31 Kiri - Lõplikkuse Korpus

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

31. Kiri

Lõplikkuse Korpus

31:0.1 (345.1) SURELIKE Lõpetanute Korpus on Kohandajaga ühtesulanud aja-tõususurelike praegu teada olev sihtkoht. Kuid sellesse korpusesse määratakse ka teisi rühmi. Lõpetanute põhikorpus koosneb järgmistest rühmadest:

31:0.2 (345.2) 1. Havona põliselanikud;

31:0.3 (345.3) 2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad;

31:0.4 (345.4) 3. aulised surelikud;

31:0.5 (345.5) 4. vastuvõetud seeravid;

31:0.6 (345.6) 5. aulised Ainelised Pojad;

31:0.7 (345.7) 6. aulised keskteeolendid.

31:0.8 (345.8) See ainulaadne igavese saatuse organ koosneb neist kuuest auliste olendite rühmast. Me arvame teadvat nende tulevast tööd, kuid me pole kindlad. Et Surelike Lõplikkuse Korpus moodustatakse Paradiisis ja et nad hoolitsevad praegu nii laialdaselt kosmoseuniversumite eest ning haldavad valguses ja elus püsivaid maailmu, peavad nende tulevaseks saatuseks olema väliskosmoses praegu moodustuvad universumid. Vähemalt oletatakse nii Uversal.

31:0.9 (345.9) Seda korpust kujundatakse vastavalt kosmosemaailmade töösidemetele ja kogu pika ning sündmusterikka tõusutee jooksul omandatud ühinemiskogemustele. Kõiki sellesse korpusesse vastuvõetud tõusuteelistest olendeid koheldakse võrdselt, kuid see ülev võrdsus ei jäta mingil viisil arvestamata individuaalsust ega hävita isiklikku identiteeti. Lõpetanuga suheldes oskame kohe öelda, kas ta on tõususurelik, Havona põliselanik, vastuvõetud seerav, keskteeolend või Aineline Poeg.

31:0.10 (345.10) Praeguse universumiajastu jooksul pöörduvad lõpetanud tagasi ajauniversumitesse, et seal teenida. Neid määratakse järjest tööle eri superuniversumitesse ja alati alles siis oma päritolu-superuniversumisse, kui nad on teeninud ülejäänud kuues superloodus. Selliselt saavad nad omandada seitsmese kontseptsiooni Ülimast Olendist.

31:0.11 (345.11) Urantial teenib pidevalt üks või mitu surelike lõpetanute rühma. Pole niisugust universumiteenistuse ala, kuhu neid ei määrataks: nad tegutsevad universaalselt ja tööülesannete täitmise perioodid vahelduvad neil niisama pikkade teenistusvabade perioodidega.

31:0.12 (345.12) Me ei tea, kuidas selle erakordse rühma tegevust tulevikus korraldatakse, kuid praegu moodustavad lõpetanud organi, mis valitseb end täielikult ise. Nad valivad ise oma juhid ja suunajad pikemaks ajaks, teatavateks perioodideks ja teatavate ülesannete täitmiseks. Nende tegevussuundi ei saa kunagi väljastpoolt mõjutada ja nad vannuvad truudust ainult Paradiisi-Kolmsusele.

31:0.13 (346.1) Lõpetanutel on oma keskused Paradiisis, superuniversumites, kohalikes universumites ja kõigi alajaotuste keskusmaailmades. Nad moodustavad arenevas loodus eraldi klassi. Me ei juhi neid otseselt ning nad ei allu meie kontrollile, kuid sellele vaatamata nad on absoluutselt lojaalsed ja aitavad meie kavadele alati kaasa. Nad on tõelised aja ja ruumi läbiproovitud ning ustavate hingede üha kasvavad väed — universumi arengu sool — ja nad on alati kindlad kurja ja kaitstud patu vastu.

1. Havona põliselanikud

31:1.1 (346.2) Paljud Havona põliselanikud, kes teenivad keskse universumi palverändureid koolitavates koolides õpetajatena, kiinduvad tõususurelikesse väga ja neid huvitab veelgi enam Surelike Lõpetanute Korpuse tulevane töö ja saatus. Paradiisis peetakse selle korpuse administratiivses keskuses nende Havona vabatahtlike registrit, mida juhib Grandfanda kaaslane. Praegu leiate sellel järjekorralehel miljoneid ja miljoneid Havona põliselanikke. Need otseselt ja jumalikult loodud täiuslikud olendid on Surelike Lõpetanute Korpusele suureks abiks ja kauges tulevikus on neist kahtlemata veelgi enam abi. Nad esindavad täiuses ja jumalikus küllastatuses sündinute vaatepunkti. Seega hõlmavad lõpetanud kogemusliku eksistentsi mõlemat faasi — täiuslikke ja täiustunuid.

31:1.2 (346.3) Havona põliselanikud peavad saavutama teatava kogemusliku arengu koos arenguolenditega, see loob võimaluse võtta vastu neile annetatavat Kõikse Isa vaimu fragmenti. Surelike Lõpetanute Korpuse alalisteks liikmeteks on vaid need olendid, kes on ühte sulanud Esimese Allika ja Keskme vaimuga, või kelles, nagu näiteks Gravitatsiooni Sõnumitoojates, see Jumal-Isa vaim on loomuomaselt olemas.

31:1.3 (346.4) Keskse universumi asukaid võetakse sellesse korpusesse üks tuhande kohta — see on lõpetanute rühm. Selles korpuses moodustatakse ajutiseks teenistuseks tuhandelised rühmad, kus ühe Havona põliselaniku ja ühe Gravitatsiooni Sõnumitooja kohta on 997 tõusuteeolendit. Seega jagatakse lõpetanud rühmadesse, kuid lõplikkuse vanne antakse individuaalselt. See on laialdaste kaastähenduste ja igavese tähtsusega vanne. Havona põliselanik annab sama vande ja jääb korpusega seotuks igavesti.

31:1.4 (346.5) Havonast värvatud olendid käivad kaasas rühmaga, kuhu nad on määratud: kuhu see rühm iganes läheb, sinna lähevad ka nemad. Ja te peaksite nägema, kui entusiastlikult nad suhtuvad oma uude töösse lõpetanutena. Võimalus jõuda Lõplikkuse Korpusesse on üks kõige põnevamaid asju Havonal, võimalus saada lõpetanuks on üks nende täiuslike rasside ülimaid seiklusi.

31:1.5 (346.6) Havona põliselanikke võetakse samas suhtes vastu ka Vicegeringtonil asuvasse Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpusesse ja Paradiisis asuvasse Transtsendentsete Lõpetanute Korpusesse. Havona kodanikud peavad neid kolme saatust koos võimaliku vastuvõtmisega Havona Lõpetanute Korpusesse oma taevase tee ülimateks eesmärkideks.

2. Gravitatsiooni Sõnumitoojad

31:2.1 (346.7) Kus iganes ja millal iganes Gravitatsiooni Sõnumitoojad ka ei tegutseks, toimub see lõpetanute juhtimisel. Kõik Gravitatsiooni Sõnumitoojad alluvad ainult Grandfandale ja neid määratakse ainult esmasesse Lõplikkuse Korpusesse. Nad on praegugi lõpetanutele hindamatu väärtusega ja igaveses tulevikus kasutatakse nende teenuseid igati. Ühelgi teisel intellektiolendite rühmal pole niisugust isikustatud sõnumitoojate korpust, kes suudaks ületada aega ja ruumi. Samasugust liiki sõnumitoojad-kroonikud, kes on teiste lõpetanute korpuste juurde kinnistatud, ei ole isikustatud, vaid on absoniidistatud.

31:2.2 (347.1) Gravitatsiooni Sõnumitoojad on pärit Diviningtonilt ja nad on modifitseeritud ning isikustatud Kohandajad, kuid mitte keegi meie Uversa rühmast ei võta enda peale ülesannet seletada ühe niisuguse sõnumitooja olemust. Me teame, et nad on kõrgelt isikulised olendid, jumalikud, arukad ja liigutavalt osavõtlikud, kuid nende ajatu kosmose läbimise viis on meile arusaamatu. Näib, et neil on võime kasutada kõiki energialiike, ringlusi ja isegi gravitatsiooni. Surelike lõpetanute korpus ei saa aega ega ruumi trotsida, kuid need sõnumitoojad, kes tegutsevad nendega koos ja nende korraldusel ning on peaaegu lõpmatud vaimisiksused, suudavad seda. Me nimetame siin Gravitatsiooni Sõnumitoojaid isiksusteks, kuid tegelikult on nad ülivaim-olendid, piiramatud ja piiritud isiksused. Nad moodustavad Üksildaste Sõnumitoojatega võrreldes täiesti teistsuguse isiksuste klassi.

31:2.3 (347.2) Gravitatsiooni Sõnumitoojaid võib lõpetanute rühma juurde olla kinnistunud piiramatul arvul, kuid Surelike Lõplikkuse Korpusesse võetakse ainult üks sõnumitooja, oma kaaslaste juht. See juht aga on endale määranud alalise 999 sõnumitoojast koosneva kaaskonna ja vajaduse korral võib ta oma klassi varudest ka piiramatul arvul abilisi välja kutsuda.

31:2.4 (347.3) Gravitatsiooni Sõnumitoojate ja auliste surelike lõpetanute vahel kujuneb välja liigutav ja sügav vastastikune kiindumus, neil on palju ühist: üks on Kõikse Isa fragmendi otsene isikustumine, teine on loodud-olendist isiksus, kes eksisteerib ellujäävas surelikus hinges, mis on ühte sulanud sama Kõikse Isa fragmendiga, vaim-Mõttekohandajaga.

3. Aulised surelikud

31:3.1 (347.4) Enamiku esmasest Lõplikkuse Korpusest moodustavad Kohandajaga ühtesulanud tõususurelikud. Koos vastuvõetud ja auliste seeravitega on neid igas lõpetanute rühmas tavaliselt 990. Surelike ja inglite suhe on igas rühmas erinev, kuigi surelikke on seeravitest tunduvalt rohkem. Havona põliselanikud, aulised Ainelised Pojad, aulised keskteeolendid, Gravitatsiooni Sõnumitoojad ja üks tundmatu ning puuduv liige moodustavad vaid ühe protsendi sellest korpusest; igas tuhandest lõpetanust koosnevas rühmas on kohti vaid kümne niisuguse isiksuse jaoks, kes ei ole surelikud ega seeravid.

31:3.2 (347.5) Meie Uversal ei tea aja tõususurelike „lõplikkuse saatust”. Nad elavad praegu Paradiisis ja teenivad ajutiselt Valguse ja Elu Korpuses, kuid nii tohutu tõusuteeliste koolituskursus ja nii pikaajalised õpingud universumis peavad olema mõeldud selleks, et neid ette valmistada veelgi suuremateks usaldusproovideks ja ülevamateks vastutusrikasteks ülesanneteks.

31:3.3 (347.6) Kuigi need tõususurelikud on jõudnud Paradiisi ja võetud Lõplikkuse Korpusesse ning neid on suurel arvul saadetud osalema kohalike universumite asjaajamises ning abistama superuniversumi asjade juhtimisel — isegi kogu seda näilist saatust arvestades jääb siiski oluliseks fakt, et nad on arvel vaid kuuenda astme vaimudena. Surelike Lõplikkuse Korpuse teel näib kahtlemata olevat veel üks samm. Me ei tea selle sammu olemust, kuid oleme täheldanud kolme asjaolu, millele juhime siin teie tähelepanu.

31:3.4 (348.1) 1. Kroonikatest teame, et surelikud on väikesektorites viibimise ajal esimese astme vaimud ning et nad tõusevad suursektoritesse üleviimisel teisele astmele ja superuniversumi kesksetesse koolitusmaailmadesse liikudes kolmandale astmele. Pärast Havona kuuendale ringile jõudmist saavad surelikest neljanda astme ehk aspirant-vaimud, ja kui nad leiavad Kõikse Isa, saavad neist viienda astme vaimud. Seejärel jõuavad nad vaim-eksistentsi kuuendale astmele, kui annavad vande, millega neid võetakse igaveseks Surelike Lõplikkuse Korpuse ülesandeid täitma.

31:3.5 (348.2) Oleme täheldanud, et vaimu liigitus ehk määratud ülesanne sõltub tema tegelikust edasiliikumisest universumi teenistuse ühelt alalt teisele või ühest universumist teise. Oletame, et vaimu seitsmes aste annetatakse Surelike Lõplikkuse Korpusele samaaegselt nende edasiviimisega igaveseks teenistuseks seni registreerimata ja ilmutamata sfääridel ning samaaegselt nende jõudmisega Ülima Jumalani. Kuid peale nende julgete oletuste ei tea me sellest kõigest rohkem kui teie, meie teadmised sureliku tee kohta ei ulatu praegusest Paradiisist kui saatusest kaugemale.

31:3.6 (348.3) 2. Surelikud lõpetanud on täielikult täitnud ajastute käsku: „Teie olge täiuslikud”, nad on tõusnud sureliku saavutuse kõiksele teele, nad on leidnud Jumala ja on selle tulemusena arvatud Lõplikkuse Korpusesse. Need olendid on jõudnud vaimu edenemise praeguse piirini, kuid pole saavutanud vaimu staatuse lõplikkust. Nad on jõudnud loodud-olendi täiuse praeguse piirini, kuid mitte loodud-olendi teenimise lõplikkuseni. Nad on kogenud Jumaluse palveldamise täiust, kuid mitte kogemuslikku Jumaluseni jõudmise lõplikkust.

31:3.7 (348.4) 3. Paradiisi Lõplikkuse Korpuse aulised surelikud on tõusuolendid, kellel on kogemuslikke teadmisi iga sammu kohta, milline on aruka eksistentsi võimalikult täielik elu tegelikkuses ja filosoofias, sest tõusu vältel ajastute madalaimatest ainelistest maailmadest kuni Paradiisi vaimsete kõrgusteni on neid ellujäävaid loodud-olendeid koolitatud nende võimete piirini, õpetatud neile aja ja ruumi kõikse loodu õiglase ja tõhusa, halastava ning kannatliku juhtimise jumalikke printsiipe kõigis nende üksikasjades.

31:3.8 (348.5) Meie arvates on inimolenditel õigus jagada meie arvamusi ning Paradiisi Lõplikkuse Korpuse saladuse ja lõpliku saatuse kohta vabalt koos meiega oletusi teha. Meile näib ilmne, et täiustunud arenevate loodud-olendite praegused ülesanded meenutavad oma olemuselt aspirantuuri-järgseid universumist arusaamise ja superuniversumite juhtimise kursusi; ja me kõik küsime: „Miks peaksid Jumalad ellujäävatele surelikele nii põhjalikult universumi juhtimist õpetama?”

4. Vastuvõetud seeravid

31:4.1 (348.6) Paljud surelike ustavad seeravitest kaitsjad saavad loa koos oma inimestest kaitsealustega läbida tõusutee ja paljud neist kaitseinglitest annavad pärast Isaga ühtesulamist igaveseks lõpetanuvande ning võtavad igaveseks omaks oma surelike kaaslaste saatuse. Inglitel, kes läbivad surelike olendite tõusuteekogemuse, võib olla inimestega samasugune saatus, neid võidakse samaväärselt ja igaveseks sellesse Lõplikkuse Korpusesse võtta. Mitmesuguste mittesurelikest lõpetanute korpuste juurde on kinnistatud palju vastuvõetud ja aulisi seeraveid.

5. Aulised Ainelised Pojad

31:5.1 (349.1) Aja- ja ruumiuniversumites on ette nähtud, et kui kohalike süsteemide Aadamkodanikke pole pikka aega võetud planetaarseid ülesandeid täitma, võivad nad taotleda enda vabastamist alalise kodaniku staatusest. Ja kui nende taotlus rahuldatakse, ühinevad nad tõusu-palveränduritega universumite keskusmaailmades ning liiguvad sealt edasi Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse.

31:5.2 (349.2) Kui edasijõudnud arenev maailm jõuab valguse ja elu ajastu viimaste ajajärkudeni, võivad Ainelised Pojad, Planeedi Aadam ja Eeva, soovi korral inimesteks saada, saada Kohandajad ja alustada universumist arengu tõusuteel, mis viib Surelike Lõpetanute Korpuseni. Teatavatel neist Ainelistest Poegadest on nende bioloogilise kiirendaja missioon kas osaliselt ebaõnnestunud või on nad selle tegelikult täitmata jätnud nii nagu Aadam Urantial; siis on nad sunnitud läbima oma piirkonna rahvaste loomuliku tee, võtma vastu Kohandajad, tegema läbi surma ja liikuma usu toel läbi tõusutee süsteemi, jõudes seejärel Paradiisi ja Lõplikkuse Korpusesse.

31:5.3 (349.3) Paljudes lõpetanute rühmades neid Ainelisi Poegi ei ole. Nende osalus annab rühmale suured võimalused kõrgeks teenistuseks ja nad valitakse alati selle juhtideks. Kui sama rühma juurde kuuluvad Eedeni paarist mõlemad, lubatakse neil tavaliselt tegutseda koos, ühe isiksusena. Niisugused tõusuteeliste paarid on kolmsustamise avastusretkel tunduvalt edukamad kui tõususurelikud.

6. Aulised keskteeolendid

31:6.1 (349.4) Paljudel planeetidel luuakse keskteeolendeid suurel arvul, kuid nad jäävad harva oma päritolumaailma pärast seda, kui see on stabiliseerunud valgusesse ja ellu. Siis või varsti pärast seda vabastatakse nad alalise kodaniku staatusest ja nad alustavad tõusu Paradiisi, läbides koos aja- ja ruumisurelikega morontiamaailmad, superuniversumi ja Havona.

31:6.2 (349.5) Eri universumitest pärinevad keskteelised on väga erineva päritolu ja olemusega, kuid kõik nad on määratud ühte või teise Paradiisi lõplikkuse korpusesse. Teisesed keskteelised sulavad kõik lõpuks Kohandajaga ühte ja võetakse surelike korpusesse. Paljudes lõpetanute rühmades on mõni neist aulistest olenditest.

7. Valgusekuulutajad

31:7.1 (349.6) Praegu on igas lõpetanute rühmas 999 vannutatud staatusega isiksust, alalist liiget. Vabal kohal on rühma juurde kinnistatud Valgusekuulutajate juht, kes on määratud konkreetset missiooni täitma. Kuid need olendid on selle rühma liikmed vaid ajutiselt.

31:7.2 (349.7) Valgusekuulutajateks nimetatakse kõiki taevaseid isiksusi, kes on määratud teenistusse lõpetanute korpuses. Need olendid ei anna lõpetanuvannet, ja kuigi nad alluvad korpuse organisatsioonile, ei ole nad selle juurde püsivalt kinnistatud. Sellesse rühma võib kuuluda Üksildasi Sõnumitoojaid, supernave, sekonave, Paradiisi kodanikke või nende kolmsustatud järglasi — suvalisi olendeid, keda vajatakse lõpetanute ajutiste ülesannete täitmiseks. Me ei tea, kas korpusesse peab neid olendeid kuuluma ka siis, kui tegemist on igavese missiooniga. Kui nende seotus on lõppenud, pöörduvad Valgusekuulutajad tagasi oma endisesse staatusesse.

31:7.3 (350.1) Praegu on Surelike Lõplikkuse Korpus selliselt moodustatud, et selles on vaid kuus alaliste liikmete klassi. Lõpetanud, nagu võib ka arvata, arutlevad palju oma tulevaste kaaslaste identiteedi üle, kuid ei ole just üksmeelsed.

31:7.4 (350.2) Meie Uversal mõtleme lõpetanute seitsmenda rühma identiteedi üle sageli. Me kaalume paljusid ideid, sealhulgas võimalust, et selleks määratakse mõni Paradiisi, Vicegeringtonile ja Havona sisemisele ringlusele kogunevatest arvukatest kolmsustatud rühmadest. Arvatakse isegi, et Lõplikkuse Korpusel võidakse lubada kolmsustada paljusid, kes teda universumi haldamise töös abistavad, kui nad on määratud teenistusse praegu moodustatavatesse universumitesse.

31:7.5 (350.3) Üks meist on arvamusel, et selle vaba koha korpuses täidab mõni niisugust liiki olend, kes pärineb uuest universumist, kus lõpetanud tulevikus teenima hakkavad; teine kaldub arvama, et selle koha hõivab mõni Paradiisi-isiksuste liik, kes pole veel loodud, ilmnenud või kolmsustatud. Kuid kõige tõenäolisemalt saame seda tegelikult teada alles siis, kui lõpetanud jõuavad oma vaimse saavutuse seitsmendale astmele.

8. Transtsendentaalid

31:8.1 (350.4) Kogemus, mille täiustunud surelik Paradiisis lõpetanuna saab, seisneb osaliselt pingutustes omandada arusaamine enam kui tuhande Paradiisi transtsendentse superkodaniku-rühma — need on ilmnenud ja absoniitsete omadustega olendid — olemusest ja funktsioonist. Läbikäimisel nende üliisiksustega on tõusuteelistest lõpetanutele suureks abiks arvukate transtsendentsete hoolekandjaklasside abivalmis juhendamine, sest nemad on määratud tutvustama väljaarenenud lõpetanuid oma uutele Paradiisivendadele. Kogu Transtsendentaalide klass elab Paradiisi lääneosas tohutul alal, kus asuvad üksnes nemad.

31:8.2 (350.5) Transtsendentaale käsitledes ei piira meid mitte ainult inimliku arusaamisvõime piiratus, vaid ka meie volitused Paradiisi-isiksuste kohta informatsiooni avaldada. Need olendid ei ole mingil viisil seotud surelike tõusuga Havonasse. Tohutul hulgal Paradiisi Transtsendentaalidel ei ole ei Havona ega seitsme superuniversumi asjadega mingit seost, sest nad tegelevad ainult tervikuniversumi asjade juhtimisega.

31:8.3 (350.6) Teie, loodud-olendid, võite ette kujutada Loojat, kuid vaevalt te saate aru, et on olemas tohutu ja mitmekesine hulk intellektiolendeid, kes pole ei Loojad ega loodud. Need Transtsendentaalid ei loo olendeid ning ka nad ise ei ole kunagi loodud. Et vältida uue termini — meelevaldse ja tähenduseta nimetuse kasutamist, arvame, et kõige parem on nede päritolust rääkides öelda, et Transtsendentaalid lihtsalt ilmnevad. Jumalus-Absoluut võis küll olla seotud nende päritoluga ja ta võib olla seotud nende saatusega, kuid praegu need ainulaadsed olendid Jumalus-Absoluudile ei allu. Nad alluvad Viimasele Jumalale ja nende praegune viibimine Paradiisis on igas mõttes Kolmsuse juhendamise ja suunamise all.

31:8.4 (351.1) Ehkki kõik Paradiisi jõudvad surelikud enamasti vennastuvad Transtsendentaalidega, nagu ka Paradiisi kodanikega, juhtub see nii, et inimese esimene tõsine kokkupuude Transtsendentaaliga toimub sündmusrikkal ajal, mil tõususurelik seisab uue lõpetanute rühma liikmena lõpetanute vastuvõturingis ja Transtsendentaalide juht, Tervikuniversumi Arhitektide eesistuja, võtab neilt Kolmsuse igavikuvande.

9. Tervikuniversumi Arhitektid

31:9.1 (351.2) Tervikuniversumi Arhitektid on Paradiisi Transtsendentaalide juhtiv korpus. Sellesse kuulub 28 011 isiksust, kellele on omane kõrge intellekt, suurepärane vaim ja taevalik absoniitsus. Suurejoonelise rühma eesistuja-ametnik, vanim Meisterarhitekt, koordineerib juhina kõiki Jumalusest madalamal tasemel olevaid Paradiisi intellekte.

31:9.2 (351.3) Käesolevate jutustuste edastamiseks õiguse andnud korralduse kuueteistkümnes ettekirjutus ütleb: „Kui seda peetakse otstarbekaks, võib Tervikuniversumi Arhitektide olemasolu ja nende kaaslased avalikustada, kuid nende päritolu, olemust ja saatust täielikult avaldada ei tohi.” Me võime teile aga öelda, et need Meisterarhitektid eksisteerivad absoniitsuse seitsmel tasandil. Need seitse rühma on järgmised:

31:9.3 (351.4) 1. Paradiisi tasand. Sellel absoniitsuse kõrgeimal tasandil funktsioneerib ainult vanim ehk esimesena ilmnenud Arhitekt. See lõplik isiksus — ei Looja ega loodudolend — ilmnes igaviku koidikul ja tegutseb nüüd Paradiisi ning Paradiisiga seotud kahekümne ühe maailma oivalise koordineerijana;

31:9.4 (351.5) 2. Havona tasand. Teisena ilmnesid Arhitektidest kolm meisterplaneerijat ja absoniitsuse korraldajat ning nemad on alati olnud pühendunud keskse universumi miljardi täiusliku sfääri koordineerimisele. Paradiisi pärimuse kohaselt aitasid need kolm Arhitekti, kellele andis nõu varem ilmnenud vanim Arhitekt, Havona planeerimisele kaasa, kuid täpselt me seda ei tea;

31:9.5 (351.6) 3. superuniversumi tasand. Kolmas absoniitne tasand hõlmab seitset seitsme superuniversumi Meisterarhitekti, see rühm veedab nüüd ligikaudu võrdselt aega Paradiisi Seitsme Meistervaimu seltsis ja Lõpmatu Vaimu seitsmes spetsiaalses maailmas Seitsme Ülima Täideviija seltsis;

31:9.6 (351.7) 4. esimene kosmosetasand. Sellesse rühma kuulub seitsekümmend Arhitekti ja me oletame, et nad tegelevad väljaspool seitsme praeguse universumi piire moodustumisel oleva väliskosmose esimese universumi lõplike plaanidega;

31:9.7 (351.8) 5. teine kosmosetasand. See viies Arhitektide kogu on 490-liikmeline ja me oletame taas, et nad tegelevad väliskosmose teise universumiga, kus meie füüsikud on juba avastanud selgeid energia koondumisi;

31:9.8 (352.1) 6. kolmas kosmosetasand. Selles kuuendas Meisterarhitektide rühmas on 3430 liiget ja me järeldame samuti, et nad võivad tegelda väliskosmose kolmanda universumi hiiglaslike plaanidega;

31:9.9 (352.2) 7. neljas kosmosetasand. Viimane ja suurim rühm koosneb 24 010 Meisterarhitektist, ja kui meie varasemad oletused on õiged, peab see olema seotud neljanda ja viimasega väliskosmose üha suurenevatest universumitest.

31:9.10 (352.3) Neisse seitsmesse Meisterarhitektide rühma kuulub kokku 28 011 universumi planeerijat. Paradiisi pärimuse järgi püüdis kunagi ammu igavikus ilmneda ka Meisterarhitekt number 28 012, kuid sellel olendil ei õnnestunud absoniidistuda, sest Kõikne Absoluut võttis temalt ta isiksuse. Võimalik, et Meisterarhitektide kasvav seeria jõudis 28 011. Arhitektiga absoniitsuse piirini ning et 28 012. katse jõudis Absoluudi kohaloleku matemaatilisele tasandile. Teisiti öeldes, 28 012. ilmnemistasandil võrdsustus absoniitsuse kvaliteet Kõikse tasandiga ja jõudis Absoluudi väärtuseni.

31:9.11 (352.4) Oma töökorralduse poolest tegutsevad kolm Havona juht-Arhitekti üksi töötava Paradiisiarhitekti abistavate kaaslastena. Seitse superuniversumite Arhitekti toimivad kooskõlastatult kolme Havona juht-Arhitektiga. Seitsekümmend väliskosmose esimese tasandi universumite planeerijat on praegu seitsme superuniversumi seitsme Arhitekti abistavad kaaslased.

31:9.12 (352.5) Tervikuniversumi Arhitektide käsutuses on arvukad abiliste ja abistajate rühmad, nende hulgas kaks tohutu suurt jõukorraldajate klassi, esimesed ilmnenud ja neid abistavad transtsendentaalid. Neid Meister-Jõukorraldajaid ei tohi ära segada võimsusesuunajatega, kes tegelevad suuruniversumiga.

31:9.13 (352.6) Kõik aja- ja igavikulaste liidust tekkinud olendid, näiteks lõpetanute ja Paradiisi kodanike kolmsustatud järglased, saavad Meisterarhitektide hoolealusteks. Kuid kõigist teistest loodud-olenditest ja olemusvormidest, kelle tegutsemisest praegustes organiseeritud universumites oleme teadlikud, on mingi orgaanilise seose Transtsendentaalide ja Tervikuniversumi Arhitektidega säilitanud vaid Üksildased Sõnumitoojad ja Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud.

31:9.14 (352.7) Kui Loojad-Pojad määratakse Meisterarhitektide valdustesse kohalike universumite tegevust organiseerima, siis Tervikuniversumi Arhitektid kinnitavad tehniliselt selle määramise. Meisterarhitektil on Paradiisi Loojate-Poegadega väga tihedad sidemed, ja kuigi see suhe on ilmutamata, on teile räägitud Arhitektide seostest suuruniversumi Ülimate Loojatega esimese kogemusliku Kolmsuse kaudu. Need rühmad koos areneva ja kogemusliku Ülima Olendiga moodustavad transtsendentsete väärtustega ja tervikuniversumi tähendustega Viimase Kolmsuse.

10. Lõplik avastusretk

31:10.1 (352.8) Vanima Meisterarhitekti järelevalve alla kuulub seitse Lõplikkuse Korpust ja need on:

31:10.2 (352.9) 1. Surelike Lõpetanute Korpus;

31:10.3 (352.10) 2. Paradiisi Lõpetanute Korpus;

31:10.4 (352.11) 3. Kolmsustatud Lõpetanute Korpus;

31:10.5 (353.1) 4. Ühiselt Kolmsustatud Lõpetanute Korpus;

31:10.6 (353.2) 5. Havona Lõpetanute Korpus;

31:10.7 (353.3) 6. Transtsendentsete Lõpetanute Korpus;

31:10.8 (353.4) 7. Ilmutamata Saatusega Poegade Korpus.

31:10.9 (353.5) Igal niisugusel saatuse korpusel on oma eesistuja ja need seitse eesistujat moodustavad Paradiisis asuva Saatuse Ülima Nõukogu. Praegusel universumiajastul on selle eesotsas Grandfanda ja see ülim nõukogu määrab lõpliku saatuse lapsed universumi tööle.

31:10.10 (353.6) Nende seitsme lõpetanute korpuse kokkukoondamine tähendab, et mobiliseeritakse reaalselt potentsiaalid, isiksused, meeled, vaimud, absoniidid ja kogemuslikud tegelikkused, mis ilmselt ületavad isegi Ülima Olendi tulevased funktsioonid tervikuniversumis. Need seitse lõpetanute korpust tähendavad ilmselt, et Viimane Kolmsus tegeleb praegu piiritletud ja absoniitsete jõudude koondamisega, et valmistuda etteaimamatuteks arenguteks väliskosmose universumites. Midagi selletaolist pole juhtunud igavikulähedastest aegadest saadik, mil Paradiisi-Kolmsus koondas samamoodi tol ajal eksisteerinud Paradiisi ja Havona isiksused ning lähetas nad aja ja ruumi seitsme kavandatud superuniversumi haldajateks ja valitsejateks. Need seitse lõpetanute korpust kujutavad endast suuruniversumi jumalikkuse reageeringut tulevikus igavesti tegutsevate välisuniversumite veel väljakujunemata potentsiaalide tulevastele vajadustele.

31:10.11 (353.7) Me söandame ennustada tulevasi ja suuremaid asustatud maailmadega välisuniversumeid, uusi oivaliste ja ainulaadsete olendite klassidega asustatud sfääre, oma lõplikkuses ülevat ainelist universumit, tohutut loodut, kus puudub vaid üks oluline detail — tõusutee kõikse elu tegelik piiritletud kogemus. Niisugune universum sünnib tohutu kogemusliku puudusega: see ei saa osaleda Kõikvõimsa Ülima evolutsioonis. Need välisuniversumid saavad kõik tunda rõõmu Ülima Olendi taevaliku juhtimise võrratust hoolitsusest, kuid juba tema aktiivne kohalolek iseenesest välistab nende osaluse Ülima Jumaluse tegelikustumises.

31:10.12 (353.8) Praegusel universumiajastul kannatavad suuruniversumi arenevad isiksused Ülima Jumala suveräänsuse puuduliku tegelikustumise tõttu paljude raskuste all, kuid meil kõigil on tema evolutsioonist ühesugune ainulaadne kogemus. Me areneme temas ja tema areneb meis. Kunagi igaveses tulevikus saab Ülima Jumaluse evolutsioon universumi ajaloo lõpuleviidud faktiks ja koos sellega kaob kosmilise tegevuse areenilt ka võimalus osaleda imelises kogemuses.

31:10.13 (353.9) Kuid need meie seast, kes on universumi noorusajal niisuguse ainulaadse kogemuse omandanud, talletavad selle kogu tulevaseks igavikuks. Ja paljud meist arvavad, et võib-olla on Lõplikkuse Korpuse täiustunud tõususurelike järjest kasvavate reservide missiooniks koos ülejäänud kuue samamoodi moodustuva korpusega hallata neid välisuniversumeid selliselt, et püüda kompenseerida nende kogemuslikke puudujääke selles osas, et nad ei ole osalenud Ülima Olendi ajalis-ruumilises evolutsioonis.

31:10.14 (353.10) Niisugused puudujäägid on universumi eksistentsi kõigil tasemetel vältimatud. Praegusel universumiajastul tuleme meie vaimse eksistentsi kõrgematelt tasemetelt alla haldama arenevaid universumeid ja hoolitsema tõususurelike eest, püüdes nii leevendada nende puudujääke kõrgemate vaimsete kogemuste realiteetide osas.

31:10.15 (354.1) Ent kuigi me ei tea tegelikult midagi Tervikuniversumi Arhitektide plaanidest nende väliste loodute suhtes, oleme ometi kindlad kolmes asjas:

31:10.16 (354.2) 1. tegelikult on väliskosmose aladel järk-järgult moodustumas tohutu suur uus universumite süsteem. Teie teleskoopides on tegelikult näha uued füüsiliste loodute klassid, tohutud ja hiiglaslikud ringid, mis kihavad paljudest, kaugele üle asustatud ja organiseeritud loodute praeguste piiride ulatuvatest universumitest. Praegu on need välised loodud täiesti füüsilised: nad on ilmselt asustamata ja neid ei halda loodudolendid;

31:10.17 (354.3) 2. ajastu ajastu järel on toimunud seletamatu ning täiesti salapärane aja ja ruumi täiustunud tõusuolendite koondamine Paradiisi koos kuue ülejäänud lõpetanute korpusega;

31:10.18 (354.4) 3. samaaegselt nende toimingutega kasvab Jumaluse Ülima Isiku võimsus superloodute kõikvõimsa suveräänina.

31:10.19 (354.5) Kas vaadeldes seda kolmest arengut, mis hõlmab loodud-olendeid, universumeid ja Jumalust, saab meile ette heita, kui oletame, et tervikuniversumis on midagi uut ja ilmutamata, mis on lähenemas kulminatsioonile? Kas pole loomulik, et me seostame seda igikestvat füüsiliste universumite kujunemist ja organiseerimist niisugustes seninägematutes mastaapides ja Ülima Olendi isiksuse esilekerkimist selle hämmastava kavaga, mille kohaselt aja surelikke viiakse järjest kõrgemale jumalikule täiusele ning koondatakse seejärel Paradiisis Lõplikkuse Korpusesse — sihtkoht ja saatus, mis on mähkunud universumi salapärasse? Kogu Uversa usub üha enam, et koonduv Lõplikkuse Korpus on määratud mingisse tulevasse teenistusse väliskosmose universumites, kus saame juba tuvastada kobarat, mis on moodustunud vähemalt seitsmekümnest tuhandest mateeriakogumist, millest igaüks on suurem kui ükskõik milline praegune superuniversum.

31:10.20 (354.6) Arenevad surelikud sünnivad kosmose planeetidele, läbivad morontiamaailmad, tõusevad vaimu universumitesse, liiguvad läbi Havona sfääride, leiavad Jumala, jõuavad Paradiisi ning võetakse Lõplikkuse Korpusesse, kus nad ootavad järgmist määramist universumi teenistusse. Koonduvaid lõplikkuse korpusi on veel kuus, kuid Grandfanda, esimene tõususurelik, on kõigi lõpetanuklasside juht Paradiisis. Ja kui me seda ülevat vaatepilti näeme, hüüame kõik: kui auline saatus on see loomse päritoluga aja lastele, ainelistele ruumipoegadele!

31:10.21 (354.7) [Ühiselt esitanud Jumalik Nõuandja ning Nime ja Numbrita Olend Uversa Päevilt Vanade volitusel.]

* * * * *

31:10.22 (354.8) Need kolmkümmend üks kirja, mis kirjeldavad Jumaluse olemust, Paradiisi reaalsust, keskse universumi ja superuniversumite korraldust ja tööd, suuruniversumi isiksusi ja arenevate surelike kõrget saatust, on esitanud, formuleerinud ja inglise keelde tõlkinud kõrge komisjon, kuhu kuuluvad kakskümmend neli Orvontoni haldurit, kes toimisid vastavalt Uversa Päevilt Vanade poolt antud korraldusele, mille kohaselt me pidime seda tegema Urantial, Satania 606. maailmas, Nebadoni Norlatiadekil, aastal 1934 pKr.

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.