40. Makale - Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia’nın Kitabı

40. Makale

Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları

40:0.1 (443.1) EVREN varlıklarına ait büyük topluluklarının birçoğunda olduğu gibi, Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları’nın yedi sınıfı şu biçimde açığa çıkarılmıştır:

40:0.2 (443.2) 1. Yaratıcı-ile-bütünleşmiş Faniler.

40:0.3 (443.3) 2. Evlat-ile-bütünleşmiş Faniler.

40:0.4 (443.4) 3. Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş Faniler.

40:0.5 (443.5) 4. Evrimsel Yüksek Melekler.

40:0.6 (443.6) 5. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar.

40:0.7 (443.7) 6. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler.

40:0.8 (443.8) 7. Kişileşmiş Düzenleyiciler.

40:0.9 (443.9) Evrimsel dünyaların alt düzeyde bulunan hayvan kökenli fanilerinden Kâinatın Yaratıcısı’nın Kişileşmiş Düzenleyicileri’ne kadar bu varlıkların hikâyesi, kutsal sevginin sınırsız bahşedilişine ait muhteşem bir resitali ve Cennet İlahiyatları’nın uçsuz bucaksız yaratımına ait zamanın tümü ve evrenlerin bütünü boyunca iyilik sahibi lütfu yansıtmaktadır.

40:0.10 (443.10) Bahse konu bu anlatımlar; İlahiyatlar’a ek olarak ölümsüzlüğün olanağıyla bahşedilen yaşamın en alt düzeyine erişene kadar yaşayan varlıkların evrensel ölçeğinde aşağı doğru inerek sınıf sınıf yapılan bir tanımlama ile başlamaktadır; ve mekânın bir evrimsel dünyası üzerinde bir fani kökene bir kez ait bir biçimde bulunmuş olarak ben, bilhassa zaman ve mekânın fani yaratılmışları ile daha ilgili olarak evlatlığın yükseliş düzeyleri ile alakalı Tanrılar’ın ebedi amacına ait resitali açıklığa kavuşturmak ve onu devam ettirmek gayesiyle şu an içerisinde Salvington’dan görevlendirilmiş bir konumda bulunmaktayım.

40:0.11 (443.11) Bu anlatımın büyük bir kısmı, yükseliş halindeki fanilerin üç temel düzeyine ait bir irdelenişine ayrılacağı için; ilk inceleme ilk etapta yüksek meleksel, Âdemsel, yarı-ölümlü varlıklar ve Düzenleyici olarak evlatlığın ölümlü olmayan yükseliş düzeylerine ayrılacaktır.

1. Evrimsel Yüksek Melekler

40:1.1 (443.12) Hayvansal kökenin fani yaratılmışları, evlatlığın ayrıcalıklarını memnuniyetle yaşayan tek varlık değildir; meleksel ev sahipleri aynı zamanda Cennet’e erişmek için tanrısal imkânı paylaşmaktadır. Zamanın yükseliş halindeki fanileri ile birlikte deneyim ve hizmet vasıtasıyla koruyucu yüksek melekler, yükseliş evlatlığının düzeyine aynı zamanda erişmektedir. Bu türden melekler Cennet’e Seraphington vasıtasıyla erişmekte olup, onların birçoğu Kesinliğe Erişecek Olan Fani Birlikleri’ne bile kabul edilmektedir.

40:1.2 (443.13) Tanrı ile birlikte kesinliğe erişecek olanların evlatlığına ait tanrısal yüksek düzeylere çıkabilmek; Ebedi Evlat’ın tasarımı ve ikamet eden Düzenleyici’nin en başından beri mevcut olan yardımı vasıtasıyla ebedi kurtuluşa olan sizin erişiminizi fazlasıyla aşan bir başarı olarak, bir melek için üstün bir kazanımdır; ancak koruyucu yüksek melekler ve zaman zaman diğer unsurlar, mevcut bir biçimde bu türden yükselişleri gerçekleştirmektedir.

2. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar

40:2.1 (444.1) Tanrı’nın Maddi Evlatları alçalış halindeki Evlatlar olarak hepsinin sınıflandırıldığı, Melçizedekler ve onların birliktelikleri ile birlikte yerel evren içerisinde yaratılmaktadır. Ve gerçekte, evrimsel dünyaların Maddi Erkek ve Kız Evlatları olarak Gezegensel Âdemler; yerel sistemlerin başkentleri biçiminde kökenlerinin âlemlerinden yerleşik dünyalara yukarıdan gelen bir şekilde alçalış halindeki Evlatlar’dır.

40:2.2 (444.2) Bu türden bir Âdem ve Havva; biyolojik kökenleri olarak ortak gezegensel görevleri içinde bütünüyle başarılı bir konuma eriştiklerinde, dünyalarına ait sakinlerin nihai sonlarını paylaşır. Bu türden bir dünya, ışık ve yaşamın ileri aşamaları üzerinde yerleşik bir konuma getirildiği zaman; bu inançlı Maddi Kız ve Erkek Evlatlar’ın tüm gezegensel idari sorumluluklarından ayrılmalarına izin verilir. Ve böyle alçalış serüveninden özgür bir konuma ulaştıklarında, yerel evrenin kayıtları üzerinde kusursuzlaştırılmış Maddi Evlatlar olarak onların kendilerini kayıt altına almalarına izin verilmiştir. Buna benzer bir biçimde, gezegensel görev uzun bir süreliğine ertelendiğinde; yerel sistemlerin vatandaşları olarak sabit düzeye ait Maddi Evlatlar, düzeylerinin âlemlerine ait etkinliklerinden ayrılıp aynı şekilde kusursuzlaştırılmış Maddi Evlatlar biçiminde kendilerini kayıt altına alabilirler. Bu türden işleyişsel usüllerin ardından bahse konu bu özgürleştirilmiş Âdemler ve Havvalar; Tanrı’nın yükseliş Evlatları olarak kayıt altına alınıp, mevcut düzeyleri ve ruhsal erişimlerinin merkezi başlangıç noktasından başlayarak Havona ve Cennet’e olan uzun yolculuklarına derhal başlayabilirler. Ve onlar bu yolculuğu; Tanrı’yı bulana ve Cennet İlahiyatları’nın ebedi hizmeti içinde Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’ne erişene kadar devam eden bir biçimde, fani unsurların ve diğer yükseliş Evlatları’nın eşliğinde gerçekleştirirler.

3. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler

40:3.1 (444.3) Her ne kadar Tanrı’nın alçalış halindeki Evlatları’na ait gezegensel bahşedilişlerin doğrudan yararlarından mahrum bir biçimde olsalar da, ve her ne kadar Cennet yükselişi uzun bir süreliğine ertelenmiş bir durumda olsa da; eğer daha önce bahse konu bu erişimi sağlayamazsa, yine de ışık ve yaşamın ara çağlarına bir evrimsel gezegenin erişiminden sonra, yarı-ölümlü varlıkların iki topluluğu da gezegensel sorumluluktan serbest bırakılır. Zaman zaman onların birçoğu, ışığın mabedine olan alçalış ve Gezegensel Egemen’in soyluluğuna olan Gezegensel Prens’in yükseliş gününde insan kuzenleri ile birlikte dönüştürülür. Gezegensel hizmetten serbest bırakılmaları üzerinde bu iki düzey de; Tanrı’nın yükseliş Evlatları olarak yerel evren içinde kayıt altına alınıp, maddi dünyalar için fani ırkların ilerleyişleri hakkında hükmü verilmiş olan bahse konu bu doğrultular vasıtasıyla uzun Cennet yükselişlerine derhal başlar. Birinci topluluk, kesinliğe erişecek olanların çeşitli birçok topluluğuna katılmanın nihai sonuna sahip kılınır; ancak ikinci veya diğer bir değişle Âdemsel yarı-ölümlülerinin hepsi, Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Fani Birlikleri içinde katılım doğrultusunda yönlendirilir.

4. Kişileşmiş Düzenleyiciler

40:4.1 (444.4) Zamanın fanileri, Kâinatın Yaratıcısı’nın ruhaniyet bahşedilmişleri ile birlikte gezegensel birliktelik içerisinde ruhlarının ebedi kurtuluşuna erişimde başarısız oldukları zaman; bu türden bir başarısızlık hiçbir zaman Düzenleyici’den kaynaklanan sorumluluğun, hizmetin, görevin veya bağlılığın bir görmezden gelinişi tarafından kaynaklanmamaktadır. Fani ölümde bu türden yalnız kalmış Görüntüleyiciler Divinington’a geri dönüp, bunun sonrasında kurtuluş halinde bulunmayan unsurun yargısal hükmünü takiben zaman ve mekânın dünyaları için yeniden görevlendirilebilirler. Zaman zaman bu türden tekrar eden hizmetleri sonrasında veya birtakım olağan dışı deneyimlerini takiben, ete kemiğe büründürülmüş bir bahşedilmiş Evlat’a ait ikamet eden Düzenleyici olarak bu biçimde faaliyet gösteren bir biçimde bu etkin Düzenleyiciler, Kâinatın Yaratıcısı tarafından kişileştirilir.

40:4.2 (445.1) Kişileşmiş Düzenleyiciler, benzersiz ve anlaşılamayan bir düzenin parçalarıdır. Deneyimsel birey öncesi düzeyin özgün bir biçimde parçası olarak onlar, maddi dünyaların alt düzey fanilerine ait olan yaşamlara ve süreçlere katılımları vasıtasıyla deneyim kazandırılmışlardır. Buna ek olarak, kendilerine kişilik bahşedilmiş olan bu deneyimli Düşünce Düzenleyicileri; kaynağını ve kökenini Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel ve devam eden hizmetine ait deneyimsel kişiliğin bahşedilmişliklerinden almaktadır; bu Kişileşmiş Düzenleyiciler, evlatlığın bu türden düzeylerinin en üst seviyesi biçiminde Tanrı’nın yükseliş Evlatları olarak sınıflandırılmıştır.

5. Zaman ve Mekân’ın Fanileri

40:5.1 (445.2) Faniler, Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılan bu varlıkların zinciri içerisinde son halkayı temsil eder. Özgün ve Ebedi Evlat’ın kişisel etkisi; duyabileceğiniz, görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz size çok benzeyen bir varlığın gelmesine kadar, azalan bir biçimde kutsallığın bir dizisi ve artan bir biçimde insan kişilikleşmesi boyunca, yukarıdan aşağıya doğru hareket etmektedir. Ve bunun sonrasında siz, ebedi Tanrı’nın evlatlığı biçiminde inancınızın kavradığı yüce gerçekten ruhsal olarak haberdar kılınırsınız.

40:5.2 (445.3) Benzer bir biçimde Özgün ve Sınırsız Ruhaniyet, azalan bir biçimde kutsallığın bir dizisi ve artan bir biçimde insan kişilikleşmesi vasıtasıyla; zamanın fani sürecine ait yaşam yolculuğu içinde kişisel olarak sizleri koruyan ve sizlere rehberlik eden, kıyasla yaratılmış olduğunuz düzeyden biraz daha alt bir düzeyde bulunan varlıklar olarak melekler içinde dışavurumun sınırına erişerek âlemlerin çabalayan varlıkları için gittikçe onlara yaklaşır.

40:5.3 (445.4) Yaratıcı olan Tanrı, kâinat âlemlerinin tümü boyunca yükseliş yaratılmışlarının neredeyse sayısız olan nüfusu ile birlikte kişisel ilişkide bulunmak için kendisini böylece bulunduğu konumdan uzaklaştırmaz ve bunu yapmaya yetkin değildir. Ancak Yaratıcı, kendisine ait alt düzey yaratılmışlar ile olan kişisel ilişkisinden mahrum değildir; siz kutsal mevcudiyetten yoksun bir durumda bulunmamaktasınız. Her ne kadar Yaratıcı olan Tanrı, doğrudan kişilik dışavurumu vasıtasıyla sizinle birlikte olmasa da; o sizin içinizde olup, kutsal Görüntüleyiciler biçiminde ikamet eden Düşünce Düzenleyicileri’nin kimliği içerisinde sizin bir parçanızdır. Böylece kişilik ve ruhaniyet bakımından kıyasla sizden en uzakta bulunan Yaratıcı, kişilik döngüsüne ek olarak fani evlatları ve kızlarının ruhları ile içsel birlikteliğin ruhani dokunuşu içerisinde sizin en yakınınıza gelmektedir.

40:5.4 (445.5) Ruhaniyet tanımlanışı kişilik kurtuluşunun sırrını oluşturup, ruhsal yükselişin nihai sonunu belirlemektedir. Ve Düşünce Düzenleyicileri, beden içindeki yaşam süreci boyunca insan ile tanımlanabilecek birleşim potansiyelinin tek ruhaniyeti olduğu için; zaman ve mekânın fanileri öncül bir biçimde, ikamet eden Gizem Görüntüleyicileri olarak bu kutsal bahşedilmişlikler ile onların ilişkisi uyarınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırma şu biçimdedir:

40:5.5 (445.6) 1. Geçiş halindeki veya deneyimsel Düzenleyici ikamesinin Fanileri.

40:5.6 (445.7) 2. Düzenleyici-ile-bütünleşmemiş türlerin Fanileri.

40:5.7 (445.8) 3. Düzenleyici-ile-bütünleşme potansiyelinin Fanileri.

40:5.8 (445.9) Birinci dizi unsurları — geçiş halindeki veya deneyimsel düzenleyici ikamesinin fanileri. Bu dizinin oluşumu; ikinci dizinin unsurları dışında tüm yerleşik dünyaların öncül aşamaları boyunca kullanılan bir biçimde, geçici bir süreliğine herhangi bir evrimleşen gezegen içindir.

40:5.9 (445.10) Birinci dizinin fanileri; insan aklının evrimleşmesine ait olan öncül çağlar boyunca mekânın dünyalarında ikamet edip, insan akıllarının en ilkel türleri ile bütünleşir. Âdem öncesi Urantiası gibi birçok dünya üzerinde ilkel insanların daha yüksek ve daha gelişmiş türlerinin büyük toplulukları kurtuluş yetkinliğine erişir, fakat bunun yanında onlar Düzenleyici ile bütünleşmenin kazanılmasında başarısızlığa uğrar. İnsanın daha yüksek ruhsal irade düzeyine olan yükselişinden önce çağlar boyunca Düzenleyiciler, beden içinde onların kısa süreli yaşamları boyunca bahse konu bu çaba içindeki yaratılmışların akıllarında yer teşkil eder; ve bu tür irade sahibi yaratılmışlar içinde Düzenleyici’nin ikamet ettiği andan itibaren, koruyucu melek topluluğu faaliyet göstermeye başlar. Birinci dizinin bu fanileri kişisel koruyuculara sahip bir durumda bulunmazken, onlar topluluk halinde koruyuculara sahiptir.

40:5.10 (446.1) Bir deneyimsel Düzenleyici, beden içinde onun bütüncül yaşam süreci boyunca ilkel bir insan varlığı ile birlikte kalmaya devam eder. Düzenleyiciler; ilkel insanların ilerleyişine büyük bir oranda katkı sağlar, fakat bu türden faniler ile birlikte ebedi birliktelikleri oluşturmaya yetkin değildir. Düzenleyiciler’in bahse konu bu geçici hizmeti iki şeyi yerine getirmektedir. Bunlardan ilki olarak onlar; daha yüksek gelişimin varlıkları ile birlikte diğer dünyalar düzerinde daha sonraki ilişkilerinde oldukça değerli olacak bir deneyim biçiminde, evrimsel ussun doğası ve çalışması içinde değerli ve mevcut bir deneyim elde ederler. İkincisi kazanım ise; Düzenleyiciler’in geçici ikametinin, takip eden olası Ruhaniyet bütünleşmesi için kendilerine ait fani bireyleri hazırlama yolunda oldukça büyük katkı sağlamasıdır. Bu türe ait Tanrı’yı arayan ruhların tümü, yerel evrenin Ana Ruhaniyeti’nin ruhsal bütünleşmesi vasıtasıyla ebedi yaşama erişmektedir; böylelikle onlar, yerel evren düzenine ait yükseliş halindeki faniler haline gelmektedir. Böylece Âdem öncesi Urantiası’ndan gelen birçok kişi Satania’nın malikâne dünyalarına ilerlemiştir.

40:5.11 (446.2) Evrimsel sınayışların ve zorlukların uzun çağları boyunca ruhsal usun yüksek düzeylerine fani insanın yükselmesi gerekliliği hükmünü veren tanrılar, yükselişin her aşamasında insanın düzeyi ve ihtiyaçlarını kayıt altına alır; ve onlar her zaman, evrimleşen ırkların ilk zamanlarına ait bahse konu bu çaba gösteren fanilerin nihai yargısı içinde kutsal bir biçimde hakkaniyet gösteren, adil ve hatta cana yakın bir şekilde merhametlidir.

40:5.12 (446.3) İkinci dizi unsurları — Düzenleyici-ile-bütünleşmeyen türlerin fanileri. Bu unsurlar, sahip oldukları ikamet eden Düzenleyiciler ile birlikte ebedi birlikteliği gerçekleştirme yetkinliği bulunmayan insan varlıklarının özelleşmiş türleridir. Bir, iki veya üç-düzeyde-beyin kazandırılmış ırkların niteliği, Düzenleyici bütünleşmesi içinde bir etken değildir; bu türden fanilerin hepsi birbirlerine benzer bir nitelikte bulunmaktadır, ancak bahse konu bu Düzenleyici-ile-bütünleşmeyen türler irade sahibi yaratılmışların bütünüyle farklı ve belirgin biçimde dönüştürülmüş bir düzeyidir. Nefes almayan unsurların birçoğu bu diziye ait olup, orada Düzenleyici ile alışılagelmiş bir biçimde bütünleşmeyen sayısız derecedeki diğer topluluklar bulunmaktadır.

40:5.13 (446.4) Birinci dizi unsurları gibi bu topluluğun her üyesi, beden içindeki yaşam süreci boyunca tek bir Düzenleyici’nin hizmetini memnuniyetle deneyimlemektedir. Geçici yaşam süreci boyunca bu Düzenleyiciler, bütünleşme olanağının bir parçası olan fanilerin bulunduğu diğer dünyalar üzerinde gerçekleştirilen geçici ikametlerinin kişileri için her şeyi yerine getirmektedir. Bekâr Düzenleyiciler bu ikinci dizinin fanileri içinde sıklıkla ikamet etmektedir, fakat daha yüksek insan türleri çoğunlukla üstünlük ve deneyim sahibi Görüntüleyiciler ile birliktelik halindedir.

40:5.14 (446.5) Hayvan kökenli yaratılmışları aşmak için yükseliş tasarımı içinde bu varlıklar; fanilerin Urantia türleri için genişletildiği gibi, Tanrı’nın Evlatları’na ait aynı verilen hizmeti memnuniyetle yerine getirirler. Bütünleşmenin gerçekleşmediği gezegenler üzerinde Düzenleyiciler ile birlikte olan yüksek meleksel eş güdüm, bütünleşme olanağının dünyaları üzerinde gerçekleştirildiği gibi bütünüyle sağlanmış bir halde bulunmaktadır; nihai sonun koruyucuları, tıpkı Urantia üzerinde olduğu gibi bu türden âlemler üzerinde hizmet gösterir ve benzer bir biçimde kurtuluş halindeki ruhun Ruhaniyet ile bütünleşmiş bir hale geldiği aşama olan fani kurtuluşun gerçekleştiği anda faaliyet gösterir.

40:5.15 (446.6) Siz; malikâne dünyaları üzerinde bu dönüştürülmüş fani türleri ile karşılaştığınız zaman, onlar ile iletişim kurmakta hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Orada onlar aynı sistem dilini konuşmaktadır, ancak bu dil değişikliğe uğramış bir işleyiş biçimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu varlıklar, ruhaniyet ve kişilik dışavurumları bakımından sizin yaratılmış yaşamı düzeyiniz ile özdeştir; ancak onlar yalnızca belirli fiziksel nitelikleri bakımından farklılık gösterir, ve gerçekte onlar Düşünce Düzenleyicileri ile bütünleşmeyen varlıklardır.

40:5.16 (447.1) Yaratılmışların bu türünün Kâinatın Yaratıcısı’na ait Düzenleyiciler ile hiçbir zaman bütünleşmeye yetkin olmamalarının nedeni hakkında bir şey söylemeye yetkin bir konumda bulunmamaktayım. Bizlerden bazıları olağandışı bir gezegensel çevre içinde mevcudiyeti yerine getirmeye yetkin varlıkları tasarlama çabalarında olan Yaşam Taşıyıcılar’ın, ussal irade sahibi yaratılmışlarının evren tasarımı içerisinde Düzenleyiciler ile birlikte kalıcı bir birlikteliği yerine getirmede içkin bir biçimde olanaksız hale gelmelerini gerektirecek bu tür köklü değişikleri uygulamanın zorunluluğu ile karşılaştıklarına dair bir inancın kabulüne meyil göstermektedirler. Bize sıklıkla bu durumun yükseliş tasarımının hedeflenmiş veya hedeflenmemiş bir parçası olup olmadığı sorulmaktadır, ancak biz bu soruya dair herhangi bir cevaba ulaşmış bir konumda bulunmamaktayız.

40:5.17 (447.2) Üçüncü dizi unsurları — Düzenleyici-ile-bütünleşme olanağının fanileri. Yaratıcı-ile-bütünleşmiş fanilerin tümü, tıpkı Urantia ırkları gibi hayvan kökeninin bir parçasıdır. Onlar; Düzenleyici-ile-bütünleşme olanağına ait bir, iki veya üç düzeyde akıl kazandırılmış türlerinin fanileri ile bütünleşir. Urantialı unsurlar; birçok açıdan bir düzeyde akıl kazandırılmış topluluklardan insani bir biçimde üstün olup ancak üç düzeyde akıl kazandırılmış düzeylere kıyasla belirgin bir biçimde kısıtlı bir durumda bulunarak, orta düzeyde veya diğer bir değişle iki düzeyde akıl kazandırılmış türlerdir. Bahse konu bu üç beyin türü arasındaki ussal ve ruhsal farklılaşma, geçici yaşam içerisinde en büyük düzeyde bulunan ve birer birer malikâne dünyalar kat edilirken yavaşlama eğilimi gösteren akıl bahşedilişi ve ruhsal potansiyel bakımından geride kalan niteliklerinde oldukça benzer özelliklere sahip olan bireyleri tanımlamaktadır. Sistem yönetim merkezinden başlayan bir biçimde bahse konu bu üç türün ilerleyişi aynı olup, onların nihai Cennet sonu özdeştir.

40:5.18 (447.3) Sınıflandırılmamış dizi unsurları. Bu anlatımlar, evrimsel dünyalar içerisinde hayranlık verici çeşitliliğin bütününü kapsama olanağına sahip değildir. Siz, her onuncu dünyanın bir ondalık veya diğer bir değişle deneyimsel gezegen olduğunu bilmektesiniz; fakat siz, evrimsel âlemlerin hareket yörüngesini aralıklı bir biçimde zamanlayan diğer değişkenler hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. Aynı topluluğun gezegenleri arasında olarak yaşayan yaratılmışların açığa çıkarılmış düzeyleri arasında bile anlatımı imkânsız olan sayısız farklılık bulunmaktadır, ancak bu anlatım yükseliş süreci ile ilişkili olan temel farklılıkları açığa çıkarmakla ilgilidir. Ve yükseliş süreci, zaman ve mekânın fanilerine dair herhangi bir inceleme içerisinde en önemli etkendir.

40:5.19 (447.4) Fani kurtuluşun gerçekleşme şansı ile ilgili olarak şu durumu açıklığa çıkarmama izin verin: Fani mevcudiyetin olası her fazına ait olan ruhların hepsi; kendilerine ait ikamet eden Düzenleyicileri ile birlikte eş güdün içerisinde bulunmada isteklerini açığa vurdukça, buna ilaveten Tanrı’ya erişmek ve onun kutsal kusursuzluğuna erişmek için derin bir arzuyu sergiledikçe, kurtuluşa erişecektir; her ne kadar bu arzular, “gerçek ışık dünyaya gelen her insanı aydınlatan ışıktır” biçimindeki ilkel kavramsallaşmanın ilk zayıf kıvılcımları ile olsa da bahse konu bu kurtuluş gerçekleşecektir.

6. Tanrı’nın İnanç Evlatları

40:6.1 (447.5) Fani ırklar, ussal ve kişisel yaratımın en alt düzeyine ait olan temsilciler biçiminde mevcut haldedir. Siz faniler, kutsal bir biçimde derinden sevilmektesiniz; ve her biriniz, harikulade bir deneyimin belirlenmiş nihai sonunu kabul etmeyi tercih edebilirsiniz; ancak siz yine de kutsal düzeyin doğasına ait bir konumda bulunmamaktasınız, siz bütünüyle fani bir varlıksınız. Eş zamanlı bir bütünleşme gerçekleştiği yükseliş evlatları olarak tanınacaksınız; ancak zaman ve mekânın düzeyi, ebedi ve ölümsüz ruhaniyetin belirli bir türü ile birlikte kurtuluş halindeki fanileri ait olan nihai bütünleşmenin gerçekleştiği etkinlikten önce inanç evlatlarına ait bir konumda bulunmaktadır.

40:6.2 (448.1) Urantia insan varlıkları olarak bu türden alt düzey ve maddi yaratılmışların En Yüksek Unsur’un inanç evlatları olarak Tanrı’nın evlatları olduğu asil ve yüce bir gerçektir. “İşte; bizler üzerinde Yaratıcı sevgiyi hangi biçimde bahşetmiş olursa olsun bizler, Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılmak durumundayız.” “Her kim Tanrı’nın mevcudiyetini ne kadar çok karşılarsa, karşılığında Yaratıcı ona Tanrı’nın evlatları olarak tanımanın gücünü bahşeder. Her ne kadar siz “olmanız gereken bir biçimde mevcut bir halde bulunmasanız da,” şu an içerisinde bile siz “Tanrı’nın inanç evlatlarısınız;” “çünkü siz tekrar korkuya kapılmak için birlikteliğin ruhaniyetini karşılamadınız, bunun yerine siz ‘bizim Yaratıcımız’ şeklinde bunun sonucunda haykıracağınız evlatlığın ruhaniyetini teslim aldınız.” Ebedi Evlat’ın mevcudiyeti adına geçmiş zaman içindeki belirli bir peygamber şu cümleleri ifade etmiştir: “Onlara bile, ben kendi evim içerisinde bir yer ve evlatlardan daha iyi bir isim vereceğim; ben onlara, herhangi birinin mahrum kalmayacağı sonsuza kadar sürecek bir isim bahşedeceğim.” “Ve siz evlatlar olduğunuz için, Tanrı kendi evladını sizin kalplerinize göndermiştir.”

40:6.3 (448.2) Fani yerleşimin tüm evrimsel dünyaları kutsal aileye ait olan ve böylece Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılan fani varlıklar biçiminde, erdemin ve bağışlamanın evlatları olarak, Tanrı’nın bu inanç evlatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Urantia fanileri, kendilerini Tanrı’nın evlatları olarak adlandırma hakkına sahiptir, çünkü:

40:6.4 (448.3) 1. Siz, inanç evlatları olarak ruhsal yeminin evlatlarısınız; siz, evlatlığın düzeyini kabul etmiş bir halde bulunmaktasınız. Siz; evlatlığınızın gerçekliğine inanmakta olup, böylece sizin Tanrı ile birlikte olan evlatlığınız ebedi bir biçimde gerçek haline gelmektedir.

40:6.5 (448.4) 2. Tanrı’nın bir Yaratan Evladı sizlerden biridir; o gerçekte sizin büyük kardeşinizdir. Ve eğer ruhaniyet bakımından siz, zafer sahibi Mikâil olan Hazreti İsa’nın aynı kan bağına sahip kardeşleri haline gelebilmeye yetkinseniz; bunun sonucunda yine ruhaniyet bakımından siz aynı zamanda, paylaştığınız köken olan bu Yaratıcı’nın evlatları — ve hatta her şeye ait olan Kâinatın Yaratıcısı’nın — evlatları olmalısınız.

40:6.6 (448.5) 3. Siz evlatlarsınız; çünkü bir Evlat’ın ruhaniyeti, özgür ve kesin bir biçimde Urantia ırklarının tümüne kazandırılmış olarak sizin üzerinize bahşedilmiştir. Bu ruhaniyet sizi her zaman, kökeniniz olan kutsal Evlat’a ve bu kutsal Evlat’ın kökeni olan Cennet Yaratıcısı’na doğru yakınlaştırmaktadır.

40:6.7 (448.6) 4. Onun kutsal özgür iradesinin bir parçası olarak Kâinatın Yaratıcısı, yaratılmış kişiliklerinizi size kazandırmıştır. Siz; Tanrı’nın evlatları haline gelebilecek olan herkesle onun paylaştığı, bu özgür irade eyleminin kutsal özerkliğinin bir ölçüsüne bahşedilmiş bir durumdasınız.

40:6.8 (448.7) 5. Sizlerin içinde ikamet eden Kâinatın Yaratıcısı’nın bir nüvesi bulunmakta olup, böylelikle siz doğrudan bir biçimde Tanrı’nın Evlatları’nın tümüne ait kutsal Yaratıcı ile doğrudan bir biçimde ilişkili halde bulunmaktasınız.

7. Yaratıcı-İle-Bütünleşmiş Faniler

40:7.1 (448.8) İkametleri biçiminde Düzenleyicilerin gönderilmesi, gerçek anlamıyla Yaratıcı olan Tanrı’nın anlaşılmaz nitelikteki gizemlerinden birisidir. Kâinatın Yaratıcısı’nın kutsal doğasına ait olan bu nüveler kendileri ile birlikte yaratılmış ölümsüzlüğünün potansiyelini taşımaktadır. Düzenleyiciler ölümsüz ruhaniyetler olup, onlarla beraber gerçekleşen birliktelik bütünleşen faninin ruhu üzerinde ebedi yaşamı bahşetmektedir.

40:7.2 (448.9) Kurtuluş halindeki fanilere ait sizin kendi ırklarınız, Tanrı’nın yükseliş halindeki Evlatları’nın bu topluluğuna aittir. Mevcut an itibariyle siz; Yaşam Taşıyıcısı’nın yaşam tohumunu yerleştirmesinden elde edilen bir biçimde ve Âdemsel yaşam katılımı vasıtasıyla değişikliğe uğramış olarak evrimsel yaratılmışlar biçiminde, gezegensel evlatlarsınız; bu durum içerisinde siz henüz yükseliş halindeki evlatlar düzeyine ait bir konumda bulunmamaktasınız. Fakat siz gerçekte; ihtişam ve kutsallık erişiminin en yüksekleri için bile, yükseliş olanağının evlatlarısınız; ve yükseliş halindeki evlatlığın bu ruhsal düzeyine siz, inancınıza ek olarak ikamet eden Düzenleyici’nin ruhsallaştıran faaliyetleri ile birlikte özgür irade eş güdümü vasıtasıyla erişebilirsiniz. Siz ve sizin Düzenleyicileri’niz nihai olarak ve sonsuza kadar bütünleştiğinde, ikiniz bir bütün haline getirildiğinde, ve hatta Hazreti Mikâil içinde olduğu gibi Tanrı Evladı ile İnsan’ın Evladı bir olduğu zaman, bunun sonucunda gerçekte siz Tanrı’nın yükseliş halindeki evlatları haline geleceksiniz.

40:7.3 (449.1) Deneme aşamasında ve evrimleşen bir nitelikte bulunan bir gezegen üzerinde yerleşik hizmete ait olan Düzenleyici sürecinin detayları, benim görevimin bir parçası değildir; bu büyük gerçekliğin açıklığa kavuşturulması sizin bütüncül sürecinizle bütünleşmektedir. Belirli Düzenleyici faaliyetlerini anlatımıma dâhil etmemin sebebi, Düzenleyici-ile-bütünleşen ilgili fanilere dair doygun bir ifadeyi sağlamak amacıdır. Tanrı’nın bu ikamet eden nüveleri; fiziksel mevcudiyetin öncül zamanlarından Nebadon ve Orvonton içindeki yükseliş sürecinin bütünü boyunca ve oradan da Havona boyunca Cennet’e kadar, varlıklara ait sizin düzeyinizle beraberdir. Bunun sonrasında, ebedi serüven içerisinde, bahse konu bu Düzenleyici sizinle bir bütün olup, sizin bir parçanızdır.

40:7.4 (449.2) Bu unsurlar, Kâinatın Yaratıcısı tarafından “Kusursuz olun, hatta benim olduğum kadar kusursuz olun” biçiminde kendilerine emredilen fanilerdir. Yaratıcı kendi öz ruhaniyetini sizin içinizde konumlandıran bir biçimde kendisini size bahşetmiştir; bunun sonucunda o, sizin nihai kusursuzluğunuzu istemektedir. Zamanın fani âlemlerinden ebediyetin kutsal âlemlere uzanan insan yükselişinin bu anlatımı, benim görevime dâhil olmayan ilgi çekici bir resitali oluşturur, ancak bu tanrısal serüven fani insanın yüce çalışması olmalıdır.

40:7.5 (449.3) Kâinatın Yaratıcısı’nın bir nüvesi ile bütünleşme, nihai Cennet erişiminin kutsal bir onayına denktir; ve bu türden Düzenleyici-ile-bütünleşmiş faniler, Havona döngülerini hepsinin kat ettiği ve Cennet üzerinde Tanrı’yı bulduğu insan varlıklarının tek sınıfıdır. Düzenleyici-ile-bütünleşmiş fani için kâinatsal hizmetin süreci sonuna kadar açıktır. Sizin her birinizi nihai sonun ne kadar da yüksek bir itibarı ve erişimin ne kadar büyük bir ihtişamı beklemektedir! Siz, sizin için yapılan her şeyi bütüncül bir biçimde takdir ediyor musunuz? “Gözyaşının vadisi” olarak adlandırdığınız dünya boyunca yaşamın alt düzeyinde bulunan doğrultusu üzerinde şu an bitkin bir biçimde yol alırken bile, önünüze serilen ebedi kazanımın yüksek düzeylerine ait ihtişamı kavrıyor musunuz?

8. Evlat-İle-Bütünleşen Faniler

40:8.1 (449.4) İşlevsel olarak kurtuluş halindeki tüm faniler, malikâne dünyalar üzerinde veya daha yüksek morontia âlemlerine olan onların varışları üzerine hemen gerçekleşen bir biçimde kendilerine ait Düzenleyiciler ile bütünleşirken; evren yönetim merkezine ait son eğitimsel dünyalarına erişimlerine kadar onlardan bazılarının bu nihai kesinliği deneyimleyemediği bir biçimde, ertelenen bütünleşmenin belirli bir takım durumları mevcuttur; ve sonsuz olan yaşam için bu fani adaylarının bir kısmı, kendilerine ait inançlı Düzenleyicileri ile kişilik bütünlüğüne erişmede bütüncül bir biçimde başarısızlığa uğramaktadır.

40:8.2 (449.5) Bu türden faniler, yargısal yönetimler tarafından kurtuluş için değerli olarak görülmüşlerdir; ve Divinington’dan dönerek kendi Düzenleyicileri bile, malikâne dünyalarına olan yükselişleri içinde bu yargıyı kabul etmektedirler. Bu türden varlıklar; bir sistem, bir takımyıldızı ve Salvington döngülerinin eğitimsel dünyaları boyunca yükselmişlerdir; onlar bütünleşme için sayıca “yetmiş kere yetmiş” olanağı memnuniyetle deneyimlemiş olup, yine de Düzenleyicileri ile birlikte bir bütünlüğü erişmede yetkin olmayan bir konumda bulunmaktadırlar.

40:8.3 (449.6) Bir takım uyumlaşma sorunlarının Yaratıcı bütünlüğü içinde mevcut olduğu gözle görülür bir hale geldiği zaman, Yaratan Evlat’ın kurtuluş hakemleri toplanır. Ve Zamanın Ataları’nın kişisel bir temsilcisi tarafından kurulması için onaylanan araştırmanın bu mahkemesi nihai olarak, yükseliş halindeki bu faninin bütünleşmeye erişmek için gözle görülen herhangi bir hatasına dair onun kusurlu olup olmadığını belirler; onlar böylelikle yerel evrenin kayıtları üzerinde kararlarını belgelendirip, bu yargılarını Zamanın Ataları’na olması gerektiği gibi iletir. Bunun üzerine ikamet eden Düzenleyici, Kişileştirilmiş Görüntüleyiciler vasıtasıyla onay için Divinington’a geri döner; ve bahse konu bu vedalaşan morontia fanisi, Yaratan Evlat’ın ruhaniyetine ait bireyselleşmiş bir bahşediliş ile eş zamanlı bir biçimde bütünleşir.

40:8.4 (450.1) Nebadon’un morontia âlemlerinin Ruhaniyet-ile-bütünleşen faniler ile birlikte paylaşılmasına benzer bir biçimde, bu Evlat-ile-bütünleşen yaratılmışlar Cennet Adası’nın uzak yerlerine içsel bir konumda seyahat etmekte olan kendilerine ait Düzenleyici-ile-bütünleşmiş kardeşleri ile Orvonton’un hizmetlerini paylaşır. Onlar gerçek anlamıyla sizin kardeşleriniz olup, siz ilgili aşkın-evrenin eğitimi boyunca ilerlerken onların birlikteliğini büyük bir memnuniyetle deneyimleyeceksiniz.

40:8.5 (450.2) Evlat-ile-bütünleşmiş faniler, sayıları çok fazla olan bir topluluk değildir; Orvonton’un aşkın-evreni içerisinde sayıca onların bir milyondan daha az bir nüfusu bulunmaktadır. Cennet üzerinde yerleşik nihai sonunun dışında onlar her yönden Düzenleyici-ile-bütünleşmiş birlikteliklerinin eşitleridir. Onlar sık sık, aşkın-evren görevi üzerinde Cennet’e seyahat etmektedir; fakat onlar nadiren, kökenlerinin aşkın-evrenine sınırlandırılmış bir sınıf ve bu sınıfın varlığı olarak orada kalıcı bir biçimde ikamet etmemektedir.

9. Ruhaniyet-İle-Bütünleşmiş Faniler

40:9.1 (450.3) Yükseliş halindeki Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler, Üçüncül Kaynak kişilikleri değildir; onlar Yaratıcı’nın kişilik döngüsüne dâhildir, ancak onlar Üçüncül Kaynak ve Merkez’in akıl öncesi ruhaniyetine ait bireyselleşmeler ile bütünleşmişlerdir. Bu türden Ruhaniyet bütünleşmesi, doğal yaşamın süreci boyunca hiçbir zaman açığa çıkmaz; bu bütünleşme yalnızca, malikâne dünyalar üzerinde morontia mevcudiyeti içinde faninin tekrar uyanışı zamanında gerçekleşir. Bütünleşme deneyimi içinde birbirini içine alan hiçbir birleşim bulunmamaktadır: irade sahibi yaratılmış ya Ruhaniyet, ya Evlat veya Yaratıcı ile bütünleşmektedir. Düzenleyici veya diğer bir değişle Yaratıcı ile bütünleşmiş olan bu unsurlar hiçbir zaman Ruhaniyet veya Evlat ile bütünleşmemiştir.

40:9.2 (450.4) Fani yaratılmışların bu türlerinin Düzenleyici-ile-bütünleşmenin adayları olmaması gerçeği, beden içinde yaşam boyunca Düzenleyiciler’in ikamet etmesini engellememektedir. Düzenleyiciler, maddi yaşamın süreci boyunca bu türden varlıkların akıllarında faaliyet gösterir; fakat onlar hiçbir zaman sonsuza kadar sürecek bir biçimde onların vesayet ruhları ile bir bütün haline gelmemektedir. Bu geçici ikamet boyunca Düzenleyiciler etkin bir biçimde; Düzenleyici ile bütünleşim için adaylar içinde gerçekleştirdiği, ruh biçimindeki fani doğanın aynı ruhaniyet eşini inşa eder. Fani ölümün zamanına kadar Düzenleyiciler’in görevi bütüncül bir biçimde, sizin kendi ırklarınız içinde onların faaliyetine benzerlik gösterir. Ancak fani ölüm üzerine Düzenleyiciler; bu Ruhaniyet-ile-bütünleşme adaylarına ebedi bir biçimde veda edip, tüm kutsal Görüntüleyiciler’in yönetim merkezi olan Divinington’a doğrudan bir biçimde hareket eder. Burada onlar, düzenlerinin yeni görevlerini beklerler.

40:9.3 (450.5) Bu türden uyku halindeki kurtuluş fanileri, malikâne dünyalar üzerinde yeniden kişilikleştirildiğinde; ayrılan Düzenleyicinin yeri, ilgili yerel evren içinde Sınırsız Ruhaniyetin temsilcisi olan Kutsal Hizmetkâr’ın ruhaniyetine ait bir bireyselleşmesi tarafından doldurulur. Bu ruhaniyet katılımı, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilere dâhil olan bu kurtuluş halindeki yaratılmışları oluşturur. Bu türden varlıklar, akıl ve ruhaniyet bakımından her yönden sizin eşitlerinizdir; ve onlar gerçek anlamıyla, bütünleşme adaylarına ait sizin düzeyinize ek olarak Evlat ile bütünleşecek olan unsurlar ile ortak bir biçimde malikâne ve morontia âlemleri paylaşarak sizin çağdaşlarınızdır.

40:9.4 (450.6) Orada buna rağmen, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler içinde kendilerinin yükseliş kardeşlerine kıyasla farklılık gösteren bir durum mevcuttur: Kökenin maddi dünyaları üzerinde insan deneyiminin fani hafızası beden içindeki ölümden sağ çıkar, çünkü ikamet eden Düzenleyici ruhsal önemin bir parçası olan insan yaşamının bu olaylarına ait bir ruhaniyet eşi veya sureti elde etmektedir. Fakat Ruhaniyet-ilet-bütünleşmiş faniler ile birlikte orada, insan hafızasının varlığını sürdüreceği hiçbir işleyiş biçimi mevcut değildir. Hafızanın Düzenleyici suretleri bütüncül ve zarar görmemiş bir haldedir; fakat bu edinimler ayrılan Düzenleyicileri’nin deneyimsel iyelikleridir, ve onlar, önceki mevcudiyetlerinin bilincine sahip olmayan yaratılmışlar olarak sanki yeniden yaratılmış unsurlar gibi Nebadon’un morontia âlemlerine ait yeniden dirilmenin yerleşkeleri içinde böylelikle uyanan varlıklar biçiminde bir önceki ikametlerinin yaratılmışlarına erişebilir bir durumda bulunmamaktadır.

40:9.5 (451.1) Yerel evrenin bu türden evlatları birliktelik içindeki yüksek ve çocuksu meleklerin vasıtasıyla yeniden anlatımlara sahip olarak ve kaydedici melekler tarafından belgelenen fani sürecin kayıtlarına danışarak, kendilerinin insan hafızası deneyimlerinin büyük bir kısmına kendi içlerinde yeniden sahip olurlar. Bu durumu onlar, kuşkuya yer bırakmayan güvenceyle yerine getirebilirler; çünkü maddi ve fani yaşam içinde deneyimsel kökene ait olan kurtuluş halindeki ruh, fani olaylar hakkında hiçbir hafızaya sahip olmamasına rağmen, geçmiş deneyimin bu hatırlanmayan olaylarına dair arta kalan bir deneyimsel-tanınma-karşılığına sahiptir.

40:9.6 (451.2) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş bir faniye, hatırlanmamış geçmiş deneyimin olayları söylendiğinde; orada, gerçekliğin duygusal bir etkisi ve gerçeğin ussal niteliği ile birlikte anlatılan olayı eş zamanlı olarak yaşayan bu türden bir kurtuluş varlığının kimliği biçimindeki ruhu içerisinde deneyimsel tanınmanın doğrudan bir karşılığı mevcut bir haldedir; ve bu çifte karşılık, maddi deneyimin hatırlanmamış niteliğine ait olan yeniden yapılandırmayı, tanınmayı ve onaylanmayı oluşturmaktadır.

40:9.7 (451.3) Düzenleyici-ile-bütünleşme adaylarıyla bile, ruhsal değerin bir parçası olmuş olan bahse konu bu insan deneyimleri yalnızca; kurtuluş halindeki faninin ve geriye dönen Düzenleyicinin ortak iyelikleridir, ve böylece onlar fani kurtuluşun sonrasında eş zamanlı olarak hatırlanır. Ruhsal değerin bir parçası olmayan olaylar ile ilgili olarak bu Düzenleyici-bütünleştiricileri bile, kurtuluş halindeki ruh içerisinde tanınma-karşılığının niteliğine bağlı bir durumda olmak zorundadır. Ve bir durumun, bir fani için diğeri için önemli olmayan ruhsal bir anlama sahip olabileceği için; aynı gezegenden gelen yükseliş halindeki çağdaş unsurların bir topluluğu, Düzenleyici tarafından hatırlanmış olaylarına dair kendilerinin iyeliklerini ortaya sererler ve böylece ortaklaşa paylaştıkları ve herhangi birinin hayatı içerisinde ruhsal değerin bir parçası olan herhangi bir deneyimi yeniden yapılandırırlar.

40:9.8 (451.4) Her ne kadar biz, hafızanın yeniden yapılandırılmasına dair bu türden işleyiş biçimlerini olukça iyi bir biçimde anlasak da; kişilik tanımlanmasının işleyişini kavrayamamaktayız. Her ne kadar hafızanın kendisi ve onun yapılandırılmasının işleyiş biçimleri, tanınmanın bütünlüğü ile birlikte bu türden karşılıklı kişilik tepkilerini duyumsamak için gerekli olsa da; kişiliklerin bir kez gerçekleşen birliktelikleri hafızanın işleyişinden oldukça bağımsız bir biçimde karşılıklı olarak tepki vermektedir.

40:9.9 (451.5) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş olan bir kurtuluş unsuru aynı zamanda; içinde yaşamış olduğu gezegensel yazgı dönemi sonrasında kendi köken dünyasını yeniden anımsayarak, beden içerisindeki hayatı hakkında birçok şey öğrenmeye yetkindir. Ruhaniyet bütünleşmesinin bu tür evlatları, kendilerinin insan süreçlerini araştırmada bu olanakları memnuniyet ile deneyimlemek için yetkin bir konuma getirilmişlerdir; çünkü onlar genel olarak yerel evrenin hizmetiyle sınırlandırılmıştır. Onlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri içinde sizin yüksek ve yüceltilmiş nihai sonunuzu paylaşmamaktadır; yalnızca Düzenleyici-ile-bütünleşmiş faniler ve diğerleri biçiminde özellikle yükseliş halindeki varlıklar ile bütünleşmiş unsurlar, ebedi İlahiyat serüvenini bekleyen bu unsurların düzeylerine katılırlar. Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler, yerel evrenlerin kalıcı vatandaşlarıdır; onlar Cennet nihai sonunu arzulayabilir, ancak onlar bunu gerçekleştiremeyebilir. Nebadon içinde onların evren evi; Urantia’nın gezegensel nitelikleri tarafından öngörüldüğü biçimine oldukça benzer bir biçimde, doğa ve yerleşkenin bir nihai-son cenneti olarak Salvington’u çevreleyen dünyaların sekizinci topluluğudur.

10. Yükseliş Nihai Sonları

40:10.1 (452.1) Ruhaniyet-ile-bütünleşen faniler, genel olarak, yerel bir evrenle sınırlandırılmıştır; Evlat-ile-bütünleşmiş kurtuluş halindeki unsurlar aşkın bir evrenle kısıtlıdır; Düzenleyici-ile-bütünleşmiş fanilere, kâinat âlemlerinin tümüne giriş yapmanın nihai sonu kazandırılmıştır. Fani bütünleşmenin bu ruhaniyetleri her zaman kökenin düzeyine yükselmektedir; bu tür ruhaniyet birimleri hataya yer bırakmayan bir biçimde öncül kökenin âlemine geri döner.

40:10.2 (452.2) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler yerel evrenlerin bir parçasıdır; onlar, genel olarak, kendilerini etkisi altına alan ruhaniyetin mekânsal kapsamının sınırların ötesi biçiminde özgün âlemlerinin sınırları dışına yükselmezler. Ruhsal kazanımın kökenine olan yükselişe benzer bir biçimde Evlat-ile-bütünleşmiş yükseliş içindeki unsurlar; birliktelik içinde bulunduğu Kutsal Hizmetkâr içinde bir Yaratan Evlat’ın Gerçek Ruhaniyeti nasıl odaklaşıyorsa, onun “bütünleşme ruhaniyeti” daha yüksek evrenlerin Yansıtıcı Ruhaniyetleri içine öyle dâhil edilir. Yedi Katmanlı Tanrı’ya ait olan yerel ve aşkın-evren düzeyleri arasında bu türden bir ruhaniyet ilişkisinin açıklanması belki zor olabilir; ancak bu durum, Yaratan Evlatlar’ın ikincil hizmetkâr ruhaniyetsel Sesleri olarak Yansıtıcı Ruhaniyetler’in bu evlatları içinde hataya yer bırakılmayacak bir biçimde açıklığa çıkarılmış ayırt edilmenin bir parçası değildir. Cennet üzerinde Yaratıcı’dan gelmekte olan Düşünce Düzenleyici’si, fani insan ebedi Evlat ile birlikte yüz yüze geldiği ana kadar faaliyetini sonlandırmaktadır.

40:10.3 (452.3) Bir fani varlığın ikamet eden Düşünce Düzenleyici ile birlikte ebedi bir biçimde bütünleşmemesi veya buna yetkin olmaması şeklinde bir birliktelik işleyiş biçimi içerisindeki gizemli çeşitlilik, yükseliş düzeninde var olan bir hatayı sergiler gibi görünebilir; Evlat ve Ruhaniyet bütünleşmesi, görünüşte, Cennet erişim tasarımına ait birtakım detaylar içinde açıklanmamış başarısızlıkların telafisine benzemektedir; fakat, bu türden yargılar hatalıdır; bize, bu tür olayların Yüce Evren Yöneticileri’nin oluşturduğu kanunlara olan bağlılık içerisinde gerçekleştiğine dair bilgi verilmiştir.

40:10.4 (452.4) Biz; bu sorunu irdelemiş bir konumda bulunup, şu kuşkuya yer bırakmayan sonuca vardık: tüm fanilerin nihai bir Cennet sonuna gönderilimi zaman-mekân evrenleri için adaletsiz olacaktır; çünkü böyle bir durumda Yaratan Evlatlar’ın ve Zamanın Ataları’nın mahkemeleri, daha yüksek âlemler için geçiş sürecinde bulunan bu unsurların hizmetlerine bütünüyle bağlı olacaktır. Buna ek olarak yerel ve aşkın evren hükümetlerinin her birinin yükseliş vatandaşlarının kalıcı bir topluluğu ile tedarik edilmesi gerekliliği, bu durumun sebebi için oldukça açıklayıcı bir görünüme sahiptir; yine bu hususta bu idarelerin faaliyetleri, abandonterler ve susatianın evrimsel tamamlayıcıları olarak kalıcı düzeyin bir parçası olan yüceltilmiş fanilerin belirli topluluklarının çabaları vasıtasıyla zenginleştirilmelidir. Var olan yükseliş düzeninin etkin bir biçimde bahse konu yükseliş yaratılmışlarının bu tür toplulukları ile birlikte zaman-mekân idarilerini sağladıkları şimdi açıklığa kavuşmuştur; ve biz birçok kez şu husus hakkında fikir yürütmüş bir konumda bulunmaktayız: Bu durumun bütünlüğü, Yaratan Evlatlar’a ek olarak Zamanın Ataları ile birlikte kalıcı bir yükseliş nüfusunu tedarik etmek için tasarlanmış Üstün Evren Mimarları’nın bütünüyle bilge planlarının amaçlanmış bir parçasını mı yansıtmaktadır? Vatandaşlığın evrimleşmiş düzeyleri ile birlikte bu tasarım, gelecek evren çağları içinde bu âlemlerin olaylarını ileri bir düzeye getirmede artan bir biçimde yetkin bir konuma mı gelecektir?

40:10.5 (452.5) Bahse konu bu fani nihai sonların böylelikle çeşitlilik göstermesi; bir unsurun diğerinden zorunlu bir biçimde daha büyük veya daha küçük olduğunu hiçbir biçimde doğrulamaz, bunun yerine ortaya çıkan bu çeşitlilik yalnızca onların farklılaştıklarını gözler önüne serer. Düzenleyici-ile-bütünleşmiş yükseliş halindeki unsurlar gerçek anlamıyla; kesinliğe erişecek olanların onlardan önce ebedi gelecek içinde ortaya çıkıp yayılacakları gibi, büyük ve ihtişamlı bir sürece sahiptir; fakat bu durum, yükseliş halindeki kardeşlerinin daha üstünde bir konumda tutulmak istendikleri anlamına gelmemektedir. Burada, fani kurtuluşunun kutsal tasarımının ayrımsal işleyişi içinde keyfi olarak hiçbir iltimas bulunmamaktadır.

40:10.6 (453.1) Düzenleyici-ile-bütünleşmiş kesinliğe erişecek olanlar açık bir biçimde, her şeye dair en geniş hizmet olanağını memnuniyetle deneyimler. Bu hedefin erişimi kendiliğinden gerçekleşen bir biçimde; göreceli kusursuzluk erişiminin öncül veya diğer bir değişle daha az istikrara kavuşturulmuş olan çağlarından daha sonraki veya diğer bir değişle daha fazla istikrara kavuşturulmuş dönemlerine kadar, herhangi bir evren veya aşkın-evren içindeki çağlar süren çabalara katılma şansından onları alıkoyar. Kesinliğe erişecek olanlar, asli evrenin yedi birimi içinde de geçici hizmetin muhteşem ve uçsuz bucaksız bir deneyimini elde ederler; ancak onlar alışılagelmiş bir biçimde, Tamamlanışın Nebadon Birlikleri’ne ait Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş kıdemli unsurları şu an bile tanımlayan herhangi bir evrenin derin bilgisine erişemezler. Bu bireyler; on milyon yerleşik dünya üzerinde bir bir açığa çıkarlarken, gezegensel çağların yükseliş hareket yörüngesini gözlemlemeye dair bir olanağı memnuniyetle deneyimler. Ve bu türden yerel evren vatandaşlarının inançlı hizmeti içerisinde deneyim; yönetimsel bilgelik biçiminde odaklanmış deneyim tarafından açığa çıkan bilgeliğin yüksek niteliğini olgunlaştıran zamanın tamamlanışına kadar, katlanarak artar; ve bu durum kendi içerisinde, herhangi bir yerel evrenin oluşturulmasında ana bir etkendir.

40:10.7 (453.2) Ruhaniyet bütünleştiricileri ile olduğu gibi, Uversa üzerinde yerleşik düzeye erişen Evlat-ile-bütünleşmiş fanilerle de bu durum geçerlidir. Bu varlıkların bazıları, Orvonton’un öncül çağlarından gelmiş olup; onlar, yedinci aşkın-evrenin refahı ve nihai oluşumu için sürekli bir biçimde artan hizmet katkılarında bulunan kavrayış-derinleştirici bilgeliğin yavaş bir şekilde bütünleşen bedenini yansıtırlar.

40:10.8 (453.3) Yerel ve aşkın-evren vatandaşlığına ait bu yerleşik düzeylerin nihai sonlarının ne olacağının bilgisine sahip değiliz; ancak, şu durum oldukça olasıdır: Kesinliğe erişecek olanların Cennet unsurları, birinci derece dışsal uzay düzeyinin gezegensel sistemleri içinde kutsallığın sınırlarını genişletmek için öncülükte bulunduklarında, yükseliş halindeki evrimsel çabalara ait onların Evlat ve Ruhaniyet-ile-bütünleşen kardeşleri; uzak bir zamanda gerçekleşecek, Orvonton boyunca gelebilecek Cennet kutsal yolcularının geliş kafilelerine ek olarak dışsal uzaya ait bir şekilde şu an belirli bir konuma sahip olmayan ve yerleşik bir nitelikte bulunmayan galaksilerden gelen geniş bir ruhaniyet-arayan varlık seli biçimindeki onların kardeş yaratılmışlarını karşılamak için hazır bir konumda bulunurken; kusursuzlaştırılmış aşkın-evrenlerin deneyimsel dengesinin idare edilmesine uygun bir biçimde katkıda bulunacaklardır.

40:10.9 (453.4) Ruhaniyet bütünleştiricilerin büyük bir kısmı, yerel evrenlerin vatandaşları olarak kalıcı bir biçimde hizmet edebilir; fakat onların hepsi bunu gerçekleştirmemektedir. Onların evren hizmetinin herhangi bir fazı, aşkın-evren içinde onların kişisel mevcudiyeti gerektirirse; bunun sonrasında varlığın bu tür dönüşümleri, daha yüksek bir evren için onların yükselmesini yetkin bir hale getiren bir biçimde bu vatandaşlar içinde gerçekleştirilecektir; ve Göksel Koruyucular’ın varışı üzerine Zamanın Ataları’nın mahkemelerinde bu tür Ruhaniyet-ile-bütünleşen fanileri temsil etmek için onlar bu nedenle yükselişte bulunup, hiçbir zaman geriye dönmeyeceklerdir. Onlar; Göksel Koruyucular’ın yardımcıları olarak hizmet ederek ve Cennet ve Havona’nın hizmeti için bunun sonrasında bir araya getirilen bu unsurların birkaçını kalıcı bir biçimde burada tutarak, aşkın evrenin vesayetleri haline gelirler.

40:10.10 (453.5) Ruhaniyet-ile-bütünleşen kardeşleri gibi Evlat bütünleştiricileri, onlarda değişikliğe yol açan belirli dönüşümlere uğramadıkça ne Havona’yı kat ederler ne de Cennet’e ulaşırlar. İyi ve yeterli sebepler durumunda bu türden değişiklikler, Evlat-ile-bütünleşen kurtuluş halindeki belirli unsurlar içinde gerçekleştirilir; ve bu varlıklar ile merkezi evrenin yedi döngüsü üzerinde zaman zaman karşılaşılır. Böylelikle Evlat ve Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerin de belirli sayıdaki unsurları Yaratıcı-ile-bütünleşen fanileri bekleyen nihai sonun birçok açıdan eşiti olan bir hedefe erişim biçiminde, mevcut bir şekilde Cennet’e yükselir.

40:10.11 (453.6) Yaratıcı-ile-bütünleşmiş faniler potansiyel biçimde kesinliğe erişecek olan fanilerdir; onların istikameti Kâinatın Yaratıcısı olup, onlar Kâinatın Yaratıcısı’na erişirler; ancak mevcut evren çağının kapsamı içinde bu türden kesinliğe erişecek olanlar, nihai son erişimcileri değillerdir. Onlar altıncı-düzey ruhaniyetleri olarak tamamlanmamış yaratılmışlar niteliğinde kalmaya devam ederler, ve böylelikle onlar ışık-öncesi-ve-yaşam düzeyinin evrimsel nüfuz alanlarında etkin olmayan bir konumda bulunurlar.

40:10.12 (454.1) Fani bir yaratılmış, Kudretli bir İletici gibi Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş bir Evlat haline gelerek, Kutsal Üçleme ile bütünleştirildiğinde; bunun sonrasında kesinliğe erişecek olan bahse konu unsur en azından mevcut evren çağı için nihai sona erişir. Kudretli İleticiler ve onların görevdaşları tam anlamıyla yedinci-düzey ruhaniyetleri olmayabilir; fakat diğer birçok şeye ilaven Kutsal Üçleme, kesinliğe erişecek olan bir unsurun herhangi bir zaman içinde bir yedinci-düzey ruhaniyeti olarak erişeceği her şeyle onları bahşeder. Ruhaniyet veya Evlat-ile-bütünleşen fanilerin kutsal bir biçimde üçleştirilmesinden sonra onlar, Cennet deneyimine Düzenleyici-ile-bütünleşmiş yükseliş varlıkları ile birlikte geçiş yaparlar. Seçimin veya Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş bu Evlatları, mevcut an içinde tamamlanmamış yaratılmışlar biçimindeki kesinliğe erişecek olan unsurlara kıyasla, en azından şimdilik tamamlanmış nitelikteki yaratılmışlardır.

40:10.13 (454.2) Son kertede, evlatlığın yükseliş düzeylerinin nihai sonlarını karşılaştırırken “daha çok” veya “daha az” gibi sıfatları kullanmak bu nedenle uygunsuz olacaktır. Tanrı’nın bu türden her evladı, Tanrı’nın yaratıcılığını paylaşmaktadır; ve Tanrı, kendisinin yaratılmış evlatlarını aynı düzeyde sevmektedir; Tanrı, yükseliş nihai sonlarına kıyasla bu türden nihai sonlara erişebilecek olan yaratılmışlara daha az saygı duymamaktadır. Yaratıcı her evladını derinden sevmekte olup; onun şefkati — bir evladı üzerine bahşedilen sevgiye ve bu bahşedilmenin bireysel, kişisel ve ayrıcalıklı bir biçimde bu evladın mevcudiyetinde gerçekleştirildiği mevcudiyetine kıyasla — ondan daha az gerçek, kutsal, ulvi, sınırsız, ebedi ve benzersiz değildir. Ve bu türden bir derin sevgi bütüncül bir biçimde tüm diğer her şeyi çevreler. Evlatlık, Yaratan için yaratılmışın yüce ilişkisidir.

40:10.14 (454.3) Faniler olarak sizler bu anlatımların sonucunda; kutsal evlatlığın ailesi içinde ait olduğunuz konumu tanıyabilecek yetkinliğe sahip olup, bahşedilmiş bir Evlat’ın yaşam deneyimi tarafından oldukça geliştirilmiş ve aydınlatılmış tasarım olarak fani kurtuluş için Cennet tasarımı vasıtasıyla ve onun içinde özgür bir biçimde tedarik edilmiş yararlardan istifade etmeye dair zorunluluğu hissetmeye başlayacaksınız. Kutsal kusursuzluğun Cennet hedefine ait olan sizin nihai erişiminizi güvence altına almak için her imkân ve güç tedarik edilmiştir.

40:10.15 (454.4) [Salvingtonlu Cebrail’in görevlilerine geçici bir süreliğine bağlanmış olan bir Kudretli İletici tarafından sunulmuştur.]

Foundation Info

Yazıcı uyumluYazıcı uyumlu

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved