Luku 30, Suuruniversumin persoonallisuudet

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 30

Suuruniversumin persoonallisuudet

30:0.1 (330.1) JOKSEENKIN rajaton on elävien olentojen lukumäärä, jotka kuuluvat Paratiisissa ja suuruniversumissa nykyisin toimiviin persoonallisuuksiin ja muihin kuin persoonallisiin entiteetteihin. Jo yksistään pääluokkien ja -tyyppien lukumäärä saattaa ihmisen mielikuvituksen sekaisin, saati sitten niiden lisäksi tulevat lukemattomat alatyypit ja muunnelmat. On kuitenkin paikallaan esittää edes jotakin kummastakin elollisten olentojen perusluokituksesta, häivähdys Paratiisin käyttämästä luokituksesta ja lyhennelmä Uversan persoonallisuusrekisteristä.

30:0.2 (330.2) Kattavia ja kokonaan aukottomia suuruniversumin persoonallisuuksien luokitteluja ei ole mahdollista laatia siksi, että kaikkia ryhmiä ei paljasteta. Tarvittaisiin vielä monta lukua lisää, jotta se lisäilmoitus tulisi katetuksi, jota kaikkien ryhmien systemaattinen luokittaminen edellyttäisi. Tuskinpa sellainen käsitteistön laajentaminen olisi edes toivottavaa, sillä se riistäisi seuraavien tuhannen vuoden aikana eläviltä, ajattelevilta kuolevaisilta näiden vain osittain paljastettujen käsitteiden tarjoaman yllykkeen luovaan pohdiskeluun. On parasta, ettei ihmiselle paljasteta liikaa, sillä sellainen tukahduttaa mielikuvituksen.

1. Paratiisin käyttämä elävien olentojen luokittelu

30:1.1 (330.3) Elävät olennot luokitellaan Paratiisissa sen mukaan, mikä on heidän myötäsyntyinen ja saavutettu suhteensa Paratiisin Jumaluuksiin. Keskusuniversumin ja superuniversumien suurtapaamisten läsnäolijat ryhmitellään usein alkuperän perusteella kolmiyhteisalkuisiin tai Kolminaisuuden saavuttaneisiin; kahdesta polveutuviin ja yhdestä polveutuviin. Paratiisissa käytettyä elävien olentojen luokittelua on vaikea tulkita kuolevaisen mielelle, mutta meidät on valtuutettu esittämään seuraavaa:

30:1.2 (330.4) I. KOLMIYHTEISALKUISET OLENNOT. Kaikkien kolmen Paratiisin-Jumaluuden joko yhdessä tai Kolminaisuuden ominaisuudessa luomat olennot sekä Kolminaistetut Yhteisöt, joka nimitys tarkoittaa kolminaistettujen olentojen kaikkia ryhmiä: paljastettuja ja paljastamattomia.

30:1.3 (330.5) A. Korkeimmat Henget.

30:1.4 (330.6) 1. Seitsemän Valtiashenkeä.

30:1.5 (330.7) 2. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa.

30:1.6 (330.8) 3. Seitsemän Heijastavien Henkien luokkaa.

30:1.7 (330.9) B. Kolminaisuuden Stationaariset Pojat.

30:1.8 (330.10) 1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet.

30:1.9 (330.11) 2. Päivien Ikuiset.

30:1.10 (330.12) 3. Päivien Muinaiset.

30:1.11 (330.13) 4. Päivien Täydelliset.

30:1.12 (331.1) 5. Päivien Äskettäiset.

30:1.13 (331.2) 6. Päivien Yhdistyneet.

30:1.14 (331.3) 7. Päivien Uskolliset.

30:1.15 (331.4) 8. Viisauden Täydellistäjät.

30:1.16 (331.5) 9. Jumalalliset Neuvonantajat.

30:1.17 (331.6) 10. Universaaliset Sensorit.

30:1.18 (331.7) C. Kolminaisuudesta polveutuvat ja kolminaistetut olennot.

30:1.19 (331.8) 1. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat.

30:1.20 (331.9) 2. Inspiroidut Kolminaisuushenget.

30:1.21 (331.10) 3. Havonan syntyperäisasukkaat.

30:1.22 (331.11) 4. Paratiisin kansalaiset.

30:1.23 (331.12) 5. Paljastamattomat kolminaisuusalkuiset olennot.

30:1.24 (331.13) 6. Paljastamattomat Jumaluuden kolminaistamat olennot.

30:1.25 (331.14) 7. Perillepääsyn kolminaistetut Pojat.

30:1.26 (331.15) 8. Valikoidut kolminaistetut Pojat.

30:1.27 (331.16) 9. Täydellisyyden kolminaistetut Pojat.

30:1.28 (331.17) 10. Luotujen kolminaistamat Pojat.

30:1.29 (331.18) II. KAHDESTA POLVEUTUVAT OLENNOT. Keistä tahansa kahdesta Paratiisin Jumaluudesta polveutuvat olennot tai keiden tahansa kahden Paratiisin Jumaluuksista suoraan tai välillisesti polveutuvan olennon muulla tavoin luomat olennot.

30:1.30 (331.19) A. Alaslaskeutuvat olentoluokat.

30:1.31 (331.20) 1. Luoja-Pojat.

30:1.32 (331.21) 2. Hallinnolliset Pojat.

30:1.33 (331.22) 3. Kirkkaat Aamutähdet.

30:1.34 (331.23) 4. Isä-Melkisedekit.

30:1.35 (331.24) 5. Melkisedekit.

30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekit.

30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekit.

30:1.38 (331.27) 8. Loistavat Iltatähdet.

30:1.39 (331.28) 9. Arkkienkelit.

30:1.40 (331.29) 10. Elämänkantajat.

30:1.41 (331.30) 11. Paljastamattomat Universumiavustajat.

30:1.42 (331.31) 12. Paljastamattomat Jumalan Pojat.

30:1.43 (331.32) B. Stationaariset olentoluokat.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonterit.

30:1.45 (331.34) 2. Susatia.

30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.

30:1.47 (331.36) 4. Spironga.

30:1.48 (331.37) 5. Paljastamattomat kahdesta polveutuvat olennot.

30:1.49 (331.38) C. Ylösnousevat olentoluokat.

30:1.50 (331.39) 1. Suuntaajaan fuusioituneet kuolevaiset.

30:1.51 (331.40) 2. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset.

30:1.52 (331.41) 3. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset.

30:1.53 (331.42) 4. Taivaaseen otetut keskiväliolennot.

30:1.54 (331.43) 5. Paljastamattomat ylösnousemusolennot.

30:1.55 (332.1) III. YHDESTÄ POLVEUTUVAT OLENNOT. Kenestä tahansa Paratiisin Jumaluudesta polveutuvat olennot tai Paratiisin Jumaluuksista suoraan tai välillisesti polveutuvan olennon muulla tavoin luomat olennot.

30:1.56 (332.2) A. Korkeimmat Henget.

30:1.57 (332.3) 1. Gravitaatiosanansaattajat.

30:1.58 (332.4) 2. Havonakehien Seitsemän Henkeä.

30:1.59 (332.5) 3. Havonakehien Kaksitoistakertaiset Apulaiset.

30:1.60 (332.6) 4. Heijastusavustajat.

30:1.61 (332.7) 5. Universumien Äiti-Henget.

30:1.62 (332.8) 6. Seitsenkertaiset Mielenauttajahenget.

30:1.63 (332.9) 7. Paljastamattomat Jumaluudesta polveutuvat olennot.

30:1.64 (332.10) B. Ylösnousemukselliset olentoyhteisöt.

30:1.65 (332.11) 1. Personoidut Suuntaajat.

30:1.66 (332.12) 2. Ylösnousemukselliset Aineelliset Pojat.

30:1.67 (332.13) 3. Evolutionaariset serafit.

30:1.68 (332.14) 4. Evolutionaariset kerubit.

30:1.69 (332.15) 5. Paljastamattomat ylösnousemukselliset olennot.

30:1.70 (332.16) C. Äärettömän Hengen Perhe.

30:1.71 (332.17) 1. Yksinäiset Sanansaattajat.

30:1.72 (332.18) 2. Universumien Piirienvalvojat.

30:1.73 (332.19) 3. Väestönlaskennan Johtajat.

30:1.74 (332.20) 4. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat.

30:1.75 (332.21) 5. Apulaistarkastajat.

30:1.76 (332.22) 6. Valtuutetut Vartiomiehet.

30:1.77 (332.23) 7. Kandidaattien Opastajat.

30:1.78 (332.24) 8. Havonan Servitaalit.

30:1.79 (332.25) 9. Universaaliset Sovittelijat.

30:1.80 (332.26) 10. Morontiakumppanit.

30:1.81 (332.27) 11. Supernafit.

30:1.82 (332.28) 12. Sekonafit.

30:1.83 (332.29) 13. Tertiafit.

30:1.84 (332.30) 14. Omniafit.

30:1.85 (332.31) 15. Serafit.

30:1.86 (332.32) 16. Kerubit ja sanobit.

30:1.87 (332.33) 17. Paljastamattomat Hengestä polveutuvat olennot.

30:1.88 (332.34) 18. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa.

30:1.89 (332.35) 19. Korkeimmat Voimakeskukset.

30:1.90 (332.36) 20. Fyysiset Päävalvojat.

30:1.91 (332.37) 21. Morontiavoiman Valvojat.

30:1.92 (332.38) IV. OLEVAISTETUT TRANSSENDENTAALISET OLENNOT. Paratiisissa on valtava joukko transsendentaalisia olentoja, joiden alkuperä tavallisesti paljastetaan ajallisuuden ja avaruuden universumeille, vasta kun ne ovat asettuneet valoon ja elämään. Nämä transsendentaalit eivät ole luojia eivätkä luotuja, vaan he ovat jumalallisuuden, perimmäisyyden ja ikuisuuden olevaistettuja lapsia. Nämä ”olevaistuneet” eivät ole finiittisiä eivätkä infiniittisiä – he ovat absoniittisia; ja absoniittisuus ei ole infiniittisyyttä eikä absoluuttisuutta.

30:1.93 (333.1) Nämä, joita ei luoda ja jotka eivät luo, ovat iäti uskollisia Paratiisin-Kolminaisuudelle ja kuuliaisia Perimmäiselle. Heitä on olemassa persoonallisuustoiminnan neljällä perimmäisellä tasolla, ja he toimivat seitsemällä absoniittisuuden tasolla kahtenatoista suurjakautumana, joihin kuhunkin kuuluu tuhat seitsemästä luokasta koostuvaa suurtyöryhmää. Näihin olevaistettuihin olentoihin kuuluvat seuraavat yhteisöt:

30:1.94 (333.2) 1. Kokonaisuniversumin Arkkitehdit.

30:1.95 (333.3) 2. Transsendentaaliset Kirjurit.

30:1.96 (333.4) 3. Muut transsendentaalit.

30:1.97 (333.5) 4. Ensiasteiset Olevaistetut Vahvuuden Pääorganisoijat.

30:1.98 (333.6) 5. Liitännäiset Transsendentaaliset Vahvuuden Pääorganisoijat.

30:1.99 (333.7) Superpersoonan ominaisuudessa Jumala olevaistaa; persoonana Jumala luo; esipersoonana Jumala fragmentoi; ja tällainen hänestä itsestään oleva Suuntaajafragmentti kehittää henki-sielun aineellisen ja kuolevaisen mielen päälle, sen persoonallisuuden vapaatahtoisen päätösvallan mukaisesti, jonka Jumala on vanhemman ominaisuudessa ja Isän asemassa tällaiselle kuolevaiselle luodulle lahjoittanut.

30:1.100 (333.8) V. JUMALUUDEN FRAGMENTOIDUT ENTITEETIT. Tätä Universaalisesta Isästä alkunsa saavaa elollisen olemassaolon luokkaa edustavat parhaiten Ajatuksensuuntaajat, vaikkeivät nämä entiteetit millään muotoa olekaan ainoita Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen esipersoonallisen todellisuussubjektin fragmentoitumia. Muiden kuin Suuntaaja-osasten toiminnat ovat moninaisia ja vähän tunnettuja. Fuusioituminen Suuntaajaan tai johonkin muuhun tällaiseen osaseen tekee luodusta Isään fuusioituneen olennon.

30:1.101 (333.9) Kolmannen Lähteen ja Keskuksen esimielellisen hengen fragmentoitumat, vaikkeivät ne oikeastaan ole Isän fragmentteihin verrattavissa, tulisi kuitenkin panna merkille tässä yhteydessä. Nämä entiteetit eroavat varsin suuresti Suuntaajista: Ne eivät sellaisinaan asu Spiritingtonissa, eivätkä ne sellaisinaan kulje mieligravitaation yhteyspiireissä; eivät ne liioin asu kuolevaisissa luoduissa näiden lihallishahmoisen elämän aikana. Ne eivät ole esipersoonallisia samassa merkityksessä kuin Suuntaajat, mutta tällaisia esimielellisen hengen osasia lahjoitetaan tietyille eloonjääville kuolevaisille, ja fuusioituminen niiden kanssa tekee heistä Henkeen fuusioituneita kuolevaisia erotuksena Suuntaajaan fuusioituneista kuolevaisista.

30:1.102 (333.10) Vielä edellistäkin vaikeampi kuvailtava on yksilöllisyyden saavuttanut Luoja-Pojan henki, johon liittyminen tekee luodusta Poikaan fuusioituneen kuolevaisen. Vielä muitakin Jumaluuden osasia on olemassa.

30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSOONALLISET OLENNOT. On olemassa valtava joukko ei-persoonallisia jumalallista alkuperää olevia olentoja, jotka palvelevat moninaisissa universumien universumin tehtävissä. Jotkut näistä olennoista asuvat Pojan paratiisimaailmoissa; toisia taas, niin kuin Iankaikkisen Pojan superpersoonallisia edustajia, tavataan muualla. Näissä kertomuksissa he jäävät enimmältään maininnatta, ja olisikin melko lailla turhaa yrittää kuvata heitä persoonallisille luoduille.

30:1.104 (333.12) VII. LUOKITTELEMATTOMAT JA ESITTELEMÄTTÄ JÄÄVÄT OLENTOLUOKAT. Kulumassa olevana universumiaikakautena ei olisi mahdollista sijoittaa kaikkia olentoja, persoonallisia tai muita, nykyistä universumiaikakautta koskeviin jaotteluihin; eikä kaikkia kyseisiä luokkiakaan ole paljastettu näissä kertomuksissa; niinpä näistä luetteloista onkin jätetty pois lukuisia olentoluokkia. Ajatelkaapa seuraavia:

30:1.105 (333.13) Universumipäämäärän Kruunaaja.

30:1.106 (333.14) Perimmäisyyden Kvalifioidut Sijaishallitsijat.

30:1.107 (334.1) Korkeimman Kvalifioimattomat Valvojat.

30:1.108 (334.2) Päivien Muinaisten Paljastamattomat Luovat Edustajat.

30:1.109 (334.3) Paratiisin Majeston.

30:1.110 (334.4) Majestonin Nimeämättömät Heijastusyhteyshenkilöt.

30:1.111 (334.5) Paikallisuniversumien Midsoniittiset Olentoluokat.

30:1.112 (334.6) Näiden olentoluokkien yhdessäluetteloimiseen ei tarvitse liittyä mitään erityismerkitystä, paitsi sikäli ettei niistä yksikään esiinny tässä kirjassa paljastetussa Paratiisin käyttämässä luokituksessa. Edellä mainitut ovat harvat luokittelemattomat; teidän on vielä saatava tietää lukuisista paljastamattomista.

30:1.113 (334.7) On olemassa henkiä: henkientiteettejä, henkiläsnäoloja, persoonallisia henkiä, esipersoonallisia henkiä, superpersoonallisia henkiä, henkieksistenssejä, henkipersoonallisuuksia, muttei kuolevaisen kieli eikä kuolevaisen äly ole niiden tasalla. Voimme kuitenkin todeta, ettei ole olemassa ”pelkkää mieltä” olevia persoonallisuuksia; yhdelläkään entiteetillä ei ole persoonallisuutta, ellei sitä ole antanut Jumala, joka on henki. Mikään mielientiteetti ei ole persoonallisuus, ellei se liity joko hengelliseen tai fyysiseen energiaan. Mutta samassa merkityksessä kuin on olemassa henkipersoonallisuuksia, joilla on mieli, on olemassa mielipersoonallisuuksia, joilla on henki. Majeston ja hänen työtoverinsa ovat varsin hyviä havainnollistuksia mielen hallitsemista olennoista, mutta on olemassa parempiakin esimerkkejä tästä teille tuntemattomasta persoonallisuustyypistä. Tällaisia mielipersoonallisuuksia on olemassa jopa kokonaisin paljastamatta jäävin yhteisöin, mutta ne liittyvät aina henkeen. On tiettyjä muita, nyt paljastamattomia luotuja, joita voitaisiin kutsua mielellisen ja fyysisen energian persoonallisuuksiksi. Tähän tyyppiin kuuluva olento ei reagoi henkigravitaatioon, mutta on siitä huolimatta kiistämätön persoonallisuus – hän kuuluu Isän yhteyspiiriin.

30:1.114 (334.8) Käsillä olevat kirjoitukset eivät kerro – eivätkä voi kertoa – edes alustavasti koko tarinaa elävistä luoduista, luojista, olevaistuneista ja vielä muulla tavoin olemassa olevista olennoista, jotka elävät, palvovat ja palvelevat elämää kuhisevissa, ajallisissa universumeissa ja ikuisessa keskusuniversumissa. Te kuolevaiset olette persoonia; niinpä voimme kuvailla teille personoituja olentoja, mutta miten teille koskaan voitaisiin selittää absonitisoitua olentoa?

2. Uversan persoonallisuusrekisteri

30:2.1 (334.9) Elävien olentojen jumalallinen perhe esiintyy Uversan rekisterissä seitsemänä suurjakautumana:

30:2.2 (334.10) 1. Paratiisin Jumaluudet.

30:2.3 (334.11) 2. Korkeimmat Henget.

30:2.4 (334.12) 3. Kolminaisuusalkuiset olennot.

30:2.5 (334.13) 4. Jumalan Pojat.

30:2.6 (334.14) 5. Äärettömän Hengen persoonallisuudet.

30:2.7 (334.15) 6. Universumivoiman Ohjaajat.

30:2.8 (334.16) 7. Vakinaisten kansalaisten yhteisöt.

30:2.9 (334.17) Nämä tahdollisten luotujen ryhmät jakautuvat lukuisiin luokkiin ja pienempiin alajakautumiin. Tämä esitys suuruniversumin persoonallisuuksien luokittelusta keskittyy kuitenkin pääasiassa tuomaan esille ne älyllisten olentojen yhteisöt, jotka on paljastettu näissä kertomuksissa ja joista useimmat kohdataan ajallisuuden kuolevaisten kokeman ylösnousemuksen aikana, kun askel askeleelta kavutaan kohti Paratiisia. Seuraavissa luetteloissa ei mainita lainkaan niitä maailmankaikkeuden olentojen monilukuisia luokkia, jotka työskentelevät kuolevaisten ylösnousemusjärjestelmän ulkopuolella.

30:2.10 (335.1) I. PARATIISIN JUMALUUDET.

30:2.11 (335.2) 1. Universaalinen Isä.

30:2.12 (335.3) 2. Iankaikkinen Poika.

30:2.13 (335.4) 3. Ääretön Henki.

30:2.14 (335.5) II. KORKEIMMAT HENGET.

30:2.15 (335.6) 1. Seitsemän Valtiashenkeä.

30:2.16 (335.7) 2. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa.

30:2.17 (335.8) 3. Seitsemän Heijastavien Henkien ryhmää.

30:2.18 (335.9) 4. Heijastusavustajat.

30:2.19 (335.10) 5. Kehien Seitsemän Henkeä.

30:2.20 (335.11) 6. Paikallisuniversumien Luovat Henget.

30:2.21 (335.12) 7. Mielenauttajahenget.

30:2.22 (335.13) III. KOLMINAISUUSALKUISET OLENNOT.

30:2.23 (335.14) 1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet.

30:2.24 (335.15) 2. Päivien Ikuiset.

30:2.25 (335.16) 3. Päivien Muinaiset.

30:2.26 (335.17) 4. Päivien Täydelliset.

30:2.27 (335.18) 5. Päivien Äskettäiset.

30:2.28 (335.19) 6. Päivien Yhdistyneet.

30:2.29 (335.20) 7. Päivien Uskolliset.

30:2.30 (335.21) 8. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat.

30:2.31 (335.22) 9. Viisauden Täydellistäjät.

30:2.32 (335.23) 10. Jumalalliset Neuvonantajat.

30:2.33 (335.24) 11. Universaaliset Sensorit.

30:2.34 (335.25) 12. Inspiroidut Kolminaisuushenget.

30:2.35 (335.26) 13. Havonan alkuperäisasukkaat.

30:2.36 (335.27) 14. Paratiisin kansalaiset.

30:2.37 (335.28) IV. JUMALAN POJAT.

30:2.38 (335.29) A. Alaslaskeutuvat Pojat.

30:2.39 (335.30) 1. Luoja-Pojat – Mikaelit.

30:2.40 (335.31) 2. Hallinnolliset Pojat – Avonaalit.

30:2.41 (335.32) 3. Kolminaisuuden Opettaja-Pojat – Daynaalit.

30:2.42 (335.33) 4. Melkisedek-Pojat.

30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek-Pojat.

30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek-Pojat.

30:2.45 (335.36) 7. Elämänkantaja-Pojat.

30:2.46 (335.37) B. Ylösnousevat Pojat.

30:2.47 (335.38) 1. Isään fuusioituneet kuolevaiset.

30:2.48 (335.39) 2. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset.

30:2.49 (335.40) 3. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset.

30:2.50 (335.41) 4. Kehittyvät serafit.

30:2.51 (335.42) 5. Taivaaseen nousevat Aineelliset Pojat.

30:2.52 (335.43) 6. Taivaaseen otetut keskiväliolennot.

30:2.53 (335.44) 7. Personoidut Suuntaajat.

30:2.54 (336.1) C. Kolminaistetut Pojat.

30:2.55 (336.2) 1. Voimalliset Sanansaattajat.

30:2.56 (336.3) 2. Korkea-arvoiset.

30:2.57 (336.4) 3. Nimettömät ja Numerottomat.

30:2.58 (336.5) 4. Kolminaistetut Suojelijat.

30:2.59 (336.6) 5. Kolminaistetut Lähettiläät.

30:2.60 (336.7) 6. Taivaalliset Vartijat.

30:2.61 (336.8) 7. Ylhäisten Poikien Avustajat.

30:2.62 (336.9) 8. Ylösnousemuksellisten kolminaistamat Pojat.

30:2.63 (336.10) 9. Paratiisilaisten ja havonalaisten kolminaistamat Pojat.

30:2.64 (336.11) 10. Tulevien aikojen kolminaistetut Pojat.

30:2.65 (336.12) V. ÄÄRETTÖMÄN HENGEN PERSOONALLISUUDET.

30:2.66 (336.13) A. Äärettömän Hengen Korkeammat Persoonallisuudet.

30:2.67 (336.14) 1. Yksinäiset Sanansaattajat.

30:2.68 (336.15) 2. Universumien Piirienvalvojat.

30:2.69 (336.16) 3. Väestönlaskennan Johtajat.

30:2.70 (336.17) 4. Äärettömän Hengen Henkilökohtaiset Avustajat.

30:2.71 (336.18) 5. Apulaistarkastajat.

30:2.72 (336.19) 6. Valtuutetut Vartiomiehet.

30:2.73 (336.20) 7. Kandidaattien Opastajat.

30:2.74 (336.21) B. Avaruuden Sanansaattajajoukot.

30:2.75 (336.22) 1. Havonan Servitaalit.

30:2.76 (336.23) 2. Universaaliset Sovittelijat.

30:2.77 (336.24) 3. Tekniset Neuvojat.

30:2.78 (336.25) 4. Paratiisin Arkistojen Hoitajat.

30:2.79 (336.26) 5. Taivaalliset Kirjurit.

30:2.80 (336.27) 6. Morontiakumppanit.

30:2.81 (336.28) 7. Paratiisikumppanit.

30:2.82 (336.29) C. Hoivaavat Henget.

30:2.83 (336.30) 1. Supernafit.

30:2.84 (336.31) 2. Sekonafit.

30:2.85 (336.32) 3. Tertiafit.

30:2.86 (336.33) 4. Omniafit.

30:2.87 (336.34) 5. Serafit.

30:2.88 (336.35) 6. Kerubit ja sanobit.

30:2.89 (336.36) 7. Keskiväliolennot.

30:2.90 (336.37) VI. UNIVERSUMIVOIMAN OHJAAJAT.

30:2.91 (336.38) A. Seitsemän Korkeinta Voimanohjaajaa.

30:2.92 (336.39) B. Korkeimmat Voimakeskukset.

30:2.93 (336.40) 1. Korkeimmat Keskusvalvojat.

30:2.94 (336.41) 2. Havonan Keskukset.

30:2.95 (336.42) 3. Superuniversumien Keskukset.

30:2.96 (336.43) 4. Paikallisuniversumien Keskukset.

30:2.97 (336.44) 5. Konstellaatioiden Keskukset.

30:2.98 (336.45) 6. Järjestelmien Keskukset.

30:2.99 (336.46) 7. Luokittelemattomat Keskukset.

30:2.100 (337.1) C. Fyysiset Päävalvojat.

30:2.101 (337.2) 1. Voiman Apulaisohjaajat.

30:2.102 (337.3) 2. Mekaaniset Valvojat.

30:2.103 (337.4) 3. Energianmuuntajat.

30:2.104 (337.5) 4. Energianvälittäjät.

30:2.105 (337.6) 5. Ensiasteiset Yhdistäjät.

30:2.106 (337.7) 6. Toisasteiset Erottajat.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalankit ja Kronoldekit.

30:2.108 (337.9) D. Morontiavoiman Valvojat.

30:2.109 (337.10) 1 Virtapiiriensäätelijät.

30:2.110 (337.11) 2. Järjestelmienkoordinoijat.

30:2.111 (337.12) 3. Planeettakohtaiset Vartijat.

30:2.112 (337.13) 4. Yhdistetyt Valvojat.

30:2.113 (337.14) 5. Yhteyksienvakauttajat.

30:2.114 (337.15) 6. Valikoivat Lajittelijat.

30:2.115 (337.16) 7. Apulaiskirjaajat.

30:2.116 (337.17) VII. VAKINAISTEN KANSALAISTEN YHTEISÖT.

30:2.117 (337.18) 1. Planetaariset keskiväliolennot.

30:2.118 (337.19) 2. Järjestelmien Aatami-Pojat.

30:2.119 (337.20) 3. Konstellaatioiden univitatia.

30:2.120 (337.21) 4. Paikallisuniversumien susatia.

30:2.121 (337.22) 5. Henkeen fuusioituneet paikallisuniversumien kuolevaiset.

30:2.122 (337.23) 6. Superuniversumien abandonterit.

30:2.123 (337.24) 7. Poikaan fuusioituneet superuniversumien kuolevaiset.

30:2.124 (337.25) 8. Havonan syntyperäisasukkaat.

30:2.125 (337.26) 9. Hengen paratiisisfäärien syntyperäisasukkaat.

30:2.126 (337.27) 10. Isän paratiisisfäärien syntyperäisasukkaat.

30:2.127 (337.28) 11. Paratiisin luodut kansalaiset.

30:2.128 (337.29) 12. Suuntaajaan fuusioituneet Paratiisin kuolevaissyntyiset kansalaiset.

30:2.129 (337.30) Tällainen on universumipersoonallisuuksien toiminnallinen luokitus esitettynä tavalla, jolla heidät on rekisteröity Uversan päämajamaailmassa.

30:2.130 (337.31) MONIKOOSTEISET PERSOONALLISUUSRYHMÄT. Uversassa on rekistereitä vielä lukuisista muista älyllisolentojen ryhmistä, olennoista, jotka niin ikään liittyvät kiinteästi suuruniversumin organisaatioon ja hallintoon. Tällaisiin yhteisöihin kuuluvat seuraavat kolme persoonallisuusryhmää:

30:2.131 (337.32) A. Paratiisissa oleva Lopullisuuden Saavuttajakunta.

30:2.132 (337.33) 1. Kuolevaisfinaliittien yhteisö.

30:2.133 (337.34) 2. Paratiisin Finaliittien yhteisö.

30:2.134 (337.35) 3. Kolminaistettujen Finaliittien yhteisö.

30:2.135 (337.36) 4. Yhdessä Kolminaistettujen Finaliittien yhteisö.

30:2.136 (337.37) 5. Havonan Finaliittien yhteisö.

30:2.137 (337.38) 6. Transsendentaalisten Finaliittien yhteisö.

30:2.138 (337.39) 7. Paljastamattoman määränpään omaavien Poikien yhteisö.

30:2.139 (337.40) Lopullisuuden saavuttajien kuolevaisyhteisöä käsitellään seuraavassa luvussa, joka on tämän sarjan viimeinen.

30:2.140 (338.1) B. Universumiavustajat.

30:2.141 (338.2) 1. Kirkkaat Aamutähdet.

30:2.142 (338.3) 2. Loistavat Iltatähdet.

30:2.143 (338.4) 3. Arkkienkelit.

30:2.144 (338.5) 4. Korkeimmat Avustajat.

30:2.145 (338.6) 5. Pääkomissionäärit.

30:2.146 (338.7) 6. Taivaalliset Valvojat.

30:2.147 (338.8) 7. Mansiomaailman Opettajat.

30:2.148 (338.9) Sekä paikallis- että superuniversumien kaikissa päämajamaailmoissa on varauduttu näiden olentojen vierailuihin, olentojen, jotka toimivat Luoja-Poikien, paikallisuniversumihallitsijoiden, erityistehtävissä. Otamme Uversassa mielihyvin vastaan nämä Universumiavustajat, mutta heihin nähden meillä ei ole mitään määräysvaltaa. Nämä lähettiläät suorittavat työnsä ja tekevät havaintonsa Luoja-Poikien valtuuttamina. Heidän toimiaan kuvaillaan perusteellisemmin paikallisuniversumianne koskevassa kertomuksessa.

30:2.149 (338.10) C. Seitsemän Hyväntahdon Siirtokuntaa.

30:2.150 (338.11) 1. Tähtientutkijat.

30:2.151 (338.12) 2. Taivaalliset taidetyöntekijät.

30:2.152 (338.13) 3. Vaihtelunohjaajat.

30:2.153 (338.14) 4. Jatkokoulun opettajat.

30:2.154 (338.15) 5. Erilaiset reservijoukot.

30:2.155 (338.16) 6. Vierailevat opiskelijat.

30:2.156 (338.17) 7. Ylösnousemuspyhiinvaeltajat.

30:2.157 (338.18) Nämä seitsemän olentoryhmää esiintyvät tällä tavoin organisoituina ja hallittuina kaikissa päämajamaailmoissa alkaen paikallisjärjestelmistä ja päätyen superuniversumien pääkaupunkeihin, ja erittäinkin jälkimmäisissä. Seitsemän superuniversumin pääkaupungit ovat miltei kaikkien älyllisten olentoluokkien ja -yhteisöjen kohtaamispaikkoja. Paratiisi-havonalaisten lukuisia ryhmiä lukuun ottamatta siellä voidaan tarkkailla ja tutkia kaikentasoisia olemassa olevia tahdollisia luotuja.

3. Hyväntahdon siirtokunnat

30:3.1 (338.19) Seitsemän hyväntahdon siirtokuntaa oleskelevat arkkitehtonisilla sfääreillä pitempään tai lyhyempään, ja ne paneutuvat tehtäviensä edistämiseen ja erityistoimeksiantojensa toteuttamiseen. Siirtokuntien jäsenten työtä voidaan kuvailla seuraavalla tavalla:

30:3.2 (338.20) 1. Tähtientutkijat, taivaalliset astronomit, haluavat työskennellä Uversan kaltaisilla sfääreillä, koska sellaiset varta vasten konstruoidut maailmat ovat harvinaisen suotuisia heidän tehdä havaintojaan ja laskelmiaan. Uversan sijainti on edullinen tämän siirtokunnan työn kannalta, ei pelkästään keskeisen asemansa vuoksi, vaan myös siksi, ettei lähistöllä ole mitään jättiläismäisiä toimivia tai sammuneita aurinkoja energiavirtoja häiritsemässä. Nämä tutkijat eivät millään tavoin elimellisesti liity superuniversumin tehtäviin; he ovat pelkkiä vierailijoita.

30:3.3 (338.21) Uversan astronomiseen siirtokuntaan kuuluu yksilöitä monista lähiavaruuden maailmoista, keskusuniversumista ja myös Norlatiadekista. Minkä tahansa universumin mihin tahansa järjestelmään kuuluvan maailman mistä tahansa olennosta saattaa tulla tähtientutkija, ja hän saa pyrkiä johonkin taivaallisten astronomien yhteisöön. Ainoat edellytykset ovat: Elämän jatkuminen ja riittävät tiedot avaruuden maailmoista, varsinkin niiden kehityksen ja valvonnan fysikaalisista laeista. Tähtientutkijoiden ei edellytetä palvelevan tässä yhteisössä ikuisesti, muttei kukaan tähän ryhmään hyväksytyistä saa erota, ennen kuin on palvellut Uversan ajanlaskun mukaiset tuhat vuotta.

30:3.4 (339.1) Uversan tähtientarkkailijasiirtokunnassa on nyt yli miljoona jäsentä. Nämä astronomit tulevat ja menevät, jos kohta on myös niitä, jotka jäävät verrattain pitkiksikin ajoiksi. He tekevät työtään apunaan suuri määrä mekaanisia instrumentteja ja fysikaalisia kojeita; he saavat merkittävää apua myös Yksinäisiltä Sanansaattajilta ja muilta henkitutkimusmatkailijoilta. Nämä taivaalliset astronomit käyttävät jatkuvasti tähtientutkimus- ja avaruuden kartoitustyössään eläviä energianmuuntajia ja -välittäjiä samoin kuin heijastavia persoonallisuuksia. He tutkivat avaruudessa olevan aineen ja energian ilmentymien kaikkia muotoja ja vaiheita, ja he ovat aivan yhtä kiinnostuneita vahvuuden toiminnasta kuin tähtiin liittyvistä ilmiöistäkin. Koko avaruudessa ei ole mitään, mikä välttyisi heidän tutkailuiltaan.

30:3.5 (339.2) Samankaltaisia astronomisiirtokuntia esiintyy sekä superuniversumin sektoripäämajamaailmoissa että paikallisuniversumien ja niiden hallinnollisten alajakautumien arkkitehtonisissa pääkaupungeissa. Tieto ei ole myötäsyntyistä muualla kuin Paratiisissa; fyysisen maailmankaikkeuden ymmärtäminen riippuu suurelta osin havaintojenteosta ja tutkimuksesta.

30:3.6 (339.3) 2. Taivaalliset taidetyöntekijät palvelevat joka puolella seitsemää superuniversumia. Taivaaseen nousevat kuolevaiset saavat näihin ryhmiin ensi tuntuman paikallisuniversumissa tapahtuvan morontiaelämänvaiheen aikana, ja siinä yhteydessä näitä taidetyöntekijöitä käsitellään seikkaperäisemmin.

30:3.7 (339.4) 3. Vaihtelunohjaajat ovat rentoutumisen ja huumorin – menneisyyden muistoihin palaamisen – edistäjiä. Heistä on suuri hyöty kuolevaisen edistämiseen tähtäävän ylösnousemussuunnitelman käytännön toteuttamisessa, eritoten morontiasiirtymävaiheen ja henkikokemuksen varhaisemmissa vaiheissa. Heidän tarinansa kuuluu kertomukseen kuolevaisen elämänvaiheesta paikallisuniversumissa.

30:3.8 (339.5) 4. Jatkokoulun opettajat. Ylösnousemukselliseen elämänvaiheeseen seuraavaksi kuuluva korkeampi asuinmaailma ylläpitää aina monilukuista opettajakuntaa välittömästi tätä tasoa alemmalla olevassa maailmassa. Se on eräänlaatuinen valmistava koulu kyseisen sfäärin eteneville asukkaille. Kysymyksessä on eräs ajallisuudesta tulevien pyhiinvaeltajien edistämiseen tähtäävän ylösnousemusjärjestelmän vaihe. Nämä koulut opetus- ja tutkintomenetelmineen poikkeavat tyystin kaikesta siitä, mitä koetatte saada aikaan Urantialla.

30:3.9 (339.6) Kuolevaisten edistymiseen tähtäävää ylösnousemussuunnitelmaa luonnehtii kauttaaltaan sellainen käytäntö, että muille olennoille välitetään kaikki uusi tieto ja kokemus, heti kun se on omaksuttu tai hankittu. Selvitätte Paratiisin saavuttamiseen johtavan pitkän koulutuksen palvelemalla sellaisten oppilaiden opettajina, jotka ovat edistymisasteikossa heti takananne.

30:3.10 (339.7) 5. Erilaiset reservijoukot. Välittömän valvontamme ulkopuolella olevien olentojen suurilukuiset reservit kerääntyvät Uversaan reservijoukkosiirtokunnaksi. Uversassa tähän siirtokuntaan kuuluu seitsemänkymmentä ensiasteista jakautumaa, ja on kaikin puolin sivistävää päästä viettämään joitakin aikoja näiden epätavallisten persoonallisuuksien seurassa. Samanlaisia yleisiä varajoukkoja on Salvingtonissa ja muissa universumipääkaupungeissa. Niiden jäsenet lähetetään aktiivipalvelukseen omien ryhmänjohtajiensa pyynnöstä.

30:3.11 (339.8) 6. Vierailevat opiskelijat. Universumin joka kolkasta soljuu jatkuva taivaallisten vierailijoiden virta eri päämajamaailmojen läpi. Yksilöinä ja olentoluokkina näitä erityyppisiä olentoja parveilee ympärillämme huomioitsijoiden, vaihto-oppilaiden ja opiskelija-apulaisten ominaisuudessa. Uversassa tähän hyväntahdon siirtokuntaan kuuluu tällä haavaa yli miljardi persoonaa. Toiset näistä vierailijoista viipyvät kenties vain päivän, toiset taas jäävät vuodeksi. Kaikki riippuu kokonaan heidän tehtäviensä luonteesta. Tähän siirtokuntaan kuuluu olentoja miltei jokaisesta maailmankaikkeuden olentoluokasta luojapersoonallisuuksia ja morontiakuolevaisia lukuun ottamatta.

30:3.12 (340.1) Morontiakuolevaiset toimivat vierailevina opiskelijoina vain alkuperäisen paikallisuniversuminsa puitteissa. Superuniversaalisissa puitteissa he saavat vierailla vasta hengen statuksen saavutettuaan. Hyvinkin puolet vierailijasiirtokunnastamme koostuu ”pistäytyjistä” eli olennoista, jotka ovat matkalla muualle, mutta jotka pysähtyvät vierailemaan Orvontonin pääkaupungissa. Nämä persoonallisuudet voivat olla suorittamassa jotakin universumitoimeksiantoa tai viettämässä lomaa – olla vapaina tehtävistään. Oikeus matkailuun ja havaintojentekoon universumin rajojen sisällä on osa kaikkien ylösnousemuksellisten olentojen elämänuraa. Inhimillinen halu matkustella ja nähdä uusia kansoja ja maailmoja tulee täysin tyydytetyksi pitkän ja vaiheikkaan, paikallis-, super- ja keskusuniversumien kautta tapahtuvan Paratiisiin-nousun kuluessa.

30:3.13 (340.2) 7. Ylösnousemuspyhiinvaeltajat. Kun taivaaseen nousevat pyhiinvaeltajat Paratiisiin-etenemisen yhteydessä saavat toimeksiantoja erilaisiin palvelutehtäviin, heidät asutetaan hyväntahdon siirtokunnaksi eri päämajasfääreille. Eri puolilla koko superuniversumin piiriä toimiessaan nämä ryhmät ovat suurelta osin itsehallinnollisia. Ne ovat kokoonpanoltaan lakkaamatta vaihtuva siirtokunta, johon kuuluu jäseniä evolutionaaristen kuolevaisten ja heidän ylösnousemuskumppaniensa kaikista yhteisöistä.

4. Ylösnousemuskuolevaiset

30:4.1 (340.3) Samalla kun ajallisuuden ja avaruuden eloon jääviä kuolevaisia kutsutaan ylösnousemuspyhiinvaeltajiksi heidän oikeutensa asteittain etenevään Paratiisiin-nousuun tultua tunnustetuksi, samalla nämä evolutionaariset luodut täyttävät niin keskeisen paikan näissä kertomuksissa, että haluamme jo tässä yhteydessä luoda yleiskatsauksen taivaaseennousijan universumissa läpikäymän elämänjakson seuraaviin seitsemään vaiheeseen:

30:4.2 (340.4) 1. Planetaariset kuolevaiset.

30:4.3 (340.5) 2. Nukkuvat eloonjääneet.

30:4.4 (340.6) 3. Mansiomaailman opiskelijat.

30:4.5 (340.7) 4. Morontiaedistyjät.

30:4.6 (340.8) 5. Superuniversumien suojatit.

30:4.7 (340.9) 6. Havonan pyhiinvaeltajat.

30:4.8 (340.10) 7. Paratiisiin-saapujat.

30:4.9 (340.11) Seuraava esitys kuvaa Suuntaajan asuttaman kuolevaisen universumissa elettävää elämänjaksoa. Jotkin tämän jakson osat ovat samoja, joita on Poikaan tai Henkeen fuusioituvan elämänvaiheissa, mutta olemme päätyneet kertomaan tämän tarinan sellaisena kuin se koskee Suuntaajaan fuusioituvia kuolevaisia, sillä sellaista määränpäätä voivat odottaa kaikki Urantian ihmissukukuntaan kuuluvat.

30:4.10 (340.12) 1. Planetaariset kuolevaiset. Kuolevaisia ovat kaikki eläimestä polveutuvat evolutionaariset olennot, joilla on ylösnousemuksen potentiaali. Alkuperältään, olemukseltaan ja määränpäältään nämä erilaiset ihmisolentojen ryhmät ja tyypit eivät paljonkaan eroa urantialaisista. Jokaisen maailman ihmissukukunta saa Jumalan Pojilta osakseen samanlaista huolenpitoa, ja kaikkiin kohdistuu ajallisuuden hoivaavien henkien vaikutus. Luonnollisen kuoleman jälkeen taivasmatkalaisten kaikki tyypit tuntevat toisiaan kohtaan veljellisyyttä ja ovat kuin yksi mansiomaailmojen morontiaperhe.

30:4.11 (341.1) 2. Nukkuvat eloonjääneet. Kaikki eloonjäämisstatuksen omaavat kuolevaiset kulkevat henkilökohtaisten kohtalonsuojelijoidensa suojeluksessa luonnollisen kuoleman portista, ja kolmantena periodina he personoituvat mansiomaailmoissa. Ylösnousemukseen oikeutetut olennot, jotka jostakin syystä eivät ole kyenneet saavuttamaan sitä älyn hallinnan ja hengellisyyden tasoa, joka oikeuttaisi heidät henkilökohtaiseen suojelijaan, eivät voi tällä tavoin oikopäätä ja suoraan mennä mansiomaailmoihin. Tällaisten eloonjäävien sielujen pitää levätä tiedottomassa unessa uuden aikakauden tuomiopäivään saakka, uuteen tuomiokauteen asti, eli siksi kunnes Jumalan Poika tulee pitämään aikakautisen nimenhuudon ja tuomitsemaan tuon maailman. Ja tämä on yleisenä käytäntönä koko Nebadonissa. Kristus Mikaelista sanottiin, kun hän maan päällä suorittamansa tehtävän päätteeksi nousi korkeuksiin: ”Hän johdatti suurta vangittujen joukkoa.” Ja nämä vangitut olivat nukkuvia eloonjääneitä Aatamin päivistä Mestarin Urantialla tapahtuneen kuolleistanousun päivään saakka.

30:4.12 (341.2) Ajan kuluminen ei merkitse nukkuville kuolevaisille mitään; he ovat täysin tiedottomia eivätkä tajua leponsa pituutta. Persoonallisuuden uudelleenkokoamisen hetkellä, aikakauden lopulla, viisituhatta vuotta nukkuneet eivät reagoi lainkaan toisin kuin viisi päivää levänneet. Tätä aikaviivettä lukuun ottamatta nämä eloonjääneet läpikäyvät ylösnousemusjärjestelmän täysin samalla tavoin kuin ne, jotka välttyvät pitemmältä tai lyhyemmältä kuolon unelta.

30:4.13 (341.3) Näitä maailmojen pyhiinvaeltajien tuomiokauden mukaisia luokkia käytetään paikallisuniversumien työskentelyn puitteissa ryhmänä suoritettaviin morontiatoimintoihin. Tällaisten valtavien ryhmien kokoamiseen sisältyy suuri etu: tällä tavoin niitä pidetään pitkät ajat koossa tehokasta palvelua varten.

30:4.14 (341.4) 3. Mansiomaailman opiskelijat. Kaikki mansiomaailmoissa heräävät eloonjäävät kuolevaiset kuuluvat tähän luokkaan.

30:4.15 (341.5) Kuolevaista lihaa oleva fyysinen ruumis ei ole osa nukkuvan eloonjääneen uutta kokoonpanoa; fyysinen ruumis on palautunut tomuksi. Valtuutettu serafi toimittaa uuden ruumiin, morontiahahmon, uudeksi elämän apuvälineeksi kuolemattomalle sielulle ja asuinpaikaksi palanneelle Suuntaajalle. Suuntaaja on nukkuvan eloonjääneen mielen henkijäljennöksen hallussapitäjä. Valtuutettu serafi on eloonjäävän identiteetin – kuolemattoman sielun – hallussapitäjä, siinä laajuudessa kuin tällainen sielu on kehittynyt. Ja kun nämä molemmat – Suuntaaja ja serafi – jälleenyhdistävät huostaansa uskotun persoonallisuuden, tämä uusi yksilö edustaa vanhan persoonallisuuden kuolleistaheräämistä, sielun kehittyvän morontiaidentiteetin eloonjäämistä. Tätä sielun ja Suuntaajan jälleenyhdistymistä kutsutaan aivan oikein kuolleistaheräämiseksi, persoonallisuuden osatekijöiden uudelleenkokoamiseksi; muttei vielä tämäkään selitä kaikkea, mikä liittyy eloonjäävän persoonallisuuden uudelleenilmestymiseen. Vaikkette mahdollisesti koskaan käsitäkään tällaisen selittämättömän tapahtuman faktaa, saatte kerran kokemuksen kautta tietää siihen sisältyvän totuuden, ellette torju kuolevaisten eloonjäämistä varten laadittua suunnitelmaa.

30:4.16 (341.6) Orvontonissa toteutetaan lähes kaikkialla suunnitelmaa, jonka mukaan kuolevaisia pidätellään ensi vaiheessa seitsemässä edistyvän koulutuksen maailmassa. Kussakin, noin tuhannesta asutetusta planeetasta koostuvassa paikallisjärjestelmässä, on seitsemän mansiomaailmaa, jotka tavallisimmin ovat järjestelmän pääkaupungin satelliitteja tai satelliittien satelliitteja. Ne ovat maailmoja, joissa ylösnousemuskuolevaisten enemmistö otetaan vastaan.

30:4.17 (341.7) Kaikkia kuolevaisten asuttamia koulutusmaailmoja kutsutaan toisinaan universumin ”mansioiksi”, ja juuri tällaisiin sfääreihin Jeesus viittasi sanoessaan: ”Isäni kodissa on monta asuinsijaa.” Tästä eteenpäin, tietyn mansiomaailmojenkaltaisten sfäärien ryhmän puitteissa, taivasmatkalaiset etenevät yksittäin sfääriltä toiselle ja yhdestä elämänvaiheesta toiseen, mutta aina he etenevät yhdeltä universumiopintojen tasolta toiselle luokkamuodostelmana.

30:4.18 (342.1) 4. Morontiaedistyjät. Mansiomaailmoista alkaen ja sieltä edelleen paikallisjärjestelmän, konstellaation ja universumin sfääreille saakka kuolevaiset luokitellaan morontiaedistyjiksi; he käyvät läpi kuolevaisen ylösnousemukseen kuuluvia siirtymäsfäärejä. Alemmista morontiamaailmoista korkeampiin kulkiessaan ylösnousevat kuolevaiset palvelevat lukemattomissa tehtävissä yhdessä opettajiensa kanssa ja edistyneempien ja vanhempien veljiensä seurassa.

30:4.19 (342.2) Morontiaaliseen edistymiseen kuuluu jatkuva älyn, hengen ja persoonallisuuden hahmon kehittyminen. Eloonjääneet ovat yhä kolmiolemuksisia olentoja. Koko morontiakokemuksensa ajan he ovat paikallisuniversumin suojatteja. Superuniversumin järjestelmä ulottuu heihin, vasta kun henkenä elettävä vaihe alkaa.

30:4.20 (342.3) Kuolevaiset saavat reaalisen henki-identiteetin hetkeä ennen kuin he lähtevät paikallisuniversumin päämajasta superuniversumin piensektorin vastaanottomaailmoihin. Siirtyminen viimeiseltä morontiatasolta ensimmäiselle eli alimmalle henkiasteelle on vain vähäinen muutos. Tällainen askel eteenpäin ei muuta mieltä, persoonallisuutta eikä luonnetta; muuttuminen kohdistuu vain hahmoon. Mutta henkihahmo on aivan yhtä reaalinen kuin morontiaruumiskin, ja se on aivan yhtä lailla havaittavissa.

30:4.21 (342.4) Ennen kuin ajallisuuden kuolevaiset lähtevät syntymäpaikkansa paikallisuniversumista superuniversumin vastaanottomaailmoihin, he saavat Luoja-Pojalta ja paikallisuniversumin Äiti-Hengeltä henkikonfirmaation. Tästä hetkestä lähtien ylösnousemuskuolevaisen asema on ikiajoiksi ratkaistu. Superuniversumin suojattien ei tiedetä koskaan joutuneen harhaan. Myös ylösnousevat serafit kohoavat enkelien arvoasteikossa, silloin kun he lähtevät paikallisuniversumeista.

30:4.22 (342.5) 5. Superuniversumien suojatit. Kaikista superuniversumien koulutusmaailmoihin saapuvista taivasmatkalaisista tulee Päivien Muinaisten suojatteja. He ovat suoriutuneet paikallisuniversumissa vietettävästä morontiaelämästä ja ovat nyt tunnustettuja henkiä. Nuorina henkinä he aloittavat superuniversumin koulutus- ja sivistysjärjestelmän mukaisen ylenemisen, joka jatkuu piensektorin vastaanottosfääreiltä kymmenen suursektorin opintomaailmojen kautta edelleen superuniversumin päämajan korkeamman sivistyksen sfääreille.

30:4.23 (342.6) Opiskelijahenkiä on kolmea luokkaa riippuen siitä, oleskelevatko he piensektorissa, suursektoreissa vai hengen edistymistä edustavissa superuniversumien päämajamaailmoissa. Aivan kuten morontiaedistyjät opiskelivat ja työskentelivät paikallisuniversumin maailmoissa, samoin ylösnousemushenget oppivat tietoa yhä uusista maailmoista, samalla kun he harjaantuvat antamaan toisille, mitä ovat itse kokemuksellisen viisauden lähteistä ammentaneet. Mutta koulunkäynti henkiolennon ominaisuudessa superuniversumissa elettävän elämänvaiheen aikana poikkeaa perin juurin kaikesta, mitä koskaan on juolahtanut ihmisen aineellisen mielen fantasiamaailmaan.

30:4.24 (342.7) Ennen kuin nämä ylösnousemushenget lähtevät superuniversumista Havonaan, heille annetaan samanlainen perusteellinen oppikurssi superuniversumin hallinnosta, jollainen heille annettiin heidän morontiakokemuksensa aikana paikallisuniversumin johtamisesta. Ennen Havonaan-saapumistaan henkikuolevaisten pääasiallisena opintojen kohteena, joskaan ei heidän ainoana tehtävänään, on paikallis- ja superuniversumien hallinnon oppiminen. Mikä on syynä tähän kaikkeen kokemiseen, ei ole tällä hetkellä täysin nähtävillä, mutta tämä koulutus on epäilemättä viisasta ja välttämätöntä, jos ajatellaan heidän mahdollista tulevaa päämääräänsä Lopullisuuden Saavuttajakunnan jäseninä.

30:4.25 (342.8) Superuniversumin ohjelma ei ole kaikille ylösnouseville kuolevaisille sama. He saavat saman yleiskoulutuksen, mutta erityisryhmät ja -luokat käyvät läpi erityisoppikursseja ja suorittavat alakohtaisia harjoituskursseja.

30:4.26 (343.1) 6. Havonan pyhiinvaeltajat. Kun hengeksikehittyminen on päätöksessään, vaikkei vielä täysimääräistä olekaan, silloin eloonjäänyt kuolevainen valmistautuu pitkälle lennolle Havonaan, evolutionaaristen henkien turvasatamaan. Maan päällä olit lihaa ja verta oleva luotu olento; paikallisuniversumissa olit morontiaolento; superuniversumissa olit kehittyvä henki. Saavuttuasi Havonan vastaanottomaailmoihin alkaa hengellinen koulutuksesi toden teolla ja vakavissaan; lopulta tapahtuva ilmestymisesi Paratiisiin tulee toteutumaan täydellistyneenä henkenä.

30:4.27 (343.2) Matka superuniversumin päämajasta Havonan vastaanottosfääreille suoritetaan aina yksin. Tästä lähtien ei luokissa tai ryhmissä tapahtuvaa opetusta enää anneta. Ajallisuuden ja avaruuden evolutionaaristen maailmojen tekninen ja hallinnollinen koulutus on kohdaltasi ohitse. Nyt alkaa henkilökohtainen koulutuksesi, yksilöllinen hengellinen opetuksesi. Alusta loppuun saakka, koko Havonan läpi, opetus on henkilökohtaista ja luonteeltaan kolminaista: älyllistä, hengellistä ja kokemuksellista.

30:4.28 (343.3) Havonassa tapahtuvan elämänvaiheesi ensimmäisenä tekona annat tunnustuksen kuljetussekonafillesi ja kiität häntä pitkästä ja turvallisesta matkasta. Sitten sinut esitellään olennoille, jotka opastavat sinua ensimmäisissä Havonassa suorittamissasi toimissa. Seuraavaksi menet rekisteröimään saapumisesi ja laatimaan kiitosta ja jumalointia uhkuvan viestisi lähetettäväksi paikallisuniversumisi Luoja-Pojalle, sille universumin Isälle, joka mahdollisti elämänurasi Jumalan poikana. Siihen päättyvät Havonaan-saapumiseen liittyvät muodollisuudet. Sen jälkeen sinulle myönnetään pitkä loma, jonka voit käyttää vapaaseen havaintojentekoon, ja tämä tarjoaa sinulle tilaisuuden etsiä käsiisi ystäviäsi, tovereitasi ja kumppaneitasi pitkän ylösnousemuskokemuksen ajalta. Voit myös tutkia kaukoviestintäsanomia päästäksesi selville siitä, ketkä pyhiinvaeltajatovereistasi ovat Uversasta-lähtösi jälkeen lähteneet Havonaan.

30:4.29 (343.4) Tieto saapumisestasi Havonan vastaanottomaailmoihin lähetetään asianmukaisesti paikallisuniversumisi päämajaan, ja se välitetään henkilökohtaisesti serafisuojelijallesi, olipa tuo serafi missä hyvänsä.

30:4.30 (343.5) Ylösnousemuskuolevaiset ovat saaneet läpikotaisen koulutuksen avaruuden evolutionaaristen maailmojen asioista; nyt he aloittavat pitkän ja antoisan tutustumisensa täydellisyyden luotuihin sfääreihin. Minkälaisen valmennuksen jotakin tulevaa työtä varten tarjoaakaan tämä moniosainen, ainutlaatuinen ja merkillinen kokemus! Mutta Havonasta en voi teille kertoa; teidän pitää nähdä nämä maailmat niiden loistavuutta arvostaaksenne tai niiden suurenmoisuutta ymmärtääksenne.

30:4.31 (343.6) 7. Paratiisiin-saapujat. Saapuessasi Paratiisiin sen asukkaan oikeuksin aloitat asteittain etenevän kurssin jumalallisuudessa ja absoniittisuudessa. Se että asut Paratiisissa, merkitsee, että olet löytänyt Jumalan ja että sinut on määrä liittää Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Kaikista suuruniversumin olennoista vain Isään fuusioituneet otetaan Kuolevaisfinaliittien Yhteisöön. Vain tällaiset yksilöt antavat finaliittien valan. Muita paratiisillista täydellisyyttä tai sen saavuttamista edustavia olentoja voidaan liittää tähän finaliittikuntaan tilapäisesti, mutta heille ei anneta ikuista osoitusta tämän ajallisuuden ja avaruuden evolutionaaristen ja täydellistyneiden veteraanien jatkuvasti kasvavan armeijan tuntemattomiin ja paljastumattomiin tehtäviin.

30:4.32 (343.7) Paratiisiin-saapujille myönnetään vapaa-aikaa, jonka jälkeen he aloittavat kanssakäymisensä ensiasteisten supernafien seitsemän ryhmän kanssa. Kun he ovat päättäneet palvonnanohjaajien johtaman kurssin, heitä sanotaan Paratiisin loppututkinnon suorittaneiksi, ja sitten – finaliitteina – heitä osoitetaan tarkkailu- ja yhteistyöpalveluun kaukaisuuksiin ulottuvan luomistuloksen äärille asti. Toistaiseksi ei Kuolevaisfinaliittien Yhteisölle näytä olevan mitään varsinaista eikä vakinaista tehtävää, vaikkakin he palvelevat monessa eri ominaisuudessa maailmoissa, jotka ovat asettuneet valoon ja elämään.

30:4.33 (344.1) Vaikkei Kuolevaisfinaliittien Yhteisöllä olisikaan mitään tulevaa tai paljastumatonta päämäärää, olisi näiden ylösnousemusolentojen nykyinenkin tehtävä silti kaikin puolin riittävä ja kunniakas. Heidän nykyinen määränpäänsä tekee universaalisen, kehittymiseen perustuvan ylösnousemussuunnitelman täysin oikeutetuksi. Mutta tulevat ulkoavaruuden sfäärien kehityksen aikakaudet tulevat epäilemättä antamaan lisää tietoa ja luomaan yhä täydellisempää jumalallista valaistusta Jumalien viisaudesta ja rakastavasta hyvyydestä heidän toteuttaessaan jumalallista suunnitelmaansa, joka tähtää ihmisen eloonjäämiseen ja kuolevaisen ylösnousemukseen.

30:4.34 (344.2) Tämä kertomus – sen ohella, mitä teille on ilmoitettu ja mitä voitte omaksua omaa maailmaanne käsittelevän opetuksen yhteydessä – esittää ylösnousemuskuolevaisen elämänuran peruspiirteet. Kertomus vaihtelee melkoisesti eri superuniversumeissa, mutta tämä esitys antaa välähdyksenomaisen näkemyksen kuolevaisten edistymiseen tähtäävästä keskimääräissuunnitelmasta sellaisena kuin se toimii Nebadonin paikallisuniversumissa ja suuruniversumin seitsemännessä lohkossa, Orvontonin superuniversumissa.

30:4.35 (344.3) [Esittänyt eräs Uversan Voimallisista Sanansaattajista.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään