18. Makale - Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

18. Makale

Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri

18:0.1 (207.1) YÜCE Kutsal Üçleme Kişilikleri’nin tümü belirli bir hizmet için yaratılmışlardır. Onlar ulvi Kutsal Üçleme tarafından belirli özel görevlerin yerine getirilmesi için tasarlanmış olup, bağlılığın kesinliği ve işleyiş biçiminin kusursuzluğuna hizmet etmek için yetkin hale getirilmişlerdir. Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri’nin yedi düzeyi bulunmaktadır:

18:0.2 (207.2) 1. Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları.

18:0.3 (207.3) 2. Zamanın Ebedileri.

18:0.4 (207.4) 3. Zamanın Ataları.

18:0.5 (207.5) 4. Zamanın Kusursuzlukları.

18:0.6 (207.6) 5. Zamanın Geçmişleri.

18:0.7 (207.7) 6. Zamanın Birliktelikleri.

18:0.8 (207.8) 7. Zamanın İnançlıları.

18:0.9 (207.9) İdari kusursuzluğun bu varlıkları sayıca belirli ve kesindir. Onların yaratımı geçmişe ait bir olaydır; ve onlar artık kişileştirilmemektedirler.

18:0.10 (207.10) Muhteşem kâinat boyunca bu Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin idari siyasalarını yansıtır; onlar adaleti temsil etmekte olup, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yürütücü yargı organlarıdır. Yaratıcı’nın Cennet alanlarından genişleyerek yerel evrenlerin yönetim merkezi dünyalarına, ve oradan da onların tamamlayıcı yıldız takımlarının başkentlerine uzanan bir biçimde, idari kusursuzluğun karşılıklı ilişkili olan bir hattını oluşturur.

18:0.11 (207.11) Kutsal Üçleme kökenli tüm varlıklar, onların sahip olduğu tüm kutsal özellikler bakımından Cennet kusursuzluğu içinde yaratılmışlardır. Sadece deneyimin alanlarında zamanın işleyiş süreci, Kâinat hizmeti için onların sahip olduğu niteliklere eklenmiştir. Kutsal Üçleme kökenli varlıklar ile iniltili olarak karşı çıkışın herhangi bir riski veya yükümlülüğün herhangi bir biçiminin yerine getirilmeme tehlikesi hiçbir zaman bulunmamaktadır. Onlar kutsallığın özüne aittiler, ve onlar hiçbir zaman kişilik faaliyetinin kusursuz ve kutsal doğrultusunun dışına çıkan varlıklar olarak tanınmamaktadırlar.

1. Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları

18:1.1 (207.12) Cennet uydularının en iç döngüsü içerisinde yedi dünya bulunmakta olup; bu yüceltilmiş dünyalardan her biri, Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları’nın sayıca on tanesinin oluşturduğu bir birlik tarafından idare edilir. Onlar yaratan değillerdir, fakat onlar yüce ve nihai idarecilerdir. Bu yedi bütünlük içerisinde bulunan alanlara ait olaylarının işleyişi tamamiyle, yetmiş yüce yöneticilerin oluşturduğu bu birliklere ayrılmıştır. Kutsal Üçleme’nin doğumu olan bu oluşum her ne kadar Cennet’e en yakın olan yedi kutsal alanda üst denetimi sağlasa da, dünyaların bu birliği evrensel olarak Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel döngüsü olarak bilinir.

18:1.2 (208.1) Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları; onarlı topluluklar halinde, kendilerine ait olan alanların eş güdüm ve birleşik yöneticileri biçiminde faaliyet gösterir. Bu özel dünyaların her birinin görevi yedi büyük bölüme ayrılmış olup; bu eş güdüm idarecilerinin her biri, özelleşmiş eylemlerin bu kısmının her biri üzerinde hâkimiyeti sağlar. Onarlı birlikler içerisinde ayrışan üç unsur; bir tanesi Yaratıcı’yı, bir tanesi Evlat’ı ve diğeri ise Ruhaniyet’i temsil eden bir biçimde geride kalan yedisiyle ilişkili olarak, İlahiyat’ın üçleme bütünlüğünün kişisel temsilcileri olarak hareket eder.

18:1.3 (208.2) Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları’nı simgeleyen kesin bir sınıf benzerliği olmasına rağmen, onlar aynı zamanda yedi farklı topluluk niteliklerini açığa çıkarır. Divinington’un on yüce idarecisi, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel karakteri ve doğasının yansıtıcısı olup; onlar, onların nüfuz alanlarının ortak niteliği olan İlahiyat’ın veya onun birlikteliğine benzeyen onlu topluluğun her bir tanesi biçimindeki bu yedi alanın her biri ile iniltilidir. Ascendington’u idare eden bu on yönetici; Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bir araya gelen doğalarının yansıtıcılarıdır.

18:1.4 (208.3) Ben Yaratıcı’nın yedi kutsal dünyası üzerinde bulunan bu yüksek kişiliklerin görevleri hakkında çok az şeyi açığa çıkarabilirim, çünkü onlar gerçek anlamda Yüceliğin Sırları’dır. Kâinatın Yaratıcısı, Ebedi Evlat veya Sınırsız Ruhaniyet’e olan erişimle birliktelik içerisinde olan hiçbir keyfi sır bulunmamaktadır. İlahiyatlar, kutsal kusursuzluğa erişen herkes için gizlisi saklısı olmayan bir gerçekliktir; fakat Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları, hiçbir zaman bütüncül olarak erişilemez. Biz hiçbir zaman, yaratılmış varlıkların bu yedi katmanlı topluluğuyla birliktelik içerisinde bulunan İlahiyat’ın kişilik sırlarını taşıyan âlemlere tamamiyle erişim için yetkin bir durumda olamayacağız.

18:1.5 (208.4) Bu yüce idarecilerin görevi; bahse konu yedi özel dünya üzerinde yer aldığında veya muhteşem Kâinat boyunca faaliyet içerisindeyken İlahiyatlar’ın Kâinat varlıklarının bu yedi temel topluluğuyla olan kişisel ve içten ilişkileriyle iniltili olduğu için, bu kişisel ilişkilerin ve olağan üstün etkileşimlerin kutsal bir biçimde sır olarak saklanması anlamlı bir yere oturur. Cennet Yaratanları, onlara ait olan alt düzey yaratılmışlarında bile kişiliğin mahremiyeti ve kutsallığına saygı gösterir. Buna ek olarak bu durum, kişiliklerin birçok farklı düzeyleri ve bireyleri için doğruluk gösterir.

18:1.6 (208.5) Yüksek evren erişiminin varlıkları için bile bu sır dolu dünyalar başından beri sadakatin bir sınanışı olarak kalmaktadır. Bu nitelik, bize bütünüyle ve kişisel olarak ebedi Tanrılar’ı tanımamıza ek olarak onların kutsallık ve kusursuzluk karakterlerini özgür olarak öğrenmemiz için verilmiştir; fakat bu nitelik, Cennet İdarecileri’nin onlara ait olan yaratılmış varlıklarının bütünüyle olan kişisel ilişkilerinin tümüyle, bütünsel olarak etkileşim hakkını sağlamamaktadır.

2. Zamanın Ebedileri

18:2.1 (208.6) Havona’nın milyarı aşan dünyalarının her biri, tek bir Yüce Kutsal Üçleme Kişiliği tarafından idare edilmektedir. Bu idareciler Zamanın Ebedileri olarak bilinmekte olup, Havona alanlarından her bir tanesi biçiminde tam olarak bir milyarı bulan sayıdadır. Onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin doğumudur, fakat Yüceliğin Sırları’na benzer bir biçimde onlar kökenlerine ait herhangi bir kaydı taşımaz. Tümüyle akıl sahibi olan bu yaratıcıların iki topluluğu sonsuza kadar Cennet-Havona sisteminin kendilerine ait olan seçkin dünyalarını idare edip, onlar herhangi bir nöbetleşe çalışma veya yeniden görevlendirme içinde bulunmaksızın faaliyet gösterirler.

18:2.2 (208.7) Zamanın Ebedileri, onların nüfuz alanlarında ikamet eden tüm idare sahibi yaratılmışları için görünebilir bir haldedir. Onlar düzenli bir biçimde toplanan özel gezegensel kurullara başkanlık ederler. Belli aralıklar dâhilinde ve dönüşümlü olarak onlar yedi aşkın evrenin yönetim merkez alanlarını ziyaret ederler. Onlar yedi aşkın hükümetin nihai sonları üzerinde iradeye sahip olan Zamanın Ataları’na yakın bir soydan olup, onların kutsal denkleridir. Bir Zamanın Ebedisi kendi alanında bulunmadığı zamanlarda, onun dünyası bir Kutsal Üçlemenin Öğretici Evladı tarafından idare edilir.

18:2.3 (209.1) Hayatın oluşturulan düzeyleri dışında, bu tür Havona yerlileri ve merkezi evrenin diğer yaşayan yaratılmışları olarak yerleşik Zamanın Ebedileri kendilerine ait alanları, onların kişisel düşünceleri ve nihai amaçları doğrultusunda geliştirmiştir. Onlar kendilerinin dışında her bir diğer unsura ait olan gezegeni ziyaret eder, fakat onlar taklit veya birebir çoğaltım yoluyla faaliyetlerini gerçekleştirmezler; onlar her zaman ve bütünüyle özgündürler.

18:2.4 (209.2) Mimari oluşum, doğal olan güzelleştirme, morontia yapıları ve ruhani yaratımlar ayrıcalıklı niteliğe sahip olup; onlar her alan üzerinde benzersizdir. Her dünya sonsuza kadar sürecek olan güzelliğin mekânı olup; yine her dünya, merkezi evren içinde diğer herhangi bir dünyadan bütünüyle farklıdır. Buna ek olarak siz Havona’dan Cennet’e olan içe doğru yolculuğunuzda bu benzersiz ve heyecan verici alanların her biri üzerinde kısa veya uzun bir süre geçireceksiniz. Sizin dünyanız üzerinde Cennet hakkında yukarı doğru ifadesini kullanmak doğal bir durumdur, fakat yükselişin kutsal amacını içe doğru olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

3. Zamanın Ataları

18:3.1 (209.3) Zamanın fanileri, yerel bir evrenin yönetim merkezini çevreleyen öğrenim dünyalarından mezun olduğu ve onların aşkın evreninin eğitimsel alanlarına ilerlediği zaman; ruhsal gelişim bakımından onlar, Zamanın Ataları’nı da içine alan bu gelişmiş alanların yüksek ruhsal idarecileri ve yöneticilerini tanımaya ve onlarla birlikte iletişime yetkin olacakları bir noktaya gelirler.

18:3.2 (209.4) Zamanın Ataları’nın tümü temel olarak özdeştirler; onlar, Kutsal Üçleme’nin bütünleşen doğasını ve bir araya gelen karakterini ortaya çıkarırlar. Onlar bireyselliği ellerinde bulundurup, kişisel bakımdan çeşitlilik arz ederler; fakat onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet’e içkin olan bir biçimde olduğu gibi birbirleri bakımından farklılık göstermez. Onlar, aksi bir biçimde her biri diğerinden belirgin olan, ayrılmış ve benzersiz bir yaratım olarak farklılaşan yedi aşkın evrenin yöneticiliğindeki bütünlüğü sağlarlar. Yedi Üstün Ruhaniyet doğaları ve özellikleri bakımından farklılık gösterir; fakat aşkın evrenlerin kişisel yöneticileri olarak Zamanın Ataları’nın tümü, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin tek-tip ve üstün kusursuz olan doğumlarıdır.

18:3.3 (209.5) Yedi Üstün Ruhaniyet, yönetim bakımından üstün olan bir konumda kendilerine ait aşkın evrenlerin doğasını belirler; fakat Zamanın Ataları, bahse konu bu aşkın evrenlerin idaresini yerine getirir. Onlar yaratıcı farklılık üzerinde idari bütünlüğü üstün bir biçimde uygulayıp, muhteşem evrenin yedi ayrımsal topluluğunun temelini oluşturan yaratımsal farklılıklar karşısında bütünlüğün uyumunu sağlarlar.

18:3.4 (209.6) Zamanın Ataları’nın tümü aynı anda kutsal üçleme haline getirilmiştir. Kâinat âlemlerinin tümünün kişilik kayıtlarının başlangıcını temsil ettikleri için onların isimleri Zamanın Ataları’dır. Cennet’e ulaştığınızda ve her şeyin başlangıcına dair olan yazılı kayıtları araştırdığınız zaman; kişilik bölümünde göze çarpan ilk kayıt, bu yirmi bir Zamanın Atası’nın kutsal bir biçimde üçleştirmesinin kaydı olacaktır.

18:3.5 (209.7) Bu yüksek varlıklar her zaman üçlü topluluklar haline idaresini yerine getirir. Onların birey olarak veya ikili birliktelikler halinde faaliyet gösterdiği eylemin birçok fazı bulunmasına karşın, idarelerinin daha yüksek olan alanlarında onlar birliktelik halinde hareket etmek durumundadır. Onlar hiçbir zaman bireysel olarak kendilerine ait yerleşik dünyalardan ayrılmazlar. Onlar bunu yapmak zorunda değillerdir, çünkü bu dünyalar uçsuz bucaksız olan yansıma sisteminin aşkın evren odak noktalarıdır.

18:3.6 (209.8) Zamanın Ataları’nın her bir üçlüsünün bireysel yerleşkeleri, onların yönetim merkezleri alanı üzerinde ruhsal kutuplaşma noktasında konumlanmıştır. Böyle bir alan yetmiş idari bölüme ayrılmış olup, zaman zaman Zamanın Ataları’nın içinde ikamet ettiği yetmiş ayrımsal başkente sahiptir.

18:3.7 (210.1) Güç, yönetim kapsamı ve yetki alanın boyutu bakımından Zamanın Ataları, zaman-mekân yaratılmışlarının doğrudan herhangi bir idarecisinin en güçlü ve en kudretli olanıdır. Uçsuz bucaksız olan kâinat âlemlerinin tümünde onlar, idare sahibi yaratılmışların ebedi sonunun gelmesiyle ilgili olarak kesin yürütüm yargısının yüksek güçleriyle donatılmıştır. Buna ek olarak Zamanın Ataları’nın üçünün tümü, bir aşkın-evrenin yüksek mahkemesinin kesin hükümlerine katılmak zorundadırlar.

18:3.8 (210.2) İlahiyatlar ve onların Cennet birlikteliklerinin haricinde, Zamanın Ataları zaman-mekân mevcudiyetinin tümü boyunca en kusursuz, en çok yönlü ve en kutsal bir biçimde donatılmış yöneticilerdir. Açık bir biçimde onlar aşkın-evrenlerin yüce idarecileridir; fakat onlar deneyimsel biçimde idare etmek için olan bu hakkı kazanmamışlardır. Bu nedenle onlar, deneyimsel bir egemen olan Yüce Varlık tarafından bir zaman aralığında yerine geçilmesinin nihai sonuna sahip olup, ona vekâlet edecek olanlar haline kuşkusuz bir biçimde geleceklerdir.

18:3.9 (210.3) Yüce Varlık, tıpkı bir Yaratan Evlat’ın deneyimsel olarak kendi yerel evreninin egemenliğini elde ettiği gibi, deneyimsel hizmet vasıtasıyla yedi aşkın-evrenin egemenliğine ulaşmaktadır. Fakat Yücelik’in tamamlanmamış evriminin mevcut çağı boyunca Zamanın Ataları, zaman ve mekânın evirilen âlemlerinin kusursuz ve eş güdümsel idari üst denetimini sağlar. Buna ek olarak özgünlüğün bilgeliği ve bireyselliğin bağımsız teşebbüsü, Zamanın Ataları’nın yönetimi ve hükümlerinin tümünü tanımlar.

4. Zamanın Kusursuzlukları

18:4.1 (210.4) Tamı tamına iki yüz on Zamanın Kusursuzlukları bulunmakta olup, onlar her aşkın evrenin on çoğunluk biriminin hükümetleri üzerine başkanlık ederler. Onlar, aşkın evren yöneticilerine yardımın özel görevi için kutsal üçleme haline getirilmiş olup, Zamanın Ataları’nın kişisel ve dolaysız vekilleri olarak idarede bulunurlar.

18:4.2 (210.5) Zamanın Kusursuzlukları’nın üçü her çoğunluk başkent birimine atanmıştır, fakat Zamanın Ataları’nın aksine, onların üçününde her zaman mevcut bir durumda bulunması gerekmemektedir. Zaman zaman bu üçlü, kendi alanının refahı ile ilgili hususlarda Zamanın Ataları’na bireysel olarak danışmak için konumundan ayrılabilir.

18:4.3 (210.6) Çoğunluk birimlerin bu üçleme bütünlüğü yöneticileri, özel olarak idari detayların üstünlüğünde kusursuzlardır; bu nedenle onların ismi Zamanın Kusursuzlukları’dır. Ruhsal dünyanın bu varlıklarının isimlerinin kayda geçirilmesi sürecinde biz, sizin konuştuğunuz dile çeviride bulunmanın sorunuyla karşılaşmaktayız; ve buna ek olarak, tatminkâr bir çevriyi ortaya koymak bizim için bir hayli sıklıkla tekrar eden bir şekilde aşırı bir biçimde zordur. Sizin için anlamsız gelebilecek yapay tanımlamaları kullanmaktan hoşlanmamaktayız; bu nedenle, özgün olanı bir biçimde temsil edecek ve aynı zamanda sizin için açık bir anlamda olacak uygun bir ismi seçmekte sıklıkla zorlanmaktayız.

18:4.4 (210.7) Zamanın Kusursuzlukları; onların hükümetlerine bağlı olan Kâinatsal Denetimciler, Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ve Kutsal Danışmanlar’ın orta büyüklükteki bir birimlerine sahiptir. Onlar hali hazırda Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’ın sayıca yüksek olan unsurlarına sahiptirler. Fakat çoğunluk birim olaylarının işleyişsel görevinin fazlası Göksel Koruyucular ve Yüksek Evlat Yardımcıları tarafından sürdürülür. Bu iki topluluk, Cennet-Havona kişiliklerinden veya yüceltilmiş fani kesinliğe erişebileceklerden bir tanesinin kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumları arasından seçilir. Kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yaratılmış varlıklarının bu iki düzeyinin bazıları, Cennet İlahiyatları tarafından yeniden kutsal bir biçimde üçleştirilir; ve bunun sonrasında onlar, aşkın evren hükümetlerinin yönetiminde yardımda bulunması için buralara gönderilir.

18:4.5 (211.1) Göksel Koruyucular’dan ve Yüksek Evlat Yardımcıları’ndan birçoğu, azınlık ve çoğunluk birimlerinin hizmeti için görevlendirilmiştir; fakat Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş yüksek melekler ve yarı-ölümlüler olarak Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular, Zamanın Geçmişleri, Zamanın Kusursuzlukları, ve Zamanın Ataları’nın yüksek mahkemelerinde faaliyet gösteren tüm üç birimin mahkemelerinin görevlileridir. Evlat veya Ruhaniyet ile bütünleşme doğasına sahip Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş yükseliş içinde olan faniler olarak, Kutsal bir biçimde Üçleştirilmiş Elçiler’le aşkın bir evrenin herhangi bir yerinde karşılaşılabilir; fakat onların çoğunluğu azınlık birimlerinin hizmetinde bulunmaktadır.

18:4.6 (211.2) Yedi aşkın evrenin hükümetsel düzeninin bütüncül olarak açığa çıktığı zamanlardan önce, işlevsel olarak Zamanın Ataları’nın haricindeki bu hükümetlerin çok çeşitli bölümlerinin tüm yöneticileri, kusursuz Havona evreninin çeşitli dünyaları üzerinde Zamanın Ebedileri altında farklılaşan süreçlerin hazırlanış eğitimine hizmet etmiştir. Bunun sonrasında ise kutsal üçleme haline getirilmiş varlıklar benzer bir biçimde; Zamanın Geçmişleri, Zamanın Kusursuzlukları ve Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlanmadan önce Zamanın Ebedileri altında bir hazırlanış dönemi boyunca ilerlemişlerdir. Onların hepsi hazırlanmış, denenmiş ve deneyim kazandırılmış idarecilerdir.

18:4.7 (211.3) Sizin azınlık birimi dünyaları üzerindeki kısa süreli ikamenizden sonra Splandon’un yönetim merkezine ilerlediğiniz zaman, ilk önce Zamanın Kusursuzlukları’nı göreceksiniz; çünkü bu yüceltilmiş yöneticiler, zamanın yükseliş yaratılmışları için yüksek hazırlanışın yetmiş çoğunluk dünyasıyla birlikte yakın bir biçimde birliktelik halindedir. Zamanın Kusursuzlukları bizzat, çoğunluk birim okullarının yükseliş halinde olan mezunları haline gelmeyi vaat eden bahse konu topluluğu idare eder.

18:4.8 (211.4) Zamanın kutsal yolcularının görevi, bir çoğunluk birim yönetim merkezini çevreleyen dünyalar üzerinde, bir azınlık biriminin yedi eğitim alanlarının üzerinde hazırlanmanın daha fazla olan maddi ve fiziksel niteliğine ve bir aşkın evren yönetim merkezinin dört yüz doksan üniversite dünyası üzerinde ruhsal üstlenime tezat bir biçimde başat olarak akli bir doğaya aittir.

18:4.9 (211.5) Her ne kadar siz sadece, kökeninizin yerel evreniyle bütünleşen bir biçimde olan Splandon çoğunluk biriminin kabulü üzerine giriş yapsanız da; bizim aşkın evrenimizin on çoğunluk bölümünden her biri boyunca geçmek zorunda olacaksınız. Siz Uversa’ya ulaşmadan önce, Zamanın Orvonton Kusursuzlukları’nın tümü olan otuzunu da göreceksiniz.

5. Zamanın Geçmişleri

18:5.1 (211.6) Zamanın Geçmişleri aşkın evrenlerin yüce yöneticilerinin en gencidir; üçlü topluluklar halinde azınlık birimlerinin olayları üzerinde idareye sahiptirler. Doğası bakımından onlar Zamanın Kusursuzlukları ile birlikte eş güdüm halindedirler, fakat idari yönetim bakımından onlar Zamanın Kusursuzlukları’na tabidirler. Orada sayıca sadece, bu kişisel biçimde muhteşem ve kutsal olarak etkin Kutsal Üçleme kişiliklerinin yirmi bir bin tanesi bulunur. Onlar eş zamanlı olarak yaratılmışlardır, ve toplu bir biçimde Zamanın Ebediyetleri altında kendilerinin Havona hazırlanışı boyunca ilerlerler.

18:5.2 (211.7) Zamanın Geçmişleri, Zamanın Kusursuzlukları’na benzer bir biçimde yardımcılara ve birliktelik içerisinde bulunduğu eşlerin bir birliğine sahiptir. Buna ek olarak onlara, göksel varlıkların çeşitli birçok tabi düzeylerinin devasa sayıdaki unsurları atanmıştır. Azınlık birimlerin yönetiminde onlar; yerleşik halde bulunan yükseliş fanilerini, çeşitli eşlenik topluluklarının görevlilerini ve Sınırsız Ruhaniyet içinden kökenini alan birçok birlikteliğin geniş sayıdaki bütünlüklerini kullanır.

18:5.3 (211.8) Azınlık birimlerinin hükümetleri çok geniştir, bu nitelik her ne kadar ayrıcalıklı olmasa da aşkın evrenlerin büyük fiziksel sorunlarıyla iniltilidir. Azınlık birim alanları, Üstün Fiziksel Denetleyicileri’nin yönetim merkezleridir. Bu dünyalar üzerinde yükseliş fanileri, Yüce Güç Merkezleri’nin üçüncü düzeyinin ve Üstün Fiziksel Denetleyicileri’nin tüm yedi düzeyinin eylemlerinin bir incelenişi ile ilgili olan deneyimleri ve çalışmaları sürdürür.

18:5.4 (212.1) Bir azınlık birimi fazlasıyla geniş bir biçimde fiziksel sorunlar ile ilgili olduğu için, onun içinde bulunan üç Zamanın Geçmişi seyrek bir biçimde başkent alanında beraberce mevcut haldedirler. Çoğu zaman onlardan biri yüksek denetim çoğunluk biriminin Zamanın Kusursuzlukları ile birlikte görüşme halinde olduğu veya yüksek Kutsal Üçleme kökenli varlıkların Cennet özel kurullarında Zamanın Ataları’nı temsil ettikleri için yerlerinden ayrı bir konumda bulunurlar. Onlar Zamanın Kusursuzlukları ile Cennet üzerinde yüce kurullarda Zamanın Atalarını temsil etmede dönüşümlü bir rol üstlenirler. Bu arada diğer Zamanın Geçmişleri, kendilerine ait olan yetki alanı içerisindeki yerel evrenlerin yönetim merkezi dünyalarının teftişinin bir gezisi için görev yerlerinde bulunmayabilirler. Fakat en azından bu yöneticilerden bir tanesi her zaman bir azınlık biriminin yönetim merkezinde görev başında kalmaya devam eder.

18:5.5 (212.2) Siz hepiniz, belirli bir zaman içerisinde azınlık biriminiz olan Ensa’nın iradesiyle sorumlu olan Zamanın Geçmişleri’nin üçünü de tanıyacaksınız; çünkü çoğunluk birimlerinin hazırlık dünyalarına olan içe doğru yolculuğunuzda onların elleri boyunca ilerlemeniz gerekmektedir. Uversa’ya olan yükselişte siz sadece, azınlık biriminin hazırlık alanlarının bir topluluğu boyunca ilerleyeceksiniz.

6. Zamanın Birliktelikleri

18:6.1 (212.3) “Zamanın” düzeyinin Kutsal Üçleme kişilikleri, idari bir iktidar yetisi bakımından aşkın evren hükümetleri seviyesinin altında faaliyet göstermez. Evirilen yerel evrenlerde onlar sadece, danışmanlar veya yardımcılar olarak hareket ederler. Zamanın Birliktelikleri, yerel evrenlerin ikircikli yöneticileri için Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından kabul edilen kişilik bağlantılarının bir topluluğudur. Düzenlenen ve ikamet edilen her yerel evren, Kutsal Üçleme’nin temsilcisi ve bazı durumlarda Kâinatın Yaratıcısı olarak yerel yaratım için hareket eden bahse konu Cennet danışmanlarından bir tanesine atanmıştır.

18:6.2 (212.4) Mevcut halde bulunan bu varlıkların sayısı her ne kadar hepsi görevlendirilmese de yedi yüz bini bulmaktadır. Zamanın Birliktelikleri’nin ayrılan birlikleri Cennet üzerinde, Kâinat Düzenlenmesinin Yüce Kurulu olarak faaliyet gösterir.

18:6.3 (212.5) Özel bir biçimde bu Kutsal Üçleme gözlemcileri, bahse konu yerel evrenlerden birim hükümetleri boyunca bu aşkın evrenlere kadar uzanan biçimiyle evrensel hükümetin tüm kollarının idari eylemlerini düzenler; bu nedenle onların ismi Zamanın Birliktelikleri’dir. Onlar üstlerine karşı üç katmanlı bir sunuş yapar. Bunlardan ilki onların azınlık biriminin Zamanın Geçmişleri için fiziksel ve yarı-akli doğasının ilgili verilerini sunuşudur; ikinci olarak ise onların çoğunluk biriminin Zamanın Kusursuzlukları için ussal ve neredeyse-ruhsal olan oluşumları sunmasıdır; sonuncu olarak onların aşkın evreninin başkentinde Zamanın Ataları için ruhsal ve yarı-cennetsel olayları aktarmasıdır.

18:6.4 (212.6) Onlar Kutsal Üçleme kökenli varlıklar oldukları için, Cennet döngülerinin tümü karşılıklı iletişim amacıyla onların erişimine açık bir haldedir; ve bu nedenle onlar her zaman birbirleriyle ve Cennet’in yüce kurullarına kadar olan gerekli tüm diğer kişilikler ile iletişim halindedir.

18:6.5 (212.7) Bir Zaman Birlikteliği, kendisine atanan yerel evrenin hükümetiyle birlikte organik olarak etkileşim halinde değildir. Bir gözlemci olarak ona ait olan görevleri haricinde o, sadece yerel idarelerin istekleri doğrultusunda hareket eder. O, yerel yaratımın tüm öncül heyetlerinin ve önemli özel kurullarının reysen bir üyesidir; fakat o idari sorunların işleyişsel düşünsel tespit sürecine katılmaz.

18:6.6 (213.1) Yerel bir evren ışık ve yaşamda konumlandığı zaman, onun yüceltilmiş varlıkları, evrimsel kusursuzluğun bu tür bir âlemi içinde genişleyen bir yeti içerisinde, bunun sonrasında faaliyet gösteren Zamanın Birlikteliği ile birlikte özgür bir biçimde bütünlük içerisine girer. Fakat o hala başat bir biçimde bir Kutsal Üçleme elçisi ve Cennet danışmanıdır.

18:6.7 (213.2) Yerel bir evren doğrudan bir biçimde, ikircikli İlahiyat kökeninin bir kutsal Evladı tarafından yönetilir; fakat o sürekli bir biçimde kendi yanında bir Kutsal Üçleme köken kişiliği olarak bir Cennet kardeşine sahiptir. Yaratan Evladı’nın yerel evreninin yönetim merkezinden onun bir geçici yokluğu durumunda, idare halindeki yöneticiler büyük kararlarında geniş bir biçimde, kendilerine ait olan Zamanın Birlikteliği’nin tavsiyesi vasıtasıyla yönlendirilir.

7. Zamanın İnançlıları

18:7.1 (213.3) Bu yüksek Kutsal Üçleme kökenli kişilikler, her yerel evrende yüz takımyıldızının yöneticileri için Cennet danışmanlarıdır. Orada yetmiş milyon Zamanın İnançlısı mevcut bir halde olup, Zamanın Birliktelikleri’ne benzer bir biçimde onların tümü hizmet halinde bulunmamaktadır. Onların Cennet ayrımsal birlikleri, Karşılıklı Evren Etiği ve Öz Yönetim’in Danışma Heyeti’dir. Zamanın İnançlıları hizmet bakımından, onların ayrımsal birliklerinin yüce kurulunun yönetimleri uyarınca dönüşüm halindedirler.

18:7.2 (213.4) Bir Zamanın Birlikteliği yerel bir evrenin bir Yaratan Evladı için ne anlama geliyorsa, Zamanın İnançlıları yerel yaratımın yıldız takımlarını yöneten Zamanın İnançlıları için o anlama gelmektedir. Onlar yüce bir biçimde ve kutsal bir şekilde, onların yıldız takımlar görevinin refahına sadık olup, ona derin bir inanç beslemektedir. Bu nedenden dolayı onların ismi Zamanın İnançlıları’dır. Onlar sadece danışmanlar olarak hareket ederler; onlar yıldız takım idarelerinin daveti dışında hiçbir zaman yönetim eylemlerine katılmaz. Ne de onlar, bir takımyıldızı yönetim merkezini çevreleyen mimari hazırlanma alanları üzerinde yükselişin kutsal yolculuğu için eğitim hizmeti bakımından doğrudan bir biçimde ilişkili değildir. Bu tür bir sorumluluk üstlenişinin tümü, Vorondadek Evlatları’nın üst denetimi altındadır.

18:7.3 (213.5) Yerel bir evrenin takımyıldızları içinde faaliyet gösteren Zamanın İnançlıları’nın tümü, Zamanın Birliktelikleri’nin yetki altında olup Zamanın İnançlıları bildirimlerini doğrudan bir biçimde onlara sunar. Onlar, yerel bir evrenin sınırları içinde karşılıklı bir ilişki için olağan bir biçimde kendini sınırlayan bir varlık olarak, karşılıklı etkileşimin uçsuz bucaksız bir düzenine sahip değillerdir. Nebadon üzerinde görevde olan herhangi bir Zamanın İnançlısı, bu yerel evrende görevde olan kendi düzeyinin tüm diğer unsurlarıyla birlikte iletişim kurabilir ve bunu yerine getirir.

18:7.4 (213.6) Zamanın Birliktelikleri bir evren yönetim merkezinde olduğu gibi Zamanın İnançlıları, bu tür alanların bahse konu idari yöneticilerinden ayrı olarak yıldız takım başkentleri üzerinde kendilerine ait kişisel yerleşkelerini sağlarlar. Onların yerleşkeleri, yıldız takımlarının Vorondadek yöneticilerinin evlerine kıyasla tam anlamıyla daha küçüktür.

18:7.5 (213.7) Zamanın İnançlıları, her şeyin merkezinin yakınındaki Kâinatın Yaratıcısı’nın kutsal alanlarından yerel evrenlerin başat bölümlerine kadar olan bir alanı kapsayan uzun idari-danışma zincirinin en son halkasını oluşturur. Kutsal Üçleme kökenli yönetim düzeni, yıldız takımlarıyla birlikte sona erer; bu tür hiçbir Cennet danışmanı kalıcı olarak onların tamamlayıcı düzenleri ve ikame edilmiş dünyaları üzerinde konumlanmamaktadır. Bahse konu bu son idari birimler tamamen, yerel evrenlerin özgün varlıklarının yetki alanı altındadır.

18:7.6 (213.8) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved