Przejdź do treści

Przekaz 31, Korpus Finalizmu

Księga Urantii

Przekaz 31

Korpus Finalizmu

31:0.1 (345.1)KORPUS Śmiertelników-Finalistów stanowi znany obecnie cel tych wznoszących się śmiertelników czasu, którzy są zespoleni z Dostrajaczem. Inne grupy istot są także przydzielone do tego korpusu. Pierwszy korpus finalistów składa się z następujących grup:

31:0.2 (345.2)1. Mieszkańcy Havony.

31:0.3 (345.3)2. Posłańcy Grawitacji.

31:0.4 (345.4)3. Gloryfikowani śmiertelnicy.

31:0.5 (345.5)4. Przybrani serafini.

31:0.6 (345.6)5. Gloryfikowani Synowie Materialni.

31:0.7 (345.7)6. Gloryfikowane istoty pośrednie.

31:0.8 (345.8)Sześć zespołów tych gloryfikowanych istot tworzy unikalną grupę, której przeznaczenie jest wieczne. Uważamy, że wiemy, jaka będzie ich przyszła działalność, ale nie jesteśmy tego zupełnie pewni. Podczas gdy Korpus Finalizmu Śmiertelników zbiera się teraz w Raju i kiedy jego członkowie służą tak szeroko we wszechświatach przestrzeni i kierują światami ustanowionymi w światłości i życiu, ich przyszłym przeznaczeniem muszą być organizujące się teraz wszechświaty przestrzeni zewnętrznej. Tak się przynajmniej przypuszcza na Uversie.

31:0.9 (345.9)Korpus zorganizowany jest zgodnie z roboczymi powiązaniami ze światów przestrzeni i z doświadczeniem w związkach partnerskich, nabytym podczas długiej i pełnej wydarzeń drogi wznoszenia się. Wszystkie wznoszące się istoty, przyjmowane do tego korpusu, traktowane są jako równe, jednak ta podniosła równość w żaden sposób nie niweluje indywidualności ani nie niszczy tożsamości osobistej. Gdy porozumiewamy się z finalistą, natychmiast możemy zauważyć, czy jest on wzniosłym śmiertelnikiem, mieszkańcem Havony, przybranym serafinem, istotą pośrednią czy też Synem Materialnym.

31:0.10 (345.10)W obecnej epoce wszechświata finaliści wracają, aby służyć we wszechświatach czasu. Są przydzielani do pracy kolejno w różnych superwszechświatach, ale nigdy w swoim rodzimym superwszechświecie, dopóki nie odsłużą we wszystkich pozostałych sześciu superkreacjach. W ten sposób mogą przyswoić sobie siedmioraką ideę Istoty Najwyższej.

31:0.11 (345.11)Jedna albo i więcej kompanii śmiertelników-finalistów cały czas służy na Urantii. Nie ma domeny w służbie wszechświatowej, do której finaliści nie byliby przydzieleni; działają wszędzie, mając na przemian równe okresy przydzielonych obowiązków i wolnej służby.

31:0.12 (345.12)Nie mamy żadnej idei odnośnie rodzaju przyszłej organizacji tej nadzwyczajnej grupy, ale obecnie finaliści stanowią ciało w pełni samorządne. Wybierają swych własnych liderów i szefów, stałych, tymczasowych i dla określonych zadań. Żaden czynnik zewnętrzny nie może wpłynąć na ich zasady postępowania a ich przysięga wierności obowiązuje tylko wobec Rajskiej Trójcy.

31:0.13 (346.1)Finaliści prowadzą swe własne zarządy w Raju, w superwszechświatach i we wszechświatach lokalnych, jak również we wszystkich stolicach ich sekcji. W kreacji ewolucyjnej stanowią wydzieloną klasę. Nie kierujemy nimi ani ich bezpośrednio nie kontrolujemy a przecież są oni wobec nas absolutnie lojalni i zawsze współpracują przy realizacji wszystkich naszych planów. Są doprawdy duszami czasu i przestrzeni, coraz liczniejszymi, sprawdzonymi i prawdziwymi – ewolucyjną solą wszechświata – i na zawsze są odporni na zło i zabezpieczeni od grzechu.

1. Mieszkańcy Havony

31:1.1 (346.2)Wielu mieszkańców Havony, którzy służą jako nauczyciele w szkołach nauczających pielgrzymów we wszechświecie centralnym, przywiązuje się bardzo do wznoszących się śmiertelników a jeszcze bardziej intryguje ich przyszła działalność i przeznaczenie Korpusu Śmiertelników-Finalistów. Jest w Raju, w administracyjnym zarządzie korpusu, rejestr ochotników z Havony, który prowadzi towarzysz Grandfandy. Dziś na tej liście oczekujących znajdziecie wiele milionów mieszkańców Havony. Te doskonałe istoty, powstałe aktem Boskiego i bezpośredniego stworzenia, służą wielką pomocą Korpusowi Finalizmu Śmiertelników a bez wątpienia będą jeszcze bardziej użyteczne w odległej przyszłości. Dają one punkt widzenia kogoś, zrodzonego w perfekcji i boskiej pełni. W ten sposób finaliści obejmują oba stadia egzystencji empirycznej – doskonałą i doprowadzoną do doskonałości.

31:1.2 (346.3)Mieszkańcy Havony muszą posiąść pewien stopień rozwoju empirycznego, zdobywanego w kontaktach z istotami ewolucyjnymi, który będzie im umożliwiał obdarowanie ich fragmentem ducha Ojca Wszechświatowego. W korpusie Finalistów-Śmiertelników znajdują się na prawach stałych członków tylko te istoty, które zostały zespolone z duchem Pierwszego Źródła i Centrum, albo te, które tak jak Posłańcy Grawitacji, z natury mają w sobie ducha Boga Ojca.

31:1.3 (346.4)Mieszkańcy wszechświata centralnego przyjmowani są do korpusu w stosunku jeden na tysiąc – na kompanię finalistów. Dla tymczasowej służby korpus zorganizowany jest w kompanie, złożone z tysiąca istot, w których jest 997 istot wznoszących się, na jednego rodowitego mieszkańca Havony i jednego Posłańca Grawitacji. Finaliści zorganizowani są w kompanie, ale przysięga finalisty składana jest indywidualnie. Jest to przysięga mająca ogromne konsekwencje i wieczne znaczenie. Rodowici mieszkańcy Havony składają taką samą przysięgę i zostają na zawsze włączeni do korpusu.

31:1.4 (346.5)Rekruci z Havony idą razem z kompanią, do której zostali przydzieleni, gdzie idzie grupa, idą też oni. I powinniście zobaczyć ich entuzjazm dla nowej pracy w charakterze finalistów. Możliwość wstąpienia do Korpusu Finalizmu stanowi jedną z największych pasji Havony; zostanie finalistą jest jedną z najwspanialszych przygód tych doskonałych klas istot.

31:1.5 (346.6)W tej samej proporcji, mieszkańcy Havony przyjmowani są także do Korpusu Połączonych Utrójcowionych Finalistów na Vicegeringtonie oraz do Korpusu Finalistów Transcendentalnych w Raju. Obywatele Havony uważają te trzy przeznaczenia za najwyższe cele ich niebiańskich misji, razem z ewentualnym przyjęciem do Korpusu Finalistów Havony.

2. Posłańcy Grawitacji

31:2.1 (346.7)Gdziekolwiek i kiedykolwiek działają Posłańcy Grawitacji, tam władzę sprawują finaliści. Wszyscy Posłańcy Grawitacji są wyłącznie pod jurysdykcją Grandfandy i przydzielani są tylko do podstawowego Korpusu Finalizmu. Dla finalistów są oni bezcenni, nawet teraz, a będą jeszcze bardziej pożyteczni w wiecznej przyszłości. Żadna inna grupa istot inteligentnych nie posiada takiego, uosobionego korpusu posłańców, zdolnych do przekraczania czasu i przestrzeni. Podobne typy posłańców-rejestratorów, przydzielone do innych korpusów finalistów, nie są uosobione – są absonifikowane.

31:2.2 (347.1)Posłańcy Grawitacji przybywają z Diviningtonu i są to zmodyfikowani oraz uosobieni Dostrajacze, jednak nikt z naszej uversańskiej grupy nie podejmie się wytłumaczyć natury takiego posłańca. Wiemy, że są to istoty wysoce osobowe, boskie, inteligentne i bardzo wyrozumiałe, jednak nie rozumiemy ich bezczasowej techniki przemierzania przestrzeni. Wydaje się, że są kompetentni w używaniu wszelkich energii, obwodów a nawet grawitacji. Finaliści z korpusu śmiertelników nie mogą ignorować czasu i przestrzeni, mają jednak pod swoją komendą związane z nimi nieomal nieskończenie duchowe osobowości, a te potrafią to robić. Z zasady nazywamy Posłańców Grawitacji osobowościami, ale naprawdę są to istoty superduchowe, osobowości nieograniczone i niezmierzone. Należą do zupełnie innej klasy osobowości niż Samotni Posłańcy.

31:2.3 (347.2)Posłańcy Grawitacji mogą być przydzielani do kompanii finalistów bez ograniczeń liczebnych, ale tylko jeden posłaniec, szef swych kolegów, jest przyjmowany do Korpusu Finalizmu Śmiertelników na stałe. Szefowi temu przydziela się jednak stały personel, w liczbie 999 kolegów posłańców, a w zależności od sytuacji może on powoływać na pomocników rezerwy tej klasy w liczbie nieograniczonej.

31:2.4 (347.3)Posłańcy Grawitacji i gloryfikowani finaliści-śmiertelnicy darzą się bliskim i wzajemnym uczuciem; mają ze sobą wiele wspólnego. Jeden jest uosobionym bezpośrednio fragmentem Ojca Wszechświatowego, drugi osobowością stworzoną, istniejącą w żyjącej wiecznie, nieśmiertelnej duszy, zespolonej z duchowym Dostrajaczem Myśli, fragmentem tego samego Ojca Wszechświatowego.

3. Gloryfikowani Śmiertelnicy

31:3.1 (347.4)Wzniośli, zespoleni z Dostrajaczem śmiertelnicy, stanowią znaczną większość pierwszego Korpusu Finalizmu. Razem z przybranymi, gloryfikowanymi serafinami, tworzą zazwyczaj 990 członków każdej kompanii finalistów. W każdej takiej grupie proporcja śmiertelników i aniołów jest zróżnicowana, aczkolwiek śmiertelnicy znacznie przewyższają liczebnie serafinów. Mieszkańcy Havony, gloryfikowani Synowie Materialni, gloryfikowane istoty pośrednie, Posłańcy Grawitacji oraz nieznany i brakujący członek, stanowią zaledwie jeden procent korpusu; każda kompania, złożona z tysiąca finalistów, ma miejsce tylko dla dziesięciu takich osobowości, które nie są śmiertelnikami ani serafinami.

31:3.2 (347.5)My, z Uversy, nie znamy „finalnego przeznaczenia” wznoszących się śmiertelników czasu. Teraz przebywają w Raju i służą tymczasowo w Korpusie Światłości i Życia, jednak tak gigantyczny kurs, odbywany w trakcie wznoszenia się oraz tak długa dyscyplina wszechświatowa, muszą mieć na celu przygotowanie ich do jeszcze większych prób i zadań, oraz bardziej wyszukanych, odpowiedzialnych służb.

31:3.3 (347.6)Pomimo tego, że ci wznoszący się śmiertelnicy dotarli do Raju, zostali zgromadzeni w Korpusie Finalizmu a potem posłani w znacznej liczbie z powrotem, żeby brać udział w kierowaniu wszechświatami lokalnymi oraz do pomocy w administracji superwszechświata – w obliczu nawet tego pozornego przeznaczenia, pozostaje znaczącym faktem, że są oni rejestrowani zaledwie jako duchy szóstego stadium. Bez wątpienia pozostaje jeszcze jeden stopień działalności Korpusu Finalizmu Śmiertelników. Nie znamy natury tego stopnia, ale bierzemy pod uwagę trzy fakty, na które chcemy tutaj zwrócić uwagę:

31:3.4 (348.1)1. Wiemy z zapisów, że śmiertelnicy są duchami pierwszej klasy, podczas ich pobytu w mniejszych sektorach i że awansują do drugiej klasy, kiedy są transponowani do sektorów większych, i do trzeciej, kiedy idą do centralnych światów szkoleniowych superwszechświata. Śmiertelnicy stają się czwartoklasistami albo duchami-absolwentami, po dotarciu do szóstej orbity Havony a zostają duchami klasy piątej, gdy odnajdą Ojca Wszechświatowego. Następnie dochodzą do szóstego stadium egzystencji duchowej, po złożeniu przysięgi, która mustruje ich na zawsze do pełnienia zadań wieczności w Korpusie Finalizmu Śmiertelników.

31:3.5 (348.2)Zauważamy, że klasyfikację czy nominację duchową determinuje faktyczny awans, z jednej domeny służby wszechświatowej do innej domeny tej służby, lub z jednego wszechświata do innego wszechświata i przypuszczamy, że nadanie klasyfikacji siódmego ducha Korpusowi Finalizmu Śmiertelników nastąpi równocześnie z ich awansem do zadań wieczności, do służby w dotychczas nie zarejestrowanych i nie objawionych sferach, razem z dotarciem przez nich do Boga Najwyższego. Niezależnie jednak od tych śmiałych przypuszczeń, naprawdę nie wiemy nic więcej o tym wszystkim niż wiecie wy; nasza znajomość działalności śmiertelników nie wychodzi poza ich obecne, rajskie przeznaczenie.

31:3.6 (348.3)2. Śmiertelnicy finaliści przestrzegali w całej pełni przykazania epok: „Bądźcie doskonali”; wznieśli się wszechświatowym szlakiem dokonań śmiertelników, odnaleźli Boga oraz zostali odpowiednio wprowadzeni do Korpusu Finalizmu. Istoty takie osiągnęły obecny limit postępu duchowego, ale nie finalizm ostatecznego statusu duchowego; osiągnęły obecny limit doskonałości istoty stworzonej, ale nie finalizm służby istoty; doświadczyły pełni czczenia Bóstwa, ale nie finalizmu docierania do Bóstwa empirycznego.

31:3.7 (348.4)3. Gloryfikowani śmiertelnicy z Rajskiego Korpusu Finalizmu są wzniosłymi istotami, posiadającymi empiryczną wiedzę o każdym stopniu aktualnego bytu oraz filozofię najpełniejszego możliwego przeżywania inteligentnej egzystencji, kiedy podczas epok wznoszenia się, od najniższych światów materialnych do duchowych wyżyn Raju, te żyjące wiecznie istoty były szkolone do granic swych możliwości w sprawie każdego szczegółu każdej Boskiej zasady, odnoszącej się do sprawiedliwej i skutecznej, jak również miłosiernej i cierpliwej administracji całą wszechświatową kreacją czasu i przestrzeni.

31:3.8 (348.5)Uważamy, że istoty ludzkie mogą podzielać nasze opinie, ale możecie również swobodnie snuć razem z nami domysły w sprawie tajemnicy ostatecznego przeznaczenia Rajskiego Korpusu Finalizmu. Wydaje się nam oczywiste, że obecne zadania, którymi zajmują się doprowadzone do doskonałości istoty ewolucyjne, mają charakter studiów podyplomowych w pojmowaniu wszechświata i w administracji superwszechświata; i wszyscy zadajemy sobie pytanie: „Dlaczego Bogowie tak wiele uwagi przykładają do tak gruntownego szkolenia żyjących wiecznie śmiertelników w metodach zarządzania wszechświatem?”.

4. Przybrani Serafini

31:4.1 (348.6)Wielu wiernym, seraficznym opiekunom śmiertelników, pozwala się iść wznoszącą się drogą wraz z ich ludzkimi podopiecznymi i wielu tych aniołów stróżów, po zespoleniu z Ojcem, przyłącza się do swego podopiecznego, składa przysięgę finalisty na wieczność i akceptuje na zawsze przeznaczenie swego towarzysza śmiertelnika. Aniołowie, przechodzący doświadczenie wznoszenia się istot śmiertelnych, mogą dzielić przeznaczenie istoty ludzkiej; mogą tak samo być zamustrowani na wieczność do Korpusu Finalizmu. Spora liczba przyjętych, gloryfikowanych serafinów, przydzielana jest do różnych korpusów finalistów, innych niż te, do których należą śmiertelnicy.

5. Gloryfikowani Synowie Materialni

31:5.1 (349.1)We wszechświatach czasu i przestrzeni istnieje klauzula, na mocy której adamiczni obywatele systemów lokalnych mogą wystąpić z prośbą o zwolnienie ich ze statusu stałego obywatelstwa, gdy ich planetarny przydział znacznie się opóźnia. Gdy otrzymają taką zgodę, przyłączają się w stolicy wszechświata do wznoszących się pielgrzymów i stamtąd idą dalej, w kierunku Raju i Korpusu Finalizmu.

31:5.2 (349.2)Gdy zaawansowany świat ewolucyjny wkracza w późne epoki światłości i życia, Synowie Materialni, Planetarny Adam i Planetarna Ewa, mogą zechcieć się uczłowieczyć, otrzymać Dostrajacze i zacząć podążać ewolucyjną drogą wszechświatowego wznoszenia się, wiodącą do Korpusu Śmiertelników-Finalistów. Niektórzy z tych Synów Materialnych częściowo chybili, albo zrobili proceduralne odstępstwo od swej misji przyspieszaczy biologicznych, jak to uczynił Adam na Urantii; zostali potem zmuszeni do pójścia naturalną drogą życiową ludzi z ich domen, otrzymali Dostrajacze, doznali śmierci i dzięki wierze przeszli porządek wznoszenia się, docierając w końcu do Raju i do Korpusu Finalizmu.

31:5.3 (349.3)Tacy Synowie Materialni są w niewielu tylko kompaniach finalistów. Ich obecność zwiększa znacznie potencjał grupy, gdy idzie o możliwości pełnienia wzniosłej służby i nieodmiennie są oni wybierani na jej liderów. Jeśli oboje z pary edenicznej są przydzieleni do tej samej grupy, mają zazwyczaj zezwolenie działać wspólnie jako jedna osobowość. Takie wzniosłe pary osiągają znacznie częściej sukces w przygodzie utrójcowienia niż wznoszący się śmiertelnicy.

6. Gloryfikowane Istoty Pośrednie

31:6.1 (349.4)Na wielu planetach istoty pośrednie stwarzane są w znacznych ilościach, ale rzadko pozostają na swym rodzimym świecie po ustanowieniu go w światłości i życiu. W tym czasie albo krótko potem, istoty te zwalniane są ze statusu stałego obywatelstwa i zaczynają wznoszenie się do Raju, przechodzą w towarzystwie śmiertelników czasu i przestrzeni światy morontialne, superwszechświat i Havonę.

31:6.2 (349.5)Istoty pośrednie z różnych wszechświatów są znacznie zróżnicowane w swym pochodzeniu i naturze, ale przeznaczeniem ich wszystkich jest ten czy inny rajski korpus finalizmu. Wszyscy pośredni wtórni zostają w końcu zespoleni z Dostrajaczem i zamustrowani do korpusu śmiertelników. Wiele kompanii finalistów posiada w swej grupie jedną z tych gloryfikowanych istot.

7. Ewangeliści Światłości

31:7.1 (349.6)W chwili obecnej każda kompania finalistów liczy 999 osobowości ze statusem zaprzysiężonych, stałych członków. Wolne miejsce zajmuje szef przydzielanych do kompanii Ewangelistów Światłości, wyznaczany do każdej specyficznej misji. Jednak istoty te są tylko przejściowymi członkami korpusu.

31:7.2 (349.7)Jakakolwiek niebiańska osobowość, przydzielona do służby w dowolnym korpusie finalistów, nazywana jest Ewangelistą Światłości. Istoty te nie składają przysięgi finalisty i chociaż podlegają organizacji korpusu, nie są do niego przydzielane na stałe. Grupa taka może obejmować Samotnych Posłańców, supernafinów, sekonafinów, Obywateli Raju albo ich utrójcowione potomstwo – każdą istotę potrzebną do wykonania przejściowego zadania finalisty. Nie wiemy, czy te istoty przydzielane są do wiecznej misji korpusu. Ewangeliści Światłości, po zakończeniu swego zadania, wracają do swego pierwotnego statusu.

31:7.3 (350.1)Jest sześć klas stałego członkostwa w Korpusie Finalizmu Śmiertelników, tak jak Korpus jest teraz ukonstytuowany. Finaliści, jak się tego można spodziewać, zajmują się wieloma domysłami w sprawie tożsamości ich przyszłych towarzyszy, ale nie ma wśród nich zgodności poglądów na ten temat.

31:7.4 (350.2)My z Uversy często snujemy przypuszczenia na temat tożsamości siódmej grupy finalistów. Rozważamy wiele idei odnośnie ewentualnego przeznaczenia pewnych, gromadzących się korpusów licznych utrójcowionych grup istot w Raju, na Vicegeringtonie oraz na wewnętrznej orbicie Havony. Przypuszcza się nawet, że Korpus Finalizmu może dostać zezwolenie na utrójcowienie wielu tych istot, które pomagają w administracji wszechświatowej, na wypadek, gdyby ich przeznaczeniem była służba we wszechświatach obecnie tworzonych.

31:7.5 (350.3)Niektórzy z nas są przekonani, że wolne miejsce w korpusie zapełnione będzie pewnym rodzajem istot, pochodzących z tego, nowego wszechświata, gdzie korpus w przyszłości będzie służył; inni skłaniają się ku przypuszczeniom, że miejsce to będzie zajęte przez pewien typ rajskiej osobowości jeszcze nie stworzonej, wynikniętej lub utrójcowionej. Jednak najprawdopodobniej będziemy musieli poczekać na wejście finalistów w ich siódme stadium dostąpienia duchowego, zanim naprawdę się tego dowiemy.

8. Transcendentalni

31:8.1 (350.4)Część rajskich doświadczeń doprowadzonego do doskonałości śmiertelnika polega na próbie zrozumienia natury i funkcji ponad tysiąca transcendentalnych grup superobywateli Raju, istot wynikowych o atrybutach absonicznych. Te kontakty z superosobowościami znacznie ułatwiają wzniosłym finalistom pożyteczne rady licznych klas transcendentalnych opiekunów, których zadaniem jest zapoznawanie rozwijających się finalistów z ich nowymi, rajskimi braćmi. Cała klasa Transcendentalnych żyje w zachodniej części Raju, na ogromnej powierzchni, którą tylko oni zajmują.

31:8.2 (350.5)Przy omawianiu Transcendentalnych ograniczeni jesteśmy nie tylko limitowanym rozumowaniem człowieka, ale również ramami powiernictwa rządzącego tymi objawieniami, gdy idzie o osobowości rajskie. Istoty te nie są w żaden sposób związane ze wznoszeniem się śmiertelnika do Havony. Rozległe zastępy Rajskich Transcendentalnych nie mają nic zgoła do czynienia ze sprawami zarówno Havony jak i siedmiu superwszechświatów, zajmują się tylko superadministracją spraw wszechświata nadrzędnego.

31:8.3 (350.6)Będąc istotami stworzonymi, możecie wyobrazić sobie Stwórcę, jednak raczej trudno wam będzie zrozumieć, że istnieje ogromna i zróżnicowana zbiorowość istot inteligentnych, które nie są ani Stwórcami ani stworzonymi. Transcendentalni nie stwarzają żadnych istot, jak również nigdy nie byli stworzeni. Aby uniknąć stosowania nowych terminów – określeń arbitralnych i bez znaczenia – sądzimy, że omawiając ich pochodzenie najlepiej będzie powiedzieć, iż Transcendentalni po prostu wyniknęli. Bóstwo-Absolut również mogło przyczynić się do ich początków i może mieć związek z ich przeznaczeniem, jednak te unikalne istoty nie są obecnie zdominowane przez Bóstwo-Absolut. Podlegają Bogu Ostatecznemu a ich obecny pobyt w Raju jest w każdym aspekcie kierowany i nadzorowany przez Trójcę.

31:8.4 (351.1)Choć wszyscy śmiertelnicy, którzy dotarli do Raju, bratają się często tak z Transcendentalnymi jak i z Obywatelami Raju, okazuje się, że pierwszy ważniejszy kontakt człowieka z istotą Transcendentalną następuje podczas tej pamiętnej uroczystości, gdy wzniosły śmiertelnik, jako członek nowej grupy finalistów, stoi w kręgu przyjmowania finalistów a jego wieczystą przysięgę wierności dla Trójcy przyjmuje szef Transcendentalnych, przewodniczący Architektów Wszechświata Nadrzędnego.

9. Architekci Wszechświata Nadrzędnego

31:9.1 (351.2)Architekci Wszechświata Nadrzędnego stanowią ciało rządzące Rajskimi Transcendentalnymi. Ten korpus rządzący, liczący 28.011 osobowości, składa się z najwyższych umysłów, znakomitych duchów i niebiańskich absonitów. Urzędnik, który przewodniczy tej wspaniałej grupie, starszy Architekt Nadrzędny, jest szefem-koordynatorem wszystkich rajskich istot inteligentnych poniżej poziomu Bóstwa.

31:9.2 (351.3)Szesnasta klauzula powiernictwa, upoważniającego do sporządzenia tych narracji, mówi: „Jeśli się uzna za wskazane, może zostać ujawnione istnienie Architektów Wszechświata Nadrzędnego oraz ich towarzyszy, ale ich początki, natura i przeznaczenie nie mogą być w pełni objawione”. Możemy jednak was poinformować, że ci Nadrzędni Architekci istnieją na siedmiu poziomach absonitu. Siedem tych grup klasyfikuje się następująco:

31:9.3 (351.4)1. Poziom Raju. Jedynie starszy, albo pierwszy wyniknięty Architekt, działa na tym, najwyższym poziomie absonitu. Ta ostateczna osobowość – ani nie Stwórca ani nie stworzony – wyniknął o świcie wieczności i teraz działa jako znakomity koordynator Raju oraz dwudziestu jeden światów związanych z nim działalności.

31:9.4 (351.5)2. Poziom Havony. Wyniknięcie drugiego Architekta wydało trzech wyższych planistów i absonicznych administratorów, którzy zawsze się zajmowali koordynacją miliarda doskonałych sfer wszechświata centralnego. Tradycja Raju zapewnia, że ci trzej Architekci, korzystając z porady przedwynikniętego starszego Architekta, mieli udział w planowaniu Havony, ale tak naprawdę nie wiemy.

31:9.5 (351.6)3. Poziom superwszechświata. Trzeci poziom absoniczny obejmuje siedmiu Nadrzędnych Architektów siedmiu superwszechświatów, którzy teraz, jako grupa, spędzają czas prawie po równo w towarzystwie Siedmiu Duchów Nadrzędnych w Raju oraz Siedmiu Najwyższych Wykonawców na siedmiu światach specjalnych Nieskończonego Ducha. Są oni superkoordynatorami wielkiego wszechświata.

31:9.6 (351.7)4. Pierwszy poziom przestrzeni. W skład tej grupy wchodzi siedemdziesięciu Architektów i przypuszczamy, że zajmują się oni końcowym planowaniem pierwszego wszechświata przestrzeni zewnętrznej, organizującego się teraz poza granicami obecnych siedmiu superwszechświatów.

31:9.7 (351.8)5. Drugi poziom przestrzeni. Ten piąty korpus Architektów liczy 490 członków i znowu przypuszczamy, że muszą się oni zajmować drugim wszechświatem przestrzeni zewnętrznej, gdzie nasi fizycy odkryli już wyraźną aktywizację energii.

31:9.8 (352.1)6. Trzeci poziom przestrzeni. Ta szósta grupa Architektów Nadrzędnych liczy 3.430 członków i tak samo przypuszczamy, że mogą się oni zajmować gigantycznymi planami trzeciego wszechświata przestrzeni zewnętrznej.

31:9.9 (352.2)7. Czwarty poziom przestrzeni. Ten ostatni i największy korpus składa się z 24.010 Architektów Nadrzędnych i jeśli nasze poprzednie przypuszczenia są słuszne, musi on być związany z czwartym i ostatnim z coraz większych wszechświatów przestrzeni zewnętrznej.

31:9.10 (352.3)Siedem grup Architektów Nadrzędnych zawiera łącznie 28.011 planistów wszechświata. W Raju istnieje tradycja, że dawno temu, w wieczności, nastąpiła próba wyniknięcia 28.012-go Architekta Nadrzędnego, jednak ta istota nie uległa absonifikacji, jej osobowość wychwycił Absolut Wszechświatowy. Jest możliwe, że coraz liczniejsze serie Architektów Nadrzędnych osiągnęły limit absonitu na 28.011-tym Architekcie i że 28.012-ta próba doszła do matematycznego poziomu obecności Absolutu. Innymi słowy, na 28.012-tym poziomie wynikowym właściwość absonitu równa się poziomowi Wszechświatowego i osiąga wartość Absolutu.

31:9.11 (352.4)W organizacji funkcjonalnej, trzech Architektów nadzorujących Havonę działa w charakterze asystentów pomocniczych samotnego Architekta Raju. Siedmiu Architektów superwszechświatów pełni funkcję partnerów trzech nadzorców Havony. Siedemdziesięciu planistów superwszechświatów pierwszego poziomu przestrzeni zewnętrznej służy obecnie w charakterze asystentów pomocniczych siedmiu Architektów siedmiu superwszechświatów.

31:9.12 (352.5)Architekci Wszechświata Nadrzędnego mają do swojej dyspozycji liczne grupy asystentów i pomocników, razem z dwoma rozległymi klasami organizatorów siły, pierwotnych wynikowych oraz pomocniczych transcendentalnych. Nie należy mylić tych Nadrzędnych Organizatorów Siły z dyspozytorami mocy, którzy są związani z wielkim wszechświatem.

31:9.13 (352.6)Wszystkie istoty powstałe w wyniku związków dzieci czasu i wieczności, takie jak utrójcowione potomstwo finalistów i Obywateli Raju, zostają podopiecznymi Architektów Nadrzędnych. Jednak ze wszystkich pozostałych istot lub bytów objawionych, działających w obecnie zorganizowanych wszechświatach, tylko Samotni Posłańcy oraz Natchnione Duchy Trójcy zachowują jakikolwiek organizacyjny związek z Transcendentalnymi i z Architektami Wszechświata Nadrzędnego.

31:9.14 (352.7)Architekci Nadrzędni formalnie zatwierdzają przydział miejsc w przestrzeni dla misji Synów Stwórców - organizowania wszechświatów lokalnych. Istnieje bardzo bliski związek pomiędzy Architektami Nadrzędnymi a Rajskimi Synami Stwórcami, a chociaż powiązanie to nie jest objawione, zostaliście już poinformowani o zależności Architektów i Najwyższych Stwórców wielkiego wszechświata w związkach pierwszej Trójcy empirycznej. Te dwie grupy istot, razem z rozwijającą się i empiryczną Istotą Najwyższą, tworzą Trójcę Ostateczną transcendentalnych wartości i nadrzędnych znaczeń wszechświata.

10. Ostateczna epopeja

31:10.1 (352.8)Starszy Architekt Nadrzędny sprawuje nadzór nad siedmioma następującymi Korpusami Finalizmu:

31:10.2 (352.9)1. Korpus Śmiertelników-Finalistów.

31:10.3 (352.10)2. Korpus Rajskich Finalistów.

31:10.4 (352.11)3. Korpus Utrójcowionych Finalistów.

31:10.5 (353.1)4. Korpus Połączonych Utrójcowionych Finalistów.

31:10.6 (353.2)5. Korpus Finalistów Havony.

31:10.7 (353.3)6. Korpus Finalistów Transcendentalnych.

31:10.8 (353.4)7. Korpus Nieobjawionych Synów Przeznaczenia.

31:10.9 (353.5)Każdy z tych korpusów przeznaczenia ma szefa, który mu przewodniczy a wszystkich siedmiu szefów tworzy Najwyższą Radę Przeznaczenia w Raju; w obecnej epoce wszechświata Grandfanda jest przewodniczącym tego najwyższego ciała wszechświatowych przydziałów dla dzieci ostatecznego przeznaczenia.

31:10.10 (353.6)Zgromadzenie tych siedmiu korpusów finalistów oznacza rzeczywiste uruchomienie potencjałów, osobowości, umysłów, duchów, absonitów oraz empirycznych aktualności, które prawdopodobnie przewyższą nawet przyszłe funkcje Istoty Najwyższej we wszechświecie nadrzędnym. Te siedem korpusów finalistów prawdopodobnie oznacza obecną działalność Trójcy Ostatecznej, zaangażowanej w gromadzenie tych sił skończoności i absonitu w przygotowaniu do niewyobrażalnych przedsięwzięć we wszechświatach przestrzeni zewnętrznej. Nic podobnego do takiej aktywizacji nie miało miejsca od czasów bliskich wieczności, kiedy to Rajska Trójca podobnie aktywizowała istniejące wtedy osobowości Raju i Havony oraz wyznaczała ich na administratorów i władców projektowanych siedmiu superwszechświatów czasu i przestrzeni. Siedem korpusów finalizmu stanowi odpowiedź boskości wielkiego wszechświata na przyszłe potrzeby nierozwiniętych jeszcze potencjałów wszechświatów zewnętrznych o funkcjonowaniu przyszłym-wiecznym.

31:10.11 (353.7)Próbujemy przewidzieć przyszłość i jeszcze większe wszechświaty zewnętrzne, złożone z zamieszkałych światów, nowe sfery zaludnione nowymi klasami znakomitych i unikalnych istot, materialny wszechświat majestatyczny w swej ostateczności, rozległą kreację, której brak tylko jednego ważnego detalu – aktualnego, skończonego doświadczenia we wszechświatowym życiu wznoszącego się bytu. Powołany do bytu zostanie wszechświat, posiadający ogromne upośledzenie empiryczne: niemożność wzięcia udziału w ewolucji Wszechmocnego Najwyższego. Te wszechświaty zewnętrzne korzystać będą z niezrównanej służby i niebiańskiej kontroli nadrzędnej Istoty Najwyższej, ale właśnie fakt jej aktywnej obecności wyklucza udział tych wszechświatów w aktualizowaniu się Bóstwa Najwyższego.

31:10.12 (353.8)W obecnej epoce wszechświatowej, rozwijające się osobowości z wielkiego wszechświata cierpią na skutek wielu trudności wynikłych z niekompletnej aktualizacji władzy Boga Najwyższego, ale my wszyscy mamy swój udział w unikalnym doświadczeniu jego ewolucji. My rozwijamy się w nim a on rozwija się w nas. Kiedyś, w wiecznej przyszłości, ewolucja Bóstwa Najwyższego stanie się faktem dokonanym w historii wszechświata i sposobność wzięcia udziału w tym cudownym doświadczeniu zniknie ze sceny akcji kosmicznej.

31:10.13 (353.9)Jednak ci spośród nas, którzy przyswoili sobie to unikalne doświadczenie w młodości wszechświata, zachowają ten skarb przez całą przyszłą wieczność. A wielu z nas snuje przypuszczenia, że misją stopniowo gromadzących się rezerw wzniosłych i doprowadzonych do doskonałości śmiertelników z Korpusu Finalizmu, w powiązaniu z sześcioma innymi podobnie zwerbowanymi korpusami, jest ewentualne kierowanie wszechświatami zewnętrznymi, żeby wynagrodzić empiryczne braki tych wszechświatów, powstałe w wyniku nie brania przez nie udziału w czasowo-przestrzennej ewolucji Istoty Najwyższej.

31:10.14 (353.10)Takie braki są nieuniknione na wszystkich poziomach wszechświatowej egzystencji. W obecnej epoce wszechświata, my z wyższych poziomów egzystencji duchowej schodzimy w dół, aby zarządzać wszechświatami ewolucyjnymi i służyć wznoszącym się śmiertelnikom, w ten sposób próbując zadośćuczynić za ich braki w rzeczywistościach wyższego doświadczenia duchowego.

31:10.15 (354.1)Choć naprawdę nic nie wiemy o planach Architektów Wszechświata Nadrzędnego, odnoszących się do kreacji zewnętrznych, jesteśmy jednak pewni trzech rzeczy:

31:10.16 (354.2)1. Istnieje naprawdę rozległy i nowy system wszechświatów, organizujący się stopniowo w domenach przestrzeni zewnętrznej. Nowe rodzaje kreacji materialnych, kolosalne i gigantyczne kręgi bezmiernych wszechświatów nad wszechświatami, położone daleko poza obecnymi granicami kreacji zaludnionych i zorganizowanych, dostrzegalne są teraz przez wasze teleskopy. Obecnie, kreacje zewnętrzne są całkowicie materialne; są one najwyraźniej niezamieszkałe i wydają się być pozbawione administracji złożonej z istot.

31:10.17 (354.3)2. Przez długie epoki trwa niewytłumaczalne i zupełnie tajemnicze gromadzenie w Raju doprowadzonych do doskonałości, wzniosłych istot czasu i przestrzeni, w powiązaniu z sześcioma innymi korpusami finalistów.

31:10.18 (354.4)3. Razem z tymi procesami, Najwyższa Osoba Bóstwa nabiera mocy jako wszechmocny władca superkreacji.

31:10.19 (354.5)Czyż można nas krytykować za to, że oczekujemy czegoś nowego i nie objawionego, czegoś, co osiąga kulminację we wszechświecie nadrzędnym, kiedy widzimy taki potrójny rozwój, obejmujący stworzonych, wszechświaty i Bóstwo? Czy to nie jest naturalne, że powinniśmy kojarzyć ze sobą wiekowe uaktywnianie i organizację wszechświatów materialnych, na niespotykaną jak dotąd skalę oraz wyłanianie się osobowości Istoty Najwyższej ze zdumiewającym programem wywyższenia śmiertelników czasu do boskiej perfekcji i z dalszym ich gromadzeniem w Korpusie Finalizmu w Raju, którego przeznaczenie i służbę spowija wszechświatowa tajemnica? Na całej Uversie zaczyna panować przekonanie, że przeznaczeniem gromadzącego się Korpusu Finalizmu jest pewna przyszła służba we wszechświatach przestrzeni zewnętrznej, gdzie jak dotąd mogliśmy zidentyfikować nagromadzenie co najmniej siedemdziesięciu tysięcy skupisk materii, a każde z nich jest większe niż którykolwiek z obecnych superwszechświatów.

31:10.20 (354.6)Śmiertelnicy ewolucyjni rodzą się na planetach w przestrzeni, przechodzą światy morontialne, wznoszą się przez wszechświaty duchowe, przemierzają sfery Havony, znajdują Boga, docierają do Raju i są gromadzeni w pierwszym Korpusie Finalizmu, gdzie oczekują następnego zadania w służbie wszechświatowej. Jest sześć innych, gromadzących się korpusów finalizmu, jednak Grandfanda, pierwszy wzniosły śmiertelnik, przewodniczy wszystkim innym klasom finalistów jako ich rajski szef. Kiedy obserwujemy to wspaniałe widowisko, wołamy wszyscy: cóż za znakomite przeznaczenie dla pochodzących od zwierząt dzieci czasu, materialnych synów przestrzeni!

31:10.21 (354.7)[Nadzorowane wspólnie przez Niebiańskiego Radcę oraz przez Nieposiadającego Imienia i Numeru, upoważnionych do tego przez Pradawnych Czasu z Uversy].

31:10.21 (354.7)* * * * *

31:10.22 (354.8)Powyższe trzydzieści jeden przekazów, opisujących naturę Bóstwa, rzeczywistość Raju, organizację i funkcjonowanie wszechświata centralnego oraz superwszechświatów, osobowości wielkiego wszechświata i wysokie przeznaczenie ewolucyjnych śmiertelników, nadzorowane było, zredagowane i wyrażone po angielsku przez wysoką komisję, złożoną z dwudziestu czterech administratorów z Orvontonu, działających zgodnie z powiernictwem wydanym przez Pradawnych Czasu z Uversy, nakazującym przeprowadzenie tego na Urantii, 606 z Satanii, w Norlatiadeku z Nebadonu, w roku 1934 n.e.