Luku 17, Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 17

Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää

17:0.1 (197.1) KORKEIMPIEN Henkien seitsemän ryhmää ovat suuruniversumin seitsenlohkoisen hallinnon universaalisia koordinoivia ohjaajia. Vaikka heidät kaikki lasketaankin Äärettömän Hengen toiminnalliseen perheeseen kuuluviksi, seuraavat kolme ryhmää luokitellaan tavallisesti kuitenkin Paratiisin-Kolminaisuuden lapsiksi:

17:0.2 (197.2) 1. Seitsemän Valtiashenkeä.

17:0.3 (197.3) 2. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa.

17:0.4 (197.4) 3. Heijastavat Henget.

17:0.5 (197.5) Ääretön Henki tai hänen luojan statuksen omaavat kumppaninsa saattavat omilla luomisteoillaan olevaisiksi jäljellä olevat neljä ryhmää:

17:0.6 (197.6) 4. Heijastusavustajat.

17:0.7 (197.7) 5. Kehien Seitsemän Henkeä.

17:0.8 (197.8) 6. Paikallisuniversumien Luovat Henget.

17:0.9 (197.9) 7. Mielenauttajahenget.

17:0.10 (197.10) Nämä seitsemän luokkaa tunnetaan Uversassa seitsemänä Korkeimpien Henkien ryhmänä. Heidän toimintapiirinsä ulottuu Seitsemän Valtiashengen henkilökohtaisesta läsnäolosta ikuisen Saaren äärireunalla, Hengen seitsemän paratiisisatelliitin, Havonan kehien, superuniversumien hallitusten sekä paikallisuniversumien hallinnon ja valvonnan kautta aina siihen vaatimattomaan palveluun, jota ajallisuuden ja avaruuden valtakunnissa suorittavat evolutionaarisen mielen maailmoille lahjoitetut mielenauttajat.

17:0.11 (197.11) Seitsemän Valtiashenkeä ovat tämän kauas ulottuvan hallintopiirin koordinoivia ohjaajia. Joissakin asioissa, jotka liittyvät järjestyneen fyysisen voiman, mielienergian ja persoonattoman hengen jakelun hallinnolliseen säätelyyn, he toimivat henkilökohtaisesti ja ilman välikäsiä, mutta muissa asioissa he toimivat moninaisten kumppaniensa kautta. Kaikissa toimeenpanonluonteisissa asioissa – määräykset, säädökset, järjestelyt ja hallinnolliset päätökset – Valtiashenget toimivat Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan persoonissa. Keskusuniversumissa Valtiashenget saattavat toimia Havonan Kehien Seitsemän Hengen kautta, seitsemän superuniversumin päämajoissa he tuovat itsensä julki Heijastavista Hengistä koostuvan kanavan kautta ja toimivat Päivien Muinaisten persoonain kautta, joihin he ovat henkilökohtaisessa yhteydessä Heijastusavustajien välityksellä.

17:0.12 (197.12) Seitsemän Valtiashenkeä eivät suoraan eivätkä henkilökohtaisesti pidä yhteyttä universumihallintoon, joka on Päivien Muinaisten hovin alapuolella. Omaa paikallisuniversumianne, joka on osa superuniversumistamme, hoitaa Orvontonin Valtiashenki, mutta hänen Nebadonin syntyperäisiin olentoihin kohdistuvan tehtävänsä välitön toimeenpanija ja henkilökohtainen ohjaaja on Salvingtonissa, paikallisuniversuminne päämajassa, asuva Luova Äiti-Henki.

1. Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa

17:1.1 (198.1) Valtiashenkien toimeenpanopäämajojen käytössä on Äärettömän Hengen seitsemän paratiisisatelliittia, jotka kiertävät Keskussaarta Iankaikkisen Pojan säteilevien sfäärien ja Havonan sisimmän kehän välissä. Nämä toimeenpanosfäärit ovat Korkeimpien Toimeenpanijoiden ohjauksessa. Korkeimpien Toimeenpanijoiden ryhmään kuuluu seitsemän jäsentä, jotka Isä, Poika ja Henki kolminaistivat Seitsemän Valtiashengen antamien tarkkojen ohjeitten mukaan, jotta näistä tulisi sentyyppisiä olentoja, jotka voivat toimia heidän universaalisina edustajinaan.

17:1.2 (198.2) Valtiashenget ovat mainittujen Korkeimpien Toimeenpanijoiden välityksellä yhteydessä superuniversumihallitusten erilaisiin jakautumiin. He juuri varsin suuressa määrin määrittävät seitsemän superuniversumin rakenteelliset perussuuntaukset. He ovat yhtäläisesti ja jumalallisesti täydellisiä, mutta heidän persoonallisuuksiensa välillä esiintyy myös erilaisuutta. Heillä ei ole johtavaa päällikköä, vaan koolla ollessaan he aina valitsevat yhden joukostaan johtamaan tätä yhteistä neuvonpitoa. Aika ajoin he matkaavat Paratiisiin pohtiakseen asioita yhdessä Seitsemän Valtiashengen kanssa.

17:1.3 (198.3) Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa toimivat suuruniversumin hallinnollisina koordinoijina; heitä voitaisiin kutsua Havonan jälkeen seuraavan luomuksen toimitusjohtajien neuvostoksi. He eivät ole tekemisissä Paratiisin sisäisten asioiden kanssa, ja omia havonatoiminnan rajallisia piirejään he ohjaavat Kehien Seitsemän Hengen välityksellä. Muussa suhteessa heidän valvontansa laajuutta koskevat vain muutamat rajoitukset; he ovat mukana fyysisten, älyllisten ja hengellisten olevaisten ohjaamisessa; he näkevät kaiken, he kuulevat kaiken, he tuntevat kaiken, he jopa tietävät kaiken, mitä seitsemässä superuniversumissa ja Havonassa tapahtuu.

17:1.4 (198.4) Nämä Korkeimmat Toimeenpanijat eivät pane alulle toimintaohjelmia eivätkä he säätele maailmankaikkeuden menettelytapoja, vaan heidän huolenaan on Seitsemän Valtiashengen julkistamien jumalallisten suunnitelmien täytäntöönpano. He eivät myöskään puutu Päivien Muinaisten hallintoon superuniversumeissa eivätkä Luoja-Poikien hallintovaltaan paikallisuniversumeissa. He ovat ne koordinoivat täytäntöönpanijat, joiden tehtävänä on panna toimeen suuruniversumin kaikkien asianmukaisin valtuuksin toimivien hallitsijoiden yhteiset toimintaohjelmat.

17:1.5 (198.5) Kukin näistä toimeenpanijoista omistautuu sfäärillään olevine tarpeellisine apuneuvoineen yhden yksittäisen superuniversumin tehokkaaseen hallinnoimiseen. Korkein Toimeenpanija Numero Yksi, joka toimii toimeenpanosfäärillä numero yksi, omistautuu kokonaan superuniversumin numero yhden asioille, ja niin edelleen, aina Korkeimpaan Toimeenpanijaan Numero Seitsemään asti, joka toimii Hengen seitsemänneltä paratiisisatelliitilta käsin ja omistaa tarmonsa seitsemännen superuniversumin hoitamiseen. Tämän seitsemännen sfäärin nimi on Orvonton, sillä Hengen paratiisisatelliiteilla on sama nimi kuin on vastaavalla superuniversumilla; itse asiassa superuniversumit saivat nimensä niitten mukaan.

17:1.6 (198.6) Seitsemännen superuniversumin toimeenpanosfäärillä oleva henkilöstö, joka pitää Orvontonin asiat kunnossa, nousee lukumääränsä puolesta inhimillisen käsityskyvyn yläpuolelle ja käsittää käytännöllisesti katsoen kaikki taivaan älyllisten olentojen luokat. Kaikki persoonallisuutta koskevat superuniversumin siirtopalvelut (Inspiroituja Kolminaisuushenkiä ja Ajatuksensuuntaajia lukuun ottamatta) kulkevat matkalla Paratiisiin ja sieltä takaisin jonkin näihin seitsemään toimeenpanomaailmaan kuuluvan maailman kautta. Ja siellä hoidetaan myös kaikista Kolmannen Lähteen ja Keskuksen luomista ja superuniversumeissa palvelevista persoonallisuuksista pidettäviä keskusrekisterejä. Eräässä näistä Hengen toimeenpanomaailmoista oleva aineellisten, morontiaalisten ja hengellisten tiedostojen järjestelmä hämmästyttää jopa minun luokkaani kuuluvaa olentoa.

17:1.7 (199.1) Korkeimpien Toimeenpanijoiden lähimmät alaiset ovat enimmältään Paratiisi-Havona-persoonallisuuksien kolminaistettuja poikia ja kunnialla kruunattujen kuolevaisten kolminaistettuja jälkeläisiä – kuolevaisten, jotka ovat valmistuneet ajallisuuden ja avaruuden ylösnousemusjärjestykseen liittyvästä, aikakausia kestäneestä koulutuksesta. Paratiisin Lopullisuuden Saavuttajakunnan korkeimman neuvoston päällikkö osoittaa nämä kolminaistetut pojat Korkeimpien Toimeenpanijoitten palvelukseen.

17:1.8 (199.2) Kullakin Korkeimmalla Toimeenpanijalla on kaksi neuvoa-antavaa ministeristöä: Kunkin superuniversumin päämajassa olevat Äärettömän Hengen lapset valitsevat keskuudestaan edustajat palvelemaan tuhat vuotta oman Korkeimman Toimeenpanijansa ensimmäisen asteen neuvoa-antavassa ministeristössä. Kaikkia niitä asioita varten, jotka koskevat ylösnousevia ajallisuuden kuolevaisia, on olemassa toisen asteen ministeristö, joka on kokoonpantu Paratiisin saavuttaneista kuolevaisista ja kunnialla kruunattujen kuolevaisten kolminaistetuista pojista. Tämän elimen valitsevat seitsemässä superuniversumipäämajassa väliaikaisesti asuvat täydellistyvät ja ylösnousevat olennot. Korkeimmat Toimeenpanijat nimittävät kaikki muut toimialakohtaiset päälliköt.

17:1.9 (199.3) Mainituilla Hengen paratiisisatelliiteilla pidetään aika ajoin suuria kokouksia. Näihin maailmoihin määrätyt kolminaistetut pojat ja Paratiisin saavuttaneet ylösnousemukselliset kokoontuvat yhdessä Kolmannen Lähteen ja Keskuksen henkipersoonallisuuksien kanssa kokouksiin, joissa käsitellään ylösnousemuksellisten elämänuraan liittyviä kamppailuja ja riemuvoittoja. Korkeimmat Toimeenpanijat toimivat aina näiden veljeskokoontumisten puheenjohtajina.

17:1.10 (199.4) Kerran Paratiisin ajanlaskun mukaisessa tuhannessa vuodessa Seitsemän Korkeinta Toimeenpanijaa jättävät komentopaikkansa ja menevät Paratiisiin, jossa he pitävät tuhatvuotiskonklaavinsa tervehtiäkseen luomakunnan älyllisten olentojen joukkoja ja toivottaakseen heille universaalista menestystä. Tämä ikimuistettava tilaisuus toteutuu kaikkien heijastavien henkiryhmien päällikön, Majestonin, ollessa välittömästi läsnä. Ja näin heillä on universaalisen heijastamisen ainutlaatuisen toiminnan välityksellä mahdollisuus olla samanaikaisesti yhteydessä kaikkiin suuruniversumissa oleviin kumppaneihinsa.

2. Majeston – Heijastustoiminnan Päällikkö

17:2.1 (199.5) Heijastavien Henkien alkuperä on jumalallisessa Kolminaisuudessa. Näitä ainoalaatuisia ja jossain määrin salaperäisiä olentoja on viisikymmentä. Kyseisiä erikoisia persoonallisuuksia luotiin kerrallaan seitsemän, ja jokainen tällainen luomistapahtuma toteutui suhteessa, jossa toisena osapuolena oli Paratiisin-Kolminaisuus ja toisena osapuolena yksi Seitsemästä Valtiashengestä.

17:2.2 (199.6) Tässä ajallisuuden aamunkoitossa toteutuneessa suurisuuntaisessa tapahtumassa oli kysymys Valtiashenkien edustamien Korkeimpien Luojapersoonallisuuksien ensimmäisestä hankkeesta, jossa he toimivat myötäluojina Paratiisin-Kolminaisuuden kanssa. Tämä Korkeimpien Luojien luomisvoiman liitto Kolminaisuuden luovien potentiaalien kanssa on Korkeimman Olennon aktuaalisuuden nimenomainen lähde. Niinpä kun heijastavan luomisen sykli oli kulunut umpeen, kun kukin Seitsemästä Valtiashengestä oli päässyt täydelliseen luovaan synkroniaan Paratiisin-Kolminaisuuden kanssa, kun neljäskymmenesyhdeksäs Heijastava Henki oli personoitunut, silloin ilmeni Jumaluusabsoluutissa uusi ja kauaskantoinen reaktio. Tämä reaktio antoi Korkeimmalle Olennolle uusia persoonallisuuteen liittyviä oikeuksia ja se huipentui Majestonin personoimiseen. Majeston on heijastamisen päällikkö ja kaiken sen toiminnan paratiisikeskus, jota neljäkymmentäyhdeksän Heijastavaa Henkeä ja heidän kumppaninsa suorittavat kaikkialla universumien universumissa.

17:2.3 (200.1) Majeston on kiistämättä persoona, heijastusilmiöiden persoonallinen ja erehtymätön keskus ajallisuuden ja avaruuden kaikissa seitsemässä superuniversumissa. Hänellä on pysyvä paratiisipäämaja lähellä kaiken olevaisen keskusta, Seitsemän Valtiashengen tapaamispaikassa. Hän huolehtii pelkästään heijastuspalvelun koordinoinnista ja ylläpitämisestä kaukaisuuksiin ulottuvassa luomakunnassa; muulla tavoin hän ei ole mukana maailmankaikkeuden asioiden hoidossa.

17:2.4 (200.2) Majestonia ei ole sisällytetty luetteloomme Paratiisin persoonallisuuksista, koska hän on ainoa olemassa oleva jumalallinen persoona, jonka Korkein Olento on luonut toiminnallisessa yhteydessä Jumaluusabsoluutin kanssa. Hän on persoona, mutta hän on yksinomaan ja ilmeisen automaattisesti tekemisissä vain tämän yhden maailmankaikkeuden järjestykseen kuuluvan osa-alueen kanssa. Nykyisellään hän ei toimi missään sellaisessa persoonallisessa ominaisuudessa, joka olisi yhteydessä maailmankaikkeuden persoonallisuuksien muihin (heijastamattomiin) luokkiin.

17:2.5 (200.3) Majestonin luominen merkitsi Korkeimman Olennon ensimmäistä verratonta luomistekoa. Tämä toimintahalu oli Korkeimmassa Olennossa tahdonvarainen, mutta Jumaluusabsoluutin häkellyttävä reaktio ei ollut edeltäkäsin tiedossa. Sitten ikuisuudessa tapahtuneen Havonan ilmaantumisen maailmankaikkeus ei ollut ollut todistamassa yhtä valtavaa todellisuudeksituloa, jossa olisi ollut kysymys näin suunnattomasta ja kauaskantoisesta voiman ryhmittymisestä ja tehtävänmukaisten henkiaktiviteettien koordinoitumisesta. Se, miten Jumaluus Korkeimman Olennon ja hänen kumppaniensa luovaan tahtoon vastasi, ohitti laajasti näiden tavoitteelliset aikomukset ja ylitti suuresti heidän käsitystensä mukaiset ennusteet.

17:2.6 (200.4) Tunnemme pelonsekaista kunnioitusta sitä mahdollisuutta kohtaan, mitä tulevat ajat, jolloin Korkein ja Perimmäinen saavuttavat uusia jumalallisuuden tasoja ja kohoavat uusille persoonallisuustoiminnan alueille, saattavat olla todistamassa jumalallistettaessa vielä muita odottamattomia olentoja ja olentoja, joista ei ole osattu edes uneksia, olentoja, jotka omaavat entistäkin laajempia maailmankaikkeuden koordinoimisen kykyjä, joita ei ole pystytty edes kuvittelemaan. Mitään rajaa ei näytä olevan sille potentiaalille, miten Jumaluusabsoluutti reagoi tällaiseen kokemuksellisen Jumaluuden ja Paratiisin eksistentiaalisen Kolminaisuuden välisten suhteiden yhdistymiseen.

3. Heijastavat Henget

17:3.1 (200.5) Neljänkymmenenyhdeksän Heijastavan Hengen alkuperä on Kolminaisuudessa, mutta jokainen heidän ilmaantumiseensa liittyneestä seitsemästä luomistapahtumasta tuotti tuloksena sen typpisen olennon, joka muistuttaa olemukseltaan tapahtumassa mukana olleen Valtiashengen ominaispiirteitä. Näin he toisistaan poikkeavalla tavalla heijastavat Universaalisen Isän, Iankaikkisen Pojan ja Äärettömän Hengen jumaluuspiirteiden yhteenliittymisen seitsemän mahdollisen yhdistelmän luonnetta ja ominaispiirteitä. Tämä selittää, miksi on välttämätöntä, että näitä Heijastavia Henkiä on kunkin superuniversumin päämajassa seitsemän. Jokaista seitsemää tyyppiä edustamaan tarvitaan yksi tällainen Henki, jotta saavutetaan Paratiisin kolmen Jumaluuden jokaisen mahdollisen julkitulon kaikkien vaiheiden täydellinen heijastuminen, sillä tällaisia ilmiöitä saattaa sattua missä tahansa seitsemän superuniversumin osassa. Niin muodoin kuhunkin superuniversumiin määrättiin palvelemaan yksi jokaisen tyypin edustaja. Nämä seitsemästä erilaisesta Heijastavasta Hengestä koostuvat ryhmät pitävät toimipaikkaansa superuniversumipääkaupungeissa, kunkin hallintopiirin heijastuskohtiossa, eikä se ole yhteneväinen hengellisen polariteettipisteen kanssa.

17:3.2 (200.6) Heijastavilla Hengillä on nimi, mutta näitä nimityksiä ei avaruuden maailmoissa paljasteta. Nimet liittyvät näiden olentojen olemukseen ja luonteeseen, ja ne ovat osa yhdestä Paratiisin salaisten sfäärien seitsemästä universaalisesta mysteeristä.

17:3.3 (201.1) Heijastavuuden attribuutti – Myötätoimijan, Korkeimman Olennon ja Valtiashenkien mielitasojen ilmiö – on siirrettävissä kaikille olennoille, jotka ovat tekemisissä tämän laajan, universaalisen tietojenkeruujärjestelmän toiminnan kanssa. Ja tähän sisältyy suuri mysteeri: Eivät sen paremmin Valtiashenget kuin Paratiisin Jumaluudetkaan – yksin tai yhdessä – osoita kyseisiä, rinnasteisen universaalisen heijastamisen kykyjä täsmälleen samalla tavoin kuin ne ilmenevät näissä neljässäkymmenessäyhdeksässä Majestonin yhdyspersoonallisuudessa, ja kuitenkin he ovat kaikkien näiden ihmeteltävin kyvyin varustettujen olentojen luojia. Jumalallinen perinnöllisyys tuo luodussa toisinaan esille tiettyjä ominaisuuksia, jotka eivät näy Luojassa.

17:3.4 (201.2) Majestonia ja Heijastavia Henkiä lukuun ottamatta heijastuspalvelun henkilöstö on kokonaisuudessaan Äärettömän Hengen ja hänen lähimpien kumppaniensa ja alaistensa luoma. Jokaisen superuniversumin Heijastavat Henget ovat puolestaan omien Heijastusavustajiensa luojia. Heijastusavustajat ovat heidän henkilökohtaisia Päivien Muinaisten hoveihin osoitettuja näkemyksen esittäjiään.

17:3.5 (201.3) Heijastavat Henget eivät ole pelkkiä tiedonvälittäjiä, vaan he ovat myös muistiin merkitseviä persoonallisuuksia. Heidän jälkeläisensä – sekonafit – ovat myös muistiin merkitseviä eli tallentavia persoonallisuuksia. Kaikki todellista hengellistä arvoa omaava aineisto rekisteröidään kaksin kappalein, ja toinen näistä muistitallenteista säilyy niiden sekonafipersoonallisuuksien lukuisten luokkien johonkin luokkaan kuuluvan jäsenen henkilökohtaisessa muistissa, jotka kuuluvat Heijastavien Henkien suurilukuiseen henkilöstöön.

17:3.6 (201.4) Universumien viralliset muistiinpanot tehdään kirjaajaenkeleiden toimesta ja kautta, mutta heijastamisen välityksellä kerätään tarkat hengelliset muistiinpanot ja niitä säilytetään Äärettömän Hengen perheeseen kuuluvien, tähän tehtävään soveltuvien ja tarkoituksenmukaisten persoonallisuuksien mielessä. Toisin kuin universumin formaaliset ja elottomat arkistot nämä ovat eläviä muistiinpanoja, ja ne säilyvät täydellisinä Äärettömän Hengen kirjaajapersoonallisuuksien elävässä mielessä.

17:3.7 (201.5) Heijastusorganisaatio on myös koko luomakunnan uutistenkeruu- ja säädökset levittävä koneisto. Se on toiminnassa jatkuvasti, toisin kuin erilaiset kaukoviestitystoiminnat, jotka ovat toiminnassa vain jaksoittain.

17:3.8 (201.6) Kaikki se tärkeä, mikä tulee julki paikallisuniversumin päämajassa, heijastetaan automaattisesti asianomaisen superuniversumin pääkaupunkiin. Ja päinvastoin, kaikki paikallisuniversumin kannalta merkitystä omaava heijastetaan asianomaisen superuniversumin päämajasta ulospäin paikallisuniversumien pääkaupunkeihin. Heijastuspalvelu ajallisuuden universumeista ylös superuniversumeihin näyttää automaattiselta tai itsestään toimivalta, mutta sitä se ei ole. Se kaikki on perin persoonallista ja älyperäistä; sen täsmällisyys on tulos siitä, että persoonallisuuksien yhteistyö on täydellistä, ja siksi sitä voi tuskin lukea Absoluuttien persoonattomien läsnäoloesiintymisten ansioksi.

17:3.9 (201.7) Vaikkeivät Ajatuksensuuntaajat otakaan osaa universaalisen heijastusjärjestelmän toimintaan, meillä on silti täysi syy uskoa, että kaikki Isän osaset ovat varsin tietoisia näistä toimituksista ja kykenevät käyttämään niiden sisältöä hyödykseen.

17:3.10 (201.8) Paratiisin ulkopuolella tapahtuvan heijastuspalvelun avaruuskantama näyttää nykyisen universumiaikakauden kuluessa rajoittuvan seitsemän superuniversumin äärirajoihin. Muutoin tämän palvelumuodon toiminta tuntuu olevan ajasta ja avaruudesta riippumatonta. Se näyttää olevan riippumatonta kaikista tunnetuista universumin aliabsoluuttisista yhteyspiireistä.

17:3.11 (201.9) Heijastusorganisaatio toimii jokaisen superuniversumin päämajassa erillisenä yksikkönä. Mutta tietyissä erikoistilanteissa ja Majestonin johdolla kaikki seitsemän saattavat toimia yhdessä koko maailmankaikkeuden kattavasti, ja näin ne tekevätkin, niin kuin tapahtuu juhlittaessa jonkin kokonaisen paikallisuniversumin astumista valoon ja elämään, samoin kuin esitettäessä Seitsemän Korkeimman Toimeenpanijan tuhatvuotistervehdykset.

4. Heijastusavustajat

17:4.1 (202.1) Nämä neljäkymmentäyhdeksän Heijastavaa Kuva-avustajaa ovat Heijastavien Henkien luomia, ja kunkin superuniversumin päämajassa on tasan seitsemän Avustajaa. Uversan seitsemän Heijastavan Hengen ensimmäinen luomisteko oli heidän seitsemän Avustajansa aikaansaaminen. Jokainen Heijastava Henki loi oman Avustajansa. Tietyiltä ominaisuuksiltaan ja ominaispiirteiltään Heijastusavustajat ovat Heijastavien Äiti-Henkiensä täydellisiä jäljennöksiä. He ovat tosiasiallisia kaksoiskappaleita, joista puuttuu heijastavuuden ominaisuus. He ovat kiistämättömästi kuvia ja he toimivat kaiken aikaa yhteydenpitokanavana Heijastavien Henkien ja superuniversumiviranomaisten välillä. Kuva-avustajat eivät ole pelkästään avustajia, vaan he ovat todellisia omien Henkivanhempiensa edustumia; he ovat kuvia, ja vastaavat uskollisesti nimeään.

17:4.2 (202.2) Heijastavat Henget itse ovat kiistämättömiä persoonallisuuksia, mutta he kuuluvat sellaiseen luokkaan, että he ovat aineellisille olennoille käsittämättömiä. He tarvitsevat jopa superuniversumien päämajasfääreillä Kuva-avustajiensa apua kaikessa henkilökohtaisessa kanssakäymisessään Päivien Muinaisten ja näiden kumppanien kanssa. Heijastusavustajien ja Päivien Muinaisten välisissä yhteyksissä yksikin Avustaja toimii tyydyttävästi, kun joissakin muissa tilanteissa taas kaksi, kolme, neljä tai jopa kaikki seitsemän ovat tarpeen heidän välitettäväkseen uskotun viestin täydelliseksi ja asianmukaiseksi esittämiseksi. Kuva-avustajien viestien vastaanottajana on samalla tavoin tapauksesta riippuen joko yksi, kaksi tai kaikki kolme Päivien Muinaista, aivan sen mukaisesti, mitä viestin sisältö edellyttää.

17:4.3 (202.3) Kuva-avustajat palvelevat iäti niiden Henkien rinnalla, joista he itse polveutuvat, ja heillä on käytettävissään uskomaton määrä sekonafiauttajia. Kuva-avustajat eivät suoranaisesti toimi ylösnousevien kuolevaisten koulutusmaailmojen yhteydessä. Kuolevaisten edistämistä tarkoittavan universaalisen järjestelmän tietojenkeruupalveluun he kylläkin liittyvät läheisesti, mutta Uversan kouluissa oleskellessanne ette tule henkilökohtaisesti kosketuksiin heidän kanssaan, sillä nämä näennäisesti persoonalliset olennot ovat tahdottomia; he eivät kykene valitsemaan. He ovat tosiaankin kuvia, jotka heijastavat täysin asianomaisen Henki-vanhemman persoonallisuutta ja mieltä. Taivaaseen nousevat kuolevaiset eivät luokkana tule läheiseen yhteyteen heijastusilmiön kanssa. Joku heijastavuutta omaava olento sijoitetaan aina teidän ja tämän palvelumuodon aktuaalisen vaikutuksen väliin.

5. Kehien Seitsemän Henkeä

17:5.1 (202.4) Havonakehien Seitsemän Henkeä ovat Äärettömän Hengen ja Seitsemän Valtiashengen yhteinen, persoonaton edustuma keskusuniversumin seitsemälle kehälle. Ne ovat Valtiashenkien palvelijoita ja heidän kollektiivisia jälkeläisiään. Valtiashenget tekevät mahdolliseksi selvästi erottuvan ja moninaisen hallinnollisen yksilöllisyyden seitsemässä superuniversumissa. Näiden toistensakaltaisten Havonakehien Henkien välityksellä he kykenevät järjestämään keskusuniversumille yhtenäisen, yhdenmukaisen ja koordinoidun hengellisen valvonnan.

17:5.2 (202.5) Jokainen Kehien Seitsemästä Hengestä on rajoittunut yhden havonakehän läpäisemiseen. Ne eivät ole suoranaisesti tekemisissä Havonan yksittäisten maailmojen hallitsijoiden, Päivien Ikuisten, hallintojärjestelmän kanssa. Mutta ne ovat yhteydessä Seitsemään Korkeimpaan Toimeenpanijaan ja synkronoivat toimintansa Korkeimman Olennon keskusuniversumiläsnäolon kanssa. Niiden toiminta rajoittuu kokonaan Havonaan.

17:5.3 (203.1) Nämä Kehien Henget asettuvat yhteyteen Havonassa oleskelevien kanssa persoonallisten jälkeläistensä, kolmannen asteen supernafien, välityksellä. Vaikka Kehien Henget ovatkin rinnanolevaisia Seitsemän Valtiashengen kanssa, niiden toiminta ei kolmannen asteen supernafien luomisessa saavuttanut mainittavaa merkitystä, ennen kuin ensimmäiset ajallisuudesta tulevat pyhiinvaeltajat saapuivat Grandfandan päivinä Havonan ulkokehälle.

17:5.4 (203.2) Edetessänne Havonan kehältä toiselle saatte tietoa Kehien Hengistä, mutta ette kykene pitämään persoonallista yhteyttä niihin, vaikka saattekin henkilökohtaisesti nauttia niiden hengellisestä vaikutuksesta ja tunnistaa tämän vaikutuksen persoonattoman läsnäolon.

17:5.5 (203.3) Kehien Henget suhteutuvat Havonan syntyperäisiin asukkaisiin paljolti niin kuin Ajatuksensuuntaajat suhteutuvat evolutionaaristen universumien maailmoja asuttaviin kuolevaisiin olentoihin. Ajatuksensuuntaajien tapaan Kehien Hengetkin ovat persoonattomia, ja ne kytkeytyvät havonaolentojen täydelliseen mieleen paljolti samoin kuin Universaalisen Isän persoonattomat henget asuvat kuolevaisten ihmisten finiittisessä mielessä. Mutta Kehien Hengistä ei koskaan tule havonapersoonallisuuksien pysyvää osaa.

6. Paikallisuniversumien Luovat Henget

17:6.1 (203.4) Suuri osa siitä, mikä on ominaista paikallisuniversumien Luovien Henkien olemukselle ja toiminnalle, kuuluu paremminkin kertomukseen heidän yhteistyöstään Luoja-Poikien kanssa paikallisluomusten organisoinnissa ja johtamisessa. Näiden ihmeellisten olentojen paikallisuniversumia edeltävissä kokemuksissa on kuitenkin monia piirteitä, jotka ovat kerrottavissa osana tätä Korkeimpien Henkien seitsemää ryhmää käsittelevää esitystä.

17:6.2 (203.5) Olemme perillä paikallisuniversumin Äiti-Hengen elämänuran kuudesta vaiheesta ja pohdimme paljon toiminnan seitsemännen vaiheen todennäköisyyttä. Nämä olemassaolon eri asteet ovat:

17:6.3 (203.6) 1. Paratiisissa tapahtuva alkuvaiheen erillistyminen. Kun Luoja-Poika Universaalisen Isän ja Iankaikkisen Pojan yhteistoimin personoituu, Äärettömän Hengen persoonassa tapahtuu samanaikaisesti jotakin, joka tunnetaan ”korkeimpana täydentävänä reaktiona”. Emme käsitä tämän reaktion luonnetta, mutta ymmärrämme sen tarkoittavan niiden personoitavissa olevien mahdollisuuksien myötäsyntyistä modifioitumista, jotka sisältyvät Myötäluojan luovaan potentiaaliin. Rinnasteisen Luoja-Pojan syntymä merkitsee, että Äärettömän Hengen persoonassa on samalla syntynyt tämän Paratiisin-Pojan tulevan paikallisuniversumipuolison potentiaali. Emme ole tietoisia tästä entiteetin uudesta esipersoonallisesta yksilöllistymisestä, mutta tiedämme, että tästä asiasta on merkintä kyseisen Luoja-Pojan elämänkulusta Paratiisissa pidettävissä rekistereissä.

17:6.4 (203.7) 2. Alustava koulutus luojuuteen. Sen pitkän ajanjakson aikana, jolloin Mikael-Pojalle annetaan alustavaa koulutusta universumien organisointiin ja hallintoon liittyvissä asioissa, hänen tulevan puolisonsa erillinen entiteetti kehittyy edelleen, ja siinä kehittyy tietoisuus yhteisestä kohtalosta Mikaelin kanssa. Emme tiedä, mutta arvelemme, että tällaisesta ryhmätietoisesta entiteetistä tulee avaruustietoinen, ja että se aloittaa tarpeellisen alustavan harjoittelun hankkiakseen henkisen taidon toimia tulevaisuudessa yhteistyössä sitä täydentävän Mikaelin kanssa universumin luomiseksi ja hallitsemiseksi.

17:6.5 (204.1) 3. Fyysisen luomistyön vaihe. Samaan aikaan kun Iankaikkinen Poika asettaa Mikael-Pojan luojan tehtäviin, se Valtiashenki, joka johtaa tämän uuden Luoja-Pojan päämääränä olevaa superuniversumia, lausuu ”identiteettirukouksen” Äärettömän Hengen läsnä ollessa; ja niin tulevan Luovan Hengen itsenäinen olemus ilmestyy ensi kertaa Äärettömän Hengen persoonasta erillisenä. Ja etenemällä suoraa tietä rukouksen esittäneen Valtiashengen luo tämä entiteetti häviää välittömästi niin, ettei se enää ole tunnistettavissamme, koska siitä näyttää tulevan osa asianomaisen Valtiashengen persoonaa. Identiteetin juuri saanut Luova Henki pysyy Valtiashengen huomassa siihen hetkeen asti, kunnes Luoja-Poika lähtee kohti tuntemattomia avaruuden tapahtumia. Tällöin Valtiashenki luovuttaa uuden Henki-puolison Luoja-Pojan haltuun ja antaa samalla Henki-puolisolle ikuisen uskollisuuden ja päättymättömän lojaalisuuden velvoitteen. Ja sitten seuraa eräs Paratiisin syvällisimmin koskettavista tapahtumista. Universaalinen Isä lausuu tunnustavansa Luoja-Pojan ja Luovan Hengen ikuisen liiton ja vahvistavansa superuniversumin hallintoalueesta vastaavan Valtiashengen luovuttamat, tietyt hallintoa koskevat yhteisvaltuudet.

17:6.6 (204.2) Isän yhdistämät Luoja-Poika ja Luova Henki lähtevät sitten suorittamaan yllätyksiä tarjoavaa tehtäväänsä universumin luomiseksi. Ja he työskentelevät yhdessä – tämän liiton puitteissa – koko sen pitkän ja vaivalloisen ajanjakson, jolloin he ovat vastuussa universuminsa aineellisesta organisoinnista.

17:6.7 (204.3) 4. Elämänluomisen kausi. Kun Luoja-Poika on julistanut aikomuksensa luoda elämää, seuraa Paratiisissa ”personoimisseremoniat”, joihin Seitsemän Valtiashenkeä osallistuvat ja jotka valvova Valtiashenki kokee omakohtaisesti. Tämä on Paratiisin-Jumaluuden anti Luoja-Pojan Henki-puolison yksilöllisyyteen, ja se ilmenee maailmankaikkeudelle Äärettömän Hengen persoonassa tapahtuvana ”primaaripurkauksen” ilmiönä. Tämän Paratiisissa tapahtuvan ilmiön kanssa samanaikaisesti tulee Luoja-Pojan tähänastisesta persoonattomasta Henki-puolisosta käytännöllisesti katsoen kiistämätön persoona. Tästä lähtien ja hamaan ikuisuuteen asti tätä paikallisuniversumin Äiti-Henkeä pidetään persoonana, ja hän tulee ylläpitämään henkilökohtaisia suhteita kaikkiin tämän jälkeen seuraavassa elämän luomistyössä alkunsa saaviin persoonallisuusjoukkoihin.

17:6.8 (204.4) 5. Lahjoittautumista seuraavat aikakaudet. Uusi suuri muutos Luovan Hengen koskaan päättymättömässä elämänurassa tapahtuu, kun Luoja-Poika palaa universumin päämajaan suoritettuaan loppuun seitsemännen lahjoittautumisensa ja saavutettuaan universumiinsa kohdistuvan täyden suvereenisuuden. Tässä tilaisuudessa, yhteen kokoontuneiden universumin hallintopersoonallisuuksien edessä, voittoisa Luoja-Poika ylentää Universumin Äiti-Hengen kanssahallitsijakseen ja tunnustaa Henki-puolison vertaisekseen.

17:6.9 (204.5) 6. Valon ja elämän aikakaudet. Valon ja elämän aikakauden vakiinnuttua paikallisuniversumin kanssahallitsija siirtyy Luovan Hengen elämänuran kuudenteen vaiheeseen. Mutta emme saa kuvailla tämän suurenmoisen kokemuksen luonnetta. Sellaiset asiat kuuluvat Nebadonin kehityksen tulevaan vaiheeseen.

17:6.10 (204.6) 7. Paljastumaton elämänvaihe. Tiedämme näistä paikallisuniversumin Äiti-Hengen elämänuran kuudesta vaiheesta. Joudumme kuitenkin väistämättä kysymään: Onko olemassa vielä seitsemäskin vaihe? Muistamme, että lopullisuuden saavuttajien päästessä siihen, mikä näyttää olevan heidän lopullinen päämääränsä kuolevaisten ylösnousemuksen puitteissa, heidät merkitään rekisteriin niin, että he ovat astumassa kuudennen vaiheen henkien elämänuralle. Arvelemme, että lopullisuuden saavuttajia kuitenkin odottaa vielä uusi ja paljastumaton elämänura maailmankaikkeuden palveluksessa. Lähellä onkin ajatus, että katsomme myös Universumien Äiti-Henkien edessä olevaksi jonkin paljastumattoman elämänvaiheen, joka tulee muodostamaan seitsemännen vaiheen heidän henkilökohtaisessa kokemuksessaan universumin palveluksessa ja uskollisessa yhteistyössä Luoja-Mikaelien yhteisön kanssa.

7. Mielenauttajahenget

17:7.1 (205.1) Nämä auttajahenget ovat paikallisuniversumin Äiti-Hengen seitsenkertainen mieleen liittyvä anti Luoja-Pojan ja tällaisen Luovan Hengen yhdessä luomille elollisille olennoille. Tämä anti käy mahdolliseksi, silloin kun Henki ylenee asemaan, jossa hänellä on persoonallisuuden erikoisoikeudet. Selostus seitsemän mielenauttajahengen luonteesta ja toiminnasta kuuluu paremminkin kertomukseen, joka käsittelee paikallisuniversumianne, Nebadonia.

8. Korkeimpien Henkien toiminnot

17:8.1 (205.2) Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää muodostavat – sekä Äärettömänä Henkenä että Myötätoimijana tarkastellun – Kolmannen Lähteen ja Keskuksen toiminnallisen perheen ytimen. Korkeimpien Henkien toimipiiri ulottuu Paratiisissa olevasta Kolminaisuuden läsnäolosta avaruuden planeettojen evolutionaariskuolevaisen olentoluokan mielen toimintaan. Näin ne yhdistävät taivaasta laskeutuvat hallinnolliset tasot ja koordinoivat niiden henkilöstön moninaiset toiminnot. Olipa kysymyksessä Päivien Muinaisten kanssa yhteistyössä oleva Heijastavien Henkien ryhmä, Mikael-Pojan kanssa työskentelevä Luova Henki tai Paratiisin-Kolminaisuuden ympärille ryhmittyneet Seitsemän Valtiashenkeä, niin kaikkialla keskus-, super- ja paikallisuniversumeissa kohdataan Korkeimpien Henkien toimintaa. He toimivat samalla tavalla sekä ”Päivien” yhteisöön kuuluvien kolminaisuuspersoonallisuuksien että ”Poikien” luokkaan kuuluvien paratiisipersoonallisuuksien kanssa.

17:8.2 (205.3) Yhdessä Äärettömän Äiti-Henkensä kanssa Korkeimpien Henkien ryhmät ovat Kolmannen Lähteen ja Keskuksen valtavan laajan, luoduista olennoista koostuvan perheen välittömiä luojia. Kaikki hoivaavien henkien olentoluokat polveutuvat tästä yhdistymästä. Ensiasteiset supernafit polveutuvat Äärettömästä Hengestä; tämän luokan toisasteiset olennot ovat Valtiashenkien luomia; kolmannen asteen supernafit puolestaan ovat Kehien Seitsemän Hengen luomia. Kaikki Heijastavat Henget yhdessä ovat enkeliarmeijoiden ihmeellisen olentoluokan, superuniversumipalvelujen voimallisten sekonafien, äiti-luojia. Luova Henki on paikallisluomuksen enkeliyhteisöjen äiti; nämä serafihoivaajat ovat kussakin universumissa omaperäisiä, vaikka heidän hahmonsa noudattaakin keskusuniversumin esikuvia. Kaikki nämä hoivaavien henkien luojat saavat vain epäsuoraa apua Äärettömän Hengen, kaikkien enkelihoivaajien alkuperäisen ja ikuisen äidin, keskusasuinsijoilta.

17:8.3 (205.4) Korkeimpien Henkien seitsemän ryhmää ovat asutetun luomistuloksen koordinoijia. Heidän johtavien päälliköidensä, Seitsemän Valtiashengen, yhteenliittymä näyttää koordinoivan Seitsenkertaisen Jumalan laajalle ulottuvia toimintoja seuraavasti:

17:8.4 (205.5) 1. Kollektiivina Valtiashenget ovat lähes yhdenvertaisia Paratiisin Jumaluuksien Kolminaisuuden jumaluustason kanssa.

17:8.5 (205.6) 2. Yksilöinä he ammentavat tyhjiin kolmiyhteisen Jumaluuden ensivaiheiset yhdistymismahdollisuudet.

17:8.6 (206.1) 3. Toisistaan eroavina Myötätoimijan edustajina he ovat Korkeimman Olennon henki-, mieli- ja voima-suvereenisuuden tyyssijoja siltä osin, mikä ei vielä ole tämän hallussa.

17:8.7 (206.2) 4. Heijastavien Henkien välityksellä he synkronoivat Päivien Muinaisten superuniversumihallitukset Majestonin, universaalisen heijastustoiminnan keskuksen, kanssa.

17:8.8 (206.3) 5. Osallistumisellaan paikallisuniversumien Jumalallisten Hoivaajien yksilöllistämiseen Valtiashenget tuovat omat antimensa Seitsenkertaisen Jumalan viimeiselle tasolle: Luoja-Pojan ja Luovan Hengen liitolle paikallisuniversumeissa.

17:8.9 (206.4) Myötätoimijaan luonnostaan kuuluva toiminnallinen yhtenäisyys paljastuu kehittyville universumeille Seitsemässä Valtiashengessä, hänen ensiasteisissa persoonallisuuksissaan. Mutta tulevien aikojen täydellistyneissä superuniversumeissa tämä yhtenäisyys on epäilemättä oleva erottamattomissa Korkeimman kokemusperäisestä suvereenisuudesta.

17:8.10 (206.5) [Esittänyt yksi Uversan Jumalallisista Neuvonantajista.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään