Przekaz 30, Osobowości wielkiego wszechświata

   
   Numery paragrafów: Włącz | Wyłącz
DrukujDrukuj

Księga Urantii

Przekaz 30

Osobowości wielkiego wszechświata

30:0.1 (330.1) OSOBOWOŚCI oraz byty inne niż osobowe, działające teraz w Raju i w wielkim wszechświecie, obejmują prawie nieograniczoną liczbę istot żywych. Nawet liczba głównych klas i typów, bez uwzględniania niezliczonych podtypów i odmian, mogłaby oszołomić ludzką wyobraźnię. Wskazane jest jednak przedstawienie co nieco z dwu podstawowych klasyfikacji istot żywych – wyciągu z klasyfikacji Raju oraz skrótu z Rejestru Osobowości Uversy.

30:0.2 (330.2) Sformułowanie wyczerpującej i konsekwentnej klasyfikacji osobowości wielkiego wszechświata jest niemożliwe, gdyż nie wszystkie grupy są objawione. Aby przeprowadzić systematyczną klasyfikację wszystkich grup, potrzeba by licznych dalszych przekazów, zawierających kolejne objawienia. Takie konceptualne rozszerzenie byłoby raczej niewskazane, gdyż pozbawiłoby myślących śmiertelników bodźca dla twórczych domysłów na tysiące kolejnych lat, tego bodźca, którego dostarczają częściowo objawione idee. Jest znacznie lepiej, żeby człowiek nie dostał nadmiernego objawienia – wygasza ono wyobraźnię.

1. Rajska klasyfikacja istot żywych

30:1.1 (330.3) Istoty żywe klasyfikowane są w Raju zgodnie z wrodzonymi i nabytymi relacjami do Rajskich Bóstw. Podczas wielkich zgromadzeń wszechświata centralnego i superwszechświatów, ich uczestnicy są często grupowani zgodnie ze swym pochodzeniem: ci, którzy mają trójjedne pochodzenie czy dostąpili Trójcy, ci o podwójnym pochodzeniu i ci o pochodzeniu pojedynczym. Trudno jest wytłumaczyć śmiertelnemu umysłowi rajską klasyfikację istot żywych, upoważnieni jesteśmy jednak przedstawić, co następuje:

30:1.2 (330.4) I. ISTOTY O TRÓJJEDNYM POCHODZENIU. Istoty stworzone przez wszystkie trzy Rajskie Bóstwa, albo działające jako takie, albo jako Trójca, wraz z Utrójcowionym Korpusem, które to określenie odnosi się do wszystkich grup istot utrójcowionych, objawionych i nie objawionych.

30:1.3 (330.5) A. Duchy Najwyższe.

30:1.4 (330.6) 1. Siedem Duchów Nadrzędnych.

30:1.5 (330.7) 2. Siedmiu Najwyższych Wykonawców.

30:1.6 (330.8) 3. Siedem Klas Duchów Zwierciadlanych.

30:1.7 (330.9) B. Niezmienni Synowie Trójcy.

30:1.8 (330.10) 1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości.

30:1.9 (330.11) 2. Wieczni Czasu.

30:1.10 (330.12) 3. Pradawni Czasu.

30:1.11 (330.13) 4. Doskonalący Czasu.

30:1.12 (331.1) 5. Niedawni Czasu.

30:1.13 (331.2) 6. Jednoczący Czasu.

30:1.14 (331.3) 7. Wierni Czasu.

30:1.15 (331.4) 8. Perfektorzy Mądrości.

30:1.16 (331.5) 9. Niebiańscy Radcy.

30:1.17 (331.6) 10. Wszechświatowi Cenzorzy.

30:1.18 (331.7) C. Istoty pochodzące od Trójcy oraz utrójcowione.

30:1.19 (331.8) 1. Nauczyciele-Synowie Trójcy.

30:1.20 (331.9) 2. Natchnione Duchy Trójcy.

30:1.21 (331.10) 3. Mieszkańcy Havony.

30:1.22 (331.11) 4. Obywatele Raju.

30:1.23 (331.12) 5. Nie objawione istoty pochodzące od Trójcy.

30:1.24 (331.13) 6. Nie objawione istoty utrójcowione przez Bóstwo.

30:1.25 (331.14) 7. Utrójcowieni Synowie Dostąpienia.

30:1.26 (331.15) 8. Utrójcowieni Synowie Wyboru.

30:1.27 (331.16) 9. Utrójcowieni Synowie Perfekcji.

30:1.28 (331.17) 10. Synowie utrójcowieni przez stworzonych.

30:1.29 (331.18) II. ISTOTY O PODWÓJNYM POCHODZENIU. Istoty pochodzące od dowolnych dwóch Rajskich Bóstw albo skądinąd stworzone przez jakiekolwiek dwie istoty, pochodzące bezpośrednio czy pośrednio od Rajskich Bóstw.

30:1.30 (331.19) A. Klasy zstępujące.

30:1.31 (331.20) 1. Synowie Stwórcy.

30:1.32 (331.21) 2. Synowie-Arbitrzy.

30:1.33 (331.22) 3. Gwiazdy Jasne i Poranne.

30:1.34 (331.23) 4. Ojcowie Melchizedecy.

30:1.35 (331.24) 5. Melchizedecy.

30:1.36 (331.25) 6. Vorondadecy.

30:1.37 (331.26) 7. Lanonandecy.

30:1.38 (331.27) 8. Gwiazdy Błyszczące Wieczorne.

30:1.39 (331.28) 9. Archaniołowie.

30:1.40 (331.29) 10. Nosiciele Życia.

30:1.41 (331.30) 11. Nie objawieni Wszechświatowi Pomocnicy.

30:1.42 (331.31) 12. Nie objawieni Synowie Boga.

30:1.43 (331.32) B. Klasy niezmienne.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonterzy.

30:1.45 (331.34) 2. Susaci.

30:1.46 (331.35) 3. Univitaci.

30:1.47 (331.36) 4. Spirongi.

30:1.48 (331.37) 5. Nie objawione istoty o podwójnym pochodzeniu.

30:1.49 (331.38) C. Klasy wznoszące się.

30:1.50 (331.39) 1. Zespoleni z Dostrajaczem śmiertelnicy.

30:1.51 (331.40) 2. Zespoleni z Synem śmiertelnicy.

30:1.52 (331.41) 3. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy.

30:1.53 (331.42) 4. Pośredni transponowani.

30:1.54 (331.43) 5. Nie objawione istoty wznoszące się.

30:1.55 (332.1) III. ISTOTY O POJEDYNCZYM POCHODZENIU. Są to te istoty, które pochodzą od dowolnego, pojedynczego Rajskiego Bóstwa, albo skądinąd stworzone są przez jakąkolwiek istotę, pochodzącą bezpośrednio lub pośrednio od Rajskich Bóstw.

30:1.56 (332.2) A. Duchy Najwyższe.

30:1.57 (332.3) 1. Posłańcy Grawitacji.

30:1.58 (332.4) 2. Siedem Duchów Orbit Havony.

30:1.59 (332.5) 3. Dwunastoracy Przyboczni Orbit Havony.

30:1.60 (332.6) 4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane.

30:1.61 (332.7) 5. Matki Duchy wszechświatów.

30:1.62 (332.8) 6. Siedmiorakie przyboczne umysły-duchy.

30:1.63 (332.9) 7. Nie objawione istoty pochodzące od Bóstwa.

30:1.64 (332.10) B. Klasy wznoszące się.

30:1.65 (332.11) 1. Uosobieni Dostrajacze.

30:1.66 (332.12) 2. Wznoszący się Synowie Materialni.

30:1.67 (332.13) 3. Ewolucyjni serafini.

30:1.68 (332.14) 4. Ewolucyjni cherubini.

30:1.69 (332.15) 5. Nie objawione istoty wznoszące się.

30:1.70 (332.16) C. Rodzina Nieskończonego Ducha.

30:1.71 (332.17) 1. Samotni Posłańcy.

30:1.72 (332.18) 2. Nadzorcy Obwodów Wszechświata.

30:1.73 (332.19) 3. Kierownicy Spisu.

30:1.74 (332.20) 4. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha.

30:1.75 (332.21) 5. Inspektorzy Pomocniczy.

30:1.76 (332.22) 6. Przydzieleni Strażnicy.

30:1.77 (332.23) 7. Przewodnicy Absolwentów.

30:1.78 (332.24) 8. Servitale Havony.

30:1.79 (332.25) 9. Wszechświatowi Rozjemcy.

30:1.80 (332.26) 10. Morontiańscy Towarzysze.

30:1.81 (332.27) 11. Supernafini.

30:1.82 (332.28) 12. Sekonafini.

30:1.83 (332.29) 13. Tertiafini.

30:1.84 (332.30) 14. Omniafini.

30:1.85 (332.31) 15. Serafini.

30:1.86 (332.32) 16. Cherubini i sanobini.

30:1.87 (332.33) 17. Nie objawione istoty pochodzące od Ducha.

30:1.88 (332.34) 18. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy.

30:1.89 (332.35) 19. Najwyższe Centra Mocy.

30:1.90 (332.36) 20. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni.

30:1.91 (332.37) 21. Nadzorcy Mocy Morontialnej.

30:1.92 (332.38) IV. WYNIKAJĄCE ISTOTY TRANSCENDENTALNE. W Raju znaleźć można rozległy zastęp istot transcendentalnych, których pochodzenia nie objawia się zazwyczaj wszechświatom czasu i przestrzeni, zanim wszechświaty te nie zostaną ustanowione w światłości i życiu. Transcendentalni nie są ani stwórcami ani stworzonymi, są to wynikające dzieci boskości, ostateczności i wieczności. „Wynikowcy” nie są skończeni ani nieskończeni – są absoniczni a absoniczność nie jest ani nieskończonością ani absolutnością.

30:1.93 (333.1) Ci nie stworzeni i nie-stwórcy są zawsze lojalni wobec Rajskiej Trójcy i posłuszni Ostatecznemu. Istnieją na czterech ostatecznych poziomach działania osobowości i funkcjonują na siedmiu poziomach absonitu, w dwunastu wielkich działach, składających się z tysiąca głównych grup roboczych, po siedem klas każda. Istoty wynikające obejmują następujące klasy:

30:1.94 (333.2) 1. Architekci Wszechświata Nadrzędnego.

30:1.95 (333.3) 2. Transcendentalni Rejestratorzy.

30:1.96 (333.4) 3. Inni Transcendentalni.

30:1.97 (333.5) 4. Pierwotni Wynikowi Nadrzędni Organizatorzy Siły.

30:1.98 (333.6) 5. Pomocniczy Transcendentalni Nadrzędni Organizatorzy Siły.

30:1.99 (333.7) Bóg, jako superosoba – wynika, Bóg, jako osoba – stwarza, Bóg, jako przedosoba – rozdziela się; i taki jego fragment, Dostrajacz, sam z siebie rozwija duchową duszę na bazie materialnego i śmiertelnego umysłu, zgodnie z wyborem wolnej woli tej osobowości, która została nadana śmiertelnej istocie ojcowskim aktem Boga jako Ojca.

30:1.100 (333.8) V. ROZDROBNIONE BYTY BÓSTWA. Najlepszym, typowym przykładem tej klasy żywego bytu, która ma swój początek w Ojcu Wszechświatowym, są Dostrajacze Myśli; aczkolwiek te byty stanowczo nie są jedyną fragmentacją przedosobowej rzeczywistości Pierwszego Źródła i Centrum. Funkcje fragmentów innych niż Dostrajacze są różnorodne i mało znane. Zespolenie z Dostrajaczem, czy z innym podobnym fragmentem, robi ze stworzonego istotę zespoloną z Ojcem.

30:1.101 (333.9) Należy tutaj wspomnieć o rozdrobnieniach przedumysłowego ducha Trzeciego Źródła i Centrum, chociaż są one raczej nieporównywalne z fragmentami Ojca. Byty takie różnią się znacznie od Dostrajaczy; nie mieszkają jako takie na Spiritingtonie, nie biegną jako takie obwodami grawitacji umysłu, nie zamieszkują również istot śmiertelnych podczas ich życia w ciele. Nie są one przedosobowe w takim sensie jak Dostrajacze, ale fragmenty przedumysłowego ducha nadawane są pewnym, żyjącym wiecznie śmiertelnikom a późniejsze zespolenie z nimi tworzy śmiertelników zespolonych z Duchem, w przeciwieństwie do śmiertelników zespolonych z Dostrajaczem.

30:1.102 (333.10) Jeszcze trudniejszy do opisania jest zindywidualizowany duch Syna Stwórcy, z którym zjednoczenie tworzy zespolonego z Synem śmiertelnika. A są jeszcze inne fragmentacje Bóstwa.

30:1.103 (333.11) VI. ISTOTY SUPEROSOBOWE. Istnieje rozległy zastęp istot boskiego pochodzenia, innych niż osobowe, pełniących różnorodne służby we wszechświecie wszechświatów. Niektóre z tych istot są mieszkańcami światów Syna w Raju; innych, tak jak superosobowych reprezentantów Wiecznego Syna, spotyka się gdzie indziej. O większości tych istot nie wspomina się w tych narracjach i byłoby zupełnie daremne próbować je opisać istotom osobowym.

30:1.104 (333.12) VII. KLASY NIE ZASZEREGOWANE I NIE OBJAWIONE. W obecnym wieku wszechświata nie da się umieścić wszystkich istot, osobowych i innych, w obrębie klasyfikacji odnoszącej się do obecnego wieku wszechświata; nawet nie wszystkie ich kategorie zostały objawione w tych narracjach, dlatego też liczne klasy istot zostały pominięte w tych listach. Przyjrzyjcie się poniższym:

30:1.105 (333.13) Wypełniacz Przeznaczenia Wszechświata.

30:1.106 (333.14) Uwarunkowani Namiestnicy Ostatecznego.

30:1.107 (334.1) Nieuwarunkowani Nadzorcy Najwyższego.

30:1.108 (334.2) Nie objawione Stwórcze Środki Pradawnych Czasu.

30:1.109 (334.3) Rajski Majeston.

30:1.110 (334.4) Nienazwane Odzwierciedlające Związki Majestonu.

30:1.111 (334.5) Midsoniczne klasy wszechświatów lokalnych.

30:1.112 (334.6) Nie należy przywiązywać jakiegoś szczególnego znaczenia do faktu, że klasy te wymienione są tutaj razem, poza tym, że żadna z nich nie występuje w objawionej klasyfikacji Raju. To tylko kilka nie zaklasyfikowanych, będziecie musieli poznać jeszcze wiele nie objawionych.

30:1.113 (334.7) Omawiamy tutaj duchy: byty duchowe, obecności duchowe, duchy osobowe, duchy przedosobowe, duchy superosobowe, egzystencje duchowe, osobowości duchowe, jednak ani język śmiertelny ani też śmiertelny intelekt nie są do nich adekwatne. Możemy jednak oświadczyć, że nie istnieją osobowości „czysto umysłowe”; żaden byt nie posiada osobowości, jeśli nie jest w nią wyposażony przez Boga, który jest duchem. Żaden byt umysłowy, który nie jest związany albo z energią duchową albo z materialną, nie jest osobowością. Jednak w tym samym sensie, w jakim istnieją osobowości duchowe, które posiadają umysł, są również osobowości umysłowe, które posiadają ducha. Majeston i jego towarzysze są dość dobrą ilustracją istot zdominowanych przez umysł, ale są jeszcze lepsze ilustracje tego typu osobowości, wam nieznane. Są nawet całe nie objawione klasy takich osobowości umysłowych, ale zawsze są one związane z duchem. Pewne inne, nie objawione istoty są tym, co można by określić jako osobowości energii umysłowej i fizycznej. Ten typ istot nie reaguje na grawitację duchową, tym niemniej są to prawdziwe osobowości – znajdują się w obwodzie Ojcowskim.

30:1.114 (334.8) Przekazy te nie podają, nie mogą nawet próbować podać, wyczerpującej historii żywych istot stworzonych, stwórców, istot wynikających i jeszcze inaczej istniejących istot, które żyją i czczą Boga oraz służą w bezmiernych wszechświatach czasu i w centralnym wszechświecie wieczności. Wy, śmiertelnicy, jesteście osobami, więc możemy wam opisywać te istoty, które są uosobione, ale jak wam opisać istotę absonifikowaną?

2. Uversański rejestr osobowości

30:2.1 (334.9) Boska rodzina istot żywych, zarejestrowana jest na Uversie w siedmiu wielkich grupach:

30:2.2 (334.10) 1. Rajskie Bóstwa.

30:2.3 (334.11) 2. Duchy Najwyższe.

30:2.4 (334.12) 3. Istoty pochodzące od Trójcy.

30:2.5 (334.13) 4. Synowie Boga.

30:2.6 (334.14) 5. Osobowości Nieskończonego Ducha.

30:2.7 (334.15) 6. Dyspozytorzy Mocy Wszechświata.

30:2.8 (334.16) 7. Korpus Stałego Obywatelstwa.

30:2.9 (334.17) Te grupy istot, obdarzonych wolą, dzielą się na liczne klasy i mniejsze podgrupy. Głównym jednak celem przedstawienia tej klasyfikacji osobowości wielkiego wszechświata jest ukazanie takich klas istot inteligentnych, które zostały objawione w tych narracjach a których większość spotykać będą śmiertelnicy podczas swego doświadczenia wznoszenia się w czasie, w swej progresywnej wspinaczce do Raju. Następujące dalej zestawienia nie wspominają o licznych klasach istot wszechświatowych, które prowadzą swą działalność niezależnie od schematu wznoszenia się śmiertelnika.

30:2.10 (335.1) I. RAJSKIE BÓSTWA.

30:2.11 (335.2) 1. Ojciec Wszechświatowy.

30:2.12 (335.3) 2. Wieczny Syn.

30:2.13 (335.4) 3. Nieskończony Duch.

30:2.14 (335.5) II. DUCHY NAJWYŻSZE.

30:2.15 (335.6) 1. Siedem Duchów Nadrzędnych.

30:2.16 (335.7) 2. Siedmiu Najwyższych Wykonawców.

30:2.17 (335.8) 3. Siedem Grup Duchów Zwierciadlanych.

30:2.18 (335.9) 4. Pomocnicy-Wyobrażenia Zwierciadlane.

30:2.19 (335.10) 5. Siedem Duchów Orbit.

30:2.20 (335.11) 6. Stwórcze Duchy wszechświatów lokalnych.

30:2.21 (335.12) 7. Przyboczne umysły-duchy.

30:2.22 (335.13) III. ISTOTY POCHODZĄCE OD TRÓJCY.

30:2.23 (335.14) 1. Utrójcowione Tajemnice Najwyższości.

30:2.24 (335.15) 2. Wieczni Czasu.

30:2.25 (335.16) 3. Pradawni Czasu.

30:2.26 (335.17) 4. Doskonalący Czasu.

30:2.27 (335.18) 5. Niedawni Czasu.

30:2.28 (335.19) 6. Jednoczący Czasu.

30:2.29 (335.20) 7. Wierni Czasu.

30:2.30 (335.21) 8. Nauczyciele-Synowie Trójcy.

30:2.31 (335.22) 9. Perfektorzy Mądrości.

30:2.32 (335.23) 10. Niebiańscy Radcy.

30:2.33 (335.24) 11. Wszechświatowi Cenzorzy.

30:2.34 (335.25) 12. Natchnione Duchy Trójcy.

30:2.35 (335.26) 13. Mieszkańcy Havony.

30:2.36 (335.27) 14. Obywatele Raju.

30:2.37 (335.28) IV. SYNOWIE BOGA.

30:2.38 (335.29) A. Synowie zstępujący.

30:2.39 (335.30) 1. Synowie Stwórcy – Michałowie.

30:2.40 (335.31) 2. Synowie-Arbitrzy – Avonale.

30:2.41 (335.32) 3. Nauczyciele-Synowie Trójcy – Daynale.

30:2.42 (335.33) 4. Synowie Melchizedecy.

30:2.43 (335.34) 5. Synowie Vorondadecy.

30:2.44 (335.35) 6. Synowie Lanonandecy.

30:2.45 (335.36) 7. Synowie Nosiciele Życia.

30:2.46 (335.37) B. Wznoszący się Synowie.

30:2.47 (335.38) 1. Zespoleni z Ojcem śmiertelnicy.

30:2.48 (335.39) 2. Zespoleni z Synem śmiertelnicy.

30:2.49 (335.40) 3. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy.

30:2.50 (335.41) 4. Serafini ewolucyjni.

30:2.51 (335.42) 5. Wznoszący się Synowie Materialni.

30:2.52 (335.43) 6. Pośredni transponowani.

30:2.53 (335.44) 7. Uosobieni Dostrajacze.

30:2.54 (336.1) C. Utrójcowieni Synowie.

30:2.55 (336.2) 1. Możni Posłańcy.

30:2.56 (336.3) 2. Posiadający Wysokie Uprawnienia.

30:2.57 (336.4) 3. Nieposiadający Imienia i Numeru.

30:2.58 (336.5) 4. Utrójcowieni Kuratorzy.

30:2.59 (336.6) 5. Utrójcowieni Ambasadorzy.

30:2.60 (336.7) 6. Niebiańscy Opiekunowie.

30:2.61 (336.8) 7. Asystenci Wysokiego Syna.

30:2.62 (336.9) 8. Synowie utrójcowieni przez wznoszących się.

30:2.63 (336.10) 9. Synowie utrójcowieni przez istoty Raju-Havony.

30:2.64 (336.11) 10. Utrójcowieni synowie przeznaczenia.

30:2.65 (336.12) V. OSOBOWOŚCI NIESKOŃCZONEGO DUCHA.

30:2.66 (336.13) A. Wyższe osobowości Nieskończonego Ducha.

30:2.67 (336.14) 1. Samotni Posłańcy.

30:2.68 (336.15) 2. Nadzorcy Obwodów Wszechświata.

30:2.69 (336.16) 3. Kierownicy Spisu.

30:2.70 (336.17) 4. Personalni Pomocnicy Nieskończonego Ducha.

30:2.71 (336.18) 5. Inspektorzy Pomocniczy.

30:2.72 (336.19) 6. Przydzieleni Strażnicy.

30:2.73 (336.20) 7. Przewodnicy Absolwentów.

30:2.74 (336.21) B. Zastępy posłańców przestrzeni.

30:2.75 (336.22) 1. Servitale Havony.

30:2.76 (336.23) 2. Wszechświatowi Rozjemcy.

30:2.77 (336.24) 3. Doradcy Proceduralni.

30:2.78 (336.25) 4. Opiekunowie Zapisów w Raju.

30:2.79 (336.26) 5. Niebiańscy Kronikarze.

30:2.80 (336.27) 6. Morontiańscy Towarzysze.

30:2.81 (336.28) 7. Rajscy Towarzysze.

30:2.82 (336.29) C. Duchy usługujące.

30:2.83 (336.30) 1. Supernafini.

30:2.84 (336.31) 2. Sekonafini.

30:2.85 (336.32) 3. Tertiafini.

30:2.86 (336.33) 4. Omniafini.

30:2.87 (336.34) 5. Serafini.

30:2.88 (336.35) 6. Cherubini i sanobini.

30:2.89 (336.36) 7. Pośredni.

30:2.90 (336.37) VI. DYSPOZYTORZY MOCY WSZECHŚWIATA.

30:2.91 (336.38) A. Siedmiu Najwyższych Dyspozytorów Mocy.

30:2.92 (336.39) B. Najwyższe Centra Mocy.

30:2.93 (336.40) 1. Nadzorcy Najwyższych Centrów.

30:2.94 (336.41) 2. Centra Havony.

30:2.95 (336.42) 3. Centra superwszechświata.

30:2.96 (336.43) 4. Centra wszechświata lokalnego.

30:2.97 (336.44) 5. Centra konstelacji.

30:2.98 (336.45) 6. Centra systemu.

30:2.99 (336.46) 7. Centra niesklasyfikowane.

30:2.100 (337.1) C. Nadrzędni Kontrolerzy Fizyczni.

30:2.101 (337.2) 1. Pomocniczy dyspozytorzy mocy.

30:2.102 (337.3) 2. Kontrolerzy mechaniczni.

30:2.103 (337.4) 3. Przetwarzacze energii.

30:2.104 (337.5) 4. Przekaźnicy energii.

30:2.105 (337.6) 5. Pierwotni gromadzący.

30:2.106 (337.7) 6. Wtórni rozdzielający.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalancy i chronoldecy.

30:2.108 (337.9) D. Nadzorcy Mocy Morontialnej.

30:2.109 (337.10) 1. Regulatorzy obwodów.

30:2.110 (337.11) 2. Koordynatorzy systemu.

30:2.111 (337.12) 3. Opiekunowie planetarni.

30:2.112 (337.13) 4. Łączni kontrolerzy.

30:2.113 (337.14) 5. Stabilizatorzy łączności.

30:2.114 (337.15) 6. Selekcyjni segregatorzy.

30:2.115 (337.16) 7. Archiwiści pomocniczy.

30:2.116 (337.17) VII. KORPUS STAŁEGO OBYWATELSTWA.

30:2.117 (337.18) 1. Planetarni pośredni.

30:2.118 (337.19) 2. Adamiczni Synowie systemów.

30:2.119 (337.20) 3. Univitaci konstelacji.

30:2.120 (337.21) 4. Susaci wszechświata lokalnego.

30:2.121 (337.22) 5. Zespoleni z Duchem śmiertelnicy wszechświatów lokalnych.

30:2.122 (337.23) 6. Abandonterzy superwszechświata.

30:2.123 (337.24) 7. Zespoleni z Synem śmiertelnicy superwszechświatów.

30:2.124 (337.25) 8. Mieszkańcy Havony.

30:2.125 (337.26) 9. Mieszkańcy rajskich sfer Ducha.

30:2.126 (337.27) 10. Mieszkańcy Ojcowskich sfer Raju.

30:2.127 (337.28) 11. Stworzeni Obywatele Raju.

30:2.128 (337.29) 12. Zespoleni z Dostrajaczem śmiertelnicy-Obywatele Raju.

30:2.129 (337.30) Jest to klasyfikacja robocza osobowości superwszechświatowych, tak jak są one zapisane na świecie zarządu, Uversie.

30:2.130 (337.31) MIESZANE GRUPY OSOBOWOŚCI. W zapisach Uversy znajdują się liczne, dodatkowe grupy istot inteligentnych, które są również blisko związane z organizacją i administracją wielkiego wszechświata. Wśród takich klas znajdują się trzy następujące, mieszane grupy osobowości:

30:2.131 (337.32) A. Rajskie Korpusy Finalizmu.

30:2.132 (337.33) 1. Korpus Śmiertelników-Finalistów.

30:2.133 (337.34) 2. Korpus Rajskich Finalistów.

30:2.134 (337.35) 3. Korpus Utrójcowionych Finalistów.

30:2.135 (337.36) 4. Korpus Połączonych Utrójcowionych Finalistów.

30:2.136 (337.37) 5. Korpus Finalistów Havony.

30:2.137 (337.38) 6. Korpus Finalistów Transcendentalnych.

30:2.138 (337.39) 7. Korpus Nieobjawionych Synów Przeznaczenia.

30:2.139 (337.40) Korpusem Finalizmu Śmiertelników zajmuje się następny i ostatni przekaz z tej serii.

30:2.140 (338.1) B. Wszechświatowi Pomocnicy.

30:2.141 (338.2) 1. Gwiazdy Jasne i Poranne.

30:2.142 (338.3) 2. Gwiazdy Błyszczące Wieczorne.

30:2.143 (338.4) 3. Archaniołowie.

30:2.144 (338.5) 4. Asystenci Najwyższych Ojców.

30:2.145 (338.6) 5. Wysocy Komisarze.

30:2.146 (338.7) 6. Niebiańscy Nadzorcy.

30:2.147 (338.8) 7. Nauczyciele Światów-Mieszkań.

30:2.148 (338.9) Na wszystkich światach stołecznych, zarówno wszechświatów lokalnych jak i superwszechświatów, zabezpieczone są miejsca pobytu dla tych istot, które zajmują się specyficznymi misjami pełnionymi dla Synów Stwórców, władców wszechświatów lokalnych. Chętnie gościmy tych Wszechświatowych Pomocników na Uversie, ale nie mamy nad nimi jurysdykcji. Emisariusze tacy wykonują swą pracę i prowadzą swe obserwacje z upoważnienia Synów Stwórców. Ich działalność jest dokładniej opisana w opowiadaniach o waszym wszechświecie lokalnym.

30:2.149 (338.10) C. Siedem Kolonii Kurtuazyjnych.

30:2.150 (338.11) 1. Obserwatorzy gwiazd.

30:2.151 (338.12) 2. Twórcy niebiańscy.

30:2.152 (338.13) 3. Organizatorzy powrotu.

30:2.153 (338.14) 4. Wykładowcy szkół przygotowawczych.

30:2.154 (338.15) 5. Różne korpusy rezerwowe.

30:2.155 (338.16) 6. Odwiedzający badacze.

30:2.156 (338.17) 7. Wznoszący się pielgrzymi.

30:2.157 (338.18) Siedem grup tych istot, tak zorganizowanych i odpowiednio zarządzanych, znaleźć można na wszystkich światach zarządu, od systemów lokalnych w górę, aż do stolic superwszechświatów, zwłaszcza w tych ostatnich. Stolice siedmiu superwszechświatów są miejscami spotkania wszystkich niemalże klas i porządków istot inteligentnych. Widzi się tutaj i poznaje wszystkie grupy istot posiadających wolę, z każdego stadium egzystencji, za wyjątkiem licznych grup istot z Raju-Havony.

3. Kolonie kurtuazyjne

30:3.1 (338.19) Na sferach zaprojektowanych przebywa, przez dłuższy lub krótszy czas, siedem kolonii kurtuazyjnych; pełnią tam swoje misje i wykonują specjalne zadania. Działalność ich można określić następująco:

30:3.2 (338.20) 1. Obserwatorzy gwiazd, niebiańscy astronomowie, jako miejsce swej pracy wybierają sfery takie jak Uversa, ze względu na to, że specjalnie zbudowane światy znajdują się w wyjątkowo korzystnym punkcie dla ich obserwacji i obliczeń. Z punktu widzenia działalności tej kolonii, Uversa usytuowana jest korzystnie, nie tylko ze względu na swą centralną lokalizację, ale również z tego powodu, że nie ma w jej pobliżu aktywnych lub wygasłych słońc, mogących zakłócać strumienie energii. Ci obserwatorzy nie są w żaden sposób organizacyjnie związani z administracją superwszechświata, są po prostu gośćmi.

30:3.3 (338.21) Kolonia astronomiczna Uversy składa się z jednostek pochodzących z wielu pobliskich domen, z wszechświata centralnego a nawet z Norlatiadeku. Każda istota, z każdego świata, z dowolnego systemu jakiegokolwiek wszechświata, może zostać obserwatorem gwiazd, może ubiegać się o przystąpienie do któregoś z korpusów astronomów niebiańskich. Jedynymi wymaganiami są: nieprzerwane życie i odpowiednia znajomość światów przestrzeni, zwłaszcza ich praw fizycznych dotyczących ewolucji i kontroli. Nie wymaga się od obserwatorów gwiazd, aby służyli wiecznie w danym korpusie, jednak, jeśli ktoś raz zostanie przyjęty do takiej grupy, nie może odejść przed upływem tysiąca lat czasu Uversy.

30:3.4 (339.1) Kolonia obserwatorów gwiazd na Uversie liczy obecnie ponad milion członków. Ci astronomowie przychodzą i odchodzą, aczkolwiek niektórzy z nich pozostają stosunkowo długo. Prowadzą swą pracę przy pomocy mnóstwa instrumentów mechanicznych i sprzętu materialnego; w znacznym stopniu pomagają im Samotni Posłańcy i inni duchowi odkrywcy. Przy obserwacji gwiazd i przy pomiarach przestrzeni, astronomowie niebiańscy stale używają żywych przetwarzaczy energii oraz przekaźników, jak również osobowości zwierciadlanych. Badają wszystkie formy i stadia materii w przestrzeni oraz przejawy energii, a interesują się tak samo funkcjonowaniem siły jak i zjawiskami gwiezdnymi; nic w całej przestrzeni nie ujdzie ich uwadze.

30:3.5 (339.2) Podobne kolonie astronomów spotkać można na światach stołecznych sektorów superwszechświata, jak również na zaprojektowanych stolicach wszechświatów lokalnych oraz w ich sekcjach administracyjnych. Za wyjątkiem Raju, wiedza nie jest nieodłączną cechą bytu; zrozumienie wszechświata materialnego zależy w znacznej mierze od obserwacji i badań.

30:3.6 (339.3) 2. Twórcy niebiańscy służą we wszystkich siedmiu superwszechświatach. Wznoszący się śmiertelnicy po raz pierwszy stykają się z tymi grupami istot na swej morontialnej drodze, we wszechświecie lokalnym i przy omawianiu tego wszechświata twórcy niebiańscy będą również szczegółowo omawiani.

30:3.7 (339.4) 3. Organizatorzy powrotu są inspiratorami odpoczynku i humoru – powrotu do wspomnień z przeszłości. W znacznym stopniu ułatwiają praktyczne funkcjonowanie schematu postępowego wznoszenia się śmiertelnika, zwłaszcza we wczesnych stadiach przemian morontialnych i doświadczenia duchowego. Opowiadanie o nich należy do narracji o egzystencji śmiertelnika we wszechświecie lokalnym.

30:3.8 (339.5) 4. Wykładowcy szkół przygotowawczych. Każdy kolejny, wyższy świat, zamieszkiwany na drodze wznoszenia się, utrzymuje zawsze silny korpus nauczycielski w świecie znajdującym się tuż poniżej, rodzaj szkoły przygotowawczej dla posuwających się naprzód mieszkańców takiej sfery; dotyczy to okresu awansowania pielgrzymów czasu w schemacie wznoszenia się. Te szkoły, ich metody nauczania i egzaminowania, są niepodobne do niczego, co próbujecie robić w tych sprawach na Urantii.

30:3.9 (339.6) Cały plan rozwojowego wznoszenia się śmiertelnika cechuje zasada dawania innym istotom nowej prawdy i doświadczenia tak szybko, jak się je nabywa. Wypracowujecie waszą drogę do Raju przez długotrwałe uczenie się, służąc za nauczycieli tym uczniom, którzy są tuż za wami na skali rozwoju.

30:3.10 (339.7) 5. Różne korpusy rezerwowe. Znaczne rezerwy istot, nie będących pod naszym bezpośrednim nadzorem, zgromadzone są na Uversie jako rezerwowa kolonia-korpus. Istnieje siedemdziesiąt podstawowych sekcji tej kolonii na Uversie a otrzymanie zezwolenia na spędzenie pewnego czasu z tymi, nadzwyczajnymi osobowościami, jest bardzo korzystne w procesie nauczania. Podobne, ogólne rezerwy, utrzymywane są na Salvingtonie oraz na innych stolicach wszechświata; do aktywnej służby istoty te są wysyłane na żądanie szefów ich poszczególnych grup.

30:3.11 (339.8) 6. Odwiedzający badacze. Stały strumień niebiańskich gości, z całego wszechświata, przepływa przez różne światy zarządu. Rozmaite typy istot gromadzą się u nas jako jednostki i jako klasy, w charakterze obserwatorów, uczniów uczestniczących w wymianie i studentów pomocników. W tej kolonii kurtuazyjnej na Uversie przebywa obecnie ponad miliard osób. Niektórzy goście pozostają w kolonii jeden dzień, inni mogą pozostawać rok, wszystko zależy od rodzaju ich misji. Kolonia ta zawiera prawie wszystkie klasy istot wszechświatowych, za wyjątkiem osobowości Stwórców i śmiertelników morontialnych.

30:3.12 (340.1) Śmiertelnicy morontialni funkcjonują jako odwiedzający badacze tylko w granicach tego wszechświata lokalnego, z którego pochodzą. Mogą odwiedzać w kompetencjach superwszechświatowych dopiero po osiągnięciu statusu duchowego. Połowę kolonii naszych gości stanowią istoty będące „przejazdem”, gdzieś w drodze, które się zatrzymały, aby odwiedzić stolicę Orvontonu. Osobowości te mogą wykonywać wszechświatowe zadania albo korzystać z wolnego czasu – wolności od przydziału. Przywilej podróży śródwszechświatowej oraz dokonywania obserwacji jest częścią drogi życiowej wszystkich wznoszących się istot. Ludzkie zamiłowanie do podróży, do oglądania nowych ludzi i światów, będzie w pełni zaspokojone podczas długiej i obfitującej w wydarzenia wspinaczki do Raju, przez wszechświat lokalny, superwszechświat i wszechświat centralny.

30:3.13 (340.2) 7. Wznoszący się pielgrzymi. Kiedy wznoszący się pielgrzymi przydzielani zostają do różnorodnych służb, w związku ze swym rozwojem na drodze do Raju, rozmieszczani są jako kolonie kurtuazyjne na różnych sferach zarządu. Grupy takie, kiedy działają tu i ówdzie w całym superwszechświecie, przeważnie są samorządne. Kolonie takie wciąż się przenoszą a obejmują one wszystkie klasy śmiertelników ewolucyjnych i ich wznoszących się towarzyszy.

4. Wznoszący się śmiertelnicy

30:4.1 (340.3) Kiedy śmiertelnicy czasu i przestrzeni, którzy przetrwali śmierć, zostaną mianowani wznoszącymi się pielgrzymami, kiedy zostaną upoważnieni do progresywnego wznoszenia się do Raju, są istotami ewolucyjnymi zajmującymi tak ważne miejsce w tych narracjach, że chcemy tutaj przedstawić streszczenie siedmiu następujących stadiów ich drogi wznoszenia się we wszechświecie:

30:4.2 (340.4) 1. Śmiertelnicy planetarni.

30:4.3 (340.5) 2. Śpiący przetrwali.

30:4.4 (340.6) 3. Studenci światów-mieszkań.

30:4.5 (340.7) 4. Zaawansowani w morontii.

30:4.6 (340.8) 5. Podopieczni superwszechświata.

30:4.7 (340.9) 6. Pielgrzymi Havony.

30:4.8 (340.10) 7. Przybywający do Raju.

30:4.9 (340.11) Poniżej przedstawiamy opowieść o drodze przez wszechświat śmiertelnika, zamieszkałego przez Dostrajacza. Zespoleni z Synem i z Duchem śmiertelnicy też uczestniczą w odcinkach tej drogi, postanowiliśmy jednak przedstawić tę historię, gdyż dotyczy ona zespolonych z Dostrajaczem śmiertelników, a takiego przeznaczenia może się spodziewać cały gatunek ludzki z Urantii.

30:4.10 (340.12) 1. Śmiertelnicy planetarni. Wszyscy śmiertelnicy są pochodzącymi od zwierząt istotami ewolucyjnymi, z potencjałem wznoszenia się. Jeśli idzie o pochodzenie, naturę i przeznaczenie, rozmaite grupy i typy istot ludzkich nie różnią się zbytnio od ludzi z Urantii. Na każdym ze światów gatunki ludzkie korzystają z takiej samej opieki Synów Boga i z obecności usługujących duchów czasu. Po naturalnej śmierci, wszystkie wznoszące się gatunki bratają się na światach-mieszkaniach, jako jedna morontialna rodzina.

30:4.11 (341.1) 2. Śpiący przetrwali. Wszyscy śmiertelnicy ze statusem wiecznego życia, znajdujący się pod opieką osobistych opiekunów przeznaczenia, przechodzą bramy naturalnej śmierci i w trzecim okresie uosabiają się na światach-mieszkaniach. Istoty zatwierdzone do przyjęcia, które z jakiegokolwiek powodu nie mogły osiągnąć tego poziomu władania inteligencją i takiego uduchowienia, które mogłoby upoważniać ich do posiadania osobistych opiekunów, nie mogą natychmiast i bezpośrednio iść do światów mieszkań. Takie przetrwałe dusze muszą spoczywać w nieświadomym śnie aż do dnia sądu na początku nowej epoki, do nowego systemu sprawiedliwości – przyjścia Syna Bożego wzywającego na apel wieków i osądzającego domenę; taki zwyczaj jest ogólnie przyjęty na obszarze całego Nebadonu. To właśnie powiedziano o Chrystusie Michale, kiedy skończył swą pracę na Ziemi i wstąpił na wysokości – „powiódł ze sobą wielu jeńców”. A ci jeńcy to przetrwali śmiertelnicy, śpiący od czasów Adama aż do dnia zmartwychwstania Mistrza na Urantii.

30:4.12 (341.2) Dla śpiących śmiertelników upływ czasu nie ma znaczenia; są oni zupełnie nieświadomi i niepomni długości swego snu. Przy ponownym składaniu osobowości, na koniec epoki, ci co przespali pięć tysięcy lat nie będą się zachowywać inaczej niż ci, którzy odpoczywali pięć dni. Oprócz opóźnienia czasowego, tacy przetrwali śmiertelnicy przechodzą porządek wznoszenia się identyczny z tymi, którzy uniknęli dłuższego czy krótszego snu śmierci.

30:4.13 (341.3) Te klasy pielgrzymów ze światowych systemów sprawiedliwości, zaangażowane są w morontialne działania grupowe, podczas swej pracy we wszechświatach lokalnych. Z gromadzenia tak wielkich grup wynikają znaczne korzyści; dzięki temu trzymają się one razem przez długi czas efektywnej służby.

30:4.14 (341.4) 3. Studenci światów-mieszkań. Wszyscy śmiertelnicy, którzy przetrwali śmierć i obudzili się na nowo na światach-mieszkaniach, należą do tej klasy.

30:4.15 (341.5) Materialne, śmiertelne ciało, nie bierze udziału w ponownym składaniu śpiącego przetrwałego; materialne ciało wraca do prochu. Przydzielający serafin daje nowe ciało, formę morontialną, stanowiącą nowy nośnik życia dla nieśmiertelnej duszy oraz dla zamieszkania przez powracającego Dostrajacza. Dostrajacz jest opiekunem duchowej kopii umysłu śpiącego przetrwałego. Przydzielony serafin jest opiekunem przetrwałej tożsamości – nieśmiertelnej duszy – tak dalece, jak się ona ukształtowała. A gdy tych dwóch, Dostrajacz i serafin, złączą na nowo powierzoną im osobowość, nowa jednostka jest zmartwychwstałą, dawną osobowością, jest trwaniem rozwijającej się, morontialnej tożsamości duszy. Takie ponowne połączenie duszy i Dostrajacza jest zupełnie poprawnie nazywane zmartwychwstaniem, ponownym połączeniem czynników osobowości; ale nawet to nie wyjaśnia w całej pełni ponownego pojawienia się przeżywającej śmierć osobowości. Choć prawdopodobnie nigdy nie zrozumiecie, na czym polegają te niewytłumaczalne procesy, kiedyś sami doświadczycie ich naprawdę, jeśli nie odrzucicie planu wiecznego życia śmiertelników.

30:4.16 (341.6) Plan wstępnego zatrzymania śmiertelnika, na siedmiu światach stopniowego nauczania, jest nieomal powszechny w Orvontonie. W każdym systemie lokalnym, zawierającym w przybliżeniu tysiąc zamieszkałych planet, znajduje się siedem światów-mieszkań, zazwyczaj satelitów czy podsatelitów stolicy systemu. Są to te światy, które przyjmują większość wznoszących się śmiertelników.

30:4.17 (341.7) Czasami wszystkie światy szkoleniowe, na których przebywają śmiertelnicy, zwane są wszechświatowymi „mieszkaniami” i to właśnie do tych sfer nawiązywał Jezus, gdy mówił: „W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań”. Z tego miejsca właśnie, w obrębie danej grupy sfer takich jak światy-mieszkania, wznoszący się będą indywidualnie iść naprzód, z jednej sfery do drugiej, od jednego stadium życia do innego, ale z jednego stadium wszechświatowych studiów do innego zawsze będą promowani klasami.

30:4.18 (342.1) 4. Zaawansowani w morontii. Gdy śmiertelnicy posuwają się w górę, ze światów mieszkań przez sfery systemu, konstelacji i wszechświata, klasyfikowani są jako zaawansowani w morontii; przemierzają przejściowe sfery wznoszenia się śmiertelników. Jak wznoszący się śmiertelnicy posuwają się od niższych do wyższych światów morontialnych, dostają niezliczone zadania do wykonania, pracują ze swymi nauczycielami oraz w towarzystwie bardziej zaawansowanych, starszych braci.

30:4.19 (342.2) Postęp w morontii odnosi się do ciągłego rozwoju intelektu, ducha i formy osobowości. Ci, którzy przetrwali śmierć, nadal są istotami o potrójnej naturze. Przez całe doświadczenie morontialne są oni podopiecznymi wszechświata lokalnego. Zanim się nie rozpocznie działalność duchowa, porządek superwszechświata nie funkcjonuje.

30:4.20 (342.3) Prawdziwą tożsamość duchową zdobywają śmiertelnicy tuż przed opuszczeniem zarządu wszechświata lokalnego, gdy idą do światów przyjmujących mniejszych sektorów superwszechświata. Przejście od końcowego stadium morontialnego do pierwszego, niższego stanu duchowego, jest drobną zaledwie przemianą. Umysł, osobowość i charakter nie zmieniają się przez takie zaawansowanie; przeobrażenie przechodzi jedynie forma. Forma duchowa jest po prostu tak samo rzeczywista jak ciało morontialne i tak samo dostrzegalna.

30:4.21 (342.4) Przed odlotem z rodzimych wszechświatów lokalnych do światów przyjmujących superwszechświata, śmiertelnicy czasu dostają konfirmację duchową od Syna Stwórcy i Matki Ducha wszechświata lokalnego. Od tego momentu status wznoszącego się śmiertelnika jest na zawsze ustalony. Nigdy nie słyszano, aby podopieczni superwszechświata pobłądzili. Podczas odlotu z wszechświatów lokalnych, wznoszący się serafini również awansują w swej pozycji anielskiej.

30:4.22 (342.5) 5. Podopieczni superwszechświata. Wszyscy wznoszący się śmiertelnicy, którzy przybywają do światów szkoleniowych superwszechświata, zostają podopiecznymi Pradawnych Czasu; przeżyli oni życie morontialne wszechświatów lokalnych a teraz uznani są za duchy. Jako młode duchy zaczynają się wznosić w systemie szkolenia i kultury superwszechświata, rozciągającym się od sfer przyjmujących mniejszego sektora, przez światy szkoleniowe dziesięciu większych sektorów, aż do wyższych sfer kulturowych w zarządzie superwszechświata.

30:4.23 (342.6) Istnieją trzy klasy studentów-duchów, w zależności od ich pobytu w sektorze mniejszym, sektorach większych oraz na światach duchowego postępu zarządu superwszechświata. Tak jak istoty wznoszące się w morontii uczą się i pracują na światach wszechświata lokalnego, tak i wznoszący się w duchu wciąż opanowują zagadnienia nowych światów, gdy praktykują dawanie innym tego, co zdobyli u empirycznych źródeł wiedzy. Jednak nauka szkolna, gdy jest się istotą duchową idącą przez superwszechświat, nie ma odpowiednika w niczym, co kiedykolwiek się pojawiło w domenach wyobraźni materialnego umysłu ludzkiego.

30:4.24 (342.7) Te wznoszące się duchy, zanim odlecą z superwszechświata do Havony, otrzymują tak samo gruntowne przeszkolenie w zarządzaniu superwszechświatem, jak podczas praktyki morontialnej otrzymały w nadzorowaniu wszechświata lokalnego. Zanim duchowi śmiertelnicy dotrą do Havony, głównym przedmiotem ich nauki, choć niewyłącznym zajęciem, jest zdobywanie biegłości w administracji wszechświata lokalnego i superwszechświata. Przyczyna całej tej praktyki nie jest zupełnie jasna, ale szkolenie to niewątpliwie jest mądre i konieczne, gdy się bierze pod uwagę możliwe przyszłe przeznaczenie członków Korpusu Finalizmu.

30:4.25 (342.8) Droga przez porządek superwszechświata nie jest identyczna dla wszystkich wznoszących się śmiertelników. Otrzymują oni taką samą edukację ogólną, ale specjalne grupy i klasy przechodzą specjalne szkolenia instruktażowe i kierowane są na specyficzne kursy szkoleniowe.

30:4.26 (343.1) 6. Pielgrzymi Havony. Gdy kształtowanie się ducha jest zakończone, choć jeszcze nie w całej pełni, żyjący wiecznie śmiertelnik przygotowuje się do długiego lotu do Havony, do nieba duchów ewolucyjnych. Na Ziemi byliście istotami z krwi i kości; po drodze przez wszechświat lokalny byliście istotami morontialnymi; idąc przez superwszechświat byliście rozwijającymi się duchami; wraz z przybyciem do światów przyjmujących Havony wasza edukacja duchowa zaczyna się w rzeczywistości i na serio; gdy w końcu zjawicie się w Raju, będziecie duchami doprowadzonymi do doskonałości.

30:4.27 (343.2) Drogę z zarządu superwszechświata do przyjmujących sfer Havony odbywa się zawsze w pojedynkę. Odtąd nie będzie już nauki w klasie czy grupie. Znacie na wylot nauczanie formalne i administracyjne światów ewolucyjnych czasu i przestrzeni. Teraz zaczyna się wasza edukacja osobista, wasze indywidualne nauczanie duchowe. Od początku do końca, przez całą Havonę, instruktaż jest osobisty i ma trojaką naturę: intelektualną, duchową i empiryczną.

30:4.28 (343.3) Pierwszą rzeczą, jaką zrobicie w Havonie, będzie rozpoznanie waszego sekonafina transportującego i podziękowanie mu za długą i bezpieczną podróż. Potem zostaniecie przedstawieni tym istotom, które będą patronować waszej wczesnej działalności w Havonie. Następnie pójdziecie zarejestrować wasze przybycie i przygotować posłanie dziękczynne za wysłanie was tutaj, wraz z adoracją dla Syna Stwórcy z waszego wszechświata lokalnego, Ojca wszechświata, który umożliwił waszą działalność na drodze synostwa. To kończy formalności związane z przybyciem do Havony, po czym dostajecie dużo wolnego czasu na swobodną obserwację; i to daje wam możliwość poszukiwania waszych przyjaciół, współpracowników i towarzyszy z długiego doświadczenia wznoszenia się. Możecie także sprawdzić transmisję i dowiedzieć się, kto z waszych współbraci pielgrzymów odleciał do Havony, od czasu, kiedy opuściliście Uversę.

30:4.29 (343.4) Fakt waszego przybycia do światów przyjmujących Havony będzie przekazany do zarządu waszego wszechświata lokalnego i osobiście doręczony waszemu opiekunowi seraficznemu, gdziekolwiek mógłby ten serafin przebywać.

30:4.30 (343.5) Wznoszący się śmiertelnicy zostali gruntownie przeszkoleni w sprawach ewolucyjnych światów przestrzeni; teraz zaczynają swój długi i owocny kontakt ze sferami stworzonymi w doskonałości. Jak wspaniałe przygotowanie dla pewnej przyszłej pracy daje takie łączne, unikalne i nadzwyczajne doświadczenie! Jednak nie potrafię wam opowiedzieć o Havonie; musicie zobaczyć te światy, aby ocenić ich chwałę i zrozumieć ich majestat.

30:4.31 (343.6) 7. Przybywający do Raju. Przybywając do Raju, ze statusem jego stałego mieszkańca, rozpoczynacie progresywny kurs boskości i absoniczności. Wasze zamieszkanie w Raju oznacza, że znaleźliście Boga i że będziecie zgromadzeni w Korpusie Finalizmu Śmiertelników. Ze wszystkich istot wielkiego wszechświata jedynie ci, którzy są zespoleni z Ojcem, gromadzą się w Korpusie Finalizmu Śmiertelników. Tylko takie jednostki składają przysięgę finalisty. Inne istoty rajskiej perfekcji czy dostąpienia mogą być tymczasowo dołączone do korpusu finalizmu, ale nie są przydzielane na wieczność do nieznanej i nie objawionej misji tych gromadzących się zastępów, ewolucyjnych i doprowadzonych do doskonałości weteranów czasu i przestrzeni.

30:4.32 (343.7) Przybywającym do Raju przyznaje się czas wolny, po czym nawiązują oni kontakty z siedmioma grupami supernafinów klasy pierwszej. Kiedy ukończą szkolenie z przewodnikami czczenia, są nazywani rajskimi absolwentami, a potem jako finaliści są przydzielani do służby obserwacji i współpracy, aż do krańców rozległej kreacji. Wydaje się, że jak dotąd nie ma specyficznego czy stałego zatrudnienia dla Korpusu Finalistów-Śmiertelników, chociaż służą oni na różnych stanowiskach na światach ustanowionych w światłości i życiu.

30:4.33 (344.1) Gdyby nie było przyszłego, nie objawionego przeznaczenia dla Korpusu Finalizmu Śmiertelników, obecny przydział tych wzniosłych istot byłby w zupełności odpowiedni i chwalebny. Ich obecne przeznaczenie uzasadnia w całej pełni wszechświatowy plan ewolucyjnego wznoszenia się. Jednak w przyszłych epokach ewolucji sfer przestrzeni zewnętrznej, mądrość i miłosierna łaskawość Bogów będą bez wątpienia dalej wypracowywane oraz obficiej bosko wyjaśniane, podczas wdrażania w życie Boskiego planu wiecznego życia i wznoszenia się śmiertelników.

30:4.34 (344.2) Narracja ta, razem z tym, co zostało wam objawione oraz z tym, co możecie przyswoić z nauczania dotyczącego waszego świata, przedstawia zarys drogi wznoszenia się śmiertelnika. Proces ten jest dość zróżnicowany w różnych superwszechświatach, ale to opowiadanie daje krótki zarys przeciętnego planu rozwoju śmiertelnika, tak jak jest on wdrażany we wszechświecie lokalnym Nebadon oraz w siódmym segmencie wielkiego wszechświata, w superwszechświecie Orvonton.

30:4.35 (344.3) [Nadzorowane przez Możnego Posłańca z Uversy].

Foundation Info

DrukujDrukuj

Urantia Foundation, 533 Diversey Parkway, Chicago, IL 60614 USA |
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Wszelkie prawa zastrzeżone