30. írás, A nagy világegyetem személyiségei

   
   Bekezdésszámozás: Be | Ki
Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az Urantia könyv

30. írás

A nagy világegyetem személyiségei

30:0.1 (330.1) A PARADICSOMON és a nagy világegyetemben működő személyiségek és a személyestől különböző entitások jelenleg jó közelítéssel végtelen számú élőlényt jelentenek. Még a nagyobb rendek és fajták száma is meghaladja az emberi képzeletet, s akkor még nem is említettük a számtalan alfajt és változatot. Ugyanakkor kívánatos, hogy az élőlények két alapvető osztályozási rendjéről valamennyit közreadjunk – hogy röviden ismertessük a paradicsomi osztályozást és az Uverszai Személyi Nyilvántartást.

30:0.2 (330.2) Azért nem tudjuk teljes körűen és teljesen következetesen osztályozni a nagy világegyetem személyiségeit, mert nem minden csoportról közlünk kinyilatkoztatást. Számos további írást igényelne az összes csoport módszeres osztályozásához szükséges további kinyilatkoztatás. Az ilyen fogalmi kiterjesztés aligha kívánatos, mivel megfosztaná a gondolkodó halandókat a következő évezredre attól a késztetéstől, hogy alkotóan elmélkedjenek e részlegesen kinyilatkoztatott dolgok tartalmáról. A legjobb, ha az ember nem részesül túl sok kinyilatkoztatásban; az visszafogja a képzelőerejét.

1. Az élőlények paradicsomi osztályozása

30:1.1 (330.3) A Paradicsomon az élőlényeket a paradicsomi Istenségekkel való eredendő és kialakított kapcsolatuknak megfelelően osztályozzák. A központi világegyetembeli és felsőbb-világegyetembeli nagygyűléseken a megjelenteket gyakran az eredetük szerint csoportosítják: a háromsági származásúak, vagy a Háromságot elértek; a kettős származásúak; és az egyes származásúak. Nehéz dolog a halandói elme számára elmagyarázni az élőlények paradicsomi osztályozását, de felhatalmazásunk van az alábbiak közlésére:

30:1.2 (330.4) I. HÁROMSÁGI-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. Ők a mindhárom paradicsomi Istenség által teremtett lények, mely tettet vagy ilyen minőségükben vagy Háromságként, a Háromságot-elért Testülettel együtt vittek véghez, s amely megnevezés a háromságot elért lények minden csoportjára vonatkozik, legyenek azok kinyilatkoztatottak vagy ki nem nyilatkoztatottak.

30:1.3 (330.5) A. A Legfelsőbb Szellemek.

30:1.4 (330.6) 1. A Hét Tökéletes Szellem.

30:1.5 (330.7) 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó.

30:1.6 (330.8) 3. A Tükröző Szellemek Hét Rendje.

30:1.7 (330.9) B. A Háromság Állandó Fiai.

30:1.8 (330.10) 1. A Felsőség háromságivá tett Titkai.

30:1.9 (330.11) 2. A Nappalok Örökkévalói.

30:1.10 (330.12) 3. A Nappalok Elődei.

30:1.11 (330.13) 4. A Nappalok Tökéletességei.

30:1.12 (331.1) 5. A Nappalok Utódai.

30:1.13 (331.2) 6. A Nappalok Szövetségei.

30:1.14 (331.3) 7. A Nappalok Hűséges Követői.

30:1.15 (331.4) 8. Bölcsesség-tökéletesítők.

30:1.16 (331.5) 9. Isteni Tanácsosok.

30:1.17 (331.6) 10. Világegyetemi Ítélők.

30:1.18 (331.7) C. Háromsági-származású és Háromságot elért lények.

30:1.19 (331.8) 1. Háromsági Tanító Fiak.

30:1.20 (331.9) 2. Ihletett Háromsági Szellemek.

30:1.21 (331.10) 3. Havona-honosok.

30:1.22 (331.11) 4. Paradicsomi létpolgárok.

30:1.23 (331.12) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott háromsági-származású lények.

30:1.24 (331.13) 6. Ki-nem-nyilatkoztatott istenségi-háromságot elért lények.

30:1.25 (331.14) 7. Méltóságra Emelkedett Háromságot-elért Fiak.

30:1.26 (331.15) 8. Kiválasztott Háromságot-elért Fiak.

30:1.27 (331.16) 9. Tökéletes Háromságot-elért Fiak.

30:1.28 (331.17) 10. Teremtményi-háromságot elért Fiak.

30:1.29 (331.18) II. KETTŐS-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. A bármely két paradicsomi Istenség által vagy a paradicsomi Istenségektől közvetlenül vagy közvetve származó bármely két lény által egyéb módon teremtett lények.

30:1.30 (331.19) A. Az alászálló rendek.

30:1.31 (331.20) 1. Teremtő Fiak.

30:1.32 (331.21) 2. Ítélkező Fiak.

30:1.33 (331.22) 3. Fényes Hajnalcsillagok.

30:1.34 (331.23) 4. Melkizedek Atyák.

30:1.35 (331.24) 5. A melkizedekek.

30:1.36 (331.25) 6. A vorondadekek.

30:1.37 (331.26) 7. A lanonandekek.

30:1.38 (331.27) 8. Ragyogó Estcsillagok.

30:1.39 (331.28) 9. A főangyalok.

30:1.40 (331.29) 10. Élethordozók.

30:1.41 (331.30) 11. Ki-nem-nyilatkoztatott Világegyetemi Segítők.

30:1.42 (331.31) 12. Ki-nem-nyilatkoztatott Istenfiak.

30:1.43 (331.32) B. Az állandó rendek.

30:1.44 (331.33) 1. Abandonterek.

30:1.45 (331.34) 2. Szuszatia.

30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.

30:1.47 (331.36) 4. Spironga.

30:1.48 (331.37) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott kettős-származású lények.

30:1.49 (331.38) C. A felemelkedő rendek.

30:1.50 (331.39) 1. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:1.51 (331.40) 2. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:1.52 (331.41) 3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:1.53 (331.42) 4. Átvitt közteslények.

30:1.54 (331.43) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott felemelkedők.

30:1.55 (332.1) III. EGYES-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK. A bármelyik paradicsomi Istenség által vagy a paradicsomi Istenségektől közvetlenül vagy közvetve származó bármely lény által egyéb módon teremtett lények.

30:1.56 (332.2) A. A Legfelsőbb Szellemek.

30:1.57 (332.3) 1. Gravitációs Hírvivők.

30:1.58 (332.4) 2. A Havona-körök Hét Szelleme.

30:1.59 (332.5) 3. A Havona-körök Tizenkét Segéde.

30:1.60 (332.6) 4. A Tükröző Kép Segítők.

30:1.61 (332.7) 5. Világegyetemi Anyaszellemek.

30:1.62 (332.8) 6. A hétféle elmeszellem-segéd.

30:1.63 (332.9) 7. Ki-nem-nyilatkoztatott istenségi-származású lények.

30:1.64 (332.10) B. A felemelkedő rendek.

30:1.65 (332.11) 1. Megszemélyesült Igazítók.

30:1.66 (332.12) 2. Felemelkedő Anyagi Fiak.

30:1.67 (332.13) 3. Evolúciós szeráfok.

30:1.68 (332.14) 4. Evolúciós kerubok.

30:1.69 (332.15) 5. Ki-nem-nyilatkoztatott felemelkedők.

30:1.70 (332.16) C. A Végtelen Szellem családja.

30:1.71 (332.17) 1. Független Hírvivők.

30:1.72 (332.18) 2. A Világegyetemi Körök Felügyelői.

30:1.73 (332.19) 3. Összeírási Igazgatók.

30:1.74 (332.20) 4. A Végtelen Szellem Személyi Segédei.

30:1.75 (332.21) 5. Társfelügyelők.

30:1.76 (332.22) 6. Kinevezett Őrök.

30:1.77 (332.23) 7. Végzős Kísérők.

30:1.78 (332.24) 8. Havona-szolgálók.

30:1.79 (332.25) 9. Világegyetemi Békéltetők.

30:1.80 (332.26) 10. Morontia Társak.

30:1.81 (332.27) 11. Szupernáfok.

30:1.82 (332.28) 12. Szekonáfok.

30:1.83 (332.29) 13. Terciáfok.

30:1.84 (332.30) 14. Omniáfok.

30:1.85 (332.31) 15. Szeráfok.

30:1.86 (332.32) 16. Kerubok és szanóbok.

30:1.87 (332.33) 17. Ki-nem-nyilatkoztatott Szellem-származású lények.

30:1.88 (332.34) 18. A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító.

30:1.89 (332.35) 19. A Legfőbb Erőtér-központok.

30:1.90 (332.36) 20. A Fizikai Főszabályozók.

30:1.91 (332.37) 21. A Morontia Erőtér-felügyelők.

30:1.92 (332.38) IV. MEGLÉNYEGÍTETT TAPASZTALÁS-MEGHALADÓ LÉNYEK. A Paradicsomon található a tapasztalás-meghaladó lényeknek egy hatalmas serege, akiknek származása rendszerint nem nyilvánul meg az idő és tér világegyetemei számára mindaddig, amíg azokon be nem köszönt a fény és élet korszaka. E Tapasztalattól Függetlenül Létezők nem teremtők és nem is teremtmények; ők az isteniség, véglegesség és örökkévalóság meglényegített gyermekei. Ezek a „meglényegülők” nem végesek és nem is végtelenek – ők abszonitok; és az abszonit nem jelent sem végtelenséget, sem abszolútságot.

30:1.93 (333.1) E nemteremtett nemteremtők mindig hűségesek a paradicsomi Háromsághoz és engedelmeskednek a Véglegesnek. A személyiségi tevékenységek négy végleges szintjén léteznek és az abszonit hét szintjén működnek tizenkét nagy osztályban, melyek mindegyike ezer nagyobb munkacsoportból áll, s ez utóbbiak mindegyike hét-hét osztályból tevődik össze. E meglényegített lények az alábbi rendekbe sorolhatók:

30:1.94 (333.2) 1. A Világmindenség Építészei.

30:1.95 (333.3) 2. Tapasztalás-meghaladó Adatrögzítők.

30:1.96 (333.4) 3. Egyéb Tapasztalattól Függetlenül Létezők.

30:1.97 (333.5) 4. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők.

30:1.98 (333.6) 5. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők.

30:1.99 (333.7) Isten, mint felsőbbszemély, meglényegít; Isten, mint személy, teremt; Isten, mint személyest el nem érő, részeket képez; és e saját Igazító-szilánkja kifejleszti a szellem-lelket az anyagi és halandói elmében, összhangban azon személyiség szabad akaratú választásával, mely személyiséget az Isten mint Atya adományozott a halandó teremtménynek a szülői cselekedete révén.

30:1.100 (333.8) V. AZ ISTENSÉG SZILÁNKOSULT ENTITÁSAI. Az Egyetemes Atyától származó ezen élő létezői rend legjellegzetesebb képviselői a Gondolatigazítók, bár ezen entitások egyáltalán nem az egyetlen szilánkjai az Első Forrás és Középpont személyest el nem érő valóságának. Az Igazítótól különböző részek feladatkörei sokfélék és kevéssé ismertek. Egy Igazítóval vagy egyéb ilyen résszel való eggyé kapcsolódás a teremtményt az Atyával eggyé kapcsolódást elért lénnyé teszi.

30:1.101 (333.9) A Harmadik Forrás és Középpont előelme-szellemének részei aligha hasonlíthatók az Atya-szilánkokhoz, ezt le kell szögeznünk. Az ilyen entitások nagyban különböznek az Igazítóktól; mint ilyenek nem lakoznak a Spiritingtonon, és ilyenként nem is szelik át az elme-gravitációs köröket; és nem is költöznek halandó teremtményekbe azok húsvér testben élt élete során. Nem személyest el nem érők olyan értelemben, mint az Igazítók, de ilyen előelme-szellemi szilánk adományoztatik bizonyos túlélő halandóknak, és a velük való eggyé kapcsolódás e halandókat a Szellemmel eggyé kapcsolódást elért halandókká teszi s így elkülönülnek az Igazítóval eggyé kapcsolódást elért halandóktól.

30:1.102 (333.10) Még nehezebb leírni a Teremtő Fiú egyedivé tett szellemét, azt az egyesülést, mely a teremtményt a Fiúval eggyé kapcsolódást elért halandóvá teszi. Az Istenségnek vannak még egyéb részei is.

30:1.103 (333.11) VI. SZEMÉLYEST MEGHALADÓ LÉNYEK. Az isteni eredetű és a világegyetemek mindenségében sokféle szolgálatot ellátó, a személyestől különböző lényeknek hatalmas serege létezik. E lények egy része a Fiú paradicsomi világain állomásozik; mások, mint az Örökkévaló Fiú személyest meghaladó képviselői is, máshol találhatók. Róluk e beszámolók nagy részében nem teszünk említést, és teljesen értelmetlen dolog volna a személyes teremtmények számára való ismertetésükkel próbálkozni.

30:1.104 (333.12) VII. NEM OSZTÁLYOZOTT ÉS NEM KINYILATKOZTATOTT RENDEK. A jelen világegyetemi korszakban nem volna lehetséges minden lényt, legyen az személyes vagy más, a jelen világegyetemi korszaknak megfelelő osztályokba sorolni; ráadásul ezen osztályok közül nem is mindet fedjük fel e beszámolókban; ennélfogva számos rendet kihagyunk e felsorolásokból. Vegyük az alábbiakat:

30:1.105 (333.13) A Világegyetemi Beteljesülés Végrehajtója.

30:1.106 (333.14) A Végleges Korlátozott Helyettesei.

30:1.107 (334.1) A Legfelsőbb Korlátlan Ellenőrei.

30:1.108 (334.2) A Nappalok Elődeinek Ki-nem-nyilatkoztatott Alkotó Közvetítői.

30:1.109 (334.3) Paradicsomi Madzseszton.

30:1.110 (334.4) Madzseszton Meg-nem-nevezett Tükrözőműködési Összekötői.

30:1.111 (334.5) A helyi világegyetemek midszonit rendjei.

30:1.112 (334.6) E rendek egy jegyzéken való szerepeltetésének nincs különösebb jelentősége, attól eltekintve, hogy egyikük sem szerepel az itt közreadott paradicsomi osztályozásban. Ők a nem osztályozott kevesek; van még mit megtudnotok a ki nem nyilatkoztatott sokakról is.

30:1.113 (334.7) Különféle szellemek vannak: szellementitások, szellemjelenlétek, személyes szellemek, személyest el nem érő szellemek, személyest meghaladó szellemek, szellemlényegű létezők, szellemszemélyiségek – de a leírásukra sem a halandói nyelv, sem a halandói értelem nem elégséges. Ugyanakkor azt kijelenthetjük, hogy nincsenek „tisztán elme” személyiségek; egyetlen entitásnak sincs személyisége, hacsak Isten nem ruházta fel őket ilyennel, aki pedig maga is szellem. Bármely, szellemi vagy fizikai energiával nem társult elmeentitás nem személyiség. De ugyanolyan értelemben, ahogy vannak elmével rendelkező szellemszemélyiségek, ugyanúgy vannak szellemmel rendelkező elmeszemélyiségek is. Madzseszton és a társai egészen jól példázzák az elme-uralta lényeket, de e személyiségfajtára vannak még jobb példák, ezeket azonban ti nem ismeritek. Az ilyen elmeszemélyiségeknek egész ki-nem-nyilatkoztatott rendjei vannak, de ők is mindig szellem-társulásban élnek. Bizonyos egyéb, szintén ki-nem-nyilatkoztatott teremtményeket úgy lehetne megjelölni, mint elme-energiai és fizikai energiai személyiségek. A lények e fajtája nem érzékeny a szellem-gravitációra, azonban igazi személyiség – az Atya körén belül található.

30:1.114 (334.8) Ezen írásoknak nem célja – és nem is lehet az – hogy akárcsak elkezdje az élő teremtmények, a teremtők, a meglényegülők és az egyéb módon létező azon lények történelmének kimerítő ismertetését, akik az idő nyüzsgő világegyetemeiben és az örökkévalóság központi világegyetemében élnek, imádják az Istent és szolgálnak. Ti, halandók, személyek vagytok; ennélfogva képesek vagyunk leírni azokat a lényeket, akik megszemélyesültek, de miként tudnánk valaha is bemutatni nektek egy abszonit lényegűvé vált lényt?

2. Az uverszai személyi nyilvántartás

30:2.1 (334.9) Az élőlények isteni családját az Uverszán hét nagy osztályban tartják nyilván:

30:2.2 (334.10) 1. A paradicsomi Istenségek.

30:2.3 (334.11) 2. A Legfelsőbb Szellemek.

30:2.4 (334.12) 3. A háromsági-származású lények.

30:2.5 (334.13) 4. Az Istenfiak.

30:2.6 (334.14) 5. A Végtelen Szellem Személyiségei.

30:2.7 (334.15) 6. A Világegyetemi Erőtér-irányítók.

30:2.8 (334.16) 7. Az Állandó Létpolgárságú Testület.

30:2.9 (334.17) A saját akaratú teremtmények e csoportjai számos osztályra és kisebb egységre oszthatók. A nagy világegyetem személyiségei osztályozásának bemutatásakor azonban az értelmes lények rendjei közül főként azokkal foglalkozunk, amelyeket e beszámolókban már kinyilatkoztattunk, s akiknek többségével az idő halandói a Paradicsomra felfelé irányuló fokozatos fejlődési útjuk során a felemelkedési tapasztalásban találkozni fognak. Az itt következő felsorolásban nem szerepelnek a világegyetemi lények azon hatalmas rendjei, melyeknek munkája a halandói felemelkedési rendhez nem kapcsolódik.

30:2.10 (335.1) I. A PARADICSOMI ISTENSÉGEK.

30:2.11 (335.2) 1. Az Egyetemes Atya.

30:2.12 (335.3) 2. Az Örökkévaló Fiú.

30:2.13 (335.4) 3. A Végtelen Szellem.

30:2.14 (335.5) II. A LEGFELSŐBB SZELLEMEK.

30:2.15 (335.6) 1. A Hét Tökéletes Szellem.

30:2.16 (335.7) 2. A Hét Legfőbb Végrehajtó.

30:2.17 (335.8) 3. A Tükröző Szellemek Hét Csoportja.

30:2.18 (335.9) 4. A Tükröző Kép Segítők.

30:2.19 (335.10) 5. A Körök Hét Szelleme.

30:2.20 (335.11) 6. A helyi világegyetemi Alkotó Szellemek.

30:2.21 (335.12) 7. Elmeszellem-segédek.

30:2.22 (335.13) III. A HÁROMSÁGI-SZÁRMAZÁSÚ LÉNYEK.

30:2.23 (335.14) 1. A Felsőség háromságivá tett Titkai.

30:2.24 (335.15) 2. A Nappalok Örökkévalói.

30:2.25 (335.16) 3. A Nappalok Elődei.

30:2.26 (335.17) 4. A Nappalok Tökéletességei.

30:2.27 (335.18) 5. A Nappalok Utódai.

30:2.28 (335.19) 6. A Nappalok Szövetségei.

30:2.29 (335.20) 7. A Nappalok Hűséges Követői.

30:2.30 (335.21) 8. Háromsági Tanító Fiak.

30:2.31 (335.22) 9. Bölcsesség-tökéletesítők.

30:2.32 (335.23) 10. Isteni Tanácsosok.

30:2.33 (335.24) 11. Világegyetemi Ítélők.

30:2.34 (335.25) 12. Ihletett Háromsági Szellemek.

30:2.35 (335.26) 13. Havona-honosok.

30:2.36 (335.27) 14. Paradicsomi létpolgárok.

30:2.37 (335.28) IV. AZ ISTENFIAK.

30:2.38 (335.29) A. Alászálló Fiak.

30:2.39 (335.30) 1. Teremtő Fiak – Mihályok.

30:2.40 (335.31) 2. Ítélkező Fiak – Avonalok.

30:2.41 (335.32) 3. Háromsági Tanító Fiak – Daynalok.

30:2.42 (335.33) 4. Melkizedek Fiak.

30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Fiak.

30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Fiak.

30:2.45 (335.36) 7. Élethordozó Fiak.

30:2.46 (335.37) B. Felemelkedő Fiak.

30:2.47 (335.38) 1. Az Atyával eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:2.48 (335.39) 2. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:2.49 (335.40) 3. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók.

30:2.50 (335.41) 4. Evolúciós szeráfok.

30:2.51 (335.42) 5. Felemelkedő Anyagi Fiak.

30:2.52 (335.43) 6. Átvitt közteslények.

30:2.53 (335.44) 7. Megszemélyesült Igazítók.

30:2.54 (336.1) C. Háromsági Fiak.

30:2.55 (336.2) 1. Fenséges Hírvivők.

30:2.56 (336.3) 2. Nagytekintélyűek.

30:2.57 (336.4) 3. Ismeretlen Nevűek és Származásúak.

30:2.58 (336.5) 4. Háromságot-elért Felügyelők.

30:2.59 (336.6) 5. Háromságot-elért Követek.

30:2.60 (336.7) 6. Mennyei Oltalmazók.

30:2.61 (336.8) 7. Magas Fiú-segédek.

30:2.62 (336.9) 8. Felemelkedő-háromságivá lett Fiak.

30:2.63 (336.10) 9. Paradicsom-Havona-háromságivá lett Fiak.

30:2.64 (336.11) 10. A Beteljesülés Háromságot-elért Fiai.

30:2.65 (336.12) V. A VÉGTELEN SZELLEM SZEMÉLYISÉGEI.

30:2.66 (336.13) A. A Végtelen Szellem felsőbb személyiségei.

30:2.67 (336.14) 1. Független Hírvivők.

30:2.68 (336.15) 2. A Világegyetemi Körök Felügyelői.

30:2.69 (336.16) 3. Összeírási Igazgatók.

30:2.70 (336.17) 4. A Végtelen Szellem Személyi Segédei.

30:2.71 (336.18) 5. Társfelügyelők.

30:2.72 (336.19) 6. Kinevezett Őrök.

30:2.73 (336.20) 7. Végzős Kísérők.

30:2.74 (336.21) B. A tér hírvivő seregei.

30:2.75 (336.22) 1. Havona-szolgálók.

30:2.76 (336.23) 2. Világegyetemi Békéltetők.

30:2.77 (336.24) 3. Szakmai Tanácsadók.

30:2.78 (336.25) 4. Paradicsomi Feljegyzés-felügyelők.

30:2.79 (336.26) 5. Mennyei Adatrögzítők.

30:2.80 (336.27) 6. Morontia Társak.

30:2.81 (336.28) 7. Paradicsomi Társak.

30:2.82 (336.29) C. A segédkező szellemek.

30:2.83 (336.30) 1. Szupernáfok.

30:2.84 (336.31) 2. Szekonáfok.

30:2.85 (336.32) 3. Terciáfok.

30:2.86 (336.33) 4. Omniáfok.

30:2.87 (336.34) 5. Szeráfok.

30:2.88 (336.35) 6. Kerubok és szanóbok.

30:2.89 (336.36) 7. Közteslények.

30:2.90 (336.37) VI. VILÁGEGYETEMI ERŐTÉR-IRÁNYÍTÓK.

30:2.91 (336.38) A. A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító.

30:2.92 (336.39) B. A Legfőbb Erőtér-központok.

30:2.93 (336.40) 1. Legfőbb Központ-felügyelők.

30:2.94 (336.41) 2. Havona Központok.

30:2.95 (336.42) 3. Felsőbb-világegyetemi Központok.

30:2.96 (336.43) 4. Helyi Világegyetemi Központok.

30:2.97 (336.44) 5. Csillagvilági Központok.

30:2.98 (336.45) 6. Csillagrendszeri Központok.

30:2.99 (336.46) 7. Besorolatlan Központok.

30:2.100 (337.1) C. Fizikai Főszabályozók.

30:2.101 (337.2) 1. Erőtér-irányító Segítők.

30:2.102 (337.3) 2. Gépies Szabályozók.

30:2.103 (337.4) 3. Energia-átalakítók.

30:2.104 (337.5) 4. Energia-továbbítók.

30:2.105 (337.6) 5. Elsődleges Társítók.

30:2.106 (337.7) 6. Másodlagos Szétbontók.

30:2.107 (337.8) 7. Frandalankok és kronoldekek.

30:2.108 (337.9) D. Morontia Erőtér-felügyelők.

30:2.109 (337.10) 1. Kör-szabályozók.

30:2.110 (337.11) 2. Rendszer Összehangolók.

30:2.111 (337.12) 3. Bolygó Felügyelők.

30:2.112 (337.13) 4. Együttes Szabályozók.

30:2.113 (337.14) 5. Kapcsolat-állandósítók.

30:2.114 (337.15) 6. Válogató-osztályozók.

30:2.115 (337.16) 7. Iktató-segédek.

30:2.116 (337.17) VII. AZ ÁLLANDÓ LÉTPOLGÁRSÁGÚ TESTÜLET.

30:2.117 (337.18) 1. A bolygók közteslényei.

30:2.118 (337.19) 2. A csillagrendszerek ádámi Fiai.

30:2.119 (337.20) 3. A csillagvilági univitatia.

30:2.120 (337.21) 4. A helyi világegyetemi szuszatia.

30:2.121 (337.22) 5. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt, helyi világegyetemi halandók.

30:2.122 (337.23) 6. A felsőbb-világegyetemi abandonterek.

30:2.123 (337.24) 7. A Fiúval eggyé kapcsolódást megélt, felsőbb-világegyetemi halandók.

30:2.124 (337.25) 8. A Havona-honosok.

30:2.125 (337.26) 9. A Szellem paradicsomi szféráinak honosai.

30:2.126 (337.27) 10. Az Atya paradicsomi szféráinak honosai.

30:2.127 (337.28) 11. A Paradicsom teremtett létpolgárai.

30:2.128 (337.29) 12. Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt, paradicsomi halandó létpolgárok.

30:2.129 (337.30) Ez a világegyetemek személyiségeinek az Uversza központi világán vezetett munkanyilvántartása.

30:2.130 (337.31) ÖSSZETETT SZEMÉLYISÉGCSOPORTOK. Az Uverszán nyilvántartások vannak az értelmes lényeknek számos további csoportjáról, olyan lényekről, melyeknek szintén szoros kapcsolata van a nagy világegyetem szervezésével és igazgatásával. E rendek közé tartozik a következő három összetett személyiségcsoport is:

30:2.131 (337.32) A. A Végleges Paradicsomi Testülete.

30:2.132 (337.33) 1. A Halandói Véglegesrendűek Testülete.

30:2.133 (337.34) 2. A Paradicsomi Véglegesrendűek Testülete.

30:2.134 (337.35) 3. A Háromságot elért Véglegesrendűek Testülete.

30:2.135 (337.36) 4. A Háromságot elért Együttes Véglegesrendűek Testülete.

30:2.136 (337.37) 5. A Havonai Véglegesrendűek Testülete.

30:2.137 (337.38) 6. A Tapasztalás-meghaladó Véglegesrendűek Testülete.

30:2.138 (337.39) 7. A Beteljesülés Ki-nem-nyilatkoztatott Fiainak Testülete.

30:2.139 (337.40) A Halandói Véglegesrendűek Testületével e sorozat következő és egyben utolsó írásában foglalkozunk.

30:2.140 (338.1) B. A Világegyetemi Segítők.

30:2.141 (338.2) 1. Fényes Hajnalcsillagok.

30:2.142 (338.3) 2. Ragyogó Estcsillagok.

30:2.143 (338.4) 3. Főangyalok.

30:2.144 (338.5) 4. Fenséges Segédek.

30:2.145 (338.6) 5. Főbiztosok.

30:2.146 (338.7) 6. Mennyei Felvigyázók.

30:2.147 (338.8) 7. Lakóvilági Tanítók.

30:2.148 (338.9) Mind a helyi világegyetemek, mind pedig a felsőbb-világegyetemek összes központi világán gondoskodnak azon lényekről, akik a Teremtő Fiak, a helyi világegyetemi vezetők érdekében különleges küldetéseken vesznek részt. Mi az Uverszán üdvözöljük e Világegyetemi Segítőket, de nem felügyeljük őket. E megbízottak a Teremtő Fiak felügyelete alatt végzik a munkájukat és a megfigyeléseiket. Tevékenységüket közelebbről a helyi világegyetemetekről szóló beszámolóban ismertetjük.

30:2.149 (338.10) C. A Hét Önkéntes Telepes Csoport.

30:2.150 (338.11) 1. Csillagászat-hallgatók.

30:2.151 (338.12) 2. Égi Mesterek.

30:2.152 (338.13) 3. Visszatekintési Igazgatók.

30:2.153 (338.14) 4. Kiterjesztési Tanodai Oktatók.

30:2.154 (338.15) 5. A Különféle Tartalékos Testületek.

30:2.155 (338.16) 6. Hallgató-látogatók.

30:2.156 (338.17) 7. Felemelkedő zarándokok.

30:2.157 (338.18) E lények hét csoportját ilyen szervezettségben és irányítás mellett megtalálhatjuk az összes központi világon a helyi csillagrendszerektől fel egészen a felsőbb-világegyetemek központjaiig, főként ez utóbbiakon. A hét felsőbb-világegyetem központjai a találkozóhelyei az értelmes lények csaknem minden osztályának és rendjének. A Paradicsom-Havona-honosok számos csoportja kivételével a létezés bármely szakaszába tartozó saját akaratú teremtmények megfigyelhetők és tanulmányozhatók itt.

3. Az önkéntes telepesek

30:3.1 (338.19) A hét önkéntes telepes csoport hosszabb-rövidebb ideig az épített szférákon tartózkodik, s ezalatt a küldetései teljesítésével és a különleges megbízatásai végrehajtásával foglalkozik. Munkájuk a következőképpen jellemezhető:

30:3.2 (338.20) 1. A csillagászat-hallgatók, a mennyei csillagászok a munkájukhoz olyan szférákat választanak, mit az Uversza, mert az ilyen különlegesen megépített világok rendkívül kedvezők a megfigyeléseikhez és számításaikhoz. Az Uversza nemcsak azért kedvező hely a telepes csoport munkájához, mert központi elhelyezkedésű, hanem azért is, mert a közelében nincsenek óriási élő vagy halott napok, melyek zavarnák az energiaáramokat. E hallgatók semmilyen értelemben nem kapcsolódnak szervesen a felsőbb-világegyetemi ügyekhez; ők pusztán vendégek.

30:3.3 (338.21) Az uverszai csillagásztelep számos közeli területről, a központi világegyetemből, sőt még a Norlatiadekből is érkezett tagokból áll. Bármely világegyetem bármely csillagrendszerének bármelyik világáról származó bármely lény csillagászat-hallgatóvá válhat, jelentkezhet a mennyei csillagászok valamely testületébe. Ennek előfeltételei: folytatódó élet és elégséges ismeret a tér világairól, különösen azok evolúciójának és szabályozásának fizikai törvényeiről. A csillagászat-hallgatóknak nem kell örökké ebben a testületben szolgálniuk, de a csoportjukba felvettek közül senki sem léphet ki uverszai időben mért ezer év letelte előtt.

30:3.4 (339.1) Az uverszai csillagvizsgáló telep taglétszáma jelenleg meghaladja az egymilliót. E csillagászok jönnek-mennek, bár némelyikük viszonylag hosszabb időt tölt a szolgálatban. Munkájukat sok gépi műszer és fizikai berendezés segítségével végzik; nagyban segítik őket a Független Hírvivők és az egyéb szellemi felfedezők is. E mennyei csillagászok a csillagok tanulmányozásában és a tér kutatásában folyamatosan igénybe veszik az élő energia-átalakítókat és energia-továbbítókat, valamint a tükröző személyiségeket is. A téranyag és az energia-megnyilvánulások minden formáját és szakaszát kutatják, és éppúgy érdeklődnek a térerő működése, mint a csillagokkal kapcsolatos jelenségek iránt; aprólékos kutatómunkájuk mindenre kiterjed a térben.

30:3.5 (339.2) Hasonló csillagásztelepek találhatók a felsőbb-világegyetem övezeteinek központi világain csakúgy, mint a helyi világegyetemek és azok igazgatási egységeinek épített központjain. A Paradicsom kivételével a tudás sehol sem eredendően meglévő dolog; a fizikai világegyetem megértése nagymértékben a megfigyeléseken és a kutatásokon alapul.

30:3.6 (339.3) 2. Az égi mesterek szerte a hét felsőbb-világegyetemben mindenütt szolgálnak. A felemelkedő halandók először a helyi világegyetemi morontia létpályán találkoznak ezekkel a csoportokkal, s e mestereket majd abban a tárgykörben mutatjuk be részletesebben.

30:3.7 (339.4) 3. A visszatekintési igazgatók a pihentető felüdülés és a jókedv segítői – a meghaladott emlékek helyreállítói. A halandói fejlődés felemelkedési rendjének gyakorlati működtetése számára nagy szolgálatot tesznek, különösen a morontia átmenet és a szellemi tapasztalás kezdeti szakaszaiban. Az ő történetük a halandói létpályának a helyi világegyetembeli alakulásáról szóló beszámolóhoz tartozik.

30:3.8 (339.5) 4. Kiterjesztési tanodai oktatók. A felemelkedési létpálya következő, magasabb lakóvilága mindig egy nagyobb létszámú tanári testületet tart fenn az eggyel alacsonyabb szintű világon, mely egyfajta előkészítő tanhelyül szolgál az adott szféra fejlődő lakosainak; ez az idő zarándokainak előmenetelét biztosító felemelkedési rend egyik szakasza. E tanodák, valamint azok oktatási és vizsgáztatási módszerei egyáltalán nem hasonlítanak semmihez, amit az Urantián esetleg megismerhettek.

30:3.9 (339.6) A halandói fejlődés teljes felemelkedési tervére az a gyakorlat jellemző, hogy az éppen megszerzett új igazságot és tapasztalatot más lényeknek át kell adni. A Paradicsom eléréséig tartó hosszú tanintézetet úgy végzitek el, hogy tanárként szolgáljátok azokat a tanulókat, akik a fejlődési rendben mögöttetek állnak.

30:3.10 (339.7) 5. A különféle tartalékos testületek. A közvetlen felügyeletünk alá nem tartozó lények hatalmas tartalékai állnak tartalékos testületet alkotó telepek gyanánt mozgósítás alatt az Uverszán. E telepes csoportból hetven elsődleges osztályt állítottak fel az Uverszán, és a szabadelvű oktatás keretében megengedtetik, hogy egy időt e különleges személyiségekkel töltsetek. Hasonló általános tartalékokat képeznek a Szalvingtonon és más világegyetemi központokon; csoportvezetőik kérelmére vezénylik őket tevékeny szolgálatba.

30:3.11 (339.8) 6. A hallgató-látogatók. Az egész világegyetemből a mennyei látogatók folyamatos árama halad keresztül a különböző központi világokon. Egyedekként és osztályokként e különböző fajtájú lények úgy özönlenek hozzánk, mint megfigyelők, cseretanulók és kisegítők. Az Uverszán jelenleg egymilliárdnál is több személy tartozik ehhez az önkéntes telepes csoporthoz. E látogatók némelyike egy napig marad, mások egy évig, ez a küldetésük jellegétől függ. E telepes csoportban a világegyetemi lényeknek csaknem mindegyik osztálya képviselteti magát, kivéve a Teremtő személyiségeket és a morontia halandókat.

30:3.12 (340.1) A morontia halandók csak az eredeti helyi világegyetemük határain belül lehetnek hallgató-látogatók. Felsőbb-világegyetemi minőségben csak akkor tehetnek látogatásokat, ha már elérték a szellemi besorolást. A látogató telepes csoportunknak bő a fele „útját megszakító” lény, vagyis olyan, aki útban másfelé megáll meglátogatni az Orvonton székhelyét. E személyiségek között vannak olyanok, akik világegyetemi feladatot teljesítenek, vagy éppen a szabadidejüket töltik – a feladatoktól mentes állapotot élvezik. A világegyetemen belüli utazás és megfigyelés minden felemelkedő lény létpályájának részét képezi. Az utazás és az új népek és világok megismerése iránti emberi vágy teljes kielégülést nyer majd a helyi világegyetemeken, a felsőbb-világegyetemeken és a központi világegyetemen keresztül a Paradicsomig tartó hosszú és eseménydús felkapaszkodás alatt.

30:3.13 (340.2) 7. A felemelkedő zarándokok. Lévén, hogy a felemelkedő zarándokokat különféle szolgálatokra rendelik a paradicsomi fejlődéssel kapcsolatban, ezért önkéntes telepes csoportként a különböző központi szférákon lakoznak. A felsőbb-világegyetemben sokfelé tevékenykedő csoportjaik nagymértékben önállók. Egy olyan folyton változó telepes csoportot alkotnak, amely az evolúciós halandók és felemelkedő társaik összes rendjét magukba foglalja.

4. A felemelkedő halandók

30:4.1 (340.3) Az idő és tér halandó túlélőit felemelkedő zarándokoknak nevezzük, amikor a Paradicsomra való fokozatos felemelkedésen munkálkodóknak minősülnek, s ezen evolúciós teremtmények eléggé fontos szerepet kapnak e beszámolókban, így itt kívánatos egyfajta áttekintést adni a felemelkedés világegyetemi létpályájának következő hét szakaszáról:

30:4.2 (340.4) 1. Bolygói halandók.

30:4.3 (340.5) 2. Alvó továbbélők.

30:4.4 (340.6) 3. Lakóvilági hallgatók.

30:4.5 (340.7) 4. Morontia fejlődő lények.

30:4.6 (340.8) 5. Felsőbb-világegyetemi védencek.

30:4.7 (340.9) 6. Havona-zarándokok.

30:4.8 (340.10) 7. Paradicsomi jövevények.

30:4.9 (340.11) A következő beszámoló az Igazító-segítette halandó világegyetemi létpályáját ismerteti. A Fiúval és a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt halandók e létpályában részben osztoznak, de azért választottuk éppen az Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók történetét, mert az Urantia összes emberfajtája előtt ilyen beteljesülés áll.

30:4.10 (340.12) 1. Bolygói halandók. A halandók mind felemelkedési lehetőséggel rendelkező, állati eredetű evolúciós lények. Eredetüket, természetüket és beteljesülésüket tekintve az emberi lények e különféle csoportjai és fajtái nem teljesen különböznek az urantiai népektől. Minden egyes világ emberfajtái az Istenfiak ugyanazon segédkezésében részesülnek és az idő segédkező szellemeinek jelenlétét élvezik. A természetes halált követően a felemelkedők minden fajtája egyetlen morontia családdá egyesül a lakóvilágokon.

30:4.11 (341.1) 2. Alvó továbbélők. A túlélési besorolású összes halandó a személyes beteljesülés-őrangyalok felügyelete alatt megy át a természetes halál kapuin és a harmadik időszakban megszemélyesül a lakóvilágokon. Azon elismert lények, akik bármely okból képtelenek voltak azt az értelmi szintet és szellemiségi felruházottságot elérni, amely feljogosította volna őket arra, hogy személyes oltalmazót kapjanak, nem juthatnak el azonnal és közvetlenül a lakóvilágokra. Az ilyen túlélő lelkeknek öntudatlan alvásban kell nyugodniuk az új korszakhoz tartozó ítéletnapig, az új megítéltetésig, az Istenfiú eljöveteléig, aki szerbe-számba veszi a korszak túlélőit és megítéli a teremtésrészt, és Nebadon-szerte ez az általános gyakorlat. Krisztus Mihályról mondták, miután a földi munkájának elvégeztével a magasba emelkedett, hogy „sok foglyot vezetett el”. E foglyok az Ádám korától fogva a Mester urantiai feltámadásának napjáig alvó továbbélővé lett halandók voltak.

30:4.12 (341.2) Az idő múlása semmit sem jelent az alvó halandóknak; teljesen öntudatlanok és nincsenek tudatában a nyugvásuk időtartamának sem. Az adott korszak lezárultával a személyiségük újbóli összeállításakor az ötezer évet aludtak nem válaszolnak másként, mint azok, akik csak öt napot nyugodtak. Ezen időbeli késedelemtől eltekintve e továbbélők ugyanazon a felemelkedési renden mennek végig, mint akik a halálbeli hosszabb-rövidebb alvást elkerülik.

30:4.13 (341.3) A világzarándokok megítéltetési osztályait csoportos morontia-tevékenységekre veszik igénybe a helyi világegyetemek munkájában. Nagy előnye van annak, hogy ilyen nagy csoportok is munkára foghatók; ezért hosszú ideig együtt tartják őket a hatékony szolgálat érdekében.

30:4.14 (341.4) 3. Lakóvilági hallgatók. A lakóvilágokon felébredt összes továbbélő halandó ebbe az osztályba tartozik.

30:4.15 (341.5) A halandói húsvér fizikai test nem része az alvó továbbélő újbóli összeállításának; a fizikai test visszatért a porhoz. A kijelölt szeráf biztosítja az új test, a morontia alak, mint a halhatatlan lélek és a visszatért, befogadandó Igazító számára készülő új élethordozó összeállítását. Az Igazító az alvó továbbélő elméje szellemi átiratának őrzője. A kijelölt szeráf az őre a továbbélő önazonosságnak – a halhatatlan léleknek (amennyire az kifejlődött). Amikor e kettő, vagyis az Igazító és a szeráf újraegyesíti a gondjaikra bízott személyiséget, akkor ez az új egyed a régi személyiségének feltámadását, a lélek kifejlődő morontia azonosságának továbbélését alkotja. A lélek és az Igazító ezen újratársulását nevezhetjük helyesen feltámadásnak, a személyiséget alkotó tényezők újraegyesítésének; de még ez sem magyarázza meg teljesen a továbbélő személyiség újbóli megjelenését. Bár ti valószínűleg sohasem fogjátok megérteni az ilyen megmagyarázhatatlan folyamat tényszerű voltát, mégis valamikor majd tapasztalati úton megismeritek annak igazságát, ha nem utasítjátok el a halandói továbbélés tervét.

30:4.16 (341.6) A fokozatos halandói felkészítést nyújtó hét világon való kezdeti várakoztatás terve csaknem általános az Orvontonban. Az egyes, egyenként közelítőleg ezer lakott bolygóból álló helyi csillagrendszerekben hét lakóvilág van, s ezek rendszerint a csillagrendszeri központ segédszférái vagy kis-segédszférái. Ezek a felemelkedő halandók többségének a fogadóvilágai.

30:4.17 (341.7) Néha a halandók elhelyezésére szolgáló összes felkészülési világot világegyetemi „házaknak” nevezzük, és e szférákra utalt Jézus, amikor azt mondta: „Az én Atyám házában sok lakóhely van.” Innentől a felemelkedők, a lakóvilágokhoz hasonló szférák valamely adott csoportján belül, egyedül fejlődnek tovább az egyik szféráról a másikra, az egyik életszakaszból a másikba haladva, de az egyik világegyetemi tanulmányi szakaszból mindig osztályostól lépnek tovább a következőbe.

30:4.18 (342.1) 4. Morontia fejlődő lények. A lakóvilágok felett, a csillagrendszeri, a csillagvilági és a világegyetemi szférákon a halandókat már a morontia fejlődő lények osztályába sorolják; ekkor a halandói felemelkedés átmeneti szféráin haladnak keresztül. Ahogy a felemelkedő halandók az alsóbbtól a felsőbb morontia világok felé fejlődve haladnak, számtalan feladatot teljesítve szolgálnak a tanáraikkal együtt és a fejlettebb és rangidős testvéreik társaságában.

30:4.19 (342.2) A morontia fejlődés együtt jár a folyamatos értelmi, szellemi és személyiség-formai fejlődéssel. A továbbélők hármas természetű lények. A teljes morontia tapasztalás alatt ők a helyi világegyetem védencei. A felsőbb-világegyetemi rendszer az esetükben mindaddig nem érvényesül, amíg a szellemi létpályájuk meg nem kezdődik.

30:4.20 (342.3) A halandók valódi szellem-önazonosságot csak röviddel azelőtt kapnak, hogy a helyi világegyetemi központról elindulnak a felsőbb-világegyetem kisövezeteinek fogadóvilágaira. Az utolsó morontia szakaszból az első vagy legalsó szellemi besorolásba való átjutás csak egy kis átmenetet jelent. Az elme, a személyiség és a jellem az ilyen átmenet során nem változik; csak az alak megy át változáson. De a szellemalak éppoly valós, mint a morontia test, és éppen olyan észlelhető is.

30:4.21 (342.4) Mielőtt a helyi világegyetemükről a felsőbb-világegyetemi fogadóvilágokra elindulnának, az idő halandói szellemi megerősítést kapnak a Teremtő Fiútól és a helyi világegyetemi Anyaszellemtől. Ettől a ponttól a felemelkedő halandó besorolása örökre állandósult. A felsőbb-világegyetemi védencekről még sohasem derült ki, hogy megtévedtek volna. A felemelkedő szeráfokat is angyali szintre emelik a helyi világegyetemből való elindulásuk idején.

30:4.22 (342.5) 5. Felsőbb-világegyetemi védencek. A felsőbb-világegyetemi felkészülési világokra érkező minden felemelkedő a Nappalok Elődeinek védencévé válik; áthaladtak a helyi világegyetemi morontia léten és most már elismert szellemek. Fiatal szellemekként kezdik meg a felsőbb-világegyetemi felkészülési és kulturális rendszerbeli felemelkedést, mely rendszer a kisövezeti fogadószféráktól a tíz nagyövezethez tartozó tanulmányvilágokon keresztül a felsőbb-világegyetemi központ felsőbb kulturális szféráiig terjed.

30:4.23 (342.6) A tanulószellemeknek a kisövezet, a nagyövezet és a felsőbb-világegyetemi központok szellemi fejlődési világain való ottlétüknek megfelelően három rendje van. Ahogy morontia felemelkedőkként a helyi világegyetemi világokon tanultak és dolgoztak, úgy szellemi felemelkedőkként folytatják az új világok megismerését, miközben azt gyakorolják, hogy miként adják át másoknak azt, amit a bölcsesség tapasztalásbeli forrásánál magukhoz vettek. De a felsőbb-világegyetemi létpályán haladó szellemlényként tanodába járni egészen mást jelent, mint amit az anyagias emberi elme valaha is el tudna képzelni.

30:4.24 (342.7) Mielőtt elhagynák a felsőbb-világegyetemet s elindulnának a Havonába, e felemelkedő szellemek ugyanazon alapos felkészítésben részesülnek a felsőbb-világegyetemi igazgatásból, mint amilyet a helyi világegyetemi felügyeletből a morontia tapasztalás során szereztek. Mielőtt a szellemi halandók elérik a Havonát, a tanulmányaik fő tárgya, de nem kizárólagos foglalatosságuk, a helyi és a felsőbb-világegyetemi igazgatás elsajátítása lesz. Mindeme tapasztalások oka jelenleg nem teljesen nyilvánvaló, de a felkészítés kétségkívül bölcs és szükséges dolog abból a szempontból, hogy e halandók a jövőben talán a Végleges Testület tagjaként érik el végső rendeltetési céljukat.

30:4.25 (342.8) A felsőbb-világegyetemi rend nem minden felemelkedő halandó számára azonos. Ugyanazt az általános oktatást kapják, azonban különleges csoportokat és osztályokat végeznek sajátos oktatási rend szerint és külön felkészítő tanfolyamokat teljesítenek.

30:4.26 (343.1) 6. Havona-zarándokok. Amint a szellemi fejlődést teljesítette, még ha annak teljessége nem is végleges, a továbbélő halandó felkészül a Havonába, az evolúciós szellemek révébe tartó hosszú utazásra. A földön hús és vér teremtmények voltatok; a helyi világegyetemen átkelve morontia lények; a felsőbb-világegyetemen áthaladva pedig fejlődő szellemek; a Havona fogadóvilágaira való megérkezésetekkel a szellemi képzésetek valóságosan és komolyan megkezdődik; a Paradicsomon később már mint tökéletessé lett szellemek jelentek meg.

30:4.27 (343.2) A felsőbb-világegyetemi központról a Havona fogadószféráiig tartó utazást mindig egymagatokban teszitek meg. Ettől kezdve több osztály- vagy csoportszintű képzést már nem kaptok. Végeztetek az idő és tér evolúciós világaival kapcsolatos gyakorlati és igazgatási felkészüléssel. Most a személyes képzésetek, a ti egyéni szellemi felkészítésetek veszi kezdetét. Az elejétől a végéig, az egész Havonában az oktatás személyes és hármas természetű: értelmi, szellemi és tapasztalási.

30:4.28 (343.3) A Havona-létpályátokon az első cselekedetetek az lesz, hogy felismeritek a szállító szekonáfotokat és megköszönitek neki a hosszú és biztonságos utazást. Ezt követően bemutatnak benneteket azoknak a lényeknek, akik az első havonai tevékenységeitekről fognak gondoskodni. Majd bejegyeztetitek a megérkezéseteket és elkészítitek azt az üzenetet, melyben köszönetet mondotok a helyi világegyetemetek Teremtő Fiának, a világegyetemi Atyának, aki a fiúi besorolású létpályátokat lehetővé tette és tiszteleteteket is kinyilvánítjátok neki. Ezzel eleget is tesztek a Havonába való megérkezésetekkel járó kötelezettségeiteknek; ezután egy hosszabb időre kikapcsolódhattok, szabadon szemlélődhettek, és ez egyúttal lehetőséget ad nektek arra is, hogy felkeressétek a hosszú felemelkedési tapasztalásban szerzett barátaitokat, társaitokat és segítőtársaitokat. A híradásokban utánanézhettek annak is, hogy a zarándoktársaitok közül kik indultak el a Havonába azóta, hogy elhagytátok az Uverszát.

30:4.29 (343.4) A Havona fogadóvilágaira való megérkezésetek tényéről megfelelően értesülnek a helyi világegyetemetek központján és e hírt személyesen a szeráfi oltalmazótoknak továbbítják, tartózkodjon ő bárhol is.

30:4.30 (343.5) A felemelkedő halandókat alaposan felkészítették a tér evolúciós világainak ügyeire; most megkezdik a hosszú és gyümölcsöző kapcsolatukat a tökéletes teremtett szférákkal. Micsoda felkészítést nyújt e vegyes, egyedi és rendkívüli tapasztalás a jövőbeli munkákra! De én nem tudok beszámolni nektek a Havonáról; látnotok kell e világokat ahhoz, hogy értékeljétek a dicsőségüket vagy hogy megértsétek a nagyszerűségüket.

30:4.31 (343.6) 7. Paradicsomi jövevények. A paradicsomi állandó besorolás elérésével megkezditek a fokozatos felkészülést az isteniség és az abszonit dolgok tárgyában. A paradicsomi állandó ottlétetek jelzi, hogy megtaláltátok Istent, és hogy fel fognak venni benneteket a Halandói Végleges Testületbe. A nagy világegyetem összes teremtménye közül csakis azok kerülnek be a Halandói Végleges Testületbe, akik eggyé kapcsolódást éltek meg az Atyával. Csakis ezek az egyedek teszik le a véglegességet elért lények esküjét. A paradicsomi tökéletességet vagy a Paradicsomot elért egyéb lények átmenetileg bekerülhetnek e végleges testületbe, azonban az idő és tér evolúciós és tökéletessé lett érdemes személyiségeinek ezen összegyűlt seregei által teljesítendő ismeretlen és ki nem nyilatkoztatott küldetésben való részvételük nem örökre szól.

30:4.32 (343.7) A Paradicsomra érkezőknek egy időre szabadság adatik, amelynek leteltével társulásokat hoznak létre az elsőrendű szupernáfok hét csoportjával. Akkor lesznek kinevezett paradicsomi végzősök, amikor az istenimádat-vezetők által tartott tanfolyamot elvégezték és azután mint végleges rendű lények megfigyelési és együttműködési szolgálatra rendelték őket a kiterjedt teremtésösszesség távoli vidékeire. Úgy tűnik, hogy még nincs különösebb vagy állandó feladata a Véglegesrendűek Halandói Testületének, bár számos minőségben szolgálnak a fényben és életben megállapodott világokon.

30:4.33 (344.1) Ha a Halandói Végleges Testületnek nem lenne jövője vagy ki nem nyilatkoztatott beteljesülési célja, e felemelkedő lények jelenlegi megbízatása akkor is megfelelő és dicső lenne. A jelenlegi beteljesülési céljuk teljes mértékben igazolja az evolúciós felemelkedés egyetemes tervét. De a külső tér szférái evolúciójának eljövendő korszakai kétségkívül még jobban kibontakoztatják és nagyobb mértékben istenien feltárják majd az Istenek bölcsességét és szeretetét, mely az emberi továbbélés és a halandói felemelkedés isteni tervének kivitelezésében megnyilvánul.

30:4.34 (344.2) E beszámoló, együtt mindazzal, amit már kinyilatkoztattunk nektek és amit még megismerhettek a saját világotokra vonatkozó közlések kapcsán, a felemelkedő halandó létpályájának egyfajta vázlatos ismertetését alkotja. A történet a különböző felsőbb-világegyetemekben más és más, azonban ez az ismertetés felvillantja a halandói fejlődés átlagos tervét, ahogyan az a Nebadon helyi világegyetemben és a nagy világegyetem hetedik szelvényében, az Orvonton felsőbb-világegyetemben érvényesül.

30:4.35 (344.3) [Ennek az írásnak az összeállítását egy uverszai Fenséges Hírvivő hitelesítette.]

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.