17 Kiri - Seitse Ülimate Vaimude rühma

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

17. Kiri

Seitse Ülimate Vaimude rühma

17:0.1 (197.1) SEITSE Ülimate Vaimude rühma on suuruniversumi seitsmesegmendilise haldussüsteemi universaalsed kooskõlastatult tegutsevad suunajad. Ehkki nad kõik loetakse Lõpmatu Vaimu talituslikku perekonda, liigitatakse järgmised kolm rühma tavaliselt Paradiisi-Kolmsuse lasteks:

17:0.2 (197.2) 1. Seitse Meistervaimu;

17:0.3 (197.3) 2. Seitse Ülimat Täideviijat;

17:0.4 (197.4) 3. Peegeldavad Vaimud.

17:0.5 (197.5) Ülejäänud neli rühma muudetakse olevaks Lõpmatu Vaimu või tema loovusliku staatusega kaaslaste loomisaktide läbi. Need on:

17:0.6 (197.6) 1. Peegeldusabilised;

17:0.7 (197.7) 2. Ringluste Seitse Vaimu;

17:0.8 (197.8) 3. Kohaliku Universumi Loovad Vaimud;

17:0.9 (197.9) 4. Meeleabivaimud.

17:0.10 (197.10) Uversal tuntakse neid seitset klassi kui seitset Ülimate Vaimude rühma. Nende tegevusvaldkond küünib Seitsme Meistervaimu isikulisest kohalolekust igavese Saare äärealal läbi Vaimu seitsme Paradiisi-satelliidi, Havona ringluste, superuniversumite valitsuste ja kohalike universumite haldamise ning juhendamise kuni meeleabivaimude alama teenistuseni välja, kuna abivaimud on annetatud aja ja ruumi maailmade areneva meele valdkondadele.

17:0.11 (197.11) Seitse Meistervaimu on selle kaugustesse küündiva haldusvalla kooskõlastatult tegutsevad suunajad. Mõnel puhul, kui tegu on korrastatud füüsilise aine, meeleenergia või mitteisikulise vaim-hoolekande haldusliku korraldamisega, toimivad nad isikuliselt ja otseselt, mõnikord aga oma mitmesuguste kaaslaste kaudu. Kõikide täiteviseloomuga asjade puhul, nagu määrused, juhised, korraldused ja haldusliku iseloomuga otsused, toimivad Meistervaimud Seitsme Ülima Täideviija isikuis. Keskses universumis võivad Meistervaimud tegutseda Havona Ringluste Seitsme Vaimu läbi, seitsme superuniversumi keskustes avaldavad nad ennast Peegeldavate Vaimude kanali vahendusel ning toimivad Päevilt Vanade isikute läbi, kellega nad on isikulises ühenduses Peegeldusabiliste kaudu.

17:0.12 (197.12) Seitse Meistervaimu ei sekku isiklikult ega otseselt universumi haldamisse Päevilt Vanade kohtutest madalamal tasemel. Teie kohalikku universumit kui meie superuniversumi osa haldab küll Orvontoni Meistervaim, ent Nebadoni päritolu olendite suhtes vahendab tema tegutsemist Salvingtonil, teie kohaliku universumi keskuses asuv Loov Emavaim, kes seda ka isikuliselt suunab.

1. Seitse Ülimat Täideviijat

17:1.1 (198.1) Meistervaimude täitevkeskused paiknevad Lõpmatu Vaimu seitsmel Paradiisisatelliidil, mis tiirlevad Igavese Poja hiilgavate sfääride ning Havona sisima ringluse vahel ümber keskse Saare. Neid täitevsfääre suunavate Ülimate Täideviijate rühma kuulub seitse liiget, kelle kolmsustasid Isa, Poeg ja Vaim vastavalt Seitsme Meistervaimu täpsetele juhtnööridele niisugust liiki olendite saamiseks, kes võiksid toimida nende universaalsete esindajatena.

17:1.2 (198.2) Nende Ülimate Täideviijate abil peavad Meistervaimud sidet superuniversumite valitsuste eri osadega. Just nemad määravad suurelt jaolt kindlaks seitsme superuniversumi olemuslikud põhisuundumused. Nad on ühteviisi ja jumalikult täiuslikud, ent igaühe isiksusel on ka oma eripära. Neil ei ole ühte kindlat juhti: igal kohtumisel valivad nad enda seast ühe, kes siis seda ühist nõupidamist juhib. Teatud kindla aja tagant võtavad nad ette teekonna Paradiisi, pidamaks nõu Seitsme Meistervaimuga.

17:1.3 (198.3) Seitse Ülimat Täideviijat toimivad suuruniversumi haldavate kooskõlastajatena ning neid võiks nimetada Havona-järgse loodu tegevjuhatuseks. Nad ei tee tegemist Paradiisi siseasjadega ning oma piiratud ulatusega Havona toiminguid suunavad nad Seitsme Ringlusevaimu vahendusel. Muus suhtes pole nende juhendamistegevus oluliselt piiratud: nad tegelevad füüsiliste, mõistuslike ja vaimsete asjade suunamisega, nähes kõike, kuuldes kõike, tundes kõike ning isegi teades kõike, mis sünnib seitsmes superuniversumis ja Havonas.

17:1.4 (198.4) Need Ülimad Täideviijad ei kavanda tegevusplaane ega muuda universumis kehtivaid menetlusi, vaid tegelevad Seitsme Meistervaimu väljakuulutatud jumalike plaanide teostamisega. Ka ei sekku nad Päevilt Vanade valitsemisse superuniversumites ega Loojate-Poegade suveräänsusse kohalikes universumites. Nad on kooskõlastatult toimivad täidesaatjad, kelle ülesandeks on suuruniversumi kõikide vastavate volitustega valitsejate ühendatud tegevusplaanide elluviimine.

17:1.5 (198.5) Iga täideviija ning kõik tema sfääri võimalused on pühendunud üheainsa superuniversumi tõhusale haldamisele. Ülim Täideviija Number Üks, kes tegutseb täitevsfääril number üks, on täielikult hõivatud superuniversumi number üks asjadega, ja nii edasi kuni Ülima Täideviijani Number Seitse, kes toimib Vaimu seitsmendal Paradiisi-satelliidil, pühendades oma energia seitsmenda superuniversumi juhtimisele. Selle seitsmenda sfääri nimi on Orvonton, sest Vaimu Paradiisi-satelliidid kannavad neidsamu nimesid, mida nendega seostuvad superuniversumid: tegelikult nimetatigi superuniversumid nende järgi.

17:1.6 (198.6) Seitsmenda superuniversumi täitevsfääril väljub Orvontoni asju korraldava isikkonna koosseisu suurus inimese mõistmispiiridest, hõlmates tegelikult kõik taevased intellektiklassid. Välja arvatud Inspireeritud Kolmsuslikud Vaimud ning Mõttekohandajad, kasutab iga isiksuste ümberpaigutamisteenistus superuniversumis oma universumiretkedel Paradiisi ja tagasi ühte teatavat täitevmaailma neist seitsmest ja siin paiknevad ka kõikide Kolmanda Allika ja Keskme loodud ning superuniversumites toimivate isiksuste keskregistrid. Niisuguses Vaimu täitevmaailmas asuvate aineliste, morontialike ja vaimsete arhiivide süsteem viib hämmingusse isegi minu klassi kuuluva olendi.

17:1.7 (199.1) Ülimate Täideviijate vahetusse alluvusse kuuluvad peamiselt Paradiisi-Havona isiksuste kolmsustatud pojad, aga samuti kirgastunud surelike kolmsustatud järeltulijad; need surelikud on lõpetanud ajastuid kestnud aja ja ruumi olendite tõusuplaani. Need kolmsustatud pojad on Paradiisi Lõplikkuse Korpuse Kõrgeima Nõukogu juhataja määranud teenima ühes Ülimate Täideviijatega.

17:1.8 (199.2) Kõikidel Ülimatel Täideviijatel on kaks nõuandvat kabinetti. Iga superuniversumi keskuses valivad Lõpmatu Vaimu lapsed enda seast esindajaid, kes asuvad tuhandeks aastaks teenima oma Ülima Täideviija esmases nõuandvas kabinetis. Teisene nõuandev kabinet, mille koosseisu kuuluvad Paradiisi saavutanud surelikud ning kirgastunud surelike kolmsustatud pojad, tegeleb ajalike, tõususurelike probleemidega ning selle valivad täiustuvad ja tõusvad olendid, kes mõnda aega viibivad seitsme superuniversumi keskustes. Ülimad Täideviijad määravad kohale kõik muud osakondade juhid.

17:1.9 (199.3) Aeg-ajalt toimuvad Vaimu Paradiisi-satelliitidel suured nõupidamised. Nendesse maailmadesse määratud kolmsustatud pojad koos Paradiisi jõudnud tõusuteelistega tulevad koos Kolmanda Allika ja Keskme vaimisiksustega kokku, käsitlemaks tõusutee heitlusi ja võite. Selliseid vennalikke kogunemisi juhatavad alati Ülimad Täideviijad.

17:1.10 (199.4) Üks kord iga Paradiisi millenniumi kohta lahkuvad Seitse Ülimat Täideviijat oma mõjukatelt kohtadelt ning suunduvad Paradiisi, kus toimub igal aastatuhandel üks kokkutulek. Seal annavad nad arukate loodud-olendite hulkadele edasi oma universaalsed tervitused ja parimad soovid. See mälestusväärne sündmus saab teoks Majestoni, kõikide peegeldavate vaimurühmade juhi vahetus kohalolekus. Ja sel kombel suudavadki nad üheaegselt ühenduses olla kõikide oma kaaslastega terves suuruniversumis, kasutades universaalse peegeldavuse ainulaadset toimimist.

2. Majeston — Peegeldavuse Juht

17:2.1 (199.5) Peegeldavad vaimud on jumalikku, kolmsuslikku päritolu. Neid ainulaadseid ja mõnes mõttes saladuslikke olendeid on viiskümmend. Neid ebatavalisi isiksusi loodi seitsmekaupa ning iga selline loomisepisood toimus koostöös, mille üheks osapooleks oli Paradiisi-Kolmsus, teiseks aga üks Seitsmest Meistervaimust.

17:2.2 (199.6) See aegade koidikul toimunud suurejooneline sündmus on näide Meistervaimude poolt esindatud Ülimate Looja-Isiksuste esimesest püüdest toimida kaasloojatena üheskoos Paradiisi-Kolmsusega. Too Ülimate Loojate loomejõu ning Kolmsuse loomepotentsiaalide ühendus ongi Ülima Olendi tegelikkuse allikaks. Kui peegeldava loomise tsükkel oli lõppenud, kui igaüks Seitsmest Meistervaimust oli leidnud täiusliku loova sünkroonsuse Paradiisi-Kolmsusega, kui nelikümmend üheksa Peegeldavat Vaimu olid isikustunud, siis ilmneski Jumalus-Absoluudis uus ja kaugeleulatuv reageering, mis andis Ülimale Olendile uued isiksusõigused ning leidis oma haripunkti Majestoni isikustumises. Majeston on neljakümne üheksa Peegeldava Vaimu ja nende kaaslaste peegelduvusjuht ning kogu nende tegevuse Paradiisi-keskus terves universumite universumis.

17:2.3 (200.1) Majeston on tõeline isik, kõigi seitsme aja ja ruumi superuniversumi peegelduvusnähtuste isikuline ning ilmeksimatu kese. Seitsme Meistervaimu kohtumispaigas, kõikide asjade keskuse läheduses, kuulub talle oma alaline Paradiisi-keskus. Tema hooleks on ainult peegelduvusteenistuse kooskõlastamine ja käigushoid terves kaugustesse küündivas loodus, universumiasjade haldamisse ta mingil muul moel ei sekku.

17:2.4 (200.2) Majestoni me oma Paradiisi-isiksuste loetellu ei võtnud, sest tema näol on tegu ainsa olemasoleva jumaliku isiksusega, kelle on loonud Ülim Olend toimivas ühenduses Jumalus-Absoluudiga. Ta on küll isik, ent on ilmselt automaatselt hõivatud vaid sellest ühest universumi korralduse tahust ega toimi praegu mitte mingil isikulisel moel teiste (mittepeegeldavate) universumiisiksuste klasside suhtes.

17:2.5 (200.3) Majestoni loomine andis märku Ülima Olendi esimesest ülimast loomeaktist. See tegutsemisiha oli Ülimas Olendis tahteline, ent Jumalus-Absoluudi vapustav reageering oli ettearvamatu. Havona igavikulisest ilmumisest peale ei olnud universum saanud tunnistajaks võimsuse niisugusele hiiglaslikule ja kaugele küündivale rühmitumisele ega toimiva vaimutegevuse kooskõlastumisele. See, kuidas Jumalus Ülima Olendi ja tema kaaslaste loovale tahtele reageeris, ületas kaugelt nende tahtlikud kavatsused ja kontseptuaalsed prognoosid.

17:2.6 (200.4) Me tunneme aukartust selle ees, millele võivad tunnistajateks olla tulevased ajastud, kui Ülim ja Viimane võivad tõusta uutele jumalikkusetasanditele ning jõuda isiksuse toimimise uutesse valdkondadesse, jumalustades veel teisigi ootamatuid ja seni tundmatuid olendeid, kellel on siis kujuteldamatu võime senisest veelgi ulatuslikumalt universumis kooskõlastatult tegutseda. Näib, et Jumalus-Absoluudi reageerimispotentsiaal ei tunne piire, kui kõne all on kogemusliku Jumaluse ning eksistentsiaalse Paradiisi-Kolmsuse suhete ühendamine.

3. Peegeldavad Vaimud

17:3.1 (200.5) Nelikümmend üheksa Peegeldavat Vaimu pärinevad Kolmsusest, kuid igaüks neist seitsmest loomisepisoodist, misläbi nad olevaks muudeti, andis tulemuseks niisugust liiki olendid, kes oma olemuselt meenutavad nende kaas-eellaseks olnud Meistervaimu tunnusjooni. Nii peegeldavad nad kõik omal kombel Kõikse Isa, Igavese Poja ja Lõpmatu Vaimu jumalike iseloomujoonte ühenduse seitsme võimaliku kombinatsiooni olemust ning iseloomu. Seepärast ongi tarvis, et iga superuniversumi keskuses paikneks seitse niisugust Peegeldavat Vaimu. Üht igast seitsmest liigist on vaja selleks, et jõuda kolme Paradiisi Jumaluse iga võimaliku ilmingu kõikide faaside täiusliku peegeldamiseni vastavalt sellele, kuidas niisugune nähtus kuskil seitsme superuniversumi osas esineb. Järelikult määrati igasse superuniversumisse teenima üks Peegeldav Vaim igast liigist. Niisuguste seitsmest erinevast Peegeldavast Vaimust koosnevate rühmade keskused asuvad superuniversumite keskusmaailmades, iga superuniversumi peegeldusfookuses, mis ei tarvitse kokku langeda vaimse polaarsuspunktiga.

17:3.2 (200.6) Peegeldavatel Vaimudel on oma nimed, kuid neid kosmosemaailmades ei ilmutata. Nimed liituvad nende olendite olemuse ja iseloomuga, kujutades endast osakest Paradiisi salajaste sfääride seitsmest universaalsest saladusest.

17:3.3 (201.1) Peegelduvust kui omadust, mis on Ühise Toimija, Ülima Olendi ja Meistervaimude meeletasandite ilming, on võimalik üle kanda kõikidele olenditele, kes on seotud selle universaalse teabekogumise ulatusliku plaani toimimisega. Siin aga peitubki suur saladus. Ei Meistervaimudes ega Paradiisi Jumalustes, ei üksi ega kollektiivselt ei avaldu need kooskõlastatud universaalse peegelduvuse võimed täpselt sellisel kujul, nagu nad ilmnevad Majestoni neljakümne üheksas sideisiksuses — ent ometi on just nemad kõik need võrratute annetega varustatud olendid loonud. Jumalik pärilikkus avaldab loodud-olendis teinekord tõesti mõningaid niisuguseid omadusi, mis Loojas silma ei hakka.

17:3.4 (201.2) Peegelduvusteenistuse isikkond koosneb täielikult Lõpmatu Vaimu ja tema vahetute kaaslaste ning alluvate loodud-olenditest, kui Majeston ja Peegeldavad Vaimud välja arvata. Iga superuniversumi Peegeldavad Vaimud on loonud oma Peegeldusabilised, kes on Päevilt Vanade kohtutes nende isiklikeks esindajateks.

17:3.5 (201.3) Peegeldavad Vaimud ei ole pelgalt teabe edasiandjad, nad on ka isiksused, kes teavet säilitavad. Sekonavid, nende järeltulijad, on samuti säilitavad ehk kroonikaisiksused. Kõik, millel on olemas tõeline vaimne väärtus, registreeritakse kahes eksemplaris ning ühte neist säilikutest hoitakse Peegeldavate Vaimude hiiglaslikku isikkonda kuuluvate sekonavi-isiksuste arvukate klasside mõne liikme isiklikus mälus.

17:3.6 (201.4) Universumite ametlikke kroonikaid koostavad kroonikainglid ning see sünnib nende kaudu, ehedaid vaimseid kroonikaid seatakse aga kokku peegelduvuse abiga ning neid säilitatakse Lõpmatu Vaimu perekonda kuuluvate sobilike ja vastuvõetavate isikute meeles. Need on elusad kroonikad vastandina universumi ametlikele ja surnud kroonikatele ning Lõpmatu Vaimu kroonikaisiksuste elavais meeltes säilivad nad suurepäraselt.

17:3.7 (201.5) Peegelduvusorganisatsioon on ka terves loodus toimiv uudiste hankimise ja seaduste edastamise mehhanism. Vastandina mitmesuguste teabeleviteenistuste perioodilisele toimimisele tegutseb see pidevalt.

17:3.8 (201.6) Kõik oluline, mis sünnib kohaliku universumi keskuses, peegeldub kohe automaatselt ka vastava superuniversumi keskusmaailmas. Ning vastupidi — iga kohaliku universumi jaoks tähtis sündmus peegeldatakse väljapoole, superuniversumi keskusest kohalike universumite keskusmaailmadesse. Näiliselt on peegelduvusteenistus nii ajauniversumites kui ka superuniversumites automaatne ehk iseenesest toimiv, ent tegelikult see nii ei ole. Kõik see on väga isikuline ja arukas, peegelduvuse täpsus on tingitud isikulise koostöö täiuslikkusest ning seda pole järelikult võimalik kirjutada Absoluutide mitteisikulise kohalolekutoime arvele.

17:3.9 (201.7) Kuigi Mõttekohandajad universaalse peegelduvussüsteemi tegutsemises ei osale, on meil täielik alus uskuda, et kõik Isa fragmendid on neist toiminguist täiesti teadlikud, suutes nende sisu ära kasutada.

17:3.10 (201.8) Paradiisi-välise peegelduvusteenistuse ruumiulatus näib praegusel universumiajastul olevat piiratud seitsme superuniversumi äärealadega. Tundub, et mingis muus mõttes ei sõltu selle teenistuse toimimine ajast ega ruumist. Ta näib olevat sõltumatu kõikidest teada olevaist alamabsoluutsetest universumiringlustest.

17:3.11 (201.9) Peegelduvusorganisatsioon tegutseb iga superuniversumi keskuses iseseisva üksusena; kuid teatud erilistel puhkudel võivad kõik seitse Majestoni suunamisel tegutseda universaalselt üheskoos — ning seda nad teevadki, nagu sünnib siis, kui toimuvad pidustused kohaliku universumi valgusesse ja ellu asetumise auks, ning siis, mil Seitse Ülimat Täideviijat edastavad iga tuhande aasta tagant oma tervitusi.

4. Peegeldusabilised

17:4.1 (202.1) Peegeldavad Vaimud on loonud nelikümmend üheksa Peegeldusabilist ning iga superuniversumi keskuses on täpselt seitse niisugust Abilist. Uversa seitsme Peegeldava Vaimu esimeseks loomeaktiks oli oma seitsme Peegeldusabilise loomine, kusjuures iga Peegeldav Vaim lõi oma isikliku Abilise. Teatavate omaduste ja tunnusjoonte poolt on Peegeldusabilised oma Peegeldavate Emavaimude täiuslikud jäljendid — täpsed koopiad, kuid neil endil puudub peegeldamisomadus. Nad on tõelised peegelduskujutised ning nad toimivad pidevalt sidekanalina Peegeldavate Vaimude ja superuniversumi juhtide vahel. Peegeldusabilised ei ole lihtsalt abilised, vaid igaüks neist on oma Vaim-eellase tegelik esindaja: nad on kujutised ning väärivad oma nime igati.

17:4.2 (202.2) Peegeldavad Vaimud on ise tõelised isiksused, kuuludes aga sellisesse klassi, et ainelised olendid neid ei mõista. Isegi superuniversumite keskussfäärides läheb neil tarvis oma Peegeldusabilisi, et isikuliselt suhelda Päevilt Vanade ja nende kaaslastega. Peegeldusabiliste ning Päevilt Vanade suhtlemise käigus piisab mõnikord ühestainsast Abilisest, teinekord läheb aga tarvis kahte, kolme, nelja või isegi kõiki seitset, et neile edastamiseks antud sõnum täies ulatuses ja õigesti teatavaks teha. Samuti võtavad Peegeldusabiliste teateid vastu üks, kaks või kõik kolm Päevilt Vana vastavalt sellele, kuidas nõuab sõnumi sisu.

17:4.3 (202.3) Peegeldusabilised teenivad igavesti oma eellasest Vaimu kõrval ning nende käsutuses on lausa uskumatult palju abilisi-sekonave. Peegeldusabiliste toimingud ei ole otseses seoses tõususurelike koolitusmaailmadega. Nad on tihedasti seotud teabe kogumisega surelike arenemise universaalse kava kohta, kuid Uversa koolides viibides te nendega isikuliselt kokku ei puutu, sest neil näiliselt isikulistel olenditel puudub tahe: nad ei kasuta valikuvõimalust. Nad on tõelised peegeldused, peegeldades täielikult vastava individuaalse Vaim-eellase isiksust ja meelt. Tõususurelikud ei puutu üldiselt peegelduvusega kuigi lähedalt kokku. Alati asetub teie ning peegelduvusteenistuse tegeliku toimimise vahele üks või teine peegeldava olemusega olend.

5. Ringluste Seitse Vaimu

17:5.1 (202.4) Mitteisikuliselt ja ühiselt esindavad Havona Ringluste Seitse Vaimu keskse universumi seitsmele ringlusele Lõpmatut Vaimu ning Seitset Meistervaimu. Nad teenivad Meistervaime, olles viimaste ühisteks järeltulijateks. Igaüks Seitsmest Meistervaimust toob superuniversumisse kaasa oma kindla haldusliku isikupära, mis teiste Meistervaimude omast erineb. Nende Havona Ringluste ühesuguste Vaimude kaudu on Meistervaimudel võimalik keskse universumi üle ühendatud, ühesugust ja kooskõlastatud vaimset juhendamist teoks teha.

17:5.2 (202.5) Ringluste Seitse Vaimu on igaüks selles mõttes piiratud, et suudab läbida vaid ühte Havona ringlust. Neil ei ole otsest sidet üksikute Havona maailmade valitsejate, Päevilt Igaveste valitsemisega. Kuid nad on seotud Seitsme Ülima Täideviijaga ning sünkroniseerivad oma tegutsemist Ülima Olendi kohalolekuga keskses universumis. Nende töö piirdub täielikult ainult Havonaga.

17:5.3 (203.1) Need Ringluste Vaimud astuvad ühendusse Havonas viibijatega oma isikuliste järeltulijate, kolmanda astme supernavide kaudu. Kuigi Ringluste Vaimud on Seitsme Meistervaimuga kaaseksisteerivad, ei saavutanud nende tegevus kolmanda astme supernavide loomisel suuremat tähendust enne, kui Grandfanda päevil jõudsid esimesed aja palverändurid Havona välimisse ringlusse.

17:5.4 (203.2) Havonas ühest ringlusest teise jõudes antakse teile Ringluste Vaimude kohta küll teavet, kuid isiklikult te nendega ühendust ei saa — isegi siis mitte, kui teie isiklikult võiksite nautida nende vaimset mõju ning ära tunda nende mitteisikulist kohalolekut.

17:5.5 (203.3) Ringluste Vaimud on Havona põliselanikega üsna samasugustes suhetes, nagu need valitsevad Mõttekohandajate ning arenevate universumite maailmu asustavate surelike loodud-olendite vahel. Nii nagu Mõttekohandajad, on ka Ringluste Vaimud mitteisikulised, suheldes Havona olendite täiusliku meelega üpris samasugusel moel, nagu elavad Kõikse Isa mitteisikulised vaimud surelike inimeste piiritletud meeltes. Ent kunagi ei muutu Ringluste Vaimud Havona isiksuste püsivaks osaks.

6. Kohaliku universumi Loovad Vaimud

17:6.1 (203.4) Paljugi sellest, mis seostub kohaliku universumi Loovate Vaimude olemuse ja tegutsemisega, peaks tegelikult kuuluma jutustusse nende liidust Loojate-Poegadega kohaliku loodu korraldamisel ja juhtimisel. Kuid nende imeliste olendite kohaliku universumi eelses kogemuses leidub paljugi niisugust, millest võib jutustada selle seitset Ülimate Vaimude rühma käsitleva vestluse käigus.

17:6.2 (203.5) Meile on hästi tuttavad kohaliku universumi Emavaimu elutee kuus faasi, aga seitsmenda tegutsemisastme tõenäosuse kohta võime ohtrasti oletusi teha. Need erinevad eksistentsiastmed on järgmised:

17:6.3 (203.6) 1. Algne, Paradiisis toimuv eristumine. Kui Kõikse Isa ja Igavese Poja ühise tegutsemise tulemusena isikustub Looja-Poeg, siis toimub Lõpmatu Vaimu isikus see, mida tuntakse „ülima täiendreaktsioonina”. Selle reaktsiooni iseloomu me ei mõista, kuid saame aru, et see märgib Ühise Looja loovat potentsiaali hõlmavate isikustamisvõimaluste loomuomast teisendamist. Võrdväärse Looja-Poja sünd annab märku sellest, et Lõpmatu Vaimu isikus on sündinud selle Paradiisi-Poja tulevase kohalikku universumisse mõeldud elukaaslase potentsiaal. Me ei ole teadlikud selle olemusvormi uuest eelisikulisest identiteedist, küll aga teame, et see tõik märgitakse ära niisuguse Looja-Poja elukäigu kohta peetavates Paradiisi kroonikates.

17:6.4 (203.7) 2. Loovuse eelkoolitus. Miikael-Poja pikaajalise eelkoolituse vältel universumite korrastamiseks ning haldamiseks areneb ka tema tulevase kaaslase olemusvorm, kes saab teadlikuks nende ühisest saatusest. Me pole küll kindlad, aga usume, et niisugune ühisest saatusest teadlik olemusvorm muutub teadlikuks ka kosmosest ning alustab eelkoolitust, mis on vajalik vaimukogemuse saamiseks oma tulevase töö tarvis, et töötada koos teda täiendava Miikaeliga universumi loomisel ja haldamisel.

17:6.5 (204.1) 3. Füüsilise loomise aste. Kui Igavene Poeg annab Miikael-Pojale loojaülesande, lausub selle uue Looja-Poja sihtpunktiks olevat superuniversumit juhtiv Meistervaim Lõpmatu Vaimu kohalolekul „identifitseerimispalve” ning esimest korda ilmub hilisema Loova Vaimu olemusvorm lahus Lõpmatu Vaimu isikust. Kui see olemusvorm otse palve esitanud Meistervaimu isiku poole suundub, ei tunne me teda enam ära, sest ilmselt saab temast selle Meistervaimu isiku osa. Äsja identifitseerunud Loov Vaim jääb Meistervaimu juurde niikauaks, kuni Looja-Poeg suundub kosmose avastusretkele. Siis usaldab Meistervaim selle uue Vaim-kaaslase Looja-Poja hooleks, pannes samal ajal Vaim-kaaslasele kohustuse olla igavesti truu ja lõpmatult ustav. Siis aga leiab aset üks kõige sügavamalt liigutavaid sündmusi, mis Paradiisis iial toimub. Kõikne Isa lausub, et ta tunnistab Looja-Poja ja Loova Vaimu igavest liitu ning kinnitab seda, et superuniversumi valitsemise eest vastutav Meistervaim on neile annetanud teatud ühise haldamisväe.

17:6.6 (204.2) Siis asuvad Isa läbi ühendatud Looja-Poeg ja Loov Vaim oma avastusretkele universumi loomiseks. Niisuguses liidus tegutsevad nad koos kogu selle pika ja raske aja, mil nad oma universumit materiaalselt korrastavad.

17:6.7 (204.3) 1. Elu loomise ajajärk. Kui Looja-Poeg on teatanud, et soovib luua elu, toimuvad Paradiisis „isikustamistseremooniad”, kus osalevad Seitse Meistervaimu ja mida juhendav Meistervaim kogeb isiklikult. See on Paradiisi Jumaluse and Looja-Poja Vaim-kaaslase individuaalsuse heaks, ilmnedes universumile Lõpmatu Vaimu isikus „esmase purske” nähtusena. Samal hetkel, kui Paradiisis ilmneb see nähtus, saab Looja-Poja senisest mitteisikulisest Vaim-kaaslasest iga praktilise kavatsuse ja eesmärgi mõttes bona fide isik. Sellest hetkest peale ja igavesti peavad kõik seda kohaliku universumi Emavaimu isikuks ning ta on isikulistes suhetes kõigi edaspidi loodava elu isiksushulkadega.

17:6.8 (204.4) 2. Annetusjärgsed ajad. Teine suur muutus Loova Vaimu lõppematus elukäigus sünnib siis, kui Looja-Poeg pöördub tagasi universumi keskusesse, olles sooritanud oma seitsmenda annetumise ning kätte võitnud täieliku universumisuveräänsuse. Siis ülendab võidukas Looja-Poeg kokkutulnud universumihaldurite ees Universumi Emavaimu endaga kaasvalitsejaks ning tunnustab Vaim-kaaslast kui endaga võrdset.

17:6.9 (204.5) 3. Valguse ja elu ajastud. Valguse ja elu ajajärgu kehtestamise järel astub kohaliku universumi kaassuverään enda kui Loova Vaimu elukäigu kuuendasse faasi. Ent selle suure kogemuse olemust ei ole meil lubatud kirjeldada. Kõik see seostub Nebadoni evolutsiooni järgmiste astmetega.

17:6.10 (204.6) 4. Ilmutamata elujärk. Need kohaliku universumi Emavaimu elutee kuus faasi on meile tuttavad. Ja vältimatult tahaksime nüüd küsida: kas on olemas ka veel seitsmes elujärk? Me teame, et kui lõpetanud on saavutanud selle, mis näib olevat nende sureliku tõusutee lõppsiht, märgitakse nad kroonikaisse kui kuuenda astme vaimu elujärku jõudnud. Me eeldame, et lõpetanuid ootab universumi teenistuses veel üks, ilmutamata järk. Siis on ka ainult loomulik, et meie meelest seisab Universumi Emavaimudelgi ees veel üks varjatud elujärk, mis kujutab endast nende isikliku kogemuse seitsmendat faasi universumi teenistuses ja ustavas koostöös Loojate-Miikaelide klassiga.

7. Meeleabivaimud

17:7.1 (205.1) Need meeleabivaimud on kohaliku universumi Emavaimu seitsmekordne meeleannetus kõigile elavatele olenditele, kelle on ühiselt loonud Looja-Poeg ja niisugune Loov Vaim. See annetamine saab võimalikuks siis, kui Vaim ülendatakse isiksuse eesõiguste seisundisse. Sobivam oleks seitsme meeleabivaimu olemusest ja toimimisest juttu teha, kõneldes teie kohalikust universumist, Nebadonist.

8. Ülimate Vaimude funktsioonid

17:8.1 (205.2) Seitse Ülimate Vaimude rühma moodustavad Kolmanda Allika ja Keskme — nii Lõpmatu Vaimu kui ka Ühise Toimija — funktsionaalse perekonna tuumiku. Ülimate Vaimude tegutsemisvaldkond ulatub Kolmsuse kohalolekust Paradiisis kuni kosmoseplaneetide arengulis-surelikku klassi kuuluva meele toimimiseni. Sel kombel ühendavad nad madalamale laskuvad halduslikud tasandid, kooskõlastades nende tasandite isikkonna mitmekesist tegutsemist. Nii keskses, super- kui ka kohalikus universumis kohtab Ülimate Vaimude tegutsemist kõikjal, olgu siis tegu Peegeldavate Vaimude rühmaga, kes toimib liidus Päevilt Vanadega, või Loova Vaimuga, kes tegutseb koos Miikael-Pojaga, või Paradiisi-Kolmsuse ümber koondunud Seitsme Meistervaimuga. Nad tegutsevad ühtemoodi nii „Päevilt”-klassi kuuluvate Kolmsus-isiksustega kui ka „Poegade”-klassi Paradiisi-isiksustega.

17:8.2 (205.3) Koos oma Lõpmatu Emavaimuga on Ülimate Vaimude rühmad Kolmanda Allika ja Keskme hiigelsuure loodud-olendite perekonna vahetud loojad. Kõik hoolekandevaimude klassid on pärit sellest liidust. Esmased supernavid pärinevad Lõpmatust Vaimust, selle klassi teisesed olendid on loodud Meistervaimude läbi, kolmanda astme supernavid aga Seitsme Ringluse Vaimu poolt. Inglihulkade ehk superuniversumi teenistuste võimsate sekonavide imelise klassi emaks-loojaks on Peegeldavad Vaimud ühiselt. Loov Vaim on kohaliku loodu ingliklasside ema: niisugused seeravlikud hoolekandjad on igas kohalikus universumis omanäolised, kuigi nad on korrastatud keskse universumi algkuju järgi. Lõpmatu Vaimu kui kõikide ingellike hoolekandjate algse ja igavese ema kesksest asupaigast saavad kõik need hoolekandevaimude loojad ainult kaudset abi.

17:8.3 (205.4) Seitse Ülimate Vaimude rühma on asustatud loodu kooskõlastajateks. Seitsme Meistervaimu kui nende suunavate juhtide ühendus näib koordineerivat Seitsmekordse Jumala laiaulatuslikku tegevust:

17:8.4 (205.5) 1. üheskoos on Meistervaimud oma jumalikkusetasandi poolest peaaegu võrdsed Paradiisi Jumaluste Kolmsusega;

17:8.5 (205.6) 2. üksikult ammendavad nad kolmese Jumaluse esmased ühendumisvõimalused;

17:8.6 (206.1) 3. Ühise Toimija erinäoliste esindajatena on nad Ülima Olendi vaimu-, meele- ja jõuülimuslikkuse varalaekaks — seda ülimuslikkust Ülim Olend veel isikuliselt ei rakenda;

17:8.7 (206.2) 4. Peegeldavate Vaimude kaudu sünkroniseerivad nad Päevilt Vanadest koosnevaid superuniversumite valitsusi Majestoniga kui universaalse peegelduvuse Paradiisikeskusega;

17:8.8 (206.3) 5. kohalike universumite Jumalike Hoolekandjate individualiseerimises osaledes annavad Meistervaimud oma panuse Seitsmekordse Jumala viimasesse tasandisse: kohalike universumite Loojate-Poegade ja Loovate Vaimude liitu.

17:8.9 (206.4) Ühise Toimija loomuomane tegevuslik ühtsus avaldub arenevatele universumitele tema esmastes isiksustes, Seitsmes Meistervaimus. Ent tuleviku täiusele viidud superuniversumites on see ühtsus kahtlemata lahutamatu Ülima kogemuslikust suveräänsusest.

17:8.10 (206.5) [Esitanud Uversa Jumalik Nõuandja.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.