuuluvad järgmistesse klassidesse:

30:1.94 (333.2) 1. Tervikuniversumi Arhitektid;

30:1.95 (333.3) 2. Transtsendentsed Kroonikud;

30:1.96 (333.4) 3. Muud Transtsendentaalid;

30:1.97 (333.5) 4. Esmased Ilmnenud Meister-Jõukorraldajad;

30:1.98 (333.6) 5. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad.

30:1.99 (333.7) Jumal kui üliisik ilmneb; Jumal kui isik loob; Jumal kui eelisik fragmenteerub; tema fragmendist Kohandaja arendab ainelise ja sureliku meele peale vaimu hinge vastavalt selle isiksuse vabale valikule, mille Jumal kui Isa on niisugusele surelikule loodud-olendile vanemlikult annetanud.

30:1.100 (333.8) V. JUMALUSE FRAGMENTEERITUD OLEMUSVORMID. Seda elavalt eksisteerivat klassi, mis pärineb Kõiksest Isast, iseloomustavad kõige paremini Mõttekohandajad, kuigi need olemusvormid pole mingil juhul Esimese Allika ja Keskme eelisikulise reaalsuse ainsad fragmendid. Muudel fragmentidel peale Mõttekohandajate on palju mitmesuguseid vähetuntud funktsioone. Ühtesulamisel Kohandajaga või mõne muu fragmendiga saab loodud-olend Isaga ühtesulanud olendiks.

30:1.101 (333.9) Siinkohal tuleb mainida ka Kolmanda Allika ja Keskme meele-eelse vaimu fragmente, mis on küll vaevalt võrreldavad Isa fragmentidega. Need olemusvormid erinevad Kohandajatest üsna palju; sellistena ei paikne need Spiritingtonil ega läbi sellistena ka meelegravitatsiooniringlusi; nad ei ela ka surelike olendite sisimas nende lihaliku elu ajal. Nad ei ole selles mõttes eelisikulised, nagu seda on Kohandajad, kuid neid meele-eelse vaimu fragmente annetatakse teatavatele ellujäävatele surelikele, kellest saavad nendega ühtesulamise tulemusena Vaimuga ühtesulanud surelikud, kes erinevad Kohandajaga ühtesulanud surelikest.

30:1.102 (333.10) Veelgi keerulisem on kirjeldada Looja-Poja individualiseeritud vaimu, millega ühinemisel saab loodud-olendist Pojaga ühtesulanud surelik. Kuid Jumaluse fragmente on veel teisigi.

30:1.103 (333.11) VI. ÜLEISIKULISED OLENDID. On veel tohutul hulgal isikulisest erinevaid jumaliku päritoluga olendeid universumite universumi mitmesugustes teenistustes. Osa neist olenditest elab Poja Paradiisi-maailmades; teisi, näiteks Igavese Poja üleisikulisi esindajaid, kohtab kõikjal. Nemad jäävad käesolevates jutustustes suures osas nimetamata ja olekski üsna asjatu püüda neid kirjeldada isikulistele loodud-olenditele.

30:1.104 (333.12) VII. LIIGITAMATA JA ILMUTAMATA KLASSID. Praeguse universumiajastu jooksul poleks võimalik kõiki, nii isikulisi kui ka muid olendeid praegusel universumi ajastul kehtivatesse liigitustesse paigutada; kõiki niisuguseid kategooriaid ei ole käesolevates jutustustes ka avaldatud, mistõttu on arvukad klassid neist loeteludest välja jäetud. Näiteks järgmised:

30:1.105 (333.13) Universumi Saatuse Täideviija;

30:1.106 (333.14) Viimase Määratletud Asevalitsejad;

30:1.107 (334.1) Ülima Määratlemata Juhendajad;

30:1.108 (334.2) Päevilt Vanade Ilmutamata Loovad Esindajad;

30:1.109 (334.3) Paradiisi Majeston;

30:1.110 (334.4) Majestoni Nimeta Peegeldussidepidajad;

30:1.111 (334.5) Kohalike universumite midsoniitide klassid.

30:1.112 (334.6) Nende klasside koos loetlemisele pole vaja omistada mingit erilist tähendust, välja arvatud see, et ükski neist ei kuulu siin esitatud Paradiisi liigitusse. Need on mõned liigitamata jäänud olendid, te saate teada veel paljudest ilmutamata olenditest.

30:1.113 (334.7) On olemas vaimud: vaimudest olemisvormid, vaimude kohalolekud, isikulised vaimud, eelisikulised vaimud, üleisikulised vaimud, vaimeksistentsid, vaimisiksused. Kuid siin ei piisa surelikust keelest ega surelikust intellektist. Võime siiski öelda, et ei ole isiksusi, kes oleksid üksnes „puhas meel”; igal olemusvormil on isiksus vaid siis, kui see on talle annetatud Jumala poolt, kes on vaim. Ükski meelt omav olemusvorm, millega ei seondu vaimne ega füüsiline energia, ei ole isiksus. Kuid samas mõttes, nagu on olemas vaimisiksusi, kellel on meel, on ka meelt omavaid isiksusi, kellel on vaim. Majeston koos oma kaaslastega on üsna head näited olenditest, kellel on ülekaalus meel, kuid seda liiki isiksuse kohta on ka paremaid näiteid, mida teie ei tunne. On isegi terveid niisuguste meel-isiksuste ilmutamata klasse, kuid need seonduvad alati vaimuga. Teatavad teised ilmutamata loodud-olendid on nii-öelda meele-energia ja füüsilise energiaga isiksused. Seda liiki olend ei reageeri vaimugravitatsioonile, kuid on sellele vaatamata tõeline isiksus — kuulub Isa ringlusesse.

30:1.114 (334.8) Käesolevates kirjades ei saa kaugeltki ammendavalt kirjeldada elavaid loodudolendeid, loojaid, ilmnejaid ja veel muul viisil eksisteerivaid olendeid, kes elavad, palveldavad ja teenivad kihavates ajauniversumites ning igavikulises keskses universumis. Teie, surelikud, olete isikud — seega saame kirjeldada olendeid, kes on isikustatud, kuid kuidas saab teile üldse seletada absoniidistatud olendit?

2. Uversa isiksuseregister

30:2.1 (334.9) Elusolendite jumalik pere on registreeritud Uversal seitsme suure jaotusena:

30:2.2 (334.10) 1. Paradiisi Jumalused;

30:2.3 (334.11) 2. Ülimad Vaimud;

30:2.4 (334.12) 3. Kolmsus-päritolu Olendid;

30:2.5 (334.13) 4. Jumala Pojad;

30:2.6 (334.14) 5. Lõpmatu Vaimu Isiksused;

30:2.7 (334.15) 6. Universumi Võimsusesuunajad;

30:2.8 (334.16) 7. Alaliste Kodanike Korpus.

30:2.9 (334.17) Need tahteolendite rühmad jagunevad arvukatesse klassidesse ja väiksematesse alarühmadesse. Selle suuruniversumi isiksuste liigituse esitamisel on aga põhiliselt välja toodud need arukate olendite klassid, kellest on käesolevates jutustustes räägitud, ning kellest enamikku kohtavad ajasurelikud tõusuteekogemuses, kui nad liiguvad järjest lähemale Paradiisile. Järgnevates loeteludes ei ole mainitud neid tohutu suuri universumiolendite klasse, kes oma töös surelike tõusuplaaniga kokku ei puutu.

30:2.10 (335.1) I. PARADIISI JUMALUSED.

30:2.11 (335.2) 1. Kõikne Isa.

30:2.12 (335.3) 2. Igavene Poeg.

30:2.13 (335.4) 3. Lõpmatu Vaim.

30:2.14 (335.5) II. ÜLIMAD VAIMUD.

30:2.15 (335.6) 1. Seitse Meistervaimu.

30:2.16 (335.7) 2. Seitse Ülimat Täideviijat.

30:2.17 (335.8) 3. Seitse Peegeldavate Vaimude rühma.

30:2.18 (335.9) 4. Peegeldusabilised.

30:2.19 (335.10) 5. Seitse Ringluste Vaimu.

30:2.20 (335.11) 6. Kohalike universumite Loovad Vaimud.

30:2.21 (335.12) 7. Meeleabivaimud.

30:2.22 (335.13) III. KOLMSUS-PÄRITOLU OLENDID.

30:2.23 (335.14) 1. Ülimuslikkuse Kolmsustatud Saladused.

30:2.24 (335.15) 2. Päevilt Igavesed.

30:2.25 (335.16) 3. Päevilt Vanad.

30:2.26 (335.17) 4. Päevilt Täiuslikud.

30:2.27 (335.18) 5. Päevilt Uued.

30:2.28 (335.19) 6. Päevilt Ühtsed.

30:2.29 (335.20) 7. Päevilt Ustavad.

30:2.30 (335.21) 8. Kolmsuse Õpetajad-Pojad.

30:2.31 (335.22) 9. Tarkuse Täiustajad.

30:2.32 (335.23) 10. Jumalikud Nõuandjad.

30:2.33 (335.24) 11. Kõiksed Hindajad.

30:2.34 (335.25) 12. Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud.

30:2.35 (335.26) 13. Havona põliselanikud.

30:2.36 (335.27) 14. Paradiisi kodanikud.

30:2.37 (335.28) IV. JUMALA POJAD.

30:2.38 (335.29) A. Laskuvad Pojad.

30:2.39 (335.30) 1. Loojad-Pojad — Miikaelid.

30:2.40 (335.31) 2. Kohtumõistjad Pojad — Avonalid.

30:2.41 (335.32) 3. Kolmsuse Õpetajad-Pojad — Daynalid.

30:2.42 (335.33) 4. Melkisedek-Pojad.

30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek-Pojad.

30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek-Pojad.

30:2.45 (335.36) 7. Elukandjad-Pojad.

30:2.46 (335.37) B. Tõusvad Pojad.

30:2.47 (335.38) 1. Isaga ühtesulanud surelikud.

30:2.48 (335.39) 2. Pojaga ühtesulanud surelikud.

30:2.49 (335.40) 3. Vaimuga ühtesulanud surelikud.

30:2.50 (335.41) 4. Arenevad seeravid.

30:2.51 (335.42) 5. Tõusuteelistest Ainelised Pojad.

30:2.52 (335.43) 6. Üleviidud keskteelised.

30:2.53 (335.44) 7. Isikustatud Kohandajad.

30:2.54 (336.1) C. Kolmsustatud Pojad.

30:2.55 (336.2) 1. Vägevad Sõnumitoojad.

30:2.56 (336.3) 2. Kõrgeaulised.

30:2.57 (336.4) 3. Nime ja Numbrita Olendid.

30:2.58 (336.5) 4. Kolmsustatud Valvurid.

30:2.59 (336.6) 5. Kolmsustatud Saadikud.

30:2.60 (336.7) 6. Taevased Valvurid.

30:2.61 (336.8) 7. Kõrgete Poegade Abilised.

30:2.62 (336.9) 8. Tõusuteeliste poolt Kolmsustatud Pojad.

30:2.63 (336.10) 9. Paradiisi ja Havona Kolmsustatud Pojad.

30:2.64 (336.11) 10. Saatuse Kolmsustatud Pojad.

30:2.65 (336.12) V. LÕPMATU VAIMU ISIKSUSED.

30:2.66 (336.13) A. Lõpmatu Vaimu Kõrgemad Isiksused.

30:2.67 (336.14) 1. Üksildased Sõnumitoojad.

30:2.68 (336.15) 2. Universumiringluste Juhendajad.

30:2.69 (336.16) 3. Loenduse Juhatajad.

30:2.70 (336.17) 4. Lõpmatu Vaimu Isiklikud Abid.

30:2.71 (336.18) 5. Inspektor-kaaslased.

30:2.72 (336.19) 6. Kohalemääratud Tunnimehed.

30:2.73 (336.20) 7. Aspirantide Teejuhid.

30:2.74 (336.21) B. Kosmose Sõnumitoojate Väed.

30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitalid.

30:2.76 (336.23) 2. Kõiksed Lepitajad.

30:2.77 (336.24) 3. Tehnilised Nõuandjad.

30:2.78 (336.25) 4. Paradiisi Arhivaarid.

30:2.79 (336.26) 5. Taevased Kroonikud.

30:2.80 (336.27) 6. Morontiakaaslased.

30:2.81 (336.28) 7. Paradiisikaaslased.

30:2.82 (336.29) C. Hoolekandevaimud.

30:2.83 (336.30) 1. Supernavid.

30:2.84 (336.31) 2. Sekonavid.

30:2.85 (336.32) 3. Tertsiavid.

30:2.86 (336.33) 4. Omniavid.

30:2.87 (336.34) 5. Seeravid.

30:2.88 (336.35) 6. Keerubid ja sanobid.

30:2.89 (336.36) 7. Keskteelised.

30:2.90 (336.37) VI. UNIVERSUMI VÕIMSUSESUUNAJAD.

30:2.91 (336.38) A. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat.

30:2.92 (336.39) B. Ülimad Võimsuskeskused.

30:2.93 (336.40) 1. Ülimad Keskusejuhendajad.

30:2.94 (336.41) 2. Havona Keskused.

30:2.95 (336.42) 3. Superuniversumi Keskused.

30:2.96 (336.43) 4. Kohaliku Universumi Keskused.

30:2.97 (336.44) 5. Tähtkujude Keskused.

30:2.98 (336.45) 6. Süsteemide Keskused.

30:2.99 (336.46) 7. Liigitamata Keskused.

30:2.100 (337.1) C. Füüsilised Meisterjuhtijad.

30:2.101 (337.2) 1. Abi-Võimsusesuunajad.

30:2.102 (337.3) 2. Mehaanilised Juhtijad.

30:2.103 (337.4) 3. Energiamuundajad.

30:2.104 (337.5) 4. Energia Ülekandjad.

30:2.105 (337.6) 5. Esmased Ühendajad.

30:2.106 (337.7) 6. Teisesed Lahutajad.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalankid ja kronoldekid.

30:2.108 (337.9) D. Morontia Võimsusejuhendajad.

30:2.109 (337.10) 1. Ringlusereguleerijad.

30:2.110 (337.11) 2. Süsteemi Koordineerijad.

30:2.111 (337.12) 3. Planeetide Hooldajad.

30:2.112 (337.13) 4. Kombineeritud Juhtijad.

30:2.113 (337.14) 5. Side Stabiliseerijad.

30:2.114 (337.15) 6. Selektiivsed Sorteerijad.

30:2.115 (337.16) 7. Abiregistraatorid.

30:2.116 (337.17) VII. ALALISTE KODANIKE KORPUS.

30:2.117 (337.18) 1. Planeetide keskteelised.

30:2.118 (337.19) 2. Süsteemide Aadama-pojad.

30:2.119 (337.20) 3. Tähtkujude univitatiad.

30:2.120 (337.21) 4. Kohaliku universumi susatiad.

30:2.121 (337.22) 5. Kohalike universumite Vaimuga ühtesulanud surelikud.

30:2.122 (337.23) 6. Superuniversumite abandonterid.

30:2.123 (337.24) 7. Superuniversumite Pojaga ühtesulanud surelikud.

30:2.124 (337.25) 8. Havona põliselanikud.

30:2.125 (337.26) 9. Vaimu Paradiisi-sfääride põliselanikud.

30:2.126 (337.27) 10. Isa Paradiisi-sfääride põliselanikud.

30:2.127 (337.28) 11. Loodud Paradiisi kodanikud.

30:2.128 (337.29) 12. Kohandajaga ühtesulanud surelikud Paradiisi kodanikud.

30:2.129 (337.30) Niisugune universumiisiksuste liigitus sobib kasutamiseks, nii on nad arvel Uversa keskusmaailma kroonikates.

30:2.130 (337.31) ISIKSUSTE KOONDRÜHMAD. Uversal on arvel arvukad täiendavad intellektiolendite rühmad; need on olendid, kes on suuruniversumi ülesehituse ja haldamisega samuti tihedalt seotud. Nende klasside seas on kolm isiksuste koondrühma:

30:2.131 (337.32) A. Paradiisi Lõplikkuse Korpus.

30:2.132 (337.33) 1. Surelike Lõpetanute Korpus.

30:2.133 (337.34) 2. Paradiisi Lõpetanute Korpus.

30:2.134 (337.35) 3. Kolmsustatud Lõpetanute Korpus.

30:2.135 (337.36) 4. Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpus.

30:2.136 (337.37) 5. Havona Lõpetanute Korpus.

30:2.137 (337.38) 6. Transtsendentsete Lõpetanute Korpus.

30:2.138 (337.39) 7. Saatuse Ilmutamata Poegade Korpus.

30:2.139 (337.40) Surelike Lõplikkuse Korpust käsitletakse käesoleva kirjade seeria järgmises ja viimases kirjas.

30:2.140 (338.1) B. Universumi Abilised.

30:2.141 (338.2) 1. Helkjad Koidutähed.

30:2.142 (338.3) 2. Kirkad Õhtutähed.

30:2.143 (338.4) 3. Peainglid.

30:2.144 (338.5) 4. Kõigekõrgemad Abilised.

30:2.145 (338.6) 5. Kõrged Volinikud.

30:2.146 (338.7) 6. Taevased Järelevaatajad.

30:2.147 (338.8) 7. Eluasemeilmade Õpetajad.

30:2.148 (338.9) Nii kohalike kui ka superuniversumite kõigis keskusmaailmades peab olema varuks olendeid, kes täidavad kohalike universumite valitsejate Loojate-Poegade erimissioone. Me tervitame neid Universumi Abilisi Uversal, kuid nad ei jää meie jurisdiktsiooni alla. Need saadikud teevad oma tööd ja teostavad oma vaatlusi Loojate-Poegade volitusel. Nende tegevust kirjeldatakse põhjalikumalt teie kohalikku universumit käsitlevas jutustuses.

30:2.149 (338.10) C. Seitse hea tahte kolooniat.

30:2.150 (338.11) 1. Täheuurijad.

30:2.151 (338.12) 2. Taevased kunstimeistrid.

30:2.152 (338.13) 3. Meenutusjuhid.

30:2.153 (338.14) 4. Ettevalmistuskooli õpetajad.

30:2.154 (338.15) 5. Mitmesugused varukorpused.

30:2.155 (338.16) 6. Õpilastest külalised.

30:2.156 (338.17) 7. Tõusu-palverändurid.

30:2.157 (338.18) Need seitse olendite rühma on sellistena moodustatud ja juhitavad kõigis keskusmaailmades alates kohalikest süsteemidest kuni superuniversumite keskusmaailmadeni, eriti viimastes. Seitsme superuniversumi keskusmaailmad on peaaegu kõigi intellektiolendite klasside ja rühmade kohtumispaigad. Siin võib vaadelda ja uurida kõigi tahteolendite eksistentsifaase, välja arvatud Paradiisi-Havona asukate arvukad rühmad.

3. Hea tahte kolooniad

30:3.1 (338.19) On olemas seitse hea tahte kolooniat, kes viibivad arhitektuursetel sfääridel pikemat või lühemat aega, kui nad oma missioone edendavad või oma eriülesandeid täidavad. Nende tööd võib kirjeldada järgmiselt:

30:3.2 (338.20) 1. Täheuurijad, taevased astronoomid, eelistavad töötada Uversa-taolistel sfääridel, sest need spetsiaalselt ehitatud maailmad on nende vaatlusteks ja arvutusteks erakordselt soodsad. Uversa asukoht on selle koloonia tööks soodne nii sellepärast, et asub keskel, kui ka sellepärast, et läheduses pole ühtki hiiglaslikku elavat ega surnud päikest, mis energiavoole häiriks. Need uurijad ei ole mingil viisil orgaaniliselt seotud superuniversumi asjatoimetustega, nad on vaid külalised.

30:3.3 (338.21) Uversa astronoomide kolooniasse kuulub indiviide paljudelt lähedal asuvatelt aladelt, kesksest universumist ja isegi Norlatiadekilt. Täheuurijaks võib saada ja mõnesse taevaste astronoomide korpusse astuda suvaline olend suvalise universumi suvalise süsteemi suvalisest maailmast. Ainsad tingimused on: elu jätkumine ja piisavad teadmised kosmosemaailmadest, eriti nende füüsilise evolutsiooni ja juhtimise seadustest. Täheuurijad ei pea selles korpuses igavesti teenima, kuid ükski sellesse rühma vastuvõetud olend ei tohi sellest lahkuda enne Uversa aja tuhande aasta möödumist.

30:3.4 (339.1) Uversa täheuurijate koloonias on praegu üle miljoni liikme. Need astronoomid tulevad ja lähevad, kuigi mõned jäävad siia ka suhteliselt pikkadeks perioodideks. Nad teevad oma tööd arvukate mehaaniliste riistade ja füüsiliste seadmete abil, ka Üksildased Sõnumitoojad ja teised vaimudest uurijad aitavad neid suuresti. Need taevased astronoomid kasutavad pidevalt oma töös tähtede uurimisel ja kosmose kaardistamisel elavaid energiamuundajaid ja -ülekandjaid, samuti peegeldavaid isiksusi. Nad uurivad kosmose aine- ja energiaavaldumisi kõigis nende vormides ja faasides ning jõu toimimine huvitab neid täpselt niisama palju kui nähtused tähtedel, miski kogu kosmoses ei jää nende tähelepanu alt välja.

30:3.5 (339.2) Samasuguseid astronoomide kolooniaid leidub ka superuniversumite sektorite keskusmaailmades, samuti kohalike universumite ja nende haldusjaotuste arhitektuursetes keskusmaailmades. Teadmised on loomuomaselt olemas ainult Paradiisis, füüsilisest universumist arusaamine sõltub suures osas vaatlustest ja uuringutest.

30:3.6 (339.3) 2. Taevased kunstimeistrid teenivad kõikjal seitsmes superuniversumis. Tõususurelikud puutuvad nende rühmadega kõigepealt kokku kohaliku universumi morontiatee jooksul, millega seoses neid kunstimeistreid ka põhjalikumalt käsitletakse.

30:3.7 (339.4) 3. Meenutusjuhid on puhkuse ja huumori — varasemate mälestuste meeldetuletamise — edendajad. Nad on sureliku tõusukava praktilisel läbiviimisel suureks abiks, eriti morontia-ülemineku ja vaimse kogemuse varasematel etappidel. Nende lugu kuulub kohaliku universumi surelike teed käsitlevasse jutustusse.

30:3.8 (339.5) 4. Ettevalmistuskooli õpetajad. Iga järjest kõrgem maailm, kus tõusutee jooksul elatakse, hoiab eelmises, madalamas maailmas tugevat õpetajate korpust, mis on sellest sfäärist edasiliikuvatele asukatele nagu ettevalmistuskool: see on aja-palverändurite edasiliikumise tõusuplaani üks etapp. Need koolid, nende õpetamismeetodid ja eksamid on täiesti erinevad, võrreldes kõige sellega, mida te Urantial püüate läbi viia.

30:3.9 (339.6) Kogu surelike edasiliikumise tõusukavale on iseloomulik see, et uued tõed ja kogemused, mis on omandatud, antakse kohe teistele olenditele edasi. Te teete pika Paradiisi jõudmise kooli läbi nii, et õpetate õpilasi, kes on tõusuastmestikul vahetult teist tagapool.

30:3.10 (339.7) 5. Mitmesugused varukorpused. Tohutud olendite hulgad, kes pole meie otsese juhendamise all, on koondunud Uversal varukorpuse kolooniaks. Sellel koloonial on Uversal seitsekümmend esmast alajaotust ja liberaalne hariduskorraldus lubab veeta ühe hooaja koos nende erakordsete isiksustega. Samasuguseid üldreserve peetakse ka Salvingtonil ja teistes universumi keskusmaailmades, vastava rühma juhi nõudmisel saadetakse nad tegevteenistusse.

30:3.11 (339.8) 6. Õpilastest külalised. Kogu universumist liigub läbi keskusmaailmade pidev taevaste külaliste vool. Need eri liiki olendid kogunevad siia meie juurde üksikult ja klassidena, olles kas vaatlejad, vahetusõpilased või õpilastest abilised. Uversal on praegu selles hea tahte koloonias üle miljardi isiku. Mõned neist külalistest võivad jääda päevaks, teised aastaks, kõik sõltub nende missiooni iseloomust. See koloonia hõlmab peaaegu kõiki universumi olendiklasse, välja arvatud Looja-isiksused ja morontia surelikud.

30:3.12 (340.1) Morontia surelikud saavad õpilastena külastada ainult oma, kohalikku päritoluuniversumit. Nad võivad külastada kõike superuniversumi piires alles pärast seda, kui on omandanud vaimu staatuse. Tervelt pool meie külaliste kolooniast koosneb „peatujatest”, olenditest, kes on teel kuhugi mujale, kuid teevad Orvontoni keskusmaailma külastamiseks peatuse. Need isiksused võivad täita universumiga seotud ülesannet või nautida puhkuseperioodi — ülesannetest vaba aega. Universumi-sisese reisimise ja vaatlemise õigus on kõigil tõusuolenditel kogu nende tee jooksul. Inimlik soov reisida ja näha uusi rahvaid ning maailmu leiab täieliku rahulduse pika ja sündmusterikka, läbi kohalike ja superuniversumite ning keskse universumi toimuva Paradiisi tõusmise kestel.

30:3.13 (340.2) 7. Tõusu-palverändurid. Kui tõusu-palverändureid määratakse mitmesugustesse teenistustesse seoses nende edasiliikumisega Paradiisi, elavad nad eri keskussfääride hea tahte kolooniates. Tegutsedes siin-seal üle kogu superuniversumi, valitsevad need rühmad end suures osas ise. Nad moodustavad alatises liikumises oleva koloonia, mis hõlmab kõiki arenevate surelike ja nende tõusuteelistest kaaslaste klasse.

4. Tõususurelikud

30:4.1 (340.3) Aja ja ruumi surelikke ellujääjaid, kellel on lubatud alustada jätkuvat tõusu Paradiisi, nimetatakse tõusu-palveränduriteks ja need arenevad loodud-olendid on käesolevates jutustustes nii tähtsal kohal, et peame vajalikuks tutvustada siinkohal kokkuvõtlikult universumi tõusutee seitset etappi:

30:4.2 (340.4) 1. planeetide surelikud;

30:4.3 (340.5) 2. magavad ellujääjad;

30:4.4 (340.6) 3. eluasemeilmade õpilased;

30:4.5 (340.7) 4. morontia edasijõudjad;

30:4.6 (340.8) 5. superuniversumi hoolealused;

30:4.7 (340.9) 6. Havona palverändurid;

30:4.8 (340.10) 7. Paradiisijõudjad.

30:4.9 (340.11) Järgnevas jutustuses tutvustame teed, mida läbib universumis niisugune surelik, kelle sisimas elab Kohandaja. Poja ja Vaimuga ühtesulanud surelikud läbivad osaliselt sama tee, kuid me otsustasime jutustada sellest teest Kohandajaga ühtesulanud sure-like näitel, sest niisugune võib olla kõigi Urantia inimrasside saatus.

30:4.10 (340.12) 1. Planeetide surelikud. Surelikud on kõik tõusupotentsiaaliga loomset päritolu arenevad olendid. Need mitmesugused inimolendite rühmad ja liigid ei erine oma päritolu, olemuse ja saatuse poolest eriti Urantia rahvastest. Iga maailma inimrassidele saab osaks sama Jumala Poegade poolne hoolitsus ja nad saavad samamoodi rõõmu tunda ajalike hoolekandevaimude kohalolekust. Pärast loomulikku surma vennastuvad kõikidesse tõusuteeliste liikidesse kuuluvad olendid eluasemeilmas ühe morontiaperena.

30:4.11 (341.1) 2. Magavad ellujääjad. Kõik ellujääja staatusega surelikud läbivad loomuliku surma väravad isiklike saatuse kaitsjate eestkoste all ja isikustuvad kolmandal perioodil eluasemeilmades. Need loa saanud olendid, kes mingil põhjusel ei suutnud jõuda niisugusele intellekti ja vaimsuse tasemele, mis annaks neile õiguse saada endale isiklikud kaitsjad, ei saa seega kohe ja otse eluasemeilmadesse minna. Need ellujäävad hinged peavad teadvuseta unes puhkama kuni uue ajajärgu kohtupäevani, uue usulise elukorralduseni, mil Jumala Poeg tuleb ajastu loendust välja kuulutama ja valdusele kohtuotsust teatama. Nii toimub see üldiselt üle kogu Nebadoni. Kristus Miikaelist räägiti, et kui ta tõusis pärast oma maise töö lõppu üles, „viis ta kaasa suure hulga vange”. Ja need vangid olid magavad ellujääjad Aadama aegadest alates kuni Õpetaja ülestõusmise päevani Urantial.

30:4.12 (341.2) Aja möödumine ei oma magavate surelike jaoks tähtsust: nad on täiesti teadvusetud ega taju oma puhkuse pikkust. Isiksuse taaskoondumisel ajastu lõpul reageerivad need, kes on maganud viis tuhat aastat, täpselt samamoodi kui need, kes on puhanud viis päeva. Kui mitte arvestada seda ajavahet, liiguvad need ellujääjad läbi tõususüsteemi täpselt samuti nagu need, kes on vältinud pikemat või lühemat surmaund.

30:4.13 (341.3) Neid maailma palverändurite usulis-elukorralduslikke klasse kasutatakse kohalike universumite töös morontiarühmadena. Niisuguste tohutute rühmade kokkukogunemisel on suured eelised, sest nii hoitakse neid pikkade perioodide jooksul tõhusas teenistuses.

30:4.14 (341.4) 3. Eluasemeilmade õpilased. Sellesse klassi kuuluvad kõik ellujäävad surelikud, kes ärkavad taas eluasemeilmades.

30:4.15 (341.5) Sureliku füüsiline lihalik keha magava ellujääja taaskoondamisest osa ei võta, füüsiline keha on uuesti põrmuks saanud. Tema juurde määratud seerav on ristivanemaks uuele kehale, morontiavormile, surematu hinge ja tagasipöördunud Kohandaja uuele asukohale. Kohandaja valduses on magava ellujääja meele vaimne koopia. Tema juurde määratud seerav on ellujääva identiteedi — surematu hinge — hoidja sellisel tasemel, kuhu see identiteet oma arengus on jõudnud. Ja kui need kaks, Kohandaja ja seerav, oma hoolde usaldatud isiksuse taas ühendavad, ongi uus indiviid see taaselustunud vana isiksus, hinge arenev morontia-identiteet, mis on ellu jäänud. Niisugust hinge ja Kohandaja taasühinemist on üsna õige nimetada taaselustumiseks, isiksusetegurite taaskoondumiseks, kuid ka see ei aita täielikult ära seletada ellujäänud isiksuse taasilmumist. Kuigi te ei saa ilmselt kunagi täielikult aru niisugusest seletamatust toimingust, saate kunagi kogemuste kaudu teada tõe, kui te ei loobu sureliku ellujäämise kavast.

30:4.16 (341.6) Kava, mille kohaselt surelikud jäävad algul seitsmesse järjestikusesse koolitusmaailma, on Orvontonil peaaegu universaalne. Igas ligikaudu tuhandest asustatud planeedist koosnevas kohalikus süsteemis on seitse eluasemeilma, mis on tavaliselt süsteemi keskusmaailma satelliidid või satelliitide satelliidid. Need on maailmad, kus võetakse vastu enamik tõususurelikke.

30:4.17 (341.7) Mõnikord nimetatakse universumi „eluasemeteks” kõiki koolitusmaailmu, kus elavad surelikud, ja just neid sfääre pidas Jeesus silmas, kui ta ütles: „Minu Isa majas on palju eluasemeid.” Siitpeale liiguvad tõusuteelised teatava eluasemeilma sees ühelt sfäärilt teisele ja ühest eluetapist teise individuaalselt, kuid ühelt universumi õpitasemelt teisele minnakse alati klassina.

30:4.18 (342.1) 4. Morontia edasijõudjad. Eluasemeilmadest edasi läbi süsteemi, tähtkuju ja universumi sfääride liikuvaid surelikke nimetatakse morontia edasijõudjateks, kes läbivad sureliku tõusutee üleminekusfääre. Liikudes edasi üha kõrgematesse morontiamaailmadesse, täidavad tõususurelikud samal ajal koos oma õpetajatega ja koos oma kõrgemale jõudnud ning vanemate vendadega loendamatuid ülesandeid.

30:4.19 (342.2) Morontias edasijõudmise jooksul arenevad intellekt, vaim ja isiksuse vorm järjest edasi. Ellujääjad on ikka veel kolme olemusega olendid. Kogu morontiakogemuse jooksul on nad kohaliku universumi eestkoste all. Superuniversumi süsteem hakkab toimima alles siis, kui algab tee vaimuna.

30:4.20 (342.3) Surelikud omandavad tõelise vaim-identiteedi vahetult enne seda, kui nad lahkuvad kohaliku universumi keskusest, et siirduda superuniversumi väikesektorite vastuvõtumaailmadesse. Morontia viimaselt etapilt vaimu staatuse esimesele ehk madalaimale astmele siirdumine on vaid kerge üleminek. See edasiliikumine ei muuda meelt, isiksust ega iseloomu, muutub vaid vorm. Kuid vaimuvorm on täpselt sama reaalne kui morontiakeha ja see on täpselt sama eristatav.

30:4.21 (342.4) Enne lahkumist oma kohalikest päritolu-universumitest superuniversumite vastuvõtumaailmadesse saavad ajasurelikud oma vaimule kinnituse Loojalt-Pojalt ja kohaliku universumi Emavaimult. Sellest punktist edasi on tõususureliku seisund alatiseks määratud. Ei ole teada, et superuniversumi hoolealused oleksid kunagi eksiteele sattunud. Kohalikest universumitest lahkumisel tõuseb ka tõususeeravite seisund inglite seas.

30:4.22 (342.5) 5. Superuniversumi hoolealused. Kõik superuniversumite koolitusmaailmadesse jõudvad tõusuteelised saavad Päevilt Vanade hoolealusteks, nad on läbinud morontiaelu kohalikus universumis ja on nüüd täievolilised vaimud. Nad alustavad tõusu superuniversumi koolitus- ja kultuurisüsteemis kui noored vaimud, suundudes läbi väikesektori vastuvõtusfääride kümne suursektori õppemaailmadesse ja edasi superuniversumi keskuse kõrgematele kultuurisfääridele.

30:4.23 (342.6) Õpilastest vaimud jagunevad kolme klassi vastavalt sellele, kas nad viibivad väikesektoris, suursektorites või superuniversumi keskusmaailmades. Nii nagu morontia tõusuteelised õppisid ja töötasid kohaliku universumi maailmades, nii jätkavad ka tõusuvaimud uute maailmade tundmaõppimist, jagades samal ajal teistele seda, mida nad on ammutanud kogemuslikel tarkuselätetel. Kuid vaimolendina superuniversumi tee jooksul õppimine erineb suuresti kõigest sellest, milleni inimese ainelise meele kujutlus kunagi on jõudnud.

30:4.24 (342.7) Enne superuniversumist lahkumist ja Havonasse suundumist läbivad need tõusuvaimud superuniversumi juhtimise alal niisama põhjaliku kursuse, nagu nad said oma morontiakogemuse ajal, mil õppisid kohaliku universumi juhtimist. Enne kui vaimsurelikud Havonasse jõuavad, on nende põhiline õppeaine, kuid mitte ainus tegevus, kohaliku universumi ja superuniversumi haldamine. Kõigi nende teadmiste andmise põhjus ei ole praegu täiesti selge, kuid niisugune koolitus on kahtlemata tark ja vajalik, arvestades nende võimalikku tulevast saatust Lõplikkuse Korpuse liikmetena.

30:4.25 (342.8) Superuniversumi süsteem ei ole kõigi tõususurelike jaoks sama. Nad saavad sama üldhariduse, kuid eri rühmad ja klassid teevad läbi eri õppekursused ning konkreetsemad koolituskursused.

30:4.26 (343.1) 6. Havona palverändurid. Kui vaimu areng on lõpule jõudnud, ehkki mitte täiuseni viidud, valmistub ellujääv surelik pikaks lennuks Havonasse, arenevate vaimude rahusadamasse. Maa peal olite te lihast ja verest olend; kohalikku universumit läbides olite morontiaolend; superuniversumis olite arenev vaim; Havona vastuvõtumaailmadesse saabumisega algab teil tõeline ja tõsine vaimne haridustee; Paradiisi jõuate lõpuks täiustunud vaimuna.

30:4.27 (343.2) Superuniversumite keskustest reisitakse Havona vastuvõtusfääridele alati üksi. Nüüdsest alates klassi- ega rühmaviisilist õpetamist enam ei toimu. Te olete läbinud arenevate aja- ja ruumimaailmade tehnilise ning haldusalase koolituse. Nüüd algab teie isiklik haridustee, teie individuaalne vaimne koolitus. Kogu Havona tee jooksul on õppetöö algusest lõpuni isiklik ja kolmese iseloomuga: intellektuaalne, vaimne ja kogemuslik.

30:4.28 (343.3) Esimene samm teie Havona teel on see, et tunnete ära oma transpordi-sekonavi ja tänate teda pika ning turvalise reisi eest. Siis esitletakse teid neile olenditele, kes aitavad teid teie esimestes tegevustes Havonal. Järgmisena lähete ja registreerite oma saabumise ning koostate tänuavalduse ja jumaldava sõnumi teie kohaliku universumi Loojale-Pojale, universumi Isale, tänu kellele sai teie kui poja tee võimalikuks. Sellega on teie Havonasse saabumise formaalsused lõppenud. Seejärel antakse teile pikk puhkeperiood vabaks vaatlemiseks ja see lubab teil üles otsida oma sõbrad, tuttavad ning pika tõusuteekogemuse kaaslased. Te võite ka teabelevist kindlaks teha, kes teie kaas-palveränduritest on pärast teie Uversalt lahkumist Havona poole teele asunud.

30:4.29 (343.4) Teie saabumisest Havona vastuvõtumaailmadesse teatatakse korrakohaselt teie kohaliku universumi keskusesse ja isiklikult teie seeravist kaitseinglile, kus see seerav parajasti ka ei oleks.

30:4.30 (343.5) Tõususurelikele on arenevate kosmosemaailmade asju põhjalikult õpetatud, nüüd alustavad nad loodud täiusesfääride pikka ja kasulikku tundmaõppimist. See mitmekesine, ainulaadne ja erakordne kogemus annab suurepärase ettevalmistuse tulevaseks tööks! Kuid ma ei saa teile Havonast rääkida, te peate neid maailmu ise nägema oskamaks hinnata nende hiilgust ja mõistmaks nende suursugusust.

30:4.31 (343.6) 7. Paradiisijõudjad. Jõudes Paradiisi selle asuka staatusega, alustate edasiliikumist jumalikkuses ja absoniitsuses. Teie viibimine Paradiisis tähendab, et olete leidnud Jumala ning et teid võetakse Surelike Lõpetanute Korpusesse. Kõigist suuruniversumi loodud-olenditest võetakse Surelike Lõpetanute Korpusesse vaid neid, kes on Isaga ühte sulanud. Lõpetanuvande annavad vaid need indiviidid. Teised täiuslikud või saavutuslikud Paradiisiolendid võivad olla selle lõpetanute korpusega ajutiselt seotud, kuid neid ei määrata igaveseks selle aja ja ruumi arenenud ning täiuslike veteranide üha kasvava väe mitteteadaolevat ja ilmutamata missiooni täitma.

30:4.32 (343.7) Paradiisijõudjatele antakse veidi vaba aega ja seejärel hakkavad nad ühinema esimese astme supernavide seitsme rühmaga. Kui nad on oma kursuse palveldamisjuhtide juhatusel lõpetanud, nimetatakse neid Paradiisi-koolituse lõpetanuteks ja siis määratakse neid kui lõpetanuid vaatlemis- ja koostööteenistusse ulatusliku loodu lõpp-punktidesse. Kuid Surelike Lõpetanute Korpusel ei näi siiski olevat konkreetset ega püsivat tööd, ehkki nad teenivad valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmades mitmeid ülesandeid täites.

30:4.33 (344.1) Isegi kui Surelike Lõplikkuse Korpusel ka ei ole tulevast või ilmutamata saatust, on nende tõusuolendite praegune töö siiski piisav ja auline. Nende praegune saatus õigustab täielikult arengul rajanevat universaalset tõusukava. Kuid väliskosmose sfääride evolutsiooni tulevased ajastud annavad kahtlemata lisateavet ja valgustavad jumaliku täiuslikkusega Jumalate tarkust ja armastavat headust jumaliku kava elluviimisel, mis puudutab inimeste ellujäämist ja sureliku tõusuteed.

30:4.34 (344.2) See jutustus koos kõigega, mis teile juba on ilmutatud ja mida te võite omandada seoses teie enda maailma käsitleva õpetusega, kirjeldab tõususureliku teed. Eri superuniversumites on see lugu märksa erinev, kuid käesolev jutustus võimaldab teil heita pilku sureliku tõusutee keskmisele kavale, nagu see toimib Nebadoni kohalikus universumis ja suuruniversumi seitsmendas segmendis, Orvontoni superuniversumis.

30:4.35 (344.3) [Esitanud Vägev Sõnumitooja Uversalt.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.