Luku 18, Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 18

Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet

18:0.1 (207.1) KAIKKI Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet on luotu tarkoin määriteltyä palvelua varten. Jumalallinen Kolminaisuus on suunnitellut heidät niin, että he täyttävät tiettyjä erityistehtäviä, ja heille on annettu pätevyys toimia tavalla, joka kertoo käytettävien menetelmien täydellisyydestä ja antaumuksen lopullisuudesta. Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet kuuluvat seitsemään luokkaan:

18:0.2 (207.2) 1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet.

18:0.3 (207.3) 2. Päivien Ikuiset.

18:0.4 (207.4) 3. Päivien Muinaiset.

18:0.5 (207.5) 4. Päivien Täydelliset.

18:0.6 (207.6) 5. Päivien Äskettäiset.

18:0.7 (207.7) 6. Päivien Yhdistyneet.

18:0.8 (207.8) 7. Päivien Uskolliset.

18:0.9 (207.9) Näiden hallinnollista täydellisyyttä edustavien olentojen lukumäärä on tietty ja lopullinen. Heidän luomisensa kuuluu menneisyyden tapahtumiin; enempää heitä ei personoida.

18:0.10 (207.10) Kautta suuruniversumin nämä Korkeimmat Kolminaisuuspersoonallisuudet edustavat Paratiisin-Kolminaisuuden hallinnollisia toimintaohjelmia; he edustavat oikeudenmukaisuutta, ja he ovat Paratiisin-Kolminaisuuden täytäntöönpanotuomio. He muodostavat hallinnollista täydellisyyttä ilmentävän keskinäissuhteiden ketjun, joka ulottuu Isän paratiisisfääreiltä paikallisuniversumien päämajamaailmoihin ja niiden rakenteeseen kuuluvien konstellaatioiden pääkaupunkeihin.

18:0.11 (207.11) Kaikki Kolminaisuudesta polveutuvat olennot ovat kaikkien ominaisuuksiensa osalta luodut ilmentämään paratiisillista täydellisyyttä. Vasta kokemuksen maailmoissa on ajan kuluminen tuonut jotakin lisää siihen, miten heidät on varustettu kosmista palvelua varten. Kolminaisuusperäisten olentojen osalta ei koskaan ole minkäänlaista vaaraa siitä, että he laiminlöisivät tehtävänsä tai ryhtyisivät kapinoimaan. Heidän olemuksensa on jumalallisuutta, eikä heidän tiedetä koskaan poikenneen jumalalliselta ja täydelliseltä persoonallisuuskäyttäytymisen tieltä.

1. Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet

18:1.1 (207.12) Paratiisisatelliittien sisimpään kehään kuuluu seitsemän maailmaa, ja jokaista tällaista ylevää maailmaa johtaa kymmenestä Korkeimmuuden Kolminaistetusta Salaisuudesta koostuva ryhmä. He eivät ole luojia, vaan he ovat korkeimpia ja perimmäisiä hallintopersoonallisuuksia. Mainittujen seitsemän veljessfäärin asiainhoito on kaikkineen uskottu tälle seitsemänkymmenen korkeimman johtajan ryhmälle. Vaikka Kolminaisuuden jälkeläiset valvovatkin näitä lähimpänä Paratiisia olevia seitsemää pyhää sfääriä, tunnetaan tämä maailmojen ryhmä yleisesti kuitenkin Universaalisen Isän henkilökohtaisena kehänä.

18:1.2 (208.1) Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet toimivat kymmenen jäsenen ryhmissä asianomaisten sfääriensä rinnakkaisina ja yhdessä toimivina johtajina, mutta erityisillä vastuualueilla he toimivat myös yksittäin. Jokaisen tällaisen erityismaailman työ jakaantuu seitsemään päälohkoon, ja yksi näistä rinnakkaishallitsijoista johtaa aina yhtä tällaisten erityistoimintojen jakautumaa. Ja kolme jäljellä olevaa toimivat kolmiyhteisen Jumaluuden henkilökohtaisina edustajina muiden seitsemän suhteen siten, että yksi edustaa Isää, yksi Poikaa ja yksi Henkeä.

18:1.3 (208.2) Vaikka onkin olemassa tämän olentoluokan selvää luokkakohtaista samankaltaisuutta, joka sijoittaa Korkeimmuuden Kolminaistetut Salaisuudet samaan olentotyyppiin, heissä ilmenee myös seitsemän erillistä ryhmäpiirrettä. Diviningtonin asioiden kymmenen korkeinta johtajaa heijastavat Universaalisen Isän henkilökohtaista luonnetta ja olemusta; ja jokaisesta näistä seitsemästä sfääristä voidaan sanoa samaa, eli kukin kymmenjäseninen ryhmä muistuttaa sitä Jumaluutta tai Jumaluuden yhdistymää, joka luonnehtii sen toimipiiriä. Ne kymmenen johtajaa, jotka hallitsevat Ascendingtonia, heijastavat Isän, Pojan ja Hengen yhteisolemusta.

18:1.4 (208.3) Voin paljastaa perin vähän siitä, mitä nämä Isän pyhien maailmojen korkeat persoonallisuudet tekevät, sillä he ovat todellakin Korkeimmuuden Salaisuuksia. Universaalisen Isän, Iankaikkisen Pojan tai Äärettömän Hengen luokse tulemiseen ei liity mitään mielivaltaisia salaisuuksia. Jumaluudet ovat avoin kirja kaikille, jotka saavuttavat jumalallisen täydellisyyden, mutta Korkeimmuuden kaikkia Salaisuuksia ei voi koskaan täysin saavuttaa. Emme koskaan kykene tunkeutumaan kokonaan niihin maailmoihin, jotka sisältävät persoonallisuussalaisuudet Jumaluuden liittymisestä luotujen olentojen seitsenkertaiseen ryhmittelyyn.

18:1.5 (208.4) Koska näiden korkeimpien johtajien työ liittyy Jumaluuksien läheiseen ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen mainittujen maailmankaikkeuden olentojen seitsemän perusryhmittymän kanssa – asuivatpa nämä näissä seitsemässä erityismaailmassa tai toimivatpa nämä suuruniversumin puitteissa missä tahansa –, on sopivaa, että nämä varsin henkilökohtaiset suhteet ja epätavalliset yhteydet pidetään pyhästi salaisina. Paratiisin-Luojat kunnioittavat persoonallisuuden yksityisyyttä ja loukkaamattomuutta myös vähäisten luotujensa kohdalla. Ja tämä on totta yhtä hyvin yksilöiden kuin monenlaisten eri persoonallisuusluokkienkin kohdalla.

18:1.6 (208.5) Universumissa korkealle päässeidenkin osalta nämä salaiset maailmat pysyvät iäti kuuliaisuuden koetinkivinä. Saamme tuntea ikuiset Jumalat täysimääräisesti ja henkilökohtaisesti, saamme vapaasti tuntea heidän jumalallisuudesta ja täydellisyydestä kertovat luonteenpiirteensä, mutta meille ei sallita sitä, että pääsisimme täysin perille kaikesta, mikä liittyy Paratiisin Hallitsijoiden henkilökohtaisiin suhteisiin kaikkien luotujen olentojensa kanssa.

2. Päivien Ikuiset

18:2.1 (208.6) Jokaista Havonan miljardia maailmaa ohjaa Korkein Kolminaisuuspersoonallisuus. Nämä hallitsijat tunnetaan Päivien Ikuisina, ja heidän lukumääränsä on tasan miljardi, yksi kutakin Havonan sfääriä kohden. He ovat Paratiisin-Kolminaisuuden jälkeläisiä, mutta aivan niin kuin Korkeimmuuden Salaisuuksienkin tapauksessa, ei myöskään heidän alkuperästään ole mitään muistiinmerkintöjä. Ajasta aikaan nämä kaikin puolin viisaitten isien kaksi ryhmää ovat hallinneet Paratiisi–Havona-järjestelmään kuuluvia ihania maailmojaan, ja he työskentelevät ilman vuorottelua tai uudelleensijoittelua.

18:2.2 (208.7) Päivien Ikuiset ovat näkyviä kaikille heidän toimipiireissään asuville tahdollisille olennoille. He johtavat säännöllisin välein pidettäviä planeettakohtaisia konklaaveja. Määräajoin ja vuorotellen he käyvät seitsemän superuniversumin päämajasfääreillä. He ovat lähisukulaisia ja jumalallisuuden osalta tasavertaisia Päivien Muinaisten kanssa, jotka johtavat seitsemän superhallituksen kohtaloita. Päivien Ikuisen ollessa poissa sfääriltään hänen maailmaansa johtaa Kolminaisuuden Opettaja-Poika.

18:2.3 (209.1) Havonassa asuvat Päivien Ikuiset ovat Havonan syntyperäisasukkaita ja keskusuniversumin muiden elollisten luotujen kaltaisia elollisuuden vakiintuneita luokkia lukuun ottamatta kehitelleet omat sfäärinsä täysin omien persoonallisten ajatustensa ja ihanteidensa mukaisesti. He käyvät toistensa planeetoilla, mutta he eivät kopioi eivätkä jäljittele; he ovat aina täysin omintakeisia.

18:2.4 (209.2) Arkkitehtuuri, luontoperäinen kaunistus, morontiarakennelmat ja henkiluomukset ovat kullakin sfäärillä jäljittelemättömiä ja ainutlaatuisia. Jokainen maailma on ikuisen kauneuden tyyssija ja täysin erilainen kuin mikään muu keskusuniversumin maailma. Ja matkatessanne sisäänpäin Havonan kautta Paratiisiin jokainen teistä viettää pidemmän tai lyhyemmän ajan jokaisella tällaisella ainutlaatuisella ja jännittävällä sfäärillä. Paratiisista puhuttaessa teidän maailmassanne on luontevaa sanoa ylöspäin, mutta oikeampaa olisi ylösnousemuksen jumalallisesta määränpäästä puhuttaessa sanoa sisäänpäin.

3. Päivien Muinaiset

18:3.1 (209.3) Kun ajallisuuden kuolevaiset valmistuvat paikallisuniversumin päämajaa ympäröivistä koulutusmaailmoista ja kun heidät siirretään oman superuniversuminsa opetussfääreille, he ovat edistyneet hengellisessä kehityksessään niin pitkälle, että he kykenevät tunnistamaan näiden edistyneiden maailmojen korkeat hengelliset hallitsijat ja johtajat – Päivien Muinaiset mukaan luettuina – ja olemaan kanssakäymisissä heidän kanssaan.

18:3.2 (209.4) Kaikki Päivien Muinaiset ovat periaatteessa samankaltaisia; he ilmentävät Kolminaisuuden yhteisiä piirteitä ja yhdistynyttä olemusta. Heillä on yksilöllisyytensä, ja persoonallisuudeltaan he ovat erilaisia, mutta he eivät eroa toisistaan sillä tavoin kuin Seitsemän Valtiashenkeä eroavat. Heidän myötään saavat muissa suhteissa toisistaan eroavat seitsemän superuniversumia yhdenmukaisen johdon, jokainen superuniversumi kun on muista poikkeava, erillinen ja ainutlaatuinen luomus. Seitsemän Valtiashenkeä ovat olemukseltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia, mutta Päivien Muinaiset, superuniversumien persoonalliset hallitsijat, ovat kaikki yhdenmukaisia ja Paratiisin-Kolminaisuuden täydellistäkin täydellisempiä jälkeläisiä.

18:3.3 (209.5) Korkeuksissa olevat Seitsemän Valtiashenkeä määrittävät kukin oman superuniversuminsa olemuksen, mutta Päivien Muinaiset määräävät näiden samaisten superuniversumien hallinnon. He tuovat hallinnollista yhdenmukaisuutta luovan moninaisuuden keskelle, ja he takaavat sen, että kokonaisuus on kaiken pohjalla olevista, luomiseen liittyvistä eroista huolimatta suuruniversumin seitsemässä segmentaalisessa ryhmittymässä harmoninen.

18:3.4 (209.6) Kaikki Päivien Muinaiset kolminaistettiin samanaikaisesti. Heidän myötään alkoi universumien universumin persoonallisuusrekisterin pito, ja siitä johtuu heidän nimensä – Päivien Muinaiset. Kun pääsette Paratiisiin ja etsitte kirjallisia muistiinmerkintöjä, jotka koskevat kaiken alkua, havaitsette, että persoonallisuutta käsittelevään jaksoon tehty ensimmäinen merkintä on kertomus näiden kahdenkymmenenyhden Päivien Muinaisen kolminaistamisesta.

18:3.5 (209.7) Nämä korkeat olennot hallitsevat aina kolmijäsenisinä ryhminä. On monia sellaisia toiminnan osa-alueita, joissa he työskentelevät yksittäin, sitten on tapauksia, joissa voivat toimia ketkä tahansa kaksi jäsentä, mutta hallintonsa korkeimmissa sfääreissä heidän on toimittava yhdessä. He eivät henkilöinä koskaan poistu asuinmaailmoistaan, muttei heillä sellaiseen ole tarvettakaan, sillä nuo maailmat ovat kaukaisuuteen ulottuvan heijastusjärjestelmän superuniversumikohtioita.

18:3.6 (209.8) Jokaisen Päivien Muinais -kolmikon henkilökohtainen asuinsija on heidän päämajasfäärinsä hengellisessä polariteettipisteessä. Tällainen sfääri jakautuu seitsemäänkymmeneen hallinnolliseen sektoriin, ja sfäärillä on seitsemänkymmentä alajakautumapääkaupunkia, joissa Päivien Muinaiset aika ajoin asuvat.

18:3.7 (210.1) Jos ajatellaan sitä, mikä on Päivien Muinaisten valta, miten pitkälle heidän toimivaltansa ulottuu ja miten laajaa heidän oikeudenkäyttövaltansa on, niin he ovat kaikista ajallis-avaruudellisten luomistulosten välittömistä hallitsijoista täydellisimmät ja mahtavimmat. Koko valtavassa universumien universumissa vain heillä on valtaoikeudet langettaa lopullinen ja toimeenpantava tuomio, joka koskee tahdollisten olentojen elämän sammuttamista ikiajoiksi. Ja kaikkien kolmen Päivien Muinaisen tulee olla mukana superuniversumin korkeimman oikeusistuimen lopullisia päätöksiä tehtäessä.

18:3.8 (210.2) Ellei Jumaluuksia ja heidän paratiisikumppaneitaan oteta lukuun, Päivien Muinaiset ovat täydellisimmät, monitaitoisimmat ja jumalallisimmin kyvyin varustetut hallitsijat koko ajallis-avaruudellisen olemassaolon piirissä. He ovat selvästikin superuniversumien korkeimmat hallitsijat. Mutta he eivät ole tätä hallitsemisen oikeuttaan ansainneet kokemuksellaan, ja siksi heidät on jonakin tulevana aikana määrä korvata Korkeimmalla Olennolla, joka on täysivaltainen kokemuksellinen hallitsija ja jonka sijaishallitsijoita heistä epäilemättä aikanaan tulee.

18:3.9 (210.3) Korkein Olento on kokemuksellisen palvelun myötä ansaitsemassa seitsemään superuniversumiin kohdistuvaa täysivaltaisuuttaan, samaan tapaan kuin Luoja-Poika kokemuksellisesti ansaitsee omaan paikallisuniversumiinsa kohdistuvan suvereenisuuden. Mutta nykyisenä, Korkeimman keskeneräisen kehityksen aikakautena, Päivien Muinaiset huolehtivat ajallisuuden ja avaruuden kehittyvien universumien koordinoidusta ja täydellisestä hallinnollisesta ylivalvonnasta. Ja kaikkia Päivien Muinaisten antamia säädöksiä ja päätöksiä luonnehtii omaperäinen viisaus ja omakohtainen aloitteellisuus.

4. Päivien Täydelliset

18:4.1 (210.4) Päivien Täydellisiä on tasan kaksisataakymmenen, ja he johtavat kunkin superuniversumin kymmenen suursektorin hallituksia. Heidät kolminaistettiin sitä erityistehtävää varten, että he avustavat superuniversumijohtajia, ja he hallitsevat Päivien Muinaisten välittöminä ja henkilökohtaisina sijaishallitsijoina.

18:4.2 (210.5) Jokaiseen sektoripääkaupunkiin osoitetaan kolme Päivien Täydellistä, mutta toisin kuin Päivien Muinaisten kaikkien kolmen ei ole välttämätöntä olla kaiken aikaa paikalla. Aika ajoin joku tämän kolmikon jäsenistä saattaa poistua neuvottelemaan henkilökohtaisesti Päivien Muinaisten kanssa asioista, jotka koskevat hänen valtakuntansa hyvinvointia.

18:4.3 (210.6) Nämä suursektoreiden kolmiyhteiset hallitsijat ovat erityisen täydellisiä hallinnon yksityiskohtien taitamisessa, ja siitä johtuukin heidän nimensä – Päivien Täydelliset. Esitellessämme näiden hengellisen maailman olentojen nimiä törmäämme vaikeuksiin niitä teidän kielellenne kääntäessämme, ja sangen usein on äärimmäisen vaikeaa päästä tyydyttävään tulokseen. Emme mielellämme käytä sellaisia mielivaltaisia nimityksiä, jotka olisivat teidän kannaltanne mitäänsanomattomia, niinpä meidän on usein vaikea valita sopivaa nimitystä, sellaista, joka olisi teistä selkeä ja joka samalla olisi edes jonkin verran alkuperäistä nimitystä kuvastava.

18:4.4 (210.7) Päivien Täydellisillä on kohtuullisen kokoinen Jumalallisten Neuvonantajien, Viisauden Täydellistäjien ja Universaalisten Sensorien yhteisö oman hallituksensa yhteydessä. Lisäksi heidän käytössään on edellistäkin suurempi määrä Voimallisia Sanansaattajia, Korkea-arvoisia sekä Nimettömiä ja Numerottomia. Mutta suursektorin asioiden rutiininomaisesta hoidosta huolehtivat enimmäkseen Taivaalliset Vartiomiehet ja Ylhäisten Poikien Avustajat. Nämä kaksi ryhmää on valittu joko Paratiisi-Havonan persoonallisuuksien tai kunnialla kruunattujen kuolevaisfinaliittien kolminaistamien jälkeläisten joukosta. Jotkut näihin luotujen kolminaistamien olentojen kahteen luokkaan kuuluvat olennot kolminaistetaan Paratiisin Jumaluuksien toimesta uudelleen ja lähetetään sitten avustamaan superuniversumihallitusten hallintotyössä.

18:4.5 (211.1) Useimmat Taivaallisista Vartiomiehistä ja Ylevien Poikien Avustajista osoitetaan suur- ja piensektoreiden palvelukseen, mutta Kolminaistetut Suojelijat (Kolminaisuuden syleilemät serafit ja keskiväliolennot) ovat kaikkien kolmen jakautuman oikeusistuinten virkailijoita, jotka siis toimivat Päivien Muinaisten, Päivien Täydellisten ja Päivien Äskettäisten tuomioistuimissa. Kolminaistettuja Lähettiläitä (Kolminaisuuden syleilemät ylösnousemuskuolevaiset, jotka fuusioituvat Poikaan tai Henkeen) saattaa suuruniversumin puitteissa kohdata missä tahansa, mutta enimmäkseen he ovat piensektoreiden palveluksessa.

18:4.6 (211.2) Ennen seitsemän superuniversumin hallintorakenteen täysimääräistä kehkeytymistä käytännöllisesti katsoen kaikki näiden hallitusten eri jakautumien hallintopersoonallisuudet – Päivien Muinaisia lukuun ottamatta – palvelivat eri pituisia aikoja Päivien Ikuisten oppilaina Havonan täydellisen universumin eri maailmoissa. Jälkeenpäin kolminaistetut olennot kävivät niin ikään läpi koulutusjakson Päivien Ikuisten alaisuudessa, ennen kuin heidät liitettiin Päivien Muinaisten, Päivien Täydellisten ja Päivien Äskettäisten palvelukseen. He kaikki ovat karaistuneita, koeteltuja ja kokeneita hallintomiehiä.

18:4.7 (211.3) Tapaatte Päivien Täydelliset jo varhaisessa vaiheessa, kun piensektorinne maailmoissa oleskelunne jälkeen etenette Splandonin päämajaan, sillä nämä ylevät hallitsijat ovat läheisessä yhteydessä niihin suursektorin seitsemäänkymmeneen maailmaan, jotka huolehtivat ajallisuudesta ylösnousevien luotujen korkeammasta opetuksesta. Päivien Täydelliset ottavat henkilökohtaisesti vastaan suursektorin kouluista valmistuvien ylösnousevien oppilaiden ryhmälupaukset.

18:4.8 (211.4) Ajallisuudesta tulevien pyhiinvaeltajien työ suursektorin päämajaa ympäröivissä maailmoissa on luonteeltaan pääasiallisesti älyperäistä, toisin kuin piensektorin seitsemällä opetussfäärillä annettu enemmänkin fyysis- ja aineellisluonteinen opetus ja superuniversumin päämajan neljänsadanyhdeksänkymmenen korkeakoulumaailman hengelliset hankkeet.

18:4.9 (211.5) Vaikka teidät onkin merkitty vain Splandonin suursektorin rekisteriin, sillä se kattaa paikallisuniversumin, josta olette lähtöisin, on teidän käytävä läpi superuniversumimme kaikki kymmenen suurjakautumaa. Tulette ennen Uversaan-saapumistanne näkemään Orvontonin kaikki kolmekymmentä Päivien Täydellistä.

5. Päivien Äskettäiset

18:5.1 (211.6) Päivien Äskettäiset ovat superuniversumien korkeimmista johtajista nuorimmat; he johtavat kolmen jäsenen ryhmissä piensektoreiden asioita. Olemukseltaan he ovat rinnastettavissa Päivien Täydellisiin, mutta hallintovallan osalta he ovat näiden alaisia. Näitä persoonaltaan loistavia ja jumalallisella tavalla tehokkaita kolminaisuuspersoonallisuuksia on tasan kaksikymmentäyksituhatta. Heidät luotiin samanaikaisesti, ja yhdessä he myös Päivien Ikuisten johdolla kävivät läpi havonakoulutuksensa.

18:5.2 (211.7) Päivien Äskettäisten työtoverien ja apulaisten ryhmä on samanlainen kuin vastaava Päivien Täydellisten ryhmä. Sen lisäksi heidän palvelukseensa on osoitettu valtavat määrät erilaisia taivaallisten olentojen alaisryhmiä. Piensektoreiden hallinnossa he käyttävät suurin joukoin siellä asuvia ylösnousemuskuolevaisia, erilaisten hyväntahdon siirtokuntien henkilöstöä ja Äärettömästä Hengestä polveutuvia eri ryhmiä.

18:5.3 (211.8) Piensektorien hallitukset ovat hyvin laajasti, vaikkeivät yksinomaisesti, tekemisissä superuniversumien suurten fyysisten ongelmien kanssa. Piensektorin sfäärit ovat Fyysisten Päävalvojien päämajoja. Ylösnousemuskuolevaiset tekevät näissä maailmoissa tutkimustyötä ja suorittavat kokeiluja, jotka liittyvät Korkeimpien Voimakeskusten kolmannen ryhmän ja Fyysisten Päävalvojien kaikkien seitsemän luokan toimintojen tutkimiseen.

18:5.4 (212.1) Kun piensektorin hallitus on näinkin laajasti tekemisissä fyysisten ongelmien kanssa, sen kolme Päivien Äskettäistä ovat harvoin yhtäaikaisesti päämajasfäärillä. Useimmiten on joku poissa neuvottelemassa valvovan suursektorin Päivien Täydellisten kanssa tai on muualla sen vuoksi, että hän on edustamassa Päivien Muinaisia Kolminaisuudesta polveutuvien korkeitten olentojen Paratiisin-konklaaveissa. He vuorottelevat Päivien Täydellisten kanssa edustaessaan Päivien Muinaisia Paratiisin korkeimmissa neuvostoissa. Sillä välin saattaa joku toinen Päivien Äskettäisistä olla poissa tarkastusmatkalla hallintopiiriinsä kuuluvien paikallisuniversumien päämajamaailmoissa. Mutta vähintään yksi näistä hallitsijoista jää joka tapauksessa hoitamaan tehtäviä piensektorin päämajassa.

18:5.5 (212.2) Tulette kaikki jonakin päivänä tuntemaan piensektoristanne, Ensasta, vastuussa olevat kolme Päivien Äskettäistä, sillä teidän on kuljettava heidän käsiensä kautta matkatessanne sisäänpäin suursektoreiden koulutusmaailmoihin. Noustessanne Uversaan käytte vain yhden piensektorin koulutussfääriryhmän läpi.

6. Päivien Yhdistyneet

18:6.1 (212.3) ”Päivien” luokkaan kuuluvat Kolminaisuuspersoonallisuudet eivät hallinnollista toimivaltaa edustaessaan toimi superuniversumihallituksia alemmilla tasoilla. Kehittyvissä paikallisuniversumeissa he toimivat vain neuvonantajina ja neuvojina. Päivien Yhdistyneet ovat ryhmä yhteyspersoonallisuuksia, jotka Paratiisin-Kolminaisuus on akkreditoinut paikallisuniversumien kaksoishallitsijoiden luo. Jokaiseen järjestyneeseen ja asutettuun paikallisuniversumiin osoitetaan yksi tällainen Paratiisin neuvonantaja, joka toimii Kolminaisuuden – ja joissakin suhteissa Universaalisen Isän – edustajana paikallisluomukselle.

18:6.2 (212.4) Näitä olentoja on olemassa seitsemänsataatuhatta, vaikkei heille kaikille vielä ole annettu valtakirjaa. Päivien Yhdistyneitten reservi toimii Paratiisissa Universumijärjestelyjen Korkeimpana Neuvostona.

18:6.3 (212.5) Erityisellä tavalla nämä Kolminaisuuden lähettämät huomioitsijat koordinoivat universaalisen hallituksen kaikkien haarojen hallinnollista toimintaa paikallisuniversumien hallituksista sektorihallitusten kautta aina superuniversumihallituksiin saakka. Tästä johtuu heidän nimensä – Päivien Yhdistyneet. Ylimmilleen he laativat kolminkertaisen raportin: He raportoivat fyysistä ja puolittain älyllistä maailmaa koskevan relevantin tietoaineiston piensektorinsa Päivien Äskettäisille; he raportoivat älylliset ja hengellisiltä näyttävät tapahtumat suursektorinsa Päivien Täydellisille; he raportoivat hengelliset ja puolittain paratiisilliset asiat oman superuniversuminsa pääkaupungissa oleville Päivien Muinaisille.

18:6.4 (212.6) Koska he ovat Kolminaisuudesta polveutuvia olentoja, kaikki Paratiisin yhteyspiirit ovat keskinäistä yhteydenpitoa varten heidän käytettävissään, ja näin he ovat aina kosketuksissa toisiinsa ja kaikkiin muihin tarpeellisiin persoonallisuuksiin aina Paratiisin korkeimpia neuvostoja myöten.

18:6.5 (212.7) Päivien Yhdistynyt ei liity elimellisesti sen paikallisuniversumin hallitukseen, johon hänet on osoitettu. Huomioitsijan velvollisuuksiensa lisäksi hän toimii vain, kun paikalliset vallankäyttäjät sellaista pyytävät. Asemansa vuoksi hän on paikallisluomuksen kaikkien ensiasteisten neuvostojen ja kaikkien tärkeitten konklaavien jäsen, mutta hän ei osallistu hallinnollisten ongelmien tekniseen käsittelyyn.

18:6.6 (213.1) Paikallisuniversumin asetuttua valoon ja elämään sen kunnialla kruunatut olennot seurustelevat vapaasti Päivien Yhdistyneen kanssa, joka tällaisessa evolutionaarisen täydellisyyden saavuttaneessa maailmassa toimii silloin aikaisempaa laajemmassa merkityksessä. Mutta hän on yhä ensi sijassa Kolminaisuuden lähettiläs ja Paratiisista saapunut neuvonantaja.

18:6.7 (213.2) Paikallisuniversumin välittömänä hallitsijana on kahdesta Jumaluudesta polveutuva jumalallinen Poika, mutta hänellä on kaiken aikaa rinnallaan niin ikään Paratiisista tuleva veli, Kolminaisuudesta polveutuva persoonallisuus. Siinä tapauksessa, että Luoja-Poika on tilapäisesti poissa oman paikallisuniversuminsa päämajasta, sijaishallitsijat saavat kaikissa tärkeimmissä ratkaisuissaan Päivien Yhdistyneen neuvoista merkittävää opastusta.

7. Päivien Uskolliset

18:7.1 (213.3) Nämä korkeat Kolminaisuudesta polveutuvat persoonallisuudet ovat jokaisen paikallisuniversumin sadan konstellaation hallitsijoiden Paratiisista tulleita neuvonantajia. Päivien Uskollisia on seitsemänkymmentä miljoonaa, ja Päivien Yhdistyneitten tapaan eivät hekään ole kaikki palveluksessa. Heidän Paratiisissa oleva reservinsä muodostaa Universumienvälisen Etiikan ja Itsehallinnon Neuvottelukunnan. Päivien Uskolliset vuorottelevat palvelutehtävissä reservijoukkojen korkeimman neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

18:7.2 (213.4) Kaikkea sitä, mitä Päivien Yhdistynyt on paikallisuniversumin Luoja-Pojalle, kaikkea sitä ovat Päivien Uskolliset Vorondadek-Pojille, jotka hallitsevat tämän paikallisluomuksen konstellaatioita. He omistautuvat verrattomalla tavalla niiden konstellaatioiden hyvinvoinnin edistämiseen, joihin heidät osoitetaan, ja he ovat niitä kohtaan jumalallisen uskollisia, mistä johtuukin heidän nimensä: Päivien Uskolliset. He toimivat vain neuvonantajina, he eivät koskaan osallistu hallinnollisiin toimiin, paitsi kun konstellaation hallinnosta vastaavat sellaista pyytävät. He eivät myöskään ole suoranaisesti tekemisissä konstellaatiopäämajaa ympäröivillä arkkitehtonisilla koulutussfääreillä ylösnousemuspyhiinvaeltajille annetun opetuksen kanssa. Kaikki tällaiset hankkeet kuuluvat Vorondadek-Poikien valvontaan.

18:7.3 (213.5) Kaikki paikallisuniversumin konstellaatioissa toimivat Päivien Uskolliset kuuluvat Päivien Yhdistyneen valtapiiriin, ja suoraan hänelle he myös esittävät raporttinsa. Heillä ei ole laajamittaista keskinäistä yhteydenpitojärjestelmää, koska he yleensä ovat rajoittaneet keskinäisen yhteydenpitonsa paikallisuniversumin puitteisiin. Kuka tahansa Nebadonissa palvelevista Päivien Uskollisista voi vaihtaa ja hän myös vaihtaa viestejä kaikkien muiden hänen luokkaansa kuuluvien, tässä universumissa palvelevien kanssa.

18:7.4 (213.6) Universumin päämajassa toimivan Päivien Yhdistyneen tavoin Päivien Uskollisetkin pitävät henkilökohtaiset asuinsijansa konstellaatiopääkaupungeissa erillään näiden valtakuntien hallinnollisten johtajien asuinsijoista. Heidän asuinpaikkansa ovat konstellaatioiden Vorondadek-hallitsijoiden koteihin verrattuina varsin vaatimattomia.

18:7.5 (213.7) Päivien Uskolliset ovat viimeinen lenkki siinä pitkässä hallinto- ja neuvonantajapersoonallisuuksien ketjussa, joka ulottuu kaiken olevaisen keskuksen lähellä olevista Universaalisen Isän pyhistä sfääreistä aina paikallisuniversumien ensivaiheisiin jakautumiin. Kolminaisuudesta polveutuva järjestelmä päättyy konstellaatioihin; mitään tällaista Paratiisin lähettämää neuvonantajaa ei ole sijoitettu pysyväisesti konstellaatioiden osajärjestelmiin eikä asuttuihin maailmoihin. Viimeksi mainitut hallinnolliset yksiköt kuuluvat kokonaan paikallisuniversumien syntyperäisten olentojen toimivallan piiriin.

18:7.6 (213.8) [Esittänyt uversalainen Jumalallinen Neuvonantaja.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään