28 Kiri - Superuniversumite hoolekandevaimud

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

28. Kiri

Superuniversumite hoolekandevaimud

28:0.1 (306.1) NII nagu supernavid on keskse universumi ingliväed ja seeravid kohalikes universumites, nii on sekonavid superuniversumite hoolekandevaimud. Jumalikkuse astme ja ülimuslikkuse potentsiaali poolest sarnanevad need Peegeldavate Vaimude lapsed aga palju rohkem supernavide kui seeravitega. Nad ei teeni superloodutes üksi ja on koos oma ilmutamata kaaslastega arvukate ja põnevate tegevuste patroonid.

28:0.2 (306.2) Nagu käesolevas jutustuses järgnevalt esitatakse, kuuluvad superuniversumite hoolekandevaimud järgmisesse kolme klassi:

28:0.3 (306.3) 1. sekonavid;

28:0.4 (306.4) 2. tertsiavid;

28:0.5 (306.5) 3. omniavid.

28:0.6 (306.6) Et kaks viimast klassi ei ole areneva sureliku tõusuplaaniga nii otseselt seotud, käsitleme neid lühidalt, enne kui asume põhjalikult tutvustama sekonave. Rangelt võttes ei ole ei tertsiavid ega omniavid superuniversumite hoolekandevaimud, kuigi mõlemad teenivad neis piirkondades vaimudest hoolekandjatena.

1. Tertsiavid

28:1.1 (306.7) Need kõrged inglid on arvel superuniversumi keskustes ja vaatamata sellele, et nad teenivad kohalikes loodutes, on nad rangelt võttes nende superuniversumite keskusmaailmade asukad, sest nad ei ole pärit kohalikest universumitest. Tertsiavid on Lõpmatu Vaimu lapsed ja neid isikustatakse Paradiisis tuhandeliste rühmadena. Need jumalikku päritolu ja peaaegu ülima mitmekülgsusega taevalikud olendid on Lõpmatu Vaimu kingitus Jumala Loojatele-Poegadele.

28:1.2 (306.8) Kui Miikael-Poeg lahkub Paradiisist vanemliku korra alt ja teda valmistatakse ette suundumiseks universumisse kosmose avastusretkele, sünnitab Lõpmatu Vaim nende kaaslasvaimude tuhandelise rühma. Ja need majesteetlikud tertsiavid saadavad seda Loojat-Poega universumi organiseerimise avastusretkel.

28:1.3 (306.9) Universumi moodustamise algusaegadest peale on need tuhat tertsiavi Looja-Poja ainsaks isiklikuks kaaskonnaks. Poja abilistena omandavad nad universumi koosta mise ja muude astronoomiliste korraldamiste ärevatel aegadel tohutult kogemusi. Nad teenivad Looja-Poja kõrval kuni Helkja Koidutähe, kohaliku universumi esmasündinu isikustumise päevani. Selle järel esitavad nad ametlikud lahkumissoovid ning need võetakse vastu. Esimeste kohalikku päritolu ingliklasside ilmumisega lahkuvad tertsiavid aktiivsest teenistusest kohalikus universumis ja saavad sidepidajateks oma endise Looja-Poja ja vastava superuniversumi Päevilt Vanade vahel.

2. Omniavid

28:2.1 (307.1) Omniavide loojateks on Lõpmatu Vaim koos Seitsme Ülima Täideviijaga ja nad ongi ainult nendesamade Ülimate Täideviijate teenijad ning sõnumitoojad. Omniavid saavad ülesandeid kogu suuruniversumi ulatuses ja Orvontonil on nende korpuse keskus Uversa põhjapiirkondades, kus neile on võimaldatud elada oma kolooniana. Nad ei ole arvel Uversal ega ole ka meie administratsiooni juurde kinnistatud. Ning nad ei tegele ka otseselt arenevate surelike tõusuplaaniga.

28:2.2 (307.2) Omniavide kogu tegevus seisneb superuniversumite järelevalves, et pidada silmas haldusalast koordineerimist Seitsme Ülima Täideviija huvides. Meie omniavide kolooniale Uversal annab juhiseid ja sealt võtab aruandeid vastu ainult Orvontoni Ülim Täideviija, kes asub Paradiisi satelliitide välimisel ringil ühisel täideviiva juhtimise sfääril number seitse.

3. Sekonavid

28:3.1 (307.3) Sekonavivägede loojateks on seitse Peegeldavat Vaimu, kellest igaüks on määratud ühe superuniversumi keskusesse. Nende inglite loomisega seitsmeste rühmadena seondub Paradiisi kindel reageerimisviis. Iga seitsme hulgas on alati üks esmane sekonavi ning kolm teisest ja kolm kolmanda astme sekonavi; nad isikustuvad alati täpselt sellises suhtes. Kui luuakse seitse niisugust sekonavi, siis üks neist, esmane sekonav, kinnistub Päevilt Vanade teenistusse. Kolm teisest inglit ühinevad kolme rühmaga, kuhu kuuluvad superuniversumite haldurid, kes pärinevad Paradiisist: Jumalikud Nõuandjad, Tarkuse Täiustajad ja Kõiksed Hindajad. Kolm kolmanda astme inglit kinnistuvad superuniversumi valitsejate kolmsustatud tõusuteelistest kaaslaste — Vägevate Sõnumitoojate, Kõrgeauliste ning Nime ja Numbrita Olendite juurde.

28:3.2 (307.4) Need superuniversumite sekonavid on Peegeldavate Vaimude järglased ja seetõttu on peegelduvus neile loomuomane. Nad reageerivad peegeldusega kõigele, mis kuulub mingisse Kolmandast Allikast ja Keskmest ning Paradiisi Loojatest-Poegadest pärineva loodu faasi, kuid nad ei peegelda otseselt olendeid ega olemusvorme, ei isikulisi ega muid, kes pärinevad ainult Esimesest Allikast ja Keskmest. Meil on Lõpmatu Vaimu kõiksete teabekogumisringluste olemasolu kohta palju tõendeid, aga kui meil ka muud tõendusmaterjali ei oleks, piisaks sekonavide peegeldustegevusestki, et demonstreerida Ühise Toimija lõpmatu meele kõikse kohaloleku reaalsust.

4. Esimese astme sekonavid

28:4.1 (307.5) Esimese astme sekonavid, kes on määratud Päevilt Vanade juurde, on nende kolmühtsete valitsejate teenistuses olevad elavad peeglid. Mõelge, mida see tähendab superuniversumi süsteemis, kui on tegelikult võimalik pöörduda elava peegli poole ja näha ning kuulda vastuseid mõnelt teiselt olendilt, kes on tuhande või saja tuhande valgusaasta kaugusel, ning seda kõike üheainsa hetkega ja eksimatult. Kroonikad on universumite tegevuse korraldamiseks olulised, teabelevi kasulik, Üksildaste ja teiste sõnumitoojate tööst on palju abi, kuid Päevilt Vanad saavad oma asukohast — poolel teel asustatud maailmadest Paradiisini, inimese ja Jumala vahel — hetkega vaadata mõlemale poole, kuulata mõlemat poolt ja teada mõlemal suunal.

28:4.2 (308.1) See võime kuulda ja näha nii-öelda kõike on superuniversumites täiuslikult ainult Päevilt Vanadel ja ainult oma keskusmaailmades. Kuid sealgi ilmnevad piirid: Uversal on niisugune edastamine piiratud Orvontoni maailmade ja universumitega, ning kuigi selline peegeldamisviis ei toimi superuniversumite vahel, hoiab see neid kõiki tihedas seoses keskse universumi ja Paradiisiga. Seitse supervalitsust on küll üksteisest eraldatud, kuid peegeldavad sellistena täielikult kõrgemat võimu ja on alamate vajaduste suhtes igati kaastundlikud ning nendega ka täiuslikult kursis.

28:4.3 (308.2) Esimese astme sekonavidel näib olevat loomupärane kalduvus seitset liiki teenistuseks ja selle klassi esimesed seeriad on saanud niisuguse annetuse, et nad tõlgendavad loomuomaselt Vaimu meelt Päevilt Vanadele:

28:4.4 (308.3) 1. Ühise Toimija Hääl. Igas superuniversumis ilmutavad esimese astme sekonavidest esimene ja hiljem loodutest selle klassi iga seitsmes kõrgemat liiki kohanemisvõimet Lõpmatu Vaimu meelest arusaamiseks ja selle tõlgendamiseks Päevilt Vanadele ning nende kaaslastele superuniversumites. Sellel on superuniversumite keskustes suur väärtus, sest erinevalt kohalikest loodutest koos nende Jumalike Hoolekandjatega ei ole supervalitsuses Lõpmatu Vaimu erilist isikustunud olemusvormi. Seetõttu on need sekonavide hääled sellisel keskusmaailma sfääril kõige lähedasemad sellele, et neid pidada Kolmanda Allika ja Keskme esindajateks. Tõsi, on olemas seitse Peegeldavat Vaimu, kuid need sekonavivägede emad peegeldavad Ühist Toimijat vähem tõetruult ja vähem automaatselt kui Seitset Meistervaimu.

28:4.5 (308.4) 2. Seitsme Meistervaimu Hääl. Esimese astme sekonavidest teisel ja hiljem loodutest igal seitsmendal on kalduvus kirjeldada Seitsme Meistervaimu ühist olemust ja reaktsioone. Kuigi iga Meistervaimu esindab superuniversumi keskusmaailmas juba mõni seitsmest Peegeldavast Vaimust, kes on selle ülesande saanud, on niisugune esindamine individuaalne, mitte kollektiivne. Kollektiivselt on nad kohal vaid peegeldusena, ja seetõttu on Meistervaimudele väga teretulnud neid Päevilt Vanade ees kompetentselt esindavate väga kõrgel tasemel isikuliste inglite, esimese astme sekonavide teise seeria teenused.

28:4.6 (308.5) 3. Loojate-Poegade Hääl. Ilmselt oli Lõpmatu Vaim Miikaeli klassi Paradiisi-Poegade loomise või koolitusega kuidagi seotud, sest esimese astme sekonavidest kolmandal ja sama seeria hiljem loodutest igal seitsmendal on tähelepanuväärne anne peegeldada nende Loojate-Poegade meelt. Kui Päevilt Vanad tahaksid teada — täpselt teada — Nebadoni Miikaeli suhtumist mingisse arutusel olevasse küsimusse, ei pea nad temaga ruumiliinide kaudu ühendust võtma. Neil tarvitseb vaid kutsuda välja Nebadoni Häälte Juht, kes siis nende palvel esitleb neile momendil Miikaeli juures teenivat sekonavi, ja Päevilt Vanad tajuvad sealsamas Nebadoni Meister-Poja häält.

28:4.7 (309.1) Ükski teine pojaseisuse klass ei ole selliselt „peegeldatav” ja ükski teine inglite klass ei saa niimoodi toimida. Me ei saa täielikult aru, kuidas seda tehakse, ja ma kahtlen väga, kas ka Loojad-Pojad ise sellest aru saavad. Kuid teame kindlalt, et see toimib, ning teame ka, et see toimib usaldatavalt, sest sekonavide hääled ei ole kogu Uversa ajaloos kunagi oma esitustes eksinud.

28:4.8 (309.2) Te hakkate siin mõnes mõttes aru saama, mil viisil jumalikkus hõlmab aja ruumi ja valitseb ruumi aega. Te saate siin heita ühe oma esimestest põgusatest pilkudest igaviku tsükli meetodile, mis praegu on hetkeks kõrvale kaldunud, et aidata aja lapsi jagu saada nende ees seisvast raskest ülesandest — ületada ruumitakistused. Ja need nähtused lisanduvad Peegeldavate Vaimude väljakujunenud universumimeetoditele.

28:4.9 (309.3) Kuigi Päevilt Vanad on selgelt ilma jäetud kõrgemate Meistervaimude ja alamate Loojate-Poegade isiklikust kohalolekust, on nende käsutuses ometi elusolendid, kes on häälestatud peegelduse täiuslikkuse ja äärmise täpsuse kosmilistele mehhanismidele, ja seetõttu saavad nad rõõmu tunda kõigi nende ülevate olendite peegelduvast juuresolekust, kelle isiklikust kohalolekust nad on ilma jäetud. Nende ja teiste teile tundmatute vahendite kaudu väljendub superuniversumite keskustes Jumala potentsiaalne kohalolek.

28:4.10 (309.4) Päevilt Vanad suudavad oivaliselt Isa tahet kindlaks teha sel teel, et kõrvutavad ülalt tulevat Vaimu hääle välkteadet alt tulevate Miikaeli hääle välkteatega. Nii saavad nad eksimatu kindlusega arvestada Isa tahet kohalike universumite haldusasjade suhtes. Kuid selleks, et ühe Jumala tahet mõista selle põhjal, mida teatakse ülejäänud kahe kohta, peavad kolm Päevilt Vana tegutsema koos, sest kaks neist ei suuda vastuseni jõuda. Ja sel põhjusel, isegi kui see oleks ainus põhjus, valitseb superuniversumeid alati kolm Päevilt Vana ja mitte üks ega kaks.

28:4.11 (309.5) 4. Inglihulkade Hääl. Esimese astme sekonavidest neljas ja seeria iga seitsmes on inglid, kes on eriti vastuvõtlikud kõigi ingliklasside tundmustele, kaasa arvatud neist kõrgemad supernavid ja neist alamad seeravid. Nii on iga juhtiva või juhendava ingli suhtumine Päevilt Vanade igale nõukogule kohe teada. Teie maailmas ei möödu päevagi, mil seeravite juht Urantial ei saaks peegeldusena edastatud nägemust sellest, et Uversal temalt mingil eesmärgil abi otsitakse; aga kui Üksildane Sõnumitooja ei hoiataks teda ette, jääks ta täielikku teadmatusse sellest, mida soovitakse ja kuidas seda saavutada. Need aja hoolekandevaimud annavad pidevalt niisuguseid alateadlikke ja seetõttu kindlasti ka eelarvamusteta tunnistusi lõputus küsimuste reas, mis Päevilt Vanade ja nende kaaslaste tähelepanu ja nõuandeid vajavad.

28:4.12 (309.6) 5. Teabelevi vastuvõtjad. On olemas erilist liiki teabelevi teadaanded, mida võtavad vastu ainult need esimese astme sekonavid. Et nad ei ole Uversa tavalised teabelevitajad, töötavad nad koos peegeldavate häälte inglitega, et sünkroniseerida Päevilt Vanade peegeldusnägemust teatavate ajakohaste sõnumitega, mis saabuvad universumi sidepidamises väljakujunenud ringluste kaudu. Teabelevi vastuvõtjad on seerias viiendad — esimese astme sekonavidest viies ja hiljem loodutest iga seitsmes.

28:4.13 (310.1) 6. Transpordiisiksused. Need on sekonavid, kes kannavad aja-palverändureid superuniversumite keskusmaailmadest Havona välimisele ringlusele. Nad on superuniversumite transpordikorpus, kes tegutseb sissepoole, Paradiisi suunas, ja väljapoole, vastavate sektorite maailmadesse. Sellesse korpusesse kuulub esimese astme sekonavidest kuues ja hiljem loodutest iga seitsmes.

28:4.14 (310.2) 7. Varukorpus. Väga suur sekonavide rühm, esimese astme seeriates seitsmendad, hoitakse varuks muude ülesannete täitmiseks ja eriülesannete puhuks. Et nad ei ole kitsalt spetsialiseerunud, saavad nad üsna hästi tegutseda oma kaaslaste suvalistes rollides, kuid niisugust spetsialiseerunud tööd tuleb ette vaid eriolukor dades. Tavaliselt on nende ülesandeks täita superuniversumi üldisi ülesandeid, mis ei kuulu eriülesannetega inglite kompetentsi.

5. Teise astme sekonavid

28:5.1 (310.3) Teise astme sekonavid on sama peegeldavad kui nende esimese astme kaaslased. Liigitus esimese, teise või kolmanda astme sekonavideks ei näita sekonavide puhul erinevusi staatuses või funktsioonides, vaid tähistab lihtsalt korralduslikke klasse. Kõik kolm rühma ilmutavad oma tegevuses identseid omadusi.

28:5.2 (310.4) Seitsmesse peegeldamistüüpi jagunevad teise astme sekonavid määratakse Päevilt Vanade Kolmsus-päritolu kooskõlastavate kaaslaste teenistusse järgmiselt:

28:5.3 (310.5) Tarkuse Täiustajate juurde — Tarkuse Hääled, Filosoofia Hinged ja Hingede Ühendused;

28:5.4 (310.6) Jumalike Nõuandjate juurde — Nõuandvad Südamed, Olemise Rõõmud ja Teenimise Rahuldused;

28:5.5 (310.7) Kõiksete Hindajate juurde — Vaimude Eristajad.

28:5.6 (310.8) Nagu esimese astme klassi, luuakse ka seda rühma seeriatena: see tähendab, et esmasündinu oli Tarkuse Hääl ja seitsmes seejärel samuti; sama kehtib ka ülejäänud kuut liiki peegeldavate inglite kohta.

28:5.7 (310.9) 1. Tarkuse Hääl. Osa neist sekonavidest on pidevas ühenduses Paradiisi elavate raamatukogudega, teadmistehoidjatega, kes kuuluvad esimese astme supernavide hulka. Erilises peegeldusteenistuses on Tarkuse Hääled universumite universumi koordineeritud tarkuse elavad, värsked, täielikud ja täiesti usaldusväärsed kontsentraadid ja kogumid. Need suurepärased olendid on superuniversumite tervikringlustes ringleva peaaegu lõputu informatsioonimahu suhtes nii peegeldavad ja selektiivsed, nii tundlikud, et suudavad tarkuse sisu eraldada ja vastu võtta ning neid mõtteprotsessi juveele eksimatult edastada endast kõrgemale, Tarkuse Täiustajatele. Ja nad funktsioneerivad nõnda, et Tarkuse Täiustajad niihästi kuulevad selle tarkuse tegelikke ja esialgseid väljendusi kui ka näevad peegeldusena neid kas kõrge või madalama päritoluga olendeid endid, kes selle välja on öelnud.

28:5.8 (310.10) On kirjutatud: „Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta küsigu.” Kui Uversal osutub vajalikuks langetada tarku otsuseid superuniversumi valitsuse keeruliste asjade kimbatusse viivates olukordades, mil tuleb ilmutada nii täiuse kui ka praktilise kogemuse tarkust, siis kutsuvad Tarkuse Täiustajad kokku Tarkuse Hääled ja oma klassi täiusliku oskusega häälestavad ning suunavad neid elavaid, universumite universumis meeles sisalduva ja ringleva tarkuse vastuvõtjaid nii, et neist sekonavide häältest kostab peagi kõrgemast universumist tulev jumalik tarkusevoog ja alamate universumite kõrgematest mõistustest tulev praktiline tarkus.

28:5.9 (311.1) Kui nende kahe tarkusevariandi kooskõlastamisel tekib segadus, antakse küsimus kohe lahendada Jumalikele Nõuandjatele, kes määravad hetkega õige toimimisviisi. Kui on mingeid kahtlusi millegi autentsuse suhtes, mis tuleb aladelt, kus mässud on olnud laialt levinud, antakse küsimus lahendada Hindajatele, kes saavad koos oma Vaimude Eristajatega otsekohe otsustada selle üle, „missugust liiki vaim” on nõuandjat ajendanud. Nii on ajastute tarkusetulv ja hetke intellekt alati Päevilt Vanade juures nagu avatud raamat nende lahke pilgu ees.

28:5.10 (311.2) Teil on võimalik ainult ähmaselt aru saada, mida see kõik tähendab neile, kes superuniversumite valitsuste tegevuse eest vastutavad. Nende toimingute tohutu ulatus ja kõikehõlmavus jääb täiesti väljapoole piiritletud mõistmise piire. Kui te seisate, nii nagu mina olen seda korduvalt teinud, Uversal tarkuse templi erilistes vastuvõtukambrites ja näete seda kõike tegelikult toimumas, siis tunnete jumaldava austuseni ulatuvat liigutust selle üle, kuivõrd täiuslik on kogu see keerulisus ja kuivõrd töökindel on universumite planeetidevaheline side. Te avaldate austust kavandavate ja suurepärasel viisil täide viivate Jumalate jumalikule tarkusele ja headusele. Ja kõik see toimub tegelikult just nii, nagu ma seda kirjeldasin.

28:5.11 (311.3) 2. Filosoofia Hing. Need imelised õpetajad on samuti kinnistatud Tarkuse Täiustajate juurde, ja kui neid ei ole suunatud mujale, siis jäävad nad sünkroonselt fookustatuks Paradiisis elavatele filosoofiameistritele. Kujutlege, et astute nagu hiiglasliku elava peegli ette, kuid selle asemel, et näha oma piiritletud ja ainelise mina kujutist, tajute jumalikkuse tarkuse ja Paradiisi filosoofia peegeldust. Ja kui on vaja seda täiuslikku filosoofiat „kehastada”, seda nii lahjendada, et alamate maailmade alamad rahvad saaksid seda praktikas rakendada ja assimileerida, siis tarvitseb neil elavatel peeglitel ainult pöörata oma näod allapoole, et peegeldada mõne teise maailma või universumi nõudeid ja vajadusi.

28:5.12 (311.4) Just nende meetodite abil kohandavad Tarkuse Täiustajad otsuseid ja soovitusi vaatluse all olevate rahvaste ja maailmade tõeliste vajaduste ja tegeliku olukorraga ning nad tegutsevad alati koos Jumalike Nõuandjate ja Kõiksete Hindajatega. Kuid nende toimingute ülev täisväärtuslikkus ületab isegi minu arusaamisvõime.

28:5.13 (311.5) 3. Hingede Ühendus. Need ideaalide ja eetiliste suhete seisu peegeldajad muudavad Tarkuse Täiustajate juurde kinnistatud kolmese kogu täielikuks. Kõigist universumi probleemidest, mille lahendamiseks on vaja rakendada kogemuse ja kohanemisvõime ülimat tarkust, pole tähtsamaid kui need, mis tekivad intellektiolendite vahelistest suhetest ja ühendustest. Nii inimestevahelistes kaubandus- ja ärisuhetes, sõpruse- ja abielusuhetes kui ka inglivägedevahelistes ühendustes tekib ikka ja jälle tühiseid hõõrdumisi, pisiarusaamatusi, mis on liiga tähtsusetud isegi selleks, et neid lepitajatele lahendada anda, ent piisavalt ärritavad ja häirivad, et rikkuda universumi ladusat tööd, juhul kui neil lastaks koguneda ja jätkuda. Seetõttu annavad Tarkuse Täiustajad oma klassi targad kogemused kui „lepituse võideõli” kogu superuniversumi käsutusse. Kogu selles töös on superuniversumite tarkade võimekateks abilisteks nende peegeldavad kaaslased, Hingede Ühendused, kes teevad kättesaadavaks värske informatsiooni universumi olukorra kohta ja kirjeldavad samal ajal kimbatust tekitanud probleemide parima reguleerimisviisi Paradiisi-ideaali. Kui neid sekonave ei suunata otseselt mujale, siis jäävad nad peegeldussidemetesse Paradiisis asuvate eetikatõlgendajatega.

28:5.14 (312.1) Need on inglid, kes soodustavad ja edendavad grupitööd kogu Orvontoni ulatuses. Üks tähtsamaid õppetunde, mida teil oma sureliku elujärgu jooksul tuleb õppida, on meeskonnatöö. Täiuse sfääridel tegutsevad need olendid, kes on selle teistega koos töötamise kunsti omandanud. Üksi teenimiseks on universumis vähe ülesandeid. Mida kõrgemale te tõusete, seda üksildasemana end tunnete, kui olete ajutiselt oma kaaslasteta.

28:5.15 (312.2) 4. Nõuandev Süda. See on esimene rühm neist peegeldavatest suurvaimudest, kes hakkavad tegutsema Jumalike Nõuandjate juhendamisel. Seda liiki sekonavid valdavad ruumifakte, selekteerides neid andmeid ajaringlustest. Nad peegeldavad eriti hästi supernavidest teabekogumise koordineerijaid, kuid selektiivselt ka kõigi olendite nõuandeid, olgu nad siis kõrgest või madalast seisusest. Kui Jumalikelt Nõuandjatelt soovitakse tähtsaid nõuandeid või otsuseid, kutsuvad nad alati kohe kokku Nõuandvate Südamete kogu ja peagi tehakse otsus, milles sisalduvad tegelikult kogu superuniversumi kõige kompetentsemate intellektide koordineeritud tarkus ja nõuanded, mida kõike on hinnatud ja kontrollitud Havona ning isegi Paradiisi kõrgete intellektide nõuannete valguses.

28:5.16 (312.3) 5. Olemise Rõõm. Need olendid on oma loomult peegeldavalt häälestunud endast kõrgematele supernavidest harmoonia juhendajatele ja teatavatele endast alamatele seeravitele, kuid on raske selgitada, mida selle huvitava rühma liikmed tegelikult teevad. Nende põhitegevus on suunatud rõõmureaktsioonide esilekutsumisele inglivägede eri klasside ja alamate tahteolendite seas. Jumalikud Nõuandjad, kelle juurde nad on kinnistatud, kasutavad neid harva konkreetse rõõmu tekitamiseks. Nende tegevus on üldisem ja koostöös meelelahutusjuhtidega tegutsevad nad rõõmude korrastuspaikadena, püüdes valdustest tulevaid rõõmureaktsioone tugevdada, parandada samal ajal naljade maitsekust, arendada surelike ja inglite seas välja superhuumorit. Nad püüavad näidata, et vabatahtelisele eksistentsile, sõltumata kõigist välistest mõjudest, on omane rõõm. Ja neil on õigus, ehkki neil on väga raske seda tõde primitiivsete inimeste meelde sisendada. Kõrgemad vaimisiksused ja inglid reageerivad neile haridusalastele pingutustele kiiremini.

28:5.17 (312.4) 6. Teenimise Rahuldus. Need inglid peegeldavad väga hästi Paradiisis asuvate käitumisesuunajate suhtumist ja toimides suures osas samamoodi kui Olemise Rõõmud, püüavad nad suurendada teenimise väärtust ja sellest saadavat rahuldust. Nad on teinud palju selleks, et selgitada, kuidas isetu teenimise, tõe kuningriigi avardamiseks mõeldud teenimise tasuks on hiljem saadavad hüvitused.

28:5.18 (312.5) Jumalikud Nõuandjad, kelle juurde see klass on kinnistatud, kasutavad neid selleks, et peegeldada ühelt maailmalt teisele seda kasu, mis saadakse vaimsest teenimisest. Ja kasutades parimate tulemusi keskpäraste innustamiseks ning ergutamiseks, annavad need sekonavid tohutu panuse pühendunud teenimise kvaliteedi parandamiseks superuniversumites. Tõhusalt kasutatakse ära vennalikku konkurentsivaimu, levitades igasse üksikmaailma informatsiooni teiste, eelkõige parimate tegevuse kohta. Värskendavat ja kosutavat konkurentsi soodustatakse isegi seeravivägede hulgas.

28:5.19 (313.1) 7. Vaimude Eristaja. Havona teise ringluse nõuandjate ja soovitajate ning peegeldavate inglite vahel on olemas eriline side. Nad on ainsad sekonavid, kes on kinnistatud Kõiksete Hindajate juurde, kuid on oma kaaslastega võrreldes ehk kõige ainulaadsemalt spetsialiseerunud. Olenemata informatsiooniallikast või -kanalist, olenemata sellest, kui napilt neil nende peegeldava järeleuurimise alla antava kohta on informatsiooni, teatavad need eristajad meile kohe uuritava asja õige motiivi, tegeliku eesmärgi ja päritolu tõelise olemuse. Ma imetlen nende inglite suurepärast tööd, kes nii eksimatult peegeldavad nende tähelepanu alla langenud iga indiviidi tegelikku kõlbelist ja vaimset iseloomu.

28:5.20 (313.2) Vaimude Eristajad peavad seda keerukat teenistust tänu oma loomuomasele „vaimsele kaemusele”, kui ma tohin niisuguseid sõnu kasutada, püüdes anda inimmeelele edasi mõtet, et need peegeldavad inglid toimivad seega intuitiivselt, loomuomaselt ja eksimatult. Kui Kõiksed Hindajad vaatavad neid esitusi, on nad silmitsi peegeldatava indiviidi alasti hingega. Just kirjeldamise kindluse ja täiuslikkusega on osaliselt seletatav see, miks Hindajad saavad alati toimida nii õiglaste kohtunikena. Eristajad saadavad Hindajaid alati kõigil Uversalt väljuvatel missioonidel ja nad on universumites viibides täpselt niisama tõhusad kui oma Uversa keskustes.

28:5.21 (313.3) Kinnitan teile, et kõik need vaimumaailma toimingud on reaalsed, et need toimuvad vastavalt kindlakskujunenud tavadele ja kooskõlas universumi muutumatute seadustega. Igasse äsjaloodud klassi kuuluvaid olendeid peegeldatakse kõrgemale kohe pärast seda, kui nad on saanud eluhinguse: superuniversumi keskusesse läheb kiirteatena selle loodud-olendi olemuse ja potentsiaali elav kirjeldus. Seega saavad Hindajad eristajate kaudu täielikult teadlikuks sellest, „missugust liiki vaim” täpselt on kosmosemaailmades sündinud.

28:5.22 (313.4) Nii on see ka sureliku inimesega: Salvingtoni Emavaim tunneb teid täielikult, sest teie maailmas elav Püha Vaim „uurib läbi kõik”, ja kõik, mida jumalik Vaim teist teab, on otsekohe kättesaadav, niipea kui sekonavidest eristajad peegeldavad Vaimuga koos neid teadmisi, mis Vaimul teist on. Tuleb aga märkida, et Isa fragmentide teadmised ja plaanid ei ole peegeldatavad. Eristajad saavad peegeldada ja peegeldavadki Kohandajate kohalolekut (ja Hindajad kuulutavad need jumalikeks), kuid nad ei saa lahti mõtestada Saladuslike Järelevaatajate meelsuse sisu.

6. Kolmanda astme sekonavid

28:6.1 (313.5) Samamoodi nagu nende kaaslasi, luuakse neidki ingleid seeriatena ja seitset liiki peegeldamisvõimetega, kuid neid liike ei määrata eraldi superuniversumite haldajate juurde teenistustesse. Kõik kolmanda astme sekonavid koos määratakse Saavutuse Kolmsustatud Poegade juurde ja need tõusuteelistest pojad kasutavad neid vaheldumisi; see tähendab, et Vägevad Sõnumitoojad saavad kasutada ja kasutavadki suvalisi kolmanda astme liike ja sama teevad ka nendega samaväärsed Kõrgeaulised ning Nime ja Numbrita Olendid. Need seitse kolmanda astme sekonavide liiki on:

28:6.2 (314.1) 1. Päritolu Tähendus. Superuniversumites tegutsevatele tõusuteelistest Kolmsustatud Poegadele on antud ülesandeks lahendada kõik küsimused, mis tulenevad mõne indiviidi, rassi või maailma päritolust, sest päritolu on kõigi meie piirkonna elusolendite kosmilise edasimineku kavades ülimalt tähtis küsimus. Kõik olenditevahelised suhted ja eetika rakendamine tulenevad päritoluga seonduvatest põhifaktidest. Päritolul põhineb see, kuidas Jumalad reageerivad suhetes olenditega. Ühine Toimija „arvestab inimese puhul alati, millisena ta on sündinud”.

28:6.3 (314.2) Kõrgematel laskuvatel olenditel on päritolu lihtsalt tuvastatav fakt, aga tõusuolenditel, kaasa arvatud alamatel ingliklassidel, ei ole päritolu olemus ja asjaolud alati nii selged, kuigi need on peaaegu igal universumiasjade pöördemomendil ühtmoodi eluliselt tähtsad. Seetõttu ongi eriti hinnatav, et meie käsutuses on peegeldavate sekonavide seeriad, kes saavad hetkega kirjeldada kõike vajalikku suvalise olendi põlvnemisloost, olgu ta keskses universumis või ükskõik kus mujal superuniversumis.

28:6.4 (314.3) Päritolu Tähendused on seitsme superuniversumi tohutute olendihulkade — inimeste, inglite ja teiste olendite — elavad ning kasutamisvalmis genealoogiad. Nad on alati valmis varustama endast ülemaid värske, täieliku ja usaldusväärse hinnanguga oma superuniversumi suvalise maailma suvalise indiviidi esivanemailt päritud tegurite kohta ja tema praeguse tegeliku seisundi kohta ning need teated, mis on koostatud nende käsutuses olevate faktide alusel, on alati kohe saadaval.

28:6.5 (314.4) 2. Halastuse Mälu. Need on tegelikud, täielikud ja täisväärtuslikud elavad kroonikad halastusest, mida on osutatud indiviididele ja rassidele Lõpmatu Vaimu vahendajate õrna hoole kaudu nende missioonil, mis seisneb õigusemõistmise kohandamises vastavalt alade staatusega, nagu seda kirjeldab Päritolu Tähendus. Halastuse Mälu paljastab halastuse laste moraalse võla — nende vaimsed kohustused —, mida tuleb vaagida, lähtudes Jumala Poegade poolt neile antud päästmisvarudest. Isa varasemat halastust ilmutades annavad Jumala Pojad sellega vajalikku laenu, mis kindlustab kõigile ellujäämise. Ja siis, vastavalt Päritolu Tähenduse esitatud andmetele, määratakse igale mõistuslikule loodud-olendile ellujäämiseks halastuslaen, helde laen, mis on piisavalt külluslik, et kindlustada ellujäämine igale hingele, kes tõeliselt ihaldab jumalikku kodakondsust.

28:6.6 (314.5) Halastuse Mälu on elav proovibilanss, aruanne, milline on teie hetkeseis maailmade üleloomulike jõudude järgi. Need on elavad kroonikad halastuse jagamisest, mis loetakse tunnistusena ette Uversa kohtutes, kui tuleb arutusele iga indiviidi õigus lõputule elule, kui „asetatakse kohale aujärjed ja Päevilt Vanad võtavad istet. Uversa teabekanalid avanevad neile, tuhat korda tuhat teenivad neid ja kümme tuhat korda kümme tuhat seisavad nende ees. Kohus võtab istet ja raamatud avatakse”. Ja raamatud, mis sel otsustaval hetkel avatakse, on superuniversumite kolmanda astme sekonavide elavad kroonikad. Ametlikud kroonikad on kaustas, et vajaduse korral kinnitada Halastuse Mälu tunnistusi.

28:6.7 (314.6) Halastuse Mälu peab näitama, et Jumala Poegade antud päästelaen on kannatlike isiksuste Kolmanda Allika ja Keskme armastava hoole all täielikult ja ustavalt tasutud. Aga kui halastus on ammendunud, kui selle „mälu” tunnistab, et see on lõppenud, siis saavutab ülekaalu õiglus ja otsus tehakse õigluse alusel. Halastust ei suruta peale neile, kes seda põlgavad; halastus ei ole kingitus, mida ikka veel säilinud ajamässajad võiksid jalge alla tallata. Ometi, kuigi halastus on nii hinnaline ja kallis annetus, ületavad teie isiklikud krediidid alati kaugelt teie võime selle varusid ammendada, kui teie eesmärgid on siirad ja süda aus.

28:6.8 (315.1) Halastuse peegeldajad koos oma kolmanda astme kaaslastega on tegevad arvukates superuniversumi hoolekandetöödes, sealhulgas tõusuolendite õpetamises. Lisaks paljudele muudele asjadele õpetavad Päritolu Tähendused neile tõusuolenditele, kuidas rakendada vaimu eetikat, pärast koolitust õpetavad Halastuse Mälud neile, kuidas olla tõeliselt halastav. Kuigi halastuse jagamise vaimsed meetodid on teie ettekujutustele kättesaamatud, peaksite siiski aru saama, et halastus on kasvav omadus. Peaksite aru saama, et see pakub teile isikliku rahuldusena suurt hüvitust, kui olete kõigepealt õiglane, siis erapooletu, seejärel kannatlik ja lõpuks heatahtlik. Ja siis, kui te sellest lähtudes teete valiku ning võtate selle oma südameasjaks, võite teha järgmise sammu ning ilmutada tõeliselt halastust, kuid te ei saa ilmutada halastust kui niisugust sellisena. Need sammud tuleb läbida, muidu ei saa tõelist halastust olla. Võib olla patroneerimine, üleolev armulikkus või heategevus — isegi kaastunne —, kuid mitte halastus. Tõeline halastus tuleb alles kauni kulminatsioonina sellistele halastusele eelnevatele nähtustele nagu rühmasisene arusaamine, vastastikune hindamine, vennalik sõprus, vaimne osadus ja jumalik kooskõla.

28:6.9 (315.2) 3. Aja Tähtsus. Aeg on miski, mis on universaalne annetus kõigile tahteolenditele; see on „üks talent”, mis on usaldatud kõigile intellektiolenditele. Teil kõigil on oma aeg, mille jooksul kindlustada oma ellujäämine. Kui see aeg raisatakse kasutult, kui te jätate selle kasutamata oma hinge ellujäämise kindlustamiseks, on see ajaraiskamine saatuslik. Kui te ei kasuta oma aega päris täielikult, ei kaasne teile sellega veel saatuslikke tagajärgi; see lihtsalt aeglustab aja-palveränduri tõusuteed. Kui saavutatakse ellujäämine, on võimalik kõik muud kaotused tasa teha.

28:6.10 (315.3) Usalduse kindlaksmääramisel on Aja Tähtsuste nõuannetel hindamatu väärtus. Aeg on kõiges siiapoole Havonat ja Paradiisi jäävas elulise tähtsusega tegur. Lõpliku otsuse tegemisel Päevilt Vanade ees on aeg tõenduselement. Aja Tähtsused peavad alati tunnistusi andma näitamaks, et igal kohtualusel on olnud küllaldaselt aega otsuseid ja valikuid teha.

28:6.11 (315.4) Nendes aja hindajates peitub ka prohvetluse saladus, sest nad kirjeldavad ajaelementi, mida on vaja iga ettevõtmise lõpuleviimiseks, ja nad on täpselt niisama usaldusväärsed näitajad kui teiste elavate klasside frandalankid ja kronoldekid. Jumalad näevad ette, seega teavad ette; kuid ajauniversumite tõusuteelistega tegelevate organite esindajad peavad tulevaste sündmuste ettenägemiseks nõu küsima Aja Tähtsustelt.

28:6.12 (315.5) Te kohtate neid olendeid esmakordselt eluasemeilmades ja nad õpetavad seal teile, kuidas otstarbekalt kasutada seda, mida teie nimetate „ajaks”, nii selle positiivset rakendust tööd kui ka selle negatiivset rakendust puhkust. Mõlemad ajakasutusviisid on tähtsad.

28:6.13 (315.6) 4. UsalduseTõsidus. Usaldus on tahteolenditele otsustav proovikivi. Usaldusväärsus on enesevalitsemise, iseloomu tõeline mõõt. Need sekonavid täidavad superuniversumi süsteemis kahekordset ülesannet: nad kirjeldavad kõigile tahteolenditele kohusetunnet, pühadust ja usalduse tõsidust. Samal ajal peegeldavad nad valitsusorganitele eksimatult iga usaldusekandidaadi täpset usaldusväärsust.

28:6.14 (316.1) Teie püüate Urantial kentsakalt inimeste iseloome mõista ja nende konkreetseid võimeid hinnata, kuid meie Uversal teeme neid asju tegelikult täiuslikult. Need sekonavid vaevad usaldusväärsust iseloomude eksimatu hindamise elava kaaluga, ja kui nad on teile otsa vaadanud, tarvitseb meil vaid neile otsa vaadata, et teada teie võimete piire kohusetunde ja usalduse ilmutamisel ning ülesannete täitmisel. Teie usaldusväärsuse aktivad on esitatud selgelt kõrvuti teie passivatega kohustuse võimaliku mittetäitmise või reetmise korral.

28:6.15 (316.2) Teist ülemate kava näeb ette teie edasiviimist sel teel, et teile usaldatakse üha enam, sedamööda, kuidas teie iseloom areneb piisavalt, et neid lisakohustusi edukalt täita, kuid indiviidi ülekoormamine võib tuua vaid häda ja kindlasti pettumust. Enneaegselt vastutuse panemist inimese või ingli õlule saab vältida, kui kasutada nende teenuseid, kes hindavad eksimatult aja- ja ruumiindiviidide usaldusväärsust. Need sekonavid saadavad alati Kõrgeaulisi ja need kõrged täideviijad ei määra kunagi kedagi tööle enne, kui kandidaate pole vaetud sekonavide kaaluga ja kuulutatud, et nad „ei ole kerged”.

28:6.16 (316.3) 5. Teenimise Pühadus. Usaldusväärsuse kindlakstegemisele järgneb vahetult teenimise privileegi andmine. Teie ja teie teenimisvõimaluste laienemise vahel ei saa seista miski muu kui teie enda ebausaldusväärsus, teie oskamatus hinnata usalduse pühadust.

28:6.17 (316.4) Teenimine — sihiteadlik teenimine, mitte orjus — annab kõrgeima rahulduse ja on kõige jumalikuma väärikuse väljendus. Teenimine — teenimise lisandumine, teenimise laienemine, raske teenimine, seiklusrikas teenimine ja lõpuks jumalik ning täiuslik teenimine — on aja eesmärk ja ruumi siht. Kuid ajalikud mängutsüklid vahelduvad alati progressi teenimistsüklitega. Ja pärast ajalikku teenistust algab igavikus toimuv superteenistus. Ajaliku mängu ajal peaksite endale ette kujutama igaviku tööd, nii nagu te igavikus teenimise ajal meenutate ajalikku mängu.

28:6.18 (316.5) Universumikorraldus põhineb saamisel ja andmisel: kogu oma igavese tee jooksul ei kohta te kunagi tegevusetuse monotoonsust ega isiksuse soikeseisundit. Progressi teeb võimalikuks loomuomane liikumine, edasiliikumine kasvab välja jumalikust tegutsemisvõimest ja saavutus on kujutlusvõimelise avastusmeele laps. Kuid selles saavutamisvõimes sisaldub loomuomaselt eetiline vastutustunne, vajadus tunnistada, et maailm ja universum on täis mitmesuguseid eri liiki olendeid. Kogu see suurejooneline loodu, teie ise kaasa arvatud, ei ole tehtud ainult teie jaoks. Universum ei ole egotsentriline. Jumalad on käskinud: „Anda on õndsam kui võtta” ja teie Meister-Poeg on öelnud: „Kui keegi teie seast tahab saada suurimaks, siis ta olgu kõigi teenija.”

28:6.19 (316.6) Iga teenimise, nii inimese- kui ka inglipoolse teenimise tõeline olemus ilmneb täielikult nende sekonavidest teenimisindikaatorite, Teenimise Pühaduste nägudel. Tõeliste ja varjatud motiivide täielik analüüs on selgelt näha. Need inglid on tõepoolest universumi mõtetelugejad, südameteuurijad ja hingedeavajad. Surelikud võivad kasutada oma mõtete varjamiseks sõnu, kuid need kõrged sekonavid paljastavad inimsüdame ja inglimeele sügavaid motiive.

28:6.20 (317.1) 6. ja 7. Suuruse Saladus ja Headuse Hing. Kui tõusu-palverändurid on aja tähenduse suhtes äratatud, on sellega ette valmistatud tee usalduse tõsidusest arusaamiseks ja teenimise pühaduse hindamiseks. Need on küll suuruse kõlbelised elemendid, kuid on olemas ka suuruse saladused. Kui suuruse suhtes tehakse vaimseid katseid, ei jäeta kõlbelisi elemente arvestamata, aga planetaarse suuruse tõeliseks mõõduks on isetus, mis ilmneb omakasupüüdmatus töös oma maiste kaaslaste, hätta ja õnnetusse sattunud olendite hüvanguks, eriti kui need on selle väärilised. Ja suuruse avaldumiseks on Urantia-taolises maailmas enesekontrolli ülesnäitamine. Suur ei ole mitte see inimene, kes „vallutab linna” või „vallutab rahva”, vaid pigem see, kes „suudab taltsutada oma keelt”.

28:6.21 (317.2) Suurus ja jumalikkus on sünonüümid. Jumal on ülimalt suur ja hea. Suurust ja headust lihtsalt ei saa teineteisest lahutada. Need on Jumalas igaveseks ühendatud. Seda tõde illustreerib otseselt ja rabavalt Suuruse Saladuse ja Headuse Hinge vastastikune peegeldav sõltuvus, sest kumbki ei saa funktsioneerida ilma teiseta. Jumalikkuse teiste omaduste peegeldamisel saavad superuniversumite sekonavid üksi tegutseda ja seda nad teevadki, kuid suuruse ja headuse peegeldavad hinnangud näivad olevat teineteisest lahutamatud. Seega peavad need suuruse ja headuse peegeldajad töötama igas maailmas, igas universumis koos, esitades alati kahese ja vastastikuses sõltuvuses aruande iga olendi kohta, kellele nad oma tähelepanu koondavad. Suurust ei saa hinnata, kui ei teata selles sisalduvat headust, ja headust ei saa kirjeldada, näitamata selle loomuomast ja jumalikku suurust.

28:6.22 (317.3) Suuruse hinnangud on sfääridel erinevad. Olla suur tähendab olla Jumala sarnane. Ja et suuruse kvaliteedi määrab tervenisti ära selles sisalduv headus, siis järelikult on nii, isegi teie praeguses inimese-seisuses, et kui te saate armu kaudu heaks, saate te selle läbi ka suureks. Mida vankumatumalt te vaatate ja mida järjekindlamalt püüdlete jumaliku headuse arusaamade poole, seda kindlamalt kasvab teie suurus, ehtsa ellujääva iseloomu tõeline suurus.

7. Sekonavide hoolekanne

28:7.1 (317.4) Sekonavid pärinevad superuniversumite keskusmaailmadest ja seal on ka nende keskused, kuid neid koos oma sidepidajatest kaaslastega leidub kõikjal alates Paradiisi randadest kuni arenevate kosmosemaailmadeni. Nad on väärtuslikeks abilisteks supervalitsuste nõuandvate kogude liikmetele ja suureks abiks Uversa hea tahte kolooniatele: täheuurijatele, iga millenniumi turistidele, taevastele vaatlejatele ja paljudele teistele, kaasa arvatud Havonale transportimist ootavatele tõusuolenditele. Päevilt Vanad määravad meeleldi teatavad esimese astme sekonavid abiks tõusuolenditele, kes asuvad neljasaja üheksakümnes Uversat ümbritsevas õppemaailmas, ja siin teenivad õpetajatena ka paljud teise ning kolmanda astme olendid. Need Uversa satelliidid on ajauniversumite lõpetamiskoolid ja seal läbitakse ettevalmistuskursus seitsmest ringlusest koosnevasse Havona ülikooli astumiseks.

28:7.2 (317.5) Kolmest sekonavide klassist teenib kolmas rühm, kes on kinnistatud tõusuteelistega tegelevate organite juurde, aja tõusuolendeid väga laialdaselt. Te kohtate neid vahetevahel õige varsti pärast Urantialt lahkumist, kuigi te saate nende teenuseid vabalt kasutada alles siis, kui jõuate Orvontoni maailmades viibimiseni. Te naudite nende seltsi siis, kui olete nendega Uversa koolimaailmades viibimise ajal põhjalikult tutvunud.

28:7.3 (318.1) Need kolmanda astme sekonavid säästavad aega, ületavad ruumi, avastavad vigu, nad on ustavad õpetajad ja igavesti püsivad teeviidad — jumaliku kindluse elavad märgid —, kes on halastusest asetatud aja ristteedele, et nad juhiksid seal innukate palverändurite samme nende suure segaduse ja vaimse ebakindluse hetkedel. Te saate kasutada jumalikkuse vahendeid ja puutuda kokku Jumaluse meetoditega juba ammu enne täiuse väravateni jõudmist. Alates teie saabumisest esimesse eluasememaailma kuni ajani, mil sulete Havona unes oma silmad, et valmistuda Paradiisiteekonnaks, kasutate te kriisiolukorras üha enam nende imeliste olendite abi, kes nii täielikult ja vabalt peegeldavad nende kaitstud ja usaldusväärsete palverändurite kindlaid teadmisi ning vaieldamatut tarkust, kes enne teid on läbi käinud pika tee täiuse väravateni.

28:7.4 (318.2) Urantial ei ole meil nende peegeldavasse klassi kuuluvate inglite kasutamiseks täit õigust. Nad on teie maailmas sagedased külalised, saates siia määratud isiksusi, kuid nad ei saa siin vabalt tegutseda. See sfäär on ikka veel osalises vaimses karantiinis ja siin puuduvad praegu mõned nende teenuste jaoks olulised ringlused. Kui vastavad peegeldavad ringlused teie maailmas uuesti taastuvad, muutub planeetidevaheline ja universumite-vaheline suhtlemine suures osas lihtsamaks ning kiiremaks. Taevastel töötajatel on Urantial palju raskusi selle oma peegeldavate kaaslaste funktsionaalse pärsituse tõttu. Kuid me tegeleme oma asjadega rõõmsalt edasi, rakendades käepärast olevaid vahendeid, ehkki me ei saa kohapeal kasutada paljude nende imeliste olendite, ruumi elavate peeglite ja aja projitseerijate teenuseid.

28:7.5 (318.3) [Esitanud Vägev Sõnumitooja Uversalt.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.