29 Kiri - Universumi Võimsusesuunajad

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

29. Kiri

Universumi Võimsusesuunajad

29:0.1 (319.1) KÕIGIST universumi isiksustest, kes tegelevad planeetidevaheliste ja universumitevaheliste asjade reguleerimisega, on Urantial kõige vähem aru saadud võimsusesuunajatest ja nende kaaslastest. Kuigi teie rassid on inglite ja teiste nendetaoliste taevalike olendite klasside olemasolust ammu teadnud, on füüsilise valdkonna juhtijate ja reguleerijate kohta antud alati vähe informatsiooni. Ka praegu on mul lubatud täielikult avada vaid viimast järgmisest kolmest elusolendite rühmast, kes tegelevad tervikuniversumis jõudude juhtimise ja energia reguleerimisega:

29:0.2 (319.2) 1. Esmased Ilmnenud Meister-Jõukorraldajad;

29:0.3 (319.3) 2. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad;

29:0.4 (319.4) 3. Universumi Võimsusesuunajad.

29:0.5 (319.5) Kuigi ma pean võimatuks kirjeldada eri suunajarühmade, keskuste ja universumi võimsuse juhtijate individuaalsust, loodan siiski, et suudan üht-teist selgitada nende tegevuse kohta. See on ainulaadne elusolendite rühm, kes tegeleb energia aruka reguleerimisega kogu suuruniversumi ulatuses. See rühm, kuhu kuuluvad ka ülimad suunajad, jaguneb järgmisteks alarühmadeks:

29:0.6 (319.6) 1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat;

29:0.7 (319.7) 2. Ülimad Võimsuskeskused;

29:0.8 (319.8) 3. Füüsilised Meisterjuhtijad;

29:0.9 (319.9) 4. Morontia Võimsusejuhendajad.

29:0.10 (319.10) Ülimad Võimsusesuunajad ja -keskused on olnud olemas juba peaaegu igavikust saadik ja niipalju kui teame, ei ole neist klassidest olendeid juurde loodud. Seitse Meistervaimu isikustasid Seitse Ülimat Suunajat ja koos oma vanematega lõid need siis enam kui kümme miljardit kaaslast. Enne Võimsusesuunajate aega olid keskse universumi välised energiaringlused Paradiisi Meister-Jõukorraldajate aruka juhendamise all.

29:0.11 (319.11) Et teil on teadmisi ainelistest loodud-olenditest, on teie ettekujutus vaimsetest olenditest vähemalt vastupidine, võimsusesuunajaid on surelikul meelel aga väga raske ette kujutada. Tõusukava järgi eksistentsi kõrgematele tasemetele edasiliikumise jooksul ei puutu te otseselt kokku ei ülimate suunajate ega võimsuskeskustega. Mõnedel harvadel juhtudel on teil tegemist füüsiliste juhtijatega ja eluasemeilmadesse jõudes te töötate vabalt koos morontia võimsusejuhendajatega. Need Morontia Võimsusejuhendajad tegutsevad ainult kohalike loodute morontia süsteemis, seetõttu on peetud otstarbekamaks jutustada nendest kohalikku universumit käsitlevas osas.

1. Seitse Ülimat Võimsusesuunajat

29:1.1 (320.1) Seitse Ülimat Võimsusesuunajat reguleerivad suuruniversumis füüsilist energiat. Nende loomine Seitsme Meistervaimu poolt on kroonikate kohaselt esimene juhtum, kus tõelistest vaim-esivanematest on tulenenud poolainelised järglased. Kui Seitse Meistervaimu loovad individuaalselt, toovad nad ellu inglite klassi kuuluvaid väga vaimseid isiksusi; kui nad loovad kollektiivselt, on tulemuseks mõnikord niisugused kõrged poolainelised olendid. Kuid isegi need kvaasifüüsilised olendid jääksid Urantia surelike lühikese nägemisulatuse tõttu nähtamatuks.

29:1.2 (320.2) Ülimaid Võimsusesuunajaid on seitse ja nad on välimuse ning funktsioonide poolest identsed. Neid oskab üksteisest eristada vaid see Meistervaim, kellega igaüks neist on vahetult seotud ja kellele oma funktsiooni poolest täielikult allub. Iga Meistervaim on seega ühe oma kollektiivse järglasega igaveses liidus. Iga suunaja on alati seotud sama Vaimuga ja nende tööpartnerluse tulemuseks on ainulaadne poolfüüsilise olendi ja vaimisiksuse füüsiliste ja vaimsete energiate ühendus.

29:1.3 (320.3) Seitse Ülimat Võimsusesuunajat asuvad Paradiisi äärealal, kus nende aeglaselt ringlevad kohalolekud näitavad Meistervaimude võimsusekoondumise keskuste asukohti. Need Võimsusesuunajad funktsioneerivad superuniversumite võimsusenergia reguleerimisel üksikult, kuid keskse loodu haldamisel kollektiivselt. Nad tegutsevad Paradiisist, kuid jäävad suuruniversumi kõigi osade tõhusateks võimsuskeskusteks.

29:1.4 (320.4) Need vägevad olendid on tohutu hulga võimsuskeskuste ja nende kaudu üle kogu seitsme superuniversumi laiali hajutatud füüsiliste juhtijate füüsilised esivanemad. Niisugused alluvad füüsilise juhtimise organismid on sisuliselt ühesugused, identsed, välja arvatud korpuse häälestatus, mis on iga superuniversumi korpusel erinev. Mõne teise superuniversumi teenistusse minekuks peaksid nad lihtsalt Paradiisi tagasi pöörduma, et saada uut häälestatust. Füüsilise loodu haldamine toimub põhiliselt ühtemoodi.

2. Ülimad Võimsuskeskused

29:2.1 (320.5) Seitse Ülimat Võimsusesuunajat ei saa end individuaalselt reprodutseerida, kuid kollektiivselt ja koos Seitsme Meistervaimuga saavad nad reprodutseerida — luua — teisi endasuguseid olendeid, ja seda nad teevadki. Niisuguse päritoluga on suuruniversumi Ülimad Võimsusesuunajad, kes funktsioneerivad seitsme rühmana:

29:2.2 (320.6) 1. Ülimad Keskusejuhendajad;

29:2.3 (320.7) 2. Havona Keskused;

29:2.4 (320.8) 3. Superuniversumi Keskused;

29:2.5 (320.9) 4. Kohaliku Universumi Keskused;

29:2.6 (320.10) 5. Tähtkujude Keskused;

29:2.7 (320.11) 6. Süsteemide Keskused;

29:2.8 (320.12) 7. Liigitamata Keskused.

29:2.9 (321.1) Need võimsuskeskused koos Ülimate Võimsusesuunajatega on suure tahte- ja tegevusvabadusega olendid. Neile kõigile on annetatud Kolmanda Keskme isiksus ja nad ilmutavad kõrge olenditeklassi vaieldamatut tahtevabadust. Need universumi võimsusesüsteemi juhtimiskeskused on erakordselt arukad: nad kujutavad endast suuruniversumi võimsusesüsteemi intellekti ning saladust, mil viisil toimub Füüsiliste Meisterjuhtijate ja Morontia Võimsusejuhendajate ulatuslike funktsioonide kogu tohutu võrgustiku juhtimine meele kaudu.

29:2.10 (321.2) 1. Ülimad Keskusejuhendajad. Need seitse Ülimate Võimsusesuunajate kooskõlastatud kaaslast on suuruniversumi tervik-energiaringluste reguleerijad. Iga keskusejuhendaja keskus asub ühes Seitsme Ülima Täideviija spetsiaalses maailmas ja nad töötavad nende universumi üldiste asjade koordineerijatega tihedas seoses.

29:2.11 (321.3) Ülimad Võimsusesuunajad ja Ülimad Keskusejuhendajad tegutsevad nii üksikult kui ka ühiselt kõigi allapoole „gravitatsioonienergiat” jäävate kosmiliste nähtustega. Koos töötades on need neliteist olendit universumi võimsuse seisukohalt sama, mis Seitse Ülimat Täideviijat on universumi üldiste asjade ja Seitse Meistervaimu kosmilise meele jaoks.

29:2.12 (321.4) 2. Havona Keskused. Enne aja- ja ruumiuniversumite loomist ei olnud võimsuskeskusi Havonas vaja, kuid sellest kaugest ajast saadik on keskses universumis toiminud juba miljon niisugust keskust, millest igaüks juhendab tuhandet Havona maailma. Siin jumalikus universumis toimub täiuslik kontroll energia üle, niisugust olukorda pole kusagil mujal. Energia reguleerimise täiuslikkus on kõigi võimsuskeskuste ja kosmose füüsiliste juhtijate saatus.

29:2.13 (321.5) 3. Superuniversumi Keskused. Tuhat kolmanda astme võimsuskeskust võtavad enda alla tohutu ala kõigi seitsme superuniversumi keskusmaailmade sfääridel. Neisse võimsuskeskustesse suubuvad kolm kümnest alaliigist koosnevat esmase energia voolu, kuid nende ühendatud toime asukohast väljub seitse spetsialiseeritud ja kindlasuunalist, ehkki mittetäielikult juhitavat võimsusringlust. Selline on universumi võimsuse elektrooniline korraldus.

29:2.14 (321.6) Kogu energia ringleb Paradiisi tsüklis, kuid Universumi Võimsusesuunajad suunavad ala-Paradiisi võimsusenergiaid sellistena, nagu nad need modifitseerituna eest leiavad keskse universumi ja superuniversumite ruumifunktsioonides, ning muundavad ja suunavad neid energiaid kasulikeks ja konstruktiivseteks rakendusteks. Havona energia erineb superuniversumite energiatest. Superuniversumi võimsuslaeng koosneb kolmest energiafaasist, millest igaüks jaguneb kümneks alaliigiks. See kolmene energialaeng levib üle kogu suuruniversumi ruumi: see on nagu tohutu liikuv energiaookean, mis neelab endasse ja ujutab tervenisti üle kõik seitse superloodut.

29:2.15 (321.7) Universumi võimsuse elektrooniline süsteem funktsioneerib seitsmes faasis ja reageerib kohalikule ja lineaarsele gravitatsioonile erinevalt. See seitsmene ringlus lähtub superuniversumi võimsuskeskustest ja täidab endaga iga superloodu. Niisugused spetsialiseeritud aja- ja ruumivoolud on kindlad ja lokaliseeritud ener gialiikumised, mida on sihtotstarbeliselt algatatud ja suunatud, suuresti nagu Golfi hoovus toimib piiritletud nähtusena Atlandi ookeanis.

29:2.16 (321.8) 4. Kohaliku Universumi Keskused. Iga kohaliku universumi keskuses asub sada neljanda astme võimsuskeskust. Need madaldavad pinget ja muundavad muul viisil seitset võimsusringlust, mis lähtuvad superuniversumite keskustest, nii et neid saaks tähtkujude ja süsteemide teenistusse rakendada. Kosmose kohalikud astronoomilised katastroofid on nende võimsuskeskuste jaoks mööduvad probleemid, nemad tegelevad tõhusa energia korrapärase väljasaatmisega neile alluvatele tähtkujudele ja süsteemidele. Nad on universumi korraldamise ja energia mobiliseerimise hilisematel aegadel Loojatele-Poegadele suureks abiks. Need keskused saavad luua intensiivsemaid energiaradu, mis on kasulikud planeetidevahelises suhtlemises tähtsate asustatud punktide vahel. Niisugune energiarada või -liin, mida mõnikord nimetatakse ka energiateeks, on otsene energiaringlus ühest võimsuskeskusest teiseni või ühest füüsilisest juhtijast teiseni. See on eriline võimsusevool, mis vastandub eristamata energia vabale liikumisele kosmoses.

29:2.17 (322.1) 5. Tähtkujude Keskused. Igas tähtkujus asub kümme niisugust elavat võimsuskeskust, mis projitseerivad energiat sajale sellesse kuuluvale kohalikule süsteemile. Neilt olenditelt lähtuvad võimsusliinid nii suhtlemiseks ja transpordiks kui ka nende elusolendite energiaga varustamiseks, kes vajavad oma elu säilimiseks teatavaid füüsilise energia vorme. Kuid ei võimsuskeskused ega neile alluvad füüsilised ülemjuhid ei tegele muus osas elu funktsionaalse korraldamisega.

29:2.18 (322.2) 6. Süsteemide Keskused. Igasse kohalikku süsteemi on alatiseks määratud üks Ülim Võimsuskeskus. Need süsteemide keskused lähetavad võimsusringlusi aja ja ruumi asustatud maailmadesse. Nad koordineerivad neile alluvate füüsiliste juhtijate tegevust ja teevad kõik selleks, et kindlustada võimsuse rahuldav jagunemine kohalikus süsteemis. Ringluse ülekanne planeetide vahel sõltub teatavate materiaalsete energiate täiuslikust koordineerimisest ja füüsilise võimsuse tõhusast reguleerimisest.

29:2.19 (322.3) 7. Liigitamata Keskused. Need on keskused, mis toimivad erilistes kohalikes olukordades, kuid mitte asustatud planeetidel. Üksikmaailmad on Füüsiliste Meisterjuhtijate hoole all ja võtavad vastu oma süsteemi võimsuskeskuse poolt väljasaadetud ja kulgemisse lülitatud võimsusliine. Ainult kõige erakordsemate energiasuhetega sfääridel on seitsmenda astme võimsuskeskused, mis toimivad universumi balanssiiride ehk energiaregulaatoritena. Need võimsuskeskused on igal tegevuse etapil igati kooskõlastatud nendega, kes tegutsevad kõrgemates juhtimisüksustes, kuid niisugust elavat võimsussüsteemi ei leidu isegi mitte ühel miljonist kosmosekehast.

3. Võimsuskeskuste tegevuspiirkond

29:3.1 (322.4) Ülimaid Võimsuskeskusi on koos nende kaaslaste ja alluvatega kõigis superuniversumites kokku üle kümne miljardi. Ja nad on täiuslikult sünkroonsed ning täielikus seoses oma eellastega Paradiisist, Seitsme Ülima Võimsusesuunajaga. Seega on suuruniversumi võimsuse juhtimine usaldatud Seitsme Meistervaimu hoole ja suunamise alla, kes on omakorda Seitsme Ülima Võimsusesuunaja loojad.

29:3.2 (322.5) Ülimad Võimsusesuunajad ja kõik nende kaaslased, abilised ning alluvad on igaveseks vabastatud kogu kosmose kõigi kohtute poolsetest vahistamistest ja sekku mistest; nad ei allu ka superuniversumi Päevilt Vanade valitsuse haldusjuhtimisele ega Loojate-Poegade haldamisele kohalikus universumis.

29:3.3 (323.1) Need võimsuskeskused ja võimsusesuunajad on loodud Lõpmatu Vaimu laste poolt. Nad ei ole seotud Jumala Poegade poolse haldamisega, kuigi nad tegutsevad koos Loojate-Poegadega universumi materiaalse korraldamise hilisematel epohhidel. Kuid võimsuskeskused on mingil viisil tihedas seoses kosmose ülemjuhtimisega Ülima Olendi poolt.

29:3.4 (323.2) Võimsuskeskused ja füüsilised ülemjuhid ei saa mingit koolitust; nad kõik luuakse täiuslikena ja neile on loomuomane täiuslik tegutsemine. Nad ei muuda kunagi oma funktsioone ja teenivad alati nii, nagu algselt määratud. Nende astmetes evolutsiooni ei toimu ja see kehtib mõlema klassi kõigi seitsme alajaotuse kohta.

29:3.5 (323.3) Et võimsuskeskustel ja füüsilistel juhtijatel ei ole olnud tõusuteed, mida meenutada, siis ei mängi nad kunagi, vaid tegutsevad alati läbinisti asjalikult. Nad on alati valves, kuna universaalses plaanis pole füüsiliste energialiinide katkemist ette nähtud. Need olendid ei saa kunagi sekundi murdosakski loobuda aja ja ruumi energiaringluste otsesest juhendamisest.

29:3.6 (323.4) Võimsusesuunajatel, võimsuskeskustel ja võimsusejuhtijatel ei ole kogu loodus tegemist millegi muuga peale võimsuse, ainelise või poolfüüsilise energia: nad ei tekita seda, kuid nad teisendavad, käsitsevad ja suunavad seda. Neil pole samuti midagi tegemist füüsilise gravitatsiooniga, välja arvatud vajadus selle tõmbejõule vastu panna. Nende suhtumine gravitatsiooni on täiesti eitav.

29:3.7 (323.5) Võimsuskeskused kasutavad tohutuid materiaalse olemusega mehhanisme ja kooskõlastusi koos mitmesuguste spetsiaalsete energiakontsentratsioonide elavate mehhanismidega. Iga võimsuskeskus koosneb täpselt miljonist funktsionaalsest juhtimisüksusest ja need energiat teisendavad üksused ei ole nii statsionaarsed nagu füüsilise inimkeha elutähtsad organid. Need võimsuse reguleerimise „elutähtsad organid” on mobiilsed ja oma kombineerumisvõimaluste poolest tõeliselt kaleidoskoopilised.

29:3.8 (323.6) Ma ei oska teile kuidagi selgitada, mil viisil need elusolendid käsitsevad ja reguleerivad universumi energia tervikringlust. Kui ma hakkaksin täpsemalt kirjeldama nende hiiglaslike ja peaaegu täiuslikult tõhusate võimsuskeskuste suurust ja funktsioneerimist, siis see vaid suurendaks teie segadust ja jahmatust. Nad on samas nii elavad kui ka „isikulised”, ent ületavad teie arusaamisvõime.

29:3.9 (323.7) Väljaspool Havonat tegutsevad Ülimad Võimsuskeskused ainult spetsiaalselt ehitatud (arhitektuursetel) sfääridel ja muudel sobiva ülesehitusega kosmosekehadel. Arhitektuursed maailmad on ehitatud selliselt, et elavad võimsuskeskused saaksid toimida selekteerivate lülititena üle nende sfääride voolavate kosmoseenergiate suunamiseks, teisendamiseks ja koondamiseks. Tavalisel areneval päikesel või planeedil ei saaks nad niiviisi toimida. Teatavad rühmad tegelevad ka nende eriliste keskusmaailmade soojendamisega ja nende muude materiaalsete vajadustega. Ja kuigi see väljub Urantia teadmiste piirest, võin ma öelda, et need elavate võimsusisiksuste klassid on paljuski seotud soojuseta särava valguse jaotamisega. Nad ei kutsu seda nähtust esile, kuid tegelevad selle levitamise ja suunamisega.

29:3.10 (323.8) Võimsuskeskused ja neile alluvad juhtijad määratakse kõigi organiseeritud kosmose füüsiliste energiate toimimise juurde. Nad töötavad kolme põhivooluga, millest igaüks koosneb kümnest energiast. See on organiseeritud kosmose energialaeng ja organiseeritud kosmos on nende tegevuspiirkond. Universumi Võimsusesuunajatel pole midagi tegemist nende tohutute jõududega, mis mõjuvad väljaspool seitsme superuniversumi praeguseid piire.

29:3.11 (324.1) Võimsuskeskustel ja võimsusejuhtijatel on täiuslik kontroll vaid seitsme energiavormi üle kümnest, mis sisalduvad igas universumi põhivoolus. Vormid, mis kas osaliselt või täielikult on nende kontrolli alt väljas, esindavad ilmselt Määratlematule Absoluudile alluvaid prognoosimatuid energia avaldumise alasid. Kui nad avaldavad mõju selle Absoluudi ürgjõududele, siis meie ei ole neist funktsioonidest teadlikud, kuigi on mõningaid tõendeid, mille alusel võiks põhjendatult arvata, et teatavad füüsilised ülemjuhid reageerivad mõnikord automaatselt teatavatele Kõikse Absoluudi impulssidele.

29:3.12 (324.2) Need elavad võimsusmehhanismid ei ole teadlikult seotud tervikuniversumi energia üldjuhtimisega Määratlematu Absoluudi poolt, kuid me oletame, et kogu nende peaaegu täiuslik võimsuse suunamise kava allub mingil teadmata viisil sellele supergravitatsiooni kohalolekule. Igas kohalikus energiasituatsioonis on keskused ja juhtijad peaaegu ülimuslikud, kuid nad on alati teadlikud superenergia kohalolekust ja Määratlematu Absoluudi märkamatust tegutsemisest.

4. Füüsilised Meisterjuhtijad

29:4.1 (324.3) Need olendid on Ülimate Võimsuskeskuste ühest kohast teise liikuvad alluvad. Füüsilistele juhtijatele on annetatud niisugused individuaalse metamorfoosi võimed, et nad saavad end tähelepanuväärselt mitmekesisel viisil viia ühest kohast teise, sest nad suudavad läbida kohalikku kosmost kiirustega, mis on peaaegu võrreldav Üksildaste Sõnumitoojate liikumiskiirustega. Kuid nagu teisedki ruumiläbijad, vajavad nad nii oma kaaslaste kui ka teatavate teiste olendiliikide abi, et materiaalsest sfäärist väljumisel ületada gravitatsiooni mõju ja inertsi vastupanu.

29:4.2 (324.4) Füüsilised Meisterjuhtijad teenivad kõikjal üle kogu suuruniversumi. Paradiisist kuni superuniversumi keskusteni juhivad neid otseselt Seitse Ülimat Võimsusesuunajat, siit edasi suunab ja jaotab neid Tasakaalu Nõukogu, kuhu kuuluvad kõrged võimsusvolinikud, keda Seitse Meistervaimu on lähetanud Abistavate Meister-Jõukorraldajate kaaskonnast. Need kõrged volinikud on volitatud tõlgendama meisterfrandalankide näite, viimased aga on elavad mõõteriistad, kes näitavad kogu superuniversumi võimsuse survet ja energialaengut.

29:4.3 (324.5) Kuigi Paradiisi Jumaluste kohalolek ümbritseb suuruniversumit ja liigub piki igaviku ringi, on Seitsmest Meistervaimust iga üksikvaimu mõju piiratud ühe superuniversumiga. Energia ja võimsusringlused on seitsme superloodu vahel selgelt ära jagatud, seetõttu peavad paratamatult olema ja ongi valdavad individualiseeritud juhtimismeetodid.

29:4.4 (324.6) Füüsilised Meisterjuhtijad on Ülimate Võimsuskeskuste otsesed järglased ja nad jagunevad järgmistesse rühmadesse:

29:4.5 (324.7) 1. abi-võimsusesuunajad;

29:4.6 (324.8) 2. mehaanilised juhtijad;

29:4.7 (324.9) 3. energiamuundajad;

29:4.8 (325.1) 4. energia ülekandjad;

29:4.9 (325.2) 5. esmased ühendajad;

29:4.10 (325.3) 6. teisesed lahutajad;

29:4.11 (325.4) 7. frandalankid ja kronoldekid.

29:4.12 (325.5) Mitte kõik need klassid ei ole isikud selles mõttes, et neil oleks individuaalne valikuvabadus. Eriti viimased neli näivad reageerivat täiesti automaatselt ja mehaaniliselt endast ülemate impulssidele ja olemasolevatele energiatingimustele. Aga ehkki need reageeringud näivad olevat täiesti mehaanilised, ei ole nad seda siiski. Nad võivad näida automaatidena, kuid neil kõigil on täheldatavad mitmesugused arukuse ilmingud.

29:4.13 (325.6) Isiksus ei tarvitse alati kaasneda meelega. Meel võib mõelda ka siis, kui ta on igasugusest valikuvabadusest ilma jäetud, nagu see esineb arvukatel alamatel loomaliikidel, ja sama kehtib teatavate niisuguste alluvate füüsiliste juhtijate kohta. Paljud neist automaatsematest füüsilise võimsuse reguleerijatest ei ole üheski suhtes isikud. Neile ei ole antud tahet ega iseseisvat otsustamisvõimet, kuid nad alluvad täielikult neile antud ülesannete mehaanilise täitmise täiuslikule kavale. Vaatamata sellele on nad kõik kõrge intellektiga olendid.

29:4.14 (325.7) Füüsilised ülemjuhid tegelevad põhiliselt nende põhienergiate reguleerimisega, mida Urantial pole veel avastatud. Need tundmatud energiad on väga olulised planeetidevahelise transpordisüsteemi ja teatavate suhtlemisviiside kasutamiseks. Kui me seame sisse energialiine heliekvivalentide edastamiseks või nägemisulatuse avardamiseks, siis kasutavad elavad füüsilised ülemjuhid ja nende kaaslased neid avastamata energiavorme. Samu energiaid kasutavad oma igapäevatöös vahetevahel ka keskteelised.

29:4.15 (325.8) 1. Abi-võimsusesuunajad. Neile erakordselt tõhusatele olenditele on usaldatud kõigi Füüsiliste Meisterjuhtijate korralduste delegeerimine ja väljasaatmine, mis toimub vastavalt valduste pidevalt teiseneva energiaseisundi üha muutuvatele vajadustele. Füüsiliste juhtijate tohutuid reserve hoitakse väikesektorite keskusmaailmades ja neist keskustest lähetavad abi-võimsusesuunajad neid perioodiliselt universumite, tähtkujude ja süsteemide keskustesse ning üksikplaneetidele. Saanud sellise ülesande, alluvad füüsilised ülemjuhid ajutiselt lepituskomisjonide jumalike täideviijate korraldustele, kuid vastutavad muidu ainult oma abi-võimsusesuunajate ja Ülimate Võimsuskeskuste ees.

29:4.16 (325.9) Igasse Orvontoni väikesektorisse on määratud kolm miljonit abi-võimsusesuunajat, seega on neid hämmastavalt mitmekülgseid olendeid superuniversumis kokku kolm miljardit. Nende reservid on samades väikesektorite maailmades, kus nad ka õpetavad kõiki neid, kes õpivad aruka energiareguleerimise ja -muundamise teaduslikke meetodeid.

29:4.17 (325.10) Need suunajad on vaheldumisi tegevteenistuses kord väikesektorites, kord sama pikkade ajavahemike jooksul kosmosevalduste kontrolliteenistuses. Igas kohalikus süsteemis on alati kohal vähemalt üks tegevinspektor, kelle peakorter asub selle keskusmaailma sfääril. Nad säilitavad kogu tohutu elava energiakogumi harmoonilise sünkroonsuse.

29:4.18 (325.11) 2. Mehaanilised juhtijad. Need on abi-võimsusesuunajate äärmiselt mitmekülgsed ja liikuvad abilised. Teie väikesektorisse Ensasse on määratud neid triljoneid ja triljoneid. Neid olendeid nimetatakse mehaanilisteks juhtijateks sellepärast, et nad alluvad täielikult endast kõrgematele, alistuvad täiesti oma abi-võimsusesuunajate tahtele. Kuid nad on vaatamata sellele ise väga arukad ja oma iseloomult küll mehaanilised, aga konkreetset tööd teevad nad oskuslikult.

29:4.19 (326.1) Kõigist asustatud maailmadesse määratud Füüsilistest Meisterjuhtijatest on mehaanilised juhtijad kõige võimsamad. Et neile annetatud elav võime gravitatsiooni ületada on suurem kui ühelgi teisel olendil, siis on iga juhtija vastupanuvõime gravitatsioonile võrreldav vaid tohutu suurte, pöörase kiirusega pöörlevate sfääride omaga. Kümme neist juhtijatest asub praegu Urantial ja üks nende tähtsamaid planetaarseid tegevusi on hõlbustada seeravitranspordi lahkumist. Selles töös tegutsevad kõik kümme mehaanilist juhtijat koos ning seeravite lähetamiseks annab algtõuke tuhandest energiaülekandjast koosnev patarei.

29:4.20 (326.2) Mehaanilised juhtijad suudavad suunata energiavoolu ja hõlbustada selle keskendamist spetsiaalsetesse vooludesse või ringlustesse. Need võimsad olendid on üsna suurel määral seotud füüsiliste energiate eraldamise, suunamise ja intensiivistamisega ning planeetidevaheliste ringluste survete võrdsustamisega. Nad oskavad meisterlikult käsitseda kahtkümmend üht kosmose kolmekümnest füüsilisest energiast, mis moodustavad superuniversumi võimsuslaengu. Ka suudavad nad palju ära teha üheksast füüsilise energia peenemast vormist kuue juhtimisel ja kontrolli all hoidmisel. Õigete tehniliste suhete loomisega juhtijate ja teatavate võimsuskeskuste vahel saavad abi-võimsusesuunajad võimsuse reguleerimisel ja energia kontrolli all hoidmisel korda saata uskumatuid muudatusi.

29:4.21 (326.3) Füüsilised Meisterjuhtijad tegutsevad sageli sajaliste, tuhandeliste ja isegi miljoniliste rühmadena ja saavad oma asendite ning kombinatsioonide varieerimise teel reguleerida energiat nii kollektiivselt kui ka individuaalselt. Nõudmiste muutudes võivad nad energia mahtu suurendada, selle pinget tõsta ning liikumist kiirendada või siis energiavoole tagasi hoida, tihendada ja aeglustada. Nad mõjutavad energia ja võimsuse muundamisi mõnevõrra samamoodi, nagu katalüsaatorid kiirendavad keemilisi reaktsioone. Nad tegutsevad tulenevalt oma loomuomastest võimetest ja koostöös Ülimate Võimsuskeskustega.

29:4.22 (326.4) 3. Energiamuundajad. Neid olendeid on superuniversumis uskumatul arvul. Ainuüksi Satanial on neid peaaegu miljon ja igas asustatud maailmas on neid tavaliselt sada.

29:4.23 (326.5) Energiamuundajad on loodud ühiselt Seitsme Ülima Võimsusesuunaja ja Seitsme Keskse Juhendaja poolt. Nad kuuluvad füüsiliste juhtijate isikulisemate klasside hulka ja valitsevad vaid siis, kui asustatud maailmas ei ole kohal mõnd abi-võimsusesuunajat. Nad on kogu väljasaadetava seeravite transpordi planetaarsed kontrollijad. Kõik taevase elu klassid saavad füüsiliste juhtijate vähem isikulisi klasse kasutada vaid koos abi-suunajate ja energiamuundajate isikulisemate klassidega.

29:4.24 (326.6) Need muundajad on võimsad ja tõhusad elavad lülitid, kes saavad teatava võimsuse paigutamisele või suunamisele kaasa aidata või vastu astuda. Nad oskavad ka meisterlikult isoleerida planeete võimsatest energiavooludest, mis kulgevad hiiglaslike planeetide ja tähtedest naabrite vahel. Nende energiamuundamisvõime tõttu on nad väga vajalikud universumis energia- ehk võimsusetasakaalu alalhoidmise tähtsas töös. Kord näib, et nad tarbivad energiat või koguvad seda endasse; kord näib, et nad eritavad või vabastavad seda. Muundajad võivad oma valdustes suurendada või vähendada elavate ja surnud energiate „akumulaatorite” potentsiaali. Kuid nad tegelevad ainult füüsiliste ja poolaineliste energiatega, nad ei tegutse otseselt elu valdkonnas ega muuda ka elusolendite vorme.

29:4.25 (327.1) Energiamuundajad on mõnes mõttes kõigist poolainelistest elusolenditest kõige tähelepanuväärsemad ja saladuslikumad. Nad on mingil tundmatul viisil füüsiliselt üksteisest erinevad ja oma kombinatsioonide varieerimise teel saavad nad sügavalt mõjutada energiat, mis läbib nende ühist kohalolekut. Füüsiliste alade seisund näib nende oskusliku käsitsemise tulemusena muunduvat. Nad saavad muuta ja ka muudavad kosmoseenergiate füüsilist vormi. Oma kaaslastest juhtijate abiga suudavad nad tegelikult muuta superuniversumi võimsuslaengu kolmekümnest füüsilisest energiast kahekümne seitsme potentsiaali. Asjaolu, et kolm energiat nende kontrollile ei allu, tõendab, et nad ei ole Määratlematu Absoluudi tööriistad.

29:4.26 (327.2) Ülejäänud neli Füüsiliste Meisterjuhtijate rühma on vaevalt küll isikud selle sõna tavatähenduses. Nende edastajate, ühendajate, lahutajate ja frandalankide reaktsioonid on täiesti automaatsed, vaatamata sellele on nad igas mõttes arukad. Meie teadmised neist imelistest olemusvormidest on suuresti piiratud, sest me ei saa nendega suhelda. Näib, et nad mõistavad meie alade keelt, kuid meiega suhelda ei saa. Tundub, et nad saavad täies ulatuses meie teateid vastu võtta, kuid on täiesti võimetud vastama.

29:4.27 (327.3) 4. Energia ülekandjad. Need olendid täidavad põhiliselt, kuid mitte täielikult, planeetidel oma ülesandeid. Nad on üksikmaailmades esineva energia imepärased lähetajad.

29:4.28 (327.4) Kui energia tuleb suunata uude ringlusse, asuvad ülekandjad soovitud energiateele ritta ja oma ainulaadse võimega energiat külge tõmmata saavad nad tegelikult esile kutsuda energiavoolu suurenemist soovitud suunas. Nad teevad seda täpselt niisama, kui teatavad metallist vooluahelad suunavad teatavate elektrienergia vormide voolu ja nad on kolmekümnest füüsilise energia vormist peaaegu pooltele elavad ülijuhid.

29:4.29 (327.5) Ülekandjad moodustavad oskuslikult ühendusi, mis tõhusalt taastavad planeedilt planeedile ja üksikplaneedil jaamast jaama kulgevaid teatavaid nõrgenenud energiavoole. Nad saavad avastada voole, mis on liiga nõrgad, et ükski teine olendite liik võiks neid ära tunda, ja nad võivad neid energiaid nii tugevdada, et nendega kaasnev sõnum muutub täiesti arusaadavaks. Nende teenused on väga väärtuslikud teabelevi vastuvõtjatele.

29:4.30 (327.6) Energia ülekandjad saavad funktsioneerida kõigi edastatavate tajuvormide suhtes: nad saavad muuta kauge pildi „nähtavaks” ning kauge heli „kuuldavaks”. Nad on eriolukordades kasutatavateks suhtlemisliinideks nii kohalikes süsteemides kui ka üksikplaneetidel. Suhtlemiseks väljaspool tavalisi väljakujunenud ringlusi peavad neid teenuseid kasutama tegelikult kõik loodud-olendid.

29:4.31 (327.7) Need olendid koos energiamuundajatega on sureliku eksistentsi säilimisele asendamatud neis maailmades, kus atmosfäär on hõredamaks jäänud, ja nad on eluprotsessi lahutamatu osa mittehingajate planeetidel.

29:4.32 (328.1) 5. Esmased ühendajad. Need huvitavad ja väärtuslikud olemusvormid on meisterlikud energiavarujad ja -hooldajad. Mõnevõrra samamoodi, nagu taim varub endasse päikeseenergiat, varuvad need elusorganismid energiat selle külluse ajal. Nad töötavad hiiglaslikes mastaapides, muundades kosmoseenergiaid füüsilisse olekusse, mida Urantial ei tunta. Nad saavad neid muundumisi ka nii kaugele viia, et kutsuvad esile mõningaid primitiivseid ainelise eksistentsi üksusi. Need olendid tegutsevad lihtsalt oma kohaloleku kaudu. See funktsioon ei kurna ega ammenda neid sugugi, nad toimivad elavate katalüsaatoritena.

29:4.33 (328.2) Energia vähesuse ajal on neil õigus kogutud energiad valla päästa. Kuid teie teadmised energiast ja ainest ei ole piisavalt arenenud, et teile saaks nende töö selle etapi meetodeid selgitada. Nad töötavad alati kooskõlas universaalse seadusega, käsitsedes ja liigutades aatomeid, elektrone ning ultimaatoneid umbes samamoodi, kui teie paigutate ümber tähemärke, et samade tähesümbolitega jutustada täiesti erinevaid lugusid.

29:4.34 (328.3) Ühendajad on esimene elurühm, kes moodustuvale ainelisele sfäärile ilmub, ja nad saavad funktsioneerida füüsilistel temperatuuridel, mida teie peaksite elusolendite jaoks täiesti võimatuks. Nad on niisugune eluklass, mis lihtsalt ületab inimliku kujutlusvõime piire. Koos oma kaastöötajate, lahutajatega, on nad kõige orjalikumad kõigist intellektiolenditest.

29:4.35 (328.4) 6. Teisesed lahutajad. Võrreldes esmaste ühendajatega töötavad need tohutut antigravitatsiooni omavad olendid vastupidiselt. Kunagi ei ole ohtu, et füüsilise energia erilised või teisendatud vormid kohalikes maailmades või kohalikes süsteemides võiksid ammenduda, sest neile elavatele korraldajatele on antud ainulaadne võime kujundada välja piiramatuid energiavarusid. Neid huvitab põhiliselt Urantial täiesti tundmatu energiavormi väljaarendamine ainevormist, mida seal tuntakse veelgi vähem. Nad on tõelised ruumi alkeemikud ja aja imetegijad. Kuid nad ei ületa oma kordasaadetavates imedes kunagi Kosmiliselt Ülimuslikkuselt saadud volitusi.

29:4.36 (328.5) 7. Frandalankid. Need olendid on energiat juhtivate olendite kõigi kolme klassi — esmaste ja teiseste jõukorraldajate ja võimsusesuunajate — ühislooming. Frandalanke on kõigist Füüsilistest Meisterjuhtijatest kõige arvukamalt: ainuüksi Satanial tegutsevate frandalankide arv ületab teie ettekujutusvõime. Neid on kõigis asustatud maailmades ja nad on alati kinnistatud füüsiliste juhtijate kõrgemate klasside juurde. Nad tegutsevad vaheldumisi nii keskses universumis kui ka superuniversumites ja väliskosmose aladel.

29:4.37 (328.6) Frandalankid on loodud kolmekümnes rühmas, üks iga universumi põhijõu kohta, ja nad tegutsevad ainult kohaloleku, rõhu ja kiiruse elavate automaatsete mõõtjatena. Need elavad baromeetrid tegelevad ainult kõigi jõuenergia vormide olukorra automaatse ja eksimatu registreerimisega. Nad on füüsilisele universumile seesama, mis tohutu peegelduvusmehhanism on meele universumile. Frandalanke, kes registreerivad lisaks energia kohaloleku kvantitatiivsele ja kvalitatiivsele registreerimisele ka aega, nimetatakse kronoldekideks.

29:4.38 (328.7) Ma tean, et frandalankid on arukad, aga ma ei saa neid liigitada teisiti kui elavateks masinateks. Võib-olla ainus viis aidata teil nendest elavatest mehhanismidest aru saada on võrrelda neid teie enda mehaaniliste seadmetega, mis töötavad peaaegu intellektitaolise täpsuse ja hoolikusega. Kui te siis nendele olenditele mõtlete, kasutage oma kujutlusvõimet selle äratundmiseks, et suuruniversumis on tegelikult arukaid ja elavaid mehhanisme (olemusvorme), kes võivad täita veel keerulisemaid ülesandeid, mis hõlmavad veel hämmastavamaid arvutusi veelgi suurema täpsusega, isegi ülima täpsusega.

5. Meister-Jõukorraldajad

29:5.1 (329.1) Jõukorraldajad elavad Paradiisis, kuid tegutsevad üle kogu tervikuniversumi, eriti organiseerimata kosmose aladel. Need erakordsed olendid ei ole ei loojad ega loodudolendid ja nad kuuluvad kahte suurde teenistusrühma:

29:5.2 (329.2) 1. Esmased Ilmnevad Meister-Jõukorraldajad;

29:5.3 (329.3) 2. Abistavad Transtsendentsed Meister-Jõukorraldajad.

29:5.4 (329.4) Need kaks võimsat ürgjõu käsitsejate klassi töötavad ainult Meisteruniversumi Arhitektide juhendamise all ja praegu nad suuruniversumi piires laialdaselt ei tegutse.

29:5.5 (329.5) Esmased Meister-Jõukorraldajad käsitsevad Määratlematu Absoluudi ürgseid ehk põhilisi kosmosejõude, olles udukogude loojad. Nad on kosmose energiatsüklonite elavad õhutajad ja nende hiiglaslike avaldumiste varased korraldajad ning suunajad. Need jõukorraldajad muundavad ürgjõu (eelenergia, mis ei reageeri Paradiisi otsesele gravitatsioonile) esmaseks ehk võimsaks energiaks, mis muundudes teiseneb ainult Määratlematu Absoluudi mõju all olevast energiast Paradiisisaare gravitatsiooni mõju all olevaks. Seejärel hakkavad tegutsema abistavad jõukorraldajad, kes jätkavad energia muundamisprotsessi esmasest energiast läbi teisese ehk gravitatsioonienergia staadiumi.

29:5.6 (329.6) Kui kohaliku universumi loomise kavad on valmis, mida näitab Looja-Poja kohalejõudmine, annavad Abistavad Meister-Jõukorraldajad töö üle Võimsusesuunajate klassidele, kes tegutsevad superuniversumi astronoomilise jurisdiktsiooni all. Aga kui niisugused kavad puuduvad, jäävad abistavad jõukorraldajad lõpmatult nende aineliste loodute etteotsa, nii nagu nad praegu tegutsevad väliskosmoses.

29:5.7 (329.7) Meister-Jõukorraldajad taluvad temperatuure ja funktsioneerivad niisugustes füüsilistes tingimustes, mis oleksid talumatud isegi Orvontoni mitmekülgsetele võimsuskeskustele ja füüsilistele juhtijatele. Ainsad teised ilmutatud olendite liigid, kes on võimelised neil väliskosmose aladel tegutsema, on Üksildased Sõnumitoojad ja Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud.

29:5.8 (329.8) [Esitanud Kõikne Hindaja Uversa Päevilt Vanade volitusel.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.